Publications of the selected author

1

Conference:
16 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedry Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, Polska, od 1999-05-24 do 1999-05-25
Title:
Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski = The Integration with the European Union as a Factor Determining the Influx of Foreign Direct Investment to Poland
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 836 (1999) , s. 116-129. - Tytuł numeru: Problemy gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski u progu XXI wieku
Nr:
2168241770
article
2

Conference:
Konferencja naukowa: Handel międzynarodowy, Wrocław, Polska, od 1998-05-14 do 1998-05-15
Title:
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a wzrost eksportu i importu (na przykładzie Polski)
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 801 (1998) , s. 123-132. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w latach dziewięćdziesiątych - Bibliogr.
Nr:
2168319945
article
3

Author:
Khalifa M.A. Mohamed Nagi Hassan
Title:
The Privatization Strategy in the Egyptian Economy
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
XV, 204, [58] k.: il., aneks; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/736
Nr:
2168312617
doctoral dissertation
4

Title:
Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego
Publisher address:
Kraków: Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 1997
Physical description:
116 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-904118-2-2
Nr:
2168241892
monograph
5

Title:
Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996, s. 239-252
Nr:
2168252972
chapter in conference materials
See main document
6

Author:
Ghayyeda Hussein Mohamed Musa Ahmed
Title:
Szanse i ograniczenia działalności państw eksporterów ropy naftowej "OPEC" jako organizacji kartelowej
Publisher address:
Kraków: , 1995
Physical description:
195 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/782
Nr:
2168312695
doctoral dissertation
7

Title:
Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski
Source:
Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka / [kom. organizacyjny Edward Haliżak et al.] - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 1995, s. 71-85 - Bibliogr.
ISBN:
83-7151-120-5
Nr:
2168275851
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Rozwiązywanie problemu zadłużenia zagranicznego Polski w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej (analiza porównawcza)
Publisher address:
Kraków: , 1995
Physical description:
281 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/783
Nr:
2168312701
doctoral dissertation
9

Conference:
Polska w gospodarce światowej, Gdańsk, Polska, od 1995-04-27 do 1995-04-28
Title:
Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski = Opportunities for Solving the Problem of Poland's Foreign Debt
Source:
Polska w gospodarce światowej = Poland in the World Economy : 27-28 April 1995, Sopot / [red. nauk. Anna B. Kisiel-Łowczyc] - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 1995, s. 87-107. - Summ.
ISBN:
83-86230-10-X
Nr:
2168319997
chapter in conference materials
10

Conference:
Konferencja naukowa: Handel Wschód-Zachód, Kraków, Polska, od 1993-03-03 do 1993-03-05
Title:
Szanse i zagrożenia wchodzenia gospodarki państw postsocjalistycznych do zintegrowanej Europy
Source:
Handel Wschód-Zachód : materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 3-5 marca 1993 r. / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993, s. 11-15
Nr:
2168264464
chapter in conference materials
See main document
11

Author:
Solarz Sławomir
Title:
Polityka pożyczkowa Banku Światowego wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jej wpływ na reformy gospodarcze
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
199, 19 nlb. k.: il.; 30 cm + Aneksy
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/418
Nr:
2168309445
doctoral dissertation
12

Author:
Title:
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 2
Publisher address:
Kraków: Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990
Physical description:
153 [181-334] s.; 20 cm
Nr:
2168319951
report
13

Author:
Title:
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 1
Publisher address:
Kraków: Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990
Physical description:
180 s.; 20 cm
Nr:
2168319947
report
14

Title:
Dajmy szanse wierzycielom
Source:
Polityka. - nr 21 (1673) (1989) , s. 19
Nr:
2168252626
article
15

Title:
Dilemmas of the Polish International Debt
Source:
The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 132-142
Nr:
2168289541
chapter in conference materials
See main document
16

Author:
Jasiński Bogusław , Kulig Jan , Stańczak Kazimierz
Title:
Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej : raport
Publisher address:
Kraków: Uniw. Jagielloński, 1988
Physical description:
63 s.; 21 cm
Access mode:
Nr:
2168336259
book
17

Title:
Industrial Development of Third World Countries - Assumptions and Reality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 155-167
Nr:
2168237312
article
See main document
18

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 253
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
174 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168282201
journal / series editorial
19

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 252
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
90 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168282195
journal / series editorial
20

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 241
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
87 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168258328
journal / series editorial
21

Title:
Zadłużenie problem globalny
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 10 (1987) , s. 9
Nr:
2168227246
article
22

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 235
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168279989
journal / series editorial
23

Title:
Przemysł w rozwoju "trzeciego świata"
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - R. 38, z. 3 (380) (1985) , s. 43-56
Nr:
2168282575
article
24

Title:
Miejsce państw nowo uprzemysławianych w strukturze przemysłowej Trzeciego Świata = Place of Newly Industrialized Countries in Industrial Structure of Third World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 202 (1985) , s. 63-82. - Rez., summ.
Nr:
2168249782
article
See main document
25

Title:
Transfer technologii w stosunkach Północ-Południe
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - R. 37, z. 4 (370) (1984) , s. 55-70
Nr:
2168282573
article
26

Title:
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłowego krajów rozwijających się
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - R. 36, z. 9 (363) (1983) , s. 25-40
Nr:
2168282587
article
27

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 172
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
197 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168271960
journal / series editorial
28

Title:
Współpraca gospodarcza Polski i Węgier jako przejaw procesów integracyjnych zachodzących w ramach RWPG
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
VI, 299 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/464
Nr:
2168308617
doctoral dissertation
29

Title:
Zewnętrzne czynniki kryzysu ekonomicznego w Polsce
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - R. 36, z. 7-8 (362) (1983) , s. 21-34
Nr:
2168282585
article
30

Title:
Novyj meždunarodnyj ekonomičeskij porâdok, predpoloženiâ i dejstvtel'nost' = [A New International Economic Order, Assumptions and Reality]
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty / [red. nauk. Aleksander ZELIAS']. - nr 152 (1982) , s. 5-31
Nr:
2168266664
article
See main document
31

Title:
A New International Economic Order, Assumptions and Reality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982) , s. 5-28
Nr:
2168266656
article
See main document
32

Title:
Perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych państw członków RWPG z krajami rozwijającymi się w świetle Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego = Perspectives for the Development of Economic Relations between the States-Members of the Council for Mutual Economic Aid and the Developing Countries, in the Light of the New International Economic Order
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 48-50
Nr:
2168252582
varia
33

Title:
Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG)
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
VI k., 271 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/355
Nr:
2168307147
doctoral dissertation
34

Title:
Stosunki gospodarcze między Polską a Wielką Brytanią po II wojnie światowej
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
VI k., 253 k.: il.; 30 cm + Aneks: 23 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/221 (aneks)
Nr:
2168306167
doctoral dissertation
35

Title:
Problem wyboru właściwej technologii dla państw rozwijających się = The Problem of Choice of the Best Technology for Developing Countries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 337-338. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271774
varia
36

Title:
Kształtowanie się cen podstawowych metali nieżelaznych na rynku światowym a działalność międzynarodowych porozumień surowcowych
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
347 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/139
Nr:
2168305425
doctoral dissertation
37

Title:
Międzynarodowa kooperacja przemysłowa jako stymulator ekspansji polskiego eksportu na rynki krajów EWG
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
IV k., 256 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/217
Nr:
2168306159
doctoral dissertation
38

Title:
Węzłowe problemy gospodarcze Demokratycznej Republiki Sudanu = Crutial Economic Problems of the Democratic Republic of Sudan
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975) , s. 55-82. - Summ., rez.
Nr:
2168248232
article
See main document
39

Title:
Obiektywne przesłanki współpracy gospodarczej Wschód-Zachód = Objective Premises for the East-West Economic Co-operation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 429. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333125
varia
40

Title:
Znaczenie importu żywności w realizacji niektórych programów inwestycyjnych w krajach słabo rozwiniętych
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 1 (1967) , s. 67-78. - Rez., rés.
Nr:
2168264874
article
41

Title:
Węzłowe problemy rolnictwa Indii = Crucial Problems of the Indian Agriculture
Source:
Ekonomista. - nr 1 (1964) , s. 145-163
Nr:
2168334537
article
42

Title:
Wpływ struktury agrarnej na wzrost ekonomiczny w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo = The Influence of the Agricultural Structure upon the Economic Development in the Less Developed Countries
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1963
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 4)
Notes:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286377
monograph
43

Title:
Elementy nauk społecznych
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: PTE, 1960
Physical description:
181 s.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336437
book
44

Title:
Etatyzm w polityce przemysłowej Polski międzywojennej = State Capitalism in Industrial Policy in Poland between World War I and II
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9 (1959) , s. 3-117. - Rez., summ.
Nr:
2168277797
article
45

Title:
Doktryna etatystyczna w polityce przemysłowej Polski przedwrześniowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1959
Physical description:
193 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/14
Nr:
2168305411
doctoral dissertation
46

Title:
Funkcja ekonomiczna współczesnego państwa kapitalistycznego
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958) , s. 67-96. - Rez., summ.
Nr:
2168277823
article
See main document
Unpublished documents:
1

Author:
Title:
Regulacja rynków finansowych w warunkach globalizacji : badania statutowe
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
53 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
94/KMSG/1/2001/S
Signature:
NP-745/Magazyn
Nr:
2168259064
unpublished scientific work
2

Author:
Title:
Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie globalizacji międzynarodowych rynków finansowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
62 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KMSG/1/2000/S
Signature:
NP-677/Magazyn
Nr:
2168259304
unpublished scientific work
3

Author:
Title:
Pozycja Polski na międzynarodowym rynku finansowym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
57 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
37/KMSG/1/99/S
Signature:
NP-616/Magazyn
Nr:
2168259308
unpublished scientific work
4

Author:
Title:
Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
29/KMSG/1/98/S
Signature:
NP-617/Magazyn
Nr:
2168259310
unpublished scientific work
5

Author:
Title:
Wzrost gospodarczy a zadłużenie zewnętrzne : czy Polsce grozi kryzys zadłużenia?
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
48 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
18/KMSG/1/97/S
Signature:
NP-475/Magazyn
Nr:
2168259314
unpublished scientific work
6

Title:
Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
29 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-428/Magazyn
Nr:
2168259302
unpublished scientific work
1
Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski = The Integration with the European Union as a Factor Determining the Influx of Foreign Direct Investment to Poland / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 836 (1999), s. 116-129. - Tytuł numeru: Problemy gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski u progu XXI wieku. - ISSN 0324-8445
2
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a wzrost eksportu i importu (na przykładzie Polski) / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 801 (1998), s. 123-132. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w latach dziewięćdziesiątych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
3
The Privatization Strategy in the Egyptian Economy / M.A. Mohamed Nagi Hassan Khalifa ; Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Kraków, 1998. - XV, 204, [58] k. : il., aneks ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ, Andrzej SZOPA, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 1997. - 116 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-904118-2-2
5
Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996. - S. 239-252
6
Szanse i ograniczenia działalności państw eksporterów ropy naftowej "OPEC" jako organizacji kartelowej / Hussein Mohamed Musa Ahmed Ghayyeda ; Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Kraków, 1995. - 195 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
7
Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ // W: Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka / [kom. organizacyjny Edward Haliżak et al.]. - Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1995. - S. 71-85. - Bibliogr. - ISBN 83-7151-120-5
8
Rozwiązywanie problemu zadłużenia zagranicznego Polski w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej (analiza porównawcza) / Lidia MESJASZ ; Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Kraków, 1995. - 281 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
9
Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski = Opportunities for Solving the Problem of Poland's Foreign Debt / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ // W: Polska w gospodarce światowej = Poland in the World Economy : 27-28 April 1995, Sopot / [red. nauk. Anna B. Kisiel-Łowczyc]. - Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 1995. - S. 87-107. - Summ. - ISBN 83-86230-10-X
10
Szanse i zagrożenia wchodzenia gospodarki państw postsocjalistycznych do zintegrowanej Europy / Bogusław JASIŃSKI // W: Handel Wschód-Zachód : materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 3-5 marca 1993 r. / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - S. 11-15
11
Polityka pożyczkowa Banku Światowego wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jej wpływ na reformy gospodarcze : przykład Polski i Węgier / Sławomir Solarz ; Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Kraków, 1992. - 199, 19 nlb. k. : il. ; 30 cm + Aneksy. - Bibliogr.
12
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 2 / Bogusław JASIŃSKI, Monika Kotkowska, Lidia MESJASZ, Janusz JAWORSKI. - Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990. - 153 [181-334] s. ; 20 cm
13
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 1 / Bogusław JASIŃSKI, Monika Kotkowska, Lidia MESJASZ, Janusz JAWORSKI. - Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990. - 180 s. ; 20 cm
14
Dajmy szanse wierzycielom / Bogusław JASIŃSKI // Polityka. - nr 21 (1673) (1989), s. 19. - ISSN 0032-3500
15
Dilemmas of the Polish International Debt / Bogusław JASIŃSKI // W: The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 132-142
16
Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej : raport / Bogusław JASIŃSKI, Jan Kulig, Kazimierz Stańczak. - Kraków : Uniw. Jagielloński, 1988. - 63 s. ; 21 cm
17
Industrial Development of Third World Countries - Assumptions and Reality / Bogusław JASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 155-167. - ISSN 0208-7944
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 253. - 174 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
19
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 252. - 90 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
20
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 241. - 87 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
21
Zadłużenie problem globalny / Bogusław JASIŃSKI // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1987), s. 9. - ISSN 0137-7299
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 235. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
23
Przemysł w rozwoju "trzeciego świata" / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - R. 38, z. 3 (380) (1985), s. 43-56. - ISSN 0038-853X
24
Miejsce państw nowo uprzemysławianych w strukturze przemysłowej Trzeciego Świata = Place of Newly Industrialized Countries in Industrial Structure of Third World / Bogusław JASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 202 (1985), s. 63-82. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
25
Transfer technologii w stosunkach Północ-Południe / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - R. 37, z. 4 (370) (1984), s. 55-70. - ISSN 0038-853X
26
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłowego krajów rozwijających się / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - R. 36, z. 9 (363) (1983), s. 25-40. - ISSN 0038-853X
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 172. - 197 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
28
Współpraca gospodarcza Polski i Węgier jako przejaw procesów integracyjnych zachodzących w ramach RWPG / Edward MOLENDOWSKI ; Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Kraków, 1983. - VI, 299 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Zewnętrzne czynniki kryzysu ekonomicznego w Polsce / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - R. 36, z. 7-8 (362) (1983), s. 21-34. - ISSN 0038-853X
30
Novyj meždunarodnyj ekonomičeskij porâdok, predpoloženiâ i dejstvtel'nost' = [A New International Economic Order, Assumptions and Reality] / Boguslav ÂSIN'SKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty / [red. nauk. Aleksander ZELIAS']. - nr 152 (1982), s. 5-31. - ISSN 0208-7944
31
A New International Economic Order, Assumptions and Reality / Bogusław JASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 5-28. - ISSN 0208-7944
32
Perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych państw członków RWPG z krajami rozwijającymi się w świetle Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego = Perspectives for the Development of Economic Relations between the States-Members of the Council for Mutual Economic Aid and the Developing Countries, in the Light of the New International Economic Order / Bogusław JASIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 48-50. - ISSN 0079-354X
33
Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG) / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC ; Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Kraków, 1977. - VI k., 271 k. : il. ; 30 cm
34
Stosunki gospodarcze między Polską a Wielką Brytanią po II wojnie światowej / Magdalena Maria PALECZNY ; Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Kraków, 1977. - VI k., 253 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 23 k. - Bibliogr.
35
Problem wyboru właściwej technologii dla państw rozwijających się = The Problem of Choice of the Best Technology for Developing Countries / Bogusław JASIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 337-338. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
36
Kształtowanie się cen podstawowych metali nieżelaznych na rynku światowym a działalność międzynarodowych porozumień surowcowych / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA ; Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Kraków, 1977. - 347 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Międzynarodowa kooperacja przemysłowa jako stymulator ekspansji polskiego eksportu na rynki krajów EWG / Tadeusz KOŁODZIEJ ; Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Kraków, 1976. - IV k., 256 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Węzłowe problemy gospodarcze Demokratycznej Republiki Sudanu = Crutial Economic Problems of the Democratic Republic of Sudan / Bogusław JASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975), s. 55-82. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
39
Obiektywne przesłanki współpracy gospodarczej Wschód-Zachód = Objective Premises for the East-West Economic Co-operation / Bogusław JASIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974 (1975), s. 429. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
40
Znaczenie importu żywności w realizacji niektórych programów inwestycyjnych w krajach słabo rozwiniętych / Bogusław JASIŃSKI // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 1 (1967), s. 67-78. - Rez., rés. - ISSN 0459-9586
41
Węzłowe problemy rolnictwa Indii = Crucial Problems of the Indian Agriculture / Bogusław Jasiński // Ekonomista. - nr 1 (1964), s. 145-163. - ISSN 0013-3205
42
Wpływ struktury agrarnej na wzrost ekonomiczny w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo = The Influence of the Agricultural Structure upon the Economic Development in the Less Developed Countries / Bogusław JASIŃSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1963. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 4)
43
Elementy nauk społecznych / Leszek KASPRZYK, Bogusław Jasiński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : PTE, 1960. - 181 s. ; 29 cm. - Bibliogr.
44
Etatyzm w polityce przemysłowej Polski międzywojennej = State Capitalism in Industrial Policy in Poland between World War I and II / Bogusław JASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9 (1959), s. 3-117. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
45
Doktryna etatystyczna w polityce przemysłowej Polski przedwrześniowej / Bogusław JASIŃSKI ; Promotor: Wiktor BONIECKI. - Kraków, 1959. - 193 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Funkcja ekonomiczna współczesnego państwa kapitalistycznego / Bogusław JASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958), s. 67-96. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
47
Regulacja rynków finansowych w warunkach globalizacji : badania statutowe / kier. tematu: Bogusław JASIŃSKI ; Lidia MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 53 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie globalizacji międzynarodowych rynków finansowych / kier. tematu: Bogusław JASIŃSKI ; wykonawca: Lidia MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 62 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Pozycja Polski na międzynarodowym rynku finansowym / kier. tematu: Bogusław JASIŃSKI ; wykonawca: Lidia MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 57 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
50
Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski / kier. tematu: Bogusław JASIŃSKI ; wykonawca: Lidia MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
51
Wzrost gospodarczy a zadłużenie zewnętrzne : czy Polsce grozi kryzys zadłużenia? / kier. tematu: Bogusław JASIŃSKI ; wykonawca: Lidia MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 48 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 29 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Jasiński B., Mesjasz L., (1999), Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 836, s. 116-129.
2
Jasiński B., Mesjasz L., (1998), Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a wzrost eksportu i importu (na przykładzie Polski), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 801, s. 123-132.
3
Khalifa M., (1998), The Privatization Strategy in the Egyptian Economy, Prom. Jasiński B., Kraków : , XV, 204, [58] k.
4
Jasiński B., Mesjasz L., Szopa A., Woźniak M., (1997), Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego, Kraków : Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 116 s.
5
Jasiński B., Mesjasz L., (1996), Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 239-252.
6
Ghayyeda H., (1995), Szanse i ograniczenia działalności państw eksporterów ropy naftowej "OPEC" jako organizacji kartelowej, Prom. Jasiński B., Kraków : , 195 k.
7
Jasiński B., Mesjasz L., (1995), Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski. [W:] Edward Haliżak (red.), Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", s. 71-85.
8
Mesjasz L., (1995), Rozwiązywanie problemu zadłużenia zagranicznego Polski w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej (analiza porównawcza), Prom. Jasiński B., Kraków : , 281 s.
9
Jasiński B., Mesjasz L., (1995), Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski. [W:] Kisiel-Łowczyc (red.), Polska w gospodarce światowej, Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, s. 87-107.
10
Jasiński B., (1993), Szanse i zagrożenia wchodzenia gospodarki państw postsocjalistycznych do zintegrowanej Europy. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel Wschód-Zachód : materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 3-5 marca 1993 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 11-15.
11
Solarz S., (1992), Polityka pożyczkowa Banku Światowego wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jej wpływ na reformy gospodarcze: przykład Polski i Węgier, Prom. Jasiński B., Kraków : , 199, 19 nlb. k.
12
Jasiński B., Kotkowska M., Mesjasz L., Jaworski J., (1990), Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych: raport. T. 2, Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 153 [181-334] s.
13
Jasiński B., Kotkowska M., Mesjasz L., Jaworski J., (1990), Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych: raport. T. 1, Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 180 s.
14
Jasiński B., (1989), Dajmy szanse wierzycielom, "Polityka", nr 21 (1673), s. 19.
15
Jasiński B., (1989), Dilemmas of the Polish International Debt. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 132-142.
16
Jasiński B., Kulig J., Stańczak K., (1988), Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej: raport, Kraków : Uniw. Jagielloński, 63 s.
17
Jasiński B., (1988), Industrial Development of Third World Countries - Assumptions and Reality, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 155-167.
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 253. - 174 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
19
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 252. - 90 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
20
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 241. - 87 s.; 24 cm. - 0208-7944
21
Jasiński B., (1987), Zadłużenie problem globalny, "Życie Gospodarcze", nr 10, s. 9.
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 235. - 157 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
23
Jasiński B., (1985), Przemysł w rozwoju "trzeciego świata", "Sprawy Międzynarodowe", R. 38, z. 3 (380), s. 43-56.
24
Jasiński B., (1985), Miejsce państw nowo uprzemysławianych w strukturze przemysłowej Trzeciego Świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 202, s. 63-82.
25
Jasiński B., (1984), Transfer technologii w stosunkach Północ-Południe, "Sprawy Międzynarodowe", R. 37, z. 4 (370), s. 55-70.
26
Jasiński B., (1983), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłowego krajów rozwijających się, "Sprawy Międzynarodowe", R. 36, z. 9 (363), s. 25-40.
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 172. - 197 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
28
Molendowski E., (1983), Współpraca gospodarcza Polski i Węgier jako przejaw procesów integracyjnych zachodzących w ramach RWPG, Prom. Jasiński B., Kraków : , VI, 299 k.
29
Jasiński B., (1983), Zewnętrzne czynniki kryzysu ekonomicznego w Polsce, "Sprawy Międzynarodowe", R. 36, z. 7-8 (362), s. 21-34.
30
Jasiński B., (1982), Novyj meždunarodnyj ekonomičeskij porâdok, predpoloženiâ i dejstvtel'nost', "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 5-31.
31
Jasiński B., (1982), A New International Economic Order, Assumptions and Reality, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 5-28.
32
Jasiński B., (1980), Perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych państw członków RWPG z krajami rozwijającymi się w świetle Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 48-50.
33
Wojnarowska-Niemiec E., (1977), Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG), Prom. Jasiński B., Kraków : , VI k., 271 k.
34
Paleczny M., (1977), Stosunki gospodarcze między Polską a Wielką Brytanią po II wojnie światowej, Prom. Jasiński B., Kraków : , VI k., 253 k.
35
Jasiński B., (1977), Problem wyboru właściwej technologii dla państw rozwijających się, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 337-338.
36
Kamińska-Blichowska T., (1977), Kształtowanie się cen podstawowych metali nieżelaznych na rynku światowym a działalność międzynarodowych porozumień surowcowych, Prom. Jasiński B., Kraków : , 347 k.
37
Kołodziej T., (1976), Międzynarodowa kooperacja przemysłowa jako stymulator ekspansji polskiego eksportu na rynki krajów EWG, Prom. Jasiński B., Kraków : , IV k., 256 k.
38
Jasiński B., (1975), Węzłowe problemy gospodarcze Demokratycznej Republiki Sudanu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 67, s. 55-82.
39
Jasiński B., (1975), Obiektywne przesłanki współpracy gospodarczej Wschód-Zachód, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 429.
40
Jasiński B., (1967), Znaczenie importu żywności w realizacji niektórych programów inwestycyjnych w krajach słabo rozwiniętych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 1, s. 67-78.
41
Jasiński B., (1964), Węzłowe problemy rolnictwa Indii, "Ekonomista", nr 1, s. 145-163.
42
Jasiński B., (1963), Wpływ struktury agrarnej na wzrost ekonomiczny w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 270 s.
43
Kasprzyk L., Jasiński B., (1960), Elementy nauk społecznych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : PTE, 181 s.
44
Jasiński B., (1959), Etatyzm w polityce przemysłowej Polski międzywojennej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 9, s. 3-117.
45
Jasiński B., (1959), Doktryna etatystyczna w polityce przemysłowej Polski przedwrześniowej, Prom. Boniecki W., Kraków : , 193 k.
46
Jasiński B., (1958), Funkcja ekonomiczna współczesnego państwa kapitalistycznego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 67-96.
47
Mesjasz L., (2001), Regulacja rynków finansowych w warunkach globalizacji: badania statutowe, Jasiński B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 k.
48
Mesjasz L., (2000), Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie globalizacji międzynarodowych rynków finansowych, Jasiński B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 62 k.
49
Mesjasz L., (1999), Pozycja Polski na międzynarodowym rynku finansowym, Jasiński B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 57 k.
50
Mesjasz L., (1998), Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski, Jasiński B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
51
Mesjasz L., (1997), Wzrost gospodarczy a zadłużenie zewnętrzne: czy Polsce grozi kryzys zadłużenia?, Jasiński B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
52
Jasiński B., Mesjasz L., (1996), Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29 k.
1
@article{UEK:2168241770,
author = "Jasiński Bogusław and Mesjasz Lidia",
title = "Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "836",
pages = "116-129",
year = "1999",
}
2
@article{UEK:2168319945,
author = "Jasiński Bogusław and Mesjasz Lidia",
title = "Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a wzrost eksportu i importu (na przykładzie Polski)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "801",
pages = "123-132",
adress = "",
year = "1998",
}
3
@unpublished{UEK:2168312617,
author = "Khalifa M.A. Mohamed Nagi Hassan",
title = "The Privatization Strategy in the Egyptian Economy",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
4
@book{UEK:2168241892,
author = "Jasiński Bogusław and Mesjasz Lidia and Szopa Andrzej and Woźniak Michał Gabriel",
title = "Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Agencja Wydawniczo Reklamowa K&P",
year = "1997",
isbn = "83-904118-2-2",
}
5
@inbook{UEK:2168252972,
author = "Jasiński Bogusław and Mesjasz Lidia",
title = "Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej",
pages = "239-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1996",
}
6
@unpublished{UEK:2168312695,
author = "Ghayyeda Hussein Mohamed Musa Ahmed",
title = "Szanse i ograniczenia działalności państw eksporterów ropy naftowej OPEC jako organizacji kartelowej",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
7
@inbook{UEK:2168275851,
author = "Jasiński Bogusław and Mesjasz Lidia",
title = "Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski",
booktitle = "Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka",
pages = "71-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy Elipsa",
year = "1995",
isbn = "83-7151-120-5",
}
8
@unpublished{UEK:2168312701,
author = "Mesjasz Lidia",
title = "Rozwiązywanie problemu zadłużenia zagranicznego Polski w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej (analiza porównawcza)",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
9
@inbook{UEK:2168319997,
author = "Jasiński Bogusław and Mesjasz Lidia",
title = "Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski",
booktitle = "Polska w gospodarce światowej",
pages = "87-107",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański",
year = "1995",
isbn = "83-86230-10-X",
}
10
@inbook{UEK:2168264464,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Szanse i zagrożenia wchodzenia gospodarki państw postsocjalistycznych do zintegrowanej Europy",
booktitle = "Handel Wschód-Zachód : materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 3-5 marca 1993 r.",
pages = "11-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
}
11
@unpublished{UEK:2168309445,
author = "Solarz Sławomir",
title = "Polityka pożyczkowa Banku Światowego wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jej wpływ na reformy gospodarcze",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
12
@misc{UEK:2168319951,
author = "Jasiński Bogusław and Kotkowska Monika and Mesjasz Lidia and Jaworski Janusz",
title = "Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński",
year = "1990",
}
13
@misc{UEK:2168319947,
author = "Jasiński Bogusław and Kotkowska Monika and Mesjasz Lidia and Jaworski Janusz",
title = "Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński",
year = "1990",
}
14
@article{UEK:2168252626,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Dajmy szanse wierzycielom",
journal = "Polityka",
number = "21 (1673)",
pages = "19",
year = "1989",
}
15
@inbook{UEK:2168289541,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Dilemmas of the Polish International Debt",
booktitle = "The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987",
pages = "132-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
16
@book{UEK:2168336259,
author = "Jasiński Bogusław and Kulig Jan and Stańczak Kazimierz",
title = "Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniw. Jagielloński",
year = "1988",
}
17
@article{UEK:2168237312,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Industrial Development of Third World Countries - Assumptions and Reality",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "155-167",
year = "1988",
}
18
@misc{UEK:2168282201,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Jasiński Bogusław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
19
@misc{UEK:2168282195,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Jasiński Bogusław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
20
@misc{UEK:2168258328,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Jasiński Bogusław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
21
@article{UEK:2168227246,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Zadłużenie problem globalny",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "10",
pages = "9",
year = "1987",
}
22
@misc{UEK:2168279989,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Jasiński Bogusław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
23
@article{UEK:2168282575,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Przemysł w rozwoju trzeciego świata",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "R. 38, z. 3 (380)",
pages = "43-56",
year = "1985",
}
24
@article{UEK:2168249782,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Miejsce państw nowo uprzemysławianych w strukturze przemysłowej Trzeciego Świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "202",
pages = "63-82",
year = "1985",
}
25
@article{UEK:2168282573,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Transfer technologii w stosunkach Północ-Południe",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "R. 37, z. 4 (370)",
pages = "55-70",
year = "1984",
}
26
@article{UEK:2168282587,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłowego krajów rozwijających się",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "R. 36, z. 9 (363)",
pages = "25-40",
year = "1983",
}
27
@misc{UEK:2168271960,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Jasiński Bogusław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
28
@unpublished{UEK:2168308617,
author = "Molendowski Edward",
title = "Współpraca gospodarcza Polski i Węgier jako przejaw procesów integracyjnych zachodzących w ramach RWPG",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
29
@article{UEK:2168282585,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Zewnętrzne czynniki kryzysu ekonomicznego w Polsce",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "R. 36, z. 7-8 (362)",
pages = "21-34",
year = "1983",
}
30
@article{UEK:2168266664,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Novyj meždunarodnyj ekonomičeskij porâdok, predpoloženiâ i dejstvtel'nost'",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty",
number = "152",
pages = "5-31",
year = "1982",
}
31
@article{UEK:2168266656,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "A New International Economic Order, Assumptions and Reality",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers",
number = "152",
pages = "5-28",
year = "1982",
}
32
@misc{UEK:2168252582,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych państw członków RWPG z krajami rozwijającymi się w świetle Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "48-50",
year = "1980",
}
33
@unpublished{UEK:2168307147,
author = "Wojnarowska-Niemiec Elżbieta",
title = "Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
34
@unpublished{UEK:2168306167,
author = "Paleczny Magdalena Maria",
title = "Stosunki gospodarcze między Polską a Wielką Brytanią po II wojnie światowej",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
35
@misc{UEK:2168271774,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Problem wyboru właściwej technologii dla państw rozwijających się",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "337-338",
year = "1977",
}
36
@unpublished{UEK:2168305425,
author = "Kamińska-Blichowska Teresa",
title = "Kształtowanie się cen podstawowych metali nieżelaznych na rynku światowym a działalność międzynarodowych porozumień surowcowych",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
37
@unpublished{UEK:2168306159,
author = "Kołodziej Tadeusz",
title = "Międzynarodowa kooperacja przemysłowa jako stymulator ekspansji polskiego eksportu na rynki krajów EWG",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
38
@article{UEK:2168248232,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Węzłowe problemy gospodarcze Demokratycznej Republiki Sudanu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "67",
pages = "55-82",
year = "1975",
}
39
@misc{UEK:2168333125,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Obiektywne przesłanki współpracy gospodarczej Wschód-Zachód",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/2, lipiec-grudzień 1974",
pages = "429",
year = "1975",
}
40
@article{UEK:2168264874,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Znaczenie importu żywności w realizacji niektórych programów inwestycyjnych w krajach słabo rozwiniętych",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 1",
pages = "67-78",
year = "1967",
}
41
@article{UEK:2168334537,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Węzłowe problemy rolnictwa Indii",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "145-163",
year = "1964",
}
42
@book{UEK:2168286377,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Wpływ struktury agrarnej na wzrost ekonomiczny w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1963",
issn = "",
}
43
@book{UEK:2168336437,
author = "Kasprzyk Leszek and Jasiński Bogusław",
title = "Elementy nauk społecznych",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1960",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
44
@article{UEK:2168277797,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Etatyzm w polityce przemysłowej Polski międzywojennej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "9",
pages = "3-117",
year = "1959",
}
45
@unpublished{UEK:2168305411,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Doktryna etatystyczna w polityce przemysłowej Polski przedwrześniowej",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
46
@article{UEK:2168277823,
author = "Jasiński Bogusław",
title = "Funkcja ekonomiczna współczesnego państwa kapitalistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "67-96",
year = "1958",
}
47
@unpublished{UEK:2168259064,
author = "Mesjasz Lidia",
title = "Regulacja rynków finansowych w warunkach globalizacji : badania statutowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
48
@unpublished{UEK:2168259304,
author = "Mesjasz Lidia",
title = "Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie globalizacji międzynarodowych rynków finansowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
49
@unpublished{UEK:2168259308,
author = "Mesjasz Lidia",
title = "Pozycja Polski na międzynarodowym rynku finansowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
50
@unpublished{UEK:2168259310,
author = "Mesjasz Lidia",
title = "Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
51
@unpublished{UEK:2168259314,
author = "Mesjasz Lidia",
title = "Wzrost gospodarczy a zadłużenie zewnętrzne : czy Polsce grozi kryzys zadłużenia?",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
52
@unpublished{UEK:2168259302,
author = "Jasiński Bogusław and Mesjasz Lidia",
title = "Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}