Publications of the selected author
1

Title:
Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes = Usługa edukacyjna jako naturalne środowisko kształtowania postaw przedsiębiorczych
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 49-57. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333483
article
See main document
2

Author:
Title:
Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
216 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-440
Nr:
2168337539
doctoral dissertation
3

Title:
Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-741-7
Access mode:
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168318791
monograph
4

Title:
Kształcenie języków obcych a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów uczelni ekonomicznej
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
306 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-405
Nr:
2168328565
doctoral dissertation
5

Author:
Title:
Kształtowanie wizerunku szkoły wyższej wśród zagranicznych kandydatów na studentów = Shaping Image of University Among Foreign Candidates for Students [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 154-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318081
article
6

Author:
Title:
Logika usługowa a kształtowanie jakości usług = Shaping the Service Quality and Service Logic
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 255 (2016) , s. 58-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306991
article
7

Author:
Conference:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ì cifrovì tehnologìï", Odessa, Ukraina, od 2016-05-26 do 2016-05-27
Title:
Usługi elektroniczne a podstawowe koncepcje marketingu usług
Source:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies / red. G.O. Oborsʹkij, S.V. Fìlippova, M.A. Oklander - Odesa: TES, 2016, s. 18-20 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-7337-26-2
Access mode:
Nr:
2168327311
varia
8

Author:
Title:
Znaczenie marketingu usług dla rozwoju teorii i praktyki marketingu
Source:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 110-128 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279155
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Postrzeganie przez klienta jego udziału w procesie kształtowania jakości usług = The Customer Perception of Their Participation in the Process of Creation of the Quality of Services
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 354 (2014) , s. 24-33. - Tytuł numeru: Usługi 2014 : wybrane uwarunkowania rozwoju usług - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290235
article
10

Author:
Title:
Marketing wewnętrzny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w obszarze relacji z pracownikami
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [103]-[110] - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287495
chapter in unpublished scientific work
11

Author:
Title:
Jakość usług w marketingowej literaturze zagranicznej
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[59]-20[78] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266828
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Author:
Title:
Strategie obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych = Business Presence Strategies Adopted by Polish Exporting Companies in International Market
Source:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 18-23. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248858
article
13

Author:
Title:
Marketing wewnętrzny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w obszarze relacji z pracownikami
Source:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 99-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266030
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Strategie obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych = Business Presence Strategies Adopted by Polish Exporting Companies in International Market
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [17]-[22]. - Summ.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287429
chapter in unpublished scientific work
15

Author:
Title:
Kryteria oceny jakości zajęć e-learningowych przez studentów w świetle badań postrzegania e-zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie = Criteria of the Quality Assessment of E-learning Courses for Students in Light of Research Conducted at Cracow University of Economics
Source:
Marketing w szkole wyższej / red. nauk. Grażyna Nowaczyk i Dariusz Sobolewski - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013, s. 313-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7205-329-9
Nr:
2168278109
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Przegląd i analiza znaczenia nagród jakości = The Review and the Analysis of Meaning of Quality Awards
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012) , s. 89-104. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256538
article
See main document
17

Author:
Title:
Postrzeganie zajęć e-learningowych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Perception of e-learning by students of the Cracow University of Economics
Source:
Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka (2012) , s. 476-484. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168234774
article
18

Author:
Title:
Problematyka jakości usług w polskiej literaturze naukowej = Problems of Quality of Services in Polish Scientific Literature
Source:
Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność = Quality of Life Management Determinants : the Services and Food / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Urszula BALON - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 117-140. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-6-0
Nr:
2168232832
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Business Presence Strategies Adopted by Polish Exporting Companies in International Markets
Source:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 147-168
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235638
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Marketing usług
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Physical description:
339 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1619-4
Nr:
2168228322
monograph
21

Author:
Title:
Strategie obecności polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych
Source:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 155-177
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228362
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Wpływ cech e-usług na postrzeganie ich jakości
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. 1[82]-21[102]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257034
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Title:
Kryteria oceny jakości zajęć e-learningowych przez studentów w świetle badań postrzegania e-zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie = Criteria of the Quality Assessment of E-learning Courses for Students in Light of Research Conducted at Cracow University of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - 44 (2012) , s. 247-259. - Tytuł numeru: Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168274181
article
24

Author:
Title:
Wpływ cech e-usług na postrzeganie ich jakości = The Impact of the Characteristics of E-Services on the Perception of their Quality
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 95-118. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241608
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
The Sources and Methods of Reduction of Service Quality Gaps in Small and Medium Enterprises
Source:
Methods and Concepts of Small and Medium-Sized Enterprises Management / ed. by Anna Adamik, Stefan Lachiewicz - Lodz: Technical University of Lodz Press, 2011, s. 46-61 - Bibliogr.
Series:
(A Series of Monographs)
ISBN:
978-83-7283-395-2
Nr:
2168229152
chapter in monograph
26

Author:
Title:
Jakość e-usług : dylematy terminologiczno-metodologiczne = E-Service Quality (Terminological and Methodological Predicaments)
Source:
Handel Wewnętrzny. - wrzesień-październik cz. 3 (2011) , s. 262-269. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229160
article
27

Author:
Title:
Postrzeganie klubu sportowego przez rodziców młodych zawodników = The Perception of Sport Clubs by the Parents of Young Players
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 168 (2011) , s. 102-114. - Tytuł numeru: Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222992
article
28

Author:
Title:
Znaczenie nagród jakości w działaniach na rynkach międzynarodowych
Source:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-12] - Bibliogr.
Research program:
29/KMark/1/210/S/542
Signature:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326705
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Author:
Title:
Znaczenie jakości w działalności firm usługowych na rynkach międzynarodowych = The Importance of Quality in Service Companies in International Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 2 (272) (2010) , s. 185-194. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161988351
article
30

Author:
Title:
Usługi na rynkach międzynarodowych : kulturowe uwarunkowania adaptacji i standaryzacji produktów usługowych = Services on International Markets : the Culture-Related Conditions of Adapting and Standardizing Service Products
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 247-270. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165097553
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Przesłanki wyboru strategii wejścia na rynki zagraniczne przedsiębiorstw usługowych = Variables that Influence Entry mode Choice in Service firm
Source:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 227-234. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164894846
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Finansowy aspekt dbałości o jakość usług = Financial Aspect of Care about Service Quality
Source:
Handel Wewnętrzny. - Czerwiec [nr spec.] : Konsument a rynek : efekty działań marketingowych (2009) , s. 78-84. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166218488
article
33

Author:
Title:
Sanacja usług jako istotny element utrzymania klienta = Reform of Services as a Significant Element in Retaining Clients
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009) , s. 127-139. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50518
article
See main document
34

Author:
Title:
Tworzenie relacji z klientem w firmach usługowych a jakość usług = The Creation of Customer Relations in Service Companies Versus the Quality of Services
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009) , s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50763
article
See main document
35

Author:
Title:
Usługi na rynkach międzynarodowych : kulturowe uwarunkowania adaptacji i standaryzacji produktów usługowych
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 187-208 - Bibliogr.
Signature:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228688
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Title:
Jakość usług a postrzegane przez klientów ryzyko ich zakupu = Services Quality and Purchase Risk Perceived by Customer
Source:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce / red. nauk. Lechosław Garbarski, Jolanta Tkaczyk. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego, 2009, s. 241-250. - Summ.
ISBN:
978-83-61408-36-9 ; 978-83-89437-24-2
Nr:
2161874847
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Kulturowe uwarunkowania postrzegania jakości usług = Cultural Determinants of Perceived Quality of Services
Source:
Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach / red. nauk. Iga Rudawska, Magdalena Soboń - Warszawa: Difin SA, 2009, s. 326-334. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-031-9
Nr:
2165889941
chapter in monograph
38

Title:
The Costs and Benefits of Rendering High Quality Services
Source:
Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 165-170. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2794-1
Nr:
2166081248
chapter in conference materials
39

Author:
Title:
Cultural Conditions of Service Quality Perception
Source:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA2008, s. [56]-[62]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1188/[2]/Magazyn
Nr:
2168260506
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
Sanacja usług jako istotny element utrzymania klienta = Reform of Services as a Significant Element in Retaining Clients
Source:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA2008, s. [63]-[77]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1188/[2]/Magazyn
Nr:
2168260518
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Title:
Cultural Conditions of Service Quality Perception
Source:
Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova] - Banská Bystrica: 2008, s. 91-97. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-89382-00-2
Nr:
2166237605
chapter in conference materials
42

Title:
Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych
Source:
System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku / red. Ewa Śnieżek - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008, s. 59-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7426-528-7
Nr:
2168260406
chapter in monograph
43

Title:
Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych
Source:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA2008, s. [82]-[88] - Bibliogr.
Signature:
NP-1188/[2]/Magazyn
Nr:
2168260520
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland
Source:
Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006, s. 54-64
ISBN:
80-8083-262-5
Nr:
2165920900
chapter in conference materials
45

Title:
Marketing usług
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006
Physical description:
286 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7484-020-X
Nr:
52162
monograph
46

Author:
Title:
Dystrybucja a wartość rynkowa przedsiębiorstwa
Source:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 156-173
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165933894
chapter in conference materials
See main document
47

Author:
Title:
Jakość usług jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa usługowego = Service Quality in Evaluating an Service Enterprise's Competitive Position
Source:
Handel Wewnętrzny. - Październik nr spec. : Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji - aspekty marketingowe (2006) , s. 62-69. - Summ.
Nr:
2166233684
article
48

Title:
Wykorzystanie badań marketingowych w określaniu wpływu dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Marketing Research Use in Defining the Influence of Distribution on Enterprise Market Value
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006) , s. 402-413. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166386667
article
49

Title:
Wpływ dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Effect of Distribution on the Company's Market Value
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006) , s. 7-17. - Summ.
Nr:
51744
article
See main document
50

Title:
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 69-82 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166206653
chapter in monograph
See main document
51

Author:
Title:
Kryteria oceny przez studentów jakości usług edukacyjnych szkół wyższych = Student Evaluation Criteria of the Quality of Higher Education Services
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006) , s. 143-155. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51277
article
See main document
52

Author:
Title:
Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach = The Service Process as an Element of the Marketing-mix in Services
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006) , s. 183-196. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52855
article
See main document
53

Title:
Internacjonalizacja usług w Polsce = The Internationalisation of Services in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005) , s. 33-54. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52785
article
See main document
54

Author:
Title:
Kryteria oceny jakości usług szkół wyższych : perspektywa studentów
Source:
Znaczenie jakości w marketingu relacji / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2005, s. [57]-[77] - Bibliogr.
Signature:
NP-1072/Magazyn
Nr:
2168261888
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Title:
Analiza kosztów działań marketingowych i wyników finansowych
Source:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2004, s. [99]-[116]
Signature:
NP-948/Magazyn
Nr:
2168272844
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Author:
Title:
Stopień wykorzystania analizy finansowej do oceny działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce (w świetle badań)
Source:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004, s. 146-153. - Summ.
ISBN:
83-89437-33-3
Nr:
2168223018
chapter in monograph
57

Author:
Conference:
III Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica, Polska, od 2002-06-21 do 2002-06-22
Title:
Oczekiwania klientów jako istotny czynnik podnoszenia jakości usług = Customer Expectations as an Essential Factor in Service Quality Improvement
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2004, s. 313-323. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 3)
ISBN:
83-86744-90-1
Access mode:
Nr:
2168250914
chapter in conference materials
See main document
58

Author:
Title:
Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa = Evaluating an Enterprise's Competitive Position
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004) , s. 59-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220520
article
See main document
59

Author:
Title:
Analiza kosztów działań marketingowych i wyników finansowych
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ - Kraków: AE, 2004, s. 174-191
ISBN:
83-911355-2-7
Nr:
2166586148
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Title:
Oczekiwania klientów jako istotny czynnik podnoszenia jakości usług = Customer Expectations as an Essential Factor in Service Quality Improvement
Source:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2004, s. [87]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-948/Magazyn
Nr:
2168272842
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Author:
Title:
Oczekiwania konsumentów jako determinanta oceny jakości usług finansowych
Source:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2004, s. [118]-[119]
Signature:
NP-948/Magazyn
Nr:
2168272846
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Author:
Title:
Oczekiwania konsumentów jako determinanta oceny jakości usług finansowych
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4/5 (2004) , s. 36-37
Nr:
2168238104
article
63

Author:
Title:
Analiza kosztów działań marketingowych i wyników finansowych
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2003, s. 188-205
Signature:
NP-773/[3]/Magazyn
Nr:
2168261640
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Author:
Title:
Skuteczność budowania przewagi konkurencyjnej banku w oparciu o technologie informatyczne
Source:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2003, s. 14-27
ISBN:
83-88829-80-7
Nr:
2168273394
chapter in conference materials
65

Author:
Title:
Koszty pozyskiwania informacji w badaniach marketingowych
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2003) , s. 9-15
Nr:
2168236840
article
66

Author:
Conference:
II Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Kąśna Dolna, Polska, od 2003-06-23 do 2003-06-24
Title:
Wyznaczniki pozycji konkurencyjnej banków = The Determinants of Banks' Competitive Position
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA] - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2003, s. 55-65. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 2)
ISBN:
83-87903-19-1
Nr:
2168235406
chapter in conference materials
See main document
67

Title:
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 353-362. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2166597342
chapter in conference materials
See main document
68

Author:
Title:
Metody pomiaru jakości usług = Methods of Measuring the Quality of Services
Source:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 71-81. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237372
chapter in conference materials
See main document
69

Author:
Title:
Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce = The Competitive Strategies of Polish Banks
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002) , s. 95-103. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231328
article
See main document
70

Author:
Title:
Postrzeganie banków przez klientów indywidualnych - mapy percepcji = Individual Clients' Perceptions of Banks - Perception Maps
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225668
article
See main document
71

Title:
Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce = State and Barriers of Development of Marketing Orientation of Companies in Poland
Source:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 279-300. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224518
chapter in monograph
See main document
72

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju elektronicznych form dystrybucji usług bankowych w Polsce = The Development of Electronic Distribution of Banking Services in Poland
Source:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 257-268. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-5-1
Nr:
2168240764
chapter in conference materials
See main document
73

Author:
Title:
Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Zarządzanie i Finanse", 2002
Physical description:
147 s.: tab., wykr. + 24 cm
Series:
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
Notes:
Prawidłowy ISBN ustalony na podstawie PB, Bibliogr.
ISBN:
83-85776-60-5
Nr:
2168236520
monograph
74

Author:
Title:
Koszty pozyskiwania informacji w trakcie badań marketingowych
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2001, s. 74-92 - Bibliogr.
Signature:
NP-773/[1]/Magazyn
Nr:
2168264678
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Author:
Title:
Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce : studium marketingowe
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
273 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 19 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/582
Nr:
2168261658
doctoral dissertation
76

Author:
Title:
Źródła przewagi konkurencyjnej banków = Sources of Competitive Advantage for Banks
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 139-148. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223300
chapter in monograph
See main document
77

Author:
Title:
Rola public relations w kreowaniu wizerunku banku = The Role of Public Relations in the Creation of a Bank's Image
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000) , s. 91-103. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223886
article
See main document
78

Title:
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 37-51
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235952
chapter in book
See main document
79

Title:
Bariery rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (1999) , s. 15-20
Nr:
2168234598
article
80

Title:
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw = Barriers of Markeing Development and Firms' Market Orientation
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN1999, s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235782
chapter in conference materials
See main document
81

