Publications of the selected author

1

Title:
Społemowskie doświadczenia i perspektywy
Source:
Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem". - 17 (1988) , s. 4-7, 10
Nr:
2168277433
article
2

Title:
Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 3 (83) (1987) , s. 55-66
Nr:
2168282977
article
3

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 238
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
143 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168237186
journal / series editorial
4

Title:
Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 20, nr 4 (80) (1986) , s. 43-54
Nr:
2168282979
article
5

Title:
Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 1 (73) (1985) , s. 17-23
Nr:
2168282991
article
6

Title:
Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985) , s. 84-99
Nr:
2168261408
article
See main document
7

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego
Number:
nr 211
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
115 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168281509
journal / series editorial
8

Title:
Ekonomika obrotu towarowego i usług
Publisher address:
Warszawa: Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1984
Physical description:
396 s.; 21 cm
ISBN:
83-208-349-7
Access mode:
Nr:
2168335703
textbook
9

Title:
Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 17, nr 2 (66) (1983) , s. 3-10
Nr:
2168283103
article
10

Title:
Rynek dóbr konsumpcyjnych : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983
Physical description:
161 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168256636
academic script
11

Author:
Title:
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
251 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/808
Nr:
2168312977
doctoral dissertation
12

Title:
Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 53-65
Nr:
2168221502
article
13

Title:
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Elements of Exchange and Socio-economic Development
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 316-317. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318453
varia
14

Title:
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Roots of Exchange and Social-Economic Development
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 25 (1982) , s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168297617
article
See main document
15

Title:
Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 16, nr 1-2 (61-62) (1982) , s. 37-47
Nr:
2168283107
article
16

Author:
Eugeniusz Garbacik , Tadeusz Stec
Title:
Skąd tęsknoty do samodzielności
Source:
Gazeta Krakowska1981. - nr 155 (10248), s. 1, 3
Nr:
2168243638
voice in discussion / interview
17

Title:
Jak uzdrowić uspołeczniony handel? = How to Improve Socialized Trade?
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21, nr 2/81 (1981) , s. 45-50
Nr:
2168230482
article
18

Title:
Ekonomika obrotu towarowego i usług
Edition:
Wyd. 2 uzup.
Publisher address:
Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980
Physical description:
261, [2] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-01-02689-8
Nr:
2168335701
textbook
19

Title:
Mechanizm rozwoju wymiany towarowej
Source:
Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979, s. 13-67
Nr:
2168277133
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979
Physical description:
231 s.: rys.; 20 cm
Nr:
2168277129
monograph
See related chapters
21

Title:
Prawo entropii a wzrost gospodarczy = The Law of Entropy and Economic Growth
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979) , s. 23-33. - Summ., rez.
Nr:
2168239318
article
See main document
22

Title:
Prawo entropii a procesy ekonomiczne = Law of Entropy and Economic Processes
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333257
varia
23

Title:
Problemy energetyczno-surowcowe świata = Energetik- und Rohstoffprobleme der Welt = World's Power and Raw Materials Problems
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 12 (656) (1978) , s. 397-401
Nr:
2168340555
unreviewed article
24

Title:
Ekonomika obrotu towarowego i usług
Publisher address:
Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978
Physical description:
263, [1] s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168335699
textbook
25

Title:
Podyplomowe Studium Gospodarki Środkami Produkcji = Ergänzendes neues Studium der Produktionsmittelwirtschaft = New Post-diploma Studies for Means of Production Management
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 13 (633) (1977) , s. 457-458
Nr:
2168340547
unreviewed article
26

Author:
Title:
Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
309 k.: il.; 30 cm + Autoreferat
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/223
Nr:
2168256740
doctoral dissertation
27

Title:
Wybrane zagadnienia z teorii obrotu towarowego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
369 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168346326
textbook
28

Author:
Title:
Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
273 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/216
Nr:
2168278105
doctoral dissertation
29

Title:
Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
448 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/117
Nr:
2168305507
doctoral dissertation
30

Title:
Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej = Development of Commodity Turnover Economics in the Kraków Milieu During 30-years of People's Poland
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) (1975) , s. 19-25
Nr:
2168259844
article
31

Title:
Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym = Marketing: Methods and Techniques of Sales Activation in the Capitalist Countries
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 29, 10 (344) (1974) , s. 653-657
Nr:
2168277951
article
32

Title:
Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego = The Human Element within the Process of Economic Growth
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 425-426
Nr:
2168333109
varia
33

Author:
Piotr Blaik
Title:
Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
321 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/337
Nr:
2168307379
doctoral dissertation
34

Title:
Towarowy charakter obrotu środkami produkcji = Warencharakter des Produktionsmittelsumsatz = A Trade Character of Production Means Turnover
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 5 (529) (1973) , s. 145-149
Nr:
2168340517
unreviewed article
35

Title:
Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej : badania zespołowe : program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna; "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie, 1973
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168278107
report
36

Title:
Nowy system w "Społem"
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 38 (1149) (1973) , s. 5
Nr:
2168271382
article
37

Title:
Teoria obrotu towarowego : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1973
Physical description:
[2], 166 s.; 29 cm
Nr:
2168345582
monograph
38

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 59
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Physical description:
67 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250220
journal / series editorial
39

Author:
Stanisław Cygnarowski
Title:
Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
287 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/338
Nr:
2168307371
doctoral dissertation
40

Author:
Jan Rokosz
Title:
Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
339 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/341
Nr:
2168307377
doctoral dissertation
41

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 50
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Physical description:
161 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168249480
journal / series editorial
42

Title:
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1972
Physical description:
[2], 177 s.; 29 cm
Nr:
2168345540
textbook
43

Title:
Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego = Market Analysis in the Wholesale Groceries
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972) , s. 5-38. - Rez., summ.
Nr:
2168249816
article
See main document
44

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 53
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168249800
journal / series editorial
See related chapters
45

Title:
Studium Podyplomowe Gospodarki Środkami Produkcji = Postgraduales Studium zur Kontrolle von Produktionsmitteln = Post-graduate Course on Managing the Production
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 24 (524) (1972) , s. 844-845
Nr:
2168340515
unreviewed article
46

Title:
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialist Planning
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972) , s. 43-53. - Rez., summ.
Nr:
2168250972
article
See main document
47

Title:
System organizacyjny obrotu towarowego (aspekt makroekonomiczny) = The Organizational System of Goods Turnover (Macroeconomic Aspect)
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 18, nr 1 (103) (1972) , s. 13-22
Nr:
2168337675
article
48

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 45
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Physical description:
87 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168250506
journal / series editorial
49

Author:
Title:
Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
228 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/89
Nr:
2168305351
doctoral dissertation
50

Title:
System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 10, nr 4/40 (1971) , s. 67-80
Nr:
2168224074
article
See main document
51

Title:
Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
215 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/90
Nr:
2168305329
doctoral dissertation
52

Title:
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialistic Planning
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 25, 5 (294) (1970) , s. 6-10
Nr:
2168286347
article
53

Author:
Title:
Ekonomika obrotu towarowego
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970
Physical description:
583, [1] s.; 22 cm
Nr:
2168345498
textbook
54

Title:
Społeczny proces planowania - planowanie handlu = The Social Process of Planning - the Planning of Trade
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 16, nr 1 (91) (1970) , s. 12-23
Nr:
2168288675
article
55

Title:
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane)
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1969
Physical description:
[2], 225 s.: il.; 29 cm
Series:
(Studium Analizy Ekonomicznej dla Pracowników Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu)
Nr:
2168345542
textbook
56

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 7
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969
Physical description:
103 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168261702
journal / series editorial
57

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 8
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969
Physical description:
58 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168348468
journal / series editorial
58

Title:
Obrót towarowy środkami produkcji w ogólnym systemie obrotu towarowego = Der Warenumsatz mit Produktionsmitteln im allgemeinen Warenumsatz-System = Commodities Turnover with Producers' Goods within the General Turnover of Commodities
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 22 (450) (1969) , s. 757-762
Nr:
2168340513
unreviewed article
59

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 6
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1968
Physical description:
107 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168348464
journal / series editorial
See related chapters
60

Title:
Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 2, nr 3 (1968) , s. 13-22
Nr:
2168283115
article
61

Title:
Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego = Modern Technique in the Serwice of Social Progress
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968) , s. 3-15. - Summ., rez.
Nr:
2168276509
article
See main document
62

Title:
O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego = New Type of Socialistic Enterprise
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 14, nr 2 (80) (1968) , s. 14-16
Nr:
2168288679
article
63

Title:
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane)
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1968
Physical description:
[2], 225 s.: il.; 29 cm
Series:
(Studium Analizy Ekonomicznej dla Pracowników Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu)
Nr:
2168345544
textbook
64

Title:
Ekonomika obrotu towarowego
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968
Physical description:
490 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345506
textbook
65

Title:
Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji = Social Consequences of Technical Advance and Concentration
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 13, nr 1 (73) (1967) , s. 1-8
Nr:
2168337649
article
66

Title:
Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 1 = Allgemeine Charakteristik des Produktionsmittelmarktes, T. 1 = A General Characteristic of the Producers' Goods Market, Part 1
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 23 (403) (1967) , s. 793-795
Nr:
2168340497
unreviewed article
67

Title:
Studium Gospodarki Środkami Produkcji : studium podyplomowe = Studium der Produktionsmittelwirtschaft = Study of Production Means Economy
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 5 (385) (1967) , s. 157-159
Nr:
2168340491
unreviewed article
68

Title:
Problemy demokracji spółdzielczej i samorządu na tle nowej rewolucji techniczno-ekonomicznej : referat na Konferencję Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej w dniach 20-22 stycznia 1967
Publisher address:
Warszawa: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1967
Physical description:
27, [1] s.; 29 cm
Nr:
2168345104
conference materials
69

Title:
Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu
Publisher address:
Kraków: PTE, 1967
Physical description:
141 s.: il.; 20 cm
Nr:
2168345662
book
70

Title:
Ekonomika obrotu towarowego
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967
Physical description:
490 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345500
textbook
71

Title:
Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 2 = Allgemeine Charakteristik des Produktionsmittelmarktes, T. 2 = A General Characteristic of the Producers' Goods Market, Part 2
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 24 (404) (1967) , s. 829-832
Nr:
2168340499
unreviewed article
72

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 5
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1967
Physical description:
144 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. po niektórych art.
Nr:
2168348316
journal / series editorial
73

Title:
Założenia programu nauczania w uczelniach akademickich w zakresie gospodarki materiałowej i obrotu towarowego środkami produkcji
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 4 (360) (1966) , s. 115-116
Nr:
2168340489
unreviewed article
74

Title:
Zbyt i gospodarka materiałowa przemysłu w ogólnym systemie obrotu towarowego = Absatz und Materialwirtschaft der Industri im algemeinen System des Warenumsatzes
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 4 (360) (1966) , s. 109-114
Nr:
2168340487
unreviewed article
75

Title:
Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego
Publisher address:
Kraków: , 1965
Physical description:
289 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/195
Nr:
2168306053
doctoral dissertation
76

Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 11, nr 4 (64) (1965) , s. 95-97
Nr:
2168337639
review
77

Title:
Założenia i główne kierunki zmian w systemie zarządzania i organizacji handlu w Polsce = Premises and Main Direction of Changes in Trade Management in Poland
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 11, nr 4 (64) (1965) , s. 1-7
Nr:
2168337637
article
78

Author:
Title:
Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków
Publisher address:
Kraków: , 1965
Physical description:
154 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/193
Nr:
2168306051
doctoral dissertation
79

Title:
Nowy etap reform systemu obrotu towarowego w Polsce
Publisher address:
Kraków: Zakł. Wydaw. CRS, 1965
Physical description:
56 s.; 29 cm
Nr:
2168345570
book
80

Author:
Svend Dahl
Title:
Dzieje książki
Redaktor naukowy przekładu:
Kocowski Bronisław
, Zapiór Tadeusz
, Devechy Helena
Publisher address:
Wrocław: Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1965
Physical description:
455, [1] s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168335533
book
81

Author:
Tadeusz Sztucki
Title:
Plan i rynek
Publisher address:
Warszawa: , 1964
Physical description:
237 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/306
Nr:
2168307261
doctoral dissertation
82

Author:
Jan Skiba
Title:
Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962)
Publisher address:
Kraków: , 1964
Physical description:
V, 320, 5 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/42
Nr:
2168303109
doctoral dissertation
83

Title:
Ekonomika obrotu towarowego
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1964
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345510
textbook
84

Title:
Kierunki i tendencje w rozwoju obrotu towarowego
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 9, nr 6 (1963) , s. 3-12
Nr:
2168337617
article
85

Title:
Rozwój teorii handlu wewnętrznego = Development of Marketing Theory
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 4 (1962) , s. 3-8
Nr:
2168337603
article
86

Title:
Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej = The Position of Commercial Enterprises in the Socialistic Economy
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (57) (1962) , s. 18-22
Nr:
2168332817
article
87

Title:
Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim = Economic and Technical Changes in Danish Agriculture
Source:
Problemy Ekonomiczne. - październik (1962) , s. 130-141. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236862
article
88

Title:
Wstęp do badań rynku = Introduction to Market Research
Source:
Handel Wewnętrzny1961. - R. 7, nr 5, s. 95-97
Nr:
2168337589
varia
89

Title:
Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym = Commerce in Socialist Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 16 (1961) , s. [3]-34. - Soderž., summ.
Nr:
2168267194
article
90

Title:
Ekonomika obrotu towarowego
Edition:
Wyd. 2, popr.
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1961
Physical description:
218 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345504
textbook
91

Title:
Integracja i koncentracja we współczesnym handlu kapitalistycznym = Integration and Concentration of Modern Capitalistic Trade
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 7, nr 2 (1961) , s. 3-13
Nr:
2168337583
article
92

Title:
Ekonomika obrotu towarowego
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1960
Physical description:
185 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345512
textbook
93

Title:
Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej
Publisher address:
Kraków: , 1960
Physical description:
296 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/29
Nr:
2168305047
doctoral dissertation
94

Title:
Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958)
Publisher address:
Kraków: , 1960
Physical description:
IX, 420, [29] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/35
Nr:
2168305387
doctoral dissertation
95

Title:
Daniel Adam : "Zachowanie się konsumenta wobec cen"
Source:
Handel Wewnętrzny1960. - R. 6, nr 6, s. 75-78
Nr:
2168337581
varia
96

Title:
Przedmiot nauki o obrocie towarowym i jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych = The Subject of the Trade Science and its Place in the System of Economic Studies
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 6, nr 4 (1960) , s. 3-11
Nr:
2168337575
article
97

Author:
Title:
Założenia systemów płac w handlu detalicznym
Publisher address:
Kraków: , 1959
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/17
Nr:
2168305347
doctoral dissertation
98

Title:
Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego)
Publisher address:
Kraków: , 1959
Physical description:
168 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/9
Nr:
2168305309
doctoral dissertation
99

Title:
W sprawie rozwoju nauki o handlu w Polsce = About the Development of Marketing Theory in Poland
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 5, nr 6 (1959) , s. 3-9
Nr:
2168337571
article
100

Title:
Analiza rynku = Market Analysis
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 4, nr 6 (1958) , s. 3-16
Nr:
2168337569
article
101

Title:
Rewolucja w handlu
Source:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 9 (1957) , s. 143-149
Nr:
2168285355
review
See main document
102

Title:
Kierunki reorganizacji obrotu towarowego = The Directions of a Reorganization of the Turnover of Goods
Source:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 2 (1957) , s. 27-52. - Rez., summ.
Nr:
2168284797
article
See main document
103

Title:
Z zagadnień analizy rynku
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 1, nr 3 (1955) , s. 29-37
Nr:
2168337549
article
104

Author:
Title:
Metody planowania zaopatrzenia ludności : na przykładzie zaopatrzenia ludności wiejskiej
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1955
Physical description:
219, [1] s., [1] k.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345530
monograph
105

Title:
Formy kooperacji produkcyjnej w rolnictwie
Source:
Spółdzielczy Przegląd Naukowy. - R. 14, z. 4 (1948) , s. 76-99
Nr:
2168341793
article
106

Title:
Analiza teoretyczna spółdzielni spożywców (według A. Bekensteina)
Source:
Spółdzielczy Przegląd Naukowy. - R. 13, z. 1-2 (1947) , s. 41-50
Nr:
2168341781
article
107

Title:
Sytuacja gospodarcza Szwecji
Source:
Jantar : przegląd naukowy zagadnień pomorskich i bałtyckich. - R. 5, z. 2 (1947) , s. 122-133 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168341673
article
108

Title:
Uniwersytety ludowe w wyzwolonej Polsce
Source:
Wieś i Państwo. - R. 3, nr 4 (1946) , s. 284-291
Access mode:
Nr:
2168341993
article
109

Title:
Wieś duńska dawniej i dziś
Publisher address:
Kraków: nakładem Studium Spółdzielczego U. J., 1946
Physical description:
VIII, 200 s.; 21 cm
Series:
(Biblioteka Studium Spółdzielczego UJ ; nr 1)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168335707
book
110

Title:
W trosce o naukę i wychowanie spółdzielcze
Source:
Wieś i Państwo. - R. 3, nr 4 (1946) , s. 508-516
Nr:
2168341995
article
111

Title:
Spółdzielczość w planowanym zagospodarowaniu wsi
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1946
Physical description:
72 s.
Notes:
Materiał powielony,
Nr:
2168341579
book
112

Title:
O współpracy spółdzielców słowiańskich
Source:
Życie Słowiańskie. - R. 1, nr 4-5 (1946) , s. 125-126
Access mode:
Nr:
2168341659
article
113

Title:
Chałupnictwo czy przemysł ludowy
Source:
Wieś i Państwo. - R. 2, nr 4 (1939) , s. 263-272
Access mode:
Nr:
2168341549
article
114

Title:
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej
Source:
Przegląd Współczesny. - R. 18, t. 69, nr 4(204) (1939) , s. 136-144
Access mode:
Nr:
2168341551
article
115

Title:
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej. 2
Source:
Przegląd Współczesny. - R. 18, t. 69, nr 6(206) (1939) , s. 126-138
Access mode:
Nr:
2168341553
article
116

Title:
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej
Publisher address:
Kraków: nakł. Towarzystwa Ekonomicznego, 1939
Physical description:
23 s.; 23 cm
Series:
(Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie ; t. 102)
Nr:
2168335705
book
117

Title:
Warunki i tendencje w rozwoju spółdzielczości duńskiej
Source:
Wieś i Państwo. - R. 1, nr 6 (1938) , s. 431-441
Access mode:
Nr:
2168341541
article
118

Title:
Istotny sens uniwersytetów ludowych w Polsce
Source:
Wieś i Państwo. - R. 1, nr 8 (1938) , s. 583-593
Access mode:
Nr:
2168341547
article
119

Title:
Rozwój duńskich uniwersytetów ludowych
Source:
Wieś i Państwo. - R. 1, nr 1 (1938) , s. 37-46
Access mode:
Nr:
2168341545
article
120

Title:
Warunki i tendencje rozwoju spółdzielczości duńskiej
Source:
Wieś i Państwo. - R. 1, nr 5 (1938) , s. 344-353
Access mode:
Nr:
2168341543
article
121

Title:
O zadaniach duńskiej kooperacji spożywców : (korespondencja własna)
Source:
Społem. - nr 21-22 (1937) , s. 26-29
Nr:
2168341535
article
1
Społemowskie doświadczenia i perspektywy / Eugeniusz GARBACIK // Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem". - 17 (1988), s. 4-7, 10. - ISSN 0038-7746
2
Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 3 (83) (1987), s. 55-66. - ISSN 0138-0419
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 238. - 143 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
4
Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 20, nr 4 (80) (1986), s. 43-54. - ISSN 0138-0419
5
Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 1 (73) (1985), s. 17-23. - ISSN 0138-0419
6
Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim / Eugeniusz GARBACIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985), s. 84-99. - ISSN 0208-7944
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 211. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
8
Ekonomika obrotu towarowego i usług / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1984. - 396 s. ; 21 cm. - ISBN 83-208-349-7
9
Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 17, nr 2 (66) (1983), s. 3-10. - ISSN 0138-0419
10
Rynek dóbr konsumpcyjnych : wybrane zagadnienia / Eugeniusz GARBACIK, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
11
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej / Halina GWIŻDŻ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1983. - 251 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 53-65. - ISSN 0079-578X
13
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Elements of Exchange and Socio-economic Development / Eugeniusz GARBACIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 316-317. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
14
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Roots of Exchange and Social-Economic Development / Eugeniusz GARBACIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 25 (1982), s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
15
Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 16, nr 1-2 (61-62) (1982), s. 37-47. - ISSN 0138-0419
16
Skąd tęsknoty do samodzielności / Eugeniusz GARBACIK ; rozm. Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - nr 155 (10248) (1981), s. 1, 3. - ISSN 0208-7693
17
Jak uzdrowić uspołeczniony handel? = How to Improve Socialized Trade? / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 21, nr 2/81 (1981), s. 45-50. - ISSN 0079-578X
18
Ekonomika obrotu towarowego i usług / Eugeniusz GARBACIK. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. - 261, [2] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-01-02689-8
19
Mechanizm rozwoju wymiany towarowej / Eugeniusz GARBACIK // W: Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - S. 13-67
20
Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - 231 s. : rys. ; 20 cm
21
Prawo entropii a wzrost gospodarczy = The Law of Entropy and Economic Growth / Eugeniusz GARBACIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 23-33. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
22
Prawo entropii a procesy ekonomiczne = Law of Entropy and Economic Processes / Eugeniusz GARBACIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
23
Problemy energetyczno-surowcowe świata = Energetik- und Rohstoffprobleme der Welt = World's Power and Raw Materials Problems / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 12 (656) (1978), s. 397-401. - ISSN 0017-2405
24
Ekonomika obrotu towarowego i usług / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. - 263, [1] s. ; 24 cm
25
Podyplomowe Studium Gospodarki Środkami Produkcji = Ergänzendes neues Studium der Produktionsmittelwirtschaft = New Post-diploma Studies for Means of Production Management / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 13 (633) (1977), s. 457-458. - ISSN 0017-2405
26
Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu / Danuta SURÓWKA ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1977. - 309 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat. - Bibliogr.
27
Wybrane zagadnienia z teorii obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - 369 s. : il. ; 24 cm
28
Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych / Jan SZUMILAK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1976. - 273 k. : il. ; 30 cm
29
Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych / Krystyna DŁUGOSZ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1975. - 448 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej = Development of Commodity Turnover Economics in the Kraków Milieu During 30-years of People's Poland / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) (1975), s. 19-25. - ISSN 0438-5403
31
Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym = Marketing: Methods and Techniques of Sales Activation in the Capitalist Countries / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Planowa. - R. 29, 10 (344) (1974), s. 653-657. - ISSN 0017-2421
32
Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego = The Human Element within the Process of Economic Growth / Eugeniusz GARBACIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973 (1974), s. 425-426. - ISSN 0079-354X
33
Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu / Piotr Blaik ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1973. - 321 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Towarowy charakter obrotu środkami produkcji = Warencharakter des Produktionsmittelsumsatz = A Trade Character of Production Means Turnover / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 5 (529) (1973), s. 145-149. - ISSN 0017-2405
35
Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej : badania zespołowe : program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973 / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna; "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie, 1973. - 59 s. : il. ; 30 cm
36
Nowy system w "Społem" / Eugeniusz GARBACIK // Życie Gospodarcze. - nr 38 (1149) (1973), s. 5. - ISSN 0137-7299
37
Teoria obrotu towarowego : wybrane zagadnienia / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1973. - [2], 166 s. ; 29 cm
38
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - nr 59. - 67 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0075-5125
39
Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości / Stanisław Cygnarowski ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1972. - 287 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji / Jan Rokosz ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1972. - 339 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 50. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0075-5125
42
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu : wybrane zagadnienia / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1972. - [2], 177 s. ; 29 cm
43
Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego = Market Analysis in the Wholesale Groceries / Eugeniusz GARBACIK, Stefan MYNARSKI, Jan SZUMILAKAnaliza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego = Market Analysis in the Wholesale Groceries / Eugeniusz GARBACIK, Stefan MYNARSKI, Jan SZUMILAKAnaliza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego = Market Analysis in the Wholesale Groceries / Eugeniusz GARBACIK, Stefan MYNARSKI, Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972), s. 5-38nr 53 (1972), s. 5-38nr 53 (1972), s. 5-38. - Rez., summ. - ISSN 0075-51250075-51250075-5125
44
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 53. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0075-5125
45
Studium Podyplomowe Gospodarki Środkami Produkcji = Postgraduales Studium zur Kontrolle von Produktionsmitteln = Post-graduate Course on Managing the Production / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 24 (524) (1972), s. 844-845. - ISSN 0017-2405
46
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialist Planning / Eugeniusz GARBACIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 43-53. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
47
System organizacyjny obrotu towarowego (aspekt makroekonomiczny) = The Organizational System of Goods Turnover (Macroeconomic Aspect) / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 18, nr 1 (103) (1972), s. 13-22
48
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 45. - 87 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0075-5125
49
Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym / Anna NOWAKOWSKA ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1971. - 228 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
50
System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 10, nr 4/40 (1971), s. 67-80. - ISSN 0079-578X
51
Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego / Ryszard PILARSKI ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1971. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialistic Planning / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Planowa. - R. 25, 5 (294) (1970), s. 6-10. - ISSN 0017-2421
53
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970. - 583, [1] s. ; 22 cm
54
Społeczny proces planowania - planowanie handlu = The Social Process of Planning - the Planning of Trade / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 16, nr 1 (91) (1970), s. 12-23
55
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane) / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1969. - [2], 225 s. : il. ; 29 cm. - (Studium Analizy Ekonomicznej dla Pracowników Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu)
56
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969. - vol. 7. - 103 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
57
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969. - vol. 8. - 58 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0071-674X
58
Obrót towarowy środkami produkcji w ogólnym systemie obrotu towarowego = Der Warenumsatz mit Produktionsmitteln im allgemeinen Warenumsatz-System = Commodities Turnover with Producers' Goods within the General Turnover of Commodities / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 22 (450) (1969), s. 757-762. - ISSN 0017-2405
59
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1968. - vol. 6. - 107 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0071-674X
60
Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 2, nr 3 (1968), s. 13-22. - ISSN 0138-0419
61
Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego = Modern Technique in the Serwice of Social Progress / Eugeniusz GARBACIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968), s. 3-15. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
62
O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego = New Type of Socialistic Enterprise / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 14, nr 2 (80) (1968), s. 14-16
63
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane) / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1968. - [2], 225 s. : il. ; 29 cm. - (Studium Analizy Ekonomicznej dla Pracowników Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu)
64
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Wyd. 2. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968. - 490 s. : il. ; 24 cm
65
Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji = Social Consequences of Technical Advance and Concentration / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 13, nr 1 (73) (1967), s. 1-8
66
Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 1 = Allgemeine Charakteristik des Produktionsmittelmarktes, T. 1 = A General Characteristic of the Producers' Goods Market, Part 1 / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 23 (403) (1967), s. 793-795. - ISSN 0017-2405
67
Studium Gospodarki Środkami Produkcji : studium podyplomowe = Studium der Produktionsmittelwirtschaft = Study of Production Means Economy / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 5 (385) (1967), s. 157-159. - ISSN 0017-2405
68
Problemy demokracji spółdzielczej i samorządu na tle nowej rewolucji techniczno-ekonomicznej : referat na Konferencję Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej w dniach 20-22 stycznia 1967 / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1967. - 27, [1] s. ; 29 cm
69
Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : PTE, 1967. - 141 s. : il. ; 20 cm
70
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967. - 490 s. : il. ; 24 cm
71
Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 2 = Allgemeine Charakteristik des Produktionsmittelmarktes, T. 2 = A General Characteristic of the Producers' Goods Market, Part 2 / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 24 (404) (1967), s. 829-832. - ISSN 0017-2405
72
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1967. - vol. 5. - 144 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. po niektórych art. - ISSN 0071-674X
73
Założenia programu nauczania w uczelniach akademickich w zakresie gospodarki materiałowej i obrotu towarowego środkami produkcji / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 4 (360) (1966), s. 115-116. - ISSN 0017-2405
74
Zbyt i gospodarka materiałowa przemysłu w ogólnym systemie obrotu towarowego = Absatz und Materialwirtschaft der Industri im algemeinen System des Warenumsatzes / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 4 (360) (1966), s. 109-114. - ISSN 0017-2405
75
Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego / Felicja KĘDZIOREK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1965. - 289 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
[Recenzja] / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 11, nr 4 (64) (1965), s. 95-97. - Rec. pracy: Ekonomika handlu. Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Zakrzewskiego. PWN, Warszawa-Poznań 1964
77
Założenia i główne kierunki zmian w systemie zarządzania i organizacji handlu w Polsce = Premises and Main Direction of Changes in Trade Management in Poland / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 11, nr 4 (64) (1965), s. 1-7
78
Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków / Stefan MYNARSKI ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1965. - 154 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
Nowy etap reform systemu obrotu towarowego w Polsce / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Zakł. Wydaw. CRS, 1965. - 56 s. ; 29 cm
80
Dzieje książki / Svend Dahl ; red. Bronisław Kocowski ; przekł.: Eugeniusz GARBACIK, Tadeusz Zapiór, Helena Devechy. - Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1965. - 455, [1] s. : il. ; 24 cm
81
Plan i rynek : podstawowe instrumenty koordynacji produkcji i spożycia osobistego / Tadeusz Sztucki ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa, 1964. - 237 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
82
Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962) / Jan Skiba ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1964. - V, 320, 5 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
83
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Wyd. 3. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1964. - 195 s. : il. ; 24 cm
84
Kierunki i tendencje w rozwoju obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 9, nr 6 (1963), s. 3-12
85
Rozwój teorii handlu wewnętrznego = Development of Marketing Theory / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 4 (1962), s. 3-8
86
Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej = The Position of Commercial Enterprises in the Socialistic Economy / Eugeniusz GARBACIK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (57) (1962), s. 18-22. - ISSN 0137-7221
87
Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim = Economic and Technical Changes in Danish Agriculture / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne. - październik (1962), s. 130-141. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
88
Wstęp do badań rynku = Introduction to Market Research / E. GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 7, nr 5 (1961), s. 95-97
89
Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym = Commerce in Socialist Economy / Eugeniusz GARBACIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 16 (1961), s. [3]-34. - Soderž., summ. - ISSN 0075-5125
90
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Wyd. 2, popr. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1961. - 218 s. : il. ; 24 cm
91
Integracja i koncentracja we współczesnym handlu kapitalistycznym = Integration and Concentration of Modern Capitalistic Trade / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 7, nr 2 (1961), s. 3-13
92
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1960. - 185 s. : il. ; 24 cm
93
Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej / Roman PERETIATKOWICZ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1960. - 296 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958) / Franciszek KOPEĆ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1960. - IX, 420, [29] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
95
Daniel Adam : "Zachowanie się konsumenta wobec cen" / E. GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 6, nr 6 (1960), s. 75-78
96
Przedmiot nauki o obrocie towarowym i jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych = The Subject of the Trade Science and its Place in the System of Economic Studies / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 6, nr 4 (1960), s. 3-11
97
Założenia systemów płac w handlu detalicznym / Jerzy ALTKORN ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1959. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego) / Zbigniew MISIASZEK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1959. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
W sprawie rozwoju nauki o handlu w Polsce = About the Development of Marketing Theory in Poland / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 5, nr 6 (1959), s. 3-9
100
Analiza rynku = Market Analysis / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 4, nr 6 (1958), s. 3-16
101
Rewolucja w handlu / Eugeniusz GARBACIK // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 9 (1957), s. 143-149. - Rec. pracy: H. Gross, Die Preisbindung im Handel - Neue Eindrucke aus Nordamerika und Westeuropa
102
Kierunki reorganizacji obrotu towarowego = The Directions of a Reorganization of the Turnover of Goods / Eugeniusz GARBACIK // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 2 (1957), s. 27-52. - Rez., summ.
103
Z zagadnień analizy rynku / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 1, nr 3 (1955), s. 29-37
104
Metody planowania zaopatrzenia ludności : na przykładzie zaopatrzenia ludności wiejskiej / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1955. - 219, [1] s., [1] k. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.
105
Formy kooperacji produkcyjnej w rolnictwie / Eugeniusz Garbacik // Spółdzielczy Przegląd Naukowy. - R. 14, z. 4 (1948), s. 76-99
106
Analiza teoretyczna spółdzielni spożywców (według A. Bekensteina) / Eugeniusz Garbacik // Spółdzielczy Przegląd Naukowy. - R. 13, z. 1-2 (1947), s. 41-50
107
Sytuacja gospodarcza Szwecji / Eugeniusz GARBACIK // Jantar : przegląd naukowy zagadnień pomorskich i bałtyckich. - R. 5, z. 2 (1947), s. 122-133. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=358836
108
Uniwersytety ludowe w wyzwolonej Polsce / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 3, nr 4 (1946), s. 284-291
109
Wieś duńska dawniej i dziś / Eugeniusz Garbacik. - Kraków : nakładem Studium Spółdzielczego U. J., 1946. - VIII, 200 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Studium Spółdzielczego Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 1)
110
W trosce o naukę i wychowanie spółdzielcze / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 3, nr 4 (1946), s. 508-516
111
Spółdzielczość w planowanym zagospodarowaniu wsi / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1946. - 72 s. - Materiał powielony
112
O współpracy spółdzielców słowiańskich / Eugeniusz GARBACIK // Życie Słowiańskie. - R. 1, nr 4-5 (1946), s. 125-126
113
Chałupnictwo czy przemysł ludowy / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 2, nr 4 (1939), s. 263-272. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/40230?id=40230
114
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej / Eugeniusz Garbacik // Przegląd Współczesny. - R. 18, t. 69, nr 4(204) (1939), s. 136-144. - Pełny tekst: https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-4,NTUzODU3MTM/
115
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej. Cz. 2. 2 / Eugeniusz Garbacik // Przegląd Współczesny. - R. 18, t. 69, nr 6(206) (1939), s. 126-138. - Pełny tekst: https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-6,NTUzODU3MTk/0/#info:metadata
116
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej / Eugeniusz Garbacik. - Kraków : nakł. Towarzystwa Ekonomicznego, 1939. - 23 s. ; 23 cm. - (Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie ; t. 102)
117
Warunki i tendencje w rozwoju spółdzielczości duńskiej / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 1, nr 6 (1938), s. 431-441. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35135?id=35135
118
Istotny sens uniwersytetów ludowych w Polsce / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 1, nr 8 (1938), s. 583-593. - Pełny tekst: https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/show-content/publication/edition/56849?id=56849
119
Rozwój duńskich uniwersytetów ludowych / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 1, nr 1 (1938), s. 37-46. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35120?id=35120
120
Warunki i tendencje rozwoju spółdzielczości duńskiej / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 1, nr 5 (1938), s. 344-353. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35134?id=35134
121
O zadaniach duńskiej kooperacji spożywców (korespondencja własna) / Eugeniusz Garbacik // Społem. - nr 21-22 (1937), s. 26-29
1
Garbacik E., (1988), Społemowskie doświadczenia i perspektywy, "Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem"", 17, s. 4-7, 10.
2
Garbacik E., (1987), Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 21, nr 3 (83), s. 55-66.
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 238. - 143 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
4
Garbacik E., (1986), Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 20, nr 4 (80), s. 43-54.
5
Garbacik E., (1985), Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 1 (73), s. 17-23.
6
Garbacik E., (1985), Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 84-99.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie: Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 211. - 115 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
8
Garbacik E., (1984), Ekonomika obrotu towarowego i usług, Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 396 s.
9
Garbacik E., (1983), Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 17, nr 2 (66), s. 3-10.
10
Garbacik E., Surówka-Marszałek D., (1983), Rynek dóbr konsumpcyjnych: wybrane zagadnienia, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 161 s.
11
Gwiżdż H., (1983), Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej, Prom. Garbacik E., Kraków : , 251 k.
12
Garbacik E., (1983), Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 53-65.
13
Garbacik E., (1982), Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 316-317.
14
Garbacik E., (1982), Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 25, s. 23-34.
15
Garbacik E., (1982), Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 16, nr 1-2 (61-62), s. 37-47.
16
Garbacik E., Stec T., (1981), Skąd tęsknoty do samodzielności, "Gazeta Krakowska: dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej", nr 155 (10248), s. 1, 3.
17
Garbacik E., (1981), Jak uzdrowić uspołeczniony handel?, "Problemy Ekonomiczne", R. 21, nr 2/81, s. 45-50.
18
Garbacik E., (1980), Ekonomika obrotu towarowego i usług, Wyd. 2 uzup.Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 261, [2] s.
19
Garbacik E., (1979), Mechanizm rozwoju wymiany towarowej. [W:] Garbacik E. (red.), Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 13-67.
20
Garbacik E. (red.), (1979), Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych: zagadnienia wybrane, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 231 s.
21
Garbacik E., (1979), Prawo entropii a wzrost gospodarczy, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 23-33.
22
Garbacik E., (1979), Prawo entropii a procesy ekonomiczne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 49.
23
Garbacik E., (1978), Problemy energetyczno-surowcowe świata, "Gospodarka Materiałowa", nr 12 (656), s. 397-401.
24
Garbacik E., (1978), Ekonomika obrotu towarowego i usług, Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 263, [1] s.
25
Garbacik E., (1977), Podyplomowe Studium Gospodarki Środkami Produkcji, "Gospodarka Materiałowa", nr 13 (633), s. 457-458.
26
Surówka D., (1977), Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu, Prom. Garbacik E., Kraków : , 309 k.
27
Garbacik E., (1976), Wybrane zagadnienia z teorii obrotu towarowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 369 s.
28
Szumilak J., (1976), Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych, Prom. Garbacik E., Kraków : , 273 k.
29
Długosz K., (1975), Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych, Prom. Garbacik E., Kraków : , 448 k.
30
Garbacik E., (1975), Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej, "Handel Wewnętrzny", R. 21, nr 2 (122), s. 19-25.
31
Garbacik E., (1974), Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym, "Gospodarka Planowa", R. 29, 10 (344), s. 653-657.
32
Garbacik E., (1974), Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 425-426.
33
Blaik P., (1973), Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu, Prom. Garbacik E., Kraków : , 321 k.
34
Garbacik E., (1973), Towarowy charakter obrotu środkami produkcji, "Gospodarka Materiałowa", nr 5 (529), s. 145-149.
35
Garbacik E., (1973), Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej: badania zespołowe: program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna : "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie, 59 s.
36
Garbacik E., (1973), Nowy system w "Społem", "Życie Gospodarcze", nr 38 (1149), s. 5.
37
Garbacik E., (1973), Teoria obrotu towarowego: wybrane zagadnienia, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 166 s.
38
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - nr 59. - 67 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
39
Cygnarowski S., (1972), Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości, Prom. Garbacik E., Kraków : , 287 k.
40
Rokosz J., (1972), Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji, Prom. Garbacik E., Kraków : , 339 k.
41
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 50. - 161 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
42
Garbacik E., (1972), Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu: wybrane zagadnienia, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 177 s.
43
Garbacik E., Mynarski S., Szumilak J., (1972), Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 53, s. 5-38.
44
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 53. - 142 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
45
Garbacik E., (1972), Studium Podyplomowe Gospodarki Środkami Produkcji, "Gospodarka Materiałowa", nr 24 (524), s. 844-845.
46
Garbacik E., (1972), Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 43-53.
47
Garbacik E., (1972), System organizacyjny obrotu towarowego (aspekt makroekonomiczny), "Handel Wewnętrzny", R. 18, nr 1 (103), s. 13-22.
48
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 45. - 87 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
49
Nowakowska A., (1971), Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym, Prom. Garbacik E., Kraków : , 228 k.
50
Garbacik E., (1971), System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania, "Problemy Ekonomiczne", R. 10, nr 4/40, s. 67-80.
51
Pilarski R., (1971), Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego, Prom. Garbacik E., Kraków : , 215 k.
52
Garbacik E., (1970), Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego, "Gospodarka Planowa", R. 25, 5 (294), s. 6-10.
53
Garbacik E., (1970), Ekonomika obrotu towarowego, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 583, [1] s.
54
Garbacik E., (1970), Społeczny proces planowania - planowanie handlu, "Handel Wewnętrzny", R. 16, nr 1 (91), s. 12-23.
55
Garbacik E., (1969), Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 225 s.
56
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969. - vol. 7. - 103 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
57
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969. - vol. 8. - 58 s.; 24 cm. - 0071-674X
58
Garbacik E., (1969), Obrót towarowy środkami produkcji w ogólnym systemie obrotu towarowego, "Gospodarka Materiałowa", nr 22 (450), s. 757-762.
59
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1968. - vol. 6. - 107 s.; 24 cm. - 0071-674X
60
Garbacik E., (1968), Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 2, nr 3, s. 13-22.
61
Garbacik E., (1968), Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 3-15.
62
Garbacik E., (1968), O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego, "Handel Wewnętrzny", R. 14, nr 2 (80), s. 14-16.
63
Garbacik E., (1968), Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 225 s.
64
Garbacik E., (1968), Ekonomika obrotu towarowego, Wyd. 2Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 490 s.
65
Garbacik E., (1967), Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji, "Handel Wewnętrzny", R. 13, nr 1 (73), s. 1-8.
66
Garbacik E., (1967), Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 1, "Gospodarka Materiałowa", nr 23 (403), s. 793-795.
67
Garbacik E., (1967), Studium Gospodarki Środkami Produkcji : studium podyplomowe, "Gospodarka Materiałowa", nr 5 (385), s. 157-159.
68
Garbacik E., (1967), Problemy demokracji spółdzielczej i samorządu na tle nowej rewolucji techniczno-ekonomicznej: referat na Konferencję Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej w dniach 20-22 stycznia 1967, Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 27, [1] s.
69
Garbacik E., (1967), Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu, Kraków : PTE, 141 s.
70
Garbacik E., (1967), Ekonomika obrotu towarowego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 490 s.
71
Garbacik E., (1967), Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 2, "Gospodarka Materiałowa", nr 24 (404), s. 829-832.
72
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1967. - vol. 5. - 144 s.; 24 cm. - Bibliogr. po niektórych art. - 0071-674X
73
Garbacik E., (1966), Założenia programu nauczania w uczelniach akademickich w zakresie gospodarki materiałowej i obrotu towarowego środkami produkcji, "Gospodarka Materiałowa", nr 4 (360), s. 115-116.
74
Garbacik E., (1966), Zbyt i gospodarka materiałowa przemysłu w ogólnym systemie obrotu towarowego, "Gospodarka Materiałowa", nr 4 (360), s. 109-114.
75
Kędziorek F., (1965), Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego, Prom. Garbacik E., Kraków : , 289 k.
76
Garbacik E., (1965), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 11, nr 4 (64), s. 95-97.
77
Garbacik E., (1965), Założenia i główne kierunki zmian w systemie zarządzania i organizacji handlu w Polsce, "Handel Wewnętrzny", R. 11, nr 4 (64), s. 1-7.
78
Mynarski S., (1965), Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków, Prom. Garbacik E., Kraków : , 154 k.
79
Garbacik E., (1965), Nowy etap reform systemu obrotu towarowego w Polsce, Kraków : Zakł. Wydaw. CRS, 56 s.
80
Dahl S., (1965), Dzieje książki, Kocowski B. (red. nauk. przekł.), Garbacik E., Zapiór T., Devechy H., Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 455, [1] s.
81
Sztucki T., (1964), Plan i rynek: podstawowe instrumenty koordynacji produkcji i spożycia osobistego, Prom. Garbacik E., Warszawa : , 237 k.
82
Skiba J., (1964), Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962), Prom. Garbacik E., Kraków : , V, 320, 5 k.
83
Garbacik E., (1964), Ekonomika obrotu towarowego, Wyd. 3Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 195 s.
84
Garbacik E., (1963), Kierunki i tendencje w rozwoju obrotu towarowego, "Handel Wewnętrzny", R. 9, nr 6, s. 3-12.
85
Garbacik E., (1962), Rozwój teorii handlu wewnętrznego, "Handel Wewnętrzny", R. 8, nr 4, s. 3-8.
86
Garbacik E., (1962), Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej, "Przegląd Organizacji", nr 7 (57), s. 18-22.
87
Garbacik E., (1962), Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim, "Problemy Ekonomiczne", październik, s. 130-141.
88
Garbacik E., (1961), Wstęp do badań rynku, "Handel Wewnętrzny", R. 7, nr 5, s. 95-97.
89
Garbacik E., (1961), Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 16, s. [3]-34.
90
Garbacik E., (1961), Ekonomika obrotu towarowego, Wyd. 2, popr.Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 218 s.
91
Garbacik E., (1961), Integracja i koncentracja we współczesnym handlu kapitalistycznym, "Handel Wewnętrzny", R. 7, nr 2, s. 3-13.
92
Garbacik E., (1960), Ekonomika obrotu towarowego, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 185 s.
93
Peretiatkowicz R., (1960), Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej, Prom. Garbacik E., Kraków : , 296 k.
94
Kopeć F., (1960), Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958), Prom. Garbacik E., Kraków : , IX, 420, [29] k.
95
Garbacik E., (1960), Daniel Adam : "Zachowanie się konsumenta wobec cen", "Handel Wewnętrzny", R. 6, nr 6, s. 75-78.
96
Garbacik E., (1960), Przedmiot nauki o obrocie towarowym i jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych, "Handel Wewnętrzny", R. 6, nr 4, s. 3-11.
97
Altkorn J., (1959), Założenia systemów płac w handlu detalicznym, Prom. Garbacik E., Kraków : , 257 k.
98
Misiaszek Z., (1959), Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego), Prom. Garbacik E., Kraków : , 168 k.
99
Garbacik E., (1959), W sprawie rozwoju nauki o handlu w Polsce, "Handel Wewnętrzny", R. 5, nr 6, s. 3-9.
100
Garbacik E., (1958), Analiza rynku, "Handel Wewnętrzny", R. 4, nr 6, s. 3-16.
101
Garbacik E., (1957), Rewolucja w handlu, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 9, s. 143-149.
102
Garbacik E., (1957), Kierunki reorganizacji obrotu towarowego, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 2, s. 27-52.
103
Garbacik E., (1955), Z zagadnień analizy rynku, "Handel Wewnętrzny", R. 1, nr 3, s. 29-37.
104
Garbacik E., (1955), Metody planowania zaopatrzenia ludności: na przykładzie zaopatrzenia ludności wiejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 219, [1] s., [1] k.
105
Garbacik E., (1948), Formy kooperacji produkcyjnej w rolnictwie, "Spółdzielczy Przegląd Naukowy", R. 14, z. 4, s. 76-99.
106
Garbacik E., (1947), Analiza teoretyczna spółdzielni spożywców (według A. Bekensteina), "Spółdzielczy Przegląd Naukowy", R. 13, z. 1-2, s. 41-50.
107
Garbacik E., (1947), Sytuacja gospodarcza Szwecji, "Jantar : przegląd naukowy zagadnień pomorskich i bałtyckich", R. 5, z. 2, s. 122-133; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=358836
108
Garbacik E., (1946), Uniwersytety ludowe w wyzwolonej Polsce, "Wieś i Państwo", R. 3, nr 4, s. 284-291.
109
Garbacik E., (1946), Wieś duńska dawniej i dziś, Kraków : nakładem Studium Spółdzielczego U. J., VIII, 200 s.
110
Garbacik E., (1946), W trosce o naukę i wychowanie spółdzielcze, "Wieś i Państwo", R. 3, nr 4, s. 508-516.
111
Garbacik E., (1946), Spółdzielczość w planowanym zagospodarowaniu wsi, Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 72 s.
112
Garbacik E., (1946), O współpracy spółdzielców słowiańskich, "Życie Słowiańskie", R. 1, nr 4-5, s. 125-126.
113
Garbacik E., (1939), Chałupnictwo czy przemysł ludowy, "Wieś i Państwo", R. 2, nr 4, s. 263-272; https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/40230?id=40230
114
Garbacik E., (1939), Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej, "Przegląd Współczesny", R. 18, t. 69, nr 4(204), s. 136-144; https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-4,NTUzODU3MTM/
115
Garbacik E., (1939), Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej. Cz. 2, "Przegląd Współczesny", R. 18, t. 69, nr 6(206), s. 126-138; https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-6,NTUzODU3MTk/0/#info:metadata
116
Garbacik E., (1939), Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej, Kraków : nakł. Towarzystwa Ekonomicznego, 23 s.
117
Garbacik E., (1938), Warunki i tendencje w rozwoju spółdzielczości duńskiej, "Wieś i Państwo", R. 1, nr 6, s. 431-441; https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35135?id=35135
118
Garbacik E., (1938), Istotny sens uniwersytetów ludowych w Polsce, "Wieś i Państwo", R. 1, nr 8, s. 583-593; https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/show-content/publication/edition/56849?id=56849
119
Garbacik E., (1938), Rozwój duńskich uniwersytetów ludowych, "Wieś i Państwo", R. 1, nr 1, s. 37-46; https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35120?id=35120
120
Garbacik E., (1938), Warunki i tendencje rozwoju spółdzielczości duńskiej, "Wieś i Państwo", R. 1, nr 5, s. 344-353; https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35134?id=35134
121
Garbacik E., (1937), O zadaniach duńskiej kooperacji spożywców (korespondencja własna), "Społem", nr 21-22, s. 26-29.
1
@article{artUEK:2168277433,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Społemowskie doświadczenia i perspektywy",
journal = "Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem"",
number = "17",
pages = "4-7, 10",
year = "1988",
}
2
@article{artUEK:2168282977,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 21, 3 (83)",
pages = "55-66",
year = "1987",
}
3
@misc{redUEK:2168237186,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
4
@article{artUEK:2168282979,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 20, 4 (80)",
pages = "43-54",
year = "1986",
}
5
@article{artUEK:2168282991,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 1 (73)",
pages = "17-23",
year = "1985",
}
6
@article{artUEK:2168261408,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "84-99",
year = "1985",
}
7
@misc{redUEK:2168281509,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
8
@book{podUEK:2168335703,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego i usług",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państ. Wydaw. Ekonomiczne",
year = "1984",
url = {},
isbn = "83-208-349-7",
}
9
@article{artUEK:2168283103,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 17, 2 (66)",
pages = "3-10",
year = "1983",
}
10
@book{skrUEK:2168256636,
author = "Eugeniusz Garbacik and Danuta Surówka-Marszałek",
title = "Rynek dóbr konsumpcyjnych : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1983",
}
11
@unpublished{drUEK:2168312977,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
12
@article{artUEK:2168221502,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/83 (R. 22)",
pages = "53-65",
year = "1983",
}
13
@misc{varUEK:2168318453,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "316-317",
year = "1982",
}
14
@article{artUEK:2168297617,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 25",
pages = "23-34",
year = "1982",
}
15
@article{artUEK:2168283107,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 16, 1-2 (61-62)",
pages = "37-47",
year = "1982",
}
16
@misc{gwdUEK:2168243638,
author = "Eugeniusz Garbacik and Tadeusz Stec",
title = "Skąd tęsknoty do samodzielności",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "155 (10248)",
pages = "1, 3",
year = "1981",
}
17
@article{artUEK:2168230482,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Jak uzdrowić uspołeczniony handel?",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21, 2/81",
pages = "45-50",
year = "1981",
}
18
@book{podUEK:2168335701,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego i usług",
adress = "Warszawa ; Łódź",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
isbn = "83-01-02689-8",
}
19
@inbook{fmUEK:2168277133,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Mechanizm rozwoju wymiany towarowej",
booktitle = "Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane",
pages = "13-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1979",
}
20
@book{monUEK:2168277129,
title = "Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1979",
}
21
@article{artUEK:2168239318,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Prawo entropii a wzrost gospodarczy",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 22",
pages = "23-33",
year = "1979",
}
22
@misc{varUEK:2168333257,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Prawo entropii a procesy ekonomiczne",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "49",
year = "1979",
}
23
@article{artnUEK:2168340555,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Problemy energetyczno-surowcowe świata",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "12 (656)",
pages = "397-401",
year = "1978",
}
24
@book{podUEK:2168335699,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego i usług",
adress = "Warszawa ; Łódź",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1978",
url = {},
}
25
@article{artnUEK:2168340547,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Podyplomowe Studium Gospodarki Środkami Produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "13 (633)",
pages = "457-458",
year = "1977",
}
26
@unpublished{drUEK:2168256740,
author = "Danuta Surówka",
title = "Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
27
@book{podUEK:2168346326,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Wybrane zagadnienia z teorii obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
28
@unpublished{drUEK:2168278105,
author = "Jan Szumilak",
title = "Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
29
@unpublished{drUEK:2168305507,
author = "Krystyna Długosz",
title = "Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
30
@article{artUEK:2168259844,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 21, 2 (122)",
pages = "19-25",
year = "1975",
}
31
@article{artUEK:2168277951,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 29, 10 (344)",
pages = "653-657",
year = "1974",
}
32
@misc{varUEK:2168333109,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/2, lipiec-grudzień 1973",
pages = "425-426",
year = "1974",
}
33
@unpublished{drUEK:2168307379,
author = "Piotr Blaik",
title = "Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
34
@article{artnUEK:2168340517,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Towarowy charakter obrotu środkami produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "5 (529)",
pages = "145-149",
year = "1973",
}
35
@misc{rscUEK:2168278107,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej : badania zespołowe : program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna; Społem Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie",
year = "1973",
}
36
@article{artUEK:2168271382,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Nowy system w Społem",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "38 (1149)",
pages = "5",
year = "1973",
}
37
@book{monUEK:2168345582,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Teoria obrotu towarowego : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1973",
}
38
@misc{redUEK:2168250220,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
39
@unpublished{drUEK:2168307371,
author = "Stanisław Cygnarowski",
title = "Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
40
@unpublished{drUEK:2168307377,
author = "Jan Rokosz",
title = "Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
41
@misc{redUEK:2168249480,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
42
@book{podUEK:2168345540,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1972",
}
43
@article{artUEK:2168249816,
author = "Eugeniusz Garbacik and Stefan Mynarski and Jan Szumilak",
title = "Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "53",
pages = "5-38",
year = "1972",
}
44
@misc{redUEK:2168249800,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
45
@article{artnUEK:2168340515,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Studium Podyplomowe Gospodarki Środkami Produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "24 (524)",
pages = "844-845",
year = "1972",
}
46
@article{artUEK:2168250972,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "43-53",
year = "1972",
}
47
@article{artUEK:2168337675,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "System organizacyjny obrotu towarowego (aspekt makroekonomiczny)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 18, 1 (103)",
pages = "13-22",
year = "1972",
}
48
@misc{redUEK:2168250506,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
49
@unpublished{drUEK:2168305351,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
50
@article{artUEK:2168224074,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 10, 4/40",
pages = "67-80",
year = "1971",
}
51
@unpublished{drUEK:2168305329,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
52
@article{artUEK:2168286347,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 25, 5 (294)",
pages = "6-10",
year = "1970",
}
53
@book{podUEK:2168345498,
author = "Eugeniusz Garbacik and ",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1970",
}
54
@article{artUEK:2168288675,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Społeczny proces planowania - planowanie handlu",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 16, 1 (91)",
pages = "12-23",
year = "1970",
}
55
@book{podUEK:2168345542,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane)",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1969",
issn = "",
}
56
@misc{redUEK:2168261702,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1969",
}
57
@misc{redUEK:2168348468,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1969",
}
58
@article{artnUEK:2168340513,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy środkami produkcji w ogólnym systemie obrotu towarowego",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "22 (450)",
pages = "757-762",
year = "1969",
}
59
@misc{redUEK:2168348464,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1968",
}
60
@article{artUEK:2168283115,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 2, 3",
pages = "13-22",
year = "1968",
}
61
@article{artUEK:2168276509,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 6",
pages = "3-15",
year = "1968",
}
62
@article{artUEK:2168288679,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 14, 2 (80)",
pages = "14-16",
year = "1968",
}
63
@book{podUEK:2168345544,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane)",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1968",
issn = "",
}
64
@book{podUEK:2168345506,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1968",
edition = "Wyd. 2",
}
65
@article{artUEK:2168337649,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 13, 1 (73)",
pages = "1-8",
year = "1967",
}
66
@article{artnUEK:2168340497,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 1",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "23 (403)",
pages = "793-795",
year = "1967",
}
67
@article{artnUEK:2168340491,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Studium Gospodarki Środkami Produkcji : studium podyplomowe",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "5 (385)",
pages = "157-159",
year = "1967",
}
68
@book{mkrUEK:2168345104,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Problemy demokracji spółdzielczej i samorządu na tle nowej rewolucji techniczno-ekonomicznej : referat na Konferencję Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej w dniach 20-22 stycznia 1967",
adress = "Warszawa",
publisher = "Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1967",
}
69
@book{ksiUEK:2168345662,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1967",
}
70
@book{podUEK:2168345500,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1967",
}
71
@article{artnUEK:2168340499,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 2",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "24 (404)",
pages = "829-832",
year = "1967",
}
72
@misc{redUEK:2168348316,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1967",
}
73
@article{artnUEK:2168340489,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Założenia programu nauczania w uczelniach akademickich w zakresie gospodarki materiałowej i obrotu towarowego środkami produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "4 (360)",
pages = "115-116",
year = "1966",
}
74
@article{artnUEK:2168340487,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Zbyt i gospodarka materiałowa przemysłu w ogólnym systemie obrotu towarowego",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "4 (360)",
pages = "109-114",
year = "1966",
}
75
@unpublished{drUEK:2168306053,
author = "Felicja Kędziorek",
title = "Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
76
@article{recUEK:2168337639,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 11, 4 (64)",
pages = "95-97",
year = "1965",
}
77
@article{artUEK:2168337637,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Założenia i główne kierunki zmian w systemie zarządzania i organizacji handlu w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 11, 4 (64)",
pages = "1-7",
year = "1965",
}
78
@unpublished{drUEK:2168306051,
author = "Stefan Mynarski",
title = "Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
79
@book{ksiUEK:2168345570,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Nowy etap reform systemu obrotu towarowego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakł. Wydaw. CRS",
year = "1965",
}
80
@book{ksiUEK:2168335533,
author = "Svend Dahl",
title = "Dzieje książki",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakł. Narod. im. Ossolińskich",
year = "1965",
url = {},
}
81
@unpublished{drUEK:2168307261,
author = "Tadeusz Sztucki",
title = "Plan i rynek",
adress = "Warszawa",
year = "1964",
}
82
@unpublished{drUEK:2168303109,
author = "Jan Skiba",
title = "Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962)",
adress = "Kraków",
year = "1964",
}
83
@book{podUEK:2168345510,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1964",
edition = "Wyd. 3",
}
84
@article{artUEK:2168337617,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Kierunki i tendencje w rozwoju obrotu towarowego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 9, 6",
pages = "3-12",
year = "1963",
}
85
@article{artUEK:2168337603,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rozwój teorii handlu wewnętrznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 8, 4",
pages = "3-8",
year = "1962",
}
86
@article{artUEK:2168332817,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7 (57)",
pages = "18-22",
year = "1962",
}
87
@article{artUEK:2168236862,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "październik",
pages = "130-141",
year = "1962",
}
88
@misc{varUEK:2168337589,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Wstęp do badań rynku",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 7, 5",
pages = "95-97",
year = "1961",
}
89
@article{artUEK:2168267194,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "16",
pages = "[3]-34",
year = "1961",
}
90
@book{podUEK:2168345504,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1961",
edition = "Wyd. 2, popr.",
}
91
@article{artUEK:2168337583,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Integracja i koncentracja we współczesnym handlu kapitalistycznym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 7, 2",
pages = "3-13",
year = "1961",
}
92
@book{podUEK:2168345512,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1960",
}
93
@unpublished{drUEK:2168305047,
author = "Roman Peretiatkowicz",
title = "Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
94
@unpublished{drUEK:2168305387,
author = "Franciszek Kopeć",
title = "Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958)",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
95
@misc{varUEK:2168337581,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Daniel Adam : Zachowanie się konsumenta wobec cen",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 6, 6",
pages = "75-78",
year = "1960",
}
96
@article{artUEK:2168337575,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Przedmiot nauki o obrocie towarowym i jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 6, 4",
pages = "3-11",
year = "1960",
}
97
@unpublished{drUEK:2168305347,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Założenia systemów płac w handlu detalicznym",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
98
@unpublished{drUEK:2168305309,
author = "Zbigniew Misiaszek",
title = "Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
99
@article{artUEK:2168337571,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "W sprawie rozwoju nauki o handlu w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 5, 6",
pages = "3-9",
year = "1959",
}
100
@article{artUEK:2168337569,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Analiza rynku",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 4, 6",
pages = "3-16",
year = "1958",
}
101
@article{recUEK:2168285355,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rewolucja w handlu",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 9",
pages = "143-149",
year = "1957",
}
102
@article{artUEK:2168284797,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Kierunki reorganizacji obrotu towarowego",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 2",
pages = "27-52",
year = "1957",
}
103
@article{artUEK:2168337549,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Z zagadnień analizy rynku",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 1, 3",
pages = "29-37",
year = "1955",
}
104
@book{monUEK:2168345530,
author = "Eugeniusz Garbacik and ",
title = "Metody planowania zaopatrzenia ludności : na przykładzie zaopatrzenia ludności wiejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Gospodarcze",
year = "1955",
}
105
@article{artUEK:2168341793,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Formy kooperacji produkcyjnej w rolnictwie",
journal = "Spółdzielczy Przegląd Naukowy",
number = "R. 14, z. 4",
pages = "76-99",
year = "1948",
}
106
@article{artUEK:2168341781,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Analiza teoretyczna spółdzielni spożywców (według A. Bekensteina)",
journal = "Spółdzielczy Przegląd Naukowy",
number = "R. 13, z. 1-2",
pages = "41-50",
year = "1947",
}
107
@article{artUEK:2168341673,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Sytuacja gospodarcza Szwecji",
journal = "Jantar : przegląd naukowy zagadnień pomorskich i bałtyckich",
number = "R. 5, z. 2",
pages = "122-133",
year = "1947",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=358836},
}
108
@article{artUEK:2168341993,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Uniwersytety ludowe w wyzwolonej Polsce",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 3, 4",
pages = "284-291",
year = "1946",
url = {},
}
109
@book{ksiUEK:2168335707,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Wieś duńska dawniej i dziś",
adress = "Kraków",
publisher = "nakładem Studium Spółdzielczego U. J.",
year = "1946",
issn = "",
}
110
@article{artUEK:2168341995,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "W trosce o naukę i wychowanie spółdzielcze",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 3, 4",
pages = "508-516",
year = "1946",
}
111
@book{ksiUEK:2168341579,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Spółdzielczość w planowanym zagospodarowaniu wsi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński",
year = "1946",
}
112
@article{artUEK:2168341659,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "O współpracy spółdzielców słowiańskich",
journal = "Życie Słowiańskie",
number = "R. 1, 4-5",
pages = "125-126",
year = "1946",
url = {},
}
113
@article{artUEK:2168341549,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Chałupnictwo czy przemysł ludowy",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 2, 4",
pages = "263-272",
year = "1939",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/40230?id=40230},
}
114
@article{artUEK:2168341551,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej",
journal = "Przegląd Współczesny",
number = "R. 18, t. 69, 4(204)",
pages = "136-144",
year = "1939",
url = {https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-4,NTUzODU3MTM/},
}
115
@article{artUEK:2168341553,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej",
journal = "Przegląd Współczesny",
number = "R. 18, t. 69, 6(206)",
pages = "126-138",
year = "1939",
url = {https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-6,NTUzODU3MTk/0/#info:metadata},
}
116
@book{ksiUEK:2168335705,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. Towarzystwa Ekonomicznego",
year = "1939",
issn = "",
}
117
@article{artUEK:2168341541,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Warunki i tendencje w rozwoju spółdzielczości duńskiej",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 1, 6",
pages = "431-441",
year = "1938",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35135?id=35135},
}
118
@article{artUEK:2168341547,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Istotny sens uniwersytetów ludowych w Polsce",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 1, 8",
pages = "583-593",
year = "1938",
url = {https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/show-content/publication/edition/56849?id=56849},
}
119
@article{artUEK:2168341545,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rozwój duńskich uniwersytetów ludowych",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 1, 1",
pages = "37-46",
year = "1938",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35120?id=35120},
}
120
@article{artUEK:2168341543,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Warunki i tendencje rozwoju spółdzielczości duńskiej",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 1, 5",
pages = "344-353",
year = "1938",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35134?id=35134},
}
121
@article{artUEK:2168341535,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "O zadaniach duńskiej kooperacji spożywców : (korespondencja własna)",
journal = "Społem",
number = "21-22",
pages = "26-29",
year = "1937",
}