Publications of the selected author

1

Author:
Andrzej Adamczyk , Dorota Góral
Title:
Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Corporate Income Tax in the Context of Poland`s Entry into the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 635 (2003) , s. 57-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223736
article
See main document
2

Title:
Transformacja rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
Source:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2003, s. 147-156 - Bibliogr.
Series:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 9)
ISBN:
83-7171-653-2
Nr:
2168295989
chapter in conference materials
3

Title:
Konkurencyjność polskiego rynku pracy - aspekty instytucjonalne
Source:
Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej / kier. projektu: Stanisław LIS2002, s. 35-49
Signature:
NP-824/Magazyn
Nr:
2168265164
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
Międzynarodowa wymiana siły roboczej - początki globalnego rynku pracy
Source:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001, s. 157-169 - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2713-4
Nr:
2168228172
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Wyzwania dla polskiego rynku pracy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej = The Challenges for the Polish Labour Market before the Accession to the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 399-409. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168250538
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia = Criteria of Choosing a Production Technique in Circumstances of Widespread Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - nr 1 (1999) , s. 59-73. - Summ.
Nr:
2168281577
article
See main document
7

Title:
Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997 = New Occurrences in the Labour Market in Poland in the Years 1990-1997
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999) , s. 59-80. - Summ.
Nr:
2168238378
article
See main document
8

Title:
Sposoby przeciwdziałania bezrobociu
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 169-182
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226184
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego w procesie transformacji gospodarki
Source:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994, s. 119-132
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 18)
ISBN:
83-86077-55-7
Nr:
2168238576
chapter in monograph
See main document
10

Conference:
XII Sympozjum Polsko-Słowackiego, Kraków, Polska, od 1992-09-22 do 1992-09-24
Title:
Przedsiębiorstwo państwowe w procesie transformacji systemowej
Source:
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 35-41
Nr:
2168254222
chapter in conference materials
See main document
11

Title:
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990) , s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226785
article
See main document
12

Title:
Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza) = Changes of Economy Structure in the CMEA Countries - Comparative Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989) , s. 61-79. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226843
article
See main document
13

Title:
Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980 = The Development Tendencies in Polish and Czechoslovak Economies in the Years 1950-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988) , s. 65-88. - Rez., summ.
Nr:
2168282229
article
See main document
14

Title:
Główne prawidłowości zmian strukturalnych w gospodarkach europejskich krajów socjalistycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
55 s.: il.; 30cm.
Notes:
Raport opracowany w ramach problemu resortowego RP.III.45. "Funkcjonowanie mechanizmów politycznych w socjalizmie (teoria i praktyka).,
Nr:
2168230662
report
15

Title:
O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego = A Criticism of Attempts at Empirical Verification of M. Kalecki Formula
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987) , s. 79-96. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260904
article
See main document
16

Title:
Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego = The Controversy about the Criteria for Assessing Extensive and Intensive Growth
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 46-47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241036
varia
17

Title:
Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji = The Usefulness of the Multi-Factor Cobb-Douglas Production Function in the Analysis of Economic Growth in Poland and Czechoslovakia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985) , s. 5-23. - Rez., summ.
Nr:
2168238826
article
See main document
18

Title:
Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego = Controversy Concerning the Evaluation Criteria of Extensive and Intensive Growth
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984) , s. 129-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272862
article
See main document
19

Title:
Analiza porównawcza efektywności wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980
Promotor:
Nasiłowski Mieczysław
Publisher address:
Warszawa: , 1982
Physical description:
IV, 270 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/888
Nr:
2168312967
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy
Publisher address:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
72 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-895/Magazyn
Nr:
2168265220
unpublished scientific work
1
Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Corporate Income Tax in the Context of Poland`s Entry into the European Union / Andrzej ADAMCZYK, Dorota Góral // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 635 (2003), s. 57-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16224. - ISSN 0208-7944
2
Transformacja rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Andrzej ADAMCZYK // W: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 9). - S. 147-156. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-653-2
3
Konkurencyjność polskiego rynku pracy - aspekty instytucjonalne / Andrzej ADAMCZYK // W: Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej / kier. projektu: Stanisław LIS. - (2002), s. 35-49
4
Międzynarodowa wymiana siły roboczej - początki globalnego rynku pracy / Andrzej ADAMCZYK // W: Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - S. 157-169. - Bibliogr. - ISBN 83-204-2713-4
5
Wyzwania dla polskiego rynku pracy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej = The Challenges for the Polish Labour Market before the Accession to the European Union / Andrzej ADAMCZYK // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów : Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 399-409. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-3-7
6
Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia = Criteria of Choosing a Production Technique in Circumstances of Widespread Unemployment / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - nr 1 (1999), s. 59-73. - Summ. - ISSN 1506-2635
7
Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997 = New Occurrences in the Labour Market in Poland in the Years 1990-1997 / Andrzej ADAMCZYK, Janusz ROSIEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999), s. 59-80. - Summ. - ISSN 0208-7944
8
Sposoby przeciwdziałania bezrobociu / Andrzej ADAMCZYK // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 169-182. - ISBN 83-86077-913
9
Przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego w procesie transformacji gospodarki / Andrzej ADAMCZYK, Paweł ZAMORA // W: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - S. 119-132. - ISBN 83-86077-55-7
10
Przedsiębiorstwo państwowe w procesie transformacji systemowej / Andrzej ADAMCZYK // W: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 35-41
11
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ, Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
12
Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza) = Changes of Economy Structure in the CMEA Countries - Comparative Analysis / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ, Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 61-79. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
13
Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980 = The Development Tendencies in Polish and Czechoslovak Economies in the Years 1950-1980 / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988), s. 65-88. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Główne prawidłowości zmian strukturalnych w gospodarkach europejskich krajów socjalistycznych / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 55 s. : il. ; 30cm. - Raport opracowany w ramach problemu resortowego RP.III.45. "Funkcjonowanie mechanizmów politycznych w socjalizmie (teoria i praktyka).
15
O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego = A Criticism of Attempts at Empirical Verification of M. Kalecki Formula / Andrzej ADAMCZYK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 79-96. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
16
Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego = The Controversy about the Criteria for Assessing Extensive and Intensive Growth / Andrzej ADAMCZYK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 46-47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
17
Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji = The Usefulness of the Multi-Factor Cobb-Douglas Production Function in the Analysis of Economic Growth in Poland and Czechoslovakia / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985), s. 5-23. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
18
Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego = Controversy Concerning the Evaluation Criteria of Extensive and Intensive Growth / Andrzej ADAMCZYK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 129-146. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
19
Analiza porównawcza efektywności wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980 / Andrzej ADAMCZYK ; Promotor: Mieczysław Nasiłowski. - Warszawa, 1982. - IV, 270 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy / Stanisław LIS, Andrzej ADAMCZYK, Robert WŁODARCZYK. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003]. - 72 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Adamczyk A., Góral D., (2003), Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 635, s. 57-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/16224
2
Adamczyk A., (2003), Transformacja rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. [W:] Kwiatkowski E., Tokarski T. (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 147-156.
3
Adamczyk A., (2002), Konkurencyjność polskiego rynku pracy - aspekty instytucjonalne. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej, s. 35-49.
4
Adamczyk A., (2001), Międzynarodowa wymiana siły roboczej - początki globalnego rynku pracy. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 157-169.
5
Adamczyk A., (2000), Wyzwania dla polskiego rynku pracy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 399-409.
6
Adamczyk A., (1999), Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1, s. 59-73.
7
Adamczyk A., Rosiek J., (1999), Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 59-80.
8
Adamczyk A., (1996), Sposoby przeciwdziałania bezrobociu. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 169-182.
9
Adamczyk A., Zamora P., (1994), Przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego w procesie transformacji gospodarki. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 18), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", s. 119-132.
10
Adamczyk A., (1993), Przedsiębiorstwo państwowe w procesie transformacji systemowej. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-41.
11
Adamczyk A., Czekaj J., Wydymus S., (1990), Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 77-85.
12
Adamczyk A., Czekaj J., Wydymus S., (1989), Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG (analiza porównawcza), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 61-79.
13
Adamczyk A., (1988), Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 253, s. 65-88.
14
Adamczyk A., Czekaj J., (1988), Główne prawidłowości zmian strukturalnych w gospodarkach europejskich krajów socjalistycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55 s.
15
Adamczyk A., (1987), O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 79-96.
16
Adamczyk A., (1986), Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 46-47.
17
Adamczyk A., (1985), Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 201, s. 5-23.
18
Adamczyk A., (1984), Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 129-146.
19
Adamczyk A., (1982), Analiza porównawcza efektywności wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980, Prom. Nasiłowski M., Warszawa : , IV, 270 k.
20
Lis S., Adamczyk A., Włodarczyk R., (2003), Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy, [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 k.
1
@article{UEK:2168223736,
author = "Andrzej Adamczyk and Dorota Góral",
title = "Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "635",
pages = "57-76",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16224},
}
2
@inbook{UEK:2168295989,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Transformacja rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych",
booktitle = "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji",
pages = "147-156",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7171-653-2",
}
3
@unpublished{UEK:2168265164,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Konkurencyjność polskiego rynku pracy - aspekty instytucjonalne",
booktitle = "Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej",
pages = "35-49",
year = "2002",
}
4
@inbook{UEK:2168228172,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Międzynarodowa wymiana siły roboczej - początki globalnego rynku pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości",
pages = "157-169",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "2001",
isbn = "83-204-2713-4",
}
5
@inbook{UEK:2168250538,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Wyzwania dla polskiego rynku pracy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "399-409",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
6
@article{UEK:2168281577,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1",
pages = "59-73",
year = "1999",
}
7
@article{UEK:2168238378,
author = "Andrzej Adamczyk and Janusz Rosiek",
title = "Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "59-80",
year = "1999",
}
8
@inbook{UEK:2168226184,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Sposoby przeciwdziałania bezrobociu",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "169-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
9
@inbook{UEK:2168238576,
author = "Andrzej Adamczyk and Paweł Zamora",
title = "Przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego w procesie transformacji gospodarki",
booktitle = "Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce",
pages = "119-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1994",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-55-7",
}
10
@inbook{UEK:2168254222,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Przedsiębiorstwo państwowe w procesie transformacji systemowej",
booktitle = "Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.)",
pages = "35-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
11
@article{UEK:2168226785,
author = "Andrzej Adamczyk and Jan Czekaj and Stanisław Wydymus",
title = "Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "77-85",
year = "1990",
}
12
@article{UEK:2168226843,
author = "Andrzej Adamczyk and Jan Czekaj and Stanisław Wydymus",
title = "Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "61-79",
year = "1989",
}
13
@article{UEK:2168282229,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "253",
pages = "65-88",
year = "1988",
}
14
@misc{UEK:2168230662,
author = "Andrzej Adamczyk and Jan Czekaj",
title = "Główne prawidłowości zmian strukturalnych w gospodarkach europejskich krajów socjalistycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
15
@article{UEK:2168260904,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "79-96",
year = "1987",
}
16
@misc{UEK:2168241036,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "46-47",
year = "1986",
}
17
@article{UEK:2168238826,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "201",
pages = "5-23",
year = "1985",
}
18
@article{UEK:2168272862,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "129-146",
year = "1984",
}
19
@unpublished{UEK:2168312967,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Analiza porównawcza efektywności wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980",
adress = "Warszawa",
year = "1982",
}
20
@unpublished{UEK:2168265220,
author = "Stanisław Lis and Andrzej Adamczyk and Robert Włodarczyk",
title = "Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}