Publications of the selected author
1

Title:
Ocena efektywności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie
Source:
Państwo i Społeczeństwo. - nr 2(10) (2007) , s. 167-182 - Bibliogr.
Nr:
2165726081
article
2

Title:
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2004
Physical description:
100, [2] s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-231-6
Nr:
2168220936
monograph
3

Title:
Wiedza, informacja i intuicja w zarządzaniu organizacjami
Source:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA, s. 22-38 - Bibliogr.
Signature:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258894
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
Strategiczne zarządzanie organizacjami : wiedza, intuicja, strategie, etyka
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2004
Physical description:
172, [2] s.: wykr.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-432-1
Nr:
2168220934
monograph
5

Title:
Błędy w zarządzaniu jako czynniki wpływające na nieetyczne zachowanie się w działalności gospodarczej = Management Errors as Factors Impacting on Unethical Behaviour in Business Operations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 613 (2003) , s. 111-120. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221000
article
6

Title:
Czynniki kształtujące efektywność wybranych obszarów działalności małych i średnich firm
Source:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 37-44
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221480
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w okresie przemian = Informational Issues Facing the Manager in the Transition Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 592 (2002) , s. 13-28. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227210
article
8

Author:
Mariusz Strojny
Title:
Zarządzanie wiedzą w strategii przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
209 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 8 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/373
Nr:
2168308281
doctoral dissertation
9

Title:
Dylematy i błędy w działalności kierowniczej = Dilemmas and Errors in Managerial Activity
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 182-190 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226439
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Uwarunkowania systemów zarządzania organizacjami
Source:
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002, s. 147-165 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-916758-5-8
Nr:
2166291770
chapter in conference materials
See main document
11

Title:
Globalizacja zarządzania : (uwarunkowania - proces - tendencje) = The Globalisation of Management (Conditions - Processes - Trends)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234802
article
12

Title:
Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
390 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/590
Nr:
2168276457
doctoral dissertation
13

Title:
Informacja jako czynnik rozwoju organizacji = Information as a Factor of Organization's Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 552 (2000) , s. 31-39. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238714
article
14

Title:
Uwarunkowania rozwoju organizacji = Conditions for the Development of Organisations
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 46-47. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226102
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Wpływ potencjału kwalifikacyjnego przedsiębiorcy na funkcjonowanie małych i średnich firm
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
261 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/725
Nr:
2168312421
doctoral dissertation
16

Title:
Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych = Organizational Conditions of Centralization and Decentralization of Decision-Making on the Part of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 498 (1997) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237766
article
17

Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Title:
Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w warunkach transformacji gospodarki polskiej = Informative Factors of Manager's Work in the Transformation Process of Polish Economy
Source:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 104-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168239424
chapter in conference materials
See main document
18

Title:
Informacyjne uwarunkowania strategii zarządzania firmą = Systems of Information and Its Impact on Company's Management Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 444 (1994) , s. 21-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234282
article
19

Title:
Uwarunkowania instrumentalizacji informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Conditioning of Information System Instrumentalization in Business Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 317 (1990) , s. 21-35. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168283389
article
20

Title:
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania = Organisational Structure of Enterprise ira and Computerized Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 316 (1990) , s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283341
article
21

Title:
Modele strategii decyzyjnych w zarządzaniu
Source:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA, s. 146-174
Signature:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232782
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Informacyjne problemy zarządzania
Source:
Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 151-190 - Bibliogr.
Nr:
2168345808
chapter in academic script
See main document
23

Title:
Uwarunkowania pracy dyrektora = The Conditions of Managing Director's Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 271 (1988) , s. 31-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246248
article
24

Title:
Tendencje w kształtowaniu struktur organizacyjnych = Shaping Tendencies of Organizational Structures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 234 (1986) , s. 31-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239784
article
25

Title:
Wykorzystanie klas jakości w porządkowaniu informacji ekonomicznej w systemach zarządzania = Utilization of Quality Classes in Economic Information Arrangement in Management Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 185 (1984) , s. 51-59. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261428
article
26

Title:
Problemy wyboru struktur językowych w systemach informacyjnych = The Choice of Language Structures in Information Systems
Source:
Organizacja i Kierowanie. - nr 2 (1983) , s. 263-270. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338967
article
27

Title:
Uwarunkowania procesu kształtowania informacji ekonomicznej wewnątrz systemu zarządzania = The Conditioning of the Process of Formation of Economic Information in Management System
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1983
Physical description:
114 s.: il., tab., rys.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 58)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168283697
monograph
28

Title:
Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa = The Formation of the Top Management Staff of a Big Enterprise. Cz. 2
Source:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 25, nr 12 (276) (1981) , s. 32-36 - Bibliogr.
Nr:
2168369300
article
29

Title:
Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa = The Formation of the Top Management Personnel in Big Enterprise. Cz. 1
Source:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 25, nr 11 (275) (1981) , s. 28-34
Nr:
2168369298
article
30

Author:
Jan Bętkowski , Stanisław Galata
Title:
Propozycje metodyczne procesu ujednolicenia dokumentacji podstawowej = Methodical Proposals of the Basic Documentation Standarization Process
Source:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 24, nr 4 (256) (1980) , s. 19-24
Nr:
2168369322
article
31

Title:
Informacyjne problemy zarządzania
Publisher address:
Kraków: PTE, 1978
Physical description:
79 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168366502
textbook
32

Title:
Problemy informacyjne centralizacji zarządzania przedsiębiorstwem = On the Informational Problems Connected with the Centralization of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 98 (1978) , s. 73-83. - Summ., rez.
Nr:
2168250726
article
33

Title:
Metodologiczne uwarunkowania procesu kształtowania informacji ekonomicznej = Methodological Conditions of Shaping of Economic Information
Source:
Organizacja i Kierowanie. - nr 2 (1978) , s. 153-160. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338961
article
34

Title:
Informacja ekonomiczna w procesach decyzyjnych = Economic Information in Decision Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 82 (1976) , s. 85-94. - Rez., summ.
Nr:
2168242376
article
35

Title:
Czynniki centralizacji zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
113 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/88
Nr:
2168305483
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
78, [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
105/KPOiZ/02
Signature:
NP-877/Magazyn
Nr:
2168258834
unpublished scientific work
2

Title:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
unpublished scientific work
3

Title:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-530/Magazyn
Nr:
2168276383
unpublished scientific work
4

Title:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast"
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-661/Magazyn
Nr:
2168276385
unpublished scientific work
5

Title:
Zasoby niematerialne organizacji i ich wpływ na jej funkcjonowanie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
32 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
88/SZSZ/2/97/S
Signature:
NP-483/Magazyn
Nr:
2168328983
unpublished scientific work
6

Title:
Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
[27] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-301/Magazyn
Nr:
2168329769
unpublished scientific work
7

Title:
Kompetencje strategiczne menedżera w realizacji strategii małej i średniej firmy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
112/SZSZ/1/96/S
Signature:
NP-503/Magazyn
Nr:
2168328955
unpublished scientific work
1
Ocena efektywności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Stanisław Galata // Państwo i Społeczeństwo. - nr 2(10) (2007), s. 167-182. - Bibliogr. - ISSN 1643-8299
2
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego / Stanisław GALATA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2004. - 100, [2] s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-231-6
3
Wiedza, informacja i intuicja w zarządzaniu organizacjami / Stanisław GALATA // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 22-38. - Bibliogr.
4
Strategiczne zarządzanie organizacjami : wiedza, intuicja, strategie, etyka / Stanisław GALATA. - Warszawa: Difin, 2004. - 172, [2] s. : wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-432-1
5
Błędy w zarządzaniu jako czynniki wpływające na nieetyczne zachowanie się w działalności gospodarczej = Management Errors as Factors Impacting on Unethical Behaviour in Business Operations / Stanisław GALATA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 613 (2003), s. 111-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/55326654. - ISSN 0208-7944
6
Czynniki kształtujące efektywność wybranych obszarów działalności małych i średnich firm / Stanisław GALATA, Halina SMUTEK // W: Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 37-44. - ISBN 83-7252-175-1
7
Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w okresie przemian = Informational Issues Facing the Manager in the Transition Period / Stanisław GALATA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 592 (2002), s. 13-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14087. - ISSN 0208-7944
8
Zarządzanie wiedzą w strategii przedsiębiorstwa / Strojny Mariusz ; Promotor: Stanisław GALATA. - Kraków, 2002. - 209 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 8 k. - Bibliogr.
9
Dylematy i błędy w działalności kierowniczej = Dilemmas and Errors in Managerial Activity / Stanisław GALATA // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 182-190. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
10
Uwarunkowania systemów zarządzania organizacjami / Stanisław GALATA // W: Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 147-165. - Bibliogr. - ISBN 83-916758-5-8
11
Globalizacja zarządzania : (uwarunkowania - proces - tendencje) = The Globalisation of Management (Conditions - Processes - Trends) / Stanisław GALATA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001), s. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9933. - ISSN 0208-7944
12
Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI ; Promotor: Stanisław GALATA. - Kraków, 2001. - 390 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
13
Informacja jako czynnik rozwoju organizacji = Information as a Factor of Organization's Development / Stanisław GALATA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 552 (2000), s. 31-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Uwarunkowania rozwoju organizacji = Conditions for the Development of Organisations / Stanisław GALATA // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 46-47. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
15
Wpływ potencjału kwalifikacyjnego przedsiębiorcy na funkcjonowanie małych i średnich firm / Halina SMUTEK ; Promotor: Stanisław GALATA. - Kraków, 1998. - 261 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 k. - Bibliogr.
16
Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych = Organizational Conditions of Centralization and Decentralization of Decision-Making on the Part of Management / Stanisław GALATA, Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 498 (1997), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w warunkach transformacji gospodarki polskiej = Informative Factors of Manager's Work in the Transformation Process of Polish Economy / Stanisław GALATA // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 104-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-6-0
18
Informacyjne uwarunkowania strategii zarządzania firmą = Systems of Information and Its Impact on Company's Management Strategy / Stanisław GALATA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 444 (1994), s. 21-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Uwarunkowania instrumentalizacji informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Conditioning of Information System Instrumentalization in Business Management / Stanisław GALATA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 317 (1990), s. 21-35. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania = Organisational Structure of Enterprise ira and Computerized Management / Stanisław GALATA, Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 316 (1990), s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Modele strategii decyzyjnych w zarządzaniu / Jan TARGALSKI, Stanisław GALATA, Małgorzata BEDNARCZYK, Halina SMUTEK // W: Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - (1990), s. 146-174
22
Informacyjne problemy zarządzania / Stanisław GALATA // W: Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 151-190. - Bibliogr.
23
Uwarunkowania pracy dyrektora = The Conditions of Managing Director's Work / Stanisław GALATA, Janusz TECZKE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 271 (1988), s. 31-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Tendencje w kształtowaniu struktur organizacyjnych = Shaping Tendencies of Organizational Structures / Stanisław GALATA, Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 234 (1986), s. 31-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Wykorzystanie klas jakości w porządkowaniu informacji ekonomicznej w systemach zarządzania = Utilization of Quality Classes in Economic Information Arrangement in Management Systems / Stanisław GALATA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 185 (1984), s. 51-59. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Problemy wyboru struktur językowych w systemach informacyjnych = The Choice of Language Structures in Information Systems / Stanisław GALATA // Organizacja i Kierowanie. - nr 2 (1983), s. 263-270. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
27
Uwarunkowania procesu kształtowania informacji ekonomicznej wewnątrz systemu zarządzania = The Conditioning of the Process of Formation of Economic Information in Management System / Stanisław GALATA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1983. - 114 s. : il., tab., rys. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 58)
28
Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa. Cz. 2 = The Formation of the Top Management Staff of a Big Enterprise. Cz. 2 / Jan DZIADOŃ, Stanisław GALATA, Tadeusz SKARBEK, Jan TARGALSKI // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 25, nr 12 (276) (1981), s. 32-36. - Bibliogr. - ISSN 0860-4673
29
Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa. Cz. 1 = The Formation of the Top Management Personnel in Big Enterprise. Cz. 1 / Jan DZIADOŃ, Stanisław GALATA, Tadeusz SKARBEK, Jan TARGALSKI // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 25, nr 11 (275) (1981), s. 28-34. - ISSN 0860-4673
30
Propozycje metodyczne procesu ujednolicenia dokumentacji podstawowej = Methodical Proposals of the Basic Documentation Standarization Process / Jan Bętkowski, Stanisław GALATA // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 24, nr 4 (256) (1980), s. 19-24. - ISSN 0860-4673
31
Informacyjne problemy zarządzania / Stanisław GALATA. - Kraków : PTE, 1978. - 79 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
32
Problemy informacyjne centralizacji zarządzania przedsiębiorstwem = On the Informational Problems Connected with the Centralization of Management / Stanisław GALATA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 98 (1978), s. 73-83. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
33
Metodologiczne uwarunkowania procesu kształtowania informacji ekonomicznej = Methodological Conditions of Shaping of Economic Information / Stanisław GALATA // Organizacja i Kierowanie. - nr 2 (1978), s. 153-160. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
34
Informacja ekonomiczna w procesach decyzyjnych = Economic Information in Decision Process / Stanisław GALATA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 82 (1976), s. 85-94. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
35
Czynniki centralizacji zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym / Stanisław GALATA ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1974. - 113 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / zespół: St. GALATA - kier. tematu, H. SMUTEK, J. FUDALIŃSKI, P. MARKIEWICZ, K. MACHACZKA, M. MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 78, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Uwarunkowania wyboru strategii firmy / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast" / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Zasoby niematerialne organizacji i ich wpływ na jej funkcjonowanie / Stanisław GALATA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 32 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu / Stanisław GALATA, Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1997]. - [27] k. : il. ; 30 cm
42
Kompetencje strategiczne menedżera w realizacji strategii małej i średniej firmy / Stanisław GALATA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Walas-Trębacz J., Galata S., (2007), Ocena efektywności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie, "Państwo i Społeczeństwo", nr 2(10), s. 167-182.
2
Galata S., (2004), Wprowadzenie do zarządzania strategicznego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 100, [2] s.
3
Galata S., (2004), Wiedza, informacja i intuicja w zarządzaniu organizacjami. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 22-38.
4
Galata S., (2004), Strategiczne zarządzanie organizacjami: wiedza, intuicja, strategie, etyka, Warszawa : Difin, 172, [2] s.
5
Galata S., (2003), Błędy w zarządzaniu jako czynniki wpływające na nieetyczne zachowanie się w działalności gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 111-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/55326654
6
Galata S., Smutek H., (2003), Czynniki kształtujące efektywność wybranych obszarów działalności małych i średnich firm. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 37-44.
7
Galata S., (2002), Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w okresie przemian, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 13-28; https://bazekon.uek.krakow.pl/14087
8
Strojny M., (2002), Zarządzanie wiedzą w strategii przedsiębiorstwa, Prom. Galata S., Kraków : , 209 k.
9
Galata S., (2002), Dylematy i błędy w działalności kierowniczej. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 182-190.
10
Galata S., (2002), Uwarunkowania systemów zarządzania organizacjami. [W:] Budzowski K. (red.), Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 147-165.
11
Galata S., (2001), Globalizacja zarządzania (uwarunkowania - proces - tendencje), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 7-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/9933
12
Fudaliński J., (2001), Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego, Prom. Galata S., Kraków : , 390 k.
13
Galata S., (2000), Informacja jako czynnik rozwoju organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 552, s. 31-39.
14
Galata S., (1998), Uwarunkowania rozwoju organizacji. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 46-47.
15
Smutek H., (1998), Wpływ potencjału kwalifikacyjnego przedsiębiorcy na funkcjonowanie małych i średnich firm, Prom. Galata S., Kraków : , 261 k.
16
Galata S., Fudaliński J., (1997), Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 23-36.
17
Galata S., (1997), Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w warunkach transformacji gospodarki polskiej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 104-108.
18
Galata S., (1994), Informacyjne uwarunkowania strategii zarządzania firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 444, s. 21-30.
19
Galata S., (1990), Uwarunkowania instrumentalizacji informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 317, s. 21-35.
20
Galata S., Machaczka J., (1990), Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 316, s. 19-33.
21
Targalski J., Galata S., Bednarczyk M., Smutek H., (1990), Modele strategii decyzyjnych w zarządzaniu. [W:] Stabryła A., Machaczka J. (kierownik tematu), Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze, s. 146-174.
22
Galata S., (1988), Informacyjne problemy zarządzania. [W:] Trzcieniecki J. (red.), Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 151-190.
23
Galata S., Teczke J., (1988), Uwarunkowania pracy dyrektora, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 271, s. 31-39.
24
Galata S., Machaczka J., (1986), Tendencje w kształtowaniu struktur organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 234, s. 31-56.
25
Galata S., (1984), Wykorzystanie klas jakości w porządkowaniu informacji ekonomicznej w systemach zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 185, s. 51-59.
26
Galata S., (1983), Problemy wyboru struktur językowych w systemach informacyjnych, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, s. 263-270.
27
Galata S., (1983), Uwarunkowania procesu kształtowania informacji ekonomicznej wewnątrz systemu zarządzania, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 58), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 114 s.
28
Dziadoń J., Galata S., Skarbek T., Targalski J., (1981), Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa. Cz. 2, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 25, nr 12 (276), s. 32-36.
29
Dziadoń J., Galata S., Skarbek T., Targalski J., (1981), Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa. Cz. 1, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 25, nr 11 (275), s. 28-34.
30
Bętkowski J., Galata S., (1980), Propozycje metodyczne procesu ujednolicenia dokumentacji podstawowej, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 24, nr 4 (256), s. 19-24.
31
Galata S., (1978), Informacyjne problemy zarządzania, Kraków : PTE, 79 s.
32
Galata S., (1978), Problemy informacyjne centralizacji zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 98, s. 73-83.
33
Galata S., (1978), Metodologiczne uwarunkowania procesu kształtowania informacji ekonomicznej, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, s. 153-160.
34
Galata S., (1976), Informacja ekonomiczna w procesach decyzyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 82, s. 85-94.
35
Galata S., (1974), Czynniki centralizacji zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 113 k.
36
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Machaczka M., Galata S., (2002), Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78, [3] k.
37
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
38
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
39
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast", Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
40
Galata S., (1998), Zasoby niematerialne organizacji i ich wpływ na jej funkcjonowanie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 k.
41
Galata S., Markiewicz P., Smutek H., (1997), Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [27] k.
42
Galata S., (1996), Kompetencje strategiczne menedżera w realizacji strategii małej i średniej firmy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
1
@article{UEK:2165726081,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Stanisław Galata",
title = "Ocena efektywności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie",
journal = "Państwo i Społeczeństwo",
number = "2(10)",
pages = "167-182",
year = "2007",
}
2
@book{UEK:2168220936,
author = "Stanisław Galata",
title = "Wprowadzenie do zarządzania strategicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-231-6",
}
3
@unpublished{UEK:2168258894,
author = "Stanisław Galata",
title = "Wiedza, informacja i intuicja w zarządzaniu organizacjami",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "22-38",
year = "2004",
}
4
@book{UEK:2168220934,
author = "Stanisław Galata",
title = "Strategiczne zarządzanie organizacjami : wiedza, intuicja, strategie, etyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-432-1",
}
5
@article{UEK:2168221000,
author = "Stanisław Galata",
title = "Błędy w zarządzaniu jako czynniki wpływające na nieetyczne zachowanie się w działalności gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "111-120",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/55326654},
}
6
@inbook{UEK:2168221480,
author = "Stanisław Galata and Halina Smutek",
title = "Czynniki kształtujące efektywność wybranych obszarów działalności małych i średnich firm",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "37-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-175-1",
}
7
@article{UEK:2168227210,
author = "Stanisław Galata",
title = "Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w okresie przemian",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "13-28",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14087},
}
8
@unpublished{UEK:2168308281,
author = "Mariusz Strojny",
title = "Zarządzanie wiedzą w strategii przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
9
@inbook{UEK:2168226439,
author = "Stanisław Galata",
title = "Dylematy i błędy w działalności kierowniczej",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "182-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
10
@inbook{UEK:2166291770,
author = "Stanisław Galata",
title = "Uwarunkowania systemów zarządzania organizacjami",
booktitle = "Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie",
pages = "147-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-916758-5-8",
}
11
@article{UEK:2168234802,
author = "Stanisław Galata",
title = "Globalizacja zarządzania : (uwarunkowania - proces - tendencje)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "7-19",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9933},
}
12
@unpublished{UEK:2168276457,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
13
@article{UEK:2168238714,
author = "Stanisław Galata",
title = "Informacja jako czynnik rozwoju organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "552",
pages = "31-39",
year = "2000",
}
14
@inbook{UEK:2168226102,
author = "Stanisław Galata",
title = "Uwarunkowania rozwoju organizacji",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "46-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
15
@unpublished{UEK:2168312421,
author = "Halina Smutek",
title = "Wpływ potencjału kwalifikacyjnego przedsiębiorcy na funkcjonowanie małych i średnich firm",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
16
@article{UEK:2168237766,
author = "Stanisław Galata and Janusz Fudaliński",
title = "Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "23-36",
year = "1997",
}
17
@inbook{UEK:2168239424,
author = "Stanisław Galata",
title = "Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w warunkach transformacji gospodarki polskiej",
booktitle = "Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku",
pages = "104-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-901550-6-0",
}
18
@article{UEK:2168234282,
author = "Stanisław Galata",
title = "Informacyjne uwarunkowania strategii zarządzania firmą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "444",
pages = "21-30",
year = "1994",
}
19
@article{UEK:2168283389,
author = "Stanisław Galata",
title = "Uwarunkowania instrumentalizacji informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "317",
pages = "21-35",
year = "1990",
url = {},
}
20
@article{UEK:2168283341,
author = "Stanisław Galata and Józef Machaczka",
title = "Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "316",
pages = "19-33",
year = "1990",
}
21
@unpublished{UEK:2168232782,
author = "Jan Targalski and Stanisław Galata and Małgorzata Bednarczyk and Halina Smutek",
title = "Modele strategii decyzyjnych w zarządzaniu",
booktitle = "Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze",
pages = "146-174",
year = "1990",
}
22
@inbook{UEK:2168345808,
author = "Stanisław Galata",
title = "Informacyjne problemy zarządzania",
booktitle = "Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "151-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
23
@article{UEK:2168246248,
author = "Stanisław Galata and Janusz Teczke",
title = "Uwarunkowania pracy dyrektora",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "271",
pages = "31-39",
year = "1988",
}
24
@article{UEK:2168239784,
author = "Stanisław Galata and Józef Machaczka",
title = "Tendencje w kształtowaniu struktur organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "234",
pages = "31-56",
year = "1986",
}
25
@article{UEK:2168261428,
author = "Stanisław Galata",
title = "Wykorzystanie klas jakości w porządkowaniu informacji ekonomicznej w systemach zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "185",
pages = "51-59",
year = "1984",
}
26
@article{UEK:2168338967,
author = "Stanisław Galata",
title = "Problemy wyboru struktur językowych w systemach informacyjnych",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2",
pages = "263-270",
year = "1983",
}
27
@book{UEK:2168283697,
author = "Stanisław Galata",
title = "Uwarunkowania procesu kształtowania informacji ekonomicznej wewnątrz systemu zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1983",
issn = "0209-1674",
}
28
@article{UEK:2168369300,
author = "Jan Dziadoń and Stanisław Galata and Tadeusz Skarbek and Jan Targalski",
title = "Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa",
journal = "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)",
number = "R. 25, 12 (276)",
pages = "32-36",
year = "1981",
}
29
@article{UEK:2168369298,
author = "Jan Dziadoń and Stanisław Galata and Tadeusz Skarbek and Jan Targalski",
title = "Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa",
journal = "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)",
number = "R. 25, 11 (275)",
pages = "28-34",
year = "1981",
}
30
@article{UEK:2168369322,
author = "Jan Bętkowski and Stanisław Galata",
title = "Propozycje metodyczne procesu ujednolicenia dokumentacji podstawowej",
journal = "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)",
number = "R. 24, 4 (256)",
pages = "19-24",
year = "1980",
}
31
@book{UEK:2168366502,
author = "Stanisław Galata",
title = "Informacyjne problemy zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1978",
}
32
@article{UEK:2168250726,
author = "Stanisław Galata",
title = "Problemy informacyjne centralizacji zarządzania przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "98",
pages = "73-83",
year = "1978",
}
33
@article{UEK:2168338961,
author = "Stanisław Galata",
title = "Metodologiczne uwarunkowania procesu kształtowania informacji ekonomicznej",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2",
pages = "153-160",
year = "1978",
}
34
@article{UEK:2168242376,
author = "Stanisław Galata",
title = "Informacja ekonomiczna w procesach decyzyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "82",
pages = "85-94",
year = "1976",
}
35
@unpublished{UEK:2168305483,
author = "Stanisław Galata",
title = "Czynniki centralizacji zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
36
@unpublished{UEK:2168258834,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka and Małgorzata Machaczka and Stanisław Galata",
title = "Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
37
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Stanisław Galata and Ewa Belniak and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński and Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka and Piotr Markiewicz and Małgorzata Rojek",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
38
@unpublished{UEK:2168276383,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
39
@unpublished{UEK:2168276385,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego Piast",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
40
@unpublished{UEK:2168328983,
author = "Stanisław Galata",
title = "Zasoby niematerialne organizacji i ich wpływ na jej funkcjonowanie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
41
@unpublished{UEK:2168329769,
author = "Stanisław Galata and Piotr Markiewicz and Halina Smutek",
title = "Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
42
@unpublished{UEK:2168328955,
author = "Stanisław Galata",
title = "Kompetencje strategiczne menedżera w realizacji strategii małej i średniej firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID