Publications of the selected author

1

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Edition:
Wyd. 3 rozsz. i uzup.
Publisher address:
Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1999
Physical description:
336 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87161-05-5
Nr:
2168255096
monograph
2

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Edition:
Wyd. 3 rozsz. i uzup.
Publisher address:
Kraków; Szczecin; Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1997
Physical description:
336 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87161-05-5
Nr:
2168239938
monograph
3

Title:
Praca w systemie kulturowym a postawy wobec pracy
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 84-92
Nr:
2168240552
chapter in academic script
See main document
4

Title:
Postawy - socjologiczny punkt widzenia
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 42-46
Nr:
2168240538
chapter in academic script
See main document
5

Title:
Wartości społeczne w życiu zbiorowym jako wyznaczniki postaw
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 47-56
Nr:
2168240542
chapter in academic script
See main document
6

Title:
Praca w systemie społecznym a postawy wobec pracy
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 63-73
Nr:
2168240548
chapter in academic script
See main document
7

Title:
Przemiany społecznego statusu pracy
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 93-97
Nr:
2168240554
chapter in academic script
See main document
8

Title:
Praca - etap integracji naturalnej i integracji racjonalnej
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 57-62
Nr:
2168240544
chapter in academic script
See main document
9

Title:
Praca w systemie organizacyjno-technicznym a postawy wobec pracy
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 74-83
Nr:
2168240550
chapter in academic script
See main document
10

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Universitas, 1994
Physical description:
311, [1] s.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-079-0
Nr:
2168240022
monograph
11

Title:
Kilka uwag o związkach ideologii z nauką = Some Remarks on the Relationship between Ideology and Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 384 (1992) , s. 85-88. - Summ.
Nr:
2168244522
article
See main document
12

Title:
Terytorialne postaci życia zbiorowego
Source:
Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 46-57
Nr:
2168241214
chapter in academic script
See main document
13

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej
Publisher address:
Kraków: Universitas, 1992
Physical description:
311, [1] s.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-079-0
Nr:
2168240026
monograph
14

Title:
Społeczność krakowskiego Kazimierza wobec rewitalizacji = The Community of Kazimierz in the Face of the Revitalization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 384 (1992) , s. 37-50. - Summ.
Nr:
2168244508
article
See main document
15

Title:
Lokalność w perspektywie zmian = Localism Related to Change
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 331 (1991) , s. 69-87. - Rez., summ.
Nr:
2168244404
article
See main document
16

Title:
Pokolenie młodzieży przedmiotem analiz socjologicznych = Generation of Young People as an Object of Sociological Analyses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 354 (1991) , s. 67-82. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244466
article
See main document
17

Title:
Społeczne wizje miasta : (na przykładzie Zakopanego)
Publisher address:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990
Physical description:
74, [2] s.; 19 cm
Series:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 437)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-03576-6
Nr:
2168241148
book
18

Title:
Lokalność jako kategoria socjologiczna = Locality as Sociological Category
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 295 (1989) , s. 63-78. - Rez., summ.
Nr:
2168244316
article
See main document
19

Title:
Szanse rodziny jako środowiska terapeutycznego = Potential of Family as Therapeutical Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 295 (1989) , s. 99-116. - Rez., summ.
Nr:
2168244322
article
See main document
20

Title:
Zagrożenie wspólnot kulturowych w warunkach współczesnej cywilizacji technicznej = The Hazard for the Common Cultural Heritage in the Conditions of the Contemporary Technical Civilisation
Source:
Cywilizacja jako przedmiot powszechnej antropologii filozoficznej / red. nauk. Józef Bańka - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1989, s. 95-105. - Rez., summ.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 958)
ISBN:
83-226-0212-X
Nr:
2168254972
chapter in monograph
21

Title:
Dwa aspekty uwarunkowań sprawnego działania władz terenowych
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 65-84
Nr:
2168228052
chapter in monograph
See main document
22

Title:
W poszukiwaniu modelu rehabilitacji = Searching for the Model of Rehabilitation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 272 (1988) , s. 57-75. - Rez., summ.
Nr:
2168244142
article
See main document
23

Title:
Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987) , s. 7-11
Nr:
2168243454
article
See main document
24

Title:
Sytuacje graniczne w perspektywie socjologicznej = Marginal Situations in the Sociological Perspective
Source:
Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. - 4 (1987) , s. 149-165. - Rez., summ.
Series:
(Prace z Nauk Społecznych ; 18)
Nr:
2168254994
article
25

Title:
Kryteria skuteczności organów regionalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 83-110
Nr:
2168228000
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Pokolenia a selektywne uczestnictwo w kulturze = Generations and Selective Participation In Culture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987) , s. 161-176. - Rez., summ.
Nr:
2168243500
article
See main document
27

Title:
Tehnika u odnosu na čovekov rad
Source:
Godišnjak (1987) , s. 281-292 - Bibliogr.
Nr:
2168255076
article
28

Title:
Rodzina w społeczeństwie
Source:
Odra. - 2 (1986) , s. 13-17
Nr:
2168241128
article
29

Title:
Socjotechnika kształtowania postaw wobec pracy = Sociotechnique of Shaping Attitudes Towards Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 217 (1986) , s. 23-46. - Rez., summ.
Nr:
2168243426
article
See main document
30

Title:
Zadowolić wszystkich w Zakopanem
Source:
Życie Literackie. - R. 33, nr 36 (1798) (1986) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168241956
article
31

Title:
Cele życiowe aktywnej społecznie młodzieży
Source:
Pokolenia. - nr 10 (144) (1986) , s. 46-56
Nr:
2168254986
article
32

Title:
Cywilizacja przeciw wspólnotom kulturowym
Source:
Odra. - 10 (1985) , s. 7-11
Nr:
2168241130
article
33

Title:
Socjologia pracy
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1984
Physical description:
128 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168240074
academic script
34

Title:
Ingerencja techniki w pracę ludzką w perspektywie makro-, meso- i mikrospołecznej = Science Ingeration in the Work in the Macro-, Meso-, and Microsocial Perspective
Source:
Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. - 1 (1984) , s. 49-68. - Rez., summ.
Series:
(Prace z Nauk Społecznych ; 14)
Nr:
2168254990
article
35

Title:
Analiza pokoleniowa : szkic do problemu = Generation Analysis : Outline of Problem
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 197 (1984) , s. 35-48. - Rez., summ.
Nr:
2168243334
article
See main document
36

Title:
Społeczny status pracy
Source:
Odra. - 6 (1983) , s. 5-10
Nr:
2168241124
article
37

Title:
Potrzeby konsumpcyjne a socjologiczny punkt widzenia = Consumer Needs from Sociological Viewpoint
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983) , s. 19-30. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229430
article
See main document
38

Title:
Technika jako element kultury : ujęcie socjologiczne = Technique as the Element of Culture : Sociological Approach
Source:
Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki / red. Józef Bańka - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1982, s. 45-53. - Rez., summ.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 499)
Nr:
2168254998
chapter in monograph
39

Title:
System płac a system wartości (wybrane problemy) = System of Pay Vs System of Values
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 160 (1982) , s. 43-62. - Rez., summ.
Nr:
2168243252
article
See main document
40

Title:
Wartości społeczne a system płac : (szkic do problemu) = Social Value and the System of Payment
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 1/82 (1982) , s. 21-30
Nr:
2168230656
article
41

Title:
Technika w zaspokajaniu ludzkich potrzeb = Technique in Fulfilment of Human Needs
Source:
Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki / red. Józef Bańka - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1982, s. 54-64. - Rez., summ.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 499)
Nr:
2168255000
chapter in monograph
42

Title:
Kilka uwag o socjologicznym rozumieniu pojęcia pokolenie = Some Remarks on a Sociological Understanding of the Notion "Generation"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 160 (1982) , s. 79-89. - Rez., summ.
Nr:
2168243258
article
See main document
43

Title:
Wynagradzać czy płacić? Socjologiczny punkt widzenia
Source:
Życie Literackie. - R. 31, nr 48 (1557) (1981) , s. 5
Access mode:
Nr:
2168241954
article
44

Title:
Egalitaryzm pilnie poszukiwany
Source:
Życie Literackie. - R. 31, nr 25 (1534) (1981) , s. 1, 15
Access mode:
Nr:
2168241952
article
45

Title:
Uwagi o konieczności godzenia racji ekonomicznych z egalitaryzmem podziału : (cykliczność problemu)
Source:
Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 89-107
Nr:
2168227422
chapter in monograph
46

Conference:
3 Konferencja naukowa nt. Kształtowanie kultury ekonomicznej, Wrocław, Polska, od 1979-05-25 do 1979-05-26
Title:
Etyka zawodowa elementem kultury ekonomicznej
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 170 (192) (1980) , s. 193-200. - Tytuł numeru: Praca wychowawcza w szkole wyższej. [T.] 3, Kształtowanie kultury ekonomicznej - Bibliogr.
Nr:
2168321061
article
47

Title:
Różnice międzypokoleniowe a potrzeby konsumpcyjne = Generation Differences vs Consumer Needs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 117 (1979) , s. 79-97. - Rez., summ.
Nr:
2168243156
article
See main document
48

Title:
Wzór osobowy nauczycieli akademickich w świadomości studentów
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 137 (159) (1978) , s. 167-175. - Tytuł numeru: Praca wychowawcza w szkole wyższej. [T.] 2
Nr:
2168321071
article
1
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK, Jan Nikołajew. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1999. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87161-05-5
2
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK, Jan Nikołajew. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Kraków; Szczecin; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1997. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87161-05-5
3
Praca w systemie kulturowym a postawy wobec pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 84-92
4
Postawy - socjologiczny punkt widzenia / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 42-46
5
Wartości społeczne w życiu zbiorowym jako wyznaczniki postaw / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 47-56
6
Praca w systemie społecznym a postawy wobec pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 63-73
7
Przemiany społecznego statusu pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 93-97
8
Praca - etap integracji naturalnej i integracji racjonalnej / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 57-62
9
Praca w systemie organizacyjno-technicznym a postawy wobec pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 74-83
10
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK. - Wyd. 2. - Kraków : Universitas, 1994. - 311, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-079-0
11
Kilka uwag o związkach ideologii z nauką = Some Remarks on the Relationship between Ideology and Science / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 384 (1992), s. 85-88. - Summ. - ISSN 0208-7944
12
Terytorialne postaci życia zbiorowego / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 46-57
13
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK. - Kraków : Universitas, 1992. - 311, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-079-0
14
Społeczność krakowskiego Kazimierza wobec rewitalizacji = The Community of Kazimierz in the Face of the Revitalization / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 384 (1992), s. 37-50. - Summ. - ISSN 0208-7944
15
Lokalność w perspektywie zmian = Localism Related to Change / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 331 (1991), s. 69-87. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Pokolenie młodzieży przedmiotem analiz socjologicznych = Generation of Young People as an Object of Sociological Analyses / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 354 (1991), s. 67-82. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
17
Społeczne wizje miasta : (na przykładzie Zakopanego) / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990. - 74, [2] s. ; 19 cm. - Bibliogr. - (Nauka dla Wszystkich, ISSN 0077-6181 ; nr 437). - ISBN 83-04-03576-6
18
Lokalność jako kategoria socjologiczna = Locality as Sociological Category / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 295 (1989), s. 63-78. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
19
Szanse rodziny jako środowiska terapeutycznego = Potential of Family as Therapeutical Environment / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 295 (1989), s. 99-116. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
Zagrożenie wspólnot kulturowych w warunkach współczesnej cywilizacji technicznej = The Hazard for the Common Cultural Heritage in the Conditions of the Contemporary Technical Civilisation / Anna KARWIŃSKA, Krystyna IWANICKA // W: Cywilizacja jako przedmiot powszechnej antropologii filozoficznej / red. nauk. Józef Bańka. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1989. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 958). - S. 95-105. - Rez., summ. - ISBN 83-226-0212-X
21
Dwa aspekty uwarunkowań sprawnego działania władz terenowych / Krystyna CIUMAN, Krystyna IWANICKA, Tadeusz KUDŁACZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 65-84
22
W poszukiwaniu modelu rehabilitacji = Searching for the Model of Rehabilitation / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 272 (1988), s. 57-75. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
23
Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka / Krystyna IWANICKA, Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987), s. 7-11. - ISSN 0208-7944
24
Sytuacje graniczne w perspektywie socjologicznej = Marginal Situations in the Sociological Perspective / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 928. Prace z Nauk Społecznych, ISSN 0208-5437 ; 18). - 4 (1987), s. 149-165. - Rez., summ. - ISSN 0867-664X
25
Kryteria skuteczności organów regionalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów / Krystyna CIUMAN, Krystyna IWANICKA, Tadeusz KUDŁACZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. - S. 83-110
26
Pokolenia a selektywne uczestnictwo w kulturze = Generations and Selective Participation In Culture / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987), s. 161-176. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
27
Tehnika u odnosu na čovekov rad / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Godišnjak : Ekonomskog Fakulteta u Kragujevcu. - (1987), s. 281-292 (1987), s. 281-292. - Bibliogr. - ISSN 0351-4145
28
Rodzina w społeczeństwie / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Odra. - 2 (1986), s. 13-17. - ISSN 0472-5182
29
Socjotechnika kształtowania postaw wobec pracy = Sociotechnique of Shaping Attitudes Towards Work / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 217 (1986), s. 23-46. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
30
Zadowolić wszystkich w Zakopanem / Anna KARWIŃSKA, Krystyna IWANICKA // Życie Literackie. - R. 33, nr 36 (1798) (1986), s. 3. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=11066. - ISSN 0591-2369
31
Cele życiowe aktywnej społecznie młodzieży / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Pokolenia : miesięcznik teoretyczno-polityczny młodzieży. - nr 10 (144) (1986), s. 46-56
32
Cywilizacja przeciw wspólnotom kulturowym / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Odra. - 10 (1985), s. 7-11. - ISSN 0472-5182
33
Socjologia pracy / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1984. - 128 s. : il. ; 24 cm
34
Ingerencja techniki w pracę ludzką w perspektywie makro-, meso- i mikrospołecznej = Science Ingeration in the Work in the Macro-, Meso-, and Microsocial Perspective / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 665. Prace z Nauk Społecznych, ISSN 0208-5437 ; 14). - 1 (1984), s. 49-68. - Rez., summ. - ISSN 0867-664X
35
Analiza pokoleniowa : szkic do problemu = Generation Analysis : Outline of Problem / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 197 (1984), s. 35-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
36
Społeczny status pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Odra. - 6 (1983), s. 5-10. - ISSN 0472-5182
37
Potrzeby konsumpcyjne a socjologiczny punkt widzenia = Consumer Needs from Sociological Viewpoint / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983), s. 19-30. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
38
Technika jako element kultury : ujęcie socjologiczne = Technique as the Element of Culture : Sociological Approach / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki / red. Józef Bańka. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1982. - (Prace z Nauk Społecznych, ISSN 0208-5437 ; 12. Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 499). - S. 45-53. - Rez., summ.
39
System płac a system wartości (wybrane problemy) = System of Pay Vs System of Values / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 160 (1982), s. 43-62. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
40
Wartości społeczne a system płac (szkic do problemu) = Social Value and the System of Payment / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 1/82 (1982), s. 21-30. - ISSN 0079-578X
41
Technika w zaspokajaniu ludzkich potrzeb = Technique in Fulfilment of Human Needs / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki / red. Józef Bańka. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1982. - (Prace z Nauk Społecznych, ISSN 0208-5437 ; 12. Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 499). - S. 54-64. - Rez., summ.
42
Kilka uwag o socjologicznym rozumieniu pojęcia pokolenie = Some Remarks on a Sociological Understanding of the Notion "Generation" / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 160 (1982), s. 79-89. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
43
Wynagradzać czy płacić? Socjologiczny punkt widzenia / Anna KARWIŃSKA, Krystyna IWANICKA // Życie Literackie. - R. 31, nr 48 (1557) (1981), s. 5. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6493. - ISSN 0591-2369
44
Egalitaryzm pilnie poszukiwany / Anna KARWIŃSKA, Krystyna IWANICKA // Życie Literackie. - R. 31, nr 25 (1534) (1981), s. 1, 15. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6384. - ISSN 0591-2369
45
Uwagi o konieczności godzenia racji ekonomicznych z egalitaryzmem podziału : (cykliczność problemu) / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 89-107
46
Etyka zawodowa elementem kultury ekonomicznej / Krystyna IWANICKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 170 (192) (1980), s. 193-200. - Tytuł numeru: Praca wychowawcza w szkole wyższej. [T.] 3, Kształtowanie kultury ekonomicznej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
47
Różnice międzypokoleniowe a potrzeby konsumpcyjne = Generation Differences vs Consumer Needs / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 117 (1979), s. 79-97. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
48
Wzór osobowy nauczycieli akademickich w świadomości studentów / Krystyna IWANICKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 137 (159) (1978), s. 167-175. - Tytuł numeru: Praca wychowawcza w szkole wyższej. [T.] 2. - ISSN 0324-8445
1
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., Nikołajew J., (1999), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 3 rozsz. i uzup.Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 336 s.
2
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., Nikołajew J., (1997), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 3 rozsz. i uzup.Kraków ; Szczecin : Zachodnie Centrum Organizacji, 336 s.
3
Iwanicka K., Karwińska A., (1994), Praca w systemie kulturowym a postawy wobec pracy. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 84-92.
4
Iwanicka K., Karwińska A., (1994), Postawy - socjologiczny punkt widzenia. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 42-46.
5
Iwanicka K., Karwińska A., (1994), Wartości społeczne w życiu zbiorowym jako wyznaczniki postaw. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 47-56.
6
Iwanicka K., Karwińska A., (1994), Praca w systemie społecznym a postawy wobec pracy. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63-73.
7
Iwanicka K., Karwińska A., (1994), Przemiany społecznego statusu pracy. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-97.
8
Iwanicka K., Karwińska A., (1994), Praca - etap integracji naturalnej i integracji racjonalnej. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 57-62.
9
Iwanicka K., Karwińska A., (1994), Praca w systemie organizacyjno-technicznym a postawy wobec pracy. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 74-83.
10
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., (1994), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 2.Kraków : Universitas, 311, [1] s.
11
Iwanicka K., Karwińska A., (1992), Kilka uwag o związkach ideologii z nauką, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 384, s. 85-88.
12
Iwanicka K., Karwińska A., (1992), Terytorialne postaci życia zbiorowego. [W:] Dyoniziak R. (red.), Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 46-57.
13
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., (1992), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Kraków : Universitas, 311, [1] s.
14
Iwanicka K., (1992), Społeczność krakowskiego Kazimierza wobec rewitalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 384, s. 37-50.
15
Iwanicka K., (1991), Lokalność w perspektywie zmian, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 331, s. 69-87.
16
Iwanicka K., (1991), Pokolenie młodzieży przedmiotem analiz socjologicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 354, s. 67-82.
17
Iwanicka K., Karwińska A., (1990), Społeczne wizje miasta: (na przykładzie Zakopanego), (Nauka dla Wszystkich, nr 437), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 74, [2] s.
18
Iwanicka K., (1989), Lokalność jako kategoria socjologiczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 295, s. 63-78.
19
Iwanicka K., Karwińska A., (1989), Szanse rodziny jako środowiska terapeutycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 295, s. 99-116.
20
Karwińska A., Iwanicka K., (1989), Zagrożenie wspólnot kulturowych w warunkach współczesnej cywilizacji technicznej. [W:] Bańka J. (red.), Cywilizacja jako przedmiot powszechnej antropologii filozoficznej (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 958), Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 95-105.
21
Ciuman K., Iwanicka K., Kudłacz T., (1988), Dwa aspekty uwarunkowań sprawnego działania władz terenowych. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 65-84.
22
Iwanicka K., Karwińska A., (1988), W poszukiwaniu modelu rehabilitacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 272, s. 57-75.
23
Iwanicka K., Pacholski M., (1987), Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 7-11.
24
Karwińska A., Iwanicka K., (1987), Sytuacje graniczne w perspektywie socjologicznej, "Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica", 4, s. 149-165.
25
Ciuman K., Iwanicka K., Kudłacz T., (1987), Kryteria skuteczności organów regionalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 83-110.
26
Iwanicka K., (1987), Pokolenia a selektywne uczestnictwo w kulturze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 161-176.
27
Karwińska A., Iwanicka K., (1987), Tehnika u odnosu na čovekov rad, "Godišnjak", s. 281-292.
28
Iwanicka K., Karwińska A., (1986), Rodzina w społeczeństwie, "Odra", 2, s. 13-17.
29
Iwanicka K., Karwińska A., (1986), Socjotechnika kształtowania postaw wobec pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 217, s. 23-46.
30
Karwińska A., Iwanicka K., (1986), Zadowolić wszystkich w Zakopanem, "Życie Literackie", R. 33, nr 36 (1798), s. 3; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=11066
31
Karwińska A., Iwanicka K., (1986), Cele życiowe aktywnej społecznie młodzieży, "Pokolenia", nr 10 (144), s. 46-56.
32
Iwanicka K., Karwińska A., (1985), Cywilizacja przeciw wspólnotom kulturowym, "Odra", 10, s. 7-11.
33
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pacholski M., (1984), Socjologia pracy, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 128 s.
34
Karwińska A., Iwanicka K., (1984), Ingerencja techniki w pracę ludzką w perspektywie makro-, meso- i mikrospołecznej, "Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica", 1, s. 49-68.
35
Iwanicka K., (1984), Analiza pokoleniowa : szkic do problemu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 197, s. 35-48.
36
Iwanicka K., Karwińska A., (1983), Społeczny status pracy, "Odra", 6, s. 5-10.
37
Iwanicka K., (1983), Potrzeby konsumpcyjne a socjologiczny punkt widzenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 19-30.
38
Iwanicka K., Karwińska A., (1982), Technika jako element kultury : ujęcie socjologiczne. [W:] Bańka J. (red.), Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki (Prace z Nauk Społecznych; 12), Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 45-53.
39
Iwanicka K., Karwińska A., (1982), System płac a system wartości (wybrane problemy), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 160, s. 43-62.
40
Iwanicka K., Karwińska A., (1982), Wartości społeczne a system płac (szkic do problemu), "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 1/82, s. 21-30.
41
Iwanicka K., Karwińska A., (1982), Technika w zaspokajaniu ludzkich potrzeb. [W:] Bańka J. (red.), Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki (Prace z Nauk Społecznych; 12), Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 54-64.
42
Iwanicka K., (1982), Kilka uwag o socjologicznym rozumieniu pojęcia pokolenie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 160, s. 79-89.
43
Karwińska A., Iwanicka K., (1981), Wynagradzać czy płacić? Socjologiczny punkt widzenia, "Życie Literackie", R. 31, nr 48 (1557), s. 5; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6493
44
Karwińska A., Iwanicka K., (1981), Egalitaryzm pilnie poszukiwany, "Życie Literackie", R. 31, nr 25 (1534), s. 1, 15; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6384
45
Iwanicka K., Karwińska A., (1981), Uwagi o konieczności godzenia racji ekonomicznych z egalitaryzmem podziału : (cykliczność problemu). [W:] Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 89-107.
46
Iwanicka K., (1980), Etyka zawodowa elementem kultury ekonomicznej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 170 (192), s. 193-200.
47
Iwanicka K., (1979), Różnice międzypokoleniowe a potrzeby konsumpcyjne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 117, s. 79-97.
48
Iwanicka K., (1978), Wzór osobowy nauczycieli akademickich w świadomości studentów, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 137 (159), s. 167-175.
1
@book{monUEK:2168255096,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek and Jan Nikołajew",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Zachodnie Centrum Organizacji",
year = "1999",
edition = "Wyd. 3 rozsz. i uzup.",
isbn = "83-87161-05-5",
}
2
@book{monUEK:2168239938,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek and Jan Nikołajew",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków; Szczecin; Zielona Góra",
publisher = "Zachodnie Centrum Organizacji",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 rozsz. i uzup.",
isbn = "83-87161-05-5",
}
3
@inbook{fskrUEK:2168240552,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Praca w systemie kulturowym a postawy wobec pracy",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "84-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
4
@inbook{fskrUEK:2168240538,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Postawy - socjologiczny punkt widzenia",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "42-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
5
@inbook{fskrUEK:2168240542,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Wartości społeczne w życiu zbiorowym jako wyznaczniki postaw",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "47-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
6
@inbook{fskrUEK:2168240548,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Praca w systemie społecznym a postawy wobec pracy",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "63-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
7
@inbook{fskrUEK:2168240554,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Przemiany społecznego statusu pracy",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "93-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
8
@inbook{fskrUEK:2168240544,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Praca - etap integracji naturalnej i integracji racjonalnej",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "57-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
9
@inbook{fskrUEK:2168240550,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Praca w systemie organizacyjno-technicznym a postawy wobec pracy",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "74-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
10
@book{monUEK:2168240022,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "83-7052-079-0",
}
11
@article{artUEK:2168244522,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Kilka uwag o związkach ideologii z nauką",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "384",
pages = "85-88",
year = "1992",
}
12
@inbook{fskrUEK:2168241214,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Terytorialne postaci życia zbiorowego",
booktitle = "Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego",
pages = "46-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
13
@book{monUEK:2168240026,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1992",
isbn = "83-7052-079-0",
}
14
@article{artUEK:2168244508,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Społeczność krakowskiego Kazimierza wobec rewitalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "384",
pages = "37-50",
year = "1992",
}
15
@article{artUEK:2168244404,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Lokalność w perspektywie zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "331",
pages = "69-87",
year = "1991",
}
16
@article{artUEK:2168244466,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Pokolenie młodzieży przedmiotem analiz socjologicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "354",
pages = "67-82",
year = "1991",
url = {},
}
17
@book{ksiUEK:2168241148,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Społeczne wizje miasta : (na przykładzie Zakopanego)",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1990",
issn = "0077-6181",
isbn = "83-04-03576-6",
}
18
@article{artUEK:2168244316,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Lokalność jako kategoria socjologiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "295",
pages = "63-78",
year = "1989",
}
19
@article{artUEK:2168244322,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Szanse rodziny jako środowiska terapeutycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "295",
pages = "99-116",
year = "1989",
}
20
@inbook{fmUEK:2168254972,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Zagrożenie wspólnot kulturowych w warunkach współczesnej cywilizacji technicznej",
booktitle = "Cywilizacja jako przedmiot powszechnej antropologii filozoficznej",
pages = "95-105",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski",
year = "1989",
issn = "0208-6336",
isbn = "83-226-0212-X",
}
21
@inbook{fmUEK:2168228052,
author = "Krystyna Ciuman and Krystyna Iwanicka and Tadeusz Kudłacz",
title = "Dwa aspekty uwarunkowań sprawnego działania władz terenowych",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku",
pages = "65-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1988",
}
22
@article{artUEK:2168244142,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "W poszukiwaniu modelu rehabilitacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "272",
pages = "57-75",
year = "1988",
}
23
@article{artUEK:2168243454,
author = "Krystyna Iwanicka and Maksymilian Pacholski",
title = "Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "7-11",
year = "1987",
}
24
@article{artUEK:2168254994,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Sytuacje graniczne w perspektywie socjologicznej",
journal = "Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica",
number = "4",
pages = "149-165",
year = "1987",
issn = "0208-5437",
}
25
@inbook{fmUEK:2168228000,
author = "Krystyna Ciuman and Krystyna Iwanicka and Tadeusz Kudłacz",
title = "Kryteria skuteczności organów regionalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku",
pages = "83-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1987",
}
26
@article{artUEK:2168243500,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Pokolenia a selektywne uczestnictwo w kulturze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "161-176",
year = "1987",
}
27
@article{artUEK:2168255076,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Tehnika u odnosu na čovekov rad",
journal = "Godišnjak",
pages = "281-292",
year = "1987",
}
28
@article{artUEK:2168241128,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Rodzina w społeczeństwie",
journal = "Odra",
number = "2",
pages = "13-17",
year = "1986",
}
29
@article{artUEK:2168243426,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Socjotechnika kształtowania postaw wobec pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "217",
pages = "23-46",
year = "1986",
}
30
@article{artUEK:2168241956,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Zadowolić wszystkich w Zakopanem",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 33, 36 (1798)",
pages = "3",
year = "1986",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=11066},
}
31
@article{artUEK:2168254986,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Cele życiowe aktywnej społecznie młodzieży",
journal = "Pokolenia",
number = "10 (144)",
pages = "46-56",
year = "1986",
}
32
@article{artUEK:2168241130,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Cywilizacja przeciw wspólnotom kulturowym",
journal = "Odra",
number = "10",
pages = "7-11",
year = "1985",
}
33
@book{skrUEK:2168240074,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Socjologia pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1984",
}
34
@article{artUEK:2168254990,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Ingerencja techniki w pracę ludzką w perspektywie makro-, meso- i mikrospołecznej",
journal = "Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica",
number = "1",
pages = "49-68",
year = "1984",
issn = "0208-5437",
}
35
@article{artUEK:2168243334,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Analiza pokoleniowa : szkic do problemu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "197",
pages = "35-48",
year = "1984",
}
36
@article{artUEK:2168241124,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Społeczny status pracy",
journal = "Odra",
number = "6",
pages = "5-10",
year = "1983",
}
37
@article{artUEK:2168229430,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Potrzeby konsumpcyjne a socjologiczny punkt widzenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "19-30",
year = "1983",
}
38
@inbook{fmUEK:2168254998,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Technika jako element kultury : ujęcie socjologiczne",
booktitle = "Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki",
pages = "45-53",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski",
year = "1982",
issn = "0208-6336",
}
39
@article{artUEK:2168243252,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "System płac a system wartości (wybrane problemy)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "160",
pages = "43-62",
year = "1982",
}
40
@article{artUEK:2168230656,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Wartości społeczne a system płac : (szkic do problemu)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21 1/82",
pages = "21-30",
year = "1982",
}
41
@inbook{fmUEK:2168255000,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Technika w zaspokajaniu ludzkich potrzeb",
booktitle = "Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki",
pages = "54-64",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski",
year = "1982",
issn = "0208-6336",
}
42
@article{artUEK:2168243258,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Kilka uwag o socjologicznym rozumieniu pojęcia pokolenie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "160",
pages = "79-89",
year = "1982",
}
43
@article{artUEK:2168241954,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Wynagradzać czy płacić? Socjologiczny punkt widzenia",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 31, 48 (1557)",
pages = "5",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6493},
}
44
@article{artUEK:2168241952,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Egalitaryzm pilnie poszukiwany",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 31, 25 (1534)",
pages = "1, 15",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6384},
}
45
@inbook{fmUEK:2168227422,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Uwagi o konieczności godzenia racji ekonomicznych z egalitaryzmem podziału : (cykliczność problemu)",
booktitle = "Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą",
pages = "89-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
46
@article{artUEK:2168321061,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Etyka zawodowa elementem kultury ekonomicznej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "170 (192)",
pages = "193-200",
adress = "",
year = "1980",
}
47
@article{artUEK:2168243156,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Różnice międzypokoleniowe a potrzeby konsumpcyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "117",
pages = "79-97",
year = "1979",
}
48
@article{artUEK:2168321071,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Wzór osobowy nauczycieli akademickich w świadomości studentów",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "137 (159)",
pages = "167-175",
adress = "",
year = "1978",
}