Publications of the selected author

1

Author:
Andrzej Adamczyk , Dorota Góral
Title:
Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Corporate Income Tax in the Context of Poland`s Entry into the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 635 (2003) , s. 57-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223736
article
See main document
2

Title:
Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997 = New Occurrences in the Labour Market in Poland in the Years 1990-1997
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999) , s. 59-80. - Summ.
Nr:
2168238378
article
See main document
3

Title:
Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia = Criteria of Choosing a Production Technique in Circumstances of Widespread Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - nr 1 (1999) , s. 59-73. - Summ.
Nr:
2168281577
article
See main document
4

Title:
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990) , s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226785
article
See main document
5

Title:
Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza) = Changes of Economy Structure in the CMEA Countries - Comparative Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989) , s. 61-79. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226843
article
See main document
6

Title:
Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980 = The Development Tendencies in Polish and Czechoslovak Economies in the Years 1950-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988) , s. 65-88. - Rez., summ.
Nr:
2168282229
article
See main document
7

Title:
O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego = A Criticism of Attempts at Empirical Verification of M. Kalecki Formula
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987) , s. 79-96. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260904
article
See main document
8

Title:
Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji = The Usefulness of the Multi-Factor Cobb-Douglas Production Function in the Analysis of Economic Growth in Poland and Czechoslovakia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985) , s. 5-23. - Rez., summ.
Nr:
2168238826
article
See main document
9

Title:
Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego = Controversy Concerning the Evaluation Criteria of Extensive and Intensive Growth
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984) , s. 129-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272862
article
See main document
1
Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Corporate Income Tax in the Context of Poland`s Entry into the European Union / Andrzej ADAMCZYK, Dorota Góral // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 635 (2003), s. 57-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16224. - ISSN 0208-7944
2
Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997 = New Occurrences in the Labour Market in Poland in the Years 1990-1997 / Andrzej ADAMCZYK, Janusz ROSIEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999), s. 59-80. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia = Criteria of Choosing a Production Technique in Circumstances of Widespread Unemployment / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - nr 1 (1999), s. 59-73. - Summ. - ISSN 1506-2635
4
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ, Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
5
Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza) = Changes of Economy Structure in the CMEA Countries - Comparative Analysis / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ, Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 61-79. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
6
Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980 = The Development Tendencies in Polish and Czechoslovak Economies in the Years 1950-1980 / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988), s. 65-88. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
7
O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego = A Criticism of Attempts at Empirical Verification of M. Kalecki Formula / Andrzej ADAMCZYK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 79-96. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
8
Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji = The Usefulness of the Multi-Factor Cobb-Douglas Production Function in the Analysis of Economic Growth in Poland and Czechoslovakia / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985), s. 5-23. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego = Controversy Concerning the Evaluation Criteria of Extensive and Intensive Growth / Andrzej ADAMCZYK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 129-146. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
1
Adamczyk A., Góral D., (2003), Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 635, s. 57-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/16224
2
Adamczyk A., Rosiek J., (1999), Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 59-80.
3
Adamczyk A., (1999), Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1, s. 59-73.
4
Adamczyk A., Czekaj J., Wydymus S., (1990), Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 77-85.
5
Adamczyk A., Czekaj J., Wydymus S., (1989), Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG (analiza porównawcza), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 61-79.
6
Adamczyk A., (1988), Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 253, s. 65-88.
7
Adamczyk A., (1987), O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 79-96.
8
Adamczyk A., (1985), Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 201, s. 5-23.
9
Adamczyk A., (1984), Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 129-146.
1
@article{UEK:2168223736,
author = "Andrzej Adamczyk and Dorota Góral",
title = "Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "635",
pages = "57-76",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16224},
}
2
@article{UEK:2168238378,
author = "Andrzej Adamczyk and Janusz Rosiek",
title = "Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "59-80",
year = "1999",
}
3
@article{UEK:2168281577,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1",
pages = "59-73",
year = "1999",
}
4
@article{UEK:2168226785,
author = "Andrzej Adamczyk and Jan Czekaj and Stanisław Wydymus",
title = "Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "77-85",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168226843,
author = "Andrzej Adamczyk and Jan Czekaj and Stanisław Wydymus",
title = "Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "61-79",
year = "1989",
}
6
@article{UEK:2168282229,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "253",
pages = "65-88",
year = "1988",
}
7
@article{UEK:2168260904,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "79-96",
year = "1987",
}
8
@article{UEK:2168238826,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "201",
pages = "5-23",
year = "1985",
}
9
@article{UEK:2168272862,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "129-146",
year = "1984",
}