Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Filozoficzne przesłanki pojednania : Philosophical Premises of Reconciliation
Source:
W kręgu myśli Romana Ingardena / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, s. 203-222. - Summ.
ISBN:
978-83-7505-896-3
Nr:
2168275861
chapter in conference materials
See main document
2

Title:
O pracy nad sobą dla innych
Source:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 7-14
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165696021
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Andrzej D. Jankowicz , Leopold Zgoda , Emeric Solymossy , Robert D. Hisrich
Title:
Business Ethics in a Post-Command Economy : a Comparative Study of us and Polish Entrepreneurs
Source:
Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2003, s. 75-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-194-8
Nr:
2168247088
chapter in conference materials
See main document
4

Author:
Title:
Modne słowo "biznes" = The Fashionable Word "Business"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 576 (2002) , s. 81-85. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168231392
article
5

Author:
Andrzej D. Jankowicz , Leopold Zgoda
Title:
Etyczne postawy polskich menedżerów : religia i charakter zatrudnienia
Source:
Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2001, s. 233-244 - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-13266-3 ; 83-01-13266-9
Nr:
2168227754
chapter in monograph
6

Author:
Title:
The Studied Lecturer
Source:
Eksperyment. - nr 4 (2000) , s. 1, 12
Nr:
2168357850
unreviewed article
7

Author:
Leopold Zgoda , Andrzej D. Jankowicz
Title:
Problem przetrwania
Source:
Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1999, s. 95-101
ISBN:
83-86957-33-6
Nr:
2168248312
chapter in conference materials
See main document
8

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Etyka zawodowa w biznesie", Ustroń, Polska, od 1998-02-26 do 1998-02-28
Title:
Samorządność i przedsiębiorczość = Autonomy and Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - vol. 2, nr 1 (1998) , s. 46-52. - Tytuł numeru: Etyka zawodowa w biznesie
Nr:
2168281479
article
9

Author:
Title:
Etos - filozofią moralną
Source:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 30-31
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238540
chapter in academic script
See main document
10

Author:
Title:
Budowanie ładu moralnego = Creation of the Moral Order
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 363 (1992) , s. 51-63. - Summ., rez.
Nr:
2168273288
article
11

Author:
Title:
Spór: Witkacy - Kotarbiński = Polemics: Witkacy - Kotarbiński
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 310 (1990) , s. 95-106. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168248552
article
12

Author:
Title:
Wobec największych zagrożeń
Source:
Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988, s. 43-50
Nr:
2168335019
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Czy technika musi niszczyć przyrodę? = Must Technology Destroy Nature?
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 218 (1986) , s. 19-35. - Summ., rez.
Nr:
2168248922
article
14

Author:
Title:
Metaprakseologia Tadeusza Kotarbińskiego = Tadeusz Kotarbiński's Metapraxiology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 198 (1984) , s. 149-165
Nr:
2168246214
article
15

Title:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982
Physical description:
208 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168273004
academic script
16

Author:
Title:
Nowoczesność jako negacja tradycji = Modernity VS Negation of Tradition
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 (1981) , s. 305-322. - Rez., summ.
Nr:
2168234512
article
17

Title:
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981) , s. 1, 2
Nr:
2168243632
article
18

Title:
Marksistowska filozofia i socjologia : przewodnik metodyczno-bibliograficzny
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1980
Physical description:
39 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168346350
academic script
19

Author:
Title:
Uwagi w sprawie integracji nauk = Notes on the Integration of Sciences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 100 (1978) , s. 5-18. - Summ., rez.
Nr:
2168250834
article
20

Author:
Title:
Prakseologia jako nauka
Source:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976, s. 8-24 - Bibliogr.
Nr:
2168340367
chapter in textbook
See main document
21

Author:
Title:
Zasady prakseologii
Source:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976, s. 25-43 - Bibliogr.
Nr:
2168340369
chapter in textbook
See main document
22

Author:
Title:
Utylitaryzm na tle rozwoju angielskiego liberalizmu = Utilitarianism against the Background of English Liberalism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 69 (1975) , s. 17-44. - Summ., rez.
Nr:
2168249836
article
23

Author:
Title:
Herbert Spencer i zmierzch angielskiego utylitaryzmu
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
186 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/188
Nr:
2168306057
doctoral dissertation
24

Author:
Title:
Utylitaryzm w sensie specyficznym i historycznie właściwym = Utilitarianism in the Specific and Historically Proper Sense
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 46 (1972) , s. 47-61. - Rez., summ.
Nr:
2168250700
article
25

Author:
Title:
O naukowym charakterze filozofii praktycznej i jej teoretycznych podstawach : (analiza i krytyka poglądów Tadeusza Kotarbińskiego) = On the Scientific Nature of Practical Philosophy and Its Theoretical Foundations
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 28 (1965) , s. 27-40. - Rez., summ.
Nr:
2168285519
article
1
Filozoficzne przesłanki pojednania : Philosophical Premises of Reconciliation / Leopold ZGODA // W: W kręgu myśli Romana Ingardena / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011. - S. 203-222. - Summ. - ISBN 978-83-7505-896-3
2
O pracy nad sobą dla innych / Leszek KUSAK, Leopold Zgoda // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO . - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 7-14. - ISBN 978-83-60911-00-6
3
Business Ethics in a Post-Command Economy : a Comparative Study of us and Polish Entrepreneurs / Andrew D. Jankowicz, Leopold Zgoda, Emeric Solymossy, Robert D. Hisrich // W: Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI . - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2003. - S. 75-100. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-194-8
4
Modne słowo "biznes" = The Fashionable Word "Business" / Leopold ZGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 576 (2002), s. 81-85. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10665. - ISSN 0208-7944
5
Etyczne postawy polskich menedżerów : religia i charakter zatrudnienia / Andrzej D. Jankowicz, Leopold ZGODA // W: Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2001. - (Przedsiębiorczość). - S. 233-244. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13266-3 ; 83-01-13266-9
6
The Studied Lecturer / Leopold ZGODA // Eksperyment / Editor-in-Chief: Zbigniew PASZEK. - nr 4 (2000), s. 1, 12. - ISSN 1509-5975
7
Problem przetrwania / Leopold ZGODA, Andrzej Jankowicz // W: Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1999. - S. 95-101. - ISBN 83-86957-33-6
8
Samorządność i przedsiębiorczość = Autonomy and Enterprise / Leopold ZGODA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej / [red. zeszytu Kazimierz GÓRKA]. - vol. 2, nr 1 (1998), s. 46-52. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Etyka zawodowa w biznesie. - ISSN 1429-673X
9
Etos - filozofią moralną / Leopold ZGODA // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 30-31. - ISBN 83-87239-55-0
10
Budowanie ładu moralnego = Creation of the Moral Order / Leopold ZGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 363 (1992), s. 51-63. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
11
Spór: Witkacy - Kotarbiński = Polemics: Witkacy - Kotarbiński / Leopold ZGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 310 (1990), s. 95-106. - Summ., rez.
12
Wobec największych zagrożeń / Leopold ZGODA // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 43-50
13
Czy technika musi niszczyć przyrodę? = Must Technology Destroy Nature? / Leopold ZGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 (1986), s. 19-35. - Summ., rez.
14
Metaprakseologia Tadeusza Kotarbińskiego = Tadeusz Kotarbiński's Metapraxiology / Leopold ZGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 198 (1984), s. 149-165. - ISSN 0208-7944
15
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK, Adam STABRYŁA, Leopold ZGODA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
16
Nowoczesność jako negacja tradycji = Modernity VS Negation of Tradition / Leopold ZGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 ([1981]), s. 305-322. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
17
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi / A. IWASIEWICZ, J. JAWORSKI, A. SIKORSKI, J. STOLARCZYK, J. SZUMILAK, L. ZGODA, T. Syryjczyk // Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981), s. 1, 2. - ISSN 0208-7693
18
Marksistowska filozofia i socjologia : przewodnik metodyczno-bibliograficzny / Czesław PORĘBSKI, Leopold ZGODA. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1980. - 39 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
19
Uwagi w sprawie integracji nauk = Notes on the Integration of Sciences / Leopold ZGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 100 (1978), s. 5-18. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
20
Prakseologia jako nauka / Leopold ZGODA // W: Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976. - S. 8-24. - Bibliogr.
21
Zasady prakseologii / Leopold ZGODA // W: Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976. - S. 25-43. - Bibliogr.
22
Utylitaryzm na tle rozwoju angielskiego liberalizmu = Utilitarianism against the Background of English Liberalism / Leopold ZGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975), s. 17-44. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
23
Herbert Spencer i zmierzch angielskiego utylitaryzmu / Leopold ZGODA ; . - Kraków : , 1972. - 186 k. ; 30 cm. - Promotor: Leszek KASPRZYK. - Bibliogr.
24
Utylitaryzm w sensie specyficznym i historycznie właściwym = Utilitarianism in the Specific and Historically Proper Sense / Leopold ZGODA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972), s. 47-61. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
25
O naukowym charakterze filozofii praktycznej i jej teoretycznych podstawach (analiza i krytyka poglądów Tadeusza Kotarbińskiego) = On the Scientific Nature of Practical Philosophy and Its Theoretical Foundations / Leopold Zgoda // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 28 (1965), s. 27-40. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Zgoda L., (2011), Filozoficzne przesłanki pojednania : Philosophical Premises of Reconciliation. [W:] WĘGRZECKI A. (red.), W kręgu myśli Romana Ingardena, Kraków : Wydawnictwo WAM, s. 203-222.
2
Kusak L., Zgoda L., (2007), O pracy nad sobą dla innych. [W:] FILEK J., SOSENKO K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 7-14.
3
Jankowicz A., Zgoda L., Solymossy E., Hisrich R., (2003), Business Ethics in a Post-Command Economy : a Comparative Study of us and Polish Entrepreneurs. [W:] POMORSKI (red.), Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 75-100.
4
Zgoda L., (2002), Modne słowo "biznes", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 576, s. 81-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/10665
5
Jankowicz A., Zgoda L., (2001), Etyczne postawy polskich menedżerów : religia i charakter zatrudnienia. [W:] Gasparski W., Dietl J. (red.), Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 233-244.
6
Zgoda L., (2000), The Studied Lecturer, "Eksperyment : the In-House Magazine of the Cracow University of Economics", nr 4, s. 1, 12.
7
Zgoda L., Jankowicz A., (1999), Problem przetrwania. [W:] WĘGRZECKI A. (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 95-101.
8
Zgoda L., (1998), Samorządność i przedsiębiorczość, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej", vol. 2, nr 1, s. 46-52.
9
Zgoda L., (1998), Etos - filozofią moralną. [W:] Filek J. (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 30-31.
10
Zgoda L., (1992), Budowanie ładu moralnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 363, s. 51-63.
11
Zgoda L., (1990), Spór: Witkacy - Kotarbiński, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 310, s. 95-106.
12
Zgoda L., (1988), Wobec największych zagrożeń. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 43-50.
13
Zgoda L., (1986), Czy technika musi niszczyć przyrodę?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 218, s. 19-35.
14
Zgoda L., (1984), Metaprakseologia Tadeusza Kotarbińskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 198, s. 149-165.
15
Martyniak Z., Stabryła A., Zgoda L., (1982), Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 208 s.
16
Zgoda L., (1981), Nowoczesność jako negacja tradycji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 305-322.
17
Iwasiewicz A., Jaworski J., Sikorski A., Stolarczyk J., Szumilak J., Zgoda L., Syryjczyk T., (1981), Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi, "Gazeta Krakowska", nr 150 (10243), s. 1, 2.
18
Porębski C., Zgoda L., (1980), Marksistowska filozofia i socjologia: przewodnik metodyczno-bibliograficzny, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 39 s.
19
Zgoda L., (1978), Uwagi w sprawie integracji nauk, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 100, s. 5-18.
20
Zgoda L., (1976), Prakseologia jako nauka. [W:] Trzcieniecki J. (red.), Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 8-24.
21
Zgoda L., (1976), Zasady prakseologii. [W:] Trzcieniecki J. (red.), Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-43.
22
Zgoda L., (1975), Utylitaryzm na tle rozwoju angielskiego liberalizmu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 69, s. 17-44.
23
Zgoda L., (1972), Herbert Spencer i zmierzch angielskiego utylitaryzmu, Prom. Kasprzyk L., Kraków : , 186 k.
24
Zgoda L., (1972), Utylitaryzm w sensie specyficznym i historycznie właściwym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 46, s. 47-61.
25
Zgoda L., (1965), O naukowym charakterze filozofii praktycznej i jej teoretycznych podstawach (analiza i krytyka poglądów Tadeusza Kotarbińskiego), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 28, s. 27-40.
1
@inbook{UEK:2168275861,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Filozoficzne przesłanki pojednania : Philosophical Premises of Reconciliation",
booktitle = "W kręgu myśli Romana Ingardena",
pages = "203-222",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2011",
isbn = "978-83-7505-896-3",
}
2
@inbook{UEK:2165696021,
author = "Leszek Kusak and Leopold Zgoda",
title = "O pracy nad sobą dla innych",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "7-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
3
@inbook{UEK:2168247088,
author = "Andrzej D. Jankowicz and Leopold Zgoda and Emeric Solymossy and Robert D. Hisrich",
title = "Business Ethics in a Post-Command Economy : a Comparative Study of us and Polish Entrepreneurs",
booktitle = "Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension",
pages = "75-100",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2003",
isbn = "83-7252-194-8",
}
4
@article{UEK:2168231392,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Modne słowo biznes",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "576",
pages = "81-85",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10665},
}
5
@inbook{UEK:2168227754,
author = "Andrzej D. Jankowicz and Leopold Zgoda",
title = "Etyczne postawy polskich menedżerów : religia i charakter zatrudnienia",
booktitle = "Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy",
pages = "233-244",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-01-13266-3 ; 83-01-13266-9",
}
6
@article{UEK:2168357850,
author = "Leopold Zgoda",
title = "The Studied Lecturer",
journal = "Eksperyment",
number = "4",
pages = "1, 12",
year = "2000",
}
7
@inbook{UEK:2168248312,
author = "Leopold Zgoda and Andrzej D. Jankowicz",
title = "Problem przetrwania",
booktitle = "Etyczne fundamenty gospodarowania",
pages = "95-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1999",
isbn = "83-86957-33-6",
}
8
@article{UEK:2168281479,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Samorządność i przedsiębiorczość",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej",
number = "vol. 2, 1",
pages = "46-52",
adress = "",
year = "1998",
}
9
@inbook{UEK:2168238540,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Etos - filozofią moralną",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "30-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
10
@article{UEK:2168273288,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Budowanie ładu moralnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "363",
pages = "51-63",
year = "1992",
}
11
@article{UEK:2168248552,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Spór: Witkacy - Kotarbiński",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "310",
pages = "95-106",
year = "1990",
url = {},
}
12
@inbook{UEK:2168335019,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Wobec największych zagrożeń",
booktitle = "Wobec największych zagrożeń",
pages = "43-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1988",
}
13
@article{UEK:2168248922,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Czy technika musi niszczyć przyrodę?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "218",
pages = "19-35",
year = "1986",
}
14
@article{UEK:2168246214,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Metaprakseologia Tadeusza Kotarbińskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "198",
pages = "149-165",
year = "1984",
}
15
@book{UEK:2168273004,
author = "Zbigniew Martyniak and Adam Stabryła and Leopold Zgoda",
title = "Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
16
@article{UEK:2168234512,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Nowoczesność jako negacja tradycji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "305-322",
year = "1981",
}
17
@article{UEK:2168243632,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Janusz Jaworski and Andrzej Sikorski and Jadwiga Stolarczyk and Jan Szumilak and Leopold Zgoda and T. Syryjczyk",
title = "Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "150 (10243)",
pages = "1, 2",
year = "1981",
}
18
@book{UEK:2168346350,
author = "Czesław Porębski and Leopold Zgoda",
title = "Marksistowska filozofia i socjologia : przewodnik metodyczno-bibliograficzny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1980",
}
19
@article{UEK:2168250834,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Uwagi w sprawie integracji nauk",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "100",
pages = "5-18",
year = "1978",
}
20
@inbook{UEK:2168340367,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Prakseologia jako nauka",
booktitle = "Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania",
pages = "8-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
21
@inbook{UEK:2168340369,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Zasady prakseologii",
booktitle = "Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania",
pages = "25-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
22
@article{UEK:2168249836,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Utylitaryzm na tle rozwoju angielskiego liberalizmu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "69",
pages = "17-44",
year = "1975",
}
23
@unpublished{UEK:2168306057,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Herbert Spencer i zmierzch angielskiego utylitaryzmu",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
24
@article{UEK:2168250700,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Utylitaryzm w sensie specyficznym i historycznie właściwym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "46",
pages = "47-61",
year = "1972",
}
25
@article{UEK:2168285519,
author = "Leopold Zgoda",
title = "O naukowym charakterze filozofii praktycznej i jej teoretycznych podstawach : (analiza i krytyka poglądów Tadeusza Kotarbińskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "28",
pages = "27-40",
year = "1965",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID