Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Estimation of Product Innovation Based on the State of Art
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006, s. 9. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-167-9
Nr:
2168277183
varia
2

Author:
Title:
Wynalazki ekologiczne jako element OOS
Source:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 176-178
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168239568
varia
See main document
3

Author:
Title:
Znaki towarowe symbolem jakości produktów żywnościowych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 80-81. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239154
varia
See main document
4

Author:
Title:
Commodity for Products Quality Protection
Source:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. A-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347050
varia
1
Estimation of Product Innovation Based on the State of Art / Andrzej GRZĄKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts. - Radom : Publishing Office - Technical University, 2006. - S. 9. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-167-9
2
Wynalazki ekologiczne jako element OOS / Andrzej GRZĄKA // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 176-178. - ISBN 83-910502-6-2
3
Znaki towarowe symbolem jakości produktów żywnościowych / Andrzej GRZĄKA // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 80-81. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
4
Commodity for Products Quality Protection / Andrzej GRZĄKA // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań : University of Economics, 1993. - S. A-9. - Dostępne tylko streszczenie
1
Grząka A., (2006), Estimation of Product Innovation Based on the State of Art. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts, Radom : Publishing Office - Technical University, s. 9.
2
Grząka A., (2000), Wynalazki ekologiczne jako element OOS. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 176-178.
3
Grząka A., (1995), Znaki towarowe symbolem jakości produktów żywnościowych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 80-81.
4
Grząka A., (1993), Commodity for Products Quality Protection. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. A-9.
1
@misc{UEK:2168277183,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Estimation of Product Innovation Based on the State of Art",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts",
pages = "9",
adress = "Radom",
publisher = "Publishing Office - Technical University",
year = "2006",
isbn = "83-7351-167-9",
}
2
@misc{UEK:2168239568,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Wynalazki ekologiczne jako element OOS",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "176-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
3
@misc{UEK:2168239154,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Znaki towarowe symbolem jakości produktów żywnościowych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "80-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
4
@misc{UEK:2168347050,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Commodity for Products Quality Protection",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "A-9",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}