Publications of the selected author
1

Title:
Value-Creation Efficiency as a Decision-Making Basis and Its Assessment in the Financial Management of Energy Companies : Evidence from the Polish Capital Market
Source:
Sustainability. - vol. 15, iss. 2, art. no. 1622 (2023) , s. 1-19. - Tytuł numeru: Digital Revolution in Sustainable Business Models and Finance Management - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the Krakow University of Economics - Project implemented under the WAP program
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168371496
article
2

Title:
Sustainable Management and the Prospects for Innovation and Technological Development in Poland = Сталий менеджмент та перспективи інноваційно-технологічного розвитку в Польщі
Source:
Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право = Foreign Trade : Economics, Finance, Law. - no. 2 (121) (2022) , s. 38-51. - Tytuł numeru: Економічні науки = Economic Sciences - Bibliogr.
Nr:
2168371404
article
3

Author:
Andrzej Jaki , Magdalena Kurcz
Title:
Mechanisms of the Impact of Covid-19 Pandemic on the Financial Standing of Polish Enterprises
Source:
Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022, s. 67-82 - Bibliogr.
Research program:
The article was financed with subsidies granted to the Cracow University of Economics - project number: 77/ZZE/2020/POT.
ISBN:
978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168363806
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Innovation as a Factor of Creating the Value of the Enterprise = Інновація як фактор створення вартості підприємства
Source:
Scientia Fructuosa : Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Scientia Fructuosa : Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. - no. 2 (142) (2022) , s. 48-60. - Tytuł numeru: Економічні науки = Economic Sciences - Bibliogr.
Nr:
2168371406
article
5

Title:
Introduction
Source:
Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022, s. 9-11
ISBN:
978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
Nr:
2168363834
preface / summary
See main document
6

Title:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : doskonalenie i adaptacyjność organizacji w obliczu współczesnych wyzwań
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022
Physical description:
201 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-61597-92-6 ; 978-83-61597-93-3
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168370990
See related chapters
7

Conference:
7th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2022), Kragujevac, Serbia, od 2022-11-04 do 2022-11-04
Title:
Value Chain from Perspective of Value-Based Management
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management / red. Gordana Radosavljević, Katarina Borisavljević - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2022, s. 341-350. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-133-1
Access mode:
Nr:
2168371148
chapter in conference materials
8

Title:
Strategic Value-based Management with the Use of the Value Chain
Source:
Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022, s. 175-189 - Bibliogr.
Research program:
The article was financed with subsidies granted to the Cracow University of Economics - project number: 77/ZZE/2020/POT
ISBN:
978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168363814
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Andrzej Jaki , Olga Okrzesik
Title:
Stopień percepcji innowacji i jakość współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu = Perception of Innovation and Quality of Cooperation of Enterprises with Business Environment Institutions
Source:
Innowacje i przedsiębiorczość w warunkach zmieniającej się dynamicznie gospodarki / red. Roman Tylżanowski - Szczecin: Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, 2022, s. 29-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-7867-845-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168369382
chapter in monograph
10

Title:
Wstęp
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : doskonalenie i adaptacyjność organizacji w obliczu współczesnych wyzwań / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 7-8
ISBN:
978-83-61597-92-6 ; 978-83-61597-93-3
Access mode:
Nr:
2168370992
preface / summary
See main document
11

Conference:
7th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2022), Kragujevac, Serbia, od 2022-11-04 do 2022-11-04
Title:
Value Chain from Perspective of Value-Based Management
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management : Book of Abstracts / red. Gordana Radosavljević, Katarina Borisavljević - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2022, s. 38. - Summ.
ISBN:
978-86-6091-132-4
Access mode:
Nr:
2168371154
varia
12

Title:
Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes
Redakcja:
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022
Physical description:
368 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168363804
See related chapters
13

Title:
Analiza rentowności w badaniu efektywności przedsiębiorstwa
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2022
Physical description:
176 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-592-8
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168365968
monograph
14

Title:
Analiza sektorowa rentowności finansowej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Polsce = Sectoral Analysis of Financial Profitability of Companies That Are Listed on Warsaw Stock Exchange
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022, s. 161-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-67153-17-1 ; 978-83-67153-18-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168367744
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją. Wiedza i kreatywność w obliczu zmian : [XXV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa]
Source:
Kurier UEK. - nr 90, s. 36-37
Access mode:
Nr:
2168362304
varia
16

Title:
Bankruptcy Prediction Models Based on Value Measures
Source:
Journal of Risk and Financial Management. - vol. 14, iss. 1, art. no. 6 (2021) , s. 1-14. - Tytuł numeru: International Trends and Economic Sustainability on Emerging Markets - Bibliogr.
Research program:
This research was funded with a subsidy for research granted to Cracow University of Economics: 77/ZZE/2020/POT.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168352118
article
17

Title:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021
Physical description:
303 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168358136
See related chapters
18

Title:
Stanisław Chomątowski (1944-2021) : pożegnanie Profesora
Source:
Kurier UEK. - nr 90, s. 73-74
Access mode:
Nr:
2168362396
varia
19

Title:
Wstęp
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 9-11
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Access mode:
Nr:
2168358232
preface / summary
See main document
20

Title:
Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem : aspekt teoretyczno-aplikacyjny
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2021
Physical description:
257 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-8102-485-3
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168357632
monograph
21

Author:
Michał Balicki , Andrzej Jaki , Tomasz Rojek
Title:
Rola inwestycji zagranicznych w kreowaniu rozwoju systemu społeczno-gospodarczego = The Role of Foreign Investment in Creating the Development of the Socio-economic System
Source:
Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław) = Contemporary Management Problems. - vol. 9, nr 1 (18) (2021) , s. 7-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168359818
article
22

Title:
Rynkowe mierniki wartości i ich wykorzystanie w ocenie efektywności kreowania wartości spółek sektora budowlanego
Source:
Kierunki rozwoju rynku nieruchomości = Directions of Development of the Real Estate Market / red. Piotr Bartkowiak - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020, s. 73-87
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-66199-72-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344318
chapter in monograph
23

Title:
Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem - istota i perspektywy badania = Efficiency as the Basis for Business Activity and Management - Essence and Prospects of Study
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 233-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350146
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Wstęp
Source:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki / red. Andrzej JAKI, Janusz NESTERAK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 7-9
ISBN:
978-83-7285-965-5 ; 978-83-7285-966-2
Access mode:
Nr:
2168351792
preface / summary
See main document
25

Title:
Restructuring Management : Models - Changes - Development
Redakcja:
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020
Physical description:
300 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168349718
26

Title:
Value Creation Efficiency of Polish Construction Companies Listed on Warsaw Stock Exchange during 2010-2012
Source:
International Journal of Business Performance Management. - vol. 21, iss. 1-2 (2020) , s. 214-229. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168346046
article
27

Title:
Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management
Redakcja:
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020
Physical description:
248 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The book was financed by Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168351672
See related chapters
28

Title:
Introduction
Source:
Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 9-11
ISBN:
978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0
Access mode:
Nr:
2168351712
preface / summary
See main document
29

Title:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki
Redakcja:
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-965-5 ; 978-83-7285-966-2
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168351758
See related chapters
30

Title:
Mierniki wartości dla akcjonariuszy a ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
514 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-486
Nr:
2168354080
doctoral dissertation
31

Title:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości
Number:
nr 3 (113)
Publisher address:
Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2020
Access mode:
Nr:
2168355712
journal / series editorial
32

Title:
Contemporary Trends and Transformation of Economies and Enterprises : 17. Polsko-Włoko-Ukraińsko-Serbskie Sympozjum Naukowe
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (82), s. 42-43
Access mode:
Nr:
2168343527
varia
33

Title:
XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie restrukturyzacją innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian 16-18 października 2019 r., Krynica-Zdrój
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (957), s. 46-47
Access mode:
2019 list:
Nr:
2168344006
varia
34

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian
Redakcja:
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019
Physical description:
458 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168338823
See related chapters
35

Title:
New Imperative of Corporate Value Creation in Face of the Challenges of Sustainable Development
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 7, nr 2 (2019) , s. 63-81. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168336871
article
36

Author:
Title:
Profesor Ludwik Mayre : Naukowiec - Dydaktyk - Żołnierz
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019) , s. 18-19
Access mode:
Nr:
2168344476
unreviewed article
37

Title:
Wstęp
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 9-11
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338867
preface / summary
See main document
38

Author:
Andrzej Jaki , Aleksandra Flig
Title:
Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora paliw w Polsce = Competitiveness of Enterprises from the Fuel Sector in Poland
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 105-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338837
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo : XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (82), s. 22-24
Access mode:
Nr:
2168343485
varia
40

Title:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Trends and Transformations of Economies and Enterprises
Redakcja:
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019
Physical description:
330 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane z subwencji na naukę przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7285-890-0 ; 978-83-7285-896-2
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168342109
41

Author:
Michał Balicki
Title:
Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na system zarządzania samorządem terytorialnym (na przykładzie województwa podkarpackiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
423 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-464
Nr:
2168340895
doctoral dissertation
42

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (83), s. 50-52
Access mode:
Nr:
2168344548
varia
43

Title:
23rd International Scientific Conference Restructuring Management. Development and Efficiency in the Face of Changes (Krynica-Zdrój, 17th-20th October, 2018)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (106), s. 105-106
Access mode:
Nr:
2168332601
varia
44

Title:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018
Physical description:
204 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The book was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Access mode:
Nr:
2168331115
45

Author:
Piotr Bartkowiak , Andrzej Jaki , Jarosław Kaczmarek
Title:
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w procesie restrukturyzacji i kreowania wartości przedsiębiorstwa = Shaping Competitive Advantage in Restructuring and Value Creation Process
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (937) (2018) , s. 3-8. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168325927
article
46

Title:
Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo : X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (78), s. 14-16
Access mode:
Nr:
2168342451
varia
47

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (79), s. 36-37
Access mode:
Nr:
2168342393
varia
48

Title:
XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie restrukturyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian", Krynica Zdrój, 17-20 października 2018 r.
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (945), s. 64-66
Access mode:
Nr:
2168331643
varia
49

Author:
Title:
Business Continuity Risk of Polish Construction Enterprises in 2010-2012 = Ryzyko kontynuacji działalności polskich przedsiębiorstw budowlanych w latach 2010-2012
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (106) (2018) , s. 21-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332593
article
50

Conference:
5th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2018), Kragujevac, Serbia, od 2018-11-09 do 2018-11-10
Title:
Financing of Development and Regional Innovativeness in Poland
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management / red. Verica Babić - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2018, s. 253-268. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics to maintain the research capacity
ISBN:
978-86-6091-083-9
Access mode:
Nr:
2168330749
chapter in conference materials
51

Author:
Title:
Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Dariusz Zarzecki, Dyskonto z tytułu braku płynności rynkowej w wycenie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 2 (104) (2018) , s. 40-41
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329165
review
52

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
316 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168327921
See related chapters
53

Title:
Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości = Estimation of the Efficiency of Enterprise Value Creation Based on Indexed Value Measures
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 333-343. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323899
article
54

Author:
Andrzej Jaki , Anna Skrzypek
Title:
Analiza efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa w koncepcji zarządzania wartością = Analysis of the Efficiency of Enterprise Value Creation in Value-Based Management Concept
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 157-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168328145
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Rola funduszy europejskich w kreowaniu rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce = The Role of European Funds in the Creating the Development and Innovatives of the Regions in Poland
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 2 (2018) , s. 53-70. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327119
article
56

Title:
Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
Nr:
2168326685
57

Title:
Technology Foresight and Sustainable Development in Poland
Source:
Sustainable Development and Innovation : a Future Perspective / red. Tindara Abbate, Patrizia Accordino, Giovanna Centorrino - Canterano: Aracne, 2018, s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(A13)
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
ISBN:
978-88-255-2084-2 ; 88-255-2084-0
Nr:
2168342397
chapter in monograph
58

Title:
Doc. dr Kazimierz Janik
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 69-74
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318283
chapter in book
See main document
59

Author:
Title:
Słowo wstępne
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 7-8
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318253
preface / summary
See main document
60

Title:
Słowo wstępne
Source:
Profesor Ryszard Borowiecki : badacz - pedagog - organizator : wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej / [red. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Barbara SIUTA-TOKARSKA] - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 11-14
ISBN:
978-83-65173-87-4
Nr:
2168318049
preface / summary
See main document
61

Title:
Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa = Methods of Estimating the Cost of Equity and Usefulness of Internal Measures of the Enterprise Value
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017) , s. 285-298. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323885
article
62

Author:
Andrzej Jaki , Piotr Bartkowiak
Conference:
XV International Scientific Symposium "Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects", Kijów, Ukraina, od 2017-05-23 do 2017-05-24
Title:
Use of Lean Management and the Concept of a Flexible Enterprise Management in the Context of Environmental Management
Source:
Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2017, s. 73-90. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
ISBN:
978-966-629-818-1
Access mode:
Nr:
2168314587
chapter in conference materials
63

Title:
Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo : [IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania]
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (74), s. 42-45
Access mode:
Nr:
2168344130
varia
64

Author:
Title:
Controlling wartości jako instrument zarządzania wartością przedsiębiorstwa = Value Controlling as an Instrument of Value-Based Management
Source:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 221-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315493
chapter in monograph
See main document
65

Conference:
XV International Scientific Symposium "Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects", Kijów, Ukraina, od 2017-05-23 do 2017-05-24
Title:
The Role of Foreign Investment in Creating the Development of the Socio-Economic System
Source:
Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2017, s. 91-100. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
ISBN:
978-966-629-818-1
Access mode:
Nr:
2168314589
chapter in conference materials
66

Title:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
229 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168314997
See related chapters
67

Title:
Prof. dr hab. Bronisław Byrski
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 75-80
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318289
chapter in book
See main document
68

Author:
Piotr Bartkowiak , Andrzej Jaki
Title:
Koncepcja zarządzania wartością a rozwój i doskonalenie instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem = The Value-Based Management Concept and the Development and Improvement of Enterprise Management Instruments
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 130-140. - Summ.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-08-9
Nr:
2168318251
chapter in monograph
See main document
69

Title:
XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy i struktury w obliczu zmian, Krynica Zdrój, 18-21 października 2017 r.
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (934), s. 63-65
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168322611
varia
70

Title:
Rys historyczny Katedry
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 11-37
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318255
chapter in book
See main document
71

Title:
Rozwój i kształcenie kadr naukowych
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 38-48
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318267
chapter in book
See main document
72

Author:
Title:
Prof. dr hab. Ryszard BOROWIECKI
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 81-92
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318293
chapter in book
See main document
73

Title:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017
Physical description:
410 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji zostało sfinansowane z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168320787
74

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
Nr:
2168318885
See related chapters
75

Title:
Wspomnienie o Profesorze Alessandro Anastasi - Doktorze Honoris Causa UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (71), s. 80-82
Access mode:
Nr:
2168322539
varia
76

Title:
Profesor Ryszard Borowiecki : badacz - pedagog - organizator : wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
234 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-87-4
Nr:
2168318039
See related chapters
77

Title:
Wybrane problemy efektywności finansowania sieci wsparcia innowacji ze środków publicznych = Selected Problems of the Effectiveness of Financing Innovation Network Support from Public Funds
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 48, t. 3 (2017) , s. 21-32. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314713
article
78

Title:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017
Physical description:
177 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318187
See related chapters
79

Title:
22nd International Scientific Conference Restructuring Management Processes and Structures in the Face of Changes (Krynica-Zdrój, 18th - 21st October, 2017) = XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy i struktury w obliczu zmian" (Krynica-Zdrój, 18 - 21 października 2017 roku)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (102), s. 62-63
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168324419
varia
80

Title:
Konferencje i sympozja naukowe
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 129-141
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318311
chapter in book
See main document
81

Author:
Anna Brzozowska , Andrzej Jaki , Larysa Nekrasenko
Title:
Components of the Public Debt and Experience of Its Restructuring in the Eastern Europe Countries
Source:
The Propensity to Changes in the Competitive and Innovative Economic Environment : Processes - Structures - Concepts / red. Ryszard BOROWIECKI, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 13-26. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-81-2 ; 978-83-65173-82-9
Nr:
2168318769
chapter in monograph
See main document
82

Title:
Wstęp
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 9-11
ISBN:
978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
Nr:
2168318887
preface / summary
See main document
83

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (75), s. 32-33
Access mode:
Nr:
2168322281
varia
84

Title:
Prof. mgr inż. Ludwik Antoni MAYRE
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 63-68
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318281
chapter in book
See main document
85

Title:
Pracownicy Katedry
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 103-125
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318305
chapter in book
See main document
86

Title:
Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017
Physical description:
248 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3
Nr:
2168315599
87

Title:
The Risk of Bankruptcy and the Effectiveness of Value Creation of the Construction Sector Enterprises in Poland = Ryzyko bankructwa a efektywność kreowania wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (98) (2016) , s. 5-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312539
article
88

Title:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
266 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309351
See related chapters
89

Author:
Piotr Bartkowiak , Andrzej Jaki
Title:
Wstęp
Source:
Dylematy rozwoju nauk o zarządzaniu : perspektywa metodologiczna / red. Piotr Bartkowiak, Andrzej JAKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 13-15
ISBN:
978-83-7285-795-8
Nr:
2168311367
preface / summary
See main document
90

Title:
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania: Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (70), s. 26-28
Access mode:
Nr:
2168343551
varia
91

Title:
Effectiveness and Competitiveness of Modern Business : Concepts - Models - Instruments
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016
Physical description:
267 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w języku ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-53-9 ; 978-83-65173-54-6
Nr:
2168308095
92

Title:
Dylematy rozwoju nauk o zarządzaniu : perspektywa metodologiczna
Redakcja:
Bartkowiak Piotr
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016
Physical description:
221,[1] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-795-8
Nr:
2168311363
See related chapters
93

Conference:
4rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2016), Kragujevac, Serbia, od 2016-11-09 do 2016-11-11
Title:
Value Focused Restructuring as a Tool for an Increase in the Effectiveness of Enterprise Value Creation
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management : Conference Proceedings / red. Vesna Stojanović-Aleksić - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2016, s. 359-366. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
ISBN:
978-86-6091-070-9
Access mode:
Nr:
2168312757
chapter in conference materials
94

Title:
XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji Krynica-Zdrój, 21-24 października 2015 r.
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1, s. 64-65
Nr:
2168308501
varia
95

Title:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016
Physical description:
407 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The book was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310735
96

Conference:
XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Krynica Zdrój, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-22
Title:
XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych Krynica Zdrój, 19-22 października 2016 r.
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11, s. 75-76
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168313659
varia
97

Title:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (70), s. 12-14
Access mode:
Nr:
2168343501
varia
98

Author:
Title:
IV Kongres Nauk o Zarządzaniu
Source:
Kurier UEK. - nr [2] 8(69), s. 14-15
Access mode:
Nr:
2168343660
varia
99

Author:
Title:
Prowartościowy paradygmat i koncepcja zarządzania wartością - mechanizmy i obszary ewolucji = Pro-value Paradigm and Value Based Management Concept - Mechanisms and Areas of the Evolution
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (2016) , s. 9-15. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168307181
article
100

Title:
Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy = Risk of Bankruptcy and Shareholder Value
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016) , s. 383-394. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311351
article
101

Title:
Wstęp
Source:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 9-10
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309375
preface / summary
See main document
102

Title:
21st International Scientific Conference Restructuring Processes in View of Contemporary Economic Transformations (Krynica-Zdrój, 19th-22nd October, 2016)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (98), s. 93-94
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168359070
varia
103

Title:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
474 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299481
See related chapters
104

Title:
Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo : VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (67) (2015) , s. 37-39
Access mode:
Nr:
2168298981
unreviewed article
105

Title:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015
Physical description:
240 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The book was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4
Access mode:
Nr:
2168301907
106

Title:
20th Anniversary International Scientific Conference "Contemporary Faces and Dilemmas of Restructuring" (Krynca Zdrój, 21st-24th October, 2015)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (94), s. 73-74
Access mode:
Nr:
2168302603
varia
107

Title:
Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji = Restructuring - from Transformation to Globalization
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2015) , s. 4-9. - Summ.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297739
article
108

Title:
Księga Jubileuszowa XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Krynica-Zdrój, 21-24.10.2015 rok
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
85 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-65173-23-2
Nr:
2168301325
109

Title:
Knowledge - Economy - Society. 7th International Scientific Conference of the Faculty of Management, Cracow University of Economics
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 13, s. 149-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168303117
varia
110

Title:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (67) (2015) , s. 20-22
Access mode:
Nr:
2168298961
unreviewed article
111

Title:
Wstęp
Source:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 10-11
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299483
preface / summary
See main document
112

Title:
Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa = Networking Capital and Enterprise Value
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 1 (2015) , s. 257-267. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297399
article
113

Title:
Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0
Nr:
2168299339
114

Author:
Andrzej Jaki , Ewa Kopeć
Title:
Zmiany wartości spółek wybranych sektorów na rynku regulowanym GPW w Warszawie = Value Changes of Companies from Selected Sectors in the Regulated Market of the Warsaw Stock Exchange
Source:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 225-236. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299495
chapter in monograph
See main document
115

Author:
Conference:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Title:
Pro-Value Paradigm and Value Based Management Concept - Lessons from the Global Economic Crisis
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / red. Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Access mode:
Nr:
2168294963
chapter in conference materials
116

Author:
Conference:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Title:
Przejawy ryzyka w zarządzaniu wartością = Symptoms of Risk in Value-Based Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 747-756. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 803)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290451
article
117

Author:
Title:
Efektywność prowartościowego zarządzania - doświadczenia kryzysu gospodarczego
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 94-108
Signature:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301869
chapter in unpublished scientific work
See main document
118

Author:
Title:
Zarządzanie wartością - systemowa koncepcja zarządzania = Value-based Management - a Systemic Concept of Management
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 87 (1) (2014) , s. 35-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286775
article
119

Title:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014
Physical description:
376 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168287591
120

Author:
Title:
Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania = Mechanisms of the Management Paradigm Development
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2014) , s. 8-13. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279081
article
121

Title:
Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
312 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-98-3
Nr:
2168286529
122

Author:
Title:
19th International Scientific Conference "Restructuring in the Face of Challenges of the Global Economy" : Krynica Zdrój, 22nd -25th October, 2014
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 90 (4), s. 92-93
Nr:
2168290269
varia
123

Author:
Title:
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Krynica-Zdrój, 22-25.10.2014 rok
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10, s. 52-54
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290381
varia
124

Title:
Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo : VI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (60) (2014) , s. 30-31
Access mode:
Nr:
2168291145
unreviewed article
125

Author:
Title:
Uwarunkowania procesu zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 83-112
ISBN:
978-83-62511-87-7
Nr:
2168283523
chapter in monograph
See main document
126

Author:
Title:
Restrukturyzacja w gospodarce globalnej
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (61) (2014) , s. 10-12
Access mode:
Nr:
2168291013
unreviewed article
127

Author:
Title:
Restrukturyzacja jako instrument wzrostu wartości przedsiębiorstwa w warunkach kapitalizmu inwestorskiego
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 35-53
ISBN:
978-83-62511-92-1 ; 978-83-62511-87-7
Nr:
2168283537
chapter in monograph
See main document
128

Author:
Title:
The New Economy and the Processes of Enterprise Value Creation
Source:
Enterprise in Hardship Economics, Managerial and Juridical Perspectives / red. Augusto D'Amico, Giovanni Moschella - Arricia: ARACNE editrice int.le S.r.l., 2014, s. 77-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-548-8111-2
Nr:
2168295925
chapter in monograph
129

Title:
Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014
Physical description:
520 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-68-6
Nr:
2168282985
130

Author:
Title:
Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie = Measurement and Assessment of Value Creation Effectiveness in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 59 (2013) , s. 133-144. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 760)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259380
article
131

Author:
Title:
Restrukturyzacja w warunkach rozwoju rynków globalnych
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (57), s. 11-12
Access mode:
Nr:
2168281857
varia
132

Title:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2013
Physical description:
776: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268328
133

Author:
Title:
Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 7-35
Signature:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168285999
chapter in unpublished scientific work
See main document
134

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych = Restructuring of Enterprises and Economies in the Conditions of Global Market Development
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
406 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264566
135

Title:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects
Publisher address:
Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013
Physical description:
761 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168252602
136

Author:
Title:
18th International Scientific Conference Restructuring of Enterprises and Economies in the Conditions of Global Market Development : (Krynica-Zdrój, 16th-19th October, 2013)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 86(4), s. 62-63
Nr:
2168266908
varia
137

Title:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (57), s. 12-13
Access mode:
Nr:
2168281859
varia
138

Author:
Title:
Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa = Mechanisms of the Process of Value-based Management
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
254 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 215)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-599-4
Nr:
2168243056
monograph
139

Title:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
659 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168246222
140

Title:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012
Physical description:
388 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243188
141

Author:
Title:
17th International Scientific Conference 'Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies' (Krynica-Zdrój, 17th - 20th October, 2012)
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 4(82), s. 58-59
Nr:
2168263832
varia
142

Author:
Title:
Wyzwania restrukturyzacji
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (51), s. 30-31
Access mode:
Nr:
2168275195
varia
143

Author:
Title:
Teoretyczne i metodologiczne aspekty efektywności gospodarowania
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 7-34
Signature:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271836
chapter in unpublished scientific work
See main document
144

Author:
Title:
Kategoria wartości w niemieckich i anglosaskich standardach wyceny = The Category of Value in German And Anglo-Saxon Valuation Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 51 (2012) , s. 553-560. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 690)
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229502
article
145

Author:
Title:
Ewolucja kategorii wartości przedsiębiorstwa i uwarunkowań jej szacowania = The Evolution of the Category of Enterprise Value and the Conditionings of its Valuation
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 262 (2012) , s. [41]-51. - Tytuł numeru: Wartość i kapitał publicznych spółek akcyjnych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168236032
article
146

Author:
Title:
Risk in the Enterprise Value Creation
Source:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 88-93. - Referat wygłoszony na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA - Bibliogr.
Nr:
2168297245
article
147

Title:
Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Borowieckiego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
320 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-46-4
Nr:
2168237940
148

Author:
Title:
Enterprise Development under Globalization and the New Economy Conditions
Source:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 279-286. - Referat wygłoszony na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA - Bibliogr.
Nr:
2168297253
article
149

Title:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : X Trójstronne Sympozjum Naukowe
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (51), s. 38-39
Access mode:
Nr:
2168275321
varia
150

Title:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012
Physical description:
372 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-76-1
Nr:
2168237386
151

Author:
Title:
System zarządzania wartością przedsiębiorstwa = The Value Based Management system
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 37 (2011) , s. 821-830. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 639)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168225602
article
152

Author:
Title:
XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dylematy współczwesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji. Dywersyfikacja - integracja - rozwój"
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11, s. 44-45
Nr:
2168226126
varia
153

Author:
Title:
Kategoria wartości w wycenie biznesowej = The Category of Value in Business Valuation
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 76 (2011) , s. 12-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219916
article
154

Title:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
958 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168219882
See related chapters
155

Author:
Title:
Kategoria wartości w wycenie przedsiębiorstwa - typologia i ewolucja = The Category of Value in Enterprise Valuation -Typology and Evolution
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 221-241. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168219908
chapter in monograph
See main document
156

Author:
Title:
Imperatywy kreowania wartości a teorie przedsiębiorstwa
Source:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 2 (2011) , s. 24-31. - Summ., streszcz., rez., Chinese summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168238734
article
157

Author:
Title:
Orientacja na wartość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2011) , s. 13-16. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218986
article
158

Author:
Title:
Restrukturyzacja zorientowana na wartość w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 68-83
Signature:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260512
chapter in unpublished scientific work
See main document
159

Title:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
792 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168219890
160

Author:
Title:
XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji. Dywersyfikacja - Integracja - Rozwój", (Krynica-Zdrój, 19-22 października 2011)
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 78, s. 70-73
Nr:
2168223156
varia
161

Title:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management
Publisher address:
Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011
Physical description:
413 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166525988
162

Author:
Title:
Dylematy restrukturyzacji
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (45), s. 32-33
Access mode:
Nr:
2168275379
varia
163

Author:
Title:
Paradygmat efektywności w zarządzaniu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (2011) , s. 3-7. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
52820
article
164

Author:
Title:
Maksymalizacja wartości jako podstawa strategii przedsiębiorstwa = Value Maximization as a Foundation of the Enterprise Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 89-99. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589051
article
165

Author:
Title:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (44), s. 40-41
Access mode:
Nr:
2168345308
varia
166

Author:
Title:
Value Based Strategy Facing the Global Economic Crisis
Source:
Dilemmas of Business Management in Time of Crisis / red. Piotr Bartkowiak - Poznań: Scientific Society for Organization and Management; Sorus - Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011, s. 131-165
ISBN:
978-83-927534-1-4
Nr:
2168238730
chapter in monograph
167

Title:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
399 s.: il. :; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
52019
See related chapters
168

Author:
Title:
Value Creation as a Challenge for the 21st Century Enterprise Management
Source:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / red. Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 499-510. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161904658
chapter in monograph
See main document
169

Author:
Title:
Profesor Ryszard Borowiecki Doktorem Honoris Causa Tarnopolskiego Instytutu Technologii społecznych i Informacyjnych
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (38), s. 24
Access mode:
Nr:
2168279835
varia
170

Author:
Title:
Modele przyczynowe w analizie wartości przedsiębiorstwa = Cause Models in the Analysis of an Enterprise Value
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 65-81. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165712028
chapter in monograph
See main document
171

Author:
Title:
Cause Analysis of Enterprise Efficiency
Source:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 159-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161896316
chapter in monograph
See main document
172

Author:
Title:
Strategia kreowania wartości przedsiębiorstwa - istota i implementacja
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 122-152
Research program:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Signature:
NP-1095/Magazyn
Nr:
2168326955
chapter in unpublished scientific work
See main document
173

Author:
Conference:
Bilateral Seminar italo-polacco "The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe", Mesyna, Włochy, od 2010-04-12 do 2010-04-14
Title:
Enterprise Management under Globalization Value Focused Management
Source:
The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe / red. Maurizio Lanfranchi - Messina: EDAS, 2010, s. 159-173. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Quaderni di Diritto, Economia e Finanza ; 20)
ISBN:
978-88-7820-337-2
Nr:
2165736202
chapter in conference materials
174

Author:
Conference:
VIII International Scientific Symposium "Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis", Kijów, Ukraina, od 2010-06-24 do 2010-06-25
Title:
Value Creation as a Deteterminant of Enterprise Strategy in the Face of Globalization
Source:
Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: National University of Trade and Economics, 2010, s. 102-119. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-450-3
Nr:
2163764616
chapter in conference materials
175

Title:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
882 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-62511-25-9
Nr:
52020
176

Title:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
440 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161825765
See related chapters
177

Author:
Title:
Proces integracji wspólnotowej pomiędzy wschodnią a południową Europą
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (37), s. 45
Access mode:
Nr:
2168274919
varia
178

Author:
Title:
Restrukturyzacja a nowe wyzwania gospodarcze
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (39), s. 34-35
Access mode:
Nr:
2168274629
varia
179

Author:
Title:
Zarządzanie wartością : geneza i istota nowej koncepcji zarządzania = Value-based Management the Genesis and Essence of a New Concept in Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 836 (2010) , s. 67-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51630
article
180

Author:
Title:
XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : Zarządzanie - Strategia - Analiza" (Krynica-Zdrój, 13-16 października 2010)
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 74, s. 68-71
Nr:
2165616511
varia
181

Author:
Title:
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego (Krynica-Zdrój, 21-24 października 2009)
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 70, s. 60-63
Nr:
2164993777
varia
182

Title:
Analiza determinant rozwoju wybranych przedsiębiorstw
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 237-258
Signature:
NP-1285/Magazyn
Nr:
2168243516
chapter in unpublished scientific work
See main document
183

Author:
Title:
Kreowanie wartości - finansowy efekt rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 61-87
Signature:
NP-1285/Magazyn
Nr:
2168243490
chapter in unpublished scientific work
See main document
184

Title:
Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring Challenges in the Face of the Global Economic Crisis
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Physical description:
410 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-927790-6-3
Nr:
51099
185

Author:
Title:
Prowartościowa orientacja w zarządzaniu - od teorii przedsiębiorstwa do praktyki zarządzania = Pro-Value Management Orientation - from Enterprise Theory to Management Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 23 (2009) , s. 285-296. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 577)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166190772
article
186

Title:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Challenges for the Management of the Contemporary Enterprise
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Physical description:
584 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Nr:
2161875164
187

Title:
Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Physical description:
236 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-9-4
Nr:
50560
monograph
188

Title:
Kreowanie wartości - perspektywa globalizacji i nowej gospodarki = Value Creation - Globalization and New Economy Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 23 (2009) , s. 277-284. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 577)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165780383
article
189

Title:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009
Physical description:
424 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
50563
190

Title:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009
Physical description:
167 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy pracach, Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222634
191

Title:
Rozwój jako uniwersalny cel przedsiębiorstwa
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 9-41
Signature:
NP-1285/Magazyn
Nr:
2168243198
chapter in unpublished scientific work
See main document
192

Author:
Title:
Restrukturyzacja a globalny kryzys gospodarczy
Source:
Kurier UEK. - nr 8 (32), s. 42-43
Access mode:
Nr:
2168274599
varia
193

Author:
Title:
Wyzwania nowej gospodarki
Source:
Kurier UEK. - nr 8 (24), s. 18-19
Access mode:
Nr:
2168347454
varia
194

Author:
Title:
Value Based Management - from Strategy to Pragmatism of Contemporary Business Activity
Source:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 249-254 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166096633
chapter in monograph
See main document
195

Author:
Title:
Kreowanie wartości jako finansowy efekt rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 140-166
Signature:
NP-1245/Magazyn
Nr:
2165604858
chapter in unpublished scientific work
See main document
196

Author:
Title:
Informacja księgowa i informacja rynkowa w ocenie kreowania wartości przedsiębiorstwa : aspekt metodyczno-praktyczny = Bookkeeping and Market Information in Evaluating an Enterprise's Creation of Value - Methodological and Practical Aspects
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 475-486. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50966
chapter in monograph
See main document
197

Author:
Title:
Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa
Edition:
Wyd. 4 poszerz.
Publisher address:
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008
Physical description:
199 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-174-5
Nr:
51817
monograph
198

Author:
Title:
Zarządzanie wartością - pomiar i ocena kreowania wartości = Value Based Management - Measurment and Evaluation of Value Creating
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 64 (2008) , s. 10-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166451215
article
199

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Physical description:
744 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref., Bibliogr. przy wybranych pracach
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
51826
200

Author:
Title:
Globalization - Sources and Implications for the Contemporary Economy
Source:
Entreprises Mondialisation / [red. sci. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI] - Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. [37]-54 - Bibliogr.
Series:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 1)
ISBN:
978-83-924656-7-6
Nr:
2165742914
chapter in monograph
See main document
201

Title:
Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja = Value Based Management : Pro-value Motivation
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 66 (2008) , s. 16-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165722354
article
202

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Physical description:
508 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., spis treści również w jęz. ang., Bibliogr. przy wybranych pracach
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
51806
See related chapters
203

Author:
Title:
Zarządzanie wartością : controlling wartości = Value Based Management : Value Controlling
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 65 (2008) , s. 50-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165916642
article
204

Title:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
481, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166092292
See related chapters
205

Author:
Title:
Controlling wartości jako narzędzie stymulowania procesu kreowania wartości przedsiębiorstwa = Value Controlling as a Tool of Stimulating the Process of Enterprise Value Creation
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 27-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165620669
chapter in monograph
See main document
206

Title:
Restrukturyzacja w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa = Restructuring in the Enterprise Value Creating
Source:
Problemy Zarządzania. - nr 1 (15) (2007) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Wykorzystanie trendów, mód, teorii współczesnego zarządzania w Polsce okresu transformacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168287161
article
207

Author:
Title:
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki"
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (15), s. 13-15
Nr:
2168347778
varia
208

Title:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
Physical description:
1037 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2165701651
See related chapters
209

Author:
Title:
Zarządzanie wartością - od strategii do pragmatyki biznesu
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 59-60 (2007) , s. 9-12 - Bibliogr.
Nr:
2166652250
article
210

Title:
Współzależność procesów rozwoju i kreowania wartości wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 1999-2006
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 216-261
Signature:
NP-1185/Magazyn
Nr:
2165600939
chapter in unpublished scientific work
See main document
211

Title:
Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 44-95
Signature:
NP-1185/Magazyn
Nr:
2165600866
chapter in unpublished scientific work
See main document
212

Title:
Restrukturyzacja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa i zarządzania jego rozwojem
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 96-121
Signature:
NP-1185/Magazyn
Nr:
2165600888
chapter in unpublished scientific work
See main document
213

Author:
Title:
Brand Value as an Instrument to Create Enterprise Value in the Times of Globalisation
Source:
Small and Medium-Size Enterprises in the Conditions of Globalization: Economic, Social, Legal and Ecological Problems of Development / red. Anatoliy Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2007, s. 51-64. - Summ., materiały z międzynarodowego ukraińsko-polsko-włoskiego sympozjum, 15-17 maj 2007 r., Jałta - Bibliogr.
ISBN:
966-629-284-X
Nr:
2166216366
chapter in conference materials
214

Author:
Title:
Globalizacja i nowa gospodarka - nowe wyzwania dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization and New Economy - New Challenges for the Enterprises Functioning and Development
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 33-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166094124
chapter in monograph
See main document
215

Author:
Title:
Ewolucja typów własności jako przesłanka dla zarządzania wartością przedsiębiorstwa = Evolution of Types of Enterprise Ownership as a Premise Towards Value Based Management
Source:
Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006, s. 19-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
Nr:
2166175144
chapter in conference materials
216

Title:
Kreowanie wartości w procesie motywowania i oceny działalności organów zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 52-72
Signature:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286571
chapter in unpublished scientific work
See main document
217

Title:
Wartość przedsiębiorstwa - od teorii ekonomii do praktyki wyceny
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 57-58 (2006) , s. 5-8 - Bibliogr.
Nr:
2166644434
article
218

Author:
Title:
Measures of Effectiveness in the Assessment of a Company's Value Creation
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / red. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 129-137 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166218333
chapter in monograph
See main document
219

Title:
Wstęp
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 4-5
Signature:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286563
preface / summary
See main document
220

Title:
Informacja w procesie oceny efektywności przedsiębiorstwa
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 22-37
Signature:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286567
chapter in unpublished scientific work
See main document
221

Author:
Title:
[Konferencje]
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11, s. 40-41
Nr:
2168263040
varia
222

Author:
Title:
New Challenges for the 21st Century Enterprise Management = Nowe wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem XXI wieku
Source:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / red. Ryszard BOROWIECKI - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 159-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-04-1
Nr:
2166384539
chapter in conference materials
See main document
223

Title:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
640 s.: il.; 25 cm
Notes:
Na s. tyt.: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profsora Ryszarda Borowieckiego, Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165760206
See related chapters
224

Author:
Title:
Ocena efektywności a kreowanie wartości przedsiębiorstwa = Evaluating Effectiveness and Creating Enterprise Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006) , s. 107-121. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51146
article
225

Author:
Title:
Wycena przedsiębiorstwa : przesłanki, procedury, metody
Edition:
Wyd. 3 uaktualnione
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006
Physical description:
156 s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Zakamycze)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7484-019-6
Nr:
52313
monograph
226

Author:
Title:
Informacja księgowa i rynkowa w ocenie efektywności i kreowania wartości przedsiębiorstwa
Source:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 220-242 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-606-5
Nr:
2166098885
chapter in monograph
See main document
227

Title:
Kreowanie wartości w ocenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 38-51
Signature:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286569
chapter in unpublished scientific work
See main document
228

Author:
Title:
Efektywność przedsiębiorstwa - pomiar i przejawy
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 6-21
Signature:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286565
chapter in unpublished scientific work
See main document
229

Author:
Title:
Determinants of Forming Market Value in Companies of Innovative Technologies Segment in Poland
Source:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / red. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006, s. 191-205 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-95-1
Nr:
2165735429
chapter in monograph
See main document
230

Author:
Title:
Struktury właścicielskie a skład organów zarządzania przedsiębiorstwem : (na przykładzie spółek segmentu innowacyjnych technologii w Polsce) = Ownership's Structures Versus the Make-up of Management's Organs of an Enterprise : (Exampled on Companies of the Innovative Technologies Segment in Poland)
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 107-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165767951
chapter in monograph
See main document
231

Title:
Informacyjna funkcja kreowania wartości w procesie motywowania i oceny organów zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 209-219 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-606-5
Nr:
2166098863
chapter in monograph
See main document
232

Title:
Zakończenie
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 136-138
Signature:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286579
preface / summary
See main document
233

Title:
Restructuring in the Process of Creating Enterprise Value = Restrukturyzacja w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
Source:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / red. Ryszard BOROWIECKI - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 91-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-04-1
Nr:
2166383666
chapter in conference materials
See main document
234

Title:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione
Redakcja:
Anastasi Alessandro
Publisher address:
Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006
Physical description:
214 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-85827-95-1
Nr:
2165732474
See related chapters
235

Title:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006
Physical description:
411, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-924656-0-1
Nr:
2165870422
236

Title:
Kreowanie wartości jako wyznacznik efektywności przedsiębiorstwa - badania empiryczne
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 73-135
Signature:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168306237
chapter in unpublished scientific work
See main document
237

Title:
Doc. dr Kazimierz Janik (1918-2006)
Source:
Kurier AE. - luty-marzec, s. 5
Nr:
2168348454
varia
238

Title:
Restrukturyzacja jako instrument kształtowania rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa
Source:
Instrumenty zarządzania rozwojem i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI, s. 95-115
Signature:
NP-1061/Magazyn
Nr:
2168255342
chapter in unpublished scientific work
See main document
239

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
464 s.: il., wykr.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2165984694
See related chapters
240

Title:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects
Publisher address:
Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005
Physical description:
396 s.: il., wykr.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
83-907047-5-7
Nr:
2166325849
241

Title:
Rozwój i kreowanie wartości polskich przedsiębiorstw - badania empiryczne
Source:
Instrumenty zarządzania rozwojem i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI, s. 169-220
Signature:
NP-1061/Magazyn
Nr:
2168255350
chapter in unpublished scientific work
See main document
242

Author:
Title:
Maksymalizacja wartości jako cel przedsiębiorstwa i instrumenty jego realizacji = Value Maximization as a Goal of an Enterprise and Instruments of His Realization
Source:
Zarządzanie finansami : biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. T. 2 / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2005, s. 9-18. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89142-37-6
Nr:
2168248234
chapter in conference materials
243

Author:
Title:
Processi di globalizzazione e controllo della proprietà nelle imprese
Source:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio - Messina: Universita Degli Studi, 2005, s. 71-83
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
Nr:
2168290285
chapter in monograph
See main document
244

Author:
Title:
Efektywność przedsiębiorstwa jako podstawa oceny procesów jego rozwoju i kreowania wartości
Source:
Instrumenty zarządzania rozwojem i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI, s. 67-94
Signature:
NP-1061/Magazyn
Nr:
2168255340
chapter in unpublished scientific work
See main document
245

Title:
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie : historia i teraźniejszość
Publisher address:
Kraków: Wydawawnictwo Abrys, 2005
Physical description:
120 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-94-3
Nr:
2168218352
book
246

Author:
Title:
Pomiar efektywności w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa = Efficiency Measurement in the Process of Value Based Management
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 339-347. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166037100
chapter in monograph
See main document
247

Title:
Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo ABRYS, 2005
Physical description:
325 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-99-4
Nr:
2168218330
monograph
248

Author:
Title:
Pro-wartościowa orientacja w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa
Source:
Instrumenty zarządzania rozwojem i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI, s. 45-66
Signature:
NP-1061/Magazyn
Nr:
2168255336
chapter in unpublished scientific work
See main document
249

Author:
Title:
Procesy globalizacji a kontrola właścicielska w przedsiębiorstwie
Source:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio - Messina: Universita Degli Studi, 2005, s. 57-69
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
Nr:
2168290283
chapter in monograph
See main document
250

Author:
Title:
Koszty projektowania
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 233
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270096
lexical items
See main document
251

Author:
Title:
Wycena przedsiębiorstwa : przesłanki, procedury, metody
Edition:
Wyd. 2 uaktual. i rozsz.
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
152 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89355-31-0
Nr:
2168223034
monograph
252

Author:
Title:
Efektywność ekonomiczna projektu
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 123
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270010
lexical items
See main document
253

Author:
Title:
Kreowanie wartości jako finansowy wyraz rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Procesy zmian a kształtowanie rozwoju i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI, s. 85-121
Signature:
NP-937/Magazyn
Nr:
2168256556
chapter in unpublished scientific work
See main document
254

Author:
Title:
Finansowanie projektów
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 129-130
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270016
lexical items
See main document
255

Author:
Title:
Feasibility Study
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 129. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270014
lexical items
See main document
256

Author:
Title:
Inwestycje
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 177-178. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270050
lexical items
See main document
257

Author:
Conference:
III Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica, Polska, od 2002-06-21 do 2002-06-22
Title:
Instrumenty kontroli właścicielskiej w przedsiębiorstwie i ich ewolucja = Instruments of the Owner's Control in the Enterprise and Their Evolution
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2004, s. 164-173. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 3)
ISBN:
83-86744-90-1
Access mode:
Nr:
2168250908
chapter in conference materials
See main document
258

Author:
Title:
Koszty realizacji projektu
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 233-234
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270098
lexical items
See main document
259

Title:
Zarządzanie wartością a kreowanie rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / red. Jan Duraj - Łódź: "Absolwent", 2003, s. 180-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-72-4
Nr:
2168329029
chapter in monograph
260

Author:
Title:
Ownership Management - the Evolution of the Instruments of Owners' Control in an Enterprise
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 115-118
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225252
chapter in monograph
See main document
261

Title:
Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
405 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-907047-2-2
Nr:
2166035074
262

Title:
Restrukturyzacja a rozwój i kreowanie wartości przedsiębiorstwa = Restructuring and the Enterprise Development and Value Creation
Source:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 46-49. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223648
chapter in monograph
See main document
263

Author:
Title:
Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw : (w świetle studiów literaturowych i doświadczeń praktycznych) = Systematic Methods for Pricing Companies : (Based on Literature Studies and Practical Observations)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003) , s. 103-112. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223360
article
264

Author:
Andrzej Jaki , Jerzy S. Zderkowski
Title:
Company Valuation during Restructuring of the Polish Economy
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 127-134 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225266
chapter in monograph
See main document
265

Author:
Title:
Podstawy systemu diagnostyki ekonomicznej i oceny procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 157-188
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223542
chapter in monograph
See main document
266

Title:
Gospodarka rynkowa jako główny kierunek zmian systemowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 11-43
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223528
chapter in monograph
See main document
267

Title:
Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 113-156
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223538
chapter in monograph
See main document
268

Title:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002
Physical description:
619 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., spis treści również w jęz. ang., Bibliogr. przy wybranych pracach
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224912
269

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami - Klasyczne Zasady, Nowoczesne Narzędzia", Międzyzdroje, Polska, od 2002-04-10 do 2002-04-12
Title:
Restrukturyzacja a kreowanie wartości przedsiębiorstwa = Restructuring and Enterprises' Value Creation
Source:
Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 1 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2002, s. 617-628. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-913327-0-5
Nr:
2168252260
chapter in conference materials
270

Author:
Ryszard Borowiecki , Andrzej Jaki , Piotr Bartkowiak
Title:
Metodyka oceny procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw = A Methodology for Assessing the Restructuring of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 560 (2002) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224082
article
271

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki , Marcin Kulczycki
Title:
Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: "Twigger", 2002
Physical description:
214 s., [16] k. złoż. luź.; 21 cm. + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
Series:
(Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw ; 9)
Notes:
Program WPMD wymaga Microsoft Access 2000, Bibliogr.
ISBN:
83-88904-25-6
Nr:
2168236144
monograph
272

Author:
Title:
Wycena przedsiębiorstw a Polsce - doświadczenia i perspektywy = The Valuation of Enterprises in Poland. Experiences and Prospects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 570 (2002) , s. 17-28. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225370
article
273

Title:
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230266
monograph
274

Title:
Zarządzanie wartością a rozwój przedsiębiorstw globalnych = Value Based Management and Development of Global Firms
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001, s. 179-186. - Summ.
ISBN:
83-7241-191-3
Nr:
2168246982
chapter in monograph
275

Author:
Title:
Wartość kapitału w czasie, w rachunku ekonomicznym w przedsiębiorstwie = Capital Value in Time in Economic Calculation in a Company
Source:
Pragmatyka i etyka biznesu. Cz. 1 - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2001, s. 7-17. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie ; nr 2, 1)
ISBN:
83-87903-11-6
Nr:
2168265656
chapter in monograph
276

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki , Jarosław Kaczmarek , Edward Preweda , Agnieszka Konstanty
Title:
Metody i procedury szacowania wartości podmiotów gospodarczych oparte na statystyce matematycznej i na oprogramowaniu komputerowym - zastosowanie w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2001
Physical description:
340 s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-65-X
Nr:
2168246216
monograph
277

Title:
Strategia rozwoju uczelni
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Physical description:
252 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230246
monograph
278

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Title:
Rola informacji w procesie pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001, s. 279-297 - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2713-4
Nr:
2168228178
chapter in monograph
See main document
279

Conference:
VIII Konferencja Naukowa "Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości", Olsztyn, Polska, od 2000-06-30 do 2000-07-02
Title:
Wartość przedsiębiorstwa w teorii ekonomii oraz praktyce gospodarowania
Source:
Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości : materiały VIII Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn, 30 VI-2 VII 2000 r. - Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2000, s. 165-173 - Bibliogr.
ISBN:
83-87396-09-5
Nr:
2168362296
chapter in conference materials
280

Author:
Title:
Wycena przedsiębiorstwa : pomiar i ocena wartości
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000
Physical description:
198 s.: il.; 21 cm
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88114-98-0
Nr:
2168236142
monograph
281

Author:
Title:
Kapitał jako źródło wartości przedsiębiorstwa
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. - nr 1 (2000) , s. 19-30
Nr:
2168369324
article
282

Author:
Ryszard Borowiecki , Andrzej Jaki , Piotr Bartkowiak
Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Title:
Diagnozowanie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw = Diagnosis of the Process of Enetrprises' Restructure
Source:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 598-613. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223698
chapter in conference materials
See main document
283

Author:
Ryszard Borowiecki , Andrzej Jaki , Jerzy S. Zderkowski
Title:
Diagnosis of Capital Management in an Enterprise
Source:
Analysis of Capital Markets and Financial Management : conference proceedings 1st international conference "Financial Management - Contemporary Tendencies in Theory and Practice", Kołobrzeg, Poland, 2-4 March 2000 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, s. 171-180 - Bibliogr.
ISBN:
83-7241-077-1
Nr:
2168255562
chapter in conference materials
284

Conference:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Title:
Innowacyjność jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej = Innovativeness as a Tool for Improving the Competitiveness of Companies in the Context of European Integration
Source:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 233-242. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168238038
chapter in conference materials
See main document
285

Title:
Zorientowanie na wartość jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa = Value Based Management as a Strategy of Enterprise's Development
Source:
Zarządzanie finansami : współczesne tendencje w teorii i praktyce : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kołobrzeg, 2-4 marca 2000 roku. T. 1 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, s. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński ; nr 49)
Nr:
2168246220
chapter in conference materials
286

Author:
Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Title:
Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa = Intellectual Capital as an Element of Enterprise's Capital
Source:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 139-144. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223668
chapter in conference materials
See main document
287

Title:
Zakres, kryteria oraz procedura analizy i oceny wartości przedsiębiorstwa
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, auditingu i analizy finansowej : materiały na konferencję naukową dedykowaną prof. zw. dr hab. Lechowi Bednarskiemu w 50-tą rocznicę pracy twórczej / red. Jerzy Gierusz - Sopot: Katedra Analizy Ekonomicznej, Katedra Rachunkowości UG, 1999, s. 402-408. - Summ.
Nr:
2168371620
chapter in monograph
288

Title:
Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam PESZKO - Kraków: [s.n.], 1999, s. 433-442 - Bibliogr.
ISBN:
83-907990-6-5
Nr:
2168329745
chapter in monograph
See main document
289

Title:
Strategia rozwoju uczelni
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 1999
Physical description:
13 + 25 nlb. s.: il.; 24 cm
Nr:
2168358052
report
290

Title:
Strategia rozwoju uczelni. Cz. 3, Strategia działalności inwestycyjnej
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 1999
Physical description:
36 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168358056
report
291

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Jerzy Domański , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Jacek Kwilosz , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Roman Marcinek , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Kazimierz Nowacki , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Łukasz Trzciński , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Wojciech Wiśniewski , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 20, Z, Ź, Ż
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1998
Physical description:
284 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-33-4
Nr:
2168277075
book
292

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Title:
Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1998
Physical description:
210 s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168236792
monograph
293

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Władysław Dąbrowski , Radosław Doboszewski , Piotr Galus , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Jacek Kwilosz , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Maciej Tomaszewski , Bolesław Wiercioch , Wojciech Wiśniewski , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna, Suplement
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1998
Physical description:
282 s.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-36-9
Nr:
2168277083
book
294

Title:
System oceny zarządzania majątkiem i kapitałami przedsiębiorstwa
Source:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI, s. 224-245
Signature:
NP-491/[1]/Magazyn
Nr:
2168253448
chapter in unpublished scientific work
See main document
295

Author:
Title:
Gospodarowanie kapitałem trwałym w procesach restrukturyzacji majątkowo-kapitałowej
Source:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI, s. 55-79
Signature:
NP-491/[1]/Magazyn
Nr:
2168253442
chapter in unpublished scientific work
See main document
296

Author:
Title:
Istota i specyfika pomiaru wartości przedsiębiorstwa jako składnika procedury jego wyceny = Essence and Specific Nature of Measurement of Value of Enterprise as Component of Valuation Procedure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 507 (1998) , s. 17-24. - Summ.
Nr:
2168234060
article
297

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Joanna Maciąg , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Roman Marcinek , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Łukasz Trzciński , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Michał Baczkowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 18, T, U, V
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1997
Physical description:
380 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-28-8
Nr:
2168277081
book
298

Title:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241680
chapter in monograph
See main document
299

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Title:
Nowe metody szacowania wartości przedsiębiorstw (1)
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1997) , s. 21-29
Nr:
2168237218
article
300

Author:
Andrzej Jaki , Lucjan Karczewski
Title:
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Krakowie (1993-1997)
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7/8, s. 65-68
Nr:
2168269380
varia
301

Title:
Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1997
Physical description:
302 s.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Menedżera)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85441-80-8
Nr:
2168236786
monograph
302

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Conference:
VI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych "Gwarancje jakości usług rzeczoznawców majątkowych", Olsztyn, Polska, od 1997-09-11 do 1997-09-13
Title:
Wycena nieruchomości i firm podejściem dochodowym
Source:
Gwarancje jakości usług rzeczoznawców majątkowych : VI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1997, s. 153-166
ISBN:
83-87443-08-5
Nr:
2168370886
chapter in conference materials
303

Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Title:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku = Restructuring and Competitiveness of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane, November, 27-30th 1997
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
468 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168239272
conference materials
See related chapters
304

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Title:
Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane
Publisher address:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1997
Physical description:
210 s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-901550-4-4
Nr:
2168236790
monograph
305

Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Title:
Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa = Organizational Restructuring of State-Owned Corporation
Source:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 398-407. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168240020
chapter in conference materials
See main document
306

Title:
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 13-36
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168240920
chapter in monograph
See main document
307

Title:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241682
chapter in monograph
See main document
308

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Jerzy Domański , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Jacek Kwilosz , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Roman Marcinek , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Kazimierz Nowacki , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Łukasz Trzciński , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 19, W, X, Y
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1997
Physical description:
348 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-30-x
Nr:
2168277079
book
309

Title:
Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 97-117
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241582
chapter in monograph
See main document
310

Conference:
Konferencja naukowa: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Cedzyna k/Kielc, Polska, od 1997-05-25 do 1997-05-27
Title:
Skala i przyczyny zróżnicowania wyników wycen przedsiębiorstw prywatyzowanych
Source:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / red. Jan Duraj - Łódź; Pabianice: Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego; Omega-Praksis, 1997, s. 257-270
ISBN:
83-86370-06-8
Nr:
2168371600
chapter in conference materials
311

Title:
System oceny zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa = Company Capital Management Assessment System
Source:
Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem / red. Henryk Bieniok - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1997, s. 235-248. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-81-0
Nr:
2168253882
chapter in monograph
312

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Joanna Maciąg , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Roman Marcinek , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Łukasz Trzciński , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Michał Baczkowski , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 16, Sa-So
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1997
Physical description:
364 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-26-1
Nr:
2168277099
book
313

Conference:
Nowoczesne tendencje w nauce i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, Łódź, Polska, od 1997-09-22 do 1997-09-26
Title:
Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa jako kryterium celu i podstawa wyboru jego strategii
Source:
Nowoczesne tendencje w nauce i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem : materiały konferencyjne, 22-26.09.1997 r. / red. Jerzy Kortan - Łódź: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT, 1997, s. 105-112 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyt Naukowy Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; nr 2)
ISBN:
83-86840-42-0
Nr:
2168371604
chapter in conference materials
314

Title:
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 13-36
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168240918
chapter in monograph
See main document
315

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Joanna Maciąg , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Roman Marcinek , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Łukasz Trzciński , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Michał Baczkowski , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 17, Sp-Ś
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1997
Physical description:
348 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-27-9
Nr:
2168277101
book
316

Title:
Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 97-117
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241580
chapter in monograph
See main document
317

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Title:
Nowe metody szacowania wartości przedsiębiorstw (2)
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1997) , s. 25-34 - Bibliogr.
Nr:
2168237208
article
318

Author:
Title:
Formalno-prawne uregulowania wyceny przedsiębiorstw i składników ich majątku = Formal and Legal Regulations Underlying Valuation of Companies and Their Property
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 489 (1997) , s. 11-21. - Summ.
Nr:
2168245058
article
319

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Joanna Maciąg , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Roman Marcinek , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Łukasz Trzciński , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Michał Baczkowski , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Józef Mazurkiewicz , Leszek Polony
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 15, R
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Physical description:
364 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-25-3
Nr:
2168277095
book
320

Title:
Analiza finansowa w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw (aspekt metodyczno-praktyczny)
Source:
Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa / red. Mirosław Hamrol - Poznań: KAFiS AE, 1996, s. 26-30. - Summ.
ISBN:
83-906564-1-8
Nr:
2168368340
chapter in monograph
321

Author:
Title:
Warianty formuł metod dochodowych wyznaczania wartości przedsiębiorstwa = Variants of Methods Focussing on Profit-Generation Ability for Determination of Enterprises Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 477 (1996) , s. 21-31. - Summ.
Nr:
2168244622
article
322

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Adam Walaszek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Ryszard Świątek , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Józef Mazurkiewicz , Leszek Polony
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 14, Po-Q
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Physical description:
378 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-24-5
Nr:
2168277187
book
323

Author:
Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Title:
Wycena przedsiębiorstw w procesach restrukturyzacji i rozwoju polskiej gospodarki = Enterprise's Valuation in the Processes of Restructuring and Development the Polish Economy
Source:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 156-162. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243388
chapter in conference materials
See main document
324

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Title:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
640 s.: il.; 24 cm
Notes:
streszcz. ang. przy niektórych rozdz.,
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243352
conference materials
See related chapters
325

Conference:
Konferencja naukowa nt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1996-09-12 do 1996-09-13
Title:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne, Kraków, 12-13 wrzesień 1996 / red. Wiktor Krawczyk - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutnicze, 1996, s. 17-25
ISBN:
83-902384-7-0
Nr:
2168371580
chapter in conference materials
326

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Adam Walaszek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Ryszard Świątek , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Józef Mazurkiewicz , Leszek Polony
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 13, Pa-Pn
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Physical description:
380 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-23-7
Nr:
2168277185
lexicon
327

Author:
Title:
System pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
281 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/695
Nr:
2168272056
doctoral dissertation
328

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Mirosława Stępień , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Andrzej Olech
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 11, N
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Physical description:
301 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-16-4
Nr:
2168277191
book
329

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Mirosława Stępień , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Ryszard Świątek , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Andrzej Olech , Leszek Polony
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 12, O
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Physical description:
315 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-22-9
Nr:
2168277189
book
330

Title:
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Warszawa; Kraków: TNOiK; Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
122 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-18-0
Nr:
2168237188
monograph
331

Author:
Title:
Wskaźnikowa analiza stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa = Index Analysis of the State and Financial Effects of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 451 (1995) , s. 87-97. - Summ.
Nr:
2168244844
article
332

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Jan Masłowski , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Kazimierz Nowacki , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Leszek Polony , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 9, L, Ł
Redakcja:
Czopek Ludwik
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Physical description:
292 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-19-9
Nr:
2168277063
book
333

Title:
Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
150 s. [15]: k. złoż.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-6439-28-9
Nr:
2168238158
academic script
334

Title:
Uwarunkowania wspomagania kapitałowego przedsiębiorstwa w procesie jego rozwoju
Source:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź-Bukowina Tatrzańska, wrzesień 1995 / kier. Jan Duraj - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1995, s. 108-118
ISBN:
83-7016-869-8
Nr:
2168235946
chapter in conference materials
335

Conference:
Konferencja naukowa Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Opole, Polska, od 1995-04-20 do 1995-04-22
Title:
Uwarunkowania i efekty integracji gospodarczej w strukturze przemysłu Niemiec
Source:
Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej = Strategic problems of regional development in the process of European integration / red. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Wydawnictwo UO, 1995, s. 71-78 - Bibliogr.
ISBN:
83-85678-49-2
Nr:
2168368324
chapter in conference materials
336

Conference:
Konferencja naukowa katedr i zakładów analizy ekonomicznej wyższych uczelni w Polsce, Świnoujście, Polska, od 1995-10-01 do 1995-10-01
Title:
Efektywność zarządzania finansami a wartość przedsiębiorstwa
Source:
Efektywność zarządzania finansami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa katedr i zakładów analizy ekonomicznej wyższych uczelni w Polsce, Świnoujście, październik 1995 roku / red. Tadeusz Waśniewski - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1995, s. 45-54. - Summ.
Series:
(Materiały, Konferencje Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 8)
Nr:
2168368320
chapter in conference materials
337

Title:
Wykorzystanie mieszanych metod wyceny w procesach restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw polskich
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce i w Bułgarii w okresie transformacji rynkowej : materiały konferencyjne. Cz. 1 = Restructuring of Industrial Enterprises in Poland and Bulgaria under Market Transformation / red. Czesław Glinkowski - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 145-152
Nr:
2168371574
chapter in monograph
338

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Mirosława Stępień , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Andrzej Olech , Andrzej Falniowski , Kazimierz Nowacki , Leszek Polony
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 10, M
Redakcja:
Czopek Ludwik
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Physical description:
362 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-20-2
Nr:
2168277199
book
339

Author:
Ada Anczykowa , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiecki , Aleksander Niweliński , Kazimierz Nowacki , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Paweł Podrecki , Leszek Polony , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Robert Tomczyk , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 7, H, I, J
Redakcja:
Czopek Ludwik
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Physical description:
351 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-16-4
Nr:
2168277059
book
340

Author:
Ada Anczykowa , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiecki , Aleksander Niweliński , Kazimierz Nowacki , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Paweł Podrecki , Leszek Polony , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Robert Tomczyk , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 6, G
Redakcja:
Czopek Ludwik
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Physical description:
319 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-15-6
Nr:
2168277055
book
341

Title:
Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 97-117
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241578
chapter in monograph
See main document
342

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Jan Dziura , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Jan Masłowski , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Kazimierz Nowacki , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Leszek Polony , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Robert Tomczyk , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 8, K
Redakcja:
Czopek Ludwik
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Physical description:
364 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-17-2
Nr:
2168277061
book
343

Author:
Ada Anczykowa , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Marek Niedźwiecki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Paweł Podrecki , Leszek Polony , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Robert Tomczyk , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Paweł Zagrodzki , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 5, E, F
Redakcja:
Czopek Ludwik
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Physical description:
341 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-14-8
Nr:
2168277051
book
344

Title:
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa; Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
122, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-18-0
Nr:
2168237182
monograph
345

Title:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241678
chapter in monograph
See main document
346

Author:
Zygmunt Betlej , Ryszard Borowiecki , Andrzej Jaki
Title:
Analiza ekonomiczno-finansowa a wycena w warunkach przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Analiza ekonomiczna i wycena przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej : (materiały konferencyjne) / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1995, s. 9-16
ISBN:
83-901550-1-X
Nr:
2168346516
chapter in conference materials
See main document
347

Title:
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 13-36
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168240916
chapter in monograph
See main document
348

Conference:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Title:
Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego = Conditions and Scope of Growth-Restructurization Program for a Corporation with a Foreign Capital Participation
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 377-382. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168243122
chapter in conference materials
See main document
349

Title:
Dynamika i kierunki zmian struktury gałęziowej a efektywność przemysłu w Polsce w latach 1980-1990 : (podsumowanie wyników badań)
Source:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI] - Kraków: FOGRA, 1994, s. 91-98
ISBN:
83-85719-05-9
Nr:
2168252328
chapter in monograph
See main document
350

Title:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1994, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241672
chapter in monograph
See main document
351

Author:
Title:
Rynkowa wycena przedsiębiorstw (specyfika problemu - podstawowe metody)
Source:
Penetrator. - nr 9 (1994) , s. 23-26 - Bibliogr.
Nr:
2168342941
article
352

Title:
Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1994, s. 97-117
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241574
chapter in monograph
See main document
353

Conference:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Title:
Sposoby pojmowania wartości przedsiębiorstwa i nagromadzonego w nim kapitału = Methods of Conceptualization of Firm's Value and its Accumulated Capital
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 25-29. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168242788
chapter in conference materials
See main document
354

Author:
Ada Anczykowa , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Jan Masłowski , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Janusz Pach , Janusz Wiktor Pajor , Jan Pieszczachowicz , Paweł Podrecki , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Robert Tomczyk , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Paweł Zagrodzki , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 3, C
Redakcja:
Czopek Ludwik
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1994
Physical description:
286 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-11-3
Nr:
2168277039
book
355

Title:
Wykorzystanie analizy ekonomicznej w procesie wyceny przedsiębiorstwa prywatyzowanego
Source:
Uwarunkowania finansowe skuteczności procesów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw / kier. Jan Duraj - Łódź: Wydawnictwo Uniw. Łódzkiego, 1994, s. 48-57
ISBN:
83-7016-783-7
Nr:
2168323511
chapter in conference materials
356

Title:
Stopień zróżnicowania zmienności oraz podobieństwa struktury przemysłu przetwórczego NRD i RFN w latach 1980-1990 = Degree of Variability Differentiation and Similarities Between the Processing Industry Structure of German Democratic Republic and that of Federal Republic of Germany in the Years of 1980-1990
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 431 (1994) , s. 83-92. - Summ.
Nr:
2168244590
article
357

Title:
Analiza kierunków i dynamiki zmian struktury gałęziowej oraz efektywności przemysłu w Polsce w latach 1980-1990
Source:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI] - Kraków: FOGRA, 1994, s. 53-89
ISBN:
83-85719-05-9
Nr:
2168252326
chapter in monograph
See main document
358

Title:
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1994
Physical description:
231 s.; 21 cm
Notes:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
83-901550-0-1
Nr:
2168238288
monograph
359

Author:
Ada Anczykowa , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Marek Niedźwiecki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Paweł Podrecki , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Robert Tomczyk , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Paweł Zagrodzki , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 4, D
Redakcja:
Czopek Ludwik
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1994
Physical description:
227 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
ISBN:
83-85719-12-1
Nr:
2168277043
book
360

Conference:
II Konferencja naukowa "Szacowanie nieruchomości", Olsztyn - Kortowo, Polska, od 1994-09-16 do 1994-09-17
Title:
Źródła informacji w procesie wyceny przedsiębiorstw
Source:
Informacja w procesie wyceny zasobów majątkowych / red. Andrzej Hopfer - Olsztyn: Wydawnictwo ART, 1994, s. 31-38
ISBN:
83-85261-71-0
Nr:
2168368316
chapter in conference materials
361

Title:
Rola holdingu w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji rodzinnych przedsiębiorstw
Source:
Uwarunkowania finansowe skuteczności procesów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw / kier. Jan Duraj - Łódź: Wydawnictwo Uniw. Łódzkiego, 1994, s. 126-143
ISBN:
83-7016-783-7
Nr:
2168323515
chapter in conference materials
362

Title:
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1994, s. 13-36
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168240914
chapter in monograph
See main document
363

Author:
Title:
Periodyzacja i uwarunkowania rozwoju strukturalnego przemysłu Republiki Federalnej Niemiec = Stages and Condition of Structural Development of Industry in Federal Republic of Germany
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 408 (1993) , s. 105-115. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245296
article
364

Title:
Elastyczność w strategii przedsiębiorstw
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1993) , s. 22-23
Nr:
2168237570
article
365

Author:
Title:
Analiza wartości dodanej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1993) , s. 22-23
Nr:
2168237598
article
366

Title:
Analiza i diagnostyka ekonomiczna w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw
Source:
Własność prywatna / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Inf. Ekon., 1993, s. 185-190
Nr:
2168254898
chapter in conference materials
See main document
367

Title:
Wycena przedsiębiorstw : metody - procedury - przykłady
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1993
Physical description:
206 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168246804
monograph
368

Title:
Zróżnicowanie ujęcia wartości reputacji w procesie wyceny przedsiębiorstw
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1993) , s. 27-29
Nr:
2168237584
article
369

Title:
Metody wyceny przedsiębiorstw - próba systematyki
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (1993) , s. 23-24
Nr:
2168237588
article
370

Title:
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej
Publisher address:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1993
Physical description:
216 s.; 21 cm
Notes:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
Nr:
2168238166
monograph
371

Title:
Wycena przedsiębiorstw w literaturze niemieckojęzycznej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1992) , s. 29-30
Nr:
2168239372
article
372

Title:
Wycena przedsiębiorstw : metody - procedury - przykłady
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: TNOiK, 1992
Physical description:
206 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168246802
monograph
373

Title:
Ocena przedsiębiorstwa w procesie transformacji
Source:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji ustrojowej : konferencja naukowa, Wrocław, kwiecień 1992 - Wrocław: AE; PTE, 1992, s. 47-59 - Bibliogr.
Nr:
2168371570
chapter in monograph
374

Title:
Wycena wartości firmy metodą niemiecką i szwajcarską = Evaluation of Firm's Assets Applying the German and Swiss Methods
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 43, nr 2 (505) (1992) , s. 23-25
Nr:
2168248728
article
375

Title:
Prywatyzacja przedsiębiorstw : formy - sposoby realizacji - doświadczenia
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: TNOiK, 1992
Physical description:
162 s. ; [1] k. tabl. złoż.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168245970
monograph
376

Title:
Wycena wartości firmy metodą fazową = Valuation of Company
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1991) , s. 23-25
Nr:
2168245638
article
Unpublished documents:
1

Title:
Polityka i narzędzia prorozwojowej restrukturyzacji przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
203 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
55/KEiOP/1/2003/S/055
Signature:
NP-933/Magazyn
Nr:
2168255352
unpublished scientific work
2

Author:
Ryszard Borowiecki , Mirosław Kwieciński , Piotr Bartkowiak , Agnieszka Natasza Duraj , Marek Dziura , Andrzej Jaki , Jarosław Kaczmarek , Stanisław Młynarski , Katarzyna Kotulska , Małgorzata Kowalik , Demetriusz Kurosad , Tomasz Rojek , Barbara Siuta
Title:
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
210 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
37/KEiOP/3/2002/S
Signature:
NP-845/Magazyn
Nr:
2168256414
unpublished scientific work
3

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
291 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
82/KEiOP/3/2000/S
Signature:
NP-708/Magazyn
Nr:
2168256492
unpublished scientific work
4

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
255 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
37/KEiOP/1/2001/S
Signature:
NP-765/Magazyn
Nr:
2168256422
unpublished scientific work
5

Title:
Efekty zmian własnościowych przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 1990-1998
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
57/KEiOP/4/99/Su
Signature:
NP-644/Magazyn
Nr:
2168271532
unpublished scientific work
6

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
7

Title:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń i rozwoju. (Cz. 2)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
224 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KEiOP/2/98/Su
Signature:
NP-491/2/Magazyn
Nr:
2168253412
unpublished scientific work
8

Title:
Wykształcenie pracowników a efekty przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
35 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KEiOP/6/99/S
Signature:
NP-700/Magazyn
Nr:
2168270506
unpublished scientific work
9

Title:
System pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
167 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
79/KEiOP/4/96/S
Signature:
NP-416/Magazyn
Nr:
2168271784
unpublished scientific work
10

Title:
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
395 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
30/KEiOP/1/94/S
Signature:
NP-291/Magazyn
Nr:
2168271516
unpublished scientific work
11

Title:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
130 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
24/SZEiOP/3/92/S
Signature:
NP-225/Magazyn
Nr:
2168265358
unpublished scientific work
12

Title:
Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej"
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
277 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
22/SZEiOP/1/92/S
Signature:
NP-223/[2]/Magazyn
Nr:
2168271788
unpublished scientific work
13

Title:
Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej. [1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
277 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
22/SZEiOP/1/92/S
Signature:
NP-223/[1]/Magazyn
Nr:
2168271786
unpublished scientific work
14