Publications of the selected author
1

Conference:
16 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedry Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, Polska, od 1999-05-24 do 1999-05-25
Title:
Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski = The Integration with the European Union as a Factor Determining the Influx of Foreign Direct Investment to Poland
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 836 (1999) , s. 116-129. - Tytuł numeru: Problemy gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski u progu XXI wieku
Nr:
2168241770
article
2

Author:
M.A. Mohamed Nagi Hassan Khalifa
Title:
The Privatization Strategy in the Egyptian Economy
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
277 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/736
Nr:
2168312617
doctoral dissertation
3

Conference:
Konferencja naukowa: Handel międzynarodowy, Wrocław, Polska, od 1998-05-14 do 1998-05-15
Title:
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a wzrost eksportu i importu (na przykładzie Polski)
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 801 (1998) , s. 123-132. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w latach dziewięćdziesiątych - Bibliogr.
Nr:
2168319945
article
4

Title:
Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego
Publisher address:
Kraków: Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 1997
Physical description:
116 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-904118-2-2
Nr:
2168241892
monograph
5

Title:
Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996, s. 239-252
Nr:
2168252972
chapter in conference materials
See main document
6

Author:
Title:
Rozwiązywanie problemu zadłużenia zagranicznego Polski w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej (analiza porównawcza)
Publisher address:
Kraków: , 1995
Physical description:
281 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/783
Nr:
2168312701
doctoral dissertation
7

Author:
Hussein Mohamed Musa Ahmed Ghayyeda
Title:
Szanse i ograniczenia działalności państw eksporterów ropy naftowej "OPEC" jako organizacji kartelowej
Publisher address:
Kraków: , 1995
Physical description:
195 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/782
Nr:
2168312695
doctoral dissertation
8

Title:
Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski
Source:
Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka / red. Edward Haliżak - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 1995, s. 71-85 - Bibliogr.
ISBN:
83-7151-120-5
Nr:
2168275851
chapter in monograph
9

Conference:
Polska w gospodarce światowej, Gdańsk, Polska, od 1995-04-27 do 1995-04-28
Title:
Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski = Opportunities for Solving the Problem of Poland's Foreign Debt
Source:
Polska w gospodarce światowej = Poland in the World Economy : 27-28 April 1995, Sopot / red. Anna B. Kisiel-Łowczyc - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 1995, s. 87-107. - Summ.
ISBN:
83-86230-10-X
Nr:
2168319997
chapter in conference materials
10

Conference:
Konferencja naukowa: Handel Wschód-Zachód, Kraków, Polska, od 1993-03-03 do 1993-03-05
Title:
Szanse i zagrożenia wchodzenia gospodarki państw postsocjalistycznych do zintegrowanej Europy
Source:
Handel Wschód-Zachód : materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 3-5 marca 1993 r. / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993, s. 11-15
Nr:
2168264464
chapter in conference materials
See main document
11

Author:
Sławomir Solarz
Title:
Polityka pożyczkowa Banku Światowego wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jej wpływ na reformy gospodarcze : przykład Polski i Węgier
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
218 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/418
Nr:
2168309445
doctoral dissertation
12

Title:
Warianty rozwiązania problemu zadłużenia zewnętrznego Polski = Optional Solutions to Poland's External Indebtedness
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 6 (1991) , s. 111-116
Nr:
2168341457
article
13

Title:
Zadłużenie hamulcem rozwoju krajów Środkowej i Wschodniej Europy
Source:
Rynki Zagraniczne. - nr 54 (1990) , s. 3
Nr:
2168358420
unreviewed article
14

Title:
Nowe techniki finansowe rozwiązywania problemu zadłużenia
Source:
Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego : raport dla Klubu Rzymskiego / red. Stanisław Rączkowski - Warszawa: Interpress, 1990, s. 108-126
ISBN:
83-223-2555-X
Nr:
2168339701
chapter in book
15

Author:
Title:
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 2
Publisher address:
Kraków: Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990
Physical description:
153 [181-334] s.; 20 cm
Nr:
2168319951
report
16

Author:
Title:
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 1
Publisher address:
Kraków: Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990
Physical description:
180 s.; 20 cm
Nr:
2168319947
report
17

Title:
Zadłużenie międzynarodowe jako problem globalny
Source:
Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego : raport dla Klubu Rzymskiego / red. Stanisław Rączkowski - Warszawa: Interpress, 1990, s. 92-107
ISBN:
83-223-2555-X
Nr:
2168339699
chapter in book
18

Title:
Potrzeba nowego międzynarodowego porządku w dziedzinie zadłużenia
Source:
Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego : raport dla Klubu Rzymskiego / red. Stanisław Rączkowski - Warszawa: Interpress, 1990, s. 151-159
ISBN:
83-223-2555-X
Nr:
2168339703
chapter in book
19

Title:
Próby globalnych rozwiązań problemu zadłużeniowego
Source:
Rynki Zagraniczne. - nr 131-132 (1989) , s. 3
Nr:
2168358418
unreviewed article
20

Title:
Debt Globalisation for its Management
Source:
Growth and External Debt Management / red. H.W. Singer, Soumitra Sharma - London: Palgrave Macmillan, 1989, s. 22-29
ISBN:
978-1-349-10946-3 ; 978-1-349-10944-9
Nr:
2168365866
chapter in monograph
21

Title:
Dajmy szanse wierzycielom
Source:
Polityka. - nr 21 (1989) , s. 19
Nr:
2168252626
unreviewed article
22

Title:
Dilemmas of the Polish International Debt
Source:
The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 132-142
Nr:
2168289541
chapter in conference materials
See main document
23

Title:
Industrial Development of Third World Countries - Assumptions and Reality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 155-167
Nr:
2168237312
article
24

Title:
International Debt as a Global Problem
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 454 (1988) , s. 207-216. - Tytuł numeru: Economic and Political Determinants Affecting East-West Economic Cooperation : Symposium to Celebrate the Fortieth Anniversary of the Academy, Organized by the Oskar Lange Academy of Economics in Wrocław and the Foreign Trade Research Institute of Warsaw, Wrocław 22-24 September 1987
Nr:
2168369508
article
25

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 253
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Nr:
2168282201
journal / series editorial
26

Title:
Jak rozwiązać problem międzynarodowego zadłużenia
Source:
Rzeczpospolita. - nr 96 (1988) , s. 3, 4
Nr:
2168358454
unreviewed article
27

Author:
Bogusław Jasiński , Jan Kulig , Kazimierz Stańczak
Title:
Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej : raport
Publisher address:
Kraków: Uniw. Jagielloński, 1988
Physical description:
63 s.; 21 cm
Access mode:
Nr:
2168336259
report
28

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 235, 241, 252
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Nr:
2168279989
journal / series editorial
29

Title:
Zadłużenie problem globalny
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 10 (1987) , s. 9
Nr:
2168227246
article
30

Title:
Źródła i kierunki rozwiązań zadłużenia międzynarodowego = Sources and Trends of Solving the Problem of International Indebtedness
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1987) , s. 53-64
Nr:
2168341453
article
31

Title:
Międzynarodowa zależność gospodarcza państw "trzeciego świata" = International Economic Dependence of the Third World
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1986) , s. 49-60
Nr:
2168341451
article
32

Title:
Warunki realizacji Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego w latach osiemdziesiątych : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1984/85 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985, s. 15-27
Nr:
2168357946
chapter in book
33

Title:
The External Conditions of Economic Crisis in Poland - the Directions for Economic Recovery in the Country
Source:
Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985, s. 237-261
Nr:
2168339255
chapter in conference materials
See main document
34

Title:
Miejsce państw nowo uprzemysławianych w strukturze przemysłowej Trzeciego Świata = Place of Newly Industrialized Countries in Industrial Structure of Third World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 202 (1985) , s. 63-82. - Rez., summ.
Nr:
2168249782
article
35

Title:
Przemysł w rozwoju "trzeciego świata" = Industry and the Development of the Third World
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 3 (1985) , s. 43-56
Nr:
2168282575
article
36

Title:
Transfer technologii w stosunkach Północ-Południe = Technology Transfer in North-South Relations
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1984) , s. 55-70
Nr:
2168282573
article
37

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 172
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Nr:
2168271960
journal / series editorial
38

Title:
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłowego krajów rozwijających się = International Determinants of the Developing Countries' Industrial Development
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1983) , s. 25-40
Nr:
2168282587
article
39

Title:
Zewnętrzne czynniki kryzysu ekonomicznego w Polsce = External Factors of Tensions in East-West Relations
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 7-8 (1983) , s. 21-34
Nr:
2168282585
article
40

Title:
Współpraca gospodarcza Polski i Węgier jako przejaw procesów integracyjnych zachodzących w ramach RWPG
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
305 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/464
Nr:
2168308617
doctoral dissertation
41

Title:
A New International Economic Order, Assumptions and Reality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 152 (1982) , s. 5-28
Note another doc.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Jasiński B., (1982), Novyj meždunarodnyj ekonomičeskij porâdok, predpoloženiâ i dejstvtel'nost', "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 5-31.
Nr:
2168266656
article
42

Title:
Napięcia gospodarcze a handel zagraniczny Polski = Economic Tensions and Foreign Trade of Poland
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 8 (1981) , s. 17-30
Nr:
2168341429
article
43

Title:
Niełatwe lata osiemdziesiąte
Source:
Życie Literackie. - nr 5 (1462), s. 15
Access mode:
Nr:
2168344834
varia
44

Title:
Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny : założenia a rzeczywistość = New International Economic Order : Assumptions and Reality
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 1 (1980) , s. 25-40
Nr:
2168341421
article
45

Title:
Perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych państw członków RWPG z krajami rozwijającymi się w świetle Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego = Perspectives for the Development of Economic Relations between the States-Members of the Council for Mutual Economic Aid and the Developing Countries, in the Light of the New International Economic Order
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 48-50
Nr:
2168252582
varia
46

Title:
Appropriate Technology for Developing Countries
Source:
Studies on the Developing Countries. - nr 10 (1979) , s. 57-76
Nr:
2168360544
article
47

Title:
Problem wyboru właściwej technologii dla państw rozwijających się = The Problem of Choice of the Best Technology for Developing Countries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 337-338. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271774
varia
48

Title:
Stosunki gospodarcze między Polską a Wielką Brytanią po II wojnie światowej
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
259 k.: il.; 30 cm + Aneks: 23 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/221 (aneks)
Nr:
2168306167
doctoral dissertation
49

Title:
Współpraca handlowa krajów socjalistycznych z krajami rozwijającymi się = Trade Cooperation of the Socialist Countries and the Developing Countries
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 7-8 (1977) , s. 87-96
Nr:
2168340757
article
50

Title:
Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG)
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
277 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/355
Nr:
2168307147
doctoral dissertation
51

Title:
Kształtowanie się cen podstawowych metali nieżelaznych na rynku światowym a działalność międzynarodowych porozumień surowcowych
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
347 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/139
Nr:
2168305425
doctoral dissertation
52

Title:
Rola wielonarodowych przedsiębiorstw w gospodarce światowej = Role of Multinational Enterprises in World Economy
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 10 (1976) , s. 61-71
Nr:
2168340747
article
53

Title:
Międzynarodowa kooperacja przemysłowa jako stymulator ekspansji polskiego eksportu na rynki krajów EWG
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
260 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/217
Nr:
2168306159
doctoral dissertation
54

Title:
Problem organizacji i kierowania wspólnymi badaniami naukowymi w skali międzynarodowej
Source:
Nauka Polska. - R. 23, nr 2(116) (1975) , s. 23-27
Nr:
2168368926
article
55

Title:
Węzłowe problemy gospodarcze Demokratycznej Republiki Sudanu = Crutial Economic Problems of the Democratic Republic of Sudan
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 67 (1975) , s. 55-82. - Summ., rez.
Nr:
2168248232
article
56

Title:
Obiektywne przesłanki współpracy gospodarczej Wschód-Zachód = Objective Premises for the East-West Economic Co-operation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 429. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333125
varia
57

Title:
Przemiany w strukturze współczesnej gospodarki Egiptu
Publisher address:
Warszawa: PISM, 1975
Physical description:
255, [1] s.; 21 cm
Series:
(Biblioteka Spraw Międzynarodowych ; nr 56)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345814
monograph
58

Title:
Kryzys energetyczny świata kapitalistycznego a polityka państw naftowych = Energetic Crisis of the Capitalist World and the policy Oil States
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1975) , s. 68-77
Nr:
2168340731
article
59

Title:
Krakowski Oddział Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych = The Cracow Branch of the Polish Institute of International Affairs
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 10, s. 132-133
Nr:
2168340727
varia
60

Title:
Arabska ropa naftowa i gaz ziemny w światowym bilansie energetycznym = Arab Oil and Natural gas in the World Energetic Balance
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 10 (1972) , s. 84-94
Nr:
2168340723
article
61

Title:
Arabski Wspólny Rynek - ekonomiczne trudności w jego realizacji = Arab Common Market - Economic Obstacles in Its Realisation
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1971) , s. 91-102
Nr:
2168340713
article
62

Title:
Problemy naftowe świata arabskiego = Problems Concerning Oil in the Arab World
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 7-8 (1971) , s. 89-103
Nr:
2168340715
article
63

Title:
Niektóre źródła napięć ekonomicznych w krajach słabo rozwiniętych w latach 60. = Some Sources of Economic Tension in Underdeveloped Countries in the Nineteen Sixties
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 12/1, styczeń-czerwiec 1968, s. 87-89. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168364614
varia
64

Title:
Niektóre trudności wzrostu ekonomicznego krajów słabo rozwiniętych w latach sześćdziesiątych XX wieku = Some Difficulties in the Economic Growth of Underdeveloped Countries in the Nineteen Houndred Sixties
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 8 (1969) , s. 21-46. - Summ., rez.
Nr:
2168348466
article
65

Title:
Znaczenie importu żywności w realizacji niektórych programów inwestycyjnych w krajach słabo rozwiniętych
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 1 (1967) , s. 67-78. - Rez., rés.
Nr:
2168264874
article
66

Title:
Węzłowe problemy rolnictwa Indii = Crucial Problems of the Indian Agriculture
Source:
Ekonomista. - nr 1 (1964) , s. 145-163
Nr:
2168334537
article
67

Title:
"Wspólnoty rozwojowe" w krajach południowo-wschodniej Azji
Source:
Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 7, nr 4 (74) (1963) , s. 88-99
Nr:
2168362970
article
68

Title:
Wpływ struktury agrarnej na wzrost ekonomiczny w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo = The Influence of the Agricultural Structure upon the Economic Development in the Less Developed Countries
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1963
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 4)
Notes:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286377
monograph
69

Title:
O odmienności warunków "startu" do zrównoważonego wzrostu ekonomicznego w krajach obecnie rozwiniętych oraz w krajach nierozwiniętych gospodarczo : (na marginesie krytyki "Teorii studiów rozwoju ekonomicznego" W.W. Rostowa)
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 1 (1961) , s. 175-225 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168368794
article
70

Title:
Elementy nauk społecznych
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: PTE, 1960
Physical description:
181 s.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336437
book
71

Title:
Etatyzm w polityce przemysłowej Polski międzywojennej = State Capitalism in Industrial Policy in Poland between World War I and II
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9 (1959) , s. 3-117. - Rez., summ.
Nr:
2168277797
article
72

Title:
Doktryna etatystyczna w polityce przemysłowej Polski przedwrześniowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1959
Physical description:
193 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/14
Nr:
2168305411
doctoral dissertation
73

Title:
Funkcja ekonomiczna współczesnego państwa kapitalistycznego
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (1958) , s. 67-96. - Rez., summ.
Nr:
2168277823
article
74

Title:
Przygotowania do Konferencji Teoretycznej Studentów WSE w Krakowie trwają
Source:
Poprostu : studenckie czasopismo społeczno-literackie. - nr 49 (1952) , s. 6
Nr:
2168362954
unreviewed article
Unpublished documents:
1

Author:
Title:
Regulacja rynków finansowych w warunkach globalizacji : badania statutowe
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
53 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
94/KMSG/1/2001/S
Signature:
NP-745/Magazyn
Nr:
2168259064
unpublished scientific work
2

Author:
Title:
Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie globalizacji międzynarodowych rynków finansowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
62 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KMSG/1/2000/S
Signature:
NP-677/Magazyn
Nr:
2168259304
unpublished scientific work
3

Author:
Title:
Pozycja Polski na międzynarodowym rynku finansowym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
57 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
37/KMSG/1/99/S
Signature:
NP-616/Magazyn
Nr:
2168259308
unpublished scientific work
4

Author:
Title:
Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
29/KMSG/1/98/S
Signature:
NP-617/Magazyn
Nr:
2168259310
unpublished scientific work
5

Author:
Title:
Wzrost gospodarczy a zadłużenie zewnętrzne : czy Polsce grozi kryzys zadłużenia?
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
48 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
18/KMSG/1/97/S
Signature:
NP-475/Magazyn
Nr:
2168259314
unpublished scientific work
6

Title:
Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
29 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-428/Magazyn
Nr:
2168259302
unpublished scientific work
1
Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski = The Integration with the European Union as a Factor Determining the Influx of Foreign Direct Investment to Poland / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 836 (1999), s. 116-129. - Tytuł numeru: Problemy gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski u progu XXI wieku. - ISSN 0324-8445
2
The Privatization Strategy in the Egyptian Economy / M.A. Mohamed Nagi Hassan Khalifa ; . - Kraków : , 1998. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Bibliogr.
3
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a wzrost eksportu i importu (na przykładzie Polski) / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 801 (1998), s. 123-132. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w latach dziewięćdziesiątych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
4
Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ, Andrzej SZOPA, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 1997. - 116 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-904118-2-2
5
Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996. - S. 239-252
6
Rozwiązywanie problemu zadłużenia zagranicznego Polski w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej (analiza porównawcza) / Lidia MESJASZ ; . - Kraków : , 1995. - 281 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Bibliogr.
7
Szanse i ograniczenia działalności państw eksporterów ropy naftowej "OPEC" jako organizacji kartelowej / Hussein Mohamed Musa Ahmed Ghayyeda ; . - Kraków : , 1995. - 195 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Bibliogr.
8
Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ // W: Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka / red. Edward Haliżak. - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 1995. - S. 71-85. - Bibliogr. - ISBN 83-7151-120-5
9
Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski = Opportunities for Solving the Problem of Poland's Foreign Debt / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ // W: Polska w gospodarce światowej = Poland in the World Economy : 27-28 April 1995, Sopot / red. Anna B. Kisiel-Łowczyc . - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 1995. - S. 87-107. - Summ. - ISBN 83-86230-10-X
10
Szanse i zagrożenia wchodzenia gospodarki państw postsocjalistycznych do zintegrowanej Europy / Bogusław JASIŃSKI // W: Handel Wschód-Zachód : materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 3-5 marca 1993 r. / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - S. 11-15
11
Polityka pożyczkowa Banku Światowego wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jej wpływ na reformy gospodarcze : przykład Polski i Węgier / Sławomir Solarz ; Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Kraków, 1992. - 218 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Warianty rozwiązania problemu zadłużenia zewnętrznego Polski = Optional Solutions to Poland's External Indebtedness / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 6 (1991), s. 111-116. - ISSN 0038-853X
13
Zadłużenie hamulcem rozwoju krajów Środkowej i Wschodniej Europy / Bogusław JASIŃSKI // Rynki Zagraniczne. - nr 54 (1990), s. 3
14
Nowe techniki finansowe rozwiązywania problemu zadłużenia / Bogusław JASIŃSKI // W: Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego : raport dla Klubu Rzymskiego / red. Stanisław Rączkowski. - Warszawa: Interpress, 1990. - S. 108-126. - ISBN 83-223-2555-X
15
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 2 / Bogusław JASIŃSKI, Monika Kotkowska, Lidia Mesjasz, Janusz JAWORSKI. - Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990. - 153 [181-334] s. ; 20 cm
16
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 1 / Bogusław JASIŃSKI, Monika Kotkowska, Lidia Mesjasz, Janusz JAWORSKI. - Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990. - 180 s. ; 20 cm
17
Zadłużenie międzynarodowe jako problem globalny / Bogusław JASIŃSKI // W: Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego : raport dla Klubu Rzymskiego / red. Stanisław Rączkowski. - Warszawa: Interpress, 1990. - S. 92-107. - ISBN 83-223-2555-X
18
Potrzeba nowego międzynarodowego porządku w dziedzinie zadłużenia / Bogusław JASIŃSKI // W: Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego : raport dla Klubu Rzymskiego / red. Stanisław Rączkowski. - Warszawa: Interpress, 1990. - S. 151-159. - ISBN 83-223-2555-X
19
Próby globalnych rozwiązań problemu zadłużeniowego / Bogusław JASIŃSKI // Rynki Zagraniczne. - nr 131-132 (1989), s. 3
20
Debt Globalisation for its Management / Bogusław JASIŃSKI // W: Growth and External Debt Management / ed. H.W. Singer, Soumitra Sharma. - London: Palgrave Macmillan, 1989. - S. 22-29. - ISBN 978-1-349-10946-3 ; 978-1-349-10944-9
21
Dajmy szanse wierzycielom / Bogusław JASIŃSKI // Polityka. - nr 21 (1989), s. 19. - ISSN 0032-3500
22
Dilemmas of the Polish International Debt / Bogusław JASIŃSKI // W: The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI . - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 132-142
23
Industrial Development of Third World Countries - Assumptions and Reality / Bogusław JASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988), s. 155-167. - ISSN 0208-7944
24
International Debt as a Global Problem / Bogusław JASIŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 454 (1988), s. 207-216. - Tytuł numeru: Economic and Political Determinants Affecting East-West Economic Cooperation : Symposium to Celebrate the Fortieth Anniversary of the Academy, Organized by the Oskar Lange Academy of Economics in Wrocław and the Foreign Trade Research Institute of Warsaw, Wrocław 22-24 September 1987. - ISSN 0324-8445
25
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 253. - ISSN 0208-7944
26
Jak rozwiązać problem międzynarodowego zadłużenia / Bogusław JASIŃSKI // Rzeczpospolita. - nr 96 (1988), s. 3, 4
27
Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej : raport / Bogusław JASIŃSKI, Jan Kulig, Kazimierz Stańczak. - Kraków: Uniw. Jagielloński, 1988. - 63 s. ; 21 cm
28
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 235, 241, 252. - ISSN 0208-7944
29
Zadłużenie problem globalny / Bogusław JASIŃSKI // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1987), s. 9. - ISSN 0137-7299
30
Źródła i kierunki rozwiązań zadłużenia międzynarodowego = Sources and Trends of Solving the Problem of International Indebtedness / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1987), s. 53-64. - ISSN 0038-853X
31
Międzynarodowa zależność gospodarcza państw "trzeciego świata" = International Economic Dependence of the Third World / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1986), s. 49-60. - ISSN 0038-853X
32
Warunki realizacji Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego w latach osiemdziesiątych : wykład inauguracyjny / Bogusław JASIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1984/85. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985. - S. 15-27
33
The External Conditions of Economic Crisis in Poland - the Directions for Economic Recovery in the Country / Bogusław JASIŃSKI // W: Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / ed. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985. - S. 237-261
34
Miejsce państw nowo uprzemysławianych w strukturze przemysłowej Trzeciego Świata = Place of Newly Industrialized Countries in Industrial Structure of Third World / Bogusław JASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 202 (1985), s. 63-82. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
35
Przemysł w rozwoju "trzeciego świata" = Industry and the Development of the Third World / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 3 (1985), s. 43-56. - ISSN 0038-853X
36
Transfer technologii w stosunkach Północ-Południe = Technology Transfer in North-South Relations / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1984), s. 55-70. - ISSN 0038-853X
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 172. - ISSN 0208-7944
38
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłowego krajów rozwijających się = International Determinants of the Developing Countries' Industrial Development / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1983), s. 25-40. - ISSN 0038-853X
39
Zewnętrzne czynniki kryzysu ekonomicznego w Polsce = External Factors of Tensions in East-West Relations / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 7-8 (1983), s. 21-34. - ISSN 0038-853X
40
Współpraca gospodarcza Polski i Węgier jako przejaw procesów integracyjnych zachodzących w ramach RWPG / Edward MOLENDOWSKI ; . - Kraków : , 1983. - 305 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Bibliogr.
41
A New International Economic Order, Assumptions and Reality / Bogusław JASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 152 (1982), s. 5-28. - ISSN 0208-7944
42
Napięcia gospodarcze a handel zagraniczny Polski = Economic Tensions and Foreign Trade of Poland / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 8 (1981), s. 17-30. - ISSN 0038-853X
43
Niełatwe lata osiemdziesiąte / Bogusław JASIŃSKI // Życie Literackie. - nr 5 (1462) (1980), s. 15. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6175/index.djvu. - ISSN 0591-2369
44
Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny : założenia a rzeczywistość = New International Economic Order : Assumptions and Reality / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 1 (1980), s. 25-40. - ISSN 0038-853X
45
Perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych państw członków RWPG z krajami rozwijającymi się w świetle Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego = Perspectives for the Development of Economic Relations between the States-Members of the Council for Mutual Economic Aid and the Developing Countries, in the Light of the New International Economic Order / Bogusław JASIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 48-50. - ISSN 0079-354X
46
Appropriate Technology for Developing Countries / Bogusław JASIŃSKI // Studies on the Developing Countries. - nr 10 (1979), s. 57-76. - ISSN 0137-9860
47
Problem wyboru właściwej technologii dla państw rozwijających się = The Problem of Choice of the Best Technology for Developing Countries / Bogusław JASIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 337-338. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
48
Stosunki gospodarcze między Polską a Wielką Brytanią po II wojnie światowej / Magdalena Maria PALECZNY ; . - Kraków : , 1977. - 259 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 23 k. - Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Bibliogr.
49
Współpraca handlowa krajów socjalistycznych z krajami rozwijającymi się = Trade Cooperation of the Socialist Countries and the Developing Countries / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 7-8 (1977), s. 87-96. - ISSN 0038-853X
50
Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG) / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC ; . - Kraków : , 1977. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bogusław JASIŃSKI
51
Kształtowanie się cen podstawowych metali nieżelaznych na rynku światowym a działalność międzynarodowych porozumień surowcowych / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA ; . - Kraków : , 1977. - 347 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Bibliogr.
52
Rola wielonarodowych przedsiębiorstw w gospodarce światowej = Role of Multinational Enterprises in World Economy / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 10 (1976), s. 61-71. - ISSN 0038-853X
53
Międzynarodowa kooperacja przemysłowa jako stymulator ekspansji polskiego eksportu na rynki krajów EWG / Tadeusz KOŁODZIEJ ; . - Kraków : , 1976. - 260 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Bibliogr.
54
Problem organizacji i kierowania wspólnymi badaniami naukowymi w skali międzynarodowej / Bogusław JASIŃSKI // Nauka Polska. - R. 23, nr 2(116) (1975), s. 23-27. - ISSN 0028-1271
55
Węzłowe problemy gospodarcze Demokratycznej Republiki Sudanu = Crutial Economic Problems of the Democratic Republic of Sudan / Bogusław JASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 67 (1975), s. 55-82. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
56
Obiektywne przesłanki współpracy gospodarczej Wschód-Zachód = Objective Premises for the East-West Economic Co-operation / Bogusław JASIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974 (1975), s. 429. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
57
Przemiany w strukturze współczesnej gospodarki Egiptu / Bogusław JASIŃSKI. - Warszawa: PISM, 1975. - 255, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Spraw Międzynarodowych, ISSN 0519-9034 ; nr 56)
58
Kryzys energetyczny świata kapitalistycznego a polityka państw naftowych = Energetic Crisis of the Capitalist World and the policy Oil States / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1975), s. 68-77. - ISSN 0038-853X
59
Krakowski Oddział Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych = The Cracow Branch of the Polish Institute of International Affairs / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 10 (1973), s. 132-133. - ISSN 0038-853X
60
Arabska ropa naftowa i gaz ziemny w światowym bilansie energetycznym = Arab Oil and Natural gas in the World Energetic Balance / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 10 (1972), s. 84-94. - ISSN 0038-853X
61
Arabski Wspólny Rynek - ekonomiczne trudności w jego realizacji = Arab Common Market - Economic Obstacles in Its Realisation / Bogusław Jasiński // Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1971), s. 91-102. - ISSN 0038-853X
62
Problemy naftowe świata arabskiego = Problems Concerning Oil in the Arab World / Bogusław Jasiński // Sprawy Międzynarodowe. - z. 7-8 (1971), s. 89-103. - ISSN 0038-853X
63
Niektóre źródła napięć ekonomicznych w krajach słabo rozwiniętych w latach 60. = Some Sources of Economic Tension in Underdeveloped Countries in the Nineteen Sixties / Bogusław JASIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 12/1, styczeń-czerwiec 1968 (1969), s. 87-89. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
64
Niektóre trudności wzrostu ekonomicznego krajów słabo rozwiniętych w latach sześćdziesiątych XX wieku = Some Difficulties in the Economic Growth of Underdeveloped Countries in the Nineteen Houndred Sixties / Bogusław Jasiński // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 8 (1969), s. 21-46. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
65
Znaczenie importu żywności w realizacji niektórych programów inwestycyjnych w krajach słabo rozwiniętych / Bogusław JASIŃSKI // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 1 (1967), s. 67-78. - Rez., rés. - ISSN 0459-9586
66
Węzłowe problemy rolnictwa Indii = Crucial Problems of the Indian Agriculture / Bogusław Jasiński // Ekonomista. - nr 1 (1964), s. 145-163. - ISSN 0013-3205
67
"Wspólnoty rozwojowe" w krajach południowo-wschodniej Azji / Bogusław JASIŃSKI // Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 7, nr 4 (74) (1963), s. 88-99. - ISSN 0508-7414
68
Wpływ struktury agrarnej na wzrost ekonomiczny w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo = The Influence of the Agricultural Structure upon the Economic Development in the Less Developed Countries / Bogusław JASIŃSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1963. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 4
69
O odmienności warunków "startu" do zrównoważonego wzrostu ekonomicznego w krajach obecnie rozwiniętych oraz w krajach nierozwiniętych gospodarczo (na marginesie krytyki "Teorii studiów rozwoju ekonomicznego" W.W. Rostowa) / Bogusław Jasiński // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 1 (1961), s. 175-225. - Bibliogr.
70
Elementy nauk społecznych / Leszek KASPRZYK, Bogusław Jasiński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: PTE, 1960. - 181 s. ; 29 cm. - Bibliogr.
71
Etatyzm w polityce przemysłowej Polski międzywojennej = State Capitalism in Industrial Policy in Poland between World War I and II / Bogusław JASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9 (1959), s. 3-117. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
72
Doktryna etatystyczna w polityce przemysłowej Polski przedwrześniowej / Bogusław JASIŃSKI ; . - Kraków : , 1959. - 193 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Wiktor BONIECKI. - Bibliogr.
73
Funkcja ekonomiczna współczesnego państwa kapitalistycznego / Bogusław JASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (1958), s. 67-96. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
74
Przygotowania do Konferencji Teoretycznej Studentów WSE w Krakowie trwają / Bogusław JASIŃSKI // Poprostu : studenckie czasopismo społeczno-literackie. - nr 49 (1952), s. 6
75
Regulacja rynków finansowych w warunkach globalizacji : badania statutowe / kier. tematu: Bogusław JASIŃSKI ; Lidia MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 53 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie globalizacji międzynarodowych rynków finansowych / kier. tematu: Bogusław JASIŃSKI ; wykonawca: Lidia MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 62 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
77
Pozycja Polski na międzynarodowym rynku finansowym / kier. tematu: Bogusław JASIŃSKI ; wykonawca: Lidia MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 57 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
78
Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski / kier. tematu: Bogusław JASIŃSKI ; wykonawca: Lidia MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
Wzrost gospodarczy a zadłużenie zewnętrzne : czy Polsce grozi kryzys zadłużenia? / kier. tematu: Bogusław JASIŃSKI ; wykonawca: Lidia MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 48 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
80
Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 29 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Jasiński B., Mesjasz L., (1999), Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 836, s. 116-129.
2
Khalifa M., (1998), The Privatization Strategy in the Egyptian Economy, Prom. Jasiński B., Kraków : , 277 k.
3
Jasiński B., Mesjasz L., (1998), Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a wzrost eksportu i importu (na przykładzie Polski), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 801, s. 123-132.
4
Jasiński B., Mesjasz L., Szopa A., Woźniak M., (1997), Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego, Kraków : Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 116 s.
5
Jasiński B., Mesjasz L., (1996), Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu. [W:] BUDZOWSKI K., WYDYMUS S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 239-252.
6
Mesjasz L., (1995), Rozwiązywanie problemu zadłużenia zagranicznego Polski w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej (analiza porównawcza), Prom. Jasiński B., Kraków : , 281 k.
7
Ghayyeda H., (1995), Szanse i ograniczenia działalności państw eksporterów ropy naftowej "OPEC" jako organizacji kartelowej, Prom. Jasiński B., Kraków : , 195 k.
8
Jasiński B., Mesjasz L., (1995), Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski. [W:] Haliżak E. (red.), Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", s. 71-85.
9
Jasiński B., Mesjasz L., (1995), Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski. [W:] Kisiel-Łowczyc (red.), Polska w gospodarce światowej, Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, s. 87-107.
10
Jasiński B., (1993), Szanse i zagrożenia wchodzenia gospodarki państw postsocjalistycznych do zintegrowanej Europy. [W:] BUDZOWSKI K., WYDYMUS S. (red.), Handel Wschód-Zachód : materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 3-5 marca 1993 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 11-15.
11
Solarz S., (1992), Polityka pożyczkowa Banku Światowego wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jej wpływ na reformy gospodarcze: przykład Polski i Węgier, Prom. Jasiński B., Kraków : , 218 k.
12
Jasiński B., (1991), Warianty rozwiązania problemu zadłużenia zewnętrznego Polski, "Sprawy Międzynarodowe", z. 6, s. 111-116.
13
Jasiński B., (1990), Zadłużenie hamulcem rozwoju krajów Środkowej i Wschodniej Europy, "Rynki Zagraniczne", nr 54, s. 3.
14
Jasiński B., (1990), Nowe techniki finansowe rozwiązywania problemu zadłużenia. [W:] Rączkowski S. (red.), Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego : raport dla Klubu Rzymskiego, Warszawa : Interpress, s. 108-126.
15
Jasiński B., Kotkowska M., Mesjasz L., Jaworski J., (1990), Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych: raport. T. 2, Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 153 [181-334] s.
16
Jasiński B., Kotkowska M., Mesjasz L., Jaworski J., (1990), Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych: raport. T. 1, Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 180 s.
17
Jasiński B., (1990), Zadłużenie międzynarodowe jako problem globalny. [W:] Rączkowski S. (red.), Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego : raport dla Klubu Rzymskiego, Warszawa : Interpress, s. 92-107.
18
Jasiński B., (1990), Potrzeba nowego międzynarodowego porządku w dziedzinie zadłużenia. [W:] Rączkowski S. (red.), Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego : raport dla Klubu Rzymskiego, Warszawa : Interpress, s. 151-159.
19
Jasiński B., (1989), Próby globalnych rozwiązań problemu zadłużeniowego, "Rynki Zagraniczne", nr 131-132, s. 3.
20
Jasiński B., (1989), Debt Globalisation for its Management. [W:] Singer H., Sharma S. (red.), Growth and External Debt Management, London : Palgrave Macmillan, s. 22-29.
21
Jasiński B., (1989), Dajmy szanse wierzycielom, "Polityka", nr 21, s. 19.
22
Jasiński B., (1989), Dilemmas of the Polish International Debt. [W:] POMORSKI (red.), The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 132-142.
23
Jasiński B., (1988), Industrial Development of Third World Countries - Assumptions and Reality, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 155-167.
24
Jasiński B., (1988), International Debt as a Global Problem, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 454, s. 207-216.
25
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 253. - . - 0208-7944
26
Jasiński B., (1988), Jak rozwiązać problem międzynarodowego zadłużenia, "Rzeczpospolita", nr 96, s. 3, 4.
27
Jasiński B., Kulig J., Stańczak K., (1988), Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej: raport, Kraków : Uniw. Jagielloński, 63 s.
28
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 235, 241, 252. - . - 0208-7944
29
Jasiński B., (1987), Zadłużenie problem globalny, "Życie Gospodarcze", nr 10, s. 9.
30
Jasiński B., (1987), Źródła i kierunki rozwiązań zadłużenia międzynarodowego, "Sprawy Międzynarodowe", z. 4, s. 53-64.
31
Jasiński B., (1986), Międzynarodowa zależność gospodarcza państw "trzeciego świata", "Sprawy Międzynarodowe", z. 4, s. 49-60.
32
Jasiński B., (1985), Warunki realizacji Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego w latach osiemdziesiątych : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1984/85, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 15-27.
33
Jasiński B., (1985), The External Conditions of Economic Crisis in Poland - the Directions for Economic Recovery in the Country. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 237-261.
34
Jasiński B., (1985), Miejsce państw nowo uprzemysławianych w strukturze przemysłowej Trzeciego Świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 202, s. 63-82.
35
Jasiński B., (1985), Przemysł w rozwoju "trzeciego świata", "Sprawy Międzynarodowe", z. 3, s. 43-56.
36
Jasiński B., (1984), Transfer technologii w stosunkach Północ-Południe, "Sprawy Międzynarodowe", z. 4, s. 55-70.
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 172. - . - 0208-7944
38
Jasiński B., (1983), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłowego krajów rozwijających się, "Sprawy Międzynarodowe", z. 9, s. 25-40.
39
Jasiński B., (1983), Zewnętrzne czynniki kryzysu ekonomicznego w Polsce, "Sprawy Międzynarodowe", z. 7-8, s. 21-34.
40
Molendowski E., (1983), Współpraca gospodarcza Polski i Węgier jako przejaw procesów integracyjnych zachodzących w ramach RWPG, Prom. Jasiński B., Kraków : , 305 k.
41
Jasiński B., (1982), A New International Economic Order, Assumptions and Reality, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 152, s. 5-28.
42
Jasiński B., (1981), Napięcia gospodarcze a handel zagraniczny Polski, "Sprawy Międzynarodowe", z. 8, s. 17-30.
43
Jasiński B., (1980), Niełatwe lata osiemdziesiąte, "Życie Literackie", nr 5 (1462), s. 15; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6175/index.djvu
44
Jasiński B., (1980), Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny : założenia a rzeczywistość, "Sprawy Międzynarodowe", z. 1, s. 25-40.
45
Jasiński B., (1980), Perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych państw członków RWPG z krajami rozwijającymi się w świetle Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 48-50.
46
Jasiński B., (1979), Appropriate Technology for Developing Countries, "Studies on the Developing Countries", nr 10, s. 57-76.
47
Jasiński B., (1977), Problem wyboru właściwej technologii dla państw rozwijających się, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 337-338.
48
Paleczny M., (1977), Stosunki gospodarcze między Polską a Wielką Brytanią po II wojnie światowej, Prom. Jasiński B., Kraków : , 259 k.
49
Jasiński B., (1977), Współpraca handlowa krajów socjalistycznych z krajami rozwijającymi się, "Sprawy Międzynarodowe", z. 7-8, s. 87-96.
50
Wojnarowska-Niemiec E., (1977), Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG), Prom. Jasiński B., Kraków : , 277 k.
51
Kamińska-Blichowska T., (1977), Kształtowanie się cen podstawowych metali nieżelaznych na rynku światowym a działalność międzynarodowych porozumień surowcowych, Prom. Jasiński B., Kraków : , 347 k.
52
Jasiński B., (1976), Rola wielonarodowych przedsiębiorstw w gospodarce światowej, "Sprawy Międzynarodowe", z. 10, s. 61-71.
53
Kołodziej T., (1976), Międzynarodowa kooperacja przemysłowa jako stymulator ekspansji polskiego eksportu na rynki krajów EWG, Prom. Jasiński B., Kraków : , 260 k.
54
Jasiński B., (1975), Problem organizacji i kierowania wspólnymi badaniami naukowymi w skali międzynarodowej, "Nauka Polska", R. 23, nr 2(116), s. 23-27.
55
Jasiński B., (1975), Węzłowe problemy gospodarcze Demokratycznej Republiki Sudanu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 67, s. 55-82.
56
Jasiński B., (1975), Obiektywne przesłanki współpracy gospodarczej Wschód-Zachód, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 429.
57
Jasiński B., (1975), Przemiany w strukturze współczesnej gospodarki Egiptu, (Biblioteka Spraw Międzynarodowych, nr 56), Warszawa : PISM, 255, [1] s.
58
Jasiński B., (1975), Kryzys energetyczny świata kapitalistycznego a polityka państw naftowych, "Sprawy Międzynarodowe", z. 9, s. 68-77.
59
Jasiński B., (1973), Krakowski Oddział Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, "Sprawy Międzynarodowe", z. 10, s. 132-133.
60
Jasiński B., (1972), Arabska ropa naftowa i gaz ziemny w światowym bilansie energetycznym, "Sprawy Międzynarodowe", z. 10, s. 84-94.
61
Jasiński B., (1971), Arabski Wspólny Rynek - ekonomiczne trudności w jego realizacji, "Sprawy Międzynarodowe", z. 4, s. 91-102.
62
Jasiński B., (1971), Problemy naftowe świata arabskiego, "Sprawy Międzynarodowe", z. 7-8, s. 89-103.
63
Jasiński B., (1969), Niektóre źródła napięć ekonomicznych w krajach słabo rozwiniętych w latach 60., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 12/1, styczeń-czerwiec 1968, s. 87-89.
64
Jasiński B., (1969), Niektóre trudności wzrostu ekonomicznego krajów słabo rozwiniętych w latach sześćdziesiątych XX wieku, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 8, s. 21-46.
65
Jasiński B., (1967), Znaczenie importu żywności w realizacji niektórych programów inwestycyjnych w krajach słabo rozwiniętych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 1, s. 67-78.
66
Jasiński B., (1964), Węzłowe problemy rolnictwa Indii, "Ekonomista", nr 1, s. 145-163.
67
Jasiński B., (1963), "Wspólnoty rozwojowe" w krajach południowo-wschodniej Azji, "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego", R. 7, nr 4 (74), s. 88-99.
68
Jasiński B., (1963), Wpływ struktury agrarnej na wzrost ekonomiczny w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 270 s.
69
Jasiński B., (1961), O odmienności warunków "startu" do zrównoważonego wzrostu ekonomicznego w krajach obecnie rozwiniętych oraz w krajach nierozwiniętych gospodarczo (na marginesie krytyki "Teorii studiów rozwoju ekonomicznego" W.W. Rostowa), "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 1, s. 175-225.
70
Kasprzyk L., Jasiński B., (1960), Elementy nauk społecznych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : PTE, 181 s.
71
Jasiński B., (1959), Etatyzm w polityce przemysłowej Polski międzywojennej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 9, s. 3-117.
72
Jasiński B., (1959), Doktryna etatystyczna w polityce przemysłowej Polski przedwrześniowej, Prom. Boniecki W., Kraków : , 193 k.
73
Jasiński B., (1958), Funkcja ekonomiczna współczesnego państwa kapitalistycznego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 67-96.
74
Jasiński B., (1952), Przygotowania do Konferencji Teoretycznej Studentów WSE w Krakowie trwają, "Poprostu : studenckie czasopismo społeczno-literackie", nr 49, s. 6.
75
Mesjasz L., (2001), Regulacja rynków finansowych w warunkach globalizacji: badania statutowe, Jasiński B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 k.
76
Mesjasz L., (2000), Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie globalizacji międzynarodowych rynków finansowych, Jasiński B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 62 k.
77
Mesjasz L., (1999), Pozycja Polski na międzynarodowym rynku finansowym, Jasiński B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 57 k.
78
Mesjasz L., (1998), Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski, Jasiński B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
79
Mesjasz L., (1997), Wzrost gospodarczy a zadłużenie zewnętrzne: czy Polsce grozi kryzys zadłużenia?, Jasiński B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
80
Jasiński B., Mesjasz L., (1996), Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29 k.
1
@article{UEK:2168241770,
author = "Bogusław Jasiński and Lidia Mesjasz",
title = "Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "836",
pages = "116-129",
year = "1999",
}
2
@unpublished{UEK:2168312617,
author = "M.A. Mohamed Nagi Hassan Khalifa",
title = "The Privatization Strategy in the Egyptian Economy",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
3
@article{UEK:2168319945,
author = "Bogusław Jasiński and Lidia Mesjasz",
title = "Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a wzrost eksportu i importu (na przykładzie Polski)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "801",
pages = "123-132",
adress = "",
year = "1998",
}
4
@book{UEK:2168241892,
author = "Bogusław Jasiński and Lidia Mesjasz and Andrzej Szopa and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Agencja Wydawniczo Reklamowa K&P",
year = "1997",
isbn = "83-904118-2-2",
}
5
@inbook{UEK:2168252972,
author = "Bogusław Jasiński and Lidia Mesjasz",
title = "Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej",
pages = "239-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1996",
}
6
@unpublished{UEK:2168312701,
author = "Lidia Mesjasz",
title = "Rozwiązywanie problemu zadłużenia zagranicznego Polski w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej (analiza porównawcza)",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
7
@unpublished{UEK:2168312695,
author = "Hussein Mohamed Musa Ahmed Ghayyeda",
title = "Szanse i ograniczenia działalności państw eksporterów ropy naftowej OPEC jako organizacji kartelowej",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
8
@inbook{UEK:2168275851,
author = "Bogusław Jasiński and Lidia Mesjasz",
title = "Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski",
booktitle = "Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka",
pages = "71-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy Elipsa",
year = "1995",
isbn = "83-7151-120-5",
}
9
@inbook{UEK:2168319997,
author = "Bogusław Jasiński and Lidia Mesjasz",
title = "Szanse rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski",
booktitle = "Polska w gospodarce światowej",
pages = "87-107",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański",
year = "1995",
isbn = "83-86230-10-X",
}
10
@inbook{UEK:2168264464,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Szanse i zagrożenia wchodzenia gospodarki państw postsocjalistycznych do zintegrowanej Europy",
booktitle = "Handel Wschód-Zachód : materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 3-5 marca 1993 r.",
pages = "11-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
}
11
@unpublished{UEK:2168309445,
author = "Sławomir Solarz",
title = "Polityka pożyczkowa Banku Światowego wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jej wpływ na reformy gospodarcze : przykład Polski i Węgier",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
12
@article{UEK:2168341457,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Warianty rozwiązania problemu zadłużenia zewnętrznego Polski",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 6",
pages = "111-116",
year = "1991",
}
13
@article{UEK:2168358420,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Zadłużenie hamulcem rozwoju krajów Środkowej i Wschodniej Europy",
journal = "Rynki Zagraniczne",
number = "54",
pages = "3",
year = "1990",
}
14
@inbook{UEK:2168339701,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Nowe techniki finansowe rozwiązywania problemu zadłużenia",
booktitle = "Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego : raport dla Klubu Rzymskiego",
pages = "108-126",
adress = "Warszawa",
publisher = "Interpress",
year = "1990",
isbn = "83-223-2555-X",
}
15
@misc{UEK:2168319951,
author = "Bogusław Jasiński and Monika Kotkowska and Lidia Mesjasz and Janusz Jaworski",
title = "Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński",
year = "1990",
}
16
@misc{UEK:2168319947,
author = "Bogusław Jasiński and Monika Kotkowska and Lidia Mesjasz and Janusz Jaworski",
title = "Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński",
year = "1990",
}
17
@inbook{UEK:2168339699,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Zadłużenie międzynarodowe jako problem globalny",
booktitle = "Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego : raport dla Klubu Rzymskiego",
pages = "92-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Interpress",
year = "1990",
isbn = "83-223-2555-X",
}
18
@inbook{UEK:2168339703,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Potrzeba nowego międzynarodowego porządku w dziedzinie zadłużenia",
booktitle = "Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego : raport dla Klubu Rzymskiego",
pages = "151-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Interpress",
year = "1990",
isbn = "83-223-2555-X",
}
19
@article{UEK:2168358418,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Próby globalnych rozwiązań problemu zadłużeniowego",
journal = "Rynki Zagraniczne",
number = "131-132",
pages = "3",
year = "1989",
}
20
@inbook{UEK:2168365866,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Debt Globalisation for its Management",
booktitle = "Growth and External Debt Management",
pages = "22-29",
adress = "London",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "1989",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-10944-9_3},
url = {},
isbn = "978-1-349-10946-3 ; 978-1-349-10944-9",
}
21
@article{UEK:2168252626,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Dajmy szanse wierzycielom",
journal = "Polityka",
number = "21",
pages = "19",
year = "1989",
}
22
@inbook{UEK:2168289541,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Dilemmas of the Polish International Debt",
booktitle = "The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987",
pages = "132-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
23
@article{UEK:2168237312,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Industrial Development of Third World Countries - Assumptions and Reality",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "155-167",
year = "1988",
}
24
@article{UEK:2168369508,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "International Debt as a Global Problem",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "454",
pages = "207-216",
year = "1988",
}
25
@misc{UEK:2168282201,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
26
@article{UEK:2168358454,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Jak rozwiązać problem międzynarodowego zadłużenia",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "96",
pages = "3, 4",
year = "1988",
}
27
@misc{UEK:2168336259,
author = "Bogusław Jasiński and Jan Kulig and Kazimierz Stańczak",
title = "Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniw. Jagielloński",
year = "1988",
url = {},
}
28
@misc{UEK:2168279989,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
29
@article{UEK:2168227246,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Zadłużenie problem globalny",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "10",
pages = "9",
year = "1987",
}
30
@article{UEK:2168341453,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Źródła i kierunki rozwiązań zadłużenia międzynarodowego",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 4",
pages = "53-64",
year = "1987",
}
31
@article{UEK:2168341451,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Międzynarodowa zależność gospodarcza państw trzeciego świata",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 4",
pages = "49-60",
year = "1986",
}
32
@inbook{UEK:2168357946,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Warunki realizacji Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego w latach osiemdziesiątych : wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1984/85",
pages = "15-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1985",
}
33
@inbook{UEK:2168339255,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "The External Conditions of Economic Crisis in Poland - the Directions for Economic Recovery in the Country",
booktitle = "Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983",
pages = "237-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1985",
}
34
@article{UEK:2168249782,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Miejsce państw nowo uprzemysławianych w strukturze przemysłowej Trzeciego Świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "202",
pages = "63-82",
year = "1985",
}
35
@article{UEK:2168282575,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Przemysł w rozwoju trzeciego świata",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 3",
pages = "43-56",
year = "1985",
}
36
@article{UEK:2168282573,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Transfer technologii w stosunkach Północ-Południe",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 4",
pages = "55-70",
year = "1984",
}
37
@misc{UEK:2168271960,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
38
@article{UEK:2168282587,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłowego krajów rozwijających się",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 9",
pages = "25-40",
year = "1983",
}
39
@article{UEK:2168282585,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Zewnętrzne czynniki kryzysu ekonomicznego w Polsce",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 7-8",
pages = "21-34",
year = "1983",
}
40
@unpublished{UEK:2168308617,
author = "Edward Molendowski",
title = "Współpraca gospodarcza Polski i Węgier jako przejaw procesów integracyjnych zachodzących w ramach RWPG",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
41
@article{UEK:2168266656,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "A New International Economic Order, Assumptions and Reality",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "152",
pages = "5-28",
year = "1982",
}
42
@article{UEK:2168341429,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Napięcia gospodarcze a handel zagraniczny Polski",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 8",
pages = "17-30",
year = "1981",
}
43
@misc{UEK:2168344834,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Niełatwe lata osiemdziesiąte",
booktitle = "Życie Literackie",
number = "5 (1462)",
pages = "15",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6175/index.djvu},
}
44
@article{UEK:2168341421,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny : założenia a rzeczywistość",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 1",
pages = "25-40",
year = "1980",
}
45
@misc{UEK:2168252582,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych państw członków RWPG z krajami rozwijającymi się w świetle Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "48-50",
year = "1980",
}
46
@article{UEK:2168360544,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Appropriate Technology for Developing Countries",
journal = "Studies on the Developing Countries",
number = "10",
pages = "57-76",
year = "1979",
}
47
@misc{UEK:2168271774,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Problem wyboru właściwej technologii dla państw rozwijających się",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "337-338",
year = "1977",
}
48
@unpublished{UEK:2168306167,
author = "Magdalena Maria Paleczny",
title = "Stosunki gospodarcze między Polską a Wielką Brytanią po II wojnie światowej",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
49
@article{UEK:2168340757,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Współpraca handlowa krajów socjalistycznych z krajami rozwijającymi się",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 7-8",
pages = "87-96",
year = "1977",
}
50
@unpublished{UEK:2168307147,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
51
@unpublished{UEK:2168305425,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Kształtowanie się cen podstawowych metali nieżelaznych na rynku światowym a działalność międzynarodowych porozumień surowcowych",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
52
@article{UEK:2168340747,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Rola wielonarodowych przedsiębiorstw w gospodarce światowej",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 10",
pages = "61-71",
year = "1976",
}
53
@unpublished{UEK:2168306159,
author = "Tadeusz Kołodziej",
title = "Międzynarodowa kooperacja przemysłowa jako stymulator ekspansji polskiego eksportu na rynki krajów EWG",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
54
@article{UEK:2168368926,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Problem organizacji i kierowania wspólnymi badaniami naukowymi w skali międzynarodowej",
journal = "Nauka Polska",
number = "R. 23, 2(116)",
pages = "23-27",
year = "1975",
}
55
@article{UEK:2168248232,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Węzłowe problemy gospodarcze Demokratycznej Republiki Sudanu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "67",
pages = "55-82",
year = "1975",
}
56
@misc{UEK:2168333125,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Obiektywne przesłanki współpracy gospodarczej Wschód-Zachód",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/2, lipiec-grudzień 1974",
pages = "429",
year = "1975",
}
57
@book{UEK:2168345814,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Przemiany w strukturze współczesnej gospodarki Egiptu",
adress = "Warszawa",
publisher = "PISM",
year = "1975",
issn = "0519-9034",
}
58
@article{UEK:2168340731,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Kryzys energetyczny świata kapitalistycznego a polityka państw naftowych",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 9",
pages = "68-77",
year = "1975",
}
59
@misc{UEK:2168340727,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Krakowski Oddział Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych",
booktitle = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 10",
pages = "132-133",
year = "1973",
}
60
@article{UEK:2168340723,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Arabska ropa naftowa i gaz ziemny w światowym bilansie energetycznym",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 10",
pages = "84-94",
year = "1972",
}
61
@article{UEK:2168340713,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Arabski Wspólny Rynek - ekonomiczne trudności w jego realizacji",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 4",
pages = "91-102",
year = "1971",
}
62
@article{UEK:2168340715,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Problemy naftowe świata arabskiego",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 7-8",
pages = "89-103",
year = "1971",
}
63
@misc{UEK:2168364614,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Niektóre źródła napięć ekonomicznych w krajach słabo rozwiniętych w latach 60.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 12/1, styczeń-czerwiec 1968",
pages = "87-89",
year = "1969",
}
64
@article{UEK:2168348466,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Niektóre trudności wzrostu ekonomicznego krajów słabo rozwiniętych w latach sześćdziesiątych XX wieku",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 8",
pages = "21-46",
year = "1969",
}
65
@article{UEK:2168264874,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Znaczenie importu żywności w realizacji niektórych programów inwestycyjnych w krajach słabo rozwiniętych",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 1",
pages = "67-78",
year = "1967",
}
66
@article{UEK:2168334537,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Węzłowe problemy rolnictwa Indii",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "145-163",
year = "1964",
}
67
@article{UEK:2168362970,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Wspólnoty rozwojowe w krajach południowo-wschodniej Azji",
journal = "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego",
number = "R. 7, 4 (74)",
pages = "88-99",
year = "1963",
}
68
@book{UEK:2168286377,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Wpływ struktury agrarnej na wzrost ekonomiczny w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1963",
issn = "",
}
69
@article{UEK:2168368794,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "O odmienności warunków startu do zrównoważonego wzrostu ekonomicznego w krajach obecnie rozwiniętych oraz w krajach nierozwiniętych gospodarczo : (na marginesie krytyki Teorii studiów rozwoju ekonomicznego W.W. Rostowa)",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "1",
pages = "175-225",
year = "1961",
issn = "",
}
70
@book{UEK:2168336437,
author = "Leszek Kasprzyk and Bogusław Jasiński",
title = "Elementy nauk społecznych",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1960",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
71
@article{UEK:2168277797,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Etatyzm w polityce przemysłowej Polski międzywojennej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "9",
pages = "3-117",
year = "1959",
}
72
@unpublished{UEK:2168305411,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Doktryna etatystyczna w polityce przemysłowej Polski przedwrześniowej",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
73
@article{UEK:2168277823,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Funkcja ekonomiczna współczesnego państwa kapitalistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "67-96",
year = "1958",
}
74
@article{UEK:2168362954,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Przygotowania do Konferencji Teoretycznej Studentów WSE w Krakowie trwają",
journal = "Poprostu : studenckie czasopismo społeczno-literackie",
number = "49",
pages = "6",
year = "1952",
}
75
@unpublished{UEK:2168259064,
author = "Lidia Mesjasz",
title = "Regulacja rynków finansowych w warunkach globalizacji : badania statutowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
76
@unpublished{UEK:2168259304,
author = "Lidia Mesjasz",
title = "Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie globalizacji międzynarodowych rynków finansowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
77
@unpublished{UEK:2168259308,
author = "Lidia Mesjasz",
title = "Pozycja Polski na międzynarodowym rynku finansowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
78
@unpublished{UEK:2168259310,
author = "Lidia Mesjasz",
title = "Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
79
@unpublished{UEK:2168259314,
author = "Lidia Mesjasz",
title = "Wzrost gospodarczy a zadłużenie zewnętrzne : czy Polsce grozi kryzys zadłużenia?",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
80
@unpublished{UEK:2168259302,
author = "Bogusław Jasiński and Lidia Mesjasz",
title = "Znaczenie napływu obcego kapitału w procesie restrukturyzacji polskiego przemysłu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID