Publications of the selected author
1

Author:
Jürgen König
Title:
Kennzahlenbasiertes Projektmanagement. Entwicklung eines Managementinstrumentes für die Einführung betriebswirtschaftlicher Standardanwendungssoftware
Publisher address:
[Kraków]: , 2003
Physical description:
198 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/542
Nr:
2168310889
doctoral dissertation
2

Title:
Elementy teorii organizacji i zarządzania
Publisher address:
Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2003
Physical description:
153 s.: rys., wykr.; 24 cm
ISBN:
83-88402-44-7
Nr:
2168285721
monograph
3

Author:
Marcus Pradel
Title:
Lernorientiertes Kommunikationsmanagement : Ansätze eines strategisch-operationalen Lernsystems der Marketingkommunikation aufgezeigt an Beispielen aus Polen und Deutschland
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
322 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/580
Nr:
2168311093
doctoral dissertation
4

Title:
Jeden drugiemu pisywał na plecach
Source:
Eksperyment. - nr 3 (1999) , s. 13
Nr:
2168284067
article
5

Title:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 1998
Physical description:
150 s.: il.; 23 cm
ISBN:
83-908258-2-1
Nr:
2168242246
monograph
6

Author:
Michael Greiling
Title:
Faktoren der Innovationsfahigkeit von mittelstandischen Unternehmen : eine Vergleichsanalyse der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
261 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 21 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/720
Nr:
2168312415
doctoral dissertation
7

Title:
TNOiK w pierwszych latach powojennych - garść wspomnień
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1996) , s. 10-12
Nr:
2168332045
article
8

Title:
Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji = Project Management - the Flexible Form of Organisation
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (83) (1996) , s. 31-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230562
article
9

Title:
Kilka uwag o rozwoju nauki organizacji i zarządzania = A Few Remarks on Development of Science of Organization and Management
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (82) (1995) , s. 37-42. - Summ.
Nr:
2168252264
article
10

Title:
Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji = Designer Teams - a Flexible form of Organization
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994, s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168242608
varia
11

Title:
Kilka uwag o rozwoju nauki Organizacji i Zarządzania
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. Ryszard Rutka - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995, s. 32-36
Nr:
2168248644
chapter in conference materials
12

Title:
Metody usprawnień organizacji
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : materiały pomocnicze - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 77-85
Nr:
2168257128
chapter in academic script
13

Author:
Zbigniew Martyniak , Stefan Mynarski , Wacław Gabara , Ryszard Borowiecki , Leszek Pacholski , Alfred Czermiński , Zbigniew Scheloch , Henryk Halama , Eugeniusz Gutman , Lesław Martan , Józef Boroń , Ireneusz Durlik , Jerzy Trzcieniecki , Adam Stabryła
Title:
Przemówienia okolicznościowe
Source:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 115-135
Nr:
2168306373
varia
14

Title:
Organizacja w warunkach współczesnej techniki: wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1989/90 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990, s. 21-27
Nr:
2168357960
chapter in book
15

Title:
Grundlagen des strategischen Leitens
Source:
Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation / red. Helmut Wittlage - Münster: Reprostelle der Fachhochschule, 1990, s. 132-141
Series:
(Berichte aus der Fachhochschule ; 13)
Nr:
2168335839
chapter in conference materials
16

Title:
Przyszłość, której nie unikniemy : problemy zarządzania w warunkach komputeryzacji, robotyzacji i elastyczności systemów produkcyjnych
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1990) , s. 3-5
Nr:
2168331955
article
17

Title:
Zu den Fragen der Strategie eines Unternehmens bei der Modernisierung der Produktionsprozesses
Source:
Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation / red. Helmut Wittlage - Münster: Reprostelle der Fachhochschule, 1990, s. 125-131
Series:
(Berichte aus der Fachhochschule ; 13)
Nr:
2168335837
chapter in conference materials
18

Title:
Zarządzanie badaniami naukowymi
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168292255
19

Author:
Zbigniew Dworzecki , Jerzy Trzcieniecki
Title:
Perspektywy rozwoju kadr naukowych w dziedzinie organizacji i zarządzania = Prospects of Development of Scientific Personnel in the Field of Organization and Management
Source:
Problemy Organizacji. - nr 1-2 (1989) , s. 299-313
Nr:
2168355490
article
20

Title:
Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
190 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168345800
See related chapters
21

Title:
Komunikacja i jej znaczenie w pracy dyrektora = The Role of Communication in Managing Director's Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 271 (1988) , s. 5-15. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246244
article
22

Title:
Problems of Studies over Organization Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 95-111 - Bibliogr.
Nr:
2168237302
article
23

Title:
Usprawnianie organizacji przedsiębiorstw
Source:
Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 48-76
Nr:
2168345810
chapter in academic script
See main document
24

Title:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
241 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168257848
25

Author:
Title:
Dobór parametrów struktury organizacyjnej w badaniach organizatorskich
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
234 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/834
Nr:
2168312941
doctoral dissertation
26

Title:
Organizacja w warunkach postępu technicznego = Organization under the Technical Progress Conditions
Source:
Prakseologia. - nr 101 (1987) , s. 151-157. - Rez., summ.
Nr:
2168287981
article
27

Title:
Istota systemu zarządzania
Source:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 112-124 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168239114
chapter in academic script
See main document
28

Title:
Konstrukcja programów nauczania organizacji i zarządzania = Program for Teaching Organization and Management
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (560) (1986) , s. 23-24
Nr:
2168332421
article
29

Title:
Usprawnianie organizacji
Source:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 269-299 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168239184
chapter in academic script
See main document
30

Title:
Metodologiczne aspekty zarządzania
Redakcja:
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986
Physical description:
200 s.: il.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-04-02343-1
Nr:
2168241652
See related chapters
31

Title:
Elementy wiedzy o zarządzaniu w dawnej Polsce = Elements of Management Science in Polish History
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 7-16. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
Nr:
2168241656
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Physical description:
457, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168229904
See related chapters
33

Title:
Struktura organizacyjna jako przedmiot analizy systemowej = Organizational Structure as an Object of System Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 208 (1985) , s. 7-31. - Rez., summ., Zsfg.
Nr:
2168261310
article
34

Title:
Zagadnienia strategii w projektowaniu systemów zarządzania
Source:
Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 1[29]. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168292123
varia
35

Title:
Warunki efektywności studiów dla pracujących
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 33, nr 6 (1985) , s. 3-8
Nr:
2168282565
article
36

Title:
Organizowanie banku danych w systemie informacyjno - decyzyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
226 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/801
Nr:
2168312981
doctoral dissertation
37

Author:
Title:
Metodyka organizacji pełnego cyklu badań rozwoju i wdrożeń nowych wyrobów
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
172 k.: il.; 30 cm + Aneks: 53 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/454
Nr:
2168309781
doctoral dissertation
38

Title:
Organizacja i zarządzanie
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
431 s. [11 k. złoż.]: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168242184
See related chapters
39

Author:
Title:
Budowa wiązki celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
172 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/874
Nr:
2168312995
doctoral dissertation
40

Title:
Projektowanie systemów organizacyjnych
Source:
Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 407-431 - Bibliogr.
Nr:
2168242242
chapter in academic script
See main document
41

Author:
Józef Beim
Title:
Metoda budowy systemu zarządzania przez określanie celów w organach porządku i bezpieczeństwa publicznego
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
294 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/184
Nr:
2168305535
doctoral dissertation
42

Title:
Zagadnienia ulepszania systemów informacyjno-decyzyjnych zarządzania = The Problem of Improving the Information- and -Decision Systems of Management
Source:
Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu / [red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980, s. 5-9. - Summ., rez.
ISBN:
83-04-00186-1
Nr:
2168232182
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Organizacja procesu kontroli w systemie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
197 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/163
Nr:
2168304401
doctoral dissertation
44

Title:
Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu
Redakcja:
Publisher address:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980
Physical description:
179, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang., ros., spis treści ang., ros.,
ISBN:
83-04-00186-1
Nr:
2168230110
See related chapters
45

Title:
Projektowanie systemów zarządzania
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
Physical description:
118, [2] s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-00235-2
Access mode:
Nr:
2168339863
book
46

Title:
Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1980
Physical description:
191 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168239070
textbook
47

Title:
Cel : sprawne zarządzanie
Source:
Przegląd Techniczny. Innowacje. - nr 18 (1980) , s. 10-11
Nr:
2168287079
article
48

Author:
Henryk Sieńko
Title:
Badanie poziomu przystosowania pracowników do innowacji
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
160 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/485
Nr:
2168309927
doctoral dissertation
49

Title:
Zależność między strukturą organizacyjną a procesem podejmowania decyzji w zarządzaniu = The Dependence between the Organizational Structure and the Process of Decision-making as Occurring in Management
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 62-63. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271726
varia
50

Title:
Projektowanie systemów zarządzania
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979
Physical description:
118, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-00235-2
Nr:
2168339861
book
51

Title:
Metoda prognostyczna projektowania organizacyjnego = The Prognostic Method of Organization Planning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 98 (1978) , s. 5-25. - Summ., rez.
Nr:
2168250640
article
52

Title:
Diagnostyczne i prognostyczne podejście do projektowania i usprawniania systemów zarządzania
Publisher address:
Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1978
Physical description:
17 s.: il.; 21 cm
Series:
(Dni Organizacji. Kierunki i Metody Doskonalenia Struktur Organizacyjnych)
Nr:
2168345776
book
53

Title:
Projektowanie systemów zarządzania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
138 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345152
textbook
54

Author:
Bogdan Grabowski
Title:
Czynniki i warunki uruchomienia nowej produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
248 k.: il.; 30 cm + Aneks: 60 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/506
Nr:
2168309953
doctoral dissertation
55

Title:
Zagadnienia tworzenia przebiegu informacji w przedsiębiorstwie = The Problems of Creating Information Channeling in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 82 (1976) , s. 5-19. - Rez., summ.
Nr:
2168242358
article
56

Title:
Antropotechnika - problemy projektowe
Source:
Problemy Projektowe Biur Projektujących Zakłady Produkcyjne. - nr 4 (1976) , s. 248-250
Nr:
2168331381
article
57

Title:
Dyrektor przyszłości = The Director of the Future
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4-5 (435-436) (1976) , s. 168-170. - Streszcz., summ., rez.
Nr:
2168301765
article
58

Title:
Wstęp
Source:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976, s. 5-7
Nr:
2168340365
preface / summary
See main document
59

Title:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
153 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168339865
See related chapters
60

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracowanie:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Czynniki centralizacji zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
113 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/88
Nr:
2168305483
doctoral dissertation
62

Title:
Probabilistyczna metoda optymalizacji systemów masowej obsługi w projektowaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/83
Nr:
2168305325
doctoral dissertation
63

Author:
Title:
Analiza organizacji układu człowiek - maszyna
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
242 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/332
Nr:
2168242930
doctoral dissertation
64

Title:
Przyszłość zarządzania
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1973) , s. 205-209
Nr:
2168332903
article
65

Title:
Zarządzanie systemowe = Systems Management
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 56 (1973) , s. 5-21. - Summ., rez.
Nr:
2168249920
article
66

Author:
Title:
System podejmowania decyzji w zarządzaniu
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
189 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/67
Nr:
2168305345
doctoral dissertation
67

Title:
Ogólna teoria systemów a teoria zarządzania = The General Theory of Systems and the Theory of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 44 (1972) , s. 5-13. - Rez., summ.
Nr:
2168250400
article
68

Author:
Title:
Liniowe modele optymalizacyjne struktur organizacyjnych
Publisher address:
Kraków: , 1970
Physical description:
323 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/319
Nr:
2168282651
doctoral dissertation
69

Title:
Diagnostyczne i prognostyczne projektowanie organizatorskie = Organizational Designing, Diagnostic and Prognostic
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1970) , s. 309-314 - Bibliogr.
Nr:
2168332889
article
70

Author:
Wiesław Jakóbiec
Title:
Metodyka badania organizacji pracy zespołowej
Publisher address:
Kraków: , 1970
Physical description:
136 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/59
Nr:
2168305689
doctoral dissertation
71

Title:
Metodyczne aspekty nauczania "teorii organizacji i zarządzania" na zawodowych studiach zaocznych = The Possibility of the Activation of Teaching of the Theory of Organisation and Management at Professional Extra-Mural Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 37 (1969) , s. 35-54
Nr:
2168365536
article
72

Author:
Aleksander Grabara
Title:
Czynnik organizacyjny jako źródło wypadków przy pracy w hutnictwie żelaza i stali
Publisher address:
Kraków: , 1969
Physical description:
253, [26] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/204
Nr:
2168305861
doctoral dissertation
73

Title:
Ruchliwość i zmiany struktury zatrudnienia przedsiębiorstw przemysłowych (przemysł państwowy powiatu chrzanowskiego)
Publisher address:
Kraków: , 1968
Physical description:
509 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/55
Nr:
2168305697
doctoral dissertation
74

Title:
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi
Source:
Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968, s. 99-164 - Bibliogr.
Nr:
2168336051
chapter in academic script
See main document
75

Conference:
Konferencja Naukowa TNOiK: Postęp organizacyjny w teorii i praktyce, Warszawa, Polska, od 1967-06-12 do 1967-06-13
Title:
Zagadnienia metodyki ustalania zakresu czynności komórek organizacyjnych zarządu przedsiębiorstwa = Problems of Methodology in Delimitating the Scope of Activities of Organizational Units in an Enterprise's Management
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4-5 (114-115) (1967) , s. 51-54. - Summ., rez., zsfg., res. - Bibliogr.
Nr:
2168332831
article
76

Title:
Zagadnienia organizacji zarządzania w państwowym przemyśle terenowym
Publisher address:
Kraków: , 1965
Physical description:
185 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/194
Nr:
2168305865
doctoral dissertation
77

Title:
Metoda obserwacji migawkowych w badaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego = The Method of Work Sampling in the Study of the Organizations Structure of an Industrial Enterprise
Publisher address:
Kraków: nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1964
Physical description:
141 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 5)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168339859
monograph
78

Title:
Próba ustalenia rodzajów zakresów badań organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (73) (1963) , s. 1-6
Nr:
2168332821
article
79

Title:
O V-tym tomie "Grundlagen des Arbeits-und Zeitstudiums"
Source:
Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. - nr 9 (1961) , s. 54-55
Nr:
2168332911
review
80

Title:
Metody czasów elementarnych w badaniu i usprawnianiu organizacji pracy
Source:
Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. - nr 1-2 (1961) , s. 13-22 - Bibliogr.
Nr:
2168332907
article
81

Title:
Zagadnienia metodyki normowania długości cyklu produkcyjnego w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1958
Physical description:
154 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/11
Nr:
2168305205
doctoral dissertation
82

Title:
Inicjatywa Franciszka Klaji i sposoby jej realizacji w zakładach przemysłowych = The Iniciative of Franciszek Klaja and Ways of its Realisation in Industrial Undertakings
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 5, nr 7 (1954) , s. 318-322
Nr:
2168337119
article
83

Title:
Metody używane w Z.S.S.R. dla ustalania wzorców czasu prac księgowości = What Methods Are Used in the U.S.S.R. for Obtaining Time Models in Book-keeping
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1947) , s. 113-116. - Summ.
Nr:
2168332995
article
84

Title:
Rozdzielnia = The Dispatcher
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1947) , s. 280-283. - Summ.
Nr:
2168333003
article
Unpublished documents:
1

Title:
Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
[81] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załączniki, Bibliogr.
Signature:
NP-65/Magazyn
Nr:
2168226433
unpublished scientific work
1
Kennzahlenbasiertes Projektmanagement. Entwicklung eines Managementinstrumentes für die Einführung betriebswirtschaftlicher Standardanwendungssoftware / Jürgen König ; . - [Kraków] : , 2003. - 198 k. : il. ; 30 cm. - [Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI]. - Bibliogr.
2
Elementy teorii organizacji i zarządzania / Jerzy Trzcieniecki, Janusz TECZKE. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2003. - 153 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-88402-44-7
3
Lernorientiertes Kommunikationsmanagement : Ansätze eines strategisch-operationalen Lernsystems der Marketingkommunikation aufgezeigt an Beispielen aus Polen und Deutschland / Marcus Pradel ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 2000. - 322 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Jeden drugiemu pisywał na plecach / Jerzy TRZCIENIECKI // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 13
5
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane zagadnienia / Jerzy TRZCIENIECKI, Janusz TECZKE. - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 1998. - 150 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 83-908258-2-1
6
Faktoren der Innovationsfahigkeit von mittelstandischen Unternehmen : eine Vergleichsanalyse der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland / Michael Greiling ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1998. - 261 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 21 k. - Bibliogr.
7
TNOiK w pierwszych latach powojennych - garść wspomnień / Jerzy TRZCIENECKI // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1996), s. 10-12
8
Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji = Project Management - the Flexible Form of Organisation / Jerzy TRZCIENIECKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (83) (1996), s. 31-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
9
Kilka uwag o rozwoju nauki organizacji i zarządzania = A Few Remarks on Development of Science of Organization and Management / Jerzy TRZCIENIECKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (82) (1995), s. 37-42. - Summ. - ISSN 0137-5466
10
Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji = Designer Teams - a Flexible form of Organization / Jerzy TRZCIENIECKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994 (1995), s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
11
Kilka uwag o rozwoju nauki Organizacji i Zarządzania / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. Ryszard Rutka. - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995. - S. 32-36
12
Metody usprawnień organizacji / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : materiały pomocnicze. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 77-85
13
Przemówienia okolicznościowe / Zbigniew MARTYNIAK, Stefan MYNARSKI, Wacław Gabara, Ryszard BOROWIECKI, Leszek Pacholski, Alfred Czermiński, Zbigniew Scheloch, Henryk Halama, Eugeniusz Gutman, Lesław Martan, Józef Boroń, Ireneusz Durlik, Jerzy TRZCIENIECKI, Adam STABRYŁA // W: Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 115-135
14
Organizacja w warunkach współczesnej techniki: wykład inauguracyjny / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1989/90. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - S. 21-27
15
Grundlagen des strategischen Leitens / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation / red. Helmut Wittlage. - Münster: Reprostelle der Fachhochschule, 1990. - (Berichte aus der Fachhochschule ; 13). - S. 132-141
16
Przyszłość, której nie unikniemy : problemy zarządzania w warunkach komputeryzacji, robotyzacji i elastyczności systemów produkcyjnych / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1990), s. 3-5. - ISSN 0137-7221
17
Zu den Fragen der Strategie eines Unternehmens bei der Modernisierung der Produktionsprozesses / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation / red. Helmut Wittlage. - Münster: Reprostelle der Fachhochschule, 1990. - (Berichte aus der Fachhochschule ; 13). - S. 125-131
18
Zarządzanie badaniami naukowymi / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
19
Perspektywy rozwoju kadr naukowych w dziedzinie organizacji i zarządzania = Prospects of Development of Scientific Personnel in the Field of Organization and Management / Zbigniew Dworzecki, Jerzy TRZCIENIECKI // Problemy Organizacji. - nr 1-2 (1989), s. 299-313. - ISSN 0137-5504
20
Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 190 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
21
Komunikacja i jej znaczenie w pracy dyrektora = The Role of Communication in Managing Director's Work / Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 271 (1988), s. 5-15. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Problems of Studies over Organization Structure / Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 95-111. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Usprawnianie organizacji przedsiębiorstw / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 48-76
24
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 241 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
25
Dobór parametrów struktury organizacyjnej w badaniach organizatorskich / Tadeusz SKARBEK ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1987. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Organizacja w warunkach postępu technicznego = Organization under the Technical Progress Conditions / Jerzy TRZCIENIECKI // Prakseologia. - nr 101 (1987-1988), s. 151-157. - Rez., summ. - ISSN 0079-4872
27
Istota systemu zarządzania / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 112-124. - Bibliogr. - ISBN 83-01-06980-5
28
Konstrukcja programów nauczania organizacji i zarządzania = Program for Teaching Organization and Management / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 9 (560) (1986), s. 23-24. - ISSN 0137-7221
29
Usprawnianie organizacji / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 269-299. - Bibliogr. - ISBN 83-01-06980-5
30
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - 200 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-04-02343-1
31
Elementy wiedzy o zarządzaniu w dawnej Polsce = Elements of Management Science in Polish History / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - S. 7-16. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-02343-1
32
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 457, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-01-06980-5
33
Struktura organizacyjna jako przedmiot analizy systemowej = Organizational Structure as an Object of System Analysis / Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 208 (1985), s. 7-31. - Rez., summ., Zsfg. - ISSN 0208-7944
34
Zagadnienia strategii w projektowaniu systemów zarządzania / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 1[29]. - Dostępne tylko streszczenie
35
Warunki efektywności studiów dla pracujących / Jerzy TRZCIENIECKI // Życie Szkoły Wyższej. - R. 33, nr 6 (1985), s. 3-8. - ISSN 0591-2377
36
Organizowanie banku danych w systemie informacyjno - decyzyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego / Małgorzata BEDNARCZYK ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1983. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Metodyka organizacji pełnego cyklu badań rozwoju i wdrożeń nowych wyrobów / Adam Peszko ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1982. - 172 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 53 k. - Bibliogr.
38
Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 431 s. [11 k. złoż.] : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
39
Budowa wiązki celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym / Maria SERDA ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1982. - 172 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Projektowanie systemów organizacyjnych / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 407-431. - Bibliogr.
41
Metoda budowy systemu zarządzania przez określanie celów w organach porządku i bezpieczeństwa publicznego / Józef Beim ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1981. - 294 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Zagadnienia ulepszania systemów informacyjno-decyzyjnych zarządzania = The Problem of Improving the Information- and -Decision Systems of Management / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu / [red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980. - S. 5-9. - Summ., rez. - ISBN 83-04-00186-1
43
Organizacja procesu kontroli w systemie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym / Janusz TECZKE ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1980. - 197 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu / [red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980. - 179, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang., ros., spis treści ang., ros. - ISBN 83-04-00186-1
45
Projektowanie systemów zarządzania / Jerzy TRZCIENIECKI. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 118, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-00235-2
46
Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania / Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENICKI. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1980. - 191 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
47
Cel : sprawne zarządzanie / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Techniczny. Innowacje. - nr 18 (1980), s. 10-11. - ISSN 1230-8374
48
Badanie poziomu przystosowania pracowników do innowacji / Henryk Sieńko ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1980. - 160 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Zależność między strukturą organizacyjną a procesem podejmowania decyzji w zarządzaniu = The Dependence between the Organizational Structure and the Process of Decision-making as Occurring in Management / Jerzy TRZCIENIECKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 62-63. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
50
Projektowanie systemów zarządzania / Jerzy TRZCIENIECKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. - 118, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-00235-2
51
Metoda prognostyczna projektowania organizacyjnego = The Prognostic Method of Organization Planning / Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 98 (1978), s. 5-25. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
52
Diagnostyczne i prognostyczne podejście do projektowania i usprawniania systemów zarządzania / Jerzy TRZCIENIECKI. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1978. - 17 s. : il. ; 21 cm. - (Dni Organizacji. Kierunki i Metody Doskonalenia Struktur Organizacyjnych)
53
Projektowanie systemów zarządzania / Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
54
Czynniki i warunki uruchomienia nowej produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego / Bogdan Grabowski ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1976. - 248 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 60 k. - Bibliogr.
55
Zagadnienia tworzenia przebiegu informacji w przedsiębiorstwie = The Problems of Creating Information Channeling in an Enterprise / Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 82 (1976), s. 5-19. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
56
Antropotechnika - problemy projektowe / Jerzy TRZCIENIECKI // Problemy Projektowe Biur Projektujących Zakłady Produkcyjne. - nr 4 (1976), s. 248-250. - ISSN 0208-6921
57
Dyrektor przyszłości = The Director of the Future / Jerzy TRZCIENIECKI, Jan TARGALSKI // Przegląd Organizacji. - nr 4-5 (435-436) (1976), s. 168-170. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0137-7221
58
Wstęp / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976. - S. 5-7
59
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976. - 153 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
60
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
61
Czynniki centralizacji zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym / Stanisław GALATA ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1974. - 113 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Probabilistyczna metoda optymalizacji systemów masowej obsługi w projektowaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / Józef MACHACZKA ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1974. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Analiza organizacji układu człowiek - maszyna / Halina PIEKARZ ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1974. - 242 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Przyszłość zarządzania / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1973), s. 205-209. - ISSN 0137-7221
65
Zarządzanie systemowe = Systems Management / Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 56 (1973), s. 5-21. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
66
System podejmowania decyzji w zarządzaniu / Jan TARGALSKI ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1972. - 189 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
67
Ogólna teoria systemów a teoria zarządzania = The General Theory of Systems and the Theory of Management / Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 44 (1972), s. 5-13. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
68
Liniowe modele optymalizacyjne struktur organizacyjnych / Adam STABRYŁA ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1970. - 323 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Diagnostyczne i prognostyczne projektowanie organizatorskie = Organizational Designing, Diagnostic and Prognostic / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1970), s. 309-314. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
70
Metodyka badania organizacji pracy zespołowej / Wiesław Jakóbiec ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1970. - 136 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Metodyczne aspekty nauczania "teorii organizacji i zarządzania" na zawodowych studiach zaocznych = The Possibility of the Activation of Teaching of the Theory of Organisation and Management at Professional Extra-Mural Studies / Jerzy TRZCIENIECKI, Adam STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 37 (1969), s. 35-54. - ISSN 0075-5125
72
Czynnik organizacyjny jako źródło wypadków przy pracy w hutnictwie żelaza i stali / Aleksander Grabara ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1969. - 253, [26] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Ruchliwość i zmiany struktury zatrudnienia przedsiębiorstw przemysłowych (przemysł państwowy powiatu chrzanowskiego) / Ireneusz RUTKOWSKI ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1968. - 509 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi / Jerzy TRZCIENIECKI // W: Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968. - S. 99-164. - Bibliogr.
75
Zagadnienia metodyki ustalania zakresu czynności komórek organizacyjnych zarządu przedsiębiorstwa = Problems of Methodology in Delimitating the Scope of Activities of Organizational Units in an Enterprise's Management / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 4-5 (114-115) (1967), s. 51-54. - Summ., rez., zsfg., res. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
76
Zagadnienia organizacji zarządzania w państwowym przemyśle terenowym / Szczęsław Laskowski ; . - Kraków : , 1965. - 185 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Bibliogr.
77
Metoda obserwacji migawkowych w badaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego = The Method of Work Sampling in the Study of the Organizations Structure of an Industrial Enterprise / Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1964. - 141 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 5)
78
Próba ustalenia rodzajów zakresów badań organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 11 (73) (1963), s. 1-6. - ISSN 0137-7221
79
O V-tym tomie "Grundlagen des Arbeits-und Zeitstudiums" / Jerzy TRZCIENIECKI // Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. - nr 9 (1961), s. 54-55. - Rec. pracy: Kaminsky G., Schmidtke H., Arbeitsablauf-und Bewegungsstudien (Grundlagen des Arbeits-und Zeitstudiums, t. 5). Carl Hanser Verlag, Munchen 1960
80
Metody czasów elementarnych w badaniu i usprawnianiu organizacji pracy / Jerzy TRZCIENIECKI // Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. - nr 1-2 (1961), s. 13-22. - Bibliogr.
81
Zagadnienia metodyki normowania długości cyklu produkcyjnego w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej / Jerzy TRZCIENIECKI ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1958. - 154 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
82
Inicjatywa Franciszka Klaji i sposoby jej realizacji w zakładach przemysłowych = The Iniciative of Franciszek Klaja and Ways of its Realisation in Industrial Undertakings / Jerzy TRZCIENIECKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 5, nr 7 (1954), s. 318-322. - ISSN 0013-3043
83
Metody używane w Z.S.S.R. dla ustalania wzorców czasu prac księgowości = What Methods Are Used in the U.S.S.R. for Obtaining Time Models in Book-keeping / Jerzy Trzcieniecki // Przegląd Organizacji. - nr 4 (1947), s. 113-116. - Summ.
84
Rozdzielnia = The Dispatcher / Jerzy Trzcieniecki // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1947), s. 280-283. - Summ.
85
Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi / zespół: Janusz TECZKE - kierownik zespołu, Jerzy TRZCIENIECKI, Helmut Wittlage, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - [81] s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
1
König J., (2003), Kennzahlenbasiertes Projektmanagement. Entwicklung eines Managementinstrumentes für die Einführung betriebswirtschaftlicher Standardanwendungssoftware, Prom. Trzcieniecki J., [Kraków] : , 198 k.
2
Trzcieniecki J., Teczke J., (2003), Elementy teorii organizacji i zarządzania, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 153 s.
3
Pradel M., (2000), Lernorientiertes Kommunikationsmanagement: Ansätze eines strategisch-operationalen Lernsystems der Marketingkommunikation aufgezeigt an Beispielen aus Polen und Deutschland, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 322 k.
4
Trzcieniecki J., (1999), Jeden drugiemu pisywał na plecach, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 13.
5
Trzcieniecki J., Teczke J., (1998), Podstawy organizacji i zarządzania: wybrane zagadnienia, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 150 s.
6
Greiling M., (1998), Faktoren der Innovationsfahigkeit von mittelstandischen Unternehmen: eine Vergleichsanalyse der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 261 k.
7
Trzcieniecki J., (1996), TNOiK w pierwszych latach powojennych - garść wspomnień, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 10-12.
8
Trzcieniecki J., (1996), Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (83), s. 31-37.
9
Trzcieniecki J., (1995), Kilka uwag o rozwoju nauki organizacji i zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (82), s. 37-42.
10
Trzcieniecki J., (1995), Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994, s. 58-59.
11
Trzcieniecki J., (1995), Kilka uwag o rozwoju nauki Organizacji i Zarządzania. [W:] Rutka R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995, Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 32-36.
12
Trzcieniecki J., (1993), Metody usprawnień organizacji. [W:] Podstawy organizacji i zarządzania : materiały pomocnicze, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77-85.
13
Martyniak Z., Mynarski S., Gabara W., Borowiecki R., Pacholski L., Czermiński A., Scheloch Z., Halama H., Gutman E., Martan L., Boroń J., Durlik I., Trzcieniecki J., Stabryła A., (1991), Przemówienia okolicznościowe. [W:] Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 115-135.
14
Trzcieniecki J., (1990), Organizacja w warunkach współczesnej techniki: wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1989/90, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-27.
15
Trzcieniecki J., (1990), Grundlagen des strategischen Leitens. [W:] Wittlage H. (red.), Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation, Münster : Reprostelle der Fachhochschule, s. 132-141.
16
Trzcieniecki J., (1990), Przyszłość, której nie unikniemy : problemy zarządzania w warunkach komputeryzacji, robotyzacji i elastyczności systemów produkcyjnych, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 3-5.
17
Trzcieniecki J., (1990), Zu den Fragen der Strategie eines Unternehmens bei der Modernisierung der Produktionsprozesses. [W:] Wittlage H. (red.), Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation, Münster : Reprostelle der Fachhochschule, s. 125-131.
18
Trzcieniecki J. (red.), (1990), Zarządzanie badaniami naukowymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 110 s.
19
Dworzecki Z., Trzcieniecki J., (1989), Perspektywy rozwoju kadr naukowych w dziedzinie organizacji i zarządzania, "Problemy Organizacji", nr 1-2, s. 299-313.
20
Trzcieniecki J. (red.), (1988), Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 190 s.
21
Trzcieniecki J., (1988), Komunikacja i jej znaczenie w pracy dyrektora, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 271, s. 5-15.
22
Stabryła A., Trzcieniecki J., (1988), Problems of Studies over Organization Structure, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 95-111.
23
Trzcieniecki J., (1988), Usprawnianie organizacji przedsiębiorstw. [W:] Trzcieniecki J. (red.), Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 48-76.
24
Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), (1988), Doskonalenie struktury organizacyjnej: podstawy teoretyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 241 s.
25
Skarbek T., (1987), Dobór parametrów struktury organizacyjnej w badaniach organizatorskich, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 234 k.
26
Trzcieniecki J., (1987), Organizacja w warunkach postępu technicznego, "Prakseologia", nr 101, s. 151-157.
27
Trzcieniecki J., (1986), Istota systemu zarządzania. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 112-124.
28
Trzcieniecki J., (1986), Konstrukcja programów nauczania organizacji i zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 9 (560), s. 23-24.
29
Trzcieniecki J., (1986), Usprawnianie organizacji. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 269-299.
30
Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), (1986), Metodologiczne aspekty zarządzania, Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 200 s.
31
Trzcieniecki J., (1986), Elementy wiedzy o zarządzaniu w dawnej Polsce. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania, Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 7-16.
32
Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), (1986), Organizacja i zarządzanie: zarys problematyki, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 457, [3] s.
33
Stabryła A., Trzcieniecki J., (1985), Struktura organizacyjna jako przedmiot analizy systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 208, s. 7-31.
34
Trzcieniecki J., (1985), Zagadnienia strategii w projektowaniu systemów zarządzania. [W:] Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[29].
35
Trzcieniecki J., (1985), Warunki efektywności studiów dla pracujących, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 33, nr 6, s. 3-8.
36
Bednarczyk M., (1983), Organizowanie banku danych w systemie informacyjno - decyzyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 226 k.
37
Peszko A., (1982), Metodyka organizacji pełnego cyklu badań rozwoju i wdrożeń nowych wyrobów, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 172 k.
38
Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), (1982), Organizacja i zarządzanie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 431 s. [11 k. złoż.]
39
Serda M., (1982), Budowa wiązki celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 172 k.
40
Trzcieniecki J., (1982), Projektowanie systemów organizacyjnych. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Organizacja i zarządzanie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 407-431.
41
Beim J., (1981), Metoda budowy systemu zarządzania przez określanie celów w organach porządku i bezpieczeństwa publicznego, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 294 k.
42
Trzcieniecki J., (1980), Zagadnienia ulepszania systemów informacyjno-decyzyjnych zarządzania. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 5-9.
43
Teczke J., (1980), Organizacja procesu kontroli w systemie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 197 k.
44
Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), (1980), Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 179, [1] s.
45
Trzcieniecki J., (1980), Projektowanie systemów zarządzania, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 118, [2] s., [1] k. tabl. złoż.
46
Stabryła A., Trzcieniecki J., (1980), Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania, Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 191 s.
47
Trzcieniecki J., (1980), Cel : sprawne zarządzanie, "Przegląd Techniczny. Innowacje", nr 18, s. 10-11.
48
Sieńko H., (1980), Badanie poziomu przystosowania pracowników do innowacji, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 160 k.
49
Trzcieniecki J., (1979), Zależność między strukturą organizacyjną a procesem podejmowania decyzji w zarządzaniu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 62-63.
50
Trzcieniecki J., (1979), Projektowanie systemów zarządzania, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 118, [2] s., [1] k. tabl. złoż.
51
Trzcieniecki J., (1978), Metoda prognostyczna projektowania organizacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 98, s. 5-25.
52
Trzcieniecki J., (1978), Diagnostyczne i prognostyczne podejście do projektowania i usprawniania systemów zarządzania, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 17 s.
53
Trzcieniecki J., (1978), Projektowanie systemów zarządzania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s.
54
Grabowski B., (1976), Czynniki i warunki uruchomienia nowej produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 248 k.
55
Trzcieniecki J., (1976), Zagadnienia tworzenia przebiegu informacji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 82, s. 5-19.
56
Trzcieniecki J., (1976), Antropotechnika - problemy projektowe, "Problemy Projektowe Biur Projektujących Zakłady Produkcyjne", nr 4, s. 248-250.
57
Trzcieniecki J., Targalski J., (1976), Dyrektor przyszłości, "Przegląd Organizacji", nr 4-5 (435-436), s. 168-170.
58
Trzcieniecki J., (1976), Wstęp. [W:] Trzcieniecki J. (red.), Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-7.
59
Trzcieniecki J. (red.), (1976), Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 153 s.
60
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
61
Galata S., (1974), Czynniki centralizacji zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 113 k.
62
Machaczka J., (1974), Probabilistyczna metoda optymalizacji systemów masowej obsługi w projektowaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 202 k.
63
Piekarz H., (1974), Analiza organizacji układu człowiek - maszyna, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 242 k.
64
Trzcieniecki J., (1973), Przyszłość zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 205-209.
65
Trzcieniecki J., (1973), Zarządzanie systemowe, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 56, s. 5-21.
66
Targalski J., (1972), System podejmowania decyzji w zarządzaniu, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 189 k.
67
Trzcieniecki J., (1972), Ogólna teoria systemów a teoria zarządzania, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 44, s. 5-13.
68
Stabryła A., (1970), Liniowe modele optymalizacyjne struktur organizacyjnych, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 323 k.
69
Trzcieniecki J., (1970), Diagnostyczne i prognostyczne projektowanie organizatorskie, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 309-314.
70
Jakóbiec W., (1970), Metodyka badania organizacji pracy zespołowej, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 136 k.
71
Trzcieniecki J., Stabryła A., (1969), Metodyczne aspekty nauczania "teorii organizacji i zarządzania" na zawodowych studiach zaocznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 37, s. 35-54.
72
Grabara A., (1969), Czynnik organizacyjny jako źródło wypadków przy pracy w hutnictwie żelaza i stali, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 253, [26] k.
73
Rutkowski I., (1968), Ruchliwość i zmiany struktury zatrudnienia przedsiębiorstw przemysłowych (przemysł państwowy powiatu chrzanowskiego), Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 509 k.
74
Trzcieniecki J., (1968), Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi. [W:] Mayre L. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 99-164.
75
Trzcieniecki J., (1967), Zagadnienia metodyki ustalania zakresu czynności komórek organizacyjnych zarządu przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 4-5 (114-115), s. 51-54.
76
Laskowski S., (1965), Zagadnienia organizacji zarządzania w państwowym przemyśle terenowym, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 185 k.
77
Trzcieniecki J., (1964), Metoda obserwacji migawkowych w badaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, Kraków : nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 141 s., [1] k. tabl. złoż.
78
Trzcieniecki J., (1963), Próba ustalenia rodzajów zakresów badań organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, "Przegląd Organizacji", nr 11 (73), s. 1-6.
79
Trzcieniecki J., (1961), O V-tym tomie "Grundlagen des Arbeits-und Zeitstudiums", "Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa", nr 9, s. 54-55.
80
Trzcieniecki J., (1961), Metody czasów elementarnych w badaniu i usprawnianiu organizacji pracy, "Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa", nr 1-2, s. 13-22.
81
Trzcieniecki J., (1958), Zagadnienia metodyki normowania długości cyklu produkcyjnego w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej, Prom. Mayre L., Kraków : , 154 k.
82
Trzcieniecki J., (1954), Inicjatywa Franciszka Klaji i sposoby jej realizacji w zakładach przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 5, nr 7, s. 318-322.
83
Trzcieniecki J., (1947), Metody używane w Z.S.S.R. dla ustalania wzorców czasu prac księgowości, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 113-116.
84
Trzcieniecki J., (1947), Rozdzielnia, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 280-283.
85
Teczke J., Trzcieniecki J., Wittlage H., Czekaj J., Łyszczarz H., Pająk W., (1991), Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi, Teczke J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [81] s.
1
@unpublished{UEK:2168310889,
author = "Jürgen König",
title = "Kennzahlenbasiertes Projektmanagement. Entwicklung eines Managementinstrumentes für die Einführung betriebswirtschaftlicher Standardanwendungssoftware",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
2
@book{UEK:2168285721,
author = "Jerzy Trzcieniecki and Janusz Teczke",
title = "Elementy teorii organizacji i zarządzania",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa",
year = "2003",
isbn = "83-88402-44-7",
}
3
@unpublished{UEK:2168311093,
author = "Marcus Pradel",
title = "Lernorientiertes Kommunikationsmanagement : Ansätze eines strategisch-operationalen Lernsystems der Marketingkommunikation aufgezeigt an Beispielen aus Polen und Deutschland",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
4
@article{UEK:2168284067,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Jeden drugiemu pisywał na plecach",
journal = "Eksperyment",
number = "3",
pages = "13",
year = "1999",
}
5
@book{UEK:2168242246,
author = "Jerzy Trzcieniecki and Janusz Teczke",
title = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane zagadnienia",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa",
year = "1998",
isbn = "83-908258-2-1",
}
6
@unpublished{UEK:2168312415,
author = "Michael Greiling",
title = "Faktoren der Innovationsfahigkeit von mittelstandischen Unternehmen : eine Vergleichsanalyse der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
7
@article{UEK:2168332045,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "TNOiK w pierwszych latach powojennych - garść wspomnień",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "10-12",
year = "1996",
}
8
@article{UEK:2168230562,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (83)",
pages = "31-37",
year = "1996",
}
9
@article{UEK:2168252264,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Kilka uwag o rozwoju nauki organizacji i zarządzania",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (82)",
pages = "37-42",
year = "1995",
}
10
@misc{UEK:2168242608,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994",
pages = "58-59",
year = "1995",
}
11
@inbook{UEK:2168248644,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Kilka uwag o rozwoju nauki Organizacji i Zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995",
pages = "32-36",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1995",
}
12
@inbook{UEK:2168257128,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Metody usprawnień organizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : materiały pomocnicze",
pages = "77-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
13
@misc{UEK:2168306373,
author = "Zbigniew Martyniak and Stefan Mynarski and Wacław Gabara and Ryszard Borowiecki and Leszek Pacholski and Alfred Czermiński and Zbigniew Scheloch and Henryk Halama and Eugeniusz Gutman and Lesław Martan and Józef Boroń and Ireneusz Durlik and Jerzy Trzcieniecki and Adam Stabryła",
title = "Przemówienia okolicznościowe",
booktitle = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego",
pages = "115-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
14
@inbook{UEK:2168357960,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Organizacja w warunkach współczesnej techniki: wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1989/90",
pages = "21-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1990",
}
15
@inbook{UEK:2168335839,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Grundlagen des strategischen Leitens",
booktitle = "Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation",
pages = "132-141",
adress = "Münster",
publisher = "Reprostelle der Fachhochschule",
year = "1990",
issn = "",
}
16
@article{UEK:2168331955,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Przyszłość, której nie unikniemy : problemy zarządzania w warunkach komputeryzacji, robotyzacji i elastyczności systemów produkcyjnych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "3-5",
year = "1990",
}
17
@inbook{UEK:2168335837,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zu den Fragen der Strategie eines Unternehmens bei der Modernisierung der Produktionsprozesses",
booktitle = "Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation",
pages = "125-131",
adress = "Münster",
publisher = "Reprostelle der Fachhochschule",
year = "1990",
issn = "",
}
18
@book{UEK:2168292255,
title = "Zarządzanie badaniami naukowymi",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
19
@article{UEK:2168355490,
author = "Zbigniew Dworzecki and Jerzy Trzcieniecki",
title = "Perspektywy rozwoju kadr naukowych w dziedzinie organizacji i zarządzania",
journal = "Problemy Organizacji",
number = "1-2",
pages = "299-313",
year = "1989",
}
20
@book{UEK:2168345800,
title = "Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
21
@article{UEK:2168246244,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Komunikacja i jej znaczenie w pracy dyrektora",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "271",
pages = "5-15",
year = "1988",
}
22
@article{UEK:2168237302,
author = "Adam Stabryła and Jerzy Trzcieniecki",
title = "Problems of Studies over Organization Structure",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "95-111",
year = "1988",
}
23
@inbook{UEK:2168345810,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Usprawnianie organizacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "48-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
24
@book{UEK:2168257848,
title = "Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
25
@unpublished{UEK:2168312941,
author = "Tadeusz Skarbek",
title = "Dobór parametrów struktury organizacyjnej w badaniach organizatorskich",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
26
@article{UEK:2168287981,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Organizacja w warunkach postępu technicznego",
journal = "Prakseologia",
number = "101",
pages = "151-157",
year = "1987",
}
27
@inbook{UEK:2168239114,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Istota systemu zarządzania",
booktitle = "Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki",
pages = "112-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1986",
isbn = "83-01-06980-5",
}
28
@article{UEK:2168332421,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Konstrukcja programów nauczania organizacji i zarządzania",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9 (560)",
pages = "23-24",
year = "1986",
}
29
@inbook{UEK:2168239184,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Usprawnianie organizacji",
booktitle = "Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki",
pages = "269-299",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1986",
isbn = "83-01-06980-5",
}
30
@book{UEK:2168241652,
title = "Metodologiczne aspekty zarządzania",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1986",
isbn = "83-04-02343-1",
}
31
@inbook{UEK:2168241656,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Elementy wiedzy o zarządzaniu w dawnej Polsce",
booktitle = "Metodologiczne aspekty zarządzania",
pages = "7-16",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1986",
isbn = "83-04-02343-1",
}
32
@book{UEK:2168229904,
title = "Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1986",
isbn = "83-01-06980-5",
}
33
@article{UEK:2168261310,
author = "Adam Stabryła and Jerzy Trzcieniecki",
title = "Struktura organizacyjna jako przedmiot analizy systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "208",
pages = "7-31",
year = "1985",
}
34
@misc{UEK:2168292123,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zagadnienia strategii w projektowaniu systemów zarządzania",
booktitle = "Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów",
pages = "1[29]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
35
@article{UEK:2168282565,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Warunki efektywności studiów dla pracujących",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 33, 6",
pages = "3-8",
year = "1985",
}
36
@unpublished{UEK:2168312981,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Organizowanie banku danych w systemie informacyjno - decyzyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
37
@unpublished{UEK:2168309781,
author = "Adam Peszko",
title = "Metodyka organizacji pełnego cyklu badań rozwoju i wdrożeń nowych wyrobów",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
38
@book{UEK:2168242184,
title = "Organizacja i zarządzanie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
39
@unpublished{UEK:2168312995,
author = "Maria Serda",
title = "Budowa wiązki celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
40
@inbook{UEK:2168242242,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Projektowanie systemów organizacyjnych",
booktitle = "Organizacja i zarządzanie",
pages = "407-431",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
41
@unpublished{UEK:2168305535,
author = "Józef Beim",
title = "Metoda budowy systemu zarządzania przez określanie celów w organach porządku i bezpieczeństwa publicznego",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
42
@inbook{UEK:2168232182,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zagadnienia ulepszania systemów informacyjno-decyzyjnych zarządzania",
booktitle = "Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu",
pages = "5-9",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1980",
isbn = "83-04-00186-1",
}
43
@unpublished{UEK:2168304401,
author = "Janusz Teczke",
title = "Organizacja procesu kontroli w systemie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
44
@book{UEK:2168230110,
title = "Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1980",
isbn = "83-04-00186-1",
}
45
@book{UEK:2168339863,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Projektowanie systemów zarządzania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1980",
url = {},
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "83-01-00235-2",
}
46
@book{UEK:2168239070,
author = "Adam Stabryła and Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński",
year = "1980",
}
47
@article{UEK:2168287079,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Cel : sprawne zarządzanie",
journal = "Przegląd Techniczny. Innowacje",
number = "18",
pages = "10-11",
year = "1980",
}
48
@unpublished{UEK:2168309927,
author = "Henryk Sieńko",
title = "Badanie poziomu przystosowania pracowników do innowacji",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
49
@misc{UEK:2168271726,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zależność między strukturą organizacyjną a procesem podejmowania decyzji w zarządzaniu",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "62-63",
year = "1979",
}
50
@book{UEK:2168339861,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Projektowanie systemów zarządzania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1979",
isbn = "83-01-00235-2",
}
51
@article{UEK:2168250640,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Metoda prognostyczna projektowania organizacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "98",
pages = "5-25",
year = "1978",
}
52
@book{UEK:2168345776,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Diagnostyczne i prognostyczne podejście do projektowania i usprawniania systemów zarządzania",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa",
year = "1978",
issn = "",
}
53
@book{UEK:2168345152,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Projektowanie systemów zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
54
@unpublished{UEK:2168309953,
author = "Bogdan Grabowski",
title = "Czynniki i warunki uruchomienia nowej produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
55
@article{UEK:2168242358,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zagadnienia tworzenia przebiegu informacji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "82",
pages = "5-19",
year = "1976",
}
56
@article{UEK:2168331381,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Antropotechnika - problemy projektowe",
journal = "Problemy Projektowe Biur Projektujących Zakłady Produkcyjne",
number = "4",
pages = "248-250",
year = "1976",
}
57
@article{UEK:2168301765,
author = "Jerzy Trzcieniecki and Jan Targalski",
title = "Dyrektor przyszłości",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4-5 (435-436)",
pages = "168-170",
year = "1976",
}
58
@misc{UEK:2168340365,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania",
pages = "5-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
59
@book{UEK:2168339865,
title = "Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
60
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
61
@unpublished{UEK:2168305483,
author = "Stanisław Galata",
title = "Czynniki centralizacji zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
62
@unpublished{UEK:2168305325,
author = "Józef Machaczka",
title = "Probabilistyczna metoda optymalizacji systemów masowej obsługi w projektowaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
63
@unpublished{UEK:2168242930,
author = "Halina Piekarz",
title = "Analiza organizacji układu człowiek - maszyna",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
64
@article{UEK:2168332903,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Przyszłość zarządzania",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "205-209",
year = "1973",
}
65
@article{UEK:2168249920,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zarządzanie systemowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "56",
pages = "5-21",
year = "1973",
}
66
@unpublished{UEK:2168305345,
author = "Jan Targalski",
title = "System podejmowania decyzji w zarządzaniu",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
67
@article{UEK:2168250400,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Ogólna teoria systemów a teoria zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "44",
pages = "5-13",
year = "1972",
}
68
@unpublished{UEK:2168282651,
author = "Adam Stabryła",
title = "Liniowe modele optymalizacyjne struktur organizacyjnych",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
69
@article{UEK:2168332889,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Diagnostyczne i prognostyczne projektowanie organizatorskie",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "309-314",
year = "1970",
}
70
@unpublished{UEK:2168305689,
author = "Wiesław Jakóbiec",
title = "Metodyka badania organizacji pracy zespołowej",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
71
@article{UEK:2168365536,
author = "Jerzy Trzcieniecki and Adam Stabryła",
title = "Metodyczne aspekty nauczania teorii organizacji i zarządzania na zawodowych studiach zaocznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "37",
pages = "35-54",
year = "1969",
}
72
@unpublished{UEK:2168305861,
author = "Aleksander Grabara",
title = "Czynnik organizacyjny jako źródło wypadków przy pracy w hutnictwie żelaza i stali",
adress = "Kraków",
year = "1969",
}
73
@unpublished{UEK:2168305697,
author = "Ireneusz Rutkowski",
title = "Ruchliwość i zmiany struktury zatrudnienia przedsiębiorstw przemysłowych (przemysł państwowy powiatu chrzanowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
74
@inbook{UEK:2168336051,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi",
booktitle = "Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym ",
pages = "99-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1968",
}
75
@article{UEK:2168332831,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zagadnienia metodyki ustalania zakresu czynności komórek organizacyjnych zarządu przedsiębiorstwa",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4-5 (114-115)",
pages = "51-54",
year = "1967",
}
76
@unpublished{UEK:2168305865,
author = "Szczęsław Laskowski",
title = "Zagadnienia organizacji zarządzania w państwowym przemyśle terenowym",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
77
@book{UEK:2168339859,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Metoda obserwacji migawkowych w badaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
publisher = "nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1964",
issn = "",
}
78
@article{UEK:2168332821,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Próba ustalenia rodzajów zakresów badań organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (73)",
pages = "1-6",
year = "1963",
}
79
@article{UEK:2168332911,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "O V-tym tomie Grundlagen des Arbeits-und Zeitstudiums",
journal = "Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa",
number = "9",
pages = "54-55",
year = "1961",
}
80
@article{UEK:2168332907,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Metody czasów elementarnych w badaniu i usprawnianiu organizacji pracy",
journal = "Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa",
number = "1-2",
pages = "13-22",
year = "1961",
}
81
@unpublished{UEK:2168305205,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Zagadnienia metodyki normowania długości cyklu produkcyjnego w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej",
adress = "Kraków",
year = "1958",
}
82
@article{UEK:2168337119,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Inicjatywa Franciszka Klaji i sposoby jej realizacji w zakładach przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 5, 7",
pages = "318-322",
year = "1954",
}
83
@article{UEK:2168332995,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Metody używane w Z.S.S.R. dla ustalania wzorców czasu prac księgowości",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4",
pages = "113-116",
year = "1947",
}
84
@article{UEK:2168333003,
author = "Jerzy Trzcieniecki",
title = "Rozdzielnia",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10",
pages = "280-283",
year = "1947",
}
85
@unpublished{UEK:2168226433,
author = "Janusz Teczke and Jerzy Trzcieniecki and Helmut Wittlage and Janusz Czekaj and Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk",
title = "Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID