Publications of the selected author
1

Title:
Geneza i historia strategii firmy - zarys problemu = The Origin and History of the Company's Strategy - Problem Outline
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022, s. 35-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-67153-17-1 ; 978-83-67153-18-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168367724
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Zarządzanie projektami : IV Seminarium naukowe Katedry Procesu Zarządzania
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (85), s. 42-44
Access mode:
Nr:
2168351410
varia
3

Title:
Zarządzanie portfelem w organizacji medialnej
Source:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 231-241
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Access mode:
Nr:
2168323781
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Stanisław Jędrzejewski , Jan Beliczyński
Title:
Public Service Radio in Poland vs Technology Challenges : a Turning Point
Source:
Radio Journal : International Studies in Broadcast & Audio Media. - vol. 16, no. 1 (2018) , s. 29-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325333
article
5

Title:
Rozwój myśli z zakresu zarządzania w okresie przednaukowym - od Kartezjusza do Fredericka W. Taylora = The Development of Management Thought in the Prescientific Period-from Descartes to Frederick W. Taylor
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 37, nr 1 (2018) , s. 35-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327759
article
6

Title:
Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 28-41
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329197
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Public Polish Radio in the Communication and Promoting of Values - a Media Management Point of View = Publiczne Polskie Radio w komunikowaniu i promowaniu wartości - punkt widzenia zarządzania mediami
Source:
Journal of Modern Management Process. - Vol. 3, no. 1 (2018) , s. 58-73. - Tytuł numeru: Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168330099
article
8

Title:
Rozwój polskiej radiofonii w PRL (1945-1989) w aspekcie technicznym i programowym
Source:
Graszewicz.com : media, komunikacja, kultura / red. Dominik Lewiński, Karina Stasiuk-Krajewska, Roman Wróblewski - Kraków: Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2017, s. 395-420 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65705-75-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328339
chapter in monograph
9

Title:
Koncepcja zarządzania rozwojem organizacji = The Concept of the Development Management of the Organization
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2016) , s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168314427
article
10

Title:
Zarządzanie projektami dla przedsiębiorców
Source:
Kurier UEK. - nr [2] 8(69), s. 20
Access mode:
Nr:
2168343690
varia
11

Title:
Metody kreatywnego myślenia w definiowaniu projektu
Source:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 34-50
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310469
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami = Radio Management as the Media Management Subdiscipline
Source:
Studia Medioznawcze = Media Studies. - nr 1 (60) (2015) , s. 87-103. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168290975
article
13

Title:
Determinanty rozwoju radia w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym
Source:
Media i dziennikarstwo w XX wieku : studia i szkice / red. Michał Kaczmarczyk, Magdalena Boczkowska - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015, s. 105-126 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64788-12-3
Nr:
2168292725
chapter in monograph
14

Title:
Raport o polskiej radiofonii : radiofonia na falach długich, średnich i krótkich - renesans czy relikt historyczny?
Source:
Świat Radio. - nr 7 (2015) , s. 20-23. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168293403
article
15

Title:
Kategoria "zdolność rozwojowa organizacji" w zarządzaniu strategicznym = Category "Organization Development Capability" in Strategic Management [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 259-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279385
article
16

Author:
Jan Beliczyński , Stanisław Jędrzejewski
Title:
Bez pośpiechu z cyfrowym radiem
Source:
Rzeczpospolita. - nr 196 (2014) , s. A12
Access mode:
Nr:
2168282439
unreviewed article
17

Title:
Strategie rozwoju organizacji radiowych w Polsce
Source:
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 79-98 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-5-0
Access mode:
Nr:
2168282715
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Zarządzanie organizacją radiową jako dziedzina badawcza zarządzania mediami
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 313-333
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295131
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Organizacja w otoczeniu rynkowym
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 24-39
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271304
chapter in textbook
See main document
20

Title:
Podstawowe nurty badawcze w zarządzaniu mediami
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 351-375
Signature:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287227
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Zdolność rozwojowa radia w warunkach konwergencji medialnej = Development Capability of Radio in Conditions of Media Convergence
Source:
Problemy konwergencji mediów. T. 2 / red. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott - Sosnowiec; Praga: Oficyna Wydawnicza "Humanitas"; Verbum, 2013, s. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61991-43-4 ; 978-80-87800-00-3
Nr:
2168269734
chapter in monograph
22

Title:
Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 28-41
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237834
chapter in textbook
See main document
23

Title:
Organizacja radiowa jako obiekt badań w zarządzaniu mediami = Radio Organisation as a Research Object in Media Management
Source:
Studia Medioznawcze = Media Studies. - nr 1 (48) (2012) , s. 15-32. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168227702
article
24

Title:
Metodyka analizy zdolności rozwojowej organizacji
Source:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA, s. 245-275
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263426
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w średniowieczu i epoce odrodzenia = The Practice and Knowledge of Management in the Middle Ages and Renaissance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 896 (2012) , s. 157-176. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249324
article
26

Title:
Dywersyfikacja, integracja i rozwój przedsiębiorstw radiowych w Polsce = The Diversification, Integration and Development Radio's Enterprises in the Poland
Source:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 765-784. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168220180
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w starożytności = The Practice and Knowledge of Management in Antiquity
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 871 (2011) , s. 193-209. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218586
article
28

Title:
Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta
Source:
Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2011, s. 45-99
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-5-2
Access mode:
Nr:
2168230222
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Organizacja radiowa w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 336-361
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255446
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Rozwój organizacji Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o. : studium przypadku
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
98 s.: il; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-515-9
Nr:
2166147959
monograph
31

Title:
Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 59-121
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230934
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Internacjonalizacja jako determinanta rozwoju organizacji radiowych = The Internationalization as the Determinant of Development of Radio Organizations
Source:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 540-547. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164895747
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Jakość produktu radiowego
Source:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 355-374. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 1)
ISBN:
978-83-930382-1-3
Nr:
2165812497
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009
Source:
Radio i gazety : transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku / red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 20-33
Series:
(Oblicza Mediów)
ISBN:
978-83-7611-633-4
Nr:
2165773702
chapter in monograph
35

Title:
Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej = The Radio Organization Development in the Media Convergence Conditions
Source:
Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości / red. Patrycja Dudek, Michał Kuś - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 165-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Nauka o Komunikowaniu)
ISBN:
978-83-7611-627-3
Nr:
2165779678
chapter in monograph
36

Title:
Zdolność rozwojowa przedsiębiorstwa
Source:
Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 55-69
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-3-8
Access mode:
Nr:
2165403150
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Misja a społeczna odpowiedzialność organizacji radiowej = The Mission and Social Responsibility of Radio Organization
Source:
Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 149-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-278-1
Nr:
2165688103
chapter in monograph
38

Title:
Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 163-204
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Access mode:
Nr:
2165522653
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Zarządzanie rozgłośnią radiową : wybrane aspekty marketingowe : (przedruk artykułów z "Radio-Lidera" za lata 1995-2007)
Publisher address:
Kluczbork: Wydawnictwo i Drukarnia Antykwa, 2009
Physical description:
294 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-60495-13-0
Nr:
50360
monograph
40

Title:
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 317-419
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157587
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 198-245
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168218982
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Kategoria wartość dla klienta w naukach o zarządzaniu
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 36-45
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162026619
chapter in monograph
43

Title:
Radio jako obiekt badań naukowych
Source:
Teorie komunikacji i mediów. - Vol. 1 (2009) , s. 121-142 - Bibliogr.
Nr:
2165777897
article
44

Title:
Działania marketingowe organizacji radiowej a zachowania słuchaczy i reklamodawców = The Marketing Activity of the Radio Organization and the Listeners' and Advertisers' Behaviour
Source:
Tożsamość i wizerunek marketingu / red. Roman NIESTRÓJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 494-507. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1827-7
Nr:
2161841326
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Zarządzanie relacjami z klientami w organizacji radiowej
Source:
Budowanie relacji z klientem / red. Beata Domańska-Szaruga - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 199-210
ISBN:
978-83-60652-45-9
Nr:
2165779389
chapter in monograph
46

Title:
Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 165-200
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149816
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej dr hab. Haliny Piekarz, prof. UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (30), s. 12-13
Access mode:
Nr:
2168275035
varia
48

Title:
Rozwój organizacji radiowej przez innowacje
Source:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 501-512 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797960
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Strategie działania organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji medialnej = Operating Strategies of Radio and Television Organisations in Conditions of Media Convergence
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 782 (2008) , s. 65-79. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50499
article
50

Title:
Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 209-259
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230234
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Innowacje produktowe organizacji medialnych = Product Innovations of Broadcast Enterprises
Source:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 189-198. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165904390
chapter in monograph
52

Title:
Radio w warunkach rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Source:
Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych / red. Colin F. Hales - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008, s. 536-546 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-383-8
Nr:
2165779891
chapter in monograph
53

Title:
Wartość dla klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji radiowej = Value for the Customer in Creating Competitive Advantage of a Radio Organization
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 106-119. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50957
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Implementacja strategii reklamy = Implementation of Advertising Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 772 (2008) , s. 79-93. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51340
article
55

Title:
[Konferencje]
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11, s. 43-44
Nr:
2168263042
varia
56

Author:
Jan Beliczyński , Beata Goczał
Title:
Słownik mediów, reklamy i marketingu
Source:
Media i Marketing Polska. - nr 12 (250). - Dodatek do czasopisma Media i Marketing Polska, t. Radio (2007) , s. 1-15
Nr:
2166184429
article
57

Title:
Pojęcie i sposoby rozumienia radia
Source:
Radio Lider. - nr 11/12 (103) (2007) , s. 26-30 - Bibliogr.
Nr:
2165831887
article
58

Title:
Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Antykwa, 2007
Physical description:
194 s.: il., err.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-60495-04-1 ; 978-83-60495049
Nr:
51924
monograph
59

Title:
Systemy informacyjne w reklamie radiowej i telewizyjnej = Information Systems in Radio and Television Advertising
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 753 (2007) , s. 99-119. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50875
article
60

Title:
Radio na falach średnich
Source:
Radio Lider. - nr 3/4 (99) (2007) , s. 28-33. - Tytuł współwydawany z TV Lider
Nr:
2165834323
article
61

Title:
Metody planowania reklamy radiowej
Source:
Radio Lider. - nr 7/8 (101) (2007) , s. 20-25 - Bibliogr.
Nr:
2165828764
article
62

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania", Zakopane, Polska, od 2007-06-08 do 2007-06-10
Title:
Metody zarządzania reklamą w warunkach rozwoju Technologii Informacyjnej
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 171-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165626159
chapter in conference materials
See main document
63

Title:
Wartość dla klienta jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji radiowej = Value for Client as the Key Factor of the Success the Radio Organization
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007) , s. 459-473. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne - Bibliogr.
Nr:
51011
article
64

Title:
Informacyjne systemy wspomagania działalności rozgłośni radiowej = Information Systems Supporting the Activities of Radio Stations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 727 (2007) , s. 87-103. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50725
article
65

Title:
Metody planowania i kontroli w zarządzaniu reklamą
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
74 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-351-8
Nr:
2165775441
academic script
66

Author:
Krzysztof Nepelski
Title:
Bez innowacyjności ani rusz! - umiejętność patrzenia w przyszłość w mediach
Source:
Kongres Innovation Management : innowacyjnoość w strategii firmy!, s. 1-7. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Prace pomocnicze:
Access mode:
Nr:
2168270404
varia
67

Title:
Implementacja strategii organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 2, Przegląd badań w zakresie implementacji strategii w firmie / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 101-118 - Bibliogr.
Signature:
NP-1192/2/Magazyn
Nr:
2168219356
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Title:
Misja i wizja regionalnego radia publicznego = Public Radio's Mission and Vision
Source:
Polskie Radio - radio w Polsce = Polskie Radio - Radio in Poland / red. Danuta Grzelewska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006, s. 32-47. - Streszcz., summ. Materiały z konferencji naukowej Polskie radio - radio w Polsce zorganizowanej w dniach 31 maja-1 czerwca 2005 roku przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Polskiego Radia S.A.
Series:
(Studia Medioznawcze ; nr 3 (26))
Access mode:
Nr:
2165808547
chapter in conference materials
69

Title:
Media jako organizacje tworzące wartość dla klienta = Media as the Organizations Producing Value for Client
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 63-76. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176521
chapter in conference materials
See main document
70

Title:
Słownik pojęć radiowych. Cz. 2
Source:
Radio Lider. - nr 3/4 (93) (2006) , s. 34-37. - Tytuł współwydawany z TV Lider - Bibliogr.
Nr:
2166406195
article
71

Title:
Koncepcja zarządzania relacjami z klientami = The Concept of Customer Relations Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 700 (2006) , s. 117-131. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52722
article
72

Title:
Słownik pojęć radiowych. Cz. 1
Source:
Radio Lider. - nr 1/2 (92) (2006) , s. 36-39. - Tytuł współwydawany z TV Lider - Bibliogr.
Nr:
2166406172
article
73

Title:
Informacyjne wspomaganie implementacji strategii reklamy w organizacji radia i telewizji
Source:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : proces implementacji strategii w firmie : wybrane problemy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA], s. 140-164 - Bibliogr.
Signature:
NP-1136/Magazyn
Nr:
2168231264
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Title:
[Konferencje]
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11, s. 39-40
Nr:
2168263038
varia
75

Title:
Słownik pojęć radiowych. Cz. 3
Source:
Radio Lider. - nr 5/6 (94) (2006) , s. 38-42. - Tytuł współwydawany z TV Lider - Bibliogr.
Nr:
2166406212
article
76

Title:
Meteo-show na antenie radiowej
Source:
Radio Lider. - nr 11/12 (97) (2006) , s. 35-37. - Tytuł współwydawany z TV Lider
Nr:
2166403531
article
77

Title:
Radio jako obiekt zarządzania
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
74 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-275-8
Nr:
52508
academic script
78

Title:
Podstawowe gatunki reklamowo-promocyjne i dźwiękowej oprawy programu radiowego
Source:
Radio Lider. - nr 1/2 (86) (2005) , s. 31-33
Nr:
2168261936
article
79

Title:
Typologia radia. cz. 1
Source:
Radio Lider. - nr 7-8 (85) (2005) , s. 32-41 - Bibliogr.
Nr:
2168218212
article
80

Title:
Typologia radia. Cz. 2
Source:
Radio Lider. - nr 9-10 (90) (2005) , s. 30-39 - Bibliogr.
Nr:
2168218214
article
81

Title:
Sieciowanie i rozszczepianie programu radiowego
Source:
Radio Lider. - nr 5-6 (88) (2005) , s. 42-48
Nr:
2168218206
article
82

Title:
Wybrane aspekty metodologii monitoringu i prognozowania wydatków reklamowych w radiu
Source:
Radio Lider. - nr 11-12 (91) (2005) , s. 36-40 - Bibliogr.
Nr:
2168218216
article
83

Title:
Identyfikacja
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 163-164. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269726
lexical items
See main document
84

Title:
Podstawowe gatunki (formy) radiowe
Source:
Radio Lider. - nr 9/10 (84) (2004) , s. 33-35. - Streszcz.
Nr:
2168229992
article
85

Title:
System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego. Cz. 2, CRM antenvy
Source:
Radio Lider. - nr 9/10 (84) (2004) , s. 46-48
Nr:
2168261932
article
86

Title:
Koordynator projektu
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 226
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269730
lexical items
See main document
87

Title:
Koncentracja mediów na przykładzie branży radiowej
Source:
Radio Lider. - nr 3/4 (81) (2004) , s. 38-44. - Streszcz.
Nr:
2168229990
article
88

Title:
Kierownik projektu
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 198
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269728
lexical items
See main document
89

Title:
Koncepcja systemu informacji działalności reklamowej = The Advertising Activity Information System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 652 (2004) , s. 103-120. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220404
article
90

Title:
Zarządzanie reklamą : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
66 s.: il.,; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-212-X
Nr:
2168218364
academic script
91

Title:
Zasady projektowania
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 678-680. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270276
lexical items
See main document
92

Title:
System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego. Cz. 1
Source:
Radio Lider. - nr 5/6 (82) (2004) , s. 44-49
Nr:
2168261930
article
93

Title:
Preferencje
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 432
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269732
lexical items
See main document
94

Title:
Model systemu informacyjnego w zarządzaniu reklamą = The Model of Information System within Advertising Management
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2168223030
chapter in conference materials
See main document
95

Title:
Wykorzystanie zakresu fal średnich w Polsce
Source:
Radionewsletter.pl (RNL). - 09/08 (2004) . - [odczyt: 16.07.2015]
Access mode:
Nr:
2168295389
unreviewed article
96

Title:
Wskaźniki i mierniki oceny atrakcyjności nadawcy radiowego
Source:
Radio Lider. - nr 11/12 (85) (2004) , s. 46-48. - Streszcz.
Nr:
2168229998
article
97

Author:
Anna Banasik , Jan Beliczyński
Title:
Zarządzanie relacjami z klientami : aplikacje systemu CRM : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
63 s.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-190-5
Nr:
2168223276
academic script
98

Title:
Profil ekonomiczny sektora radiowego w Polsce
Source:
Radio Lider. - nr 7/8 (77) (2003) , s. 39-44. - Streszcz.
Nr:
2168229994
article
99

Title:
Specyfika działań public relations mediów elektronicznych
Source:
Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003] / red. Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 41-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87658-42-1
Nr:
2166291699
chapter in conference materials
100

Title:
Działania public relations w warunkach rozwoju technologii informacyjnej
Source:
Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 33-39. - Streszcz., summ.
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-39-1
Nr:
2166280025
chapter in monograph
101

Title:
Zalety radia jako nośnika reklamy
Source:
Radio Lider. - nr 1/2 (74) (2003) , s. 55-60. - Streszcz.
Nr:
2168230018
article
102

Title:
Analiza sektora radiowego w Polsce
Source:
Radio Lider. - nr 5/6 (76) (2003) , s. 40-43
Nr:
2168261894
article
103

Title:
Model radia informacyjnego
Source:
Radio Lider. - nr 9/10 (78) (2003) , s. 33-39. - Streszcz.
Nr:
2168229996
article
104

Title:
Metody kontroli realizacji strategii marketingowej = Control Methods in the Implementation of Marketing Strategies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 627 (2003) , s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222606
article
105

Title:
Radio w Internecie
Source:
Radio Lider. - nr 11/12 (73) (2002) , s. 53-55
Nr:
2168261928
article
106

Title:
Model radia lokalnego
Source:
Radio Lider. - nr 7/8 (71) (2002) , s. 38-43
Nr:
2168261926
article
107

Title:
Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej = Methods of Strategic Analysis and Planning in the Field of Advertising
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 603 (2002) , s. 71-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230980
article
108

Title:
Wspomaganie informacyjne zarządzania reklamą = Information Support of Advertising Management
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 64-76 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226401
chapter in conference materials
See main document
109

Title:
Koncepcja zarządzania reklamą w warunkach rozwoju technologii informacyjnej = The Concept of Management through Advertising Management under the Conditions of Information Technology Development
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 111-117. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224906
chapter in conference materials
See main document
110

Title:
Strategia reklamy = Advertising Strategies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 574 (2002) , s. 55-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225392
article
111

Title:
[Konferencje]
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11, s. 40-41
Nr:
2168263020
varia
112

Author:
Krzysztof Nepelski , Wojciech Guzik , Jan Beliczyński , Maja Habrat
Title:
Radio w Internecie - nieszkodliwe hobby
Source:
Teletop : media / reklama. - 5 (68) (2002) , s. 44-46
Nr:
2166311962
article
113

Title:
Strukturalny aspekt organizacji uczącej się
Source:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001, s. 271-276. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166552436
chapter in conference materials
See main document
114

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji", Rzeszów, Polska, od 2001-04-26 do 2001-04-27
Title:
Wykorzystanie Internetu w działalności public relations firmy
Source:
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001, s. 75-83 - Bibliogr.
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-22-7
Nr:
2166291962
chapter in conference materials
See main document
115

Title:
Planowanie kampanii reklamowej w zarządzaniu firmą = Planning an Advertising Campaign in Enterprise Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 561 (2001) , s. 107-124. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236308
article
116

Title:
Miejsce i rola VOA Polish na rynku radiowym w Polsce
Source:
Radio Lider. - nr 3/5 (58) (2000) , s. 19-22
Nr:
2168261914
article
117

Title:
Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą = Media Plan as a Tool of Advertisement Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 544 (2000) , s. 107-121. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224170
article
118

Title:
Strategie wzrostu produktywności firmy : konferencja naukowa Katedry Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane 2000
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2000) , s. 8-9
Access mode:
Nr:
2166620844
article
119

Title:
Dlaczego radio? - zalety radia jako nośnika reklamy
Source:
Polskie Radio : Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice SA" (2000) . - [odczyt: 23.10.2013]
Access mode:
Nr:
2168263010
unreviewed article
120

Title:
Strategie zarządzania przedsiębiorstw branży reklamowej
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1 - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 32-37. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168261686
chapter in conference materials
121

Title:
Metodologia badań radiowych - wybrane aspekty
Source:
Radio Lider. - nr 7-8 (52/53) (1999) , s. 12-14
Nr:
2168261912
article
122

Title:
Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą
Publisher address:
Kraków: Antykwa, 1999
Physical description:
258 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-75-9
Nr:
2168230000
monograph
123

Title:
O czym nadawca radiowy powinien wiedzieć?
Source:
Radio Lider. - nr 4 (37) (1998) , s. 31-33. - Streszcz.
Nr:
2168230002
article
124

Title:
Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
64 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-76-3
Nr:
2168242278
academic script
125

Title:
Kampania promocyjno-reklamowa "Inwazja mocy '97" Radia RMF FM
Source:
Zarządzanie marketingowe : studia przypadków / red. Jerzy Dietl - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998, s. 182-204
ISBN:
83-907998-3-9
Nr:
2166277336
chapter in monograph
126

Title:
Powstanie i strategia rozwoju Radia "Łan" Proszowice
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 48-75. - Załączniki
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166326618
chapter in monograph
See main document
127

Title:
Planowanie kampanii reklamowej kamery video Sony NP-55H
Source:
Zarządzanie marketingowe : studia przypadków / red. Jerzy Dietl - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998, s. 205-219
ISBN:
83-907998-3-9
Nr:
2166279713
chapter in monograph
128

Title:
Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
327 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/721
Nr:
2168262062
doctoral dissertation
129

Title:
Radio - pełen zakres zalet
Source:
Aida Media. - nr 7 (50) (1998) , s. 5-6
Nr:
2168252990
article
130

Title:
Zarządzanie mediami elektronicznymi = Electronics Media Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 509 (1998) , s. 121-132. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238124
article
131

Title:
Współczesne instrumenty zarządzania rozwojem ekonomicznym firmy
Source:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK], s. 1-59 - Bibliogr.
Signature:
NP-527/1/Magazyn
Nr:
2168231980
chapter in unpublished scientific work
See main document
132

Title:
Zarządzanie reklamą = Advertising Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 499 (1997) , s. 107-119. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237782
article
133

Title:
Sposoby zarządzania komunikacją
Source:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 50-90
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306503
chapter in monograph
See main document
134

Title:
Analiza SWOT nadawcy radiowego
Source:
Radio Lider. - nr 10 (31) (1997) , s. 30-31
Nr:
2168261892
article
135

Author:
Izabela Adamska , Jan Beliczyński , Krzysztof Nepelski
Title:
Powstanie i rozwój Radia RMF FM w Krakowie
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 41-52. - Załączniki
Nr:
2166339625
chapter in textbook
See main document
136

Author:
Izabela Adamska , Jan Beliczyński , Małgorzata Markowska , Krzysztof Nepelski , Aleksander Roda
Title:
Kampania promocyjna Radia RMF FM dla marki "FA" firmy "Henkel Polska" S.A.
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 185-212. - Załączniki
Nr:
2166344817
chapter in textbook
See main document
137

Title:
Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności
Source:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA], s. 9-50 - Bibliogr.
Signature:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234678
chapter in unpublished scientific work
See main document
138

Title:
Lansujemy swoje radio
Source:
Radio Lider. - nr 2 (11) (1996) , s. 12-13
Nr:
2168261902
article
139

Title:
Rozwój form organizacyjnych instytucji działalności reklamowej - rozwiązania strukturalne
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA, s. 134-156 - Bibliogr.
Signature:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232566
chapter in unpublished scientific work
See main document
140

Title:
Radiowy spot reklamowy
Source:
Aida Media. - nr 9 (28) (1996) , s. 12-13
Nr:
2166308887
article
141

Title:
Rynek reklamy radiowej nadawców lokalnych
Source:
Radio Lider. - nr 12 (21) (1996) , s. 27-28
Nr:
2168261910
article
142

Title:
Planowanie radiowej kampanii reklamowej - jak wybierać rozgłośnie radiowe
Source:
Radio Lider. - nr 6 (15) (1996) , s. 7, 10-11
Nr:
2168261900
article
143

Title:
Radio doskonałe
Source:
Radio Lider. - nr 1 (10) (1996) , s. 19-21
Nr:
2168261906
article
144

Title:
Radiowy spot reklamowy
Source:
Radio Lider. - nr 4 (13) (1996) , s. 21-23
Nr:
2168261908
article
145

Conference:
Konferencja naukowa "Transformacja radia w Polsce i na świecie (1990-1995)" :, Katowice, Polska, od 1995-11-23 do 1995-11-24
Title:
Zarządzanie komercyjną stacją radiową w warunkach kształtowania się rynku mediów w Polsce = Management of a Commercial Broadcasting Station in the Period of Shaping a Media Market in Poland
Source:
Transformacja radia w Polsce i na świecie (1990-1995) : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 23-24 listopada 1995 roku / red. Jan Kantyka, Marek Jachimowski - Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, 1996, s. 157-178. - Aneksy
ISBN:
83-906325-0-0
Nr:
2165793290
chapter in conference materials
146

Title:
Modele organizacji działalności reklamowej = Models of Organization of Advertising Activities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 471 (1996) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230024
article
147

Title:
Tajemnica sukcesu - mediaplanowanie czyli reklama radiowa krok po kroku
Source:
Radio Lider. - nr 9 (grudzień) (1995) , s. 25-26
Nr:
2168261890
article
148

Title:
Sposoby organizowania działalności reklamowej. Cz. 1
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1995) , s. 28-30 - Bibliogr.
Nr:
2168230028
article
149

Title:
Sposoby organizowania działalności reklamowej. Cz. 2
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1995) , s. 30-33 - Bibliogr.
Nr:
2168239176
article
150

Title:
Planowanie kampanii reklamowej w radiu
Source:
Radio Lider. - nr 8 (listopad) (1995) , s. 26-27
Nr:
2168261896
article
151

Title:
Zarządzanie publicznymi i prywatnymi mediami elektronicznymi
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 72-88 - Bibliogr.
Signature:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234630
chapter in unpublished scientific work
See main document
152

Title:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw polskich = Contemporary Types of Organizational Structures in Polish Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 446 (1995) , s. 77-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237712
article
153

Title:
Organizacja systemu informacji menedżerskiej
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 162-215
Signature:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233010
chapter in unpublished scientific work
See main document
154

Title:
Analiza SWOT jako narzędzie określania strategii działania firmy = The SWOT Analysts as a Tool of Determining the Strategy at Business Activities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 430 (1994) , s. 59-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230004
article
155

Title:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
Source:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 8-42 - Bibliogr.
Signature:
NP-186/Magazyn
Nr:
2168232488
chapter in unpublished scientific work
See main document
156

Title:
Model organizacji marketingu w przedsiębiorstwie = Organizational Model of Marketing Activities in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 407 (1993) , s. 89-102. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246038
article
157

Title:
Model zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie = The Model of Business Marketing Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 375 (1992) , s. 89-104. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246004
article
158

Title:
Tworzenie media planu w firmie
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1992) , s. 3-6 - Bibliogr.
Nr:
2168239194
article
159

Title:
Formułowanie marketingowej strategii zarządzania przedsiębiorstwa
Source:
Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 70-99
Signature:
NP-128/Magazyn
Nr:
2168232992
chapter in unpublished scientific work
See main document
160

Author:
Marian Ćwiąkała , Jan Beliczyński
Title:
Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymagań marketingu
Source:
Marketing jako element systemu jakości w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa : materiały seminaryjne / red. Maria Sławińska, Hanna Drozdowska-Strzemińska - Warszawa: Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Przemysłowych "ZETOM", 1991, s. 7-34 - Bibliogr.
Nr:
2168295255
chapter in conference materials
161

Title:
Formy procesu zarządzania
Source:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA, s. 7-45
Signature:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232746
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w dziedzinie rozwoju organizacji : wybrane problemy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
145 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
81/KPZ/4/05/S/253
Signature:
NP-1078/Magazyn
Nr:
2168231272
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy informacyjne w zarządzaniu rozwojem organizacji : wybrane problemy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
137 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-954/Magazyn
Nr:
2168232680
unpublished scientific work
3

Title:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
183[1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-915/Magazyn
Nr:
2168232670
unpublished scientific work
4

Title:
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
189 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-868/Magazyn
Nr:
2168232662
unpublished scientific work
5

Title:
Implementacja i kontrola realizacji strategii marketingowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
118 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załączniki, Bibliogr.
Signature:
NP-775/Magazyn
Nr:
2168232658
unpublished scientific work
6

Title:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Physical description:
264 s.: il.; 30 cm
Signature:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232590
unpublished scientific work
7

Title:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999
Physical description:
205 s.: il.; 30 cm
Signature:
NP-648/[1]/Magazyn
Nr:
2168231366
unpublished scientific work
8

Title:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
107 s.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-229/Magazyn
Nr:
2168232498
unpublished scientific work
9

Title:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991
Physical description:
272 s.: il.; 30 cm
Signature:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232866
unpublished scientific work
1
Geneza i historia strategii firmy - zarys problemu = The Origin and History of the Company's Strategy - Problem Outline / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022. - S. 35-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67153-17-1 ; 978-83-67153-18-8
2
Zarządzanie projektami : IV Seminarium naukowe Katedry Procesu Zarządzania / Bernard BIŃCZYCKI, Jan BELICZYŃSKI // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 42-44. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/42. - ISSN 1689-7757
3
Zarządzanie portfelem w organizacji medialnej / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 231-241. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
4
Public Service Radio in Poland vs Technology Challenges : a Turning Point / Stanislaw Jędrzejewski, Jan BELICZYŃSKI // Radio Journal : International Studies in Broadcast & Audio Media. - vol. 16, no. 1 (2018), s. 29-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1476-4504
5
Rozwój myśli z zakresu zarządzania w okresie przednaukowym - od Kartezjusza do Fredericka W. Taylora = The Development of Management Thought in the Prescientific Period-from Descartes to Frederick W. Taylor / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 37, nr 1 (2018), s. 35-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/34/27. - ISSN 1506-2635
6
Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania / Jan BELICZYŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 28-41. - ISBN 978-83-7252-767-7
7
Public Polish Radio in the Communication and Promoting of Values - a Media Management Point of View = Publiczne Polskie Radio w komunikowaniu i promowaniu wartości - punkt widzenia zarządzania mediami / Jan BELICZYŃSKI // Journal of Modern Management Process / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK. - Vol. 3, no. 1 (2018), s. 58-73. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.journalmmp.com/index.php/jmmp/article/download/50/50. - ISSN 2481-3490
8
Rozwój polskiej radiofonii w PRL (1945-1989) w aspekcie technicznym i programowym / Jan BELICZYŃSKI // W: Graszewicz.com : media, komunikacja, kultura / red. Dominik Lewiński, Karina Stasiuk-Krajewska, Roman Wróblewski. - Kraków: Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2017. - S. 395-420. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65705-75-4
9
Koncepcja zarządzania rozwojem organizacji = The Concept of the Development Management of the Organization / Jan BELICZYŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2016), s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
10
Zarządzanie projektami dla przedsiębiorców / Jan BELICZYŃSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [2] 8(69) (2016), s. 20. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016. - ISSN 1689-7757
11
Metody kreatywnego myślenia w definiowaniu projektu / Jan BELICZYŃSKI // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 34-50. - ISBN 978-83-8085-197-9
12
Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami = Radio Management as the Media Management Subdiscipline / Jan BELICZYŃSKI // Studia Medioznawcze = Media Studies. - nr 1 (60) (2015), s. 87-103. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://sm.id.uw.edu.pl/Numery/2015_1_60/beliczynski.pdf. - ISSN 1641-0920
13
Determinanty rozwoju radia w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym / Jan BELICZYŃSKI // W: Media i dziennikarstwo w XX wieku : studia i szkice / red. Michał Kaczmarczyk, Magdalena Boczkowska. - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. - S. 105-126. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64788-12-3
14
Raport o polskiej radiofonii : radiofonia na falach długich, średnich i krótkich - renesans czy relikt historyczny? / Jan BELICZYŃSKI // Świat Radio. - nr 7 (2015), s. 20-23. - Streszcz. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/inne/2168293403.pdf. - ISSN 1425-1701
15
Kategoria "zdolność rozwojowa organizacji" w zarządzaniu strategicznym = Category "Organization Development Capability" in Strategic Management / Jan BELICZYŃSKI // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 259-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
16
Bez pośpiechu z cyfrowym radiem / Jan BELICZYŃSKI, Stanisław Jędrzejewski // Rzeczpospolita. - nr 196 (2014), s. A12. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art4920141-jan-beliczynski-stanislaw-jedrzejewski-bez-pospiechu-z-cyfrowym-radiem. - ISSN 0208-9130
17
Strategie rozwoju organizacji radiowych w Polsce / Jan BELICZYŃSKI // W: Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 79-98. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-5-0. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PA79#v=onepage&q&f=false
18
Zarządzanie organizacją radiową jako dziedzina badawcza zarządzania mediami / Jan BELICZYŃSKI // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 313-333
19
Organizacja w otoczeniu rynkowym / Jan BELICZYŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 24-39. - ISBN 978-83-7252-636-6
20
Podstawowe nurty badawcze w zarządzaniu mediami / Jan BELICZYŃSKI // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 351-375
21
Zdolność rozwojowa radia w warunkach konwergencji medialnej = Development Capability of Radio in Conditions of Media Convergence / Jan BELICZYŃSKI // W: Problemy konwergencji mediów. T. 2 / red. nauk. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott. - Sosnowiec; Praga: Oficyna Wydawnicza "Humanitas"; Verbum, 2013. - S. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61991-43-4 ; 978-80-87800-00-3
22
Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania / Jan BELICZYŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 28-41. - ISBN 978-83-7252-583-3
23
Organizacja radiowa jako obiekt badań w zarządzaniu mediami = Radio Organisation as a Research Object in Media Management / Jan BELICZYŃSKI // Studia Medioznawcze = Media Studies. - nr 1 (48) (2012), s. 15-32. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2012_1_48/beliczynski.pdf. - ISSN 1641-0920
24
Metodyka analizy zdolności rozwojowej organizacji / Jan BELICZYŃSKI // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 245-275
25
Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w średniowieczu i epoce odrodzenia = The Practice and Knowledge of Management in the Middle Ages and Renaissance / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 157-176. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
26
Dywersyfikacja, integracja i rozwój przedsiębiorstw radiowych w Polsce = The Diversification, Integration and Development Radio's Enterprises in the Poland / Jan BELICZYŃSKI // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 765-784. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
27
Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w starożytności = The Practice and Knowledge of Management in Antiquity / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011), s. 193-209. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/zeszyty/171188009. - ISSN 1898-6447
28
Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta / Jan BELICZYŃSKI // W: Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2011. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 45-99. - ISBN 978-83-931128-5-2. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/files/PDDSZP/PPDSZP-st.pdf
29
Organizacja radiowa w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania / Jan BELICZYŃSKI // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 336-361
30
Rozwój organizacji Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o. : studium przypadku / Jan BELICZYŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 98 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-515-9
31
Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta / Jan BELICZYŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 59-121
32
Internacjonalizacja jako determinanta rozwoju organizacji radiowych = The Internationalization as the Determinant of Development of Radio Organizations / Jan BELICZYŃSKI // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 540-547. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1888-8
33
Jakość produktu radiowego / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 1). - S. 355-374. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-1-3
34
Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009 / Jan BELICZYŃSKI // W: Radio i gazety : transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku / red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - (Oblicza Mediów). - S. 20-33. - ISBN 978-83-7611-633-4
35
Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej = The Radio Organization Development in the Media Convergence Conditions / Jan BELICZYŃSKI // W: Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości / red. Patrycja Dudek, Michał Kuś. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - (Nauka o Komunikowaniu). - S. 165-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-627-3
36
Zdolność rozwojowa przedsiębiorstwa / Jan BELICZYŃSKI // W: Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 55-69. - ISBN 978-83-931128-3-8. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=ch-SyiPLFpMC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
37
Misja a społeczna odpowiedzialność organizacji radiowej = The Mission and Social Responsibility of Radio Organization / Jan BELICZYŃSKI // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 149-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-278-1
38
Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą / Jan BELICZYŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 163-204. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
39
Zarządzanie rozgłośnią radiową : wybrane aspekty marketingowe : (przedruk artykułów z "Radio-Lidera" za lata 1995-2007) / Jan BELICZYŃSKI. - Kluczbork: Wydawnictwo i Drukarnia Antykwa, 2009. - 294 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-60495-13-0
40
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 317-419. - ISBN 978-83-255-0237-9
41
Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą / Jan BELICZYŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 198-245
42
Kategoria wartość dla klienta w naukach o zarządzaniu / Jan BELICZYŃSKI // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 36-45. - ISBN 978-83-7417-445-9
43
Radio jako obiekt badań naukowych / Jan BELICZYŃSKI // Teorie komunikacji i mediów. - Vol. 1 (2009), s. 121-142. - Bibliogr.
44
Działania marketingowe organizacji radiowej a zachowania słuchaczy i reklamodawców = The Marketing Activity of the Radio Organization and the Listeners' and Advertisers' Behaviour / Jan BELICZYŃSKI // W: Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 494-507. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1827-7
45
Zarządzanie relacjami z klientami w organizacji radiowej / Jan BELICZYŃSKI // W: Budowanie relacji z klientem / red. nauk. Beata Domańska-Szaruga. - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 199-210. - ISBN 978-83-60652-45-9
46
Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy / Jan BELICZYŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam STABRYŁA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 165-200. - ISBN 978-83-255-0237-9
47
Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej dr hab. Haliny Piekarz, prof. UEK / Jan BELICZYŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 12-13. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
48
Rozwój organizacji radiowej przez innowacje / Jan BELICZYŃSKI // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 501-512. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
49
Strategie działania organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji medialnej = Operating Strategies of Radio and Television Organisations in Conditions of Media Convergence / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 65-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160343609. - ISSN 1898-6447
50
Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 209-259
51
Innowacje produktowe organizacji medialnych = Product Innovations of Broadcast Enterprises / Jan BELICZYŃSKI // W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 189-198. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-536-8
52
Radio w warunkach rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej / Jan BELICZYŃSKI // W: Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych / red. Colin F. Hales. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - S. 536-546. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-383-8
53
Wartość dla klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji radiowej = Value for the Customer in Creating Competitive Advantage of a Radio Organization / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 106-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
54
Implementacja strategii reklamy = Implementation of Advertising Strategy / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 79-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167914285. - ISSN 1898-6447
55
[Konferencje] / Jan BELICZYŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2008), s. 43-44. - ISSN 0137-7221
56
Słownik mediów, reklamy i marketingu / Jan BELICZYŃSKI, Beata Goczał // Media i Marketing Polska. - nr 12 (250). - Dodatek do czasopisma Media i Marketing Polska, t. Radio (2007), s. 1-15. - ISSN 1507-174X
57
Pojęcie i sposoby rozumienia radia / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 11/12 (103) (2007), s. 26-30. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
58
Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej / Jan BELICZYŃSKI. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Antykwa, 2007. - 194 s. : il., err. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-60495-04-1 ; 978-83-60495049
59
Systemy informacyjne w reklamie radiowej i telewizyjnej = Information Systems in Radio and Television Advertising / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 99-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153804111. - ISSN 1898-6447
60
Radio na falach średnich / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 3/4 (99) (2007), s. 28-33. - Tytuł współwydawany z TV Lider. - ISSN 1234-2122
61
Metody planowania reklamy radiowej / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 7/8 (101) (2007), s. 20-25. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
62
Metody zarządzania reklamą w warunkach rozwoju Technologii Informacyjnej / Jan BELICZYŃSKI // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 171-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
63
Wartość dla klienta jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji radiowej = Value for Client as the Key Factor of the Success the Radio Organization / Jan BELICZYŃSKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007), s. 459-473. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
64
Informacyjne systemy wspomagania działalności rozgłośni radiowej = Information Systems Supporting the Activities of Radio Stations / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 87-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/138500298. - ISSN 0208-7944
65
Metody planowania i kontroli w zarządzaniu reklamą / Jan BELICZYŃSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 74 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-351-8
66
Bez innowacyjności ani rusz! - umiejętność patrzenia w przyszłość w mediach / Krzysztof Nepelski, współpr. Jan BELICZYŃSKI // W: Kongres Innovation Management : innowacyjnoość w strategii firmy!. - (2007), s. 1-7. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
67
Implementacja strategii organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji / Jan BELICZYŃSKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 2, Przegląd badań w zakresie implementacji strategii w firmie / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2007), s. 101-118. - Bibliogr.
68
Misja i wizja regionalnego radia publicznego = Public Radio's Mission and Vision / Jan BELICZYŃSKI // W: Polskie Radio - radio w Polsce = Polskie Radio - Radio in Poland / ed. by Danuta Grzelewska. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. - (Studia Medioznawcze, ISSN 1641-0920 ; nr 3 (26)). - S. 32-47. - Streszcz., summ. Materiały z konferencji naukowej Polskie radio - radio w Polsce zorganizowanej w dniach 31 maja-1 czerwca 2005 roku przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Polskiego Radia S.A. - Pełny tekst: http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2006_3_26/pelny.pdf
69
Media jako organizacje tworzące wartość dla klienta = Media as the Organizations Producing Value for Client / Jan BELICZYŃSKI // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 63-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
70
Słownik pojęć radiowych. Cz. 2 / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 3/4 (93) (2006), s. 34-37. - Uzupełnienie do części 1 zamieszczonej w numerze 1/2 (92) 2006. - Tytuł współwydawany z TV Lider. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
71
Koncepcja zarządzania relacjami z klientami = The Concept of Customer Relations Management / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 117-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113577578. - ISSN 0208-7944
72
Słownik pojęć radiowych. Cz. 1 / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 1/2 (92) (2006), s. 36-39. - Tytuł współwydawany z TV Lider. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
73
Informacyjne wspomaganie implementacji strategii reklamy w organizacji radia i telewizji / Jan BELICZYŃSKI // W: Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : proces implementacji strategii w firmie : wybrane problemy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (2006), s. 140-164. - Bibliogr.
74
[Konferencje] / Jan BELICZYŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2006), s. 39-40. - ISSN 0137-7221
75
Słownik pojęć radiowych. Cz. 3 / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 5/6 (94) (2006), s. 38-42. - Tytuł współwydawany z TV Lider. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
76
Meteo-show na antenie radiowej / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 11/12 (97) (2006), s. 35-37. - Tytuł współwydawany z TV Lider. - ISSN 1234-2122
77
Radio jako obiekt zarządzania / Jan BELICZYŃSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 74 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-275-8
78
Podstawowe gatunki reklamowo-promocyjne i dźwiękowej oprawy programu radiowego / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 1/2 (86) (2005), s. 31-33. - ISSN 1234-2122
79
Typologia radia. cz. 1 / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 7-8 (85) (2005), s. 32-41. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
80
Typologia radia. Cz. 2 / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 9-10 (90) (2005), s. 30-39. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
81
Sieciowanie i rozszczepianie programu radiowego / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 5-6 (88) (2005), s. 42-48. - ISSN 1234-2122
82
Wybrane aspekty metodologii monitoringu i prognozowania wydatków reklamowych w radiu / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 11-12 (91) (2005), s. 36-40. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
83
Identyfikacja / Jan BELICZYŃSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 163-164. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
84
Podstawowe gatunki (formy) radiowe / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 9/10 (84) (2004), s. 33-35. - Streszcz. - ISSN 1234-2122
85
System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego. Cz. 2, CRM antenvy / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 9/10 (84) (2004), s. 46-48. - ISSN 1234-2122
86
Koordynator projektu / Jan BELICZYŃSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 226. - ISBN 83-7251-438-0
87
Koncentracja mediów na przykładzie branży radiowej / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 3/4 (81) (2004), s. 38-44. - Streszcz. - ISSN 1234-2122
88
Kierownik projektu / Jan BELICZYŃSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 198. - ISBN 83-7251-438-0
89
Koncepcja systemu informacji działalności reklamowej = The Advertising Activity Information System / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 652 (2004), s. 103-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64116644. - ISSN 0208-7944
90
Zarządzanie reklamą : pomocnicze materiały dydaktyczne / Jan BELICZYŃSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 66 s. : il., ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-212-X
91
Zasady projektowania / Jan BELICZYŃSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 678-680. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
92
System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego. Cz. 1 / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 5/6 (82) (2004), s. 44-49. - ISSN 1234-2122
93
Preferencje / Jan BELICZYŃSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 432. - ISBN 83-7251-438-0
94
Model systemu informacyjnego w zarządzaniu reklamą = The Model of Information System within Advertising Management / Jan BELICZYŃSKI // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 53-64. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
95
Wykorzystanie zakresu fal średnich w Polsce / Jan BELICZYŃSKI // Radionewsletter.pl (RNL) [on-line]. - 09/08 (2004)[1 ekran]. - [odczyt: 16.07.2015]
96
Wskaźniki i mierniki oceny atrakcyjności nadawcy radiowego / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 11/12 (85) (2004), s. 46-48. - Streszcz. - ISSN 1234-2122
97
Zarządzanie relacjami z klientami : aplikacje systemu CRM : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna Banasik, Jan BELICZYŃSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 63 s. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-190-5
98
Profil ekonomiczny sektora radiowego w Polsce / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 7/8 (77) (2003), s. 39-44. - Streszcz. - ISSN 1234-2122
99
Specyfika działań public relations mediów elektronicznych / Jan BELICZYŃSKI // W: Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003] / red. Dariusz Tworzydło. - Rzeszów: Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003. - S. 41-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-42-1
100
Działania public relations w warunkach rozwoju technologii informacyjnej / Jan BELICZYŃSKI // W: Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 33-39. - Streszcz., summ. - ISBN 83-87658-39-1
101
Zalety radia jako nośnika reklamy / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 1/2 (74) (2003), s. 55-60. - Streszcz. - ISSN 1234-2122
102
Analiza sektora radiowego w Polsce / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 5/6 (76) (2003), s. 40-43. - ISSN 1234-2122
103
Model radia informacyjnego / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 9/10 (78) (2003), s. 33-39. - Streszcz. - ISSN 1234-2122
104
Metody kontroli realizacji strategii marketingowej = Control Methods in the Implementation of Marketing Strategies / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 119-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51390856. - ISSN 0208-7944
105
Radio w Internecie / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 11/12 (73) (2002), s. 53-55. - ISSN 1234-2122
106
Model radia lokalnego / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 7/8 (71) (2002), s. 38-43. - ISSN 1234-2122
107
Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej = Methods of Strategic Analysis and Planning in the Field of Advertising / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 603 (2002), s. 71-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15391. - ISSN 0208-7944
108
Wspomaganie informacyjne zarządzania reklamą = Information Support of Advertising Management / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 64-76. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
109
Koncepcja zarządzania reklamą w warunkach rozwoju technologii informacyjnej = The Concept of Management through Advertising Management under the Conditions of Information Technology Development / Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 111-117. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
110
Strategia reklamy = Advertising Strategies / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 55-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12818. - ISSN 0208-7944
111
[Konferencje] / Adam STABRYŁA; Jan BELICZYŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2002), s. 40-41. - ISSN 0137-7221
112
Radio w Internecie - nieszkodliwe hobby / Krzysztof Nepelski, Wojciech Guzik, Jan BELICZYŃSKI, Maja Habrat // Teletop : media / reklama. - 5 (68) (2002), s. 44-46. - ISSN 1429-7302
113
Strukturalny aspekt organizacji uczącej się / Jan BELICZYŃSKI // W: Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - S. 271-276. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-04-2
114
Wykorzystanie Internetu w działalności public relations firmy / Jan BELICZYŃSKI // W: Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 75-83. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-22-7
115
Planowanie kampanii reklamowej w zarządzaniu firmą = Planning an Advertising Campaign in Enterprise Management / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 561 (2001), s. 107-124. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
116
Miejsce i rola VOA Polish na rynku radiowym w Polsce / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 3/5 (58) (2000), s. 19-22. - ISSN 1234-2122
117
Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą = Media Plan as a Tool of Advertisement Management / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 544 (2000), s. 107-121. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10705. - ISSN 0208-7944
118
Strategie wzrostu produktywności firmy : konferencja naukowa Katedry Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane 2000 / Jan BELICZYŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2000), s. 8-9. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e13b21ed070e/Przeglad Organizacji - 2000.11.pdf. - ISSN 0137-7221
119
Dlaczego radio? - zalety radia jako nośnika reklamy / Jan BELICZYŃSKI // Polskie Radio : Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice SA" [on-line]. - ([2000])[1 ekran]. - [odczyt: 23.10.2013]. - Pełny tekst: http://web.archive.org/web/20040322085411/http://www.radio.katowice.pl/strona_glowna/dlaczego_radio/zalety.html
120
Strategie zarządzania przedsiębiorstw branży reklamowej / Jan BELICZYŃSKI // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 32-37. - Streszcz. - Bibliogr.
121
Metodologia badań radiowych - wybrane aspekty / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 7-8 (52/53) (1999), s. 12-14. - ISSN 1234-2122
122
Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą / Jan BELICZYŃSKI. - Kraków: Antykwa, 1999. - 258 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-75-9
123
O czym nadawca radiowy powinien wiedzieć? / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 4 (37) (1998), s. 31-33. - Streszcz. - ISSN 1234-2122
124
Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Halina PIEKARZ, Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 64 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-76-3
125
Kampania promocyjno-reklamowa "Inwazja mocy '97" Radia RMF FM / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie marketingowe : studia przypadków / red. Jerzy Dietl. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998. - S. 182-204. - ISBN 83-907998-3-9
126
Powstanie i strategia rozwoju Radia "Łan" Proszowice / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 48-75. - Załączniki. - ISBN 83-907998-9-8
127
Planowanie kampanii reklamowej kamery video Sony NP-55H / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie marketingowe : studia przypadków / red. Jerzy Dietl. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998. - S. 205-219. - ISBN 83-907998-3-9
128
Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą / Jan BELICZYŃSKI ; Promotor: Roman NIESTRÓJ. - Kraków, 1998. - 327 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
129
Radio - pełen zakres zalet / Jan BELICZYŃSKI // Aida Media. - nr 7 (50) (1998), s. 5-6. - ISSN 1231-3289
130
Zarządzanie mediami elektronicznymi = Electronics Media Management / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998), s. 121-132. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
131
Współczesne instrumenty zarządzania rozwojem ekonomicznym firmy / Adam STABRYŁA, Jan BELICZYŃSKI // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 1-59. - Bibliogr.
132
Zarządzanie reklamą = Advertising Management / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997), s. 107-119. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
133
Sposoby zarządzania komunikacją / Jan BELICZYŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 50-90. - ISBN 83-87239-00-3
134
Analiza SWOT nadawcy radiowego / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 10 (31) (1997), s. 30-31. - ISSN 1234-2122
135
Powstanie i rozwój Radia RMF FM w Krakowie / Izabela Adamska, Jan BELICZYŃSKI, Krzysztof Nepelski // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 41-52. - Załączniki
136
Kampania promocyjna Radia RMF FM dla marki "FA" firmy "Henkel Polska" S.A. / Izabela Adamska, Jan BELICZYŃSKI, Małgorzata Markowska, Krzysztof Nepelski, Aleksander Roda // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 185-212. - Załączniki
137
Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności / Adam STABRYŁA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Anna NEHRING, Jan BELICZYŃSKI, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 9-50. - Bibliogr.
138
Lansujemy swoje radio / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 2 (11) (1996), s. 12-13. - ISSN 1234-2122
139
Rozwój form organizacyjnych instytucji działalności reklamowej - rozwiązania strukturalne / Jan BELICZYŃSKI // W: Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA. - (1996), s. 134-156. - Bibliogr.
140
Radiowy spot reklamowy / Jan BELICZYŃSKI // Aida Media. - nr 9 (28) (1996), s. 12-13. - ISSN 1231-3289
141
Rynek reklamy radiowej nadawców lokalnych / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 12 (21) (1996), s. 27-28. - ISSN 1234-2122
142
Planowanie radiowej kampanii reklamowej - jak wybierać rozgłośnie radiowe / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 6 (15) (1996), s. 7, 10-11. - ISSN 1234-2122
143
Radio doskonałe / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 1 (10) (1996), s. 19-21. - ISSN 1234-2122
144
Radiowy spot reklamowy / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 4 (13) (1996), s. 21-23. - ISSN 1234-2122
145
Zarządzanie komercyjną stacją radiową w warunkach kształtowania się rynku mediów w Polsce = Management of a Commercial Broadcasting Station in the Period of Shaping a Media Market in Poland / Jan BELICZYŃSKI // W: Transformacja radia w Polsce i na świecie (1990-1995) : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 23-24 listopada 1995 roku / red. Jan Kantyka, Marek Jachimowski. - Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, 1996. - S. 157-178. - Aneksy. - ISBN 83-906325-0-0
146
Modele organizacji działalności reklamowej = Models of Organization of Advertising Activities / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 471 (1996), s. 115-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
147
Tajemnica sukcesu - mediaplanowanie czyli reklama radiowa krok po kroku / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 9 (grudzień) (1995), s. 25-26. - ISSN 1234-2122
148
Sposoby organizowania działalności reklamowej. Cz. 1 / Jan BELICZYŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1995), s. 28-30. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
149
Sposoby organizowania działalności reklamowej. Cz. 2 / Jan BELICZYŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1995), s. 30-33. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
150
Planowanie kampanii reklamowej w radiu / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 8 (listopad) (1995), s. 26-27. - ISSN 1234-2122
151
Zarządzanie publicznymi i prywatnymi mediami elektronicznymi / Jan BELICZYŃSKI // W: Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1995), s. 72-88. - Bibliogr.
152
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw polskich = Contemporary Types of Organizational Structures in Polish Enterprises / Jolanta WALAS, Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 446 (1995), s. 77-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
153
Organizacja systemu informacji menedżerskiej / Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1994), s. 162-215
154
Analiza SWOT jako narzędzie określania strategii działania firmy = The SWOT Analysts as a Tool of Determining the Strategy at Business Activities / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 430 (1994), s. 59-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
155
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw / Jolanta WALAS, Jan BELICZYŃSKI // W: Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1993), s. 8-42. - Bibliogr.
156
Model organizacji marketingu w przedsiębiorstwie = Organizational Model of Marketing Activities in the Enterprise / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 407 (1993), s. 89-102. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
157
Model zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie = The Model of Business Marketing Management / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 375 (1992), s. 89-104. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
158
Tworzenie media planu w firmie / Jan BELICZYŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1992), s. 3-6. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
159
Formułowanie marketingowej strategii zarządzania przedsiębiorstwa / Jan BELICZYŃSKI // W: Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 70-99
160
Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymagań marketingu / Marian Ćwiąkała, Jan BELICZYŃSKI // W: Marketing jako element systemu jakości w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa : materiały seminaryjne / red. Maria Sławińska, Hanna Drozdowska-Strzemińska. - Warszawa: Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Przemysłowych "ZETOM", 1991. - S. 7-34. - Bibliogr.
161
Formy procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Mirosław CHECHELSKI, Jan BELICZYŃSKI // W: Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - (1990), s. 7-45
162
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w dziedzinie rozwoju organizacji : wybrane problemy / [kierownik tematu - Halina PIEKARZ] ; Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Paweł CABAŁA, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 145 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
163
Systemy informacyjne w zarządzaniu rozwojem organizacji : wybrane problemy / Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Paweł CABAŁA, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
164
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 183[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
165
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego / Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 189 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
166
Implementacja i kontrola realizacji strategii marketingowej / Jan BELICZYŃSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 118 s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
167
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 264 s. : il. ; 30 cm
168
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. - 205 s. : il. ; 30 cm
169
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych / Adam STABRYŁA (kierownik tematu), Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA, Beata BARCZAK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 107 s. : il. ; 30 cm
170
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - 272 s. : il. ; 30 cm
1
Beliczyński J., (2022), Geneza i historia strategii firmy - zarys problemu. [W:] CABAŁA P., WALAS-TRĘBACZ J., MAŁKUS T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 35-52.
2
Bińczycki B., Beliczyński J., (2020), Zarządzanie projektami : IV Seminarium naukowe Katedry Procesu Zarządzania, "Kurier UEK", nr 3 (85), s. 42-44; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/42
3
Beliczyński J., (2018), Zarządzanie portfelem w organizacji medialnej. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 231-241.
4
Jędrzejewski S., Beliczyński J., (2018), Public Service Radio in Poland vs Technology Challenges : a Turning Point, "Radio Journal : International Studies in Broadcast & Audio Media", vol. 16, no. 1, s. 29-44.
5
Beliczyński J., (2018), Rozwój myśli z zakresu zarządzania w okresie przednaukowym - od Kartezjusza do Fredericka W. Taylora, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 37, nr 1, s. 35-51; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/34/27
6
Beliczyński J., (2018), Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 28-41.
7
Beliczyński J., (2018), Public Polish Radio in the Communication and Promoting of Values - a Media Management Point of View, "Journal of Modern Management Process", Vol. 3, no. 1, s. 58-73; http://www.journalmmp.com/index.php/jmmp/article/download/50/50
8
Beliczyński J., (2017), Rozwój polskiej radiofonii w PRL (1945-1989) w aspekcie technicznym i programowym. [W:] Lewiński D., Stasiuk-Krajewska K., Wróblewski R. (red.), Graszewicz.com : media, komunikacja, kultura, Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, s. 395-420.
9
Beliczyński J., (2016), Koncepcja zarządzania rozwojem organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 33-41.
10
Beliczyński J., (2016), Zarządzanie projektami dla przedsiębiorców, "Kurier UEK", nr [2] 8(69), s. 20; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016
11
Beliczyński J., (2016), Metody kreatywnego myślenia w definiowaniu projektu. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 34-50.
12
Beliczyński J., (2015), Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami, "Studia Medioznawcze", nr 1 (60), s. 87-103; http://sm.id.uw.edu.pl/Numery/2015_1_60/beliczynski.pdf
13
Beliczyński J., (2015), Determinanty rozwoju radia w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. [W:] Kaczmarczyk M., Boczkowska M. (red.), Media i dziennikarstwo w XX wieku : studia i szkice, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s. 105-126.
14
Beliczyński J., (2015), Raport o polskiej radiofonii : radiofonia na falach długich, średnich i krótkich - renesans czy relikt historyczny?, "Świat Radio", nr 7, s. 20-23; http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/inne/2168293403.pdf
15
Beliczyński J., (2014), Kategoria "zdolność rozwojowa organizacji" w zarządzaniu strategicznym, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 259-266.
16
Beliczyński J., Jędrzejewski S., (2014), Bez pośpiechu z cyfrowym radiem, "Rzeczpospolita", nr 196, s. A12; https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art4920141-jan-beliczynski-stanislaw-jedrzejewski-bez-pospiechu-z-cyfrowym-radiem
17
Beliczyński J., (2014), Strategie rozwoju organizacji radiowych w Polsce. [W:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, s. 79-98.
18
Beliczyński J., (2014), Zarządzanie organizacją radiową jako dziedzina badawcza zarządzania mediami. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 313-333.
19
Beliczyński J., (2013), Organizacja w otoczeniu rynkowym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 24-39.
20
Beliczyński J., (2013), Podstawowe nurty badawcze w zarządzaniu mediami. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 351-375.
21
Beliczyński J., (2013), Zdolność rozwojowa radia w warunkach konwergencji medialnej. [W:] Kaczmarczyk M., Rott D. (red.), Problemy konwergencji mediów, T. 2, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas"; Praga: Verbum, s. 107-117.
22
Beliczyński J., (2012), Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 28-41.
23
Beliczyński J., (2012), Organizacja radiowa jako obiekt badań w zarządzaniu mediami, "Studia Medioznawcze", nr 1 (48), s. 15-32; http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2012_1_48/beliczynski.pdf
24
Beliczyński J., (2012), Metodyka analizy zdolności rozwojowej organizacji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 245-275.
25
Beliczyński J., (2012), Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w średniowieczu i epoce odrodzenia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 157-176.
26
Beliczyński J., (2011), Dywersyfikacja, integracja i rozwój przedsiębiorstw radiowych w Polsce. [W:] op., BOROWIECKI R., JAKI A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 765-784.
27
Beliczyński J., (2011), Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w starożytności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871, s. 193-209; https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/zeszyty/171188009
28
Beliczyński J., (2011), Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta. [W:] Stabryła A. (red.), Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, s. 45-99.
29
Beliczyński J., (2011), Organizacja radiowa w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 336-361.
30
Beliczyński J., (2010), Rozwój organizacji Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o.: studium przypadku, Stabryła A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 98 s.
31
Beliczyński J., (2010), Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 59-121.
32
Beliczyński J., (2010), Internacjonalizacja jako determinanta rozwoju organizacji radiowych. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 540-547.
33
Beliczyński J., (2010), Jakość produktu radiowego. [W:] Miklaszewski S., Mikuła B. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 355-374.
34
Beliczyński J., (2010), Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009. [W:] Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Nierenberg B., Marszałek-Kawa J. (red.), Radio i gazety: transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 20-33.
35
Beliczyński J., (2010), Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej. [W:] Dudek P., Kuś M. (red.), Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 165-193.
36
Beliczyński J., (2010), Zdolność rozwojowa przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, s. 55-69.
37
Beliczyński J., (2010), Misja a społeczna odpowiedzialność organizacji radiowej. [W:] Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 149-161.
38
Beliczyński J., (2010), Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 163-204.
39
Beliczyński J., (2009), Zarządzanie rozgłośnią radiową: wybrane aspekty marketingowe: (przedruk artykułów z "Radio-Lidera" za lata 1995-2007), Kluczbork : Wydawnictwo i Drukarnia Antykwa, 294 s.
40
Bartusik K., Beliczyński J., Kozina A., Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 317-419.
41
Beliczyński J., (2009), Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 198-245.
42
Beliczyński J., (2009), Kategoria wartość dla klienta w naukach o zarządzaniu. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 36-45.
43
Beliczyński J., (2009), Radio jako obiekt badań naukowych, "Teorie komunikacji i mediów", Vol. 1, s. 121-142.
44
Beliczyński J., (2009), Działania marketingowe organizacji radiowej a zachowania słuchaczy i reklamodawców. [W:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 494-507.
45
Beliczyński J., (2009), Zarządzanie relacjami z klientami w organizacji radiowej. [W:] Domańska-Szaruga B. (red.), Budowanie relacji z klientem, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 199-210.
46
Beliczyński J., Mesjasz C., Stabryła A., (2009), Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 165-200.
47
Beliczyński J., (2009), Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej dr hab. Haliny Piekarz, prof. UEK, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 12-13; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
48
Beliczyński J., (2009), Rozwój organizacji radiowej przez innowacje. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 501-512.
49
Beliczyński J., (2008), Strategie działania organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji medialnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 65-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/160343609
50
Beliczyński J., (2008), Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 209-259.
51
Beliczyński J., (2008), Innowacje produktowe organizacji medialnych. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 189-198.
52
Beliczyński J., (2008), Radio w warunkach rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej. [W:] Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 536-546.
53
Beliczyński J., (2008), Wartość dla klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji radiowej. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 106-119.
54
Beliczyński J., (2008), Implementacja strategii reklamy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 79-93; https://bazekon.uek.krakow.pl/167914285
55
Beliczyński J., (2008), [Konferencje], "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 43-44.
56
Beliczyński J., Goczał B., (2007), Słownik mediów, reklamy i marketingu, "Media i Marketing Polska", nr 12 (250). - Dodatek do czasopisma Media i Marketing Polska, t. Radio, s. 1-15.
57
Beliczyński J., (2007), Pojęcie i sposoby rozumienia radia, "Radio Lider", nr 11/12 (103), s. 26-30.
58
Beliczyński J., (2007), Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej, Kraków : Oficyna Wydawnicza Antykwa, 194 s.
59
Beliczyński J., (2007), Systemy informacyjne w reklamie radiowej i telewizyjnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 99-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/153804111
60
Beliczyński J., (2007), Radio na falach średnich, "Radio Lider", nr 3/4 (99), s. 28-33.
61
Beliczyński J., (2007), Metody planowania reklamy radiowej, "Radio Lider", nr 7/8 (101), s. 20-25.
62
Beliczyński J., (2007), Metody zarządzania reklamą w warunkach rozwoju Technologii Informacyjnej. [W:] POTOCKI A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 171-182.
63
Beliczyński J., (2007), Wartość dla klienta jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji radiowej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2, s. 459-473.
64
Beliczyński J., (2007), Informacyjne systemy wspomagania działalności rozgłośni radiowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 87-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/138500298
65
Beliczyński J., (2007), Metody planowania i kontroli w zarządzaniu reklamą, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 74 s.
66
Nepelski K., (2007), Bez innowacyjności ani rusz! - umiejętność patrzenia w przyszłość w mediach. [W:] Kongres Innovation Management : innowacyjnoość w strategii firmy!, s. 1-7.
67
Beliczyński J., (2007), Implementacja strategii organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 2, Przegląd badań w zakresie implementacji strategii w firmie, s. 101-118.
68
Beliczyński J., (2006), Misja i wizja regionalnego radia publicznego. [W:] Grzelewska D. (red.), Polskie Radio - radio w Polsce (Studia Medioznawcze; nr 3 (26)), Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 32-47.
69
Beliczyński J., (2006), Media jako organizacje tworzące wartość dla klienta. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 63-76.
70
Beliczyński J., (2006), Słownik pojęć radiowych. Cz. 2, "Radio Lider", nr 3/4 (93), s. 34-37.
71
Beliczyński J., (2006), Koncepcja zarządzania relacjami z klientami, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 117-131; https://bazekon.uek.krakow.pl/113577578
72
Beliczyński J., (2006), Słownik pojęć radiowych. Cz. 1, "Radio Lider", nr 1/2 (92), s. 36-39.
73
Beliczyński J., (2006), Informacyjne wspomaganie implementacji strategii reklamy w organizacji radia i telewizji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : proces implementacji strategii w firmie : wybrane problemy, s. 140-164.
74
Beliczyński J., (2006), [Konferencje], "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 39-40.
75
Beliczyński J., (2006), Słownik pojęć radiowych. Cz. 3, "Radio Lider", nr 5/6 (94), s. 38-42.
76
Beliczyński J., (2006), Meteo-show na antenie radiowej, "Radio Lider", nr 11/12 (97), s. 35-37.
77
Beliczyński J., (2005), Radio jako obiekt zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 74 s.
78
Beliczyński J., (2005), Podstawowe gatunki reklamowo-promocyjne i dźwiękowej oprawy programu radiowego, "Radio Lider", nr 1/2 (86), s. 31-33.
79
Beliczyński J., (2005), Typologia radia. cz. 1, "Radio Lider", nr 7-8 (85), s. 32-41.
80
Beliczyński J., (2005), Typologia radia. Cz. 2, "Radio Lider", nr 9-10 (90), s. 30-39.
81
Beliczyński J., (2005), Sieciowanie i rozszczepianie programu radiowego, "Radio Lider", nr 5-6 (88), s. 42-48.
82
Beliczyński J., (2005), Wybrane aspekty metodologii monitoringu i prognozowania wydatków reklamowych w radiu, "Radio Lider", nr 11-12 (91), s. 36-40.
83
Beliczyński J., (2004), Identyfikacja. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 163-164.
84
Beliczyński J., (2004), Podstawowe gatunki (formy) radiowe, "Radio Lider", nr 9/10 (84), s. 33-35.
85
Beliczyński J., (2004), System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego. Cz. 2, CRM antenvy, "Radio Lider", nr 9/10 (84), s. 46-48.
86
Beliczyński J., (2004), Koordynator projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 226.
87
Beliczyński J., (2004), Koncentracja mediów na przykładzie branży radiowej, "Radio Lider", nr 3/4 (81), s. 38-44.
88
Beliczyński J., (2004), Kierownik projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 198.
89
Beliczyński J., (2004), Koncepcja systemu informacji działalności reklamowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 103-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/64116644
90
Beliczyński J., (2004), Zarządzanie reklamą: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 66 s.
91
Beliczyński J., (2004), Zasady projektowania. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 678-680.
92
Beliczyński J., (2004), System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego. Cz. 1, "Radio Lider", nr 5/6 (82), s. 44-49.
93
Beliczyński J., (2004), Preferencje. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 432.
94
Beliczyński J., (2004), Model systemu informacyjnego w zarządzaniu reklamą. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 53-64.
95
Beliczyński J., (2004), Wykorzystanie zakresu fal średnich w Polsce, "Radionewsletter.pl (RNL)" [on-line], 09/08
96
Beliczyński J., (2004), Wskaźniki i mierniki oceny atrakcyjności nadawcy radiowego, "Radio Lider", nr 11/12 (85), s. 46-48.
97
Banasik A., Beliczyński J., (2003), Zarządzanie relacjami z klientami: aplikacje systemu CRM: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 63 s.
98
Beliczyński J., (2003), Profil ekonomiczny sektora radiowego w Polsce, "Radio Lider", nr 7/8 (77), s. 39-44.
99
Beliczyński J., (2003), Specyfika działań public relations mediów elektronicznych. [W:] Tworzydło D. (red.), Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003], Rzeszów : Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 41-56.
100
Beliczyński J., (2003), Działania public relations w warunkach rozwoju technologii informacyjnej. [W:] Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 33-39.
101
Beliczyński J., (2003), Zalety radia jako nośnika reklamy, "Radio Lider", nr 1/2 (74), s. 55-60.
102
Beliczyński J., (2003), Analiza sektora radiowego w Polsce, "Radio Lider", nr 5/6 (76), s. 40-43.
103
Beliczyński J., (2003), Model radia informacyjnego, "Radio Lider", nr 9/10 (78), s. 33-39.
104
Beliczyński J., (2003), Metody kontroli realizacji strategii marketingowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 119-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/51390856
105
Beliczyński J., (2002), Radio w Internecie, "Radio Lider", nr 11/12 (73), s. 53-55.
106
Beliczyński J., (2002), Model radia lokalnego, "Radio Lider", nr 7/8 (71), s. 38-43.
107
Beliczyński J., (2002), Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 71-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/15391
108
Beliczyński J., (2002), Wspomaganie informacyjne zarządzania reklamą. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 64-76.
109
Beliczyński J., Barczak B., (2002), Koncepcja zarządzania reklamą w warunkach rozwoju technologii informacyjnej. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111-117.
110
Beliczyński J., (2002), Strategia reklamy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 55-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/12818
111
Stabryła A., Beliczyński J., (2002), [Konferencje], "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 40-41.
112
Nepelski K., Guzik W., Beliczyński J., Habrat M., (2002), Radio w Internecie - nieszkodliwe hobby, "Teletop", 5 (68), s. 44-46.
113
Beliczyński J., (2001), Strukturalny aspekt organizacji uczącej się. [W:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 271-276.
114
Beliczyński J., (2001), Wykorzystanie Internetu w działalności public relations firmy. [W:] Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji, T. 1, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 75-83.
115
Beliczyński J., (2001), Planowanie kampanii reklamowej w zarządzaniu firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 107-124.
116
Beliczyński J., (2000), Miejsce i rola VOA Polish na rynku radiowym w Polsce, "Radio Lider", nr 3/5 (58), s. 19-22.
117
Beliczyński J., (2000), Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 107-121; https://bazekon.uek.krakow.pl/10705
118
Beliczyński J., (2000), Strategie wzrostu produktywności firmy : konferencja naukowa Katedry Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane 2000, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 8-9; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e13b21ed070e/Przeglad Organizacji - 2000.11.pdf
119
Beliczyński J., (2000), Dlaczego radio? - zalety radia jako nośnika reklamy, "Polskie Radio" [on-line]; http://web.archive.org/web/20040322085411/http://www.radio.katowice.pl/strona_glowna/dlaczego_radio/zalety.html
120
Beliczyński J., (2000), Strategie zarządzania przedsiębiorstw branży reklamowej. [W:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000, T. 1, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 32-37.
121
Beliczyński J., (1999), Metodologia badań radiowych - wybrane aspekty, "Radio Lider", nr 7-8 (52/53), s. 12-14.
122
Beliczyński J., (1999), Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą, Kraków : Antykwa, 258 s.
123
Beliczyński J., (1998), O czym nadawca radiowy powinien wiedzieć?, "Radio Lider", nr 4 (37), s. 31-33.
124
Piekarz H., Bartusik K., Beliczyński J., (1998), Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 64 s.
125
Beliczyński J., (1998), Kampania promocyjno-reklamowa "Inwazja mocy '97" Radia RMF FM. [W:] Dietl J. (red.), Zarządzanie marketingowe : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, s. 182-204.
126
Beliczyński J., (1998), Powstanie i strategia rozwoju Radia "Łan" Proszowice. [W:] Kozina A. (red.), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 48-75.
127
Beliczyński J., (1998), Planowanie kampanii reklamowej kamery video Sony NP-55H. [W:] Dietl J. (red.), Zarządzanie marketingowe : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, s. 205-219.
128
Beliczyński J., (1998), Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą, Prom. Niestrój R., Kraków : , 327 k.
129
Beliczyński J., (1998), Radio - pełen zakres zalet, "Aida Media", nr 7 (50), s. 5-6.
130
Beliczyński J., (1998), Zarządzanie mediami elektronicznymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 509, s. 121-132.
131
Stabryła A., Beliczyński J., (1998), Współczesne instrumenty zarządzania rozwojem ekonomicznym firmy. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 1, s. 1-59.
132
Beliczyński J., (1997), Zarządzanie reklamą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 499, s. 107-119.
133
Beliczyński J., Martyniak Z., Potocki A., (1997), Sposoby zarządzania komunikacją. [W:] Martyniak Z. (red.), Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 50-90.
134
Beliczyński J., (1997), Analiza SWOT nadawcy radiowego, "Radio Lider", nr 10 (31), s. 30-31.
135
Adamska I., Beliczyński J., Nepelski K., (1997), Powstanie i rozwój Radia RMF FM w Krakowie. [W:] KOZINA A., NALEPKA A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 41-52.
136
Adamska I., Beliczyński J., Markowska M., Nepelski K., Roda A., (1997), Kampania promocyjna Radia RMF FM dla marki "FA" firmy "Henkel Polska" S.A.. [W:] KOZINA A., NALEPKA A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 185-212.
137
Stabryła A., Chomątowski S., Nehring A., Beliczyński J., Bartusik K., Woźniak K., (1997), Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 9-50.
138
Beliczyński J., (1996), Lansujemy swoje radio, "Radio Lider", nr 2 (11), s. 12-13.
139
Beliczyński J., (1996), Rozwój form organizacyjnych instytucji działalności reklamowej - rozwiązania strukturalne. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 134-156.
140
Beliczyński J., (1996), Radiowy spot reklamowy, "Aida Media", nr 9 (28), s. 12-13.
141
Beliczyński J., (1996), Rynek reklamy radiowej nadawców lokalnych, "Radio Lider", nr 12 (21), s. 27-28.
142
Beliczyński J., (1996), Planowanie radiowej kampanii reklamowej - jak wybierać rozgłośnie radiowe, "Radio Lider", nr 6 (15), s. 7, 10-11.
143
Beliczyński J., (1996), Radio doskonałe, "Radio Lider", nr 1 (10), s. 19-21.
144
Beliczyński J., (1996), Radiowy spot reklamowy, "Radio Lider", nr 4 (13), s. 21-23.
145
Beliczyński J., (1996), Zarządzanie komercyjną stacją radiową w warunkach kształtowania się rynku mediów w Polsce. [W:] Kantyka J., Jachimowski M. (red.), Transformacja radia w Polsce i na świecie (1990-1995) : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 23-24 listopada 1995 roku, Katowice : Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, s. 157-178.
146
Beliczyński J., (1996), Modele organizacji działalności reklamowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 471, s. 115-128.
147
Beliczyński J., (1995), Tajemnica sukcesu - mediaplanowanie czyli reklama radiowa krok po kroku, "Radio Lider", nr 9 (grudzień), s. 25-26.
148
Beliczyński J., (1995), Sposoby organizowania działalności reklamowej. Cz. 1, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 28-30.
149
Beliczyński J., (1995), Sposoby organizowania działalności reklamowej. Cz. 2, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 30-33.
150
Beliczyński J., (1995), Planowanie kampanii reklamowej w radiu, "Radio Lider", nr 8 (listopad), s. 26-27.
151
Beliczyński J., (1995), Zarządzanie publicznymi i prywatnymi mediami elektronicznymi. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 72-88.
152
Walas J., Beliczyński J., (1995), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw polskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 446, s. 77-92.
153
Stabryła A., Mesjasz C., Bartusik K., Beliczyński J., (1994), Organizacja systemu informacji menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego, s. 162-215.
154
Beliczyński J., (1994), Analiza SWOT jako narzędzie określania strategii działania firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 430, s. 59-72.
155
Walas J., Beliczyński J., (1993), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego, s. 8-42.
156
Beliczyński J., (1993), Model organizacji marketingu w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 407, s. 89-102.
157
Beliczyński J., (1992), Model zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 375, s. 89-104.
158
Beliczyński J., (1992), Tworzenie media planu w firmie, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 3-6.
159
Beliczyński J., (1991), Formułowanie marketingowej strategii zarządzania przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Rozwój struktur i procesów zarządzania, s. 70-99.
160
Ćwiąkała M., Beliczyński J., (1991), Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymagań marketingu. [W:] Sławińska M., Drozdowska-Strzemińska H. (red.), Marketing jako element systemu jakości w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa: materiały seminaryjne, Warszawa : Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Przemysłowych "ZETOM", s. 7-34.
161
Stabryła A., Chechelski M., Beliczyński J., (1990), Formy procesu zarządzania. [W:] Stabryła A., Machaczka J. (kierownik tematu), Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze, s. 7-45.
162
Piekarz H., Walas-Trębacz J., Cabała P., Barczak B., Beliczyński J., (2005), Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w dziedzinie rozwoju organizacji: wybrane problemy, Piekarz H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s.
163
Piekarz H., Walas-Trębacz J., Cabała P., Beliczyński J., Barczak B., (2004), Systemy informacyjne w zarządzaniu rozwojem organizacji: wybrane problemy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 137 s.
164
Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183[1] s.
165
Mesjasz C., Piekarz H., Kozina A., Małkus T., Beliczyński J., (2002), Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 189 s.
166
Beliczyński J., (2001), Implementacja i kontrola realizacji strategii marketingowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 s.
167
Stabryła A., Bartusik K., Małkus T., Wawak S., Woźniak K., Piekarz H., Walas-Trębacz J., Beliczyński J., Barczak B., Cabała P., Bińczycki B., Kozioł L., Tyrańska M., Kozina A., Mesjasz C., (2000), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 264 s.
168
Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., Małkus T., Wawak S., Piekarz H., Walas-Trębacz J., Beliczyński J., (1999), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1], Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 205 s.
169
Stabryła A., Piekarz H., Dziadoń J., Nalepka A., Barczak B., Beliczyński J., Chechelski M., Kozina A., Walas J., (1993), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
170
Stabryła A., Piekarz H., Dziadoń J., Lisiński M., Mesjasz C., Nalepka A., Skarbek T., Beliczyński J., Chechelski M., Kozina A., (1991), Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 272 s.
1
@inbook{UEK:2168367724,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Geneza i historia strategii firmy - zarys problemu",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy",
pages = "35-52",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2022",
isbn = "978-83-67153-17-1 ; 978-83-67153-18-8",
}
2
@misc{UEK:2168351410,
author = "Bernard Bińczycki and Jan Beliczyński",
title = "Zarządzanie projektami : IV Seminarium naukowe Katedry Procesu Zarządzania",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (85)",
pages = "42-44",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/42},
}
3
@inbook{UEK:2168323781,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zarządzanie portfelem w organizacji medialnej",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "231-241",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
4
@article{UEK:2168325333,
author = "Stanisław Jędrzejewski and Jan Beliczyński",
title = "Public Service Radio in Poland vs Technology Challenges : a Turning Point",
journal = "Radio Journal : International Studies in Broadcast & Audio Media",
number = "vol. 16, no. 1",
pages = "29-44",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1386/rjao.16.1.29_1},
url = {},
}
5
@article{UEK:2168327759,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Rozwój myśli z zakresu zarządzania w okresie przednaukowym - od Kartezjusza do Fredericka W. Taylora",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 37, 1",
pages = "35-51",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2018.01.3551},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/34/27},
}
6
@inbook{UEK:2168329197,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "28-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
7
@article{UEK:2168330099,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Public Polish Radio in the Communication and Promoting of Values - a Media Management Point of View",
journal = "Journal of Modern Management Process",
number = "Vol. 3, no. 1",
pages = "58-73",
adress = "",
year = "2018",
url = {http://www.journalmmp.com/index.php/jmmp/article/download/50/50},
}
8
@inbook{UEK:2168328339,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Rozwój polskiej radiofonii w PRL (1945-1989) w aspekcie technicznym i programowym",
booktitle = "Graszewicz.com : media, komunikacja, kultura",
pages = "395-420",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Libron - Filip Lohner",
year = "2017",
isbn = "978-83-65705-75-4",
}
9
@article{UEK:2168314427,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Koncepcja zarządzania rozwojem organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12",
pages = "33-41",
year = "2016",
}
10
@misc{UEK:2168343690,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zarządzanie projektami dla przedsiębiorców",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[2] 8(69)",
pages = "20",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016},
}
11
@inbook{UEK:2168310469,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Metody kreatywnego myślenia w definiowaniu projektu",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "34-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
12
@article{UEK:2168290975,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami",
journal = "Studia Medioznawcze",
number = "1 (60)",
pages = "87-103",
year = "2015",
url = {http://sm.id.uw.edu.pl/Numery/2015_1_60/beliczynski.pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168292725,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Determinanty rozwoju radia w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym",
booktitle = "Media i dziennikarstwo w XX wieku : studia i szkice",
pages = "105-126",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Humanitas",
year = "2015",
isbn = "978-83-64788-12-3",
}
14
@article{UEK:2168293403,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Raport o polskiej radiofonii : radiofonia na falach długich, średnich i krótkich - renesans czy relikt historyczny?",
journal = "Świat Radio",
number = "7",
pages = "20-23",
year = "2015",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/inne/2168293403.pdf},
}
15
@article{UEK:2168279385,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Kategoria zdolność rozwojowa organizacji w zarządzaniu strategicznym",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "259-266",
year = "2014",
}
16
@article{UEK:2168282439,
author = "Jan Beliczyński and Stanisław Jędrzejewski",
title = "Bez pośpiechu z cyfrowym radiem",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "196",
pages = "A12",
year = "2014",
url = {https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art4920141-jan-beliczynski-stanislaw-jedrzejewski-bez-pospiechu-z-cyfrowym-radiem},
}
17
@inbook{UEK:2168282715,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Strategie rozwoju organizacji radiowych w Polsce",
booktitle = "Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym",
pages = "79-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
url = {https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PA79#v=onepage&q&f=false},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-5-0",
}
18
@unpublished{UEK:2168295131,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zarządzanie organizacją radiową jako dziedzina badawcza zarządzania mediami",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "313-333",
year = "2014",
}
19
@inbook{UEK:2168271304,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Organizacja w otoczeniu rynkowym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "24-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
20
@unpublished{UEK:2168287227,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Podstawowe nurty badawcze w zarządzaniu mediami",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "351-375",
year = "2013",
}
21
@inbook{UEK:2168269734,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zdolność rozwojowa radia w warunkach konwergencji medialnej",
booktitle = "Problemy konwergencji mediów. T. 2",
pages = "107-117",
adress = "Sosnowiec; Praga",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Humanitas; Verbum",
year = "2013",
isbn = "978-83-61991-43-4 ; 978-80-87800-00-3",
}
22
@inbook{UEK:2168237834,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "28-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
23
@article{UEK:2168227702,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Organizacja radiowa jako obiekt badań w zarządzaniu mediami",
journal = "Studia Medioznawcze",
number = "1 (48)",
pages = "15-32",
year = "2012",
url = {http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2012_1_48/beliczynski.pdf},
}
24
@unpublished{UEK:2168263426,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Metodyka analizy zdolności rozwojowej organizacji",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "245-275",
year = "2012",
}
25
@article{UEK:2168249324,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w średniowieczu i epoce odrodzenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "157-176",
year = "2012",
}
26
@inbook{UEK:2168220180,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Dywersyfikacja, integracja i rozwój przedsiębiorstw radiowych w Polsce",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "765-784",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
27
@article{UEK:2168218586,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w starożytności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "871",
pages = "193-209",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/zeszyty/171188009},
}
28
@inbook{UEK:2168230222,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta",
booktitle = "Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "45-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2011",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/files/PDDSZP/PPDSZP-st.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-5-2",
}
29
@unpublished{UEK:2168255446,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Organizacja radiowa w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "336-361",
year = "2011",
}
30
@book{UEK:2166147959,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Rozwój organizacji Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o. : studium przypadku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-515-9",
}
31
@unpublished{UEK:2168230934,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "59-121",
year = "2010",
}
32
@inbook{UEK:2164895747,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Internacjonalizacja jako determinanta rozwoju organizacji radiowych",
booktitle = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
pages = "540-547",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
33
@inbook{UEK:2165812497,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Jakość produktu radiowego",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji",
pages = "355-374",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-1-3",
}
34
@inbook{UEK:2165773702,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009",
booktitle = "Radio i gazety : transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku",
pages = "20-33",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7611-633-4",
}
35
@inbook{UEK:2165779678,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej",
booktitle = "Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości",
pages = "165-193",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7611-627-3",
}
36
@inbook{UEK:2165403150,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zdolność rozwojowa przedsiębiorstwa",
booktitle = "Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "55-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=ch-SyiPLFpMC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-3-8",
}
37
@inbook{UEK:2165688103,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Misja a społeczna odpowiedzialność organizacji radiowej",
booktitle = "Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "149-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-278-1",
}
38
@inbook{UEK:2165522653,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "163-204",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
39
@book{UEK:50360,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zarządzanie rozgłośnią radiową : wybrane aspekty marketingowe : (przedruk artykułów z Radio-Lidera za lata 1995-2007)",
adress = "Kluczbork",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Antykwa",
year = "2009",
isbn = "83-60495-13-0",
}
40
@inbook{UEK:2162157587,
author = "Katarzyna Bartusik and Jan Beliczyński and Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "317-419",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
41
@unpublished{UEK:2168218982,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "198-245",
year = "2009",
}
42
@inbook{UEK:2162026619,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Kategoria wartość dla klienta w naukach o zarządzaniu",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "36-45",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
43
@article{UEK:2165777897,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Radio jako obiekt badań naukowych",
journal = "Teorie komunikacji i mediów",
number = "Vol. 1",
pages = "121-142",
year = "2009",
}
44
@inbook{UEK:2161841326,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Działania marketingowe organizacji radiowej a zachowania słuchaczy i reklamodawców",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu",
pages = "494-507",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1827-7",
}
45
@inbook{UEK:2165779389,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zarządzanie relacjami z klientami w organizacji radiowej",
booktitle = "Budowanie relacji z klientem",
pages = "199-210",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60652-45-9",
}
46
@inbook{UEK:2162149816,
author = "Jan Beliczyński and Czesław Mesjasz and Adam Stabryła",
title = "Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "165-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
47
@misc{UEK:2168275035,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej dr hab. Haliny Piekarz, prof. UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "12-13",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009},
}
48
@inbook{UEK:2161797960,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Rozwój organizacji radiowej przez innowacje",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "501-512",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
49
@article{UEK:50499,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Strategie działania organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji medialnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "65-79",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160343609},
}
50
@unpublished{UEK:2168230234,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "209-259",
year = "2008",
}
51
@inbook{UEK:2165904390,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Innowacje produktowe organizacji medialnych",
booktitle = "Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym",
pages = "189-198",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-536-8",
}
52
@inbook{UEK:2165779891,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Radio w warunkach rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych",
pages = "536-546",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2008",
isbn = "978-83-7338-383-8",
}
53
@inbook{UEK:50957,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Wartość dla klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji radiowej",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1",
pages = "106-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
54
@article{UEK:51340,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Implementacja strategii reklamy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "79-93",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167914285},
}
55
@misc{UEK:2168263042,
author = "Jan Beliczyński",
title = "[Konferencje]",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "43-44",
year = "2008",
}
56
@article{UEK:2166184429,
author = "Jan Beliczyński and Beata Goczał",
title = "Słownik mediów, reklamy i marketingu",
journal = "Media i Marketing Polska",
number = "12 (250). - Dodatek do czasopisma Media i Marketing Polska, t. Radio",
pages = "1-15",
year = "2007",
}
57
@article{UEK:2165831887,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Pojęcie i sposoby rozumienia radia",
journal = "Radio Lider",
number = "11/12 (103)",
pages = "26-30",
year = "2007",
}
58
@book{UEK:51924,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Antykwa",
year = "2007",
isbn = "83-60495-04-1 ; 978-83-60495049",
}
59
@article{UEK:50875,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Systemy informacyjne w reklamie radiowej i telewizyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "99-119",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153804111},
}
60
@article{UEK:2165834323,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Radio na falach średnich",
journal = "Radio Lider",
number = "3/4 (99)",
pages = "28-33",
year = "2007",
}
61
@article{UEK:2165828764,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Metody planowania reklamy radiowej",
journal = "Radio Lider",
number = "7/8 (101)",
pages = "20-25",
year = "2007",
}
62
@inbook{UEK:2165626159,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Metody zarządzania reklamą w warunkach rozwoju Technologii Informacyjnej",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "171-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
63
@article{UEK:51011,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Wartość dla klienta jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji radiowej",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2",
pages = "459-473",
adress = "",
year = "2007",
}
64
@article{UEK:50725,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Informacyjne systemy wspomagania działalności rozgłośni radiowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "87-103",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/138500298},
}
65
@book{UEK:2165775441,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Metody planowania i kontroli w zarządzaniu reklamą",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-351-8",
}
66
@misc{UEK:2168270404,
author = "Krzysztof Nepelski",
title = "Bez innowacyjności ani rusz! - umiejętność patrzenia w przyszłość w mediach",
booktitle = "Kongres Innovation Management : innowacyjnoość w strategii firmy!",
pages = "1-7",
year = "2007",
url = {},
}
67
@unpublished{UEK:2168219356,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Implementacja strategii organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 2, Przegląd badań w zakresie implementacji strategii w firmie ",
pages = "101-118",
year = "2007",
}
68
@inbook{UEK:2165808547,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Misja i wizja regionalnego radia publicznego",
booktitle = "Polskie Radio - radio w Polsce",
pages = "32-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR",
year = "2006",
url = {http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2006_3_26/pelny.pdf},
issn = "1641-0920",
}
69
@inbook{UEK:2166176521,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Media jako organizacje tworzące wartość dla klienta",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "63-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
70
@article{UEK:2166406195,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Słownik pojęć radiowych. Cz. 2",
journal = "Radio Lider",
number = "3/4 (93)",
pages = "34-37",
year = "2006",
}
71
@article{UEK:52722,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Koncepcja zarządzania relacjami z klientami",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "117-131",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113577578},
}
72
@article{UEK:2166406172,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Słownik pojęć radiowych. Cz. 1",
journal = "Radio Lider",
number = "1/2 (92)",
pages = "36-39",
year = "2006",
}
73
@unpublished{UEK:2168231264,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Informacyjne wspomaganie implementacji strategii reklamy w organizacji radia i telewizji",
booktitle = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : proces implementacji strategii w firmie : wybrane problemy",
pages = "140-164",
year = "2006",
}
74
@misc{UEK:2168263038,
author = "Jan Beliczyński",
title = "[Konferencje]",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "39-40",
year = "2006",
}
75
@article{UEK:2166406212,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Słownik pojęć radiowych. Cz. 3",
journal = "Radio Lider",
number = "5/6 (94)",
pages = "38-42",
year = "2006",
}
76
@article{UEK:2166403531,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Meteo-show na antenie radiowej",
journal = "Radio Lider",
number = "11/12 (97)",
pages = "35-37",
year = "2006",
}
77
@book{UEK:52508,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Radio jako obiekt zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-275-8",
}
78
@article{UEK:2168261936,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Podstawowe gatunki reklamowo-promocyjne i dźwiękowej oprawy programu radiowego",
journal = "Radio Lider",
number = "1/2 (86)",
pages = "31-33",
year = "2005",
}
79
@article{UEK:2168218212,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Typologia radia. cz. 1",
journal = "Radio Lider",
number = "7-8 (85)",
pages = "32-41",
year = "2005",
}
80
@article{UEK:2168218214,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Typologia radia. Cz. 2",
journal = "Radio Lider",
number = "9-10 (90)",
pages = "30-39",
year = "2005",
}
81
@article{UEK:2168218206,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Sieciowanie i rozszczepianie programu radiowego",
journal = "Radio Lider",
number = "5-6 (88)",
pages = "42-48",
year = "2005",
}
82
@article{UEK:2168218216,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Wybrane aspekty metodologii monitoringu i prognozowania wydatków reklamowych w radiu",
journal = "Radio Lider",
number = "11-12 (91)",
pages = "36-40",
year = "2005",
}
83
@inbook{UEK:2168269726,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Identyfikacja",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "163-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
84
@article{UEK:2168229992,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Podstawowe gatunki (formy) radiowe",
journal = "Radio Lider",
number = "9/10 (84)",
pages = "33-35",
year = "2004",
}
85
@article{UEK:2168261932,
author = "Jan Beliczyński",
title = "System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego. Cz. 2, CRM antenvy",
journal = "Radio Lider",
number = "9/10 (84)",
pages = "46-48",
year = "2004",
}
86
@inbook{UEK:2168269730,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Koordynator projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
87
@article{UEK:2168229990,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Koncentracja mediów na przykładzie branży radiowej",
journal = "Radio Lider",
number = "3/4 (81)",
pages = "38-44",
year = "2004",
}
88
@inbook{UEK:2168269728,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Kierownik projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
89
@article{UEK:2168220404,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Koncepcja systemu informacji działalności reklamowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "103-120",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64116644},
}
90
@book{UEK:2168218364,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zarządzanie reklamą : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-212-X",
}
91
@inbook{UEK:2168270276,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zasady projektowania",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "678-680",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
92
@article{UEK:2168261930,
author = "Jan Beliczyński",
title = "System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego. Cz. 1",
journal = "Radio Lider",
number = "5/6 (82)",
pages = "44-49",
year = "2004",
}
93
@inbook{UEK:2168269732,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Preferencje",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "432",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
94
@inbook{UEK:2168223030,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Model systemu informacyjnego w zarządzaniu reklamą",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1",
pages = "53-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
95
@article{UEK:2168295389,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Wykorzystanie zakresu fal średnich w Polsce",
journal = "Radionewsletter.pl (RNL)",
number = "09/08",
pages = "",
year = "2004",
url = {},
}
96
@article{UEK:2168229998,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Wskaźniki i mierniki oceny atrakcyjności nadawcy radiowego",
journal = "Radio Lider",
number = "11/12 (85)",
pages = "46-48",
year = "2004",
}
97
@book{UEK:2168223276,
author = "Anna Banasik and Jan Beliczyński",
title = "Zarządzanie relacjami z klientami : aplikacje systemu CRM : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-190-5",
}
98
@article{UEK:2168229994,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Profil ekonomiczny sektora radiowego w Polsce",
journal = "Radio Lider",
number = "7/8 (77)",
pages = "39-44",
year = "2003",
}
99
@inbook{UEK:2166291699,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Specyfika działań public relations mediów elektronicznych",
booktitle = "Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003]",
pages = "41-56",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-87658-42-1",
}
100
@inbook{UEK:2166280025,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Działania public relations w warunkach rozwoju technologii informacyjnej",
booktitle = "Public relations",
pages = "33-39",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-87658-39-1",
}
101
@article{UEK:2168230018,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zalety radia jako nośnika reklamy",
journal = "Radio Lider",
number = "1/2 (74)",
pages = "55-60",
year = "2003",
}
102
@article{UEK:2168261894,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Analiza sektora radiowego w Polsce",
journal = "Radio Lider",
number = "5/6 (76)",
pages = "40-43",
year = "2003",
}
103
@article{UEK:2168229996,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Model radia informacyjnego",
journal = "Radio Lider",
number = "9/10 (78)",
pages = "33-39",
year = "2003",
}
104
@article{UEK:2168222606,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Metody kontroli realizacji strategii marketingowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "119-135",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/51390856},
}
105
@article{UEK:2168261928,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Radio w Internecie",
journal = "Radio Lider",
number = "11/12 (73)",
pages = "53-55",
year = "2002",
}
106
@article{UEK:2168261926,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Model radia lokalnego",
journal = "Radio Lider",
number = "7/8 (71)",
pages = "38-43",
year = "2002",
}
107
@article{UEK:2168230980,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "71-87",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15391},
}
108
@inbook{UEK:2168226401,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Wspomaganie informacyjne zarządzania reklamą",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "64-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
109
@inbook{UEK:2168224906,
author = "Jan Beliczyński and Beata Barczak",
title = "Koncepcja zarządzania reklamą w warunkach rozwoju technologii informacyjnej",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "111-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
110
@article{UEK:2168225392,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Strategia reklamy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "55-69",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12818},
}
111
@misc{UEK:2168263020,
author = "Adam Stabryła and Jan Beliczyński",
title = "[Konferencje]",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "40-41",
year = "2002",
}
112
@article{UEK:2166311962,
author = "Krzysztof Nepelski and Wojciech Guzik and Jan Beliczyński and Maja Habrat",
title = "Radio w Internecie - nieszkodliwe hobby",
journal = "Teletop : media / reklama",
number = "5 (68)",
pages = "44-46",
year = "2002",
}
113
@inbook{UEK:2166552436,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Strukturalny aspekt organizacji uczącej się",
booktitle = "Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania",
pages = "271-276",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2001",
isbn = "83-88421-04-2",
}
114
@inbook{UEK:2166291962,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Wykorzystanie Internetu w działalności public relations firmy",
booktitle = "Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1",
pages = "75-83",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-87658-22-7",
}
115
@article{UEK:2168236308,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Planowanie kampanii reklamowej w zarządzaniu firmą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "561",
pages = "107-124",
year = "2001",
}
116
@article{UEK:2168261914,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Miejsce i rola VOA Polish na rynku radiowym w Polsce",
journal = "Radio Lider",
number = "3/5 (58)",
pages = "19-22",
year = "2000",
}
117
@article{UEK:2168224170,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "544",
pages = "107-121",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10705},
}
118
@article{UEK:2166620844,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Strategie wzrostu produktywności firmy : konferencja naukowa Katedry Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane 2000",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "8-9",
year = "2000",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e13b21ed070e/Przeglad Organizacji - 2000.11.pdf},
}
119
@article{UEK:2168263010,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Dlaczego radio? - zalety radia jako nośnika reklamy",
journal = "Polskie Radio : Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice SA"",
pages = "",
year = "2000",
url = {http://web.archive.org/web/20040322085411/http://www.radio.katowice.pl/strona_glowna/dlaczego_radio/zalety.html},
}
120
@inbook{UEK:2168261686,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Strategie zarządzania przedsiębiorstw branży reklamowej",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1",
pages = "32-37",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
121
@article{UEK:2168261912,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Metodologia badań radiowych - wybrane aspekty",
journal = "Radio Lider",
number = "7-8 (52/53)",
pages = "12-14",
year = "1999",
}
122
@book{UEK:2168230000,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą",
adress = "Kraków",
publisher = "Antykwa",
year = "1999",
isbn = "83-87493-75-9",
}
123
@article{UEK:2168230002,
author = "Jan Beliczyński",
title = "O czym nadawca radiowy powinien wiedzieć?",
journal = "Radio Lider",
number = "4 (37)",
pages = "31-33",
year = "1998",
}
124
@book{UEK:2168242278,
author = "Halina Piekarz and Katarzyna Bartusik and Jan Beliczyński",
title = "Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-76-3",
}
125
@inbook{UEK:2166277336,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Kampania promocyjno-reklamowa Inwazja mocy '97 Radia RMF FM",
booktitle = "Zarządzanie marketingowe : studia przypadków",
pages = "182-204",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu",
year = "1998",
isbn = "83-907998-3-9",
}
126
@inbook{UEK:2166326618,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Powstanie i strategia rozwoju Radia Łan Proszowice",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków",
pages = "48-75",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-9-8",
}
127
@inbook{UEK:2166279713,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Planowanie kampanii reklamowej kamery video Sony NP-55H",
booktitle = "Zarządzanie marketingowe : studia przypadków",
pages = "205-219",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu",
year = "1998",
isbn = "83-907998-3-9",
}
128
@unpublished{UEK:2168262062,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
129
@article{UEK:2168252990,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Radio - pełen zakres zalet",
journal = "Aida Media",
number = "7 (50)",
pages = "5-6",
year = "1998",
}
130
@article{UEK:2168238124,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zarządzanie mediami elektronicznymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "509",
pages = "121-132",
year = "1998",
}
131
@unpublished{UEK:2168231980,
author = "Adam Stabryła and Jan Beliczyński",
title = "Współczesne instrumenty zarządzania rozwojem ekonomicznym firmy",
booktitle = "Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1",
pages = "1-59",
year = "1998",
}
132
@article{UEK:2168237782,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zarządzanie reklamą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "499",
pages = "107-119",
year = "1997",
}
133
@inbook{UEK:2168306503,
author = "Jan Beliczyński and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Sposoby zarządzania komunikacją",
booktitle = "Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
pages = "50-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-00-3",
}
134
@article{UEK:2168261892,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Analiza SWOT nadawcy radiowego",
journal = "Radio Lider",
number = "10 (31)",
pages = "30-31",
year = "1997",
}
135
@inbook{UEK:2166339625,
author = "Izabela Adamska and Jan Beliczyński and Krzysztof Nepelski",
title = "Powstanie i rozwój Radia RMF FM w Krakowie",
booktitle = "Księga kejsów biznesowych",
pages = "41-52",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1997",
}
136
@inbook{UEK:2166344817,
author = "Izabela Adamska and Jan Beliczyński and Małgorzata Markowska and Krzysztof Nepelski and Aleksander Roda",
title = "Kampania promocyjna Radia RMF FM dla marki FA firmy Henkel Polska S.A.",
booktitle = "Księga kejsów biznesowych",
pages = "185-212",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1997",
}
137
@unpublished{UEK:2168234678,
author = "Adam Stabryła and Stanisław Chomątowski and Anna Nehring and Jan Beliczyński and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak",
title = "Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności",
booktitle = "Strategia wzrostu produktywności firmy",
pages = "9-50",
year = "1997",
}
138
@article{UEK:2168261902,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Lansujemy swoje radio",
journal = "Radio Lider",
number = "2 (11)",
pages = "12-13",
year = "1996",
}
139
@unpublished{UEK:2168232566,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Rozwój form organizacyjnych instytucji działalności reklamowej - rozwiązania strukturalne",
booktitle = "Proces zarządzania firmą",
pages = "134-156",
year = "1996",
}
140
@article{UEK:2166308887,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Radiowy spot reklamowy",
journal = "Aida Media",
number = "9 (28)",
pages = "12-13",
year = "1996",
}
141
@article{UEK:2168261910,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Rynek reklamy radiowej nadawców lokalnych",
journal = "Radio Lider",
number = "12 (21)",
pages = "27-28",
year = "1996",
}
142
@article{UEK:2168261900,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Planowanie radiowej kampanii reklamowej - jak wybierać rozgłośnie radiowe",
journal = "Radio Lider",
number = "6 (15)",
pages = "7, 10-11",
year = "1996",
}
143
@article{UEK:2168261906,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Radio doskonałe",
journal = "Radio Lider",
number = "1 (10)",
pages = "19-21",
year = "1996",
}
144
@article{UEK:2168261908,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Radiowy spot reklamowy",
journal = "Radio Lider",
number = "4 (13)",
pages = "21-23",
year = "1996",
}
145
@inbook{UEK:2165793290,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zarządzanie komercyjną stacją radiową w warunkach kształtowania się rynku mediów w Polsce",
booktitle = "Transformacja radia w Polsce i na świecie (1990-1995) : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 23-24 listopada 1995 roku",
pages = "157-178",
adress = "Katowice",
publisher = "Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki",
year = "1996",
isbn = "83-906325-0-0",
}
146
@article{UEK:2168230024,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Modele organizacji działalności reklamowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "471",
pages = "115-128",
year = "1996",
}
147
@article{UEK:2168261890,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Tajemnica sukcesu - mediaplanowanie czyli reklama radiowa krok po kroku",
journal = "Radio Lider",
number = "9 (grudzień)",
pages = "25-26",
year = "1995",
}
148
@article{UEK:2168230028,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Sposoby organizowania działalności reklamowej. Cz. 1",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "28-30",
year = "1995",
}
149
@article{UEK:2168239176,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Sposoby organizowania działalności reklamowej. Cz. 2",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "30-33",
year = "1995",
}
150
@article{UEK:2168261896,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Planowanie kampanii reklamowej w radiu",
journal = "Radio Lider",
number = "8 (listopad)",
pages = "26-27",
year = "1995",
}
151
@unpublished{UEK:2168234630,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Zarządzanie publicznymi i prywatnymi mediami elektronicznymi",
booktitle = "Proces zarządzania firmą",
pages = "72-88",
year = "1995",
}
152
@article{UEK:2168237712,
author = "Jolanta Walas and Jan Beliczyński",
title = "Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw polskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "446",
pages = "77-92",
year = "1995",
}
153
@unpublished{UEK:2168233010,
author = "Adam Stabryła and Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Jan Beliczyński",
title = "Organizacja systemu informacji menedżerskiej",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego",
pages = "162-215",
year = "1994",
}
154
@article{UEK:2168230004,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Analiza SWOT jako narzędzie określania strategii działania firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "430",
pages = "59-72",
year = "1994",
}
155
@unpublished{UEK:2168232488,
author = "Jolanta Walas and Jan Beliczyński",
title = "Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego",
pages = "8-42",
year = "1993",
}
156
@article{UEK:2168246038,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Model organizacji marketingu w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "407",
pages = "89-102",
year = "1993",
}
157
@article{UEK:2168246004,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Model zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "375",
pages = "89-104",
year = "1992",
}
158
@article{UEK:2168239194,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Tworzenie media planu w firmie",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "3-6",
year = "1992",
}
159
@unpublished{UEK:2168232992,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Formułowanie marketingowej strategii zarządzania przedsiębiorstwa",
booktitle = "Rozwój struktur i procesów zarządzania",
pages = "70-99",
year = "1991",
}
160
@inbook{UEK:2168295255,
author = "Marian Ćwiąkała and Jan Beliczyński",
title = "Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymagań marketingu",
booktitle = "Marketing jako element systemu jakości w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa : materiały seminaryjne",
pages = "7-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Przemysłowych ZETOM",
year = "1991",
}
161
@unpublished{UEK:2168232746,
author = "Adam Stabryła and Mirosław Chechelski and Jan Beliczyński",
title = "Formy procesu zarządzania",
booktitle = "Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze",
pages = "7-45",
year = "1990",
}
162
@unpublished{UEK:2168231272,
author = "Halina Piekarz and Jolanta Walas-Trębacz and Paweł Cabała and Beata Barczak and Jan Beliczyński",
title = "Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w dziedzinie rozwoju organizacji : wybrane problemy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
163
@unpublished{UEK:2168232680,
author = "Halina Piekarz and Jolanta Walas-Trębacz and Paweł Cabała and Jan Beliczyński and Beata Barczak",
title = "Systemy informacyjne w zarządzaniu rozwojem organizacji : wybrane problemy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
164
@unpublished{UEK:2168232670,
author = "Leszek Kozioł and Adam Stabryła and Czesław Mesjasz and Andrzej Kozina and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus and Jan Beliczyński",
title = "Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
165
@unpublished{UEK:2168232662,
author = "Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Jan Beliczyński",
title = "Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
166
@unpublished{UEK:2168232658,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Implementacja i kontrola realizacji strategii marketingowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
167
@unpublished{UEK:2168232590,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak and Halina Piekarz and Jolanta Walas-Trębacz and Jan Beliczyński and Beata Barczak and Paweł Cabała and Bernard Bińczycki and Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska and Andrzej Kozina and Czesław Mesjasz",
title = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
}
168
@unpublished{UEK:2168231366,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Tomasz Małkus and Sławomir Wawak and Halina Piekarz and Jolanta Walas-Trębacz and Jan Beliczyński",
title = "Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1999",
}
169
@unpublished{UEK:2168232498,
author = "Adam Stabryła and Halina Piekarz and Jan Dziadoń and Adam Nalepka and Beata Barczak and Jan Beliczyński and Mirosław Chechelski and Andrzej Kozina and Jolanta Walas",
title = "Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
170
@unpublished{UEK:2168232866,
author = "Adam Stabryła and Halina Piekarz and Jan Dziadoń and Marek Lisiński and Czesław Mesjasz and Adam Nalepka and Tadeusz Skarbek and Jan Beliczyński and Mirosław Chechelski and Andrzej Kozina",
title = "Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID