Publications of the selected author
1

Title:
Programowany rozwój przemysłu rolno-spożywczego w Małopolsce = Planned Development of the Food Industry in Małopolska
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 762 (2008) , s. 87-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50387
article
2

Title:
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Non-agricultural Economic Activity in Rural Areas of the Małopolskie Region
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 762 (2008) , s. 59-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50386
article
3

Title:
Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla przemysłu rolno-spożywczego
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 77-86 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165775417
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa małopolskiego) = The Development of the Cooperative Movement in Rural Areas (Based on the Example of the Małopolskie Voivodship)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006) , s. 107-124. - Summ.
Access mode:
Nr:
53086
article
5

Title:
Program SAPARD i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich = The SAPARD Programme and its Significance for the Development of Agriculture and Rural Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006) , s. 97-106. - Summ.
Access mode:
Nr:
53085
article
6

Author:
Jolanta Teneta-Płotkowiak , Wojciech Swędzioł
Title:
Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój = Tourist Development in the District of Krynica-Zdrój
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 9, nr 1 (2006) , s. 267-277. - Tytuł numeru: Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki - Bibliogr.
Nr:
51841
article
7

Title:
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
Source:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 52-85
Signature:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168306431
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym = Competitiveness and the Use of Cluster Theory to Construct a Location Model in Agriculture and the Food Processing Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005) , s. 155-163. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52960
article
9

Title:
Demograficzne uwarunkowania przekształceń strukturalnych
Source:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 28-53
Signature:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168306421
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich
Source:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 54-68
Signature:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168306427
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Konkurencyjność polskiego przemysłu rolno-spożywczego = The Competitiveness of the Polish Food Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004) , s. 63-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220392
article
12

Title:
Problemy realizacji polityki ochrony środowiska naturalnego w województwie małopolskim = Environmental Protection in the Małopolska Province Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 617 (2003) , s. 119-127. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168221062
article
13

Title:
Bezrobocie w województwie śląskim i podkarpackim = Unemployment in the Śląskie and Podkarpackie Voivodships
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002) , s. 83-88. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168227056
article
14

Conference:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Title:
Bezrobocie na obszarach wiejskich = Unemployment in Rural Areas
Source:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 157-160
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166207996
chapter in conference materials
See main document
15

Title:
Polityka zagraniczna Polski wobec CEFTA = Polish Foreign Policy to CEFTA
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 545 (2000) , s. 47-52. - Summ.
Nr:
2168245600
article
16

Title:
Przekształcenia strukturalne wsi i gospodarki żywnościowej
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 253-265
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240612
chapter in academic script
See main document
17

Title:
Problemy restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu rolno-spożywczego w Polsce w latach 1990-1995 = Problems Pertaining to the Restructuring and Privatization of the Food Industry in Poland in the Years 1990-1995
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999) , s. 33-39. - Summ.
Nr:
2168245758
article
18

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, Polska, od 1998-09-24 do 1998-09-26
Title:
Problemy restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu rolno-spożywczego w Polsce w latach 1990-1996
Source:
Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998 - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, 1999, s. 505-507
ISBN:
83-910368-2-0
Nr:
2168244216
chapter in conference materials
19

Title:
Zróżnicowanie bezrobocia na przykładzie województwa krakowskiego i suwalskiego = Differentiation of Unempployment Exemplified by the Provinces of Cracow and Suwałki
Source:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 143-148. - Summ.
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244268
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Przekształcenia własnościowe w gospodarce Polski w latach 1990-1995 = Ownership Transformation in Poland's Economy - 1990-1995
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 485 (1997) , s. 27-32. - Summ.
Nr:
2168234156
article
21

Author:
Jolanta Teneta-Płotkowiak , Edyta Kwiatkowska
Title:
Baza noclegowa w Świętokrzyskich Parkach Krajobrazowych w latach 1990-1993 = Accommodation Base in Saint Cross Landscape Parks in 1990-1993 Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996) , s. 153-164. - Summ.
Nr:
2168245806
article
22

Title:
Transformacja systemowa a regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego
Source:
Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 83-84
Nr:
2168242904
chapter in conference materials
23

Conference:
Konferencja naukowa Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Opole, Polska, od 1995-04-20 do 1995-04-22
Title:
Regionalne problemy przekształceń własnościowych w przemyśle rolno-spożywczym
Source:
Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej = Strategic problems of regional development in the process of European integration / red. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Wydawnictwo UO, 1995, s. 520-527 - Bibliogr.
ISBN:
83-85678-49-2
Nr:
2168357364
chapter in conference materials
24

Title:
Zakopane w turystyce województwa nowosądeckiego = Zakopane in the Tourism of the Nowy Sącz District
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995) , s. 123-133. - Summ.
Nr:
2168244668
article
25

Title:
Problemy przekształceń własnościowych w przemyśle rolno-spożywczym w poszczególnych regionach Polski = Problems of Ownership Changes in the Agricultural and Food-processing Industry in Selected Regions in Poland
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1995) , s. 162-166
Nr:
2168262314
article
26

Title:
Analiza produkcji ogrodniczej w województwie krakowskim w latach 1980-1989 = Analysis of Horticultural Production in Kraków Province in Years 1980-1989
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994) , s. 145-161. - Summ.
Nr:
2168246364
article
27

Title:
Analiza kondycji gospodarstw domowych studentów w oparciu o badania ankietowe = Analysis of Households' Conditions in the Light of Carried out Questionnaires
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 400 (1993) , s. 55-64. - Summ.
Nr:
53208
article
28

Title:
Analiza bazy surowcowej dla przemysłu owocowo-warzywnego w województwie nowosądeckim w latach 1980-1987 = Analysis of Raw-Material Base for Fruit-and-Vegetable Processing Industry in the District of Nowy Sącz in the Years 1980-1987
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992) , s. 89-103. - Summ., rez.
Nr:
2168246322
article
29

Title:
Analiza turystyki wyjazdowej zagranicznej i krajowej w województwie miejskim krakowskim w latach 1980-1988 = Analysis of Tourist Departures in Municipal Province of Krakow in Years 1980-1988
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992) , s. 69-78. - Summ., rez.
Nr:
2168246266
article
30

Title:
Zastosowanie funkcji Cobb-Douglasa do określenia wpływu majątku trwałego i zatrudnienia na wielkość produkcji w wybranych branżach przemysłu rolno-spożywczego w 1976 i 1984 roku = Application of Cobb-Douglas Function for Determination of Impact of Fixed Assets and Employment on Production Size in Selected Branches of Agro-Food Industry in 1976 and 1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 85-90. - Summ., rez.
Nr:
2168245406
article
31

Author:
Daniel Fudala , Jolanta Teneta-Płotkowiak
Title:
Problemy ochrony środowiska w aglomeracji krakowskiej = Problems of Environment Protection in the Cracow Agglomeration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990) , s. 121-138. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168245004
article
32

Title:
Produkcja roślinna w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1975-1984 = Plant Production in South-East Macroregion in the Years 1975-1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 167-186. - Summ., rez.
Nr:
2168234912
article
33

Title:
Produkcja zwierzęca w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1975-1983 = Animal Production in the-South-Eastern Macroregion between 1975-1983
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988) , s. 25-41. - Rez., summ.
Nr:
2168244160
article
34

Title:
Analiza ruchu turystycznego w Kopalni Soli w Wieliczce w latach 1976-1982
Source:
Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki. - R. 15, nr 4 (86) (1988) , s. 56-64
Nr:
2168283041
article
35

Title:
Związki rolnictwa z przemysłem spożywczym w Czechosłowacji w latach 1970-1980 = Links between Agriculture and Food Industry in Czechoslovakia in Seventh Decade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987) , s. 59-77. - Rez., summ.
Nr:
2168249490
article
36

Title:
Wykorzystanie metody badań struktury przestrzennej i branżowej w planowaniu
Source:
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 53-78
Nr:
2168251620
chapter in academic script
See main document
37

Title:
Rozmieszczenie skupu produktów rolnych w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1970-1978 = Distribution of Agricultural Produce Purchases in the South-Eastern Macroregion between 1970 and 1978
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985) , s. 65-84. - Rez., summ.
Nr:
2168249744
article
38

Title:
Analiza porównawcza rozwoju produkcji rolniczej w Polsce i w wybranych krajach w latach 1960-1979 = Comparative Analysis of the Growth of Farm Production in Poland and in the Selected Countries in the Years 1960-1979
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983) , s. 29-52. - Rez., summ.
Nr:
2168229694
article
39

Title:
Wybrane elementy kosztów produkcji wód leczniczych i stołowych w Krynicy = Selected Elements of Production Costs of Medicinal and Table Waters at Krynica
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 153 (1982) , s. 205-216. - Rez., summ.
Nr:
2168250156
article
40

Title:
Usługi leczniczo-sanatoryjne w uzdrowisku Krynica w latach 1971-1978 = Curative and Sanatorium Services in Krynica Health Resort in the Years 1971-1978
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 151 (1982) , s. 101-114. - Rez., summ.
Nr:
2168250204
article
41

Title:
Przemysł mleczarski w województwie miejskim krakowskim w latach 1965-1976 = Dairy Industry in the Cracow Municipal, Province in the Years 1970-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981) , s. 107-127. - Rez., summ.
Nr:
2168233824
article
42

Title:
Metody planowania
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 47-84
Nr:
2168251304
chapter in academic script
See main document
43

Title:
Współczynnik "R" jako miara rozmieszczenia przemysłu rolno-spożywczego = On the "R" Coefficient as a Measure of Localization of the Food-Processing Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 87 (1977) , s. 95-105. - Rez., summ.
Nr:
2168250250
article
44

Title:
Metody planowania
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 47-84
Nr:
2168251302
chapter in academic script
See main document
45

Title:
Ekonometryczny model powiązań rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym = The Econometric Model of Relationship between Agriculture and the Agricultural Industry and Food Industry
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 16 (1974) , s. 79-91. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247514
article
46

Title:
Delimitacja rejonów skupu i przesyłu rolno-spożywczego w Polsce = The Delimitation of Both the Purchasing Centers and the Agricultural and Food Industry Regioqs in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 64 (1974) , s. 73-92. - Summ., rez.
Nr:
2168249592
article
47

Title:
Analiza rozmieszczenia branż przemysłu rolno-spożywczego = Regional Analysis of the Degree of Localisation of Agricultural Food Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 48 (1972) , s. 95-120. - Rez., summ.
Nr:
2168251012
article
48

Title:
Analiza porównawcza struktury nakładów inwestycyjnych w regionach Polski = Comparative Analysis of the Structure of Investment Outlays in the Regions of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 40 (1971) , s. 95-126. - Summ., rez.
Nr:
2168249606
article
49

Title:
Regionalne powiązania produkcyjne rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
242 k.: il.; 30 cm + Aneks: 59 k.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/314 (aneks)
Nr:
2168282475
doctoral dissertation
50

Title:
Analiza dojazdów do pracy do miasta Rzeszowa
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1969) , s. 101-112
Nr:
2168277415
article
51

Title:
Poziom i kierunki rozwoju produkcji rolnej oraz środki jej intensyfikacji
Source:
Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966, s. 112-145 - Bibliogr.
Nr:
2168364978
chapter in academic script
See main document
52

Title:
Über die Anwendung von Schallplattenabfall als Füllstoff in Phenolformaldehydpressmassen
Source:
Plaste und Kautschuk. - nr 9 (1965) , s. 552-553
Nr:
2168357362
article
1
Programowany rozwój przemysłu rolno-spożywczego w Małopolsce = Planned Development of the Food Industry in Małopolska / Danuta GOLIK, Jolanta Teneta-Płotkowiak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 762 (2008), s. 87-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157305490. - ISSN 1898-6447
2
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Non-agricultural Economic Activity in Rural Areas of the Małopolskie Region / Jolanta Teneta-Płotkowiak, Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 762 (2008), s. 59-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157336095. - ISSN 1898-6447
3
Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla przemysłu rolno-spożywczego / Jolanta Teneta-Płotkowiak // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 77-86. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
4
Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa małopolskiego) = The Development of the Cooperative Movement in Rural Areas (Based on the Example of the Małopolskie Voivodship) / Danuta Golik, Jolanta Teneta-Płotkowiak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006), s. 107-124. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112900899. - ISSN 0208-7944
5
Program SAPARD i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich = The SAPARD Programme and its Significance for the Development of Agriculture and Rural Areas / Jolanta Teneta-Płotkowiak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006), s. 97-106. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112876263. - ISSN 0208-7944
6
Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój = Tourist Development in the District of Krynica-Zdrój / Jolanta Teneta-Płotkowiak, Wojciech Swędzioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 9, nr 1 (2006), s. 267-277. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/249/228. - ISSN 1506-2635
7
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego / Joanna KUDEŁKO, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2005), s. 52-85
8
Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym = Competitiveness and the Use of Cluster Theory to Construct a Location Model in Agriculture and the Food Processing Industry / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005), s. 155-163. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/98984279. - ISSN 0208-7944
9
Demograficzne uwarunkowania przekształceń strukturalnych / Lucyna MĄCZKA, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2004), s. 28-53
10
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich / Kazimierz ZIELIŃSKI, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2004), s. 54-68
11
Konkurencyjność polskiego przemysłu rolno-spożywczego = The Competitiveness of the Polish Food Industry / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004), s. 63-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/61866055. - ISSN 0208-7944
12
Problemy realizacji polityki ochrony środowiska naturalnego w województwie małopolskim = Environmental Protection in the Małopolska Province Voivodship / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 617 (2003), s. 119-127. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11583. - ISSN 0208-7944
13
Bezrobocie w województwie śląskim i podkarpackim = Unemployment in the Śląskie and Podkarpackie Voivodships / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 588 (2002), s. 83-88. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13595. - ISSN 0208-7944
14
Bezrobocie na obszarach wiejskich = Unemployment in Rural Areas / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 157-160. - ISBN 83-7252-135-2
15
Polityka zagraniczna Polski wobec CEFTA = Polish Foreign Policy to CEFTA / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000), s. 47-52. - Summ. - ISSN 0208-7944
16
Przekształcenia strukturalne wsi i gospodarki żywnościowej / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 253-265. - ISBN 83-87239-89-5
17
Problemy restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu rolno-spożywczego w Polsce w latach 1990-1995 = Problems Pertaining to the Restructuring and Privatization of the Food Industry in Poland in the Years 1990-1995 / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 527 (1999), s. 33-39. - Summ. - ISSN 0208-7944
18
Problemy restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu rolno-spożywczego w Polsce w latach 1990-1996 / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, 1999. - S. 505-507. - ISBN 83-910368-2-0
19
Zróżnicowanie bezrobocia na przykładzie województwa krakowskiego i suwalskiego = Differentiation of Unempployment Exemplified by the Provinces of Cracow and Suwałki / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 143-148. - Summ. - ISBN 83-87239-20-8
20
Przekształcenia własnościowe w gospodarce Polski w latach 1990-1995 = Ownership Transformation in Poland's Economy - 1990-1995 / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 485 (1997), s. 27-32. - Summ. - ISSN 0208-7944
21
Baza noclegowa w Świętokrzyskich Parkach Krajobrazowych w latach 1990-1993 = Accommodation Base in Saint Cross Landscape Parks in 1990-1993 Period / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK, Edyta Kwiatkowska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996), s. 153-164. - Summ. - ISSN 0208-7944
22
Transformacja systemowa a regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 83-84
23
Regionalne problemy przekształceń własnościowych w przemyśle rolno-spożywczym / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej = Strategic problems of regional development in the process of European integration / red. Zbigniew Mikołajewicz . - Opole: Wydawnictwo UO, 1995. - S. 520-527. - Bibliogr. - ISBN 83-85678-49-2
24
Zakopane w turystyce województwa nowosądeckiego = Zakopane in the Tourism of the Nowy Sącz District / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995), s. 123-133. - Summ. - ISSN 0208-7944
25
Problemy przekształceń własnościowych w przemyśle rolno-spożywczym w poszczególnych regionach Polski = Problems of Ownership Changes in the Agricultural and Food-processing Industry in Selected Regions in Poland / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1995), s. 162-166. - ISSN 0035-9629
26
Analiza produkcji ogrodniczej w województwie krakowskim w latach 1980-1989 = Analysis of Horticultural Production in Kraków Province in Years 1980-1989 / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994), s. 145-161. - Summ. - ISSN 0208-7944
27
Analiza kondycji gospodarstw domowych studentów w oparciu o badania ankietowe = Analysis of Households' Conditions in the Light of Carried out Questionnaires / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 400 (1993), s. 55-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
28
Analiza bazy surowcowej dla przemysłu owocowo-warzywnego w województwie nowosądeckim w latach 1980-1987 = Analysis of Raw-Material Base for Fruit-and-Vegetable Processing Industry in the District of Nowy Sącz in the Years 1980-1987 / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992), s. 89-103. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
29
Analiza turystyki wyjazdowej zagranicznej i krajowej w województwie miejskim krakowskim w latach 1980-1988 = Analysis of Tourist Departures in Municipal Province of Krakow in Years 1980-1988 / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992), s. 69-78. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
30
Zastosowanie funkcji Cobb-Douglasa do określenia wpływu majątku trwałego i zatrudnienia na wielkość produkcji w wybranych branżach przemysłu rolno-spożywczego w 1976 i 1984 roku = Application of Cobb-Douglas Function for Determination of Impact of Fixed Assets and Employment on Production Size in Selected Branches of Agro-Food Industry in 1976 and 1984 / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 85-90. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
31
Problemy ochrony środowiska w aglomeracji krakowskiej = Problems of Environment Protection in the Cracow Agglomeration / Daniel Fudala, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990), s. 121-138. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
32
Produkcja roślinna w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1975-1984 = Plant Production in South-East Macroregion in the Years 1975-1984 / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 167-186. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
33
Produkcja zwierzęca w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1975-1983 = Animal Production in the-South-Eastern Macroregion between 1975-1983 / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988), s. 25-41. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
34
Analiza ruchu turystycznego w Kopalni Soli w Wieliczce w latach 1976-1982 / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki. - R. 15, nr 4 (86) (1988), s. 56-64
35
Związki rolnictwa z przemysłem spożywczym w Czechosłowacji w latach 1970-1980 = Links between Agriculture and Food Industry in Czechoslovakia in Seventh Decade / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 59-77. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
36
Wykorzystanie metody badań struktury przestrzennej i branżowej w planowaniu / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 53-78
37
Rozmieszczenie skupu produktów rolnych w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1970-1978 = Distribution of Agricultural Produce Purchases in the South-Eastern Macroregion between 1970 and 1978 / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985), s. 65-84. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
38
Analiza porównawcza rozwoju produkcji rolniczej w Polsce i w wybranych krajach w latach 1960-1979 = Comparative Analysis of the Growth of Farm Production in Poland and in the Selected Countries in the Years 1960-1979 / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983), s. 29-52. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
39
Wybrane elementy kosztów produkcji wód leczniczych i stołowych w Krynicy = Selected Elements of Production Costs of Medicinal and Table Waters at Krynica / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 153 (1982), s. 205-216. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
40
Usługi leczniczo-sanatoryjne w uzdrowisku Krynica w latach 1971-1978 = Curative and Sanatorium Services in Krynica Health Resort in the Years 1971-1978 / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 151 (1982), s. 101-114. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
41
Przemysł mleczarski w województwie miejskim krakowskim w latach 1965-1976 = Dairy Industry in the Cracow Municipal, Province in the Years 1970-1980 / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981), s. 107-127. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
42
Metody planowania / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 47-84
43
Współczynnik "R" jako miara rozmieszczenia przemysłu rolno-spożywczego = On the "R" Coefficient as a Measure of Localization of the Food-Processing Industry / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977), s. 95-105. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
44
Metody planowania / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 47-84
45
Ekonometryczny model powiązań rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym = The Econometric Model of Relationship between Agriculture and the Agricultural Industry and Food Industry / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974), s. 79-91. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
46
Delimitacja rejonów skupu i przesyłu rolno-spożywczego w Polsce = The Delimitation of Both the Purchasing Centers and the Agricultural and Food Industry Regioqs in Poland / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 64 (1974), s. 73-92. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
47
Analiza rozmieszczenia branż przemysłu rolno-spożywczego = Regional Analysis of the Degree of Localisation of Agricultural Food Industry / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 48 (1972), s. 95-120. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
48
Analiza porównawcza struktury nakładów inwestycyjnych w regionach Polski = Comparative Analysis of the Structure of Investment Outlays in the Regions of Poland / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 40 (1971), s. 95-126. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
49
Regionalne powiązania produkcyjne rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1971. - 242 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 59 k
50
Analiza dojazdów do pracy do miasta Rzeszowa / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1969), s. 101-112. - ISSN 0079-578X
51
Poziom i kierunki rozwoju produkcji rolnej oraz środki jej intensyfikacji / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966. - S. 112-145. - Bibliogr.
52
Über die Anwendung von Schallplattenabfall als Füllstoff in Phenolformaldehydpressmassen / Mieczysław MYSONA, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Plaste und Kautschuk. - nr 9 (1965), s. 552-553. - ISSN 0048-4350
1
Golik D., Teneta-Płotkowiak J., (2008), Programowany rozwój przemysłu rolno-spożywczego w Małopolsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 87-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/157305490
2
Teneta-Płotkowiak J., Kudełko J., (2008), Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 59-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/157336095
3
Teneta-Płotkowiak J., (2007), Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla przemysłu rolno-spożywczego. [W:] GÓRKA (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 77-86.
4
Golik D., Teneta-Płotkowiak J., (2006), Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa małopolskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 107-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/112900899
5
Teneta-Płotkowiak J., (2006), Program SAPARD i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 97-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/112876263
6
Teneta-Płotkowiak J., Swędzioł W., (2006), Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 9, nr 1, s. 267-277; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/249/228
7
Kudełko J., Teneta-Płotkowiak J., (2005), Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, s. 52-85.
8
Teneta-Płotkowiak J., (2005), Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 155-163; https://bazekon.uek.krakow.pl/98984279
9
Mączka L., Teneta-Płotkowiak J., (2004), Demograficzne uwarunkowania przekształceń strukturalnych. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 28-53.
10
Zieliński K., Teneta-Płotkowiak J., (2004), Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 54-68.
11
Teneta-Płotkowiak J., (2004), Konkurencyjność polskiego przemysłu rolno-spożywczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 63-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/61866055
12
Teneta-Płotkowiak J., (2003), Problemy realizacji polityki ochrony środowiska naturalnego w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 617, s. 119-127; https://bazekon.uek.krakow.pl/11583
13
Teneta-Płotkowiak J., (2002), Bezrobocie w województwie śląskim i podkarpackim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 588, s. 83-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/13595
14
Teneta-Płotkowiak J., (2002), Bezrobocie na obszarach wiejskich. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 157-160.
15
Teneta-Płotkowiak J., (2000), Polityka zagraniczna Polski wobec CEFTA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 545, s. 47-52.
16
Teneta-Płotkowiak J., (1999), Przekształcenia strukturalne wsi i gospodarki żywnościowej. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 253-265.
17
Teneta-Płotkowiak J., (1999), Problemy restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu rolno-spożywczego w Polsce w latach 1990-1995, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 527, s. 33-39.
18
Teneta-Płotkowiak J., (1999), Problemy restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu rolno-spożywczego w Polsce w latach 1990-1996. [W:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, s. 505-507.
19
Teneta-Płotkowiak J., (1997), Zróżnicowanie bezrobocia na przykładzie województwa krakowskiego i suwalskiego. [W:] Szymla Z. (red.), Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 143-148.
20
Teneta-Płotkowiak J., (1997), Przekształcenia własnościowe w gospodarce Polski w latach 1990-1995, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 485, s. 27-32.
21
Teneta-Płotkowiak J., Kwiatkowska E., (1996), Baza noclegowa w Świętokrzyskich Parkach Krajobrazowych w latach 1990-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 470, s. 153-164.
22
Teneta-Płotkowiak J., (1996), Transformacja systemowa a regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. [W:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 83-84.
23
Teneta-Płotkowiak J., (1995), Regionalne problemy przekształceń własnościowych w przemyśle rolno-spożywczym. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Opole : Wydawnictwo UO, s. 520-527.
24
Teneta-Płotkowiak J., (1995), Zakopane w turystyce województwa nowosądeckiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 123-133.
25
Teneta-Płotkowiak J., (1995), Problemy przekształceń własnościowych w przemyśle rolno-spożywczym w poszczególnych regionach Polski, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3, s. 162-166.
26
Teneta-Płotkowiak J., (1994), Analiza produkcji ogrodniczej w województwie krakowskim w latach 1980-1989, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 145-161.
27
Teneta-Płotkowiak J., (1993), Analiza kondycji gospodarstw domowych studentów w oparciu o badania ankietowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 400, s. 55-64.
28
Teneta-Płotkowiak J., (1992), Analiza bazy surowcowej dla przemysłu owocowo-warzywnego w województwie nowosądeckim w latach 1980-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 89-103.
29
Teneta-Płotkowiak J., (1992), Analiza turystyki wyjazdowej zagranicznej i krajowej w województwie miejskim krakowskim w latach 1980-1988, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 387, s. 69-78.
30
Teneta-Płotkowiak J., (1990), Zastosowanie funkcji Cobb-Douglasa do określenia wpływu majątku trwałego i zatrudnienia na wielkość produkcji w wybranych branżach przemysłu rolno-spożywczego w 1976 i 1984 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 85-90.
31
Fudala D., Teneta-Płotkowiak J., (1990), Problemy ochrony środowiska w aglomeracji krakowskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 121-138.
32
Teneta-Płotkowiak J., (1989), Produkcja roślinna w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1975-1984, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 167-186.
33
Teneta-Płotkowiak J., (1988), Produkcja zwierzęca w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1975-1983, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 25-41.
34
Teneta-Płotkowiak J., (1988), Analiza ruchu turystycznego w Kopalni Soli w Wieliczce w latach 1976-1982, "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki", R. 15, nr 4 (86), s. 56-64.
35
Teneta-Płotkowiak J., (1987), Związki rolnictwa z przemysłem spożywczym w Czechosłowacji w latach 1970-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 59-77.
36
Teneta-Płotkowiak J., (1985), Wykorzystanie metody badań struktury przestrzennej i branżowej w planowaniu. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 53-78.
37
Teneta-Płotkowiak J., (1985), Rozmieszczenie skupu produktów rolnych w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1970-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 65-84.
38
Teneta-Płotkowiak J., (1983), Analiza porównawcza rozwoju produkcji rolniczej w Polsce i w wybranych krajach w latach 1960-1979, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 29-52.
39
Teneta-Płotkowiak J., (1982), Wybrane elementy kosztów produkcji wód leczniczych i stołowych w Krynicy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 153, s. 205-216.
40
Teneta-Płotkowiak J., (1982), Usługi leczniczo-sanatoryjne w uzdrowisku Krynica w latach 1971-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 151, s. 101-114.
41
Teneta-Płotkowiak J., (1981), Przemysł mleczarski w województwie miejskim krakowskim w latach 1965-1976, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 142, s. 107-127.
42
Teneta-Płotkowiak J., (1977), Metody planowania. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 47-84.
43
Teneta-Płotkowiak J., (1977), Współczynnik "R" jako miara rozmieszczenia przemysłu rolno-spożywczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 87, s. 95-105.
44
Teneta-Płotkowiak J., (1975), Metody planowania. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 47-84.
45
Teneta-Płotkowiak J., (1974), Ekonometryczny model powiązań rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 16, s. 79-91.
46
Teneta-Płotkowiak J., (1974), Delimitacja rejonów skupu i przesyłu rolno-spożywczego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 64, s. 73-92.
47
Teneta-Płotkowiak J., (1972), Analiza rozmieszczenia branż przemysłu rolno-spożywczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 48, s. 95-120.
48
Teneta-Płotkowiak J., (1971), Analiza porównawcza struktury nakładów inwestycyjnych w regionach Polski, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 40, s. 95-126.
49
Teneta-Płotkowiak J., (1971), Regionalne powiązania produkcyjne rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 242 k.
50
Teneta-Płotkowiak J., (1969), Analiza dojazdów do pracy do miasta Rzeszowa, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 101-112.
51
Teneta-Płotkowiak J., (1966), Poziom i kierunki rozwoju produkcji rolnej oraz środki jej intensyfikacji. [W:] WACŁAWOWICZ S. (red.), Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 112-145.
52
Mysona M., Gołębiowski T., Teneta-Płotkowiak J., (1965), Über die Anwendung von Schallplattenabfall als Füllstoff in Phenolformaldehydpressmassen, "Plaste und Kautschuk", nr 9, s. 552-553.
1
@article{UEK:50387,
author = "Danuta Golik and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Programowany rozwój przemysłu rolno-spożywczego w Małopolsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "87-95",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157305490},
}
2
@article{UEK:50386,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak and Joanna Kudełko",
title = "Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "59-86",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157336095},
}
3
@inbook{UEK:2165775417,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla przemysłu rolno-spożywczego",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "77-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
4
@article{UEK:53086,
author = "Danuta Golik and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa małopolskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "107-124",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112900899},
}
5
@article{UEK:53085,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Program SAPARD i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "97-106",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112876263},
}
6
@article{UEK:51841,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak and Wojciech Swędzioł",
title = "Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 9, 1",
pages = "267-277",
year = "2006",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.267277},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/249/228},
}
7
@unpublished{UEK:2168306431,
author = "Joanna Kudełko and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
booktitle = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
pages = "52-85",
year = "2005",
}
8
@article{UEK:52960,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "155-163",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/98984279},
}
9
@unpublished{UEK:2168306421,
author = "Lucyna Mączka and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Demograficzne uwarunkowania przekształceń strukturalnych",
booktitle = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "28-53",
year = "2004",
}
10
@unpublished{UEK:2168306427,
author = "Kazimierz Zieliński and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich",
booktitle = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "54-68",
year = "2004",
}
11
@article{UEK:2168220392,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Konkurencyjność polskiego przemysłu rolno-spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "63-73",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/61866055},
}
12
@article{UEK:2168221062,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Problemy realizacji polityki ochrony środowiska naturalnego w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "617",
pages = "119-127",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11583},
}
13
@article{UEK:2168227056,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Bezrobocie w województwie śląskim i podkarpackim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "588",
pages = "83-88",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13595},
}
14
@inbook{UEK:2166207996,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Bezrobocie na obszarach wiejskich",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "157-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
15
@article{UEK:2168245600,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Polityka zagraniczna Polski wobec CEFTA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "545",
pages = "47-52",
year = "2000",
}
16
@inbook{UEK:2168240612,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Przekształcenia strukturalne wsi i gospodarki żywnościowej",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "253-265",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
17
@article{UEK:2168245758,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Problemy restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu rolno-spożywczego w Polsce w latach 1990-1995",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "527",
pages = "33-39",
year = "1999",
}
18
@inbook{UEK:2168244216,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Problemy restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu rolno-spożywczego w Polsce w latach 1990-1996",
booktitle = "Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998",
pages = "505-507",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej",
year = "1999",
isbn = "83-910368-2-0",
}
19
@inbook{UEK:2168244268,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Zróżnicowanie bezrobocia na przykładzie województwa krakowskiego i suwalskiego",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka",
pages = "143-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-20-8",
}
20
@article{UEK:2168234156,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Przekształcenia własnościowe w gospodarce Polski w latach 1990-1995",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "485",
pages = "27-32",
year = "1997",
}
21
@article{UEK:2168245806,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak and Edyta Kwiatkowska",
title = "Baza noclegowa w Świętokrzyskich Parkach Krajobrazowych w latach 1990-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "470",
pages = "153-164",
year = "1996",
}
22
@inbook{UEK:2168242904,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Transformacja systemowa a regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego",
booktitle = "Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej",
pages = "83-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
23
@inbook{UEK:2168357364,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Regionalne problemy przekształceń własnościowych w przemyśle rolno-spożywczym",
booktitle = "Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej",
pages = "520-527",
adress = "Opole",
publisher = "Wydawnictwo UO",
year = "1995",
isbn = "83-85678-49-2",
}
24
@article{UEK:2168244668,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Zakopane w turystyce województwa nowosądeckiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "123-133",
year = "1995",
}
25
@article{UEK:2168262314,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Problemy przekształceń własnościowych w przemyśle rolno-spożywczym w poszczególnych regionach Polski",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 3",
pages = "162-166",
year = "1995",
}
26
@article{UEK:2168246364,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Analiza produkcji ogrodniczej w województwie krakowskim w latach 1980-1989",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "145-161",
year = "1994",
}
27
@article{UEK:53208,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Analiza kondycji gospodarstw domowych studentów w oparciu o badania ankietowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "400",
pages = "55-64",
year = "1993",
}
28
@article{UEK:2168246322,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Analiza bazy surowcowej dla przemysłu owocowo-warzywnego w województwie nowosądeckim w latach 1980-1987",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "89-103",
year = "1992",
}
29
@article{UEK:2168246266,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Analiza turystyki wyjazdowej zagranicznej i krajowej w województwie miejskim krakowskim w latach 1980-1988",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "387",
pages = "69-78",
year = "1992",
}
30
@article{UEK:2168245406,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Zastosowanie funkcji Cobb-Douglasa do określenia wpływu majątku trwałego i zatrudnienia na wielkość produkcji w wybranych branżach przemysłu rolno-spożywczego w 1976 i 1984 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "85-90",
year = "1990",
}
31
@article{UEK:2168245004,
author = "Daniel Fudala and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Problemy ochrony środowiska w aglomeracji krakowskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "121-138",
year = "1990",
url = {},
}
32
@article{UEK:2168234912,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Produkcja roślinna w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1975-1984",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "167-186",
year = "1989",
}
33
@article{UEK:2168244160,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Produkcja zwierzęca w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1975-1983",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "25-41",
year = "1988",
}
34
@article{UEK:2168283041,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Analiza ruchu turystycznego w Kopalni Soli w Wieliczce w latach 1976-1982",
journal = "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki",
number = "R. 15, 4 (86)",
pages = "56-64",
year = "1988",
}
35
@article{UEK:2168249490,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Związki rolnictwa z przemysłem spożywczym w Czechosłowacji w latach 1970-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "59-77",
year = "1987",
}
36
@inbook{UEK:2168251620,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Wykorzystanie metody badań struktury przestrzennej i branżowej w planowaniu",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń",
pages = "53-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
37
@article{UEK:2168249744,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Rozmieszczenie skupu produktów rolnych w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1970-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "65-84",
year = "1985",
}
38
@article{UEK:2168229694,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Analiza porównawcza rozwoju produkcji rolniczej w Polsce i w wybranych krajach w latach 1960-1979",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "29-52",
year = "1983",
}
39
@article{UEK:2168250156,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Wybrane elementy kosztów produkcji wód leczniczych i stołowych w Krynicy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "153",
pages = "205-216",
year = "1982",
}
40
@article{UEK:2168250204,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Usługi leczniczo-sanatoryjne w uzdrowisku Krynica w latach 1971-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "151",
pages = "101-114",
year = "1982",
}
41
@article{UEK:2168233824,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Przemysł mleczarski w województwie miejskim krakowskim w latach 1965-1976",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "142",
pages = "107-127",
year = "1981",
}
42
@inbook{UEK:2168251304,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Metody planowania",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "47-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
43
@article{UEK:2168250250,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Współczynnik R jako miara rozmieszczenia przemysłu rolno-spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "87",
pages = "95-105",
year = "1977",
}
44
@inbook{UEK:2168251302,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Metody planowania",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "47-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
45
@article{UEK:2168247514,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Ekonometryczny model powiązań rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 16",
pages = "79-91",
year = "1974",
}
46
@article{UEK:2168249592,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Delimitacja rejonów skupu i przesyłu rolno-spożywczego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "64",
pages = "73-92",
year = "1974",
}
47
@article{UEK:2168251012,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Analiza rozmieszczenia branż przemysłu rolno-spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "48",
pages = "95-120",
year = "1972",
}
48
@article{UEK:2168249606,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Analiza porównawcza struktury nakładów inwestycyjnych w regionach Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "40",
pages = "95-126",
year = "1971",
}
49
@unpublished{UEK:2168282475,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Regionalne powiązania produkcyjne rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
50
@article{UEK:2168277415,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Analiza dojazdów do pracy do miasta Rzeszowa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "101-112",
year = "1969",
}
51
@inbook{UEK:2168364978,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Poziom i kierunki rozwoju produkcji rolnej oraz środki jej intensyfikacji",
booktitle = "Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej",
pages = "112-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1966",
}
52
@article{UEK:2168357362,
author = "Mieczysław Mysona and Tadeusz Gołębiowski and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Über die Anwendung von Schallplattenabfall als Füllstoff in Phenolformaldehydpressmassen",
journal = "Plaste und Kautschuk",
number = "9",
pages = "552-553",
year = "1965",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID