Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Minął rok od śmierci Profesora Edwarda Smagi
Source:
Kurier UEK2021. - nr 1 (87), s. 80-81
Access mode:
Nr:
2168354616
varia
2

Author:
Title:
Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-431
Nr:
2168337243
doctoral dissertation
3

Title:
Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego = Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 161-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329713
article
4

Author:
Title:
Zbieżność stochastyczna ciągów wektorów losowych = Stochastic Convergence of Sequences of Random Vectors
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (965) (2017) , s. 107-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł stanowi wynik realizacji projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320755
article
5

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Market = Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniu rynku kapitałowego
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 14-15. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336097
varia
6

Author:
Conference:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Kraków, Polska, od 2014-04-08 do 2014-04-10
Title:
Metody matematyczne i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych na konferencjach statystyków, ekonometryków i matematyków uczelni ekonomicznych Polski Południowej
Source:
Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 15-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-684-7
Nr:
2168292645
chapter in conference materials
See main document
7

Title:
Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski = Multivariate analysis of the socio-demographic situation of Poland
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 273-288. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283133
article
8

Title:
Kanonizacja papieża Jana Pawła II
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (59) (2014) , s. 38-39
Access mode:
Nr:
2168291247
unreviewed article
9

Title:
Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora = Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 189 (2014) , s. 27-39. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287121
article
10

Author:
Title:
Rozwój metod matematycznych i ich zastosowań w badaniach ekonomicznych
Source:
50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej / red. Krzysztof Jajuga, Józef POCIECHA, Marek Walesiak - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, s. 107-139
ISBN:
978-83-7695-383-0
Nr:
2168299113
chapter in book
See main document
11

Title:
Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI2013, s. 35-63 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/3/Magazyn
Nr:
2168291535
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Author:
Title:
Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego wykorzystujące funkcję regresji wektorów losowych = Indicatory Models of the Capital Market that Use the Regression Function of Random Vectors
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013) , s. 37-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287699
article
13

Title:
Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
154, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-573-4
Nr:
2168231078
14

Title:
Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych = Linear Regression Based on a New Definition of Moments of a Random Vector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 892 (2012) , s. 19-35. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256024
article
15

Title:
Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2012, s. 20-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274309
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Title:
Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 9-17 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265080
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego z wykorzystaniem funkcji regresji wektorów losowych
Source:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 41. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-519-7
Nr:
2166530969
varia
See main document
18

Title:
Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 7-45 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277461
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Regresja wektorów losowych dla wielowymiarowego rozkładu normalnego
Source:
Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, s. 220-229 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-609-9
Nr:
2166210095
chapter in monograph
20

Title:
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2009, s. 59-132 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/2/Magazyn
Nr:
2168277427
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions
Source:
Statistics in Transition : new series. - vol. 10, no. 3 (2009) , s. 445-456. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2165742078
article
22

Author:
Title:
Nowe charakterystyki warunkowych rozkładów wielowymiarowych
Source:
Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 193-203 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 3)
ISBN:
978-83-7252-439-3
Nr:
51397
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Korelacja wektorów losowych o dowolnych wymiarach
Source:
Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej / red. Aleksander ZELIAŚ, Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 77-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-393-8
Nr:
2165901383
chapter in conference materials
See main document
24

Author:
Title:
Rozszerzenie klasy estymatorów jądrowych = Expanding the Class of Kernel Estimators
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 780 (2008) , s. 135-147. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50688
article
25

Author:
Title:
Nowe charakterystyki warunkowych rozkładów wielowymiarowych
Source:
XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-369-9
Nr:
2166351902
varia
See main document
26

Author:
Title:
Miary zależności wektorów losowych o różnych wymiarach = Measures of Different Dimensionals' Random Vectors Dependence
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 780 (2008) , s. 53-60. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50687
article
27

Title:
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA2008, s. 75-113 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/[1]/Magazyn
Nr:
2165104459
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
Rozważania o dobru
Source:
Kurier UEK. - nr 8 (16) (2007) , s. 4-6
Nr:
2168274425
unreviewed article
29

Author:
Title:
Nowe narzędzia w badaniu wielowymiarowych wektorów losowych = New Tools in Multidimensional Random Vector Research
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 69-78. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166034090
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Półniezmienniki i momenty w charakteryzacji wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa
Source:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 263-269 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
2166174419
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Plurimos annos!
Source:
Kurier AE2006. - nr 7 (7), s. 13
Nr:
2168348264
varia
32

Title:
Holistyczna koncepcja dobrobytu
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 189-228
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219332
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Półniezmienniki wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa = Semiconstants of Multidimensional Probability Distribution Patterns
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych2004. - T. 46/2, lipiec-grudzień 2002, s. 106-109. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333683
varia
34

Author:
Title:
Funkcje charakterystyczne wielowymiarowych wektorów losowych
Source:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 77-86 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219170
chapter in conference materials
See main document
35

Author:
Conference:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Title:
Prawa wielkich liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 254-260. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168246234
article
36

Author:
Conference:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej. XXI Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-02 do 2003-03-05
Title:
Prawa wielkich liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 4, s. 174. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353368
varia
37

Author:
Title:
Propozycja miar zależności wielowymiarowych wektorów losowych = A New Method of Assessing the Interdependence of Multidimensional Random Vectors
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych2003. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 85-87. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168321009
varia
38

Author:
Jan Tatar , ,
Conference:
XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21
Title:
Funkcje charakterystyczne wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2002. - t. 49, z. 2, s. 168-169. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353316
varia
39

Title:
Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector = Wielowymiarowa nierówność Czebyszewa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektora losowego
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 4 (2002) , s. 31-34. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168226701
article
40

Author:
Title:
Nierówność Lapunowa dla wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa = Lapunav's Inequality for Multidimensional Probability Distribution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 549 (2002) , s. 5-10. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168256470
article
41

Author:
Title:
Moments of a random variable in a Hilbert space = Momenty zmiennej losowej w przestrzeni Hilberta
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 4 (2002) , s. 43-55. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168226699
article
42

Author:
Title:
Momenty absolutne wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa = Absolute Moments of Multidimensional Probability Distribution
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych2001. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 52-55. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261182
varia
43

Title:
Nieparametryczny estymator dystrybuanty, uwzględniający wiedzę aprioryczną o niektórych momentach
Source:
Między liczbą a treścią : księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 73-84 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-041-0
Nr:
2168266706
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Title:
Asymetria wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa
Source:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 81-86 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168246490
chapter in conference materials
See main document
45

Author:
Title:
Moments of a random variable in a Hilbert space = Momenty zmiennej losowej w przestrzeni Hilberta
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999) , s. 261-271. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168231510
article
46

Title:
Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector = Wielowymiarowa nierówność Czebyszewa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektora losowego
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999) , s. 257-260. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168231512
article
47

Author:
Jan Tatar , ,
Conference:
XXXV Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 1999-03-23 do 1999-03-25
Title:
Asymetria wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 4, s. 531. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353142
varia
48

Title:
Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 124-140
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248932
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Teoria kapitału ludzkiego a modele płac
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 13-32
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248904
chapter in monograph
See main document
50

Conference:
XXXIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, Polska, od 1997-05-06 do 1997-05-09
Title:
Silna wersja uogólnionej nierówności Czebyszewa
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1998. - t. 45, z. 2, s. 289-290. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353104
varia
51

Title:
Proste uogólnienie nierówności Czebyszewa = A Simple Generalisation of Chebyshev's Inequality
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1997. - T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 72-73. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271258
varia
52

Title:
Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznych estymatorów jądrowych = Evaluation of Approximative Capability of Non-Parametric Kernel Estimators
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 480 (1997) , s. 17-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248384
article
53

Author:
Title:
O niektórych miarach rozproszenia rozkładów prawdopodobieństwa = On certain measures of the diffusion of probability distribution
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996) , s. 267-274. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246470
article
54

Author:
Title:
Nierówność Czebyszewa dla wielowymiarowych zmiennych losowych = Thebyshev inequalities for multidimensional random variables
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (1996) , s. 105-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168252058
article
55

Author:
Title:
Uogólnione wersje słabych praw wielkich liczb Czebyszewa i Chińczyna
Source:
Ekonometria : materiały z XXXI Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i XIII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice - Kraków - Wrocław / red. Lesław Fornal - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE, 1995, s. 157-168 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-86434-79-1
Nr:
2168254644
chapter in conference materials
56

Author:
Title:
Słabe Prawa Wielkich Liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych = Weak Laws of Large Numbers for Multidimentional Random Unit Vectors
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1995. - T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994, s. 78-82. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168242620
varia
57

Title:
Badanie własności klasycznych i nieparametrycznych estymatorów gęstości = A Comparison between the Properties of Classical and Non-parametric Estimators of Density
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 455 (1995) , s. 23-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243956
article
58

Author:
Conference:
XXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XI Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia, Polska, od 1993-03-24 do 1993-03-26
Title:
Nowa metoda uogólnienia nierówności Czebyszewa
Source:
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 36-43 - Bibliogr.
Nr:
2168269230
chapter in conference materials
See main document
59

Author:
Conference:
XXIX Konferencja Ekonometryków, Statystyków, Matematyków i Informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XI Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1993-03-24 do 1993-03-26
Title:
Nowa metoda uogólnienia nierówności Czebyszewa
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1993. - t. 40, z. 3-4, s. 353. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351530
varia
60

Author:
Title:
Momenty łączenia dwuwymiarowej zmiennej losowej = Tangential Points of a Two Dimensional Variable of Chance
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1993. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 120-122. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333425
varia
61

Author:
Title:
O pewnej nieasymptotycznej własności nieparametrycznego jądrowego estymatora gęstości = On a Non-Asymptotic Property of a Non-Parametric Kernel Estimator of Density
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 404 (1993) , s. 23-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244792
article
62

Author:
Title:
Estymacja nieparametryczna z wykorzystaniem informacji apriorycznej w analizie systemów ekonomicznych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
132, [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/761
Nr:
2168251894
doctoral dissertation
63

Author:
Title:
Moments of a random variable in a Hilbert space
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
18 s.; 24 cm
Series:
(Discussion Papers Academy of Economics (Kraków) ; 1(1))
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168253642
publishing series
64

Title:
Liniowa transformacja nieparametrycznego estymatora dystrybuanty = A linear transformation of a non-parametric distribution function estimator
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 3 (1991) , s. 11-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168252122
article
65

Conference:
XXVII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. VIII Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-03-28 do 1990-03-30
Title:
O pewnej transformacji nieparametrycznego estymatora dystrybuanty
Source:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 3-4, s. 354. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351384
varia
66

Title:
Teoriomnogościowa koncepcja modeli dynamiko-systemowych
Source:
Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / red. Andrzej Barczak, Krzysztof Zadora - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 140-151 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Access mode:
Nr:
2168269660
chapter in conference materials
67

Author:
Title:
Nieparametryczna estymacja regresji z uwzględnieniem informacji wstępnej o zmiennej warunkującej
Source:
Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / red. Andrzej Barczak, Krzysztof Zadora - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 116-127 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Access mode:
Nr:
2168269656
chapter in conference materials
68

Title:
Metody statystyki nieparametrycznej w sterowaniu realnymi procesami gospodarczymi
Source:
Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych / kier. projektu: Tadeusz STANISZ1991, s. 1-39 [6-43] - Bibliogr.
Signature:
NP-76/Magazyn
Nr:
2168332029
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Author:
Title:
Współrzędne ogniw w procesie przebiegu towarowego = Phase Co-ordinates in the Process of Goods Circulation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1990. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 77-78. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275933
varia
70

Author:
Conference:
XXV Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. VII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1988-04-17 do 1988-04-20
Title:
Nieparametryczna estymacja regresji z uwzględnieniem informacji wstępnej o zmiennej warunkującej
Source:
Przegląd Statystyczny1990. - t. 37, z. 3, s. 228. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351268
varia
71

Author:
Title:
Wykorzystanie informacji a priori w konstrukcji nieparametrycznego estymatora gęstości = Application of "a priori" Information to Constructing a Non-Parametrical Frequency Estimator
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 327 (1990) , s. 11-24. - Rez., summ.
Nr:
2168254400
article
72

Conference:
XXV Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. VII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1988-04-17 do 1988-04-20
Title:
Teoriomnogościowa koncepcja modeli Dynamiko-Systemowych (MDS)
Source:
Przegląd Statystyczny1990. - t. 37, z. 3, s. 227. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351266
varia
73

Title:
Struktura organizacyjna jako system relacyjny : zależności hierarchiczne = Structure of Organization as Relational System the Hierarchical Relationships
Source:
Prakseologia. - nr 1-2 (1989) , s. 213-225 - Bibliogr.
Nr:
2168252382
article
74

Author:
Title:
Teorio-mnogościowa analiza struktury przebiegu towarowego
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988) , s. 169-184. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988 - Bibliogr.
Nr:
2168241030
article
75

Title:
Optymalizacja formy opakowań blaszanych jako czynnik oszczędności materiałów
Source:
Opakowanie. - nr 5 (1988) , s. 20-24
Nr:
2168348006
article
76

Author:
Title:
Uwagi o k-systemie
Source:
Prakseologia. - nr 1-2 (1985) , s. 285-292
Nr:
2168348670
article
Unpublished documents:
1

Author:
Title:
Wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa w analizie portfela inwestycyjnego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
53 k.: il.; 30 cm.
Research program:
51/KM/5/2002/S
Signature:
NP-858/Magazyn
Nr:
2168318095
unpublished scientific work
2

Author:
Title:
Funkcje charakterystyczne wielowymiarowych wektorów losowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
32, [1] k.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
54/KM/2/2001/S
Signature:
NP-777/Magazyn
Nr:
2168285907
unpublished scientific work
3

Author:
Title:
Analiza zjawisk i procesów gospodarczych z wykorzystaniem nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
43, [1] k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
72/KM/3/2000/S
Signature:
NP-715/Magazyn
Nr:
2168281627
unpublished scientific work
4

Author:
Title:
Nowa charakteryzacja wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
48, [3] k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
92/KM/1/99/S
Signature:
NP-652/Magazyn
Nr:
2168319975
unpublished scientific work
5

Title:
Estymacja modeli ekonometrycznych metodą nieparametryczną
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
29 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
58/KM/3/92/S
Signature:
NP-239/Magazyn
Nr:
2168329939
unpublished scientific work
6

Title:
Programowanie działalności podmiotów gospodarczych w oparciu o nieparametryczne metody statystyczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
28 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
42/ISEI/17/91/S
Signature:
NP-117/Magazyn
Nr:
2168331521
unpublished scientific work
1
Minął rok od śmierci Profesora Edwarda Smagi / Jan TATAR // Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021), s. 80-81. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/80. - ISSN 1689-7757
2
Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych / Anna Biśta ; Promotor: Mariusz ANDRZEJEWSKI ; Promotor pomocniczy: Jan TATAR. - Kraków, 2018. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003374
3
Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego = Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Markets / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018), s. 161-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1465/1176. - ISSN 1898-6447
4
Zbieżność stochastyczna ciągów wektorów losowych = Stochastic Convergence of Sequences of Random Vectors / Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (965) (2017), s. 107-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1306/990. - ISSN 1898-6447
5
Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Market = Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniu rynku kapitałowego / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 14-15. - Dostępne tylko streszczenia
6
Metody matematyczne i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych na konferencjach statystyków, ekonometryków i matematyków uczelni ekonomicznych Polski Południowej / Jan TATAR // W: Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 15-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-684-7
7
Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski = Multivariate analysis of the socio-demographic situation of Poland / Katarzyna BUDNY, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 273-288. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,416,Katarzyna_Budny_Marta_Szklarska_Jan_Tatar_Wielowymiarowa_analiza_sytuacji_spoleczno_demograficznej_Polski.html. - ISSN 2081-2345
8
Kanonizacja papieża Jana Pawła II / Jan TATAR, Jerzy WRONA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 38-39. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
9
Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora = Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 189 (2014), s. 27-39. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
10
Rozwój metod matematycznych i ich zastosowań w badaniach ekonomicznych / Jan TATAR // W: 50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Józef POCIECHA, Marek Walesiak. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014. - S. 107-139. - ISBN 978-83-7695-383-0
11
Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania / Katarzyna BUDNY, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI. - (2013), s. 35-63. - Bibliogr.
12
Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego wykorzystujące funkcję regresji wektorów losowych = Indicatory Models of the Capital Market that Use the Regression Function of Random Vectors / Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013), s. 37-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/686. - ISSN 1898-6447
13
Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze / [red. nauk. Andrzej MALAWSKI przy współudz. Jana TATARA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 154, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-573-4
14
Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych = Linear Regression Based on a New Definition of Moments of a Random Vector / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 892 (2012), s. 19-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
15
Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2012), s. 20-57. - Bibliogr.
16
Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego / Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 9-17. - Bibliogr.
17
Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego z wykorzystaniem funkcji regresji wektorów losowych / Jan TATAR // W: XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 41. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-519-7
18
Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 7-45. - Bibliogr.
19
Regresja wektorów losowych dla wielowymiarowego rozkładu normalnego / Paweł NAJMAN, Jan TATAR // W: Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 220-229. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-609-9
20
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2 / Katarzyna BUDNY, Fryderyk FALNIOWSKI, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2009), s. 59-132. - Bibliogr.
21
Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Statistics in Transition : new series. - vol. 10, no. 3 (2009), s. 445-456. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/SIT_10_33.pdf. - ISSN 1234-7655
22
Nowe charakterystyki warunkowych rozkładów wielowymiarowych / Jan TATAR // W: Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 3). - S. 193-203. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-439-3
23
Korelacja wektorów losowych o dowolnych wymiarach / Jan TATAR // W: Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej / red. Aleksander ZELIAŚ, Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 77-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-393-8
24
Rozszerzenie klasy estymatorów jądrowych = Expanding the Class of Kernel Estimators / Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 780 (2008), s. 135-147. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161929718. - ISSN 1898-6447
25
Nowe charakterystyki warunkowych rozkładów wielowymiarowych / Jan TATAR // W: XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 30. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-369-9
26
Miary zależności wektorów losowych o różnych wymiarach = Measures of Different Dimensionals' Random Vectors Dependence / Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 780 (2008), s. 53-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161919125. - ISSN 1898-6447
27
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2008), s. 75-113. - Bibliogr.
28
Rozważania o dobru / Jan TATAR // Kurier UEK. - nr 8 (16) (2007), s. 4-6. - ISSN 1689-7757
29
Nowe narzędzia w badaniu wielowymiarowych wektorów losowych = New Tools in Multidimensional Random Vector Research / Jan TATAR // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 69-78. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
30
Półniezmienniki i momenty w charakteryzacji wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa / Jan TATAR // W: Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 263-269. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-319-3
31
Plurimos annos! / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Kurier AE. - nr 7 (7) (2006), s. 13. - ISSN 1689-7749
32
Holistyczna koncepcja dobrobytu / Stanisław Maciej KOT, Jan TATAR // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 189-228. - ISBN 83-7252-243-X
33
Półniezmienniki wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa = Semiconstants of Multidimensional Probability Distribution Patterns / Jan TATAR // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 46/2, lipiec-grudzień 2002 (2004), s. 106-109. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
34
Funkcje charakterystyczne wielowymiarowych wektorów losowych / Jan TATAR // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 77-86. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
35
Prawa wielkich liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych / Jan TATAR // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 254-260. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
36
Prawa wielkich liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych / Jan TATAR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4 (2003), s. 174. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
37
Propozycja miar zależności wielowymiarowych wektorów losowych = A New Method of Assessing the Interdependence of Multidimensional Random Vectors / Jan TATAR // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001 (2003), s. 85-87. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
38
Funkcje charakterystyczne wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa / Jan TATAR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 168-169. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
39
Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector = Wielowymiarowa nierówność Czebyszewa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektora losowego / Jacek OSIEWALSKI, Jan TATAR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 4 (2002), s. 31-34. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
40
Nierówność Lapunowa dla wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa = Lapunav's Inequality for Multidimensional Probability Distribution / Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 549 (2002), s. 5-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12574. - ISSN 0208-7944
41
Moments of a random variable in a Hilbert space = Momenty zmiennej losowej w przestrzeni Hilberta / Jan TATAR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 4 (2002), s. 43-55. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
42
Momenty absolutne wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa = Absolute Moments of Multidimensional Probability Distribution / Jan TATAR // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999 (2001), s. 52-55. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
43
Nieparametryczny estymator dystrybuanty, uwzględniający wiedzę aprioryczną o niektórych momentach / Edward SMAGA, Jan TATAR // W: Między liczbą a treścią : księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 73-84. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-041-0
44
Asymetria wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa / Jan TATAR // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 81-86. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-052-6
45
Moments of a random variable in a Hilbert space = Momenty zmiennej losowej w przestrzeni Hilberta / Jan TATAR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 261-271. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
46
Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector = Wielowymiarowa nierówność Czebyszewa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektora losowego / Jacek OSIEWALSKI, Jan TATAR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 257-260. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
47
Asymetria wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa / Jan TATAR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 531. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
48
Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan TATAR // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 124-140. - ISBN 83-01-12701-5
49
Teoria kapitału ludzkiego a modele płac / Barbara PODOLEC, Jan TATAR // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 13-32. - ISBN 83-01-12701-5
50
Silna wersja uogólnionej nierówności Czebyszewa / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 2 (1998), s. 289-290. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
51
Proste uogólnienie nierówności Czebyszewa = A Simple Generalisation of Chebyshev's Inequality / Jacek OSIEWALSKI, Jan TATAR // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/2, lipiec-grudzień 1996 (1997), s. 72-73. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
52
Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznych estymatorów jądrowych = Evaluation of Approximative Capability of Non-Parametric Kernel Estimators / Edward SMAGA ; Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 480 (1997), s. 17-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
53
O niektórych miarach rozproszenia rozkładów prawdopodobieństwa = On certain measures of the diffusion of probability distribution / Jan TATAR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 267-274. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
54
Nierówność Czebyszewa dla wielowymiarowych zmiennych losowych = Thebyshev inequalities for multidimensional random variables / Jan TATAR // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (1996), s. 105-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
55
Uogólnione wersje słabych praw wielkich liczb Czebyszewa i Chińczyna / Jan TATAR // W: Ekonometria : materiały z XXXI Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i XIII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice - Kraków - Wrocław / red. Lesław Fornal. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE, 1995. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 157-168. - Bibliogr. - ISBN 83-86434-79-1
56
Słabe Prawa Wielkich Liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych = Weak Laws of Large Numbers for Multidimentional Random Unit Vectors / Jan TATAR // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994 (1995), s. 78-82. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
57
Badanie własności klasycznych i nieparametrycznych estymatorów gęstości = A Comparison between the Properties of Classical and Non-parametric Estimators of Density / Maria KOSIOROWSKA, Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 455 (1995), s. 23-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
58
Nowa metoda uogólnienia nierówności Czebyszewa / Jan TATAR // W: XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 36-43. - Bibliogr.
59
Nowa metoda uogólnienia nierówności Czebyszewa / Jan TATAR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 353. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
60
Momenty łączenia dwuwymiarowej zmiennej losowej = Tangential Points of a Two Dimensional Variable of Chance / Jan TATAR // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 120-122. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
61
O pewnej nieasymptotycznej własności nieparametrycznego jądrowego estymatora gęstości = On a Non-Asymptotic Property of a Non-Parametric Kernel Estimator of Density / Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 404 (1993), s. 23-31. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Estymacja nieparametryczna z wykorzystaniem informacji apriorycznej w analizie systemów ekonomicznych / Jan TATAR ; Promotor: Edward SMAGA. - Kraków, 1992. - 132, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Moments of a random variable in a Hilbert space / Jan TATAR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 18 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Discussion Papers - Academy of Economics (Kraków) ; 1(1))
64
Liniowa transformacja nieparametrycznego estymatora dystrybuanty = A linear transformation of a non-parametric distribution function estimator / Maria KOSIOROWSKA, Jan TATAR // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 3 (1991), s. 11-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
65
O pewnej transformacji nieparametrycznego estymatora dystrybuanty / Edward SMAGA, Jan TATAR // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 354. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
66
Teoriomnogościowa koncepcja modeli dynamiko-systemowych / Jerzy SKRZYPEK, Jan TATAR // W: Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / red. nauk. Andrzej Barczak, Krzysztof Zadora. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Seminarium Naukowe im. Zbigniewa Pawłowskiego ; 7. Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 140-151. - Bibliogr.
67
Nieparametryczna estymacja regresji z uwzględnieniem informacji wstępnej o zmiennej warunkującej / Jan TATAR // W: Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / red. nauk. Andrzej Barczak, Krzysztof Zadora. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Seminarium Naukowe im. Zbigniewa Pawłowskiego ; 7. Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 116-127. - Bibliogr.
68
Metody statystyki nieparametrycznej w sterowaniu realnymi procesami gospodarczymi / Maria KOSIOROWSKA, Sabina KUDRYS, Edward SMAGA, Jan TATAR // W: Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych / kier. projektu: Tadeusz STANISZ. - (1991), s. 1-39 [6-43]. - Bibliogr.
69
Współrzędne ogniw w procesie przebiegu towarowego = Phase Co-ordinates in the Process of Goods Circulation / Jan TATAR // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988 (1990), s. 77-78. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
70
Nieparametryczna estymacja regresji z uwzględnieniem informacji wstępnej o zmiennej warunkującej / Jan TATAR // Przegląd Statystyczny. - t. 37, z. 3 (1990), s. 228. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
71
Wykorzystanie informacji a priori w konstrukcji nieparametrycznego estymatora gęstości = Application of "a priori" Information to Constructing a Non-Parametrical Frequency Estimator / Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 327 (1990), s. 11-24. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
72
Teoriomnogościowa koncepcja modeli Dynamiko-Systemowych (MDS) / Jerzy SKRZYPEK, Jan TATAR // Przegląd Statystyczny. - t. 37, z. 3 (1990), s. 227. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
73
Struktura organizacyjna jako system relacyjny : zależności hierarchiczne = Structure of Organization as Relational System the Hierarchical Relationships / Jan JAKUBOWICZ, Jan TATAR // Prakseologia. - nr 1-2 (1989), s. 213-225. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
74
Teorio-mnogościowa analiza struktury przebiegu towarowego / Jan TATAR // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988), s. 169-184. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
75
Optymalizacja formy opakowań blaszanych jako czynnik oszczędności materiałów / Wacław ADAMCZYK, Jan TATAR // Opakowanie. - nr 5 (1988), s. 20-24. - ISSN 0030-3348
76
Uwagi o k-systemie / Jan TATAR // Prakseologia. - nr 1-2 (1985), s. 285-292. - ISSN 0079-4872
77
Wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa w analizie portfela inwestycyjnego / Jan TATAR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 53 k. : il. ; 30 cm
78
Funkcje charakterystyczne wielowymiarowych wektorów losowych / Jan TATAR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 32, [1] k. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
Analiza zjawisk i procesów gospodarczych z wykorzystaniem nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa / Jan TATAR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 43, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
80
Nowa charakteryzacja wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa / Jan TATAR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 48, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
81
Estymacja modeli ekonometrycznych metodą nieparametryczną / Maria KOSIOROWSKA, Edward SMAGA, Jan TATAR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 29 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
82
Programowanie działalności podmiotów gospodarczych w oparciu o nieparametryczne metody statystyczne / kier. tematu: Edward SMAGA ; zespół: Maria KOSIOROWSKA, Jan TATAR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 28 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Tatar J., (2021), Minął rok od śmierci Profesora Edwarda Smagi, "Kurier UEK", nr 1 (87), s. 80-81; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/80
2
Biśta A., (2018), Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych, Prom. Andrzejewski M., Kraków : , 257 k.
3
Budny K., Tatar J., (2018), Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (976), s. 161-182; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1465/1176
4
Tatar J., (2017), Zbieżność stochastyczna ciągów wektorów losowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (965), s. 107-116; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1306/990
5
Budny K., Tatar J., (2017), Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Market. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 14-15.
6
Tatar J., (2014), Metody matematyczne i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych na konferencjach statystyków, ekonometryków i matematyków uczelni ekonomicznych Polski Południowej. [W:] Pociecha J. (red.), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 15-28.
7
Budny K., Szklarska M., Tatar J., (2014), Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 273-288; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,416,Katarzyna_Budny_Marta_Szklarska_Jan_Tatar_Wielowymiarowa_analiza_sytuacji_spoleczno_demograficznej_Polski.html
8
Tatar J., Wrona J., (2014), Kanonizacja papieża Jana Pawła II, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 38-39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
9
Budny K., Tatar J., (2014), Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 189, s. 27-39.
10
Tatar J., (2014), Rozwój metod matematycznych i ich zastosowań w badaniach ekonomicznych. [W:] Jajuga K., Pociecha J., Walesiak M. (red.), 50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 107-139.
11
Budny K., Szklarska M., Tatar J., (2013), Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3, s. 35-63.
12
Tatar J., (2013), Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego wykorzystujące funkcję regresji wektorów losowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 923, s. 37-45; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/686
13
Malawski A., Tatar J. (red.), (2012), Spotkania z królową nauk: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 154, [2] s.
14
Budny K., Tatar J., (2012), Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 892, s. 19-35.
15
Budny K., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2012), Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2, s. 20-57.
16
Tatar J., (2011), Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 9-17.
17
Tatar J., (2011), Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego z wykorzystaniem funkcji regresji wektorów losowych. [W:] Józef POCIECHA , FIJOREK K. (red.), XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 41.
18
Budny K., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2010), Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 7-45.
19
Najman P., Tatar J., (2010), Regresja wektorów losowych dla wielowymiarowego rozkładu normalnego. [W:] Barczak (red.), Badania ekonometryczne w teorii i praktyce, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 220-229.
20
Budny K., Falniowski F., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2009), Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2. [W:] Edward SMAGA (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 59-132.
21
Budny K., Tatar J., (2009), Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions, "Statistics in Transition : new series", vol. 10, no. 3, s. 445-456; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/SIT_10_33.pdf
22
Tatar J., (2009), Nowe charakterystyki warunkowych rozkładów wielowymiarowych. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 3), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 193-203.
23
Tatar J., (2008), Korelacja wektorów losowych o dowolnych wymiarach. [W:] Zeliaś A., Pociecha J. (red.), Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 77-82.
24
Tatar J., (2008), Rozszerzenie klasy estymatorów jądrowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 780, s. 135-147; https://bazekon.uek.krakow.pl/161929718
25
Tatar J., (2008), Nowe charakterystyki warunkowych rozkładów wielowymiarowych. [W:] Michał MAJOR , NIEZGODA J. (red.), XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 30.
26
Tatar J., (2008), Miary zależności wektorów losowych o różnych wymiarach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 780, s. 53-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/161919125
27
Budny K., Najman P., Tatar J., (2008), Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, s. 75-113.
28
Tatar J., (2007), Rozważania o dobru, "Kurier UEK", nr 8 (16), s. 4-6.
29
Tatar J., (2007), Nowe narzędzia w badaniu wielowymiarowych wektorów losowych. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 69-78.
30
Tatar J., (2006), Półniezmienniki i momenty w charakteryzacji wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 263-269.
31
Budny K., Tatar J., (2006), Plurimos annos!, "Kurier AE", nr 7 (7), s. 13.
32
Kot S., Tatar J., (2004), Holistyczna koncepcja dobrobytu. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 189-228.
33
Tatar J., (2004), Półniezmienniki wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 46/2, lipiec-grudzień 2002, s. 106-109.
34
Tatar J., (2004), Funkcje charakterystyczne wielowymiarowych wektorów losowych. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 77-86.
35
Tatar J., (2003), Prawa wielkich liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 254-260.
36
Tatar J., (2003), Prawa wielkich liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 4, s. 174.
37
Tatar J., (2003), Propozycja miar zależności wielowymiarowych wektorów losowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 85-87.
38
Tatar J., (2002), Funkcje charakterystyczne wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 168-169.
39
Osiewalski J., Tatar J., (2002), Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 4, s. 31-34.
40
Tatar J., (2002), Nierówność Lapunowa dla wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 549, s. 5-10; https://bazekon.uek.krakow.pl/12574
41
Tatar J., (2002), Moments of a random variable in a Hilbert space, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 4, s. 43-55.
42
Tatar J., (2001), Momenty absolutne wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 52-55.
43
Smaga E., Tatar J., (2000), Nieparametryczny estymator dystrybuanty, uwzględniający wiedzę aprioryczną o niektórych momentach. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Między liczbą a treścią: księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 73-84.
44
Tatar J., (2000), Asymetria wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 81-86.
45
Tatar J., (1999), Moments of a random variable in a Hilbert space, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 261-271.
46
Osiewalski J., Tatar J., (1999), Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 257-260.
47
Tatar J., (1999), Asymetria wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 531.
48
Kurkiewicz J., Sokołowski A., Tatar J., (1999), Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 124-140.
49
Podolec B., Tatar J., (1999), Teoria kapitału ludzkiego a modele płac. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13-32.
50
Osiewalski J., Tatar J., (1998), Silna wersja uogólnionej nierówności Czebyszewa, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 2, s. 289-290.
51
Osiewalski J., Tatar J., (1997), Proste uogólnienie nierówności Czebyszewa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 72-73.
52
Smaga E., Tatar J., (1997), Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznych estymatorów jądrowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 480, s. 17-27.
53
Tatar J., (1996), O niektórych miarach rozproszenia rozkładów prawdopodobieństwa, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 267-274.
54
Tatar J., (1996), Nierówność Czebyszewa dla wielowymiarowych zmiennych losowych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 105-113.
55
Tatar J., (1995), Uogólnione wersje słabych praw wielkich liczb Czebyszewa i Chińczyna. [W:] Fornal L. (red.), Ekonometria : materiały z XXXI Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i XIII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice - Kraków - Wrocław, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane AE, s. 157-168.
56
Tatar J., (1995), Słabe Prawa Wielkich Liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994, s. 78-82.
57
Kosiorowska M., Tatar J., (1995), Badanie własności klasycznych i nieparametrycznych estymatorów gęstości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 455, s. 23-30.
58
Tatar J., (1994), Nowa metoda uogólnienia nierówności Czebyszewa. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 36-43.
59
Tatar J., (1993), Nowa metoda uogólnienia nierówności Czebyszewa, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 3-4, s. 353.
60
Tatar J., (1993), Momenty łączenia dwuwymiarowej zmiennej losowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 120-122.
61
Tatar J., (1993), O pewnej nieasymptotycznej własności nieparametrycznego jądrowego estymatora gęstości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 404, s. 23-31.
62
Tatar J., (1992), Estymacja nieparametryczna z wykorzystaniem informacji apriorycznej w analizie systemów ekonomicznych, Prom. Smaga E., Kraków : , 132, [2] k.
63
Tatar J., (1992), Moments of a random variable in a Hilbert space, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 18 s.
64
Kosiorowska M., Tatar J., (1991), Liniowa transformacja nieparametrycznego estymatora dystrybuanty, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 3, s. 11-20.
65
Smaga E., Tatar J., (1991), O pewnej transformacji nieparametrycznego estymatora dystrybuanty, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 354.
66
Skrzypek J., Tatar J., (1991), Teoriomnogościowa koncepcja modeli dynamiko-systemowych. [W:] Barczak A., Zadora K. (red.), Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 140-151.
67
Tatar J., (1991), Nieparametryczna estymacja regresji z uwzględnieniem informacji wstępnej o zmiennej warunkującej. [W:] Barczak A., Zadora K. (red.), Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 116-127.
68
Kosiorowska M., Kudrys S., Smaga E., Tatar J., (1991), Metody statystyki nieparametrycznej w sterowaniu realnymi procesami gospodarczymi. [W:] Stanisz T. (kierownik tematu), Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych, s. 1-39 [6-43].
69
Tatar J., (1990), Współrzędne ogniw w procesie przebiegu towarowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 77-78.
70
Tatar J., (1990), Nieparametryczna estymacja regresji z uwzględnieniem informacji wstępnej o zmiennej warunkującej, "Przegląd Statystyczny", t. 37, z. 3, s. 228.
71
Tatar J., (1990), Wykorzystanie informacji a priori w konstrukcji nieparametrycznego estymatora gęstości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 327, s. 11-24.
72
Skrzypek J., Tatar J., (1990), Teoriomnogościowa koncepcja modeli Dynamiko-Systemowych (MDS), "Przegląd Statystyczny", t. 37, z. 3, s. 227.
73
Jakubowicz J., Tatar J., (1989), Struktura organizacyjna jako system relacyjny : zależności hierarchiczne, "Prakseologia", nr 1-2, s. 213-225.
74
Tatar J., (1988), Teorio-mnogościowa analiza struktury przebiegu towarowego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 404, s. 169-184.
75
Adamczyk W., Tatar J., (1988), Optymalizacja formy opakowań blaszanych jako czynnik oszczędności materiałów, "Opakowanie", nr 5, s. 20-24.
76
Tatar J., (1985), Uwagi o k-systemie, "Prakseologia", nr 1-2, s. 285-292.
77
Tatar J., (2003), Wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa w analizie portfela inwestycyjnego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 k.
78
Tatar J., (2002), Funkcje charakterystyczne wielowymiarowych wektorów losowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32, [1] k.
79
Tatar J., (2001), Analiza zjawisk i procesów gospodarczych z wykorzystaniem nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43, [1] k.
80
Tatar J., (2000), Nowa charakteryzacja wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48, [3] k.
81
Kosiorowska M., Smaga E., Tatar J., (1993), Estymacja modeli ekonometrycznych metodą nieparametryczną, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29 k.
82
Kosiorowska M., Smaga E., Tatar J., (1992), Programowanie działalności podmiotów gospodarczych w oparciu o nieparametryczne metody statystyczne, Smaga E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 k.
1
@misc{UEK:2168354616,
author = "Jan Tatar",
title = "Minął rok od śmierci Profesora Edwarda Smagi",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (87)",
pages = "80-81",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/80},
}
2
@unpublished{UEK:2168337243,
author = "Anna Biśta",
title = "Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003374},
}
3
@article{UEK:2168329713,
author = "Katarzyna Budny and Jan Tatar",
title = "Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (976)",
pages = "161-182",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0410},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1465/1176},
}
4
@article{UEK:2168320755,
author = "Jan Tatar",
title = "Zbieżność stochastyczna ciągów wektorów losowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (965)",
pages = "107-116",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0965.0507},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1306/990},
}
5
@misc{UEK:2168336097,
author = "Katarzyna Budny and Jan Tatar",
title = "Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Market",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "14-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
6
@inbook{UEK:2168292645,
author = "Jan Tatar",
title = "Metody matematyczne i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych na konferencjach statystyków, ekonometryków i matematyków uczelni ekonomicznych Polski Południowej",
booktitle = "Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych",
pages = "15-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-684-7",
}
7
@article{UEK:2168283133,
author = "Katarzyna Budny and Marta Szklarska and Jan Tatar",
title = "Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "273-288",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,416,Katarzyna_Budny_Marta_Szklarska_Jan_Tatar_Wielowymiarowa_analiza_sytuacji_spoleczno_demograficznej_Polski.html},
}
8
@article{UEK:2168291247,
author = "Jan Tatar and Jerzy Wrona",
title = "Kanonizacja papieża Jana Pawła II",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "38-39",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
9
@article{UEK:2168287121,
author = "Katarzyna Budny and Jan Tatar",
title = "Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "189",
pages = "27-39",
adress = "",
year = "2014",
}
10
@inbook{UEK:2168299113,
author = "Jan Tatar",
title = "Rozwój metod matematycznych i ich zastosowań w badaniach ekonomicznych",
booktitle = "50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej",
pages = "107-139",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2014",
isbn = "978-83-7695-383-0",
}
11
@unpublished{UEK:2168291535,
author = "Katarzyna Budny and Marta Szklarska and Jan Tatar",
title = "Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3",
pages = "35-63",
year = "2013",
}
12
@article{UEK:2168287699,
author = "Jan Tatar",
title = "Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego wykorzystujące funkcję regresji wektorów losowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "923",
pages = "37-45",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0923.03},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/686},
}
13
@book{UEK:2168231078,
title = "Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-573-4",
}
14
@article{UEK:2168256024,
author = "Katarzyna Budny and Jan Tatar",
title = "Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "892",
pages = "19-35",
year = "2012",
}
15
@unpublished{UEK:2168274309,
author = "Katarzyna Budny and Paweł Najman and Marta Szklarska and Jan Tatar",
title = "Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2",
pages = "20-57",
year = "2012",
}
16
@unpublished{UEK:2168265080,
author = "Jan Tatar",
title = "Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1",
pages = "9-17",
year = "2011",
}
17
@misc{UEK:2166530969,
author = "Jan Tatar",
title = "Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego z wykorzystaniem funkcji regresji wektorów losowych",
booktitle = "XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-519-7",
}
18
@unpublished{UEK:2168277461,
author = "Katarzyna Budny and Paweł Najman and Marta Szklarska and Jan Tatar",
title = "Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "7-45",
year = "2010",
}
19
@inbook{UEK:2166210095,
author = "Paweł Najman and Jan Tatar",
title = "Regresja wektorów losowych dla wielowymiarowego rozkładu normalnego",
booktitle = "Badania ekonometryczne w teorii i praktyce",
pages = "220-229",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-609-9",
}
20
@unpublished{UEK:2168277427,
author = "Katarzyna Budny and Fryderyk Falniowski and Paweł Najman and Marta Szklarska and Jan Tatar",
title = "Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2",
pages = "59-132",
year = "2009",
}
21
@article{UEK:2165742078,
author = "Katarzyna Budny and Jan Tatar",
title = "Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 10, no. 3",
pages = "445-456",
year = "2009",
url = {http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/SIT_10_33.pdf},
}
22
@inbook{UEK:51397,
author = "Jan Tatar",
title = "Nowe charakterystyki warunkowych rozkładów wielowymiarowych",
booktitle = "Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej",
pages = "193-203",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-439-3",
}
23
@inbook{UEK:2165901383,
author = "Jan Tatar",
title = "Korelacja wektorów losowych o dowolnych wymiarach",
booktitle = "Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej",
pages = "77-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-393-8",
}
24
@article{UEK:50688,
author = "Jan Tatar",
title = "Rozszerzenie klasy estymatorów jądrowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "780",
pages = "135-147",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161929718},
}
25
@misc{UEK:2166351902,
author = "Jan Tatar",
title = "Nowe charakterystyki warunkowych rozkładów wielowymiarowych",
booktitle = "XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-369-9",
}
26
@article{UEK:50687,
author = "Jan Tatar",
title = "Miary zależności wektorów losowych o różnych wymiarach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "780",
pages = "53-60",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161919125},
}
27
@unpublished{UEK:2165104459,
author = "Katarzyna Budny and Paweł Najman and Jan Tatar",
title = "Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych",
pages = "75-113",
year = "2008",
}
28
@article{UEK:2168274425,
author = "Jan Tatar",
title = "Rozważania o dobru",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (16)",
pages = "4-6",
year = "2007",
}
29
@inbook{UEK:2166034090,
author = "Jan Tatar",
title = "Nowe narzędzia w badaniu wielowymiarowych wektorów losowych",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "69-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
30
@inbook{UEK:2166174419,
author = "Jan Tatar",
title = "Półniezmienniki i momenty w charakteryzacji wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa",
booktitle = "Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza",
pages = "263-269",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-319-3",
}
31
@misc{UEK:2168348264,
author = "Katarzyna Budny and Jan Tatar",
title = "Plurimos annos!",
booktitle = "Kurier AE",
number = "7 (7)",
pages = "13",
year = "2006",
}
32
@inbook{UEK:2168219332,
author = "Stanisław Maciej Kot and Jan Tatar",
title = "Holistyczna koncepcja dobrobytu",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "189-228",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
33
@misc{UEK:2168333683,
author = "Jan Tatar",
title = "Półniezmienniki wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 46/2, lipiec-grudzień 2002",
pages = "106-109",
year = "2004",
}
34
@inbook{UEK:2168219170,
author = "Jan Tatar",
title = "Funkcje charakterystyczne wielowymiarowych wektorów losowych",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "77-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
35
@article{UEK:2168246234,
author = "Jan Tatar",
title = "Prawa wielkich liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "254-260",
adress = "",
year = "2003",
}
36
@misc{UEK:2168353368,
author = "Jan Tatar",
title = "Prawa wielkich liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 4",
pages = "174",
year = "2003",
}
37
@misc{UEK:2168321009,
author = "Jan Tatar",
title = "Propozycja miar zależności wielowymiarowych wektorów losowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/2, lipiec-grudzień 2001",
pages = "85-87",
year = "2003",
}
38
@misc{UEK:2168353316,
author = "Jan Tatar and and ",
title = "Funkcje charakterystyczne wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 2",
pages = "168-169",
year = "2002",
}
39
@article{UEK:2168226701,
author = "Jacek Osiewalski and Jan Tatar",
title = "Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 4",
pages = "31-34",
year = "2002",
}
40
@article{UEK:2168256470,
author = "Jan Tatar",
title = "Nierówność Lapunowa dla wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "549",
pages = "5-10",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12574},
}
41
@article{UEK:2168226699,
author = "Jan Tatar",
title = "Moments of a random variable in a Hilbert space",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 4",
pages = "43-55",
year = "2002",
}
42
@misc{UEK:2168261182,
author = "Jan Tatar",
title = "Momenty absolutne wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 43/2, lipiec-grudzień 1999",
pages = "52-55",
year = "2001",
}
43
@inbook{UEK:2168266706,
author = "Edward Smaga and Jan Tatar",
title = "Nieparametryczny estymator dystrybuanty, uwzględniający wiedzę aprioryczną o niektórych momentach",
booktitle = "Między liczbą a treścią : księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego",
pages = "73-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-041-0",
}
44
@inbook{UEK:2168246490,
author = "Jan Tatar",
title = "Asymetria wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa",
booktitle = "XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)",
pages = "81-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-052-6",
}
45
@article{UEK:2168231510,
author = "Jan Tatar",
title = "Moments of a random variable in a Hilbert space",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 2",
pages = "261-271",
year = "1999",
}
46
@article{UEK:2168231512,
author = "Jacek Osiewalski and Jan Tatar",
title = "Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 2",
pages = "257-260",
year = "1999",
}
47
@misc{UEK:2168353142,
author = "Jan Tatar and and ",
title = "Asymetria wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 4",
pages = "531",
year = "1999",
}
48
@inbook{UEK:2168248932,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Andrzej Sokołowski and Jan Tatar",
title = "Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "124-140",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
49
@inbook{UEK:2168248904,
author = "Barbara Podolec and Jan Tatar",
title = "Teoria kapitału ludzkiego a modele płac",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "13-32",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
50
@misc{UEK:2168353104,
author = "Jacek Osiewalski and Jan Tatar",
title = "Silna wersja uogólnionej nierówności Czebyszewa",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 2",
pages = "289-290",
year = "1998",
}
51
@misc{UEK:2168271258,
author = "Jacek Osiewalski and Jan Tatar",
title = "Proste uogólnienie nierówności Czebyszewa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 40/2, lipiec-grudzień 1996",
pages = "72-73",
year = "1997",
}
52
@article{UEK:2168248384,
author = "Edward Smaga and Jan Tatar",
title = "Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznych estymatorów jądrowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "480",
pages = "17-27",
year = "1997",
}
53
@article{UEK:2168246470,
author = "Jan Tatar",
title = "O niektórych miarach rozproszenia rozkładów prawdopodobieństwa",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 43, z. 3-4",
pages = "267-274",
year = "1996",
}
54
@article{UEK:2168252058,
author = "Jan Tatar",
title = "Nierówność Czebyszewa dla wielowymiarowych zmiennych losowych",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "2",
pages = "105-113",
year = "1996",
}
55
@inbook{UEK:2168254644,
author = "Jan Tatar",
title = "Uogólnione wersje słabych praw wielkich liczb Czebyszewa i Chińczyna",
booktitle = "Ekonometria : materiały z XXXI Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i XIII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice - Kraków - Wrocław",
pages = "157-168",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane AE",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-86434-79-1",
}
56
@misc{UEK:2168242620,
author = "Jan Tatar",
title = "Słabe Prawa Wielkich Liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994",
pages = "78-82",
year = "1995",
}
57
@article{UEK:2168243956,
author = "Maria Kosiorowska and Jan Tatar",
title = "Badanie własności klasycznych i nieparametrycznych estymatorów gęstości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "455",
pages = "23-30",
year = "1995",
}
58
@inbook{UEK:2168269230,
author = "Jan Tatar",
title = "Nowa metoda uogólnienia nierówności Czebyszewa",
booktitle = "XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.)",
pages = "36-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
}
59
@misc{UEK:2168351530,
author = "Jan Tatar",
title = "Nowa metoda uogólnienia nierówności Czebyszewa",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 3-4",
pages = "353",
year = "1993",
}
60
@misc{UEK:2168333425,
author = "Jan Tatar",
title = "Momenty łączenia dwuwymiarowej zmiennej losowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "120-122",
year = "1993",
}
61
@article{UEK:2168244792,
author = "Jan Tatar",
title = "O pewnej nieasymptotycznej własności nieparametrycznego jądrowego estymatora gęstości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "404",
pages = "23-31",
year = "1993",
}
62
@unpublished{UEK:2168251894,
author = "Jan Tatar",
title = "Estymacja nieparametryczna z wykorzystaniem informacji apriorycznej w analizie systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
63
@book{UEK:2168253642,
author = "Jan Tatar",
title = "Moments of a random variable in a Hilbert space",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
issn = "",
}
64
@article{UEK:2168252122,
author = "Maria Kosiorowska and Jan Tatar",
title = "Liniowa transformacja nieparametrycznego estymatora dystrybuanty",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "3",
pages = "11-20",
year = "1991",
}
65
@misc{UEK:2168351384,
author = "Edward Smaga and Jan Tatar",
title = "O pewnej transformacji nieparametrycznego estymatora dystrybuanty",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "354",
year = "1991",
}
66
@inbook{UEK:2168269660,
author = "Jerzy Skrzypek and Jan Tatar",
title = "Teoriomnogościowa koncepcja modeli dynamiko-systemowych",
booktitle = "Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław",
pages = "140-151",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
url = {},
issn = "",
}
67
@inbook{UEK:2168269656,
author = "Jan Tatar",
title = "Nieparametryczna estymacja regresji z uwzględnieniem informacji wstępnej o zmiennej warunkującej",
booktitle = "Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław",
pages = "116-127",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
url = {},
issn = "",
}
68
@unpublished{UEK:2168332029,
author = "Maria Kosiorowska and Sabina Kudrys and Edward Smaga and Jan Tatar",
title = "Metody statystyki nieparametrycznej w sterowaniu realnymi procesami gospodarczymi",
booktitle = "Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych",
pages = "1-39 [6-43]",
year = "1991",
}
69
@misc{UEK:2168275933,
author = "Jan Tatar",
title = "Współrzędne ogniw w procesie przebiegu towarowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988",
pages = "77-78",
year = "1990",
}
70
@misc{UEK:2168351268,
author = "Jan Tatar",
title = "Nieparametryczna estymacja regresji z uwzględnieniem informacji wstępnej o zmiennej warunkującej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 37, z. 3",
pages = "228",
year = "1990",
}
71
@article{UEK:2168254400,
author = "Jan Tatar",
title = "Wykorzystanie informacji a priori w konstrukcji nieparametrycznego estymatora gęstości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "327",
pages = "11-24",
year = "1990",
}
72
@misc{UEK:2168351266,
author = "Jerzy Skrzypek and Jan Tatar",
title = "Teoriomnogościowa koncepcja modeli Dynamiko-Systemowych (MDS)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 37, z. 3",
pages = "227",
year = "1990",
}
73
@article{UEK:2168252382,
author = "Jan Jakubowicz and Jan Tatar",
title = "Struktura organizacyjna jako system relacyjny : zależności hierarchiczne",
journal = "Prakseologia",
number = "1-2",
pages = "213-225",
year = "1989",
}
74
@article{UEK:2168241030,
author = "Jan Tatar",
title = "Teorio-mnogościowa analiza struktury przebiegu towarowego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "404",
pages = "169-184",
adress = "",
year = "1988",
}
75
@article{UEK:2168348006,
author = "Wacław Adamczyk and Jan Tatar",
title = "Optymalizacja formy opakowań blaszanych jako czynnik oszczędności materiałów",
journal = "Opakowanie",
number = "5",
pages = "20-24",
year = "1988",
}
76
@article{UEK:2168348670,
author = "Jan Tatar",
title = "Uwagi o k-systemie",
journal = "Prakseologia",
number = "1-2",
pages = "285-292",
year = "1985",
}
77
@unpublished{UEK:2168318095,
author = "Jan Tatar",
title = "Wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa w analizie portfela inwestycyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
78
@unpublished{UEK:2168285907,
author = "Jan Tatar",
title = "Funkcje charakterystyczne wielowymiarowych wektorów losowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
79
@unpublished{UEK:2168281627,
author = "Jan Tatar",
title = "Analiza zjawisk i procesów gospodarczych z wykorzystaniem nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
80
@unpublished{UEK:2168319975,
author = "Jan Tatar",
title = "Nowa charakteryzacja wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
81
@unpublished{UEK:2168329939,
author = "Maria Kosiorowska and Edward Smaga and Jan Tatar",
title = "Estymacja modeli ekonometrycznych metodą nieparametryczną",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
82
@unpublished{UEK:2168331521,
author = "Maria Kosiorowska and Edward Smaga and Jan Tatar",
title = "Programowanie działalności podmiotów gospodarczych w oparciu o nieparametryczne metody statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID