Publications of the selected author
1

Title:
Spółdzielnie parcelacyjno-osadnicze i ich rola w zagospodarowaniu ziem odzyskanych = Die Parzellierungs- Und Siedlungsgenossenschaften und Deren Rolle in der Bewirtschaftung der Wiedergewonnenen Gebiete = Парцелляцифнно-поселенческие кооперативы и их роль в освоении т. на : воссоединенных земель Польши
Source:
Studia Śląskie = Silesian Studies. - t. 48 (1990) , s. 147-167. - Summ., zsfg., rez.
Access mode:
Nr:
2168362876
article
2

Title:
Społemowskie doświadczenia i perspektywy
Source:
Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem". - 17 (1988) , s. 4-7, 10
Nr:
2168277433
article
3

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 238
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Nr:
2168237186
journal / series editorial
4

Title:
Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 3 (83) (1987) , s. 55-66
Nr:
2168282977
article
5

Title:
Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 20, nr 4 (80) (1986) , s. 43-54
Nr:
2168282979
article
6

Title:
Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 1 (73) (1985) , s. 17-23
Nr:
2168282991
article
7

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 211
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Nr:
2168281509
journal / series editorial
8

Title:
Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 210 (1985) , s. 84-99
Nr:
2168261408
article
9

Title:
Ekonomika obrotu towarowego i usług
Publisher address:
Warszawa: Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1984
Physical description:
396 s.; 21 cm
ISBN:
83-208-349-7
Access mode:
Nr:
2168335703
textbook
10

Author:
Title:
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
251 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/808
Nr:
2168312977
doctoral dissertation
11

Title:
Samorząd dźwignią postępu społeczno-gospodarczego wsi
Source:
Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 27, nr 7 (317) (1983) , s. 45-53
Nr:
2168362928
article
12

Title:
Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 53-65
Nr:
2168221502
article
13

Title:
Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 17, nr 2 (66) (1983) , s. 3-10
Nr:
2168283103
article
14

Title:
Rynek dóbr konsumpcyjnych : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983
Physical description:
161 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168256636
academic script
15

Title:
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Roots of Exchange and Social-Economic Development
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 25 (1982) , s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168297617
article
16

Title:
Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 16, nr 1-2 (61-62) (1982) , s. 37-47
Nr:
2168283107
article
17

Title:
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Elements of Exchange and Socio-economic Development
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 316-317. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318453
varia
18

Author:
Eugeniusz Garbacik , Tadeusz Stec
Title:
Skąd tęsknoty do samodzielności
Source:
Gazeta Krakowska1981. - nr 155 (10248), s. 1, 3
Nr:
2168243638
voice in discussion / interview
19

Title:
Jak uzdrowić uspołeczniony handel? = How to Improve Socialized Trade?
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1981) , s. 45-50
Nr:
2168230482
article
20

Title:
Ekonomika obrotu towarowego i usług
Edition:
Wyd. 2 uzup.
Publisher address:
Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980
Physical description:
261, [2] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-01-02689-8
Nr:
2168335701
textbook
21

Title:
Mechanizm rozwoju wymiany towarowej
Source:
Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979, s. 13-67
Nr:
2168277133
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979
Physical description:
231 s.: rys.; 20 cm
Nr:
2168277129
See related chapters
23

Title:
Prawo entropii a wzrost gospodarczy = The Law of Entropy and Economic Growth
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 22 (1979) , s. 23-33. - Summ., rez.
Nr:
2168239318
article
24

Title:
Prawo entropii a procesy ekonomiczne = Law of Entropy and Economic Processes
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333257
varia
25

Title:
Ekonomika obrotu towarowego i usług
Publisher address:
Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978
Physical description:
263, [1] s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168335699
textbook
26

Title:
Problemy energetyczno-surowcowe świata = Energetik- und Rohstoffprobleme der Welt = World's Power and Raw Materials Problems
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 12 (656) (1978) , s. 397-401
Nr:
2168340555
unreviewed article
27

Author:
Title:
Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
309 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 1 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/223
Nr:
2168256740
doctoral dissertation
28

Title:
Podyplomowe Studium Gospodarki Środkami Produkcji = Ergänzendes neues Studium der Produktionsmittelwirtschaft = New Post-diploma Studies for Means of Production Management
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 13 (633) (1977) , s. 457-458
Nr:
2168340547
unreviewed article
29

Title:
Wybrane zagadnienia z teorii obrotu towarowego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
369 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168346326
textbook
30

Author:
Title:
Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
273 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/216
Nr:
2168278105
doctoral dissertation
31

Title:
Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej = Development of Commodity Turnover Economics in the Kraków Milieu During 30-years of People's Poland
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975) , s. 19-25
Nr:
2168259844
article
32

Title:
Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
448 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/117
Nr:
2168305507
doctoral dissertation
33

Title:
Mechanizm rozwoju wymiany towarowej (założenia wstępne) = The Mechanism of Development of Exchange of Goods (Introductory Assumptions)
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 20, z. 3-4 (1975) , s. 3-17. - Rez., summ.
Nr:
2168358108
article
34

Title:
Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego = The Human Element within the Process of Economic Growth
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1974. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 425-426
Nr:
2168333109
varia
35

Title:
Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym = Marketing: Methods and Techniques of Sales Activation in the Capitalist Countries
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 29, 10 (344) (1974) , s. 653-657
Nr:
2168277951
article
36

Title:
Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej : badania zespołowe : program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna; "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie, 1973
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168278107
report
37

Title:
Teoria obrotu towarowego : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1973
Physical description:
[2], 166 s.; 29 cm
Nr:
2168345582
monograph
38

Title:
Towarowy charakter obrotu środkami produkcji = Warencharakter des Produktionsmittelsumsatz = A Trade Character of Production Means Turnover
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 5 (529) (1973) , s. 145-149
Nr:
2168340517
unreviewed article
39

Author:
Piotr Blaik
Title:
Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
321 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/337
Nr:
2168307379
doctoral dissertation
40

Title:
Nowy system w "Społem"
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 38 (1973) , s. 5
Access mode:
Nr:
2168271382
article
41

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 59
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Nr:
2168250220
journal / series editorial
42

Title:
Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego = Market Analysis in the Wholesale Groceries
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 53 (1972) , s. 5-38. - Rez., summ.
Nr:
2168249816
article
43

Title:
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1972
Physical description:
[2], 177 s.; 29 cm
Nr:
2168345540
textbook
44

Author:
Jan Rokosz
Title:
Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
339 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/341
Nr:
2168307377
doctoral dissertation
45

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 45, 50, 53
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Nr:
2168249480
journal / series editorial
46

Author:
Stanisław Cygnarowski
Title:
Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
287 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/338
Nr:
2168307371
doctoral dissertation
47

Title:
System organizacyjny obrotu towarowego (aspekt makroekonomiczny) = The Organizational System of Goods Turnover (Macroeconomic Aspect)
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1972) , s. 13-22
Nr:
2168337675
article
48

Title:
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialist Planning
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 47 (1972) , s. 43-53. - Rez., summ.
Nr:
2168250972
article
49

Title:
Studium Podyplomowe Gospodarki Środkami Produkcji = Postgraduales Studium zur Kontrolle von Produktionsmitteln = Post-graduate Course on Managing the Production
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 24 (524) (1972) , s. 844-845
Nr:
2168340515
unreviewed article
50

Title:
Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
215 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/90
Nr:
2168305329
doctoral dissertation
51

Title:
System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1971) , s. 67-80
Nr:
2168224074
article
52

Author:
Title:
Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
228 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/89
Nr:
2168305351
doctoral dissertation
53

Title:
Społeczny proces planowania - planowanie handlu = The Social Process of Planning - the Planning of Trade
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1970) , s. 12-23
Nr:
2168288675
article
54

Title:
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialistic Planning
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 25, 5 (294) (1970) , s. 6-10
Nr:
2168286347
article
55

Title:
O istocie i funkcjach handlu socjalistycznego
Source:
Problemy teorii gospodarki socjalistycznej / red. nauk. Stanisław Nowacki - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, s. 73-94
Nr:
2168362786
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Ekonomika obrotu towarowego
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970
Physical description:
583, [1] s.; 22 cm
Nr:
2168345498
textbook
57

Title:
Obrót towarowy środkami produkcji w ogólnym systemie obrotu towarowego = Der Warenumsatz mit Produktionsmitteln im allgemeinen Warenumsatz-System = Commodities Turnover with Producers' Goods within the General Turnover of Commodities
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 22 (450) (1969) , s. 757-762
Nr:
2168340513
unreviewed article
58

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 7, 8
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969
Nr:
2168261702
journal / series editorial
59

Title:
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane)
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1969
Physical description:
[2], 225 s.: il.; 29 cm
Series:
(Studium Analizy Ekonomicznej dla Pracowników Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu)
Nr:
2168345542
textbook
60

Title:
Ekonomika obrotu towarowego
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968
Physical description:
490 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345506
textbook
61

Title:
Charakterystyka obrotu środkami produkcji rolnej = General Characteristics of the Trade Concerned with the Means for Agricultural Production
Source:
Trybuna Spółdzielcza. - nr 5 (1968) , s. 11-16
Nr:
2168360656
article
62

Title:
Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 2, nr 3 (1968) , s. 13-22
Nr:
2168283115
article
63

Title:
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane)
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1968
Physical description:
[2], 225 s.: il.; 29 cm
Series:
(Studium Analizy Ekonomicznej dla Pracowników Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu)
Nr:
2168345544
textbook
64

Title:
O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego = New Type of Socialistic Enterprise
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1968) , s. 14-16
Nr:
2168288679
article
65

Title:
Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego = Modern Technique in the Serwice of Social Progress
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968) , s. 3-15. - Summ., rez.
Nr:
2168276509
article
66

Title:
Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji = Social Consequences of Technical Progress and Concentration
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1968. - T. 11/1, styczeń-czerwiec 1967 , s. 105. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168364588
varia
67

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 6
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1968
Nr:
2168348464
journal / series editorial
68

Title:
Koncentracja - nowy etap rozwoju spółdzielczości = Concentration a New Stage of the Cooperative Movement Development
Source:
Trybuna Spółdzielcza. - nr 4 (1967) , s. 11-19
Nr:
2168360652
article
69

Title:
Ekonomika obrotu towarowego
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967
Physical description:
490 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345500
textbook
70

Title:
Studium Gospodarki Środkami Produkcji : studium podyplomowe = Studium der Produktionsmittelwirtschaft = Study of Production Means Economy
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 5 (385) (1967) , s. 157-159
Nr:
2168340491
unreviewed article
71

Title:
Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu
Publisher address:
Kraków: PTE, 1967
Physical description:
141 s.: il.; 20 cm
Nr:
2168345662
book
72

Title:
Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 2 = Allgemeine Charakteristik des Produktionsmittelmarktes, T. 2 = A General Characteristic of the Producers' Goods Market, Part 2
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 24 (404) (1967) , s. 829-832
Nr:
2168340499
unreviewed article
73

Title:
Problemy demokracji spółdzielczej i samorządu na tle nowej rewolucji techniczno-ekonomicznej : referat na Konferencję Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej w dniach 20-22 stycznia 1967
Publisher address:
Warszawa: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1967
Physical description:
27, [1] s.; 29 cm
Nr:
2168345104
book
74

Title:
Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 1 = Allgemeine Charakteristik des Produktionsmittelmarktes, T. 1 = A General Characteristic of the Producers' Goods Market, Part 1
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 23 (403) (1967) , s. 793-795
Nr:
2168340497
unreviewed article
75

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 5
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1967
Nr:
2168348316
journal / series editorial
76

Title:
Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji = Social Consequences of Technical Advance and Concentration
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1967) , s. 1-8
Nr:
2168337649
article
77

Title:
Zbyt i gospodarka materiałowa przemysłu w ogólnym systemie obrotu towarowego = Absatz und Materialwirtschaft der Industri im algemeinen System des Warenumsatzes
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 4 (360) (1966) , s. 109-114
Nr:
2168340487
unreviewed article
78

Title:
Nauczanie spółdzielczości w szkołach wyższych = Co-operative Education in Higher Schools
Source:
Trybuna Spółdzielcza. - nr 5 (1966) , s. 35-45
Nr:
2168360642
article
79

Title:
Założenia programu nauczania w uczelniach akademickich w zakresie gospodarki materiałowej i obrotu towarowego środkami produkcji
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 4 (360) (1966) , s. 115-116
Nr:
2168340489
unreviewed article
80

Title:
Przemiany organizacyjno-strukturalne ruchu spółdzielczego w Polsce Ludowej
Source:
Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego. - z. 6 (1966) , s. 5-27
Nr:
2168358170
article
81

Author:
Eugeniusz Garbacik , Jan Skiba
Title:
Działalność handlu regionu krakowskiego
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji1966. - styczeń-czerwiec 1965, s. 73-74. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168364622
varia
82

Author:
Title:
Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków
Publisher address:
Kraków: , 1965
Physical description:
154 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/193
Nr:
2168306051
doctoral dissertation
83

Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1965) , s. 95-97
Nr:
2168337639
review
84

Title:
Nowy etap reform systemu obrotu towarowego w Polsce
Publisher address:
Kraków: Zakł. Wydaw. CRS, 1965
Physical description:
56 s.; 29 cm
Nr:
2168345570
book
85

Author:
Svend Dahl
Title:
Dzieje książki = Bogens Historie
Redakcja przekładu:
Kocowski Bronisław
Tłumaczenie:
, Zapiór Tadeusz
, Devechy Helena
Publisher address:
Wrocław: Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1965
Physical description:
455, [1] s.: il.; 24 cm
Nr:
2168335533
book
86

Title:
Studium analizy ekonomicznej = An Economic Analytic Study
Source:
Trybuna Spółdzielcza1965. - nr 12, s. 71-74
Nr:
2168360638
varia
87

Title:
Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego
Publisher address:
Kraków: , 1965
Physical description:
289 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/195
Nr:
2168306053
doctoral dissertation
88

Title:
Założenia i główne kierunki zmian w systemie zarządzania i organizacji handlu w Polsce = Premises and Main Direction of Changes in Trade Management in Poland
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1965) , s. 1-7
Nr:
2168337637
article
89

Author:
Henryk Landesberg , Bogdan Kołodziejek , Fedor Rocco , Willy Köppert , Jan Drozdowicz , Józefa Kramer , Tadeusz Szelążek , Eugeniusz Michalski , Tadeusz Romanowski , Leon Buczowski , Jerzy Petri , Eugeniusz Garbacik , Zbigniew Zakrzewski , Mirosław Bogusławski , Andrzej Szpanderski , Franciszek Łoś , Istvan Kazsmer , Roman Peretiatkowicz , Cecylia Bitter , Wilhelm Jampel
Title:
Dyskusja
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego1965. - R. 10, z. 4, s. 11-47
Nr:
2168358270
voice in discussion / interview
90

Author:
Eugeniusz Garbacik , Jan Skiba
Title:
Rozwój handlu w regionie krakowskim = Trade Development of the Cracow Region
Source:
Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej / red. Jan Czarkowski - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1965, s. 513-551. - Rez., summ.
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 7)
Nr:
2168362796
chapter in monograph
91

Title:
Ekonomika obrotu towarowego
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1964
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345510
textbook
92

Author:
Jan Skiba
Title:
Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962)
Publisher address:
Kraków: , 1964
Physical description:
330 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/42
Nr:
2168303109
doctoral dissertation
93

Author:
Tadeusz Sztucki
Title:
Plan i rynek : podstawowe instrumenty koordynacji produkcji i spożycia osobistego
Publisher address:
Warszawa: , 1964
Physical description:
237 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/306
Nr:
2168307261
doctoral dissertation
94

Title:
Kierunki i tendencje w rozwoju obrotu towarowego
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1963) , s. 3-12
Nr:
2168337617
article
95

Title:
Ewolucja organizacji handlu w Polsce = Evolution of the Organization of Trade in Poland
Source:
Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego. - z. 1 (1963) , s. 7-27. - Rez., summ., res.
Nr:
2168358152
article
96

Title:
Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim = Economic and Technical Changes in Danish Agriculture
Source:
Problemy Ekonomiczne. - październik (1962) , s. 130-141. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236862
article
97

Title:
Dwuletnie zaoczne studium spółdzielcze = Biannual External Co-operative Study
Source:
Trybuna Spółdzielcza1962. - nr 5, s. 50-55
Nr:
2168360630
varia
98

Title:
Rozwój teorii handlu wewnętrznego = Development of Marketing Theory
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1962) , s. 3-8
Nr:
2168337603
article
99

Title:
Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej = The Position of Commercial Enterprises in the Socialistic Economy
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (57) (1962) , s. 18-22
Nr:
2168332817
article
100

Title:
Ekonomika obrotu towarowego
Edition:
Wyd. 2, popr.
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1961
Physical description:
218 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345504
textbook
101

Title:
Integracja i koncentracja we współczesnym handlu kapitalistycznym = Integration and Concentration of Modern Capitalistic Trade
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1961) , s. 3-13
Nr:
2168337583
article
102

Title:
Rozwój handlu państwowego i spółdzielczego w Polsce Ludowej = Development of the State and Cooperative Trade in the Polish People's Republic
Source:
Trybuna Spółdzielcza. - nr 11 (1961) , s. 5-12
Nr:
2168360628
article
103

Title:
Wstęp do badań rynku = Introduction to Market Research
Source:
Handel Wewnętrzny1961. - nr 5, s. 95-97
Nr:
2168337589
varia
104

Title:
Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym = Commerce in Socialist Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 16 (1961) , s. [3]-34. - Soderž., summ.
Nr:
2168267194
article
105

Title:
Ekonomika obrotu towarowego
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1960
Physical description:
185 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345512
textbook
106

Title:
Daniel Adam : "Zachowanie się konsumenta wobec cen"
Source:
Handel Wewnętrzny1960. - nr 6, s. 75-78
Nr:
2168337581
varia
107

Title:
Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej
Publisher address:
Kraków: , 1960
Physical description:
296 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/29
Nr:
2168305047
doctoral dissertation
108

Title:
Przedmiot nauki o obrocie towarowym i jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych = The Subject of the Trade Science and its Place in the System of Economic Studies
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1960) , s. 3-11
Nr:
2168337575
article
109

Title:
Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958)
Publisher address:
Kraków: , 1960
Physical description:
458 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/35
Nr:
2168305387
doctoral dissertation
110

Title:
W sprawie rozwoju nauki o handlu w Polsce = About the Development of Marketing Theory in Poland
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1959) , s. 3-9
Nr:
2168337571
article
111

Title:
Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego)
Publisher address:
Kraków: , 1959
Physical description:
168 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/9
Nr:
2168305309
doctoral dissertation
112

Author:
Title:
Założenia systemów płac w handlu detalicznym
Publisher address:
Kraków: , 1959
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/17
Nr:
2168305347
doctoral dissertation
113

Title:
Kooperacja produkcyjna w rolnictwie
Source:
Trybuna Spółdzielcza. - nr 2 (1958) , s. 29-44
Nr:
2168360626
article
114

Title:
Analiza rynku = Market Analysis
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1958) , s. 3-16
Nr:
2168337569
article
115

Title:
Drogi podniesienia poziomu pracy dydaktycznej
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 5, nr 12 (1957) , s. 24-32
Nr:
2168357320
article
116

Title:
Kierunki reorganizacji obrotu towarowego = The Directions of a Reorganization of the Turnover of Goods
Source:
Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 2 (1957) , s. 27-52. - Rez., summ.
Nr:
2168284797
article
117

Title:
Reforma handlu
Source:
Trybuna Spółdzielcza. - nr 3 (1957) , s. 8-23
Nr:
2168360622
article
118

Title:
Instytut Analizy Rynku
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 14 (1957) , s. 6
Access mode:
Nr:
2168363400
article
119

Title:
Rewolucja w handlu
Source:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 9 (1957) , s. 143-149
Nr:
2168285355
review
120

Title:
Reforma handlu (dokończenie)
Source:
Trybuna Spółdzielcza. - nr 4-5 (1957) , s. 9-19
Nr:
2168360624
article
121

Author:
Title:
Metody planowania zaopatrzenia ludności : na przykładzie zaopatrzenia ludności wiejskiej
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1955
Physical description:
219, [1] s., [1] k.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345530
monograph
122

Title:
Z zagadnień analizy rynku
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1955) , s. 29-37
Nr:
2168337549
article
123

Title:
Rola przedmiotów towarzyszących w kształceniu towroznawców
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 2, nr 6 (1954) , s. 30-33
Nr:
2168357306
article
124

Title:
Formy kooperacji produkcyjnej w rolnictwie
Source:
Spółdzielczy Przegląd Naukowy. - R. 14, z. 4 (1948) , s. 76-99
Nr:
2168341793
article
125

Title:
Sytuacja gospodarcza Szwecji
Source:
Jantar : przegląd naukowy zagadnień pomorskich i bałtyckich. - R. 5, z. 2 (1947) , s. 122-133 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168341673
article
126

Title:
Analiza teoretyczna spółdzielni spożywców (według A. Bekensteina)
Source:
Spółdzielczy Przegląd Naukowy. - R. 13, z. 1-2 (1947) , s. 41-50
Nr:
2168341781
article
127

Title:
Uniwersytety ludowe w wyzwolonej Polsce
Source:
Wieś i Państwo. - R. 3, nr 4 (1946) , s. 284-291
Access mode:
Nr:
2168341993
article
128

Title:
Spółdzielczość w planowanym zagospodarowaniu wsi
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1946
Physical description:
72 s.
Notes:
Materiał powielony,
Nr:
2168341579
book
129

Title:
O współpracy spółdzielców słowiańskich
Source:
Życie Słowiańskie. - R. 1, nr 4-5 (1946) , s. 125-126
Access mode:
Nr:
2168341659
article
130

Title:
Wieś duńska dawniej i dziś
Publisher address:
Kraków: nakładem Studium Spółdzielczego U. J., 1946
Physical description:
VIII, 200 s.; 21 cm
Series:
(Biblioteka Studium Spółdzielczego UJ ; nr 1)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168335707
book
131

Title:
W trosce o naukę i wychowanie spółdzielcze
Source:
Wieś i Państwo. - R. 3, nr 4 (1946) , s. 508-516
Nr:
2168341995
article
132

Title:
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej
Publisher address:
Kraków: nakł. Towarzystwa Ekonomicznego, 1939
Physical description:
23 s.; 23 cm
Series:
(Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie ; t. 102)
Nr:
2168335705
book
133

Title:
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej
Source:
Przegląd Współczesny. - R. 18, t. 69, nr 4(204) (1939) , s. 136-144
Access mode:
Nr:
2168341551
article
134

Title:
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej. 2
Source:
Przegląd Współczesny. - R. 18, t. 69, nr 6(206) (1939) , s. 126-138
Access mode:
Nr:
2168341553
article
135

Title:
Chałupnictwo czy przemysł ludowy
Source:
Wieś i Państwo. - R. 2, nr 4 (1939) , s. 263-272
Access mode:
Nr:
2168341549
article
136

Title:
Warunki i tendencje w rozwoju spółdzielczości duńskiej
Source:
Wieś i Państwo. - R. 1, nr 6 (1938) , s. 431-441
Access mode:
Nr:
2168341541
article
137

Title:
Istotny sens uniwersytetów ludowych w Polsce
Source:
Wieś i Państwo. - R. 1, nr 8 (1938) , s. 583-593
Access mode:
Nr:
2168341547
article
138

Title:
Warunki i tendencje rozwoju spółdzielczości duńskiej
Source:
Wieś i Państwo. - R. 1, nr 5 (1938) , s. 344-353
Access mode:
Nr:
2168341543
article
139

Title:
Rozwój duńskich uniwersytetów ludowych
Source:
Wieś i Państwo. - R. 1, nr 1 (1938) , s. 37-46
Access mode:
Nr:
2168341545
article
140

Title:
O zadaniach duńskiej kooperacji spożywców : (korespondencja własna)
Source:
Społem. - nr 21-22 (1937) , s. 26-29
Nr:
2168341535
article
1
Spółdzielnie parcelacyjno-osadnicze i ich rola w zagospodarowaniu ziem odzyskanych = Die Parzellierungs- Und Siedlungsgenossenschaften und Deren Rolle in der Bewirtschaftung der Wiedergewonnenen Gebiete = Парцелляцифнно-поселенческие кооперативы и их роль в освоении т. на : воссоединенных земель Польши / Eugeniusz GARBACIK // Studia Śląskie = Silesian Studies. - t. 48 (1990), s. 147-167. - Summ., zsfg., rez. - Pełny tekst: https://view.publitas.com/pin-instytut-slaski/studia-slaskie-t-48/page/144-145. - ISSN 0039-3355
2
Społemowskie doświadczenia i perspektywy / Eugeniusz GARBACIK // Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem". - 17 (1988), s. 4-7, 10. - ISSN 0038-7746
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 238. - ISSN 0208-7944
4
Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 3 (83) (1987), s. 55-66. - ISSN 0138-0419
5
Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 20, nr 4 (80) (1986), s. 43-54. - ISSN 0138-0419
6
Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 1 (73) (1985), s. 17-23. - ISSN 0138-0419
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 211. - ISSN 0208-7944
8
Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim / Eugeniusz GARBACIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985), s. 84-99. - ISSN 0208-7944
9
Ekonomika obrotu towarowego i usług / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa: Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1984. - 396 s. ; 21 cm. - ISBN 83-208-349-7
10
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej / Halina GWIŻDŻ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1983. - 251 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
11
Samorząd dźwignią postępu społeczno-gospodarczego wsi / Eugeniusz GARBACIK // Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 27, nr 7 (317) (1983), s. 45-53. - ISSN 0508-7414
12
Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 53-65. - ISSN 0079-578X
13
Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 17, nr 2 (66) (1983), s. 3-10. - ISSN 0138-0419
14
Rynek dóbr konsumpcyjnych : wybrane zagadnienia / Eugeniusz GARBACIK, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
15
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Roots of Exchange and Social-Economic Development / Eugeniusz GARBACIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 25 (1982), s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
16
Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 16, nr 1-2 (61-62) (1982), s. 37-47. - ISSN 0138-0419
17
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Elements of Exchange and Socio-economic Development / Eugeniusz GARBACIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 316-317. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
18
Skąd tęsknoty do samodzielności / Eugeniusz GARBACIK ; rozm. Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - nr 155 (10248) (1981), s. 1, 3. - ISSN 0208-7693
19
Jak uzdrowić uspołeczniony handel? = How to Improve Socialized Trade? / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1981), s. 45-50. - ISSN 0079-578X
20
Ekonomika obrotu towarowego i usług / Eugeniusz GARBACIK. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. - 261, [2] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-01-02689-8
21
Mechanizm rozwoju wymiany towarowej / Eugeniusz GARBACIK // W: Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - S. 13-67
22
Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - 231 s. : rys. ; 20 cm
23
Prawo entropii a wzrost gospodarczy = The Law of Entropy and Economic Growth / Eugeniusz GARBACIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 23-33. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
24
Prawo entropii a procesy ekonomiczne = Law of Entropy and Economic Processes / Eugeniusz GARBACIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
25
Ekonomika obrotu towarowego i usług / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. - 263, [1] s. ; 24 cm
26
Problemy energetyczno-surowcowe świata = Energetik- und Rohstoffprobleme der Welt = World's Power and Raw Materials Problems / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 12 (656) (1978), s. 397-401. - ISSN 0017-2405
27
Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu / Danuta SURÓWKA ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1977. - 309 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 1 k. - Bibliogr.
28
Podyplomowe Studium Gospodarki Środkami Produkcji = Ergänzendes neues Studium der Produktionsmittelwirtschaft = New Post-diploma Studies for Means of Production Management / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 13 (633) (1977), s. 457-458. - ISSN 0017-2405
29
Wybrane zagadnienia z teorii obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976. - 369 s. : il. ; 24 cm
30
Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych / Jan SZUMILAK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1976. - 273 k. : il. ; 30 cm
31
Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej = Development of Commodity Turnover Economics in the Kraków Milieu During 30-years of People's Poland / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975), s. 19-25. - ISSN 0438-5403
32
Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych / Krystyna DŁUGOSZ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1975. - 448 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Mechanizm rozwoju wymiany towarowej (założenia wstępne) = The Mechanism of Development of Exchange of Goods (Introductory Assumptions) / Eugeniusz GARBACIK // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 20, z. 3-4 (1975), s. 3-17. - Rez., summ.
34
Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego = The Human Element within the Process of Economic Growth / Eugeniusz GARBACIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973 (1974), s. 425-426. - ISSN 0079-354X
35
Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym = Marketing: Methods and Techniques of Sales Activation in the Capitalist Countries / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Planowa. - R. 29, 10 (344) (1974), s. 653-657. - ISSN 0017-2421
36
Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej : badania zespołowe : program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973 / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna; "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie, 1973. - 59 s. : il. ; 30 cm
37
Teoria obrotu towarowego : wybrane zagadnienia / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1973. - [2], 166 s. ; 29 cm
38
Towarowy charakter obrotu środkami produkcji = Warencharakter des Produktionsmittelsumsatz = A Trade Character of Production Means Turnover / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 5 (529) (1973), s. 145-149. - ISSN 0017-2405
39
Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu / Piotr Blaik ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1973. - 321 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Nowy system w "Społem" / Eugeniusz GARBACIK // Życie Gospodarcze. - nr 38 (1973), s. 5. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1973/nr038/index.pdf. - ISSN 0137-7299
41
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - nr 59. - ISSN 0075-5125
42
Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego = Market Analysis in the Wholesale Groceries / Eugeniusz GARBACIK, Stefan MYNARSKI, Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972), s. 5-38. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
43
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu : wybrane zagadnienia / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1972. - [2], 177 s. ; 29 cm
44
Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji / Jan Rokosz ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1972. - 339 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 45, 50, 53. - ISSN 0075-5125
46
Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości / Stanisław Cygnarowski ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1972. - 287 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
System organizacyjny obrotu towarowego (aspekt makroekonomiczny) = The Organizational System of Goods Turnover (Macroeconomic Aspect) / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1972), s. 13-22
48
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialist Planning / Eugeniusz GARBACIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 43-53. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
49
Studium Podyplomowe Gospodarki Środkami Produkcji = Postgraduales Studium zur Kontrolle von Produktionsmitteln = Post-graduate Course on Managing the Production / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 24 (524) (1972), s. 844-845. - ISSN 0017-2405
50
Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego / Ryszard PILARSKI ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1971. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
51
System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 4 (1971), s. 67-80. - ISSN 0079-578X
52
Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym / Anna NOWAKOWSKA ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1971. - 228 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Społeczny proces planowania - planowanie handlu = The Social Process of Planning - the Planning of Trade / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1970), s. 12-23
54
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialistic Planning / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Planowa. - R. 25, 5 (294) (1970), s. 6-10. - ISSN 0017-2421
55
O istocie i funkcjach handlu socjalistycznego / Eugeniusz GARBACIK // W: Problemy teorii gospodarki socjalistycznej / red. nauk. Stanisław Nowacki. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - S. 73-94
56
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970. - 583, [1] s. ; 22 cm
57
Obrót towarowy środkami produkcji w ogólnym systemie obrotu towarowego = Der Warenumsatz mit Produktionsmitteln im allgemeinen Warenumsatz-System = Commodities Turnover with Producers' Goods within the General Turnover of Commodities / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 22 (450) (1969), s. 757-762. - ISSN 0017-2405
58
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969. - vol. 7, 8. - ISSN 0071-674X
59
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane) / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1969. - [2], 225 s. : il. ; 29 cm. - (Studium Analizy Ekonomicznej dla Pracowników Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu)
60
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Wyd. 2. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968. - 490 s. : il. ; 24 cm
61
Charakterystyka obrotu środkami produkcji rolnej = General Characteristics of the Trade Concerned with the Means for Agricultural Production / Eugeniusz GARBACIK // Trybuna Spółdzielcza. - nr 5 (1968), s. 11-16. - ISSN 0041-3720
62
Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 2, nr 3 (1968), s. 13-22. - ISSN 0138-0419
63
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane) / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1968. - [2], 225 s. : il. ; 29 cm. - (Studium Analizy Ekonomicznej dla Pracowników Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu)
64
O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego = New Type of Socialistic Enterprise / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1968), s. 14-16
65
Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego = Modern Technique in the Serwice of Social Progress / Eugeniusz GARBACIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968), s. 3-15. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
66
Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji = Social Consequences of Technical Progress and Concentration / Eugeniusz GARBACIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 11/1, styczeń-czerwiec 1967 (1968), s. 105. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
67
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1968. - vol. 6. - ISSN 0071-674X
68
Koncentracja - nowy etap rozwoju spółdzielczości = Concentration a New Stage of the Cooperative Movement Development / Eugeniusz GARBACIK // Trybuna Spółdzielcza. - nr 4 (1967), s. 11-19. - ISSN 0041-3720
69
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967. - 490 s. : il. ; 24 cm
70
Studium Gospodarki Środkami Produkcji : studium podyplomowe = Studium der Produktionsmittelwirtschaft = Study of Production Means Economy / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 5 (385) (1967), s. 157-159. - ISSN 0017-2405
71
Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków: PTE, 1967. - 141 s. : il. ; 20 cm
72
Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 2 = Allgemeine Charakteristik des Produktionsmittelmarktes, T. 2 = A General Characteristic of the Producers' Goods Market, Part 2 / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 24 (404) (1967), s. 829-832. - ISSN 0017-2405
73
Problemy demokracji spółdzielczej i samorządu na tle nowej rewolucji techniczno-ekonomicznej : referat na Konferencję Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej w dniach 20-22 stycznia 1967 / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1967. - 27, [1] s. ; 29 cm
74
Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 1 = Allgemeine Charakteristik des Produktionsmittelmarktes, T. 1 = A General Characteristic of the Producers' Goods Market, Part 1 / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 23 (403) (1967), s. 793-795. - ISSN 0017-2405
75
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1967. - vol. 5. - ISSN 0071-674X
76
Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji = Social Consequences of Technical Advance and Concentration / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1967), s. 1-8
77
Zbyt i gospodarka materiałowa przemysłu w ogólnym systemie obrotu towarowego = Absatz und Materialwirtschaft der Industri im algemeinen System des Warenumsatzes / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 4 (360) (1966), s. 109-114. - ISSN 0017-2405
78
Nauczanie spółdzielczości w szkołach wyższych = Co-operative Education in Higher Schools / Eugeniusz GARBACIK // Trybuna Spółdzielcza. - nr 5 (1966), s. 35-45. - ISSN 0041-3720
79
Założenia programu nauczania w uczelniach akademickich w zakresie gospodarki materiałowej i obrotu towarowego środkami produkcji / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 4 (360) (1966), s. 115-116. - ISSN 0017-2405
80
Przemiany organizacyjno-strukturalne ruchu spółdzielczego w Polsce Ludowej / Eugeniusz GARBACIK // Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego. - z. 6 (1966), s. 5-27
81
Działalność handlu regionu krakowskiego / E. GARBACIK, Jan Skiba // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - styczeń-czerwiec 1965 (1966), s. 73-74. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0867-1699
82
Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków / Stefan MYNARSKI ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1965. - 154 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
83
[Recenzja] / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1965), s. 95-97. - Rec. pracy: Ekonomika handlu. Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Zakrzewskiego. PWN, Warszawa-Poznań 1964
84
Nowy etap reform systemu obrotu towarowego w Polsce / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków: Zakł. Wydaw. CRS, 1965. - 56 s. ; 29 cm
85
Dzieje książki = Bogens Historie / Svend Dahl ; red. Bronisław Kocowski ; przekł.: Eugeniusz GARBACIK, Tadeusz Zapiór, Helena Devechy. - Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1965. - 455, [1] s. : il. ; 24 cm
86
Studium analizy ekonomicznej = An Economic Analytic Study / Eugeniusz GARBACIK // Trybuna Spółdzielcza. - nr 12 (1965), s. 71-74. - ISSN 0041-3720
87
Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego / Felicja KĘDZIOREK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1965. - 289 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
88
Założenia i główne kierunki zmian w systemie zarządzania i organizacji handlu w Polsce = Premises and Main Direction of Changes in Trade Management in Poland / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1965), s. 1-7
89
Dyskusja / Henryk Landesberg, Bogdan Kołodziejek, Fedor Rocco, Willi Köppert, Jan Drozdowicz, Józefa Kramer, Tadeusz Szelążek, Eugeniusz Michalski, Tadeusz Romanowski, Leon Buczowski, Jerzy Petri, Eugeniusz GARBACIK, Zbigniew Zakrzewski, Mirosław Bogusławski, Andrzej Szpanderski, Franciszek Łoś, Istvan Kazsmer, Roman PERETIATKOWICZ, Cecylia Bitter, Wilhelm Jampel // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 10, z. 4 (1965), s. 11-47
90
Rozwój handlu w regionie krakowskim = Trade Development of the Cracow Region / Eugeniusz GARBACIK, Jan Skiba // W: Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej / red. Jan Czarkowski. - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1965. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 7). - S. 513-551. - Rez., summ.
91
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Wyd. 3. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1964. - 195 s. : il. ; 24 cm
92
Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962) / Jan Skiba ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1964. - 330 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
93
Plan i rynek : podstawowe instrumenty koordynacji produkcji i spożycia osobistego / Tadeusz Sztucki ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa, 1964. - 237 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Kierunki i tendencje w rozwoju obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1963), s. 3-12
95
Ewolucja organizacji handlu w Polsce = Evolution of the Organization of Trade in Poland / Eugeniusz GARBACIK // Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego. - z. 1 (1963), s. 7-27. - Rez., summ., res.
96
Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim = Economic and Technical Changes in Danish Agriculture / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne. - październik (1962), s. 130-141. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
97
Dwuletnie zaoczne studium spółdzielcze = Biannual External Co-operative Study / Eugeniusz GARBACIK // Trybuna Spółdzielcza. - nr 5 (1962), s. 50-55. - ISSN 0041-3720
98
Rozwój teorii handlu wewnętrznego = Development of Marketing Theory / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1962), s. 3-8
99
Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej = The Position of Commercial Enterprises in the Socialistic Economy / Eugeniusz GARBACIK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (57) (1962), s. 18-22. - ISSN 0137-7221
100
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Wyd. 2, popr. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1961. - 218 s. : il. ; 24 cm
101
Integracja i koncentracja we współczesnym handlu kapitalistycznym = Integration and Concentration of Modern Capitalistic Trade / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1961), s. 3-13. - ISSN 0438-5403
102
Rozwój handlu państwowego i spółdzielczego w Polsce Ludowej = Development of the State and Cooperative Trade in the Polish People's Republic / Eugeniusz GARBACIK // Trybuna Spółdzielcza. - nr 11 (1961), s. 5-12. - ISSN 0041-3720
103
Wstęp do badań rynku = Introduction to Market Research / E. GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (1961), s. 95-97. - ISSN 0438-5403
104
Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym = Commerce in Socialist Economy / Eugeniusz GARBACIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 16 (1961), s. [3]-34. - Soderž., summ. - ISSN 0075-5125
105
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1960. - 185 s. : il. ; 24 cm
106
Daniel Adam : "Zachowanie się konsumenta wobec cen" / E. GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1960), s. 75-78. - ISSN 0438-5403
107
Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej / Roman PERETIATKOWICZ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1960. - 296 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
108
Przedmiot nauki o obrocie towarowym i jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych = The Subject of the Trade Science and its Place in the System of Economic Studies / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1960), s. 3-11. - ISSN 0438-5403
109
Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958) / Franciszek KOPEĆ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1960. - 458 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
110
W sprawie rozwoju nauki o handlu w Polsce = About the Development of Marketing Theory in Poland / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1959), s. 3-9. - ISSN 0438-5403
111
Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego) / Zbigniew MISIASZEK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1959. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
Założenia systemów płac w handlu detalicznym / Jerzy ALTKORN ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1959. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
Kooperacja produkcyjna w rolnictwie / Eugeniusz GARBACIK // Trybuna Spółdzielcza. - nr 2 (1958), s. 29-44. - ISSN 0041-3720
114
Analiza rynku = Market Analysis / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1958), s. 3-16. - ISSN 0438-5403
115
Drogi podniesienia poziomu pracy dydaktycznej / Eugeniusz GARBACIK // Życie Szkoły Wyższej. - R. 5, nr 12 (1957), s. 24-32. - ISSN 0591-2377
116
Kierunki reorganizacji obrotu towarowego = The Directions of a Reorganization of the Turnover of Goods / Eugeniusz GARBACIK // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 2 (1957), s. 27-52. - Rez., summ.
117
Reforma handlu / Eugeniusz GARBACIK // Trybuna Spółdzielcza. - nr 3 (1957), s. 8-23. - ISSN 0041-3720
118
Instytut Analizy Rynku / Eugeniusz GARBACIK // Życie Gospodarcze. - nr 14 (1957), s. 6. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1957/numer14/imagepages/image6.htm
119
Rewolucja w handlu / Eugeniusz GARBACIK // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 9 (1957), s. 143-149. - Rec. pracy: H. Gross, Die Preisbindung im Handel - Neue Eindrucke aus Nordamerika und Westeuropa
120
Reforma handlu (dokończenie) / Eugeniusz GARBACIK // Trybuna Spółdzielcza. - nr 4-5 (1957), s. 9-19. - ISSN 0041-3720
121
Metody planowania zaopatrzenia ludności : na przykładzie zaopatrzenia ludności wiejskiej / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1955. - 219, [1] s., [1] k. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.
122
Z zagadnień analizy rynku / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1955), s. 29-37. - ISSN 0438-5403
123
Rola przedmiotów towarzyszących w kształceniu towroznawców / Eugeniusz GARBACIK // Życie Szkoły Wyższej. - R. 2, nr 6 (1954), s. 30-33. - ISSN 0591-2377
124
Formy kooperacji produkcyjnej w rolnictwie / Eugeniusz Garbacik // Spółdzielczy Przegląd Naukowy. - R. 14, z. 4 (1948), s. 76-99
125
Sytuacja gospodarcza Szwecji / Eugeniusz GARBACIK // Jantar : przegląd naukowy zagadnień pomorskich i bałtyckich. - R. 5, z. 2 (1947), s. 122-133. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=358836
126
Analiza teoretyczna spółdzielni spożywców (według A. Bekensteina) / Eugeniusz Garbacik // Spółdzielczy Przegląd Naukowy. - R. 13, z. 1-2 (1947), s. 41-50
127
Uniwersytety ludowe w wyzwolonej Polsce / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 3, nr 4 (1946), s. 284-291
128
Spółdzielczość w planowanym zagospodarowaniu wsi / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1946. - 72 s. - Materiał powielony
129
O współpracy spółdzielców słowiańskich / Eugeniusz GARBACIK // Życie Słowiańskie. - R. 1, nr 4-5 (1946), s. 125-126
130
Wieś duńska dawniej i dziś / Eugeniusz Garbacik. - Kraków: nakładem Studium Spółdzielczego U. J., 1946. - VIII, 200 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Studium Spółdzielczego Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 1)
131
W trosce o naukę i wychowanie spółdzielcze / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 3, nr 4 (1946), s. 508-516
132
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej / Eugeniusz Garbacik. - Kraków: nakł. Towarzystwa Ekonomicznego, 1939. - 23 s. ; 23 cm. - (Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie ; t. 102)
133
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej / Eugeniusz Garbacik // Przegląd Współczesny. - R. 18, t. 69, nr 4(204) (1939), s. 136-144. - Pełny tekst: https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-4,NTUzODU3MTM/
134
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej. 2 / Eugeniusz Garbacik // Przegląd Współczesny. - R. 18, t. 69, nr 6(206) (1939), s. 126-138. - Pełny tekst: https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-6,NTUzODU3MTk/0/#info:metadata
135
Chałupnictwo czy przemysł ludowy / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 2, nr 4 (1939), s. 263-272. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/40230?id=40230
136
Warunki i tendencje w rozwoju spółdzielczości duńskiej / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 1, nr 6 (1938), s. 431-441. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35135?id=35135
137
Istotny sens uniwersytetów ludowych w Polsce / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 1, nr 8 (1938), s. 583-593. - Pełny tekst: https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/show-content/publication/edition/56849?id=56849
138
Warunki i tendencje rozwoju spółdzielczości duńskiej / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 1, nr 5 (1938), s. 344-353. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35134?id=35134
139
Rozwój duńskich uniwersytetów ludowych / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 1, nr 1 (1938), s. 37-46. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35120?id=35120
140
O zadaniach duńskiej kooperacji spożywców : (korespondencja własna) / Eugeniusz Garbacik // Społem. - nr 21-22 (1937), s. 26-29
1
Garbacik E., (1990), Spółdzielnie parcelacyjno-osadnicze i ich rola w zagospodarowaniu ziem odzyskanych, "Studia Śląskie", t. 48, s. 147-167; https://view.publitas.com/pin-instytut-slaski/studia-slaskie-t-48/page/144-145
2
Garbacik E., (1988), Społemowskie doświadczenia i perspektywy, "Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem"", 17, s. 4-7, 10.
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 238. - . - 0208-7944
4
Garbacik E., (1987), Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 21, nr 3 (83), s. 55-66.
5
Garbacik E., (1986), Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 20, nr 4 (80), s. 43-54.
6
Garbacik E., (1985), Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 1 (73), s. 17-23.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 211. - . - 0208-7944
8
Garbacik E., (1985), Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 84-99.
9
Garbacik E., (1984), Ekonomika obrotu towarowego i usług, Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 396 s.
10
Gwiżdż H., (1983), Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej, Prom. Garbacik E., Kraków : , 251 k.
11
Garbacik E., (1983), Samorząd dźwignią postępu społeczno-gospodarczego wsi, "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego", R. 27, nr 7 (317), s. 45-53.
12
Garbacik E., (1983), Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 53-65.
13
Garbacik E., (1983), Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 17, nr 2 (66), s. 3-10.
14
Garbacik E., Surówka-Marszałek D., (1983), Rynek dóbr konsumpcyjnych: wybrane zagadnienia, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 161 s.
15
Garbacik E., (1982), Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 25, s. 23-34.
16
Garbacik E., (1982), Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 16, nr 1-2 (61-62), s. 37-47.
17
Garbacik E., (1982), Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 316-317.
18
Garbacik E., Stec T., (1981), Skąd tęsknoty do samodzielności, "Gazeta Krakowska", nr 155 (10248), s. 1, 3.
19
Garbacik E., (1981), Jak uzdrowić uspołeczniony handel?, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 45-50.
20
Garbacik E., (1980), Ekonomika obrotu towarowego i usług, Wyd. 2 uzup.Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 261, [2] s.
21
Garbacik E., (1979), Mechanizm rozwoju wymiany towarowej. [W:] Garbacik E. (red.), Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 13-67.
22
Garbacik E. (red.), (1979), Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych: zagadnienia wybrane, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 231 s.
23
Garbacik E., (1979), Prawo entropii a wzrost gospodarczy, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 23-33.
24
Garbacik E., (1979), Prawo entropii a procesy ekonomiczne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 49.
25
Garbacik E., (1978), Ekonomika obrotu towarowego i usług, Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 263, [1] s.
26
Garbacik E., (1978), Problemy energetyczno-surowcowe świata, "Gospodarka Materiałowa", nr 12 (656), s. 397-401.
27
Surówka D., (1977), Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu, Prom. Garbacik E., Kraków : , 309 k.
28
Garbacik E., (1977), Podyplomowe Studium Gospodarki Środkami Produkcji, "Gospodarka Materiałowa", nr 13 (633), s. 457-458.
29
Garbacik E., (1976), Wybrane zagadnienia z teorii obrotu towarowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 369 s.
30
Szumilak J., (1976), Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych, Prom. Garbacik E., Kraków : , 273 k.
31
Garbacik E., (1975), Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 19-25.
32
Długosz K., (1975), Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych, Prom. Garbacik E., Kraków : , 448 k.
33
Garbacik E., (1975), Mechanizm rozwoju wymiany towarowej (założenia wstępne), "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego", R. 20, z. 3-4, s. 3-17.
34
Garbacik E., (1974), Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 425-426.
35
Garbacik E., (1974), Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym, "Gospodarka Planowa", R. 29, 10 (344), s. 653-657.
36
Garbacik E., (1973), Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej: badania zespołowe: program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna : "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie, 59 s.
37
Garbacik E., (1973), Teoria obrotu towarowego: wybrane zagadnienia, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 166 s.
38
Garbacik E., (1973), Towarowy charakter obrotu środkami produkcji, "Gospodarka Materiałowa", nr 5 (529), s. 145-149.
39
Blaik P., (1973), Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu, Prom. Garbacik E., Kraków : , 321 k.
40
Garbacik E., (1973), Nowy system w "Społem", "Życie Gospodarcze", nr 38, s. 5; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1973/nr038/index.pdf
41
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - nr 59. - . - 0075-5125
42
Garbacik E., Mynarski S., Szumilak J., (1972), Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 53, s. 5-38.
43
Garbacik E., (1972), Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu: wybrane zagadnienia, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 177 s.
44
Rokosz J., (1972), Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji, Prom. Garbacik E., Kraków : , 339 k.
45
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 45, 50, 53. - . - 0075-5125
46
Cygnarowski S., (1972), Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości, Prom. Garbacik E., Kraków : , 287 k.
47
Garbacik E., (1972), System organizacyjny obrotu towarowego (aspekt makroekonomiczny), "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 13-22.
48
Garbacik E., (1972), Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 43-53.
49
Garbacik E., (1972), Studium Podyplomowe Gospodarki Środkami Produkcji, "Gospodarka Materiałowa", nr 24 (524), s. 844-845.
50
Pilarski R., (1971), Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego, Prom. Garbacik E., Kraków : , 215 k.
51
Garbacik E., (1971), System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 67-80.
52
Nowakowska A., (1971), Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym, Prom. Garbacik E., Kraków : , 228 k.
53
Garbacik E., (1970), Społeczny proces planowania - planowanie handlu, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 12-23.
54
Garbacik E., (1970), Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego, "Gospodarka Planowa", R. 25, 5 (294), s. 6-10.
55
Garbacik E., (1970), O istocie i funkcjach handlu socjalistycznego. [W:] Nowacki S. (red.), Problemy teorii gospodarki socjalistycznej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 73-94.
56
Garbacik E., (1970), Ekonomika obrotu towarowego, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 583, [1] s.
57
Garbacik E., (1969), Obrót towarowy środkami produkcji w ogólnym systemie obrotu towarowego, "Gospodarka Materiałowa", nr 22 (450), s. 757-762.
58
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969. - vol. 7, 8. - . - 0071-674X
59
Garbacik E., (1969), Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 225 s.
60
Garbacik E., (1968), Ekonomika obrotu towarowego, Wyd. 2Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 490 s.
61
Garbacik E., (1968), Charakterystyka obrotu środkami produkcji rolnej, "Trybuna Spółdzielcza", nr 5, s. 11-16.
62
Garbacik E., (1968), Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 2, nr 3, s. 13-22.
63
Garbacik E., (1968), Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 225 s.
64
Garbacik E., (1968), O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 14-16.
65
Garbacik E., (1968), Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 3-15.
66
Garbacik E., (1968), Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 11/1, styczeń-czerwiec 1967, s. 105.
67
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1968. - vol. 6. - . - 0071-674X
68
Garbacik E., (1967), Koncentracja - nowy etap rozwoju spółdzielczości, "Trybuna Spółdzielcza", nr 4, s. 11-19.
69
Garbacik E., (1967), Ekonomika obrotu towarowego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 490 s.
70
Garbacik E., (1967), Studium Gospodarki Środkami Produkcji : studium podyplomowe, "Gospodarka Materiałowa", nr 5 (385), s. 157-159.
71
Garbacik E., (1967), Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu, Kraków : PTE, 141 s.
72
Garbacik E., (1967), Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 2, "Gospodarka Materiałowa", nr 24 (404), s. 829-832.
73
Garbacik E., (1967), Problemy demokracji spółdzielczej i samorządu na tle nowej rewolucji techniczno-ekonomicznej: referat na Konferencję Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej w dniach 20-22 stycznia 1967, Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 27, [1] s.
74
Garbacik E., (1967), Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 1, "Gospodarka Materiałowa", nr 23 (403), s. 793-795.
75
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1967. - vol. 5. - . - 0071-674X
76
Garbacik E., (1967), Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 1-8.
77
Garbacik E., (1966), Zbyt i gospodarka materiałowa przemysłu w ogólnym systemie obrotu towarowego, "Gospodarka Materiałowa", nr 4 (360), s. 109-114.
78
Garbacik E., (1966), Nauczanie spółdzielczości w szkołach wyższych, "Trybuna Spółdzielcza", nr 5, s. 35-45.
79
Garbacik E., (1966), Założenia programu nauczania w uczelniach akademickich w zakresie gospodarki materiałowej i obrotu towarowego środkami produkcji, "Gospodarka Materiałowa", nr 4 (360), s. 115-116.
80
Garbacik E., (1966), Przemiany organizacyjno-strukturalne ruchu spółdzielczego w Polsce Ludowej, "Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego", z. 6, s. 5-27.
81
Garbacik E., Skiba J., (1966), Działalność handlu regionu krakowskiego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji", styczeń-czerwiec 1965, s. 73-74.
82
Mynarski S., (1965), Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków, Prom. Garbacik E., Kraków : , 154 k.
83
Garbacik E., (1965), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 95-97.
84
Garbacik E., (1965), Nowy etap reform systemu obrotu towarowego w Polsce, Kraków : Zakł. Wydaw. CRS, 56 s.
85
Dahl S., (1965), Dzieje książki, Kocowski B. (red. nauk. przekł.), Garbacik E., Zapiór T., Devechy H., Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 455, [1] s.
86
Garbacik E., (1965), Studium analizy ekonomicznej, "Trybuna Spółdzielcza", nr 12, s. 71-74.
87
Kędziorek F., (1965), Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego, Prom. Garbacik E., Kraków : , 289 k.
88
Garbacik E., (1965), Założenia i główne kierunki zmian w systemie zarządzania i organizacji handlu w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 1-7.
89
Landesberg H., Kołodziejek B., Rocco F., Köppert W., Drozdowicz J., Kramer J., Szelążek T., Michalski E., Romanowski T., Buczowski L., Petri J., Garbacik E., Zakrzewski Z., Bogusławski M., Szpanderski A., Łoś F., Kazsmer I., Peretiatkowicz R., Bitter C., Jampel W., (1965), Dyskusja, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego", R. 10, z. 4, s. 11-47.
90
Garbacik E., Skiba J., (1965), Rozwój handlu w regionie krakowskim. [W:] Czarkowski J. (red.), Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 7), Wrocław - Warszawa - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 513-551.
91
Garbacik E., (1964), Ekonomika obrotu towarowego, Wyd. 3Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 195 s.
92
Skiba J., (1964), Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962), Prom. Garbacik E., Kraków : , 330 k.
93
Sztucki T., (1964), Plan i rynek: podstawowe instrumenty koordynacji produkcji i spożycia osobistego, Prom. Garbacik E., Warszawa : , 237 k.
94
Garbacik E., (1963), Kierunki i tendencje w rozwoju obrotu towarowego, "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 3-12.
95
Garbacik E., (1963), Ewolucja organizacji handlu w Polsce, "Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego", z. 1, s. 7-27.
96
Garbacik E., (1962), Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim, "Problemy Ekonomiczne", październik, s. 130-141.
97
Garbacik E., (1962), Dwuletnie zaoczne studium spółdzielcze, "Trybuna Spółdzielcza", nr 5, s. 50-55.
98
Garbacik E., (1962), Rozwój teorii handlu wewnętrznego, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 3-8.
99
Garbacik E., (1962), Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej, "Przegląd Organizacji", nr 7 (57), s. 18-22.
100
Garbacik E., (1961), Ekonomika obrotu towarowego, Wyd. 2, popr.Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 218 s.
101
Garbacik E., (1961), Integracja i koncentracja we współczesnym handlu kapitalistycznym, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 3-13.
102
Garbacik E., (1961), Rozwój handlu państwowego i spółdzielczego w Polsce Ludowej, "Trybuna Spółdzielcza", nr 11, s. 5-12.
103
Garbacik E., (1961), Wstęp do badań rynku, "Handel Wewnętrzny", nr 5, s. 95-97.
104
Garbacik E., (1961), Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 16, s. [3]-34.
105
Garbacik E., (1960), Ekonomika obrotu towarowego, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 185 s.
106
Garbacik E., (1960), Daniel Adam : "Zachowanie się konsumenta wobec cen", "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 75-78.
107
Peretiatkowicz R., (1960), Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej, Prom. Garbacik E., Kraków : , 296 k.
108
Garbacik E., (1960), Przedmiot nauki o obrocie towarowym i jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 3-11.
109
Kopeć F., (1960), Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958), Prom. Garbacik E., Kraków : , 458 k.
110
Garbacik E., (1959), W sprawie rozwoju nauki o handlu w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 3-9.
111
Misiaszek Z., (1959), Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego), Prom. Garbacik E., Kraków : , 168 k.
112
Altkorn J., (1959), Założenia systemów płac w handlu detalicznym, Prom. Garbacik E., Kraków : , 257 k.
113
Garbacik E., (1958), Kooperacja produkcyjna w rolnictwie, "Trybuna Spółdzielcza", nr 2, s. 29-44.
114
Garbacik E., (1958), Analiza rynku, "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 3-16.
115
Garbacik E., (1957), Drogi podniesienia poziomu pracy dydaktycznej, "Życie Szkoły Wyższej", R. 5, nr 12, s. 24-32.
116
Garbacik E., (1957), Kierunki reorganizacji obrotu towarowego, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 2, s. 27-52.
117
Garbacik E., (1957), Reforma handlu, "Trybuna Spółdzielcza", nr 3, s. 8-23.
118
Garbacik E., (1957), Instytut Analizy Rynku, "Życie Gospodarcze", nr 14, s. 6; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1957/numer14/imagepages/image6.htm
119
Garbacik E., (1957), Rewolucja w handlu, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 9, s. 143-149.
120
Garbacik E., (1957), Reforma handlu (dokończenie), "Trybuna Spółdzielcza", nr 4-5, s. 9-19.
121
Garbacik E., (1955), Metody planowania zaopatrzenia ludności: na przykładzie zaopatrzenia ludności wiejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 219, [1] s., [1] k.
122
Garbacik E., (1955), Z zagadnień analizy rynku, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 29-37.
123
Garbacik E., (1954), Rola przedmiotów towarzyszących w kształceniu towroznawców, "Życie Szkoły Wyższej", R. 2, nr 6, s. 30-33.
124
Garbacik E., (1948), Formy kooperacji produkcyjnej w rolnictwie, "Spółdzielczy Przegląd Naukowy", R. 14, z. 4, s. 76-99.
125
Garbacik E., (1947), Sytuacja gospodarcza Szwecji, "Jantar : przegląd naukowy zagadnień pomorskich i bałtyckich", R. 5, z. 2, s. 122-133; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=358836
126
Garbacik E., (1947), Analiza teoretyczna spółdzielni spożywców (według A. Bekensteina), "Spółdzielczy Przegląd Naukowy", R. 13, z. 1-2, s. 41-50.
127
Garbacik E., (1946), Uniwersytety ludowe w wyzwolonej Polsce, "Wieś i Państwo", R. 3, nr 4, s. 284-291.
128
Garbacik E., (1946), Spółdzielczość w planowanym zagospodarowaniu wsi, Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 72 s.
129
Garbacik E., (1946), O współpracy spółdzielców słowiańskich, "Życie Słowiańskie", R. 1, nr 4-5, s. 125-126.
130
Garbacik E., (1946), Wieś duńska dawniej i dziś, Kraków : nakładem Studium Spółdzielczego U. J., VIII, 200 s.
131
Garbacik E., (1946), W trosce o naukę i wychowanie spółdzielcze, "Wieś i Państwo", R. 3, nr 4, s. 508-516.
132
Garbacik E., (1939), Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej, Kraków : nakł. Towarzystwa Ekonomicznego, 23 s.
133
Garbacik E., (1939), Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej, "Przegląd Współczesny", R. 18, t. 69, nr 4(204), s. 136-144; https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-4,NTUzODU3MTM/
134
Garbacik E., (1939), Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej. 2, "Przegląd Współczesny", R. 18, t. 69, nr 6(206), s. 126-138; https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-6,NTUzODU3MTk/0/#info:metadata
135
Garbacik E., (1939), Chałupnictwo czy przemysł ludowy, "Wieś i Państwo", R. 2, nr 4, s. 263-272; https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/40230?id=40230
136
Garbacik E., (1938), Warunki i tendencje w rozwoju spółdzielczości duńskiej, "Wieś i Państwo", R. 1, nr 6, s. 431-441; https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35135?id=35135
137
Garbacik E., (1938), Istotny sens uniwersytetów ludowych w Polsce, "Wieś i Państwo", R. 1, nr 8, s. 583-593; https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/show-content/publication/edition/56849?id=56849
138
Garbacik E., (1938), Warunki i tendencje rozwoju spółdzielczości duńskiej, "Wieś i Państwo", R. 1, nr 5, s. 344-353; https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35134?id=35134
139
Garbacik E., (1938), Rozwój duńskich uniwersytetów ludowych, "Wieś i Państwo", R. 1, nr 1, s. 37-46; https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35120?id=35120
140
Garbacik E., (1937), O zadaniach duńskiej kooperacji spożywców (korespondencja własna), "Społem", nr 21-22, s. 26-29.
1
@article{UEK:2168362876,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Spółdzielnie parcelacyjno-osadnicze i ich rola w zagospodarowaniu ziem odzyskanych",
journal = "Studia Śląskie",
number = "t. 48",
pages = "147-167",
year = "1990",
url = {https://view.publitas.com/pin-instytut-slaski/studia-slaskie-t-48/page/144-145},
}
2
@article{UEK:2168277433,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Społemowskie doświadczenia i perspektywy",
journal = "Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem"",
number = "17",
pages = "4-7, 10",
year = "1988",
}
3
@misc{UEK:2168237186,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
4
@article{UEK:2168282977,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 21, 3 (83)",
pages = "55-66",
year = "1987",
}
5
@article{UEK:2168282979,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 20, 4 (80)",
pages = "43-54",
year = "1986",
}
6
@article{UEK:2168282991,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 1 (73)",
pages = "17-23",
year = "1985",
}
7
@misc{UEK:2168281509,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
8
@article{UEK:2168261408,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "84-99",
year = "1985",
}
9
@book{UEK:2168335703,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego i usług",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państ. Wydaw. Ekonomiczne",
year = "1984",
url = {},
isbn = "83-208-349-7",
}
10
@unpublished{UEK:2168312977,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
11
@article{UEK:2168362928,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Samorząd dźwignią postępu społeczno-gospodarczego wsi",
journal = "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego",
number = "R. 27, 7 (317)",
pages = "45-53",
year = "1983",
}
12
@article{UEK:2168221502,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "53-65",
year = "1983",
}
13
@article{UEK:2168283103,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 17, 2 (66)",
pages = "3-10",
year = "1983",
}
14
@book{UEK:2168256636,
author = "Eugeniusz Garbacik and Danuta Surówka-Marszałek",
title = "Rynek dóbr konsumpcyjnych : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1983",
}
15
@article{UEK:2168297617,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 25",
pages = "23-34",
year = "1982",
}
16
@article{UEK:2168283107,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 16, 1-2 (61-62)",
pages = "37-47",
year = "1982",
}
17
@misc{UEK:2168318453,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "316-317",
year = "1982",
}
18
@misc{UEK:2168243638,
author = "Eugeniusz Garbacik and Tadeusz Stec",
title = "Skąd tęsknoty do samodzielności",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "155 (10248)",
pages = "1, 3",
year = "1981",
}
19
@article{UEK:2168230482,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Jak uzdrowić uspołeczniony handel?",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "45-50",
year = "1981",
}
20
@book{UEK:2168335701,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego i usług",
adress = "Warszawa ; Łódź",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
isbn = "83-01-02689-8",
}
21
@inbook{UEK:2168277133,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Mechanizm rozwoju wymiany towarowej",
booktitle = "Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane",
pages = "13-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1979",
}
22
@book{UEK:2168277129,
title = "Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1979",
}
23
@article{UEK:2168239318,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Prawo entropii a wzrost gospodarczy",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 22",
pages = "23-33",
year = "1979",
}
24
@misc{UEK:2168333257,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Prawo entropii a procesy ekonomiczne",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "49",
year = "1979",
}
25
@book{UEK:2168335699,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego i usług",
adress = "Warszawa ; Łódź",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1978",
url = {},
}
26
@article{UEK:2168340555,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Problemy energetyczno-surowcowe świata",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "12 (656)",
pages = "397-401",
year = "1978",
}
27
@unpublished{UEK:2168256740,
author = "Danuta Surówka",
title = "Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
28
@article{UEK:2168340547,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Podyplomowe Studium Gospodarki Środkami Produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "13 (633)",
pages = "457-458",
year = "1977",
}
29
@book{UEK:2168346326,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Wybrane zagadnienia z teorii obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
30
@unpublished{UEK:2168278105,
author = "Jan Szumilak",
title = "Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
31
@article{UEK:2168259844,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "19-25",
year = "1975",
}
32
@unpublished{UEK:2168305507,
author = "Krystyna Długosz",
title = "Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
33
@article{UEK:2168358108,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Mechanizm rozwoju wymiany towarowej (założenia wstępne)",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego",
number = "R. 20, z. 3-4",
pages = "3-17",
year = "1975",
}
34
@misc{UEK:2168333109,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/2, lipiec-grudzień 1973",
pages = "425-426",
year = "1974",
}
35
@article{UEK:2168277951,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 29, 10 (344)",
pages = "653-657",
year = "1974",
}
36
@misc{UEK:2168278107,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej : badania zespołowe : program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna; Społem Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie",
year = "1973",
}
37
@book{UEK:2168345582,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Teoria obrotu towarowego : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1973",
}
38
@article{UEK:2168340517,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Towarowy charakter obrotu środkami produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "5 (529)",
pages = "145-149",
year = "1973",
}
39
@unpublished{UEK:2168307379,
author = "Piotr Blaik",
title = "Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
40
@article{UEK:2168271382,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Nowy system w Społem",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "38",
pages = "5",
year = "1973",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1973/nr038/index.pdf},
}
41
@misc{UEK:2168250220,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
42
@article{UEK:2168249816,
author = "Eugeniusz Garbacik and Stefan Mynarski and Jan Szumilak",
title = "Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "53",
pages = "5-38",
year = "1972",
}
43
@book{UEK:2168345540,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1972",
}
44
@unpublished{UEK:2168307377,
author = "Jan Rokosz",
title = "Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
45
@misc{UEK:2168249480,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
46
@unpublished{UEK:2168307371,
author = "Stanisław Cygnarowski",
title = "Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
47
@article{UEK:2168337675,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "System organizacyjny obrotu towarowego (aspekt makroekonomiczny)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "13-22",
year = "1972",
}
48
@article{UEK:2168250972,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "43-53",
year = "1972",
}
49
@article{UEK:2168340515,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Studium Podyplomowe Gospodarki Środkami Produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "24 (524)",
pages = "844-845",
year = "1972",
}
50
@unpublished{UEK:2168305329,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
51
@article{UEK:2168224074,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "67-80",
year = "1971",
}
52
@unpublished{UEK:2168305351,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
53
@article{UEK:2168288675,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Społeczny proces planowania - planowanie handlu",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "12-23",
year = "1970",
}
54
@article{UEK:2168286347,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 25, 5 (294)",
pages = "6-10",
year = "1970",
}
55
@inbook{UEK:2168362786,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "O istocie i funkcjach handlu socjalistycznego",
booktitle = "Problemy teorii gospodarki socjalistycznej",
pages = "73-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1970",
}
56
@book{UEK:2168345498,
author = "Eugeniusz Garbacik and ",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1970",
}
57
@article{UEK:2168340513,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy środkami produkcji w ogólnym systemie obrotu towarowego",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "22 (450)",
pages = "757-762",
year = "1969",
}
58
@misc{UEK:2168261702,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1969",
}
59
@book{UEK:2168345542,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane)",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1969",
issn = "",
}
60
@book{UEK:2168345506,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1968",
edition = "Wyd. 2",
}
61
@article{UEK:2168360656,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Charakterystyka obrotu środkami produkcji rolnej",
journal = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "5",
pages = "11-16",
year = "1968",
}
62
@article{UEK:2168283115,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 2, 3",
pages = "13-22",
year = "1968",
}
63
@book{UEK:2168345544,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane)",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1968",
issn = "",
}
64
@article{UEK:2168288679,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "14-16",
year = "1968",
}
65
@article{UEK:2168276509,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 6",
pages = "3-15",
year = "1968",
}
66
@misc{UEK:2168364588,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 11/1, styczeń-czerwiec 1967 ",
pages = "105",
year = "1968",
}
67
@misc{UEK:2168348464,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1968",
}
68
@article{UEK:2168360652,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Koncentracja - nowy etap rozwoju spółdzielczości",
journal = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "4",
pages = "11-19",
year = "1967",
}
69
@book{UEK:2168345500,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1967",
}
70
@article{UEK:2168340491,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Studium Gospodarki Środkami Produkcji : studium podyplomowe",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "5 (385)",
pages = "157-159",
year = "1967",
}
71
@book{UEK:2168345662,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1967",
}
72
@article{UEK:2168340499,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 2",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "24 (404)",
pages = "829-832",
year = "1967",
}
73
@book{UEK:2168345104,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Problemy demokracji spółdzielczej i samorządu na tle nowej rewolucji techniczno-ekonomicznej : referat na Konferencję Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej w dniach 20-22 stycznia 1967",
adress = "Warszawa",
publisher = "Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1967",
}
74
@article{UEK:2168340497,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 1",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "23 (403)",
pages = "793-795",
year = "1967",
}
75
@misc{UEK:2168348316,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1967",
}
76
@article{UEK:2168337649,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "1-8",
year = "1967",
}
77
@article{UEK:2168340487,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Zbyt i gospodarka materiałowa przemysłu w ogólnym systemie obrotu towarowego",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "4 (360)",
pages = "109-114",
year = "1966",
}
78
@article{UEK:2168360642,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Nauczanie spółdzielczości w szkołach wyższych",
journal = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "5",
pages = "35-45",
year = "1966",
}
79
@article{UEK:2168340489,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Założenia programu nauczania w uczelniach akademickich w zakresie gospodarki materiałowej i obrotu towarowego środkami produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "4 (360)",
pages = "115-116",
year = "1966",
}
80
@article{UEK:2168358170,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Przemiany organizacyjno-strukturalne ruchu spółdzielczego w Polsce Ludowej",
journal = "Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego",
number = "z. 6",
pages = "5-27",
year = "1966",
}
81
@misc{UEK:2168364622,
author = "Eugeniusz Garbacik and Jan Skiba",
title = "Działalność handlu regionu krakowskiego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji",
number = "styczeń-czerwiec 1965",
pages = "73-74",
year = "1966",
}
82
@unpublished{UEK:2168306051,
author = "Stefan Mynarski",
title = "Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
83
@article{UEK:2168337639,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "95-97",
year = "1965",
}
84
@book{UEK:2168345570,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Nowy etap reform systemu obrotu towarowego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakł. Wydaw. CRS",
year = "1965",
}
85
@book{UEK:2168335533,
author = "Svend Dahl",
title = "Dzieje książki",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakł. Narod. im. Ossolińskich",
year = "1965",
}
86
@misc{UEK:2168360638,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Studium analizy ekonomicznej",
booktitle = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "12",
pages = "71-74",
year = "1965",
}
87
@unpublished{UEK:2168306053,
author = "Felicja Kędziorek",
title = "Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
88
@article{UEK:2168337637,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Założenia i główne kierunki zmian w systemie zarządzania i organizacji handlu w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "1-7",
year = "1965",
}
89
@misc{UEK:2168358270,
author = "Henryk Landesberg and Bogdan Kołodziejek and Fedor Rocco and Willy Köppert and Jan Drozdowicz and Józefa Kramer and Tadeusz Szelążek and Eugeniusz Michalski and Tadeusz Romanowski and Leon Buczowski and Jerzy Petri and Eugeniusz Garbacik and Zbigniew Zakrzewski and Mirosław Bogusławski and Andrzej Szpanderski and Franciszek Łoś and Istvan Kazsmer and Roman Peretiatkowicz and Cecylia Bitter and Wilhelm Jampel",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego",
number = "R. 10, z. 4",
pages = "11-47",
year = "1965",
}
90
@inbook{UEK:2168362796,
author = "Eugeniusz Garbacik and Jan Skiba",
title = "Rozwój handlu w regionie krakowskim",
booktitle = "Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej",
pages = "513-551",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1965",
issn = "0079-3353",
}
91
@book{UEK:2168345510,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1964",
edition = "Wyd. 3",
}
92
@unpublished{UEK:2168303109,
author = "Jan Skiba",
title = "Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962)",
adress = "Kraków",
year = "1964",
}
93
@unpublished{UEK:2168307261,
author = "Tadeusz Sztucki",
title = "Plan i rynek : podstawowe instrumenty koordynacji produkcji i spożycia osobistego",
adress = "Warszawa",
year = "1964",
}
94
@article{UEK:2168337617,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Kierunki i tendencje w rozwoju obrotu towarowego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "3-12",
year = "1963",
}
95
@article{UEK:2168358152,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ewolucja organizacji handlu w Polsce",
journal = "Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego",
number = "z. 1",
pages = "7-27",
year = "1963",
}
96
@article{UEK:2168236862,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "październik",
pages = "130-141",
year = "1962",
}
97
@misc{UEK:2168360630,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Dwuletnie zaoczne studium spółdzielcze",
booktitle = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "5",
pages = "50-55",
year = "1962",
}
98
@article{UEK:2168337603,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rozwój teorii handlu wewnętrznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "3-8",
year = "1962",
}
99
@article{UEK:2168332817,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7 (57)",
pages = "18-22",
year = "1962",
}
100
@book{UEK:2168345504,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1961",
edition = "Wyd. 2, popr.",
}
101
@article{UEK:2168337583,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Integracja i koncentracja we współczesnym handlu kapitalistycznym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "3-13",
year = "1961",
}
102
@article{UEK:2168360628,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rozwój handlu państwowego i spółdzielczego w Polsce Ludowej",
journal = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "11",
pages = "5-12",
year = "1961",
}
103
@misc{UEK:2168337589,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Wstęp do badań rynku",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "5",
pages = "95-97",
year = "1961",
}
104
@article{UEK:2168267194,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "16",
pages = "[3]-34",
year = "1961",
}
105
@book{UEK:2168345512,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1960",
}
106
@misc{UEK:2168337581,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Daniel Adam : Zachowanie się konsumenta wobec cen",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "75-78",
year = "1960",
}
107
@unpublished{UEK:2168305047,
author = "Roman Peretiatkowicz",
title = "Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
108
@article{UEK:2168337575,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Przedmiot nauki o obrocie towarowym i jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "3-11",
year = "1960",
}
109
@unpublished{UEK:2168305387,
author = "Franciszek Kopeć",
title = "Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958)",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
110
@article{UEK:2168337571,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "W sprawie rozwoju nauki o handlu w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "3-9",
year = "1959",
}
111
@unpublished{UEK:2168305309,
author = "Zbigniew Misiaszek",
title = "Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
112
@unpublished{UEK:2168305347,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Założenia systemów płac w handlu detalicznym",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
113
@article{UEK:2168360626,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Kooperacja produkcyjna w rolnictwie",
journal = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "2",
pages = "29-44",
year = "1958",
}
114
@article{UEK:2168337569,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Analiza rynku",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "3-16",
year = "1958",
}
115
@article{UEK:2168357320,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Drogi podniesienia poziomu pracy dydaktycznej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 5, 12",
pages = "24-32",
year = "1957",
}
116
@article{UEK:2168284797,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Kierunki reorganizacji obrotu towarowego",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 2",
pages = "27-52",
year = "1957",
}
117
@article{UEK:2168360622,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Reforma handlu",
journal = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "3",
pages = "8-23",
year = "1957",
}
118
@article{UEK:2168363400,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Instytut Analizy Rynku",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "14",
pages = "6",
year = "1957",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1957/numer14/imagepages/image6.htm},
}
119
@article{UEK:2168285355,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rewolucja w handlu",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 9",
pages = "143-149",
year = "1957",
}
120
@article{UEK:2168360624,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Reforma handlu (dokończenie)",
journal = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "4-5",
pages = "9-19",
year = "1957",
}
121
@book{UEK:2168345530,
author = "Eugeniusz Garbacik and ",
title = "Metody planowania zaopatrzenia ludności : na przykładzie zaopatrzenia ludności wiejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Gospodarcze",
year = "1955",
}
122
@article{UEK:2168337549,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Z zagadnień analizy rynku",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "29-37",
year = "1955",
}
123
@article{UEK:2168357306,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rola przedmiotów towarzyszących w kształceniu towroznawców",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 2, 6",
pages = "30-33",
year = "1954",
}
124
@article{UEK:2168341793,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Formy kooperacji produkcyjnej w rolnictwie",
journal = "Spółdzielczy Przegląd Naukowy",
number = "R. 14, z. 4",
pages = "76-99",
year = "1948",
}
125
@article{UEK:2168341673,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Sytuacja gospodarcza Szwecji",
journal = "Jantar : przegląd naukowy zagadnień pomorskich i bałtyckich",
number = "R. 5, z. 2",
pages = "122-133",
year = "1947",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=358836},
}
126
@article{UEK:2168341781,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Analiza teoretyczna spółdzielni spożywców (według A. Bekensteina)",
journal = "Spółdzielczy Przegląd Naukowy",
number = "R. 13, z. 1-2",
pages = "41-50",
year = "1947",
}
127
@article{UEK:2168341993,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Uniwersytety ludowe w wyzwolonej Polsce",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 3, 4",
pages = "284-291",
year = "1946",
url = {},
}
128
@book{UEK:2168341579,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Spółdzielczość w planowanym zagospodarowaniu wsi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński",
year = "1946",
}
129
@article{UEK:2168341659,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "O współpracy spółdzielców słowiańskich",
journal = "Życie Słowiańskie",
number = "R. 1, 4-5",
pages = "125-126",
year = "1946",
url = {},
}
130
@book{UEK:2168335707,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Wieś duńska dawniej i dziś",
adress = "Kraków",
publisher = "nakładem Studium Spółdzielczego U. J.",
year = "1946",
issn = "",
}
131
@article{UEK:2168341995,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "W trosce o naukę i wychowanie spółdzielcze",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 3, 4",
pages = "508-516",
year = "1946",
}
132
@book{UEK:2168335705,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. Towarzystwa Ekonomicznego",
year = "1939",
issn = "",
}
133
@article{UEK:2168341551,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej",
journal = "Przegląd Współczesny",
number = "R. 18, t. 69, 4(204)",
pages = "136-144",
year = "1939",
url = {https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-4,NTUzODU3MTM/},
}
134
@article{UEK:2168341553,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej. 2",
journal = "Przegląd Współczesny",
number = "R. 18, t. 69, 6(206)",
pages = "126-138",
year = "1939",
url = {https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-6,NTUzODU3MTk/0/#info:metadata},
}
135
@article{UEK:2168341549,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Chałupnictwo czy przemysł ludowy",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 2, 4",
pages = "263-272",
year = "1939",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/40230?id=40230},
}
136
@article{UEK:2168341541,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Warunki i tendencje w rozwoju spółdzielczości duńskiej",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 1, 6",
pages = "431-441",
year = "1938",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35135?id=35135},
}
137
@article{UEK:2168341547,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Istotny sens uniwersytetów ludowych w Polsce",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 1, 8",
pages = "583-593",
year = "1938",
url = {https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/show-content/publication/edition/56849?id=56849},
}
138
@article{UEK:2168341543,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Warunki i tendencje rozwoju spółdzielczości duńskiej",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 1, 5",
pages = "344-353",
year = "1938",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35134?id=35134},
}
139
@article{UEK:2168341545,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rozwój duńskich uniwersytetów ludowych",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 1, 1",
pages = "37-46",
year = "1938",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35120?id=35120},
}
140
@article{UEK:2168341535,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "O zadaniach duńskiej kooperacji spożywców : (korespondencja własna)",
journal = "Społem",
number = "21-22",
pages = "26-29",
year = "1937",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID