Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Efekty ekonomiczne wdrożenia wynalazku w zakresie odnawialnych źródeł energii
Source:
Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK2009, s. 126-137 - Bibliogr.
Signature:
NP-1236/2/Magazyn
Nr:
2168222352
chapter in unpublished scientific work
See main document
2

Author:
Title:
Problematyka OZE w badaniach patentowych
Source:
Odnawialne źródła energii. Etap 1 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK2008, s. 97-120
Signature:
NP-1236/1/Magazyn
Nr:
2164929481
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Author:
Title:
Ocena innowacyjności produktu w oparciu o stan techniczny
Source:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 105-113 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165775174
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Estimation of Product Innovation Based on the State of Art
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006, s. 9. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-167-9
Nr:
2168277183
varia
5

Author:
Title:
Oznaczenie geograficzne pochodzenia towaru - jako element ochrony produktu ekologicznego
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 100-107 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231116
chapter in conference materials
See main document
6

Author:
Title:
Wynalazki ekologiczne jako element OOS
Source:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 176-178
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168239568
varia
See main document
7

Author:
Title:
Analiza polskich patentów z zakresu ochrony środowiska dotyczących modernizacji procesów technologicznych = Analysis of Polish Patents Concerning the Environment Protection in the Modernization of Technological Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 508 (1998) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234080
article
See main document
8

Author:
Title:
Internetowe źródła informacji ekologicznej
Source:
Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 105-112 - Bibliogr.
Nr:
2168240442
chapter in conference materials
9

Author:
Title:
Opakowania chronione wzorami zdobniczymi
Source:
Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 389
Nr:
2168240476
poster
10

Author:
Title:
Unfair Competition in Trade Marks
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 320
Nr:
2168255136
chapter in conference materials
11

Author:
Title:
Rozwój stanu techniki na przykładzie polskich patentów w latach 1973-1993 = Increase of Resources of Technology on the Example of Polish Patents Granted between 1973-1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 468 (1996) , s. 41-57. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247762
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Możliwości poprawy efektywności energetycznej procesów wytwarzania i wykorzystywania energii. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
95 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
072/WT-KTEW/02/2014/S/4268
Signature:
NP-1465/1/Magazyn
Nr:
2168301683
unpublished scientific work
2

Title:
Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
91 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
050/WT-KTEW/2/2013/S/3050
Signature:
NP-1421/2/Magazyn
Nr:
2168288805
unpublished scientific work
3

Title:
Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
80 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
60KTiEW/2/2012/S/060
Signature:
NP-1421/1/Magazyn
Nr:
2168277103
unpublished scientific work
4

Title:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1]
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
123 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
19/KTiEW/1/2010/S/532
Signature:
NP-1034/[1]/Magazyn
Nr:
2168254244
unpublished scientific work
5

Title:
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Współczesne kierunki działań zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń środowiska
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
90 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
49/KTiEW/1/2006
Signature:
NP-1094/Magazyn
Nr:
2166591818
unpublished scientific work
6

Title:
Ocena oddziaływania na środowisko w realizacji polityki ekologicznej. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
91 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
104/KTiEW/3/99/S
Signature:
NP-599/[1]/Magazyn
Nr:
2168257012
unpublished scientific work
7

Title:
Ekologia wyrobów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
121 s.; 30 cm
Research program:
73/KTiEW/1/97/S
Signature:
NP-521/Magazyn
Nr:
2168258270
unpublished scientific work
8

Title:
Kryteria oceny jakości procesów technologicznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
19 k.: il.; 30 cm + Aneks : 10, [5] k.
Research program:
73/SZTO/1/95/S
Signature:
NP-390/Magazyn
Nr:
2168251744
unpublished scientific work
1
Efekty ekonomiczne wdrożenia wynalazku w zakresie odnawialnych źródeł energii / Andrzej GRZĄKA // W: Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2009), s. 126-137. - Bibliogr.
2
Problematyka OZE w badaniach patentowych / Andrzej GRZĄKA // W: Odnawialne źródła energii. Etap 1 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2008), s. 97-120
3
Ocena innowacyjności produktu w oparciu o stan techniczny / Andrzej GRZĄKA // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 105-113. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
4
Estimation of Product Innovation Based on the State of Art / Andrzej GRZĄKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts. - Radom : Publishing Office - Technical University, 2006. - S. 9. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-167-9
5
Oznaczenie geograficzne pochodzenia towaru - jako element ochrony produktu ekologicznego / Andrzej GRZĄKA // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 100-107. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
6
Wynalazki ekologiczne jako element OOS / Andrzej GRZĄKA // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 176-178. - ISBN 83-910502-6-2
7
Analiza polskich patentów z zakresu ochrony środowiska dotyczących modernizacji procesów technologicznych = Analysis of Polish Patents Concerning the Environment Protection in the Modernization of Technological Processes / Andrzej GRZĄKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 508 (1998), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Internetowe źródła informacji ekologicznej / Andrzej GRZĄKA // W: Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 105-112. - Bibliogr.
9
Opakowania chronione wzorami zdobniczymi / Andrzej GRZĄKA // W: Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 389
10
Unfair Competition in Trade Marks / Andrzej GRZĄKA // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań : University of Economics, 1996. - S. 320
11
Rozwój stanu techniki na przykładzie polskich patentów w latach 1973-1993 = Increase of Resources of Technology on the Example of Polish Patents Granted between 1973-1993 / Andrzej GRZĄKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 468 (1996), s. 41-57. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Możliwości poprawy efektywności energetycznej procesów wytwarzania i wykorzystywania energii. Etap 1 / kierownik zespołu: Tadeusz FIJAŁ ; członkowie zespołu: Marta GOLLINGER-TARAJKO, Andrzej GRZĄKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 2 / kier. tematu: Tadeusz FIJAŁ ; członkowie zespołu: Marta GOLLINGER-TARAJKO, Justyna TARAJKO-KOWALSKA, Andrzej GRZĄKA, Konrad ZARĘBA, Halina Dzik. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 91 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 1 / kier. tematu: Marta GOLLINGER-TARAJKO ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Andrzej GRZĄKA, Justyna TARAJKO-KOWALSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
15
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1] / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER TARAJKO, Andrzej GRZĄKA, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 123 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
16
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Współczesne kierunki działań zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń środowiska / zespół autorski: Marta GOLLINGER-TARAJKO - kierownik tematu, Tadeusz FIJAŁ, Andrzej GRZĄKA, Anna Henclik. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 90 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
17
Ocena oddziaływania na środowisko w realizacji polityki ekologicznej. [Etap 1] / kier. tematu: Tadeusz FIJAŁ, zespół: Marta GOLLINGER-TARAJKO, Andrzej GRZĄKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 91 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
18
Ekologia wyrobów / kier. Wacław ADAMCZYK; Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER TARAJKO, Andrzej GRZĄKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 121 s. ; 30 cm
19
Kryteria oceny jakości procesów technologicznych / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK ; wykonawcy: Wacław ADAMCZYK, Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Andrzej GRZĄKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 19 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 10, [5] k
1
Grząka A., (2009), Efekty ekonomiczne wdrożenia wynalazku w zakresie odnawialnych źródeł energii. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, s. 126-137.
2
Grząka A., (2008), Problematyka OZE w badaniach patentowych. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Odnawialne źródła energii. Etap 1, s. 97-120.
3
Grząka A., (2006), Ocena innowacyjności produktu w oparciu o stan techniczny. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 105-113.
4
Grząka A., (2006), Estimation of Product Innovation Based on the State of Art. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts, Radom : Publishing Office - Technical University, s. 9.
5
Grząka A., (2003), Oznaczenie geograficzne pochodzenia towaru - jako element ochrony produktu ekologicznego. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 100-107.
6
Grząka A., (2000), Wynalazki ekologiczne jako element OOS. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 176-178.
7
Grząka A., (1998), Analiza polskich patentów z zakresu ochrony środowiska dotyczących modernizacji procesów technologicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 508, s. 41-53.
8
Grząka A., (1997), Internetowe źródła informacji ekologicznej. [W:] Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 105-112.
9
Grząka A., (1997), Opakowania chronione wzorami zdobniczymi. [W:] Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 389.
10
Grząka A., (1996), Unfair Competition in Trade Marks. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 320.
11
Grząka A., (1996), Rozwój stanu techniki na przykładzie polskich patentów w latach 1973-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 468, s. 41-57.
12
Gollinger-Tarajko M., Grząka A., Zaręba K., (2014), Możliwości poprawy efektywności energetycznej procesów wytwarzania i wykorzystywania energii. Etap 1, Fijał T. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k.
13
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Tarajko-Kowalska J., Grząka A., Zaręba K., Dzik H., (2013), Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 2, Fijał T. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 91 k.
14
Fijał T., Grząka A., Tarajko-Kowalska J., Zaręba K., (2012), Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 1, Gollinger-Tarajko M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 80 k.
15
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., Nitkiewicz T., Paprocki M., Rychwalski M., Wojnarowska M., Zaręba K., (2010), Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Cz. [1], Adamczyk W. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 123 s.
16
Gollinger-Tarajko M., Fijał T., Grząka A., Henclik A., (2006), Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Gollinger-Tarajko M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 s.
17
Gollinger-Tarajko M., Grząka A., (2000), Ocena oddziaływania na środowisko w realizacji polityki ekologicznej. [Etap 1], Fijał T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 91 k.
18
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., (1997), Ekologia wyrobów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
19
Adamczyk W., Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., (1996), Kryteria oceny jakości procesów technologicznych, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 19 k.
1
@unpublished{UEK:2168222352,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Efekty ekonomiczne wdrożenia wynalazku w zakresie odnawialnych źródeł energii",
booktitle = "Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii",
pages = "126-137",
year = "2009",
}
2
@unpublished{UEK:2164929481,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Problematyka OZE w badaniach patentowych",
booktitle = "Odnawialne źródła energii. Etap 1",
pages = "97-120",
year = "2008",
}
3
@inbook{UEK:2165775174,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Ocena innowacyjności produktu w oparciu o stan techniczny",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "105-113",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
4
@misc{UEK:2168277183,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Estimation of Product Innovation Based on the State of Art",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts",
pages = "9",
adress = "Radom",
publisher = "Publishing Office - Technical University",
year = "2006",
isbn = "83-7351-167-9",
}
5
@inbook{UEK:2168231116,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Oznaczenie geograficzne pochodzenia towaru - jako element ochrony produktu ekologicznego",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "100-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
6
@misc{UEK:2168239568,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Wynalazki ekologiczne jako element OOS",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "176-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
7
@article{UEK:2168234080,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Analiza polskich patentów z zakresu ochrony środowiska dotyczących modernizacji procesów technologicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "508",
pages = "41-53",
year = "1998",
}
8
@inbook{UEK:2168240442,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Internetowe źródła informacji ekologicznej",
booktitle = "Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne",
pages = "105-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
9
@misc{UEK:2168240476,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Opakowania chronione wzorami zdobniczymi",
booktitle = "Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne",
pages = "389",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
10
@inbook{UEK:2168255136,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Unfair Competition in Trade Marks",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "320",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
11
@article{UEK:2168247762,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Rozwój stanu techniki na przykładzie polskich patentów w latach 1973-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "468",
pages = "41-57",
year = "1996",
}
12
@unpublished{UEK:2168301683,
author = "Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka and Konrad Zaręba",
title = "Możliwości poprawy efektywności energetycznej procesów wytwarzania i wykorzystywania energii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
13
@unpublished{UEK:2168288805,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Justyna Tarajko-Kowalska and Andrzej Grząka and Konrad Zaręba and Halina Dzik",
title = "Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
14
@unpublished{UEK:2168277103,
author = "Tadeusz Fijał and Andrzej Grząka and Justyna Tarajko-Kowalska and Konrad Zaręba",
title = "Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
15
@unpublished{UEK:2168254244,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Paprocki and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska and Konrad Zaręba",
title = "Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
16
@unpublished{UEK:2166591818,
author = "Marta Gollinger-Tarajko and Tadeusz Fijał and Andrzej Grząka and Anna Henclik",
title = "Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
17
@unpublished{UEK:2168257012,
author = "Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka",
title = "Ocena oddziaływania na środowisko w realizacji polityki ekologicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
18
@unpublished{UEK:2168258270,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka",
title = "Ekologia wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
19
@unpublished{UEK:2168251744,
author = "Wacław Adamczyk and Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka",
title = "Kryteria oceny jakości procesów technologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}