Publications of the selected author
1

Title:
Interwencjonizm państwowy na rynku usług turystycznych w warunkach pandemii COVID-19 = State Interventionism in the Tourist Services Market in the Conditions of the COVID-19 Pandemic
Source:
Ekonomia - Wroclaw Economic Review. - nr 3 (2021) , s. 21-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no. 4081)
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168361054
article
2

Author:
Title:
Rynek pracy i bezrobocie
Source:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 71-79
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319899
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Title:
Ceny w gospodarce i krzywa Phillipsa
Source:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 91-97
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319905
chapter in textbook
See main document
4

Author:
Title:
Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego
Source:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 25-36
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319889
chapter in textbook
See main document
5

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne skutki polityki makroekonomicznej w krajach Unii Europejskiej
Source:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. Andrzej SZOPA, Michał THLON - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 21-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946335-0-9
Nr:
2168313883
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Coś więcej niż ZOD : Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych w Krakowie/Nowym Targu
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016) , s. 42-45
Access mode:
Nr:
2168343618
unreviewed article
7

Author:
Title:
Dobrobyt ekonomiczny w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2013
Source:
Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania / red. Adam Rybarski - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016, s. 62-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-90-5
Nr:
2168315929
chapter in monograph
8

Title:
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [dokument elektroniczny]
Redakcja:
Publisher address:
Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015
Physical description:
136 s.: il.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach., Bibliogr. przy tekstach
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 050/WE-KTE/01/2015/S/5050.
ISBN:
978-83-942651-6-8
Access mode:
Nr:
2168304813
See related chapters
9

Author:
Title:
Kryzysy - ujęcie teoretyczne i polityka antykryzysowa
Source:
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 13-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 050/WE-KTE/01/2015/S/5050.
ISBN:
978-83-942651-6-8
Access mode:
Nr:
2168304815
chapter in monograph
See main document
10

Title:
E-Konferencja pt. "Ekonomiczne problemy współczesnej gospodarki"
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (67) (2015) , s. 42-43
Access mode:
Nr:
2168298991
unreviewed article
11

Author:
Title:
Dobrobyt ekonomiczny w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 173-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299721
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Realizacja dobrobytu społecznego w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu i spowolnienia gospodarczego
Source:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA, s. 43-61. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302429
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Implementacja Krajowych Ram Kwalifikacji na platformie Moodle
Source:
E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery / red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2014, s. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63127-15-2
Access mode:
Nr:
2168293719
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Wpływ kryzysu na wejście Polski do strefy euro
Source:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA, s. 61-77 - Bibliogr.
Signature:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288369
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Title:
Kanały transmisji kryzysów a SSE w Polsce i tendencje na rynku pracy
Source:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA, s. 6-29
Signature:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266628
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. Zofia DACH - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 38-56
ISBN:
978-83-264-1486-2
Nr:
2168221854
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu światowego - sytuacja Polski
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH, s. 1[87]-20[105] - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265106
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH, s. 34-54
Signature:
NP-743/Magazyn
Nr:
2168282109
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Formy wspierania sektora MŚP w społecznej gospodarce rynkowej na przykładzie Polski i Unii Europejskiej
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 167-185
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164889099
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Wpływ kryzysu gospodarczego na perspektywę przystąpienia do strefy euro
Source:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 193-241
Signature:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234232
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK, s. 130-182
Signature:
NP-1310/Magazyn
Nr:
2168219454
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Paweł Zamora , Bogusław Bielecki
Title:
Determinanty kryzysu zadłużeniowego na początku lat osiemdziesiątych
Source:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 203-212. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2166339610
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Procesy dostosowawcze gospodarek Grecji, Hiszpanii i Portugalii do wymagań Unii Europejskiej = The Adoption Processes of Greek, Spanish and Portugal Economies to Requirements of the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 95-104. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168249224
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Zróżnicowanie rozwojowe krajów CEFTA na tle Unii Europejskiej = Different Levels of Development of CEFTA Member Countries (Taking European Union as a Benchmark) and Their Economic Interests
Source:
Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999, s. 55-70. - Summ.
ISBN:
83-908535-1-5
Nr:
2168254068
chapter in conference materials
See main document
25

Author:
Title:
Procesy adaptacyjne krajów CEFTA do nowego ładu ekonomicznego w Europie : analiza makroekonomiczna
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
150 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 10 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/794
Nr:
2168312561
doctoral dissertation
26

Author:
Title:
Sytuacja gospodarcza państw CEFTA - geneza przemian i stan obecny na tle gospodarek krajów Unii Europejskiej
Source:
Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS, s. 1[56]-21[77]
Signature:
NP-366/Magazyn
Nr:
2168276567
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego w procesie transformacji gospodarki
Source:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994, s. 119-132
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 18)
ISBN:
83-86077-55-7
Nr:
2168238576
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Organizacja i funkcjonowanie rynku kapitałowego : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
21, [1] s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168290615
academic script
29

Author:
Title:
Komputerowe wspomagania procesu nauczania ekonomii politycznej = Computer-Aided Teaching of Political Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991) , s. 171-178. - Summ., rez.
Nr:
2168273352
article
1
Interwencjonizm państwowy na rynku usług turystycznych w warunkach pandemii COVID-19 = State Interventionism in the Tourist Services Market in the Conditions of the COVID-19 Pandemic / Agata NIEMCZYK, Paweł ZAMORA // Ekonomia - Wroclaw Economic Review. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no. 4081). - nr 3 (2021), s. 21-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wuwr.pl/ekon/article/view/13944/12622. - ISSN 2658-1310
2
Rynek pracy i bezrobocie / Paweł ZAMORA // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 71-79. - ISBN 978-83-7252-742-4
3
Ceny w gospodarce i krzywa Phillipsa / Paweł ZAMORA // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 91-97. - ISBN 978-83-7252-742-4
4
Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego / Paweł ZAMORA // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 25-36. - ISBN 978-83-7252-742-4
5
Społeczno-ekonomiczne skutki polityki makroekonomicznej w krajach Unii Europejskiej / Paweł ZAMORA // W: Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. - S. 21-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946335-0-9
6
Coś więcej niż ZOD : Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych w Krakowie/Nowym Targu / Emil Kos, Maria PŁONKA, Paweł ZAMORA // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 42-45. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/42. - ISSN 1689-7757
7
Dobrobyt ekonomiczny w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2013 / Paweł ZAMORA // W: Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania / red. Adam Rybarski. - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016. - S. 62-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63196-90-5
8
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line] / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - 136 s. : il. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-942651-6-8. - Pełny tekst: http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf
9
Kryzysy - ujęcie teoretyczne i polityka antykryzysowa / Paweł ZAMORA // W: Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line] / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 13-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-6-8. - Pełny tekst: http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf
10
E-Konferencja pt. "Ekonomiczne problemy współczesnej gospodarki" / Paweł ZAMORA, Iwona KOMENDA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 42-43. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
11
Dobrobyt ekonomiczny w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu / Paweł ZAMORA // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 173-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
12
Realizacja dobrobytu społecznego w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu i spowolnienia gospodarczego / Paweł ZAMORA // W: Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2014), s. 43-61. - Streszcz. - Bibliogr.
13
Implementacja Krajowych Ram Kwalifikacji na platformie Moodle / Robert W. WŁODARCZYK, Paweł ZAMORA // W: E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2014. - S. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63127-15-2. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/dziesiata/E-edukacja-w-praktyce-wyzwania-i-bariery.pdf
14
Wpływ kryzysu na wejście Polski do strefy euro / Paweł ZAMORA // W: Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2013), s. 61-77. - Bibliogr.
15
Kanały transmisji kryzysów a SSE w Polsce i tendencje na rynku pracy / Paweł ZAMORA // W: Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - (2012), s. 6-29
16
Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych / Ewa SZYMANIK, Paweł ZAMORA // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 38-56. - ISBN 978-83-264-1486-2
17
Zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu światowego - sytuacja Polski / Paweł ZAMORA // W: Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH. - (2011), s. 1[87]-20[105]. - Bibliogr.
18
Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych / Ewa SZYMANIK, Paweł ZAMORA // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH. - (2010), s. 34-54
19
Formy wspierania sektora MŚP w społecznej gospodarce rynkowej na przykładzie Polski i Unii Europejskiej / Paweł ZAMORA // W: Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 167-185. - ISBN 978-83-7526-716-7
20
Wpływ kryzysu gospodarczego na perspektywę przystąpienia do strefy euro / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA, Paweł ZAMORA // W: Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2009), s. 193-241
21
Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA, Robert W. WŁODARCZYK, Paweł ZAMORA // W: Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK. - (2008), s. 130-182
22
Determinanty kryzysu zadłużeniowego na początku lat osiemdziesiątych / Paweł ZAMORA, Bogusław BIELECKI // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 203-212. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
23
Procesy dostosowawcze gospodarek Grecji, Hiszpanii i Portugalii do wymagań Unii Europejskiej = The Adoption Processes of Greek, Spanish and Portugal Economies to Requirements of the European Union / Paweł ZAMORA // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 95-104. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
24
Zróżnicowanie rozwojowe krajów CEFTA na tle Unii Europejskiej = Different Levels of Development of CEFTA Member Countries (Taking European Union as a Benchmark) and Their Economic Interests / Paweł ZAMORA // W: Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999. - S. 55-70. - Summ. - ISBN 83-908535-1-5
25
Procesy adaptacyjne krajów CEFTA do nowego ładu ekonomicznego w Europie : analiza makroekonomiczna / Paweł ZAMORA ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 1998. - 150 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 10 k. - Bibliogr.
26
Sytuacja gospodarcza państw CEFTA - geneza przemian i stan obecny na tle gospodarek krajów Unii Europejskiej / Paweł ZAMORA // W: Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS. - (1996), s. 1[56]-21[77]
27
Przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego w procesie transformacji gospodarki / Andrzej ADAMCZYK, Paweł ZAMORA // W: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - S. 119-132. - ISBN 83-86077-55-7
28
Organizacja i funkcjonowanie rynku kapitałowego : pomocnicze materiały dydaktyczne / Paweł ZAMORA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 21, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
29
Komputerowe wspomagania procesu nauczania ekonomii politycznej = Computer-Aided Teaching of Political Economy / Paweł ZAMORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991), s. 171-178. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Niemczyk A., Zamora P., (2021), Interwencjonizm państwowy na rynku usług turystycznych w warunkach pandemii COVID-19, "Ekonomia - Wroclaw Economic Review", nr 3, s. 21-34; https://wuwr.pl/ekon/article/view/13944/12622
2
Zamora P., (2017), Rynek pracy i bezrobocie. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 71-79.
3
Zamora P., (2017), Ceny w gospodarce i krzywa Phillipsa. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 91-97.
4
Zamora P., (2017), Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25-36.
5
Zamora P., (2016), Społeczno-ekonomiczne skutki polityki makroekonomicznej w krajach Unii Europejskiej. [W:] Szopa A., Thlon M. (red.), Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., s. 21-45.
6
Kos E., Płonka M., Zamora P., (2016), Coś więcej niż ZOD : Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych w Krakowie/Nowym Targu, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 42-45; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/42
7
Zamora P., (2016), Dobrobyt ekonomiczny w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2013. [W:] Rybarski A. (red.), Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 62-74.
8
Szopa A., Zamora P. (red.), (2015), Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka, [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 136 s.
9
Zamora P., (2015), Kryzysy - ujęcie teoretyczne i polityka antykryzysowa. [W:] Szopa A., Zamora P. (red.), Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 13-33.
10
Zamora P., Komenda I., (2015), E-Konferencja pt. "Ekonomiczne problemy współczesnej gospodarki", "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 42-43; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
11
Zamora P., (2015), Dobrobyt ekonomiczny w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 173-191.
12
Zamora P., (2014), Realizacja dobrobytu społecznego w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu i spowolnienia gospodarczego. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, s. 43-61.
13
Włodarczyk R., Zamora P., (2014), Implementacja Krajowych Ram Kwalifikacji na platformie Moodle. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 11-19.
14
Zamora P., (2013), Wpływ kryzysu na wejście Polski do strefy euro. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, s. 61-77.
15
Zamora P., (2012), Kanały transmisji kryzysów a SSE w Polsce i tendencje na rynku pracy. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy, s. 6-29.
16
Szymanik E., Zamora P., (2011), Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych. [W:] Dach Z. (red.), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 38-56.
17
Zamora P., (2011), Zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu światowego - sytuacja Polski. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski, s. 1[87]-20[105].
18
Szymanik E., Zamora P., (2010), Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza, s. 34-54.
19
Zamora P., (2010), Formy wspierania sektora MŚP w społecznej gospodarce rynkowej na przykładzie Polski i Unii Europejskiej. [W:] Włodarczyk R. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 167-185.
20
Gajda-Kantorowska M., Zamora P., (2009), Wpływ kryzysu gospodarczego na perspektywę przystąpienia do strefy euro. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, s. 193-241.
21
Gajda-Kantorowska M., Włodarczyk R., Zamora P., (2008), Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej. [W:] Adamczyk A. (kierownik tematu), Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna, s. 130-182.
22
Zamora P., Bielecki B., (2004), Determinanty kryzysu zadłużeniowego na początku lat osiemdziesiątych. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 203-212.
23
Zamora P., (2000), Procesy dostosowawcze gospodarek Grecji, Hiszpanii i Portugalii do wymagań Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 95-104.
24
Zamora P., (1999), Zróżnicowanie rozwojowe krajów CEFTA na tle Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 55-70.
25
Zamora P., (1998), Procesy adaptacyjne krajów CEFTA do nowego ładu ekonomicznego w Europie: analiza makroekonomiczna, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 150 k.
26
Zamora P., (1996), Sytuacja gospodarcza państw CEFTA - geneza przemian i stan obecny na tle gospodarek krajów Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, s. 1[56]-21[77].
27
Adamczyk A., Zamora P., (1994), Przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego w procesie transformacji gospodarki. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 18), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", s. 119-132.
28
Zamora P., (1992), Organizacja i funkcjonowanie rynku kapitałowego: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21, [1] s.
29
Zamora P., (1991), Komputerowe wspomagania procesu nauczania ekonomii politycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 171-178.
1
@article{UEK:2168361054,
author = "Agata Niemczyk and Paweł Zamora",
title = "Interwencjonizm państwowy na rynku usług turystycznych w warunkach pandemii COVID-19",
journal = "Ekonomia - Wroclaw Economic Review",
number = "3",
pages = "21-34",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.19195/2658-1310.27.3.2},
url = {https://wuwr.pl/ekon/article/view/13944/12622},
issn = "0239-6661",
}
2
@inbook{UEK:2168319899,
author = "Paweł Zamora",
title = "Rynek pracy i bezrobocie",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "71-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
3
@inbook{UEK:2168319905,
author = "Paweł Zamora",
title = "Ceny w gospodarce i krzywa Phillipsa",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "91-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
4
@inbook{UEK:2168319889,
author = "Paweł Zamora",
title = "Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "25-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
5
@inbook{UEK:2168313883,
author = "Paweł Zamora",
title = "Społeczno-ekonomiczne skutki polityki makroekonomicznej w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej",
pages = "21-45",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-946335-0-9",
}
6
@article{UEK:2168343618,
author = "Emil Kos and Maria Płonka and Paweł Zamora",
title = "Coś więcej niż ZOD : Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych w Krakowie/Nowym Targu",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "42-45",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/42},
}
7
@inbook{UEK:2168315929,
author = "Paweł Zamora",
title = "Dobrobyt ekonomiczny w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2013",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania",
pages = "62-74",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2016",
isbn = "978-83-63196-90-5",
}
8
@book{UEK:2168304813,
title = "Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf},
isbn = "978-83-942651-6-8",
}
9
@inbook{UEK:2168304815,
author = "Paweł Zamora",
title = "Kryzysy - ujęcie teoretyczne i polityka antykryzysowa",
booktitle = "Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka",
pages = "13-33",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf},
isbn = "978-83-942651-6-8",
}
10
@article{UEK:2168298991,
author = "Paweł Zamora and Iwona Komenda",
title = "E-Konferencja pt. Ekonomiczne problemy współczesnej gospodarki",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "42-43",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
11
@inbook{UEK:2168299721,
author = "Paweł Zamora",
title = "Dobrobyt ekonomiczny w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "173-191",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
12
@unpublished{UEK:2168302429,
author = "Paweł Zamora",
title = "Realizacja dobrobytu społecznego w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu i spowolnienia gospodarczego",
booktitle = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
pages = "43-61",
year = "2014",
}
13
@inbook{UEK:2168293719,
author = "Robert W. Włodarczyk and Paweł Zamora",
title = "Implementacja Krajowych Ram Kwalifikacji na platformie Moodle",
booktitle = "E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery",
pages = "11-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2014",
url = {http://www.e-edukacja.net/dziesiata/E-edukacja-w-praktyce-wyzwania-i-bariery.pdf},
isbn = "978-83-63127-15-2",
}
14
@unpublished{UEK:2168288369,
author = "Paweł Zamora",
title = "Wpływ kryzysu na wejście Polski do strefy euro",
booktitle = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
pages = "61-77",
year = "2013",
}
15
@unpublished{UEK:2168266628,
author = "Paweł Zamora",
title = "Kanały transmisji kryzysów a SSE w Polsce i tendencje na rynku pracy",
booktitle = "Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy",
pages = "6-29",
year = "2012",
}
16
@inbook{UEK:2168221854,
author = "Ewa Szymanik and Paweł Zamora",
title = "Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka",
pages = "38-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1486-2",
}
17
@unpublished{UEK:2168265106,
author = "Paweł Zamora",
title = "Zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu światowego - sytuacja Polski",
booktitle = "Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski",
pages = "1[87]-20[105]",
year = "2011",
}
18
@unpublished{UEK:2168282109,
author = "Ewa Szymanik and Paweł Zamora",
title = "Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza",
pages = "34-54",
year = "2010",
}
19
@inbook{UEK:2164889099,
author = "Paweł Zamora",
title = "Formy wspierania sektora MŚP w społecznej gospodarce rynkowej na przykładzie Polski i Unii Europejskiej",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa",
pages = "167-185",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
20
@unpublished{UEK:2168234232,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska and Paweł Zamora",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na perspektywę przystąpienia do strefy euro",
booktitle = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "193-241",
year = "2009",
}
21
@unpublished{UEK:2168219454,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska and Robert W. Włodarczyk and Paweł Zamora",
title = "Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna",
pages = "130-182",
year = "2008",
}
22
@inbook{UEK:2166339610,
author = "Paweł Zamora and Bogusław Bielecki",
title = "Determinanty kryzysu zadłużeniowego na początku lat osiemdziesiątych",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "203-212",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
23
@inbook{UEK:2168249224,
author = "Paweł Zamora",
title = "Procesy dostosowawcze gospodarek Grecji, Hiszpanii i Portugalii do wymagań Unii Europejskiej",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "95-104",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
24
@inbook{UEK:2168254068,
author = "Paweł Zamora",
title = "Zróżnicowanie rozwojowe krajów CEFTA na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "55-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1999",
isbn = "83-908535-1-5",
}
25
@unpublished{UEK:2168312561,
author = "Paweł Zamora",
title = "Procesy adaptacyjne krajów CEFTA do nowego ładu ekonomicznego w Europie : analiza makroekonomiczna",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
26
@unpublished{UEK:2168276567,
author = "Paweł Zamora",
title = "Sytuacja gospodarcza państw CEFTA - geneza przemian i stan obecny na tle gospodarek krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "1[56]-21[77]",
year = "1996",
}
27
@inbook{UEK:2168238576,
author = "Andrzej Adamczyk and Paweł Zamora",
title = "Przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego w procesie transformacji gospodarki",
booktitle = "Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce",
pages = "119-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1994",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-55-7",
}
28
@book{UEK:2168290615,
author = "Paweł Zamora",
title = "Organizacja i funkcjonowanie rynku kapitałowego : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
29
@article{UEK:2168273352,
author = "Paweł Zamora",
title = "Komputerowe wspomagania procesu nauczania ekonomii politycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "171-178",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID