Publications of the selected author
1

Title:
Factors Affecting the Choice of Incoterms : the Case of Companies Operating in Poland
Source:
International Entrepreneurship Review. - vol. 7, no. 4 (2021) , s. 35-50. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication is co-financed by the subsidy granted to Cracow University of Economics from the Ministry of Education and Science.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168360086
article
2

Title:
International Trade Disputes over Renewable Energy - the Case of the Solar Photovoltaic Sector
Source:
Energies. - vol. 13, iss. 2, art. no. 500 (2020) , s. 1-23. - Tytuł numeru: Political Economy of Energy Policies - Bibliogr.
Research program:
This publication is financed from the funds allocated to the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potentials.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168342603
article
3

Title:
Proces wdrażania decyzji konferencji ministerialnych WTO z Bali i Nairobi w obszarze handlu rolnego - główne problemy
Source:
Globalne zarządzanie gospodarcze : wyzwania dla światowego systemu handlu / red. Anna Wróbel, Karina Jędrzejowska, Marek Rewizorski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020, s. 75-86
ISBN:
978-83-65390-81-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341147
chapter in monograph
4

Title:
Education for Sustainable Development - the Case of Massive Open Online Courses
Source:
Sustainability. - vol. 12, iss. 20, art. no. 8542 (2020) , s. 1-20. - Tytuł numeru: Interdisciplinary Sustainability Curricula in Higher Education : Priorities, Challenges, and Opportunities - Bibliogr.
Research program:
This publication is financed with the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168350588
article
5

Title:
Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych w relacjach handlowych Unii Europejskiej = Geographical Indications in Trade Relations of the European Union
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
251 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 269)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przeznaczonej na naukę przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7252-827-8
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351946
monograph
6

Title:
Ochrona unijnych oznaczeń geograficznych w stosunkach handlowych Unii Europejskiej z Kanadą w świetle umowy CETA = Protection of the EU's Geographical Indications in Trade Relations between the European Union and Canada in the Light of CETA Agreement
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 2 (2019) , s. 39-58. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338467
article
7

Title:
The Role of Commercial Diplomacy in Promoting and Facilitating International Business
Source:
International Entrepreneurship Review. - vol. 5, no. 3 (2019) , s. 129-144. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This article is financed from the funds allocated to the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168341753
article
8

Title:
Kierunek: Gruzja
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 32-33
Access mode:
Nr:
2168344516
varia
9

Title:
Katedra Handlu Zagranicznego nawiązuje współpracę z Shanghai University of International Business and Economics
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (80), s. 28-29
Access mode:
Nr:
2168342619
varia
10

Conference:
9th International Scientific Conference ENTRE 2018 and 5th Academy of International Business Central and Eastern Europe AIB-CEE 2018, Kraków, Polska, od 2018-09-12 do 2018-09-14
Title:
Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective
Source:
International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference / red. Krzysztof WACH, Marek MACIEJEWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 205-216. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 4, nr 3)
Research program:
This paper is financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
ISBN:
978-83-65262-19-6
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168331231
chapter in conference materials
See main document
11

Title:
Katedra Handlu Zagranicznego nawiązała strategiczna współpracę z brytyjskim uniwersytetem w Chinach
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (78), s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168342457
varia
12

Title:
Umiędzynarodowienie Katedry Handlu Zagranicznego UEK to priorytet
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 48-49
Access mode:
Nr:
2168342917
varia
13

Conference:
3rd Biennial International Conference Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET 2018, Split, Chorwacja, od 2018-06-01 do 2018-06-02
Title:
The Role of Commercial Diplomacy in Promoting and Facilitating International Business
Source:
Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET 2018 : Conference Proceedings / red. Bože Plazibat, Silvana Kosanović - Split: University of Split, 2018, s. 107-118. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-953-7220-29-7
Access mode:
Nr:
2168328923
chapter in conference materials
14

Title:
Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 10, cz. 3 (2018) , s. 167-180. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji - Bibliogr.
Research program:
This article is financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331313
article
15

Title:
Kierunki zmian w polskim eksporcie świeżych owoców i warzyw w kontekście embarga na przywóz niektórych produktów rolno-spożywczych do Rosji = Trends in the Polish Exports of Fresh Fruits and Vegetables in the Context of the Embargo on Imports of Certain Agri-food Products to Russia
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018) , s. 81-92. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326133
article
16

Title:
Lifelong learning jako warunek ramowy innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej w świetle metodologii European Innovation Scoreboard = Lifelong Learning as a Framework Condition for Innovation of the Economies of European Union Countries in the Light of the European Innovation Scoreboard Methodology
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 187-196. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330705
article
17

Title:
Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście negocjacji handlowych na forum WTO i Brexitu = Directions of Changes of the Common Agricultural Policy in the Context of Trade Negotiations at the WTO and Brexit
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 109-130. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313899
article
18

Title:
Katedra Handlu Zagranicznego stawia na umiędzynarodowienie
Source:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 46-47
Access mode:
Nr:
2168322293
varia
19

Title:
Możliwości rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Indii w kontekście nowej bilateralnej umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa = Opportunities for Expanding Exports of the Polish Agri-food Products to India in the Context of the New Bilateral Agreement on Cooperation in the Field of Agriculture
Source:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 335-348. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Ten rozdział powstał w ramach projektu nr 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 pt. "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319709
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Szanse i bariery rozwoju polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych na wybrane rynki skandynawskie = Opportunities and Barriers for the Development of Polish Agri-Food Exports to Selected Scandinavian Markets
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 55-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318003
article
21

Title:
Trade-related Issues of the European Union's Regulation and Policy on Genetically Modified Organisms
Source:
Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / red. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017, s. 93-107. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This chapter is a part of research project No. 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 entitled "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro" (International competitiveness from the macro, meso and micro perspectives) financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
ISBN:
978-953-346-044-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168319303
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Znaczenie różnic kulturowych w negocjacjach międzynarodowych na przykładzie polsko-indyjskich relacji w biznesie = The Importance of Cultural Differences in International Negotiations on the Example of Polish-Indian Business Relations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 498 (2017) , s. 102-111. - Tytuł numeru: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328927
article
23

Title:
Szanse i wyzwania rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie = Opportunities and Challenges for Polish Agri-Food Export Development to Selected Asian Markets
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 266 (2016) , s. 109-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308195
article
24

Title:
Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO = Special and Differential Treatment for Developing Countries in the Process of Agricultural Trade Liberalization in the WTO
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 105-116. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307135
article
25

Title:
Środki sanitarne i fitosanitarne jako bariery pozataryfowe we współczesnym handlu międzynarodowym = Sanitary and Phytosanitary Measures as Non-tariff Barriers in Contemporary International Trade
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 71-79. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308567
article
26

Title:
Od Bali do Nairobi - nowy impuls dla wielostronnej liberalizacji handlu rolnego na forum WTO = From Bali to Nairobi : a New Impetus for the Multilateral Liberalisation of Agricultural Trade within the WTO
Source:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/1 (2016) , s. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310385
article
27

Conference:
The International Scientific Conference "Trade Perspectives 2016: Safety, Security, Privacy and Loyalty", Zagrzeb, Chorwacja, od 2016-11-23 do 2016-11-24
Title:
A New Approach To Customer Loyalty Programs in the Era of Digitalization : the Example of the Freebee Loyalty Technology Platform
Source:
Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference = Perspektive trgovine 2016 : sigurnost, privatnost i lojalnost : zbornik međunarodne znanstvene konferencije / red. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, 2016, s. 159-171. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-953-346-035-2
Access mode:
Nr:
2168311491
chapter in conference materials
28

Title:
Towary rolno-spożywcze w wymianie handlowej krajów rozwijających się
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 100-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
Nr:
2168309565
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Znaczenie "Pakietu z Bali" dla procesu liberalizacji handlu w ramach Rundy Doha WTO
Source:
Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 41-55 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-719-9
Nr:
2168295469
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2015
Physical description:
307 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7930-848-4
Nr:
2168295435
See related chapters
31

Title:
Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego = Geographical Indications for Agri-food Products as an Contentious Issue in the Negotiations of the Transatlantic Partnership in Trade and Investment
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 1 (2015) , s. 39-51. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294873
article
32

Title:
Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne jako szansa rozwoju eksportu polskich towarów = Transatlantic Trade and Investment Partnership as a Development Opportunity for the Exports of Polish Goods
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 406 (2015) , s. 28-42. - Tytuł numeru: Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168302699
article
33

Title:
Wielostronna liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi i jej skutki dla Polski
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ - Warszawa: Difin, 2015, s. 80-111 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
Nr:
2168295449
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Bezpieczeństwo żywnościowe a polityka handlowa krajów rozwijających się = Food Security and Trade Policies of Developing Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (946) (2015) , s. 93-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305757
article
35

Title:
Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum wielostronnym WTO i jej skutki dla Polski
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 65-94 - Bibliogr.
Signature:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301833
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Spory handlowe między krajami członkowskimi WTO w dobie globalnego kryzysu
Source:
Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa / red. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2014, s. 141-162 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 91)
ISBN:
978-83-63638-11-5
Nr:
2168295755
chapter in monograph
See main document
37

Title:
European Union Agri-food Quality Schemes for the Protection and Promotiono Geographical Indications and Traditional Specialities : an Economic Perspective
Source:
Folia Horticulturae. - 26/1 (2014) , s. 3-17. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168294865
article
38

Title:
Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 179-206 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283079
chapter in monograph
See main document
39

Conference:
Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, Wrocław, Polska, od 2014-05-12 do 2014-05-13
Title:
Przyczyny wzrostu światowych cen produktów rolno-spożywczych w pierwszej dekadzie XXI wieku = Reasons for the Increase in World Prices of Agri-food Products in the First Decade of the XXI Century
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 1 (2014) , s. 239-250. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294887
article
40

Title:
Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji = Agricultural Issues in the Negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership
Source:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014) , s. 285-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288607
article
41

Title:
Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 152-177
Signature:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289121
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych = Conditions and Development Factors of Polish Agri-Food Exports
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 217-233. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266560
article
43

Title:
Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego
Source:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 154-182 - Bibliogr.
Research program:
Książka zrealizowana w ramach Badań Statutowych UEK Kraków - temat 42/KHZ/1/2012/S/042
ISBN:
978-83-7641-857-5
Nr:
2168258092
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Restrykcje sanitarne i fitosanitarne jako przedmiot sporów handlowych na forum WTO
Source:
Trendy rozwojowe w gospodarce światowej / red. Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013, s. 189-198 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-750-4
Nr:
2168267520
chapter in monograph
45

Title:
Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum Rundy Doha WTO - stan i perspektywy negocjacji = Liberalisation of International Trade in Agricultural Products within the Doha Round of WTO - Current Status and Perspectives on Negotiations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 888 (2012) , s. 45-60. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257910
article
46

Title:
Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu
Source:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / red. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.PL, 2012, s. 219-252 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-459-4
Nr:
2168238162
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach globalnego kryzysu i jego implikacje = Protectionism in Agricultural Trade in Times of the Global Crisis and Its Implications
Source:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012) , s. 786-802. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1] - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168264654
article
48

Title:
Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego
Source:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 143-172 - Bibliogr.
Signature:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266934
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 175-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222406
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu
Source:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 211-248 - Bibliogr.
Signature:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260116
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Conference:
XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego: implikacje dla Polski", Kraków, Polska, od 2011-11-07 do 2011-11-07
Title:
Specjalne środki ochronne w handlu produktami rolnymi jako kwestia sporna w negocjacjach multilateralnych na forum Rundy Doha WTO
Source:
Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego / red. Stanisław WYDYMUS i Marek MACIEJEWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 129-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-41-9
Nr:
2168230310
chapter in conference materials
See main document
52

Title:
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i handel zagraniczny jako czynniki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 37-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166536927
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi = Poland's Competitive Position in the Foreign Trade of Agricultural and Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 845 (2010) , s. 101-120. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53267
article
54

Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2010, s. 107-131 - Bibliogr.
Research program:
74/KHZ/1/2010/S/572
Signature:
NP-804/Magazyn
Nr:
2168318647
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Uwarunkowania polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Conditions of Poland's Post-EU Accession Export of Agricultural and Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 837 (2010) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53201
article
56

Title:
Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym
Source:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2009, s. 161-186 - Bibliogr.
Signature:
NP-1322/Magazyn
Nr:
2168215743
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym
Source:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 93-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-7-0
Nr:
2165615170
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Subsydiowanie rolnictwa jako przedmiot wielostronnych uregulowań i kontrowersji na forum GATT/WTO = The Subsidisation of Agriculture as the Subject of Multilateral Regulations and Controversies at the GATT/WTO Forum
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 794 (2009) , s. 63-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50049
article
59

Title:
Refundacje wywozowe jako forma bezpośrednich subsydiów eksportowych w Unii Europejskiej i ich stosowanie w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych = Export Refunds as a Form of Direct Export Subsidy in the European Union and their Application in the Export of Polish Agricultural and Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 777 (2008) , s. 93-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50465
article
60

Conference:
XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Konkurencyjność w handlu międzynarodowym", Kraków, Polska, od 2008-10-20 do 2008-10-20
Title:
Przebieg i główne kwestie sporne wielostronnych negocjacji handlowych w obszarze rolnictwa na forum Rundy Doha WTO
Source:
Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania / red. Krzysztof Kaszuba, Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 151-165 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-1-8
Nr:
2165706899
chapter in conference materials
See main document
61

Title:
Analiza konkurencyjności wynikowej Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi
Source:
Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2008, s. 175-193 - Bibliogr.
Signature:
NP-1213/Magazyn
Nr:
2165075727
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Title:
Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym = The Role of Multinational Corporations in the Transformation of the Global Economy and International Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 751 (2007) , s. 45-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50804
article
63

Title:
Uwarunkowania zmian wielkości i struktury polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji do Unii Europejskiej
Source:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2007, s. 82-98 - Bibliogr.
Signature:
NP-1160/Magazyn
Nr:
2168282619
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Bezpośrednie subsydiowanie eksportu rolnego w Unii Europejskiej - konsekwencje dla Polski
Source:
Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 121-138 - Bibliogr.
Research program:
32/KHZ/1/2005/S/224
Signature:
NP-1045/Magazyn
Nr:
2168317983
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Title:
Zmiany w wymianie handlowej Polski z Unią Europejską i CEFTA w okresie przedakcesyjnym = Changes in Poland's Trade with the European Union and CEFTA during the Pre-accession Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 723 (2006) , s. 59-72. - Summ.
Access mode:
Nr:
52696
article
66

Title:
Zasady i formy wspierania polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego i integracji z Unią Europejską
Source:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 130-143 - Bibliogr.
Research program:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Signature:
NP-1117/Magazyn
Nr:
2168326823
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Wpływ różnic kulturowych na działalność marketingową przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 193-207. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048641
chapter in monograph
See main document
68

Author:
Title:
Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik
Source:
Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 301-325
Series:
(Publikacje Biznesowe)
ISBN:
83-89355-15-9
Nr:
2168269174
chapter in monograph
69

Title:
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych = The European Union's Common Agricultural Policy in the Light of New Internal and External Challenges
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 662 (2004) , s. 5-15. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220238
article
70

Title:
Mechanizm rozstrzygania sporów WTO na przykładzie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską wokół stosowania hormonów w produkcji zwierzęcej = The WTO Conflict Resolution Mechanism Based on the Example of the United States and the European Union Conflict on the Use of Hormones in Animal Production
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 639 (2004) , s. 53-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219492
article
71

Title:
Struktura geograficzna i towarowa wymiany handlowej Polski z UE i CEFTA
Source:
Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 / kier. Stanisław WYDYMUS2003, s. 42-61
Signature:
NP-905/1/Magazyn
Nr:
2168266508
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Title:
Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO
Source:
Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS2002, s. 19-27
Signature:
NP-822/Magazyn
Nr:
2168265482
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Title:
Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 208-216
ISBN:
83-88397-05-1
Nr:
2168225942
chapter in conference materials
See main document
74

Title:
Możliwości rozwoju światowego handlu w świetle oceny funkcjonowania wielostronnego systemu handlowego GATT/WTO = Potential for the Development of World Trade Based on an Evaluation of the GATT/WTO Multilateral Trade System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 601 (2002) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230836
article
75

Title:
Obszary sporne w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską = Areas of Dispute in Trade Relations Between the USA and the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 575 (2002) , s. 19-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225418
article
76

Title:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i jej determinanty = The International Competitiveness of a National Economy and Its Determinants
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 556 (2001) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168233686
article
77

Title:
Negocjacje dotyczące liberalizacji handlu artykułami rolnymi między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską na forum Rundy Urugwajskiej i WTO
Source:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 257-266
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168228784
chapter in conference materials
See main document
78

Author:
Agnieszka Hajdukiewicz , Agnieszka Nietresta
Title:
Lanch Pad to Career in Bussines
Source:
Eksperyment2000. - nr 4, s. 9
Nr:
2168357844
voice in discussion / interview
79

Author:
Agnieszka Hajdukiewicz , Agnieszka Nietresta
Title:
Wrota do kariery
Source:
Eksperyment2000. - nr 5, s. 6
Nr:
2168272404
voice in discussion / interview
80

Title:
WTO - mity i rzeczywistość
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 328-336 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238514
chapter in conference materials
See main document
81

Title:
Deficyt handlowy a konkurencyjność międzynarodowa Stanów Zjednoczonych = Foreign Trade Deficit and the Competitiveness of the U.S.A
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 528 (1999) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259578
article
82

Title:
Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
215 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/549
Nr:
2168311349
doctoral dissertation
83

Title:
Konflikty w handlu artykułami rolnymi miedzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską
Source:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 207-221 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241884
chapter in conference materials
See main document
84

Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Title:
Scenariusze rozwoju stosunków handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 110-118
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238668
chapter in conference materials
See main document
85

Conference:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Kraków, Polska, od 1997-11-17 do 1997-11-18
Title:
Ewolucja polityki handlowej Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej
Source:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1997, s. 119-129
Nr:
2168238234
chapter in conference materials
See main document
86

Title:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zmian w polskim prawie celnym = External and Internal Conditioning of Changes in Polish Customs Law
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 501 (1997) , s. 67-73. - Summ.
Nr:
2168251206
article
87

Title:
WTO a stosunki handlowe USA - Unia Europejska
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996, s. 231-238
Nr:
2168252968
chapter in conference materials
See main document
88

Title:
Od GATT do Światowej Organizacji Handlu - ocena wyników Rundy Urugwajskiej
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1994, s. 97-103
Nr:
2168252904
chapter in conference materials
See main document
89