Author:
Title:
Pozyskiwanie informacji jako podstawa zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku
Source:
System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1998, s. 181-190 - Bibliogr.
Nr:
2168261732
chapter in conference materials
82

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju marketingu usług bankowych w Polsce
Source:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 175-185
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252692
chapter in conference materials
83

Author:
Title:
Działania marketingowe banków zagranicznych w Polsce = Marketing Activities of Foreign Banks in Poland
Source:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, s. 185-198. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-9-7
Nr:
2168224692
chapter in conference materials
See main document
84

Title:
Happy Days
Source:
Zarządzanie strategiczne i operacyjne : studia przypadków / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 11-16
ISBN:
83-907998-8-X
Nr:
2168245220
chapter in monograph
See main document
85

Author:
Title:
Pomiar jakości usług : aspekty metodologiczne
Source:
Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 39-48
ISBN:
83-87239-34-8
Nr:
2168223976
chapter in monograph
See main document
86

Author:
Małgorzata Filar-Wałkowińska , Agata Jonas , Jan W. Wiktor
Title:
Bestseller Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei : wprowadzenie książki na rynki wybranych krajów
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 207-214
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255416
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Title:
Account manager w systemie bankowej obsługi small businessu
Source:
Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina - Kraków: Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM"; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996, s. 171-180
Series:
(Banki a Gospodarka Polska ; t. 6)
ISBN:
83-900574-8-4
Nr:
2168262452
chapter in conference materials
88

Author:
Title:
Wykorzystanie analizy częstości i zmienności cech segmentu w procesie segmentacji rynku
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 40, nr 1 (228) (1994) , s. 47-51
Nr:
2168276541
article
Unpublished documents:
1

Title:
Sprzedaż osobista i public relations w systemie promocji banku komercyjnego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm. + aneks 44 k.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
61/KMark/1/95/S
Signature:
NP-362/Magazyn
Nr:
2168329223
unpublished scientific work
1
Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes = Usługa edukacyjna jako naturalne środowisko kształtowania postaw przedsiębiorczych / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018), s. 49-57. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1581/1657. - ISSN 1643-9171
2
Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market / Henrik M. Lund ; . - Kraków : , 2018. - 216 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Agnieszka ŻBIKOWSKA ; Promotor pomocniczy: Agata JONAS. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003400
3
Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Halina WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-741-7
4
Kształcenie języków obcych a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów uczelni ekonomicznej / Anna Jadwiga PIWOWARCZYK ; . - Kraków : , 2017. - 306 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jan W. WIKTOR ; Promotor pomocniczy: Agata JONAS. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003341
5
Kształtowanie wizerunku szkoły wyższej wśród zagranicznych kandydatów na studentów = Shaping Image of University Among Foreign Candidates for Students / Agata JONAS // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 154-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
6
Logika usługowa a kształtowanie jakości usług = Shaping the Service Quality and Service Logic / Agata JONAS // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 255 (2016), s. 58-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_255/06.pdf. - ISSN 2083-8611
7
Usługi elektroniczne a podstawowe koncepcje marketingu usług / Agata JONAS // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies / red. G.O. Oborsʹkij, S.V. Fìlippova, M.A. Oklander. - Odesa : TES, 2016. - S. 18-20. - Bibliogr. - ISBN 978-966-7337-26-2. - Pełny tekst: https://economics.opu.ua/files/science/market/2016/6.pdf
8
Znaczenie marketingu usług dla rozwoju teorii i praktyki marketingu / Agata JONAS // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 110-128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
9
Postrzeganie przez klienta jego udziału w procesie kształtowania jakości usług = The Customer Perception of Their Participation in the Process of Creation of the Quality of Services / Agata JONAS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 354 (2014), s. 24-33. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Usługi 2014 : wybrane uwarunkowania rozwoju usług. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
10
Marketing wewnętrzny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w obszarze relacji z pracownikami / Agata JONAS // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [103]-[110]. - Bibliogr.
11
Jakość usług w marketingowej literaturze zagranicznej / Agata JONAS // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1[59]-20[78]. - Bibliogr.
12
Strategie obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych = Business Presence Strategies Adopted by Polish Exporting Companies in International Market / Agata JONAS // Marketing i Rynek. - nr 2 (2013), s. 18-23. - Summ. - ISSN 1231-7853
13
Marketing wewnętrzny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w obszarze relacji z pracownikami / Agata JONAS // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 99-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
14
Strategie obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych = Business Presence Strategies Adopted by Polish Exporting Companies in International Market / Agata JONAS // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [17]-[22]. - Summ.
15
Kryteria oceny jakości zajęć e-learningowych przez studentów w świetle badań postrzegania e-zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie = Criteria of the Quality Assessment of E-learning Courses for Students in Light of Research Conducted at Cracow University of Economics / Agata JONAS // W: Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki / red. nauk. Grażyna Nowaczyk i Dariusz Sobolewski. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013. - S. 313-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7205-329-9
16
Przegląd i analiza znaczenia nagród jakości = The Review and the Analysis of Meaning of Quality Awards / Agata JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012), s. 89-104. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
17
Postrzeganie zajęć e-learningowych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Perception of e-learning by students of the Cracow University of Economics / Agata JONAS // Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka (2012), s. 476-484. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
18
Problematyka jakości usług w polskiej literaturze naukowej = Problems of Quality of Services in Polish Scientific Literature / Agata JONAS // W: Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność = Quality of Life Management Determinants : the Services and Food / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Urszula BALON. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 117-140. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-6-0
19
Business Presence Strategies Adopted by Polish Exporting Companies in International Markets / Agata JONAS // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012. - S. 147-168. - ISBN 978-83-208-2042-3
20
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 339 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1619-4
21
Strategie obecności polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych / Agata JONAS // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 155-177. - ISBN 978-83-208-2021-8
22
Wpływ cech e-usług na postrzeganie ich jakości / Agata JONAS // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. 1[82]-21[102]. - Streszcz. - Bibliogr.
23
Kryteria oceny jakości zajęć e-learningowych przez studentów w świetle badań postrzegania e-zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie = Criteria of the Quality Assessment of E-learning Courses for Students in Light of Research Conducted at Cracow University of Economics / Agata JONAS // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - 44 (2012), s. 247-259. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_44.pdf#page=247&view=Fit. - ISSN 1426-9724
24
Wpływ cech e-usług na postrzeganie ich jakości = The Impact of the Characteristics of E-Services on the Perception of their Quality / Agata JONAS // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 95-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
25
The Sources and Methods of Reduction of Service Quality Gaps in Small and Medium Enterprises / Agata JONAS // W: Methods and Concepts of Small and Medium-Sized Enterprises Management / ed. by Anna Adamik, Stefan Lachiewicz. - Lodz: Technical University of Lodz Press, 2011. - (A Series of Monographs). - S. 46-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-395-2
26
Jakość e-usług : dylematy terminologiczno-metodologiczne = E-Service Quality (Terminological and Methodological Predicaments) / Agata JONAS // Handel Wewnętrzny. - wrzesień-październik cz. 3 (2011), s. 262-269. - Summ. - ISSN 0438-5403
27
Postrzeganie klubu sportowego przez rodziców młodych zawodników = The Perception of Sport Clubs by the Parents of Young Players / Agata JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 168 (2011), s. 102-114. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
28
Znaczenie nagród jakości w działaniach na rynkach międzynarodowych / Agata JONAS // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-12]. - Bibliogr.
29
Znaczenie jakości w działalności firm usługowych na rynkach międzynarodowych = The Importance of Quality in Service Companies in International Markets / Agata JONAS // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 2 (272) (2010), s. 185-194. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-3706
30
Usługi na rynkach międzynarodowych : kulturowe uwarunkowania adaptacji i standaryzacji produktów usługowych = Services on International Markets : the Culture-Related Conditions of Adapting and Standardizing Service Products / Agata JONAS // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 247-270. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
31
Przesłanki wyboru strategii wejścia na rynki zagraniczne przedsiębiorstw usługowych = Variables that Influence Entry mode Choice in Service firm / Agata JONAS // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 227-234. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1888-8
32
Finansowy aspekt dbałości o jakość usług = Financial Aspect of Care about Service Quality / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // Handel Wewnętrzny. - Czerwiec [nr spec.] : Konsument a rynek : efekty działań marketingowych (2009), s. 78-84. - Summ. - ISSN 0438-5403
33
Sanacja usług jako istotny element utrzymania klienta = Reform of Services as a Significant Element in Retaining Clients / Agata JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009), s. 127-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164999963. - ISSN 1898-6447
34
Tworzenie relacji z klientem w firmach usługowych a jakość usług = The Creation of Customer Relations in Service Companies Versus the Quality of Services / Agata JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 79-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164996945. - ISSN 1898-6447
35
Usługi na rynkach międzynarodowych : kulturowe uwarunkowania adaptacji i standaryzacji produktów usługowych / Agata JONAS // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 187-208. - Bibliogr.
36
Jakość usług a postrzegane przez klientów ryzyko ich zakupu = Services Quality and Purchase Risk Perceived by Customer / Agata JONAS // W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce : niepewność i zaufanie a zachowania nabywców / red. nauk. Lechosław Garbarski, Jolanta Tkaczyk. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego, 2009. - S. 241-250. - Summ. - ISBN 978-83-61408-36-9 ; 978-83-89437-24-2
37
Kulturowe uwarunkowania postrzegania jakości usług = Cultural Determinants of Perceived Quality of Services / Agata JONAS // W: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach / red. nauk. Iga Rudawska, Magdalena Soboń. - Warszawa: Difin SA, 2009. - S. 326-334. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-031-9
38
The Costs and Benefits of Rendering High Quality Services / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // W: Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - S. 165-170. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2794-1
39
Cultural Conditions of Service Quality Perception / Agata JONAS // W: Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - (2008), s. [56]-[62]. - Summ. - Bibliogr.
40
Sanacja usług jako istotny element utrzymania klienta = Reform of Services as a Significant Element in Retaining Clients / Agata JONAS // W: Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - (2008), s. [63]-[77]. - Streszcz. - Bibliogr.
41
Cultural Conditions of Service Quality Perception / Agata JONAS // W: Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova]. - Banská Bystrica, 2008. - S. 91-97. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-89382-00-2
42
Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // W: System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku / red. Ewa Śnieżek. - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - S. 59-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7426-528-7
43
Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // W: Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - (2008), s. [82]-[88]. - Bibliogr.
44
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland / CZUBAŁA Anna, JONAS Agata, SMOLEŃ Tomasz // W: Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková. - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006. - S. 54-64. - ISBN 80-8083-262-5
45
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7484-020-X
46
Dystrybucja a wartość rynkowa przedsiębiorstwa / Agata JONAS // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 156-173. - ISBN 83-911355-0-0
47
Jakość usług jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa usługowego = Service Quality in Evaluating an Service Enterprise's Competitive Position / Agata JONAS // Handel Wewnętrzny. - Październik nr spec. : Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji - aspekty marketingowe (2006), s. 62-69. - Summ. - ISSN 0438-5403
48
Wykorzystanie badań marketingowych w określaniu wpływu dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Marketing Research Use in Defining the Influence of Distribution on Enterprise Market Value / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006), s. 402-413. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
49
Wpływ dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Effect of Distribution on the Company's Market Value / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 7-17. - Summ. - ISSN 1506-7351
50
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 69-82. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
51
Kryteria oceny przez studentów jakości usług edukacyjnych szkół wyższych = Student Evaluation Criteria of the Quality of Higher Education Services / Agata JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006), s. 143-155. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129389911. - ISSN 0208-7944
52
Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach = The Service Process as an Element of the Marketing-mix in Services / Agata JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006), s. 183-196. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/127628651. - ISSN 0208-7944
53
Internacjonalizacja usług w Polsce = The Internationalisation of Services in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005), s. 33-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93841251. - ISSN 0208-7944
54
Kryteria oceny jakości usług szkół wyższych : perspektywa studentów / Agata JONAS // W: Znaczenie jakości w marketingu relacji / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2005), s. [57]-[77]. - Bibliogr.
55
Analiza kosztów działań marketingowych i wyników finansowych / Agata JONAS // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [99]-[116]
56
Stopień wykorzystania analizy finansowej do oceny działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce (w świetle badań) / Agata JONAS // W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. - S. 146-153. - Summ. - ISBN 83-89437-33-3
57
Oczekiwania klientów jako istotny czynnik podnoszenia jakości usług = Customer Expectations as an Essential Factor in Service Quality Improvement / Agata JONAS // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2004. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 3). - S. 313-323. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86744-90-1. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki/organizacje_komercyjne_rok_2004.pdf
58
Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa = Evaluating an Enterprise's Competitive Position / Agata JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004), s. 59-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
59
Analiza kosztów działań marketingowych i wyników finansowych / Agata JONAS // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków: AE, 2004. - S. 174-191. - ISBN 83-911355-2-7
60
Oczekiwania klientów jako istotny czynnik podnoszenia jakości usług = Customer Expectations as an Essential Factor in Service Quality Improvement / Agata JONAS // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [87]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
61
Oczekiwania konsumentów jako determinanta oceny jakości usług finansowych / Agata JONAS // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [118]-[119]
62
Oczekiwania konsumentów jako determinanta oceny jakości usług finansowych / Agata JONAS // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4/5 (2004), s. 36-37. - ISSN 1508-9711
63
Analiza kosztów działań marketingowych i wyników finansowych / Agata JONAS // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2003]), s. 188-205
64
Skuteczność budowania przewagi konkurencyjnej banku w oparciu o technologie informatyczne / Agata JONAS // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński]. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2003. - S. 14-27. - ISBN 83-88829-80-7
65
Koszty pozyskiwania informacji w badaniach marketingowych / Agata JONAS // Marketing i Rynek. - nr 5 (2003), s. 9-15. - ISSN 1231-7853
66
Wyznaczniki pozycji konkurencyjnej banków = The Determinants of Banks' Competitive Position / Agata JONAS // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2003. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 2). - S. 55-65. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-19-1
67
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 353-362. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
68
Metody pomiaru jakości usług = Methods of Measuring the Quality of Services / Agata JONAS // W: Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 71-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
69
Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce = The Competitive Strategies of Polish Banks / Agata JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002), s. 95-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14420. - ISSN 0208-7944
70
Postrzeganie banków przez klientów indywidualnych - mapy percepcji = Individual Clients' Perceptions of Banks - Perception Maps / Agata JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002), s. 63-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12571. - ISSN 0208-7944
71
Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce = State and Barriers of Development of Marketing Orientation of Companies in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Roman NIESTRÓJ // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002. - S. 279-300. - Summ. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
72
Perspektywy rozwoju elektronicznych form dystrybucji usług bankowych w Polsce = The Development of Electronic Distribution of Banking Services in Poland / Agata JONAS // W: Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 257-268. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-5-1
73
Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce / Agata JONAS. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Zarządzanie i Finanse", 2002. - 147 s. : tab., wykr. + 24 cm. - Prawidłowy ISBN ustalony na podstawie PB. - Bibliogr. - (Biblioteka Menedżera i Bankowca). - ISBN 83-85776-60-5
74
Koszty pozyskiwania informacji w trakcie badań marketingowych / Agata JONAS // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2001]), s. 74-92. - Bibliogr.
75
Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce : studium marketingowe / Agata JONAS ; Promotor: Jan W. WIKTOR. - Kraków, 2001. - 273 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 19 k. - Bibliogr.
76
Źródła przewagi konkurencyjnej banków = Sources of Competitive Advantage for Banks / Agata JONAS // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 139-148. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
77
Rola public relations w kreowaniu wizerunku banku = The Role of Public Relations in the Creation of a Bank's Image / Agata JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000), s. 91-103. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9842. - ISSN 0208-7944
78
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 37-51. - ISBN 83-911355-8-6
79
Bariery rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // Marketing i Rynek. - nr 11 (1999), s. 15-20. - ISSN 1231-7853
80
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw = Barriers of Markeing Development and Firms' Market Orientation / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-7-8
81
Pozyskiwanie informacji jako podstawa zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku / Agata JONAS // W: System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1998. - S. 181-190. - Bibliogr.
82
Uwarunkowania rozwoju marketingu usług bankowych w Polsce / Agata JONAS // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 175-185. - ISBN 83-86230-31-2
83
Działania marketingowe banków zagranicznych w Polsce = Marketing Activities of Foreign Banks in Poland / Agata JONAS // W: Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - S. 185-198. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-9-7
84
Happy Days / Agata JONAS, Marek RAWSKI // W: Zarządzanie strategiczne i operacyjne : studia przypadków / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 11-16. - ISBN 83-907998-8-X
85
Pomiar jakości usług : aspekty metodologiczne / Agata JONAS // W: Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 39-48. - ISBN 83-87239-34-8
86
Bestseller Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei : wprowadzenie książki na rynki wybranych krajów / Małgorzata Filar-Wałkowińska, Agata JONAS, Jan W. WIKTOR // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN. - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - (Przedsiębiorczość). - S. 207-214. - ISBN 83-01-12192-0
87
Account manager w systemie bankowej obsługi small businessu / Agata JONAS // W: Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina. - Kraków: Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM"; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. - (Banki a Gospodarka Polska ; t. 6). - S. 171-180. - ISBN 83-900574-8-4
88
Wykorzystanie analizy częstości i zmienności cech segmentu w procesie segmentacji rynku / Agata JONAS // Handel Wewnętrzny. - R. 40, nr 1 (228) (1994), s. 47-51. - ISSN 0438-5403
89
Sprzedaż osobista i public relations w systemie promocji banku komercyjnego / Agata JONAS, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 74 k. : il. ; 30 cm. + aneks 44 k. - Bibliogr.
1
Jonas A., Jonas K., (2018), Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 44, s. 49-57; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1581/1657
2
Lund H., (2018), Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market, Prom. Żbikowska A., Kraków : , 216 k.
3
Czubała A., Jonas A., Wojnarowska H., (2017), Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 154 s.
4
Piwowarczyk A., (2017), Kształcenie języków obcych a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów uczelni ekonomicznej, Prom. Wiktor J., Kraków : , 306 k.
5
Jonas A., (2017), Kształtowanie wizerunku szkoły wyższej wśród zagranicznych kandydatów na studentów, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 154-162; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
6
Jonas A., (2016), Logika usługowa a kształtowanie jakości usług, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 255, s. 58-70; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_255/06.pdf
7
Jonas A., (2016), Usługi elektroniczne a podstawowe koncepcje marketingu usług. [W:] Oborsʹkij G., Fìlippova S., Oklander M. (red.), Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 18-20.
8
Jonas A., (2014), Znaczenie marketingu usług dla rozwoju teorii i praktyki marketingu. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 110-128.
9
Jonas A., (2014), Postrzeganie przez klienta jego udziału w procesie kształtowania jakości usług, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 354, s. 24-33.
10
Jonas A., ([2013]), Marketing wewnętrzny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w obszarze relacji z pracownikami. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [103]-[110].
11
Jonas A., (2013), Jakość usług w marketingowej literaturze zagranicznej. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1[59]-20[78].
12
Jonas A., (2013), Strategie obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 18-23.
13
Jonas A., (2013), Marketing wewnętrzny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w obszarze relacji z pracownikami. [W:] Niestrój R., Wiktor J. (red.), Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 99-112.
14
Jonas A., ([2013]), Strategie obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [17]-[22].
15
Jonas A., (2013), Kryteria oceny jakości zajęć e-learningowych przez studentów w świetle badań postrzegania e-zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. [W:] Nowaczyk G., Sobolewski D. (red.), Marketing w szkole wyższej: istota i znaczenie marki, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 313-325.
16
Jonas A., (2012), Przegląd i analiza znaczenia nagród jakości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 890, s. 89-104.
17
Jonas A., (2012), Postrzeganie zajęć e-learningowych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Handel Wewnętrzny", Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka, s. 476-484.
18
Jonas A., (2012), Problematyka jakości usług w polskiej literaturze naukowej. [W:] Sikora T., Balon U. (red.), Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 117-140.
19
Jonas A., (2012), Business Presence Strategies Adopted by Polish Exporting Companies in International Markets. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, s. 147-168.
20
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., (2012), Marketing usług, Wyd. 2 zm.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 339 s.
21
Jonas A., (2012), Strategie obecności polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 155-177.
22
Jonas A., (2012), Wpływ cech e-usług na postrzeganie ich jakości. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. 1[82]-21[102].
23
Jonas A., (2012), Kryteria oceny jakości zajęć e-learningowych przez studentów w świetle badań postrzegania e-zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 44, s. 247-259; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_44.pdf#page=247&view=Fit
24
Jonas A., (2012), Wpływ cech e-usług na postrzeganie ich jakości. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 95-118.
25
Jonas A., (2011), The Sources and Methods of Reduction of Service Quality Gaps in Small and Medium Enterprises. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Methods and Concepts of Small and Medium-Sized Enterprises Management, Lodz : Technical University of Lodz Press, s. 46-61.
26
Jonas A., (2011), Jakość e-usług : dylematy terminologiczno-metodologiczne, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik cz. 3, s. 262-269.
27
Jonas A., (2011), Postrzeganie klubu sportowego przez rodziców młodych zawodników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 168, s. 102-114.
28
Jonas A., (2010), Znaczenie nagród jakości w działaniach na rynkach międzynarodowych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-12].
29
Jonas A., (2010), Znaczenie jakości w działalności firm usługowych na rynkach międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 17, nr 2 (272), s. 185-194.
30
Jonas A., (2010), Usługi na rynkach międzynarodowych : kulturowe uwarunkowania adaptacji i standaryzacji produktów usługowych. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 247-270.
31
Jonas A., (2010), Przesłanki wyboru strategii wejścia na rynki zagraniczne przedsiębiorstw usługowych. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 227-234.
32
Jonas A., Jonas K., (2009), Finansowy aspekt dbałości o jakość usług, "Handel Wewnętrzny", Czerwiec [nr spec.] : Konsument a rynek : efekty działań marketingowych, s. 78-84.
33
Jonas A., (2009), Sanacja usług jako istotny element utrzymania klienta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 804, s. 127-139; https://bazekon.uek.krakow.pl/164999963
34
Jonas A., (2009), Tworzenie relacji z klientem w firmach usługowych a jakość usług, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 79-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/164996945
35
Jonas A., (2009), Usługi na rynkach międzynarodowych : kulturowe uwarunkowania adaptacji i standaryzacji produktów usługowych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 187-208.
36
Jonas A., (2009), Jakość usług a postrzegane przez klientów ryzyko ich zakupu. [W:] Garbarski L., Tkaczyk. J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, s. 241-250.
37
Jonas A., (2009), Kulturowe uwarunkowania postrzegania jakości usług. [W:] Rudawska I., Soboń M. (red.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Warszawa : Difin SA, s. 326-334.
38
Jonas A., Jonas K., (2009), The Costs and Benefits of Rendering High Quality Services. [W:] Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 165-170.
39
Jonas A., (2008), Cultural Conditions of Service Quality Perception. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2], s. [56]-[62].
40
Jonas A., (2008), Sanacja usług jako istotny element utrzymania klienta. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2], s. [63]-[77].
41
Jonas A., (2008), Cultural Conditions of Service Quality Perception. [W:] Ďaďo J., Petrovičova J. (red.), Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium, Banská Bystrica :, s. 91-97.
42
Jonas A., Jonas K., (2008), Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych. [W:] Śnieżek E. (red.), System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. 59-71.
43
Jonas A., Jonas K., (2008), Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2], s. [82]-[88].
44
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2006), Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland. [W:] Jaroslav Ďaďo , Čierna H., Poliačiková E. (red.), Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium, Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, s. 54-64.
45
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., (2006), Marketing usług, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 286 s.
46
Jonas A., (2006), Dystrybucja a wartość rynkowa przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 156-173.
47
Jonas A., (2006), Jakość usług jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa usługowego, "Handel Wewnętrzny", Październik nr spec. : Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji - aspekty marketingowe, s. 62-69.
48
Czubała A., Jonas A., (2006), Wykorzystanie badań marketingowych w określaniu wpływu dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1107, s. 402-413.
49
Czubała A., Jonas A., (2006), Wpływ dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 7-17.
50
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2006), Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland. [W:] Teczke J. (red.), Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 69-82.
51
Jonas A., (2006), Kryteria oceny przez studentów jakości usług edukacyjnych szkół wyższych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 729, s. 143-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/129389911
52
Jonas A., (2006), Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 720, s. 183-196; https://bazekon.uek.krakow.pl/127628651
53
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2005), Internacjonalizacja usług w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 33-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/93841251
54
Jonas A., (2005), Kryteria oceny jakości usług szkół wyższych : perspektywa studentów. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Znaczenie jakości w marketingu relacji, s. [57]-[77].
55
Jonas A., ([2004]), Analiza kosztów działań marketingowych i wyników finansowych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [99]-[116].
56
Jonas A., (2004), Stopień wykorzystania analizy finansowej do oceny działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce (w świetle badań). [W:] Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 146-153.
57
Jonas A., (2004), Oczekiwania klientów jako istotny czynnik podnoszenia jakości usług. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 3), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 313-323.
58
Jonas A., (2004), Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 663, s. 59-68.
59
Jonas A., (2004), Analiza kosztów działań marketingowych i wyników finansowych. [W:] Czubała A., Niestrój R. (red.), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, s. 174-191.
60
Jonas A., ([2004]), Oczekiwania klientów jako istotny czynnik podnoszenia jakości usług. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [87]-[97].
61
Jonas A., ([2004]), Oczekiwania konsumentów jako determinanta oceny jakości usług finansowych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [118]-[119].
62
Jonas A., (2004), Oczekiwania konsumentów jako determinanta oceny jakości usług finansowych, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 4/5, s. 36-37.
63
Jonas A., ([2003]), Analiza kosztów działań marketingowych i wyników finansowych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3], s. 188-205.
64
Jonas A., (2003), Skuteczność budowania przewagi konkurencyjnej banku w oparciu o technologie informatyczne. [W:] Skurczyński (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 14-27.
65
Jonas A., (2003), Koszty pozyskiwania informacji w badaniach marketingowych, "Marketing i Rynek", nr 5, s. 9-15.
66
Jonas A., (2003), Wyznaczniki pozycji konkurencyjnej banków. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 2), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 55-65.
67
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2003), Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 353-362.
68
Jonas A., (2002), Metody pomiaru jakości usług. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 71-81.
69
Jonas A., (2002), Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 602, s. 95-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/14420
70
Jonas A., (2002), Postrzeganie banków przez klientów indywidualnych - mapy percepcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 581, s. 63-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/12571
71
Czubała A., Jonas A., Niestrój R., (2002), Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Dach Z. (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : PTE. Oddział, s. 279-300.
72
Jonas A., (2002), Perspektywy rozwoju elektronicznych form dystrybucji usług bankowych w Polsce. [W:] Czubała A. (red.), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 257-268.
73
Jonas A., (2002), Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce, Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Zarządzanie i Finanse", 147 s.
74
Jonas A., ([2001]), Koszty pozyskiwania informacji w trakcie badań marketingowych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1], s. 74-92.
75
Jonas A., (2001), Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce: studium marketingowe, Prom. Wiktor J., Kraków : , 273 k.
76
Jonas A., (2001), Źródła przewagi konkurencyjnej banków. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 139-148.
77
Jonas A., (2000), Rola public relations w kreowaniu wizerunku banku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 538, s. 91-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/9842
78
Czubała A., Jonas A., (1999), Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 37-51.
79
Czubała A., Jonas A., (1999), Bariery rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 15-20.
80
Czubała A., Jonas A., (1999), Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r, s. 23-34.
81
Jonas A., (1998), Pozyskiwanie informacji jako podstawa zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. [W:] Karwowski J. (red.), System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, s. 181-190.
82
Jonas A., (1998), Uwarunkowania rozwoju marketingu usług bankowych w Polsce. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 175-185.
83
Jonas A., (1998), Działania marketingowe banków zagranicznych w Polsce. [W:] Wiktor J. (red.), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 185-198.
84
Jonas A., Rawski M., (1998), Happy Days. [W:] Lisiński M. (red.), Zarządzanie strategiczne i operacyjne : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 11-16.
85
Jonas A., (1997), Pomiar jakości usług : aspekty metodologiczne. [W:] Cichoń B. (red.), Wybrane zagadnienia marketingu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 39-48.
86
Filar-Wałkowińska M., Jonas A., Wiktor J., (1996), Bestseller Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei : wprowadzenie książki na rynki wybranych krajów. [W:] Altkorn J. (red.), Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków, Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, s. 207-214.
87
Jonas A., (1996), Account manager w systemie bankowej obsługi small businessu. [W:] Jerschina J. (red.), Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa, Kraków : Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM" : Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 171-180.
88
Jonas A., (1994), Wykorzystanie analizy częstości i zmienności cech segmentu w procesie segmentacji rynku, "Handel Wewnętrzny", R. 40, nr 1 (228), s. 47-51.
89
Jonas A., Wiktor J., (1996), Sprzedaż osobista i public relations w systemie promocji banku komercyjnego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
1
@article{UEK:2168333483,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 44",
pages = "49-57",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174405},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1581/1657},
}
2
@unpublished{UEK:2168337539,
author = "Henrik Lund",
title = "Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003400},
}
3
@book{UEK:2168318791,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Halina Wojnarowska",
title = "Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-7252-741-7",
}
4
@unpublished{UEK:2168328565,
author = "Anna Jadwiga Piwowarczyk",
title = "Kształcenie języków obcych a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów uczelni ekonomicznej",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003341},
}
5
@article{UEK:2168318081,
author = "Agata Jonas",
title = "Kształtowanie wizerunku szkoły wyższej wśród zagranicznych kandydatów na studentów",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "154-162",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf},
}
6
@article{UEK:2168306991,
author = "Agata Jonas",
title = "Logika usługowa a kształtowanie jakości usług",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "255",
pages = "58-70",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_255/06.pdf},
}
7
@misc{UEK:2168327311,
author = "Agata Jonas",
title = "Usługi elektroniczne a podstawowe koncepcje marketingu usług",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "18-20",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2016",
url = {https://economics.opu.ua/files/science/market/2016/6.pdf},
isbn = "978-966-7337-26-2",
}
8
@inbook{UEK:2168279155,
author = "Agata Jonas",
title = "Znaczenie marketingu usług dla rozwoju teorii i praktyki marketingu",
booktitle = "Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi",
pages = "110-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-662-5",
}
9
@article{UEK:2168290235,
author = "Agata Jonas",
title = "Postrzeganie przez klienta jego udziału w procesie kształtowania jakości usług",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "354",
pages = "24-33",
adress = "",
year = "2014",
}
10
@unpublished{UEK:2168287495,
author = "Agata Jonas",
title = "Marketing wewnętrzny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w obszarze relacji z pracownikami",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[103]-[110]",
year = "2013",
}
11
@unpublished{UEK:2168266828,
author = "Agata Jonas",
title = "Jakość usług w marketingowej literaturze zagranicznej",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2",
pages = "1[59]-20[78]",
year = "2013",
}
12
@article{UEK:2168248858,
author = "Agata Jonas",
title = "Strategie obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "18-23",
year = "2013",
}
13
@inbook{UEK:2168266030,
author = "Agata Jonas",
title = "Marketing wewnętrzny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w obszarze relacji z pracownikami",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
pages = "99-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
14
@unpublished{UEK:2168287429,
author = "Agata Jonas",
title = "Strategie obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[17]-[22]",
year = "2013",
}
15
@inbook{UEK:2168278109,
author = "Agata Jonas",
title = "Kryteria oceny jakości zajęć e-learningowych przez studentów w świetle badań postrzegania e-zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
booktitle = "Marketing w szkole wyższej",
pages = "313-325",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-7205-329-9",
}
16
@article{UEK:2168256538,
author = "Agata Jonas",
title = "Przegląd i analiza znaczenia nagród jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "890",
pages = "89-104",
year = "2012",
}
17
@article{UEK:2168234774,
author = "Agata Jonas",
title = "Postrzeganie zajęć e-learningowych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Wrzesień-październik [spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka",
pages = "476-484",
year = "2012",
}
18
@inbook{UEK:2168232832,
author = "Agata Jonas",
title = "Problematyka jakości usług w polskiej literaturze naukowej",
booktitle = "Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność",
pages = "117-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-6-0",
}
19
@inbook{UEK:2168235638,
author = "Agata Jonas",
title = "Business Presence Strategies Adopted by Polish Exporting Companies in International Markets",
booktitle = "The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets",
pages = "147-168",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Economics Publishers",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2042-3",
}
20
@book{UEK:2168228322,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Tomasz Smoleń and Jan W. Wiktor",
title = "Marketing usług",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "978-83-264-1619-4",
}
21
@inbook{UEK:2168228362,
author = "Agata Jonas",
title = "Strategie obecności polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
pages = "155-177",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2021-8",
}
22
@unpublished{UEK:2168257034,
author = "Agata Jonas",
title = "Wpływ cech e-usług na postrzeganie ich jakości",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "1[82]-21[102]",
year = "2012",
}
23
@article{UEK:2168274181,
author = "Agata Jonas",
title = "Kryteria oceny jakości zajęć e-learningowych przez studentów w świetle badań postrzegania e-zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "44",
pages = "247-259",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_44.pdf#page=247&view=Fit},
}
24
@inbook{UEK:2168241608,
author = "Agata Jonas",
title = "Wpływ cech e-usług na postrzeganie ich jakości",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "95-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
25
@inbook{UEK:2168229152,
author = "Agata Jonas",
title = "The Sources and Methods of Reduction of Service Quality Gaps in Small and Medium Enterprises",
booktitle = "Methods and Concepts of Small and Medium-Sized Enterprises Management",
pages = "46-61",
adress = "Lodz",
publisher = "Technical University of Lodz Press",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-395-2",
}
26
@article{UEK:2168229160,
author = "Agata Jonas",
title = "Jakość e-usług : dylematy terminologiczno-metodologiczne",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "wrzesień-październik cz. 3",
pages = "262-269",
year = "2011",
}
27
@article{UEK:2168222992,
author = "Agata Jonas",
title = "Postrzeganie klubu sportowego przez rodziców młodych zawodników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "168",
pages = "102-114",
adress = "",
year = "2011",
}
28
@unpublished{UEK:2168326705,
author = "Agata Jonas",
title = "Znaczenie nagród jakości w działaniach na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE",
pages = "[1-12]",
year = "2010",
}
29
@article{UEK:2161988351,
author = "Agata Jonas",
title = "Znaczenie jakości w działalności firm usługowych na rynkach międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing",
number = "z. 17, 2 (272)",
pages = "185-194",
year = "2010",
}
30
@inbook{UEK:2165097553,
author = "Agata Jonas",
title = "Usługi na rynkach międzynarodowych : kulturowe uwarunkowania adaptacji i standaryzacji produktów usługowych",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "247-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
31
@inbook{UEK:2164894846,
author = "Agata Jonas",
title = "Przesłanki wyboru strategii wejścia na rynki zagraniczne przedsiębiorstw usługowych",
booktitle = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
pages = "227-234",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
32
@article{UEK:2166218488,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "Finansowy aspekt dbałości o jakość usług",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Czerwiec [spec.] : Konsument a rynek : efekty działań marketingowych",
pages = "78-84",
year = "2009",
}
33
@article{UEK:50518,
author = "Agata Jonas",
title = "Sanacja usług jako istotny element utrzymania klienta",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "804",
pages = "127-139",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164999963},
}
34
@article{UEK:50763,
author = "Agata Jonas",
title = "Tworzenie relacji z klientem w firmach usługowych a jakość usług",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "823",
pages = "79-92",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164996945},
}
35
@unpublished{UEK:2168228688,
author = "Agata Jonas",
title = "Usługi na rynkach międzynarodowych : kulturowe uwarunkowania adaptacji i standaryzacji produktów usługowych",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "187-208",
year = "2009",
}
36
@inbook{UEK:2161874847,
author = "Agata Jonas",
title = "Jakość usług a postrzegane przez klientów ryzyko ich zakupu",
booktitle = "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce",
pages = "241-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-61408-36-9 ; 978-83-89437-24-2",
}
37
@inbook{UEK:2165889941,
author = "Agata Jonas",
title = "Kulturowe uwarunkowania postrzegania jakości usług",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach",
pages = "326-334",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-031-9",
}
38
@inbook{UEK:2166081248,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "The Costs and Benefits of Rendering High Quality Services",
booktitle = "Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce",
pages = "165-170",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2794-1",
}
39
@unpublished{UEK:2168260506,
author = "Agata Jonas",
title = "Cultural Conditions of Service Quality Perception",
booktitle = "Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2]",
pages = "[56]-[62]",
year = "2008",
}
40
@unpublished{UEK:2168260518,
author = "Agata Jonas",
title = "Sanacja usług jako istotny element utrzymania klienta",
booktitle = "Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2]",
pages = "[63]-[77]",
year = "2008",
}
41
@inbook{UEK:2166237605,
author = "Agata Jonas",
title = "Cultural Conditions of Service Quality Perception",
booktitle = "Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium",
pages = "91-97",
adress = "Banská Bystrica",
year = "2008",
isbn = "978-80-89382-00-2",
}
42
@inbook{UEK:2168260406,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych",
booktitle = "System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku",
pages = "59-71",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr",
year = "2008",
isbn = "978-83-7426-528-7",
}
43
@unpublished{UEK:2168260520,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych",
booktitle = "Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2]",
pages = "[82]-[88]",
year = "2008",
}
44
@inbook{UEK:2165920900,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Tomasz Smoleń",
title = "Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland",
booktitle = "Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium",
pages = "54-64",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Matej Bel University, Faculty of Economics",
year = "2006",
isbn = "80-8083-262-5",
}
45
@book{UEK:52162,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Tomasz Smoleń and Jan W. Wiktor",
title = "Marketing usług",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-7484-020-X",
}
46
@inbook{UEK:2165933894,
author = "Agata Jonas",
title = "Dystrybucja a wartość rynkowa przedsiębiorstwa",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "156-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
47
@article{UEK:2166233684,
author = "Agata Jonas",
title = "Jakość usług jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa usługowego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Październik spec. : Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji - aspekty marketingowe",
pages = "62-69",
year = "2006",
}
48
@article{UEK:2166386667,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas",
title = "Wykorzystanie badań marketingowych w określaniu wpływu dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1107",
pages = "402-413",
adress = "",
year = "2006",
url = {},
}
49
@article{UEK:51744,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas",
title = "Wpływ dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "9",
pages = "7-17",
year = "2006",
}
50
@inbook{UEK:2166206653,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Tomasz Smoleń",
title = "Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland",
booktitle = "Transformation Processes in Poland and Ukraine",
pages = "69-82",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2006",
isbn = "83-7252-310-X",
}
51
@article{UEK:51277,
author = "Agata Jonas",
title = "Kryteria oceny przez studentów jakości usług edukacyjnych szkół wyższych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "729",
pages = "143-155",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129389911},
}
52
@article{UEK:52855,
author = "Agata Jonas",
title = "Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "720",
pages = "183-196",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/127628651},
}
53
@article{UEK:52785,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Tomasz Smoleń",
title = "Internacjonalizacja usług w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "677",
pages = "33-54",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93841251},
}
54
@unpublished{UEK:2168261888,
author = "Agata Jonas",
title = "Kryteria oceny jakości usług szkół wyższych : perspektywa studentów",
booktitle = "Znaczenie jakości w marketingu relacji",
pages = "[57]-[77]",
year = "2005",
}
55
@unpublished{UEK:2168272844,
author = "Agata Jonas",
title = "Analiza kosztów działań marketingowych i wyników finansowych",
booktitle = "Strategie kształtowania relacji z klientami",
pages = "[99]-[116]",
year = "2004",
}
56
@inbook{UEK:2168223018,
author = "Agata Jonas",
title = "Stopień wykorzystania analizy finansowej do oceny działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce (w świetle badań)",
booktitle = "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość",
pages = "146-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89437-33-3",
}
57
@inbook{UEK:2168250914,
author = "Agata Jonas",
title = "Oczekiwania klientów jako istotny czynnik podnoszenia jakości usług",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "313-323",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2004",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa_pliki/ksiazki/organizacje_komercyjne_rok_2004.pdf },
issn = "2543-5396",
isbn = "83-86744-90-1",
}
58
@article{UEK:2168220520,
author = "Agata Jonas",
title = "Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "663",
pages = "59-68",
year = "2004",
}
59
@inbook{UEK:2166586148,
author = "Agata Jonas",
title = "Analiza kosztów działań marketingowych i wyników finansowych",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych",
pages = "174-191",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2004",
isbn = "83-911355-2-7",
}
60
@unpublished{UEK:2168272842,
author = "Agata Jonas",
title = "Oczekiwania klientów jako istotny czynnik podnoszenia jakości usług",
booktitle = "Strategie kształtowania relacji z klientami",
pages = "[87]-[97]",
year = "2004",
}
61
@unpublished{UEK:2168272846,
author = "Agata Jonas",
title = "Oczekiwania konsumentów jako determinanta oceny jakości usług finansowych",
booktitle = "Strategie kształtowania relacji z klientami",
pages = "[118]-[119]",
year = "2004",
}
62
@article{UEK:2168238104,
author = "Agata Jonas",
title = "Oczekiwania konsumentów jako determinanta oceny jakości usług finansowych",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "4/5",
pages = "36-37",
year = "2004",
}
63
@unpublished{UEK:2168261640,
author = "Agata Jonas",
title = "Analiza kosztów działań marketingowych i wyników finansowych",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3]",
pages = "188-205",
year = "2003",
}
64
@inbook{UEK:2168273394,
author = "Agata Jonas",
title = "Skuteczność budowania przewagi konkurencyjnej banku w oparciu o technologie informatyczne",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2",
pages = "14-27",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2003",
isbn = "83-88829-80-7",
}
65
@article{UEK:2168236840,
author = "Agata Jonas",
title = "Koszty pozyskiwania informacji w badaniach marketingowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "9-15",
year = "2003",
}
66
@inbook{UEK:2168235406,
author = "Agata Jonas",
title = "Wyznaczniki pozycji konkurencyjnej banków",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "55-65",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2003",
issn = "2543-5396",
isbn = "83-87903-19-1",
}
67
@inbook{UEK:2166597342,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Tomasz Smoleń",
title = "Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce",
booktitle = "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "353-362",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-911355-4-3",
}
68
@inbook{UEK:2168237372,
author = "Agata Jonas",
title = "Metody pomiaru jakości usług",
booktitle = "Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka",
pages = "71-81",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2002",
isbn = "83-915693-0-6",
}
69
@article{UEK:2168231328,
author = "Agata Jonas",
title = "Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "602",
pages = "95-103",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14420},
}
70
@article{UEK:2168225668,
author = "Agata Jonas",
title = "Postrzeganie banków przez klientów indywidualnych - mapy percepcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "581",
pages = "63-72",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12571},
}
71
@inbook{UEK:2168224518,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Roman Niestrój",
title = "Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "279-300",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE. Oddział",
year = "2002",
isbn = "83-908535-4-X ; 83-908535-5-8",
}
72
@inbook{UEK:2168240764,
author = "Agata Jonas",
title = "Perspektywy rozwoju elektronicznych form dystrybucji usług bankowych w Polsce",
booktitle = "Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "257-268",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-911355-5-1",
}
73
@book{UEK:2168236520,
author = "Agata Jonas",
title = "Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Zarządzanie i Finanse",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-85776-60-5",
}
74
@unpublished{UEK:2168264678,
author = "Agata Jonas",
title = "Koszty pozyskiwania informacji w trakcie badań marketingowych",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1]",
pages = "74-92",
year = "2001",
}
75
@unpublished{UEK:2168261658,
author = "Agata Jonas",
title = "Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce : studium marketingowe",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
76
@inbook{UEK:2168223300,
author = "Agata Jonas",
title = "Źródła przewagi konkurencyjnej banków",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "139-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
77
@article{UEK:2168223886,
author = "Agata Jonas",
title = "Rola public relations w kreowaniu wizerunku banku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "538",
pages = "91-103",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9842},
}
78
@inbook{UEK:2168235952,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas",
title = "Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "37-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
79
@article{UEK:2168234598,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas",
title = "Bariery rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "15-20",
year = "1999",
}
80
@inbook{UEK:2168235782,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas",
title = "Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r.",
pages = "23-34",
year = "1999",
isbn = "83-911355-7-8",
}
81
@inbook{UEK:2168261732,
author = "Agata Jonas",
title = "Pozyskiwanie informacji jako podstawa zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku",
booktitle = "System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne",
pages = "181-190",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania",
year = "1998",
}
82
@inbook{UEK:2168252692,
author = "Agata Jonas",
title = "Uwarunkowania rozwoju marketingu usług bankowych w Polsce",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "175-185",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
83
@inbook{UEK:2168224692,
author = "Agata Jonas",
title = "Działania marketingowe banków zagranicznych w Polsce",
booktitle = "Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "185-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-910502-9-7",
}
84
@inbook{UEK:2168245220,
author = "Agata Jonas and Marek Rawski",
title = "Happy Days",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne i operacyjne : studia przypadków",
pages = "11-16",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-8-X",
}
85
@inbook{UEK:2168223976,
author = "Agata Jonas",
title = "Pomiar jakości usług : aspekty metodologiczne",
booktitle = "Wybrane zagadnienia marketingu",
pages = "39-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-34-8",
}
86
@inbook{UEK:2168255416,
author = "Małgorzata Filar-Wałkowińska and Agata Jonas and Jan W. Wiktor",
title = "Bestseller Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei : wprowadzenie książki na rynki wybranych krajów",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków",
pages = "207-214",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-01-12192-0",
}
87
@inbook{UEK:2168262452,
author = "Agata Jonas",
title = "Account manager w systemie bankowej obsługi small businessu",
booktitle = "Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa",
pages = "171-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-900574-8-4",
}
88
@article{UEK:2168276541,
author = "Agata Jonas",
title = "Wykorzystanie analizy częstości i zmienności cech segmentu w procesie segmentacji rynku",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 40, 1 (228)",
pages = "47-51",
year = "1994",
}
89
@unpublished{UEK:2168329223,
author = "Agata Jonas and Jan W. Wiktor",
title = "Sprzedaż osobista i public relations w systemie promocji banku komercyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID