Publications of the selected author

1

Title:
Zarys polsko-niemieckich stosunków politycznych w latach 1990-2019
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 1(25) (2020) , s. 71-116. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350838
article
See main document
2

Title:
System polityczny Republiki Mongolii w latach 1991-2018 = Political System of the Republic of Mongolia in Years 1991-2018
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 393-418. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345130
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Zarys polsko-francuskich stosunków gospodarczych w latach 1990-2019
Source:
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 69-86 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8175-234-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351998
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Gospodarcze wyzwania i zagrożenia w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku
Source:
Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Azji / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Piotr Zariczny - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 49-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8180-274-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168348542
chapter in monograph
5

Title:
Wybrane aspekty polsko-francuskich stosunków politycznych przed akcesją Polski do Unii Europejskiej (1990-2004)
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 288-302 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335791
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Nierozwiązane dwudziestowieczne problemy polityczne w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 24 (2019) , s. 142-167. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343734
article
See main document
7

Title:
Zarys stosunków polsko-mongolskich w latach 1992-2016 : aspekty polityczne i gospodarcze
Source:
Partnerzy, rywale : współpraca i rywalizacja państw azjatyckich / red. nauk. Sylwester Gardocki - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s. 69-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8019-891-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323893
chapter in monograph
8

Title:
Ewolucja stosunków politycznych i gospodarczych między Polską i Chińską Republiką Ludową w latach 1990-2017
Source:
Gospodarka globalna w świetle wyzwań Industry 4.0 / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Paweł Chudziński, Radosław Miśkiewicz - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s. 140-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-66220-72-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334889
chapter in monograph
9

Title:
Zarys relacji politycznych i gospodarczych między Polską i Wielką Brytanią w latach 1990-2018
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018) , s. 108-140. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331347
article
See main document
10

Title:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Physical description:
271 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8019-817-3
Level I:
Nr:
2168325055
monograph
See related chapters
11

Title:
Rozwój północnokoreańskiego programu nuklearnego - wyzwania i zagrożenia = The Development of the North Korean Nuclear Program: the Challenges and Threats
Source:
Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa / red. nauk. Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017, s. 187-204. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-887-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320463
chapter in monograph
12

Title:
Oskar Pietrewicz, Krewetka między wielorybami. Półwysep Koreański w polityce mocarstw, Wydawnictwo Asian Century, Warszawa 2016, ss. 300.
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 22 (2017) , s. 223-226
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168325027
review
13

Title:
Marcin Grabowski, Rywalizacja czy integracja? Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, ss. 329.
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 22 (2017) , s. 208-212
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168325025
review
14

Conference:
VI Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Łódź, Polska, od 2016-11-09 do 2016-11-10
Title:
Wybrane aspekty polityczne, gospodarcze i militarne w stosunkach chińsko-amerykańskich w XXI wieku
Source:
Badanie polityki zagranicznej państwa. [T. 2], Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska / red. Paulina Matera, Małgorzata Pietrasiak, Radosław Bania, Michał Stelmach - Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press, 2017, s. 119-143
ISBN:
978-83-62751-61-7
Nr:
2168320437
chapter in conference materials
15

Title:
Priorytety polityki zagranicznej Republiki Mongolii w latach 1992-2016 = The Priorities of Foreign Policy of the Republic of Mongolia in Years 1992-2016
Source:
Współpraca, konkurencja, czy rywalizacja? Oblicza stosunków międzynarodowych w Azji / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Alicja Stańco-Wawrzyńska - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 253-299. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8019-667-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319361
chapter in monograph
16

Title:
Nowy Jedwabny Szlak a wzrost pozycji krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec Rosji i Chin = The New Silk Road and the Growth of the Position of the Countries of East-Central Europe Towards Russia and China
Source:
Nowa Polityka Wschodnia / red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 1 (12) (2017) , s. 27-46. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319343
article
See main document
17

Conference:
XI Meždunarodnaâ Naučnaâ Konferenciâ "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskwa, Rosja, od 2016-12-01 do 2016-12-02
Title:
Razvitie polʹsko-rossijskih èkonomičeskih otnošenijv 2004-2016 godah = Polish-Russian Economic Relations in 2004-2016
Source:
Otnošeniâ Višegradskoj četverki i Evropejskogo Soûza s Rossiej : sbornik statej učastnikov XI meždunarodnoj naučnoj konferencii "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskva, 1-2 dekabrâ 2016 goda = Relations the Visegrad Countries and European Union with Russia : Proceedings of the XI International Scientific Conference, Moscow, December 1-2, 2016 "Russia and Central Europe in the New Geopolitical Realities" / red. L.N. Šišelina - Moskva: Российская академия наук, 2017, s. 136-153. - Summ.
ISBN:
978-5-98163-088-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319513
chapter in conference materials
18

Title:
Japoński system polityczny
Source:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 229-256 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-817-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325075
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Wstęp
Source:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 5-6
ISBN:
978-83-8019-817-3
Nr:
2168325059
preface / summary
See main document
20

Title:
Polʹsko-rossijskie èkonomičeskie otnošeniâ v 2004-2016 godah = Polish-Russian Economic Relations in 2004-2016
Source:
Sovremennaya Evropa = Contemporary Europe. - vol. 72, iss. 6 (2016) , s. 107-115. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168320409
article
21

Title:
Członkostwo Polski w NATO jako determinanta bezpieczeństwa politycznego i militarnego [dokument elektroniczny]
Source:
Polityka zagraniczna Polski : 25 lat doświadczeń / red. Małgorzata Pietrasiak, Michał Stelmach, Karol Żakowski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016, s. 203-224
Series:
(Stosunki Międzynarodowe. Polska)
ISBN:
978-83-8088-107-5
Nr:
2168308611
chapter in monograph
22

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Wybrane elementy modelu demokracji japońskiej = Chosen Elements of the Model of the Japanese Democracy
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 421-438. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315651
chapter in conference materials
See main document
23

Title:
System wyborczy i finansowanie partii politycznych
Source:
Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 99-132
ISBN:
978-83-8019-331-4
Nr:
2168301795
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia = The Geostrategic Choice of Russia at the Dawn of the Millennium. Vol. 3, Foreign Policy of the Russian Federation Toward the Asia-Pacific Region, Central Asia and the Arctic Area. Tom 3, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Azji i Pacyfiku, Azji Centralnej i Arktyki
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2015
Physical description:
367 s.: il.; 23 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/B/HS5/00573.
ISBN:
978-83-233-4021-8 ; 978-83-233-9307-8
Nr:
2168301761
monograph
25

Title:
Szanse i zagrożenia dla rozwoju współczesnych stosunków gospodarczych między Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową
Source:
W kierunku nowego ładu gospodarczego : rola Azji w XXI wieku / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Robert Gawłowski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, s. 320-340. - Streszcz., summ.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-7780-943-3
Nr:
2168302091
chapter in monograph
26

Title:
Demokratyczny system wyborczy i finansowanie partii politycznych
Source:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 116-140
Signature:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302063
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Conference:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Title:
Członkostwo unijne Polski jako determinanta bezpieczeństwa politycznego i gospodarczego = The Membership of Poland in European Union as the Determinant of the Political and Economic Security
Source:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1 / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 205-218. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-698-7
Nr:
2168292835
chapter in conference materials
See main document
28

Title:
Dynamiczny rozwój APEC wyzwaniem dla więzi transatlantyckich = The Dynamic Development APEC the Challenge for Transatlantic Ties
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 11, nr 2 (2014) , s. 143-161. - Tytuł numeru: Transatlantycka współpraca ekonomiczna i jej globalne implikacje
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168301463
article
29

Title:
Polityka Polski wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy : wybrane zagadnienia
Source:
Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy / red. nauk. Małgorzata Pietrasiak, Sylwester Bębas, Paweł Kowalski - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2014, s. 111-136
ISBN:
978-83-89784-16-2
Nr:
2168301437
chapter in monograph
30

Title:
Sovremennye šansy i ugrozy dlâ razvitiâ polʹsko-rossijskih otnošenij
Source:
Vystraivaâ dobrososedstvo : Rossiâ na prostranstvah Evropy / red. Al.A. Gromyko, E.V. Ananʹeva - Moskva: Izdatelʹstvo Vesʹ Mir, 2013, s. 186-196
ISBN:
978-5-7777-0539-6
Access mode:
Nr:
2168301615
chapter in monograph
31

Title:
Adaptacyjne i modernizacyjne zmiany polskich uwarunkowań geopolitycznych i międzynarodowych
Source:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ2013, s. 167-256
Signature:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168306749
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Arktyka - współczesne wyzwanie dla rosyjskiej polityki zagranicznej
Source:
Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej / red. Małgorzata Pietrasiak - Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, 2013, s. 91-110
ISBN:
978-83-89784-15-5
Nr:
2168293417
chapter in monograph
33

Conference:
Dylematy polskiej demokracji, Kraków, Polska, od 2011-10-19 do 2011-10-20
Title:
Rozwój stosunków dyplomatycznych i gospodarczych Polski z państwami Azji Środkowej w latach 1992-2011 = The Development of Diplomatic and Economic Relations of Poland with the States of Central Asia in Years 1992-2011
Source:
Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 441-461. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-3-8
Access mode:
Nr:
2168293409
chapter in conference materials
See main document
34

Title:
Deng Xiaoping (ur. 22 sierpnia 1904, zm. 17 lutego 1997)
Source:
Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki / red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Bogdan Szlachta, Anna Citkowska-Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012, s. [64]-75
ISBN:
978-83-7188-427-6
Nr:
2168273076
chapter in textbook
35

Title:
Rafał Lisiakiewicz, Polityka Rosji wobec Polski w okresie prezydentury Władimira Putina (2000-2008), Wydawnictwo MADO, Toruń 2011
Source:
Nowa Polityka Wschodnia. - nr 1 (2) (2012) , s. 282-285
Access mode:
Nr:
2168293999
review
36

Title:
Mao Zedong (Tse-tung) (ur. 26 grudnia 1893, zm. 9 września 1976)
Source:
Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki / red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Bogdan Szlachta, Anna Citkowska-Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012, s. [191]-196
ISBN:
978-83-7188-427-6
Nr:
2168273086
chapter in textbook
37

Title:
Problem obecności gospodarczej Federacji Rosyjskiej w strukturach regionu Azji i Pacyfiku w kontekście relacji z ASEAN i APEC
Source:
Mocarstwa i mocarstwowość : perspektywa azjatycka / red. Małgorzata Pietrasiak - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2012, s. 101-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89784-11-7
Nr:
2168293101
chapter in monograph
38

Title:
Kim Jong Il (ur. 16 lutego 1942, zm. 17 grudnia 2011)
Source:
Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki / red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Bogdan Szlachta, Anna Citkowska-Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012, s. [164]-171
ISBN:
978-83-7188-427-6
Nr:
2168273084
chapter in textbook
39

Title:
Stosunki pomiędzy ChRL i ASEAN w latach 1991-2011 : wybrane aspekty polityczne i gospodarcze
Source:
China Goes Global : rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej / red. Małgorzata Pietrasiak, Tomasz Kamiński - Łódź: Zakład Azji Wschodniej UŁ, 2012, s. 123-137
ISBN:
978-83-62332-03-8
Nr:
2168253618
chapter in monograph
40

Title:
Jawaharlal Nehru (ur. 14 listopada 1889, zm. 27 maja 1964)
Source:
Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki / red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Bogdan Szlachta, Anna Citkowska-Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012, s. [216]-221
ISBN:
978-83-7188-427-6
Nr:
2168273088
chapter in textbook
41

Title:
ASEM - problemy i wyzwania w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. w kontekście kryzysu Unii Europejskiej = ASEM in Comparison to the Problems and Challenge in the First and the Second Decade of the 21st Century in the Context of Crisis of European Union
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 9, nr 4 (2012) , s. 133-151. - Tytuł numeru: Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168249202
article
42

Title:
Szanghajska Organizacja Współpracy - wymiar polityczny i wojskowy = The Political and Military Dimensions of the Shanghai Cooperation Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. 117-129. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244750
article
See main document
43

Title:
Szanghajska Organizacja Współpracy - wymiar gospodarczy
Source:
Problemy społeczno-gospodarcze Syberii / red. Małgorzata Pietrasiak, Małgorzata Stańczyk - Łódź: Zakład Azji Wschodniej UŁ, 2011, s. 23-37
ISBN:
978-83-62332-00-7
Nr:
2168253646
chapter in monograph
44

Title:
Stosunki Polski z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną w latach 1989-2009 = The Relations of Poland with the North Korea in Years 1989-2009
Source:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 207-219. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 12)
ISBN:
978-83-7252-484-3
Nr:
52202
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Gospodarcze aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1992-2007 = Economic Aspects of Polish-Lithuanian Relations from 1992 to 2007
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 824 (2010) , s. 25-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165625503
article
See main document
46

Title:
Stosunki polsko-białoruskie w latach 1992-2003 (wybrane aspekty polityczne i gospodarcze - polski punkt widzenia)
Source:
Białoruś : przeszłość i teraźniejszość : kultura, literatura, język / red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2010, s. 61-78
ISBN:
978-83-227-3094-2
Nr:
2168325299
chapter in monograph
47

Title:
Półwysep Koreański a problem bezpieczeństwa międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku
Source:
Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010, s. 195-201
ISBN:
978-83-7571-031-1
Nr:
2165962899
chapter in monograph
48

Title:
Stosunki polsko-rosyjskie na przełomie XX i XXI wieku - wybrane problemy = Selected Problems Concerning Polish-Russian Relations at the Turn of the Twenty-first Century
Source:
Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej / red. Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 427-440. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 9)
ISBN:
978-83-7252-473-7
Nr:
2168219878
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Przekształcenia systemu wyborczego RP
Source:
Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, [wykonawcy]: Robert JAKIMOWICZ, Joanna DZWOŃCZYK, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA2010, s. 104-121
Research program:
80/KNP/2/2010/S/578
Signature:
NP-861/Magazyn
Nr:
2168325669
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Problemy i wyzwania w chińsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych na przełomie XX i XXI wieku
Source:
Między kryzysem a współpracą gospodarczą : przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku / red. Marcin Lasoń - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-011-3
Nr:
2165080072
chapter in monograph
51

Title:
Spór o Wyspy Kurylskie w okresie prezydentury Władimira Putina
Source:
Chiny i Japonia : dylematy mocarstw w Azji Wschodniej / red. Małgorzata Pietrasiak, Dominik Mierzejewski - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, s. 43-60
ISBN:
978-83-7525-337-5
Nr:
2165962439
chapter in monograph
52

Title:
Stosunki japońsko-chińskie w pierwszych latach XXI wieku - współpraca, rywalizacja i konfrontacja : wybrane aspekty = Japanese-Chinese Relations in the First Years of the 21st Century - the Cooperation, Rivalry and the Confrontation (Chosen Aspects)
Source:
Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi / red. Irena Stawowy-Kawka - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2009, s. 345-358. - Summ.
ISBN:
978-83-233-2704-2
Nr:
2165962440
chapter in monograph
53

Title:
Zarys polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych w latach 1990-2006 = An Outline of Polish-American Economic Relations from 1990-2006
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 803 (2009) , s. 45-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50666
article
See main document
54

Title:
Stosunki Polski z krajami Azji Północno-Wschodniej w latach 1990-2007
Source:
Polskie niepodległości : wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989 / red. nauk. Janusz Faryś, Przemysław Słowiński, Tomasz Sikorski - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009, s. 391-406
ISBN:
978-83-89682-41-9
Nr:
2166026447
chapter in monograph
55

Title:
Współczesne stosunki rosyjsko-amerykańskie : wybrane problemy = Contemporary Russian-American Relations - Chosen Problems
Source:
Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej / red. Elżbieta Kużelewska, Karolina Stefanowicz - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 238-253. - Summ.
ISBN:
978-83-7611-476-7
Nr:
2165963416
chapter in monograph
56

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Rosja, Chiny, Japonia w polityce globalnej, Piotrków Trybunalski, Polska, od 2007-10-30 do 2007-10-30
Title:
Azja Północno-Wschodnia w polityce zagranicznej Rosji w pierwszych latach XXI wieku
Source:
Rosja, Chiny, Japonia w polityce globalnej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim dnia 30 października 2007 r. - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2008, s. 167-195
Series:
(Materiały Konferencyjne - Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim ; nr 1)
Nr:
2165965555
chapter in conference materials
57

Title:
Zarys japońsko-rosyjskich stosunków gospodarczych w latach 1992-2005 = An Outline of Japanese-Russian Economic Relations, 1992-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 779 (2008) , s. 65-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50675
article
See main document
58

Title:
Rozwój stosunków gospodarczych między Japonią i ASEAN-em na przełomie XX i XXI wieku
Source:
Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 139-154. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-076-2
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2162105491
chapter in conference materials
59

Title:
Stosunki polsko-amerykańskie na przełomie XX i XXI wieku : wybrane zagadnienia - polski punkt odniesienia
Source:
Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2 / red. Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007, s. 377-391. - Zsfg.
ISBN:
978-83-89682-95-8
Nr:
2165962639
chapter in monograph
60

Title:
Stosunki polsko-białoruskie w latach 1992-2003 : wybrane aspekty polityczne i gospodarcze = Polish-Belarusian Relations in the Years 1992-2003 : Selected Political and Economic Aspects - the Polish Point of View
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007) , s. 21-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50824
article
See main document
61

Title:
Polityczne aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1991-2003 = Political Aspects of Polish-Lithuanian Relations, 1991-2003 (from the Polish Perspective)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 706 (2006) , s. 43-59. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52936
article
See main document
62

Title:
Misje chrześcijan w Japonii = Christian Missions in Japan
Source:
Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu : między pamięcią a oczekiwaniem / red. Urszula Cierniak, Jarosław Grabowski - Częstochowa: Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza, 2006, s. 611-620. - Summ.
Series:
(Człowiek, Wiara, Kultura ; 2)
ISBN:
83-918935-5-3
Nr:
2165962652
chapter in monograph
63

Title:
Polska i Inicjatywa Środkowoeuropejska w latach 1991-2003
Source:
Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej / red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa - Toruń: "Mado", 2005, s. 138-149
Series:
(Problemy Współczesnego Świata ; nr 4)
ISBN:
83-89886-20-0
Nr:
2165962891
chapter in monograph
64

Title:
Kwestia podręcznikowa we współczesnych stosunkach japońsko-chińskich = Issues Concerning Textbooks on Contemporary Japanese-Chinese Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 692 (2005) , s. 77-90. - Summ.
Access mode:
Nr:
52977
article
See main document
65

Title:
Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002 : aspekty polityczne i gospodarcze = Sino-Japanese Relations from 1949 to 2002 : Political and Economic Aspects
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
250 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 163)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-219-7
Nr:
2168222986
monograph
66

Title:
Chińsko-japoński spór o Wyspy Senkaku
Source:
Współczesna Japonia : mocarstwo na rozdrożu / red. Elżbieta Potocka, Małgorzata Pietrasik - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2004, s. 113-124
ISBN:
83-7171-810-1
Nr:
2168320111
chapter in monograph
67

Conference:
Konferencja naukowa: Opinie środowiska akademickiego Krakowa na temat politycznych wyzwań Unii 25 państw, Kraków, Polska, od 2004-05-20 do 2004-05-21
Title:
Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze stosunków polsko-ukraińskich w dobie integracji europejskiej (lata 1991-2002)
Source:
Europa 25 : opinie środowiska akademickiego Krakowa na temat politycznych wyzwań poszerzonej Unii Europejskiej / red. Marek Bankowicz, Krzysztof Szczerski - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2004, s. 253-280
ISBN:
83-918601-5-9
Nr:
2168320133
chapter in conference materials
68

Title:
Stosunki chińsko-japońskie w latach 90. - aspekty polityczne i gospodarcze
Source:
Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. [2], Stosunki międzynarodowe i gospodarcze : studia i szkice / red. Krzysztof Gawlikowski - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN : Wydaw. TRIO, 2004, s. 15-25
ISBN:
83-88542-96-6
Nr:
2168320139
chapter in monograph
69

Title:
Problem uczestnictwa Chin w konferencji pokojowej w San Francisco w 1951 r. i jego implikacje (japoński dylemat w sprawie zawarcia traktatu pokojowego z Chinami) = The Issue of Chinese Participation in the 1951 San Francisco Peace Conference and Its Implications (the Dilemma Facing the Japanese when Signing the Treaty with China)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 655 (2004) , s. 51-64. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220458
article
See main document
70

Title:
Zarys problemów politycznych w stosunkach japońsko-chińskich w latach 1949-1972 = An Outline of Political Problems in Japanese - Chinese Relationships during 1949-1972
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 638 (2003) , s. 37-50. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223828
article
See main document
71

Conference:
Konferencja Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS "Miejsce Polski i krajów Europy Środkowej w strukturach unijnych", Lublin, Polska, od 2003-04-11 do 2003-04-13
Title:
Polska i Rada Państw Morza Bałtyckiego w latach 1992-2002
Source:
Zjednoczona Europa a Polska, Litwa i Ukraina : materiały z konferencji Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS "Miejsce Polski i krajów Europy Środkowej w strukturach unijnych", Lublin, 11-13.04.2003 / red. Leszek Gawor - Lublin: Wydaw. UMCS, 2003, s. 117-133
ISBN:
83-227-2094-7
Nr:
2168320177
chapter in conference materials
72

Title:
Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych w latach 1972-1978 = An Outline of Sino-Japanese Economic Relations, 1972-78
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 611 (2002) , s. 73-88. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168224398
article
See main document
73

Title:
Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich = Stereotypes in Polish-Russian Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 611 (2002) , s. 103-116. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168224396
article
See main document
74

Title:
Globalizacja a kraje azjatyckie regionu Pacyfiku : (wybrane aspekty) = Globalisation Versus Asiatic Countries of the Pacific Region
Source:
Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe / red. nauk. Zenona Maria Nowak - Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., 2002, s. 177-189. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88980-01-7
Nr:
2166234142
chapter in monograph
75

Title:
Stosunki Japonii z ChRL : problem traktatu pokojowego i jego zawarcie = Japan's Relations with China : the Peace Treaty Problem and Its Solution
Source:
Azja Południowo-Wschodnia / [red. nauk. Krzysztof Gawlikowski, Elżbieta Potocka] - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002, s. 124-139. - Summ.
Series:
(Azja - Pacyfik ; t. 5)
ISBN:
83-7322-590-0
Nr:
2165965085
chapter in monograph
76

Title:
Stosunek wybranych krajów byłego ZSRR do procesów integracyjnych Polski : lata dziewięćdziesiąte
Source:
Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji europejskiej / red. Maria Marczewska-Rytko - Puławy: Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, 2001, s. 107-120
ISBN:
83-911316-1-0
Nr:
2165965505
chapter in monograph
77

Title:
Globalizacja w Azji
Source:
Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]. - T. 4 (2001) , s. 239-249
Nr:
2165962757
review
78

Title:
Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych w latach 1949-1972 = An Outline of Japanese-Chinese Economic Relations During the 1949-1972 Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 571 (2001) , s. 39-56. - Summ.
Nr:
2168247320
article
See main document
79

Title:
Japońsko-rosyjski spór terytorialny po upadku Związku Radzieckiego = Japanese-Russian Territorial Dispute after the Fall of the Soviet Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 548 (2000) , s. 33-45. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223414
article
See main document
80

Title:
Polityka i gospodarka Azji Wschodniej
Source:
Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]. - T. 3 (2000) , s. 353-364
Nr:
2165962664
review
81

Title:
Nowy wymiar stosunków Chiny - Japonia - USA
Source:
Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]. - T. 3 (2000) , s. 382-390
Nr:
2165962733
review
82

Title:
China and Japan : History, Trends and Prospects. Ed. Christopher Howe, Oxford 1996, Clarendon Paperbacks, ss. 203
Source:
Dzieje Najnowsze. - R. 32, nr 1 (2000) , s. 233-243
Nr:
2168321003
review
83

Title:
Zarys stosunków polsko-rosyjskich w latach 1992-1999
Publisher address:
Warszawa: Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 2000
Physical description:
21 s.; 21 cm
Series:
(Studia i Materiały - Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych ; 23)
Nr:
2168321059
publishing series
84

Title:
[Recenzja]
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - 4(52) (1999) , s. 130-133
Nr:
2165962898
review
85

Title:
Wybrane problemy sporne w stosunkach japońsko-chińskich po 1978 roku = Selected Issues on Sino-Japanese Relations after 1978
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 521 (1999) , s. 45-56. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168254658
article
See main document
86

Title:
[Recenzja]
Source:
The Polish Quarterly of International Affairs. - vol. 8, no. 4 (1999) , s. 128-131
Nr:
2166032665
review
87

Title:
Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych po 1978 roku
Source:
Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]. - nr 2 (1999) , s. 33-48
Nr:
2168277423
article
88

Title:
Polska wobec integracji ze strukturami zachodnioeuropejskimi - wybrane problemy
Source:
Bariery i stymulatory integracji europejskiej. T. 2 / red. Henryk Przybylski - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 39-59
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-064-7
Nr:
2168277491
chapter in monograph
89

Title:
Związek Radziecki a remilitaryzacja Japonii = The Soviet Union and the Remilitarization of Japan
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 500 (1998) , s. 47-62. - Summ.
Nr:
2168251456
article
See main document
90

Title:
Problem posiadania sił zbrojnych przez Japonię w świetle Konstytucji z 1946 roku = Problem Pertaining to Japan's Possession of Armed Forces in the Light of the Constitution of 1946
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 484 (1997) , s. 55-65. - Summ.
Nr:
2168246140
article
See main document
91

Title:
Problemy polskiej polityki zagranicznej w okresie transformacji ustrojowej = The Problems of Polish Foreign Policy in the Period of the Transformation of the Political System
Source:
Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995, s. 58-67. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259990
chapter in conference materials
92

Title:
Rozbieżności radziecko-amerykańskie wobec traktatu pokojowego z Japonią = Soviet-American Divergence of Opinion Concerning Peace Treaty with Japan
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 460 (1995) , s. 61-73. - Summ.
Nr:
2168234024
article
See main document
93

Title:
Związek Radziecki wobec problemów okupacyjnych Japonii = The Soviet Union's Stand on Problems Pertaining to Occupation of Japan
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 437 (1994) , s. 81-96. - Summ.
Nr:
2168254684
article
See main document
94

Title:
Stanowisko ZSRR w sporze terytorialnym z Japonią (1945-1991) = The Position of the Soviet Union on the Territorial Conflict with Japan (1945-1991)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. - nr 424 (1994) , s. 51-67. - Summ.
Nr:
2168253974
article
See main document
95

Title:
Zarys japońsko-radzieckich stosunków gospodarczych w latach 1946-1989 = Outline of the Economic Relations Between Japan and the Soviet Union in the Years 1946-1989
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 399 (1993) , s. 47-63. - Summ.
Nr:
2168253912
article
See main document
96

Title:
Japońsko-radziecki spór terytorialny = Territorial Conflict Between Japan and the Soviet Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 358 (1992) , s. 19-35. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168255472
article
See main document
97

Title:
Proces kształtowania się japońsko-amerykańskiego sojuszu militarnego w latach 1976-1986 = Some Prerequisites and Aspects of the Consolidation of the Military Alliance Between Japan and the U.S.A. in the Years 1976-1986
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991) , s. 111-135. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168257762
article
See main document
98

Title:
Grigorij S. Chozin: SSzA: kosmos i politika. Izdatielstwo "Nauka". Moskwa 1987, str. 176
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 2 (1989) , s. 148-151
Nr:
2166019119
review
99

Title:
Ewolucja stosunków japońsko-radzieckich w latach 1945-1985 : (punkt widzenia strony radzieckiej) = Evolution of Japanese - Soviet Relation between 1945 - 1985
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 303 (1989) , s. 75-99. - Summ., rez.
Nr:
2168269702
article
See main document
100

Title:
Leonid N. Kutakow, Moskwa - Tokio. Oczerki dipłomaticzeskich otnoszenij 1956-1986. Izdatielstwo "Mieżdunarodnyje Otnoszenija". Moskwa 1988, str. 272
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1989) , s. 145-148
Nr:
2166019284
review
101

Title:
"Tichookieanskoje Soobszczestwo". Płany i pierspiektiwy. Moskwa, Izdatielstwo "Nauka", 1987 r., s. 352
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 7-8 (1988) , s. 175-177
Nr:
2166018629
review
102

Title:
Sojusz militarny Japonii ze Stanami Zjednoczonymi = Military Alliance between Japan and the United States
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 250 (1988) , s. 113-131. - Summ., rez.
Nr:
2168233500
article
See main document
103

Title:
Ewolucja stosunków japońsko-chińskich a latach 1949-1978 = Evolution of Japanese-Chinese Relations in the Years 1949-1978
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 274 (1988) , s. 141-161. - Rez., summ.
Nr:
2168267540
article
See main document
104

Title:
Polityczne aspekty zjednoczenia Korei. Geneza i problemy współczesne = Political Aspects of Korean Unity. The Origin and Present
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 227 (1987) , s. 97-114. - Summ., rez.
Nr:
2168256716
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
[Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej]. [10], Wyznanie mojżeszowe w Polsce w latach 1945-61 : (zarys działalności)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
32 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
33/KNP/1/2004/S/143
Signature:
NP-436/[10]/Magazyn
Nr:
2168258160
unpublished scientific work
2

Title:
Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej : kontynuacja badań. [8], Zagadnienie pożydowskich synagog i cmentarzy w Polsce po II wojnie światowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
21, [5] k.: il.; 30 cm
Research program:
44/KNP/2/2003/S
Signature:
NP-436/[8]/Magazyn
Nr:
2168258158
unpublished scientific work
1
Zarys polsko-niemieckich stosunków politycznych w latach 1990-2019 / Robert JAKIMOWICZ // Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 1(25) (2020), s. 71-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/25/ksm2505.pdf. - ISSN 1643-6911
2
System polityczny Republiki Mongolii w latach 1991-2018 = Political System of the Republic of Mongolia in Years 1991-2018 / Robert JAKIMOWICZ // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 393-418. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
3
Zarys polsko-francuskich stosunków gospodarczych w latach 1990-2019 / Robert JAKIMOWICZ // W: Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 69-86. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-234-3. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf
4
Gospodarcze wyzwania i zagrożenia w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku / Robert JAKIMOWICZ // W: Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Azji / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Piotr Zariczny. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 49-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-274-1
5
Wybrane aspekty polsko-francuskich stosunków politycznych przed akcesją Polski do Unii Europejskiej (1990-2004) / Robert JAKIMOWICZ // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 288-302. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
6
Nierozwiązane dwudziestowieczne problemy polityczne w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku / Robert JAKIMOWICZ // Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 24 (2019), s. 142-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/24/ksm201908.pdf. - ISSN 1643-6911
7
Zarys stosunków polsko-mongolskich w latach 1992-2016 : aspekty polityczne i gospodarcze / Robert JAKIMOWICZ // W: Partnerzy, rywale : współpraca i rywalizacja państw azjatyckich / red. nauk. Sylwester Gardocki. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 69-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-891-3
8
Ewolucja stosunków politycznych i gospodarczych między Polską i Chińską Republiką Ludową w latach 1990-2017 / Robert JAKIMOWICZ // W: Gospodarka globalna w świetle wyzwań Industry 4.0 / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Paweł Chudziński, Radosław Miśkiewicz. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 140-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66220-72-0
9
Zarys relacji politycznych i gospodarczych między Polską i Wielką Brytanią w latach 1990-2018 / Robert JAKIMOWICZ // Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018), s. 108-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201806.pdf. - ISSN 1643-6911
10
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 271 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8019-817-3
11
Rozwój północnokoreańskiego programu nuklearnego - wyzwania i zagrożenia = The Development of the North Korean Nuclear Program: the Challenges and Threats / Robert JAKIMOWICZ // W: Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa / red. nauk. Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. - S. 187-204. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-887-1
12
Oskar Pietrewicz, Krewetka między wielorybami. Półwysep Koreański w polityce mocarstw, Wydawnictwo Asian Century, Warszawa 2016, ss. 300. / Robert JAKIMOWICZ // Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 22 (2017), s. 223-226. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201720.pdf. - ISSN 1643-6911
13
Marcin Grabowski, Rywalizacja czy integracja? Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, ss. 329. / Robert JAKIMOWICZ // Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 22 (2017), s. 208-212. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201715.pdf. - ISSN 1643-6911
14
Wybrane aspekty polityczne, gospodarcze i militarne w stosunkach chińsko-amerykańskich w XXI wieku / Robert JAKIMOWICZ // W: Badanie polityki zagranicznej państwa. [T. 2], Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska / red. Paulina Matera, Małgorzata Pietrasiak, Radosław Bania, Michał Stelmach. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press, 2017. - S. 119-143. - ISBN 978-83-62751-61-7
15
Priorytety polityki zagranicznej Republiki Mongolii w latach 1992-2016 = The Priorities of Foreign Policy of the Republic of Mongolia in Years 1992-2016 / Robert JAKIMOWICZ // W: Współpraca, konkurencja, czy rywalizacja? Oblicza stosunków międzynarodowych w Azji / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Alicja Stańco-Wawrzyńska. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 253-299. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-667-4
16
Nowy Jedwabny Szlak a wzrost pozycji krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec Rosji i Chin = The New Silk Road and the Growth of the Position of the Countries of East-Central Europe Towards Russia and China / Robert JAKIMOWICZ // Nowa Polityka Wschodnia / red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 1 (12) (2017), s. 27-46. - Summ., rez.. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/12/npw2017102.pdf. - ISSN 2084-3291
17
Razvitie polʹsko-rossijskih èkonomičeskih otnošenijv 2004-2016 godah = Polish-Russian Economic Relations in 2004-2016 / Robert ÂKIMOVIČ // W: Otnošeniâ Višegradskoj četverki i Evropejskogo Soûza s Rossiej : sbornik statej učastnikov XI meždunarodnoj naučnoj konferencii "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskva, 1-2 dekabrâ 2016 goda = Relations the Visegrad Countries and European Union with Russia : Proceedings of the XI International Scientific Conference, Moscow, December 1-2, 2016 "Russia and Central Europe in the New Geopolitical Realities" / red. L.N. Šišelina. - Moskva: Российская академия наук, 2017. - S. 136-153. - Summ. - ISBN 978-5-98163-088-0. - Pełny tekst: http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/Rossiya_i_Tsentralnaya_Evropa__2017_148x210_All_preview-1.pdf
18
Japoński system polityczny / Robert JAKIMOWICZ // W: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 229-256. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-817-3
19
Wstęp / Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ // W: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 5-6. - ISBN 978-83-8019-817-3
20
Polʹsko-rossijskie èkonomičeskie otnošeniâ v 2004-2016 godah = Polish-Russian Economic Relations in 2004-2016 / Robert JAKIMOWICZ // Sovremennaya Evropa = Contemporary Europe. - vol. 72, iss. 6 (2016), s. 107-115. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sov-europe.ru/2016/06-2016.pdf. - ISSN 0201-7083
21
Członkostwo Polski w NATO jako determinanta bezpieczeństwa politycznego i militarnego / Robert JAKIMOWICZ // W: Polityka zagraniczna Polski : 25 lat doświadczeń [Dokument elektroniczny] / red. Małgorzata Pietrasiak, Michał Stelmach, Karol Żakowski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016. - (Stosunki Międzynarodowe. Polska). - S. 203-224. - ISBN 978-83-8088-107-5. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/19005
22
Wybrane elementy modelu demokracji japońskiej = Chosen Elements of the Model of the Japanese Democracy / Robert JAKIMOWICZ // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 421-438. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-658-2
23
System wyborczy i finansowanie partii politycznych / Robert JAKIMOWICZ // W: Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 99-132. - ISBN 978-83-8019-331-4
24
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia = The Geostrategic Choice of Russia at the Dawn of the Millennium. Vol. 3, Foreign Policy of the Russian Federation Toward the Asia-Pacific Region, Central Asia and the Arctic Area. Tom 3, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Azji i Pacyfiku, Azji Centralnej i Arktyki / Robert JAKIMOWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - 367 s. : il. ; 23 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4021-8 ; 978-83-233-9307-8
25
Szanse i zagrożenia dla rozwoju współczesnych stosunków gospodarczych między Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową / Robert JAKIMOWICZ // W: W kierunku nowego ładu gospodarczego : rola Azji w XXI wieku / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Robert Gawłowski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 320-340. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7780-943-3
26
Demokratyczny system wyborczy i finansowanie partii politycznych / Robert JAKIMOWICZ // W: Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2014), s. 116-140
27
Członkostwo unijne Polski jako determinanta bezpieczeństwa politycznego i gospodarczego = The Membership of Poland in European Union as the Determinant of the Political and Economic Security / Robert JAKIMOWICZ // W: 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1 / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. - S. 205-218. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-698-7
28
Dynamiczny rozwój APEC wyzwaniem dla więzi transatlantyckich = The Dynamic Development APEC the Challenge for Transatlantic Ties / Robert JAKIMOWICZ // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 11, nr 2 (2014), s. 143-161. - Summ.. - Tytuł numeru: Transatlantycka współpraca ekonomiczna i jej globalne implikacje. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/6250/Krakowskie_Studia_Midzyynarodowe_nr2_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1733-2680
29
Polityka Polski wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy : wybrane zagadnienia / Robert JAKIMOWICZ // W: Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy / red. nauk. Małgorzata Pietrasiak, Sylwester Bębas, Paweł Kowalski. - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2014. - S. 111-136. - ISBN 978-83-89784-16-2
30
Sovremennye šansy i ugrozy dlâ razvitiâ polʹsko-rossijskih otnošenij / R. ÂKIMOVIČ // W: Vystraivaâ dobrososedstvo : Rossiâ na prostranstvah Evropy / red. Al.A. Gromyko, E.V. Ananʹeva. - Moskva: Izdatelʹstvo Vesʹ Mir, 2013. - S. 186-196. - ISBN 978-5-7777-0539-6. - Pełny tekst: http://www.ieras.ru/pub/vd.pdf
31
Adaptacyjne i modernizacyjne zmiany polskich uwarunkowań geopolitycznych i międzynarodowych / Rafał LISIAKIEWICZ, Robert JAKIMOWICZ // W: Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2013), s. 167-256
32
Arktyka - współczesne wyzwanie dla rosyjskiej polityki zagranicznej / Robert JAKIMOWICZ // W: Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej / red. Małgorzata Pietrasiak. - Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, 2013. - S. 91-110. - ISBN 978-83-89784-15-5
33
Rozwój stosunków dyplomatycznych i gospodarczych Polski z państwami Azji Środkowej w latach 1992-2011 = The Development of Diplomatic and Economic Relations of Poland with the States of Central Asia in Years 1992-2011 / Robert JAKIMOWICZ // W: Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 441-461. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-3-8. - Pełny tekst: http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf
34
Deng Xiaoping (ur. 22 sierpnia 1904, zm. 17 lutego 1997) / Robert JAKIMOWICZ // W: Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki / red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Bogdan Szlachta, Anna Citkowska-Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo . - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012. - S. [64]-75. - ISBN 978-83-7188-427-6
35
Rafał Lisiakiewicz, Polityka Rosji wobec Polski w okresie prezydentury Władimira Putina (2000-2008), Wydawnictwo MADO, Toruń 2011 / Robert JAKIMOWICZ // Nowa Polityka Wschodnia. - nr 1 (2) (2012), s. 282-285. - Rec. pracy: Rafał Lisiakiewicz, Polityka Rosji wobec Polski za prezydentury Władimira Putina (2000-2008). - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/02/npw2012120.pdf. - ISSN 2084-3291
36
Mao Zedong (Tse-tung) (ur. 26 grudnia 1893, zm. 9 września 1976) / Robert JAKIMOWICZ // W: Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki / red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Bogdan Szlachta, Anna Citkowska-Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo . - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012. - S. [191]-196. - ISBN 978-83-7188-427-6
37
Problem obecności gospodarczej Federacji Rosyjskiej w strukturach regionu Azji i Pacyfiku w kontekście relacji z ASEAN i APEC / Robert JAKIMOWICZ // W: Mocarstwa i mocarstwowość : perspektywa azjatycka / red. Małgorzata Pietrasiak. - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2012. - S. 101-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89784-11-7
38
Kim Jong Il (ur. 16 lutego 1942, zm. 17 grudnia 2011) / Robert JAKIMOWICZ // W: Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki / red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Bogdan Szlachta, Anna Citkowska-Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo . - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012. - S. [164]-171. - ISBN 978-83-7188-427-6
39
Stosunki pomiędzy ChRL i ASEAN w latach 1991-2011 : wybrane aspekty polityczne i gospodarcze / Robert JAKIMOWICZ // W: China Goes Global : rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej / red. Małgorzata Pietrasiak, Tomasz Kamiński. - Łódź: Zakład Azji Wschodniej UŁ, 2012. - S. 123-137. - ISBN 978-83-62332-03-8
40
Jawaharlal Nehru (ur. 14 listopada 1889, zm. 27 maja 1964) / Robert JAKIMOWICZ // W: Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki / red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Bogdan Szlachta, Anna Citkowska-Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo . - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012. - S. [216]-221. - ISBN 978-83-7188-427-6
41
ASEM - problemy i wyzwania w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. w kontekście kryzysu Unii Europejskiej = ASEM in Comparison to the Problems and Challenge in the First and the Second Decade of the 21st Century in the Context of Crisis of European Union / Robert JAKIMOWICZ // Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 9, nr 4 (2012), s. 133-151. - Summ.. - Tytuł numeru: Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata. - ISSN 1733-2680
42
Szanghajska Organizacja Współpracy - wymiar polityczny i wojskowy = The Political and Military Dimensions of the Shanghai Cooperation Organisation / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 117-129. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
43
Szanghajska Organizacja Współpracy - wymiar gospodarczy / Robert JAKIMOWICZ // W: Problemy społeczno-gospodarcze Syberii / red. Małgorzata Pietrasiak, Małgorzata Stańczyk. - Łódź: Zakład Azji Wschodniej UŁ, 2011. - S. 23-37. - ISBN 978-83-62332-00-7
44
Stosunki Polski z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną w latach 1989-2009 = The Relations of Poland with the North Korea in Years 1989-2009 / Robert JAKIMOWICZ // W: Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 12). - S. 207-219. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-484-3
45
Gospodarcze aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1992-2007 = Economic Aspects of Polish-Lithuanian Relations from 1992 to 2007 / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 824 (2010), s. 25-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169371487. - ISSN 1898-6447
46
Stosunki polsko-białoruskie w latach 1992-2003 (wybrane aspekty polityczne i gospodarcze - polski punkt widzenia) / Robert JAKIMOWICZ // W: Białoruś : przeszłość i teraźniejszość : kultura, literatura, język / red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2010. - S. 61-78. - ISBN 978-83-227-3094-2
47
Półwysep Koreański a problem bezpieczeństwa międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku / Robert JAKIMOWICZ // W: Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. - S. 195-201. - ISBN 978-83-7571-031-1
48
Stosunki polsko-rosyjskie na przełomie XX i XXI wieku - wybrane problemy = Selected Problems Concerning Polish-Russian Relations at the Turn of the Twenty-first Century / Robert JAKIMOWICZ // W: Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej / red. Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 9). - S. 427-440. - summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-473-7
49
Przekształcenia systemu wyborczego RP / Robert JAKIMOWICZ // W: Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, [wykonawcy]: Robert JAKIMOWICZ, Joanna DZWOŃCZYK, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA. - (2010), s. 104-121
50
Problemy i wyzwania w chińsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych na przełomie XX i XXI wieku / Robert JAKIMOWICZ // W: Między kryzysem a współpracą gospodarczą : przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku / red. Marcin Lasoń. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - S. 125-136. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-011-3
51
Spór o Wyspy Kurylskie w okresie prezydentury Władimira Putina / Robert JAKIMOWICZ // W: Chiny i Japonia : dylematy mocarstw w Azji Wschodniej / red. Małgorzata Pietrasiak, Dominik Mierzejewski. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. - S. 43-60. - ISBN 978-83-7525-337-5
52
Stosunki japońsko-chińskie w pierwszych latach XXI wieku - współpraca, rywalizacja i konfrontacja : wybrane aspekty = Japanese-Chinese Relations in the First Years of the 21st Century - the Cooperation, Rivalry and the Confrontation (Chosen Aspects) / Robert JAKIMOWICZ // W: Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi / red. Irena Stawowy-Kawka. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2009. - S. 345-358. - Summ. - ISBN 978-83-233-2704-2
53
Zarys polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych w latach 1990-2006 = An Outline of Polish-American Economic Relations from 1990-2006 / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 803 (2009), s. 45-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164998466. - ISSN 1898-6447
54
Stosunki Polski z krajami Azji Północno-Wschodniej w latach 1990-2007 / Robert JAKIMOWICZ // W: Polskie niepodległości : wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989 / red. nauk. Janusz Faryś, Przemysław Słowiński, Tomasz Sikorski. - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009. - S. 391-406. - ISBN 978-83-89682-41-9
55
Współczesne stosunki rosyjsko-amerykańskie : wybrane problemy = Contemporary Russian-American Relations - Chosen Problems / Robert JAKIMOWICZ // W: Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej / red. Elżbieta Kużelewska, Karolina Stefanowicz. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 238-253. - Summ. - ISBN 978-83-7611-476-7
56
Azja Północno-Wschodnia w polityce zagranicznej Rosji w pierwszych latach XXI wieku / Robert JAKIMOWICZ // W: Rosja, Chiny, Japonia w polityce globalnej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim dnia 30 października 2007 r. - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2008. - (Materiały Konferencyjne / Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, ISSN 1899-427X ; nr 1). - S. 167-195
57
Zarys japońsko-rosyjskich stosunków gospodarczych w latach 1992-2005 = An Outline of Japanese-Russian Economic Relations, 1992-2005 / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 779 (2008), s. 65-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160851228. - ISSN 1898-6447
58
Rozwój stosunków gospodarczych między Japonią i ASEAN-em na przełomie XX i XXI wieku / Robert JAKIMOWICZ // W: Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 139-154. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-076-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4299/Wybrane_aspekty_handlu_miedzynarodowego_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
59
Stosunki polsko-amerykańskie na przełomie XX i XXI wieku : wybrane zagadnienia - polski punkt odniesienia / Robert JAKIMOWICZ // W: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2 / red. Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński. - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. - S. 377-391. - Zsfg. - ISBN 978-83-89682-95-8
60
Stosunki polsko-białoruskie w latach 1992-2003 : wybrane aspekty polityczne i gospodarcze = Polish-Belarusian Relations in the Years 1992-2003 : Selected Political and Economic Aspects - the Polish Point of View / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007), s. 21-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153393299. - ISSN 0208-7944
61
Polityczne aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1991-2003 = Political Aspects of Polish-Lithuanian Relations, 1991-2003 (from the Polish Perspective) / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 706 (2006), s. 43-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/111801762. - ISSN 0208-7944
62
Misje chrześcijan w Japonii = Christian Missions in Japan / Robert JAKIMOWICZ // W: Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu : między pamięcią a oczekiwaniem / red. Urszula Cierniak, Jarosław Grabowski. - Częstochowa: Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza, 2006. - (Człowiek, Wiara, Kultura ; 2). - S. 611-620. - Summ. - ISBN 83-918935-5-3
63
Polska i Inicjatywa Środkowoeuropejska w latach 1991-2003 / Robert JAKIMOWICZ // W: Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej / red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa. - Toruń: "Mado", 2005. - (Problemy Współczesnego Świata ; nr 4). - S. 138-149. - ISBN 83-89886-20-0
64
Kwestia podręcznikowa we współczesnych stosunkach japońsko-chińskich = Issues Concerning Textbooks on Contemporary Japanese-Chinese Relations / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 692 (2005), s. 77-90. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/107199402. - ISSN 0208-7944
65
Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002 : aspekty polityczne i gospodarcze = Sino-Japanese Relations from 1949 to 2002 : Political and Economic Aspects / Robert JAKIMOWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 250 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 163). - ISBN 83-7252-219-7
66
Chińsko-japoński spór o Wyspy Senkaku / Robert JAKIMOWICZ // W: Współczesna Japonia : mocarstwo na rozdrożu / red. Elżbieta Potocka, Małgorzata Pietrasik. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2004. - S. 113-124. - ISBN 83-7171-810-1
67
Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze stosunków polsko-ukraińskich w dobie integracji europejskiej (lata 1991-2002) / Robert JAKIMOWICZ // W: Europa 25 : opinie środowiska akademickiego Krakowa na temat politycznych wyzwań poszerzonej Unii Europejskiej / red. Marek Bankowicz, Krzysztof Szczerski. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2004. - S. 253-280. - ISBN 83-918601-5-9
68
Stosunki chińsko-japońskie w latach 90. - aspekty polityczne i gospodarcze / Robert JAKIMOWICZ // W: Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. [2], Stosunki międzynarodowe i gospodarcze : studia i szkice / red. Krzysztof Gawlikowski. - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN : Wydaw. TRIO, 2004. - S. 15-25. - ISBN 83-88542-96-6
69
Problem uczestnictwa Chin w konferencji pokojowej w San Francisco w 1951 r. i jego implikacje (japoński dylemat w sprawie zawarcia traktatu pokojowego z Chinami) = The Issue of Chinese Participation in the 1951 San Francisco Peace Conference and Its Implications (the Dilemma Facing the Japanese when Signing the Treaty with China) / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 655 (2004), s. 51-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68698847. - ISSN 0208-7944
70
Zarys problemów politycznych w stosunkach japońsko-chińskich w latach 1949-1972 = An Outline of Political Problems in Japanese - Chinese Relationships during 1949-1972 / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 638 (2003), s. 37-50. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16084. - ISSN 0208-7944
71
Polska i Rada Państw Morza Bałtyckiego w latach 1992-2002 / Robert JAKIMOWICZ // W: Zjednoczona Europa a Polska, Litwa i Ukraina : materiały z konferencji Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS "Miejsce Polski i krajów Europy Środkowej w strukturach unijnych", Lublin, 11-13.04.2003 / red. Leszek Gawor. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2003. - S. 117-133. - ISBN 83-227-2094-7
72
Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych w latach 1972-1978 = An Outline of Sino-Japanese Economic Relations, 1972-78 / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 611 (2002), s. 73-88. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14402. - ISSN 0208-7944
73
Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich = Stereotypes in Polish-Russian Relations / Joanna DZWOŃCZYK, Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 611 (2002), s. 103-116. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14411. - ISSN 0208-7944
74
Globalizacja a kraje azjatyckie regionu Pacyfiku : (wybrane aspekty) = Globalisation Versus Asiatic Countries of the Pacific Region / Robert JAKIMOWICZ // W: Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe / red. nauk. Zenona Maria Nowak. - Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., 2002. - S. 177-189. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88980-01-7
75
Stosunki Japonii z ChRL : problem traktatu pokojowego i jego zawarcie = Japan's Relations with China : the Peace Treaty Problem and Its Solution / Robert JAKIMOWICZ // W: Azja Południowo-Wschodnia / [red. nauk. Krzysztof Gawlikowski, Elżbieta Potocka]. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002. - (Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka], ISSN 1643-692X ; t. 5). - S. 124-139. - Summ. - ISBN 83-7322-590-0
76
Stosunek wybranych krajów byłego ZSRR do procesów integracyjnych Polski : lata dziewięćdziesiąte / Robert JAKIMOWICZ // W: Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji europejskiej / red. Maria Marczewska-Rytko. - Puławy: Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, 2001. - S. 107-120. - ISBN 83-911316-1-0
77
Globalizacja w Azji / Robert JAKIMOWICZ // Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]. - T. 4 (2001), s. 239-249. - Rec. pracy: edited by K. Olds, P. Dicken, P.F. Kelly, L. Kong and H. Wai-chung Yeung, Globalisation and the Asia-Pacific: Contested Territories. - ISSN 1643-692X
78
Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych w latach 1949-1972 = An Outline of Japanese-Chinese Economic Relations During the 1949-1972 Period / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 571 (2001), s. 39-56. - Summ. - ISSN 0208-7944
79
Japońsko-rosyjski spór terytorialny po upadku Związku Radzieckiego = Japanese-Russian Territorial Dispute after the Fall of the Soviet Union / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 548 (2000), s. 33-45. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10713. - ISSN 0208-7944
80
Polityka i gospodarka Azji Wschodniej / Robert JAKIMOWICZ // Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]. - T. 3 (2000), s. 353-364. - Rec. pracy: ed. James W. Morley, Driven by Growth: Political Change in the Asia - Pacific Region : Revised Edition. - ISSN 1643-692X
81
Nowy wymiar stosunków Chiny - Japonia - USA / Robert JAKIMOWICZ // Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]. - T. 3 (2000), s. 382-390. - Rec. pracy: New Dimensions of China-Japan-U.S.: Relations. - ISSN 1643-692X
82
China and Japan : History, Trends and Prospects. Ed. Christopher Howe, Oxford 1996, Clarendon Paperbacks, ss. 203 / Robert JAKIMOWICZ // Dzieje Najnowsze. - R. 32, nr 1 (2000), s. 233-243. - Rec. pracy: China and Japan : History, trends and prospects, ed. Christopher Howe, Oxford 1996, Clarendon Paperbacks, ss. 203. - ISSN 0419-8824
83
Zarys stosunków polsko-rosyjskich w latach 1992-1999 / Robert JAKIMOWICZ. - Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 2000. - 21 s. ; 21 cm. - (Studia i Materiały / Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, ISSN 1231-2193 ; 23)
84
[Recenzja] / Robert JAKIMOWICZ // Sprawy Międzynarodowe. - 4(52) (1999), s. 130-133. - Rec. pracy: ed. Yu-ming Shawa, European and Asia Pacific Integration: Political, Security, and Economic Perspectives
85
Wybrane problemy sporne w stosunkach japońsko-chińskich po 1978 roku = Selected Issues on Sino-Japanese Relations after 1978 / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 521 (1999), s. 45-56. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/8311. - ISSN 0208-7944
86
[Recenzja] / Robert JAKIMOWICZ // The Polish Quarterly of International Affairs. - vol. 8, no. 4 (1999), s. 128-131. - Rec. pracy: Yu-ming Shaw (ed.), European and Asia Pacific Integration: Political, Security, and Economic Perspectives. - ISSN 1230-4999
87
Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych po 1978 roku / Robert JAKIMOWICZ // Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]. - nr 2 (1999), s. 33-48. - ISSN 1643-692X
88
Polska wobec integracji ze strukturami zachodnioeuropejskimi - wybrane problemy / Robert JAKIMOWICZ // W: Bariery i stymulatory integracji europejskiej. T. 2 / red. Henryk Przybylski. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1998. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 39-59. - ISBN 83-7246-064-7
89
Związek Radziecki a remilitaryzacja Japonii = The Soviet Union and the Remilitarization of Japan / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 500 (1998), s. 47-62. - Summ. - ISSN 0208-7944
90
Problem posiadania sił zbrojnych przez Japonię w świetle Konstytucji z 1946 roku = Problem Pertaining to Japan's Possession of Armed Forces in the Light of the Constitution of 1946 / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 484 (1997), s. 55-65. - Summ. - ISSN 0208-7944
91
Problemy polskiej polityki zagranicznej w okresie transformacji ustrojowej = The Problems of Polish Foreign Policy in the Period of the Transformation of the Political System / Robert JAKIMOWICZ // W: Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995. - S. 58-67. - Summ. - Bibliogr.
92
Rozbieżności radziecko-amerykańskie wobec traktatu pokojowego z Japonią = Soviet-American Divergence of Opinion Concerning Peace Treaty with Japan / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 460 (1995), s. 61-73. - Summ. - ISSN 0208-7944
93
Związek Radziecki wobec problemów okupacyjnych Japonii = The Soviet Union's Stand on Problems Pertaining to Occupation of Japan / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 437 (1994), s. 81-96. - Summ. - ISSN 0208-7944
94
Stanowisko ZSRR w sporze terytorialnym z Japonią (1945-1991) = The Position of the Soviet Union on the Territorial Conflict with Japan (1945-1991) / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. - nr 424 (1994), s. 51-67. - Summ. - ISSN 0208-7944
95
Zarys japońsko-radzieckich stosunków gospodarczych w latach 1946-1989 = Outline of the Economic Relations Between Japan and the Soviet Union in the Years 1946-1989 / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 399 (1993), s. 47-63. - Summ. - ISSN 0208-7944
96
Japońsko-radziecki spór terytorialny = Territorial Conflict Between Japan and the Soviet Union / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 358 (1992), s. 19-35. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
97
Proces kształtowania się japońsko-amerykańskiego sojuszu militarnego w latach 1976-1986 = Some Prerequisites and Aspects of the Consolidation of the Military Alliance Between Japan and the U.S.A. in the Years 1976-1986 / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991), s. 111-135. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
98
Grigorij S. Chozin: SSzA: kosmos i politika. Izdatielstwo "Nauka". Moskwa 1987, str. 176 / Robert JAKIMOWICZ // Sprawy Międzynarodowe. - z. 2 (1989), s. 148-151. - Rec. pracy: Chozin G.S., SSzA: kosmos i politika. Izdatielstwo "Nauka". Moskwa 1987, str. 176
99
Ewolucja stosunków japońsko-radzieckich w latach 1945-1985 (punkt widzenia strony radzieckiej) = Evolution of Japanese - Soviet Relation between 1945 - 1985 / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 303 (1989), s. 75-99. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
100
Leonid N. Kutakow, Moskwa - Tokio. Oczerki dipłomaticzeskich otnoszenij 1956-1986. Izdatielstwo "Mieżdunarodnyje Otnoszenija". Moskwa 1988, str. 272 / Robert JAKIMOWICZ // Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1989), s. 145-148. - Rec. pracy: Kutakow L.N., Moskwa - Tokio: oczerki dipłomaticzeskich otnoszenij 1956-1986. Izdatielstwo "Mieżdunarodnyje Otnoszenija". Moskwa 1988, str. 272
101
"Tichookieanskoje Soobszczestwo". Płany i pierspiektiwy. Moskwa, Izdatielstwo "Nauka", 1987 r., s. 352 / Robert JAKIMOWICZ // Sprawy Międzynarodowe. - z. 7-8 (1988), s. 175-177. - Rec. pracy: "Tichookieanskoje Soobszczestwo" : płany i pierspiektiwy. Moskwa, Izdatielstwo "Nauka", 1987 r., s. 352
102
Sojusz militarny Japonii ze Stanami Zjednoczonymi = Military Alliance between Japan and the United States / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 250 (1988), s. 113-131. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
103
Ewolucja stosunków japońsko-chińskich a latach 1949-1978 = Evolution of Japanese-Chinese Relations in the Years 1949-1978 / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 274 (1988), s. 141-161. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
104
Polityczne aspekty zjednoczenia Korei. Geneza i problemy współczesne = Political Aspects of Korean Unity. The Origin and Present / Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 227 (1987), s. 97-114. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
105
[Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej]. [10], Wyznanie mojżeszowe w Polsce w latach 1945-61 : (zarys działalności) / kier. tematu: Kazimierz URBAN, członek zespołu: Robert JAKIMOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 32 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej : kontynuacja badań. [8], Zagadnienie pożydowskich synagog i cmentarzy w Polsce po II wojnie światowej / Kazimierz URBAN, Robert JAKIMOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 21, [5] k. : il. ; 30 cm
1
Jakimowicz R., (2020), Zarys polsko-niemieckich stosunków politycznych w latach 1990-2019, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 1(25), s. 71-116; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/25/ksm2505.pdf
2
Jakimowicz R., (2020), System polityczny Republiki Mongolii w latach 1991-2018. [W:] Danel Ł., Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 393-418.
3
Jakimowicz R., (2020), Zarys polsko-francuskich stosunków gospodarczych w latach 1990-2019. [W:] Urbaniec M., Kosała M., Czaja I. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 69-86.
4
Jakimowicz R., (2019), Gospodarcze wyzwania i zagrożenia w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku. [W:] Marszałek-Kawa J., Zariczny P. (red.), Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 49-77.
5
Jakimowicz R., (2019), Wybrane aspekty polsko-francuskich stosunków politycznych przed akcesją Polski do Unii Europejskiej (1990-2004). [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 288-302.
6
Jakimowicz R., (2019), Nierozwiązane dwudziestowieczne problemy polityczne w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 24, s. 142-167; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/24/ksm201908.pdf
7
Jakimowicz R., (2018), Zarys stosunków polsko-mongolskich w latach 1992-2016 : aspekty polityczne i gospodarcze. [W:] Gardocki S. (red.), Partnerzy, rywale : współpraca i rywalizacja państw azjatyckich, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 69-100.
8
Jakimowicz R., (2018), Ewolucja stosunków politycznych i gospodarczych między Polską i Chińską Republiką Ludową w latach 1990-2017. [W:] Marszałek-Kawa J., Chudziński P., Miśkiewicz R. (red.), Gospodarka globalna w świetle wyzwań Industry 4.0, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 140-182.
9
Jakimowicz R., (2018), Zarys relacji politycznych i gospodarczych między Polską i Wielką Brytanią w latach 1990-2018, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 23, s. 108-140; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201806.pdf
10
Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), (2017), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 271 s.
11
Jakimowicz R., (2017), Rozwój północnokoreańskiego programu nuklearnego - wyzwania i zagrożenia. [W:] Gacek Ł., Kwieciński R., Trojnar E. (red.), Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 187-204.
12
Jakimowicz R., (2017), Oskar Pietrewicz, Krewetka między wielorybami. Półwysep Koreański w polityce mocarstw, Wydawnictwo Asian Century, Warszawa 2016, ss. 300., "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 22, s. 223-226; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201720.pdf
13
Jakimowicz R., (2017), Marcin Grabowski, Rywalizacja czy integracja? Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, ss. 329., "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 22, s. 208-212; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201715.pdf
14
Jakimowicz R., (2017), Wybrane aspekty polityczne, gospodarcze i militarne w stosunkach chińsko-amerykańskich w XXI wieku. [W:] Matera P., Pietrasiak M., Bania R., Stelmach M. (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa, [T. 2], Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska, Warszawa : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press, s. 119-143.
15
Jakimowicz R., (2017), Priorytety polityki zagranicznej Republiki Mongolii w latach 1992-2016. [W:] Marszałek-Kawa J., Stańco-Wawrzyńska A. (red.), Współpraca, konkurencja, czy rywalizacja? Oblicza stosunków międzynarodowych w Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 253-299.
16
Jakimowicz R., (2017), Nowy Jedwabny Szlak a wzrost pozycji krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec Rosji i Chin, "Nowa Polityka Wschodnia", nr 1 (12), s. 27-46; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/12/npw2017102.pdf
17
Jakimowicz R., (2017), Razvitie polʹsko-rossijskih èkonomičeskih otnošenijv 2004-2016 godah. [W:] Šišelina L. (red.), Otnošeniâ Višegradskoj četverki i Evropejskogo Soûza s Rossiej : sbornik statej učastnikov XI meždunarodnoj naučnoj konferencii "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskva, 1-2 dekabrâ 2016 goda, Moskva : Российская академия наук, s. 136-153.
18
Jakimowicz R., (2017), Japoński system polityczny. [W:] Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 229-256.
19
Jakimowicz R., Kornaś J., (2017), Wstęp. [W:] Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 5-6.
20
Jakimowicz R., (2016), Polʹsko-rossijskie èkonomičeskie otnošeniâ v 2004-2016 godah, "Sovremennaya Evropa", vol. 72, iss. 6, s. 107-115; http://www.sov-europe.ru/2016/06-2016.pdf
21
Jakimowicz R., (2016), Członkostwo Polski w NATO jako determinanta bezpieczeństwa politycznego i militarnego. [W:] Pietrasiak M., Stelmach M., Żakowski K. (red.), Polityka zagraniczna Polski : 25 lat doświadczeń [Dokument elektroniczny], Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 203-224.
22
Jakimowicz R., (2016), Wybrane elementy modelu demokracji japońskiej. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 421-438.
23
Jakimowicz R., (2015), System wyborczy i finansowanie partii politycznych. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 99-132.
24
Jakimowicz R., (2015), Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia. Tom 3, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Azji i Pacyfiku, Azji Centralnej i Arktyki, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 367 s.
25
Jakimowicz R., (2014), Szanse i zagrożenia dla rozwoju współczesnych stosunków gospodarczych między Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową. [W:] Marszałek-Kawa J., Gawłowski R. (red.), W kierunku nowego ładu gospodarczego : rola Azji w XXI wieku, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 320-340.
26
Jakimowicz R., (2014), Demokratyczny system wyborczy i finansowanie partii politycznych. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej, s. 116-140.
27
Jakimowicz R., (2014), Członkostwo unijne Polski jako determinanta bezpieczeństwa politycznego i gospodarczego. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, T. 1, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 205-218.
28
Jakimowicz R., (2014), Dynamiczny rozwój APEC wyzwaniem dla więzi transatlantyckich, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 11, nr 2, s. 143-161; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/6250/Krakowskie_Studia_Midzyynarodowe_nr2_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
29
Jakimowicz R., (2014), Polityka Polski wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy : wybrane zagadnienia. [W:] Pietrasiak M., Bębas S., Kowalski P. (red.), Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy, Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, s. 111-136.
30
Jakimowicz R., (2013), Sovremennye šansy i ugrozy dlâ razvitiâ polʹsko-rossijskih otnošenij. [W:] Gromyko A., Ananʹeva E. (red.), Vystraivaâ dobrososedstvo : Rossiâ na prostranstvah Evropy, Moskva : Izdatelʹstvo Vesʹ Mir, s. 186-196.
31
Lisiakiewicz R., Jakimowicz R., (2013), Adaptacyjne i modernizacyjne zmiany polskich uwarunkowań geopolitycznych i międzynarodowych. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna, s. 167-256.
32
Jakimowicz R., (2013), Arktyka - współczesne wyzwanie dla rosyjskiej polityki zagranicznej. [W:] Pietrasiak M. (red.), Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej, Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, s. 91-110.
33
Jakimowicz R., (2012), Rozwój stosunków dyplomatycznych i gospodarczych Polski z państwami Azji Środkowej w latach 1992-2011. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 441-461.
34
Jakimowicz R., (2012), Deng Xiaoping (ur. 22 sierpnia 1904, zm. 17 lutego 1997). [W:] Kozub-Ciembroniewicz W., Szlachta B., Citkowska-Kimla A., Kiwior-Filo M. (red.), Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. [64]-75.
35
Jakimowicz R., (2012), Rafał Lisiakiewicz, Polityka Rosji wobec Polski w okresie prezydentury Władimira Putina (2000-2008), Wydawnictwo MADO, Toruń 2011, "Nowa Polityka Wschodnia", nr 1 (2), s. 282-285; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/02/npw2012120.pdf
36
Jakimowicz R., (2012), Mao Zedong (Tse-tung) (ur. 26 grudnia 1893, zm. 9 września 1976). [W:] Kozub-Ciembroniewicz W., Szlachta B., Citkowska-Kimla A., Kiwior-Filo M. (red.), Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. [191]-196.
37
Jakimowicz R., (2012), Problem obecności gospodarczej Federacji Rosyjskiej w strukturach regionu Azji i Pacyfiku w kontekście relacji z ASEAN i APEC. [W:] Pietrasiak M. (red.), Mocarstwa i mocarstwowość : perspektywa azjatycka, Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, s. 101-116.
38
Jakimowicz R., (2012), Kim Jong Il (ur. 16 lutego 1942, zm. 17 grudnia 2011). [W:] Kozub-Ciembroniewicz W., Szlachta B., Citkowska-Kimla A., Kiwior-Filo M. (red.), Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. [164]-171.
39
Jakimowicz R., (2012), Stosunki pomiędzy ChRL i ASEAN w latach 1991-2011 : wybrane aspekty polityczne i gospodarcze. [W:] Pietrasiak M., Kamiński T. (red.), China Goes Global : rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej, Łódź : Zakład Azji Wschodniej UŁ, s. 123-137.
40
Jakimowicz R., (2012), Jawaharlal Nehru (ur. 14 listopada 1889, zm. 27 maja 1964). [W:] Kozub-Ciembroniewicz W., Szlachta B., Citkowska-Kimla A., Kiwior-Filo M. (red.), Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. [216]-221.
41
Jakimowicz R., (2012), ASEM - problemy i wyzwania w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. w kontekście kryzysu Unii Europejskiej, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 9, nr 4, s. 133-151.
42
Jakimowicz R., (2012), Szanghajska Organizacja Współpracy - wymiar polityczny i wojskowy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. 117-129.
43
Jakimowicz R., (2011), Szanghajska Organizacja Współpracy - wymiar gospodarczy. [W:] Pietrasiak M., Stańczyk M. (red.), Problemy społeczno-gospodarcze Syberii, Łódź : Zakład Azji Wschodniej UŁ, s. 23-37.
44
Jakimowicz R., (2010), Stosunki Polski z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną w latach 1989-2009. [W:] Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 12), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 207-219.
45
Jakimowicz R., (2010), Gospodarcze aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1992-2007, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 824, s. 25-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/169371487
46
Jakimowicz R., (2010), Stosunki polsko-białoruskie w latach 1992-2003 (wybrane aspekty polityczne i gospodarcze - polski punkt widzenia). [W:] Radzik R., Sajewicz M. (red.), Białoruś : przeszłość i teraźniejszość : kultura, literatura, język, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 61-78.
47
Jakimowicz R., (2010), Półwysep Koreański a problem bezpieczeństwa międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku. [W:] Budzowski K. (red.), Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 195-201.
48
Jakimowicz R., (2010), Stosunki polsko-rosyjskie na przełomie XX i XXI wieku - wybrane problemy. [W:] Kornaś J. (red.), Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 9), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 427-440.
49
Jakimowicz R., (2010), Przekształcenia systemu wyborczego RP. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku, s. 104-121.
50
Jakimowicz R., (2010), Problemy i wyzwania w chińsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych na przełomie XX i XXI wieku. [W:] Lasoń M. (red.), Między kryzysem a współpracą gospodarczą : przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 125-136.
51
Jakimowicz R., (2009), Spór o Wyspy Kurylskie w okresie prezydentury Władimira Putina. [W:] Pietrasiak M., Mierzejewski D. (red.), Chiny i Japonia : dylematy mocarstw w Azji Wschodniej, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 43-60.
52
Jakimowicz R., (2009), Stosunki japońsko-chińskie w pierwszych latach XXI wieku - współpraca, rywalizacja i konfrontacja : wybrane aspekty. [W:] Stawowy-Kawka I. (red.), Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 345-358.
53
Jakimowicz R., (2009), Zarys polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych w latach 1990-2006, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 803, s. 45-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/164998466
54
Jakimowicz R., (2009), Stosunki Polski z krajami Azji Północno-Wschodniej w latach 1990-2007. [W:] Faryś J., Słowiński P., Sikorski T. (red.), Polskie niepodległości : wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 391-406.
55
Jakimowicz R., (2009), Współczesne stosunki rosyjsko-amerykańskie : wybrane problemy. [W:] Kużelewska E., Stefanowicz K. (red.), Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 238-253.
56
Jakimowicz R., (2008), Azja Północno-Wschodnia w polityce zagranicznej Rosji w pierwszych latach XXI wieku. [W:] Rosja, Chiny, Japonia w polityce globalnej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim dnia 30 października 2007 r. (Materiały Konferencyjne - Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim; nr 1), Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, s. 167-195.
57
Jakimowicz R., (2008), Zarys japońsko-rosyjskich stosunków gospodarczych w latach 1992-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 779, s. 65-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/160851228
58
Jakimowicz R., (2008), Rozwój stosunków gospodarczych między Japonią i ASEAN-em na przełomie XX i XXI wieku. [W:] Budzowski K. (red.), Wybrane aspekty handlu międzynarodowego, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 139-154.
59
Jakimowicz R., (2007), Stosunki polsko-amerykańskie na przełomie XX i XXI wieku : wybrane zagadnienia - polski punkt odniesienia. [W:] Faryś J., Sikorski T., Słowiński P. (red.), Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, T. 2, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 377-391.
60
Jakimowicz R., (2007), Stosunki polsko-białoruskie w latach 1992-2003 : wybrane aspekty polityczne i gospodarcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 749, s. 21-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/153393299
61
Jakimowicz R., (2006), Polityczne aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1991-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 706, s. 43-59; https://bazekon.uek.krakow.pl/111801762
62
Jakimowicz R., (2006), Misje chrześcijan w Japonii. [W:] Cierniak U., Grabowski J. (red.), Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu : między pamięcią a oczekiwaniem, Częstochowa : Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza, s. 611-620.
63
Jakimowicz R., (2005), Polska i Inicjatywa Środkowoeuropejska w latach 1991-2003. [W:] Bäcker R., Marszałek-Kawa J. (red.), Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej, Toruń : "Mado", s. 138-149.
64
Jakimowicz R., (2005), Kwestia podręcznikowa we współczesnych stosunkach japońsko-chińskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 692, s. 77-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/107199402
65
Jakimowicz R., (2004), Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002: aspekty polityczne i gospodarcze, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 163), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 250 s.
66
Jakimowicz R., (2004), Chińsko-japoński spór o Wyspy Senkaku. [W:] Potocka E., Pietrasik M. (red.), Współczesna Japonia : mocarstwo na rozdrożu, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 113-124.
67
Jakimowicz R., (2004), Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze stosunków polsko-ukraińskich w dobie integracji europejskiej (lata 1991-2002). [W:] Bankowicz M., Szczerski K. (red.), Europa 25 : opinie środowiska akademickiego Krakowa na temat politycznych wyzwań poszerzonej Unii Europejskiej, Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 253-280.
68
Jakimowicz R., (2004), Stosunki chińsko-japońskie w latach 90. - aspekty polityczne i gospodarcze. [W:] Gawlikowski K. (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. [2], Stosunki międzynarodowe i gospodarcze : studia i szkice, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : Wydaw. TRIO, s. 15-25.
69
Jakimowicz R., (2004), Problem uczestnictwa Chin w konferencji pokojowej w San Francisco w 1951 r. i jego implikacje (japoński dylemat w sprawie zawarcia traktatu pokojowego z Chinami), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 655, s. 51-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/68698847
70
Jakimowicz R., (2003), Zarys problemów politycznych w stosunkach japońsko-chińskich w latach 1949-1972, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 638, s. 37-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/16084
71
Jakimowicz R., (2003), Polska i Rada Państw Morza Bałtyckiego w latach 1992-2002. [W:] Gawor L. (red.), Zjednoczona Europa a Polska, Litwa i Ukraina : materiały z konferencji Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS "Miejsce Polski i krajów Europy Środkowej w strukturach unijnych", Lublin, 11-13.04.2003, Lublin : Wydaw. UMCS, s. 117-133.
72
Jakimowicz R., (2002), Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych w latach 1972-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 611, s. 73-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/14402
73
Dzwończyk J., Jakimowicz R., (2002), Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 611, s. 103-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/14411
74
Jakimowicz R., (2002), Globalizacja a kraje azjatyckie regionu Pacyfiku : (wybrane aspekty). [W:] Nowak (red.), Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe, Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., s. 177-189.
75
Jakimowicz R., (2002), Stosunki Japonii z ChRL : problem traktatu pokojowego i jego zawarcie. [W:] Gawlikowski K., Potocka E. (red.), Azja Południowo-Wschodnia (Azja - Pacyfik; t. 5), Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 124-139.
76
Jakimowicz R., (2001), Stosunek wybranych krajów byłego ZSRR do procesów integracyjnych Polski : lata dziewięćdziesiąte. [W:] Marczewska-Rytko M. (red.), Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji europejskiej, Puławy : Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, s. 107-120.
77
Jakimowicz R., (2001), Globalizacja w Azji, "Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]", T. 4, s. 239-249.
78
Jakimowicz R., (2001), Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych w latach 1949-1972, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 571, s. 39-56.
79
Jakimowicz R., (2000), Japońsko-rosyjski spór terytorialny po upadku Związku Radzieckiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 548, s. 33-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/10713
80
Jakimowicz R., (2000), Polityka i gospodarka Azji Wschodniej, "Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]", T. 3, s. 353-364.
81
Jakimowicz R., (2000), Nowy wymiar stosunków Chiny - Japonia - USA, "Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]", T. 3, s. 382-390.
82
Jakimowicz R., (2000), China and Japan : History, Trends and Prospects. Ed. Christopher Howe, Oxford 1996, Clarendon Paperbacks, ss. 203, "Dzieje Najnowsze", R. 32, nr 1, s. 233-243.
83
Jakimowicz R., (2000), Zarys stosunków polsko-rosyjskich w latach 1992-1999, (Studia i Materiały - Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 23), Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 21 s.
84
Jakimowicz R., (1999), [Recenzja], "Sprawy Międzynarodowe", 4(52), s. 130-133.
85
Jakimowicz R., (1999), Wybrane problemy sporne w stosunkach japońsko-chińskich po 1978 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 521, s. 45-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/8311
86
Jakimowicz R., (1999), [Recenzja], "The Polish Quarterly of International Affairs", vol. 8, no. 4, s. 128-131.
87
Jakimowicz R., (1999), Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych po 1978 roku, "Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]", nr 2, s. 33-48.
88
Jakimowicz R., (1998), Polska wobec integracji ze strukturami zachodnioeuropejskimi - wybrane problemy. [W:] Przybylski H. (red.), Bariery i stymulatory integracji europejskiej, T. 2, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 39-59.
89
Jakimowicz R., (1998), Związek Radziecki a remilitaryzacja Japonii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 500, s. 47-62.
90
Jakimowicz R., (1997), Problem posiadania sił zbrojnych przez Japonię w świetle Konstytucji z 1946 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 484, s. 55-65.
91
Jakimowicz R., (1995), Problemy polskiej polityki zagranicznej w okresie transformacji ustrojowej. [W:] Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, s. 58-67.
92
Jakimowicz R., (1995), Rozbieżności radziecko-amerykańskie wobec traktatu pokojowego z Japonią, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 460, s. 61-73.
93
Jakimowicz R., (1994), Związek Radziecki wobec problemów okupacyjnych Japonii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 437, s. 81-96.
94
Jakimowicz R., (1994), Stanowisko ZSRR w sporze terytorialnym z Japonią (1945-1991), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 424, s. 51-67.
95
Jakimowicz R., (1993), Zarys japońsko-radzieckich stosunków gospodarczych w latach 1946-1989, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 399, s. 47-63.
96
Jakimowicz R., (1992), Japońsko-radziecki spór terytorialny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 358, s. 19-35.
97
Jakimowicz R., (1991), Proces kształtowania się japońsko-amerykańskiego sojuszu militarnego w latach 1976-1986, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 339, s. 111-135.
98
Jakimowicz R., (1989), Grigorij S. Chozin: SSzA: kosmos i politika. Izdatielstwo "Nauka". Moskwa 1987, str. 176, "Sprawy Międzynarodowe", z. 2, s. 148-151.
99
Jakimowicz R., (1989), Ewolucja stosunków japońsko-radzieckich w latach 1945-1985 (punkt widzenia strony radzieckiej), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 303, s. 75-99.
100
Jakimowicz R., (1989), Leonid N. Kutakow, Moskwa - Tokio. Oczerki dipłomaticzeskich otnoszenij 1956-1986. Izdatielstwo "Mieżdunarodnyje Otnoszenija". Moskwa 1988, str. 272, "Sprawy Międzynarodowe", z. 4, s. 145-148.
101
Jakimowicz R., (1988), "Tichookieanskoje Soobszczestwo". Płany i pierspiektiwy. Moskwa, Izdatielstwo "Nauka", 1987 r., s. 352, "Sprawy Międzynarodowe", z. 7-8, s. 175-177.
102
Jakimowicz R., (1988), Sojusz militarny Japonii ze Stanami Zjednoczonymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 250, s. 113-131.
103
Jakimowicz R., (1988), Ewolucja stosunków japońsko-chińskich a latach 1949-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 274, s. 141-161.
104
Jakimowicz R., (1987), Polityczne aspekty zjednoczenia Korei. Geneza i problemy współczesne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 227, s. 97-114.
105
Urban K., Jakimowicz R., (2004), [Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej]. Cz. [10], Wyznanie mojżeszowe w Polsce w latach 1945-61: (zarys działalności), Urban K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 k.
106
Urban K., Jakimowicz R., (2003), Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej: kontynuacja badań. Cz. [8], Zagadnienie pożydowskich synagog i cmentarzy w Polsce po II wojnie światowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21, [5] k.
1
@article{artUEK:2168350838,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Zarys polsko-niemieckich stosunków politycznych w latach 1990-2019",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "1(25)",
pages = "71-116",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm20200105},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/25/ksm2505.pdf},
}
2
@inbook{fmUEK:2168345130,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "System polityczny Republiki Mongolii w latach 1991-2018",
booktitle = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
pages = "393-418",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}
3
@inbook{fmUEK:2168351998,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Zarys polsko-francuskich stosunków gospodarczych w latach 1990-2019",
booktitle = "Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu",
pages = "69-86",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-234-3",
}
4
@inbook{fmUEK:2168348542,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Gospodarcze wyzwania i zagrożenia w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku",
booktitle = "Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Azji",
pages = "49-77",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8180-274-1",
}
5
@inbook{fmUEK:2168335791,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Wybrane aspekty polsko-francuskich stosunków politycznych przed akcesją Polski do Unii Europejskiej (1990-2004)",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "288-302",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
6
@article{artUEK:2168343734,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Nierozwiązane dwudziestowieczne problemy polityczne w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "24",
pages = "142-167",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201908},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/24/ksm201908.pdf},
}
7
@inbook{fmUEK:2168323893,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Zarys stosunków polsko-mongolskich w latach 1992-2016 : aspekty polityczne i gospodarcze",
booktitle = "Partnerzy, rywale : współpraca i rywalizacja państw azjatyckich",
pages = "69-100",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8019-891-3",
}
8
@inbook{fmUEK:2168334889,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Ewolucja stosunków politycznych i gospodarczych między Polską i Chińską Republiką Ludową w latach 1990-2017",
booktitle = "Gospodarka globalna w świetle wyzwań Industry 4.0",
pages = "140-182",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-66220-72-0",
}
9
@article{artUEK:2168331347,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Zarys relacji politycznych i gospodarczych między Polską i Wielką Brytanią w latach 1990-2018",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "23",
pages = "108-140",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201806},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201806.pdf},
}
10
@book{monUEK:2168325055,
title = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
editor = Jakimowicz Robert,
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
11
@inbook{fmUEK:2168320463,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Rozwój północnokoreańskiego programu nuklearnego - wyzwania i zagrożenia",
booktitle = "Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa",
pages = "187-204",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2017",
isbn = "978-83-7383-887-1",
}
12
@article{recUEK:2168325027,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Oskar Pietrewicz, Krewetka między wielorybami. Półwysep Koreański w polityce mocarstw, Wydawnictwo Asian Century, Warszawa 2016, ss. 300.",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "22",
pages = "223-226",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201720},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201720.pdf},
}
13
@article{recUEK:2168325025,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Marcin Grabowski, Rywalizacja czy integracja? Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, ss. 329.",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "22",
pages = "208-212",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201715},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201715.pdf},
}
14
@inbook{mkaUEK:2168320437,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Wybrane aspekty polityczne, gospodarcze i militarne w stosunkach chińsko-amerykańskich w XXI wieku",
booktitle = "Badanie polityki zagranicznej państwa. [T. 2], Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska",
pages = "119-143",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press",
year = "2017",
isbn = "978-83-62751-61-7",
}
15
@inbook{fmUEK:2168319361,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Priorytety polityki zagranicznej Republiki Mongolii w latach 1992-2016",
booktitle = "Współpraca, konkurencja, czy rywalizacja? Oblicza stosunków międzynarodowych w Azji",
pages = "253-299",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-8019-667-4",
}
16
@article{artUEK:2168319343,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Nowy Jedwabny Szlak a wzrost pozycji krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec Rosji i Chin",
journal = "Nowa Polityka Wschodnia",
number = "1 (12)",
pages = "27-46",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/npw2017102},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/12/npw2017102.pdf},
}
17
@inbook{mkaUEK:2168319513,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Razvitie polʹsko-rossijskih èkonomičeskih otnošenijv 2004-2016 godah",
booktitle = "Otnošeniâ Višegradskoj četverki i Evropejskogo Soûza s Rossiej : sbornik statej učastnikov XI meždunarodnoj naučnoj konferencii "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskva, 1-2 dekabrâ 2016 goda",
pages = "136-153",
adress = "Moskva",
publisher = "Российская академия наук",
year = "2017",
url = {http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/Rossiya_i_Tsentralnaya_Evropa__2017_148x210_All_preview-1.pdf},
isbn = "978-5-98163-088-0",
}
18
@inbook{fmUEK:2168325075,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Japoński system polityczny",
booktitle = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
pages = "229-256",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
19
@misc{wstUEK:2168325059,
author = "Robert Jakimowicz and Jerzy Kornaś",
title = "Wstęp",
booktitle = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
pages = "5-6",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
20
@article{artUEK:2168320409,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Polʹsko-rossijskie èkonomičeskie otnošeniâ v 2004-2016 godah",
journal = "Sovremennaya Evropa",
number = "vol. 72, iss. 6",
pages = "107-115",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15211/soveurope62016107115},
url = {http://www.sov-europe.ru/2016/06-2016.pdf},
}
21
@inbook{fmUEK:2168308611,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Członkostwo Polski w NATO jako determinanta bezpieczeństwa politycznego i militarnego",
booktitle = "Polityka zagraniczna Polski : 25 lat doświadczeń",
pages = "203-224",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/8088-107-5.10},
url = {http://hdl.handle.net/11089/19005},
issn = "",
isbn = "978-83-8088-107-5",
}
22
@inbook{mkaUEK:2168315651,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Wybrane elementy modelu demokracji japońskiej",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "421-438",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
23
@inbook{fmUEK:2168301795,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "System wyborczy i finansowanie partii politycznych",
booktitle = "Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy",
pages = "99-132",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-331-4",
}
24
@book{monUEK:2168301761,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/K9307.34/e/15.15.3907},
url = {},
isbn = "978-83-233-4021-8 ; 978-83-233-9307-8",
}
25
@inbook{fmUEK:2168302091,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Szanse i zagrożenia dla rozwoju współczesnych stosunków gospodarczych między Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową",
booktitle = "W kierunku nowego ładu gospodarczego : rola Azji w XXI wieku",
pages = "320-340",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7780-943-3",
}
26
@unpublished{fnpUEK:2168302063,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Demokratyczny system wyborczy i finansowanie partii politycznych",
booktitle = "Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej",
pages = "116-140",
year = "2014",
}
27
@inbook{mkaUEK:2168292835,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Członkostwo unijne Polski jako determinanta bezpieczeństwa politycznego i gospodarczego",
booktitle = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1",
pages = "205-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-698-7",
}
28
@article{artUEK:2168301463,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Dynamiczny rozwój APEC wyzwaniem dla więzi transatlantyckich",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 11, 2",
pages = "143-161",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/6250/Krakowskie_Studia_Midzyynarodowe_nr2_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
29
@inbook{fmUEK:2168301437,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Polityka Polski wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy : wybrane zagadnienia",
booktitle = "Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy",
pages = "111-136",
adress = "Piotrków Trybunalski",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego",
year = "2014",
isbn = "978-83-89784-16-2",
}
30
@inbook{fmUEK:2168301615,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Sovremennye šansy i ugrozy dlâ razvitiâ polʹsko-rossijskih otnošenij",
booktitle = "Vystraivaâ dobrososedstvo : Rossiâ na prostranstvah Evropy",
pages = "186-196",
adress = "Moskva",
publisher = "Izdatelʹstvo Vesʹ Mir",
year = "2013",
url = {http://www.ieras.ru/pub/vd.pdf},
isbn = "978-5-7777-0539-6",
}
31
@unpublished{fnpUEK:2168306749,
author = "Rafał Lisiakiewicz and Robert Jakimowicz",
title = "Adaptacyjne i modernizacyjne zmiany polskich uwarunkowań geopolitycznych i międzynarodowych",
booktitle = "Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna",
pages = "167-256",
year = "2013",
}
32
@inbook{fmUEK:2168293417,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Arktyka - współczesne wyzwanie dla rosyjskiej polityki zagranicznej",
booktitle = "Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej",
pages = "91-110",
adress = "Piotrków Trybunalski",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego",
year = "2013",
isbn = "978-83-89784-15-5",
}
33
@inbook{mkaUEK:2168293409,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Rozwój stosunków dyplomatycznych i gospodarczych Polski z państwami Azji Środkowej w latach 1992-2011",
booktitle = "Dylematy polskiej demokracji",
pages = "441-461",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf},
isbn = "978-83-934679-3-8",
}
34
@inbook{fpUEK:2168273076,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Deng Xiaoping (ur. 22 sierpnia 1904, zm. 17 lutego 1997)",
booktitle = "Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki",
pages = "[64]-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2012",
isbn = "978-83-7188-427-6",
}
35
@article{recUEK:2168293999,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Rafał Lisiakiewicz, Polityka Rosji wobec Polski w okresie prezydentury Władimira Putina (2000-2008), Wydawnictwo MADO, Toruń 2011",
journal = "Nowa Polityka Wschodnia",
number = "1 (2)",
pages = "282-285",
year = "2012",
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/02/npw2012120.pdf},
}
36
@inbook{fpUEK:2168273086,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Mao Zedong (Tse-tung) (ur. 26 grudnia 1893, zm. 9 września 1976)",
booktitle = "Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki",
pages = "[191]-196",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2012",
isbn = "978-83-7188-427-6",
}
37
@inbook{fmUEK:2168293101,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Problem obecności gospodarczej Federacji Rosyjskiej w strukturach regionu Azji i Pacyfiku w kontekście relacji z ASEAN i APEC",
booktitle = "Mocarstwa i mocarstwowość : perspektywa azjatycka",
pages = "101-116",
adress = "Piotrków Trybunalski",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89784-11-7",
}
38
@inbook{fpUEK:2168273084,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Kim Jong Il (ur. 16 lutego 1942, zm. 17 grudnia 2011)",
booktitle = "Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki",
pages = "[164]-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2012",
isbn = "978-83-7188-427-6",
}
39
@inbook{fmUEK:2168253618,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Stosunki pomiędzy ChRL i ASEAN w latach 1991-2011 : wybrane aspekty polityczne i gospodarcze",
booktitle = "China Goes Global : rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej",
pages = "123-137",
adress = "Łódź",
publisher = "Zakład Azji Wschodniej UŁ",
year = "2012",
isbn = "978-83-62332-03-8",
}
40
@inbook{fpUEK:2168273088,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Jawaharlal Nehru (ur. 14 listopada 1889, zm. 27 maja 1964)",
booktitle = "Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki",
pages = "[216]-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2012",
isbn = "978-83-7188-427-6",
}
41
@article{artUEK:2168249202,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "ASEM - problemy i wyzwania w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. w kontekście kryzysu Unii Europejskiej",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 9, 4",
pages = "133-151",
adress = "",
year = "2012",
}
42
@article{artUEK:2168244750,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Szanghajska Organizacja Współpracy - wymiar polityczny i wojskowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "117-129",
year = "2012",
}
43
@inbook{fmUEK:2168253646,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Szanghajska Organizacja Współpracy - wymiar gospodarczy",
booktitle = "Problemy społeczno-gospodarcze Syberii",
pages = "23-37",
adress = "Łódź",
publisher = "Zakład Azji Wschodniej UŁ",
year = "2011",
isbn = "978-83-62332-00-7",
}
44
@inbook{fmUEK:52202,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Stosunki Polski z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną w latach 1989-2009",
booktitle = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość",
pages = "207-219",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-484-3",
}
45
@article{artUEK:2165625503,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Gospodarcze aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1992-2007",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "824",
pages = "25-38",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169371487},
}
46
@inbook{fmUEK:2168325299,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Stosunki polsko-białoruskie w latach 1992-2003 (wybrane aspekty polityczne i gospodarcze - polski punkt widzenia)",
booktitle = "Białoruś : przeszłość i teraźniejszość : kultura, literatura, język",
pages = "61-78",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2010",
isbn = "978-83-227-3094-2",
}
47
@inbook{fmUEK:2165962899,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Półwysep Koreański a problem bezpieczeństwa międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku",
booktitle = "Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa",
pages = "195-201",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-7571-031-1",
}
48
@inbook{fmUEK:2168219878,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Stosunki polsko-rosyjskie na przełomie XX i XXI wieku - wybrane problemy",
booktitle = "Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej",
pages = "427-440",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-473-7",
}
49
@unpublished{fnpUEK:2168325669,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Przekształcenia systemu wyborczego RP",
booktitle = "Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku",
pages = "104-121",
year = "2010",
}
50
@inbook{fmUEK:2165080072,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Problemy i wyzwania w chińsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych na przełomie XX i XXI wieku",
booktitle = "Między kryzysem a współpracą gospodarczą : przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku",
pages = "125-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2010",
isbn = "978-83-7571-011-3",
}
51
@inbook{fmUEK:2165962439,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Spór o Wyspy Kurylskie w okresie prezydentury Władimira Putina",
booktitle = "Chiny i Japonia : dylematy mocarstw w Azji Wschodniej",
pages = "43-60",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-7525-337-5",
}
52
@inbook{fmUEK:2165962440,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Stosunki japońsko-chińskie w pierwszych latach XXI wieku - współpraca, rywalizacja i konfrontacja : wybrane aspekty",
booktitle = "Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi",
pages = "345-358",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-233-2704-2",
}
53
@article{artUEK:50666,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Zarys polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych w latach 1990-2006",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "803",
pages = "45-61",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164998466},
}
54
@inbook{fmUEK:2166026447,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Stosunki Polski z krajami Azji Północno-Wschodniej w latach 1990-2007",
booktitle = "Polskie niepodległości : wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989",
pages = "391-406",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2009",
isbn = "978-83-89682-41-9",
}
55
@inbook{fmUEK:2165963416,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Współczesne stosunki rosyjsko-amerykańskie : wybrane problemy",
booktitle = "Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej",
pages = "238-253",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2009",
isbn = "978-83-7611-476-7",
}
56
@inbook{mkaUEK:2165965555,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Azja Północno-Wschodnia w polityce zagranicznej Rosji w pierwszych latach XXI wieku",
booktitle = "Rosja, Chiny, Japonia w polityce globalnej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim dnia 30 października 2007 r.",
pages = "167-195",
adress = "Piotrków Trybunalski",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego",
year = "2008",
issn = "1899-427X",
}
57
@article{artUEK:50675,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Zarys japońsko-rosyjskich stosunków gospodarczych w latach 1992-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "779",
pages = "65-81",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160851228},
}
58
@inbook{mkaUEK:2162105491,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Rozwój stosunków gospodarczych między Japonią i ASEAN-em na przełomie XX i XXI wieku",
booktitle = "Wybrane aspekty handlu międzynarodowego",
pages = "139-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4299/Wybrane_aspekty_handlu_miedzynarodowego_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-076-2",
}
59
@inbook{fmUEK:2165962639,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Stosunki polsko-amerykańskie na przełomie XX i XXI wieku : wybrane zagadnienia - polski punkt odniesienia",
booktitle = "Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2",
pages = "377-391",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89682-95-8",
}
60
@article{artUEK:50824,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Stosunki polsko-białoruskie w latach 1992-2003 : wybrane aspekty polityczne i gospodarcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "749",
pages = "21-39",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153393299},
}
61
@article{artUEK:52936,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Polityczne aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1991-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "706",
pages = "43-59",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/111801762},
}
62
@inbook{fmUEK:2165962652,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Misje chrześcijan w Japonii",
booktitle = "Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu : między pamięcią a oczekiwaniem",
pages = "611-620",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-918935-5-3",
}
63
@inbook{fmUEK:2165962891,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Polska i Inicjatywa Środkowoeuropejska w latach 1991-2003",
booktitle = "Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej",
pages = "138-149",
adress = "Toruń",
publisher = "Mado",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89886-20-0",
}
64
@article{artUEK:52977,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Kwestia podręcznikowa we współczesnych stosunkach japońsko-chińskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "692",
pages = "77-90",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/107199402},
}
65
@book{monUEK:2168222986,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002 : aspekty polityczne i gospodarcze",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-219-7",
}
66
@inbook{fmUEK:2168320111,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Chińsko-japoński spór o Wyspy Senkaku",
booktitle = "Współczesna Japonia : mocarstwo na rozdrożu",
pages = "113-124",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2004",
isbn = "83-7171-810-1",
}
67
@inbook{mkaUEK:2168320133,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze stosunków polsko-ukraińskich w dobie integracji europejskiej (lata 1991-2002)",
booktitle = "Europa 25 : opinie środowiska akademickiego Krakowa na temat politycznych wyzwań poszerzonej Unii Europejskiej",
pages = "253-280",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy",
year = "2004",
isbn = "83-918601-5-9",
}
68
@inbook{fmUEK:2168320139,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Stosunki chińsko-japońskie w latach 90. - aspekty polityczne i gospodarcze",
booktitle = "Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. [2], Stosunki międzynarodowe i gospodarcze : studia i szkice",
pages = "15-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Studiów Politycznych PAN : Wydaw. TRIO",
year = "2004",
isbn = "83-88542-96-6",
}
69
@article{artUEK:2168220458,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Problem uczestnictwa Chin w konferencji pokojowej w San Francisco w 1951 r. i jego implikacje (japoński dylemat w sprawie zawarcia traktatu pokojowego z Chinami)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "655",
pages = "51-64",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/68698847},
}
70
@article{artUEK:2168223828,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Zarys problemów politycznych w stosunkach japońsko-chińskich w latach 1949-1972",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "638",
pages = "37-50",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16084},
}
71
@inbook{mkaUEK:2168320177,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Polska i Rada Państw Morza Bałtyckiego w latach 1992-2002",
booktitle = "Zjednoczona Europa a Polska, Litwa i Ukraina : materiały z konferencji Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS "Miejsce Polski i krajów Europy Środkowej w strukturach unijnych", Lublin, 11-13.04.2003",
pages = "117-133",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydaw. UMCS",
year = "2003",
isbn = "83-227-2094-7",
}
72
@article{artUEK:2168224398,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych w latach 1972-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "611",
pages = "73-88",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14402},
}
73
@article{artUEK:2168224396,
author = "Joanna Dzwończyk and Robert Jakimowicz",
title = "Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "611",
pages = "103-116",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14411},
}
74
@inbook{fmUEK:2166234142,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Globalizacja a kraje azjatyckie regionu Pacyfiku : (wybrane aspekty)",
booktitle = "Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe",
pages = "177-189",
adress = "Opole",
publisher = "Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.",
year = "2002",
isbn = "83-88980-01-7",
}
75
@inbook{fmUEK:2165965085,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Stosunki Japonii z ChRL : problem traktatu pokojowego i jego zawarcie",
booktitle = "Azja Południowo-Wschodnia",
pages = "124-139",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
year = "2002",
issn = "1643-692X",
isbn = "83-7322-590-0",
}
76
@inbook{fmUEK:2165965505,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Stosunek wybranych krajów byłego ZSRR do procesów integracyjnych Polski : lata dziewięćdziesiąte",
booktitle = "Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji europejskiej",
pages = "107-120",
adress = "Puławy",
publisher = "Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej",
year = "2001",
isbn = "83-911316-1-0",
}
77
@article{recUEK:2165962757,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Globalizacja w Azji",
journal = "Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]",
number = "T. 4",
pages = "239-249",
year = "2001",
}
78
@article{artUEK:2168247320,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych w latach 1949-1972",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "571",
pages = "39-56",
year = "2001",
}
79
@article{artUEK:2168223414,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Japońsko-rosyjski spór terytorialny po upadku Związku Radzieckiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "548",
pages = "33-45",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10713},
}
80
@article{recUEK:2165962664,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Polityka i gospodarka Azji Wschodniej",
journal = "Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]",
number = "T. 3",
pages = "353-364",
year = "2000",
}
81
@article{recUEK:2165962733,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Nowy wymiar stosunków Chiny - Japonia - USA",
journal = "Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]",
number = "T. 3",
pages = "382-390",
year = "2000",
}
82
@article{recUEK:2168321003,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "China and Japan : History, Trends and Prospects. Ed. Christopher Howe, Oxford 1996, Clarendon Paperbacks, ss. 203",
journal = "Dzieje Najnowsze",
number = "R. 32, 1",
pages = "233-243",
year = "2000",
}
83
@book{swUEK:2168321059,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Zarys stosunków polsko-rosyjskich w latach 1992-1999",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych",
year = "2000",
issn = "1231-2193",
}
84
@article{recUEK:2165962898,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "4(52)",
pages = "130-133",
year = "1999",
}
85
@article{artUEK:2168254658,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Wybrane problemy sporne w stosunkach japońsko-chińskich po 1978 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "521",
pages = "45-56",
year = "1999",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8311},
}
86
@article{recUEK:2166032665,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "The Polish Quarterly of International Affairs",
number = "vol. 8, no. 4",
pages = "128-131",
year = "1999",
}
87
@article{artUEK:2168277423,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych po 1978 roku",
journal = "Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka]",
number = "2",
pages = "33-48",
year = "1999",
}
88
@inbook{fmUEK:2168277491,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Polska wobec integracji ze strukturami zachodnioeuropejskimi - wybrane problemy",
booktitle = "Bariery i stymulatory integracji europejskiej. T. 2",
pages = "39-59",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-7246-064-7",
}
89
@article{artUEK:2168251456,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Związek Radziecki a remilitaryzacja Japonii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "500",
pages = "47-62",
year = "1998",
}
90
@article{artUEK:2168246140,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Problem posiadania sił zbrojnych przez Japonię w świetle Konstytucji z 1946 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "484",
pages = "55-65",
year = "1997",
}
91
@inbook{mkaUEK:2168259990,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Problemy polskiej polityki zagranicznej w okresie transformacji ustrojowej",
booktitle = "Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne",
pages = "58-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych",
year = "1995",
}
92
@article{artUEK:2168234024,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Rozbieżności radziecko-amerykańskie wobec traktatu pokojowego z Japonią",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "460",
pages = "61-73",
year = "1995",
}
93
@article{artUEK:2168254684,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Związek Radziecki wobec problemów okupacyjnych Japonii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "437",
pages = "81-96",
year = "1994",
}
94
@article{artUEK:2168253974,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Stanowisko ZSRR w sporze terytorialnym z Japonią (1945-1991)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "424",
pages = "51-67",
year = "1994",
}
95
@article{artUEK:2168253912,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Zarys japońsko-radzieckich stosunków gospodarczych w latach 1946-1989",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "399",
pages = "47-63",
year = "1993",
}
96
@article{artUEK:2168255472,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Japońsko-radziecki spór terytorialny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "358",
pages = "19-35",
year = "1992",
url = {},
}
97
@article{artUEK:2168257762,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Proces kształtowania się japońsko-amerykańskiego sojuszu militarnego w latach 1976-1986",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "339",
pages = "111-135",
year = "1991",
url = {},
}
98
@article{recUEK:2166019119,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Grigorij S. Chozin: SSzA: kosmos i politika. Izdatielstwo Nauka. Moskwa 1987, str. 176",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 2",
pages = "148-151",
year = "1989",
}
99
@article{artUEK:2168269702,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Ewolucja stosunków japońsko-radzieckich w latach 1945-1985 : (punkt widzenia strony radzieckiej)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "303",
pages = "75-99",
year = "1989",
}
100
@article{recUEK:2166019284,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Leonid N. Kutakow, Moskwa - Tokio. Oczerki dipłomaticzeskich otnoszenij 1956-1986. Izdatielstwo Mieżdunarodnyje Otnoszenija. Moskwa 1988, str. 272",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 4",
pages = "145-148",
year = "1989",
}
101
@article{recUEK:2166018629,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Tichookieanskoje Soobszczestwo. Płany i pierspiektiwy. Moskwa, Izdatielstwo Nauka, 1987 r., s. 352",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 7-8",
pages = "175-177",
year = "1988",
}
102
@article{artUEK:2168233500,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Sojusz militarny Japonii ze Stanami Zjednoczonymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "250",
pages = "113-131",
year = "1988",
}
103
@article{artUEK:2168267540,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Ewolucja stosunków japońsko-chińskich a latach 1949-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "274",
pages = "141-161",
year = "1988",
}
104
@article{artUEK:2168256716,
author = "Robert Jakimowicz",
title = "Polityczne aspekty zjednoczenia Korei. Geneza i problemy współczesne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "227",
pages = "97-114",
year = "1987",
}
105
@unpublished{UEK:2168258160,
author = "Kazimierz Urban and Robert Jakimowicz",
title = "[Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
106
@unpublished{UEK:2168258158,
author = "Kazimierz Urban and Robert Jakimowicz",
title = "Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej : kontynuacja badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}