Conference:
II konferencja naukowa: Handel Wschód-Zachód, Kraków, Polska, od 1993-10-18 do 1993-10-21
Title:
Kierunki zmian w polskiej polityce celnej
Source:
Handel Wschód-Zachód : materiały II konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Cracow Expo Center w dniach 18-21 października 1993 r. / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1993, s. 65-69
Nr:
2168253422
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
105 s.: il.; 30 cm.
Research program:
31/KHZ/1/2004/S/141
Signature:
NP-1003/Magazyn
Nr:
2163754136
unpublished scientific work
1
Factors Affecting the Choice of Incoterms : the Case of Companies Operating in Poland / Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Bożena PERA // International Entrepreneurship Review. - vol. 7, no. 4 (2021), s. 35-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/2061/2144
2
International Trade Disputes over Renewable Energy - the Case of the Solar Photovoltaic Sector / Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Bożena PERA // Energies. - vol. 13, iss. 2 (2020), s. 1-23. - Summ.. - Tytuł numeru: Political Economy of Energy Policies. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/2/500/htm. - ISSN 1996-1073
3
Proces wdrażania decyzji konferencji ministerialnych WTO z Bali i Nairobi w obszarze handlu rolnego - główne problemy / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Globalne zarządzanie gospodarcze : wyzwania dla światowego systemu handlu / red. nauk. Anna Wróbel, Karina Jędrzejowska, Marek Rewizorski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - S. 75-86. - ISBN 978-83-65390-81-3
4
Education for Sustainable Development - the Case of Massive Open Online Courses / Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Bożena PERA // Sustainability. - vol. 12, iss. 20 (2020), s. 1-20. - Summ.. - Tytuł numeru: Interdisciplinary Sustainability Curricula in Higher Education : Priorities, Challenges, and Opportunities. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8542. - ISSN 2071-1050
5
Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych w relacjach handlowych Unii Europejskiej = Geographical Indications in Trade Relations of the European Union / Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 251 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 269. - ISBN 978-83-7252-827-8
6
Ochrona unijnych oznaczeń geograficznych w stosunkach handlowych Unii Europejskiej z Kanadą w świetle umowy CETA = Protection of the EU's Geographical Indications in Trade Relations between the European Union and Canada in the Light of CETA Agreement / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 2 (2019), s. 39-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-hajdukiewicz.pdf. - ISSN 1733-2680
7
The Role of Commercial Diplomacy in Promoting and Facilitating International Business / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 3 (2019), s. 129-144. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1959/pdf_1
8
Kierunek: Gruzja / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019), s. 32-33. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/32. - ISSN 1689-7757
9
Katedra Handlu Zagranicznego nawiązuje współpracę z Shanghai University of International Business and Economics / Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Krystian BIGOS // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 28-29. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/28. - ISSN 1689-7757
10
Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference / ed. Krzysztof WACH, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 4, nr 3). - S. 205-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-19-6. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1772/pdf
11
Katedra Handlu Zagranicznego nawiązała strategiczna współpracę z brytyjskim uniwersytetem w Chinach / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Kurier UEK. - nr 3 (78) (2018), s. 22-23. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/22. - ISSN 1689-7757
12
Umiędzynarodowienie Katedry Handlu Zagranicznego UEK to priorytet / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Kurier UEK / [red. Paweł KOZAKIEWICZ, Ewelina Zasadzień]. - nr 2 (77) (2018), s. 48-49. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/48. - ISSN 1689-7757
13
The Role of Commercial Diplomacy in Promoting and Facilitating International Business / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET 2018 : Conference Proceedings [on-line] / ed. Bože Plazibat, Silvana Kosanović. - Split: University of Split, 2018. - S. 107-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-7220-29-7. - Pełny tekst: http://ciet.oss.unist.hr/sites/default/files/pictures/CIET%202018%20Conference%20Proceedings.pdf
14
Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Michał Chmielecki, Krzysztof WACH. - t. 19, z. 10, cz. 3 (2018), s. 167-180. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf. - ISSN 1733-2486
15
Kierunki zmian w polskim eksporcie świeżych owoców i warzyw w kontekście embarga na przywóz niektórych produktów rolno-spożywczych do Rosji = Trends in the Polish Exports of Fresh Fruits and Vegetables in the Context of the Embargo on Imports of Certain Agri-food Products to Russia / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018), s. 81-92. - Summ.. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf. - ISSN 1733-2486
16
Lifelong learning jako warunek ramowy innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej w świetle metodologii European Innovation Scoreboard = Lifelong Learning as a Framework Condition for Innovation of the Economies of European Union Countries in the Light of the European Innovation Scoreboard Methodology / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 43 (2018), s. 187-196. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1536/1575. - ISSN 1643-9171
17
Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście negocjacji handlowych na forum WTO i Brexitu = Directions of Changes of the Common Agricultural Policy in the Context of Trade Negotiations at the WTO and Brexit / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017), s. 109-130. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/897/1059. - ISSN 2082-5897
18
Katedra Handlu Zagranicznego stawia na umiędzynarodowienie / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017), s. 46-47. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
19
Możliwości rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Indii w kontekście nowej bilateralnej umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa = Opportunities for Expanding Exports of the Polish Agri-food Products to India in the Context of the New Bilateral Agreement on Cooperation in the Field of Agriculture / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 335-348. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
20
Szanse i bariery rozwoju polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych na wybrane rynki skandynawskie = Opportunities and Barriers for the Development of Polish Agri-Food Exports to Selected Scandinavian Markets / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017), s. 55-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/304448/edition/287632/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
21
Trade-related Issues of the European Union's Regulation and Policy on Genetically Modified Organisms / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / eds. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević. - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017. - S. 93-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-044-4. - Pełny tekst: https://bib.irb.hr/datoteka/887972.Growth_Competitiveness_and_International_Trade_from_the_European_Perspective_2017_-_Book.pdf
22
Znaczenie różnic kulturowych w negocjacjach międzynarodowych na przykładzie polsko-indyjskich relacji w biznesie = The Importance of Cultural Differences in International Negotiations on the Example of Polish-Indian Business Relations / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 498 (2017), s. 102-111. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/81710/edition/50626/content?ref=desc. - ISSN 1899-3192
23
Szanse i wyzwania rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie = Opportunities and Challenges for Polish Agri-Food Export Development to Selected Asian Markets / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 266 (2016), s. 109-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_266/09.pdf. - ISSN 2083-8611
24
Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO = Special and Differential Treatment for Developing Countries in the Process of Agricultural Trade Liberalization in the WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016), s. 105-116. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-105.pdf. - ISSN 2450-7741
25
Środki sanitarne i fitosanitarne jako bariery pozataryfowe we współczesnym handlu międzynarodowym = Sanitary and Phytosanitary Measures as Non-tariff Barriers in Contemporary International Trade / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016), s. 71-79. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,695,Agnieszka_Hajdukiewicz_Srodki_sanitarne_i_fitosanitarne_jako_bariery_pozataryfowe_we_wspolczesnym_handlu_miedzynarodowym.html. - ISSN 2081-2345
26
Od Bali do Nairobi - nowy impuls dla wielostronnej liberalizacji handlu rolnego na forum WTO = From Bali to Nairobi : a New Impetus for the Multilateral Liberalisation of Agricultural Trade within the WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/1 (2016), s. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2046. - ISSN 2300-6102
27
A New Approach To Customer Loyalty Programs in the Era of Digitalization : the Example of the Freebee Loyalty Technology Platform / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference [on-line] = Perspektive trgovine 2016 : sigurnost, privatnost i lojalnost : zbornik međunarodne znanstvene konferencije / ed. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, 2016. - S. 159-171. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-035-2. - Pełny tekst: http://web.efzg.hr/dok//trg/trade%20perspectives%202016/Trade%20Perspectives%202016_proceedings.pdf
28
Towary rolno-spożywcze w wymianie handlowej krajów rozwijających się / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 100-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-294-5
29
Znaczenie "Pakietu z Bali" dla procesu liberalizacji handlu w ramach Rundy Doha WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 41-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-719-9
30
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015. - 307 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7930-848-4
31
Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego = Geographical Indications for Agri-food Products as an Contentious Issue in the Negotiations of the Transatlantic Partnership in Trade and Investment / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 1 (2015), s. 39-51. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-39.pdf. - ISSN 2080-4881
32
Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne jako szansa rozwoju eksportu polskich towarów = Transatlantic Trade and Investment Partnership as a Development Opportunity for the Exports of Polish Goods / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 406 (2015), s. 28-42. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/31437/Hajdukiewicz_Transatlantyckie_Partnerstwo_Handlowo_Inwestycyjne_Jako_Szansa_Rozwoju_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
33
Wielostronna liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi i jej skutki dla Polski / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015. - S. 80-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-848-4
34
Bezpieczeństwo żywnościowe a polityka handlowa krajów rozwijających się = Food Security and Trade Policies of Developing Countries / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (946) (2015), s. 93-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/973/728. - ISSN 1898-6447
35
Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum wielostronnym WTO i jej skutki dla Polski / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. - (2014), s. 65-94. - Bibliogr.
36
Spory handlowe między krajami członkowskimi WTO w dobie globalnego kryzysu / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2014. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 91). - S. 141-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-11-5
37
European Union Agri-food Quality Schemes for the Protection and Promotiono Geographical Indications and Traditional Specialities : an Economic Perspective / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Folia Horticulturae. - 26/1 (2014), s. 3-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/fhort.2014.26.issue-1/fhort-2014-0001/fhort-2014-0001.xml. - ISSN 0867-1761
38
Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 179-206. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-350-2
39
Przyczyny wzrostu światowych cen produktów rolno-spożywczych w pierwszej dekadzie XXI wieku = Reasons for the Increase in World Prices of Agri-food Products in the First Decade of the XXI Century / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 1 (2014), s. 239-250. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
40
Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji = Agricultural Issues in the Negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014), s. 285-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1401. - ISSN 2300-6102
41
Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2013), s. 152-177
42
Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych = Conditions and Development Factors of Polish Agri-Food Exports / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 756). - nr 57 (2013), s. 217-233. - Summ.. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-217.pdf. - ISSN 1733-2842
43
Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 154-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-857-5
44
Restrykcje sanitarne i fitosanitarne jako przedmiot sporów handlowych na forum WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Trendy rozwojowe w gospodarce światowej / red. nauk. Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013. - S. 189-198. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-750-4
45
Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum Rundy Doha WTO - stan i perspektywy negocjacji = Liberalisation of International Trade in Agricultural Products within the Doha Round of WTO - Current Status and Perspectives on Negotiations / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012), s. 45-60. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
46
Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa: CeDeWu.PL, 2012. - S. 219-252. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-459-4
47
Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach globalnego kryzysu i jego implikacje = Protectionism in Agricultural Trade in Times of the Global Crisis and Its Implications / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012), s. 786-802. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=952. - ISSN 2300-6153
48
Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2012), s. 143-172. - Bibliogr.
49
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012. - S. 175-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-205-7
50
Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2011), s. 211-248. - Bibliogr.
51
Specjalne środki ochronne w handlu produktami rolnymi jako kwestia sporna w negocjacjach multilateralnych na forum Rundy Doha WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS i Marek MACIEJEWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 129-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-41-9
52
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i handel zagraniczny jako czynniki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 37-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
53
Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi = Poland's Competitive Position in the Foreign Trade of Agricultural and Food Products / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 101-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170942703. - ISSN 1898-6447
54
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2010), s. 107-131. - Bibliogr.
55
Uwarunkowania polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Conditions of Poland's Post-EU Accession Export of Agricultural and Food Products / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010), s. 41-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170651889. - ISSN 1898-6447
56
Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2009), s. 161-186. - Bibliogr.
57
Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 93-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-7-0
58
Subsydiowanie rolnictwa jako przedmiot wielostronnych uregulowań i kontrowersji na forum GATT/WTO = The Subsidisation of Agriculture as the Subject of Multilateral Regulations and Controversies at the GATT/WTO Forum / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009), s. 63-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163398109. - ISSN 1898-6447
59
Refundacje wywozowe jako forma bezpośrednich subsydiów eksportowych w Unii Europejskiej i ich stosowanie w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych = Export Refunds as a Form of Direct Export Subsidy in the European Union and their Application in the Export of Polish Agricultural and Food Products / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008), s. 93-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/159855860. - ISSN 1898-6447
60
Przebieg i główne kwestie sporne wielostronnych negocjacji handlowych w obszarze rolnictwa na forum Rundy Doha WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 151-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-1-8
61
Analiza konkurencyjności wynikowej Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2008), s. 175-193. - Bibliogr.
62
Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym = The Role of Multinational Corporations in the Transformation of the Global Economy and International Trade / Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007), s. 45-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150. - ISSN 0208-7944
63
Uwarunkowania zmian wielkości i struktury polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji do Unii Europejskiej / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2007), s. 82-98. - Bibliogr.
64
Bezpośrednie subsydiowanie eksportu rolnego w Unii Europejskiej - konsekwencje dla Polski / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 121-138. - Bibliogr.
65
Zmiany w wymianie handlowej Polski z Unią Europejską i CEFTA w okresie przedakcesyjnym = Changes in Poland's Trade with the European Union and CEFTA during the Pre-accession Period / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 723 (2006), s. 59-72. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/128203399. - ISSN 0208-7944
66
Zasady i formy wspierania polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego i integracji z Unią Europejską / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 130-143. - Bibliogr.
67
Wpływ różnic kulturowych na działalność marketingową przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 193-207. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
68
Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik / Bjärn Bjerke, Czesław MESJASZ, Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Publikacje Biznesowe). - S. 301-325. - ISBN 83-89355-15-9
69
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych = The European Union's Common Agricultural Policy in the Light of New Internal and External Challenges / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 662 (2004), s. 5-15. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/73506428. - ISSN 0208-7944
70
Mechanizm rozstrzygania sporów WTO na przykładzie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską wokół stosowania hormonów w produkcji zwierzęcej = The WTO Conflict Resolution Mechanism Based on the Example of the United States and the European Union Conflict on the Use of Hormones in Animal Production / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 639 (2004), s. 53-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/59655646. - ISSN 0208-7944
71
Struktura geograficzna i towarowa wymiany handlowej Polski z UE i CEFTA / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2003), s. 42-61
72
Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2002), s. 19-27
73
Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. - S. 208-216. - ISBN 83-88397-05-1
74
Możliwości rozwoju światowego handlu w świetle oceny funkcjonowania wielostronnego systemu handlowego GATT/WTO = Potential for the Development of World Trade Based on an Evaluation of the GATT/WTO Multilateral Trade System / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 601 (2002), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13630. - ISSN 0208-7944
75
Obszary sporne w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską = Areas of Dispute in Trade Relations Between the USA and the European Union / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 575 (2002), s. 19-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11611. - ISSN 0208-7944
76
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i jej determinanty = The International Competitiveness of a National Economy and Its Determinants / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 556 (2001), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11565. - ISSN 0208-7944
77
Negocjacje dotyczące liberalizacji handlu artykułami rolnymi między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską na forum Rundy Urugwajskiej i WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 257-266. - ISBN 83-88397-05-0
78
Lanch Pad to Career in Bussines / Agnieszka HAJDUKIEWICZ ; interview by Agnieszka Nietresta // Eksperyment. - nr 4 (2000), s. 9. - ISSN 1509-5975
79
Wrota do kariery / Agnieszka HAJDUKIEWICZ ; rozm. Agnieszka Nietresta // Eksperyment. - nr 5 (2000), s. 6. - ISSN 1509-5975
80
WTO - mity i rzeczywistość / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 328-336. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
81
Deficyt handlowy a konkurencyjność międzynarodowa Stanów Zjednoczonych = Foreign Trade Deficit and the Competitiveness of the U.S.A / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 528 (1999), s. 13-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
82
Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską / Agnieszka HAJDUKIEWICZ ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 1999. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
83
Konflikty w handlu artykułami rolnymi miedzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 207-221. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-5-4
84
Scenariusze rozwoju stosunków handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998. - S. 110-118. - ISBN 83-910502-0-3
85
Ewolucja polityki handlowej Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1997. - S. 119-129
86
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zmian w polskim prawie celnym = External and Internal Conditioning of Changes in Polish Customs Law / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 501 (1997), s. 67-73. - Summ. - ISSN 0208-7944
87
WTO a stosunki handlowe USA - Unia Europejska / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996. - S. 231-238
88
Od GATT do Światowej Organizacji Handlu - ocena wyników Rundy Urugwajskiej / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1994. - S. 97-103
89
Kierunki zmian w polskiej polityce celnej / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel Wschód-Zachód : materiały II konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Cracow Expo Center w dniach 18-21 października 1993 r. / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1993. - S. 65-69
90
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS ; zespół badawczy w składzie: Małgorzata CZERMIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Krzysztof KOSIEC, Marek MACIEJEWSKI, Adam MICHALIK, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm
1
Hajdukiewicz A., Pera B., (2021), Factors Affecting the Choice of Incoterms : the Case of Companies Operating in Poland, "International Entrepreneurship Review", vol. 7, no. 4, s. 35-50; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/2061/2144
2
Hajdukiewicz A., Pera B., (2020), International Trade Disputes over Renewable Energy - the Case of the Solar Photovoltaic Sector, "Energies", vol. 13, iss. 2, s. 1-23; https://www.mdpi.com/1996-1073/13/2/500/htm
3
Hajdukiewicz A., (2020), Proces wdrażania decyzji konferencji ministerialnych WTO z Bali i Nairobi w obszarze handlu rolnego - główne problemy. [W:] Wróbel A., Jędrzejowska K., Rewizorski M. (red.), Globalne zarządzanie gospodarcze : wyzwania dla światowego systemu handlu, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 75-86.
4
Hajdukiewicz A., Pera B., (2020), Education for Sustainable Development - the Case of Massive Open Online Courses, "Sustainability", vol. 12, iss. 20, s. 1-20; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8542
5
Hajdukiewicz A., (2020), Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych w relacjach handlowych Unii Europejskiej, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 269), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 251 s.
6
Hajdukiewicz A., (2019), Ochrona unijnych oznaczeń geograficznych w stosunkach handlowych Unii Europejskiej z Kanadą w świetle umowy CETA, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 2, s. 39-58; https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-hajdukiewicz.pdf
7
Hajdukiewicz A., (2019), The Role of Commercial Diplomacy in Promoting and Facilitating International Business, "International Entrepreneurship Review", vol. 5, no. 3, s. 129-144; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1959/pdf_1
8
Hajdukiewicz A., (2019), Kierunek: Gruzja, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 32-33; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/32
9
Hajdukiewicz A., Bigos K., (2019), Katedra Handlu Zagranicznego nawiązuje współpracę z Shanghai University of International Business and Economics, "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 28-29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/28
10
Hajdukiewicz A., (2018), Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective. [W:] WACH K., MACIEJEWSKI M. (red.), International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 4, nr 3), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 205-216.
11
Hajdukiewicz A., (2018), Katedra Handlu Zagranicznego nawiązała strategiczna współpracę z brytyjskim uniwersytetem w Chinach, "Kurier UEK", nr 3 (78), s. 22-23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/22
12
Hajdukiewicz A., (2018), Umiędzynarodowienie Katedry Handlu Zagranicznego UEK to priorytet, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 48-49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/48
13
Hajdukiewicz A., (2018), The Role of Commercial Diplomacy in Promoting and Facilitating International Business. [W:] Plazibat B., Kosanović S. (red.), Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET 2018 : Conference Proceedings [on-line], Split : University of Split, s. 107-118.
14
Hajdukiewicz A., (2018), Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 10, cz. 3, s. 167-180; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf
15
Hajdukiewicz A., (2018), Kierunki zmian w polskim eksporcie świeżych owoców i warzyw w kontekście embarga na przywóz niektórych produktów rolno-spożywczych do Rosji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 2, s. 81-92; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf
16
Hajdukiewicz A., (2018), Lifelong learning jako warunek ramowy innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej w świetle metodologii European Innovation Scoreboard, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 43, s. 187-196; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1536/1575
17
Hajdukiewicz A., (2017), Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście negocjacji handlowych na forum WTO i Brexitu, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 22, s. 109-130; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/897/1059
18
Hajdukiewicz A., (2017), Katedra Handlu Zagranicznego stawia na umiędzynarodowienie, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
19
Hajdukiewicz A., (2017), Możliwości rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Indii w kontekście nowej bilateralnej umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa. [W:] MACIEJEWSKI M., WACH K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 335-348.
20
Hajdukiewicz A., (2017), Szanse i bariery rozwoju polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych na wybrane rynki skandynawskie, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 55-69; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/304448/edition/287632/content?ref=desc
21
Hajdukiewicz A., (2017), Trade-related Issues of the European Union's Regulation and Policy on Genetically Modified Organisms. [W:] Lazibat T., Wach K., Knežević B. (red.), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 93-107.
22
Hajdukiewicz A., (2017), Znaczenie różnic kulturowych w negocjacjach międzynarodowych na przykładzie polsko-indyjskich relacji w biznesie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 498, s. 102-111; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/81710/edition/50626/content?ref=desc
23
Hajdukiewicz A., (2016), Szanse i wyzwania rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 266, s. 109-120; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_266/09.pdf
24
Hajdukiewicz A., (2016), Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3 (81), s. 105-116; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-105.pdf
25
Hajdukiewicz A., (2016), Środki sanitarne i fitosanitarne jako bariery pozataryfowe we współczesnym handlu międzynarodowym, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 1, s. 71-79; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,695,Agnieszka_Hajdukiewicz_Srodki_sanitarne_i_fitosanitarne_jako_bariery_pozataryfowe_we_wspolczesnym_handlu_miedzynarodowym.html
26
Hajdukiewicz A., (2016), Od Bali do Nairobi - nowy impuls dla wielostronnej liberalizacji handlu rolnego na forum WTO, "International Business and Global Economy", nr 35/1, s. 209-221; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2046
27
Hajdukiewicz A., (2016), A New Approach To Customer Loyalty Programs in the Era of Digitalization : the Example of the Freebee Loyalty Technology Platform. [W:] Knego N., Renko S., Knežević B. (red.), Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference [on-line], Zagreb : Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, s. 159-171.
28
Hajdukiewicz A., (2016), Towary rolno-spożywcze w wymianie handlowej krajów rozwijających się. [W:] Pera B., Wydymus S. (red.), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Warszawa : Difin SA, s. 100-123.
29
Hajdukiewicz A., (2015), Znaczenie "Pakietu z Bali" dla procesu liberalizacji handlu w ramach Rundy Doha WTO. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, Warszawa : CeDeWu, s. 41-55.
30
Wydymus S., Hajdukiewicz A. (red.), (2015), Liberalizacja handlu a protekcjonizm: korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Warszawa : Difin, 307 s.
31
Hajdukiewicz A., (2015), Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 1, s. 39-51; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-39.pdf
32
Hajdukiewicz A., (2015), Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne jako szansa rozwoju eksportu polskich towarów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 406, s. 28-42; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/31437/Hajdukiewicz_Transatlantyckie_Partnerstwo_Handlowo_Inwestycyjne_Jako_Szansa_Rozwoju_2015.pdf
33
Hajdukiewicz A., (2015), Wielostronna liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi i jej skutki dla Polski. [W:] Wydymus S., Hajdukiewicz A. (red.), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Warszawa : Difin, s. 80-111.
34
Hajdukiewicz A., (2015), Bezpieczeństwo żywnościowe a polityka handlowa krajów rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (946), s. 93-111; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/973/728
35
Hajdukiewicz A., (2014), Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum wielostronnym WTO i jej skutki dla Polski. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, s. 65-94.
36
Hajdukiewicz A., (2014), Spory handlowe między krajami członkowskimi WTO w dobie globalnego kryzysu. [W:] Kawa P. (red.), Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 141-162.
37
Hajdukiewicz A., (2014), European Union Agri-food Quality Schemes for the Protection and Promotiono Geographical Indications and Traditional Specialities : an Economic Perspective, "Folia Horticulturae", 26/1, s. 3-17; https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/fhort.2014.26.issue-1/fhort-2014-0001/fhort-2014-0001.xml
38
Hajdukiewicz A., (2014), Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 179-206.
39
Hajdukiewicz A., (2014), Przyczyny wzrostu światowych cen produktów rolno-spożywczych w pierwszej dekadzie XXI wieku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 369, t. 1, s. 239-250.
40
Hajdukiewicz A., (2014), Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, "International Business and Global Economy", nr 33, s. 285-296; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1401
41
Hajdukiewicz A., (2013), Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, s. 152-177.
42
Hajdukiewicz A., (2013), Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 57, s. 217-233; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-217.pdf
43
Hajdukiewicz A., (2013), Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego. [W:] Wydymus S., Głodowska A. (red.), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 154-182.
44
Hajdukiewicz A., (2013), Restrykcje sanitarne i fitosanitarne jako przedmiot sporów handlowych na forum WTO. [W:] Bartosik-Purgat M., Schroeder J. (red.), Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 189-198.
45
Hajdukiewicz A., (2012), Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum Rundy Doha WTO - stan i perspektywy negocjacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 888, s. 45-60.
46
Hajdukiewicz A., (2012), Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu. [W:] Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski, Warszawa : CeDeWu.PL, s. 219-252.
47
Hajdukiewicz A., (2012), Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach globalnego kryzysu i jego implikacje, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", nr 31/1, s. 786-802; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=952
48
Hajdukiewicz A., (2012), Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, s. 143-172.
49
Hajdukiewicz A., (2012), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego. [W:] Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, s. 175-200.
50
Hajdukiewicz A., (2011), Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski, s. 211-248.
51
Hajdukiewicz A., (2011), Specjalne środki ochronne w handlu produktami rolnymi jako kwestia sporna w negocjacjach multilateralnych na forum Rundy Doha WTO. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 129-146.
52
Hajdukiewicz A., (2010), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i handel zagraniczny jako czynniki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-52.
53
Hajdukiewicz A., (2010), Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 101-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/170942703
54
Hajdukiewicz A., (2010), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego. [W:] Stanisław WYDYMUS (kierownik tematu), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu, s. 107-131.
55
Hajdukiewicz A., (2010), Uwarunkowania polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 837, s. 41-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/170651889
56
Hajdukiewicz A., (2009), Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, s. 161-186.
57
Hajdukiewicz A., (2009), Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 93-112.
58
Hajdukiewicz A., (2009), Subsydiowanie rolnictwa jako przedmiot wielostronnych uregulowań i kontrowersji na forum GATT/WTO, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 794, s. 63-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/163398109
59
Hajdukiewicz A., (2008), Refundacje wywozowe jako forma bezpośrednich subsydiów eksportowych w Unii Europejskiej i ich stosowanie w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 777, s. 93-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/159855860
60
Hajdukiewicz A., (2008), Przebieg i główne kwestie sporne wielostronnych negocjacji handlowych w obszarze rolnictwa na forum Rundy Doha WTO. [W:] Kaszuba K., Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 151-165.
61
Hajdukiewicz A., (2008), Analiza konkurencyjności wynikowej Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności eksportu Polski, s. 175-193.
62
Hajdukiewicz A., Michalik A., (2007), Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 751, s. 45-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150
63
Hajdukiewicz A., (2007), Uwarunkowania zmian wielkości i struktury polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej, s. 82-98.
64
Hajdukiewicz A., (2006), Bezpośrednie subsydiowanie eksportu rolnego w Unii Europejskiej - konsekwencje dla Polski. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej, s. 121-138.
65
Hajdukiewicz A., (2006), Zmiany w wymianie handlowej Polski z Unią Europejską i CEFTA w okresie przedakcesyjnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 723, s. 59-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/128203399
66
Hajdukiewicz A., (2006), Zasady i formy wspierania polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego i integracji z Unią Europejską. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej, s. 130-143.
67
Hajdukiewicz A., (2006), Wpływ różnic kulturowych na działalność marketingową przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 193-207.
68
Bjerke B., Mesjasz C., Hajdukiewicz A., (2004), Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik. [W:] Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 301-325.
69
Hajdukiewicz A., (2004), Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 662, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/73506428
70
Hajdukiewicz A., (2004), Mechanizm rozstrzygania sporów WTO na przykładzie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską wokół stosowania hormonów w produkcji zwierzęcej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 639, s. 53-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/59655646
71
Hajdukiewicz A., (2003), Struktura geograficzna i towarowa wymiany handlowej Polski z UE i CEFTA. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002, s. 42-61.
72
Hajdukiewicz A., (2002), Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską, s. 19-27.
73
Hajdukiewicz A., (2002), Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 208-216.
74
Hajdukiewicz A., (2002), Możliwości rozwoju światowego handlu w świetle oceny funkcjonowania wielostronnego systemu handlowego GATT/WTO, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 601, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/13630
75
Hajdukiewicz A., (2002), Obszary sporne w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 575, s. 19-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/11611
76
Hajdukiewicz A., (2001), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i jej determinanty, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 556, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/11565
77
Hajdukiewicz A., (2001), Negocjacje dotyczące liberalizacji handlu artykułami rolnymi między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską na forum Rundy Urugwajskiej i WTO. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 257-266.
78
Hajdukiewicz A., Nietresta A., (2000), Lanch Pad to Career in Bussines, "Eksperyment", nr 4, s. 9.
79
Hajdukiewicz A., Nietresta A., (2000), Wrota do kariery, "Eksperyment", nr 5, s. 6.
80
Hajdukiewicz A., (2000), WTO - mity i rzeczywistość. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 328-336.
81
Hajdukiewicz A., (1999), Deficyt handlowy a konkurencyjność międzynarodowa Stanów Zjednoczonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 528, s. 13-21.
82
Hajdukiewicz A., (1999), Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 215 k.
83
Hajdukiewicz A., (1999), Konflikty w handlu artykułami rolnymi miedzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 207-221.
84
Hajdukiewicz A., (1998), Scenariusze rozwoju stosunków handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2, Kraków : [s.n.], s. 110-118.
85
Hajdukiewicz A., (1997), Ewolucja polityki handlowej Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 119-129.
86
Hajdukiewicz A., (1997), Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zmian w polskim prawie celnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 501, s. 67-73.
87
Hajdukiewicz A., (1996), WTO a stosunki handlowe USA - Unia Europejska. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 231-238.
88
Hajdukiewicz A., (1994), Od GATT do Światowej Organizacji Handlu - ocena wyników Rundy Urugwajskiej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 97-103.
89
Hajdukiewicz A., (1993), Kierunki zmian w polskiej polityce celnej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel Wschód-Zachód : materiały II konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Cracow Expo Center w dniach 18-21 października 1993 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 65-69.
90
Czermińska M., Czubek H., Hajdukiewicz A., Klima S., Kosiec K., Maciejewski M., Michalik A., Pera B., Zysk W., (2004), Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji, Wydymus S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
1
@article{UEK:2168360086,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz and Bożena Pera",
title = "Factors Affecting the Choice of Incoterms : the Case of Companies Operating in Poland",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 7, no. 4",
pages = "35-50",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/IER.2021.0704.03},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/2061/2144},
}
2
@article{UEK:2168342603,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz and Bożena Pera",
title = "International Trade Disputes over Renewable Energy - the Case of the Solar Photovoltaic Sector",
journal = "Energies",
number = "vol. 13, iss. 2",
pages = "1-23",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en13020500},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/13/2/500/htm},
}
3
@inbook{UEK:2168341147,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Proces wdrażania decyzji konferencji ministerialnych WTO z Bali i Nairobi w obszarze handlu rolnego - główne problemy",
booktitle = "Globalne zarządzanie gospodarcze : wyzwania dla światowego systemu handlu",
pages = "75-86",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2020",
isbn = "978-83-65390-81-3",
}
4
@article{UEK:2168350588,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz and Bożena Pera",
title = "Education for Sustainable Development - the Case of Massive Open Online Courses",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 20",
pages = "1-20",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12208542},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8542},
}
5
@book{UEK:2168351946,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych w relacjach handlowych Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-827-8",
}
6
@article{UEK:2168338467,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Ochrona unijnych oznaczeń geograficznych w stosunkach handlowych Unii Europejskiej z Kanadą w świetle umowy CETA",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "2",
pages = "39-58",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.34697/2451-0610-ksm-2019-2-003},
url = {https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-hajdukiewicz.pdf},
}
7
@article{UEK:2168341753,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "The Role of Commercial Diplomacy in Promoting and Facilitating International Business",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 5, no. 3",
pages = "129-144",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/IER.2019.0503.09},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1959/pdf_1},
}
8
@misc{UEK:2168344516,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Kierunek: Gruzja",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "32-33",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/32},
}
9
@misc{UEK:2168342619,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz and Krystian Bigos",
title = "Katedra Handlu Zagranicznego nawiązuje współpracę z Shanghai University of International Business and Economics",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (80)",
pages = "28-29",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/28},
}
10
@inbook{UEK:2168331231,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective",
booktitle = "International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference",
pages = "205-216",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1772/pdf},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-19-6",
}
11
@misc{UEK:2168342457,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Katedra Handlu Zagranicznego nawiązała strategiczna współpracę z brytyjskim uniwersytetem w Chinach",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (78)",
pages = "22-23",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/22},
}
12
@misc{UEK:2168342917,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Umiędzynarodowienie Katedry Handlu Zagranicznego UEK to priorytet",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "48-49",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/48},
}
13
@inbook{UEK:2168328923,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "The Role of Commercial Diplomacy in Promoting and Facilitating International Business",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET 2018 : Conference Proceedings",
pages = "107-118",
adress = "Split",
publisher = "University of Split",
year = "2018",
url = {http://ciet.oss.unist.hr/sites/default/files/pictures/CIET%202018%20Conference%20Proceedings.pdf},
isbn = "978-953-7220-29-7",
}
14
@article{UEK:2168331313,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 10, cz. 3",
pages = "167-180",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf},
}
15
@article{UEK:2168326133,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Kierunki zmian w polskim eksporcie świeżych owoców i warzyw w kontekście embarga na przywóz niektórych produktów rolno-spożywczych do Rosji",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 2",
pages = "81-92",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf},
}
16
@article{UEK:2168330705,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Lifelong learning jako warunek ramowy innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej w świetle metodologii European Innovation Scoreboard",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 43",
pages = "187-196",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174316},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1536/1575},
}
17
@article{UEK:2168313899,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście negocjacji handlowych na forum WTO i Brexitu",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 22",
pages = "109-130",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082206},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/897/1059},
}
18
@misc{UEK:2168322293,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Katedra Handlu Zagranicznego stawia na umiędzynarodowienie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "46-47",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
19
@inbook{UEK:2168319709,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Możliwości rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Indii w kontekście nowej bilateralnej umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "335-348",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
20
@article{UEK:2168318003,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Szanse i bariery rozwoju polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych na wybrane rynki skandynawskie",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "319",
pages = "55-69",
year = "2017",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/304448/edition/287632/content?ref=desc},
}
21
@inbook{UEK:2168319303,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Trade-related Issues of the European Union's Regulation and Policy on Genetically Modified Organisms",
booktitle = "Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective",
pages = "93-107",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2017",
url = {https://bib.irb.hr/datoteka/887972.Growth_Competitiveness_and_International_Trade_from_the_European_Perspective_2017_-_Book.pdf},
isbn = "978-953-346-044-4",
}
22
@article{UEK:2168328927,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Znaczenie różnic kulturowych w negocjacjach międzynarodowych na przykładzie polsko-indyjskich relacji w biznesie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "498",
pages = "102-111",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.498.09},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/81710/edition/50626/content?ref=desc},
}
23
@article{UEK:2168308195,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Szanse i wyzwania rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "266",
pages = "109-120",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_266/09.pdf},
}
24
@article{UEK:2168307135,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "3 (81)",
pages = "105-116",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-10},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-105.pdf},
}
25
@article{UEK:2168308567,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Środki sanitarne i fitosanitarne jako bariery pozataryfowe we współczesnym handlu międzynarodowym",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 1",
pages = "71-79",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,695,Agnieszka_Hajdukiewicz_Srodki_sanitarne_i_fitosanitarne_jako_bariery_pozataryfowe_we_wspolczesnym_handlu_miedzynarodowym.html},
}
26
@article{UEK:2168310385,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Od Bali do Nairobi - nowy impuls dla wielostronnej liberalizacji handlu rolnego na forum WTO",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "35/1",
pages = "209-221",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.016.5597},
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2046},
}
27
@inbook{UEK:2168311491,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "A New Approach To Customer Loyalty Programs in the Era of Digitalization : the Example of the Freebee Loyalty Technology Platform",
booktitle = "Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference",
pages = "159-171",
adress = "Zagreb",
publisher = "Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy",
year = "2016",
url = {http://web.efzg.hr/dok//trg/trade%20perspectives%202016/Trade%20Perspectives%202016_proceedings.pdf},
isbn = "978-953-346-035-2",
}
28
@inbook{UEK:2168309565,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Towary rolno-spożywcze w wymianie handlowej krajów rozwijających się",
booktitle = "Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej",
pages = "100-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-294-5",
}
29
@inbook{UEK:2168295469,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Znaczenie Pakietu z Bali dla procesu liberalizacji handlu w ramach Rundy Doha WTO",
booktitle = "Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym",
pages = "41-55",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-719-9",
}
30
@book{UEK:2168295435,
title = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-848-4",
}
31
@article{UEK:2168294873,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 1",
pages = "39-51",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-39.pdf},
issn = "1640-6818",
}
32
@article{UEK:2168302699,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne jako szansa rozwoju eksportu polskich towarów",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "406",
pages = "28-42",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.406.02},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/31437/Hajdukiewicz_Transatlantyckie_Partnerstwo_Handlowo_Inwestycyjne_Jako_Szansa_Rozwoju_2015.pdf},
}
33
@inbook{UEK:2168295449,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Wielostronna liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi i jej skutki dla Polski",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "80-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-848-4",
}
34
@article{UEK:2168305757,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Bezpieczeństwo żywnościowe a polityka handlowa krajów rozwijających się",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (946)",
pages = "93-111",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0946.1006},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/973/728},
}
35
@unpublished{UEK:2168301833,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum wielostronnym WTO i jej skutki dla Polski",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "65-94",
year = "2014",
}
36
@inbook{UEK:2168295755,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Spory handlowe między krajami członkowskimi WTO w dobie globalnego kryzysu",
booktitle = "Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa",
pages = "141-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-11-5",
}
37
@article{UEK:2168294865,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "European Union Agri-food Quality Schemes for the Protection and Promotiono Geographical Indications and Traditional Specialities : an Economic Perspective",
journal = "Folia Horticulturae",
number = "26/1",
pages = "3-17",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/fhort-2014-0001},
url = {https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/fhort.2014.26.issue-1/fhort-2014-0001/fhort-2014-0001.xml},
}
38
@inbook{UEK:2168283079,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "179-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
39
@article{UEK:2168294887,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Przyczyny wzrostu światowych cen produktów rolno-spożywczych w pierwszej dekadzie XXI wieku",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "369, t. 1",
pages = "239-250",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.369.1.20},
url = {},
}
40
@article{UEK:2168288607,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "33",
pages = "285-296",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.13.020.2405},
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1401},
}
41
@unpublished{UEK:2168289121,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "152-177",
year = "2013",
}
42
@article{UEK:2168266560,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "57",
pages = "217-233",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-217.pdf},
issn = "1640-6818",
}
43
@inbook{UEK:2168258092,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "154-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-857-5",
}
44
@inbook{UEK:2168267520,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Restrykcje sanitarne i fitosanitarne jako przedmiot sporów handlowych na forum WTO",
booktitle = "Trendy rozwojowe w gospodarce światowej",
pages = "189-198",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-750-4",
}
45
@article{UEK:2168257910,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum Rundy Doha WTO - stan i perspektywy negocjacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "888",
pages = "45-60",
year = "2012",
}
46
@inbook{UEK:2168238162,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu",
booktitle = "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski",
pages = "219-252",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.PL",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-459-4",
}
47
@article{UEK:2168264654,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach globalnego kryzysu i jego implikacje",
journal = "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "31/1",
pages = "786-802",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=952},
}
48
@unpublished{UEK:2168266934,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "143-172",
year = "2012",
}
49
@inbook{UEK:2168222406,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski",
pages = "175-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-205-7",
}
50
@unpublished{UEK:2168260116,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu",
booktitle = "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski",
pages = "211-248",
year = "2011",
}
51
@inbook{UEK:2168230310,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Specjalne środki ochronne w handlu produktami rolnymi jako kwestia sporna w negocjacjach multilateralnych na forum Rundy Doha WTO",
booktitle = "Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego",
pages = "129-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-41-9",
}
52
@inbook{UEK:2166536927,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i handel zagraniczny jako czynniki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "37-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}
53
@article{UEK:53267,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "101-120",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170942703},
}
54
@unpublished{UEK:2168318647,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu",
pages = "107-131",
year = "2010",
}
55
@article{UEK:53201,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Uwarunkowania polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "837",
pages = "41-56",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170651889},
}
56
@unpublished{UEK:2168215743,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "161-186",
year = "2009",
}
57
@inbook{UEK:2165615170,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "93-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-7-0",
}
58
@article{UEK:50049,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Subsydiowanie rolnictwa jako przedmiot wielostronnych uregulowań i kontrowersji na forum GATT/WTO",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "794",
pages = "63-77",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163398109},
}
59
@article{UEK:50465,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Refundacje wywozowe jako forma bezpośrednich subsydiów eksportowych w Unii Europejskiej i ich stosowanie w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "777",
pages = "93-114",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/159855860},
}
60
@inbook{UEK:2165706899,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Przebieg i główne kwestie sporne wielostronnych negocjacji handlowych w obszarze rolnictwa na forum Rundy Doha WTO",
booktitle = "Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania",
pages = "151-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-1-8",
}
61
@unpublished{UEK:2165075727,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Analiza konkurencyjności wynikowej Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi",
booktitle = "Ocena konkurencyjności eksportu Polski",
pages = "175-193",
year = "2008",
}
62
@article{UEK:50804,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz and Adam Michalik",
title = "Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "751",
pages = "45-62",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150},
}
63
@unpublished{UEK:2168282619,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Uwarunkowania zmian wielkości i struktury polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji do Unii Europejskiej",
booktitle = "Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
pages = "82-98",
year = "2007",
}
64
@unpublished{UEK:2168317983,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Bezpośrednie subsydiowanie eksportu rolnego w Unii Europejskiej - konsekwencje dla Polski",
booktitle = "Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej",
pages = "121-138",
year = "2006",
}
65
@article{UEK:52696,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Zmiany w wymianie handlowej Polski z Unią Europejską i CEFTA w okresie przedakcesyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "723",
pages = "59-72",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/128203399},
}
66
@unpublished{UEK:2168326823,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Zasady i formy wspierania polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego i integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej",
pages = "130-143",
year = "2006",
}
67
@inbook{UEK:2166048641,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Wpływ różnic kulturowych na działalność marketingową przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym",
booktitle = "Marketing",
pages = "193-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
68
@inbook{UEK:2168269174,
author = "Bjärn Bjerke and Czesław Mesjasz and Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik",
booktitle = "Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji",
pages = "301-325",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-15-9",
}
69
@article{UEK:2168220238,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "662",
pages = "5-15",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/73506428},
}
70
@article{UEK:2168219492,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Mechanizm rozstrzygania sporów WTO na przykładzie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską wokół stosowania hormonów w produkcji zwierzęcej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "639",
pages = "53-63",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/59655646},
}
71
@unpublished{UEK:2168266508,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Struktura geograficzna i towarowa wymiany handlowej Polski z UE i CEFTA",
booktitle = "Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 ",
pages = "42-61",
year = "2003",
}
72
@unpublished{UEK:2168265482,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO",
booktitle = "Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską",
pages = "19-27",
year = "2002",
}
73
@inbook{UEK:2168225942,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "208-216",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2002",
isbn = "83-88397-05-1",
}
74
@article{UEK:2168230836,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Możliwości rozwoju światowego handlu w świetle oceny funkcjonowania wielostronnego systemu handlowego GATT/WTO",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "601",
pages = "5-17",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13630},
}
75
@article{UEK:2168225418,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Obszary sporne w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "575",
pages = "19-33",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11611},
}
76
@article{UEK:2168233686,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i jej determinanty",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "556",
pages = "5-16",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11565},
}
77
@inbook{UEK:2168228784,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Negocjacje dotyczące liberalizacji handlu artykułami rolnymi między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską na forum Rundy Urugwajskiej i WTO",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "257-266",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2001",
isbn = "83-88397-05-0",
}
78
@misc{UEK:2168357844,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz and Agnieszka Nietresta",
title = "Lanch Pad to Career in Bussines",
booktitle = "Eksperyment",
number = "4",
pages = "9",
year = "2000",
}
79
@misc{UEK:2168272404,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz and Agnieszka Nietresta",
title = "Wrota do kariery",
booktitle = "Eksperyment",
number = "5",
pages = "6",
year = "2000",
}
80
@inbook{UEK:2168238514,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "WTO - mity i rzeczywistość",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "328-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
81
@article{UEK:2168259578,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Deficyt handlowy a konkurencyjność międzynarodowa Stanów Zjednoczonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "528",
pages = "13-21",
year = "1999",
}
82
@unpublished{UEK:2168311349,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
83
@inbook{UEK:2168241884,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Konflikty w handlu artykułami rolnymi miedzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2",
pages = "207-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
84
@inbook{UEK:2168238668,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Scenariusze rozwoju stosunków handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2",
pages = "110-118",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}
85
@inbook{UEK:2168238234,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Ewolucja polityki handlowej Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1",
pages = "119-129",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1997",
}
86
@article{UEK:2168251206,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zmian w polskim prawie celnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "501",
pages = "67-73",
year = "1997",
}
87
@inbook{UEK:2168252968,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "WTO a stosunki handlowe USA - Unia Europejska",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej",
pages = "231-238",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1996",
}
88
@inbook{UEK:2168252904,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Od GATT do Światowej Organizacji Handlu - ocena wyników Rundy Urugwajskiej",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej",
pages = "97-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1994",
}
89
@inbook{UEK:2168253422,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Kierunki zmian w polskiej polityce celnej",
booktitle = "Handel Wschód-Zachód : materiały II konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Cracow Expo Center w dniach 18-21 października 1993 r.",
pages = "65-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1993",
}
90
@unpublished{UEK:2163754136,
author = "Małgorzata Czermińska and Henryk Czubek and Agnieszka Hajdukiewicz and Stanisława Klima and Krzysztof Kosiec and Marek Maciejewski and Adam Michalik and Bożena Pera and Wojciech Zysk",
title = "Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID