Publications of the selected author

1

Title:
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 224-239
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334345
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 240-255
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334347
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Inwentaryzacja
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 797-818
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334369
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 52-56
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334327
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 631-641
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334357
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Zamknięcie roku a krąg kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 831-847
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334373
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 32-33
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334309
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Kontrakty długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 880-907
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334377
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Należności krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 190-201
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334343
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Wynik finansowy a dochód podatkowy
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 765-778
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334365
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Zapasy
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 167-182
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334339
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 95-103
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334271
chapter in book
See main document
13

Author:
Title:
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 3-7
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334289
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Physical description:
XL, 597 s.; 24 cm
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Access mode:
Nr:
2168334269
book
See related chapters
15

Author:
Title:
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 469-475
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334273
chapter in book
See main document
16

Title:
Leasing
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 848-879
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334375
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 183-189
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334341
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 819-830
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334371
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Środki trwałe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 87-126
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334331
chapter in monograph
See main document
20

Title:
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw
Source:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019) , s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded out of the financial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
Nr:
2168332605
article
21

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. LI-LII
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334379
preface / summary
See main document
22

Author:
Title:
Aktywa biologiczne
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 127-140
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334333
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 26-31
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334307
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Physical description:
LII, 1154 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334267
monograph
See related chapters
25

Title:
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 477-491
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334275
chapter in book
See main document
26

Author:
Title:
Ochrona danych osobowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 76-83
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334329
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Wartości niematerialne i prawne
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 141-162
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334335
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 364-395
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334353
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków = Determinants of Entrepreneurs' Bankruptcy in Poland - Systematics and Comparative Analysis of the Opinion of Management and Trustees
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 101, nr 157 (2019) , s. 9-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału badawczego (nr umowy 079/WZ-KR/02/2018/S/8079)
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168334249
article
30

Author:
Title:
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 34-36
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334315
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Trzpioła Katarzyna , Hołda Artur
Title:
Zmiany dla biur rachunkowych i innych podmiotów związane z wprowadzeniem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 815-820
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328919
chapter in book
See main document
32

Author:
Charchut Katarzyna , Hołda Artur
Title:
Transfer wartości niematerialnych i prawnych w kontekście kosztów uzyskania przychodów i ujęcia bilansowego
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 533-541
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328913
chapter in book
See main document
33

Title:
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych
Source:
Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018) , s. 3-11. - Streszcz.
Nr:
2168328921
article
34

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Instrukcje obiegu dokumentów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 289-352
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328875
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 193-255
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328869
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 257-277
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328871
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 3-112
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328861
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 279-288
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328873
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-428
Nr:
2168333607
doctoral dissertation
40

Author:
Title:
Rachunkowość organizacji non profit
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 135-192
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328867
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
LVIII, 1121 s.; 24 cm + CD-ROM
Series:
(Prawo w Praktyce)
Notes:
Na płycie CD znajdują się 134 wzory dokumentów, Bibliogr.
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328859
monograph
See related chapters
42

Title:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 525-535
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328883
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 847-863
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328889
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Listy kontrolne (checklist)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 495-521
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328881
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 745-755
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328917
chapter in book
See main document
46

Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 353-401
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328877
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Piotrowski Marek , Hołda Artur
Title:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 577-593
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328885
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1099-1121
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328891
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
XXXVI, 820 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328895
book
See related chapters
50

Title:
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
258 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-404
Nr:
2168335003
doctoral dissertation
51

Author:
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 255-272
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318855
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. XLI-XLIII
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328943
preface / summary
See main document
53

Author:
Title:
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 33-37
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328669
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Conference:
II Kongres Polskiej Rachunkowości, Warszawa, Polska, od 2017-06-05 do 2017-06-06
Title:
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy
Source:
Rachunkowość : dokonania i przyszłość / [red. nauk. Zbigniew Luty] - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017, s. 381-394. - Streszcz., summ.; artykuł opublikowany w "Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości", t. 56, nr 112 (2010) - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-411-2
Nr:
2168327277
chapter in conference materials
55

Author:
Piotrowski Marek , Hołda Artur
Title:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 551-567
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318863
chapter in monograph
See main document
56

Author:
Title:
Zapasy
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 121-136
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328677
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Kontrakty długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 735-762
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328845
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Bach Sebastian , Hołda Artur , Wieczorek Piotr
Title:
Instrukcja magazynowa
Source:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 439-448
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328611
chapter in book
59

Author:
Title:
Wynik finansowy a dochód podatkowy
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 619-632
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328831
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Instrukcje obiegu dokumentów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 283-346
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318859
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Hołda Artur , Adamik-Citak Małgorzata
Title:
Wpływ implementacji MSR/MSSF przez grupy kapitałowe notowane na GPW na skonsolidowane sprawozdanie finansowe = The Effect of the Mandatory Adoption of IFRS by Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017, s. 273-284. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-95-2
Nr:
2168324973
chapter in monograph
62

Conference:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Title:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Physical description:
457 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
conference materials
63

Author:
Bach Sebastian , Hołda Artur , Wieczorek Piotr
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 449-468
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328613
chapter in book
64

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 361-392
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328689
chapter in monograph
See main document
65

Author:
Adamek-Hyska Dorota , Barnik Paweł , Cellary Mieczysława , Cabała Adam , Dworak Elżbieta , Gierszewska Karolina , Hołda Artur , Jurga Jarosław , Lachiewicz Wojciech , Rotkiewicz Marek , Rudnicka Bożena , Staszel Anna
Title:
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
XXIV, 404 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8147-8
Nr:
2168328627
book
66

Author:
Title:
Рerception of Creative Accounting
Source:
Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì / red. M.Ì. Skripnik - Kiïv: KNUTD, 2017, s. 7-14 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7506-04-0
Nr:
2168321119
chapter in monograph
67

Author:
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 191-253
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318853
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
XLIII, [1], 868 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328629
monograph
See related chapters
69

Author:
Title:
Wartości niematerialne i prawne
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 97-116
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328673
chapter in monograph
See main document
70

Author:
Title:
Zamknięcie roku a krąg kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 687-703
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328841
chapter in monograph
See main document
71

Author:
Title:
Inwentaryzacja
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 663-676
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328837
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 907-929
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318865
chapter in monograph
See main document
73

Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 347-408
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318861
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Środki trwałe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 63-96
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328671
chapter in monograph
See main document
75

Author:
Title:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 273-282
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318857
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 417-438
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328609
chapter in book
77

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
XLIV, 957 s.; 24 cm + CD-ROM
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
Notes:
Dysk optyczny zawiera: wzór polityki rachunkowości na 2017 r., 91 wzorów dokumentów w postaci gotowych do pracy dokumentow Word, dokumentacja inwentaryzacyjna, Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168314989
monograph
See related chapters
78

Title:
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 53-62 - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Access mode:
Nr:
2168322243
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 677-686
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328839
chapter in monograph
See main document
80

Author:
Title:
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 31-32
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328667
chapter in monograph
See main document
81

Author:
Title:
Rachunkowość organizacji non profit
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 133-190
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318851
chapter in monograph
See main document
82

Title:
Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw = Analysis of Free Cash Flows as the Element of the Hazard Assessment of the Bankruptcy of Small and Average Enterprises
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 1 (2017) , s. 273-282. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319491
article
83

Title:
Należności krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 143-154
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328679
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 3-111
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318795
chapter in monograph
See main document
85

Title:
Leasing
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 704-734
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328843
chapter in monograph
See main document
86

Author:
Title:
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 25-30
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328665
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Piotrowski Marek , Hołda Artur
Title:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 471-487
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305555
chapter in monograph
See main document
88

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1-107
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305529
chapter in monograph
See main document
89

Title:
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World
Source:
China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016) , s. 205-225. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307241
article
90

Author:
Title:
Percepcja pojęcia "rachunkowość kreatywna" przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce = Perception of the Concept of Creative Accounting by the Polish Public and by Accounting Professionals
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 87, nr 143 (2016) , s. 43-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308041
article
91

Author:
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 157-173
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305545
chapter in monograph
See main document
92

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
XXXVI, 593 s.: il.; 24 cm + dysk optyczny CD-ROM
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305525
monograph
See related chapters
93

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 573-593
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305563
chapter in monograph
See main document
94

Author:
Kobiela-Pionnier Katarzyna , Bystrzycka Hanna , Kubas Mateusz , Prewysz-Kwinto Piotr , Voss Grażyna , Hołda Artur , Gierusz Jerzy , Kogut Joanna
Title:
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318237
chapter in monograph
95

Author:
Title:
Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych - ujęcie pragmatyczne : (materiały pomocnicze)
Publisher address:
Warszawa: Nova Skills, 2016
Physical description:
74 s.: rys., schematy; 29 cm
Nr:
2168305459
book
96

Title:
Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy = Pokaznik produktivnostì pracì ì valûtnij kurs v ekonomìcì Ukraïni = Labour Productivity and Exchange Rate in Ukrainian Economy
Source:
Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 2 (176) (2016) , s. 337-347. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168303287
article
97

Author:
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 109-155
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305541
chapter in monograph
See main document
98

Title:
The Effects of Bankruptcy on the Predictability of Price Formation Processes on Warsaw's Stock Market
Source:
e-Finanse. - vol. 12, nr 1 (2016) , s. 32-42. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168305587
article
99

Title:
Information-theoretic Approach to Quantifying Currency Risk
Source:
The Journal of Risk Finance. - vol. 17, iss. 1 (2016) , s. 93-109. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305071
article
100

Title:
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 155-162 - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310825
chapter in monograph
See main document
101

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Instrukcje obiegu dokumentów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 185-247
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305551
chapter in monograph
See main document
102

Author:
Title:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 175-184
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305549
chapter in monograph
See main document
103

Title:
Istota ekonofizyki = The Essence of Econophysics
Source:
Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 1 (84) (2015) , s. 108-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296581
article
104

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Instrukcje obiegu dokumentów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 161-232
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299247
chapter in monograph
See main document
105

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
XXII, 525 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299227
monograph
See related chapters
106

Author:
Piotrowski Marek , Hołda Artur
Title:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 473-489
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299249
chapter in monograph
See main document
107

Title:
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299829
chapter in monograph
See main document
108

Title:
Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW = The Effects of Bankruptcy on the Structural Complexity of the Price Changes on WSE
Source:
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. - nr 41 (2015) , s. 59-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297597
article
109

Author:
Title:
Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości
Publisher address:
Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2015
Physical description:
238 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-59-4
Nr:
2168300801
monograph
110

Author:
Title:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 151-160
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299243
chapter in monograph
See main document
111

Author:
Title:
Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information
Source:
Journal of Risk and Financial Management. - vol. 8, iss. 2 (2015) , s. 266-284. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305041
article
112

Conference:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Title:
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 99-116. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Access mode:
Nr:
2168294969
chapter in conference materials
113

Title:
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 193-202 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Accountancy of the Cracow Univesity of Economics (Project No. 014/WZ-KR/02/2015/S/5014)
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168304333
chapter in monograph
See main document
114

Author:
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 79-131
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299235
chapter in monograph
See main document
115

Author:
Hołda Artur , Adamik-Citak Małgorzata
Title:
Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych - podejście pragmatyczne = Valuation in Fair Value of Fixed Tangible Assets vs. the Value of Equity as a Result of IFRS Implementation in Polish Economic Reality - Pragmatic Approach
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 396 (2015) , s. 67-76. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. T. 2, Rachunkowość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297323
article
116

Title:
Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement = Spravedliva zarobìtna plata ta rozmìr pensìї v mežah teorìї vimìrûvannâ lûdskogo kapìtalu
Source:
Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 12 (174) (2015) , s. 302-311. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168299255
article
117

Author:
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 133-150
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299237
chapter in monograph
See main document
118

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1-77
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299231
chapter in monograph
See main document
119

Author:
Title:
Przewidywalność zmian cen instrumentów finansowych na GPW - ujęcie ekonofizyczne
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
204 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-318
Nr:
2168302255
doctoral dissertation
120

Title:
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?
Source:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 325-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168287659
chapter in monograph
See main document
121

Author:
Title:
Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
225 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-287
Nr:
2168289957
doctoral dissertation
122

Author:
Title:
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 105-119. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168280981
chapter in monograph
See main document
123

Title:
A Firm's Perspective on Econophysics-based Currency Risk Analysis = Perspektywa firmy w ekonofizycznej analizie ryzyka walutowego
Source:
Nauki o Finansach = Financial Sciences. - nr 4 (21) (2014) , s. 92-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168295849
article
124

Title:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Source:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. [41]-[46]. - Summ., rez. - Bibliogr.
Signature:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303225
chapter in unpublished scientific work
See main document
125

Title:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Source:
Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki. - vip. 6, č. 3 (2014) , s. 209-214. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168293727
article
126

Title:
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
246, [1] s.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość - Wydawnictwo C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
Nr:
2168289951
monograph
127

Title:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Source:
Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2014, s. [35]-[40]. - Summ., rez. - Bibliogr.
Signature:
NP-1494/Magazyn
Nr:
2168303295
chapter in unpublished scientific work
See main document
128

Author:
Hołda Artur , Malik Gabriela
Title:
Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli = Copula-Based Modeling the Correlations between Commodity Futures Prices Quoted on the CME
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 135 (2013) , s. 64-78. - Tytuł numeru: Analiza i wspomaganie decyzji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279035
article
129

Author:
Title:
Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych = Factors Determining the Fair Value Accounting in the Context of Financial Crisis
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 138-150. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168262950
article
See main document
130

Author:
Kobiela-Pionnier Katarzyna , Bystrzycka Hanna , Kubas Mateusz , Prewysz-Kwinto Piotr , Voss Grażyna , Hołda Artur , Gierusz Jerzy , Kogut Joanna
Title:
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298837
chapter in monograph
131

Author:
Title:
Zmiany iście rewolucyjne : z prof. Arturem Hołdą, wykładowcą krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, rozmawiamy o zmianach w podatkach i problemach polskiej gospodarki
Source:
Pracodawca2013. - nr 1 (177), s. 13-14
Access mode:
Nr:
2168302257
voice in discussion / interview
132

Author:
Title:
MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Physical description:
380, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość - Wydawnictwo C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-3352-6
Nr:
2168279005
monograph
133

Author:
Hołda Artur , Malik Gabriela
Title:
Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne = Conditional Variance Modeling of Returns of Soft Commodity Futures
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 135-143. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286089
article
134

Author:
Title:
Instrukcje obiegu dokumentów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 141-220
Series:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235320
chapter in monograph
See main document
135

Author:
Title:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej = Classical Variable Sampling Methods in Auditing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235020
article
See main document
136

Author:
Title:
Wieści z ZOD-ów
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 4 (49), s. 35. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275139
varia
See main document
137

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Instrukcja magazynowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 79-89
Series:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235318
chapter in monograph
See main document
138

Author:
Title:
UEK zostaje w Dębicy - rozmowa z Kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego
Source:
Miasto.Dębica.pl2012. - 30 maja. - [odczyt: 10.05.2016]
Access mode:
Nr:
2168305639
voice in discussion / interview
139

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Edition:
Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
Physical description:
X, 422 s.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Series:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
Notes:
Na okł.: Obowiązki płatników, księgowanie podatkowe, przechowywanie dokumentów, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obieg dokumentów, inwentaryzacja, kasa, magazyn, samochody służbowe, świadczenia niematerialne dla pracowników. Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje,
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235312
monograph
See related chapters
140

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 1-57
Series:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235314
chapter in monograph
See main document
141

Author:
Title:
Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania - ujęcie retrospektywne i prospektywne = Accounting as an Information System Management - Retrospective and Prospective Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012) , s. 125-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168273444
article
142

Author:
Title:
Wiosną i latem poczujemy kryzys
Source:
Pracodawca2012. - nr 3 (171), s. 8-9
Nr:
2168305707
voice in discussion / interview
143

Author:
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 59-77
Series:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235316
chapter in monograph
See main document
144

Author:
Title:
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości = Fair Value and the Prospective Nature of Accounting
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 118-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276749
chapter in unpublished scientific work
See main document
145

Author:
Title:
Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw = The Fair Value in Process of the Bankruptcy of Enterprises
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 126 (2012) , s. 69-79. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297201
article
146

Author:
Title:
Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej = Sampling Research in Internal Auditing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011) , s. s. 23-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227514
article
See main document
147

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Instrukcja magazynowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 77-87
Series:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220696
chapter in monograph
See main document
148

Author:
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 57-75
Series:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220690
chapter in monograph
See main document
149

Author:
Title:
Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 105-122 - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270832
chapter in unpublished scientific work
See main document
150

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 1-55
Series:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220686
chapter in monograph
See main document
151

Author:
Title:
Patronat UEK nad klasą menedżerską w Dębicy
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 1 (40), s. 33. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275107
varia
See main document
152

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Edition:
Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Physical description:
X, 394 s.; 24 cm + CD-ROM
Series:
(Beck Info Biznes)
Notes:
Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje,
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220676
monograph
See related chapters
153

Author:
Title:
Otwarcie wystawy papierów wartościowych ZOD Dębica
Source:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 7 czerwca (2011)
Access mode:
Nr:
2168305643
unreviewed article
154

Author:
Title:
Nowa sprawozdawczość i inne wyzwania dla branży
Source:
Pracodawca2011. - nr 2 (158), s. 10-11
Nr:
2168305705
voice in discussion / interview
155

Author:
Title:
Punkty zerowe (graniczne) w podatku dochodowym od osób fizycznych w polskich realiach gospodarczych = Zero Points (Border) in the Income Tax from Natural Persons in the Polish Economic Realities
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 7 (2011) , s. 127-148. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168243776
article
156

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Instrukcja obiegu dokumentów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 139-216
Series:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220700
chapter in monograph
See main document
157

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 83-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165043019
article
158

Author:
Title:
Przedsiębiorczy kontekst funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 83-109 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378138
chapter in monograph
See main document
159

Author:
Title:
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 7 (39), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274623
varia
See main document
160

Author:
Title:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej
Source:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA2010, s. 4-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/2/Magazyn
Nr:
2168280645
chapter in unpublished scientific work
See main document
161

Author:
Title:
Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych = The Relevance of Sampling in Financial Auditing and the Selection of Samples
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 35-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53114
article
See main document
162

Author:
Title:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 19-31 - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/2/Magazyn
Nr:
2168278351
chapter in unpublished scientific work
See main document
163

Author:
Title:
Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 8 (32), s. 35. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274493
varia
See main document
164

Author:
Title:
Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w branży budowlanej = Use of Decision Trees to Forecast the Bankruptcy of Enterprises in the Construction Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009) , s. 165-175. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50039
article
See main document
165

Author:
Title:
Rachunkowy i sprawozdawczy wymiar kontraktów budowlanych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. - nr 10 (2009) , s. 149-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168308339
article
166

Title:
Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
216 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-467-6
Nr:
51320
monograph
167

Author:
Title:
Wykorzystanie metod próbkowych w badaniu sprawozdań finansowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 120-136 - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278205
chapter in unpublished scientific work
See main document
168

Author:
Title:
Rachunkowość dla kadry zarządzającej
Publisher address:
Opole: , 2008
Physical description:
43 s.: il.; 30 cm + CD-ROM
Notes:
Materiał szkoleniowy - Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej, Opole 4-5 marca,
Nr:
2168305711
book
169

Author:
Title:
Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002 = Economic Factors Governing Enterprise Bankruptcy and its Extent in Poland, 1990-2002
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50911
article
See main document
170

Title:
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością
Publisher address:
Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007
Physical description:
198 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-24-2
Nr:
2165889989
monograph
171

Author:
Title:
Lulek Tomasz (1878-1962)
Source:
Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007, s. 69-79
ISBN:
978-83-7228-200-2
Nr:
2165774384
lexical items
172

Author:
Title:
Teoretyczne podstawy drzew decyzyjnych w kontekście prognozowania upadłości = Theory of Decision Trees in Prediction of Bankruptcy
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 36 (92) (2007) , s. 32-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50248
article
173

Author:
Title:
Istota drzew decyzyjnych i ich wykorzystanie w praktyce światowej i polskiej do prognozy upadłości - analiza przypadków
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 101-120 - Bibliogr.
Signature:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272714
chapter in unpublished scientific work
See main document
174

Author:
Title:
Sprawozdawczy wymiar zasady kontynuacji działalności
Source:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 125-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2164960781
chapter in conference materials
175

Author:
Title:
Prognozowanie upadłości z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i ich podstawy teoretyczne
Source:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 97-111 - Bibliogr.
Signature:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286593
chapter in unpublished scientific work
See main document
176

Author:
Kutera Małgorzata , Hołda Artur , Surdykowska Stanisława T.
Title:
Oszustwa księgowe : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2006
Physical description:
277 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-632-4
Nr:
52402
monograph
177

Author:
Title:
Oszustwa księgowe w praktyce
Source:
Biuletyn e-rachunkowość. - nr 9 (2006) . - [odczyt: 05.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231952
article
178

Author:
Title:
Podstawy wyceny wartości przedsiębiorstw
Source:
Szacowanie nieruchomości / red. Jerzy Dydenko - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2006, s. 433-452 - Bibliogr.
ISBN:
83-7416-253-8
Nr:
2168305209
chapter in monograph
179

Author:
Title:
Istota drzew decyzyjnych i możliwość ich wykorzystania w prognozowaniu upadłości jednostek produkcyjnych w polskich realiach gospodarczych = Essence of Decision Trees and Opportunities of Using Decision Trees for Prediction of Bankruptcy of Manufacture Companies in Polish Economic Conditions
Source:
Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006, s. 349-359. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
Nr:
2166175246
chapter in conference materials
180

Author:
Title:
Rachunkowość zarządcza : zbiór wykładów
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2006
Physical description:
65 s.: il.; 30 cm
Series:
(Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168305709
publishing series
181

Author:
Title:
Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych = The Going Concern Principle and Forecasting Bankruptcy in Polish Economic Conditions
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
286 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 174)
Notes:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-318-5
Nr:
52378
monograph
182

Title:
Rewizja finansowa
Edition:
Wyd. 1 (dodruk)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Na s. tyt. rok wyd. 2004., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-198-0
Nr:
2168238796
monograph
183

Author:
Title:
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości w kontekście oszustw
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Ireneusz GÓROWSKI, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ, Halina STAŃDO-GÓROWSKA2005, s. 35-69 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
Nr:
2168273180
chapter in unpublished scientific work
See main document
184

Author:
Title:
Metody oceny projektów inwestycyjnych
Publisher address:
[Kraków: , 2005
Physical description:
18 s.: il.; 30 cm
Notes:
Materiał szkoleniowy - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Sp. z o.o.,
Nr:
2168305717
book
185

Author:
Title:
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 272-303
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166522078
chapter in textbook
See main document
186

Author:
Title:
Wycena wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem jednostek badawczo-rozwojowych [dokument elektroniczny]
Source:
Wiadomości KSN / Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność". - nr 11-12A (104-105A) (2004) , s. 2-24. - [odczyt: 05.07.2012] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231930
article
187

Author:
Title:
System poznawczy oraz struktura rachunkowości i rewizji finansowej = Cognitive Systems and the Structure of Accounting and Financial Audits
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 (2004) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219192
article
See main document
188

Title:
Rewizja finansowa
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-198-0
Nr:
2168222916
monograph
189

Author:
Title:
Wybrane problemy konsolidacji sprawozdań finansowych z uwzględnieniem cen transferowych : (materiały pomocnicze)
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
38 s.: il.; 30 cm
Notes:
Materiał szkoleniowy - Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie, Kraków, 6 grudnia,
Nr:
2168305715
book
190

Author:
Title:
Ekonomiczne i statystyczne uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Jacek BARBURSKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Jerzy KUCHMACZ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Marcin JĘDRZEJCZYK, Katarzyna KLUSKA, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ2004, s. 86-102 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273600
chapter in unpublished scientific work
See main document
191

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia rachunkowości z uwzględnieniem podatku of towarów i usług : (materiały pomocnicze)
Publisher address:
Warszawa: , 2003
Physical description:
63 s.: il.; 30 cm
Notes:
Materiał szkoleniowy - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ; Zespół Ekspertów Manager w Krakowie, Warszawa, 11-12 sierpnia,
Nr:
2168305713
book
192

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 13 (69) numer specjalny (2003) , s. 116-133 - Bibliogr.
Nr:
2168278767
article
193

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce
Source:
Rachunkowość. - nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3 (2003) , s. 20-27
Nr:
2168231946
article
194

Author:
Title:
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych
Source:
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym / [red. Danuta KRZYWDA] - Warszawa: KIBR, 2003, s. 329-346 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-00-6
Nr:
2168235268
chapter in conference materials
See main document
195

Author:
Title:
Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Wojciech Nowak2003, s. 124-166 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273900
chapter in unpublished scientific work
See main document
196

Author:
Title:
Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce
Source:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 45-55 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221468
chapter in monograph
See main document
197

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Atestacja informacji ekonomicznych a oszustwa w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej = Attestation of Economic Data and Fraud in the Face of Polish Access to the European Union
Source:
Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Henryk Gurgul - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2003, s. 82-94. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; z. nr 1)
ISBN:
83-916937-0-8
Nr:
2168239440
chapter in monograph
198

Author:
Title:
Going-concern Principle from the Auditor's Point of View
Source:
General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 371-384. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-3-5
Nr:
2168225316
chapter in conference materials
See main document
199

Author:
Title:
Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja kwartyli = Evaluating Companies' Economic Situation Using Synthetic Standards - the Quartile Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 125-138. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223358
article
See main document
200

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Wojciech Nowak2003, s. 38-55 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168274825
chapter in unpublished scientific work
See main document
201

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Metody estymacji ryzyka oszustwa przez niezależnych audytorów
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 8 (64) numer specjalny (2002) , s. 75-85 - Bibliogr.
Nr:
2168284101
article
202

Author:
Title:
Wyzwania współczesności w rewizji finansowej = The Challenges of Modernity in Financial Auditing
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 263-272. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225112
chapter in conference materials
See main document
203

Author:
Title:
Syntetyczne mierniki oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw = The Synthetic Ratio in Estimation of Financial Condition
Source:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 227-236. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224934
chapter in monograph
See main document
204

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Model ryzyka badania sprawozdania finansowego w ramach teorii Dempstera-Shafera = Audit Risk Model Based on Dempster-Shafer Theory
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) (2002) , s. 56-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234714
article
205

Author:
Title:
Prognozowanie bankructwa w polskich realiach gospodarczych
Source:
Zarządzanie i Rozwój. - nr 28 (9/2002) (2002) , s. 18-20 - Bibliogr.
Nr:
2168231948
article
206

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki
Source:
Rachunkowość. - R. 53, nr 8 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 3 (14) (2002) , s. 11-20
Nr:
2168283943
article
207

Author:
Title:
Podstawowe koncepcje doboru istotności w badaniach sprawozdań finansowych = Basic Concepts in Selecting Materiality in Financial Statements' Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 562 (2002) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224246
article
See main document
208

Author:
Title:
Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich
Source:
Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 1 (36) (2002) , s. 42-46. - Streszcz.
Nr:
2168231934
article
209

Author:
Title:
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 11 (143) (2002) , s. 99-103 - Bibliogr.
Nr:
2168284387
article
210

Author:
Title:
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; skład zespołu: Dariusz WĘDZKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA2002, s. 41-62 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/2/Magazyn
Nr:
2168274112
chapter in unpublished scientific work
See main document
211

Author:
Title:
Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów upadłości jednostek w polskich realiach gospodarczych
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, s. 107-113 - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
83-88057-35-9
Nr:
2168279131
chapter in conference materials
212

Author:
Title:
Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej
Source:
Rachunkowość. - R. 52, nr 10 (2001) , s. 625-628
Nr:
2168252098
article
213

Author:
Title:
Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH
Source:
Rachunkowość. - R. 52, nr 5 (2001) , s. 306-310 - Bibliogr.
Nr:
2168252212
article
214

Author:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Title:
Systemy ekspertowe z logiką rozmytą w zarządzaniu ryzykiem badania sprawozdań finansowych = Expert Systems with Fuzzy Logic in Audit Risk Management
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 6 (62) (2001) , s. 46-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284115
article
215

Author:
Title:
Prognozowanie bankructwa w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Mieczysław DOBIJA, Paweł BIELAWSKI, Anna DĘBSKA-RUP, Alicja DZIUBA-BURCZYK, Artur HOŁDA, Marcin OSIKOWICZ, Dariusz WĘDZKI, Piotr WÓJTOWICZ2001, s. 1[86]-16[101] - Bibliogr.
Signature:
NP-788/1/Magazyn
Nr:
2168274283
chapter in unpublished scientific work
See main document
216

Author:
Title:
Podstawowe uwarunkowania i charakter rewizji ksiąg rachunkowych
Source:
Problemy Rachunkowości. - R. 2, nr 3 (6) (2001) , s. 3-7. - Streszcz.
Nr:
2168305223
article
217

Author:
Title:
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa - doświadczenia światowe = Use of Discriminant Analysis in Prediction of Bankruptcy - World Practice
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 5 (61) (2001) , s. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284111
article
218

Author:
Title:
Weryfikacja zasady kontynuacji działania w warunkach polskiej gospodarki
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) numer specjalny (2001) , s. 44-52 - Bibliogr.
Nr:
2168254042
article
219

Author:
Title:
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część II
Source:
Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 11 (23) (2000) , s. 67-69 - Bibliogr.
Nr:
2168252386
article
220

Author:
Title:
Kryterium istotności w rewizji sprawozdań finansowych
Source:
Rachunkowość. - R. 51, nr 1 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (2) (2000) , s. 17-24
Nr:
2168284119
article
221

Author:
Title:
Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
226 k.: il., załaczniki; 30 cm + Autoreferat : 14 s. , dyskietka
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/577
Nr:
2168284091
doctoral dissertation
222

Author:
Title:
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część I
Source:
Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 10 (22) (2000) , s. 34-37
Nr:
2168252384
article
223

Author:
Title:
Wskaźniki finansowe - pomocniczy instrument weryfikacji zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstw branży budowlanej = Financial Ratios - An Auxiliary Instrument for Verifying the Going Concern Principle in the Construction Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000) , s. [111]-128. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259438
article
See main document
224

Author:
Title:
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2000, s. 1[40]-15[54] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/8/Magazyn
Nr:
2168272542
chapter in unpublished scientific work
See main document
225

Author:
Conference:
Doroczna Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości, Spała, Polska, od 2000-09-13 do 2000-09-15
Title:
Dylematy ustalania i interpretacji wartości normatywnych w analizie wskaźnikowej
Source:
Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska] - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000, s. 126-134 - Bibliogr.
ISBN:
83-86939-57-5
Nr:
2168321367
chapter in conference materials
226

Author:
Title:
Problematyka istotności w rewizji finansowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]1999, s. 1[23]-21[42]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-184/7/Magazyn
Nr:
2168269506
chapter in unpublished scientific work
See main document
227

Author:
Title:
Organizacja i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej
Source:
Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 221-243
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168271952
chapter in textbook
See main document
228

Author:
Title:
Problematyka istotności w rewizji finansowej
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 52 (1999) , s. 5-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269276
article
229

Title:
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
319 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-016-X
Nr:
2168272314
textbook
230

Author:
Title:
Sylwetka i dorobek naukowy Profesora Tomasza Lulka = Profile and Scientific Output of Professor Tomasz Lulek
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]1998. - nr 504, s. 5-16. - Summ.
Nr:
2168262766
varia
See main document
231

Author:
Title:
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej = Evolution of Auditing and Its Role in Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 514 (1998) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259566
article
See main document
232

Author:
Title:
Wpływ stanów elektronowych metali przejściowych na strukturę pasmową matrycy ZnSe
Promotor:
Kisiel A.
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
96 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168305221
doctoral dissertation
233

Author:
Title:
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1997, s. 1[33]-18[50] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/5/Magazyn
Nr:
2168268880
chapter in unpublished scientific work
See main document
234

Author:
Title:
Ryzyko badania w weryfikacji sprawozdań finansowych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 38 (1997) , s. 11-24. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168284333
article
235

Author:
Conference:
III Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Kazimierz Dolny n/Wisłą, Polska, od 1997-09-11 do 1997-09-12
Title:
Wykorzystanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej w rachunkowości
Source:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1997, s. 55-64 - Bibliogr.
Nr:
2168305213
chapter in conference materials
236

Author:
Title:
Analiza wskaźnikowa jako pomocnicze narzędzie rewizji finansowej
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1997) , s. 36-49 - Bibliogr.
Nr:
2168268824
article
237

Author:
Title:
Analiza wskaźnikowa - pomocnicze narzędzie rewizji finansowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1996, s. 1[81]-26[106] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/4/Magazyn
Nr:
2168268220
chapter in unpublished scientific work
See main document
238

Author:
Title:
Analiza ryzyka w badaniu sprawozdań finansowych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1996, s. 1[42]-21[62]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-184/4/Magazyn
Nr:
2168268208
chapter in unpublished scientific work
See main document
239

Author:
Title:
Badania zgodności w rewizji sprawozdań finansowych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 35 numer specjalny (1996) , s. 52-54. - Referat na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Polanica Zdrój '96 - Bibliogr.
Nr:
2168268810
article
Unpublished documents:
1

Title:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości
Kierownik projektu:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2014
Physical description:
[95] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
078/WZ-KR/03/2014/S/4274
Signature:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303209
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
160/KR/1/2011/S/639
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270816
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
70 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz., summ. przy niektórych rozdziałach, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
32/KR/1/2010/S/545
Signature:
NP-1107/2/Magazyn
Nr:
2168280597
unpublished scientific work
See related chapters
1
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 224-239. - ISBN 978-83-8158-148-6
2
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 240-255. - ISBN 978-83-8158-148-6
3
Inwentaryzacja / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 797-818. - ISBN 978-83-8158-148-6
4
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 52-56. - ISBN 978-83-8158-148-6
5
Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych / Mariusz Pogoński, Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 631-641. - ISBN 978-83-8158-148-6
6
Zamknięcie roku a krąg kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 831-847. - ISBN 978-83-8158-148-6
7
Ogłaszanie sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 32-33. - ISBN 978-83-8158-148-6
8
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 880-907. - ISBN 978-83-8158-148-6
9
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 190-201. - ISBN 978-83-8158-148-6
10
Wynik finansowy a dochód podatkowy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 765-778. - ISBN 978-83-8158-148-6
11
Zapasy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 167-182. - ISBN 978-83-8158-148-6
12
Zmiany w ustawie o rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 95-103. - ISBN 978-83-8158-461-6
13
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 3-7. - ISBN 978-83-8158-148-6
14
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - XL, 597 s. ; 24 cm. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-8158-461-6
15
Zmiany w ustawie o rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 469-475. - ISBN 978-83-8158-461-6
16
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 848-879. - ISBN 978-83-8158-148-6
17
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 183-189. - ISBN 978-83-8158-148-6
18
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 819-830. - ISBN 978-83-8158-148-6
19
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 87-126. - ISBN 978-83-8158-148-6
20
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw / Anna STASZEL, Artur HOŁDA // Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019), s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529. - ISSN 2080-5993
21
Wprowadzenie / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. LI-LII. - ISBN 978-83-8158-148-6
22
Aktywa biologiczne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 127-140. - ISBN 978-83-8158-148-6
23
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 26-31. - ISBN 978-83-8158-148-6
24
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - LII, 1154 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-8158-148-6
25
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 477-491. - ISBN 978-83-8158-461-6
26
Ochrona danych osobowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 76-83. - ISBN 978-83-8158-148-6
27
Wartości niematerialne i prawne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 141-162. - ISBN 978-83-8158-148-6
28
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 364-395. - ISBN 978-83-8158-148-6
29
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków = Determinants of Entrepreneurs' Bankruptcy in Poland - Systematics and Comparative Analysis of the Opinion of Management and Trustees / Artur HOŁDA, Katarzyna Strojny // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 101, nr 157 (2019), s. 9-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=187265. - ISSN 1641-4381
30
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 34-36. - ISBN 978-83-8158-148-6
31
Zmiany dla biur rachunkowych i innych podmiotów związane z wprowadzeniem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu / Katarzyna Trzpioła, Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 815-820. - ISBN 978-83-812-8580-3
32
Transfer wartości niematerialnych i prawnych w kontekście kosztów uzyskania przychodów i ujęcia bilansowego / Katarzyna Charchut, Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 533-541. - ISBN 978-83-812-8580-3
33
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018), s. 3-11. - Streszcz. - ISSN 0481-5475
34
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 289-352. - ISBN 978-83-812-8583-4
35
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 193-255. - ISBN 978-83-812-8583-4
36
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 257-277. - ISBN 978-83-812-8583-4
37
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-112. - ISBN 978-83-812-8583-4
38
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 279-288. - ISBN 978-83-812-8583-4
39
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych / Anna STASZEL ; Promotor: Artur HOŁDA. - Kraków, 2018. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003371
40
Rachunkowość organizacji non profit / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 135-192. - ISBN 978-83-812-8583-4
41
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - LVIII, 1121 s. ; 24 cm + CD-ROM. - Na płycie CD znajdują się 134 wzory dokumentów. - Bibliogr. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-812-8583-4
42
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 525-535. - ISBN 978-83-812-8583-4
43
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment) / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 847-863. - ISBN 978-83-812-8583-4
44
Listy kontrolne (checklist) / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 495-521. - ISBN 978-83-812-8583-4
45
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 745-755. - ISBN 978-83-812-8580-3
46
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 353-401. - ISBN 978-83-812-8583-4
47
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 577-593. - ISBN 978-83-812-8583-4
48
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1099-1121. - ISBN 978-83-812-8583-4
49
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - XXXVI, 820 s. : il. ; 24 cm. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-812-8580-3
50
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce / Katarzyna Strojny ; Promotor: Artur HOŁDA; Promotor pomocniczy: Konrad GRABIŃSKI. - Kraków, 2017. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003340
51
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 255-272. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
52
Wprowadzenie / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. XLI-XLIII. - ISBN 978-83-8128-148-5
53
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 33-37. - ISBN 978-83-8128-148-5
54
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość : dokonania i przyszłość / [red. nauk. Zbigniew Luty]. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017. - S. 381-394. - Streszcz., summ.; artykuł opublikowany w "Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości", t. 56, nr 112 (2010). - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-411-2
55
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 551-567. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
56
Zapasy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 121-136. - ISBN 978-83-8128-148-5
57
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 735-762. - ISBN 978-83-8128-148-5
58
Instrukcja magazynowa / Sebastian Bach, Artur HOŁDA, Piotr Wieczorek // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 439-448. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
59
Wynik finansowy a dochód podatkowy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 619-632. - ISBN 978-83-8128-148-5
60
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 283-346. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
61
Wpływ implementacji MSR/MSSF przez grupy kapitałowe notowane na GPW na skonsolidowane sprawozdanie finansowe = The Effect of the Mandatory Adoption of IFRS by Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Artur HOŁDA, Małgorzata Adamik-Citak // W: Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017. - S. 273-284. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-95-2
62
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
63
Instrukcja kasowa / Sebastian Bach, Artur HOŁDA, Piotr Wieczorek // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 449-468. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
64
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 361-392. - ISBN 978-83-8128-148-5
65
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych / D. Adamek-Hyska, P. Barnik, M. Cellary, A. Cabała, E. Dworak, K. Gierszewska, A. HOŁDA, J. Jurga, W. Lachiewicz, M. Rotkiewicz, B. Rudnicka, A. STASZEL. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XXIV, 404 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - ISBN 978-83-812-8147-8
66
Рerception of Creative Accounting / Artur HOŁDA // W: Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì / red. M.Ì. Skripnik. - Kiïv : KNUTD, 2017. - S. 7-14. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7506-04-0
67
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 191-253. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
68
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XLIII, [1], 868 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8128-148-5
69
Wartości niematerialne i prawne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 97-116. - ISBN 978-83-8128-148-5
70
Zamknięcie roku a krąg kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 687-703. - ISBN 978-83-8128-148-5
71
Inwentaryzacja / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 663-676. - ISBN 978-83-8128-148-5
72
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 907-929. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
73
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 347-408. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
74
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 63-96. - ISBN 978-83-8128-148-5
75
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 273-282. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
76
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 417-438. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
77
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XLIV, 957 s. ; 24 cm + CD-ROM. - Dysk optyczny zawiera: wzór polityki rachunkowości na 2017 r., 91 wzorów dokumentów w postaci gotowych do pracy dokumentow Word, dokumentacja inwentaryzacyjna. - Bibliogr. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
78
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 53-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
79
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 677-686. - ISBN 978-83-8128-148-5
80
Ogłaszanie sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 31-32. - ISBN 978-83-8128-148-5
81
Rachunkowość organizacji non profit / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 133-190. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
82
Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw = Analysis of Free Cash Flows as the Element of the Hazard Assessment of the Bankruptcy of Small and Average Enterprises / Artur HOŁDA, Magdalena Konat-Staniek // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 1 (2017), s. 273-282. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4219/33211.pdf. - ISSN 2450-7741
83
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 143-154. - ISBN 978-83-8128-148-5
84
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 3-111. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
85
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 704-734. - ISBN 978-83-8128-148-5
86
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 25-30. - ISBN 978-83-8128-148-5
87
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 471-487. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
88
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 1-107. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
89
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016), s. 205-225. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf. - ISSN 1537-1514
90
Percepcja pojęcia "rachunkowość kreatywna" przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce = Perception of the Concept of Creative Accounting by the Polish Public and by Accounting Professionals / Artut HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 87, nr 143 (2016), s. 43-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1207432. - ISSN 1641-4381
91
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 157-173. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
92
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - XXXVI, 593 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny CD-ROM. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
93
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 573-593. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
94
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości / Katarzyna Kobiela-Pionnier, Hanna Bystrzycka, Mateusz Kubas, Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss, Artur HOŁDA, Jerzy Gierusz, Joanna Kogut // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
95
Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych - ujęcie pragmatyczne : (materiały pomocnicze) / Artur HOŁDA. - Warszawa : Nova Skills, 2016. - 74 s. : rys., schematy ; 29 cm
96
Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy = Pokaznik produktivnostì pracì ì valûtnij kurs v ekonomìcì Ukraïni = Labour Productivity and Exchange Rate in Ukrainian Economy / Artur HOLDA, Ûrij RENKAS // Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 2 (176) (2016), s. 337-347. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eco-science.net/archive/2016/APE-02-2016.rar. - ISSN 1993-6788
97
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 109-155. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
98
The Effects of Bankruptcy on the Predictability of Price Formation Processes on Warsaw's Stock Market / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // e-Finanse. - vol. 12, nr 1 (2016), s. 32-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/335.pdf
99
Information-theoretic Approach to Quantifying Currency Risk / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // The Journal of Risk Finance. - vol. 17, iss. 1 (2016), s. 93-109. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1526-5943
100
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 155-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
101
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 185-247. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
102
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 175-184. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
103
Istota ekonofizyki = The Essence of Econophysics / Paweł Fiedor, Artur HOŁDA // Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 1 (84) (2015), s. 108-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.inepan.waw.pl/images/pliki/SE/SE_1_2015_06_fiedor_holda.pdf. - ISSN 0239-6416
104
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 161-232. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
105
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - XXII, 525 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
106
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 473-489. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
107
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
108
Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW = The Effects of Bankruptcy on the Structural Complexity of the Price Changes on WSE / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. - nr 41 (2015), s. 59-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/761. - ISSN 0137-3056
109
Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości / Artur HOŁDA. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2015. - 238 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-59-4
110
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 151-160. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
111
Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information / Tao You, Paweł Fiedor, Artur HOŁDA // Journal of Risk and Financial Management. - vol. 8, iss. 2 (2015), s. 266-284. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mdpi.com/1911-8074/8/2/266/pdf. - ISSN 1911-8074
112
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 99-116. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
113
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 193-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
114
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 79-131. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
115
Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych - podejście pragmatyczne = Valuation in Fair Value of Fixed Tangible Assets vs. the Value of Equity as a Result of IFRS Implementation in Polish Economic Reality - Pragmatic Approach / Artur HOŁDA, Małgorzata Adamik-Citak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 396 (2015), s. 67-76. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. T. 2, Rachunkowość. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30156/Holda_Wycena_w_Wartosci_Godziwej_Rzeczowej_Aktywow_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
116
Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement = Spravedliva zarobìtna plata ta rozmìr pensìї v mežah teorìї vimìrûvannâ lûdskogo kapìtalu / Artur HOLDA, Jurij RENKAS // Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 12 (174) (2015), s. 302-311. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eco-science.net/archive/2015/APE-12-2015.rar. - ISSN 1993-6788
117
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 133-150. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
118
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 1-77. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
119
Przewidywalność zmian cen instrumentów finansowych na GPW - ujęcie ekonofizyczne / Paweł Fiedor ; Promotor: Artur HOŁDA. - Kraków, 2014. - 204 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003109
120
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud? / Artur HOŁDA, Anna Staszel // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=326=Fit
121
Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy / Jurij RENKAS ; Promotor: Artur HOŁDA. - Kraków, 2014. - 225 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003001
122
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 105-119. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
123
A Firm's Perspective on Econophysics-based Currency Risk Analysis = Perspektywa firmy w ekonofizycznej analizie ryzyka walutowego / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // Nauki o Finansach = Financial Sciences. - nr 4 (21) (2014), s. 92-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30303?tab=1. - ISSN 2080-5993
124
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // W: Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - ([2014]), s. [41]-[46]. - Summ., rez. - Bibliogr.
125
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki. - vip. 6, č. 3 (2014), s. 209-214. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/economic_06_3.pdf. - ISSN 2307-8030
126
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy / Artur HOŁDA, Anna Staszel. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - 246, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Rachunkowość). - ISBN 978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
127
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // W: Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - ([2014]), s. [35]-[40]. - Summ., rez. - Bibliogr.
128
Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli = Copula-Based Modeling the Correlations between Commodity Futures Prices Quoted on the CME / Artur HOŁDA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 135 (2013), s. 64-78. - Summ.. - Tytuł numeru: Analiza i wspomaganie decyzji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81951&from=publication. - ISSN 2083-8611
129
Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych = Factors Determining the Fair Value Accounting in the Context of Financial Crisis / Artur HOŁDA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 138-150. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/file/36612/10.pdf. - ISSN 1898-5084
130
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości / Katarzyna Kobiela-Pionnier, Hanna Bystrzycka, Mateusz Kubas, Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss, Artur HOŁDA, Jerzy Gierusz, Joanna Kogut // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
131
Zmiany iście rewolucyjne : z prof. Arturem Hołdą, wykładowcą krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, rozmawiamy o zmianach w podatkach i problemach polskiej gospodarki / Artur HOŁDA ; rozm. Arkadiusz Caryk // Pracodawca. - nr 1 (177) (2013), s. 13-14. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/images/aktualnosci/Pracodawca_1_177_stycze-luty_2013_kor.pdf. - ISSN 1429-589X
132
MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej / Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - 380, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Rachunkowość). - ISBN 978-83-255-3352-6
133
Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne = Conditional Variance Modeling of Returns of Soft Commodity Futures / Artur HOŁDA, Gabriela Malik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 135-143. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=135&view=Fit. - ISSN 1734-5391
134
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 141-220. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
135
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej = Classical Variable Sampling Methods in Auditing / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
136
Wieści z ZOD-ów / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012), s. 35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www. - ISSN 1689-7757
137
Instrukcja magazynowa / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 79-89. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
138
UEK zostaje w Dębicy - rozmowa z Kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego / Artur HOŁDA ; rozm. JG // Miasto.Dębica.pl [on-line]. - 30 maja (2012)1 ekran. - [odczyt: 10.05.2016]. - Pełny tekst: http://miasto.debica.pl/aktualnosci/pokaz/12087/UEK+zostaje+w+Debicy+rozmowa+z+Kierownikiem+Zamiejscowego+Osrodka+Dydaktycznego#.VzHse-TGA4B
139
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - X, 422 s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Na okł.: Obowiązki płatników, księgowanie podatkowe, przechowywanie dokumentów, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obieg dokumentów, inwentaryzacja, kasa, magazyn, samochody służbowe, świadczenia niematerialne dla pracowników. Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
140
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 1-57. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
141
Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania - ujęcie retrospektywne i prospektywne = Accounting as an Information System Management - Retrospective and Prospective Approach / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 125-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=125&view=Fit. - ISSN 1734-5391
142
Wiosną i latem poczujemy kryzys / Artur HOŁDA ; rozm. Łukasz Grzymalski // Pracodawca. - nr 3 (171) (2012), s. 8-9. - ISSN 1429-589X
143
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 59-77. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
144
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości = Fair Value and the Prospective Nature of Accounting / Artur HOŁDA // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 118-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
145
Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw = The Fair Value in Process of the Bankruptcy of Enterprises / Artur HOŁDA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 126 (2012), s. 69-79. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81792&from=publication. - ISSN 2083-8611
146
Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej = Sampling Research in Internal Auditing / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011), s. s. 23-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
147
Instrukcja magazynowa / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 77-87. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
148
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 57-75. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
149
Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki / Artur HOŁDA // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 105-122. - Bibliogr.
150
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 1-55. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
151
Patronat UEK nad klasą menedżerską w Dębicy / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
152
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - X, 394 s. ; 24 cm + CD-ROM. - U góry okł.: Finanse dla praktyków.. - Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje. - (Beck Info Biznes). - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
153
Otwarcie wystawy papierów wartościowych ZOD Dębica / Artur HOŁDA // Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 7 czerwca (2011)1 ekran. - Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/inne-jedn-naukowo-dydaktyczne/zamiejscowe-osrodki-dydaktyczne/debica/aktualnosci.html,0:lst:1::title-asc:,0:vw:2772
154
Nowa sprawozdawczość i inne wyzwania dla branży / Artur HOŁDA ; rozm. Łukasz Grzymalski // Pracodawca. - nr 2 (158) (2011), s. 10-11. - ISSN 1429-589X
155
Punkty zerowe (graniczne) w podatku dochodowym od osób fizycznych w polskich realiach gospodarczych = Zero Points (Border) in the Income Tax from Natural Persons in the Polish Economic Realities / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 7 (2011), s. 127-148. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
156
Instrukcja obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 139-216. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
157
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010), s. 83-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
158
Przedsiębiorczy kontekst funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Artur HOŁDA // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 83-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
159
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
160
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA. - (2010), s. 4-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
161
Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych = The Relevance of Sampling in Financial Auditing and the Selection of Samples / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 35-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170626644. - ISSN 1898-6447
162
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 19-31. - Bibliogr.
163
Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
164
Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w branży budowlanej = Use of Decision Trees to Forecast the Bankruptcy of Enterprises in the Construction Industry / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 165-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=163970709. - ISSN 1898-6447
165
Rachunkowy i sprawozdawczy wymiar kontraktów budowlanych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości / Artur HOŁDA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. - nr 10 (2009), s. 149-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1899-4539
166
Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 216 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-467-6
167
Wykorzystanie metod próbkowych w badaniu sprawozdań finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 120-136. - Bibliogr.
168
Rachunkowość dla kadry zarządzającej / Artur HOŁDA. - Opole, 2008. - 43 s. : il. ; 30 cm + CD-ROM. - Materiał szkoleniowy - Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej, Opole 4-5 marca
169
Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002 = Economic Factors Governing Enterprise Bankruptcy and its Extent in Poland, 1990-2002 / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153761844. - ISSN 1898-6447
170
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością / Artur HOŁDA, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. - 198 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-24-2
171
Lulek Tomasz (1878-1962) / Artur HOŁDA // W: Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007. - S. 69-79. - ISBN 978-83-7228-200-2
172
Teoretyczne podstawy drzew decyzyjnych w kontekście prognozowania upadłości = Theory of Decision Trees in Prediction of Bankruptcy / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 36 (92) (2007), s. 32-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
173
Istota drzew decyzyjnych i ich wykorzystanie w praktyce światowej i polskiej do prognozy upadłości - analiza przypadków / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 101-120. - Bibliogr.
174
Sprawozdawczy wymiar zasady kontynuacji działalności / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 125-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
175
Prognozowanie upadłości z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i ich podstawy teoretyczne / Artur HOŁDA // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 97-111. - Bibliogr.
176
Oszustwa księgowe : teoria i praktyka / Małgorzata Kutera, Artur HOŁDA, Stanisława T. Surdykowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - 277 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-632-4
177
Oszustwa księgowe w praktyce / Artur HOŁDA // Biuletyn e-rachunkowość [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - nr 9 (2006)2 ekrany. - [odczyt: 05.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=629&part=1
178
Podstawy wyceny wartości przedsiębiorstw / Artur HOŁDA // W: Szacowanie nieruchomości / red. Jerzy Dydenko. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - S. 433-452. - Bibliogr. - ISBN 83-7416-253-8
179
Istota drzew decyzyjnych i możliwość ich wykorzystania w prognozowaniu upadłości jednostek produkcyjnych w polskich realiach gospodarczych = Essence of Decision Trees and Opportunities of Using Decision Trees for Prediction of Bankruptcy of Manufacture Companies in Polish Economic Conditions / Artur HOŁDA // W: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006. - (Czas na Pieniądz). - S. 349-359. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
180
Rachunkowość zarządcza : zbiór wykładów / Artur HOŁDA. - Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2006. - 65 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
181
Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych = The Going Concern Principle and Forecasting Bankruptcy in Polish Economic Conditions / Artur HOŁDA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 174). - ISBN 83-7252-318-5
182
Rewizja finansowa / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Wyd. 1 (dodruk). - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Na s. tyt. rok wyd. 2004. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-198-0
183
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości w kontekście oszustw / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Ireneusz GÓROWSKI, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ, Halina STAŃDO-GÓROWSKA. - (2005), s. 35-69. - Bibliogr.
184
Metody oceny projektów inwestycyjnych / Artur HOŁDA. - [Kraków, 2005]. - 18 s. : il. ; 30 cm. - Materiał szkoleniowy - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Sp. z o.o.
185
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 272-303. - ISBN 83-7252-287-1
186
Wycena wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem jednostek badawczo-rozwojowych [on-line] / Artur HOŁDA // Wiadomości KSN : biuletyn informacyjny Krajowej Sekcji Nauki / Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność". - Dane tekstowe(plik pdf). - nr 11-12A (104-105A) (2004), s. 2-24. - [odczyt: 05.07.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Bullet/2004/nr11_12a%28104_105a%29.pdf
187
System poznawczy oraz struktura rachunkowości i rewizji finansowej = Cognitive Systems and the Structure of Accounting and Financial Audits / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 (2004), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=57797940. - ISSN 0208-7944
188
Rewizja finansowa / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-198-0
189
Wybrane problemy konsolidacji sprawozdań finansowych z uwzględnieniem cen transferowych : (materiały pomocnicze) / Artur HOŁDA. - Kraków, 2004. - 38 s. : il. ; 30 cm. - Materiał szkoleniowy - Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie, Kraków, 6 grudnia
190
Ekonomiczne i statystyczne uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w Polsce / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Jacek BARBURSKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Jerzy KUCHMACZ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Marcin JĘDRZEJCZYK, Katarzyna KLUSKA, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ. - (2004), s. 86-102. - Bibliogr.
191
Wybrane zagadnienia rachunkowości z uwzględnieniem podatku of towarów i usług : (materiały pomocnicze) / [Artur HOŁDA]. - Warszawa, 2003. - 63 s. : il. ; 30 cm. - Materiał szkoleniowy - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ; Zespół Ekspertów Manager w Krakowie, Warszawa, 11-12 sierpnia
192
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 13 (69) numer specjalny (2003), s. 116-133. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
193
Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Rachunkowość. - nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3 (2003), s. 20-27. - ISSN 0481-5475
194
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA]. - Warszawa : KIBR, 2003. - S. 329-346. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-00-6
195
Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Wojciech Nowak. - (2003), s. 124-166. - Bibliogr.
196
Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce / Artur HOŁDA // W: Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 45-55. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-175-1
197
Atestacja informacji ekonomicznych a oszustwa w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej = Attestation of Economic Data and Fraud in the Face of Polish Access to the European Union / Artur HOŁDA , Wojciech Nowak // W: Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Henryk Gurgul. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, ISSN 1734-5391 ; z. nr 1). - S. 82-94. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916937-0-8
198
Going-concern Principle from the Auditor's Point of View / Artur HOŁDA // W: General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - S. 371-384. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-3-5
199
Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja kwartyli = Evaluating Companies' Economic Situation Using Synthetic Standards - the Quartile Concept / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 125-138. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
200
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Wojciech Nowak. - (2003), s. 38-55. - Bibliogr.
201
Metody estymacji ryzyka oszustwa przez niezależnych audytorów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 8 (64) numer specjalny (2002), s. 75-85. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
202
Wyzwania współczesności w rewizji finansowej = The Challenges of Modernity in Financial Auditing / Artur HOŁDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 263-272. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
203
Syntetyczne mierniki oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw = The Synthetic Ratio in Estimation of Financial Condition / Artur HOŁDA // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2002. - S. 227-236. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-1-4
204
Model ryzyka badania sprawozdania finansowego w ramach teorii Dempstera-Shafera = Audit Risk Model Based on Dempster-Shafer Theory / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) (2002), s. 56-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
205
Prognozowanie bankructwa w polskich realiach gospodarczych / Artur HOŁDA // Zarządzanie i Rozwój. - nr 28 (9/2002) (2002), s. 18-20. - Bibliogr. - ISSN 1509-9830
206
Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Rachunkowość. - R. 53, nr 8 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 3 (14) (2002), s. 11-20. - ISSN 0481-5475
207
Podstawowe koncepcje doboru istotności w badaniach sprawozdań finansowych = Basic Concepts in Selecting Materiality in Financial Statements' Research / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 562 (2002), s. 17-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13639. - ISSN 0208-7944
208
Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich / Artur HOŁDA // Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 1 (36) (2002), s. 42-46. - Streszcz. - ISSN 1506-932X
209
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego / Artur HOŁDA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 11 (143) (2002), s. 99-103. - Bibliogr. - ISSN 1508-9711
210
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; skład zespołu: Dariusz WĘDZKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA. - (2002), s. 41-62. - Bibliogr.
211
Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów upadłości jednostek w polskich realiach gospodarczych / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001. - S. 107-113. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 83-88057-35-9
212
Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej / Artur HOŁDA // Rachunkowość. - R. 52, nr 10 (2001), s. 625-628. - ISSN 0481-5475
213
Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH / Artur HOŁDA // Rachunkowość. - R. 52, nr 5 (2001), s. 306-310. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
214
Systemy ekspertowe z logiką rozmytą w zarządzaniu ryzykiem badania sprawozdań finansowych = Expert Systems with Fuzzy Logic in Audit Risk Management / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 6 (62) (2001), s. 46-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
215
Prognozowanie bankructwa w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Mieczysław DOBIJA, Paweł BIELAWSKI, Anna DĘBSKA-RUP, Alicja DZIUBA-BURCZYK, Artur HOŁDA, Marcin OSIKOWICZ, Dariusz WĘDZKI, Piotr WÓJTOWICZ. - (2001), s. 1[86]-16[101]. - Bibliogr.
216
Podstawowe uwarunkowania i charakter rewizji ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // Problemy Rachunkowości. - R. 2, nr 3 (6) (2001), s. 3-7. - Streszcz. - ISSN 1641-1536
217
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa - doświadczenia światowe = Use of Discriminant Analysis in Prediction of Bankruptcy - World Practice / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 5 (61) (2001), s. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
218
Weryfikacja zasady kontynuacji działania w warunkach polskiej gospodarki / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) numer specjalny (2001), s. 44-52. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
219
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część II / Artur HOŁDA // Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 11 (23) (2000), s. 67-69. - Bibliogr. - ISSN 1506-932X
220
Kryterium istotności w rewizji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // Rachunkowość. - R. 51, nr 1 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (2) (2000), s. 17-24. - ISSN 0481-5475
221
Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA ; Promotor: M. DOBIJA. - Kraków, 2000. - 226 k. : il., załaczniki ; 30 cm + Autoreferat : 14 s. , dyskietka. - Bibliogr.
222
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część I / Artur HOŁDA // Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 10 (22) (2000), s. 34-37. - ISSN 1506-932X
223
Wskaźniki finansowe - pomocniczy instrument weryfikacji zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstw branży budowlanej = Financial Ratios - An Auxiliary Instrument for Verifying the Going Concern Principle in the Construction Sector / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000), s. [111]-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
224
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2000), s. 1[40]-15[54]. - Bibliogr.
225
Dylematy ustalania i interpretacji wartości normatywnych w analizie wskaźnikowej / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska]. - Łódź : Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000. - S. 126-134. - Bibliogr. - ISBN 83-86939-57-5
226
Problematyka istotności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]. - (1999), s. 1[23]-21[42]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
227
Organizacja i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej / Artur HOŁDA // W: Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 221-243. - ISBN 83-7252-010-0
228
Problematyka istotności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 52 (1999), s. 5-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
229
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań / red. Marta STĘPIEŃ ; [aut.: Mariusz ANDRZEJEWSKI, Dorota DOBIJA, Artur HOŁDA, Anna LITWA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Marta STĘPIEŃ, Barbara SUMEK-BRANDYS, Aneta ŚWIECHOWSKA, Piotr WÓJTOWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 319 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-016-X
230
Sylwetka i dorobek naukowy Profesora Tomasza Lulka = Profile and Scientific Output of Professor Tomasz Lulek / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. - nr 504 (1998), s. 5-16. - Summ. - ISSN 0208-7944
231
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej = Evolution of Auditing and Its Role in Market Economy / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 514 (1998), s. 61-73. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
232
Wpływ stanów elektronowych metali przejściowych na strukturę pasmową matrycy ZnSe / Artur HOŁDA ; Promotor: A. Kisiel. - Kraków, 1998. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
233
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1997), s. 1[33]-18[50]. - Bibliogr.
234
Ryzyko badania w weryfikacji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 38 (1997), s. 11-24. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
235
Wykorzystanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej w rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. - S. 55-64. - Bibliogr.
236
Analiza wskaźnikowa jako pomocnicze narzędzie rewizji finansowej / Artur HOŁDA // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1997), s. 36-49. - Bibliogr. - ISSN 1230-9850
237
Analiza wskaźnikowa - pomocnicze narzędzie rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1996), s. 1[81]-26[106]. - Bibliogr.
238
Analiza ryzyka w badaniu sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1996), s. 1[42]-21[62]. - Streszcz. - Bibliogr.
239
Badania zgodności w rewizji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 35 numer specjalny (1996), s. 52-54. - Referat na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Polanica Zdrój '96. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
240
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014]. - [95] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
241
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
242
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych rozdziałach. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Hołda A., Staszel A., (2019), Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 224-239.
2
Hołda A., Staszel A., (2019), Zobowiązania długo- i krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 240-255.
3
Hołda A., (2019), Inwentaryzacja. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 797-818.
4
Hołda A., (2019), Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 52-56.
5
Pogoński M., Hołda A., (2019), Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 631-641.
6
Hołda A., (2019), Zamknięcie roku a krąg kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 831-847.
7
Hołda A., (2019), Ogłaszanie sprawozdań finansowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 32-33.
8
Hołda A., Staszel A., (2019), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 880-907.
9
Hołda A., Staszel A., (2019), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 190-201.
10
Hołda A., (2019), Wynik finansowy a dochód podatkowy. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 765-778.
11
Hołda A., (2019), Zapasy. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 167-182.
12
Hołda A., (2019), Zmiany w ustawie o rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 95-103.
13
Hołda A., (2019), Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-7.
14
Hołda A. (red.), (2019), Zmiany w podatkach i księgowości 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XL, 597 s.
15
Hołda A., (2019), Zmiany w ustawie o rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 469-475.
16
Hołda A., Staszel A., (2019), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 848-879.
17
Hołda A., (2019), Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 183-189.
18
Hołda A., Staszel A., (2019), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 819-830.
19
Hołda A., Staszel A., (2019), Środki trwałe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 87-126.
20
Staszel A., Hołda A., (2019), The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions, "Financial Sciences", vol. 24, nr 1, s. 94-114; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529
21
Hołda A., (2019), Wprowadzenie. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. LI-LII.
22
Hołda A., (2019), Aktywa biologiczne. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 127-140.
23
Hołda A., (2019), Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 26-31.
24
Hołda A. (red.), (2019), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LII, 1154 s.
25
Hołda A., Staszel A., (2019), Sporządzanie sprawozdań elektronicznych. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 477-491.
26
Hołda A., (2019), Ochrona danych osobowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 76-83.
27
Hołda A., (2019), Wartości niematerialne i prawne. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 141-162.
28
Hołda A., Staszel A., (2019), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 364-395.
29
Hołda A., Strojny K., (2019), Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 101, nr 157, s. 9-34; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=187265
30
Hołda A., (2019), Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 34-36.
31
Trzpioła K., Hołda A., (2018), Zmiany dla biur rachunkowych i innych podmiotów związane z wprowadzeniem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 815-820.
32
Charchut K., Hołda A., (2018), Transfer wartości niematerialnych i prawnych w kontekście kosztów uzyskania przychodów i ujęcia bilansowego. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 533-541.
33
Hołda A., Staszel A., (2018), "Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych, "Rachunkowość", R.69, nr 3, s. 3-11.
34
Hołda A., Nowak W., (2018), Instrukcje obiegu dokumentów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 289-352.
35
Hołda A., (2018), Instrukcja inwentaryzacyjna. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 193-255.
36
Hołda A., (2018), Instrukcja kasowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 257-277.
37
Hołda A., Staszel A., (2018), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 3-112.
38
Hołda A., (2018), Instrukcja gospodarki magazynowej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 279-288.
39
Staszel A., (2018), Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych, Prom. Hołda A., Kraków : , 231 k.
40
Hołda A., (2018), Rachunkowość organizacji non profit. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 135-192.
41
Hołda A. (red.), (2018), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, LVIII, 1121 s.
42
Hołda A., Staszel A., (2018), Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 525-535.
43
Hołda A., (2018), Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 847-863.
44
Hołda A., Staszel A., (2018), Listy kontrolne (checklist). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 495-521.
45
Hołda A., Staszel A., (2018), Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 745-755.
46
Hołda A., Staszel A., (2018), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 353-401.
47
Piotrowski M., Hołda A., (2018), Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 577-593.
48
Hołda A., Staszel A., (2018), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 1099-1121.
49
Hołda A. (red.), (2018), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, XXXVI, 820 s.
50
Strojny K., (2017), Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce, Prom. Hołda A., Kraków : , 258 k.
51
Hołda A., (2017), Instrukcja kasowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 255-272.
52
Hołda A., (2017), Wprowadzenie. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. XLI-XLIII.
53
Hołda A., (2017), Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 33-37.
54
Hołda A., (2017), Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością. [W:] Luty Z. (red.), Rachunkowość : dokonania i przyszłość, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 381-394.
55
Piotrowski M., Hołda A., (2017), Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 551-567.
56
Hołda A., (2017), Zapasy. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 121-136.
57
Hołda A., Staszel A., (2017), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 735-762.
58
Bach S., Hołda A., Wieczorek P., (2017), Instrukcja magazynowa. [W:] Walczak P. (red.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 439-448.
59
Hołda A., (2017), Wynik finansowy a dochód podatkowy. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 619-632.
60
Hołda A., Nowak W., (2017), Instrukcje obiegu dokumentów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 283-346.
61
Hołda A., Adamik-Citak M., (2017), Wpływ implementacji MSR/MSSF przez grupy kapitałowe notowane na GPW na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. [W:] Barczyk K. (red.), Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 273-284.
62
Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), (2017), Nauka i pasja: prace naukowe: Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 457 s.
63
Bach S., Hołda A., Wieczorek P., (2017), Instrukcja kasowa. [W:] Walczak P. (red.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 449-468.
64
Hołda A., Staszel A., (2017), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 361-392.
65
Adamek-Hyska D., Barnik P., Cellary M., Cabała A., Dworak E., Gierszewska K., Hołda A., Jurga J., Lachiewicz W., Rotkiewicz M., Rudnicka B., Staszel A., (2017), Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXIV, 404 s.
66
Hołda A., (2017), Рerception of Creative Accounting. [W:] Skripnik M. (red.), Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì, Kiïv : KNUTD, s. 7-14.
67
Hołda A., (2017), Instrukcja inwentaryzacyjna. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 191-253.
68
Hołda A. (red.), (2017), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XLIII, [1], 868 s.
69
Hołda A., (2017), Wartości niematerialne i prawne. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 97-116.
70
Hołda A., (2017), Zamknięcie roku a krąg kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 687-703.
71
Hołda A., (2017), Inwentaryzacja. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 663-676.
72
Hołda A., Staszel A., (2017), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 907-929.
73
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 347-408.
74
Hołda A., Staszel A., (2017), Środki trwałe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 63-96.
75
Hołda A., (2017), Instrukcja gospodarki magazynowej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 273-282.
76
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Walczak P. (red.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 417-438.
77
Hołda A. (red.), (2017), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XLIV, 957 s.
78
Hołda A., Staszel A., (2017), Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 53-62.
79
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 677-686.
80
Hołda A., (2017), Ogłaszanie sprawozdań finansowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 31-32.
81
Hołda A., (2017), Rachunkowość organizacji non profit. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 133-190.
82
Hołda A., Konat-Staniek M., (2017), Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (88) cz. 1, s. 273-282; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4219/33211.pdf
83
Hołda A., Staszel A., (2017), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 143-154.
84
Hołda A., Staszel A., (2017), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-111.
85
Hołda A., Staszel A., (2017), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 704-734.
86
Hołda A., (2017), Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 25-30.
87
Piotrowski M., Hołda A., (2016), Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 471-487.
88
Hołda A., Staszel A., (2016), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-107.
89
Hołda A., Staszel A., (2016), Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World, "China-USA Business Review", vol. 15, no. 5, s. 205-225; http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf
90
Hołda A., (2016), Percepcja pojęcia "rachunkowość kreatywna" przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 87, nr 143, s. 43-54; http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1207432
91
Hołda A., (2016), Instrukcja kasowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 157-173.
92
Hołda A. (red.), (2016), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXVI, 593 s.
93
Hołda A., Staszel A., (2016), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 573-593.
94
Kobiela-Pionnier K., Bystrzycka H., Kubas M., Prewysz-Kwinto P., Voss G., Hołda A., Gierusz J., Kogut J., (2016), Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 469-583.
95
Hołda A., (2016), Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych - ujęcie pragmatyczne: (materiały pomocnicze), Warszawa : Nova Skills, 74 s.
96
Holda A., Renkas J., (2016), Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy, "Actual Problems of Economics", no. 2 (176), s. 337-347; http://eco-science.net/archive/2016/APE-02-2016.rar
97
Hołda A., (2016), Instrukcja inwentaryzacyjna. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 109-155.
98
Fiedor P., Hołda A., (2016), The Effects of Bankruptcy on the Predictability of Price Formation Processes on Warsaw's Stock Market, "e-Finanse", vol. 12, nr 1, s. 32-42; http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/335.pdf
99
Fiedor P., Hołda A., (2016), Information-theoretic Approach to Quantifying Currency Risk, "The Journal of Risk Finance", vol. 17, iss. 1, s. 93-109.
100
Hołda A., Staszel A., (2016), Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 155-162.
101
Hołda A., Nowak W., (2016), Instrukcje obiegu dokumentów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 185-247.
102
Hołda A., (2016), Instrukcja gospodarki magazynowej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 175-184.
103
Fiedor P., Hołda A., (2015), Istota ekonofizyki, "Studia Ekonomiczne", nr 1 (84), s. 108-127; http://www.inepan.waw.pl/images/pliki/SE/SE_1_2015_06_fiedor_holda.pdf
104
Hołda A., Nowak W., (2015), Instrukcje obiegu dokumentów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 161-232.
105
Hołda A. (red.), (2015), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXII, 525 s.
106
Piotrowski M., Hołda A., (2015), Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 473-489.
107
Hołda A., Staszel A., (2015), Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 132-143.
108
Fiedor P., Hołda A., (2015), Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW, "Ekonomia / Uniwersytet Warszawski", nr 41, s. 59-79; http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/761
109
Hołda A., (2015), Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 238 s.
110
Hołda A., (2015), Instrukcja gospodarki magazynowej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 151-160.
111
You T., Fiedor P., Hołda A., (2015), Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, "Journal of Risk and Financial Management", vol. 8, iss. 2, s. 266-284; http://www.mdpi.com/1911-8074/8/2/266/pdf
112
Hołda A., Staszel A., (2015), The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 99-116.
113
Hołda A., Staszel A., (2015), Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 193-202.
114
Hołda A., (2015), Instrukcja inwentaryzacyjna. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 79-131.
115
Hołda A., Adamik-Citak M., (2015), Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych - podejście pragmatyczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 396, s. 67-76; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30156/Holda_Wycena_w_Wartosci_Godziwej_Rzeczowej_Aktywow_2015.pdf
116
Hołda A., Renkas J., (2015), Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement, "Actual Problems of Economics", no. 12 (174), s. 302-311; http://eco-science.net/archive/2015/APE-12-2015.rar
117
Hołda A., (2015), Instrukcja kasowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 133-150.
118
Hołda A., Staszel A., (2015), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-77.
119
Fiedor P., (2014), Przewidywalność zmian cen instrumentów finansowych na GPW - ujęcie ekonofizyczne, Prom. Hołda A., Kraków : , 204 k.
120
Hołda A., Staszel A., (2014), Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 325-332.
121
Renkas J., (2014), Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy, Prom. Hołda A., Kraków : , 225 k.
122
Hołda A., (2014), Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 105-119.
123
Fiedor P., Hołda A., (2014), A Firm's Perspective on Econophysics-based Currency Risk Analysis, "Nauki o Finansach", nr 4 (21), s. 92-107; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30303?tab=1
124
Hołda A., Renkas J., ([2014]), Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst'. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości, s. [41]-[46].
125
Hołda A., Renkas J., (2014), Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost', "Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki", vip. 6, č. 3, s. 209-214; http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/economic_06_3.pdf
126
Hołda A., Staszel A., (2014), Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli: podejście pragmatyczne: teoria, zadania, testy, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 246, [1] s.
127
Hołda A., Renkas J., ([2014]), Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst'. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie, s. [35]-[40].
128
Hołda A., Malik G., (2013), Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 135, s. 64-78; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81951&from=publication
129
Hołda A., (2013), Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 30, s. 138-150; https://www.ur.edu.pl/file/36612/10.pdf
130
Kobiela-Pionnier K., Bystrzycka H., Kubas M., Prewysz-Kwinto P., Voss G., Hołda A., Gierusz J., Kogut J., (2013), Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 469-583.
131
Hołda A., (2013), Zmiany iście rewolucyjne : z prof. Arturem Hołdą, wykładowcą krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, rozmawiamy o zmianach w podatkach i problemach polskiej gospodarki, "Pracodawca", nr 1 (177), s. 13-14; http://www.wsei.edu.pl/files/images/aktualnosci/Pracodawca_1_177_stycze-luty_2013_kor.pdf
132
Hołda A., (2013), MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 380, [1] s.
133
Hołda A., Malik G., (2013), Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 135-143; http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=135&view=Fit
134
Hołda A., (2012), Instrukcje obiegu dokumentów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 141-220.
135
Hołda A., (2012), Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 877, s. 5-16.
136
Hołda A., (2012), Wieści z ZOD-ów, "Kurier UEK", nr 4 (49), s. 35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www
137
Hołda A., Nowak W., (2012), Instrukcja magazynowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 79-89.
138
Hołda A., (2012), UEK zostaje w Dębicy - rozmowa z Kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego, "Miasto.Dębica.pl" [on-line], 30 maja; http://miasto.debica.pl/aktualnosci/pokaz/12087/UEK+zostaje+w+Debicy+rozmowa+z+Kierownikiem+Zamiejscowego+Osrodka+Dydaktycznego#.VzHse-TGA4B
139
Hołda A. (red.), (2012), Instrukcje księgowe i podatkowe: wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, X, 422 s.
140
Hołda A., Nowak W., (2012), Instrukcja inwentaryzacyjna. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-57.
141
Hołda A., (2012), Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania - ujęcie retrospektywne i prospektywne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 125-140; http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=125&view=Fit
142
Hołda A., (2012), Wiosną i latem poczujemy kryzys, "Pracodawca", nr 3 (171), s. 8-9.
143
Hołda A., (2012), Instrukcja kasowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 59-77.
144
Hołda A., (2012), Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5], s. 118-135.
145
Hołda A., (2012), Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 126, s. 69-79; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81792&from=publication
146
Hołda A., (2011), Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 861, s. s. 23-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198401
147
Hołda A., Nowak W., (2011), Instrukcja magazynowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 77-87.
148
Hołda A., (2011), Instrukcja kasowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 57-75.
149
Hołda A., (2011), Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki. [W:] Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], s. 105-122.
150
Hołda A., Nowak W., (2011), Instrukcja inwentaryzacyjna. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-55.
151
Hołda A., (2011), Patronat UEK nad klasą menedżerską w Dębicy, "Kurier UEK", nr 1 (40), s. 33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www
152
Hołda A. (red.), (2011), Instrukcje księgowe i podatkowe 2011: wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, X, 394 s.
153
Hołda A., (2011), Otwarcie wystawy papierów wartościowych ZOD Dębica, "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie", 7 czerwca; http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/inne-jedn-naukowo-dydaktyczne/zamiejscowe-osrodki-dydaktyczne/debica/aktualnosci.html,0:lst:1::title-asc:,0:vw:2772
154
Hołda A., (2011), Nowa sprawozdawczość i inne wyzwania dla branży, "Pracodawca", nr 2 (158), s. 10-11.
155
Hołda A., (2011), Punkty zerowe (graniczne) w podatku dochodowym od osób fizycznych w polskich realiach gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 7, s. 127-148.
156
Hołda A., Nowak W., (2011), Instrukcja obiegu dokumentów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 139-216.
157
Hołda A., (2010), Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), s. 83-95.
158
Hołda A., (2010), Przedsiębiorczy kontekst funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 83-109.
159
Hołda A., (2010), Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010
160
Hołda A., (2010), Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości, T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości, s. 4-16.
161
Hołda A., (2010), Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 35-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/170626644
162
Hołda A., (2009), Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości, T. 2, s. 19-31.
163
Hołda A., (2009), Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
164
Hołda A., (2009), Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w branży budowlanej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 165-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/163970709
165
Hołda A., (2009), Rachunkowy i sprawozdawczy wymiar kontraktów budowlanych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach", nr 10, s. 149-176.
166
Hołda A., Pociecha J., (2009), Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 216 s.
167
Hołda A., (2008), Wykorzystanie metod próbkowych w badaniu sprawozdań finansowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 120-136.
168
Hołda A., (2008), Rachunkowość dla kadry zarządzającej, Opole : , 43 s.
169
Hołda A., (2007), Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 51-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/153761844
170
Hołda A., Micherda B., (2007), Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 198 s.
171
Hołda A., (2007), Lulek Tomasz (1878-1962). [W:] Sojak S. (red.), Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 69-79.
172
Hołda A., (2007), Teoretyczne podstawy drzew decyzyjnych w kontekście prognozowania upadłości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 36 (92), s. 32-48.
173
Hołda A., (2007), Istota drzew decyzyjnych i ich wykorzystanie w praktyce światowej i polskiej do prognozy upadłości - analiza przypadków. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 101-120.
174
Hołda A., (2007), Sprawozdawczy wymiar zasady kontynuacji działalności. [W:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 125-136.
175
Hołda A., (2006), Prognozowanie upadłości z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i ich podstawy teoretyczne. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 97-111.
176
Kutera M., Hołda A., Surdykowska S., (2006), Oszustwa księgowe: teoria i praktyka, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 277 s.
177
Hołda A., (2006), Oszustwa księgowe w praktyce, "Biuletyn e-rachunkowość" [on-line], nr 9; http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=629&part=1
178
Hołda A., (2006), Podstawy wyceny wartości przedsiębiorstw. [W:] Dydenko J. (red.), Szacowanie nieruchomości, Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, s. 433-452.
179
Hołda A., (2006), Istota drzew decyzyjnych i możliwość ich wykorzystania w prognozowaniu upadłości jednostek produkcyjnych w polskich realiach gospodarczych. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, s. 349-359.
180
Hołda A., (2006), Rachunkowość zarządcza: zbiór wykładów, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 65 s.
181
Hołda A., (2006), Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 174), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 286 s.
182
Hołda A., Pociecha J., (2005), Rewizja finansowa, Wyd. 1 (dodruk)Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 187 s.
183
Hołda A., (2005), Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości w kontekście oszustw. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5, s. 35-69.
184
Hołda A., (2005), Metody oceny projektów inwestycyjnych, [Kraków : , 18 s.
185
Hołda A., (2005), Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 272-303.
186
Hołda A., (2004), Wycena wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem jednostek badawczo-rozwojowych, "Wiadomości KSN", nr 11-12A (104-105A), s. 2-24; http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Bullet/2004/nr11_12a%28104_105a%29.pdf
187
Hołda A., (2004), System poznawczy oraz struktura rachunkowości i rewizji finansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 619, s. 37-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/57797940
188
Hołda A., Pociecha J., (2004), Rewizja finansowa, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 187 s.
189
Hołda A., (2004), Wybrane problemy konsolidacji sprawozdań finansowych z uwzględnieniem cen transferowych: (materiały pomocnicze), Kraków : , 38 s.
190
Hołda A., (2004), Ekonomiczne i statystyczne uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 86-102.
191
Hołda A., (2003), Wybrane zagadnienia rachunkowości z uwzględnieniem podatku of towarów i usług: (materiały pomocnicze), Warszawa : , 63 s.
192
Hołda A., Nowak W., (2003), Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 13 (69) numer specjalny, s. 116-133.
193
Hołda A., Nowak W., (2003), Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce, "Rachunkowość", nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3, s. 20-27.
194
Hołda A., (2003), Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym: III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002, Warszawa : KIBR, s. 329-346.
195
Hołda A., (2003), Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3, s. 124-166.
196
Hołda A., (2003), Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 45-55.
197
Hołda A., Nowak W., (2003), Atestacja informacji ekonomicznych a oszustwa w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. [W:] Gurgul H. (red.), Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie; z. nr 1), Kraków : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, s. 82-94.
198
Hołda A., (2003), Going-concern Principle from the Auditor's Point of View. [W:] Dobija M. (red.), General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 371-384.
199
Hołda A., (2003), Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja kwartyli, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 125-138.
200
Hołda A., Nowak W., (2003), Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3, s. 38-55.
201
Hołda A., Nowak W., (2002), Metody estymacji ryzyka oszustwa przez niezależnych audytorów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 8 (64) numer specjalny, s. 75-85.
202
Hołda A., (2002), Wyzwania współczesności w rewizji finansowej. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 263-272.
203
Hołda A., (2002), Syntetyczne mierniki oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 227-236.
204
Hołda A., Nowak W., (2002), Model ryzyka badania sprawozdania finansowego w ramach teorii Dempstera-Shafera, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 9 (65), s. 56-73.
205
Hołda A., (2002), Prognozowanie bankructwa w polskich realiach gospodarczych, "Zarządzanie i Rozwój", nr 28 (9/2002), s. 18-20.
206
Hołda A., Nowak W., (2002), Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki, "Rachunkowość", R. 53, nr 8 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 3 (14), s. 11-20.
207
Hołda A., (2002), Podstawowe koncepcje doboru istotności w badaniach sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 562, s. 17-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/13639
208
Hołda A., (2002), Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 1 (36), s. 42-46.
209
Hołda A., (2002), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 11 (143), s. 99-103.
210
Hołda A., (2002), Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2, s. 41-62.
211
Hołda A., (2001), Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów upadłości jednostek w polskich realiach gospodarczych. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi: materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego : Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, s. 107-113.
212
Hołda A., (2001), Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej, "Rachunkowość", R. 52, nr 10, s. 625-628.
213
Hołda A., (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość", R. 52, nr 5, s. 306-310.
214
Hołda A., Nowak W., (2001), Systemy ekspertowe z logiką rozmytą w zarządzaniu ryzykiem badania sprawozdań finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 6 (62), s. 46-65.
215
Hołda A., (2001), Prognozowanie bankructwa w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1, s. 1[86]-16[101].
216
Hołda A., (2001), Podstawowe uwarunkowania i charakter rewizji ksiąg rachunkowych, "Problemy Rachunkowości", R. 2, nr 3 (6), s. 3-7.
217
Hołda A., (2001), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa - doświadczenia światowe, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 5 (61), s. 59-70.
218
Hołda A., (2001), Weryfikacja zasady kontynuacji działania w warunkach polskiej gospodarki, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 4 (60) numer specjalny, s. 44-52.
219
Hołda A., (2000), Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część II, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 11 (23), s. 67-69.
220
Hołda A., (2000), Kryterium istotności w rewizji sprawozdań finansowych, "Rachunkowość", R. 51, nr 1 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (2), s. 17-24.
221
Hołda A., (2000), Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych, Prom. Dobija M., Kraków : , 226 k.
222
Hołda A., (2000), Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część I, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 10 (22), s. 34-37.
223
Hołda A., (2000), Wskaźniki finansowe - pomocniczy instrument weryfikacji zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstw branży budowlanej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 553, s. [111]-128.
224
Hołda A., (2000), Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości, s. 1[40]-15[54].
225
Hołda A., (2000), Dylematy ustalania i interpretacji wartości normatywnych w analizie wskaźnikowej. [W:] druku Lucyna Kopczyńska , Marcinkowska M. (red.), Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000", Łódź : Agencja Wydawnicza "InterFart", s. 126-134.
226
Hołda A., (1999), Problematyka istotności w rewizji finansowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7, s. 1[23]-21[42].
227
Hołda A., (1999), Organizacja i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej. [W:] Dobija M. (red.), Organizacja rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 221-243.
228
Hołda A., (1999), Problematyka istotności w rewizji finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 52, s. 5-20.
229
Andrzejewski M., Dobija D., Hołda A., Litwa A., Pogodzińska-Mizdrak E., Stępień M., Sumek-Brandys B., Świechowska A., Wójtowicz P., (1999), Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym: zbiór zadań, Stępień M. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 319 s.
230
Hołda A., (1998), Sylwetka i dorobek naukowy Profesora Tomasza Lulka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 504, s. 5-16.
231
Hołda A., (1998), Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 514, s. 61-73.
232
Hołda A., (1998), Wpływ stanów elektronowych metali przejściowych na strukturę pasmową matrycy ZnSe, Prom. Kisiel A., Kraków : , 96 k.
233
Hołda A., (1997), Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5, s. 1[33]-18[50].
234
Hołda A., (1997), Ryzyko badania w weryfikacji sprawozdań finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 38, s. 11-24.
235
Hołda A., (1997), Wykorzystanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej w rachunkowości. [W:] Nowak E., Urbanek M. (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 55-64.
236
Hołda A., (1997), Analiza wskaźnikowa jako pomocnicze narzędzie rewizji finansowej, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 1, s. 36-49.
237
Hołda A., (1996), Analiza wskaźnikowa - pomocnicze narzędzie rewizji finansowej. [W:] DOBIJA M., KUCHMACZ J., HOŁDA A., WÓJTOWICZ P. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4, s. 1[81]-26[106].
238
Hołda A., (1996), Analiza ryzyka w badaniu sprawozdań finansowych. [W:] DOBIJA M., KUCHMACZ J., HOŁDA A., WÓJTOWICZ P. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4, s. 1[42]-21[62].
239
Hołda A., (1996), Badania zgodności w rewizji sprawozdań finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 35 numer specjalny, s. 52-54.
240
Hołda A. (red.), (2014), Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości, [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [95] k.
241
Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (red.), (2011), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. Cz. [4], Dobija M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 231 k.
242
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości, (2010), Hołda A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 70 k.
1
@inbook{UEK:2168334345,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "224-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
2
@inbook{UEK:2168334347,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Zobowiązania długo- i krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "240-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
3
@inbook{UEK:2168334369,
author = "Hołda Artur",
title = "Inwentaryzacja",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "797-818",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
4
@inbook{UEK:2168334327,
author = "Hołda Artur",
title = "Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "52-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
5
@inbook{UEK:2168334357,
author = "Pogoński Mariusz and Hołda Artur",
title = "Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "631-641",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
6
@inbook{UEK:2168334373,
author = "Hołda Artur",
title = "Zamknięcie roku a krąg kosztów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "831-847",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
7
@inbook{UEK:2168334309,
author = "Hołda Artur",
title = "Ogłaszanie sprawozdań finansowych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "32-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
8
@inbook{UEK:2168334377,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Kontrakty długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "880-907",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
9
@inbook{UEK:2168334343,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Należności krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "190-201",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
10
@inbook{UEK:2168334365,
author = "Hołda Artur",
title = "Wynik finansowy a dochód podatkowy",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "765-778",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
11
@inbook{UEK:2168334339,
author = "Hołda Artur",
title = "Zapasy",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "167-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
12
@inbook{UEK:2168334271,
author = "Hołda Artur",
title = "Zmiany w ustawie o rachunkowości",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2019",
pages = "95-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-461-6",
}
13
@inbook{UEK:2168334289,
author = "Hołda Artur",
title = "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "3-7",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
14
@book{UEK:2168334269,
title = "Zmiany w podatkach i księgowości 2019",
editor = Hołda Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-461-6",
}
15
@inbook{UEK:2168334273,
author = "Hołda Artur",
title = "Zmiany w ustawie o rachunkowości",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2019",
pages = "469-475",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-461-6",
}
16
@inbook{UEK:2168334375,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Leasing",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "848-879",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
17
@inbook{UEK:2168334341,
author = "Hołda Artur",
title = "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "183-189",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
18
@inbook{UEK:2168334371,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja Środków Trwałych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "819-830",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
19
@inbook{UEK:2168334331,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Środki trwałe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "87-126",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
20
@article{UEK:2168332605,
author = "Staszel Anna and Hołda Artur",
title = "The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions",
journal = "Financial Sciences",
number = "vol. 24, 1",
pages = "94-114",
year = "2019",
}
21
@misc{UEK:2168334379,
author = "Hołda Artur",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "LI-LII",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
22
@inbook{UEK:2168334333,
author = "Hołda Artur",
title = "Aktywa biologiczne",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "127-140",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
23
@inbook{UEK:2168334307,
author = "Hołda Artur",
title = "Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "26-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
24
@book{UEK:2168334267,
title = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
editor = Hołda Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
25
@inbook{UEK:2168334275,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Sporządzanie sprawozdań elektronicznych",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2019",
pages = "477-491",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-461-6",
}
26
@inbook{UEK:2168334329,
author = "Hołda Artur",
title = "Ochrona danych osobowych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "76-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
27
@inbook{UEK:2168334335,
author = "Hołda Artur",
title = "Wartości niematerialne i prawne",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "141-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
28
@inbook{UEK:2168334353,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "364-395",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
29
@article{UEK:2168334249,
author = "Hołda Artur and Strojny Katarzyna",
title = "Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 101, 157",
pages = "9-34",
year = "2019",
}
30
@inbook{UEK:2168334315,
author = "Hołda Artur",
title = "Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "34-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
31
@inbook{UEK:2168328919,
author = "Trzpioła Katarzyna and Hołda Artur",
title = "Zmiany dla biur rachunkowych i innych podmiotów związane z wprowadzeniem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "815-820",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
32
@inbook{UEK:2168328913,
author = "Charchut Katarzyna and Hołda Artur",
title = "Transfer wartości niematerialnych i prawnych w kontekście kosztów uzyskania przychodów i ujęcia bilansowego",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "533-541",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
33
@article{UEK:2168328921,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Niskocenność w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R.69, 3",
pages = "3-11",
year = "2018",
}
34
@inbook{UEK:2168328875,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcje obiegu dokumentów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "289-352",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
35
@inbook{UEK:2168328869,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja inwentaryzacyjna",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "193-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
36
@inbook{UEK:2168328871,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja kasowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "257-277",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
37
@inbook{UEK:2168328861,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "3-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
38
@inbook{UEK:2168328873,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja gospodarki magazynowej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "279-288",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
39
@unpublished{UEK:2168333607,
author = "Staszel Anna",
title = "Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
40
@inbook{UEK:2168328867,
author = "Hołda Artur",
title = "Rachunkowość organizacji non profit",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "135-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
41
@book{UEK:2168328859,
title = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
editor = Hołda Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
42
@inbook{UEK:2168328883,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "525-535",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
43
@inbook{UEK:2168328889,
author = "Hołda Artur",
title = "Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "847-863",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
44
@inbook{UEK:2168328881,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Listy kontrolne (checklist)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "495-521",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
45
@inbook{UEK:2168328917,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "745-755",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
46
@inbook{UEK:2168328877,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "353-401",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
47
@inbook{UEK:2168328885,
author = "Piotrowski Marek and Hołda Artur",
title = "Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "577-593",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
48
@inbook{UEK:2168328891,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "1099-1121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
49
@book{UEK:2168328895,
title = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
editor = Hołda Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
50
@unpublished{UEK:2168335003,
author = "Strojny Katarzyna",
title = "Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2017",
}
51
@inbook{UEK:2168318855,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja kasowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "255-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
52
@misc{UEK:2168328943,
author = "Hołda Artur",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "XLI-XLIII",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
53
@inbook{UEK:2168328669,
author = "Hołda Artur",
title = "Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "33-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
54
@inbook{UEK:2168327277,
author = "Hołda Artur",
title = "Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością",
booktitle = "Rachunkowość : dokonania i przyszłość",
pages = "381-394",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2017",
isbn = "978-83-7228-411-2",
}
55
@inbook{UEK:2168318863,
author = "Piotrowski Marek and Hołda Artur",
title = "Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "551-567",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
56
@inbook{UEK:2168328677,
author = "Hołda Artur",
title = "Zapasy",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "121-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
57
@inbook{UEK:2168328845,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Kontrakty długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "735-762",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
58
@inbook{UEK:2168328611,
author = "Bach Sebastian and Hołda Artur and Wieczorek Piotr",
title = "Instrukcja magazynowa",
booktitle = "Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych",
pages = "439-448",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "Wyd. 4",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8",
}
59
@inbook{UEK:2168328831,
author = "Hołda Artur",
title = "Wynik finansowy a dochód podatkowy",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "619-632",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
60
@inbook{UEK:2168318859,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcje obiegu dokumentów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "283-346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
61
@inbook{UEK:2168324973,
author = "Hołda Artur and Adamik-Citak Małgorzata",
title = "Wpływ implementacji MSR/MSSF przez grupy kapitałowe notowane na GPW na skonsolidowane sprawozdanie finansowe",
booktitle = "Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej",
pages = "273-284",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2017",
isbn = "978-83-60953-95-2",
}
62
@book{UEK:2168328191,
title = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Cholewa-Wójcik Agnieszka,
editor = Dąbek Paweł,
editor = Dąbrowski Marek A.,
editor = Dresler Zbigniew,
editor = Dziadkowiec Joanna,
editor = Gollinger-Tarajko Marta,
editor = Hołda Artur,
editor = Kabat-Rudnicka Danuta,
editor = Kopeć Jacek,
editor = Molendowski Edward,
editor = Popek Stanisław,
editor = Pyrzyńska Ewa,
editor = Śmigielska Grażyna,
editor = Wołoszyn Paweł,
editor = Zając Agnieszka,
editor = Zieliński Kazimierz,
editor = Ziębicki Bernard,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
63
@inbook{UEK:2168328613,
author = "Bach Sebastian and Hołda Artur and Wieczorek Piotr",
title = "Instrukcja kasowa",
booktitle = "Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych",
pages = "449-468",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "Wyd. 4",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8",
}
64
@inbook{UEK:2168328689,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "361-392",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
65
@book{UEK:2168328627,
author = "Adamek-Hyska Dorota and Barnik Paweł and Cellary Mieczysława and Cabała Adam and Dworak Elżbieta and Gierszewska Karolina and Hołda Artur and Jurga Jarosław and Lachiewicz Wojciech and Rotkiewicz Marek and Rudnicka Bożena and Staszel Anna",
title = "Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8147-8",
}
66
@inbook{UEK:2168321119,
author = "Hołda Artur",
title = "Рerception of Creative Accounting",
booktitle = "Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì",
pages = "7-14",
adress = "Kiïv",
publisher = "KNUTD",
year = "2017",
isbn = "978-617-7506-04-0",
}
67
@inbook{UEK:2168318853,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja inwentaryzacyjna",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "191-253",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
68
@book{UEK:2168328629,
title = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
editor = Hołda Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
69
@inbook{UEK:2168328673,
author = "Hołda Artur",
title = "Wartości niematerialne i prawne",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "97-116",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
70
@inbook{UEK:2168328841,
author = "Hołda Artur",
title = "Zamknięcie roku a krąg kosztów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "687-703",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
71
@inbook{UEK:2168328837,
author = "Hołda Artur",
title = "Inwentaryzacja",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "663-676",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
72
@inbook{UEK:2168318865,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "907-929",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
73
@inbook{UEK:2168318861,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "347-408",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
74
@inbook{UEK:2168328671,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Środki trwałe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "63-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
75
@inbook{UEK:2168318857,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja gospodarki magazynowej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "273-282",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
76
@inbook{UEK:2168328609,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych",
pages = "417-438",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "Wyd. 4",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8",
}
77
@book{UEK:2168314989,
title = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
editor = Hołda Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
78
@inbook{UEK:2168322243,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "53-62",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
79
@inbook{UEK:2168328839,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja Środków Trwałych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "677-686",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
80
@inbook{UEK:2168328667,
author = "Hołda Artur",
title = "Ogłaszanie sprawozdań finansowych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "31-32",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
81
@inbook{UEK:2168318851,
author = "Hołda Artur",
title = "Rachunkowość organizacji non profit",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "133-190",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
82
@article{UEK:2168319491,
author = "Hołda Artur and Konat-Staniek Magdalena",
title = "Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (88) cz. 1",
pages = "273-282",
year = "2017",
}
83
@inbook{UEK:2168328679,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Należności krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "143-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
84
@inbook{UEK:2168318795,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "3-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
85
@inbook{UEK:2168328843,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Leasing",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "704-734",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
86
@inbook{UEK:2168328665,
author = "Hołda Artur",
title = "Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "25-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
87
@inbook{UEK:2168305555,
author = "Piotrowski Marek and Hołda Artur",
title = "Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "471-487",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
88
@inbook{UEK:2168305529,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "1-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
89
@article{UEK:2168307241,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World",
journal = "China-USA Business Review",
number = "vol. 15, no. 5",
pages = "205-225",
year = "2016",
}
90
@article{UEK:2168308041,
author = "Hołda Artur",
title = "Percepcja pojęcia rachunkowość kreatywna przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 87, 143",
pages = "43-54",
year = "2016",
}
91
@inbook{UEK:2168305545,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja kasowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "157-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
92
@book{UEK:2168305525,
title = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
editor = Hołda Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
93
@inbook{UEK:2168305563,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "573-593",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
94
@inbook{UEK:2168318237,
author = "Kobiela-Pionnier Katarzyna and Bystrzycka Hanna and Kubas Mateusz and Prewysz-Kwinto Piotr and Voss Grażyna and Hołda Artur and Gierusz Jerzy and Kogut Joanna",
title = "Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "469-583",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
95
@book{UEK:2168305459,
author = "Hołda Artur",
title = "Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych - ujęcie pragmatyczne : (materiały pomocnicze)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nova Skills",
year = "2016",
}
96
@article{UEK:2168303287,
author = "Holda Artur and Renkas Jurij",
title = "Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy",
journal = "Actual Problems of Economics",
number = "no. 2 (176)",
pages = "337-347",
year = "2016",
}
97
@inbook{UEK:2168305541,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja inwentaryzacyjna",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "109-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
98
@article{UEK:2168305587,
author = "Fiedor Paweł and Hołda Artur",
title = "The Effects of Bankruptcy on the Predictability of Price Formation Processes on Warsaw's Stock Market",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 12, 1",
pages = "32-42",
year = "2016",
}
99
@article{UEK:2168305071,
author = "Fiedor Paweł and Hołda Artur",
title = "Information-theoretic Approach to Quantifying Currency Risk",
journal = "The Journal of Risk Finance",
number = "vol. 17, iss. 1",
pages = "93-109",
year = "2016",
}
100
@inbook{UEK:2168310825,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "155-162",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
101
@inbook{UEK:2168305551,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcje obiegu dokumentów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "185-247",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
102
@inbook{UEK:2168305549,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja gospodarki magazynowej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "175-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
103
@article{UEK:2168296581,
author = "Fiedor Paweł and Hołda Artur",
title = "Istota ekonofizyki",
journal = "Studia Ekonomiczne",
number = "1 (84)",
pages = "108-127",
year = "2015",
}
104
@inbook{UEK:2168299247,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcje obiegu dokumentów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "161-232",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
105
@book{UEK:2168299227,
title = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
editor = Hołda Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
106
@inbook{UEK:2168299249,
author = "Piotrowski Marek and Hołda Artur",
title = "Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "473-489",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
107
@inbook{UEK:2168299829,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "132-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
108
@article{UEK:2168297597,
author = "Fiedor Paweł and Hołda Artur",
title = "Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW",
journal = "Ekonomia / Uniwersytet Warszawski",
number = "41",
pages = "59-79",
year = "2015",
}
109
@book{UEK:2168300801,
author = "Hołda Artur",
title = "Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2015",
isbn = "978-83-89255-59-4",
}
110
@inbook{UEK:2168299243,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja gospodarki magazynowej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "151-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
111
@article{UEK:2168305041,
author = "You Tao and Fiedor Paweł and Hołda Artur",
title = "Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information",
journal = "Journal of Risk and Financial Management",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "266-284",
year = "2015",
}
112
@inbook{UEK:2168294969,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "99-116",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
113
@inbook{UEK:2168304333,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "193-202",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
114
@inbook{UEK:2168299235,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja inwentaryzacyjna",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "79-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
115
@article{UEK:2168297323,
author = "Hołda Artur and Adamik-Citak Małgorzata",
title = "Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych - podejście pragmatyczne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "396",
pages = "67-76",
adress = "",
year = "2015",
}
116
@article{UEK:2168299255,
author = "Hołda Artur and Renkas Jurij",
title = "Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement",
journal = "Actual Problems of Economics",
number = "no. 12 (174)",
pages = "302-311",
year = "2015",
}
117
@inbook{UEK:2168299237,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja kasowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "133-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
118
@inbook{UEK:2168299231,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "1-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
119
@unpublished{UEK:2168302255,
author = "Fiedor Paweł",
title = "Przewidywalność zmian cen instrumentów finansowych na GPW - ujęcie ekonofizyczne",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
120
@inbook{UEK:2168287659,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "325-332",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
121
@unpublished{UEK:2168289957,
author = "Renkas Jurij",
title = "Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
122
@inbook{UEK:2168280981,
author = "Hołda Artur",
title = "Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych",
pages = "105-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-648-9",
}
123
@article{UEK:2168295849,
author = "Fiedor Paweł and Hołda Artur",
title = "A Firm's Perspective on Econophysics-based Currency Risk Analysis",
journal = "Nauki o Finansach",
number = "4 (21)",
pages = "92-107",
year = "2014",
}
124
@unpublished{UEK:2168303225,
author = "Hołda Artur and Renkas Jurij",
title = "Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst'",
booktitle = "Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości",
pages = "[41]-[46]",
year = "2014",
}
125
@article{UEK:2168293727,
author = "Hołda Artur and Renkas Jurij",
title = "Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost'",
journal = "Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki",
number = "vip. 6, č. 3",
pages = "209-214",
year = "2014",
}
126
@book{UEK:2168289951,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5",
}
127
@unpublished{UEK:2168303295,
author = "Hołda Artur and Renkas Jurij",
title = "Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst'",
booktitle = "Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie",
pages = "[35]-[40]",
year = "2014",
}
128
@article{UEK:2168279035,
author = "Hołda Artur and Malik Gabriela",
title = "Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "135",
pages = "64-78",
adress = "",
year = "2013",
}
129
@article{UEK:2168262950,
author = "Hołda Artur",
title = "Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 30",
pages = "138-150",
adress = "",
year = "2013",
}
130
@inbook{UEK:2168298837,
author = "Kobiela-Pionnier Katarzyna and Bystrzycka Hanna and Kubas Mateusz and Prewysz-Kwinto Piotr and Voss Grażyna and Hołda Artur and Gierusz Jerzy and Kogut Joanna",
title = "Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "469-583",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2013",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
131
@misc{UEK:2168302257,
author = "Hołda Artur",
title = "Zmiany iście rewolucyjne : z prof. Arturem Hołdą, wykładowcą krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, rozmawiamy o zmianach w podatkach i problemach polskiej gospodarki",
booktitle = "Pracodawca",
number = "1 (177)",
pages = "13-14",
year = "2013",
}
132
@book{UEK:2168279005,
author = "Hołda Artur",
title = "MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-255-3352-6",
}
133
@article{UEK:2168286089,
author = "Hołda Artur and Malik Gabriela",
title = "Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "135-143",
year = "2013",
}
134
@inbook{UEK:2168235320,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcje obiegu dokumentów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "141-220",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8",
}
135
@article{UEK:2168235020,
author = "Hołda Artur",
title = "Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "877",
pages = "5-16",
year = "2012",
}
136
@misc{UEK:2168275139,
author = "Hołda Artur",
title = "Wieści z ZOD-ów",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (49)",
pages = "35",
year = "2012",
}
137
@inbook{UEK:2168235318,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcja magazynowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "79-89",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8",
}
138
@misc{UEK:2168305639,
author = "Hołda Artur",
title = "UEK zostaje w Dębicy - rozmowa z Kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego",
booktitle = "Miasto.Dębica.pl",
number = "30 maja",
pages = "",
year = "2012",
}
139
@book{UEK:2168235312,
title = "Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
editor = Hołda Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8",
}
140
@inbook{UEK:2168235314,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcja inwentaryzacyjna",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "1-57",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8",
}
141
@article{UEK:2168273444,
author = "Hołda Artur",
title = "Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania - ujęcie retrospektywne i prospektywne",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 8",
pages = "125-140",
year = "2012",
}
142
@misc{UEK:2168305707,
author = "Hołda Artur",
title = "Wiosną i latem poczujemy kryzys",
booktitle = "Pracodawca",
number = "3 (171)",
pages = "8-9",
year = "2012",
}
143
@inbook{UEK:2168235316,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja kasowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "59-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8",
}
144
@unpublished{UEK:2168276749,
author = "Hołda Artur",
title = "Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]",
pages = "118-135",
year = "2012",
}
145
@article{UEK:2168297201,
author = "Hołda Artur",
title = "Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "126",
pages = "69-79",
adress = "",
year = "2012",
}
146
@article{UEK:2168227514,
author = "Hołda Artur",
title = "Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "861",
pages = "s. 23-39",
year = "2011",
}
147
@inbook{UEK:2168220696,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcja magazynowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "77-87",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6",
}
148
@inbook{UEK:2168220690,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja kasowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "57-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6",
}
149
@unpublished{UEK:2168270832,
author = "Hołda Artur",
title = "Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
pages = "105-122",
year = "2011",
}
150
@inbook{UEK:2168220686,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcja inwentaryzacyjna",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "1-55",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6",
}
151
@misc{UEK:2168275107,
author = "Hołda Artur",
title = "Patronat UEK nad klasą menedżerską w Dębicy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (40)",
pages = "33",
year = "2011",
}
152
@book{UEK:2168220676,
title = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
editor = Hołda Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6",
}
153
@article{UEK:2168305643,
author = "Hołda Artur",
title = "Otwarcie wystawy papierów wartościowych ZOD Dębica",
journal = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
number = "7 czerwca",
pages = "",
year = "2011",
}
154
@misc{UEK:2168305705,
author = "Hołda Artur",
title = "Nowa sprawozdawczość i inne wyzwania dla branży",
booktitle = "Pracodawca",
number = "2 (158)",
pages = "10-11",
year = "2011",
}
155
@article{UEK:2168243776,
author = "Hołda Artur",
title = "Punkty zerowe (graniczne) w podatku dochodowym od osób fizycznych w polskich realiach gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 7",
pages = "127-148",
year = "2011",
}
156
@inbook{UEK:2168220700,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcja obiegu dokumentów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "139-216",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6",
}
157
@article{UEK:2165043019,
author = "Hołda Artur",
title = "Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 56 (112)",
pages = "83-95",
year = "2010",
}
158
@inbook{UEK:2165378138,
author = "Hołda Artur",
title = "Przedsiębiorczy kontekst funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "83-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
159
@misc{UEK:2168274623,
author = "Hołda Artur",
title = "Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "24-25",
year = "2010",
}
160
@unpublished{UEK:2168280645,
author = "Hołda Artur",
title = "Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości",
pages = "4-16",
year = "2010",
}
161
@article{UEK:53114,
author = "Hołda Artur",
title = "Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "35-50",
year = "2010",
}
162
@unpublished{UEK:2168278351,
author = "Hołda Artur",
title = "Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2",
pages = "19-31",
year = "2009",
}
163
@misc{UEK:2168274493,
author = "Hołda Artur",
title = "Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "35",
year = "2009",
}
164
@article{UEK:50039,
author = "Hołda Artur",
title = "Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w branży budowlanej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "165-175",
year = "2009",
}
165
@article{UEK:2168308339,
author = "Hołda Artur",
title = "Rachunkowy i sprawozdawczy wymiar kontraktów budowlanych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach",
number = "10",
pages = "149-176",
year = "2009",
}
166
@book{UEK:51320,
author = "Hołda Artur and Pociecha Józef",
title = "Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-467-6",
}
167
@unpublished{UEK:2168278205,
author = "Hołda Artur",
title = "Wykorzystanie metod próbkowych w badaniu sprawozdań finansowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "120-136",
year = "2008",
}
168
@book{UEK:2168305711,
author = "Hołda Artur",
title = "Rachunkowość dla kadry zarządzającej",
adress = "Opole",
year = "2008",
}
169
@article{UEK:50911,
author = "Hołda Artur",
title = "Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "51-66",
year = "2007",
}
170
@book{UEK:2165889989,
author = "Hołda Artur and Micherda Bronisław",
title = "Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2007",
isbn = "978-83-89255-24-2",
}
171
@inbook{UEK:2165774384,
author = "Hołda Artur",
title = "Lulek Tomasz (1878-1962)",
booktitle = "Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce",
pages = "69-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7228-200-2",
}
172
@article{UEK:50248,
author = "Hołda Artur",
title = "Teoretyczne podstawy drzew decyzyjnych w kontekście prognozowania upadłości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 36 (92)",
pages = "32-48",
year = "2007",
}
173
@unpublished{UEK:2168272714,
author = "Hołda Artur",
title = "Istota drzew decyzyjnych i ich wykorzystanie w praktyce światowej i polskiej do prognozy upadłości - analiza przypadków",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "101-120",
year = "2007",
}
174
@inbook{UEK:2164960781,
author = "Hołda Artur",
title = "Sprawozdawczy wymiar zasady kontynuacji działalności",
booktitle = "Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa",
pages = "125-136",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-262-2",
}
175
@unpublished{UEK:2168286593,
author = "Hołda Artur",
title = "Prognozowanie upadłości z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i ich podstawy teoretyczne",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "97-111",
year = "2006",
}
176
@book{UEK:52402,
author = "Kutera Małgorzata and Hołda Artur and Surdykowska Stanisława T.",
title = "Oszustwa księgowe : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-632-4",
}
177
@article{UEK:2168231952,
author = "Hołda Artur",
title = "Oszustwa księgowe w praktyce",
journal = "Biuletyn e-rachunkowość",
number = "9",
pages = "",
year = "2006",
}
178
@inbook{UEK:2168305209,
author = "Hołda Artur",
title = "Podstawy wyceny wartości przedsiębiorstw",
booktitle = "Szacowanie nieruchomości",
pages = "433-452",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2006",
edition = "",
isbn = "83-7416-253-8",
}
179
@inbook{UEK:2166175246,
author = "Hołda Artur",
title = "Istota drzew decyzyjnych i możliwość ich wykorzystania w prognozowaniu upadłości jednostek produkcyjnych w polskich realiach gospodarczych",
booktitle = "Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2",
pages = "349-359",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3",
}
180
@book{UEK:2168305709,
author = "Hołda Artur",
title = "Rachunkowość zarządcza : zbiór wykładów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki",
year = "2006",
issn = "",
}
181
@book{UEK:52378,
author = "Hołda Artur",
title = "Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-318-5",
}
182
@book{UEK:2168238796,
author = "Hołda Artur and Pociecha Józef",
title = "Rewizja finansowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
edition = "Wyd. 1 (dodruk)",
isbn = "83-7252-198-0",
}
183
@unpublished{UEK:2168273180,
author = "Hołda Artur",
title = "Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości w kontekście oszustw",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5",
pages = "35-69",
year = "2005",
}
184
@book{UEK:2168305717,
author = "Hołda Artur",
title = "Metody oceny projektów inwestycyjnych",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
185
@inbook{UEK:2166522078,
author = "Hołda Artur",
title = "Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości w zarysie",
pages = "272-303",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-287-1",
}
186
@article{UEK:2168231930,
author = "Hołda Artur",
title = "Wycena wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem jednostek badawczo-rozwojowych",
journal = "Wiadomości KSN",
number = "11-12A (104-105A)",
pages = "2-24",
year = "2004",
}
187
@article{UEK:2168219192,
author = "Hołda Artur",
title = "System poznawczy oraz struktura rachunkowości i rewizji finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "619",
pages = "37-48",
year = "2004",
}
188
@book{UEK:2168222916,
author = "Hołda Artur and Pociecha Józef",
title = "Rewizja finansowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-198-0",
}
189
@book{UEK:2168305715,
author = "Hołda Artur",
title = "Wybrane problemy konsolidacji sprawozdań finansowych z uwzględnieniem cen transferowych : (materiały pomocnicze)",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
190
@unpublished{UEK:2168273600,
author = "Hołda Artur",
title = "Ekonomiczne i statystyczne uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "86-102",
year = "2004",
}
191
@book{UEK:2168305713,
author = "Hołda Artur",
title = "Wybrane zagadnienia rachunkowości z uwzględnieniem podatku of towarów i usług : (materiały pomocnicze)",
adress = "Warszawa",
year = "2003",
}
192
@article{UEK:2168278767,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 13 (69) numer specjalny",
pages = "116-133",
year = "2003",
}
193
@article{UEK:2168231946,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce",
journal = "Rachunkowość",
number = "8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor 3",
pages = "20-27",
year = "2003",
}
194
@inbook{UEK:2168235268,
author = "Hołda Artur",
title = "Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych",
booktitle = "Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym",
pages = "329-346",
adress = "Warszawa",
publisher = "KIBR",
year = "2003",
isbn = "83-89255-00-6",
}
195
@unpublished{UEK:2168273900,
author = "Hołda Artur",
title = "Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3",
pages = "124-166",
year = "2003",
}
196
@inbook{UEK:2168221468,
author = "Hołda Artur",
title = "Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "45-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-175-1",
}
197
@inbook{UEK:2168239440,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Atestacja informacji ekonomicznych a oszustwa w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej",
booktitle = "Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej",
pages = "82-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki",
year = "2003",
issn = "1734-5391",
isbn = "83-916937-0-8",
}
198
@inbook{UEK:2168225316,
author = "Hołda Artur",
title = "Going-concern Principle from the Auditor's Point of View",
booktitle = "General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference",
pages = "371-384",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-915196-3-5",
}
199
@article{UEK:2168223358,
author = "Hołda Artur",
title = "Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja kwartyli",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "125-138",
year = "2003",
}
200
@unpublished{UEK:2168274825,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3",
pages = "38-55",
year = "2003",
}
201
@article{UEK:2168284101,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Metody estymacji ryzyka oszustwa przez niezależnych audytorów",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 8 (64) numer specjalny",
pages = "75-85",
year = "2002",
}
202
@inbook{UEK:2168225112,
author = "Hołda Artur",
title = "Wyzwania współczesności w rewizji finansowej",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "263-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
203
@inbook{UEK:2168224934,
author = "Hołda Artur",
title = "Syntetyczne mierniki oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "227-236",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
204
@article{UEK:2168234714,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Model ryzyka badania sprawozdania finansowego w ramach teorii Dempstera-Shafera",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 9 (65)",
pages = "56-73",
year = "2002",
}
205
@article{UEK:2168231948,
author = "Hołda Artur",
title = "Prognozowanie bankructwa w polskich realiach gospodarczych",
journal = "Zarządzanie i Rozwój",
number = "28 (9/2002)",
pages = "18-20",
year = "2002",
}
206
@article{UEK:2168283943,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 53, 8 - dodatek: Rachunkowość - Audytor 3 (14)",
pages = "11-20",
year = "2002",
}
207
@article{UEK:2168224246,
author = "Hołda Artur",
title = "Podstawowe koncepcje doboru istotności w badaniach sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "562",
pages = "17-29",
year = "2002",
}
208
@article{UEK:2168231934,
author = "Hołda Artur",
title = "Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich",
journal = "Monitor Rachunkowości i Finansów",
number = "1 (36)",
pages = "42-46",
year = "2002",
}
209
@article{UEK:2168284387,
author = "Hołda Artur",
title = "Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "11 (143)",
pages = "99-103",
year = "2002",
}
210
@unpublished{UEK:2168274112,
author = "Hołda Artur",
title = "Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2",
pages = "41-62",
year = "2002",
}
211
@inbook{UEK:2168279131,
author = "Hołda Artur",
title = "Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów upadłości jednostek w polskich realiach gospodarczych",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi",
pages = "107-113",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie",
year = "2001",
isbn = "83-88057-35-9",
}
212
@article{UEK:2168252098,
author = "Hołda Artur",
title = "Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 52, 10",
pages = "625-628",
year = "2001",
}
213
@article{UEK:2168252212,
author = "Hołda Artur",
title = "Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 52, 5",
pages = "306-310",
year = "2001",
}
214
@article{UEK:2168284115,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Systemy ekspertowe z logiką rozmytą w zarządzaniu ryzykiem badania sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 6 (62)",
pages = "46-65",
year = "2001",
}
215
@unpublished{UEK:2168274283,
author = "Hołda Artur",
title = "Prognozowanie bankructwa w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1",
pages = "1[86]-16[101]",
year = "2001",
}
216
@article{UEK:2168305223,
author = "Hołda Artur",
title = "Podstawowe uwarunkowania i charakter rewizji ksiąg rachunkowych",
journal = "Problemy Rachunkowości",
number = "R. 2, 3 (6)",
pages = "3-7",
year = "2001",
}
217
@article{UEK:2168284111,
author = "Hołda Artur",
title = "Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa - doświadczenia światowe",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 5 (61)",
pages = "59-70",
year = "2001",
}
218
@article{UEK:2168254042,
author = "Hołda Artur",
title = "Weryfikacja zasady kontynuacji działania w warunkach polskiej gospodarki",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 4 (60) numer specjalny",
pages = "44-52",
year = "2001",
}
219
@article{UEK:2168252386,
author = "Hołda Artur",
title = "Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część II",
journal = "Monitor Rachunkowości i Finansów",
number = "11 (23)",
pages = "67-69",
year = "2000",
}
220
@article{UEK:2168284119,
author = "Hołda Artur",
title = "Kryterium istotności w rewizji sprawozdań finansowych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 51, 1 - dodatek: Rachunkowość - Audytor 1 (2)",
pages = "17-24",
year = "2000",
}
221
@unpublished{UEK:2168284091,
author = "Hołda Artur",
title = "Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
222
@article{UEK:2168252384,
author = "Hołda Artur",
title = "Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część I",
journal = "Monitor Rachunkowości i Finansów",
number = "10 (22)",
pages = "34-37",
year = "2000",
}
223
@article{UEK:2168259438,
author = "Hołda Artur",
title = "Wskaźniki finansowe - pomocniczy instrument weryfikacji zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstw branży budowlanej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "553",
pages = "[111]-128",
year = "2000",
}
224
@unpublished{UEK:2168272542,
author = "Hołda Artur",
title = "Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości",
pages = "1[40]-15[54]",
year = "2000",
}
225
@inbook{UEK:2168321367,
author = "Hołda Artur",
title = "Dylematy ustalania i interpretacji wartości normatywnych w analizie wskaźnikowej",
booktitle = "Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000"",
pages = "126-134",
adress = "Łódź",
publisher = "Agencja Wydawnicza InterFart",
year = "2000",
isbn = "83-86939-57-5",
}
226
@unpublished{UEK:2168269506,
author = "Hołda Artur",
title = "Problematyka istotności w rewizji finansowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7",
pages = "1[23]-21[42]",
year = "1999",
}
227
@inbook{UEK:2168271952,
author = "Hołda Artur",
title = "Organizacja i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej",
booktitle = "Organizacja rachunkowości",
pages = "221-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-010-0",
}
228
@article{UEK:2168269276,
author = "Hołda Artur",
title = "Problematyka istotności w rewizji finansowej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 52",
pages = "5-20",
year = "1999",
}
229
@book{UEK:2168272314,
author = "Andrzejewski Mariusz and Dobija Dorota and Hołda Artur and Litwa Anna and Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta and Stępień Marta and Sumek-Brandys Barbara and Świechowska Aneta and Wójtowicz Piotr",
title = "Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań",
editor = Stępień Marta,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-016-X",
}
230
@misc{UEK:2168262766,
author = "Hołda Artur",
title = "Sylwetka i dorobek naukowy Profesora Tomasza Lulka",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "504",
pages = "5-16",
year = "1998",
}
231
@article{UEK:2168259566,
author = "Hołda Artur",
title = "Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "514",
pages = "61-73",
year = "1998",
}
232
@unpublished{UEK:2168305221,
author = "Hołda Artur",
title = "Wpływ stanów elektronowych metali przejściowych na strukturę pasmową matrycy ZnSe",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
233
@unpublished{UEK:2168268880,
author = "Hołda Artur",
title = "Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5",
pages = "1[33]-18[50]",
year = "1997",
}
234
@article{UEK:2168284333,
author = "Hołda Artur",
title = "Ryzyko badania w weryfikacji sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 38",
pages = "11-24",
year = "1997",
}
235
@inbook{UEK:2168305213,
author = "Hołda Artur",
title = "Wykorzystanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej w rachunkowości",
booktitle = "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych",
pages = "55-64",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "1997",
}
236
@article{UEK:2168268824,
author = "Hołda Artur",
title = "Analiza wskaźnikowa jako pomocnicze narzędzie rewizji finansowej",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "1",
pages = "36-49",
year = "1997",
}
237
@unpublished{UEK:2168268220,
author = "Hołda Artur",
title = "Analiza wskaźnikowa - pomocnicze narzędzie rewizji finansowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4",
pages = "1[81]-26[106]",
year = "1996",
}
238
@unpublished{UEK:2168268208,
author = "Hołda Artur",
title = "Analiza ryzyka w badaniu sprawozdań finansowych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4",
pages = "1[42]-21[62]",
year = "1996",
}
239
@article{UEK:2168268810,
author = "Hołda Artur",
title = "Badania zgodności w rewizji sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 35 numer specjalny",
pages = "52-54",
year = "1996",
}
240
@unpublished{UEK:2168303209,
title = "Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
}
241
@unpublished{UEK:2168270816,
title = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
242
@unpublished{UEK:2168280597,
title = "Rozwój teorii rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}