Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Filozoficzne przesłanki pojednania : Philosophical Premises of Reconciliation
Source:
W kręgu myśli Romana Ingardena / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, s. 203-222. - Summ.
ISBN:
978-83-7505-896-3
Nr:
2168275861
chapter in conference materials
See main document
2

Author:
Andrzej D. Jankowicz , Leopold Zgoda , Emeric Solymossy , Robert D. Hisrich
Title:
Business Ethics in a Post-Command Economy : a Comparative Study of us and Polish Entrepreneurs
Source:
Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2003, s. 75-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-194-8
Nr:
2168247088
chapter in conference materials
See main document
3

Author:
Leopold Zgoda , Andrzej D. Jankowicz
Title:
Problem przetrwania
Source:
Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1999, s. 95-101
ISBN:
83-86957-33-6
Nr:
2168248312
chapter in conference materials
See main document
1
Filozoficzne przesłanki pojednania : Philosophical Premises of Reconciliation / Leopold ZGODA // W: W kręgu myśli Romana Ingardena / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011. - S. 203-222. - Summ. - ISBN 978-83-7505-896-3
2
Business Ethics in a Post-Command Economy : a Comparative Study of us and Polish Entrepreneurs / Andrew D. Jankowicz, Leopold Zgoda, Emeric Solymossy, Robert D. Hisrich // W: Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI . - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2003. - S. 75-100. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-194-8
3
Problem przetrwania / Leopold ZGODA, Andrzej Jankowicz // W: Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1999. - S. 95-101. - ISBN 83-86957-33-6
1
Zgoda L., (2011), Filozoficzne przesłanki pojednania : Philosophical Premises of Reconciliation. [W:] WĘGRZECKI A. (red.), W kręgu myśli Romana Ingardena, Kraków : Wydawnictwo WAM, s. 203-222.
2
Jankowicz A., Zgoda L., Solymossy E., Hisrich R., (2003), Business Ethics in a Post-Command Economy : a Comparative Study of us and Polish Entrepreneurs. [W:] POMORSKI (red.), Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 75-100.
3
Zgoda L., Jankowicz A., (1999), Problem przetrwania. [W:] WĘGRZECKI A. (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 95-101.
1
@inbook{UEK:2168275861,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Filozoficzne przesłanki pojednania : Philosophical Premises of Reconciliation",
booktitle = "W kręgu myśli Romana Ingardena",
pages = "203-222",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2011",
isbn = "978-83-7505-896-3",
}
2
@inbook{UEK:2168247088,
author = "Andrzej D. Jankowicz and Leopold Zgoda and Emeric Solymossy and Robert D. Hisrich",
title = "Business Ethics in a Post-Command Economy : a Comparative Study of us and Polish Entrepreneurs",
booktitle = "Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension",
pages = "75-100",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2003",
isbn = "83-7252-194-8",
}
3
@inbook{UEK:2168248312,
author = "Leopold Zgoda and Andrzej D. Jankowicz",
title = "Problem przetrwania",
booktitle = "Etyczne fundamenty gospodarowania",
pages = "95-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1999",
isbn = "83-86957-33-6",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID