Publications of the selected author
1

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 3-122
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8235-698-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359006
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Kontynuacja działalności w czasie kryzysu
Source:
Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (2021) , s. 64-78. - Streszcz.
Nr:
2168354484
unreviewed article
3

Author:
Title:
Sprawozdawczość finansowa w pandemii
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 149-174
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8235-698-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359012
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe
Edition:
3. wyd.
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Physical description:
LXIX, [1], 1389 s.; 24 cm + płyta CD
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8235-698-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359004
monograph
See related chapters
5

Title:
Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Physical description:
XLVIII, 748 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8235-427-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356728
monograph
See related chapters
6

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. XLIII-XLVIII
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8235-427-0
Nr:
2168356732
preface / summary
See main document
7

Author:
Title:
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 175-187
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8235-698-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359020
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Artur Hołda , Anna Staszel , Mariusz Pogoński
Title:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 381-405
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8235-698-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359034
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Analiza procesów restrukturyzacyjnych w polskich realiach gospodarczych w latach 2016-2020
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 83-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358168
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 189-254
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8235-698-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359026
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020
Physical description:
162 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-208-2429-2
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168353912
monograph
12

Author:
Title:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 265-274
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349926
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Pandemia COVID-19 a zamknięcie roku 2020
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 62-69
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353744
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Inwentaryzacja
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 981-1003
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353832
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 38-40
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344374
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Artur Hołda , Anna Staszel , Mariusz Pogoński
Title:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 431-451
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349928
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Wartości niematerialne i prawne
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 153-174
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353760
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 29-35
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344370
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 3-7
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344352
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Artur Hołda , Anna Staszel , Mariusz Pogoński
Title:
Rozdzielanie podatkowe źródeł przychodów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 730-740
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353890
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Należności krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 188-199
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344422
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1004-1011
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353834
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 382-413
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353826
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1027-1044
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349938
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. XLVII-LIII
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8198-495-9
Nr:
2168349870
preface / summary
See main document
26

Title:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
LVI, 1177 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344348
monograph
See related chapters
27

Author:
Title:
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 31-38
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353734
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Inwentaryzacja
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 895-916
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344440
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Mariusz Pogoński , Artur Hołda
Title:
Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 702-712
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344434
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 222-238
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344424
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1463-1486
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349940
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 239-254
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344426
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Ochrona danych osobowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 72-79
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344402
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 181-187
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344420
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 167-178
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349920
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 257-267
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353822
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 3-121
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349854
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
IV Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2020
Source:
Kurier UEK2020. - nr 4 (86), s. 14-15. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168352604
varia
39

Author:
Title:
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 36-37
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344372
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 917-924
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344442
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 51-55
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353742
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 239-256
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353820
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Leasing
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 942-974
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344448
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
LXVI, 1378 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353718
monograph
See related chapters
45

Title:
Środki trwałe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 83-123
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344404
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Wynik finansowy a dochód podatkowy
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 927-940
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353828
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Title:
Ochrona danych osobowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 84-92
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353746
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Marek Piotrowski , Artur Hołda
Title:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 453-469
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349930
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Leasing
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1029-1061
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353864
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. LXXIII-LXXVIII
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Nr:
2168349942
preface / summary
See main document
51

Author:
Title:
E-sprawozdania
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 41-46
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344378
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Zamknięcie roku a krąg kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1012-1028
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353862
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Aktywa biologiczne
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 124-137
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344406
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Title:
Wpływ epidemii koronawirusa na sprawozdawczość finansową
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 147-166
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349918
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Title:
Zapasy
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 164-180
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344418
chapter in monograph
See main document
56

Author:
Title:
Using the Beneish M-score Model : Evidence from Non-financial Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Investment Management and Financial Innovations. - vol. 17, iss. 4 (2020) , s. 389-401. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication is sponsored by funds from the Cracow University of Economics for the maintenance and development of research potential
2019 list:
40.00 pkt
:
Nr:
2168353684
article
57

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 367-398
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344430
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. LIII-LVI
ISBN:
978-83-8198-190-3
Nr:
2168344350
preface / summary
See main document
59

Title:
Odsetki od należności i zobowiązań w prawie bilansowym i podatkowym
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1090-1100
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353868
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Title:
E-sprawozdania
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 44-50
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353740
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Title:
Zapasy
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 179-196
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353776
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Należności krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 204-215
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353784
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
Wynik finansowy a dochód podatkowy
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 863-876
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344436
chapter in monograph
See main document
64

Author:
Title:
Zamknięcie roku a krąg kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 925-941
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344446
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Kontrakty długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 975-1002
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344450
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Title:
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 39-40
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353736
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Środki trwałe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 95-138
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353754
chapter in monograph
See main document
68

Author:
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 245-263
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349924
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Kontrakty długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1062-1089
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353866
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe
Edition:
2. wyd.
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
LXVIII, 1486 s.: il.; 24 cm + płyta CD
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-790-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349850
monograph
See related chapters
71

Author:
Title:
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 197-203
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353778
chapter in monograph
See main document
72

Title:
The Concept of Low-Value in the Context of Fixed Assets = Pojęcie niskocenności w kontekście środków trwałych
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 5, t. 350 (2020) , s. 7-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication is sponsored by the funds of the Cracow University of Economics for the maintenance and development of research potential
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168352808
article
73

Author:
Title:
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 47-51
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344380
chapter in monograph
See main document
74

Author:
Title:
Aktywa biologiczne
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 139-152
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353756
chapter in monograph
See main document
75

Author:
Title:
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 41-43
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353738
chapter in monograph
See main document
76

Author:
Title:
Wartości niematerialne i prawne
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 138-159
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344412
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Czynniki wpływające na raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Analysis of Factors that Affect the Reporting of Impairment Losses on Net Fixed Assets by Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 108, nr 164 (2020) , s. 41-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach projektu Potencjał, numer umowy 90/ZZR/2020/POT
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168349980
article
78

Author:
Title:
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 3-8
ISBN:
978-83-8235-088-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353720
chapter in monograph
See main document
79

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. LXI-LXVI
ISBN:
978-83-8235-088-3
Nr:
2168353872
preface / summary
See main document
80

Author:
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 179-243
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349922
chapter in monograph
See main document
81

Title:
Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
LIII, [1], 842 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8198-495-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349818
monograph
See related chapters
82

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. LI-LII
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334379
preface / summary
See main document
83

Author:
Title:
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 149-160
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340071
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 477-491
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334275
chapter in book
See main document
85

Title:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Physical description:
XL, 597 s.; 24 cm
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Access mode:
Nr:
2168334269
book
See related chapters
86

Title:
Listy kontrolne (checklist)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 469-492
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340087
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Title:
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 32-33
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334309
chapter in monograph
See main document
88

Author:
Mariusz Pogoński , Artur Hołda
Title:
Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 631-641
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334357
chapter in monograph
See main document
89

Title:
Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej
Source:
Rachunkowość. - R. 70, nr 11 (2019) , s. 13-26. - Streszcz.
Nr:
2168344132
unreviewed article
90

Author:
Title:
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 52-56
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334327
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1277-1295
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340103
chapter in monograph
See main document
92

Author:
Title:
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 95-103
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334271
chapter in book
See main document
93

Author:
Title:
Inwentaryzacja
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 797-818
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334369
chapter in monograph
See main document
94

Author:
Title:
Zapasy
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 167-182
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334339
chapter in monograph
See main document
95

Author:
Title:
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 469-475
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334273
chapter in book
See main document
96

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 3-124
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340067
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 240-255
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334347
chapter in monograph
See main document
98

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Physical description:
LXVII, [1], 1295 s.; 24 cm + CD-ROM
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
Notes:
Na płycie CD znajdują się 131 wzory dokumentów.,
ISBN:
978-83-8158-458-6
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339725
monograph
See related chapters
99

Title:
Kontrakty długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 880-907
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334377
chapter in monograph
See main document
100

Author:
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 303-321
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340081
chapter in monograph
See main document
101

Author:
Title:
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 183-189
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334341
chapter in monograph
See main document
102

Author:
Title:
Zamknięcie roku a krąg kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 831-847
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334373
chapter in monograph
See main document
103

Author:
Title:
Wartości niematerialne i prawne
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 141-162
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334335
chapter in monograph
See main document
104

Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 333-376
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340085
chapter in monograph
See main document
105

Title:
Leasing
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 848-879
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334375
chapter in monograph
See main document
106

Author:
Title:
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 3-7
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334289
chapter in monograph
See main document
107

Title:
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw
Source:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019) , s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded out of the financial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168332605
article
108

Title:
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków = Determinants of Entrepreneurs' Bankruptcy in Poland - Systematics and Comparative Analysis of the Opinion of Management and Trustees
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 101, nr 157 (2019) , s. 9-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału badawczego (nr umowy 079/WZ-KR/02/2018/S/8079)
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168334249
article
109

Author:
Title:
Wynik finansowy a dochód podatkowy
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 765-778
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334365
chapter in monograph
See main document
110

Title:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Physical description:
LII, 1154 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334267
monograph
See related chapters
111

Author:
Title:
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 26-31
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334307
chapter in monograph
See main document
112

Author:
Title:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 323-332
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340083
chapter in monograph
See main document
113

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. LXIII-LXVII
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Nr:
2168340061
preface / summary
See main document
114

Author:
Title:
Rachunkowość kół gospodyń wiejskich
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 223-237
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340077
chapter in monograph
See main document
115

Title:
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 224-239
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334345
chapter in monograph
See main document
116

Author:
Marek Piotrowski , Artur Hołda
Title:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 571-587
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340093
chapter in monograph
See main document
117

Author:
Title:
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 971-987
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340101
chapter in monograph
See main document
118

Title:
Środki trwałe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 87-126
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334331
chapter in monograph
See main document
119

Author:
Artur Hołda , Teresa Krawczyk
Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury / red. Teresa Krawczyk - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 321-352
Series:
(Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-942-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340697
chapter in monograph
120

Title:
Należności krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 190-201
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334343
chapter in monograph
See main document
121

Author:
Title:
Aktywa biologiczne
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 127-140
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334333
chapter in monograph
See main document
122

Title:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 819-830
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334371
chapter in monograph
See main document
123

Author:
Artur Hołda , Anna Staszel , Mariusz Pogoński
Title:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 547-562
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340091
chapter in monograph
See main document
124

Author:
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 239-302
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340079
chapter in monograph
See main document
125

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 364-395
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334353
chapter in monograph
See main document
126

Author:
Title:
Rachunkowość organizacji non profit
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 161-221
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340073
chapter in monograph
See main document
127

Author:
Title:
Ochrona danych osobowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 76-83
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334329
chapter in monograph
See main document
128

Author:
Title:
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 34-36
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334315
chapter in monograph
See main document
129

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 3-112
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328861
chapter in monograph
See main document
130

Title:
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 745-755
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328917
chapter in book
See main document
131

Title:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
XXXVI, 820 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328895
book
See related chapters
132

Author:
Title:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 279-288
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328873
chapter in monograph
See main document
133

Author:
Title:
Rachunkowość organizacji non profit
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 135-192
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328867
chapter in monograph
See main document
134

Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 353-401
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328877
chapter in monograph
See main document
135

Author:
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 193-255
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328869
chapter in monograph
See main document
136

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1099-1121
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328891
chapter in monograph
See main document
137

Author:
Katarzyna Trzpioła , Artur Hołda
Title:
Zmiany dla biur rachunkowych i innych podmiotów związane z wprowadzeniem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 815-820
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328919
chapter in book
See main document
138

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
LVIII, 1121 s.; 24 cm + CD-ROM
Series:
(Prawo w Praktyce)
Notes:
Na płycie CD znajdują się 134 wzory dokumentów, Bibliogr.
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328859
monograph
See related chapters
139

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Instrukcje obiegu dokumentów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 289-352
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328875
chapter in monograph
See main document
140

Author:
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 257-277
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328871
chapter in monograph
See main document
141

Title:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 525-535
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328883
chapter in monograph
See main document
142

Title:
Listy kontrolne (checklist)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 495-521
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328881
chapter in monograph
See main document
143

Author:
Title:
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-428
Nr:
2168333607
doctoral dissertation
144

Author:
Marek Piotrowski , Artur Hołda
Title:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 577-593
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328885
chapter in monograph
See main document
145

Author:
Katarzyna Charchut , Artur Hołda
Title:
Transfer wartości niematerialnych i prawnych w kontekście kosztów uzyskania przychodów i ujęcia bilansowego
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 533-541
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328913
chapter in book
See main document
146

Author:
Title:
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 847-863
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328889
chapter in monograph
See main document
147

Title:
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych
Source:
Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018) , s. 3-11. - Streszcz.
Nr:
2168328921
unreviewed article
148

Author:
Marek Piotrowski , Artur Hołda
Title:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 551-567
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318863
chapter in monograph
See main document
149

Author:
Sebastian Bach , Artur Hołda , Piotr Wieczorek
Title:
Instrukcja magazynowa
Source:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 439-448
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328611
chapter in book
150

Author:
Title:
Wynik finansowy a dochód podatkowy
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 619-632
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328831
chapter in monograph
See main document
151

Author:
Artur Hołda , Małgorzata Adamik-Citak
Title:
Wpływ implementacji MSR/MSSF przez grupy kapitałowe notowane na GPW na skonsolidowane sprawozdanie finansowe = The Effect of the Mandatory Adoption of IFRS by Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017, s. 273-284. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-95-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324973
chapter in monograph
152

Conference:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Title:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Physical description:
457 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
conference materials
153

Author:
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 255-272
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318855
chapter in monograph
See main document
154

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. XLI-XLIII
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328943
preface / summary
See main document
155

Author:
Conference:
II Kongres Polskiej Rachunkowości, Warszawa, Polska, od 2017-06-05 do 2017-06-06
Title:
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy
Source:
Rachunkowość : dokonania i przyszłość / [red. nauk. Zbigniew Luty] - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017, s. 381-394. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-411-2
Nr:
2168327277
chapter in conference materials
156

Author:
Title:
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 25-30
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328665
chapter in monograph
See main document
157

Author:
Title:
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 31-32
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328667
chapter in monograph
See main document
158

Author:
Title:
Wartości niematerialne i prawne
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 97-116
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328673
chapter in monograph
See main document
159

Title:
Kontrakty długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 735-762
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328845
chapter in monograph
See main document
160

Title:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
XLIII, [1], 868 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328629
monograph
See related chapters
161

Author:
Title:
Zamknięcie roku a krąg kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 687-703
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328841
chapter in monograph
See main document
162

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
XLIV, 957 s.; 24 cm + CD-ROM
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
Notes:
Dysk optyczny zawiera: wzór polityki rachunkowości na 2017 r., 91 wzorów dokumentów w postaci gotowych do pracy dokumentow Word, dokumentacja inwentaryzacyjna, Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314989
monograph
See related chapters
163

Title:
Należności krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 143-154
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328679
chapter in monograph
See main document
164

Author:
Title:
Rachunkowość organizacji non profit
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 133-190
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318851
chapter in monograph
See main document
165

Author:
Title:
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 33-37
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328669
chapter in monograph
See main document
166

Author:
Title:
Рerception of Creative Accounting
Source:
Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì / red. M.Ì. Skripnik - Kiïv: KNUTD, 2017, s. 6-13 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7506-04-0
Access mode:
Nr:
2168321119
chapter in monograph
167

Title:
Leasing
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 704-734
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328843
chapter in monograph
See main document
168

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 3-111
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318795
chapter in monograph
See main document
169

Title:
Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw = Analysis of Free Cash Flows as the Element of the Hazard Assessment of the Bankruptcy of Small and Average Enterprises
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 1 (2017) , s. 273-282. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319491
article
170

Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 417-438
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328609
chapter in book
171

Author:
Title:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 273-282
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318857
chapter in monograph
See main document
172

Author:
Title:
Inwentaryzacja
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 663-676
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328837
chapter in monograph
See main document
173

Author:
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 191-253
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318853
chapter in monograph
See main document
174

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 361-392
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328689
chapter in monograph
See main document
175

Author:
Title:
Zapasy
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 121-136
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328677
chapter in monograph
See main document
176

Author:
Dorota Adamek-Hyska , Paweł Barnik , Mieczysława Cellary , Adam Cabała , Elżbieta Dworak , Karolina Gierszewska , Artur Hołda , Jarosław Jurga , Wojciech Lachiewicz , Marek Rotkiewicz , Bożena Rudnicka , Anna Staszel
Title:
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
XXIV, 404 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8147-8
Nr:
2168328627
book
177

Title:
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 53-62 - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Access mode:
Nr:
2168322243
chapter in monograph
See main document
178

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 907-929
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318865
chapter in monograph
See main document
179

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Instrukcje obiegu dokumentów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 283-346
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318859
chapter in monograph
See main document
180

Title:
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
258 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-404
Nr:
2168335003
doctoral dissertation
181

Author:
Sebastian Bach , Artur Hołda , Piotr Wieczorek
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 449-468
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328613
chapter in book
182

Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 347-408
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318861
chapter in monograph
See main document
183

Title:
Środki trwałe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 63-96
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328671
chapter in monograph
See main document
184

Title:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 677-686
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328839
chapter in monograph
See main document
185

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Instrukcje obiegu dokumentów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 185-247
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305551
chapter in monograph
See main document
186

Title:
Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy = Pokaznik produktivnostì pracì ì valûtnij kurs v ekonomìcì Ukraïni = Labour Productivity and Exchange Rate in Ukrainian Economy
Source:
Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 2 (176) (2016) , s. 337-347. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168303287
article
187

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1-107
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305529
chapter in monograph
See main document
188

Author:
Katarzyna Kobiela-Pionnier , Hanna Bystrzycka , Mateusz Kubas , Piotr Prewysz-Kwinto , Grażyna Voss , Artur Hołda , Jerzy Gierusz , Joanna Kogut
Title:
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318237
chapter in monograph
189

Title:
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 155-162 - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310825
chapter in monograph
See main document
190

Title:
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World
Source:
China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016) , s. 205-225. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307241
article
191

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
XXXVI, 593 s.: il.; 24 cm + dysk optyczny CD-ROM
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305525
monograph
See related chapters
192

Author:
Marek Piotrowski , Artur Hołda
Title:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 471-487
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305555
chapter in monograph
See main document
193

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 573-593
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305563
chapter in monograph
See main document
194

Author:
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 157-173
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305545
chapter in monograph
See main document
195

Author:
Title:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 175-184
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305549
chapter in monograph
See main document
196

Title:
Information-theoretic Approach to Quantifying Currency Risk
Source:
The Journal of Risk Finance. - vol. 17, iss. 1 (2016) , s. 93-109. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305071
article
197

Author:
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 109-155
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305541
chapter in monograph
See main document
198

Title:
The Effects of Bankruptcy on the Predictability of Price Formation Processes on Warsaw's Stock Market
Source:
e-Finanse. - vol. 12, nr 1 (2016) , s. 32-42. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168305587
article
199

Author:
Title:
Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych - ujęcie pragmatyczne : (materiały pomocnicze)
Publisher address:
Warszawa: Nova Skills, 2016
Physical description:
74 s.: rys., schematy; 29 cm
Nr:
2168305459
book
200

Author:
Title:
Percepcja pojęcia "rachunkowość kreatywna" przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce = Perception of the Concept of Creative Accounting by the Polish Public and by Accounting Professionals
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 87, nr 143 (2016) , s. 43-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308041
article
201

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1-77
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299231
chapter in monograph
See main document
202

Author:
Artur Hołda , Małgorzata Adamik-Citak
Title:
Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych - podejście pragmatyczne = Valuation in Fair Value of Fixed Tangible Assets vs. the Value of Equity as a Result of IFRS Implementation in Polish Economic Reality - Pragmatic Approach
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 396 (2015) , s. 67-76. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. T. 2, Rachunkowość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297323
article
203

Title:
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299829
chapter in monograph
See main document
204

Author:
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 79-131
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299235
chapter in monograph
See main document
205

Title:
Istota ekonofizyki = The Essence of Econophysics
Source:
Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 1 (84) (2015) , s. 108-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296581
article
206

Author:
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 133-150
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299237
chapter in monograph
See main document
207

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Instrukcje obiegu dokumentów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 161-232
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299247
chapter in monograph
See main document
208

Title:
Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW = The Effects of Bankruptcy on the Structural Complexity of the Price Changes on WSE
Source:
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. - nr 41 (2015) , s. 59-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297597
article
209

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
XXII, 525 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299227
monograph
See related chapters
210

Author:
Title:
Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości
Publisher address:
Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2015
Physical description:
238 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-59-4
Nr:
2168300801
monograph
211

Title:
Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement = Spravedliva zarobìtna plata ta rozmìr pensìї v mežah teorìї vimìrûvannâ lûdskogo kapìtalu
Source:
Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 12 (174) (2015) , s. 302-311. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168299255
article
212

Author:
Marek Piotrowski , Artur Hołda
Title:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 473-489
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299249
chapter in monograph
See main document
213

Author:
Title:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 151-160
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299243
chapter in monograph
See main document
214

Title:
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 193-202 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Accountancy of the Cracow Univesity of Economics (Project No. 014/WZ-KR/02/2015/S/5014)
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168304333
chapter in monograph
See main document
215

Author:
Title:
Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information
Source:
Journal of Risk and Financial Management. - vol. 8, iss. 2 (2015) , s. 266-284. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305041
article
216

Conference:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Title:
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 99-116. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Access mode:
Nr:
2168294969
chapter in conference materials
217

Author:
Title:
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 105-119. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168280981
chapter in monograph
See main document
218

Title:
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
246, [1] s.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość - Wydawnictwo C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
Nr:
2168289951
monograph
219

Title:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Source:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. [41]-[46]. - Summ., rez. - Bibliogr.
Signature:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303225
chapter in unpublished scientific work
See main document
220

Author:
Title:
Przewidywalność zmian cen instrumentów finansowych na GPW - ujęcie ekonofizyczne
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
204 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-318
Nr:
2168302255
doctoral dissertation
221

Author:
Title:
Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
225 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-287
Nr:
2168289957
doctoral dissertation
222

Title:
A Firm's Perspective on Econophysics-based Currency Risk Analysis = Perspektywa firmy w ekonofizycznej analizie ryzyka walutowego
Source:
Nauki o Finansach = Financial Sciences. - nr 4 (21) (2014) , s. 92-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168295849
article
223

Title:
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?
Source:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 325-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168287659
chapter in monograph
See main document
224

Title:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Source:
Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2014, s. [35]-[40]. - Summ., rez. - Bibliogr.
Signature:
NP-1494/Magazyn
Nr:
2168303295
chapter in unpublished scientific work
See main document
225

Title:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Source:
Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki. - vip. 6, č. 3 (2014) , s. 209-214. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168293727
article
226

Author:
Artur Hołda , Gabriela Malik
Title:
Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli = Copula-Based Modeling the Correlations between Commodity Futures Prices Quoted on the CME
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 135 (2013) , s. 64-78. - Tytuł numeru: Analiza i wspomaganie decyzji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279035
article
227

Author:
Title:
Spotkanie opłatkowe w ZOD Dębica
Source:
Kurier UEK2013. - nr 1 (53), s. 12
Access mode:
Nr:
2168347628
varia
228

Author:
Artur Hołda , Gabriela Malik
Title:
Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne = Conditional Variance Modeling of Returns of Soft Commodity Futures
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 135-143. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286089
article
229

Author:
Title:
Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych = Factors Determining the Fair Value Accounting in the Context of Financial Crisis
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 138-150. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168262950
article
See main document
230

Author:
Katarzyna Kobiela-Pionnier , Hanna Bystrzycka , Mateusz Kubas , Piotr Prewysz-Kwinto , Grażyna Voss , Artur Hołda , Jerzy Gierusz , Joanna Kogut
Title:
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298837
chapter in monograph
231

Author:
Title:
MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Physical description:
380, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość - Wydawnictwo C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-3352-6
Nr:
2168279005
monograph
232

Author:
Artur Hołda , Arkadiusz Caryk
Title:
Zmiany iście rewolucyjne : z prof. Arturem Hołdą, wykładowcą krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, rozmawiamy o zmianach w podatkach i problemach polskiej gospodarki
Source:
Pracodawca2013. - nr 1 (177), s. 13-14
Access mode:
Nr:
2168302257
voice in discussion / interview
233

Author:
Title:
Wieści z ZOD-ów
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 4 (49), s. 35. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275139
varia
See main document
234

Author:
Title:
Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania - ujęcie retrospektywne i prospektywne = Accounting as an Information System Management - Retrospective and Prospective Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012) , s. 125-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168273444
article
235

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 1-57
Series:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235314
chapter in monograph
See main document
236

Author:
Title:
ZOD w Dębicy aktywny w regionie podkarpackim
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 3 (48), s. 26. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168345336
varia
See main document
237

Author:
Artur Hołda , Łukasz Grzymalski
Title:
Wiosną i latem poczujemy kryzys
Source:
Pracodawca2012. - nr 3 (171), s. 8-9
Nr:
2168305707
voice in discussion / interview
238

Author:
Title:
Instrukcje obiegu dokumentów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 141-220
Series:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235320
chapter in monograph
See main document
239

Author:
Title:
Wideokonferencja dębicko-krakowska
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 23. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344396
varia
See main document
240

Author:
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 59-77
Series:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235316
chapter in monograph
See main document
241

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Edition:
Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
Physical description:
X, 422 s.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Series:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
Notes:
Na okł.: Obowiązki płatników, księgowanie podatkowe, przechowywanie dokumentów, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obieg dokumentów, inwentaryzacja, kasa, magazyn, samochody służbowe, świadczenia niematerialne dla pracowników. Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje,
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235312
monograph
See related chapters
242

Author:
Title:
UEK zostaje w Dębicy - rozmowa z Kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego
Source:
Miasto.Dębica.pl2012. - 30 maja. - [odczyt: 10.05.2016]
Access mode:
Nr:
2168305639
voice in discussion / interview
243

Author:
Title:
Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw = The Fair Value in Process of the Bankruptcy of Enterprises
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 126 (2012) , s. 69-79. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297201
article
244

Author:
Title:
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości = Fair Value and the Prospective Nature of Accounting
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 118-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276749
chapter in unpublished scientific work
See main document
245

Author:
Title:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej = Classical Variable Sampling Methods in Auditing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235020
article
See main document
246

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Instrukcja magazynowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 79-89
Series:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235318
chapter in monograph
See main document
247

Title:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Edition:
Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Physical description:
X, 394 s.; 24 cm + CD-ROM
Series:
(Beck Info Biznes)
Notes:
Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje,
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220676
monograph
See related chapters
248

Author:
Title:
ZOD w Dębicy
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 1 (46), s. 43. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344798
varia
See main document
249

Author:
Title:
Patronat UEK nad klasą menedżerską w Dębicy
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 1 (40), s. 33. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275107
varia
See main document
250

Author:
Title:
Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej = Sampling Research in Internal Auditing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011) , s. s. 23-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227514
article
See main document
251

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 1-55
Series:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220686
chapter in monograph
See main document
252

Author:
Title:
Otwarcie wystawy papierów wartościowych ZOD Dębica
Source:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 7 czerwca (2011)
Access mode:
Nr:
2168305643
unreviewed article
253

Author:
Artur Hołda , Łukasz Grzymalski
Title:
Nowa sprawozdawczość i inne wyzwania dla branży
Source:
Pracodawca2011. - nr 2 (158), s. 10-11
Nr:
2168305705
voice in discussion / interview
254

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Instrukcja obiegu dokumentów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 139-216
Series:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220700
chapter in monograph
See main document
255

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Instrukcja magazynowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 77-87
Series:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220696
chapter in monograph
See main document
256

Author:
Title:
Punkty zerowe (graniczne) w podatku dochodowym od osób fizycznych w polskich realiach gospodarczych = Zero Points (Border) in the Income Tax from Natural Persons in the Polish Economic Realities
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 7 (2011) , s. 127-148. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168243776
article
257

Author:
Title:
Instrukcja kasowa
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 57-75
Series:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220690
chapter in monograph
See main document
258

Author:
Title:
Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 105-122 - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270832
chapter in unpublished scientific work
See main document
259

Author:
Title:
Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych = The Relevance of Sampling in Financial Auditing and the Selection of Samples
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 35-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53114
article
See main document
260

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 83-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165043019
article
261

Author:
Title:
Przedsiębiorczy kontekst funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 83-109 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378138
chapter in monograph
See main document
262

Author:
Title:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej
Source:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA2010, s. 4-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/2/Magazyn
Nr:
2168280645
chapter in unpublished scientific work
See main document
263

Author:
Title:
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 7 (39), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274623
varia
See main document
264

Author:
Title:
Rachunkowy i sprawozdawczy wymiar kontraktów budowlanych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. - nr 10 (2009) , s. 149-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168308339
article
265

Author:
Title:
Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w branży budowlanej = Use of Decision Trees to Forecast the Bankruptcy of Enterprises in the Construction Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009) , s. 165-175. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50039
article
See main document
266

Author:
Title:
Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 8 (32), s. 35. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274493
varia
See main document
267

Title:
Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
216 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-467-6
Nr:
51320
monograph
268

Author:
Title:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 19-31 - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/2/Magazyn
Nr:
2168278351
chapter in unpublished scientific work
See main document
269

Author:
Title:
Rachunkowość dla kadry zarządzającej
Publisher address:
Opole: , 2008
Physical description:
43 s.: il.; 30 cm + CD-ROM
Notes:
Materiał szkoleniowy - Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej, Opole 4-5 marca,
Nr:
2168305711
book
270

Author:
Title:
Wykorzystanie metod próbkowych w badaniu sprawozdań finansowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 120-136 - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278205
chapter in unpublished scientific work
See main document
271

Title:
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością
Publisher address:
Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007
Physical description:
198 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-24-2
Nr:
2165889989
monograph
272

Author:
Title:
Istota drzew decyzyjnych i ich wykorzystanie w praktyce światowej i polskiej do prognozy upadłości - analiza przypadków
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 101-120 - Bibliogr.
Signature:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272714
chapter in unpublished scientific work
See main document
273

Author:
Title:
Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002 = Economic Factors Governing Enterprise Bankruptcy and its Extent in Poland, 1990-2002
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50911
article
See main document
274

Author:
Title:
Teoretyczne podstawy drzew decyzyjnych w kontekście prognozowania upadłości = Theory of Decision Trees in Prediction of Bankruptcy
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 36 (92) (2007) , s. 32-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50248
article
275

Author:
Title:
Lulek Tomasz (1878-1962)
Source:
Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007, s. 69-79
ISBN:
978-83-7228-200-2
Nr:
2165774384
lexical items
276

Author:
Title:
Sprawozdawczy wymiar zasady kontynuacji działalności
Source:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 125-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2164960781
chapter in conference materials
277

Author:
Title:
Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych = The Going Concern Principle and Forecasting Bankruptcy in Polish Economic Conditions
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
286 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 174)
Notes:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-318-5
Nr:
52378
monograph
278

Author:
Title:
Oszustwa księgowe w praktyce
Source:
Biuletyn e-rachunkowość. - nr 9 (2006) . - [odczyt: 05.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231952
article
279

Author:
Małgorzata Kutera , Artur Hołda , Stanisława T. Surdykowska
Title:
Oszustwa księgowe : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2006
Physical description:
277 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-632-4
Nr:
52402
monograph
280

Author:
Title:
Rachunkowość zarządcza : zbiór wykładów
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2006
Physical description:
65 s.: il.; 30 cm
Series:
(Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168305709
publishing series
281

Author:
Title:
Podstawy wyceny wartości przedsiębiorstw
Source:
Szacowanie nieruchomości / red. Jerzy Dydenko - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2006, s. 433-452 - Bibliogr.
ISBN:
83-7416-253-8
Nr:
2168305209
chapter in monograph
282

Author:
Title:
Istota drzew decyzyjnych i możliwość ich wykorzystania w prognozowaniu upadłości jednostek produkcyjnych w polskich realiach gospodarczych = Essence of Decision Trees and Opportunities of Using Decision Trees for Prediction of Bankruptcy of Manufacture Companies in Polish Economic Conditions
Source:
Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006, s. 349-359. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
Nr:
2166175246
chapter in conference materials
283

Author:
Title:
Prognozowanie upadłości z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i ich podstawy teoretyczne
Source:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 97-111 - Bibliogr.
Signature:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286593
chapter in unpublished scientific work
See main document
284

Author:
Title:
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości w kontekście oszustw
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2005, s. 35-69 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
Nr:
2168273180
chapter in unpublished scientific work
See main document
285

Title:
Rewizja finansowa
Edition:
Wyd. 1 (dodruk)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Na s. tyt. rok wyd. 2004., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-198-0
Nr:
2168238796
monograph
286

Author:
Title:
Metody oceny projektów inwestycyjnych
Publisher address:
[Kraków: , 2005
Physical description:
18 s.: il.; 30 cm
Notes:
Materiał szkoleniowy - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Sp. z o.o.,
Nr:
2168305717
book
287

Author:
Title:
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 272-303
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166522078
chapter in textbook
See main document
288

Author:
Title:
Ekonomiczne i statystyczne uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2004, s. 86-102 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273600
chapter in unpublished scientific work
See main document
289

Title:
Rewizja finansowa
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-198-0
Nr:
2168222916
monograph
290

Author:
Title:
Wybrane problemy konsolidacji sprawozdań finansowych z uwzględnieniem cen transferowych : (materiały pomocnicze)
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
38 s.: il.; 30 cm
Notes:
Materiał szkoleniowy - Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie, Kraków, 6 grudnia,
Nr:
2168305715
book
291

Author:
Title:
System poznawczy oraz struktura rachunkowości i rewizji finansowej = Cognitive Systems and the Structure of Accounting and Financial Audits
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 (2004) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219192
article
See main document
292

Author:
Title:
Wycena wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem jednostek badawczo-rozwojowych [dokument elektroniczny]
Source:
Wiadomości KSN / Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność". - nr 11-12A (104-105A) (2004) , s. 2-24. - [odczyt: 05.07.2012] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231930
article
293

Author:
Title:
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych
Source:
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym / [red. Danuta KRZYWDA] - Warszawa: KIBR, 2003, s. 329-346 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-00-6
Nr:
2168235268
chapter in conference materials
See main document
294

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2003, s. 38-55 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168274825
chapter in unpublished scientific work
See main document
295

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia rachunkowości z uwzględnieniem podatku of towarów i usług : (materiały pomocnicze)
Publisher address:
Warszawa: , 2003
Physical description:
63 s.: il.; 30 cm
Notes:
Materiał szkoleniowy - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ; Zespół Ekspertów Manager w Krakowie, Warszawa, 11-12 sierpnia,
Nr:
2168305713
book
296

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce
Source:
Rachunkowość. - nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3 (2003) , s. 20-27
Nr:
2168231946
article
297

Author:
Title:
Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce
Source:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 45-55 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221468
chapter in monograph
See main document
298

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 13 (69) nr specj. (2003) , s. 116-133 - Bibliogr.
Nr:
2168278767
article
299

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Atestacja informacji ekonomicznych a oszustwa w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej = Attestation of Economic Data and Fraud in the Face of Polish Access to the European Union
Source:
Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Henryk Gurgul - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2003, s. 82-94. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; z. nr 1)
ISBN:
83-916937-0-8
Nr:
2168239440
chapter in monograph
300

Author:
Title:
Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja kwartyli = Evaluating Companies' Economic Situation Using Synthetic Standards - the Quartile Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 125-138. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223358
article
See main document
301

Author:
Title:
Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2003, s. 124-166 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273900
chapter in unpublished scientific work
See main document
302

Author:
Title:
Going-concern Principle from the Auditor's Point of View
Source:
General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 371-384. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-3-5
Nr:
2168225316
chapter in conference materials
See main document
303

Author:
Title:
Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich
Source:
Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 1 (36) (2002) , s. 42-46. - Streszcz.
Nr:
2168231934
article
304

Author:
Title:
Syntetyczne mierniki oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw = The Synthetic Ratio in Estimation of Financial Condition
Source:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 227-236. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224934
chapter in monograph
See main document
305

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Model ryzyka badania sprawozdania finansowego w ramach teorii Dempstera-Shafera = Audit Risk Model Based on Dempster-Shafer Theory
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) (2002) , s. 56-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234714
article
306

Author:
Title:
Prognozowanie bankructwa w polskich realiach gospodarczych
Source:
Zarządzanie i Rozwój. - nr 28 (9/2002) (2002) , s. 18-20 - Bibliogr.
Nr:
2168231948
article
307

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Metody estymacji ryzyka oszustwa przez niezależnych audytorów
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 8 (64) nr specj. (2002) , s. 75-85 - Bibliogr.
Nr:
2168284101
article
308

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki
Source:
Rachunkowość. - R. 53, nr 8 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 3 (14) (2002) , s. 11-20
Nr:
2168283943
article
309

Author:
Title:
Podstawowe koncepcje doboru istotności w badaniach sprawozdań finansowych = Basic Concepts in Selecting Materiality in Financial Statements' Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 562 (2002) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224246
article
See main document
310

Author:
Title:
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 11 (143) (2002) , s. 99-103 - Bibliogr.
Nr:
2168284387
article
311

Author:
Title:
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2002, s. 41-62 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/2/Magazyn
Nr:
2168274112
chapter in unpublished scientific work
See main document
312

Author:
Title:
Wyzwania współczesności w rewizji finansowej = The Challenges of Modernity in Financial Auditing
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 263-272. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225112
chapter in conference materials
See main document
313

Author:
Title:
Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej
Source:
Rachunkowość. - R. 52, nr 10 (2001) , s. 625-628
Nr:
2168252098
article
314

Author:
Title:
Podstawowe uwarunkowania i charakter rewizji ksiąg rachunkowych
Source:
Problemy Rachunkowości. - R. 2, nr 3 (6) (2001) , s. 3-7. - Streszcz.
Nr:
2168305223
article
315

Author:
Title:
Prognozowanie bankructwa w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2001, s. 1[86]-16[101] - Bibliogr.
Signature:
NP-788/1/Magazyn
Nr:
2168274283
chapter in unpublished scientific work
See main document
316

Author:
Title:
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa - doświadczenia światowe = Use of Discriminant Analysis in Prediction of Bankruptcy - World Practice
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 5 (61) (2001) , s. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284111
article
317

Author:
Title:
Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH
Source:
Rachunkowość. - R. 52, nr 5 (2001) , s. 306-310 - Bibliogr.
Nr:
2168252212
article
318

Author:
Title:
Weryfikacja zasady kontynuacji działania w warunkach polskiej gospodarki
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001) , s. 44-52 - Bibliogr.
Nr:
2168254042
article
319

Author:
Title:
Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów upadłości jednostek w polskich realiach gospodarczych
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, s. 107-113 - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
83-88057-35-9
Nr:
2168279131
chapter in conference materials
320

Author:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Title:
Systemy ekspertowe z logiką rozmytą w zarządzaniu ryzykiem badania sprawozdań finansowych = Expert Systems with Fuzzy Logic in Audit Risk Management
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 6 (62) (2001) , s. 46-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284115
article
321

Author:
Title:
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część II
Source:
Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 11 (23) (2000) , s. 67-69 - Bibliogr.
Nr:
2168252386
article
322

Author:
Conference:
Doroczna Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości, Spała, Polska, od 2000-09-13 do 2000-09-15
Title:
Dylematy ustalania i interpretacji wartości normatywnych w analizie wskaźnikowej
Source:
Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska] - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000, s. 126-134 - Bibliogr.
ISBN:
83-86939-57-5
Nr:
2168321367
chapter in conference materials
323

Author:
Title:
Kryterium istotności w rewizji sprawozdań finansowych
Source:
Rachunkowość. - R. 51, nr 1 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (2) (2000) , s. 17-24
Nr:
2168284119
article
324

Author:
Title:
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część I
Source:
Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 10 (22) (2000) , s. 34-37
Nr:
2168252384
article
325

Author:
Title:
Wskaźniki finansowe - pomocniczy instrument weryfikacji zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstw branży budowlanej = Financial Ratios - An Auxiliary Instrument for Verifying the Going Concern Principle in the Construction Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000) , s. [111]-128. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259438
article
See main document
326

Author:
Title:
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2000, s. 1[40]-15[54] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/8/Magazyn
Nr:
2168272542
chapter in unpublished scientific work
See main document
327

Author:
Title:
Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
226 k.: il., załaczniki; 30 cm + Autoreferat : 14 s. , dyskietka
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/577
Nr:
2168284091
doctoral dissertation
328

Title:
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
319 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-016-X
Nr:
2168272314
textbook
329

Author:
Title:
Organizacja i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej
Source:
Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 221-243
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168271952
chapter in textbook
See main document
330

Author:
Title:
Problematyka istotności w rewizji finansowej
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 52 (1999) , s. 5-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269276
article
331

Author:
Title:
Problematyka istotności w rewizji finansowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]1999, s. 1[23]-21[42]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-184/7/Magazyn
Nr:
2168269506
chapter in unpublished scientific work
See main document
332

Author:
Title:
Wpływ stanów elektronowych metali przejściowych na strukturę pasmową matrycy ZnSe
Promotor:
Kisiel A.
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
96 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168305221
doctoral dissertation
333

Author:
Title:
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej = Evolution of Auditing and Its Role in Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 514 (1998) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259566
article
See main document
334

Author:
Title:
Sylwetka i dorobek naukowy Profesora Tomasza Lulka = Profile and Scientific Output of Professor Tomasz Lulek
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]1998. - nr 504, s. 5-16. - Summ.
Nr:
2168262766
varia
See main document
335

Author:
Title:
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1997, s. 1[33]-18[50] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/5/Magazyn
Nr:
2168268880
chapter in unpublished scientific work
See main document
336

Author:
Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń, Polska, od 1997-09-17 do 1997-09-19
Title:
Charakterystyka i zakres badań wiarygodności w rewizji gospodarczej
Source:
Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 1 - Katowice: AE, 1997, s. 125-129
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-17-9
Nr:
2168343073
chapter in conference materials
337

Author:
Title:
Analiza wskaźnikowa jako pomocnicze narzędzie rewizji finansowej
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1997) , s. 36-49 - Bibliogr.
Nr:
2168268824
article
338

Author:
Title:
Ryzyko badania w weryfikacji sprawozdań finansowych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 38 (1997) , s. 11-24. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168284333
article
339

Author:
Conference:
III Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Kazimierz Dolny n/Wisłą, Polska, od 1997-09-11 do 1997-09-12
Title:
Wykorzystanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej w rachunkowości
Source:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1997, s. 55-64 - Bibliogr.
Nr:
2168305213
chapter in conference materials
340

Author:
Title:
Analiza ryzyka w badaniu sprawozdań finansowych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1996, s. 1[42]-21[62]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-184/4/Magazyn
Nr:
2168268208
chapter in unpublished scientific work
See main document
341

Author:
Title:
Analiza wskaźnikowa - pomocnicze narzędzie rewizji finansowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1996, s. 1[81]-26[106] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/4/Magazyn
Nr:
2168268220
chapter in unpublished scientific work
See main document
342

Author:
Title:
Badania zgodności w rewizji sprawozdań finansowych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 35 nr specj. (1996) , s. 52-54. - Referat na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Polanica Zdrój '96 - Bibliogr.
Nr:
2168268810
article
Unpublished documents:
1

Title:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości
Kierownik projektu:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2014
Physical description:
[95] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
078/WZ-KR/03/2014/S/4274
Signature:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303209
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
160/KR/1/2011/S/639
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270816
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
70 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz., summ. przy niektórych rozdziałach, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
32/KR/1/2010/S/545
Signature:
NP-1107/2/Magazyn
Nr:
2168280597
unpublished scientific work
See related chapters
1
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 3. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-122. - ISBN 978-83-8235-698-4
2
Kontynuacja działalności w czasie kryzysu / Artur HOŁDA // Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (2021), s. 64-78. - Streszcz. - ISSN 0481-5475
3
Sprawozdawczość finansowa w pandemii / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 3. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 149-174. - ISBN 978-83-8235-698-4
4
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - LXIX, [1], 1389 s. ; 24 cm + płyta CD. - Bibliogr. - 3. wyd. - Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck. - ISBN 978-83-8235-698-4
5
Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - XLVIII, 748 s. : il. ; 24 cm. - Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck. - ISBN 978-83-8235-427-0
6
Wstęp / Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. XLIII-XLVIII. - ISBN 978-83-8235-427-0
7
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 3. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 175-187. - ISBN 978-83-8235-698-4
8
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Mariusz Pogoński // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 3. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 381-405. - ISBN 978-83-8235-698-4
9
Analiza procesów restrukturyzacyjnych w polskich realiach gospodarczych w latach 2016-2020 / Paweł Kalandyk, Artur HOŁDA // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 83-95. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf
10
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 3. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 189-254. - ISBN 978-83-8235-698-4
11
Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna / Artur HOŁDA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2429-2
12
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 265-274. - ISBN 978-83-8198-790-5
13
Pandemia COVID-19 a zamknięcie roku 2020 / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 62-69. - ISBN 978-83-8235-088-3
14
Inwentaryzacja / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 981-1003. - ISBN 978-83-8235-088-3
15
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 38-40. - ISBN 978-83-8198-190-3
16
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Mariusz Pogoński // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 431-451. - ISBN 978-83-8198-790-5
17
Wartości niematerialne i prawne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 153-174. - ISBN 978-83-8235-088-3
18
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 29-35. - ISBN 978-83-8198-190-3
19
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 3-7. - ISBN 978-83-8198-190-3
20
Rozdzielanie podatkowe źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Mariusz Pogoński // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 730-740. - ISBN 978-83-8235-088-3
21
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 188-199. - ISBN 978-83-8198-190-3
22
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 1004-1011. - ISBN 978-83-8235-088-3
23
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 382-413. - ISBN 978-83-8235-088-3
24
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment) / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1027-1044. - ISBN 978-83-8198-790-5
25
Wstęp / Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. XLVII-LIII. - ISBN 978-83-8198-495-9
26
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - LVI, 1177 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8198-190-3
27
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 31-38. - ISBN 978-83-8235-088-3
28
Inwentaryzacja / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 895-916. - ISBN 978-83-8198-190-3
29
Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych / Mariusz Pogoński, Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 702-712. - ISBN 978-83-8198-190-3
30
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 222-238. - ISBN 978-83-8198-190-3
31
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1463-1486. - ISBN 978-83-8198-790-5
32
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 239-254. - ISBN 978-83-8198-190-3
33
Ochrona danych osobowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 72-79. - ISBN 978-83-8198-190-3
34
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 181-187. - ISBN 978-83-8198-190-3
35
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 167-178. - ISBN 978-83-8198-790-5
36
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 257-267. - ISBN 978-83-8235-088-3
37
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-121. - ISBN 978-83-8198-790-5
38
IV Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2020 / Artur HOŁDA // Kurier UEK. - nr 4 (86) (2020), s. 14-15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/14. - ISSN 1689-7757
39
Ogłaszanie sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 36-37. - ISBN 978-83-8198-190-3
40
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 917-924. - ISBN 978-83-8198-190-3
41
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 51-55. - ISBN 978-83-8235-088-3
42
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 239-256. - ISBN 978-83-8235-088-3
43
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 942-974. - ISBN 978-83-8198-190-3
44
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - LXVI, 1378 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-088-3
45
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 83-123. - ISBN 978-83-8198-190-3
46
Wynik finansowy a dochód podatkowy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 927-940. - ISBN 978-83-8235-088-3
47
Ochrona danych osobowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 84-92. - ISBN 978-83-8235-088-3
48
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 453-469. - ISBN 978-83-8198-790-5
49
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 1029-1061. - ISBN 978-83-8235-088-3
50
Wstęp / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. LXXIII-LXXVIII. - ISBN 978-83-8198-790-5
51
E-sprawozdania / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 41-46. - ISBN 978-83-8198-190-3
52
Zamknięcie roku a krąg kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 1012-1028. - ISBN 978-83-8235-088-3
53
Aktywa biologiczne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 124-137. - ISBN 978-83-8198-190-3
54
Wpływ epidemii koronawirusa na sprawozdawczość finansową / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 147-166. - ISBN 978-83-8198-790-5
55
Zapasy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 164-180. - ISBN 978-83-8198-190-3
56
Using the Beneish M-score Model : Evidence from Non-financial Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Artur HOŁDA // Investment Management and Financial Innovations. - vol. 17, iss. 4 (2020), s. 389-401. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-366/using-the-beneish-m-score-model-evidence-from-non-financial-companies-listed-on-the-warsaw-stock-exchange. - ISSN 1810-4967
57
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 367-398. - ISBN 978-83-8198-190-3
58
Wprowadzenie / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. LIII-LVI. - ISBN 978-83-8198-190-3
59
Odsetki od należności i zobowiązań w prawie bilansowym i podatkowym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 1090-1100. - ISBN 978-83-8235-088-3
60
E-sprawozdania / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 44-50. - ISBN 978-83-8235-088-3
61
Zapasy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 179-196. - ISBN 978-83-8235-088-3
62
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 204-215. - ISBN 978-83-8235-088-3
63
Wynik finansowy a dochód podatkowy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 863-876. - ISBN 978-83-8198-190-3
64
Zamknięcie roku a krąg kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 925-941. - ISBN 978-83-8198-190-3
65
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 975-1002. - ISBN 978-83-8198-190-3
66
Ogłaszanie sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 39-40. - ISBN 978-83-8235-088-3
67
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 95-138. - ISBN 978-83-8235-088-3
68
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 245-263. - ISBN 978-83-8198-790-5
69
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 1062-1089. - ISBN 978-83-8235-088-3
70
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - LXVIII, 1486 s. : il. ; 24 cm + płyta CD. - Bibliogr. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-8198-790-5
71
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 197-203. - ISBN 978-83-8235-088-3
72
The Concept of Low-Value in the Context of Fixed Assets = Pojęcie niskocenności w kontekście środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 5, t. 350 (2020), s. 7-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3204/8925. - ISSN 0208-6018
73
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 47-51. - ISBN 978-83-8198-190-3
74
Aktywa biologiczne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 139-152. - ISBN 978-83-8235-088-3
75
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 41-43. - ISBN 978-83-8235-088-3
76
Wartości niematerialne i prawne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 138-159. - ISBN 978-83-8198-190-3
77
Czynniki wpływające na raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Analysis of Factors that Affect the Reporting of Impairment Losses on Net Fixed Assets by Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 108, nr 164 (2020), s. 41-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207202. - ISSN 1641-4381
78
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 3-8. - ISBN 978-83-8235-088-3
79
Wprowadzenie / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. LXI-LXVI. - ISBN 978-83-8235-088-3
80
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 179-243. - ISBN 978-83-8198-790-5
81
Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - LIII, [1], 842 s. : il. ; 24 cm. - Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck. - ISBN 978-83-8198-495-9
82
Wprowadzenie / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. LI-LII. - ISBN 978-83-8158-148-6
83
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 149-160. - ISBN 978-83-8158-458-6
84
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 477-491. - ISBN 978-83-8158-461-6
85
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - XL, 597 s. ; 24 cm. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-8158-461-6
86
Listy kontrolne (checklist) / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 469-492. - ISBN 978-83-8158-458-6
87
Ogłaszanie sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 32-33. - ISBN 978-83-8158-148-6
88
Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych / Mariusz Pogoński, Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 631-641. - ISBN 978-83-8158-148-6
89
Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Rachunkowość. - R. 70, nr 11 (2019), s. 13-26. - Streszcz. - ISSN 0481-5475
90
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 52-56. - ISBN 978-83-8158-148-6
91
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1277-1295. - ISBN 978-83-8158-458-6
92
Zmiany w ustawie o rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 95-103. - ISBN 978-83-8158-461-6
93
Inwentaryzacja / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 797-818. - ISBN 978-83-8158-148-6
94
Zapasy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 167-182. - ISBN 978-83-8158-148-6
95
Zmiany w ustawie o rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 469-475. - ISBN 978-83-8158-461-6
96
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-124. - ISBN 978-83-8158-458-6
97
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 240-255. - ISBN 978-83-8158-148-6
98
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - LXVII, [1], 1295 s. ; 24 cm + CD-ROM. - Na płycie CD znajdują się 131 wzory dokumentów. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-8158-458-6
99
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 880-907. - ISBN 978-83-8158-148-6
100
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 303-321. - ISBN 978-83-8158-458-6
101
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 183-189. - ISBN 978-83-8158-148-6
102
Zamknięcie roku a krąg kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 831-847. - ISBN 978-83-8158-148-6
103
Wartości niematerialne i prawne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 141-162. - ISBN 978-83-8158-148-6
104
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 333-376. - ISBN 978-83-8158-458-6
105
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 848-879. - ISBN 978-83-8158-148-6
106
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 3-7. - ISBN 978-83-8158-148-6
107
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw / Anna STASZEL, Artur HOŁDA // Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019), s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529. - ISSN 2080-5993
108
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków = Determinants of Entrepreneurs' Bankruptcy in Poland - Systematics and Comparative Analysis of the Opinion of Management and Trustees / Artur HOŁDA, Katarzyna Strojny // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 101, nr 157 (2019), s. 9-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=187265. - ISSN 1641-4381
109
Wynik finansowy a dochód podatkowy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 765-778. - ISBN 978-83-8158-148-6
110
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - LII, 1154 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-8158-148-6
111
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 26-31. - ISBN 978-83-8158-148-6
112
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 323-332. - ISBN 978-83-8158-458-6
113
Wstęp / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. LXIII-LXVII. - ISBN 978-83-8158-458-6
114
Rachunkowość kół gospodyń wiejskich / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 223-237. - ISBN 978-83-8158-458-6
115
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 224-239. - ISBN 978-83-8158-148-6
116
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 571-587. - ISBN 978-83-8158-458-6
117
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment) / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 971-987. - ISBN 978-83-8158-458-6
118
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 87-126. - ISBN 978-83-8158-148-6
119
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Teresa Krawczyk // W: Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury / red. Teresa Krawczyk. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 321-352. - ISBN 978-83-8158-942-0
120
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 190-201. - ISBN 978-83-8158-148-6
121
Aktywa biologiczne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 127-140. - ISBN 978-83-8158-148-6
122
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 819-830. - ISBN 978-83-8158-148-6
123
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Mariusz Pogoński // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 547-562. - ISBN 978-83-8158-458-6
124
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 239-302. - ISBN 978-83-8158-458-6
125
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 364-395. - ISBN 978-83-8158-148-6
126
Rachunkowość organizacji non profit / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 161-221. - ISBN 978-83-8158-458-6
127
Ochrona danych osobowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 76-83. - ISBN 978-83-8158-148-6
128
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 34-36. - ISBN 978-83-8158-148-6
129
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-112. - ISBN 978-83-812-8583-4
130
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 745-755. - ISBN 978-83-812-8580-3
131
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - XXXVI, 820 s. : il. ; 24 cm. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-812-8580-3
132
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 279-288. - ISBN 978-83-812-8583-4
133
Rachunkowość organizacji non profit / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 135-192. - ISBN 978-83-812-8583-4
134
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 353-401. - ISBN 978-83-812-8583-4
135
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 193-255. - ISBN 978-83-812-8583-4
136
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1099-1121. - ISBN 978-83-812-8583-4
137
Zmiany dla biur rachunkowych i innych podmiotów związane z wprowadzeniem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu / Katarzyna Trzpioła, Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 815-820. - ISBN 978-83-812-8580-3
138
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - LVIII, 1121 s. ; 24 cm + CD-ROM. - Na płycie CD znajdują się 134 wzory dokumentów. - Bibliogr. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-812-8583-4
139
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 289-352. - ISBN 978-83-812-8583-4
140
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 257-277. - ISBN 978-83-812-8583-4
141
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 525-535. - ISBN 978-83-812-8583-4
142
Listy kontrolne (checklist) / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 495-521. - ISBN 978-83-812-8583-4
143
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych / Anna STASZEL ; . - Kraków : , 2018. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Artur HOŁDA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003371
144
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 577-593. - ISBN 978-83-812-8583-4
145
Transfer wartości niematerialnych i prawnych w kontekście kosztów uzyskania przychodów i ujęcia bilansowego / Katarzyna Charchut, Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 533-541. - ISBN 978-83-812-8580-3
146
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment) / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 847-863. - ISBN 978-83-812-8583-4
147
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018), s. 3-11. - Streszcz. - ISSN 0481-5475
148
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 551-567. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
149
Instrukcja magazynowa / Sebastian Bach, Artur HOŁDA, Piotr Wieczorek // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 439-448. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
150
Wynik finansowy a dochód podatkowy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 619-632. - ISBN 978-83-8128-148-5
151
Wpływ implementacji MSR/MSSF przez grupy kapitałowe notowane na GPW na skonsolidowane sprawozdanie finansowe = The Effect of the Mandatory Adoption of IFRS by Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Artur HOŁDA, Małgorzata Adamik-Citak // W: Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk. - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017. - S. 273-284. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-95-2
152
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
153
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 255-272. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
154
Wprowadzenie / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. XLI-XLIII. - ISBN 978-83-8128-148-5
155
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość : dokonania i przyszłość / [red. nauk. Zbigniew Luty]. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017. - S. 381-394. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-411-2
156
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 25-30. - ISBN 978-83-8128-148-5
157
Ogłaszanie sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 31-32. - ISBN 978-83-8128-148-5
158
Wartości niematerialne i prawne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 97-116. - ISBN 978-83-8128-148-5
159
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 735-762. - ISBN 978-83-8128-148-5
160
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XLIII, [1], 868 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8128-148-5
161
Zamknięcie roku a krąg kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 687-703. - ISBN 978-83-8128-148-5
162
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XLIV, 957 s. ; 24 cm + CD-ROM. - Dysk optyczny zawiera: wzór polityki rachunkowości na 2017 r., 91 wzorów dokumentów w postaci gotowych do pracy dokumentow Word, dokumentacja inwentaryzacyjna. - Bibliogr. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
163
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 143-154. - ISBN 978-83-8128-148-5
164
Rachunkowość organizacji non profit / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 133-190. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
165
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 33-37. - ISBN 978-83-8128-148-5
166
Рerception of Creative Accounting / Artur HOŁDA // W: Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì / red. M.Ì. Skripnik. - Kiïv: KNUTD, 2017. - S. 6-13. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7506-04-0. - Pełny tekst: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9427/3/Determinanty_Mono.pdf
167
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 704-734. - ISBN 978-83-8128-148-5
168
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 3-111. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
169
Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw = Analysis of Free Cash Flows as the Element of the Hazard Assessment of the Bankruptcy of Small and Average Enterprises / Artur HOŁDA, Magdalena Konat-Staniek // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 1 (2017), s. 273-282. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4219/33211.pdf. - ISSN 2450-7741
170
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 417-438. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
171
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 273-282. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
172
Inwentaryzacja / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 663-676. - ISBN 978-83-8128-148-5
173
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 191-253. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
174
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 361-392. - ISBN 978-83-8128-148-5
175
Zapasy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 121-136. - ISBN 978-83-8128-148-5
176
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych / D. Adamek-Hyska, P. Barnik, M. Cellary, A. Cabała, E. Dworak, K. Gierszewska, A. HOŁDA, J. Jurga, W. Lachiewicz, M. Rotkiewicz, B. Rudnicka, A. STASZEL. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XXIV, 404 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - ISBN 978-83-812-8147-8
177
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 53-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
178
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 907-929. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
179
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 283-346. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
180
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce / Katarzyna Strojny ; . - Kraków : , 2017. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Artur HOŁDA; Promotor pomocniczy: Konrad GRABIŃSKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003340
181
Instrukcja kasowa / Sebastian Bach, Artur HOŁDA, Piotr Wieczorek // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 449-468. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
182
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 347-408. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
183
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 63-96. - ISBN 978-83-8128-148-5
184
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 677-686. - ISBN 978-83-8128-148-5
185
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 185-247. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
186
Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy = Pokaznik produktivnostì pracì ì valûtnij kurs v ekonomìcì Ukraïni = Labour Productivity and Exchange Rate in Ukrainian Economy / Artur HOLDA, Ûrij RENKAS // Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 2 (176) (2016), s. 337-347. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eco-science.net/archive/2016/APE-02-2016.rar. - ISSN 1993-6788
187
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 1-107. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
188
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości / Katarzyna Kobiela-Pionnier, Hanna Bystrzycka, Mateusz Kubas, Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss, Artur HOŁDA, Jerzy Gierusz, Joanna Kogut // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
189
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 155-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
190
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016), s. 205-225. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf. - ISSN 1537-1514
191
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - XXXVI, 593 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny CD-ROM. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
192
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 471-487. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
193
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 573-593. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
194
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 157-173. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
195
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 175-184. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
196
Information-theoretic Approach to Quantifying Currency Risk / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // The Journal of Risk Finance. - vol. 17, iss. 1 (2016), s. 93-109. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1526-5943
197
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 109-155. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
198
The Effects of Bankruptcy on the Predictability of Price Formation Processes on Warsaw's Stock Market / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // e-Finanse. - vol. 12, nr 1 (2016), s. 32-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/335.pdf
199
Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych - ujęcie pragmatyczne : (materiały pomocnicze) / Artur HOŁDA. - Warszawa : Nova Skills, 2016. - 74 s. : rys., schematy ; 29 cm
200
Percepcja pojęcia "rachunkowość kreatywna" przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce = Perception of the Concept of Creative Accounting by the Polish Public and by Accounting Professionals / Artut HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 87, nr 143 (2016), s. 43-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1207432. - ISSN 1641-4381
201
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 1-77. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
202
Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych - podejście pragmatyczne = Valuation in Fair Value of Fixed Tangible Assets vs. the Value of Equity as a Result of IFRS Implementation in Polish Economic Reality - Pragmatic Approach / Artur HOŁDA, Małgorzata Adamik-Citak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 396 (2015), s. 67-76. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. T. 2, Rachunkowość. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30156/Holda_Wycena_w_Wartosci_Godziwej_Rzeczowej_Aktywow_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
203
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
204
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 79-131. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
205
Istota ekonofizyki = The Essence of Econophysics / Paweł Fiedor, Artur HOŁDA // Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 1 (84) (2015), s. 108-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.inepan.waw.pl/images/pliki/SE/SE_1_2015_06_fiedor_holda.pdf. - ISSN 0239-6416
206
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 133-150. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
207
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 161-232. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
208
Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW = The Effects of Bankruptcy on the Structural Complexity of the Price Changes on WSE / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. - nr 41 (2015), s. 59-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/761. - ISSN 0137-3056
209
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - XXII, 525 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
210
Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości / Artur HOŁDA. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2015. - 238 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-59-4
211
Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement = Spravedliva zarobìtna plata ta rozmìr pensìї v mežah teorìї vimìrûvannâ lûdskogo kapìtalu / Artur HOLDA, Jurij RENKAS // Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 12 (174) (2015), s. 302-311. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eco-science.net/archive/2015/APE-12-2015.rar. - ISSN 1993-6788
212
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 473-489. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
213
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 151-160. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
214
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 193-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
215
Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information / Tao You, Paweł Fiedor, Artur HOŁDA // Journal of Risk and Financial Management. - vol. 8, iss. 2 (2015), s. 266-284. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mdpi.com/1911-8074/8/2/266/pdf. - ISSN 1911-8074
216
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 99-116. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
217
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 105-119. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
218
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy / Artur HOŁDA, Anna Staszel. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - 246, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Rachunkowość). - ISBN 978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
219
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // W: Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - ([2014]), s. [41]-[46]. - Summ., rez. - Bibliogr.
220
Przewidywalność zmian cen instrumentów finansowych na GPW - ujęcie ekonofizyczne / Paweł Fiedor ; . - Kraków : , 2014. - 204 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Promotor: Artur HOŁDA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003109
221
Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy / Jurij RENKAS ; . - Kraków : , 2014. - 225 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Artur HOŁDA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003001
222
A Firm's Perspective on Econophysics-based Currency Risk Analysis = Perspektywa firmy w ekonofizycznej analizie ryzyka walutowego / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // Nauki o Finansach = Financial Sciences. - nr 4 (21) (2014), s. 92-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30303?tab=1. - ISSN 2080-5993
223
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud? / Artur HOŁDA, Anna Staszel // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=326=Fit
224
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // W: Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - ([2014]), s. [35]-[40]. - Summ., rez. - Bibliogr.
225
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki. - vip. 6, č. 3 (2014), s. 209-214. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/economic_06_3.pdf. - ISSN 2307-8030
226
Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli = Copula-Based Modeling the Correlations between Commodity Futures Prices Quoted on the CME / Artur HOŁDA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 135 (2013), s. 64-78. - Summ.. - Tytuł numeru: Analiza i wspomaganie decyzji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81951&from=publication. - ISSN 2083-8611
227
Spotkanie opłatkowe w ZOD Dębica / Artur HOŁDA // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 12. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_/6. - ISSN 1689-7757
228
Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne = Conditional Variance Modeling of Returns of Soft Commodity Futures / Artur HOŁDA, Gabriela Malik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 135-143. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf. - ISSN 1734-5391
229
Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych = Factors Determining the Fair Value Accounting in the Context of Financial Crisis / Artur HOŁDA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 138-150. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/765e7cafccaab4f6e80a9eab8fbe4995/10.pdf. - ISSN 1898-5084
230
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości / Katarzyna Kobiela-Pionnier, Hanna Bystrzycka, Mateusz Kubas, Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss, Artur HOŁDA, Jerzy Gierusz, Joanna Kogut // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
231
MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej / Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - 380, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Rachunkowość). - ISBN 978-83-255-3352-6
232
Zmiany iście rewolucyjne : z prof. Arturem Hołdą, wykładowcą krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, rozmawiamy o zmianach w podatkach i problemach polskiej gospodarki / Artur HOŁDA ; rozm. Arkadiusz Caryk // Pracodawca. - nr 1 (177) (2013), s. 13-14. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/images/aktualnosci/Pracodawca_1_177_stycze-luty_2013_kor.pdf. - ISSN 1429-589X
233
Wieści z ZOD-ów / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012), s. 35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www. - ISSN 1689-7757
234
Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania - ujęcie retrospektywne i prospektywne = Accounting as an Information System Management - Retrospective and Prospective Approach / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 125-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf. - ISSN 1734-5391
235
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 1-57. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
236
ZOD w Dębicy aktywny w regionie podkarpackim / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (48) (2012), s. 26. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
237
Wiosną i latem poczujemy kryzys / Artur HOŁDA ; rozm. Łukasz Grzymalski // Pracodawca. - nr 3 (171) (2012), s. 8-9. - ISSN 1429-589X
238
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 141-220. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
239
Wideokonferencja dębicko-krakowska / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (47) (2012), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
240
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 59-77. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
241
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - X, 422 s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Na okł.: Obowiązki płatników, księgowanie podatkowe, przechowywanie dokumentów, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obieg dokumentów, inwentaryzacja, kasa, magazyn, samochody służbowe, świadczenia niematerialne dla pracowników. Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
242
UEK zostaje w Dębicy - rozmowa z Kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego / Artur HOŁDA ; rozm. JG // Miasto.Dębica.pl [on-line]. - 30 maja (2012)1 ekran. - [odczyt: 10.05.2016]. - Pełny tekst: http://miasto.debica.pl/aktualnosci/pokaz/12087/UEK+zostaje+w+Debicy+rozmowa+z+Kierownikiem+Zamiejscowego+Osrodka+Dydaktycznego#.VzHse-TGA4B
243
Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw = The Fair Value in Process of the Bankruptcy of Enterprises / Artur HOŁDA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 126 (2012), s. 69-79. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81792&from=publication. - ISSN 2083-8611
244
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości = Fair Value and the Prospective Nature of Accounting / Artur HOŁDA // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 118-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
245
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej = Classical Variable Sampling Methods in Auditing / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
246
Instrukcja magazynowa / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 79-89. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
247
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - X, 394 s. ; 24 cm + CD-ROM. - U góry okł.: Finanse dla praktyków.. - Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje. - (Beck Info Biznes). - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
248
ZOD w Dębicy / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 43. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
249
Patronat UEK nad klasą menedżerską w Dębicy / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
250
Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej = Sampling Research in Internal Auditing / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011), s. s. 23-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198401. - ISSN 1898-6447
251
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 1-55. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
252
Otwarcie wystawy papierów wartościowych ZOD Dębica / Artur HOŁDA // Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 7 czerwca (2011)1 ekran. - Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/inne-jedn-naukowo-dydaktyczne/zamiejscowe-osrodki-dydaktyczne/debica/aktualnosci.html,0:lst:1::title-asc:,0:vw:2772
253
Nowa sprawozdawczość i inne wyzwania dla branży / Artur HOŁDA ; rozm. Łukasz Grzymalski // Pracodawca. - nr 2 (158) (2011), s. 10-11. - ISSN 1429-589X
254
Instrukcja obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 139-216. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
255
Instrukcja magazynowa / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 77-87. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
256
Punkty zerowe (graniczne) w podatku dochodowym od osób fizycznych w polskich realiach gospodarczych = Zero Points (Border) in the Income Tax from Natural Persons in the Polish Economic Realities / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 7 (2011), s. 127-148. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf. - ISSN 1734-5391
257
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 57-75. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
258
Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki / Artur HOŁDA // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 105-122. - Bibliogr.
259
Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych = The Relevance of Sampling in Financial Auditing and the Selection of Samples / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 35-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170626644. - ISSN 1898-6447
260
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010), s. 83-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
261
Przedsiębiorczy kontekst funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Artur HOŁDA // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 83-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
262
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA. - (2010), s. 4-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
263
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
264
Rachunkowy i sprawozdawczy wymiar kontraktów budowlanych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości / Artur HOŁDA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. - nr 10 (2009), s. 149-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1899-4539
265
Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w branży budowlanej = Use of Decision Trees to Forecast the Bankruptcy of Enterprises in the Construction Industry / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 165-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163970709. - ISSN 1898-6447
266
Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
267
Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 216 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-467-6
268
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 19-31. - Bibliogr.
269
Rachunkowość dla kadry zarządzającej / Artur HOŁDA. - Opole, 2008. - 43 s. : il. ; 30 cm + CD-ROM. - Materiał szkoleniowy - Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej, Opole 4-5 marca
270
Wykorzystanie metod próbkowych w badaniu sprawozdań finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 120-136. - Bibliogr.
271
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością / Artur HOŁDA, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. - 198 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-24-2
272
Istota drzew decyzyjnych i ich wykorzystanie w praktyce światowej i polskiej do prognozy upadłości - analiza przypadków / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 101-120. - Bibliogr.
273
Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002 = Economic Factors Governing Enterprise Bankruptcy and its Extent in Poland, 1990-2002 / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153761844. - ISSN 1898-6447
274
Teoretyczne podstawy drzew decyzyjnych w kontekście prognozowania upadłości = Theory of Decision Trees in Prediction of Bankruptcy / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 36 (92) (2007), s. 32-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
275
Lulek Tomasz (1878-1962) / Artur HOŁDA // W: Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007. - S. 69-79. - ISBN 978-83-7228-200-2
276
Sprawozdawczy wymiar zasady kontynuacji działalności / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 125-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
277
Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych = The Going Concern Principle and Forecasting Bankruptcy in Polish Economic Conditions / Artur HOŁDA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 174). - ISBN 83-7252-318-5
278
Oszustwa księgowe w praktyce / Artur HOŁDA // Biuletyn e-rachunkowość [on-line]. - nr 9 (2006)2 ekrany. - [odczyt: 05.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=629&part=1
279
Oszustwa księgowe : teoria i praktyka / Małgorzata Kutera, Artur HOŁDA, Stanisława T. Surdykowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - 277 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-632-4
280
Rachunkowość zarządcza : zbiór wykładów / Artur HOŁDA. - Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2006. - 65 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
281
Podstawy wyceny wartości przedsiębiorstw / Artur HOŁDA // W: Szacowanie nieruchomości / red. Jerzy Dydenko. - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2006. - S. 433-452. - Bibliogr. - ISBN 83-7416-253-8
282
Istota drzew decyzyjnych i możliwość ich wykorzystania w prognozowaniu upadłości jednostek produkcyjnych w polskich realiach gospodarczych = Essence of Decision Trees and Opportunities of Using Decision Trees for Prediction of Bankruptcy of Manufacture Companies in Polish Economic Conditions / Artur HOŁDA // W: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006. - (Czas na Pieniądz). - S. 349-359. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
283
Prognozowanie upadłości z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i ich podstawy teoretyczne / Artur HOŁDA // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 97-111. - Bibliogr.
284
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości w kontekście oszustw / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2005), s. 35-69. - Bibliogr.
285
Rewizja finansowa / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Wyd. 1 (dodruk). - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Na s. tyt. rok wyd. 2004. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-198-0
286
Metody oceny projektów inwestycyjnych / Artur HOŁDA. - [Kraków, 2005]. - 18 s. : il. ; 30 cm. - Materiał szkoleniowy - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Sp. z o.o.
287
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 272-303. - ISBN 83-7252-287-1
288
Ekonomiczne i statystyczne uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w Polsce / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2004), s. 86-102. - Bibliogr.
289
Rewizja finansowa / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-198-0
290
Wybrane problemy konsolidacji sprawozdań finansowych z uwzględnieniem cen transferowych : (materiały pomocnicze) / Artur HOŁDA. - Kraków, 2004. - 38 s. : il. ; 30 cm. - Materiał szkoleniowy - Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie, Kraków, 6 grudnia
291
System poznawczy oraz struktura rachunkowości i rewizji finansowej = Cognitive Systems and the Structure of Accounting and Financial Audits / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 (2004), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/57797940. - ISSN 0208-7944
292
Wycena wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem jednostek badawczo-rozwojowych [on-line] / Artur HOŁDA // Wiadomości KSN : biuletyn informacyjny Krajowej Sekcji Nauki / Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność". - nr 11-12A (104-105A) (2004), s. 2-24. - [odczyt: 05.07.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Bullet/2004/nr11_12a%28104_105a%29.pdf
293
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA]. - Warszawa: KIBR, 2003. - S. 329-346. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-00-6
294
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2003), s. 38-55. - Bibliogr.
295
Wybrane zagadnienia rachunkowości z uwzględnieniem podatku of towarów i usług : (materiały pomocnicze) / [Artur HOŁDA]. - Warszawa, 2003. - 63 s. : il. ; 30 cm. - Materiał szkoleniowy - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ; Zespół Ekspertów Manager w Krakowie, Warszawa, 11-12 sierpnia
296
Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Rachunkowość. - nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3 (2003), s. 20-27. - ISSN 0481-5475
297
Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce / Artur HOŁDA // W: Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 45-55. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-175-1
298
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 13 (69) nr specj. (2003), s. 116-133. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
299
Atestacja informacji ekonomicznych a oszustwa w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej = Attestation of Economic Data and Fraud in the Face of Polish Access to the European Union / Artur HOŁDA , Wojciech Nowak // W: Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Henryk Gurgul. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, ISSN 1734-5391 ; z. nr 1). - S. 82-94. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916937-0-8
300
Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja kwartyli = Evaluating Companies' Economic Situation Using Synthetic Standards - the Quartile Concept / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 125-138. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
301
Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2003), s. 124-166. - Bibliogr.
302
Going-concern Principle from the Auditor's Point of View / Artur HOŁDA // W: General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - S. 371-384. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-3-5
303
Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich / Artur HOŁDA // Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 1 (36) (2002), s. 42-46. - Streszcz. - ISSN 1506-932X
304
Syntetyczne mierniki oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw = The Synthetic Ratio in Estimation of Financial Condition / Artur HOŁDA // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002. - S. 227-236. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-1-4
305
Model ryzyka badania sprawozdania finansowego w ramach teorii Dempstera-Shafera = Audit Risk Model Based on Dempster-Shafer Theory / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) (2002), s. 56-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
306
Prognozowanie bankructwa w polskich realiach gospodarczych / Artur HOŁDA // Zarządzanie i Rozwój. - nr 28 (9/2002) (2002), s. 18-20. - Bibliogr. - ISSN 1509-9830
307
Metody estymacji ryzyka oszustwa przez niezależnych audytorów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 8 (64) nr specj. (2002), s. 75-85. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
308
Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Rachunkowość. - R. 53, nr 8 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 3 (14) (2002), s. 11-20. - ISSN 0481-5475
309
Podstawowe koncepcje doboru istotności w badaniach sprawozdań finansowych = Basic Concepts in Selecting Materiality in Financial Statements' Research / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 562 (2002), s. 17-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13639. - ISSN 0208-7944
310
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego / Artur HOŁDA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 11 (143) (2002), s. 99-103. - Bibliogr. - ISSN 1508-9711
311
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2002), s. 41-62. - Bibliogr.
312
Wyzwania współczesności w rewizji finansowej = The Challenges of Modernity in Financial Auditing / Artur HOŁDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 263-272. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
313
Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej / Artur HOŁDA // Rachunkowość. - R. 52, nr 10 (2001), s. 625-628. - ISSN 0481-5475
314
Podstawowe uwarunkowania i charakter rewizji ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // Problemy Rachunkowości. - R. 2, nr 3 (6) (2001), s. 3-7. - Streszcz. - ISSN 1641-1536
315
Prognozowanie bankructwa w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2001), s. 1[86]-16[101]. - Bibliogr.
316
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa - doświadczenia światowe = Use of Discriminant Analysis in Prediction of Bankruptcy - World Practice / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 5 (61) (2001), s. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
317
Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH / Artur HOŁDA // Rachunkowość. - R. 52, nr 5 (2001), s. 306-310. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
318
Weryfikacja zasady kontynuacji działania w warunkach polskiej gospodarki / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001), s. 44-52. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
319
Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów upadłości jednostek w polskich realiach gospodarczych / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001. - S. 107-113. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 83-88057-35-9
320
Systemy ekspertowe z logiką rozmytą w zarządzaniu ryzykiem badania sprawozdań finansowych = Expert Systems with Fuzzy Logic in Audit Risk Management / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 6 (62) (2001), s. 46-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
321
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część II / Artur HOŁDA // Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 11 (23) (2000), s. 67-69. - Bibliogr. - ISSN 1506-932X
322
Dylematy ustalania i interpretacji wartości normatywnych w analizie wskaźnikowej / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska]. - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000. - S. 126-134. - Bibliogr. - ISBN 83-86939-57-5
323
Kryterium istotności w rewizji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // Rachunkowość. - R. 51, nr 1 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (2) (2000), s. 17-24. - ISSN 0481-5475
324
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część I / Artur HOŁDA // Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 10 (22) (2000), s. 34-37. - ISSN 1506-932X
325
Wskaźniki finansowe - pomocniczy instrument weryfikacji zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstw branży budowlanej = Financial Ratios - An Auxiliary Instrument for Verifying the Going Concern Principle in the Construction Sector / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000), s. [111]-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
326
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2000), s. 1[40]-15[54]. - Bibliogr.
327
Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA ; Promotor: M. DOBIJA. - Kraków, 2000. - 226 k. : il., załaczniki ; 30 cm + Autoreferat : 14 s. , dyskietka. - Bibliogr.
328
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań / red. Marta STĘPIEŃ ; [aut.: Mariusz ANDRZEJEWSKI, Dorota DOBIJA, Artur HOŁDA, Anna LITWA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Marta STĘPIEŃ, Barbara SUMEK-BRANDYS, Aneta ŚWIECHOWSKA, Piotr WÓJTOWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 319 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-016-X
329
Organizacja i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej / Artur HOŁDA // W: Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 221-243. - ISBN 83-7252-010-0
330
Problematyka istotności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 52 (1999), s. 5-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
331
Problematyka istotności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]. - (1999), s. 1[23]-21[42]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
332
Wpływ stanów elektronowych metali przejściowych na strukturę pasmową matrycy ZnSe / Artur HOŁDA ; Promotor: A. Kisiel. - Kraków, 1998. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
333
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej = Evolution of Auditing and Its Role in Market Economy / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 514 (1998), s. 61-73. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
334
Sylwetka i dorobek naukowy Profesora Tomasza Lulka = Profile and Scientific Output of Professor Tomasz Lulek / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. - nr 504 (1998), s. 5-16. - Summ. - ISSN 0208-7944
335
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1997), s. 1[33]-18[50]. - Bibliogr.
336
Charakterystyka i zakres badań wiarygodności w rewizji gospodarczej / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 1. - Katowice: AE, 1997. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 125-129. - ISBN 83-87265-17-9
337
Analiza wskaźnikowa jako pomocnicze narzędzie rewizji finansowej / Artur HOŁDA // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1997), s. 36-49. - Bibliogr. - ISSN 1230-9850
338
Ryzyko badania w weryfikacji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 38 (1997), s. 11-24. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
339
Wykorzystanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej w rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1997. - S. 55-64. - Bibliogr.
340
Analiza ryzyka w badaniu sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1996), s. 1[42]-21[62]. - Streszcz. - Bibliogr.
341
Analiza wskaźnikowa - pomocnicze narzędzie rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1996), s. 1[81]-26[106]. - Bibliogr.
342
Badania zgodności w rewizji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 35 nr specj. (1996), s. 52-54. - Referat na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Polanica Zdrój '96. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
343
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014]. - [95] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
344
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
345
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych rozdziałach. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Hołda A., Staszel A., (2021), Polityka rachunkowości. [W:] HOŁDA A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-122.
2
Hołda A., (2021), Kontynuacja działalności w czasie kryzysu, "Rachunkowość", nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1, s. 64-78.
3
Hołda A., (2021), Sprawozdawczość finansowa w pandemii. [W:] HOŁDA A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 149-174.
4
Hołda A. (red.), (2021), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LXIX, [1], 1389 s.
5
Hołda A. (red.), (2021), Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XLVIII, 748 s.
6
Hołda A., (2021), Wstęp. [W:] HOŁDA A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. XLIII-XLVIII.
7
Hołda A., (2021), Sporządzanie sprawozdań elektronicznych. [W:] HOŁDA A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 175-187.
8
Hołda A., Staszel A., Pogoński M., (2021), Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów. [W:] HOŁDA A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 381-405.
9
Kalandyk P., Hołda A., (2021), Analiza procesów restrukturyzacyjnych w polskich realiach gospodarczych w latach 2016-2020. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 83-95.
10
Hołda A., (2021), Instrukcja inwentaryzacyjna. [W:] HOŁDA A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 189-254.
11
Hołda A., (2020), Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 162 s.
12
Hołda A., (2020), Instrukcja gospodarki magazynowej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 265-274.
13
Hołda A., Staszel A., (2020), Pandemia COVID-19 a zamknięcie roku 2020. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 62-69.
14
Hołda A., (2020), Inwentaryzacja. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 981-1003.
15
Hołda A., (2020), Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 38-40.
16
Hołda A., Staszel A., Pogoński M., (2020), Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 431-451.
17
Hołda A., (2020), Wartości niematerialne i prawne. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 153-174.
18
Hołda A., (2020), Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 29-35.
19
Hołda A., (2020), Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-7.
20
Hołda A., Staszel A., Pogoński M., (2020), Rozdzielanie podatkowe źródeł przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 730-740.
21
Hołda A., Staszel A., (2020), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 188-199.
22
Hołda A., Staszel A., (2020), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1004-1011.
23
Hołda A., Staszel A., (2020), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 382-413.
24
Hołda A., (2020), Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1027-1044.
25
Hołda A., (2020), Wstęp. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. XLVII-LIII.
26
Hołda A. (red.), (2020), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LVI, 1177 s.
27
Hołda A., (2020), Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 31-38.
28
Hołda A., (2020), Inwentaryzacja. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 895-916.
29
Pogoński M., Hołda A., (2020), Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 702-712.
30
Hołda A., Staszel A., (2020), Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 222-238.
31
Hołda A., Staszel A., (2020), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1463-1486.