Publications of the selected author

1

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Edition:
Wyd. 3 rozsz. i uzup.
Publisher address:
Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1999
Physical description:
336 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87161-05-5
Nr:
2168255096
monograph
2

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Edition:
Wyd. 3 rozsz. i uzup.
Publisher address:
Kraków; Szczecin; Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1997
Physical description:
336 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87161-05-5
Nr:
2168239938
monograph
3

Title:
Praca w systemie organizacyjno-technicznym a postawy wobec pracy
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 74-83
Nr:
2168240550
chapter in academic script
See main document
4

Title:
Postawy - socjologiczny punkt widzenia
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 42-46
Nr:
2168240538
chapter in academic script
See main document
5

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Universitas, 1994
Physical description:
311, [1] s.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-079-0
Nr:
2168240022
monograph
6

Title:
Wartości społeczne w życiu zbiorowym jako wyznaczniki postaw
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 47-56
Nr:
2168240542
chapter in academic script
See main document
7

Title:
Praca w systemie społecznym a postawy wobec pracy
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 63-73
Nr:
2168240548
chapter in academic script
See main document
8

Title:
Praca - etap integracji naturalnej i integracji racjonalnej
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 57-62
Nr:
2168240544
chapter in academic script
See main document
9

Title:
Praca w systemie kulturowym a postawy wobec pracy
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 84-92
Nr:
2168240552
chapter in academic script
See main document
10

Title:
Przemiany społecznego statusu pracy
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 93-97
Nr:
2168240554
chapter in academic script
See main document
11

Title:
Terytorialne postaci życia zbiorowego
Source:
Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 46-57
Nr:
2168241214
chapter in academic script
See main document
12

Title:
Społeczność krakowskiego Kazimierza wobec rewitalizacji = The Community of Kazimierz in the Face of the Revitalization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 384 (1992) , s. 37-50. - Summ.
Nr:
2168244508
article
See main document
13

Title:
Kilka uwag o związkach ideologii z nauką = Some Remarks on the Relationship between Ideology and Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 384 (1992) , s. 85-88. - Summ.
Nr:
2168244522
article
See main document
14

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej
Publisher address:
Kraków: Universitas, 1992
Physical description:
311, [1] s.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-079-0
Nr:
2168240026
monograph
15

Title:
Pokolenie młodzieży przedmiotem analiz socjologicznych = Generation of Young People as an Object of Sociological Analyses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 354 (1991) , s. 67-82. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244466
article
See main document
16

Title:
Lokalność w perspektywie zmian = Localism Related to Change
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 331 (1991) , s. 69-87. - Rez., summ.
Nr:
2168244404
article
See main document
17

Title:
Społeczne wizje miasta : (na przykładzie Zakopanego)
Publisher address:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990
Physical description:
74, [2] s.; 19 cm
Series:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 437)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-03576-6
Nr:
2168241148
book
18

Title:
Szanse rodziny jako środowiska terapeutycznego = Potential of Family as Therapeutical Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 295 (1989) , s. 99-116. - Rez., summ.
Nr:
2168244322
article
See main document
19

Title:
Zagrożenie wspólnot kulturowych w warunkach współczesnej cywilizacji technicznej = The Hazard for the Common Cultural Heritage in the Conditions of the Contemporary Technical Civilisation
Source:
Cywilizacja jako przedmiot powszechnej antropologii filozoficznej / red. nauk. Józef Bańka - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1989, s. 95-105. - Rez., summ.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 958)
ISBN:
83-226-0212-X
Nr:
2168254972
chapter in monograph
20

Title:
Lokalność jako kategoria socjologiczna = Locality as Sociological Category
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 295 (1989) , s. 63-78. - Rez., summ.
Nr:
2168244316
article
See main document
21

Title:
W poszukiwaniu modelu rehabilitacji = Searching for the Model of Rehabilitation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 272 (1988) , s. 57-75. - Rez., summ.
Nr:
2168244142
article
See main document
22

Title:
Dwa aspekty uwarunkowań sprawnego działania władz terenowych
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 65-84
Nr:
2168228052
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987) , s. 7-11
Nr:
2168243454
article
See main document
24

Title:
Sytuacje graniczne w perspektywie socjologicznej = Marginal Situations in the Sociological Perspective
Source:
Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. - 4 (1987) , s. 149-165. - Rez., summ.
Series:
(Prace z Nauk Społecznych ; 18)
Nr:
2168254994
article
25

Title:
Tehnika u odnosu na čovekov rad
Source:
Godišnjak (1987) , s. 281-292 - Bibliogr.
Nr:
2168255076
article
26

Title:
Pokolenia a selektywne uczestnictwo w kulturze = Generations and Selective Participation In Culture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987) , s. 161-176. - Rez., summ.
Nr:
2168243500
article
See main document
27

Title:
Kryteria skuteczności organów regionalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 83-110
Nr:
2168228000
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Zadowolić wszystkich w Zakopanem
Source:
Życie Literackie. - R. 33, nr 36 (1798) (1986) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168241956
article
29

Title:
Socjotechnika kształtowania postaw wobec pracy = Sociotechnique of Shaping Attitudes Towards Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 217 (1986) , s. 23-46. - Rez., summ.
Nr:
2168243426
article
See main document
30

Title:
Cele życiowe aktywnej społecznie młodzieży
Source:
Pokolenia. - nr 10 (144) (1986) , s. 46-56
Nr:
2168254986
article
31

Title:
Rodzina w społeczeństwie
Source:
Odra. - 2 (1986) , s. 13-17
Nr:
2168241128
article
32

Title:
Cywilizacja przeciw wspólnotom kulturowym
Source:
Odra. - 10 (1985) , s. 7-11
Nr:
2168241130
article
33

Title:
Analiza pokoleniowa : szkic do problemu = Generation Analysis : Outline of Problem
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 197 (1984) , s. 35-48. - Rez., summ.
Nr:
2168243334
article
See main document
34

Title:
Socjologia pracy
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1984
Physical description:
128 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168240074
academic script
35

Title:
Ingerencja techniki w pracę ludzką w perspektywie makro-, meso- i mikrospołecznej = Science Ingeration in the Work in the Macro-, Meso-, and Microsocial Perspective
Source:
Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. - 1 (1984) , s. 49-68. - Rez., summ.
Series:
(Prace z Nauk Społecznych ; 14)
Nr:
2168254990
article
36

Title:
Potrzeby konsumpcyjne a socjologiczny punkt widzenia = Consumer Needs from Sociological Viewpoint
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983) , s. 19-30. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229430
article
See main document
37

Title:
Społeczny status pracy
Source:
Odra. - 6 (1983) , s. 5-10
Nr:
2168241124
article
38

Title:
Technika w zaspokajaniu ludzkich potrzeb = Technique in Fulfilment of Human Needs
Source:
Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki / red. Józef Bańka - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1982, s. 54-64. - Rez., summ.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 499)
Nr:
2168255000
chapter in monograph
39

Title:
Wartości społeczne a system płac : (szkic do problemu) = Social Value and the System of Payment
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 1/82 (1982) , s. 21-30
Nr:
2168230656
article
40

Title:
System płac a system wartości (wybrane problemy) = System of Pay Vs System of Values
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 160 (1982) , s. 43-62. - Rez., summ.
Nr:
2168243252
article
See main document
41

Title:
Technika jako element kultury : ujęcie socjologiczne = Technique as the Element of Culture : Sociological Approach
Source:
Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki / red. Józef Bańka - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1982, s. 45-53. - Rez., summ.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 499)
Nr:
2168254998
chapter in monograph
42

Title:
Kilka uwag o socjologicznym rozumieniu pojęcia pokolenie = Some Remarks on a Sociological Understanding of the Notion "Generation"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 160 (1982) , s. 79-89. - Rez., summ.
Nr:
2168243258
article
See main document
43

Title:
Wynagradzać czy płacić? Socjologiczny punkt widzenia
Source:
Życie Literackie. - R. 31, nr 48 (1557) (1981) , s. 5
Access mode:
Nr:
2168241954
article
44

Title:
Egalitaryzm pilnie poszukiwany
Source:
Życie Literackie. - R. 31, nr 25 (1534) (1981) , s. 1, 15
Access mode:
Nr:
2168241952
article
45

Title:
Uwagi o konieczności godzenia racji ekonomicznych z egalitaryzmem podziału : (cykliczność problemu)
Source:
Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 89-107
Nr:
2168227422
chapter in monograph
46

Conference:
3 Konferencja naukowa nt. Kształtowanie kultury ekonomicznej, Wrocław, Polska, od 1979-05-25 do 1979-05-26
Title:
Etyka zawodowa elementem kultury ekonomicznej
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 170 (192) (1980) , s. 193-200. - Tytuł numeru: Praca wychowawcza w szkole wyższej. [T.] 3, Kształtowanie kultury ekonomicznej - Bibliogr.
Nr:
2168321061
article
47

Title:
Różnice międzypokoleniowe a potrzeby konsumpcyjne = Generation Differences vs Consumer Needs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 117 (1979) , s. 79-97. - Rez., summ.
Nr:
2168243156
article
See main document
48

Title:
Wzór osobowy nauczycieli akademickich w świadomości studentów
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 137 (159) (1978) , s. 167-175. - Tytuł numeru: Praca wychowawcza w szkole wyższej. [T.] 2
Nr:
2168321071
article
49

Title:
Leczenie - okiem socjologa
Source:
Życie Literackie. - nr 5 (1097) (1973) , s. 8
Access mode:
Nr:
2168344732
article
50

Author:
Krystyna Iwanicka , Rozalia Stec
Title:
Nie czują się potrzebni
Source:
Życie Gospodarcze. - nr6 (1117) (1973) , s. 6
Nr:
2168271384
article
51

Title:
Przemiany społeczne czyli co młodzież ceni najbardziej
Source:
Życie Literackie. - nr 31 (914) (1969) , s. 7, 16
Access mode:
Nr:
2168344728
article
1
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK, Jan Nikołajew. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1999. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87161-05-5
2
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK, Jan Nikołajew. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Kraków; Szczecin; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1997. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87161-05-5
3
Praca w systemie organizacyjno-technicznym a postawy wobec pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 74-83
4
Postawy - socjologiczny punkt widzenia / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 42-46
5
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK. - Wyd. 2. - Kraków : Universitas, 1994. - 311, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-079-0
6
Wartości społeczne w życiu zbiorowym jako wyznaczniki postaw / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 47-56
7
Praca w systemie społecznym a postawy wobec pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 63-73
8
Praca - etap integracji naturalnej i integracji racjonalnej / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 57-62
9
Praca w systemie kulturowym a postawy wobec pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 84-92
10
Przemiany społecznego statusu pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 93-97
11
Terytorialne postaci życia zbiorowego / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 46-57
12
Społeczność krakowskiego Kazimierza wobec rewitalizacji = The Community of Kazimierz in the Face of the Revitalization / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 384 (1992), s. 37-50. - Summ. - ISSN 0208-7944
13
Kilka uwag o związkach ideologii z nauką = Some Remarks on the Relationship between Ideology and Science / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 384 (1992), s. 85-88. - Summ. - ISSN 0208-7944
14
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK. - Kraków : Universitas, 1992. - 311, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-079-0
15
Pokolenie młodzieży przedmiotem analiz socjologicznych = Generation of Young People as an Object of Sociological Analyses / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 354 (1991), s. 67-82. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Lokalność w perspektywie zmian = Localism Related to Change / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 331 (1991), s. 69-87. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
17
Społeczne wizje miasta : (na przykładzie Zakopanego) / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990. - 74, [2] s. ; 19 cm. - Bibliogr. - (Nauka dla Wszystkich, ISSN 0077-6181 ; nr 437). - ISBN 83-04-03576-6
18
Szanse rodziny jako środowiska terapeutycznego = Potential of Family as Therapeutical Environment / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 295 (1989), s. 99-116. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
19
Zagrożenie wspólnot kulturowych w warunkach współczesnej cywilizacji technicznej = The Hazard for the Common Cultural Heritage in the Conditions of the Contemporary Technical Civilisation / Anna KARWIŃSKA, Krystyna IWANICKA // W: Cywilizacja jako przedmiot powszechnej antropologii filozoficznej / red. nauk. Józef Bańka. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1989. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 958). - S. 95-105. - Rez., summ. - ISBN 83-226-0212-X
20
Lokalność jako kategoria socjologiczna = Locality as Sociological Category / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 295 (1989), s. 63-78. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
21
W poszukiwaniu modelu rehabilitacji = Searching for the Model of Rehabilitation / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 272 (1988), s. 57-75. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
22
Dwa aspekty uwarunkowań sprawnego działania władz terenowych / Krystyna CIUMAN, Krystyna IWANICKA, Tadeusz KUDŁACZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 65-84
23
Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka / Krystyna IWANICKA, Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987), s. 7-11. - ISSN 0208-7944
24
Sytuacje graniczne w perspektywie socjologicznej = Marginal Situations in the Sociological Perspective / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 928. Prace z Nauk Społecznych, ISSN 0208-5437 ; 18). - 4 (1987), s. 149-165. - Rez., summ. - ISSN 0867-664X
25
Tehnika u odnosu na čovekov rad / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Godišnjak : Ekonomskog Fakulteta u Kragujevcu. - (1987), s. 281-292 (1987), s. 281-292. - Bibliogr. - ISSN 0351-4145
26
Pokolenia a selektywne uczestnictwo w kulturze = Generations and Selective Participation In Culture / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987), s. 161-176. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
27
Kryteria skuteczności organów regionalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów / Krystyna CIUMAN, Krystyna IWANICKA, Tadeusz KUDŁACZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. - S. 83-110
28
Zadowolić wszystkich w Zakopanem / Anna KARWIŃSKA, Krystyna IWANICKA // Życie Literackie. - R. 33, nr 36 (1798) (1986), s. 3. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=11066. - ISSN 0591-2369
29
Socjotechnika kształtowania postaw wobec pracy = Sociotechnique of Shaping Attitudes Towards Work / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 217 (1986), s. 23-46. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
30
Cele życiowe aktywnej społecznie młodzieży / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Pokolenia : miesięcznik teoretyczno-polityczny młodzieży. - nr 10 (144) (1986), s. 46-56
31
Rodzina w społeczeństwie / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Odra. - 2 (1986), s. 13-17. - ISSN 0472-5182
32
Cywilizacja przeciw wspólnotom kulturowym / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Odra. - 10 (1985), s. 7-11. - ISSN 0472-5182
33
Analiza pokoleniowa : szkic do problemu = Generation Analysis : Outline of Problem / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 197 (1984), s. 35-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
34
Socjologia pracy / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1984. - 128 s. : il. ; 24 cm
35
Ingerencja techniki w pracę ludzką w perspektywie makro-, meso- i mikrospołecznej = Science Ingeration in the Work in the Macro-, Meso-, and Microsocial Perspective / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 665. Prace z Nauk Społecznych, ISSN 0208-5437 ; 14). - 1 (1984), s. 49-68. - Rez., summ. - ISSN 0867-664X
36
Potrzeby konsumpcyjne a socjologiczny punkt widzenia = Consumer Needs from Sociological Viewpoint / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983), s. 19-30. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Społeczny status pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Odra. - 6 (1983), s. 5-10. - ISSN 0472-5182
38
Technika w zaspokajaniu ludzkich potrzeb = Technique in Fulfilment of Human Needs / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki / red. Józef Bańka. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1982. - (Prace z Nauk Społecznych, ISSN 0208-5437 ; 12. Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 499). - S. 54-64. - Rez., summ.
39
Wartości społeczne a system płac (szkic do problemu) = Social Value and the System of Payment / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 1/82 (1982), s. 21-30. - ISSN 0079-578X
40
System płac a system wartości (wybrane problemy) = System of Pay Vs System of Values / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 160 (1982), s. 43-62. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
41
Technika jako element kultury : ujęcie socjologiczne = Technique as the Element of Culture : Sociological Approach / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki / red. Józef Bańka. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1982. - (Prace z Nauk Społecznych, ISSN 0208-5437 ; 12. Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 499). - S. 45-53. - Rez., summ.
42
Kilka uwag o socjologicznym rozumieniu pojęcia pokolenie = Some Remarks on a Sociological Understanding of the Notion "Generation" / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 160 (1982), s. 79-89. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
43
Wynagradzać czy płacić? Socjologiczny punkt widzenia / Anna KARWIŃSKA, Krystyna IWANICKA // Życie Literackie. - R. 31, nr 48 (1557) (1981), s. 5. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6493. - ISSN 0591-2369
44
Egalitaryzm pilnie poszukiwany / Anna KARWIŃSKA, Krystyna IWANICKA // Życie Literackie. - R. 31, nr 25 (1534) (1981), s. 1, 15. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6384. - ISSN 0591-2369
45
Uwagi o konieczności godzenia racji ekonomicznych z egalitaryzmem podziału : (cykliczność problemu) / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 89-107
46
Etyka zawodowa elementem kultury ekonomicznej / Krystyna IWANICKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 170 (192) (1980), s. 193-200. - Tytuł numeru: Praca wychowawcza w szkole wyższej. [T.] 3, Kształtowanie kultury ekonomicznej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
47
Różnice międzypokoleniowe a potrzeby konsumpcyjne = Generation Differences vs Consumer Needs / Krystyna IWANICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 117 (1979), s. 79-97. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
48
Wzór osobowy nauczycieli akademickich w świadomości studentów / Krystyna IWANICKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 137 (159) (1978), s. 167-175. - Tytuł numeru: Praca wychowawcza w szkole wyższej. [T.] 2. - ISSN 0324-8445
49
Leczenie - okiem socjologa / Krystyna IWANICKA // Życie Literackie. - nr 5 (1097) (1973), s. 8. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/7890/index.djvu. - ISSN 0591-2369
50
Nie czują się potrzebni / Krystyna IWANICKA, Rozalia Stec // Życie Gospodarcze. - nr6 (1117) (1973), s. 6. - ISSN 0137-7299
51
Przemiany społeczne czyli co młodzież ceni najbardziej / Krystyna IWANICKA // Życie Literackie. - nr 31 (914) (1969), s. 7, 16. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6794/index.djvu. - ISSN 0591-2369
1
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., Nikołajew J., (1999), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 3 rozsz. i uzup.Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 336 s.
2
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., Nikołajew J., (1997), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 3 rozsz. i uzup.Kraków ; Szczecin : Zachodnie Centrum Organizacji, 336 s.
3
Iwanicka K., Karwińska A., (1994), Praca w systemie organizacyjno-technicznym a postawy wobec pracy. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 74-83.
4
Iwanicka K., Karwińska A., (1994), Postawy - socjologiczny punkt widzenia. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 42-46.
5
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., (1994), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 2.Kraków : Universitas, 311, [1] s.
6
Iwanicka K., Karwińska A., (1994), Wartości społeczne w życiu zbiorowym jako wyznaczniki postaw. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 47-56.
7
Iwanicka K., Karwińska A., (1994), Praca w systemie społecznym a postawy wobec pracy. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63-73.
8
Iwanicka K., Karwińska A., (1994), Praca - etap integracji naturalnej i integracji racjonalnej. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 57-62.
9
Iwanicka K., Karwińska A., (1994), Praca w systemie kulturowym a postawy wobec pracy. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 84-92.
10
Iwanicka K., Karwińska A., (1994), Przemiany społecznego statusu pracy. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-97.
11
Iwanicka K., Karwińska A., (1992), Terytorialne postaci życia zbiorowego. [W:] Dyoniziak R. (red.), Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 46-57.
12
Iwanicka K., (1992), Społeczność krakowskiego Kazimierza wobec rewitalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 384, s. 37-50.
13
Iwanicka K., Karwińska A., (1992), Kilka uwag o związkach ideologii z nauką, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 384, s. 85-88.
14
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., (1992), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Kraków : Universitas, 311, [1] s.
15
Iwanicka K., (1991), Pokolenie młodzieży przedmiotem analiz socjologicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 354, s. 67-82.
16
Iwanicka K., (1991), Lokalność w perspektywie zmian, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 331, s. 69-87.
17
Iwanicka K., Karwińska A., (1990), Społeczne wizje miasta: (na przykładzie Zakopanego), (Nauka dla Wszystkich, nr 437), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 74, [2] s.
18
Iwanicka K., Karwińska A., (1989), Szanse rodziny jako środowiska terapeutycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 295, s. 99-116.
19
Karwińska A., Iwanicka K., (1989), Zagrożenie wspólnot kulturowych w warunkach współczesnej cywilizacji technicznej. [W:] Bańka J. (red.), Cywilizacja jako przedmiot powszechnej antropologii filozoficznej (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 958), Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 95-105.
20
Iwanicka K., (1989), Lokalność jako kategoria socjologiczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 295, s. 63-78.
21
Iwanicka K., Karwińska A., (1988), W poszukiwaniu modelu rehabilitacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 272, s. 57-75.
22
Ciuman K., Iwanicka K., Kudłacz T., (1988), Dwa aspekty uwarunkowań sprawnego działania władz terenowych. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 65-84.
23
Iwanicka K., Pacholski M., (1987), Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 7-11.
24
Karwińska A., Iwanicka K., (1987), Sytuacje graniczne w perspektywie socjologicznej, "Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica", 4, s. 149-165.
25
Karwińska A., Iwanicka K., (1987), Tehnika u odnosu na čovekov rad, "Godišnjak", s. 281-292.
26
Iwanicka K., (1987), Pokolenia a selektywne uczestnictwo w kulturze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 161-176.
27
Ciuman K., Iwanicka K., Kudłacz T., (1987), Kryteria skuteczności organów regionalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 83-110.
28
Karwińska A., Iwanicka K., (1986), Zadowolić wszystkich w Zakopanem, "Życie Literackie", R. 33, nr 36 (1798), s. 3; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=11066
29
Iwanicka K., Karwińska A., (1986), Socjotechnika kształtowania postaw wobec pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 217, s. 23-46.
30
Karwińska A., Iwanicka K., (1986), Cele życiowe aktywnej społecznie młodzieży, "Pokolenia", nr 10 (144), s. 46-56.
31
Iwanicka K., Karwińska A., (1986), Rodzina w społeczeństwie, "Odra", 2, s. 13-17.
32
Iwanicka K., Karwińska A., (1985), Cywilizacja przeciw wspólnotom kulturowym, "Odra", 10, s. 7-11.
33
Iwanicka K., (1984), Analiza pokoleniowa : szkic do problemu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 197, s. 35-48.
34
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pacholski M., (1984), Socjologia pracy, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 128 s.
35
Karwińska A., Iwanicka K., (1984), Ingerencja techniki w pracę ludzką w perspektywie makro-, meso- i mikrospołecznej, "Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica", 1, s. 49-68.
36
Iwanicka K., (1983), Potrzeby konsumpcyjne a socjologiczny punkt widzenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 19-30.
37
Iwanicka K., Karwińska A., (1983), Społeczny status pracy, "Odra", 6, s. 5-10.
38
Iwanicka K., Karwińska A., (1982), Technika w zaspokajaniu ludzkich potrzeb. [W:] Bańka J. (red.), Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki (Prace z Nauk Społecznych; 12), Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 54-64.
39
Iwanicka K., Karwińska A., (1982), Wartości społeczne a system płac (szkic do problemu), "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 1/82, s. 21-30.
40
Iwanicka K., Karwińska A., (1982), System płac a system wartości (wybrane problemy), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 160, s. 43-62.
41
Iwanicka K., Karwińska A., (1982), Technika jako element kultury : ujęcie socjologiczne. [W:] Bańka J. (red.), Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki (Prace z Nauk Społecznych; 12), Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 45-53.
42
Iwanicka K., (1982), Kilka uwag o socjologicznym rozumieniu pojęcia pokolenie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 160, s. 79-89.
43
Karwińska A., Iwanicka K., (1981), Wynagradzać czy płacić? Socjologiczny punkt widzenia, "Życie Literackie", R. 31, nr 48 (1557), s. 5; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6493
44
Karwińska A., Iwanicka K., (1981), Egalitaryzm pilnie poszukiwany, "Życie Literackie", R. 31, nr 25 (1534), s. 1, 15; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6384
45
Iwanicka K., Karwińska A., (1981), Uwagi o konieczności godzenia racji ekonomicznych z egalitaryzmem podziału : (cykliczność problemu). [W:] Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 89-107.
46
Iwanicka K., (1980), Etyka zawodowa elementem kultury ekonomicznej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 170 (192), s. 193-200.
47
Iwanicka K., (1979), Różnice międzypokoleniowe a potrzeby konsumpcyjne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 117, s. 79-97.
48
Iwanicka K., (1978), Wzór osobowy nauczycieli akademickich w świadomości studentów, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 137 (159), s. 167-175.
49
Iwanicka K., (1973), Leczenie - okiem socjologa, "Życie Literackie", nr 5 (1097), s. 8; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/7890/index.djvu
50
Iwanicka K., Stec R., (1973), Nie czują się potrzebni, "Życie Gospodarcze", nr6 (1117), s. 6.
51
Iwanicka K., (1969), Przemiany społeczne czyli co młodzież ceni najbardziej, "Życie Literackie", nr 31 (914), s. 7, 16; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6794/index.djvu
1
@book{monUEK:2168255096,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek and Jan Nikołajew",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Zachodnie Centrum Organizacji",
year = "1999",
edition = "Wyd. 3 rozsz. i uzup.",
isbn = "83-87161-05-5",
}
2
@book{monUEK:2168239938,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek and Jan Nikołajew",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków; Szczecin; Zielona Góra",
publisher = "Zachodnie Centrum Organizacji",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 rozsz. i uzup.",
isbn = "83-87161-05-5",
}
3
@inbook{fskrUEK:2168240550,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Praca w systemie organizacyjno-technicznym a postawy wobec pracy",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "74-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
4
@inbook{fskrUEK:2168240538,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Postawy - socjologiczny punkt widzenia",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "42-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
5
@book{monUEK:2168240022,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "83-7052-079-0",
}
6
@inbook{fskrUEK:2168240542,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Wartości społeczne w życiu zbiorowym jako wyznaczniki postaw",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "47-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
7
@inbook{fskrUEK:2168240548,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Praca w systemie społecznym a postawy wobec pracy",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "63-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
8
@inbook{fskrUEK:2168240544,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Praca - etap integracji naturalnej i integracji racjonalnej",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "57-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
9
@inbook{fskrUEK:2168240552,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Praca w systemie kulturowym a postawy wobec pracy",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "84-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
10
@inbook{fskrUEK:2168240554,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Przemiany społecznego statusu pracy",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "93-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
11
@inbook{fskrUEK:2168241214,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Terytorialne postaci życia zbiorowego",
booktitle = "Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego",
pages = "46-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
12
@article{artUEK:2168244508,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Społeczność krakowskiego Kazimierza wobec rewitalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "384",
pages = "37-50",
year = "1992",
}
13
@article{artUEK:2168244522,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Kilka uwag o związkach ideologii z nauką",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "384",
pages = "85-88",
year = "1992",
}
14
@book{monUEK:2168240026,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1992",
isbn = "83-7052-079-0",
}
15
@article{artUEK:2168244466,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Pokolenie młodzieży przedmiotem analiz socjologicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "354",
pages = "67-82",
year = "1991",
url = {},
}
16
@article{artUEK:2168244404,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Lokalność w perspektywie zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "331",
pages = "69-87",
year = "1991",
}
17
@book{ksiUEK:2168241148,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Społeczne wizje miasta : (na przykładzie Zakopanego)",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1990",
issn = "0077-6181",
isbn = "83-04-03576-6",
}
18
@article{artUEK:2168244322,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Szanse rodziny jako środowiska terapeutycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "295",
pages = "99-116",
year = "1989",
}
19
@inbook{fmUEK:2168254972,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Zagrożenie wspólnot kulturowych w warunkach współczesnej cywilizacji technicznej",
booktitle = "Cywilizacja jako przedmiot powszechnej antropologii filozoficznej",
pages = "95-105",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski",
year = "1989",
issn = "0208-6336",
isbn = "83-226-0212-X",
}
20
@article{artUEK:2168244316,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Lokalność jako kategoria socjologiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "295",
pages = "63-78",
year = "1989",
}
21
@article{artUEK:2168244142,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "W poszukiwaniu modelu rehabilitacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "272",
pages = "57-75",
year = "1988",
}
22
@inbook{fmUEK:2168228052,
author = "Krystyna Ciuman and Krystyna Iwanicka and Tadeusz Kudłacz",
title = "Dwa aspekty uwarunkowań sprawnego działania władz terenowych",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku",
pages = "65-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1988",
}
23
@article{artUEK:2168243454,
author = "Krystyna Iwanicka and Maksymilian Pacholski",
title = "Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "7-11",
year = "1987",
}
24
@article{artUEK:2168254994,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Sytuacje graniczne w perspektywie socjologicznej",
journal = "Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica",
number = "4",
pages = "149-165",
year = "1987",
issn = "0208-5437",
}
25
@article{artUEK:2168255076,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Tehnika u odnosu na čovekov rad",
journal = "Godišnjak",
pages = "281-292",
year = "1987",
}
26
@article{artUEK:2168243500,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Pokolenia a selektywne uczestnictwo w kulturze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "161-176",
year = "1987",
}
27
@inbook{fmUEK:2168228000,
author = "Krystyna Ciuman and Krystyna Iwanicka and Tadeusz Kudłacz",
title = "Kryteria skuteczności organów regionalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku",
pages = "83-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1987",
}
28
@article{artUEK:2168241956,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Zadowolić wszystkich w Zakopanem",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 33, 36 (1798)",
pages = "3",
year = "1986",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=11066},
}
29
@article{artUEK:2168243426,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Socjotechnika kształtowania postaw wobec pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "217",
pages = "23-46",
year = "1986",
}
30
@article{artUEK:2168254986,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Cele życiowe aktywnej społecznie młodzieży",
journal = "Pokolenia",
number = "10 (144)",
pages = "46-56",
year = "1986",
}
31
@article{artUEK:2168241128,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Rodzina w społeczeństwie",
journal = "Odra",
number = "2",
pages = "13-17",
year = "1986",
}
32
@article{artUEK:2168241130,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Cywilizacja przeciw wspólnotom kulturowym",
journal = "Odra",
number = "10",
pages = "7-11",
year = "1985",
}
33
@article{artUEK:2168243334,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Analiza pokoleniowa : szkic do problemu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "197",
pages = "35-48",
year = "1984",
}
34
@book{skrUEK:2168240074,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Socjologia pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1984",
}
35
@article{artUEK:2168254990,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Ingerencja techniki w pracę ludzką w perspektywie makro-, meso- i mikrospołecznej",
journal = "Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica",
number = "1",
pages = "49-68",
year = "1984",
issn = "0208-5437",
}
36
@article{artUEK:2168229430,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Potrzeby konsumpcyjne a socjologiczny punkt widzenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "19-30",
year = "1983",
}
37
@article{artUEK:2168241124,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Społeczny status pracy",
journal = "Odra",
number = "6",
pages = "5-10",
year = "1983",
}
38
@inbook{fmUEK:2168255000,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Technika w zaspokajaniu ludzkich potrzeb",
booktitle = "Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki",
pages = "54-64",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski",
year = "1982",
issn = "0208-6336",
}
39
@article{artUEK:2168230656,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Wartości społeczne a system płac : (szkic do problemu)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21 1/82",
pages = "21-30",
year = "1982",
}
40
@article{artUEK:2168243252,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "System płac a system wartości (wybrane problemy)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "160",
pages = "43-62",
year = "1982",
}
41
@inbook{fmUEK:2168254998,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Technika jako element kultury : ujęcie socjologiczne",
booktitle = "Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki",
pages = "45-53",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski",
year = "1982",
issn = "0208-6336",
}
42
@article{artUEK:2168243258,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Kilka uwag o socjologicznym rozumieniu pojęcia pokolenie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "160",
pages = "79-89",
year = "1982",
}
43
@article{artUEK:2168241954,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Wynagradzać czy płacić? Socjologiczny punkt widzenia",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 31, 48 (1557)",
pages = "5",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6493},
}
44
@article{artUEK:2168241952,
author = "Anna Karwińska and Krystyna Iwanicka",
title = "Egalitaryzm pilnie poszukiwany",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 31, 25 (1534)",
pages = "1, 15",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6384},
}
45
@inbook{fmUEK:2168227422,
author = "Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska",
title = "Uwagi o konieczności godzenia racji ekonomicznych z egalitaryzmem podziału : (cykliczność problemu)",
booktitle = "Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą",
pages = "89-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
46
@article{artUEK:2168321061,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Etyka zawodowa elementem kultury ekonomicznej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "170 (192)",
pages = "193-200",
adress = "",
year = "1980",
}
47
@article{artUEK:2168243156,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Różnice międzypokoleniowe a potrzeby konsumpcyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "117",
pages = "79-97",
year = "1979",
}
48
@article{artUEK:2168321071,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Wzór osobowy nauczycieli akademickich w świadomości studentów",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "137 (159)",
pages = "167-175",
adress = "",
year = "1978",
}
49
@article{artUEK:2168344732,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Leczenie - okiem socjologa",
journal = "Życie Literackie",
number = "5 (1097)",
pages = "8",
year = "1973",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/7890/index.djvu},
}
50
@article{artUEK:2168271384,
author = "Krystyna Iwanicka and Rozalia Stec",
title = "Nie czują się potrzebni",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "nr6 (1117)",
pages = "6",
year = "1973",
}
51
@article{artUEK:2168344728,
author = "Krystyna Iwanicka",
title = "Przemiany społeczne czyli co młodzież ceni najbardziej",
journal = "Życie Literackie",
number = "31 (914)",
pages = "7, 16",
year = "1969",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6794/index.djvu},
}