Publications of the selected author
1

Title:
Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE = Intellectual Capital - Poland vs Selected Countries of European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 475-481. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 597)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292773
article
2

Title:
Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego = An Analysis of the Level and Structure of Local Government Debt in the Świętokrzyskie Province
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 829 (2010) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53191
article
3

Title:
Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego = Public Debt and its Sources in Local Government Institutions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 796 (2009) , s. 151-164. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50033
article
4

Title:
Główne determinanty kosztów pracy = Principal Determinants of the Labour Costs
Source:
Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008, s. 213-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-50-0
Nr:
2165641875
chapter in monograph
5

Title:
Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005
Source:
Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, 2007, s. 66-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-16-5
Nr:
2166713334
chapter in monograph
6

Title:
Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej = Budgeting for Enterprises and the Neo-classical Theory of Production
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 735 (2007) , s. 25-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51066
article
7

Title:
Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju = Public Utility Investments and their Main Development Determinants
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 752 (2007) , s. 137-146. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50920
article
8

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Koszty jako element oceny efektywności działania współczesnego przedsiębiorstwa
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 351-361 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165987952
chapter in conference materials
See main document
9

Title:
Dowodowa funkcja rachunkowości = The Evidence Function of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 735 (2007) , s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51067
article
10

Title:
Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości i dyrektyw Unii Europejskiej
Source:
Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską / red. Andrzej Szplit - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2006, s. 25-37 - Bibliogr.
ISBN:
83-60056-15-3
Nr:
2168303165
chapter in conference materials
11

Title:
Dylematy budżetowania przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych = The Dylemmas of Farm Enterprise Budgeting
Source:
Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 2] / red. nauk. Lech Pałasz - Szczecin; Ostrołęka: Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006, s. 801-808. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-921234-2-5
Nr:
2168281723
chapter in monograph
12

Title:
Kontrolna funkcja rachunkowości = The Control Function of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 691 (2006) , s. 31-42. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52654
article
13

Title:
Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 158-180
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166521481
chapter in textbook
See main document
14

Title:
Rola uproszczonej i pełnej ewidencji w zarządzaniu współczesną jednostką gospodarczą
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 9, nr 2 (2005) , s. 115-123. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji - Bibliogr.
Nr:
2166248571
article
15

Title:
Analityczna funkcja rachunkowości = The Analytical Function of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 619 (2004) , s. 49-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219246
article
16

Title:
Rachunek kosztów jako czynnik kształtujący pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 139-146. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2166339391
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian = Food Consumption in Poland - Tendencies and Determinants of Changes
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 5 (2004) , s. 104-118. - Tytuł zeszytu: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168237138
article
18

Title:
Cybernetic and Contract Approach to the Accounting Functions
Source:
General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 33-62. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-3-5
Nr:
2168225286
chapter in conference materials
See main document
19

Title:
Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2003, s. 56-69 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273796
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Cybernetic and Contract Aspects of the Accounting Functions
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2002, s. 72-107. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-788/2/Magazyn
Nr:
2168274144
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Informacyjna funkcja rachunkowości = The Information Function of Accountancy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 553 (2000) , s. [139]-149. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259446
article
22

Title:
Organizacja księgowości w firmie handlowej i przemysłowej
Source:
Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 140-168
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168271942
chapter in textbook
See main document
23

Title:
Leasing jako źródło finansowania przedsięwzięć rozwojowych
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1/2 (1999) , s. 29-32
Nr:
2168284453
article
24

Title:
Współczesne znaczenie terminu rachunkowość
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1998) , s. 11-18 - Bibliogr.
Nr:
2168269320
article
1
Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE = Intellectual Capital - Poland vs Selected Countries of European Union / Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 597). - nr 57 (2010), s. 475-481. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf. - ISSN 1896-382X
2
Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego = An Analysis of the Level and Structure of Local Government Debt in the Świętokrzyskie Province / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 149-162. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170628916. - ISSN 1898-6447
3
Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego = Public Debt and its Sources in Local Government Institutions / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 151-164. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163970653. - ISSN 1898-6447
4
Główne determinanty kosztów pracy = Principal Determinants of the Labour Costs / Helena ZIELIŃSKA // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008. - S. 213-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-50-0
5
Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005 / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // W: Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, 2007. - S. 66-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-16-5
6
Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej = Budgeting for Enterprises and the Neo-classical Theory of Production / Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007), s. 25-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135327229. - ISSN 0208-7944
7
Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju = Public Utility Investments and their Main Development Determinants / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 137-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153762211. - ISSN 1898-6447
8
Koszty jako element oceny efektywności działania współczesnego przedsiębiorstwa / Helena ZIELIŃSKA // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 351-361. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
9
Dowodowa funkcja rachunkowości = The Evidence Function of Accounting / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007), s. 57-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135586432. - ISSN 0208-7944
10
Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości i dyrektyw Unii Europejskiej / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // W: Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2006. - S. 25-37. - Bibliogr. - ISBN 83-60056-15-3
11
Dylematy budżetowania przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych = The Dylemmas of Farm Enterprise Budgeting / Helena ZIELIŃSKA // W: Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 2] / red. nauk. Lech Pałasz. - Szczecin; Ostrołęka: Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006. - S. 801-808. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-921234-2-5
12
Kontrolna funkcja rachunkowości = The Control Function of Accounting / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 691 (2006), s. 31-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105227516. - ISSN 0208-7944
13
Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 158-180. - ISBN 83-7252-287-1
14
Rola uproszczonej i pełnej ewidencji w zarządzaniu współczesną jednostką gospodarczą / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 9, nr 2 (2005), s. 115-123. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
15
Analityczna funkcja rachunkowości = The Analytical Function of Accounting / Helena KUREK, Helena Zielińska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 619 (2004), s. 49-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/57812677. - ISSN 0208-7944
16
Rachunek kosztów jako czynnik kształtujący pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa / Helena ZIELIŃSKA // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 139-146. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
17
Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian = Food Consumption in Poland - Tendencies and Determinants of Changes / Helena ZIELIŃSKA, Kazimierz ZIELIŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 5 (2004), s. 104-118. - Summ.. - Tytuł zeszytu: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/10_zielinscy.pdf. - ISSN 1898-5084
18
Cybernetic and Contract Approach to the Accounting Functions / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // W: General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - S. 33-62. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-3-5
19
Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2003), s. 56-69. - Bibliogr.
20
Cybernetic and Contract Aspects of the Accounting Functions / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2002), s. 72-107. - Summ. - Bibliogr.
21
Informacyjna funkcja rachunkowości = The Information Function of Accountancy / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 553 (2000), s. [139]-149. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Organizacja księgowości w firmie handlowej i przemysłowej / Helena ZIELIŃSKA // W: Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 140-168. - ISBN 83-7252-010-0
23
Leasing jako źródło finansowania przedsięwzięć rozwojowych / Helena ZIELIŃSKA // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1/2 (1999), s. 29-32. - ISSN 1230-9850
24
Współczesne znaczenie terminu rachunkowość / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1998), s. 11-18. - Bibliogr. - ISSN 1230-9850
1
Zielińska H., (2010), Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, s. 475-481; http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf
2
Kurek H., Zielińska H., (2010), Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 149-162; https://bazekon.uek.krakow.pl/170628916
3
Kurek H., Zielińska H., (2009), Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 151-164; https://bazekon.uek.krakow.pl/163970653
4
Zielińska H., (2008), Główne determinanty kosztów pracy. [W:] Reichel M. (red.), Polska w Unii Europejskiej, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 213-222.
5
Kurek H., Zielińska H., (2007), Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005. [W:] Szplit A. (red.), Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, s. 66-79.
6
Zielińska H., (2007), Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 25-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/135327229
7
Kurek H., Zielińska H., (2007), Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 137-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762211
8
Zielińska H., (2007), Koszty jako element oceny efektywności działania współczesnego przedsiębiorstwa. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 351-361.
9
Kurek H., Zielińska H., (2007), Dowodowa funkcja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 57-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/135586432
10
Kurek H., Zielińska H., (2006), Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości i dyrektyw Unii Europejskiej. [W:] Szplit A. (red.), Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską, Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, s. 25-37.
11
Zielińska H., (2006), Dylematy budżetowania przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych. [W:] Pałasz L. (red.), Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, [T. 2], Szczecin : Akademia Rolnicza; Ostrołęka: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, s. 801-808.
12
Kurek H., Zielińska H., (2006), Kontrolna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 691, s. 31-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/105227516
13
Kurek H., Zielińska H., (2005), Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 158-180.
14
Kurek H., Zielińska H., (2005), Rola uproszczonej i pełnej ewidencji w zarządzaniu współczesną jednostką gospodarczą, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 9, nr 2, s. 115-123.
15
Kurek H., Zielińska H., (2004), Analityczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 619, s. 49-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/57812677
16
Zielińska H., (2004), Rachunek kosztów jako czynnik kształtujący pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 139-146.
17
Zielińska H., Zieliński K., (2004), Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 5, s. 104-118; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/10_zielinscy.pdf
18
Kurek H., Zielińska H., (2003), Cybernetic and Contract Approach to the Accounting Functions. [W:] Dobija M. (red.), General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 33-62.
19
Kurek H., Zielińska H., (2003), Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3, s. 56-69.
20
Kurek H., Zielińska H., (2002), Cybernetic and Contract Aspects of the Accounting Functions. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2, s. 72-107.
21
Kurek H., Zielińska H., (2000), Informacyjna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 553, s. [139]-149.
22
Zielińska H., (1999), Organizacja księgowości w firmie handlowej i przemysłowej. [W:] Dobija M. (red.), Organizacja rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 140-168.
23
Zielińska H., (1999), Leasing jako źródło finansowania przedsięwzięć rozwojowych, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 1/2, s. 29-32.
24
Kurek H., Zielińska H., (1998), Współczesne znaczenie terminu rachunkowość, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 2, s. 11-18.
1
@article{UEK:2168292773,
author = "Helena Zielińska",
title = "Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "57",
pages = "475-481",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf},
issn = "1640-6818",
}
2
@article{UEK:53191,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "149-162",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170628916},
}
3
@article{UEK:50033,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "151-164",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163970653},
}
4
@inbook{UEK:2165641875,
author = "Helena Zielińska",
title = "Główne determinanty kosztów pracy",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej",
pages = "213-222",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec",
year = "2008",
isbn = "978-83-60822-50-0",
}
5
@inbook{UEK:2166713334,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005",
booktitle = "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji",
pages = "66-79",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce",
year = "2007",
isbn = "978-83-60056-16-5",
}
6
@article{UEK:51066,
author = "Helena Zielińska",
title = "Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "735",
pages = "25-33",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135327229},
}
7
@article{UEK:50920,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "137-146",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153762211},
}
8
@inbook{UEK:2165987952,
author = "Helena Zielińska",
title = "Koszty jako element oceny efektywności działania współczesnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "351-361",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
9
@article{UEK:51067,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Dowodowa funkcja rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "735",
pages = "57-67",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135586432},
}
10
@inbook{UEK:2168303165,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości i dyrektyw Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską",
pages = "25-37",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji",
year = "2006",
isbn = "83-60056-15-3",
}
11
@inbook{UEK:2168281723,
author = "Helena Zielińska",
title = "Dylematy budżetowania przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych",
booktitle = "Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2]",
pages = "801-808",
adress = "Szczecin; Ostrołęka",
publisher = "Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna",
year = "2006",
isbn = "83-921234-2-5",
}
12
@article{UEK:52654,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Kontrolna funkcja rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "691",
pages = "31-42",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105227516},
}
13
@inbook{UEK:2166521481,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości w zarysie",
pages = "158-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-287-1",
}
14
@article{UEK:2166248571,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Rola uproszczonej i pełnej ewidencji w zarządzaniu współczesną jednostką gospodarczą",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 9, 2",
pages = "115-123",
adress = "",
year = "2005",
}
15
@article{UEK:2168219246,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Analityczna funkcja rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "619",
pages = "49-61",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/57812677},
}
16
@inbook{UEK:2166339391,
author = "Helena Zielińska",
title = "Rachunek kosztów jako czynnik kształtujący pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "139-146",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
17
@article{UEK:2168237138,
author = "Helena Zielińska and Kazimierz Zieliński",
title = "Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 5",
pages = "104-118",
year = "2004",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/10_zielinscy.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168225286,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Cybernetic and Contract Approach to the Accounting Functions",
booktitle = "General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference",
pages = "33-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-915196-3-5",
}
19
@unpublished{UEK:2168273796,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3",
pages = "56-69",
year = "2003",
}
20
@unpublished{UEK:2168274144,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Cybernetic and Contract Aspects of the Accounting Functions",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2",
pages = "72-107",
year = "2002",
}
21
@article{UEK:2168259446,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Informacyjna funkcja rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "553",
pages = "[139]-149",
year = "2000",
}
22
@inbook{UEK:2168271942,
author = "Helena Zielińska",
title = "Organizacja księgowości w firmie handlowej i przemysłowej",
booktitle = "Organizacja rachunkowości",
pages = "140-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-010-0",
}
23
@article{UEK:2168284453,
author = "Helena Zielińska",
title = "Leasing jako źródło finansowania przedsięwzięć rozwojowych",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "1/2",
pages = "29-32",
year = "1999",
}
24
@article{UEK:2168269320,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Współczesne znaczenie terminu rachunkowość",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "2",
pages = "11-18",
year = "1998",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID