Publications of the selected author
1

Title:
Patologie okresu transformacji = Pathologies in the Transformation Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 728 (2006) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51295
article
2

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Patologie okresu transformacji
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 143-145. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218136
varia
See main document
3

Title:
Poziom konkurencyjności polskich firm i produktów na rynku międzynarodowym w świetle historycznych doświadczeń = The Competitiveness of Polish Firm and Products on the International Market in the Light of Past Experiences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 585 (2001) , s. 43-52. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168230576
article
4

Title:
Zewnętrzne powiązania ekonomiczne Polski w okresie transformacji
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 105-119
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226172
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Przemiany wewnętrzne a stosunki gospodarcze Polski z zagranicą w okresie transformacji
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna / kierownik tematów: Zofia DACH, s. 1-23 [47]-[69]
Signature:
NP-199/[3]/Magazyn
Nr:
2168257158
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Title:
Źródła niepowodzeń w polskim handlu zagranicznym = The Sources of Failure in Polish Foreign Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 253 (1988) , s. 125-148. - Rez., summ.
Nr:
2168282247
article
7

Title:
Uwarunkowania rozwoju zewnętrznych powiązań gospodarczych : (próba oceny sytuacji w gospodarce światowej) = Conditions of Expansion of External Economic Relations : (Attempt at Evaluation of the Current State in the World Economy)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 235 (1987) , s. 121-141. - Rez., summ.
Nr:
2168280009
article
8

Title:
Determinanty zmiany miejsca Polski w gospodarce światowej = Change Determinants of Poland's Position in World Economy
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 2 (1986) , s. 19-32
Nr:
2168341449
article
9

Title:
Zwiększanie się otwartego charakteru gospodarki jako obiektywna globalna prawidłowość we współczesnym świecie = The Increasing Openness of the Economy as an Objective Global Regularity in Present World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 201 (1985) , s. 147-158. - Rez., summ.
Nr:
2168238898
article
10

Title:
Koncepcje periodyzacji wzrostu gospodarczego w Polsce = Attempt at Periodization of Economic Growth in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 180 (1984) , s. 69-94. - Summ., rez.
Nr:
2168272390
article
11

Title:
Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
236 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/803
Nr:
2168312969
doctoral dissertation
12

Title:
Wybrane zagadnienia wzrostu społeczno-ekonomicznej efektywności gospodarowania
Source:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 151-171
Nr:
2168233652
chapter in conference materials
See main document
13

Author:
Title:
Socjalistyczna integracja w ochronie środowiska
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (73) (1979) , s. 2-3
Nr:
2168336263
article
14

Title:
Podaż i popyt surowców energetycznych w świecie = World Supply and Demand for Energy Raw Materials
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978) , s. 85-100. - Rez., summ.
Nr:
2168240824
article
15

Title:
Międzynarodowa kooperacja przemysłowa jako forma współpracy gospodarczej
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 86 (1977) , s. 29-39
Nr:
2168239922
article
16

Title:
Ochrona środowiska a rozwój społeczno-gospodarczy = Environmental Protection and Economic Development
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 10 (58) (1977) , s. 5-7. - Rez., summ.
Nr:
2168336291
article
17

Title:
Kooperacja przemysłowa a wymiana Polski z krajami kapitalistycznymi (ze szczególnym uwzględnieniem państw skandynawskich) = Industrial Co-Operation and Trade between Poland and Capitalist Countries (with Special Regard to Scandinavian Countries)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 85 (1976) , s. 53-67. - Rez., summ.
Nr:
2168239740
article
18

Title:
O racjonalne wykorzystanie rezerw gospodarczych w spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (na przykładzie woj. krakowskiego) = How to Put to Good and Rational Account the Economic Reserves in the Supply and Marketing Cooperation
Source:
Trybuna Spółdzielcza. - nr 9 (1970) , s. 10-25
Nr:
2168360666
article
1
Patologie okresu transformacji = Pathologies in the Transformation Period / Janusz GRABOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 728 (2006), s. 67-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134081235. - ISSN 0208-7944
2
Patologie okresu transformacji / Janusz GRABOWSKI // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 143-145. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
3
Poziom konkurencyjności polskich firm i produktów na rynku międzynarodowym w świetle historycznych doświadczeń = The Competitiveness of Polish Firm and Products on the International Market in the Light of Past Experiences / Janusz GRABOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 585 (2001), s. 43-52. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10681. - ISSN 0208-7944
4
Zewnętrzne powiązania ekonomiczne Polski w okresie transformacji / Janusz GRABOWSKI // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 105-119. - ISBN 83-86077-913
5
Przemiany wewnętrzne a stosunki gospodarcze Polski z zagranicą w okresie transformacji / Janusz GRABOWSKI // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna / kierownik tematów: Zofia DACH. - (1996), s. 1-23 [47]-[69]
6
Źródła niepowodzeń w polskim handlu zagranicznym = The Sources of Failure in Polish Foreign Trade / Janusz GRABOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 253 (1988), s. 125-148. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
7
Uwarunkowania rozwoju zewnętrznych powiązań gospodarczych : (próba oceny sytuacji w gospodarce światowej) = Conditions of Expansion of External Economic Relations : (Attempt at Evaluation of the Current State in the World Economy) / Janusz GRABOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 235 (1987), s. 121-141. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
8
Determinanty zmiany miejsca Polski w gospodarce światowej = Change Determinants of Poland's Position in World Economy / Janusz GRABOWSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 2 (1986), s. 19-32. - ISSN 0038-853X
9
Zwiększanie się otwartego charakteru gospodarki jako obiektywna globalna prawidłowość we współczesnym świecie = The Increasing Openness of the Economy as an Objective Global Regularity in Present World / Janusz GRABOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 201 (1985), s. 147-158. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
10
Koncepcje periodyzacji wzrostu gospodarczego w Polsce = Attempt at Periodization of Economic Growth in Poland / Janusz GRABOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984), s. 69-94. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
11
Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski) / Janusz GRABOWSKI ; . - Kraków : , 1983. - 236 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Adam RYBARSKI. - Bibliogr.
12
Wybrane zagadnienia wzrostu społeczno-ekonomicznej efektywności gospodarowania / Janusz GRABOWSKI // W: Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 151-171
13
Socjalistyczna integracja w ochronie środowiska / Janusz GRABOWSKI // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (73) (1979), s. 2-3. - ISSN 0137-3668
14
Podaż i popyt surowców energetycznych w świecie = World Supply and Demand for Energy Raw Materials / Janusz GRABOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 85-100. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Międzynarodowa kooperacja przemysłowa jako forma współpracy gospodarczej / Janusz GRABOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 86 (1977), s. 29-39. - ISSN 0208-7944
16
Ochrona środowiska a rozwój społeczno-gospodarczy = Environmental Protection and Economic Development / Janusz GRABOWSKI // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 10 (58) (1977), s. 5-7. - Rez., summ.
17
Kooperacja przemysłowa a wymiana Polski z krajami kapitalistycznymi (ze szczególnym uwzględnieniem państw skandynawskich) = Industrial Co-Operation and Trade between Poland and Capitalist Countries (with Special Regard to Scandinavian Countries) / Janusz GRABOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 85 ([1976]), s. 53-67. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
18
O racjonalne wykorzystanie rezerw gospodarczych w spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (na przykładzie woj. krakowskiego) = How to Put to Good and Rational Account the Economic Reserves in the Supply and Marketing Cooperation / Stefan GÓRNIAK, Janusz Grabowski, Franciszek KOPEĆ // Trybuna Spółdzielcza. - nr 9 (1970), s. 10-25. - ISSN 0041-3720
1
Grabowski J., (2006), Patologie okresu transformacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 67-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/134081235
2
Grabowski J., (2004), Patologie okresu transformacji. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 143-145.
3
Grabowski J., (2001), Poziom konkurencyjności polskich firm i produktów na rynku międzynarodowym w świetle historycznych doświadczeń, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 585, s. 43-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/10681
4
Grabowski J., (1996), Zewnętrzne powiązania ekonomiczne Polski w okresie transformacji. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 105-119.
5
Grabowski J., (1996), Przemiany wewnętrzne a stosunki gospodarcze Polski z zagranicą w okresie transformacji. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna, s. 1-23 [47]-[69].
6
Grabowski J., (1988), Źródła niepowodzeń w polskim handlu zagranicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 253, s. 125-148.
7
Grabowski J., (1987), Uwarunkowania rozwoju zewnętrznych powiązań gospodarczych (próba oceny sytuacji w gospodarce światowej), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 235, s. 121-141.
8
Grabowski J., (1986), Determinanty zmiany miejsca Polski w gospodarce światowej, "Sprawy Międzynarodowe", z. 2, s. 19-32.
9
Grabowski J., (1985), Zwiększanie się otwartego charakteru gospodarki jako obiektywna globalna prawidłowość we współczesnym świecie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 201, s. 147-158.
10
Grabowski J., (1984), Koncepcje periodyzacji wzrostu gospodarczego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 180, s. 69-94.
11
Grabowski J., (1983), Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski), Prom. Rybarski A., Kraków : , 236 k.
12
Grabowski J., (1981), Wybrane zagadnienia wzrostu społeczno-ekonomicznej efektywności gospodarowania. [W:] Owsiak S., Skalniak F. (red.), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 151-171.
13
Grabowski J., (1979), Socjalistyczna integracja w ochronie środowiska, "Aura", nr 1 (73), s. 2-3.
14
Grabowski J., (1978), Podaż i popyt surowców energetycznych w świecie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 85-100.
15
Grabowski J., (1977), Międzynarodowa kooperacja przemysłowa jako forma współpracy gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 86, s. 29-39.
16
Grabowski J., (1977), Ochrona środowiska a rozwój społeczno-gospodarczy, "Aura", nr 10 (58), s. 5-7.
17
Grabowski J., (1976), Kooperacja przemysłowa a wymiana Polski z krajami kapitalistycznymi (ze szczególnym uwzględnieniem państw skandynawskich), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 85, s. 53-67.
18
Górniak S., Grabowski J., Kopeć F., (1970), O racjonalne wykorzystanie rezerw gospodarczych w spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (na przykładzie woj. krakowskiego), "Trybuna Spółdzielcza", nr 9, s. 10-25.
1
@article{UEK:51295,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Patologie okresu transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "728",
pages = "67-80",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134081235},
}
2
@misc{UEK:2168218136,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Patologie okresu transformacji",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "143-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
3
@article{UEK:2168230576,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Poziom konkurencyjności polskich firm i produktów na rynku międzynarodowym w świetle historycznych doświadczeń",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "585",
pages = "43-52",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10681},
}
4
@inbook{UEK:2168226172,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Zewnętrzne powiązania ekonomiczne Polski w okresie transformacji",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "105-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
5
@unpublished{UEK:2168257158,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Przemiany wewnętrzne a stosunki gospodarcze Polski z zagranicą w okresie transformacji",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna ",
pages = "1-23 [47]-[69]",
year = "1996",
}
6
@article{UEK:2168282247,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Źródła niepowodzeń w polskim handlu zagranicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "253",
pages = "125-148",
year = "1988",
}
7
@article{UEK:2168280009,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Uwarunkowania rozwoju zewnętrznych powiązań gospodarczych : (próba oceny sytuacji w gospodarce światowej)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "235",
pages = "121-141",
year = "1987",
}
8
@article{UEK:2168341449,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Determinanty zmiany miejsca Polski w gospodarce światowej",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 2",
pages = "19-32",
year = "1986",
}
9
@article{UEK:2168238898,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Zwiększanie się otwartego charakteru gospodarki jako obiektywna globalna prawidłowość we współczesnym świecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "201",
pages = "147-158",
year = "1985",
}
10
@article{UEK:2168272390,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Koncepcje periodyzacji wzrostu gospodarczego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "180",
pages = "69-94",
year = "1984",
}
11
@unpublished{UEK:2168312969,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski)",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
12
@inbook{UEK:2168233652,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Wybrane zagadnienia wzrostu społeczno-ekonomicznej efektywności gospodarowania",
booktitle = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi ",
pages = "151-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
13
@article{UEK:2168336263,
author = "Janusz Grabowski and ",
title = "Socjalistyczna integracja w ochronie środowiska",
journal = "Aura",
number = "1 (73)",
pages = "2-3",
year = "1979",
}
14
@article{UEK:2168240824,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Podaż i popyt surowców energetycznych w świecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "85-100",
year = "1978",
}
15
@article{UEK:2168239922,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Międzynarodowa kooperacja przemysłowa jako forma współpracy gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "86",
pages = "29-39",
year = "1977",
}
16
@article{UEK:2168336291,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Ochrona środowiska a rozwój społeczno-gospodarczy",
journal = "Aura",
number = "10 (58)",
pages = "5-7",
year = "1977",
}
17
@article{UEK:2168239740,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Kooperacja przemysłowa a wymiana Polski z krajami kapitalistycznymi (ze szczególnym uwzględnieniem państw skandynawskich)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "85",
pages = "53-67",
year = "1976",
}
18
@article{UEK:2168360666,
author = "Stefan Górniak and Janusz Grabowski and Franciszek Kopeć",
title = "O racjonalne wykorzystanie rezerw gospodarczych w spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (na przykładzie woj. krakowskiego)",
journal = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "9",
pages = "10-25",
year = "1970",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID