Publications of the selected author

1

Title:
Zespoły projektowe jako forma organizacji w zmiennym otoczeniu = Project Teams as a Solution for Changing Environment
Source:
Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego = Economics - Ethics - Organization : the Commemorative Book Dedicated to Professor Roman Głowacki on His 80 Years Jubilee / [red. nauk. Grzegorz Karasiewicz] - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009, s. 249-255. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61276-26-5
Nr:
2165977862
chapter in monograph
2

Title:
Podstawowe ogniska błędów w sieci procesów informacyjno-intelektualnych zarządzającego przedsiębiorstwem = The Sources of Mistakes in the Network of Info-Intellectual Processes of a Business Manager
Source:
Dynamika zarządzania organizacjami : paradygmaty - metody - zastosowania : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity = The Dynamics of Organization Management : Paradigms - Methods - Applications : the Commemorative Book Issued in the Honor of 50 Years of Scientific Research of prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita / [kom. red.: Halina Henzel, Anna Lebda-Wyborna, Henryk Bieniok, Anna Lipka, Krzysztof Marcinek, Maria Michałowska, Irena Pyka, Stanisław Stanek, Janusz Wywiał, Urszula Zagóra-Jonszta, Teresa Żbińska] - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 277-284. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-814-7
Nr:
2165919916
chapter in monograph
3

Author:
Jürgen König
Title:
Kennzahlenbasiertes Projektmanagement. Entwicklung eines Managementinstrumentes für die Einführung betriebswirtschaftlicher Standardanwendungssoftware
Publisher address:
[Kraków]: , 2003
Physical description:
198 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/542
Nr:
2168310889
doctoral dissertation
4

Title:
Elementy teorii organizacji i zarządzania
Publisher address:
Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2003
Physical description:
153 s.: rys., wykr.; 24 cm
ISBN:
83-88402-44-7
Nr:
2168285721
monograph
5

Author:
Marcus Pradel
Title:
Lernorientiertes Kommunikationsmanagement
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
322 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/580
Nr:
2168311093
doctoral dissertation
6

Title:
Jeden drugiemu pisywał na plecach
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999) , s. 13
Nr:
2168284067
article
See main document
7

Author:
Michael Greiling
Title:
Faktoren der Innovationsfahigkeit von mittelstandischen Unternehmen : eine Vergleichsanalyse der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
261 k.: il.; 30 cm + Autoreferat w jęz. polskim 21 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/720
Nr:
2168312415
doctoral dissertation
8

Title:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 1998
Physical description:
150 s.: il.; 23 cm
ISBN:
83-908258-2-1
Nr:
2168242246
monograph
9

Title:
TNOiK w pierwszych latach powojennych - garść wspomnień
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1996) , s. 10-12
Nr:
2168332045
article
10

Title:
Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji = Project Management - the Flexible Form of Organisation
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (83) (1996) , s. 31-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230562
article
11

Title:
Kilka uwag o rozwoju nauki Organizacji i Zarządzania
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. materiałów konf. Ryszard Rutka - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995, s. 32-36
Nr:
2168248644
chapter in conference materials
12

Title:
Kilka uwag o rozwoju nauki organizacji i zarządzania = A Few Remarks on Development of Science of Organization and Management
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (82) (1995) , s. 37-42. - Summ.
Nr:
2168252264
article
13

Title:
Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji = Designer Teams - a Flexible form of Organization
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1995. - T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994, s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168242608
varia
14

Title:
Metody usprawnień organizacji
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : materiały pomocnicze - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 77-85
Nr:
2168257128
chapter in academic script
15

Author:
Zbigniew Martyniak , Stefan Mynarski , Wacław Gabara , Ryszard Borowiecki , Leszek Pacholski , Alfred Czermiński , Zbigniew Scheloch , Henryk Halama , Eugeniusz Gutman , Lesław Martan , Józef Boroń , Ireneusz Durlik , Jerzy Trzcieniecki , Adam Stabryła
Title:
Przemówienia okolicznościowe
Source:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 115-135
Nr:
2168306373
varia
16

Title:
Grundlagen des strategischen Leitens
Source:
Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation / red. Helmut Wittlage - Münster: Reprostelle der Fachhochschule, 1990, s. 132-141
Series:
(Berichte aus der Fachhochschule ; 13)
Nr:
2168335839
chapter in conference materials
17

Title:
Zarządzanie badaniami naukowymi
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168292255
academic script
18

Title:
Przyszłość, której nie unikniemy : problemy zarządzania w warunkach komputeryzacji, robotyzacji i elastyczności systemów produkcyjnych
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1990) , s. 3-5
Nr:
2168331955
article
19

Title:
Zu den Fragen der Strategie eines Unternehmens bei der Modernisierung der Produktionsprozesses
Source:
Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation / red. Helmut Wittlage - Münster: Reprostelle der Fachhochschule, 1990, s. 125-131
Series:
(Berichte aus der Fachhochschule ; 13)
Nr:
2168335837
chapter in conference materials
20

Author:
Zbigniew Dworzecki , Jerzy Trzcieniecki
Title:
Perspektywy rozwoju kadr naukowych w dziedzinie organizacji i zarządzania = Prospects of Development of Scientific Personnel in the Field of Organization and Management
Source:
Problemy Organizacji. - nr 1-2 (1989) , s. 299-313
Nr:
2168355490
article
21

Title:
Problems of Studies over Organization Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 95-111 - Bibliogr.
Nr:
2168237302
article
See main document
22

Title:
Usprawnianie organizacji przedsiębiorstw
Source:
Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 48-76
Nr:
2168345810
chapter in academic script
See main document
23

Title:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
241 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168257848
academic script
24

Title:
Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
190 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168345800
academic script
See related chapters
25

Title:
Komunikacja i jej znaczenie w pracy dyrektora = The Role of Communication in Managing Director's Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 271 (1988) , s. 5-15. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246244
article
See main document
26

Author:
Title:
Dobór parametrów struktury organizacyjnej w badaniach organizatorskich
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
231 k., [3 k.]: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/834
Nr:
2168312941
doctoral dissertation
27

Title:
Organizacja w warunkach postępu technicznego = Organization under the Technical Progress Conditions
Source:
Prakseologia. - nr 101 (1987) , s. 151-157. - Rez., summ.
Nr:
2168287981
article
28

Title:
Metodologiczne aspekty zarządzania
Redaktor:
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986
Physical description:
200 s.: il.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-04-02343-1
Nr:
2168241652
monograph
See related chapters
29

Title:
Istota systemu zarządzania
Source:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 112-124 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168239114
chapter in academic script
See main document
30

Title:
Usprawnianie organizacji
Source:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 269-299 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168239184
chapter in academic script
See main document
31

Title:
Elementy wiedzy o zarządzaniu w dawnej Polsce = Elements of Management Science in Polish History
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 7-16. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
Nr:
2168241656
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Physical description:
457, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168229904
academic script
See related chapters
33

Title:
Konstrukcja programów nauczania organizacji i zarządzania = Program for Teaching Organization and Management
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (560) (1986) , s. 23-24
Nr:
2168332421
article
34

Title:
Zagadnienia strategii w projektowaniu systemów zarządzania
Source:
Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 1[29]. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168292123
varia
35

Title:
Struktura organizacyjna jako przedmiot analizy systemowej = Organizational Structure as an Object of System Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 208 (1985) , s. 7-31. - Rez., summ., Zsfg.
Nr:
2168261310
article
See main document
36

Title:
Warunki efektywności studiów dla pracujących
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 33, nr 6 (1985) , s. 3-8
Nr:
2168282565
article
37

Title:
Organizowanie banku danych w systemie informacyjno - decyzyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
226 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/801
Nr:
2168312981
doctoral dissertation
38

Author:
Title:
Metodyka organizacji pełnego cyklu badań rozwoju i wdrożeń nowych wyrobów
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
172 k.: il.; 30 cm + Załączniki: [53] k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/454
Nr:
2168309781
doctoral dissertation
39

Author:
Title:
Budowa wiązki celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
172 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/874
Nr:
2168312995
doctoral dissertation
40

Title:
Projektowanie systemów organizacyjnych
Source:
Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 407-431 - Bibliogr.
Nr:
2168242242
chapter in academic script
See main document
41

Title:
Organizacja i zarządzanie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
431 s. [11 k. złoż.]: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168242184
academic script
See related chapters
42

Author:
Józef Beim
Title:
Metoda budowy systemu zarządzania przez określanie celów w organach porządku i bezpieczeństwa publicznego
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
294 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/184
Nr:
2168305535
doctoral dissertation
43

Author:
Title:
Organizacja procesu kontroli w systemie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
197 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/163
Nr:
2168304401
doctoral dissertation
44

Title:
Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1980
Physical description:
191 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168239070
textbook
45

Title:
Zagadnienia ulepszania systemów informacyjno-decyzyjnych zarządzania = The Problem of Improving the Information- and -Decision Systems of Management
Source:
Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu / [red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980, s. 5-9. - Summ., rez.
ISBN:
83-04-00186-1
Nr:
2168232182
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Henryk Sieńko
Title:
Badanie poziomu przystosowania pracowników do innowacji
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
124, [36] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/485
Nr:
2168309927
doctoral dissertation
47

Title:
Projektowanie systemów zarządzania
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
Physical description:
118, [2] s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-00235-2
Access mode:
Nr:
2168339863
book
48

Title:
Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu
Redaktor:
Publisher address:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980
Physical description:
179, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang., ros., spis treści ang., ros.,
ISBN:
83-04-00186-1
Nr:
2168230110
monograph
See related chapters
49

Title:
Cel : sprawne zarządzanie
Source:
Przegląd Techniczny Innowacje. - nr 18 (1980) , s. 10-11
Nr:
2168287079
article
Unpublished documents:
1

Title:
Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
[81] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załączniki, Bibliogr.
Signature:
NP-65/Magazyn
Nr:
2168226433
unpublished scientific work
1
Zespoły projektowe jako forma organizacji w zmiennym otoczeniu = Project Teams as a Solution for Changing Environment / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego = Economics - Ethics - Organization : the Commemorative Book Dedicated to Professor Roman Głowacki on His 80 Years Jubilee / [red. nauk. Grzegorz Karasiewicz]. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009. - S. 249-255. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61276-26-5
2
Podstawowe ogniska błędów w sieci procesów informacyjno-intelektualnych zarządzającego przedsiębiorstwem = The Sources of Mistakes in the Network of Info-Intellectual Processes of a Business Manager / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Dynamika zarządzania organizacjami : paradygmaty - metody - zastosowania : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity = The Dynamics of Organization Management : Paradigms - Methods - Applications : the Commemorative Book Issued in the Honor of 50 Years of Scientific Research of prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita / [kom. red.: Halina Henzel, Anna Lebda-Wyborna, Henryk Bieniok, Anna Lipka, Krzysztof Marcinek, Maria Michałowska, Irena Pyka, Stanisław Stanek, Janusz Wywiał, Urszula Zagóra-Jonszta, Teresa Żbińska]. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 277-284. - Summ. - ISBN 978-83-7246-814-7
3
Kennzahlenbasiertes Projektmanagement. Entwicklung eines Managementinstrumentes für die Einführung betriebswirtschaftlicher Standardanwendungssoftware / Jürgen König ; [Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI]. - [Kraków], 2003. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Elementy teorii organizacji i zarządzania / Jerzy Trzcieniecki, Janusz TECZKE. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2003. - 153 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-88402-44-7
5
Lernorientiertes Kommunikationsmanagement : Ansätze eines strategisch-operationalen Lernsystems der Marketingkommunikation aufgezeigt an Beispielen aus Polen und Deutschland / Marcus Pradel ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 2000. - 322 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Jeden drugiemu pisywał na plecach / Jerzy TRZCIENIECKI // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 13
7
Faktoren der Innovationsfahigkeit von mittelstandischen Unternehmen : eine Vergleichsanalyse der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland / Michael Greiling ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1998. - 261 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat w jęz. polskim 21 k. - Bibliogr.
8
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane zagadnienia / Jerzy TRZCIENIECKI, Janusz TECZKE. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 1998. - 150 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 83-908258-2-1
9
TNOiK w pierwszych latach powojennych - garść wspomnień / Jerzy TRZCIENECKI // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1996), s. 10-12
10
Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji = Project Management - the Flexible Form of Organisation / Jerzy TRZCIENIECKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (83) (1996), s. 31-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
11
Kilka uwag o rozwoju nauki Organizacji i Zarządzania / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. materiałów konf. Ryszard Rutka. - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995. - S. 32-36
12
Kilka uwag o rozwoju nauki organizacji i zarządzania = A Few Remarks on Development of Science of Organization and Management / Jerzy TRZCIENIECKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (82) (1995), s. 37-42. - Summ. - ISSN 0137-5466
13
Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji = Designer Teams - a Flexible form of Organization / Jerzy TRZCIENIECKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994 (1995), s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
14
Metody usprawnień organizacji / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : materiały pomocnicze. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 77-85
15
Przemówienia okolicznościowe / Zbigniew MARTYNIAK, Stefan MYNARSKI, Wacław Gabara, Ryszard BOROWIECKI, Leszek Pacholski, Alfred Czermiński, Zbigniew Scheloch, Henryk Halama, Eugeniusz Gutman, Lesław Martan, Józef Boroń, Ireneusz Durlik, Jerzy TRZCIENIECKI, Adam STABRYŁA // W: Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 115-135
16
Grundlagen des strategischen Leitens / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation / red. Helmut Wittlage. - Münster: Reprostelle der Fachhochschule, 1990. - (Berichte aus der Fachhochschule ; 13). - S. 132-141
17
Zarządzanie badaniami naukowymi / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
18
Przyszłość, której nie unikniemy : problemy zarządzania w warunkach komputeryzacji, robotyzacji i elastyczności systemów produkcyjnych / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1990), s. 3-5. - ISSN 0137-7221
19
Zu den Fragen der Strategie eines Unternehmens bei der Modernisierung der Produktionsprozesses / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation / red. Helmut Wittlage. - Münster: Reprostelle der Fachhochschule, 1990. - (Berichte aus der Fachhochschule ; 13). - S. 125-131
20
Perspektywy rozwoju kadr naukowych w dziedzinie organizacji i zarządzania = Prospects of Development of Scientific Personnel in the Field of Organization and Management / Zbigniew Dworzecki, Jerzy TRZCIENIECKI // Problemy Organizacji. - nr 1-2 (1989), s. 299-313. - ISSN 0137-5504
21
Problems of Studies over Organization Structure / Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 95-111. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Usprawnianie organizacji przedsiębiorstw / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 48-76
23
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 241 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
24
Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 190 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
25
Komunikacja i jej znaczenie w pracy dyrektora = The Role of Communication in Managing Director's Work / Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 271 (1988), s. 5-15. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Dobór parametrów struktury organizacyjnej w badaniach organizatorskich / Tadeusz SKARBEK ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1987. - 231 k., [3 k.] : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Organizacja w warunkach postępu technicznego = Organization under the Technical Progress Conditions / Jerzy TRZCIENIECKI // Prakseologia. - nr 101 (1987), s. 151-157. - Rez., summ. - ISSN 0079-4872
28
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - 200 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-04-02343-1
29
Istota systemu zarządzania / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 112-124. - Bibliogr. - ISBN 83-01-06980-5
30
Usprawnianie organizacji / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 269-299. - Bibliogr. - ISBN 83-01-06980-5
31
Elementy wiedzy o zarządzaniu w dawnej Polsce = Elements of Management Science in Polish History / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - S. 7-16. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-02343-1
32
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 457, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-01-06980-5
33
Konstrukcja programów nauczania organizacji i zarządzania = Program for Teaching Organization and Management / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 9 (560) (1986), s. 23-24. - ISSN 0137-7221
34
Zagadnienia strategii w projektowaniu systemów zarządzania / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 1[29]. - Dostępne tylko streszczenie
35
Struktura organizacyjna jako przedmiot analizy systemowej = Organizational Structure as an Object of System Analysis / Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 208 (1985), s. 7-31. - Rez., summ., Zsfg. - ISSN 0208-7944
36
Warunki efektywności studiów dla pracujących / Jerzy TRZCIENIECKI // Życie Szkoły Wyższej . - R. 33, nr 6 (1985), s. 3-8. - ISSN 0591-2377
37
Organizowanie banku danych w systemie informacyjno - decyzyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego / Małgorzata BEDNARCZYK ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1983. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Metodyka organizacji pełnego cyklu badań rozwoju i wdrożeń nowych wyrobów / Adam Peszko ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1982. - 172 k. : il. ; 30 cm + Załączniki: [53] k. - Bibliogr.
39
Budowa wiązki celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym / Maria SERDA ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1982. - 172 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Projektowanie systemów organizacyjnych / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 407-431. - Bibliogr.
41
Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 431 s. [11 k. złoż.] : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
42
Metoda budowy systemu zarządzania przez określanie celów w organach porządku i bezpieczeństwa publicznego / Józef Beim ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1981. - 294 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
Organizacja procesu kontroli w systemie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym / Janusz TECZKE ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1980. - 197 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania / Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENICKI. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1980. - 191 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
45
Zagadnienia ulepszania systemów informacyjno-decyzyjnych zarządzania = The Problem of Improving the Information- and -Decision Systems of Management / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu / [red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980. - S. 5-9. - Summ., rez. - ISBN 83-04-00186-1
46
Badanie poziomu przystosowania pracowników do innowacji / Henryk Sieńko ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1980. - 124, [36] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Projektowanie systemów zarządzania / Jerzy TRZCIENIECKI. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 118, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-00235-2
48
Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu / [red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980. - 179, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang., ros., spis treści ang., ros. - ISBN 83-04-00186-1
49
Cel : sprawne zarządzanie / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Techniczny Innowacje. - nr 18 (1980), s. 10-11. - ISSN 0137-8783
50
Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi / zespół: Janusz TECZKE - kierownik zespołu, Jerzy TRZCIENIECKI, Helmut Wittlage, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - [81] s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
1
Trzcieniecki J., (2009), Zespoły projektowe jako forma organizacji w zmiennym otoczeniu. [W:] Karasiewicz G. (red.), Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 249-255.
2
Trzcieniecki J., (2007), Podstawowe ogniska błędów w sieci procesów informacyjno-intelektualnych zarządzającego przedsiębiorstwem. [W:] Henzel , Lebda-Wyborna A., Bieniok H., Lipka A., Marcinek K., Michałowska M., Pyka I., Stanek S., Wywiał J., Zagóra-Jonszta U., Żbińska T. (red.), Dynamika zarządzania organizacjami : paradygmaty - metody - zastosowania : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 277-284.
3
König J., (2003), Kennzahlenbasiertes Projektmanagement. Entwicklung eines Managementinstrumentes für die Einführung betriebswirtschaftlicher Standardanwendungssoftware, Prom. Trzcieniecki J., [Kraków] : , 198 k.
4
Trzcieniecki J., Teczke J., (2003), Elementy teorii organizacji i zarządzania, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 153 s.
5
Pradel M., (2000), Lernorientiertes Kommunikationsmanagement: Ansätze eines strategisch-operationalen Lernsystems der Marketingkommunikation aufgezeigt an Beispielen aus Polen und Deutschland, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 322 k.
6
Trzcieniecki J., (1999), Jeden drugiemu pisywał na plecach, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 13.
7
Greiling M., (1998), Faktoren der Innovationsfahigkeit von mittelstandischen Unternehmen: eine Vergleichsanalyse der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 261 k.
8
Trzcieniecki J., Teczke J., (1998), Podstawy organizacji i zarządzania: wybrane zagadnienia, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 150 s.
9
Trzcieniecki J., (1996), TNOiK w pierwszych latach powojennych - garść wspomnień, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 10-12.
10
Trzcieniecki J., (1996), Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (83), s. 31-37.
11
Trzcieniecki J., (1995), Kilka uwag o rozwoju nauki Organizacji i Zarządzania. [W:] Ryszard Rutka (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995, Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 32-36.
12
Trzcieniecki J., (1995), Kilka uwag o rozwoju nauki organizacji i zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (82), s. 37-42.
13
Trzcieniecki J., (1995), Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994, s. 58-59.
14
Trzcieniecki J., (1993), Metody usprawnień organizacji. [W:] Podstawy organizacji i zarządzania : materiały pomocnicze, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77-85.
15
Martyniak Z., Mynarski S., Gabara W., Borowiecki R., Pacholski L., Czermiński A., Scheloch Z., Halama H., Gutman E., Martan L., Boroń J., Durlik I., Trzcieniecki J., Stabryła A., (1991), Przemówienia okolicznościowe. [W:] Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 115-135.
16
Trzcieniecki J., (1990), Grundlagen des strategischen Leitens. [W:] Wittlage H. (red.), Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation, Münster : Reprostelle der Fachhochschule, s. 132-141.
17
Trzcieniecki J. (red.), (1990), Zarządzanie badaniami naukowymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 110 s.
18
Trzcieniecki J., (1990), Przyszłość, której nie unikniemy : problemy zarządzania w warunkach komputeryzacji, robotyzacji i elastyczności systemów produkcyjnych, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 3-5.
19
Trzcieniecki J., (1990), Zu den Fragen der Strategie eines Unternehmens bei der Modernisierung der Produktionsprozesses. [W:] Wittlage H. (red.), Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation, Münster : Reprostelle der Fachhochschule, s. 125-131.
20
Dworzecki Z., Trzcieniecki J., (1989), Perspektywy rozwoju kadr naukowych w dziedzinie organizacji i zarządzania, "Problemy Organizacji", nr 1-2, s. 299-313.
21
Stabryła A., Trzcieniecki J., (1988), Problems of Studies over Organization Structure, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 95-111.
22
Trzcieniecki J., (1988), Usprawnianie organizacji przedsiębiorstw. [W:] Trzcieniecki J. (red.), Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 48-76.
23
Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), (1988), Doskonalenie struktury organizacyjnej: podstawy teoretyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 241 s.
24
Trzcieniecki J. (red.), (1988), Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 190 s.
25
Trzcieniecki J., (1988), Komunikacja i jej znaczenie w pracy dyrektora, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 271, s. 5-15.
26
Skarbek T., (1987), Dobór parametrów struktury organizacyjnej w badaniach organizatorskich, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 231 k., [3 k.]
27
Trzcieniecki J., (1987), Organizacja w warunkach postępu technicznego, "Prakseologia", nr 101, s. 151-157.
28
Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), (1986), Metodologiczne aspekty zarządzania, Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 200 s.
29
Trzcieniecki J., (1986), Istota systemu zarządzania. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 112-124.
30
Trzcieniecki J., (1986), Usprawnianie organizacji. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 269-299.
31
Trzcieniecki J., (1986), Elementy wiedzy o zarządzaniu w dawnej Polsce. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania, Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 7-16.
32
Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), (1986), Organizacja i zarządzanie: zarys problematyki, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 457, [3] s.
33
Trzcieniecki J., (1986), Konstrukcja programów nauczania organizacji i zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 9 (560), s. 23-24.
34
Trzcieniecki J., (1985), Zagadnienia strategii w projektowaniu systemów zarządzania. [W:] Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[29].
35
Stabryła A., Trzcieniecki J., (1985), Struktura organizacyjna jako przedmiot analizy systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 208, s. 7-31.
36
Trzcieniecki J., (1985), Warunki efektywności studiów dla pracujących, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 33, nr 6, s. 3-8.
37
Bednarczyk M., (1983), Organizowanie banku danych w systemie informacyjno - decyzyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 226 k.
38
Peszko A., (1982), Metodyka organizacji pełnego cyklu badań rozwoju i wdrożeń nowych wyrobów, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 172 k.
39
Serda M., (1982), Budowa wiązki celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 172 k.
40
Trzcieniecki J., (1982), Projektowanie systemów organizacyjnych. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Organizacja i zarządzanie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 407-431.
41
Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), (1982), Organizacja i zarządzanie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 431 s. [11 k. złoż.]
42
Beim J., (1981), Metoda budowy systemu zarządzania przez określanie celów w organach porządku i bezpieczeństwa publicznego, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 294 k.
43
Teczke J., (1980), Organizacja procesu kontroli w systemie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 197 k.
44
Stabryła A., Trzcieniecki J., (1980), Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania, Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 191 s.
45
Trzcieniecki J., (1980), Zagadnienia ulepszania systemów informacyjno-decyzyjnych zarządzania. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 5-9.
46
Sieńko H., (1980), Badanie poziomu przystosowania pracowników do innowacji, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 124, [36] k.
47
Trzcieniecki J., (1980), Projektowanie systemów zarządzania, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 118, [2] s., [1] k. tabl. złoż.
48
Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), (1980), Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 179, [1] s.
49
Trzcieniecki J., (1980), Cel : sprawne zarządzanie, "Przegląd Techniczny Innowacje", nr 18, s. 10-11.
50
Teczke J., Trzcieniecki J., Wittlage H., Czekaj J., Łyszczarz H., Pająk W., (1991), Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi, Teczke J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [81] s.
1
@inbook{fmUEK:2165977862,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zespoły projektowe jako forma organizacji w zmiennym otoczeniu",
booktitle = "Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego",
pages = "249-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2009",
isbn = "978-83-61276-26-5",
}
2
@inbook{fmUEK:2165919916,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Podstawowe ogniska błędów w sieci procesów informacyjno-intelektualnych zarządzającego przedsiębiorstwem",
booktitle = "Dynamika zarządzania organizacjami : paradygmaty - metody - zastosowania : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity",
pages = "277-284",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-814-7",
}
3
@unpublished{drUEK:2168310889,
author = "Jürgen König",
title = "Kennzahlenbasiertes Projektmanagement. Entwicklung eines Managementinstrumentes für die Einführung betriebswirtschaftlicher Standardanwendungssoftware",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
4
@book{monUEK:2168285721,
author = "Jerzy Trzcieniecki and Janusz Teczke",
title = "Elementy teorii organizacji i zarządzania",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa",
year = "2003",
isbn = "83-88402-44-7",
}
5
@unpublished{drUEK:2168311093,
author = "Marcus Pradel",
title = "Lernorientiertes Kommunikationsmanagement",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
6
@article{artUEK:2168284067,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Jeden drugiemu pisywał na plecach",
journal = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "13",
year = "1999",
}
7
@unpublished{drUEK:2168312415,
author = "Michael Greiling",
title = "Faktoren der Innovationsfahigkeit von mittelstandischen Unternehmen : eine Vergleichsanalyse der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
8
@book{monUEK:2168242246,
author = "Jerzy Trzcieniecki and Janusz Teczke",
title = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane zagadnienia",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa",
year = "1998",
isbn = "83-908258-2-1",
}
9
@article{artUEK:2168332045,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "TNOiK w pierwszych latach powojennych - garść wspomnień",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "10-12",
year = "1996",
}
10
@article{artUEK:2168230562,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (83)",
pages = "31-37",
year = "1996",
}
11
@inbook{mkaUEK:2168248644,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Kilka uwag o rozwoju nauki Organizacji i Zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995",
pages = "32-36",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1995",
}
12
@article{artUEK:2168252264,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Kilka uwag o rozwoju nauki organizacji i zarządzania",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (82)",
pages = "37-42",
year = "1995",
}
13
@misc{varUEK:2168242608,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994",
pages = "58-59",
year = "1995",
}
14
@inbook{fskrUEK:2168257128,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Metody usprawnień organizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : materiały pomocnicze",
pages = "77-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
15
@misc{varUEK:2168306373,
author = "Zbigniew Martyniak and Stefan Mynarski and Wacław Gabara and Ryszard Borowiecki and Leszek Pacholski and Alfred Czermiński and Zbigniew Scheloch and Henryk Halama and Eugeniusz Gutman and Lesław Martan and Józef Boroń and Ireneusz Durlik and Jerzy Trzcieniecki and Adam Stabryła",
title = "Przemówienia okolicznościowe",
booktitle = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego",
pages = "115-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
16
@inbook{mkaUEK:2168335839,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Grundlagen des strategischen Leitens",
booktitle = "Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation",
pages = "132-141",
adress = "Münster",
publisher = "Reprostelle der Fachhochschule",
year = "1990",
issn = "",
}
17
@book{skrUEK:2168292255,
title = "Zarządzanie badaniami naukowymi",
editor = Trzcieniecki Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
18
@article{artUEK:2168331955,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Przyszłość, której nie unikniemy : problemy zarządzania w warunkach komputeryzacji, robotyzacji i elastyczności systemów produkcyjnych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "3-5",
year = "1990",
}
19
@inbook{mkaUEK:2168335837,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zu den Fragen der Strategie eines Unternehmens bei der Modernisierung der Produktionsprozesses",
booktitle = "Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation",
pages = "125-131",
adress = "Münster",
publisher = "Reprostelle der Fachhochschule",
year = "1990",
issn = "",
}
20
@article{artUEK:2168355490,
author = "Zbigniew Dworzecki and Jerzy Trzcieniecki",
title = "Perspektywy rozwoju kadr naukowych w dziedzinie organizacji i zarządzania",
journal = "Problemy Organizacji",
number = "1-2",
pages = "299-313",
year = "1989",
}
21
@article{artUEK:2168237302,
author = "Adam Stabryła and Jerzy Trzcieniecki",
title = "Problems of Studies over Organization Structure",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "95-111",
year = "1988",
}
22
@inbook{fskrUEK:2168345810,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Usprawnianie organizacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "48-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
23
@book{skrUEK:2168257848,
title = "Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne",
editor = Stabryła Adam,
editor = Trzcieniecki Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
24
@book{skrUEK:2168345800,
title = "Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem",
editor = Trzcieniecki Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
25
@article{artUEK:2168246244,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Komunikacja i jej znaczenie w pracy dyrektora",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "271",
pages = "5-15",
year = "1988",
}
26
@unpublished{drUEK:2168312941,
author = "Tadeusz Skarbek",
title = "Dobór parametrów struktury organizacyjnej w badaniach organizatorskich",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
27
@article{artUEK:2168287981,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Organizacja w warunkach postępu technicznego",
journal = "Prakseologia",
number = "101",
pages = "151-157",
year = "1987",
}
28
@book{monUEK:2168241652,
title = "Metodologiczne aspekty zarządzania",
editor = Stabryła Adam,
editor = Trzcieniecki Jerzy,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1986",
isbn = "83-04-02343-1",
}
29
@inbook{fskrUEK:2168239114,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Istota systemu zarządzania",
booktitle = "Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki",
pages = "112-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1986",
isbn = "83-01-06980-5",
}
30
@inbook{fskrUEK:2168239184,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Usprawnianie organizacji",
booktitle = "Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki",
pages = "269-299",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1986",
isbn = "83-01-06980-5",
}
31
@inbook{fmUEK:2168241656,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Elementy wiedzy o zarządzaniu w dawnej Polsce",
booktitle = "Metodologiczne aspekty zarządzania",
pages = "7-16",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1986",
isbn = "83-04-02343-1",
}
32
@book{skrUEK:2168229904,
title = "Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki",
editor = Stabryła Adam,
editor = Trzcieniecki Jerzy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1986",
isbn = "83-01-06980-5",
}
33
@article{artUEK:2168332421,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Konstrukcja programów nauczania organizacji i zarządzania",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9 (560)",
pages = "23-24",
year = "1986",
}
34
@misc{varUEK:2168292123,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zagadnienia strategii w projektowaniu systemów zarządzania",
booktitle = "Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów",
pages = "1[29]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
35
@article{artUEK:2168261310,
author = "Adam Stabryła and Jerzy Trzcieniecki",
title = "Struktura organizacyjna jako przedmiot analizy systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "208",
pages = "7-31",
year = "1985",
}
36
@article{artUEK:2168282565,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Warunki efektywności studiów dla pracujących",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 33, 6",
pages = "3-8",
year = "1985",
}
37
@unpublished{drUEK:2168312981,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Organizowanie banku danych w systemie informacyjno - decyzyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
38
@unpublished{drUEK:2168309781,
author = "Adam Peszko",
title = "Metodyka organizacji pełnego cyklu badań rozwoju i wdrożeń nowych wyrobów",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
39
@unpublished{drUEK:2168312995,
author = "Maria Serda",
title = "Budowa wiązki celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
40
@inbook{fskrUEK:2168242242,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Projektowanie systemów organizacyjnych",
booktitle = "Organizacja i zarządzanie",
pages = "407-431",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
41
@book{skrUEK:2168242184,
title = "Organizacja i zarządzanie",
editor = Stabryła Adam,
editor = Trzcieniecki Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
42
@unpublished{drUEK:2168305535,
author = "Józef Beim",
title = "Metoda budowy systemu zarządzania przez określanie celów w organach porządku i bezpieczeństwa publicznego",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
43
@unpublished{drUEK:2168304401,
author = "Janusz Teczke",
title = "Organizacja procesu kontroli w systemie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
44
@book{podUEK:2168239070,
author = "Adam Stabryła and Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński",
year = "1980",
}
45
@inbook{fmUEK:2168232182,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zagadnienia ulepszania systemów informacyjno-decyzyjnych zarządzania",
booktitle = "Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu",
pages = "5-9",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1980",
isbn = "83-04-00186-1",
}
46
@unpublished{drUEK:2168309927,
author = "Henryk Sieńko",
title = "Badanie poziomu przystosowania pracowników do innowacji",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
47
@book{ksiUEK:2168339863,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Projektowanie systemów zarządzania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1980",
url = {},
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "83-01-00235-2",
}
48
@book{monUEK:2168230110,
title = "Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu",
editor = Stabryła Adam,
editor = Trzcieniecki Jerzy,
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1980",
isbn = "83-04-00186-1",
}
49
@article{artUEK:2168287079,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Cel : sprawne zarządzanie",
journal = "Przegląd Techniczny Innowacje",
number = "18",
pages = "10-11",
year = "1980",
}
50
@unpublished{UEK:2168226433,
author = "Janusz Teczke and Jerzy Trzcieniecki and Helmut Wittlage and Janusz Czekaj and Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk",
title = "Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}