Publications of the selected author
1

Title:
System terytorialnych wspólnot samorządowych i rządowej administracji publicznej : reforma administracyjna z 1998 r.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
14 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-011-9
Access mode:
Nr:
2168339925
book
2

Title:
Rozwój polskiego prawa konsumenckiego w ramach implementacji (artykuł recenzyjny)
Source:
Państwo i Prawo. - z. 9 (1999) , s. 69-75
Nr:
2168363098
review
3

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Edition:
Wyd. 4 zaktual.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
220 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-013-5
Nr:
2168243572
academic script
4

Conference:
Zasady prawa gospodarczego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Sobótka, Polska, od 1998-09-10 do 1998-09-12
Title:
O zasadach prawa gospodarczego prywatnego
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 840 (1999) , s. 56-68. - Tytuł numeru: Zasady prawa gospodarczego
Nr:
2168218398
article
5

Title:
Zasady prawa gospodarczego prywatnego
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1999
Physical description:
70, [2] s.; 21 cm
Series:
(Problemy Legislacji)
ISBN:
83-7059-400-X
Access mode:
Nr:
2168339927
monograph
6

Author:
Czesława Żuławska , Józef Frąckowiak , Bogusława Gnela , Jan Kryński , Jan Kufel , Andrzej Śmieja , Wojciech Siuda
Conference:
Zasady prawa gospodarczego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Sobótka, Polska, od 1998-09-10 do 1998-09-12
Title:
Wypowiedzi uczestników konferencji
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 840, s. 69-83. - Tytuł numeru: Zasady prawa gospodarczego
Nr:
2168321025
voice in discussion / interview
7

Author:
Czesława Żuławska , Władysław Górski , Jan Kryński , Wojciech Siuda , Wojciech Wasiak , Jan Kufel , Bogusława Gnela , Krzysztof Szuma , Adam Chełmoński , Wojciech Łukowski , Jerzy Gospodarek , Krzysztof Wesołowski , Barbara Ćwierz-Matysiak , Jerzy Barański , Andrzej Śmieja
Conference:
Zasady prawa gospodarczego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Sobótka, Polska, od 1998-09-10 do 1998-09-12
Title:
Wypowiedzi uczestników konferencji
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 840, s. 16-38. - Tytuł numeru: Zasady prawa gospodarczego
Nr:
2168321023
voice in discussion / interview
8

Title:
Encyklopedia prawa dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
236 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-68-2
Nr:
2168243600
monograph
9

Title:
Państwo prawne : zagadnienia ustroju gospodarczego na tle Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku : wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dr hab. Czesławę Żuławską
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1997/98 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 13-20
ISBN:
83-87239-54-2
Nr:
2168369520
chapter in book
10

Title:
Formy prawne wykorzystywane w procesach zarządzania (reprezentacja - pełnomocnictwo - prokura) = The Legal Forms Employed in Management Processes (Representation - Full Authority - Proxy)
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 48-50. - Summ.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226104
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Katedra Prawa
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 124-147
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255660
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Gerard Bieniek , Helena Ciepła , Stanisław Dmowski , Jacel Gudowski , Krzysztof Kołakowski , Marek Sychowicz , Tadeusz Wiśniewski , Czesława Żuławska
Title:
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 2
Publisher address:
Warszawa: Gerard, 1997
Physical description:
643, [1] s.; 25 cm
ISBN:
83-219-0723-7
Nr:
2168346512
monograph
13

Title:
Gwarancja bankowa : uwagi o funkcji i konstrukcji
Source:
Studia z prawa gospodarczego i handlowego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki / red. Wojciech Pyzioł, Jerzy Rajski, Zbigniew Radwański, Mirosław Stec, Andrzej Szumański, Janusz Szwaja, Ireneusz Weiss - Kraków: Dom Wydawnictw Naukowych, 1996, s. 549-565
ISBN:
83-86813-19-9
Nr:
2168363542
chapter in monograph
14

Title:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
165 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-96-3
Nr:
2168245534
academic script
15

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
104 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-97-1
Nr:
2168245538
academic script
16

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
223 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-74-2
Nr:
2168320323
academic script
17

Author:
Gerard Bieniek , Helena Ciepła , Stanisław Dmowski , Jacel Gudowski , Krzysztof Kołakowski , Marek Sychowicz , Tadeusz Wiśniewski , Czesława Żuławska
Title:
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 1
Publisher address:
Warszawa: Gerard, 1996
Physical description:
516, [4] s.; 25 cm
ISBN:
83-219-0717-2
Nr:
2168346514
monograph
18

Title:
Rezolucja nr (76)47 w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli oraz Rekomendacja nr R (81)2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie a prawo polskie
Source:
Standardy prawne Rady Europy : teksty i komentarze. T. 2, Prawo cywilne / red. Marek Safjan - Warszawa: Oficyna Naukowa, 1995, s. 223-235
ISBN:
83-85505-47-4 ; 83-85505-17-2
Nr:
2168366162
chapter in monograph
19

Title:
Zasady prawa gospodarczego prywatnego
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 1995
Physical description:
55 s.; 21 cm
Series:
(Problemy Legislacji)
ISBN:
83-7059-212-0
Nr:
2168345102
monograph
20

Title:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Edition:
Wyd. 2 zaktual.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Physical description:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168243586
academic script
21

Title:
Wokół zasady wolności umów (art. 3531 k.c. i wykładnia zwyczaju)
Source:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - t. 238 (1994) , s. 173-186. - Tytuł numeru: Prace cywilistyczne
Series:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1690)
Nr:
2168362838
article
22

Title:
O prawach konsumenta w okresie przemian = The Consumer Rights in the Period of Transformations
Source:
Roczniki Nauk Społecznych = Annals of Social Sciences. - t. 22-23, z. 1 (1994) , s. 375-384. - Summ.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168369254
article
23

Title:
Czy rzeczywiście negatywny spór kompetencyjny?
Source:
Państwo i Prawo. - z. 7-8 (1994) , s. 101-108
Nr:
2168363102
polemic
24

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Edition:
Wyd. 3 zaktual. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
104 s.; 24 cm
Nr:
2168245536
academic script
25

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Edition:
Wyd. 2 zaktual.i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
223 s.; 24 cm
Nr:
2168320317
academic script
26

Title:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Edition:
[Wyd. 1 dodr.]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168320137
academic script
27

Title:
Aporty w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością : przedmiot i wycena
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 7-8 (1993) , s. 3-23
Nr:
2168356482
article
28

Title:
Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Żabińskim
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 410, s. 5-6
Nr:
2168236158
varia
29

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Edition:
Wyd. 2. zm. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
111 s.; 24 cm
Nr:
2168320121
academic script
30

Title:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Edition:
Wyd. 1 (dodr.)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168345932
academic script
31

Title:
Źródła prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem normotwórstwa bankowego
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 4 (1991) , s. 12-26
Nr:
2168356480
article
32

Title:
Podstawowe zagadnienia prawne : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
48 s.; 24 cm
Nr:
2168345830
academic script
33

Title:
Niektóre prawne i ekonomiczne aspekty prywatyzacji
Source:
Państwo i Prawo. - z. 2 (1991) , s. 3-12
Nr:
2168363104
article
34

Title:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168320131
academic script
35

Title:
Glosa do orzeczenia TK z 4 XII 1990, K. 12/90 (niepub.)
Source:
Państwo i Prawo. - z. 4 (1991) , s. 101-112
Nr:
2168363108
article
36

Title:
Glosa : Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 1989 r., III SA 917/88
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 1-3 (1990) , s. 406-409
Nr:
2168369970
article
37

Title:
Glosa do uchwały z dnia 23 lutego 1989 r. (III CZP 123/88)
Source:
Nowe Prawo. - R. 45, nr 10-12 (508-510) (1989) , s. 121-126
Nr:
2168369554
article
38

Title:
Glosa do wyroku z dnia 11 grudnia 1987 r. (I CR 257/87)
Source:
Nowe Prawo. - R. 45, nr 4 (502) (1989) , s. 107-117
Nr:
2168369550
article
39

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168320115
academic script
40

Title:
Prawo do własności - problem nie tylko konstytucyjnoprawny
Source:
Państwo i Prawo. - z. 8 (1989) , s. 24-34
Nr:
2168363096
article
41

Title:
Glosa : Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 5 lutego 1987 r., III CZP 97/86
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 2 (1988) , s. 65-67
Nr:
2168369964
article
42

Title:
Glosa : Orzeczenie Okręgowej Komisji Arbitrażowej z dnia 10 września 1985 r., Rz - 2234/85
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 3 (1988) , s. 151-152
Nr:
2168369966
article
43

Title:
Prawo obrotu towarowego
Source:
Prawo gospodarcze : część szczegółowa / red. Stanisław Włodyka - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, s. 107-215
ISBN:
83-01-07999-1
Nr:
2168367038
chapter in academic script
44

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
174, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168320101
academic script
45

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 279
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988
Nr:
2168242408
journal / series editorial
46

Title:
Glosa : Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 14 października 1987 r., I CR 216/87
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 9 (1988) , s. 420-422
Nr:
2168369968
article
47

Title:
Lokomotywa czy hamulec
Source:
Prawo i Życie. - nr 34 (1988) , s. 4
Nr:
2168353022
unreviewed article
48

Title:
Sąd dla gospodarki
Source:
Prawo i Życie. - nr 51 (1988) , s. 3
Nr:
2168354714
polemic
49

Title:
Obrót z udziałem konsumenta : ochrona prawna
Publisher address:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskie Akademii Nauk, 1987
Physical description:
239 s.; 21 cm
Nr:
2168366790
monograph
50

Title:
Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 15 marca 1985 r., OT-664/85
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 7-8 (1986) , s. 344-345
Nr:
2168369962
article
51

Title:
Wyrok z dnia 17 czerwca 1985 r. (I CR 149/85)
Source:
Nowe Prawo. - R. 42, nr 4-5 (459-460) (1986) , s. 167-175
Nr:
2168369544
article
52

Title:
Podstawowe zagadnienia prawne : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
44 s.; 24 cm
Nr:
2168345828
academic script
53

Author:
Ewa Łętowska , Czesława Żuławska
Title:
Komentarz do ogólnych warunków umów konsumenckich
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1986
Physical description:
220 s.; 21 cm
ISBN:
83-219-0307-X
Nr:
2168345832
monograph
54

Title:
Glosa do uchwały z dnia 14 sierpnia 1985 r. (III CZP 46/85)
Source:
Nowe Prawo. - R. 42, nr 11-12 (473-474) (1986) , s. 120-126
Nr:
2168369546
article
55

Title:
Glosa : Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 30 kwietnia 1985 r., III CZP 17/85
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 7-8 (1986) , s. 306-308
Nr:
2168369960
article
56

Title:
Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 27 grudnia 1984 r., OT-9548/84
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 6 (1986) , s. 265-266
Nr:
2168369958
article
57

Title:
Ochrona konsumenta w reformowanej gospodarce
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985) , s. 41-48
Nr:
2168282997
article
58

Title:
Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 28 września 1983 r., OT-6710/83
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 3 (1985) , s. 165-168
Nr:
2168369926
article
59

Title:
Cena a jakość sprzedawanego towaru = The Price and the Quality of the Sold Good
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 199 (1984) , s. 31-42. - Summ., rez.
Nr:
2168242348
article
60

Title:
Nowe przepisy o sprzedaży detalicznej i gwarancji
Source:
Państwo i Prawo. - z. 1 (1984) , s. 18-30
Nr:
2168363086
article
61

Title:
Nowa regulacja prawna sprzedaży detalicznej
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1984) , s. 15-21
Nr:
2168254426
article
62

Title:
Dwa spojrzenia na problem jakości towarów = Two Outlooks on the Problem of Commodities' Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 182 (1984) , s. 157-171. - Rez., summ.
Nr:
2168254838
article
63

Title:
Niektóre aspekty legislacyjne umów w warunkach reformy gospodarczej = Some Legislative Aspects of Agreemets under Economic Reform Conditions
Source:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 36, nr 5 (1983) , s. 134-137
Nr:
2168356916
article
64

Title:
Prawne sterowanie i ochrona jakości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
33 s.; 24 cm
Nr:
2168366788
academic script
65

Title:
Glosa : Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 4 grudnia 1981 r., IV CR 433/81
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 3 (1983) , s. 141-144
Nr:
2168369922
article
66

Title:
Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 16 lutego 1982 r., DO-9130/81
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 12 (1983) , s. 625-627
Nr:
2168369924
article
67

Title:
Mechanizmy prawne i ich skuteczność (w aspekcie reformy gospodarczej)
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 121-132
Nr:
2168221520
article
68

Title:
Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 24 czerwca 1981 r., IP-3478/81
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 2 (1983) , s. 94-98
Nr:
2168369920
article
69

Title:
Sprzedaż konsumencka
Source:
Obywatel - przedsiębiorstwo : zagadnienia prawne świadczeń na rzecz konsumenta / red. Ewa Łętowska - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1982, s. 11-51
ISBN:
83-04-01018-6
Nr:
2168366794
chapter in monograph
70

Title:
Mechanizmy prawne i zagadnienie ich skuteczności : (aspekty prawne reformy gospodarczej)
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 306-326
Nr:
2168273058
chapter in conference materials
See main document
71

Title:
O umowach obrotu gospodarczego w nowym modelu gospodarczym (aspekt funkcjonalny) = О договорах хозяйственного оборота в новой экономической модели (в функциональном аспекте) = Über die Verträge des wirtschaftlichen Umsatzes im neuen Wirtschaftsmodell (funktionelle Aspekte)
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - vol. 29 (1982) , s. 141-165. - Zsfg., rez.
Access mode:
Nr:
2168366872
article
72

Title:
Uwagi o prawnej problematyce jakości
Source:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 119-123
Nr:
2168255072
chapter in conference materials
73

Title:
Propozycje zapewnienia poziomu jakości wyrobów
Source:
Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 49, nr 6 (1981) , s. 5-9
Nr:
2168370212
article
74

Title:
Uwagi o sytuacji prawnej konsumenta
Source:
Państwo i Prawo. - z. 10 (1980) , s. 40-50
Nr:
2168364436
article
75

Title:
Gwarancja jakości towaru i jej funkcje ochronne
Source:
Problemy ochrony konsumenta / red. Remigiusz Krzyżewski - Warszawa: Wydawnictwo "Warta", 1980, s. 246-259
ISBN:
83-225-0063-7
Nr:
2168327015
chapter in monograph
76

Title:
Jakość świadczenia rzeczowego w świetle przepisów prawnych i orzecznictwa (kierunki ewolucji)
Source:
Państwo i Prawo. - z. 1 (1979) , s. 31-44
Nr:
2168363084
article
77

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 115
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Nr:
2168250920
journal / series editorial
78

Title:
Świadczenie : jego przedmiot i jakość = Prestation : Its Subject and Quality
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 88-89. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271702
varia
79

Title:
Informacyjne oznaczanie towarów znajdujących się w handlu = Information Giving Marking of Goods Offered for Purchase
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 115 (1979) , s. 57-71. - Summ., rez.
Nr:
2168251026
article
80

Title:
Ochrona konsumenta przed niewłaściwą jakością świadczenia w prawie polskim
Source:
Studia Prawnicze. - z. 1 (1978) , s. 51-79
Nr:
2168370022
article
81

Title:
Ochrona interesów prawnych konsumenta w działalności spółdzielczości spożywców
Publisher address:
Warszawa: ZW CZSR, 1977
Physical description:
198 s.; 24 cm
Series:
(Studia, Materiały i Przyczynki Spółdzielczego Instytutu Badawczego ; 29)
Nr:
2168345730
monograph
82

Title:
Znaczenie prawne reklamy w świetle kodeksu cywilnego
Source:
Państwo i Prawo. - z. 1 (1977) , s. 51-61
Nr:
2168363082
article
83

Title:
Gwarancja producenta przy sprzedaży artykułów trwałego użytku = The Producer's Guarantee for Sales of Durable Consumer Goods
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975) , s. 43-52
Nr:
2168259850
article
84

Title:
Prawne problemy jakości
Publisher address:
Kraków: TNOiK, 1975
Physical description:
87 s.; 21 cm
Nr:
2168345818
book
85

Title:
Gwarancja przy sprzedaży = Гарантия при продаже = Verkaufsgarantie
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1975
Physical description:
255 s.; 25 cm
Notes:
Zsfg., rez., Bibliogr.
Nr:
2168366500
monograph
86

Title:
Gwarancja jakości : studium prawne = The Guaranty of Quality - a Legal Study
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Physical description:
302 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 25)
Notes:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168288745
monograph
87

Title:
Problematyka jakości towarów w aspekcie prawnym = The Legal Aspects of the Quality of Goods
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1972) , s. 86-99
Nr:
2168224734
article
88

Title:
Ochrona ogólnospołecznego interesu gospodarczego w obrocie uspołecznionym (uwagi na tle przepisów prawnych i orzecznictwa) = Protection of Public Economic Welfare in the Socialized Turnoever (Some Remarks on the Margin of Law Regulations and Jurisdiction)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 9 (1970) , s. 149-164. - Summ., rez.
Nr:
2168265930
article
89

Title:
Klauzule generalne kodeksu cywilnego a rola arbitrażu gospodarczego
Source:
Państwo i Prawo. - z. 8-9 (1969) , s. 257-267
Nr:
2168363078
article
90

Title:
Narada w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstwa wykonawczego za usterki budowlane
Source:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 15, nr 7 (169), s. 237-238
Nr:
2168356902
varia
91

Title:
Jeszcze o odpowiedzialności za wady
Source:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 36, nr 10 (160) (1961) , s. 346-347
Nr:
2168356920
polemic
92

Title:
Niektóre zagadnienia z zakresu gwarancji
Source:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 13, nr 8 (146) (1960) , s. 255-259
Nr:
2168356922
article
93

Title:
Parę uwag i wątpliwości w przedmiocie zawierania umów
Source:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 12, nr 6 (132) (1959) , s. 196-198
Nr:
2168356928
article
1
System terytorialnych wspólnot samorządowych i rządowej administracji publicznej : reforma administracyjna z 1998 r. / Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 14 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-011-9
2
Rozwój polskiego prawa konsumenckiego w ramach implementacji (artykuł recenzyjny) / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 9 (1999), s. 69-75. - ISSN 0031-0980
3
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4 zaktual. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 220 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-013-5
4
O zasadach prawa gospodarczego prywatnego / Czesława ŻUŁAWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 840 (1999), s. 56-68. - Tytuł numeru: Zasady prawa gospodarczego. - ISSN 0324-8445
5
Zasady prawa gospodarczego prywatnego / Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1999. - 70, [2] s. ; 21 cm. - (Problemy Legislacji). - ISBN 83-7059-400-X
6
Wypowiedzi uczestników konferencji / Czesława ŻUŁAWSKA, Józef Frąckowiak, Bogusława GNELA, Jan Kryński, Jan Kufel, Andrzej Śmieja, Wojciech Siuda // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 840 (1999), s. 69-83. - Tytuł numeru: Zasady prawa gospodarczego. - ISSN 0324-8445
7
Wypowiedzi uczestników konferencji / Czesława ŻUŁAWSKA, Władysław Górski, Jan Kryński, Wojciech Siuda, Wojciech Wasiak, Jan Kufel, Bogusława GNELA, Krzysztof Szuma, Adam Chełmoński, Wojciech Łukowski, Jerzy Gospodarek, Krzysztof Wesołowski, Barbara Ćwierz-Matysiak, Jerzy Barański, Andrzej Śmieja // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 840 (1999), s. 16-38. - Tytuł numeru: Zasady prawa gospodarczego. - ISSN 0324-8445
8
Encyklopedia prawa dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 236 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-68-2
9
Państwo prawne : zagadnienia ustroju gospodarczego na tle Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku : wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dr hab. Czesławę Żuławską / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1997/98. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 13-20. - ISBN 83-87239-54-2
10
Formy prawne wykorzystywane w procesach zarządzania (reprezentacja - pełnomocnictwo - prokura) = The Legal Forms Employed in Management Processes (Representation - Full Authority - Proxy) / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 48-50. - Summ. - ISBN 83-87239-71-2
11
Katedra Prawa / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 124-147. - ISBN 83-87239-38-0
12
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 2 / Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Stanisław Dmowski, Jacek Gudowski, Krzysztof Kołakowski, Marek Sychowicz, Tadeusz Wiśniewski, Czesława ŻUŁAWSKA. - Warszawa : Gerard, 1997. - 643, [1] s. ; 25 cm. - ISBN 83-219-0723-7
13
Gwarancja bankowa : uwagi o funkcji i konstrukcji / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Studia z prawa gospodarczego i handlowego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki / red. Wojciech Pyzioł, Jerzy Rajski, Zbigniew Radwański, Mirosław Stec, Andrzej Szumański, Janusz Szwaja, Ireneusz Weiss. - Kraków: Dom Wydawnictw Naukowych, 1996. - S. 549-565. - ISBN 83-86813-19-9
14
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - 165 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-96-3
15
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-97-1
16
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996. - 223 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-74-2
17
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 1 / Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Stanisław Dmowski, Jacek Gudowski, Krzysztof Kołakowski, Marek Sychowicz, Tadeusz Wiśniewski, Czesława ŻUŁAWSKA. - Warszawa : Gerard, 1996. - 516, [4] s. ; 25 cm. - ISBN 83-219-0717-2
18
Rezolucja nr (76)47 w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli oraz Rekomendacja nr R (81)2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie a prawo polskie / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Standardy prawne Rady Europy : teksty i komentarze. T. 2, Prawo cywilne / red. nauk. Marek Safjan. - Warszawa: Oficyna Naukowa, 1995. - S. 223-235. - ISBN 83-85505-47-4 ; 83-85505-17-2
19
Zasady prawa gospodarczego prywatnego / Czesława ŻUŁAWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 1995. - 55 s. ; 21 cm. - (Problemy Legislacji). - ISBN 83-7059-212-0
20
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zaktual. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - 165 s. ; 24 cm
21
Wokół zasady wolności umów (art. 3531 k.c. i wykładnia zwyczaju) / Czesława ŻUŁAWSKA // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 1690). - t. 238 (1994), s. 173-186. - Tytuł numeru: Prace cywilistyczne. - ISSN 0524-4544
22
O prawach konsumenta w okresie przemian = The Consumer Rights in the Period of Transformations / Czesława ŻUŁAWSKA // Roczniki Nauk Społecznych = Annals of Social Sciences. - t. 22-23, z. 1 (1994), s. 375-384. - Summ. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/10773/11112
23
Czy rzeczywiście negatywny spór kompetencyjny? / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 7-8 (1994), s. 101-108. - ISSN 0031-0980
24
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3 zaktual. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 104 s. ; 24 cm
25
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zaktual.i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 223 s. ; 24 cm
26
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - [Wyd. 1 dodr.]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 165 s. ; 24 cm
27
Aporty w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością : przedmiot i wycena / Czesława ŻUŁAWSKA // Przegląd Sądowy. - nr 7-8 (1993), s. 3-23. - ISSN 0867-7255
28
Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Żabińskim / Czesława ŻUŁAWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 410 (1993), s. 5-6. - ISSN 0208-7944
29
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2. zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 111 s. ; 24 cm
30
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 1 (dodr.). - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 165 s. ; 24 cm
31
Źródła prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem normotwórstwa bankowego / Czesława ŻUŁAWSKA // Przegląd Sądowy. - nr 4 (1991), s. 12-26. - ISSN 0867-7255
32
Podstawowe zagadnienia prawne : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa / Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 48 s. ; 24 cm
33
Niektóre prawne i ekonomiczne aspekty prywatyzacji / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 2 (1991), s. 3-12. - ISSN 0031-0980
34
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 165 s. ; 24 cm
35
Glosa do orzeczenia TK z 4 XII 1990, K. 12/90 (niepub.) / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 4 (1991), s. 101-112. - ISSN 0031-0980
36
Glosa : Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 1989 r., III SA 917/88 / Czesława ŻUŁAWSKA // Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 1-3 (1990), s. 406-409. - ISSN 0030-6061
37
Glosa do uchwały z dnia 23 lutego 1989 r. (III CZP 123/88) / Czesława ŻUŁAWSKA // Nowe Prawo. - R. 45, nr 10-12 (508-510) (1989), s. 121-126. - ISSN 0324-816X
38
Glosa do wyroku z dnia 11 grudnia 1987 r. (I CR 257/87) / Czesława ŻUŁAWSKA // Nowe Prawo. - R. 45, nr 4 (502) (1989), s. 107-117. - ISSN 0324-816X
39
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 165 s. ; 24 cm
40
Prawo do własności - problem nie tylko konstytucyjnoprawny / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 8 (1989), s. 24-34. - ISSN 0031-0980
41
Glosa : Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 5 lutego 1987 r., III CZP 97/86 / Czesława ŻUŁAWSKA // Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 2 (1988), s. 65-67. - ISSN 0030-6061
42
Glosa : Orzeczenie Okręgowej Komisji Arbitrażowej z dnia 10 września 1985 r., Rz - 2234/85 / Czesława ŻUŁAWSKA // Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 3 (1988), s. 151-152. - ISSN 0030-6061
43
Prawo obrotu towarowego / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Prawo gospodarcze : część szczegółowa / red. Stanisław Włodyka. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - S. 107-215. - ISBN 83-01-07999-1
44
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 174, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
45
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - nr 279. - ISSN 0208-7944
46
Glosa : Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 14 października 1987 r., I CR 216/87 / Czesława ŻUŁAWSKA // Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 9 (1988), s. 420-422. - ISSN 0030-6061
47
Lokomotywa czy hamulec / Czesława ŻUŁAWSKA // Prawo i Życie. - nr 34 (1988), s. 4. - ISSN 0551-9101
48
Sąd dla gospodarki / Czesława ŻUŁAWSKA // Prawo i Życie. - nr 51 (1988), s. 3
49
Obrót z udziałem konsumenta : ochrona prawna / Czesława ŻUŁAWSKA. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskie Akademii Nauk, 1987. - 239 s. ; 21 cm
50
Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 15 marca 1985 r., OT-664/85 / Czesława ŻUŁAWSKA // Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 7-8 (1986), s. 344-345. - ISSN 0030-6061
51
Wyrok z dnia 17 czerwca 1985 r. (I CR 149/85) / Czesława ŻUŁAWSKA // Nowe Prawo. - R. 42, nr 4-5 (459-460) (1986), s. 167-175. - ISSN 0324-816X
52
Podstawowe zagadnienia prawne : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa / Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 44 s. ; 24 cm
53
Komentarz do ogólnych warunków umów konsumenckich / Ewa Łętowska, Czesława ŻUŁAWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1986. - 220 s. ; 21 cm. - ISBN 83-219-0307-X
54
Glosa do uchwały z dnia 14 sierpnia 1985 r. (III CZP 46/85) / Czesława ŻUŁAWSKA // Nowe Prawo. - R. 42, nr 11-12 (473-474) (1986), s. 120-126. - ISSN 0324-816X
55
Glosa : Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 30 kwietnia 1985 r., III CZP 17/85 / Czesława ŻUŁAWSKA // Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 7-8 (1986), s. 306-308. - ISSN 0030-6061
56
Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 27 grudnia 1984 r., OT-9548/84 / Czesława ŻUŁAWSKA // Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 6 (1986), s. 265-266. - ISSN 0030-6061
57
Ochrona konsumenta w reformowanej gospodarce / Czesława ŻUŁAWSKA // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985), s. 41-48. - ISSN 0138-0419
58
Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 28 września 1983 r., OT-6710/83 / Czesława ŻUŁAWSKA // Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 3 (1985), s. 165-168. - ISSN 0030-6061
59
Cena a jakość sprzedawanego towaru = The Price and the Quality of the Sold Good / Czesława ŻUŁAWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 199 (1984), s. 31-42. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
60
Nowe przepisy o sprzedaży detalicznej i gwarancji / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 1 (1984), s. 18-30. - ISSN 0031-0980
61
Nowa regulacja prawna sprzedaży detalicznej / Czesława ŻUŁAWSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1984), s. 15-21. - ISSN 0438-5403
62
Dwa spojrzenia na problem jakości towarów = Two Outlooks on the Problem of Commodities' Quality / Czesława ŻUŁAWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 182 (1984), s. 157-171. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
63
Niektóre aspekty legislacyjne umów w warunkach reformy gospodarczej = Some Legislative Aspects of Agreemets under Economic Reform Conditions / Czesława ŻUŁAWSKA // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 36, nr 5 (1983), s. 134-137. - ISSN 0137-5490
64
Prawne sterowanie i ochrona jakości / Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 33 s. ; 24 cm
65
Glosa : Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 4 grudnia 1981 r., IV CR 433/81 / Czesława ŻUŁAWSKA // Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 3 (1983), s. 141-144. - ISSN 0030-6061
66
Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 16 lutego 1982 r., DO-9130/81 / Czesława ŻUŁAWSKA // Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 12 (1983), s. 625-627. - ISSN 0030-6061
67
Mechanizmy prawne i ich skuteczność (w aspekcie reformy gospodarczej) / Czesława ŻUŁAWSKA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 121-132. - ISSN 0079-578X
68
Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 24 czerwca 1981 r., IP-3478/81 / Czesława ŻUŁAWSKA // Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. - z. 2 (1983), s. 94-98. - ISSN 0030-6061
69
Sprzedaż konsumencka / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Obywatel - przedsiębiorstwo : zagadnienia prawne świadczeń na rzecz konsumenta / red. Ewa Łętowska. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1982. - S. 11-51. - ISBN 83-04-01018-6
70
Mechanizmy prawne i zagadnienie ich skuteczności : (aspekty prawne reformy gospodarczej) / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 306-326
71
O umowach obrotu gospodarczego w nowym modelu gospodarczym (aspekt funkcjonalny) = О договорах хозяйственного оборота в новой экономической модели (в функциональном аспекте) = Über die Verträge des wirtschaftlichen Umsatzes im neuen Wirtschaftsmodell (funktionelle Aspekte) / Czesława ŻUŁAWSKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - vol. 29 (1982), s. 141-165. - Zsfg., rez. - Pełny tekst: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/40505/edition/37174/content. - ISSN 0458-4317
72
Uwagi o prawnej problematyce jakości / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 119-123
73
Propozycje zapewnienia poziomu jakości wyrobów / Henryk CHWIAŁKOWSKI, Bronisław Oyrzanowski, Mieczysław SKRZYPEK, Tadeusz Woźniak, Czesława ŻUŁAWSKA // Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 49, nr 6 (1981), s. 5-9. - ISSN 0029-179X
74
Uwagi o sytuacji prawnej konsumenta / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 10 (1980), s. 40-50. - ISSN 0031-0980
75
Gwarancja jakości towaru i jej funkcje ochronne / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Problemy ochrony konsumenta / red. Remigiusz Krzyżewski. - Warszawa: Wydawnictwo "Warta", 1980. - S. 246-259. - ISBN 83-225-0063-7
76
Jakość świadczenia rzeczowego w świetle przepisów prawnych i orzecznictwa (kierunki ewolucji) / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 1 (1979), s. 31-44. - ISSN 0031-0980
77
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 115. - ISSN 0208-7944
78
Świadczenie : jego przedmiot i jakość = Prestation : Its Subject and Quality / Czesława ŻUŁAWSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 88-89. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
79
Informacyjne oznaczanie towarów znajdujących się w handlu = Information Giving Marking of Goods Offered for Purchase / Czesława ŻUŁAWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 115 (1979), s. 57-71. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
80
Ochrona konsumenta przed niewłaściwą jakością świadczenia w prawie polskim / Czesława ŻUŁAWSKA // Studia Prawnicze. - z. 1 (1978), s. 51-79. - ISSN 0039-3312
81
Ochrona interesów prawnych konsumenta w działalności spółdzielczości spożywców / Czesława ŻUŁAWSKA. - Warszawa: ZW CZSR, 1977. - 198 s. ; 24 cm. - (Studia, Materiały i Przyczynki / Spółdzielczy Instytut Badawczy, ISSN 0137-1614 ; 29)
82
Znaczenie prawne reklamy w świetle kodeksu cywilnego / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 1 (1977), s. 51-61. - ISSN 0031-0980
83
Gwarancja producenta przy sprzedaży artykułów trwałego użytku = The Producer's Guarantee for Sales of Durable Consumer Goods / Czesława ŻUŁAWSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975), s. 43-52. - ISSN 0438-5403
84
Prawne problemy jakości / Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków: TNOiK, 1975. - 87 s. ; 21 cm
85
Gwarancja przy sprzedaży = Гарантия при продаже = Verkaufsgarantie / Czesława ŻUŁAWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1975. - 255 s. ; 25 cm. - Zsfg., rez. - Bibliogr.
86
Gwarancja jakości : studium prawne = The Guaranty of Quality - a Legal Study / Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 25)
87
Problematyka jakości towarów w aspekcie prawnym = The Legal Aspects of the Quality of Goods / Czesława ŻUŁAWSKA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 3 (1972), s. 86-99. - ISSN 0079-578X
88
Ochrona ogólnospołecznego interesu gospodarczego w obrocie uspołecznionym (uwagi na tle przepisów prawnych i orzecznictwa) = Protection of Public Economic Welfare in the Socialized Turnoever (Some Remarks on the Margin of Law Regulations and Jurisdiction) / Czesława ŻUŁAWSKA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 9 (1970), s. 149-164. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
89
Klauzule generalne kodeksu cywilnego a rola arbitrażu gospodarczego / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 8-9 (1969), s. 257-267. - ISSN 0031-0980
90
Narada w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstwa wykonawczego za usterki budowlane / Czesława Żuławska // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 15, nr 7 (169) (1962), s. 237-238. - ISSN 0137-5490
91
Jeszcze o odpowiedzialności za wady / Czesława Żuławska // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 36, nr 10 (160) (1961), s. 346-347. - ISSN 0137-5490
92
Niektóre zagadnienia z zakresu gwarancji / Czesława Żuławska // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 13, nr 8 (146) (1960), s. 255-259. - ISSN 0137-5490
93
Parę uwag i wątpliwości w przedmiocie zawierania umów / Czesława Żuławska // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 12, nr 6 (132) (1959), s. 196-198. - ISSN 0137-5490
1
Żuławska C., (1999), System terytorialnych wspólnot samorządowych i rządowej administracji publicznej: reforma administracyjna z 1998 r., Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 14 s.
2
Żuławska C., (1999), Rozwój polskiego prawa konsumenckiego w ramach implementacji (artykuł recenzyjny), "Państwo i Prawo", z. 9, s. 69-75.
3
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1999), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 4 zaktual.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 220 s.
4
Żuławska C., (1999), O zasadach prawa gospodarczego prywatnego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 840, s. 56-68.
5
Żuławska C., (1999), Zasady prawa gospodarczego prywatnego, Wyd. 2 zm.Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 70, [2] s.
6
Żuławska C., Frąckowiak J., Gnela B., Kryński J., Kufel J., Śmieja A., Siuda W., (1999), Wypowiedzi uczestników konferencji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 840, s. 69-83.
7
Żuławska C., Górski W., Kryński J., Siuda W., Wasiak W., Kufel J., Gnela B., Szuma K., Chełmoński A., Łukowski W., Gospodarek J., Wesołowski K., Ćwierz-Matysiak B., Barański J., Śmieja A., (1999), Wypowiedzi uczestników konferencji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 840, s. 16-38.
8
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1998), Encyklopedia prawa dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 236 s.
9
Żuławska C., (1998), Państwo prawne : zagadnienia ustroju gospodarczego na tle Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku : wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dr hab. Czesławę Żuławską. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1997/98, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 13-20.
10
Żuławska C., (1998), Formy prawne wykorzystywane w procesach zarządzania (reprezentacja - pełnomocnictwo - prokura). [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 48-50.
11
Żuławska C., (1997), Katedra Prawa. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 124-147.
12
Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., (1997), Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 2, Warszawa : Gerard, 643, [1] s.
13
Żuławska C., (1996), Gwarancja bankowa : uwagi o funkcji i konstrukcji. [W:] Pyzioł W., Rajski J., Radwański Z., Stec M., Szumański A., Szwaja J., Weiss I. (red.), Studia z prawa gospodarczego i handlowego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki, Kraków : Dom Wydawnictw Naukowych, s. 549-565.
14
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1996), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 165 s.
15
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 4Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 104 s.
16
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 223 s.
17
Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., (1996), Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 1, Warszawa : Gerard, 516, [4] s.
18
Żuławska C., (1995), Rezolucja nr (76)47 w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli oraz Rekomendacja nr R (81)2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie a prawo polskie. [W:] Safjan M. (red.), Standardy prawne Rady Europy : teksty i komentarze, T. 2, Prawo cywilne, Warszawa : Oficyna Naukowa, s. 223-235.
19
Żuławska C., (1995), Zasady prawa gospodarczego prywatnego, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 55 s.
20
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1994), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, Wyd. 2 zaktual.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 165 s.
21
Żuławska C., (1994), Wokół zasady wolności umów (art. 3531 k.c. i wykładnia zwyczaju), "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo", t. 238, s. 173-186.
22
Żuławska C., (1994), O prawach konsumenta w okresie przemian, "Roczniki Nauk Społecznych", t. 22-23, z. 1, s. 375-384; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/10773/11112
23
Żuławska C., (1994), Czy rzeczywiście negatywny spór kompetencyjny?, "Państwo i Prawo", z. 7-8, s. 101-108.
24
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1994), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 3 zaktual. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s.
25
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1993), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 2 zaktual.i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 223 s.
26
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1993), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, [Wyd. 1 dodr.]Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
27
Żuławska C., (1993), Aporty w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością : przedmiot i wycena, "Przegląd Sądowy", nr 7-8, s. 3-23.
28
Żuławska C., (1993), Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Żabińskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 410, s. 5-6.
29
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1992), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 2. zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
30
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1992), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, Wyd. 1 (dodr.)Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
31
Żuławska C., (1991), Źródła prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem normotwórstwa bankowego, "Przegląd Sądowy", nr 4, s. 12-26.
32
Żuławska C., (1991), Podstawowe zagadnienia prawne: skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa, Wyd. 2 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 s.
33
Żuławska C., (1991), Niektóre prawne i ekonomiczne aspekty prywatyzacji, "Państwo i Prawo", z. 2, s. 3-12.
34
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1991), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
35
Żuławska C., (1991), Glosa do orzeczenia TK z 4 XII 1990, K. 12/90 (niepub.), "Państwo i Prawo", z. 4, s. 101-112.
36
Żuławska C., (1990), Glosa : Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 1989 r., III SA 917/88, "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych", z. 1-3, s. 406-409.
37
Żuławska C., (1989), Glosa do uchwały z dnia 23 lutego 1989 r. (III CZP 123/88), "Nowe Prawo", R. 45, nr 10-12 (508-510), s. 121-126.
38
Żuławska C., (1989), Glosa do wyroku z dnia 11 grudnia 1987 r. (I CR 257/87), "Nowe Prawo", R. 45, nr 4 (502), s. 107-117.
39
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1989), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
40
Żuławska C., (1989), Prawo do własności - problem nie tylko konstytucyjnoprawny, "Państwo i Prawo", z. 8, s. 24-34.
41
Żuławska C., (1988), Glosa : Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 5 lutego 1987 r., III CZP 97/86, "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych", z. 2, s. 65-67.
42
Żuławska C., (1988), Glosa : Orzeczenie Okręgowej Komisji Arbitrażowej z dnia 10 września 1985 r., Rz - 2234/85, "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych", z. 3, s. 151-152.
43
Żuławska C., (1988), Prawo obrotu towarowego. [W:] Włodyka S. (red.), Prawo gospodarcze : część szczegółowa, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 107-215.
44
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1988), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 174, [1] s.
45
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - nr 279. - . - 0208-7944
46
Żuławska C., (1988), Glosa : Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 14 października 1987 r., I CR 216/87, "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych", z. 9, s. 420-422.
47
Żuławska C., (1988), Lokomotywa czy hamulec, "Prawo i Życie", nr 34, s. 4.
48
Żuławska C., (1988), Sąd dla gospodarki, "Prawo i Życie", nr 51, s. 3.
49
Żuławska C., (1987), Obrót z udziałem konsumenta: ochrona prawna, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskie Akademii Nauk, 239 s.
50
Żuławska C., (1986), Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 15 marca 1985 r., OT-664/85, "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych", z. 7-8, s. 344-345.
51
Żuławska C., (1986), Wyrok z dnia 17 czerwca 1985 r. (I CR 149/85), "Nowe Prawo", R. 42, nr 4-5 (459-460), s. 167-175.
52
Żuławska C., (1986), Podstawowe zagadnienia prawne: skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 s.
53
Łętowska E., Żuławska C., (1986), Komentarz do ogólnych warunków umów konsumenckich, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 220 s.
54
Żuławska C., (1986), Glosa do uchwały z dnia 14 sierpnia 1985 r. (III CZP 46/85), "Nowe Prawo", R. 42, nr 11-12 (473-474), s. 120-126.
55
Żuławska C., (1986), Glosa : Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 30 kwietnia 1985 r., III CZP 17/85, "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych", z. 7-8, s. 306-308.
56
Żuławska C., (1986), Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 27 grudnia 1984 r., OT-9548/84, "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych", z. 6, s. 265-266.
57
Żuławska C., (1985), Ochrona konsumenta w reformowanej gospodarce, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 3 (75), s. 41-48.
58
Żuławska C., (1985), Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 28 września 1983 r., OT-6710/83, "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych", z. 3, s. 165-168.
59
Żuławska C., (1984), Cena a jakość sprzedawanego towaru, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 199, s. 31-42.
60
Żuławska C., (1984), Nowe przepisy o sprzedaży detalicznej i gwarancji, "Państwo i Prawo", z. 1, s. 18-30.
61
Żuławska C., (1984), Nowa regulacja prawna sprzedaży detalicznej, "Handel Wewnętrzny", nr 4-5, s. 15-21.
62
Żuławska C., (1984), Dwa spojrzenia na problem jakości towarów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 157-171.
63
Żuławska C., (1983), Niektóre aspekty legislacyjne umów w warunkach reformy gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 36, nr 5, s. 134-137.
64
Żuławska C., (1983), Prawne sterowanie i ochrona jakości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 s.
65
Żuławska C., (1983), Glosa : Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 4 grudnia 1981 r., IV CR 433/81, "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych", z. 3, s. 141-144.
66
Żuławska C., (1983), Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 16 lutego 1982 r., DO-9130/81, "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych", z. 12, s. 625-627.
67
Żuławska C., (1983), Mechanizmy prawne i ich skuteczność (w aspekcie reformy gospodarczej), "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 121-132.
68
Żuławska C., (1983), Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 24 czerwca 1981 r., IP-3478/81, "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych", z. 2, s. 94-98.
69
Żuławska C., (1982), Sprzedaż konsumencka. [W:] Łętowska E. (red.), Obywatel - przedsiębiorstwo : zagadnienia prawne świadczeń na rzecz konsumenta, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, s. 11-51.
70
Żuławska C., (1982), Mechanizmy prawne i zagadnienie ich skuteczności : (aspekty prawne reformy gospodarczej). [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 306-326.
71
Żuławska C., (1982), O umowach obrotu gospodarczego w nowym modelu gospodarczym (aspekt funkcjonalny), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius", vol. 29, s. 141-165; http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/40505/edition/37174/content
72
Żuławska C., (1981), Uwagi o prawnej problematyce jakości. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 119-123.
73
Chwiałkowski H., Oyrzanowski B., Skrzypek M., Wawak T., Woźny B., Żuławska C., (1981), Propozycje zapewnienia poziomu jakości wyrobów, "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny", R. 49, nr 6, s. 5-9.
74
Żuławska C., (1980), Uwagi o sytuacji prawnej konsumenta, "Państwo i Prawo", z. 10, s. 40-50.
75
Żuławska C., (1980), Gwarancja jakości towaru i jej funkcje ochronne. [W:] Krzyżewski R. (red.), Problemy ochrony konsumenta, Warszawa : Wydawnictwo "Warta", s. 246-259.
76
Żuławska C., (1979), Jakość świadczenia rzeczowego w świetle przepisów prawnych i orzecznictwa (kierunki ewolucji), "Państwo i Prawo", z. 1, s. 31-44.
77
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 115. - . - 0208-7944
78
Żuławska C., (1979), Świadczenie : jego przedmiot i jakość, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 88-89.
79
Żuławska C., (1979), Informacyjne oznaczanie towarów znajdujących się w handlu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 115, s. 57-71.
80
Żuławska C., (1978), Ochrona konsumenta przed niewłaściwą jakością świadczenia w prawie polskim, "Studia Prawnicze", z. 1, s. 51-79.
81
Żuławska C., (1977), Ochrona interesów prawnych konsumenta w działalności spółdzielczości spożywców, (Studia, Materiały i Przyczynki Spółdzielczego Instytutu Badawczego, 29), Warszawa : ZW CZSR, 198 s.
82
Żuławska C., (1977), Znaczenie prawne reklamy w świetle kodeksu cywilnego, "Państwo i Prawo", z. 1, s. 51-61.
83
Żuławska C., (1975), Gwarancja producenta przy sprzedaży artykułów trwałego użytku, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 43-52.
84
Żuławska C., (1975), Prawne problemy jakości, Kraków : TNOiK, 87 s.
85
Żuławska C., (1975), Gwarancja przy sprzedaży, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 255 s.
86
Żuławska C., (1973), Gwarancja jakości: studium prawne, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 302 s.
87
Żuławska C., (1972), Problematyka jakości towarów w aspekcie prawnym, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 86-99.
88
Żuławska C., (1970), Ochrona ogólnospołecznego interesu gospodarczego w obrocie uspołecznionym (uwagi na tle przepisów prawnych i orzecznictwa), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 9, s. 149-164.
89
Żuławska C., (1969), Klauzule generalne kodeksu cywilnego a rola arbitrażu gospodarczego, "Państwo i Prawo", z. 8-9, s. 257-267.
90
Żuławska C., (1962), Narada w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstwa wykonawczego za usterki budowlane, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 15, nr 7 (169), s. 237-238.
91
Żuławska C., (1961), Jeszcze o odpowiedzialności za wady, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 36, nr 10 (160), s. 346-347.
92
Żuławska C., (1960), Niektóre zagadnienia z zakresu gwarancji, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 13, nr 8 (146), s. 255-259.
93
Żuławska C., (1959), Parę uwag i wątpliwości w przedmiocie zawierania umów, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 12, nr 6 (132), s. 196-198.
1
@book{UEK:2168339925,
author = "Czesława Żuławska",
title = "System terytorialnych wspólnot samorządowych i rządowej administracji publicznej : reforma administracyjna z 1998 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
url = {},
isbn = "83-7252-011-9",
}
2
@article{UEK:2168363098,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Rozwój polskiego prawa konsumenckiego w ramach implementacji (artykuł recenzyjny)",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 9",
pages = "69-75",
year = "1999",
}
3
@book{UEK:2168243572,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 zaktual.",
isbn = "83-7252-013-5",
}
4
@article{UEK:2168218398,
author = "Czesława Żuławska",
title = "O zasadach prawa gospodarczego prywatnego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "840",
pages = "56-68",
year = "1999",
}
5
@book{UEK:2168339927,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Zasady prawa gospodarczego prywatnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Sejmowe",
year = "1999",
url = {},
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "83-7059-400-X",
}
6
@misc{UEK:2168321025,
author = "Czesława Żuławska and Józef Frąckowiak and Bogusława Gnela and Jan Kryński and Jan Kufel and Andrzej Śmieja and Wojciech Siuda",
title = "Wypowiedzi uczestników konferencji",
booktitle = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "840",
pages = "69-83",
year = "1999",
}
7
@misc{UEK:2168321023,
author = "Czesława Żuławska and Władysław Górski and Jan Kryński and Wojciech Siuda and Wojciech Wasiak and Jan Kufel and Bogusława Gnela and Krzysztof Szuma and Adam Chełmoński and Wojciech Łukowski and Jerzy Gospodarek and Krzysztof Wesołowski and Barbara Ćwierz-Matysiak and Jerzy Barański and Andrzej Śmieja",
title = "Wypowiedzi uczestników konferencji",
booktitle = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "840",
pages = "16-38",
year = "1999",
}
8
@book{UEK:2168243600,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Encyklopedia prawa dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-68-2",
}
9
@inbook{UEK:2168369520,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Państwo prawne : zagadnienia ustroju gospodarczego na tle Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku : wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dr hab. Czesławę Żuławską",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1997/98",
pages = "13-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-54-2",
}
10
@inbook{UEK:2168226104,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Formy prawne wykorzystywane w procesach zarządzania (reprezentacja - pełnomocnictwo - prokura)",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "48-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
11
@inbook{UEK:2168255660,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Katedra Prawa",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "124-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
12
@book{UEK:2168346512,
author = "Gerard Bieniek and Helena Ciepła and Stanisław Dmowski and Jacel Gudowski and Krzysztof Kołakowski and Marek Sychowicz and Tadeusz Wiśniewski and Czesława Żuławska",
title = "Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 2",
adress = "Warszawa",
publisher = "Gerard",
year = "1997",
isbn = "83-219-0723-7",
}
13
@inbook{UEK:2168363542,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Gwarancja bankowa : uwagi o funkcji i konstrukcji",
booktitle = "Studia z prawa gospodarczego i handlowego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki",
pages = "549-565",
adress = "Kraków",
publisher = "Dom Wydawnictw Naukowych",
year = "1996",
isbn = "83-86813-19-9",
}
14
@book{UEK:2168245534,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-86439-96-3",
}
15
@book{UEK:2168245538,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-97-1",
}
16
@book{UEK:2168320323,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-86439-74-2",
}
17
@book{UEK:2168346514,
author = "Gerard Bieniek and Helena Ciepła and Stanisław Dmowski and Jacel Gudowski and Krzysztof Kołakowski and Marek Sychowicz and Tadeusz Wiśniewski and Czesława Żuławska",
title = "Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 1",
adress = "Warszawa",
publisher = "Gerard",
year = "1996",
isbn = "83-219-0717-2",
}
18
@inbook{UEK:2168366162,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Rezolucja nr (76)47 w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli oraz Rekomendacja nr R (81)2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie a prawo polskie",
booktitle = "Standardy prawne Rady Europy : teksty i komentarze. T. 2, Prawo cywilne",
pages = "223-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Naukowa",
year = "1995",
isbn = "83-85505-47-4 ; 83-85505-17-2",
}
19
@book{UEK:2168345102,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Zasady prawa gospodarczego prywatnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-7059-212-0",
}
20
@book{UEK:2168243586,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 zaktual.",
}
21
@article{UEK:2168362838,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Wokół zasady wolności umów (art. 3531 k.c. i wykładnia zwyczaju)",
journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo",
number = "t. 238",
pages = "173-186",
year = "1994",
issn = "0239-6661",
}
22
@article{UEK:2168369254,
author = "Czesława Żuławska",
title = "O prawach konsumenta w okresie przemian",
journal = "Roczniki Nauk Społecznych",
number = "t. 22-23, z. 1",
pages = "375-384",
year = "1994",
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/10773/11112},
}
23
@article{UEK:2168363102,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Czy rzeczywiście negatywny spór kompetencyjny?",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 7-8",
pages = "101-108",
year = "1994",
}
24
@book{UEK:2168245536,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 3 zaktual. i uzup.",
}
25
@book{UEK:2168320317,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zaktual.i uzup.",
}
26
@book{UEK:2168320137,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "[Wyd. 1 dodr.]",
}
27
@article{UEK:2168356482,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Aporty w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością : przedmiot i wycena",
journal = "Przegląd Sądowy",
number = "7-8",
pages = "3-23",
year = "1993",
}
28
@misc{UEK:2168236158,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Żabińskim",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "410",
pages = "5-6",
year = "1993",
}
29
@book{UEK:2168320121,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
edition = "Wyd. 2. zm. i uzup.",
}
30
@book{UEK:2168345932,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
edition = "Wyd. 1 (dodr.)",
}
31
@article{UEK:2168356480,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Źródła prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem normotwórstwa bankowego",
journal = "Przegląd Sądowy",
number = "4",
pages = "12-26",
year = "1991",
}
32
@book{UEK:2168345830,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Podstawowe zagadnienia prawne : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
33
@article{UEK:2168363104,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Niektóre prawne i ekonomiczne aspekty prywatyzacji",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 2",
pages = "3-12",
year = "1991",
}
34
@book{UEK:2168320131,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
35
@article{UEK:2168363108,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa do orzeczenia TK z 4 XII 1990, K. 12/90 (niepub.)",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 4",
pages = "101-112",
year = "1991",
}
36
@article{UEK:2168369970,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa : Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 1989 r., III SA 917/88",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych",
number = "z. 1-3",
pages = "406-409",
year = "1990",
}
37
@article{UEK:2168369554,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa do uchwały z dnia 23 lutego 1989 r. (III CZP 123/88)",
journal = "Nowe Prawo",
number = "R. 45, 10-12 (508-510)",
pages = "121-126",
year = "1989",
}
38
@article{UEK:2168369550,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa do wyroku z dnia 11 grudnia 1987 r. (I CR 257/87)",
journal = "Nowe Prawo",
number = "R. 45, 4 (502)",
pages = "107-117",
year = "1989",
}
39
@book{UEK:2168320115,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
40
@article{UEK:2168363096,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Prawo do własności - problem nie tylko konstytucyjnoprawny",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 8",
pages = "24-34",
year = "1989",
}
41
@article{UEK:2168369964,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa : Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 5 lutego 1987 r., III CZP 97/86",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych",
number = "z. 2",
pages = "65-67",
year = "1988",
}
42
@article{UEK:2168369966,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa : Orzeczenie Okręgowej Komisji Arbitrażowej z dnia 10 września 1985 r., Rz - 2234/85",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych",
number = "z. 3",
pages = "151-152",
year = "1988",
}
43
@inbook{UEK:2168367038,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Prawo obrotu towarowego",
booktitle = "Prawo gospodarcze : część szczegółowa",
pages = "107-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1988",
isbn = "83-01-07999-1",
}
44
@book{UEK:2168320101,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
45
@misc{UEK:2168242408,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1988",
}
46
@article{UEK:2168369968,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa : Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 14 października 1987 r., I CR 216/87",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych",
number = "z. 9",
pages = "420-422",
year = "1988",
}
47
@article{UEK:2168353022,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Lokomotywa czy hamulec",
journal = "Prawo i Życie",
number = "34",
pages = "4",
year = "1988",
}
48
@article{UEK:2168354714,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Sąd dla gospodarki",
journal = "Prawo i Życie",
number = "51",
pages = "3",
year = "1988",
}
49
@book{UEK:2168366790,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Obrót z udziałem konsumenta : ochrona prawna",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskie Akademii Nauk",
year = "1987",
}
50
@article{UEK:2168369962,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 15 marca 1985 r., OT-664/85",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych",
number = "z. 7-8",
pages = "344-345",
year = "1986",
}
51
@article{UEK:2168369544,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Wyrok z dnia 17 czerwca 1985 r. (I CR 149/85)",
journal = "Nowe Prawo",
number = "R. 42, 4-5 (459-460)",
pages = "167-175",
year = "1986",
}
52
@book{UEK:2168345828,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Podstawowe zagadnienia prawne : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
53
@book{UEK:2168345832,
author = "Ewa Łętowska and Czesława Żuławska",
title = "Komentarz do ogólnych warunków umów konsumenckich",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze",
year = "1986",
isbn = "83-219-0307-X",
}
54
@article{UEK:2168369546,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa do uchwały z dnia 14 sierpnia 1985 r. (III CZP 46/85)",
journal = "Nowe Prawo",
number = "R. 42, 11-12 (473-474)",
pages = "120-126",
year = "1986",
}
55
@article{UEK:2168369960,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa : Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 30 kwietnia 1985 r., III CZP 17/85",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych",
number = "z. 7-8",
pages = "306-308",
year = "1986",
}
56
@article{UEK:2168369958,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 27 grudnia 1984 r., OT-9548/84",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych",
number = "z. 6",
pages = "265-266",
year = "1986",
}
57
@article{UEK:2168282997,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Ochrona konsumenta w reformowanej gospodarce",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 3 (75)",
pages = "41-48",
year = "1985",
}
58
@article{UEK:2168369926,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 28 września 1983 r., OT-6710/83",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych",
number = "z. 3",
pages = "165-168",
year = "1985",
}
59
@article{UEK:2168242348,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Cena a jakość sprzedawanego towaru",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "199",
pages = "31-42",
year = "1984",
}
60
@article{UEK:2168363086,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Nowe przepisy o sprzedaży detalicznej i gwarancji",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 1",
pages = "18-30",
year = "1984",
}
61
@article{UEK:2168254426,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Nowa regulacja prawna sprzedaży detalicznej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4-5",
pages = "15-21",
year = "1984",
}
62
@article{UEK:2168254838,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Dwa spojrzenia na problem jakości towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "157-171",
year = "1984",
}
63
@article{UEK:2168356916,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Niektóre aspekty legislacyjne umów w warunkach reformy gospodarczej",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 36, 5",
pages = "134-137",
year = "1983",
}
64
@book{UEK:2168366788,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Prawne sterowanie i ochrona jakości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
65
@article{UEK:2168369922,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa : Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 4 grudnia 1981 r., IV CR 433/81",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych",
number = "z. 3",
pages = "141-144",
year = "1983",
}
66
@article{UEK:2168369924,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 16 lutego 1982 r., DO-9130/81",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych",
number = "z. 12",
pages = "625-627",
year = "1983",
}
67
@article{UEK:2168221520,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Mechanizmy prawne i ich skuteczność (w aspekcie reformy gospodarczej)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "121-132",
year = "1983",
}
68
@article{UEK:2168369920,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa : Orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 24 czerwca 1981 r., IP-3478/81",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych",
number = "z. 2",
pages = "94-98",
year = "1983",
}
69
@inbook{UEK:2168366794,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Sprzedaż konsumencka",
booktitle = "Obywatel - przedsiębiorstwo : zagadnienia prawne świadczeń na rzecz konsumenta",
pages = "11-51",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk",
year = "1982",
isbn = "83-04-01018-6",
}
70
@inbook{UEK:2168273058,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Mechanizmy prawne i zagadnienie ich skuteczności : (aspekty prawne reformy gospodarczej)",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "306-326",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
71
@article{UEK:2168366872,
author = "Czesława Żuławska",
title = "O umowach obrotu gospodarczego w nowym modelu gospodarczym (aspekt funkcjonalny)",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius",
number = "vol. 29",
pages = "141-165",
year = "1982",
url = {http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/40505/edition/37174/content},
}
72
@inbook{UEK:2168255072,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Uwagi o prawnej problematyce jakości",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "119-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
73
@article{UEK:2168370212,
author = "Henryk Chwiałkowski and Bronisław Oyrzanowski and Mieczysław Skrzypek and Tadeusz Wawak and Barbara Woźny and Czesława Żuławska",
title = "Propozycje zapewnienia poziomu jakości wyrobów",
journal = "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "R. 49, 6",
pages = "5-9",
year = "1981",
}
74
@article{UEK:2168364436,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Uwagi o sytuacji prawnej konsumenta",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 10",
pages = "40-50",
year = "1980",
}
75
@inbook{UEK:2168327015,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Gwarancja jakości towaru i jej funkcje ochronne",
booktitle = "Problemy ochrony konsumenta",
pages = "246-259",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Warta",
year = "1980",
isbn = "83-225-0063-7",
}
76
@article{UEK:2168363084,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Jakość świadczenia rzeczowego w świetle przepisów prawnych i orzecznictwa (kierunki ewolucji)",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 1",
pages = "31-44",
year = "1979",
}
77
@misc{UEK:2168250920,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
78
@misc{UEK:2168271702,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Świadczenie : jego przedmiot i jakość",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "88-89",
year = "1979",
}
79
@article{UEK:2168251026,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Informacyjne oznaczanie towarów znajdujących się w handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "115",
pages = "57-71",
year = "1979",
}
80
@article{UEK:2168370022,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Ochrona konsumenta przed niewłaściwą jakością świadczenia w prawie polskim",
journal = "Studia Prawnicze",
number = "z. 1",
pages = "51-79",
year = "1978",
}
81
@book{UEK:2168345730,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Ochrona interesów prawnych konsumenta w działalności spółdzielczości spożywców",
adress = "Warszawa",
publisher = "ZW CZSR",
year = "1977",
issn = "0137-1614",
}
82
@article{UEK:2168363082,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Znaczenie prawne reklamy w świetle kodeksu cywilnego",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 1",
pages = "51-61",
year = "1977",
}
83
@article{UEK:2168259850,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Gwarancja producenta przy sprzedaży artykułów trwałego użytku",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "43-52",
year = "1975",
}
84
@book{UEK:2168345818,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Prawne problemy jakości",
adress = "Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1975",
}
85
@book{UEK:2168366500,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Gwarancja przy sprzedaży",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze",
year = "1975",
}
86
@book{UEK:2168288745,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Gwarancja jakości : studium prawne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
issn = "",
}
87
@article{UEK:2168224734,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Problematyka jakości towarów w aspekcie prawnym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "86-99",
year = "1972",
}
88
@article{UEK:2168265930,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Ochrona ogólnospołecznego interesu gospodarczego w obrocie uspołecznionym (uwagi na tle przepisów prawnych i orzecznictwa)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 9",
pages = "149-164",
year = "1970",
}
89
@article{UEK:2168363078,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Klauzule generalne kodeksu cywilnego a rola arbitrażu gospodarczego",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 8-9",
pages = "257-267",
year = "1969",
}
90
@misc{UEK:2168356902,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Narada w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstwa wykonawczego za usterki budowlane",
booktitle = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 15, 7 (169)",
pages = "237-238",
year = "1962",
}
91
@article{UEK:2168356920,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Jeszcze o odpowiedzialności za wady",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 36, 10 (160)",
pages = "346-347",
year = "1961",
}
92
@article{UEK:2168356922,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Niektóre zagadnienia z zakresu gwarancji",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 13, 8 (146)",
pages = "255-259",
year = "1960",
}
93
@article{UEK:2168356928,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Parę uwag i wątpliwości w przedmiocie zawierania umów",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 12, 6 (132)",
pages = "196-198",
year = "1959",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID