Publications of the selected author
1

Title:
Kształtowanie się "nowej świadomości ekonomicznej" społeczeństwa polskiego = Shaping of "New Economic Awareness" of Polish Society
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 484 (1997) , s. 67-77. - Summ.
Nr:
2168246138
article
2

Title:
Przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa w okresie transformacji ustrojowej = Changes in Society's Economic Consciousness in Period of System Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 460 (1995) , s. 33-59. - Summ.
Nr:
2168234030
article
3

Title:
Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków; Warszawa: Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995, s. 225-243
ISBN:
83-903900-1-9
Nr:
2168240560
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Rola świadomości społecznej w procesach transformacji systemowej w Polsce = The Role of Social Consciousness in the Process of the Transformation of the Political System
Source:
Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995, s. 28-34. - Summ.
Nr:
2168259984
chapter in conference materials
5

Title:
Demokracja i gospodarka : świadomość zmian ustrojowych w Polsce = Democracy and Economy : the Consciousness of Constitutional Change in Poland
Publisher address:
Kraków: Universitas, 1994
Physical description:
152 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-7052-152-5
Nr:
2168336213
monograph
6

Title:
Funkcjonowanie mechanizmów życia politycznego w świadomości pracobiorców = Functioning of the Political Life Mechanisms in the Consciousness of Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 424 (1994) , s. 107-121. - Summ.
Nr:
2168253972
article
7

Title:
Regionalna elita władzy w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta, 1994
Physical description:
136 s.: il.; 21 cm
Series:
(Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 36)
ISBN:
83-86088-04-4
Nr:
2168227968
monograph
8

Title:
Świadomość ekonomiczna regionalnej elity władzy = Economic Awareness of the Local Governing Elites
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 437 (1994) , s. 19-32. - Summ.
Nr:
2168254682
article
9

Title:
Employee Consciousness and Reforms of Government System in Poland
Publisher address:
Warsaw: Friedrich Ebert Foundation in Poland, 1993
Physical description:
120 s.; 20 cm
Series:
(Polityka Ekonomiczna i Społeczna = Economic and Social Policy Series ; z. 20)
Nr:
2168345514
monograph
10

Title:
Funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego w świadomości załóg pracowniczych = The Functioning of the Social-Economic System as Perceived by Workers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 409 (1993) , s. 37-51. - Summ.
Nr:
2168255434
article
11

Title:
Społeczeństwo obywatelskie jako generator przemian gospodarczych w Polsce (konceptualizacja i program badań) = Civic Society as a Generator of Economic Modifications in Poland (Conceptualization and the Research Project)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 399 (1993) , s. 5-31. - Summ.
Nr:
2168253910
article
12

Title:
Administracja samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego
Source:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER - [Warszawa]: ISP PAN, 1993, s. 8-9
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1)
Nr:
2168329009
varia
See main document
13

Title:
Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society
Source:
The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / ed. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz - Warsaw: Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992, s. 95-107
ISBN:
83-85479-38-4
Nr:
2168290627
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 34-43
Nr:
2168228926
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 89-103
Nr:
2168228934
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Samorządność pracownicza w nowych warunkach ustrojowych
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 319-336
Nr:
2168230126
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Główne tendencje zmian świadomości ekonomicznej społeczeństwa w świetle badań empirycznych = Main Directions of Changes - in the Economic Consciousness of the Society in the Light of the Empirical Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 358 (1992) , s. 67-80. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168255516
article
18

Title:
Polityka i gospodarka : Polska w latach 80.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991
Physical description:
194, [2] s.; 21cm
ISBN:
83-208-0852-9
Nr:
2168226585
monograph
19

Title:
Świadomość ekonomiczna społeczeństwa w świetle badań empirycznych = Economic Consciousness of People in the Light of Empirical Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 339 (1991) , s. 21-41. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168257738
article
20

Title:
Requiem
Source:
Przegląd Tygodniowy. - nr 37 (1991) , s. 4
Nr:
2168356400
unreviewed article
21

Title:
Prywatyzowanie samorządów
Source:
Przegląd Tygodniowy. - nr 16 (1991) , s. 4
Nr:
2168356394
unreviewed article
22

Title:
Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa
Source:
Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych / red. Jerzy HAUSNER, Tadeusz Klementewicz - Warszawa: [b.w.], 1991, s. 153-168
Nr:
2168289339
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Source:
W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, s. 41-53
Nr:
2168227296
chapter in report
See main document
24

Title:
Oddział w Krakowie - rok 1989
Source:
Przegląd Organizacji1990. - nr 7, s. 9
Nr:
2168331961
varia
25

Title:
Oświecić absolutyzm
Source:
Przegląd Tygodniowy. - nr 15 (1990) , s. 5
Nr:
2168356390
polemic
26

Title:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 30-38
Nr:
2168228896
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Source:
W kierunku gospodarki rynkowej i demokratycznego ładu / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 34-43
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Indraszkiewicz J., Changes in Economic Consciousness. W: Towards a Market Economy and a Democratic Order, Hausner J. (ed.). Kraków : AE, 1990, s. 34-43
Nr:
2168227306
chapter in report
See main document
28

Title:
Władza w przedsiębiorstwie w świadomości załóg : badania
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1990) , s. 17
Nr:
2168331951
article
29

Title:
Czynniki i kierunki przemian świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 74-87
Nr:
2168228904
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Reforma systemu gospodarczego i politycznego w świadomości wybranych grup społecznych
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 147-173
Nr:
2168228878
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Współdziałanie samorządu i dyrektora
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 2 (589), s. 7
Nr:
2168331905
varia
32

Title:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 44-57
Nr:
2168228868
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Władza w przedsiębiorstwie : w świadomości załóg
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (590) (1989) , s. 8-10
Nr:
2168331909
article
34

Title:
Podmiotowość organów samorządu w oddziaływaniu na ekonomikę przedsiębiorstwa = The Role of Self-Governing Bodies in the Economy of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 303 (1989) , s. 5-23. - Summ., rez.
Nr:
2168269694
article
35

Title:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju działalności samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych
Source:
Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne / red. nauk. Bronisław Pasierb - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 282-306
Nr:
2168349166
chapter in monograph
36

Title:
Z obrad TNOiK w Krakowie
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 10-11 (598), s. 9-10
Nr:
2168331927
varia
37

Title:
Pięć dylematów
Source:
Przegląd Tygodniowy. - nr 11 (1989) , s. 4
Nr:
2168356386
polemic
38

Title:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Source:
Między reformą a "okrągłym stołem" : ekonomika i polityka - 1988 r. / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: "Oficyna Obecnych", 1989, s. 37-46
Nr:
2168348872
chapter in book
See main document
39

Title:
Turystyka 89
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 10-11 (598), s. 61
Nr:
2168331933
varia
40

Title:
Samorząd załogi - doświadczenia i perspektywy rozwoju
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 1 (588), s. 27-28
Nr:
2168331901
varia
41

Title:
The Sociopolitical and Economic Conditions for the Development of Workers' Self-Management in Poland, in the Period 1981-1985
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 53-74
Nr:
2168237294
article
42

Title:
Samorząd załogi : sprzeczności i perspektywy rozwoju
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988
Physical description:
164 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0652-6
Nr:
2168301977
monograph
43

Title:
Spotkania przedkongresowe : Kraków
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 10 (585), s. 10-11
Nr:
2168331881
varia
44

Title:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 32-39
Nr:
2168228034
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Kształtowanie się pozycji i roli samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych = The Formation of Position and Role of Employees Self-Management of State-Owned Enterprises
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1988
Physical description:
284 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 85)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168283435
monograph
46

Title:
Świadomość ekonomiczna a świadomość polityczna = Economic Awareness vs Political Awareness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 274 (1988) , s. 5-21. - Rez., summ.
Nr:
2168267524
article
47

Title:
Działalność samorządu a świadomość załóg przedsiębiorstw państwowych : założenia metodologiczne, konceptualizacja i program badań = Self-Management 's Activity and the Consciousness of the State Enterprises' Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 250 (1988) , s. 5-33. - Summ., rez.
Nr:
2168233488
article
48

Title:
Rok 1987 w Oddziale Krakowskim
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 6 (581), s. 10-11
Nr:
2168331837
varia
49

Title:
Współpraca zaprzyjaźnionych towarzystw : Kraków-Miszkolc
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 10 (585), s. 28
Nr:
2168331883
varia
50

Title:
Świadomość polityczna i świadomość ekonomiczna : podstawowe związki i współzależności
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 112-130
Nr:
2168228058
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987
Physical description:
107 s.; 24 cm
Nr:
2168248612
See related chapters
52

Title:
Samorząd a efektywność
Source:
Przegląd Organizacji1987. - nr 9 (572), s. 46
Nr:
2168331805
varia
53

Title:
Młodzież studiująca jako przedmiot badań = Students in Focus
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 227 (1987) , s. 21-36. - Summ., rez.
Nr:
2168256720
article
54

Title:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 47-57
Nr:
2168227994
chapter in monograph
See main document
55

Title:
System polityczny - jego funcjonowanie
Source:
Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987, s. 30-61
Opracowanie:
Nr:
2168248618
chapter in academic script
See main document
56

Title:
Funkcjonowanie samorządu załogi w 1985 r.
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 133-151
Nr:
2168228006
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Sprzyja - czy blokuje?
Source:
Polityka. - nr 41 (1986) , s. 4
Nr:
2168246444
unreviewed article
58

Title:
Świadomość ekonomiczna załóg w świetle badań empirycznych
Source:
Materiały na konferencję naukową na temat: Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych - Kraków: TNOiK, 1986, s. 46-66
Nr:
2168271592
chapter in conference materials
59

Title:
15 lat nauk politycznych w 60-leciu AE w Krakowie
Source:
Życie Szkoły Wyższej1986. - R. 34, nr 1, s. 93-97
Nr:
2168282543
varia
60

Conference:
Konferencja naukowa nt. Państwo polskie - historia i współczesność, Kraków, Polska, od 1985-04-18 do 1985-04-18
Title:
Pozycja samorządu załogi w przedsiębiorstwie w świetle badań empirycznych
Source:
Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 65-71
Nr:
2168269804
chapter in conference materials
61

Title:
Rola edukacji politycznej w kształceniu ekonomistów = Position of Political Education in Teaching Economists
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 216 (1986) , s. 31-45. - Summ., rez.
Nr:
2168269738
article
62

Title:
Działalność samorządu a świadomość ekonomiczna załóg : pomocnicze materiały naukowe na doroczne kurskonferencje wrześniowe wykładowców "Nauki o polityce"
Publisher address:
Warszawa: COM SNP, 1986
Physical description:
78 s.; 21 cm.
Nr:
2168345100
book
63

Title:
Przewodnik do studiowania nauki o polityce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986
Physical description:
93 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168268908
academic script
64

Title:
Analiza działalności podstawowych podmiotów systemu gospodarczego
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1986, s. 34-49
Nr:
2168281735
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Aktywność samorządowa pracowników
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (563) (1986) , s. 27-29
Nr:
2168246830
article
66

Title:
Jaka jest pozycja samorządu w przedsiębiorstwie?
Source:
Wektory. - nr 1 (1986) , s. 49-51
Nr:
2168329295
article
67

Title:
Świadomość ekonomiczna pracowników
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (562) (1986) , s. 10-13
Nr:
2168246828
article
68

Title:
Pozycja samorządu załogi w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
Publisher address:
Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985
Physical description:
52 s.; 20 cm
Series:
(Pomocnicze Materiały Naukowe na Doroczne Kursokonferencje Wrześniowe Wykładowców Nauk Politycznych)
Nr:
2168345204
publishing series
69

Title:
Nauka o polityce : wybór dokumentów i tekstów do studiowania przedmiotu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985
Physical description:
70 s.; 24 cm
Nr:
2168289521
academic script
70

Title:
Społeczno-polityczne uwarunkowania działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych w latach 1982-1983
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 47-65
Nr:
2168226887
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 136-197
Nr:
2168226897
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Przepychanka : samorząd - jaki jest a jaki być powinien
Source:
Polityka. - nr 45 (1985) , s. 5
Nr:
2168246450
unreviewed article
73

Title:
Samorząd załogi : doświadczenia - perspektywy = Employees Self-government : Experiences and Perspectives
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1985) , s. 36-48
Nr:
2168230752
article
74

Title:
Szukanie miejsca : samorząd
Source:
Polityka. - nr 46 (1984) , s. 6
Nr:
2168246392
unreviewed article
75

Title:
Elementy teorii polityki : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych
Edition:
Wyd. 2 zm. i rozsz.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984
Physical description:
72 s.; 24 cm
Nr:
2168345612
academic script
76

Title:
Działalność samorządu załogi w przedsiębiorstwach Krakowskiego Województwa Miejskiego : (raport z badań sondażowych)
Publisher address:
Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1984
Physical description:
57 s.; 20 cm
Series:
(Pomocnicze Materiały Naukowe na Doroczne Kursokonferencje Wrześniowe Wykładowców Nauk Politycznych)
Nr:
2168345202
publishing series
77

Title:
Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych
Source:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 9-25 - Bibliogr.
Nr:
2168258532
chapter in monograph
See main document
78

Title:
Wiedza polityczna (zarys teoretyczny : podstawowe problem badawcze) = Political Knowledge (Theoretical Outline : Basic Research Problems)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 183 (1984) , s. 103-116. - Summ., rez.
Nr:
2168271932
article
79

Title:
Samorządy w woj. krakowskim
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (538) (1984) , s. 29-31
Nr:
2168230946
article
80

Title:
Wpływ przedmiotów społeczno-politycznych na poziom wiedzy i zainteresowań studentów uczelni ekonomicznych w PRL = The Impact of Courses in Socio-Political Subjects upon the Level of Knowledge and Interests of Advanced Economics Schools Students in the People's Republic of Poland
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1983
Physical description:
252 s.: il., tab., rys.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 57)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168283703
monograph
81

Title:
Świadomość polityczna i kultura polityczna : (podstawowe pojęcia i zarys problematyki badawczej) = Political Awareness and Political Culture (Basic Notions and Outline of Research Problems)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 172 (1983) , s. 121-139. - Summ., rez.
Nr:
2168271974
article
82

Title:
Nauka o polityce : przewodnik do studiowania przedmiotu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983
Physical description:
76 s.; 23 cm
Nr:
2168345894
academic script
83

Title:
Kierunki zainteresowań społeczno-politycznych studentów uczelni ekonomicznych w PRL = Directions of Socio-political Interests of Economic Universities' Students in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 155 (1982) , s. 5-30. - Rez., summ.
Nr:
2168267136
article
84

Title:
Warunki efektywnego kierowania
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1981) , s. 388-389
Nr:
2168332953
review
85

Title:
Dydaktyka przedmiotów społeczno-politycznych a wiedza i zainteresowania studentów uczelni ekonomicznych = The Teaching of Sociopolitical Subjects VS Interest and Knowledge of Students of University-level Schools of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 137 (1981) , s. 31-56. - Summ., rez.
Nr:
2168228470
article
86

Title:
Badania wiedzy, zainteresowań i postaw społeczno-politycznych studentów Akademii Ekonomicznej = Examination of Knowledge, Interests and Socio-Political Attitude of the Students at the Academy of Economics, Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 121 (1980) , s. 29-37. - Summ., rez.
Nr:
2168271996
article
87

Title:
Konferencja naukowa nt. "Roli przedmiotów ideologicznych w komunistycznym wychowaniu młodzieży studiującej"
Source:
Życie Szkoły Wyższej1980. - R. 28, nr 4, s. 101-105
Nr:
2168282483
varia
88

Title:
Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1980
Physical description:
67 s.; 24 cm
Nr:
2168289515
academic script
89

Title:
Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych
Source:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 9-34 - Bibliogr.
Nr:
2168255628
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Postawy społeczno-polityczne : teoria i badania empiryczne = On Social and Political Attitudes : Theory and Empirical Surveys
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 111 (1978) , s. 43-59. - Summ., rez.
Nr:
2168250624
article
91

Title:
Postawy społeczno-polityczne młodzieży studiującej : (zarys problematyki badawczej) = On Social and Political Attitudes of University Students : an Outline of the Research Рrоblems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 96 (1978) , s. 25-38. - Summ., rez.
Nr:
2168250282
article
92

Title:
Podstawy nauk politycznych : wybór dokumentów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1978
Physical description:
57 s.; 24 cm
Nr:
2168289517
academic script
93

Title:
Elementy teorii polityki : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1977
Physical description:
54 s.; 24 cm
Nr:
2168289527
academic script
94

Title:
Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
66 s.; 24 cm
Nr:
2168327017
academic script
95

Title:
Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej = Social - Political Consciousness of the Studying Youth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 68 (1975) , s. 33-72. - Summ., rez.
Nr:
2168249468
article
96

Title:
Postawy społeczno-polityczne studentów : (zagadnienia wybrane)
Source:
Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 35-44
Nr:
2168254006
chapter in conference materials
97

Title:
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, Pojęcie i geneza partii politycznych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Physical description:
75 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345306
academic script
98

Title:
Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie = The State of Knowledge, Interests and Social and Political Attitudes of the Students of the School of Economics in Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 57 (1973) , s. 27-54. - Summ., rez.
Nr:
2168249970
article
99

Title:
Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej
Source:
Studia Nauk Politycznych. - nr 1(7) (1972) , s. 101-121
Nr:
2168359680
article
Unpublished documents:
1

Title:
Uwarunkowania i przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej w 1995 roku : (raport)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
124 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-371/Magazyn
Nr:
2168258686
unpublished scientific work
2

Title:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1994
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/P109/027/04
Signature:
NP-166/Magazyn
Nr:
2168267502
unpublished scientific work
3

Title:
Czynniki i kierunki przemian w świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych : (raport z I etapu badań panelowych). [Cz. 11], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
76 k.; 29 cm + Aneks : 15 s.
Notes:
Maszynopis,
Research program:
GT-5/11/1988
Signature:
179829/11
Nr:
2168258890
unpublished scientific work
1
Kształtowanie się "nowej świadomości ekonomicznej" społeczeństwa polskiego = Shaping of "New Economic Awareness" of Polish Society / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 484 (1997), s. 67-77. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa w okresie transformacji ustrojowej = Changes in Society's Economic Consciousness in Period of System Transformation / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Stanisław MAZUR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 460 (1995), s. 33-59. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków; Warszawa: Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995. - S. 225-243. - ISBN 83-903900-1-9
4
Rola świadomości społecznej w procesach transformacji systemowej w Polsce = The Role of Social Consciousness in the Process of the Transformation of the Political System / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995. - S. 28-34. - Summ.
5
Demokracja i gospodarka : świadomość zmian ustrojowych w Polsce = Democracy and Economy : the Consciousness of Constitutional Change in Poland / Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Universitas, 1994. - 152 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-152-5
6
Funkcjonowanie mechanizmów życia politycznego w świadomości pracobiorców = Functioning of the Political Life Mechanisms in the Consciousness of Employees / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 424 (1994), s. 107-121. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Regionalna elita władzy w Polsce / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta, 1994. - 136 s. : il. ; 21 cm. - (Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 36). - ISBN 83-86088-04-4
8
Świadomość ekonomiczna regionalnej elity władzy = Economic Awareness of the Local Governing Elites / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 437 (1994), s. 19-32. - Summ. - ISSN 0208-7944
9
Employee Consciousness and Reforms of Government System in Poland / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Warsaw: Friedrich Ebert Foundation in Poland, 1993. - 120 s. ; 20 cm. - (Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 20)
10
Funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego w świadomości załóg pracowniczych = The Functioning of the Social-Economic System as Perceived by Workers / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 409 (1993), s. 37-51. - Summ. - ISSN 0208-7944
11
Społeczeństwo obywatelskie jako generator przemian gospodarczych w Polsce (konceptualizacja i program badań) = Civic Society as a Generator of Economic Modifications in Poland (Conceptualization and the Research Project) / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 399 (1993), s. 5-31. - Summ. - ISSN 0208-7944
12
Administracja samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER. - [Warszawa]: ISP PAN, 1993. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1). - S. 8-9
13
Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / ed. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz. - Warsaw: Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992. - S. 95-107. - ISBN 83-85479-38-4
14
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 34-43
15
Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 89-103
16
Samorządność pracownicza w nowych warunkach ustrojowych / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992. - S. 319-336
17
Główne tendencje zmian świadomości ekonomicznej społeczeństwa w świetle badań empirycznych = Main Directions of Changes - in the Economic Consciousness of the Society in the Light of the Empirical Studies / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 358 (1992), s. 67-80. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
18
Polityka i gospodarka : Polska w latach 80. / Jan CZEKAJ, Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - 194, [2] s. ; 21cm. - ISBN 83-208-0852-9
19
Świadomość ekonomiczna społeczeństwa w świetle badań empirycznych = Economic Consciousness of People in the Light of Empirical Studies / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 339 (1991), s. 21-41. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
Requiem / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Tygodniowy. - nr 37 (1991), s. 4. - ISSN 1233-4308
21
Prywatyzowanie samorządów / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Tygodniowy. - nr 16 (1991), s. 4. - ISSN 1233-4308
22
Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych / red. Jerzy HAUSNER, Tadeusz Klementewicz. - Warszawa: [b.w.], 1991. - S. 153-168
23
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - S. 41-53
24
Oddział w Krakowie - rok 1989 / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1990), s. 9. - ISSN 0137-7221
25
Oświecić absolutyzm / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Tygodniowy. - nr 15 (1990), s. 5
26
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 30-38
27
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: W kierunku gospodarki rynkowej i demokratycznego ładu / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 34-43
28
Władza w przedsiębiorstwie w świadomości załóg : badania / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1990), s. 17. - ISSN 0137-7221
29
Czynniki i kierunki przemian świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 74-87
30
Reforma systemu gospodarczego i politycznego w świadomości wybranych grup społecznych / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Aleksander Surdej // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 147-173
31
Współdziałanie samorządu i dyrektora / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (589) (1989), s. 7. - ISSN 0137-7221
32
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 44-57
33
Władza w przedsiębiorstwie : w świadomości załóg / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 3 (590) (1989), s. 8-10. - ISSN 0137-7221
34
Podmiotowość organów samorządu w oddziaływaniu na ekonomikę przedsiębiorstwa = The Role of Self-Governing Bodies in the Economy of an Enterprise / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 303 (1989), s. 5-23. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
35
Uwarunkowania i kierunki rozwoju działalności samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne / red. nauk. Bronisław Pasierb. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 282-306
36
Z obrad TNOiK w Krakowie / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 10-11 (598) (1989), s. 9-10. - ISSN 0137-7221
37
Pięć dylematów / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Tygodniowy. - nr 11 (1989), s. 4
38
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Między reformą a "okrągłym stołem" : ekonomika i polityka - 1988 r. / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: "Oficyna Obecnych", 1989. - S. 37-46
39
Turystyka 89 / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 10-11 (598) (1989), s. 61. - ISSN 0137-7221
40
Samorząd załogi - doświadczenia i perspektywy rozwoju / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 1 (588) (1989), s. 27-28. - ISSN 0137-7221
41
The Sociopolitical and Economic Conditions for the Development of Workers' Self-Management in Poland, in the Period 1981-1985 / Jerzy HUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988), s. 53-74. - ISSN 0208-7944
42
Samorząd załogi : sprzeczności i perspektywy rozwoju / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - 164 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0652-6
43
Spotkania przedkongresowe : Kraków / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (585) (1988), s. 10-11. - ISSN 0137-7221
44
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 32-39
45
Kształtowanie się pozycji i roli samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych = The Formation of Position and Role of Employees Self-Management of State-Owned Enterprises / Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1988. - 284 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 85)
46
Świadomość ekonomiczna a świadomość polityczna = Economic Awareness vs Political Awareness / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 274 (1988), s. 5-21. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
47
Działalność samorządu a świadomość załóg przedsiębiorstw państwowych : założenia metodologiczne, konceptualizacja i program badań = Self-Management 's Activity and the Consciousness of the State Enterprises' Employees / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 250 (1988), s. 5-33. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
48
Rok 1987 w Oddziale Krakowskim / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 6 (581) (1988), s. 10-11. - ISSN 0137-7221
49
Współpraca zaprzyjaźnionych towarzystw : Kraków-Miszkolc / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (585) (1988), s. 28. - ISSN 0137-7221
50
Świadomość polityczna i świadomość ekonomiczna : podstawowe związki i współzależności / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 112-130
51
Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - 107 s. ; 24 cm
52
Samorząd a efektywność / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 9 (572) (1987), s. 46. - ISSN 0137-7221
53
Młodzież studiująca jako przedmiot badań = Students in Focus / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 227 (1987), s. 21-36. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
54
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. - S. 47-57
55
System polityczny - jego funcjonowanie / wybór tekstów i dokumentów Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - S. 30-61
56
Funkcjonowanie samorządu załogi w 1985 r. / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. - S. 133-151
57
Sprzyja - czy blokuje? / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Polityka. - nr 41 (1986), s. 4. - ISSN 0032-3500
58
Świadomość ekonomiczna załóg w świetle badań empirycznych / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Materiały na konferencję naukową na temat: Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych. - Kraków: TNOiK, 1986. - S. 46-66
59
15 lat nauk politycznych w 60-leciu AE w Krakowie / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Życie Szkoły Wyższej. - R. 34, nr 1 (1986), s. 93-97. - ISSN 0591-2377
60
Pozycja samorządu załogi w przedsiębiorstwie w świetle badań empirycznych / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 65-71
61
Rola edukacji politycznej w kształceniu ekonomistów = Position of Political Education in Teaching Economists / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 216 (1986), s. 31-45. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
62
Działalność samorządu a świadomość ekonomiczna załóg : pomocnicze materiały naukowe na doroczne kurskonferencje wrześniowe wykładowców "Nauki o polityce" / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Warszawa: COM SNP, 1986. - 78 s. ; 21 cm
63
Przewodnik do studiowania nauki o polityce / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Jerzy KORNAŚ, Kazimierz URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - 93 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
64
Analiza działalności podstawowych podmiotów systemu gospodarczego / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1986. - S. 34-49
65
Aktywność samorządowa pracowników / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 12 (563) (1986), s. 27-29
66
Jaka jest pozycja samorządu w przedsiębiorstwie? / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Wektory. - nr 1 (1986), s. 49-51. - ISSN 0208-9084
67
Świadomość ekonomiczna pracowników / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (562) (1986), s. 10-13
68
Pozycja samorządu załogi w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - 52 s. ; 20 cm. - (Pomocnicze Materiały Naukowe na Doroczne Kursokonferencje Wrześniowe Wykładowców Nauk Politycznych)
69
Nauka o polityce : wybór dokumentów i tekstów do studiowania przedmiotu / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - 70 s. ; 24 cm
70
Społeczno-polityczne uwarunkowania działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych w latach 1982-1983 / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 47-65
71
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej WOJTYNA, Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI, Jerzy HAUSNER // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 136-197
72
Przepychanka : samorząd - jaki jest a jaki być powinien / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Polityka. - nr 45 (1985), s. 5. - ISSN 0032-3500
73
Samorząd załogi : doświadczenia - perspektywy = Employees Self-government : Experiences and Perspectives / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1985), s. 36-48. - ISSN 0079-578X
74
Szukanie miejsca : samorząd / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Polityka. - nr 46 (1984), s. 6. - ISSN 0032-3500
75
Elementy teorii polityki : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984. - 72 s. ; 24 cm
76
Działalność samorządu załogi w przedsiębiorstwach Krakowskiego Województwa Miejskiego : (raport z badań sondażowych) / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1984. - 57 s. ; 20 cm. - (Sprzeczności i Konflikty Społeczne oraz ich Skutki Polityczne. Pomocnicze Materiały Naukowe na Doroczne Kursokonferencje Wrześniowe Wykładowców Nauk Politycznych)
77
Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 9-25. - Bibliogr.
78
Wiedza polityczna (zarys teoretyczny : podstawowe problem badawcze) = Political Knowledge (Theoretical Outline : Basic Research Problems) / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 183 (1984), s. 103-116. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
79
Samorządy w woj. krakowskim / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (538) (1984), s. 29-31. - ISSN 0137-7221
80
Wpływ przedmiotów społeczno-politycznych na poziom wiedzy i zainteresowań studentów uczelni ekonomicznych w PRL = The Impact of Courses in Socio-Political Subjects upon the Level of Knowledge and Interests of Advanced Economics Schools Students in the People's Republic of Poland / Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1983. - 252 s. : il., tab., rys. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 57)
81
Świadomość polityczna i kultura polityczna : (podstawowe pojęcia i zarys problematyki badawczej) = Political Awareness and Political Culture (Basic Notions and Outline of Research Problems) / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 172 (1983), s. 121-139. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
82
Nauka o polityce : przewodnik do studiowania przedmiotu / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Jerzy KORNAŚ, Kazimierz URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983. - 76 s. ; 23 cm
83
Kierunki zainteresowań społeczno-politycznych studentów uczelni ekonomicznych w PRL = Directions of Socio-political Interests of Economic Universities' Students in Poland / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 155 (1982), s. 5-30. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
84
Warunki efektywnego kierowania / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 9 (1981), s. 388-389. - Rec. pracy: Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie: w świetle socjologii i psychologii pracy. Warszawa, 1981. Wyd. 3 rozsz., s. 252. - ISSN 0137-7221
85
Dydaktyka przedmiotów społeczno-politycznych a wiedza i zainteresowania studentów uczelni ekonomicznych = The Teaching of Sociopolitical Subjects VS Interest and Knowledge of Students of University-level Schools of Economics / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 137 (1981), s. 31-56. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
86
Badania wiedzy, zainteresowań i postaw społeczno-politycznych studentów Akademii Ekonomicznej = Examination of Knowledge, Interests and Socio-Political Attitude of the Students at the Academy of Economics, Kraków / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 121 (1980), s. 29-37. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
87
Konferencja naukowa nt. "Roli przedmiotów ideologicznych w komunistycznym wychowaniu młodzieży studiującej" / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Życie Szkoły Wyższej. - R. 28, nr 4 (1980), s. 101-105. - ISSN 0591-2377
88
Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Kazimierz URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1980. - 67 s. ; 24 cm
89
Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 9-34. - Bibliogr.
90
Postawy społeczno-polityczne : teoria i badania empiryczne = On Social and Political Attitudes : Theory and Empirical Surveys / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 111 (1978), s. 43-59. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
91
Postawy społeczno-polityczne młodzieży studiującej : (zarys problematyki badawczej) = On Social and Political Attitudes of University Students : an Outline of the Research Рrоblems / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 96 (1978), s. 25-38. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
92
Podstawy nauk politycznych : wybór dokumentów / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1978. - 57 s. ; 24 cm
93
Elementy teorii polityki : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1977. - 54 s. ; 24 cm
94
Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych / aut.: Jerzy HAUSNER, Jerzy JAGIEŁłO, Kazimierz URBAN, Jerzy INDRASZKIEWICZ ; red. Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 66 s. ; 24 cm
95
Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej = Social - Political Consciousness of the Studying Youth / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 68 (1975), s. 33-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
96
Postawy społeczno-polityczne studentów : (zagadnienia wybrane) / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 35-44
97
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, ^Pojęcie i geneza partii politycznych / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Marek M. SKWIRUT ; red. Jerzy SZAFRUGA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 75 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
98
Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie = The State of Knowledge, Interests and Social and Political Attitudes of the Students of the School of Economics in Cracow / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Marek M. SKWIRUT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 57 (1973), s. 27-54. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
99
Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Studia Nauk Politycznych. - nr 1(7) (1972), s. 101-121. - ISSN 0511-1765
100
Uwarunkowania i przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej w 1995 roku : (raport) / Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 124 k. : il. ; 30 cm
101
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 1994. - 63 k. : il. ; 30 cm
102
Czynniki i kierunki przemian w świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych : (raport z I etapu badań panelowych). [Cz. 11], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 76 k. ; 29 cm + Aneks : 15 s. - Maszynopis
1
Indraszkiewicz J., (1997), Kształtowanie się "nowej świadomości ekonomicznej" społeczeństwa polskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 484, s. 67-77.
2
Indraszkiewicz J., Mazur S., (1995), Przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa w okresie transformacji ustrojowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 460, s. 33-59.
3
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1995), Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego. [W:] HAUSNER J. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Warszawa: Fund. "Polska Praca", s. 225-243.
4
Indraszkiewicz J., (1995), Rola świadomości społecznej w procesach transformacji systemowej w Polsce. [W:] Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, s. 28-34.
5
Indraszkiewicz J., (1994), Demokracja i gospodarka: świadomość zmian ustrojowych w Polsce, Kraków : Universitas, 152 s.
6
Indraszkiewicz J., (1994), Funkcjonowanie mechanizmów życia politycznego w świadomości pracobiorców, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 424, s. 107-121.
7
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1994), Regionalna elita władzy w Polsce, Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 136 s.
8
Indraszkiewicz J., (1994), Świadomość ekonomiczna regionalnej elity władzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 437, s. 19-32.
9
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1993), Employee Consciousness and Reforms of Government System in Poland, Warsaw : Friedrich Ebert Foundation in Poland, 120 s.
10
Indraszkiewicz J., (1993), Funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego w świadomości załóg pracowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 409, s. 37-51.
11
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1993), Społeczeństwo obywatelskie jako generator przemian gospodarczych w Polsce (konceptualizacja i program badań), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 399, s. 5-31.
12
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1993), Administracja samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego. [W:] Hausner J. (red.), Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, [Warszawa] : ISP PAN, s. 8-9.
13
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1992), Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society. [W:] Hausner J., Klementewicz T. (red.), The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's, Warsaw : Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, s. 95-107.
14
Indraszkiewicz J., (1992), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34-43.
15
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1992), Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-103.
16
Indraszkiewicz J., (1992), Samorządność pracownicza w nowych warunkach ustrojowych. [W:] Hausner J. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna : "Fogra", s. 319-336.
17
Indraszkiewicz J., (1992), Główne tendencje zmian świadomości ekonomicznej społeczeństwa w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 358, s. 67-80.
18
Czekaj J., Hausner J., Indraszkiewicz J., Owsiak S., (1991), Polityka i gospodarka: Polska w latach 80., Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 194, [2] s.
19
Indraszkiewicz J., (1991), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 339, s. 21-41.
20
Indraszkiewicz J., (1991), Requiem, "Przegląd Tygodniowy", nr 37, s. 4.
21
Indraszkiewicz J., (1991), Prywatyzowanie samorządów, "Przegląd Tygodniowy", nr 16, s. 4.
22
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1991), Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa. [W:] Hausner J., Klementewicz T. (red.), Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych, Warszawa : [b.w.], s. 153-168.
23
Indraszkiewicz J., (1991), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 41-53.
24
Indraszkiewicz J., (1990), Oddział w Krakowie - rok 1989, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 9.
25
Indraszkiewicz J., (1990), Oświecić absolutyzm, "Przegląd Tygodniowy", nr 15, s. 5.
26
Indraszkiewicz J., (1990), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 30-38.
27
Indraszkiewicz J., (1990), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), W kierunku gospodarki rynkowej i demokratycznego ładu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 34-43.
28
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1990), Władza w przedsiębiorstwie w świadomości załóg : badania, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 17.
29
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1990), Czynniki i kierunki przemian świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 74-87.
30
Drąg Z., Indraszkiewicz J., Surdej A., (1989), Reforma systemu gospodarczego i politycznego w świadomości wybranych grup społecznych. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 147-173.
31
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1989), Współdziałanie samorządu i dyrektora, "Przegląd Organizacji", nr 2 (589), s. 7.
32
Indraszkiewicz J., (1989), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44-57.
33
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1989), Władza w przedsiębiorstwie : w świadomości załóg, "Przegląd Organizacji", nr 3 (590), s. 8-10.
34
Indraszkiewicz J., (1989), Podmiotowość organów samorządu w oddziaływaniu na ekonomikę przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 303, s. 5-23.
35
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1989), Uwarunkowania i kierunki rozwoju działalności samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych. [W:] Pasierb B. (red.), Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 282-306.
36
Indraszkiewicz J., (1989), Z obrad TNOiK w Krakowie, "Przegląd Organizacji", nr 10-11 (598), s. 9-10.
37
Indraszkiewicz J., (1989), Pięć dylematów, "Przegląd Tygodniowy", nr 11, s. 4.
38
Indraszkiewicz J., (1989), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), Między reformą a "okrągłym stołem" : ekonomika i polityka - 1988 r, Kraków : "Oficyna Obecnych", s. 37-46.
39
Indraszkiewicz J., (1989), Turystyka 89, "Przegląd Organizacji", nr 10-11 (598), s. 61.
40
Indraszkiewicz J., (1989), Samorząd załogi - doświadczenia i perspektywy rozwoju, "Przegląd Organizacji", nr 1 (588), s. 27-28.
41
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1988), The Sociopolitical and Economic Conditions for the Development of Workers' Self-Management in Poland, in the Period 1981-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 53-74.
42
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1988), Samorząd załogi: sprzeczności i perspektywy rozwoju, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 164 s.
43
Indraszkiewicz J., (1988), Spotkania przedkongresowe : Kraków, "Przegląd Organizacji", nr 10 (585), s. 10-11.
44
Indraszkiewicz J., (1988), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 32-39.
45
Indraszkiewicz J., (1988), Kształtowanie się pozycji i roli samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 85), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 284 s.
46
Indraszkiewicz J., (1988), Świadomość ekonomiczna a świadomość polityczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 274, s. 5-21.
47
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1988), Działalność samorządu a świadomość załóg przedsiębiorstw państwowych : założenia metodologiczne, konceptualizacja i program badań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 250, s. 5-33.
48
Indraszkiewicz J., (1988), Rok 1987 w Oddziale Krakowskim, "Przegląd Organizacji", nr 6 (581), s. 10-11.
49
Indraszkiewicz J., (1988), Współpraca zaprzyjaźnionych towarzystw : Kraków-Miszkolc, "Przegląd Organizacji", nr 10 (585), s. 28.
50
Indraszkiewicz J., (1988), Świadomość polityczna i świadomość ekonomiczna : podstawowe związki i współzależności. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 112-130.
51
Indraszkiewicz J. (red.), (1987), Nauka o polityce: wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 107 s.
52
Indraszkiewicz J., (1987), Samorząd a efektywność, "Przegląd Organizacji", nr 9 (572), s. 46.
53
Indraszkiewicz J., (1987), Młodzież studiująca jako przedmiot badań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 227, s. 21-36.
54
Indraszkiewicz J., (1987), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 47-57.
55
(1987), System polityczny - jego funcjonowanie. [W:] Indraszkiewicz J. (red.), Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 30-61.
56
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1987), Funkcjonowanie samorządu załogi w 1985 r.. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 133-151.
57
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1986), Sprzyja - czy blokuje?, "Polityka", nr 41, s. 4.
58
Indraszkiewicz J., (1986), Świadomość ekonomiczna załóg w świetle badań empirycznych. [W:] Materiały na konferencję naukową na temat: Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych, Kraków : TNOiK, s. 46-66.
59
Indraszkiewicz J., (1986), 15 lat nauk politycznych w 60-leciu AE w Krakowie, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 34, nr 1, s. 93-97.
60
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1986), Pozycja samorządu załogi w przedsiębiorstwie w świetle badań empirycznych. [W:] Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-71.
61
Indraszkiewicz J., (1986), Rola edukacji politycznej w kształceniu ekonomistów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 31-45.
62
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1986), Działalność samorządu a świadomość ekonomiczna załóg: pomocnicze materiały naukowe na doroczne kurskonferencje wrześniowe wykładowców "Nauki o polityce", Warszawa : COM SNP, 78 s.
63
Hausner J., Indraszkiewicz J., Kornaś J., Urban K., (1986), Przewodnik do studiowania nauki o polityce, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 93 s.
64
Indraszkiewicz J., (1986), Analiza działalności podstawowych podmiotów systemu gospodarczego. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 34-49.
65
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1986), Aktywność samorządowa pracowników, "Przegląd Organizacji", nr 12 (563), s. 27-29.
66
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1986), Jaka jest pozycja samorządu w przedsiębiorstwie?, "Wektory", nr 1, s. 49-51.
67
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1986), Świadomość ekonomiczna pracowników, "Przegląd Organizacji", nr 11 (562), s. 10-13.
68
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1985), Pozycja samorządu załogi w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 52 s.
69
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1985), Nauka o polityce: wybór dokumentów i tekstów do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 70 s.
70
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1985), Społeczno-polityczne uwarunkowania działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych w latach 1982-1983. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 47-65.
71
Indraszkiewicz J., Kudłacz T., Wojtyna A., Czekaj J., Owsiak S., Mytych M., Pacholski M., Hausner J., (1985), Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 136-197.
72
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1985), Przepychanka : samorząd - jaki jest a jaki być powinien, "Polityka", nr 45, s. 5.
73
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1985), Samorząd załogi : doświadczenia - perspektywy, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 36-48.
74
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1984), Szukanie miejsca : samorząd, "Polityka", nr 46, s. 6.
75
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1984), Elementy teorii polityki: materiały do studiowania podstaw nauk politycznych, Wyd. 2 zm. i rozsz.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 72 s.
76
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1984), Działalność samorządu załogi w przedsiębiorstwach Krakowskiego Województwa Miejskiego: (raport z badań sondażowych), Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 57 s.
77
Indraszkiewicz J., (1984), Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-25.
78
Indraszkiewicz J., (1984), Wiedza polityczna (zarys teoretyczny : podstawowe problem badawcze), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 183, s. 103-116.
79
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1984), Samorządy w woj. krakowskim, "Przegląd Organizacji", nr 11 (538), s. 29-31.
80
Indraszkiewicz J., (1983), Wpływ przedmiotów społeczno-politycznych na poziom wiedzy i zainteresowań studentów uczelni ekonomicznych w PRL, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 57), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 252 s.
81
Indraszkiewicz J., (1983), Świadomość polityczna i kultura polityczna (podstawowe pojęcia i zarys problematyki badawczej), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 172, s. 121-139.
82
Hausner J., Indraszkiewicz J., Kornaś J., Urban K., (1983), Nauka o polityce: przewodnik do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 76 s.
83
Indraszkiewicz J., (1982), Kierunki zainteresowań społeczno-politycznych studentów uczelni ekonomicznych w PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 155, s. 5-30.
84
Indraszkiewicz J., (1981), Warunki efektywnego kierowania, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 388-389.
85
Indraszkiewicz J., (1981), Dydaktyka przedmiotów społeczno-politycznych a wiedza i zainteresowania studentów uczelni ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 137, s. 31-56.
86
Indraszkiewicz J., (1980), Badania wiedzy, zainteresowań i postaw społeczno-politycznych studentów Akademii Ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 121, s. 29-37.
87
Indraszkiewicz J., (1980), Konferencja naukowa nt. "Roli przedmiotów ideologicznych w komunistycznym wychowaniu młodzieży studiującej", "Życie Szkoły Wyższej ", R. 28, nr 4, s. 101-105.
88
Hausner J., Indraszkiewicz J., Urban K., (1980), Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 67 s.
89
Indraszkiewicz J., (1979), Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-34.
90
Indraszkiewicz J., (1978), Postawy społeczno-polityczne : teoria i badania empiryczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 111, s. 43-59.
91
Indraszkiewicz J., (1978), Postawy społeczno-polityczne młodzieży studiującej (zarys problematyki badawczej), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 96, s. 25-38.
92
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1978), Podstawy nauk politycznych: wybór dokumentów, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 57 s.
93
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1977), Elementy teorii polityki: materiały do studiowania podstaw nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 54 s.
94
Hausner J., Jagiełło J., Urban K., Indraszkiewicz J., (1977), Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych, Indraszkiewicz J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 66 s.
95
Indraszkiewicz J., Urban K., (1975), Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 68, s. 33-72.
96
Indraszkiewicz J., (1974), Postawy społeczno-polityczne studentów : (zagadnienia wybrane). [W:] Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-44.
97
Indraszkiewicz J., Skwirut M., (1974), Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, ^Pojęcie i geneza partii politycznych, Szafruga J. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 75 s.
98
Indraszkiewicz J., Skwirut M., (1973), Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 57, s. 27-54.
99
Indraszkiewicz J., (1972), Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej, "Studia Nauk Politycznych", nr 1(7), s. 101-121.
100
Dzwończyk J., Indraszkiewicz J., (1995), Uwarunkowania i przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej w 1995 roku: (raport), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 124 k.
101
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1994), Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 63 k.
102
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1988), Czynniki i kierunki przemian w świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych: (raport z I etapu badań panelowych). [Cz. 11], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 76 k.
1
@article{UEK:2168246138,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się nowej świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "484",
pages = "67-77",
year = "1997",
}
2
@article{UEK:2168234030,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Stanisław Mazur",
title = "Przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa w okresie transformacji ustrojowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "460",
pages = "33-59",
year = "1995",
}
3
@inbook{UEK:2168240560,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego",
booktitle = "Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji ",
pages = "225-243",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Fund. Polska Praca",
year = "1995",
isbn = "83-903900-1-9",
}
4
@inbook{UEK:2168259984,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Rola świadomości społecznej w procesach transformacji systemowej w Polsce",
booktitle = "Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne",
pages = "28-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych",
year = "1995",
}
5
@book{UEK:2168336213,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Demokracja i gospodarka : świadomość zmian ustrojowych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1994",
isbn = "83-7052-152-5",
}
6
@article{UEK:2168253972,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Funkcjonowanie mechanizmów życia politycznego w świadomości pracobiorców",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "424",
pages = "107-121",
year = "1994",
}
7
@book{UEK:2168227968,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Regionalna elita władzy w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja im. Friedricha Eberta",
year = "1994",
issn = "",
isbn = "83-86088-04-4",
}
8
@article{UEK:2168254682,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość ekonomiczna regionalnej elity władzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "437",
pages = "19-32",
year = "1994",
}
9
@book{UEK:2168345514,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Employee Consciousness and Reforms of Government System in Poland",
adress = "Warsaw",
publisher = "Friedrich Ebert Foundation in Poland",
year = "1993",
issn = "",
}
10
@article{UEK:2168255434,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego w świadomości załóg pracowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "409",
pages = "37-51",
year = "1993",
}
11
@article{UEK:2168253910,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Społeczeństwo obywatelskie jako generator przemian gospodarczych w Polsce (konceptualizacja i program badań)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "399",
pages = "5-31",
year = "1993",
}
12
@misc{UEK:2168329009,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Administracja samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego",
booktitle = "Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej",
pages = "8-9",
adress = "Warszawa",
publisher = "ISP PAN",
year = "1993",
issn = "",
}
13
@inbook{UEK:2168290627,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society",
booktitle = "The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's",
pages = "95-107",
adress = "Warsaw",
publisher = "Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences",
year = "1992",
isbn = "83-85479-38-4",
}
14
@inbook{UEK:2168228926,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "34-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
15
@inbook{UEK:2168228934,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "89-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
16
@inbook{UEK:2168230126,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Samorządność pracownicza w nowych warunkach ustrojowych",
booktitle = "Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1",
pages = "319-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Fogra",
year = "1992",
}
17
@article{UEK:2168255516,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Główne tendencje zmian świadomości ekonomicznej społeczeństwa w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "358",
pages = "67-80",
year = "1992",
url = {},
}
18
@book{UEK:2168226585,
author = "Jan Czekaj and Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz and Stanisław Owsiak",
title = "Polityka i gospodarka : Polska w latach 80.",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1991",
isbn = "83-208-0852-9",
}
19
@article{UEK:2168257738,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość ekonomiczna społeczeństwa w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "339",
pages = "21-41",
year = "1991",
url = {},
}
20
@article{UEK:2168356400,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Requiem",
journal = "Przegląd Tygodniowy",
number = "37",
pages = "4",
year = "1991",
}
21
@article{UEK:2168356394,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Prywatyzowanie samorządów",
journal = "Przegląd Tygodniowy",
number = "16",
pages = "4",
year = "1991",
}
22
@inbook{UEK:2168289339,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa",
booktitle = "Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych",
pages = "153-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "b.w.",
year = "1991",
}
23
@misc{UEK:2168227296,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji",
pages = "41-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1991",
}
24
@misc{UEK:2168331961,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Oddział w Krakowie - rok 1989",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "9",
year = "1990",
}
25
@article{UEK:2168356390,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Oświecić absolutyzm",
journal = "Przegląd Tygodniowy",
number = "15",
pages = "5",
year = "1990",
}
26
@inbook{UEK:2168228896,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "30-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
27
@misc{UEK:2168227306,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "W kierunku gospodarki rynkowej i demokratycznego ładu",
pages = "34-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
28
@article{UEK:2168331951,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Władza w przedsiębiorstwie w świadomości załóg : badania",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "17",
year = "1990",
}
29
@inbook{UEK:2168228904,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Czynniki i kierunki przemian świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "74-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
30
@inbook{UEK:2168228878,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz and Aleksander Surdej",
title = "Reforma systemu gospodarczego i politycznego w świadomości wybranych grup społecznych",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne",
pages = "147-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
31
@misc{UEK:2168331905,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Współdziałanie samorządu i dyrektora",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "2 (589)",
pages = "7",
year = "1989",
}
32
@inbook{UEK:2168228868,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne",
pages = "44-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
33
@article{UEK:2168331909,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Władza w przedsiębiorstwie : w świadomości załóg",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "3 (590)",
pages = "8-10",
year = "1989",
}
34
@article{UEK:2168269694,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Podmiotowość organów samorządu w oddziaływaniu na ekonomikę przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "303",
pages = "5-23",
year = "1989",
}
35
@inbook{UEK:2168349166,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Uwarunkowania i kierunki rozwoju działalności samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych",
booktitle = "Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne",
pages = "282-306",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
}
36
@misc{UEK:2168331927,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Z obrad TNOiK w Krakowie",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "10-11 (598)",
pages = "9-10",
year = "1989",
}
37
@article{UEK:2168356386,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Pięć dylematów",
journal = "Przegląd Tygodniowy",
number = "11",
pages = "4",
year = "1989",
}
38
@inbook{UEK:2168348872,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "Między reformą a "okrągłym stołem" : ekonomika i polityka - 1988 r.",
pages = "37-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Obecnych",
year = "1989",
}
39
@misc{UEK:2168331933,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Turystyka 89",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "10-11 (598)",
pages = "61",
year = "1989",
}
40
@misc{UEK:2168331901,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Samorząd załogi - doświadczenia i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "1 (588)",
pages = "27-28",
year = "1989",
}
41
@article{UEK:2168237294,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "The Sociopolitical and Economic Conditions for the Development of Workers' Self-Management in Poland, in the Period 1981-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "53-74",
year = "1988",
}
42
@book{UEK:2168301977,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Samorząd załogi : sprzeczności i perspektywy rozwoju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1988",
isbn = "83-208-0652-6",
}
43
@misc{UEK:2168331881,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Spotkania przedkongresowe : Kraków",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "10 (585)",
pages = "10-11",
year = "1988",
}
44
@inbook{UEK:2168228034,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku",
pages = "32-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1988",
}
45
@book{UEK:2168283435,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się pozycji i roli samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1988",
issn = "0209-1674",
}
46
@article{UEK:2168267524,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość ekonomiczna a świadomość polityczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "274",
pages = "5-21",
year = "1988",
}
47
@article{UEK:2168233488,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Działalność samorządu a świadomość załóg przedsiębiorstw państwowych : założenia metodologiczne, konceptualizacja i program badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "250",
pages = "5-33",
year = "1988",
}
48
@misc{UEK:2168331837,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Rok 1987 w Oddziale Krakowskim",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "6 (581)",
pages = "10-11",
year = "1988",
}
49
@misc{UEK:2168331883,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Współpraca zaprzyjaźnionych towarzystw : Kraków-Miszkolc",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "10 (585)",
pages = "28",
year = "1988",
}
50
@inbook{UEK:2168228058,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość polityczna i świadomość ekonomiczna : podstawowe związki i współzależności",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku",
pages = "112-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1988",
}
51
@book{UEK:2168248612,
title = "Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
52
@misc{UEK:2168331805,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Samorząd a efektywność",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "9 (572)",
pages = "46",
year = "1987",
}
53
@article{UEK:2168256720,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Młodzież studiująca jako przedmiot badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "227",
pages = "21-36",
year = "1987",
}
54
@inbook{UEK:2168227994,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku",
pages = "47-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1987",
}
55
@inbook{UEK:2168248618,
title = "System polityczny - jego funcjonowanie",
booktitle = "Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu",
pages = "30-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
56
@inbook{UEK:2168228006,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Funkcjonowanie samorządu załogi w 1985 r.",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku",
pages = "133-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1987",
}
57
@article{UEK:2168246444,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Sprzyja - czy blokuje?",
journal = "Polityka",
number = "41",
pages = "4",
year = "1986",
}
58
@inbook{UEK:2168271592,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość ekonomiczna załóg w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Materiały na konferencję naukową na temat: Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych",
pages = "46-66",
adress = "Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1986",
}
59
@misc{UEK:2168282543,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "15 lat nauk politycznych w 60-leciu AE w Krakowie",
booktitle = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 34, 1",
pages = "93-97",
year = "1986",
}
60
@inbook{UEK:2168269804,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Pozycja samorządu załogi w przedsiębiorstwie w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE",
pages = "65-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
61
@article{UEK:2168269738,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Rola edukacji politycznej w kształceniu ekonomistów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "216",
pages = "31-45",
year = "1986",
}
62
@book{UEK:2168345100,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Działalność samorządu a świadomość ekonomiczna załóg : pomocnicze materiały naukowe na doroczne kurskonferencje wrześniowe wykładowców Nauki o polityce",
adress = "Warszawa",
publisher = "COM SNP",
year = "1986",
}
63
@book{UEK:2168268908,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz and Jerzy Kornaś and Kazimierz Urban",
title = "Przewodnik do studiowania nauki o polityce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
64
@inbook{UEK:2168281735,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Analiza działalności podstawowych podmiotów systemu gospodarczego",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku",
pages = "34-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1986",
}
65
@article{UEK:2168246830,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Aktywność samorządowa pracowników",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12 (563)",
pages = "27-29",
year = "1986",
}
66
@article{UEK:2168329295,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Jaka jest pozycja samorządu w przedsiębiorstwie?",
journal = "Wektory",
number = "1",
pages = "49-51",
year = "1986",
}
67
@article{UEK:2168246828,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość ekonomiczna pracowników",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (562)",
pages = "10-13",
year = "1986",
}
68
@book{UEK:2168345204,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Pozycja samorządu załogi w systemie zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1985",
issn = "",
}
69
@book{UEK:2168289521,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Nauka o polityce : wybór dokumentów i tekstów do studiowania przedmiotu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1985",
}
70
@inbook{UEK:2168226887,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Społeczno-polityczne uwarunkowania działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych w latach 1982-1983",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce",
pages = "47-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1985",
}
71
@inbook{UEK:2168226897,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Tadeusz Kudłacz and Andrzej Wojtyna and Jan Czekaj and Stanisław Owsiak and Michał Mytych and Maksymilian Pacholski and Jerzy Hausner",
title = "Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce",
pages = "136-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1985",
}
72
@article{UEK:2168246450,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przepychanka : samorząd - jaki jest a jaki być powinien",
journal = "Polityka",
number = "45",
pages = "5",
year = "1985",
}
73
@article{UEK:2168230752,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Samorząd załogi : doświadczenia - perspektywy",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "36-48",
year = "1985",
}
74
@article{UEK:2168246392,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Szukanie miejsca : samorząd",
journal = "Polityka",
number = "46",
pages = "6",
year = "1984",
}
75
@book{UEK:2168345612,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Elementy teorii polityki : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozsz.",
}
76
@book{UEK:2168345202,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Działalność samorządu załogi w przedsiębiorstwach Krakowskiego Województwa Miejskiego : (raport z badań sondażowych)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1984",
issn = "",
}
77
@inbook{UEK:2168258532,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "9-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
78
@article{UEK:2168271932,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Wiedza polityczna (zarys teoretyczny : podstawowe problem badawcze)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "183",
pages = "103-116",
year = "1984",
}
79
@article{UEK:2168230946,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Samorządy w woj. krakowskim",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (538)",
pages = "29-31",
year = "1984",
}
80
@book{UEK:2168283703,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Wpływ przedmiotów społeczno-politycznych na poziom wiedzy i zainteresowań studentów uczelni ekonomicznych w PRL",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1983",
issn = "0209-1674",
}
81
@article{UEK:2168271974,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość polityczna i kultura polityczna : (podstawowe pojęcia i zarys problematyki badawczej)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "172",
pages = "121-139",
year = "1983",
}
82
@book{UEK:2168345894,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz and Jerzy Kornaś and Kazimierz Urban",
title = "Nauka o polityce : przewodnik do studiowania przedmiotu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1983",
}
83
@article{UEK:2168267136,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kierunki zainteresowań społeczno-politycznych studentów uczelni ekonomicznych w PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "155",
pages = "5-30",
year = "1982",
}
84
@article{UEK:2168332953,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Warunki efektywnego kierowania",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "388-389",
year = "1981",
}
85
@article{UEK:2168228470,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Dydaktyka przedmiotów społeczno-politycznych a wiedza i zainteresowania studentów uczelni ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "137",
pages = "31-56",
year = "1981",
}
86
@article{UEK:2168271996,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Badania wiedzy, zainteresowań i postaw społeczno-politycznych studentów Akademii Ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "121",
pages = "29-37",
year = "1980",
}
87
@misc{UEK:2168282483,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Konferencja naukowa nt. Roli przedmiotów ideologicznych w komunistycznym wychowaniu młodzieży studiującej",
booktitle = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 28, 4",
pages = "101-105",
year = "1980",
}
88
@book{UEK:2168289515,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz and Kazimierz Urban",
title = "Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1980",
}
89
@inbook{UEK:2168255628,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "9-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
90
@article{UEK:2168250624,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Postawy społeczno-polityczne : teoria i badania empiryczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "111",
pages = "43-59",
year = "1978",
}
91
@article{UEK:2168250282,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Postawy społeczno-polityczne młodzieży studiującej : (zarys problematyki badawczej)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "96",
pages = "25-38",
year = "1978",
}
92
@book{UEK:2168289517,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Podstawy nauk politycznych : wybór dokumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1978",
}
93
@book{UEK:2168289527,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Elementy teorii polityki : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1977",
}
94
@book{UEK:2168327017,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Jagiełło and Kazimierz Urban and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
95
@article{UEK:2168249468,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Kazimierz Urban",
title = "Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "68",
pages = "33-72",
year = "1975",
}
96
@inbook{UEK:2168254006,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Postawy społeczno-polityczne studentów : (zagadnienia wybrane)",
booktitle = "Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej",
pages = "35-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
97
@book{UEK:2168345306,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Marek M. Skwirut",
title = "Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, Pojęcie i geneza partii politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
}
98
@article{UEK:2168249970,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Marek M. Skwirut",
title = "Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "57",
pages = "27-54",
year = "1973",
}
99
@article{UEK:2168359680,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej",
journal = "Studia Nauk Politycznych",
number = "1(7)",
pages = "101-121",
year = "1972",
}
100
@unpublished{UEK:2168258686,
author = "Joanna Dzwończyk and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Uwarunkowania i przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej w 1995 roku : (raport)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
101
@unpublished{UEK:2168267502,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
102
@unpublished{UEK:2168258890,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Czynniki i kierunki przemian w świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych : (raport z I etapu badań panelowych). [Cz. 11], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID