Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Zasada trwałości decyzji administracyjnych a sukcesja praw i obowiązków z nich wynikających w świetle Kodeksu spółek handlowych = Durability of Administrative Decisions and Succession of Rights and Obligations Resulting from the Commercial Companies Code (CCC)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 657 (2004) , s. 31-44. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220170
article
See main document
1
Zasada trwałości decyzji administracyjnych a sukcesja praw i obowiązków z nich wynikających w świetle Kodeksu spółek handlowych = Durability of Administrative Decisions and Succession of Rights and Obligations Resulting from the Commercial Companies Code (CCC) / Aleksander GUT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 657 (2004), s. 31-44. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=68159480. - ISSN 0208-7944
1
Gut A., (2004), Zasada trwałości decyzji administracyjnych a sukcesja praw i obowiązków z nich wynikających w świetle Kodeksu spółek handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 657, s. 31-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/68159480
1
@article{UEK:2168220170,
author = "Gut Aleksander",
title = "Zasada trwałości decyzji administracyjnych a sukcesja praw i obowiązków z nich wynikających w świetle Kodeksu spółek handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "657",
pages = "31-44",
year = "2004",
}