Publications of the selected author
1

Title:
Korporacyjne bazy wiedzy
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000
Physical description:
173 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1286-0
Nr:
2168345330
book
2

Title:
Technologia informacyjna a udoskonalanie procesów = Computerised Technology and Process Refinement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 522 (1999) , s. 121-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168259646
article
3

Title:
Środowisko systemowe Windows 3.x
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 11-27
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166193337
chapter in textbook
See main document
4

Title:
Wiedza w kostkach
Source:
Systemy wspomagania organizacji / red. Jerzy Gołuchowski, Henryk Sroka - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE, 1999, s. 217-227. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-041-8
Nr:
2168343095
chapter in conference materials
5

Title:
jMAPY jako narzędzie projektowania procesów usługowych
Source:
Human-computer interaction '97 = Interakcja człowiek-komputer '97 w rekonstrukcji procesów gospodarczych oraz tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych / red. Bernard F. Kubiak, Antoni Korowicki - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 1997, s. 313-319. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-86230-27-4
Nr:
2168366384
chapter in monograph
6

Title:
Systemy informacyjne w organizacji uczącej się = Information Systems in Self-educating Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 493 (1997) , s. 73-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256678
article
7

Title:
Wprowadzenie do języka SQL : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Uczelniane AE, 1997
Physical description:
46 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-04-6
Nr:
2168329977
academic script
8

Conference:
Konferencja INFOGRYF '96, Kołobrzeg, Polska, od 1996-10-18 do 1996-10-20
Title:
Technologia informacyjna w organizacjach nowego typu
Source:
INFOGRYF '96 : materiały konferencyjne. T. 1 - Kołobrzeg: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie, 1996, s. 232-239 - Bibliogr.
Nr:
2165782451
chapter in conference materials
9

Title:
Wykorzystanie metod formalnych do kontroli transformacji BD
Source:
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek - Katowice: AE, 1995, s. 105-111 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
52089
chapter in monograph
10

Conference:
ISAS '95 Focus Symposium "Information Systems Analysis and Synthesis"; InterSymp '95 5th International Symposium on Systems Research, Informatics and Cybernetics, Baden-Baden, Niemcy, od 1995-08-16 do 1995-08-20
Title:
Using Graph Grammar as a 'Reusable Specification' Tool in Distributed Database
Source:
Information Systems Analysis and Synthesis : ISAS '95 Focus Symposium Proceedings : InterSymp '95 - 5th International Symposium on Systems Research, Informatics and Cybernetics : August, 16-20, 1995 Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden, Germany / red. George E. Lasker - Baden-Baden: International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics; Society for Applied Systems Research, 1995, s. 58-62. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165782296
chapter in conference materials
11

Title:
Organizacja jako system uczący się
Source:
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek - Katowice: AE, 1995, s. 49-59 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
52088
chapter in monograph
12

Title:
Inteligentne środowisko projektowe typu ES-GDSS
Source:
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : przegląd problematyki : materiały z konferencji naukowo-badawczej / red. Henryk Sroka, Stanisław Stańko - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 95-102
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-86434-38-4
Nr:
2168343097
chapter in conference materials
13

Title:
Wizualizacja rozległych obiektów przestrzennych = Visualization of Wide-Spread Space Objects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 421 (1994) , s. [17]-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259394
article
14

Conference:
VI Świętojańska Wyższa Wdrożeniowa Międzynarodowa Górska Szkoła PTI, Szczyrk, Polska, od 1994-06-20 do 1994-06-24
Title:
Pakiet VIB-CASAD
Source:
VI Świętojańska Wyższa Wdrożeniowa Międzynarodowa Górska Szkoła PTI : Szczyrk 20-24.06.1994 - Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 1994, s. 195-200 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168363146
chapter in conference materials
15

Title:
Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI)
Source:
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ1990, s. 24-47 - Bibliogr.
Signature:
NP-30/Magazyn
Nr:
2168256996
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Formalne metody modelowania procesów organizacyjnych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
71 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
65/KI/7/98/S
Signature:
NP-549/Magazyn
Nr:
2168333367
unpublished scientific work
2

Title:
Założenia budowy systemu typu EXPERT do analizy danych projektowych w systemie CASAD
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
12 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Research program:
86/KI/7/95/S
Signature:
NP-326/Magazyn
Nr:
2168329409
unpublished scientific work
3

Title:
Uniwersalne środowisko pracy programów aplikacyjnych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
55 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
33/ISEI/11/91/S
Signature:
NP-264/Magazyn
Nr:
2168329815
unpublished scientific work
4

Author:
Marian Kuraś , Andrzej Zaliwski , Mariusz Grabowski , Gerard Cięciwa , Tomasz Nitsch
Title:
Komunikacja w procesie tworzenia systemów informacyjnych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
[85] k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KI/5/92/S
Signature:
NP-235/Magazyn
Nr:
2168329945
unpublished scientific work
5

Author:
Andrzej Zaliwski , Marian Kuraś , Mariusz Grabowski , Gerard Cięciwa , Tomasz Nitsch
Title:
Narzędzia CASE do modelowania systemów informacyjnych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
13/KI/5/92/S
Signature:
NP-236/Magazyn
Nr:
2168329943
unpublished scientific work
6

Title:
Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
V, [70] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. po niektórych art.
Research program:
29/ISEI/7/91/S
Signature:
NP-125/Magazyn
Nr:
2168331527
unpublished scientific work
1
Korporacyjne bazy wiedzy / Andrzej ZALIWSKI. - Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 173 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1286-0
2
Technologia informacyjna a udoskonalanie procesów = Computerised Technology and Process Refinement / Andrzej ZALIWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 522 (1999), s. 121-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Środowisko systemowe Windows 3.x / Dariusz PUT, Jan TRĄBKA, Andrzej ZALIWSKI // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 11-27. - ISBN 83-7252-025-9
4
Wiedza w kostkach / Andrzej J. ZALIWSKI // W: Systemy wspomagania organizacji / red. Jerzy Gołuchowski, Henryk Sroka. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE, 1999. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 217-227. - Summ. - ISBN 83-7246-041-8
5
jMAPY jako narzędzie projektowania procesów usługowych / Andrzej ZALIWSKI // W: Human-computer interaction '97 = Interakcja człowiek-komputer '97 w rekonstrukcji procesów gospodarczych oraz tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych / red. Bernard F. Kubiak, Antoni Korowicki . - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 1997. - S. 313-319. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-86230-27-4
6
Systemy informacyjne w organizacji uczącej się = Information Systems in Self-educating Organization / Andrzej ZALIWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 493 (1997), s. 73-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Wprowadzenie do języka SQL : pomocnicze materiały dydaktyczne / Andrzej ZALIWSKI. - Kraków: Wydaw. Uczelniane AE, 1997. - 46 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-04-6
8
Technologia informacyjna w organizacjach nowego typu / Andrzej ZALIWSKI // W: INFOGRYF '96 : materiały konferencyjne. T. 1. - Kołobrzeg: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie, 1996. - S. 232-239. - Bibliogr.
9
Wykorzystanie metod formalnych do kontroli transformacji BD / Dariusz DYMEK, Andrzej ZALIWSKI // W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek. - Katowice: AE, 1995. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 105-111. - Bibliogr.
10
Using Graph Grammar as a 'Reusable Specification' Tool in Distributed Database / Andrzej ZALIWSKI, Dariusz DYMEK // W: Information Systems Analysis and Synthesis : ISAS '95 Focus Symposium Proceedings : InterSymp '95 - 5th International Symposium on Systems Research, Informatics and Cybernetics : August, 16-20, 1995 Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden, Germany / ed. George E. Lasker. - Baden-Baden: International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics; Society for Applied Systems Research, 1995. - S. 58-62. - Summ. - Bibliogr.
11
Organizacja jako system uczący się / Andrzej ZALIWSKI // W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek. - Katowice: AE, 1995. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 49-59. - Bibliogr.
12
Inteligentne środowisko projektowe typu ES-GDSS / Andrzej ZALIWSKI // W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : przegląd problematyki : materiały z konferencji naukowo-badawczej / red. Henryk Sroka, Stanisław Stańko. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 95-102. - ISBN 83-86434-38-4
13
Wizualizacja rozległych obiektów przestrzennych = Visualization of Wide-Spread Space Objects / Andrzej ZALIWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 421 (1994), s. [17]-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Pakiet VIB-CASAD / Andrzej ZALIWSKI, Marian KURAŚ // W: VI Świętojańska Wyższa Wdrożeniowa Międzynarodowa Górska Szkoła PTI : Szczyrk 20-24.06.1994. - Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 1994. - S. 195-200. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/26374/BCPS_30003_1904_6-Swietojanska-Wyzsz.pdf
15
Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI) / Dorota Dobija, Marian KURAŚ, Danuta Sarga, Andrzej ZALIWSKI // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 24-47. - Bibliogr.
16
Formalne metody modelowania procesów organizacyjnych / Andrzej ZALIWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 71 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
17
Założenia budowy systemu typu EXPERT do analizy danych projektowych w systemie CASAD / Andrzej ZALIWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 12 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
18
Uniwersalne środowisko pracy programów aplikacyjnych / Andrzej ZALIWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 55 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Komunikacja w procesie tworzenia systemów informacyjnych / Marian KURAŚ, Andrzej ZALIWSKI, Mariusz GRABOWSKI, Gerard Cięciwa, Tomasz Nitsch. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - [85] k. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Narzędzia CASE do modelowania systemów informacyjnych / Andrzej ZALIWSKI, Marian KURAŚ, Mariusz GRABOWSKI, Gerard Cięciwa, Tomasz Nitsch. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych / Marian KURAŚ, Danuta Sarga, Andrzej ZALIWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - V, [70] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po niektórych art.
1
Zaliwski A., (2000), Korporacyjne bazy wiedzy, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 173 s.
2
Zaliwski A., (1999), Technologia informacyjna a udoskonalanie procesów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 522, s. 121-135.
3
Put D., Trąbka J., Zaliwski A., (1999), Środowisko systemowe Windows 3.x. [W:] NOWARSKA B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-27.
4
Zaliwski A., (1999), Wiedza w kostkach. [W:] Gołuchowski J., Sroka H. (red.), Systemy wspomagania organizacji, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane AE, s. 217-227.
5
Zaliwski A., (1997), jMAPY jako narzędzie projektowania procesów usługowych. [W:] Kubiak , Korowicki A. (red.), Human-computer interaction '97, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 313-319.
6
Zaliwski A., (1997), Systemy informacyjne w organizacji uczącej się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 493, s. 73-86.
7
Zaliwski A., (1997), Wprowadzenie do języka SQL: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydaw. Uczelniane AE, 46 s.
8
Zaliwski A., (1996), Technologia informacyjna w organizacjach nowego typu. [W:] INFOGRYF '96 : materiały konferencyjne, T. 1, Kołobrzeg : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie, s. 232-239.
9
Dymek D., Zaliwski A., (1995), Wykorzystanie metod formalnych do kontroli transformacji BD. [W:] Sroka H., Stanek S. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac, Katowice : AE, s. 105-111.
10
Zaliwski A., Dymek D., (1995), Using Graph Grammar as a 'Reusable Specification' Tool in Distributed Database. [W:] Lasker (red.), Information Systems Analysis and Synthesis : ISAS '95 Focus Symposium Proceedings : InterSymp '95 - 5th International Symposium on Systems Research, Informatics and Cybernetics : August, 16-20, 1995 Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden, Germany, Baden-Baden : International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics : Society for Applied Systems Research, s. 58-62.
11
Zaliwski A., (1995), Organizacja jako system uczący się. [W:] Sroka H., Stanek S. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac, Katowice : AE, s. 49-59.
12
Zaliwski A., (1995), Inteligentne środowisko projektowe typu ES-GDSS. [W:] Sroka H., Stańko S. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : przegląd problematyki : materiały z konferencji naukowo-badawczej, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 95-102.
13
Zaliwski A., (1994), Wizualizacja rozległych obiektów przestrzennych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 421, s. [17]-30.
14
Zaliwski A., Kuraś M., (1994), Pakiet VIB-CASAD. [W:] VI Świętojańska Wyższa Wdrożeniowa Międzynarodowa Górska Szkoła PTI : Szczyrk 20-24.06.1994, Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, s. 195-200.
15
Dobija D., Kuraś M., Sarga D., Zaliwski A., (1990), Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI). [W:] TADEUSIEWICZ (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 24-47.
16
Zaliwski A., (1998), Formalne metody modelowania procesów organizacyjnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 k.
17
Zaliwski A., (1996), Założenia budowy systemu typu EXPERT do analizy danych projektowych w systemie CASAD, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 12 k.
18
Zaliwski A., (1994), Uniwersalne środowisko pracy programów aplikacyjnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55 k.
19
Kuraś M., Zaliwski A., Grabowski M., Cięciwa G., Nitsch T., (1994), Komunikacja w procesie tworzenia systemów informacyjnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [85] k.
20
Zaliwski A., Kuraś M., Grabowski M., Cięciwa G., Nitsch T., (1994), Narzędzia CASE do modelowania systemów informacyjnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
21
Kuraś M., Sarga D., Zaliwski A., (1992), Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, V, [70] k.
1
@book{UEK:2168345330,
author = "Andrzej Zaliwski",
title = "Korporacyjne bazy wiedzy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydaw. Ekonomiczne",
year = "2000",
isbn = "83-208-1286-0",
}
2
@article{UEK:2168259646,
author = "Andrzej Zaliwski",
title = "Technologia informacyjna a udoskonalanie procesów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "522",
pages = "121-135",
year = "1999",
}
3
@inbook{UEK:2166193337,
author = "Dariusz Put and Jan Trąbka and Andrzej Zaliwski",
title = "Środowisko systemowe Windows 3.x",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "11-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
4
@inbook{UEK:2168343095,
author = "Andrzej Zaliwski",
title = "Wiedza w kostkach",
booktitle = "Systemy wspomagania organizacji",
pages = "217-227",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane AE",
year = "1999",
issn = "",
isbn = "83-7246-041-8",
}
5
@inbook{UEK:2168366384,
author = "Andrzej Zaliwski",
title = "jMAPY jako narzędzie projektowania procesów usługowych",
booktitle = "Human-computer interaction '97",
pages = "313-319",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1997",
isbn = "83-86230-27-4",
}
6
@article{UEK:2168256678,
author = "Andrzej Zaliwski",
title = "Systemy informacyjne w organizacji uczącej się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "493",
pages = "73-86",
year = "1997",
}
7
@book{UEK:2168329977,
author = "Andrzej Zaliwski",
title = "Wprowadzenie do języka SQL : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uczelniane AE",
year = "1997",
isbn = "83-87239-04-6",
}
8
@inbook{UEK:2165782451,
author = "Andrzej Zaliwski",
title = "Technologia informacyjna w organizacjach nowego typu",
booktitle = "INFOGRYF '96 : materiały konferencyjne. T. 1",
pages = "232-239",
adress = "Kołobrzeg",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie",
year = "1996",
}
9
@inbook{UEK:52089,
author = "Dariusz Dymek and Andrzej Zaliwski",
title = "Wykorzystanie metod formalnych do kontroli transformacji BD",
booktitle = "Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac",
pages = "105-111",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1995",
issn = "",
}
10
@inbook{UEK:2165782296,
author = "Andrzej Zaliwski and Dariusz Dymek",
title = "Using Graph Grammar as a 'Reusable Specification' Tool in Distributed Database",
booktitle = "Information Systems Analysis and Synthesis : ISAS '95 Focus Symposium Proceedings : InterSymp '95 - 5th International Symposium on Systems Research, Informatics and Cybernetics : August, 16-20, 1995 Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden, Germany",
pages = "58-62",
adress = "Baden-Baden",
publisher = "International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics; Society for Applied Systems Research",
year = "1995",
}
11
@inbook{UEK:52088,
author = "Andrzej Zaliwski",
title = "Organizacja jako system uczący się",
booktitle = "Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac",
pages = "49-59",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1995",
issn = "",
}
12
@inbook{UEK:2168343097,
author = "Andrzej Zaliwski",
title = "Inteligentne środowisko projektowe typu ES-GDSS",
booktitle = "Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : przegląd problematyki : materiały z konferencji naukowo-badawczej",
pages = "95-102",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-86434-38-4",
}
13
@article{UEK:2168259394,
author = "Andrzej Zaliwski",
title = "Wizualizacja rozległych obiektów przestrzennych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "421",
pages = "[17]-30",
year = "1994",
}
14
@inbook{UEK:2168363146,
author = "Andrzej Zaliwski and Marian Kuraś",
title = "Pakiet VIB-CASAD",
booktitle = "VI Świętojańska Wyższa Wdrożeniowa Międzynarodowa Górska Szkoła PTI : Szczyrk 20-24.06.1994",
pages = "195-200",
adress = "Katowice",
publisher = "Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski",
year = "1994",
url = {http://delibra.bg.polsl.pl/Content/26374/BCPS_30003_1904_6-Swietojanska-Wyzsz.pdf},
}
15
@unpublished{UEK:2168256996,
author = "Dorota Dobija and Marian Kuraś and Danuta Sarga and Andrzej Zaliwski",
title = "Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI)",
booktitle = "Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu",
pages = "24-47",
year = "1990",
}
16
@unpublished{UEK:2168333367,
author = "Andrzej Zaliwski",
title = "Formalne metody modelowania procesów organizacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
17
@unpublished{UEK:2168329409,
author = "Andrzej Zaliwski",
title = "Założenia budowy systemu typu EXPERT do analizy danych projektowych w systemie CASAD",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
18
@unpublished{UEK:2168329815,
author = "Andrzej Zaliwski",
title = "Uniwersalne środowisko pracy programów aplikacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
19
@unpublished{UEK:2168329945,
author = "Marian Kuraś and Andrzej Zaliwski and Mariusz Grabowski and Gerard Cięciwa and Tomasz Nitsch",
title = "Komunikacja w procesie tworzenia systemów informacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
20
@unpublished{UEK:2168329943,
author = "Andrzej Zaliwski and Marian Kuraś and Mariusz Grabowski and Gerard Cięciwa and Tomasz Nitsch",
title = "Narzędzia CASE do modelowania systemów informacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
21
@unpublished{UEK:2168331527,
author = "Marian Kuraś and Danuta Sarga and Andrzej Zaliwski",
title = "Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID