Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Analiza polskich patentów z zakresu ochrony środowiska dotyczących modernizacji procesów technologicznych = Analysis of Polish Patents Concerning the Environment Protection in the Modernization of Technological Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 508 (1998) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234080
article
See main document
2

Author:
Title:
Rozwój stanu techniki na przykładzie polskich patentów w latach 1973-1993 = Increase of Resources of Technology on the Example of Polish Patents Granted between 1973-1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 468 (1996) , s. 41-57. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247762
article
See main document
3

Author:
Title:
Licencja jako element transferu technologii = Licence as an Element of the Transfer of Technology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 435 (1994) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247560
article
See main document
4

Author:
Title:
Wykorzystanie mikrokomputerowej bazy "POLPAT" w badaniach stanu techniki = Studies on the State of Technics as the First Stage of the Research Works
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 362 (1991) , s. 81-94. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247534
article
See main document
5

Title:
Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych = A New Device for Determining the Usability of Plane Textile Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 362 (1991) , s. 95-98. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247532
article
See main document
6

Author:
Title:
Badanie odporności tkanin na ścieranie = Testing Fabrics' Resistance to Abrasion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983) , s. 41-55. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280057
article
See main document
7

Title:
Aparatura AG-1 do pomiarów kinetycznych z użyciem konduktometru = AG-1 Apparatus for Kinetic Measuring with the Use of Conductometer
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978) , s. 241-249. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241196
article
See main document
1
Analiza polskich patentów z zakresu ochrony środowiska dotyczących modernizacji procesów technologicznych = Analysis of Polish Patents Concerning the Environment Protection in the Modernization of Technological Processes / Andrzej GRZĄKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 508 (1998), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Rozwój stanu techniki na przykładzie polskich patentów w latach 1973-1993 = Increase of Resources of Technology on the Example of Polish Patents Granted between 1973-1993 / Andrzej GRZĄKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 468 (1996), s. 41-57. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Licencja jako element transferu technologii = Licence as an Element of the Transfer of Technology / Andrzej GRZĄKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 435 (1994), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Wykorzystanie mikrokomputerowej bazy "POLPAT" w badaniach stanu techniki = Studies on the State of Technics as the First Stage of the Research Works / Andrzej GRZĄKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 362 (1991), s. 81-94. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych = A New Device for Determining the Usability of Plane Textile Goods / Andrzej GRZĄKA, Sławomir CYBULA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 362 (1991), s. 95-98. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Badanie odporności tkanin na ścieranie = Testing Fabrics' Resistance to Abrasion / Andrzej GRZĄKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 41-55. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Aparatura AG-1 do pomiarów kinetycznych z użyciem konduktometru = AG-1 Apparatus for Kinetic Measuring with the Use of Conductometer / Andrzej GRZĄKA, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 241-249. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Grząka A., (1998), Analiza polskich patentów z zakresu ochrony środowiska dotyczących modernizacji procesów technologicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 508, s. 41-53.
2
Grząka A., (1996), Rozwój stanu techniki na przykładzie polskich patentów w latach 1973-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 468, s. 41-57.
3
Grząka A., (1994), Licencja jako element transferu technologii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 435, s. 5-13.
4
Grząka A., (1991), Wykorzystanie mikrokomputerowej bazy "POLPAT" w badaniach stanu techniki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 362, s. 81-94.
5
Grząka A., Cybula S., (1991), Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 362, s. 95-98.
6
Grząka A., (1983), Badanie odporności tkanin na ścieranie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 41-55.
7
Grząka A., Stokłosa K., (1978), Aparatura AG-1 do pomiarów kinetycznych z użyciem konduktometru, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 241-249.
1
@article{UEK:2168234080,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Analiza polskich patentów z zakresu ochrony środowiska dotyczących modernizacji procesów technologicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "508",
pages = "41-53",
year = "1998",
}
2
@article{UEK:2168247762,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Rozwój stanu techniki na przykładzie polskich patentów w latach 1973-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "468",
pages = "41-57",
year = "1996",
}
3
@article{UEK:2168247560,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Licencja jako element transferu technologii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "435",
pages = "5-13",
year = "1994",
}
4
@article{UEK:2168247534,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Wykorzystanie mikrokomputerowej bazy POLPAT w badaniach stanu techniki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "362",
pages = "81-94",
year = "1991",
}
5
@article{UEK:2168247532,
author = "Andrzej Grząka and Sławomir Cybula",
title = "Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "362",
pages = "95-98",
year = "1991",
}
6
@article{UEK:2168280057,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Badanie odporności tkanin na ścieranie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa",
number = "166",
pages = "41-55",
year = "1983",
}
7
@article{UEK:2168241196,
author = "Andrzej Grząka and Krzesław Stokłosa",
title = "Aparatura AG-1 do pomiarów kinetycznych z użyciem konduktometru",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "241-249",
year = "1978",
}