Publications of the selected author
1

Title:
Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Health-related Behaviour among University Students
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 870 (2011) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221184
article
2

Title:
Wsparcie psychologiczne studentów
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (38) (2010) , s. 47
Access mode:
Nr:
2168279871
unreviewed article
3

Conference:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia, Warszawa, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-08
Title:
Wybrane cechy stylu życia studentów UEK w Krakowie
Source:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk - [Warszawa]: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009, s. 75-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7637-064-4
Nr:
2166123720
chapter in conference materials
4

Title:
Dydaktyczne uwarunkowania korzystnych i niekorzystnych opinii studentów o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Akademii Ekonomicznej = Students' Positive and Negative Opinions about Teaching at Academy of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 463 (1996) , s. 17-34. - Summ.
Nr:
2168245708
article
5

Title:
Podstawy rozwoju poznawania wartości w ontogenezie = Basis of Biological Development in Ontogeny
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 270 (1988) , s. 19-30. - Summ., rez.
Nr:
2168283681
article
Unpublished documents:
1

Title:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1]
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
47 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
55/KPiD/1/2008/S/471
Signature:
NP-1221/[1]/Magazyn
Nr:
2166233916
unpublished scientific work
1
Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Health-related Behaviour among University Students / Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, Mariusz MAKOWSKI, Małgorzata HETKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 35-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190421. - ISSN 1898-6447
2
Wsparcie psychologiczne studentów / Małgorzata HETKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 47. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb. - ISSN 1689-7757
3
Wybrane cechy stylu życia studentów UEK w Krakowie / MOTYKA M., MAKOWSKI M., HETKA M. // W: Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk . - [Warszawa]: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009. - S. 75-91. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7637-064-4
4
Dydaktyczne uwarunkowania korzystnych i niekorzystnych opinii studentów o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Akademii Ekonomicznej = Students' Positive and Negative Opinions about Teaching at Academy of Economics / Małgorzata HETKA, Joanna KRZYŻAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 463 (1996), s. 17-34. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Podstawy rozwoju poznawania wartości w ontogenezie = Basis of Biological Development in Ontogeny / Małgorzata HETKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 270 (1988), s. 19-30. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
6
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK, Małgorzata HETKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 47 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Motyka M., Pawlak J., Makowski M., Hetka M., (2011), Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 35-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190421
2
Hetka M., (2010), Wsparcie psychologiczne studentów, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb
3
Motyka M., Makowski M., Hetka M., (2009), Wybrane cechy stylu życia studentów UEK w Krakowie. [W:] Samoliński B., Ślusarczyk J. (red.), Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1, [Warszawa] : Warszawski Uniwersytet Medyczny, s. 75-91.
4
Hetka M., Krzyżak J., (1996), Dydaktyczne uwarunkowania korzystnych i niekorzystnych opinii studentów o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Akademii Ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 463, s. 17-34.
5
Hetka M., (1988), Podstawy rozwoju poznawania wartości w ontogenezie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 270, s. 19-30.
6
Motyka M., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., Hetka M., (2008), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 47 s.
1
@article{UEK:2168221184,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Mariusz Makowski and Małgorzata Hetka",
title = "Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "35-51",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190421},
}
2
@article{UEK:2168279871,
author = "Małgorzata Hetka",
title = "Wsparcie psychologiczne studentów",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "47",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb},
}
3
@inbook{UEK:2166123720,
author = "Marek Motyka and Mariusz Makowski and Małgorzata Hetka",
title = "Wybrane cechy stylu życia studentów UEK w Krakowie",
booktitle = "Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1",
pages = "75-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Uniwersytet Medyczny",
year = "2009",
isbn = "978-83-7637-064-4",
}
4
@article{UEK:2168245708,
author = "Małgorzata Hetka and Joanna Krzyżak",
title = "Dydaktyczne uwarunkowania korzystnych i niekorzystnych opinii studentów o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Akademii Ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "463",
pages = "17-34",
year = "1996",
}
5
@article{UEK:2168283681,
author = "Małgorzata Hetka",
title = "Podstawy rozwoju poznawania wartości w ontogenezie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "270",
pages = "19-30",
year = "1988",
}
6
@unpublished{UEK:2166233916,
author = "Marek Motyka and Maria Węgrzecka and Mariusz Makowski and Joanna Krzyżak and Małgorzata Hetka",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID