Publications of the selected author
1

Title:
Kryteria i zmienne segmentacyjne = Segmentation Criteria and Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 457 (1995) , s. 37-49. - Summ.
Nr:
2168243678
article
2

Title:
Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach
Source:
Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I : materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Bukowina Tatrzańska, 21-24 marca 1994 r. - Warszawa; Kraków: [s.n.], 1994, s. 39-66
Nr:
2168253874
chapter in conference materials
3

Title:
Kryteria identyfikacji i oceny segmentów rynkowych
Source:
Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych / Kierownik projektu: Stefan Mynarski, s. 27-58
Research program:
33/KARiBM/1/93/S
Signature:
NP-192/Magazyn
Nr:
2168330773
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich
Source:
Badania marketingowe - teoria i praktyka - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 111-120
Nr:
2168342515
chapter in conference materials
5

Title:
Analiza pojemności rynku
Source:
Analiza rynku : systemy i mechanizmy / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 59-80
Nr:
2168306259
chapter in book
See main document
6

Title:
Jakościowe aspekty równowagi strukturalnej
Source:
Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej / kier. programu: Stefan MYNARSKI, s. 200-228
Research program:
2325/1/91
Signature:
NP-270/Magazyn
Nr:
2168329913
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Potrzeby jako wyznacznik jakości produktu rynkowego = Needs as the Determinant of Marketable Product Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 353 (1991) , s. 43-53. - Summ., rez.
Nr:
2168246708
article
8

Title:
Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach jakości produktu rynkowego = Multidimensional Comparative Analysis in Studies on the Quality of Traded Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 324 (1990) , s. 19-30. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168269172
article
9

Title:
Materiały do ćwiczeń z analizy rynku
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
72 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168279721
academic script
10

Title:
Jakość produktu w aspekcie równowagi rynkowej = Quality of Product vs. Market Equilibrium
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 256 (1988) , s. 77-82. - Rez., summ.
Nr:
2168279765
article
11

Title:
Jakość w teoriach równowagi = Quality in Equilibrium Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 281 (1988) , s. 181-193. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168259038
article
12

Title:
Jakość produktu rynkowego jako element aktywizacji sprzedaży
Source:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 122-125
ISBN:
83-7016-337-8
Nr:
2168271566
chapter in conference materials
13

Conference:
Models and Forecasts '84 : VIIIth International Conference Modelling Socialist Economies ; Macromodels '84 : XIth Conference Problems of Building and Estimation of Large Econometric Models, Łódź, Polska, od 1984-10-08 do 1984-10-12
Title:
Structural Relation of Imports and Exports by Branches
Source:
Models and Forecasts '84 : VIIIth International Conference Modelling Socialist Economies ; Macromodels '84 : XIth Conference Problems of Building and Estimation of Large Econometric Models : Łódź, 8-12 October 1984 / red. Władysław Welfe, Krzysztof Markowski - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987, s. 219-231
ISBN:
83-04-02433-0
Nr:
2168366672
chapter in conference materials
14

Title:
Jakość produktu rynkowego jako instrument kształtowania konsumpcji
Source:
Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / red. Barbara Cebo - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987, s. 201-204
Nr:
2168297879
chapter in conference materials
15

Title:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Research program:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
book
16

Conference:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Modelowanie ekonometryczne gospodarek socjalistycznych" , XI Konferencja "Problemy budowy i estymacji dużych modeli ekonometrycznych", Łódź, Polska, od 1984-10-08 do 1984-10-12
Title:
Relacje strukturalne importu i eksportu w układzie gałęziowym
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 1, s. 95. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350712
varia
17

Title:
Modelowanie równowagi globalnej w układzie makroproporcji globalnych gospodarki narodowej
Source:
Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, s. 37-46
Nr:
2168267310
chapter in conference materials
18

Title:
Rynkowe aspekty ubezpieczeń = Market Aspects of Insurances
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 184 (1984) , s. 81-91. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267134
article
19

Title:
Analiza równowagi i stabilności układu rynkowego w gospodarce narodowej
Source:
Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984. T. 2, Doniesienia naukowe - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług, 1984, s. 336-339 - Bibliogr.
Nr:
2168275521
chapter in conference materials
1
Kryteria i zmienne segmentacyjne = Segmentation Criteria and Variables / Joanna Jakubowska-Łazęcka, Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 457 (1995), s. 37-49. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK, Anna KARWIŃSKA, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // W: Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I : materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Bukowina Tatrzańska, 21-24 marca 1994 r. - Warszawa; Kraków: [s.n.], 1994. - S. 39-66
3
Kryteria identyfikacji i oceny segmentów rynkowych / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych / Kierownik projektu: Stefan Mynarski. - (1994), s. 27-58
4
Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich / Kazimierz BAŚCIK, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Badania marketingowe - teoria i praktyka. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 111-120
5
Analiza pojemności rynku / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Stefan MYNARSKI // W: Analiza rynku : systemy i mechanizmy / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 59-80
6
Jakościowe aspekty równowagi strukturalnej / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej / kier. programu: Stefan MYNARSKI. - (1993), s. 200-228
7
Potrzeby jako wyznacznik jakości produktu rynkowego = Needs as the Determinant of Marketable Product Quality / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 353 (1991), s. 43-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach jakości produktu rynkowego = Multidimensional Comparative Analysis in Studies on the Quality of Traded Goods / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 324 (1990), s. 19-30. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Materiały do ćwiczeń z analizy rynku / Kazimierz BAŚCIK, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Danuta KOCOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 72 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
10
Jakość produktu w aspekcie równowagi rynkowej = Quality of Product vs. Market Equilibrium / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 256 (1988), s. 77-82. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
11
Jakość w teoriach równowagi = Quality in Equilibrium Theory / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 281 (1988), s. 181-193. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Jakość produktu rynkowego jako element aktywizacji sprzedaży / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 122-125. - ISBN 83-7016-337-8
13
Structural Relation of Imports and Exports by Branches / Stefan MYNARSKI, Danuta KOCOŃ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // W: Models and Forecasts '84 : VIIIth International Conference Modelling Socialist Economies ; Macromodels '84 : XIth Conference Problems of Building and Estimation of Large Econometric Models : Łódź, 8-12 October 1984 / red. Władysław Welfe, Krzysztof Markowski. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987. - S. 219-231. - ISBN 83-04-02433-0
14
Jakość produktu rynkowego jako instrument kształtowania konsumpcji / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // W: Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / [red. Barbara Cebo]. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987. - S. 201-204
15
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków : , 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
16
Relacje strukturalne importu i eksportu w układzie gałęziowym / Stefan MYNARSKI, Joanna ŁAZĘCKA, Danuta KOCOŃ // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 1 (1986), s. 95. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
17
Modelowanie równowagi globalnej w układzie makroproporcji globalnych gospodarki narodowej / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Stefan MYNARSKI, Zdzisława Taczanowska // W: Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - S. 37-46
18
Rynkowe aspekty ubezpieczeń = Market Aspects of Insurances / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 184 (1984), s. 81-91. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Analiza równowagi i stabilności układu rynkowego w gospodarce narodowej / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // W: Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984. T. 2, Doniesienia naukowe. - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług, 1984. - S. 336-339. - Bibliogr.
1
Jakubowska-Łazęcka J., Klimczyk-Bryk M., (1995), Kryteria i zmienne segmentacyjne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 457, s. 37-49.
2
Karwińska A., Klimczyk-Bryk M., Jakubowska-Łazęcka J., (1994), Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach. [W:] Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I: materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Bukowina Tatrzańska, 21-24 marca 1994 r, Warszawa ; Kraków : [s.n.], s. 39-66.
3
Jakubowska-Łazęcka J., Klimczyk-Bryk M., (1994), Kryteria identyfikacji i oceny segmentów rynkowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych, s. 27-58.
4
Baścik K., Jakubowska-Łazęcka J., Klimczyk-Bryk M., (1994), Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich. [W:] Badania marketingowe - teoria i praktyka, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 111-120.
5
Jakubowska-Łazęcka J., Mynarski S., (1993), Analiza pojemności rynku. [W:] Mynarski S. (red.), Analiza rynku : systemy i mechanizmy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 59-80.
6
Jakubowska-Łazęcka J., Klimczyk-Bryk M., (1993), Jakościowe aspekty równowagi strukturalnej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej, s. 200-228.
7
Jakubowska-Łazęcka J., (1991), Potrzeby jako wyznacznik jakości produktu rynkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 353, s. 43-53.
8
Jakubowska-Łazęcka J., (1990), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach jakości produktu rynkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 324, s. 19-30.
9
Baścik K., Jakubowska-Łazęcka J., Kocoń D., (1988), Materiały do ćwiczeń z analizy rynku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 s.
10
Jakubowska-Łazęcka J., (1988), Jakość produktu w aspekcie równowagi rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 256, s. 77-82.
11
Jakubowska-Łazęcka J., (1988), Jakość w teoriach równowagi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 281, s. 181-193.
12
Jakubowska-Łazęcka J., (1988), Jakość produktu rynkowego jako element aktywizacji sprzedaży. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 122-125.
13
Mynarski S., Kocoń D., Jakubowska-Łazęcka J., (1987), Structural Relation of Imports and Exports by Branches. [W:] Welfe W., Markowski K. (red.), Models and Forecasts '84 : VIIIth International Conference Modelling Socialist Economies ; Macromodels '84 : XIth Conference Problems of Building and Estimation of Large Econometric Models : Łódź, 8-12 October 1984, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 219-231.
14
Jakubowska-Łazęcka J., (1987), Jakość produktu rynkowego jako instrument kształtowania konsumpcji. [W:] Cebo B. (red.), Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r, T. 2, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 201-204.
15
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
16
Mynarski S., Łazęcka J., Kocoń D., (1986), Relacje strukturalne importu i eksportu w układzie gałęziowym, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 1, s. 95.
17
Jakubowska-Łazęcka J., Mynarski S., Taczanowska Z., (1985), Modelowanie równowagi globalnej w układzie makroproporcji globalnych gospodarki narodowej. [W:] Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 37-46.
18
Jakubowska-Łazęcka J., (1984), Rynkowe aspekty ubezpieczeń, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 184, s. 81-91.
19
Jakubowska-Łazęcka J., (1984), Analiza równowagi i stabilności układu rynkowego w gospodarce narodowej. [W:] Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984, T. 2, Doniesienia naukowe, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 336-339.
1
@article{UEK:2168243678,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka and Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Kryteria i zmienne segmentacyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "457",
pages = "37-49",
year = "1995",
}
2
@inbook{UEK:2168253874,
author = "Anna Karwińska and Małgorzata Klimczyk-Bryk and Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach",
booktitle = "Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I : materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Bukowina Tatrzańska, 21-24 marca 1994 r.",
pages = "39-66",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1994",
}
3
@unpublished{UEK:2168330773,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka and Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Kryteria identyfikacji i oceny segmentów rynkowych",
booktitle = "Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych",
pages = "27-58",
year = "1994",
}
4
@inbook{UEK:2168342515,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich",
booktitle = "Badania marketingowe - teoria i praktyka",
pages = "111-120",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
5
@inbook{UEK:2168306259,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka and Stefan Mynarski",
title = "Analiza pojemności rynku",
booktitle = "Analiza rynku : systemy i mechanizmy",
pages = "59-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
6
@unpublished{UEK:2168329913,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka and Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Jakościowe aspekty równowagi strukturalnej",
booktitle = "Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej",
pages = "200-228",
year = "1993",
}
7
@article{UEK:2168246708,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Potrzeby jako wyznacznik jakości produktu rynkowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "353",
pages = "43-53",
year = "1991",
}
8
@article{UEK:2168269172,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach jakości produktu rynkowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "324",
pages = "19-30",
year = "1990",
url = {},
}
9
@book{UEK:2168279721,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Danuta Kocoń",
title = "Materiały do ćwiczeń z analizy rynku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
10
@article{UEK:2168279765,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Jakość produktu w aspekcie równowagi rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "256",
pages = "77-82",
year = "1988",
}
11
@article{UEK:2168259038,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Jakość w teoriach równowagi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "281",
pages = "181-193",
year = "1988",
url = {},
}
12
@inbook{UEK:2168271566,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Jakość produktu rynkowego jako element aktywizacji sprzedaży",
booktitle = "Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług ",
pages = "122-125",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1988",
isbn = "83-7016-337-8",
}
13
@inbook{UEK:2168366672,
author = "Stefan Mynarski and Danuta Kocoń and Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Structural Relation of Imports and Exports by Branches",
booktitle = "Models and Forecasts '84 : VIIIth International Conference Modelling Socialist Economies ; Macromodels '84 : XIth Conference Problems of Building and Estimation of Large Econometric Models : Łódź, 8-12 October 1984",
pages = "219-231",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1987",
isbn = "83-04-02433-0",
}
14
@inbook{UEK:2168297879,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Jakość produktu rynkowego jako instrument kształtowania konsumpcji",
booktitle = "Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2",
pages = "201-204",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1987",
}
15
@book{UEK:2168316005,
author = "Kazimierz Baścik and Jacek Bazarnik and Czesław Bywalec and Tadeusz Grabiński and Halina Gwiżdż and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Jan Karwowski and Józefa Kramer and Janusz Marak and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Józef Sala and Leszek Strzembicki and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Grażyna Światowy and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
16
@misc{UEK:2168350712,
author = "Stefan Mynarski and Joanna Łazęcka and Danuta Kocoń",
title = "Relacje strukturalne importu i eksportu w układzie gałęziowym",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 33, z. 1",
pages = "95",
year = "1986",
}
17
@inbook{UEK:2168267310,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka and Stefan Mynarski and Zdzisława Taczanowska",
title = "Modelowanie równowagi globalnej w układzie makroproporcji globalnych gospodarki narodowej",
booktitle = "Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej",
pages = "37-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1985",
}
18
@article{UEK:2168267134,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Rynkowe aspekty ubezpieczeń",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "184",
pages = "81-91",
year = "1984",
}
19
@inbook{UEK:2168275521,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Analiza równowagi i stabilności układu rynkowego w gospodarce narodowej",
booktitle = "Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984. T. 2, Doniesienia naukowe ",
pages = "336-339",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1984",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID