Publications of the selected author

1

Author:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek , Grabińska Ewa
Title:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku : monografia. T. 1
Redaktor:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2018
Physical description:
341 s.: il.; 30 cm
Series:
(Ruch Turystyczny w Krakowie ; nr 1/2018)
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-65249-93-7
Access mode:
Nr:
2168330131
monograph
2

Title:
Proces konwergencji gospodarczej krajów Europy
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 419-454
ISBN:
978-83-01-19813-8
Nr:
2168328759
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Mazanek Leszek , Grabińska Ewa
Title:
Problem infotopii informacji na przykładzie danych GUS pochodzących ze sprawozdań o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego KT-1 z lat 2003-2017 dla miasta Krakowa = The Problem of Information Infotopia Presented on the Example of GUS Data Extracted from the Reports Regarding Tourism Usage of KT-1 Accommodation Facility for the City of Krakow in the Period of 2003-2017
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - R. 7, t. 13, nr 1 (2018) , s. 5-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331855
article
4

Author:
Babiarz Patryk , Grabiński Tadeusz , Migała-Warchoł Aldona , Szczygieł Elżbieta
Title:
The Application of Customized Human Development Index to the Analysis of Socio-Economic Development of the European Union Member States
Source:
Economics and Sociology. - vol. 11, no 4 (2018) , s. 332-342. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168330407
article
5

Author:
Gorczyca Katarzyna , Grabiński Tadeusz
Title:
Ageing in Place : Residential Satisfaction in Polish Housing-estate Communities
Source:
Ageing and Society. - vol. 38, iss. 12 (2018) , s. 2410-2434. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This paper is part of research conducted under the research project on 'The Social and Spatial Transformations of Large Housing Estates of the Selected Polish Towns at the Turn of the 21st Century'. The project was financed from the resources of the Polish National Science Centre, allocated by Decision Number DEC-2011/01/N/HS4/02164
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Nr:
2168316159
article
6

Title:
Uproszczona metoda delimitacji wektorowej = The Simplified Method of Vector Delimitation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (965) (2017) , s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320749
article
7

Title:
Słowa kluczowe publikacji jako narzędzie analizy obszarów badań w zakresie nauk o finansach : (na przykładzie publikacji pracowników UE w Krakowie)
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 107-129 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319505
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
234 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-371
Nr:
2168321677
doctoral dissertation
9

Title:
Process of Economic Convergence of European Countries
Source:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 433-457
ISBN:
978-83-01-19812-1
Nr:
2168323869
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek , Grabińska Ewa
Title:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku : monografia
Redaktor:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017
Physical description:
274 s.: il.; 30 cm
Series:
(Ruch Turystyczny w Krakowie ; nr 1/2017)
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-65249-27-2
Access mode:
Nr:
2168319147
monograph
11

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Keywords Publication as a Tool for Analysis of Research Areas in the Field of Finance : (on the Example of the Publication of UE Staff in Cracow) = Słowa kluczowe publikacji jako narzędzie analizy obszarów badań w zakresie nauk o finansach : (na przykładzie publikacji pracowników UE w Krakowie)
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 46-47. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336239
varia
12

Author:
Puciato Daniel , Grabiński Tadeusz
Title:
Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009-2012 - implikacje dla praktyki gospodarczej = Seasonality Utilization of Accommodation in Opole Province in 2009-2012 - Implications for Business Practice
Source:
Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 2(34) (2016) , s. 177-187. - Tytuł numeru: Ruch turystyczny i jego obsługa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168305883
article
13

Author:
Grabiński Tadeusz , Farbaniec Marzena , Woźniak-Zapór Marta , Zając Wacław
Title:
Metody i narzędzia weryfikacji rzetelności danych liczbowych
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016
Physical description:
175 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-65208-69-9
Nr:
2168313309
monograph
14

Author:
Kiercz Oskar
Title:
Społeczeństwo informacyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
287 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-360
Nr:
2168315457
doctoral dissertation
15

Author:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Jackowski Antoni , Ostrowski Maciej , Seweryn Renata , Bogacz Roman , Bilska-Wodecka Elżbieta , Sołjan Izabela , Łabaj Marek , Alejziak Bożena , Grabińska Ewa , Mróz Franciszek , Sobczuk Jadwiga , Liro Justyna , Mazanek Leszek
Title:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku : uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku : monografia
Redaktor:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
, Gądek Katarzyna
, Perłowski Rafał
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2016
Physical description:
188 s.: il.; 30 cm
Series:
(Ruch Turystyczny w Krakowie ; nr 2/2017)
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-65249-94-4
Access mode:
Nr:
2168338491
monograph
16

Title:
Delimitacja krajów UE z punktu widzenia struktury systemu podatkowego w latach 2003-2012
Source:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 429-456
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310313
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Puciato Daniel , Grabiński Tadeusz
Title:
Ocena wybranych aspektów produktu turystycznego Opolszczyzny w świetle badań ruchu turystycznego = Evaluation of Selected Aspects of the Opole Province Tourist Product Based on Tourist Movement Research
Source:
Folia Turistica. - nr 34 (2015) , s. 43-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314721
article
18

Author:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek , Grabińska Ewa
Title:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku : monografia
Redaktor:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2015
Physical description:
269 s.: il.; 30 cm
Series:
(Ruch Turystyczny w Krakowie ; nr 1/2015)
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-65249-27-2
Access mode:
Nr:
2168299423
monograph
19

Author:
Wilusz Wojciech
Title:
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych metodami eksploracji danych
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
177 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-337
Nr:
2168315453
doctoral dissertation
20

Author:
Farbaniec Marzena , Grabiński Tadeusz , Zając Wacław
Title:
Benford's Law as Method of Financial Datasets Quality Assessment
Source:
Improving the Efficiency and Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2015, s. 107-116. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-100-2
Nr:
2168311771
chapter in monograph
21

Author:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof
Title:
Metody szacowania efektów finansowych wzrostu poczucia bezpieczeństwa turystów = Methods of Estimating the Financial Effects Resulting from the Increase in Tourists' Sense of Security
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - R. 4, t. 8, nr 2 (2015) , s. 70-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168311723
article
22

Author:
Lipczyńska Aneta
Title:
Prawo rozkładu cyfr znaczących w wykrywaniu nadużyć podatkowych
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
255 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-323
Nr:
2168302577
doctoral dissertation
23

Title:
Uwarunkowania informatyzacji procesu dydaktycznego szkół wyższych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
237 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-353
Nr:
2168315465
doctoral dissertation
24

Author:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek , Grabińska Ewa
Title:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku : monografia : (badania triangulacyjne)
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2014
Physical description:
359 s.: il.; 30 cm
Series:
(Ruch Turystyczny w Krakowie)
Notes:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168288383
monograph
25

Author:
Title:
Wzrost gospodarczy USA a skala wojen w ujęciu globalnym
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
275 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-308
Nr:
2168308665
doctoral dissertation
26

Author:
Korzeniak Grażyna , Grabiński Tadeusz
Title:
Cel, metoda, zakres badań
Source:
Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski / red. Grażyna Korzeniak - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2014, s. 7-13
ISBN:
978-83-89440-87-7
Nr:
2168311827
chapter in monograph
27

Title:
Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych
, Wilk-Kołodziejczyk Dorota
, Woźniak-Zapór Marta
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
Notes:
Streszcz. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7571-312-1
Nr:
2168311823
monograph
28

Author:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof
Title:
Wykorzystanie analizy porównawczej obiektów wielowymiarowych w badaniach ankietowych ruchu turystycznego = The Use of Comparative Analysis of Multidimentional Objects in a Survey on Tourist Flow
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały. - nr 5 (2014) , s. 19-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168293091
article
29

Author:
Grabiński Tadeusz , Bugaj Justyna
Title:
Taksonometryczne modele obszarów aktywności zawodowej pracowników naukowo-dydaktycznych = Taxometric Model Areas of Professional Activity of Research and Didactic Staff
Source:
Kompetencje, wiedza, umiejętności : teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2014, s. 73-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-936453-0-5
Nr:
2168311797
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Delimitacja krajów UE z punktu widzenia struktury systemu podatkowego w latach 2003-2012
Source:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 331-361
Signature:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302543
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Analiza skupień
Source:
Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski / red. Grażyna Korzeniak - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2014, s. 111-125
ISBN:
978-83-89440-87-7
Nr:
2168311831
chapter in monograph
32

Title:
Delimitacja krajów UE z punktu widzenia struktury systemu podatkowego w latach 2003-2012
Source:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 298-331 - Bibliogr.
Signature:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287143
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Analiza liczby absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1928-2013 = Analysis of the Number of Graduates of the University of Economics in Krakow in the Years 1928-2013
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 201-217. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283213
article
See main document
34

Author:
Puciato Daniel , Grabiński Tadeusz , Mielec Piotr , Kiraga Urszula
Title:
Struktura ruchu turystycznego jako przesłanka poprawy efektywności gospodarki turystycznej na pograniczu polsko-czeskim = The Structure of Tourist Traffic as the Premise of Improving the Efficiency of the Tourist Economy on the Polish-Czech Border Area
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 2 (40) (2014) , s. 239-263. - Tytuł numeru: spółczesne determinanty rozwoju gospodarczego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168290909
article
35

Title:
Kompetencje, wiedza, umiejętności : teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki
Redaktor:
Woszczek Leszek
, Tabor Adam
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2014
Physical description:
178 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-936453-0-5
Nr:
2168311789
monograph
See related chapters
36

Author:
Grabiński Tadeusz , Milenković-Kerković Tamara , Milojević Miroslav , Paszek Zbigniew , Tomić Radovan
Title:
Współpraca naukowa i wydawnicza Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ze szkołami wyższymi w Serbii 2010-2014 = The Academic and Publishing Cooperation of the Faculty of Management and Social Communication of the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University with the Universities from Serbia 2010-2014
Publisher address:
Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014
Physical description:
64 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168311755
book
37

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Title:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications. T. 2
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013
Physical description:
464 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-89274-85-4
Nr:
2168294819
conference materials
38

Author:
Borkowski Krzysztof , Grabinski Tadeusz
Title:
V'ïznij turizm u krakìv z ukraïni v 2003-2011 rokah : (naris rezul'tatìv doslìdžen')
Source:
Strategìâ rozvitku Ukraïni. Ekonomìka, socìologìâ, pravo. - no 2 (2013) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168288693
article
39

Author:
Grabiński Tadeusz , Barszcz-Przełożny Barbara , Paszek Zbigniew , Urlik Szczepan
Title:
Classes Evaluation - Methods and Tools = Evaluacija časova - metode i sredstva
Source:
Škola biznisa = Business School = Škola biznesa. - 3-4 (2013) , s. 78-99. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168311807
article
40

Author:
Grabiński Tadeusz , Merklinger-Gruchała Anna
Title:
Procedury opiniowania kierunkowych efektów kształcenia przez studentów
Source:
Krajowe Ramy Kwalifikacji / red. nauk. Maria Kapiszewska - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013, s. 83-94
ISBN:
978-83-7571-250-6
Nr:
2168276587
chapter in monograph
41

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Title:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications. T. 1
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013
Physical description:
417 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu "PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce". Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ISBN:
978-83-89274-80-9
Nr:
2168303061
conference materials
42

Title:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications
Number:
1
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013
Physical description:
383 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168324267
journal / series editorial
43

Title:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications
Number:
2
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013
Physical description:
427 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168304153
journal / series editorial
44

Title:
Metody ewidencji i analizy powiązań efektów kształcenia w ramach krajowych ram kwalifikacji
Source:
Krajowe Ramy Kwalifikacji / red. nauk. Maria Kapiszewska - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013, s. 39-51
ISBN:
978-83-7571-250-6
Nr:
2168276583
chapter in monograph
45

Title:
Wiedza z pasją : promujemy młodych naukowców : projekty badawcze i sylwetki młodych naukowców = Knowledge with Passion : Promotion of Young Scientists : Research Projects and Profiles of Young Scientists
Publisher address:
Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, 2013
Physical description:
64 s.: il.; 21x30 cm
Research program:
Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu "PITWM - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce". Współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ISBN:
978-83-89274-33-5
Nr:
2168315299
book
46

Author:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Title:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2013
Physical description:
208 s.: il.; 30 cm
Series:
(Ruch Turystyczny w Krakowie)
Notes:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168288379
report
47

Author:
Puciato Daniel , Grabiński Tadeusz
Title:
Cestovní ruch v opolském vojvodství a na česko polském pohraničí v roce 2012 : zpráva z výzkumu
Publisher address:
Opole: Opolská regionální turistická organizace, 2012
Physical description:
101 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168328281
report
48

Title:
Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu sprawozdań finansowych
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 321-364. - Streszcz.
Series:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229530
chapter in monograph
See main document
49

Author:
Farbaniec Marzena , Grabiński Tadeusz , Zabłocki Bartłomiej , Zając Wacław
Title:
Metody oceny zgodności rozkładów cyfr znaczących z prawami Benforda
Source:
Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. nauk. Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 143-178
ISBN:
978-83-7571-249-0
Access mode:
Nr:
2168327771
chapter in monograph
50

Title:
Propozycje ewidencji powiązań efektów kształcenia w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji = Proposals for Record Connections of Learning Outcomes in the National Qualifications Framework
Source:
Dydaktyka finansów w szkołach wyższych / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, s. 91-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Materiały konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
ISBN:
978-83-7695-300-7
Nr:
2168265424
chapter in conference materials
51

Author:
Farbaniec Marzena , Grabiński Tadeusz , Zabłocki Bartłomiej , Zając Wacław
Title:
Empiryczne prawa liczbowe w nauce
Source:
Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. nauk. Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 123-142
ISBN:
978-83-7571-249-0
Access mode:
Nr:
2168327769
chapter in monograph
52

Title:
W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2012
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-915693-8-2
Nr:
2168314903
monograph
See related chapters
53

Title:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 2, Prace habilitacyjne i doktorskie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
140 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-559-8
Nr:
2168233836
book
54

Author:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Title:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Kierownik projektu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2012
Physical description:
237 s.: il.; 30 cm
Series:
(Ruch Turystyczny w Krakowie)
Notes:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168284929
report
55

Author:
Grabiński Tadeusz , Farbaniec Marzena , Zabłocki Bartłomiej , Zając Wacław
Title:
Przydatność analizy rozkładów cyfr znaczących w wykrywaniu oszustw wyborczych = The Usefulness of the Analysis of the Distribution of First Digits in Detection of Election Fraud
Source:
W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Stanisław Sorys, Adam Tabor - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2012, s. 179-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-915693-8-2
Nr:
2168314727
chapter in monograph
See main document
56

Author:
Grabiński Tadeusz , Farbaniec Marzena , Zabłocki Bartłomiej , Zając Wacław
Title:
Wyniki wyborów powszechnych w Polsce w latach 2000-2010 w świetle analizy rozkładów cyfr znaczących = The Results of the General Election in Poland in the Years of 2000-2010 in the Perspective of the Analysis of the Distribution of First Digits
Source:
W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Stanisław Sorys, Adam Tabor - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2012, s. 161-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-915693-8-2
Nr:
2168314911
chapter in monograph
See main document
57

Author:
Farbaniec Marzena , Grabiński Tadeusz , Zabłocki Bartłomiej , Zając Wacław
Title:
Geneza, istota i rozwój badań nad prawem Benforda
Source:
Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. nauk. Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 101-122
ISBN:
978-83-7571-249-0
Access mode:
Nr:
2168327767
chapter in monograph
58

Author:
Puciato Daniel , Grabiński Tadeusz
Title:
Ruch turystyczny w województwie opolskim i na pograniczu polsko-czeskim w 2012 roku : raport z badań
Publisher address:
Opole: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012
Physical description:
101 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168328277
report
59

Title:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Number:
1
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011
Physical description:
317 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168264950
journal / series editorial
60

Author:
Borkowski Krzysztof , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata
Title:
Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003-2009
Source:
Turystyka w Polsce w okresie kryzysu / [red. nauk. Alicja Gotowt-Jeziorska, Krzysztof Łopaciński] - Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Turystyki, 2011, s. 93-115
ISBN:
978-83-62644-10-0
Nr:
2168225778
chapter in monograph
61

Title:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Number:
2
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, 2011
Physical description:
330 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168315761
journal / series editorial
See related chapters
62

Author:
Figurski Artur
Title:
Syntetyczne mierniki permutacyjne jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
194 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-199
Nr:
2168224472
doctoral dissertation
63

Author:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Title:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2011
Physical description:
244 s.: il.; 30 cm
Notes:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168228734
report
64

Author:
Farbaniec Marzena , Grabiński Tadeusz , Zabłocki Bartłomiej , Zając Wacław
Title:
Analiza wpływu przekształceń matematycznych na zbiory o zadanym rozkładzie cyfr = The Impact Analysis of Mathematical Transformations on the Set of Numbers of a Given Distribution
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2 (2011) , s. 210-218. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168315807
article
See main document
65

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2011-09-15 do 2011-09-15
Title:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011
Physical description:
397 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-89274-60-1
Nr:
2168325631
conference materials
66

Title:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011
Physical description:
420 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-89274-65-6
Nr:
2168304361
monograph
67

Title:
Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makroregionów
Redaktor:
Woszczek Leszek
, Tabor Adam
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2010
Physical description:
302 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-915693-7-5
Nr:
2165811029
monograph
See related chapters
68

Title:
Benford's Law
Source:
Poland - Serbia / scient. ed. Zbigniew Paszek - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 73-85. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-156-1
Nr:
2165793547
chapter in monograph
69

Title:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
112 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-502-4
Nr:
2165794675
book
70

Title:
Wybrane determinanty bogactwa narodów - niebezpieczeństwa analizy regresyjno-korelacyjnej = Selected Determinants of National Wealth - Risks Arising from the Regression and Correlation an Analysis
Source:
Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makroregionów / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2010, s. 11-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-915693-7-5
Nr:
2165811755
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010
Physical description:
414 s.: il.; 25 cm
Notes:
Materiały nadesłane na II Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 9 września 20010 roku przez Wyższą Szkołę Handlową, Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-89274-50-2
Nr:
2168290103
conference materials
72

Author:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Title:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Kierownik projektu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2010
Physical description:
182 s.: il.; 30 cm
Notes:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168228738
report
73

Title:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Number:
1
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010
Physical description:
187 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165818271
journal / series editorial
See related chapters
74

Author:
Łapczyński Artur
Title:
Automatyzacja procesu przetwarzania informacji tekstowej
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
181 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-187
Nr:
2168219560
doctoral dissertation
75

Title:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Number:
2
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010
Physical description:
318 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165820423
journal / series editorial
76

Author:
Betlej Piotr
Title:
Skuteczność tradycyjnych i elektronicznych form kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
195 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-162
Nr:
51659
doctoral dissertation
77

Title:
Opinia na temat Zeszytu Naukowego PITWIN nr 1/2010
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 1 (2010) , s. 185-187
Nr:
2165818464
review
See main document
78

Title:
Opinia na temat Zeszytu Naukowego PITWIN nr 3/2009 "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne."
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 3 (2009) , s. [305-308]
Nr:
2165821576
review
See main document
79

Author:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Title:
Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2008 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Publisher address:
Kraków: [Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego], 2009
Physical description:
156 s.: il.; 30 cm
Notes:
Projekt finansowany ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
Access mode:
Nr:
2165713565
report
80

Author:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Title:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku : raport końcowy
Kierownik projektu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2009
Physical description:
170 s.: il.; 30 cm
Notes:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa,
Access mode:
Nr:
2165707820
report
81

Author:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Title:
Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Publisher address:
Kraków: [Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego], 2009
Physical description:
145 s.: il.; 30 cm
Notes:
Projekt finansowany ze środków budżetu Urzędu Miasta Łodzi,
Access mode:
Nr:
2165712684
report
82

Title:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Number:
2, t. 1
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009
Physical description:
429 s.: il.; 24 cm
Notes:
Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową, Bibliogr. przy art.
Nr:
2165822488
journal / series editorial
83

Title:
Rozwój nauki, społeczeństwa i gospodarki w dobie kryzysu : aspekty psychospołeczne i ekonomiczne
Redaktor:
Woszczek Leszek
, Tabor Adam
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2009
Physical description:
337 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-915693-6-8
Nr:
2165812372
monograph
84

Title:
Opinia na temat pracy "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne."
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 2 (2009) , s. 363-366
Nr:
2166211545
review
See main document
85

Author:
Borkowski Krzysztof , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata
Title:
Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w m. Krakowie w latach 2006-2007 : (na podstawie badań ankietowych) = Assessment of the Tourist Traffic on the Basis of the Population Surveys in the City of Cracow Between 2006-2007 (On the Example of Questionnaire's Research)
Source:
Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009) , s. 57-69. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2162185163
article
86

Author:
Grabiński Tadeusz , Migała-Warchoł Aldona
Title:
Próba typologii rozkładów dwumodalnych = Some Remarks about Types of Bimodal Distributions
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 11 (2009) , s. 57-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2164955224
article
See main document
87

Title:
Kilka uwag o możliwościach wykorzystania prawa Benforda = Some Remarks on Possible Utilisations of Benford's Law
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 11 (2009) , s. 31-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2164954451
article
See main document
88

Author:
Cichocka Izabela , Grabiński Tadeusz
Title:
Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta żywności ekologicznej = Psychographic - Motivating Profile of the Polish Consumer of Eco-Food
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość. - nr 5 (66) (2009) , s. 107-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168286183
article
89

Author:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Title:
Ruch turystyczny w Małopolsce w 2009 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2009
Physical description:
217 s.: il.; 30 cm
Notes:
Badanie zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną na zamówienie Województwa Małopolskiego,
Access mode:
Nr:
2165706862
report
90

Title:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Number:
3
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009
Physical description:
304, [4] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2165820070
journal / series editorial
See related chapters
91

Title:
Opinia na temat artykułów naukowych zawartych w publikacji wydanej w ramach projektu PITWIN przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne" pod red. Z. Zielińskiego
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 1 (2009) , s. 161-163
Nr:
2165818662
review
See main document
92

Title:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Number:
2, t. 2
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009
Physical description:
366 s.: il.; 24 cm
Notes:
Na okł.: 2/2009, Bibliogr. przy art.
Nr:
2166211477
journal / series editorial
See related chapters
93

Author:
Migała-Warchoł Aldona
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie jakości i poziomu życia w województwie podkarpackim
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
174 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-137
Nr:
51388
doctoral dissertation
94

Title:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Number:
nr 11
, Woszczek Leszek
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2009
Physical description:
235 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165794578
journal / series editorial
See related chapters
95

Title:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Number:
1
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009
Physical description:
163 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2165818125
journal / series editorial
See related chapters
96

Title:
Warunki poprawy alokacji środków budżetowych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 281-338
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2168306665
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Uwarunkowania pomiaru współzależności cech = Problems of Measuring Statistical Dependence of Variables
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008) , s. 91-107. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51998
article
98

Author:
Marek Rafał
Title:
Determinanty rozwoju polskich biur podróży w Internecie
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
208 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-99
Nr:
51599
doctoral dissertation
99

Title:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Number:
nr 10
, Woszczek Leszek
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008
Physical description:
176 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165785548
journal / series editorial
See related chapters
100

Title:
Prawo Benforda - fikcja czy rzeczywistość = Benford's Law - Fiction or Realisty
Source:
Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Adam Tabor - Chrzanów - Kraków: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008, s. 293-303. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-915693-5-1
Nr:
2165812681
chapter in monograph
See main document
101

Title:
Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości
, Woszczek Leszek
, Tabor Adam
Publisher address:
Chrzanów - Kraków: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008
Physical description:
303 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-915693-5-1
Nr:
2165812556
monograph
See related chapters
102

Author:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Title:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku : raport końcowy
Kierownik projektu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2008
Physical description:
158 s.: il.; 30 cm
Notes:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa,
Access mode:
Nr:
2165712443
report
103

Title:
Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 104-137
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2168306655
chapter in monograph
See main document
104

Title:
Ważone miary współzależności = Weighed Co-dependence Measures
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008) , s. 37-51. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165789732
article
See main document
105

Author:
Piotrowski Maciej
Title:
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju strategii masowej indywidualizacji produktu
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
190 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-47
Nr:
52356
doctoral dissertation
106

Title:
Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu
, Woszczek Leszek
Publisher address:
Chrzanów: Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007
Physical description:
215 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Na okł.: Publikacja z konferencji naukowej zrealizowanej w ramach projektu: "Społeczeństwo obywatelskie w strategii rozwoju regionu"., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-915693-4-4
Nr:
2165796576
conference materials
107

Title:
Wiedza i świadomość konsumencka na temat małopolskich produktów tradycyjnych oraz ich rozpoznawalności : raport z badań ankietowych w Małopolsce
Publisher address:
Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2006
Physical description:
51 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Opracowanie wykonane w ramach podprojektu RegiP: Perspektywy promocji i rozwoju produktów regionalnych (Regional Products Promotion Prospects) wchodzącego w skład Regionalnej Operacji Ramowej SMART (Strategic Measures for Achieveing Reform Targets) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C,
Nr:
2165809156
report
108

Author:
Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna
Title:
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2006 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006
Physical description:
116 s.: il.
Notes:
Badanie wykonane przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Województwa Małopolskiego,
Access mode:
Nr:
2165745644
report
109

Author:
Szplit Marcin
Title:
Wykorzystanie systemów informacyjnych w zarządzaniu relacjami z klientem
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
238 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 16 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/299
Nr:
52573
doctoral dissertation
110

Title:
Zbiory złożone w taksonometrii = Complex Sets in Taxonometry
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006) , s. 19-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51742
article
See main document
111

Author:
Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna
Title:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku : raport końcowy
Kierownik projektu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Kobus Jolanta
, Wieczorkowski Jan
Konsultacja:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006
Physical description:
111 s.: il.
Notes:
Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa zrealizowany przez Małopolska Organizacje Turystyczna,
Access mode:
Nr:
2165745414
report
112

Author:
Wawrzynkiewicz Małgorzata
Title:
Ocena jakości edukacji elektronicznej w kontekście funkcjonalnym
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
210 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-21
Nr:
52445
doctoral dissertation
113

Title:
Diagnoza stanu : znakowanie produktów regionalnych i tradycyjnych
Publisher address:
Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2006
Physical description:
88 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Opracowanie wykonane w ramach podprojektu RegiP: Perspektywy promocji i rozwoju produktów regionalnych (Regional Products Promotion Prospects) wchodzącego w skład Regionalnej Operacji Ramowej SMART (Strategic Measures for Achieveing Reform Targets) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C, Bibliogr.
Nr:
2165809393
report
114

Title:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Number:
nr 9
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2006
Physical description:
183 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165674787
journal / series editorial
See related chapters
115

Author:
Patla Janusz
Title:
Rozwój systemów bankowości elektronicznej i ich wpływ na wyniki banku
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
220 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-24
Nr:
52446
doctoral dissertation
116

Author:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna
Title:
Determinanty przyjazdowego ruchu turystycznego do Krakowa na podstawie badań w latach 2003-2004
Source:
Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / red. Anna Nowakowska, Marta Przydział - Rzeszów; Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006, s. 533-548. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-87658-84-7
Nr:
2166099123
chapter in monograph
117

Author:
Cichocka Izabela
Title:
Modelowanie relacji między wybranymi determinantami zachowań konsumpcyjnych na rynku żywności ekologicznej
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
143 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 15 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/264
Nr:
2168219730
doctoral dissertation
118

Title:
Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2005
Physical description:
298 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-915693-3-0
Nr:
2165815779
monograph
119

Author:
Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna , Kobus Jolanta
Title:
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2005
Physical description:
174 s.: il.
Notes:
Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
Access mode:
Nr:
2165744672
report
120

Title:
Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu sprawozdań finansowych
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 227-263
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165192574
chapter in monograph
See main document
121

Author:
Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna
Title:
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2005 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2005
Physical description:
157 s.: il.
Notes:
Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
Access mode:
Nr:
2165745201
report
122

Title:
O zawodach przyszłości : wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Tadeusza Grabińskiego wygłoszony podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2004/2005 w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie w dniu 8 października 2004 r.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2004
Physical description:
19 s.; 21 cm
Nr:
2168315065
book
123

Author:
Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna , Chuchrowska-Tupta Aneta
Title:
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2004 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2004
Physical description:
122 s.: il.
Notes:
Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
Access mode:
Nr:
2165744311
report
124

Author:
Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna
Title:
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2004
Physical description:
105 s.: il.
Notes:
Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
Access mode:
Nr:
2165744217
report
125

Title:
Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
158, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-177-8
Nr:
2168224602
monograph
126

Author:
Zieliński Zbigniew E.
Title:
Wykorzystanie technik informacyjnych w procesie dydaktycznym szkoły wyższej
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
213 k.: il.; 30 cm + Aneks; autoreferat : 14 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/368
Nr:
2168308261
doctoral dissertation
127

Title:
Gospodarka sieciowa - mit czy rzeczywistość? : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2003/2004 / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 11-24
Nr:
2168318177
chapter in book
128

Title:
Jubileusz 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
141 s., [54] s. tabl. kolor.: il., portr.; 24 cm
Notes:
Indeks,
ISBN:
83-7252-137-9
Nr:
2168242356
monograph
129

Author:
Title:
Czynniki sukcesu wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania (klasy MRP II/ERP)
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
141 k.; 30 cm + Autoreferat: 11 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/533
Nr:
2168257418
doctoral dissertation
130

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2001 roku
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2001/2002 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 3-11
ISBN:
83-7252-118-2
Nr:
2168315537
chapter in book
131

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 2000 roku
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2000/2001 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 3-10
ISBN:
83-7252-093-3
Nr:
2168315541
chapter in book
132

Title:
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230266
monograph
133

Title:
Strategia rozwoju uczelni
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Physical description:
252 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230246
monograph
134

Author:
Grabiński Tadeusz , Jankowski Stanisław M.
Title:
Chcemy być w ekstraklasie
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 1, 15
Nr:
2168272360
voice in discussion / interview
See main document
135

Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : księga pracowników
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
142 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-058-5
Nr:
2168316943
book
136

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 4 października 1999 roku
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 3-11
ISBN:
83-7252-034-8
Nr:
2168242486
chapter in book
137

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 522
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
209 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168259650
journal / series editorial
138

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 12 października 1998 roku
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1998/1999 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 3-11
ISBN:
83-7252-009-7
Nr:
2168315533
chapter in book
139

Title:
The 75th Anniversary of the Funding of Cracow University of Economics 1925-2000
Source:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 17-20
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235414
chapter in conference materials
See main document
140

Title:
Doktorat honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie dla Philipa Kotlera
Source:
Przegląd Organizacji1998. - nr 10, s. 9-10
Nr:
2168239480
varia
141

Title:
Profesor Philip Kotler doktorem honoris causa AE w Krakowie
Source:
Marketing i Rynek1998. - nr 11, s. 35-[37]
Nr:
2168234576
varia
142

Title:
Profesor Philip Kotler - doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1998. - R. 49, nr 12 (587), s. 3-4
Nr:
2168317053
varia
143

Title:
Przemówienie wygłoszone na uroczystości inauguracyjnej w dniu 13 października 1997 r.
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1997/98 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 3-12
ISBN:
83-87239-54-2
Nr:
2168315525
chapter in book
144

Title:
Profesor Philip Kotler doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1998. - nr 3(45), s. 2-4
Nr:
2168316645
chapter in report
145

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1996 roku
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1996/97 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 3-12
ISBN:
83-87239-03-8
Nr:
2168315515
chapter in book
146

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 493
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
96 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168256642
journal / series editorial
147

Title:
Symulacyjne metody analizy efektywności procedur predykcji = Simulation Methods of Analysing the Effectiveness of Prediction Procedures
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252774
article
See main document
148

Title:
Ogólna charakterystyka funkcjonowania uczelni w latach 1991-1995
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 19-26
ISBN:
83-86439-78-5
Nr:
2168282329
chapter in book
See main document
149

Title:
Elementy podstaw informatyki : edytory - grafika - typografia : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
85 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-75-0
Nr:
2168290771
academic script
150

Title:
Elementy podstaw informatyki : urządzenia peryferyjne : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
76 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-71-8
Nr:
2168290773
academic script
151

Title:
Synteza procesów zachodzących w podstawowych sferach działalności uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 27-64
ISBN:
83-86439-78-5
Nr:
2168282331
chapter in book
See main document
152

Author:
Bąk Andrzej
Title:
Zastosowanie technik symulacji komputerowej do optymalizacji wyboru metod wielowymiarowej analizy porównawczej
Publisher address:
Jelenia Góra: , 1995
Physical description:
240 k.: il.; 30 cm + Aneks : 127 k.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168315447
doctoral dissertation
153

Title:
Elementy podstaw informatyki : rynek komputerowy : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
69 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-48-3
Nr:
2168264428
academic script
154

Title:
Informacyjne aspekty statystyki międzynarodowej
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 9 (412) (1995) , s. 32-36
Nr:
2168243964
article
155

Title:
Elementy podstaw informatyki : algorytmy - języki programowania - programy komputerowe : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
86 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-54-8
Nr:
2168315569
academic script
156

Title:
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w latach 1989/90 - 1993/94
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1994. - nr 7 (29), s. 2-48
Nr:
2168316673
chapter in report
157

Conference:
Konferencja naukowa "Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce", Karpacz, Polska, od 1993-10-13 do 1993-10-15
Title:
Wykorzystanie metody ekspertów do regionalizacji Polski w ujęciu województw
Source:
Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce / [red. nauk. Tadeusz Borys, Marek Walesiak] - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 69-76
Series:
(Taksonomia ; z. 1)
ISBN:
87-7011-138-6
Nr:
2168315433
chapter in conference materials
158

Title:
Analiza kosztów rozmów telefonicznych w roku 1993
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1994. - nr 2 (24), s. 25-27
Nr:
2168316633
chapter in report
159

Title:
Analiza stopnia informacyjności kostek danych
Source:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 68-84
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269566
chapter in monograph
See main document
160

Title:
Obciążenia pracowników AE w Krakowie związane z prowadzeniem prac magisterskich i dyplomowych w latach 1989/90 - 1993/94
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1994. - nr 7 (29), s. 49-63
Nr:
2168316675
chapter in report
161

Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Title:
Bank danych "EURODATA"
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 55-68
Nr:
2168274813
chapter in conference materials
See main document
162

Title:
Wybrane informacje statystyczne o uczelniach ekonomicznych oraz uczelniach krakowskich wg stanu w dniu 31 grudnia 1992 r.
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1994. - nr 1 (23), s. 19-38
Nr:
2168316631
chapter in report
163

Conference:
Konferencja naukowa "Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce", Karpacz, Polska, od 1993-10-13 do 1993-10-15
Title:
System podziału terytorialnego krajów Wspólnoty Europejskiej
Source:
Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce / [red. nauk. Tadeusz Borys, Marek Walesiak] - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 57-68
Series:
(Taksonomia ; z. 1)
ISBN:
87-7011-138-6
Nr:
2168315429
chapter in conference materials
164

Title:
Zmiany zatrudnienia w wybranych jednostkach organizacyjnych AE w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1994. - nr 1 (23), s. 16-19
Nr:
2168316625
chapter in report
165

Title:
Zakres badań naukowych w AE w Krakowie w latach 1991-1993
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1994. - nr 4 (26), s. 4-17
Nr:
2168316641
chapter in report
166

Title:
Vademecum podstaw informatyki : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
34 s.; 24 cm
Nr:
2168315567
academic script
167

Title:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
291 s.: rys.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237996
monograph
168

Title:
Propozycje systemu podwyżek płac dla pracowników naukowo-dydaktycznych
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 8 (20), s. 25-41
Nr:
2168316681
chapter in report
169

Title:
Finansowanie badań własnych uczelni wyższych
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 4 (16), s. 23-28
Nr:
2168316647
chapter in report
170

Title:
Pakiet przetwarzania danych ankietowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
43 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168315573
academic script
171

Title:
Obciążenia pracowników AE w Krakowie związane z prowadzeniem prac magisterskich i dyplomowych w latach 1989/90 - 1992/93
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 7 (19), s. 58-65
Nr:
2168316669
chapter in report
172

Title:
Finansowanie badań naukowych uczelni MEN w 1992 roku
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 6 (18), s. 26-37
Nr:
2168316657
chapter in report
173

Title:
Syntetyczne wyniki opinii o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze zimowym 1992/93
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Physical description:
129 s.: il.; 23 cm
Series:
(Aktualności : biuletyn informacyjny rektora ; 5 (17))
Nr:
2168237056
monograph
174

Title:
Studenci, kadra, pomieszczenia dydaktyczne AE w Krakowie w latach 1970-1993
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 7 (19), s. 66-73
Nr:
2168316671
chapter in report
175

Title:
Płace pracowników naukowo-dydaktycznych AE w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 8 (20), s. 20-24
Nr:
2168316679
chapter in report
176

Title:
Sytuacja lokalowa katedr
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 8 (20), s. 41-63
Nr:
2168316683
chapter in report
177

Title:
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w latach 1989/90 - 1992/93
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 7 (19), s. 30-57
Nr:
2168316667
chapter in report
178

Title:
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w roku 1992/93
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 7 (19), s. 2-29
Nr:
2168316665
chapter in report
179

Title:
Analiza preferencji młodzieży szkół średnich w zakresie wyboru form i kierunków studiów
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 9 (21), s. 10-12
Nr:
2168316677
chapter in report
180

Title:
Wielkość i koszty produkcji wydawniczej AE w Krakowie w latach 1990-1993
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 10 (22), s. 27-31
Nr:
2168316619
chapter in report
181

Title:
Wydawnictwa uczelniane AE w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 2(4), s. 19-32
Nr:
2168316577
chapter in report
182

Author:
Title:
Badanie odporności taksonomicznych metod grupowania
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
162 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/757
Nr:
2168254166
doctoral dissertation
183

Title:
Informacja o terminach realizacji prac habilitacyjnych
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 4(6), s. 26-29
Nr:
2168316595
chapter in report
184

Title:
Problem kompletności informacji w komputerowych bazach danych statystycznych = The Problem of Completeness of Information in Statistical Computer Data Bases
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 5-18. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168264088
article
See main document
185

Title:
AE w Krakowie na tle innych uczelni
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 4(6), s. 21-26
Nr:
2168316591
chapter in report
186

Title:
Uwagi na temat systemu wynagrodzeń
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 4(6), s. 37-39
Nr:
2168316607
chapter in report
187

Title:
Analiza czynnikowa w badaniach przestrzennych
Source:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 161-185 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230738
chapter in monograph
See main document
188

Title:
Bazy danych gospodarczych w systemie SYZYF = Economic Data Bases in SYZYF System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Michał WOŹNIAK]. - nr 392 (1992) , s. 59-75. - Summ., streszcz.
Nr:
2168262238
article
See main document
189

Title:
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w roku akademickim 1990/91
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 1(3), s. 14-26
Nr:
2168316569
chapter in report
190

Title:
Syntetyczne wyniki oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze letnim 1991/92
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
133 s.: il.; 23 cm
Series:
(Aktualności : biuletyn informacyjny rektora ; nr 6(8), wyd. specjalne Studencka ocena dydaktyki)
Nr:
2168316651
report
191

Title:
Analiza finansowa wydawnictw uczelnianych w 1991 roku
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 2(4), s. 13-19
Nr:
2168316573
chapter in report
192

Title:
Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji
Source:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 117-160 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230736
chapter in monograph
See main document
193

Title:
Metody taksonometrii
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
Nr:
2168237488
academic script
194

Title:
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w latach 1989/90 - 1991/92
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 9 (11), s. 31-70
Nr:
2168316659
chapter in report
195

Title:
Uwagi na temat polityki awansowania samodzielnych pracowników naukowych
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 1(3), s. 27-29
Nr:
2168316571
chapter in report
196

Title:
Studenci, kadra, pomieszczenia dydaktyczne AE w Krakowie w latach 1970-1992
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 9 (11), s. 89-95
Nr:
2168316663
chapter in report
197

Title:
Obciążenia pracowników AE w Krakowie związane z prowadzeniem prac magisterskich i dyplomowych w latach 1989/90 - 1991/92
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 9 (11), s. 71-88
Nr:
2168316661
chapter in report
198

Title:
Podstawy kwantyfikacji zmiennych przestrzennych
Source:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 25-35 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230722
chapter in monograph
See main document
199

Title:
System oceny zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 4(6), s. 6-9
Nr:
2168316589
chapter in report
200

Title:
Mierniki koncentracji i lokalizacji przestrzennej
Source:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 76-105 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230728
chapter in monograph
See main document
201

Author:
Title:
Badania marketingowe : metody i oprogramowanie komputerowe
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Canadian Consortium of Management Schools; Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
176 s.: il., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-00-8
Nr:
2168236426
monograph
202

Title:
Informacja o ocenie b. instytutów AE w Krakowie przez Komitet Badań Naukowych i proponowanych środkach na badania statutowe w roku 1992 : (opracowano na podstawie materiałów KBN)
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 3(5), s. 26-39
Nr:
2168316585
chapter in report
203

Title:
Granty indywidualne KBN przyznane pracownikom AE w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 4(6), s. 29-32
Nr:
2168316601
chapter in report
204

Title:
Źródłowe podstawy badań
Source:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 36-60 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230724
chapter in monograph
See main document
205

Title:
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w roku 1991/92
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 9 (11), s. 2-30
Nr:
2168316655
chapter in report
206

Title:
Sprawozdanie z wykorzystania w roku 1991 środków przyznanych w ramach tzw. działalności ogólnotechnicznej w AE w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 3(5), s. 39-44
Nr:
2168316587
chapter in report
207

Title:
Wykorzystanie i koszty eksploatacji kserografów w AE w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 4(6), s. 32-36
Nr:
2168316605
chapter in report
208

Title:
Przestrzenne modele analizy rozwoju turystyki krajowej
Source:
Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - R. 1991 (1991) , s. 207-209
Nr:
2168316903
article
209

Title:
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej i taksonomii numerycznej w zastosowaniu do porównań międzynarodowych
Source:
Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2] / kier. nauk.: Karol KUKUŁA1991, s. 1-34
Signature:
NP-27/2/Magazyn
Nr:
2168315679
chapter in unpublished scientific work
See main document
210

Title:
Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce = Spatial and Social-Professional Differentiation of Consumption in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991) , s. 15-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235604
article
See main document
211

Conference:
XII Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1990-04-26 do 1990-04-28
Title:
Strukturalne podejście w analizie danych przekrojowo-czasowych
Source:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 3-4, s. 360. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314925
varia
212

Title:
Organizacja baz danych statystycznych
Source:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 39-44
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242374
chapter in monograph
See main document
213

Title:
Taksonometryczne metody wyodrębniania jednorodnych zbiorowości
Source:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 75-96
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242382
chapter in monograph
See main document
214

Title:
Granty MEN realizowane w AE w Krakowie w roku 1991
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1991. - nr 2, s. 6-14
Nr:
2168316563
chapter in report
215

Conference:
XI Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1989-05-03 do 1989-05-05
Title:
Konstrukcja quasi-modeli grawitacji i potencjału
Source:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 1, s. 97. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314921
varia
216

Title:
Wyposażenie AE w Krakowie w aparaturę badawczo-dydaktyczną : (stan na 31.12.1991)
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1991. - nr 2, s. 15-26
Nr:
2168316567
chapter in report
217

Title:
Statystyczna analiza danych przekrojowych
Source:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 45-74
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242378
chapter in monograph
See main document
218

Title:
Modele generalizacji przestrzennej
Source:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 157-180
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242392
chapter in monograph
See main document
219

Title:
Próba modyfikacji klasycznych modeli grawitacji = A Trial to Modify Classical Gravitational Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 343 (1991) , s. 51-68. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260874
article
See main document
220

Conference:
Konferencja naukowa Taksonomia - teoria i jej zastosowania, Mogilany k. Krakowa, Polska, od 1989-09-27 do 1989-09-28
Title:
Problemy analizy poprawności procedur taksonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 2, s. 229. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314923
varia
221

Title:
Podstawy informacyjne ekonometrii przestrzennej
Source:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 26-38
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242372
chapter in monograph
See main document
222

Title:
Graficzne metody redukcji przestrzeni wielowymiarowych
Source:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 124-146
Nr:
2168242850
chapter in academic script
See main document
223

Title:
Ocena poprawności wybranych metod grupowania hierarchicznego i niehierarchicznego = An Assessment of Correctness of Selected Methods of Hierarchical and Nonhierarchical Grouping
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 (1990) , s. 5-26. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255676
article
See main document
224

Title:
Narzędzia przetwarzania danych statystycznych
Source:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 8-26
Nr:
2168242528
chapter in academic script
See main document
225

Title:
Graficzna prezentacja związków między zmiennymi
Source:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 46-63
Nr:
2168242532
chapter in academic script
See main document
226

Title:
Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant
Source:
Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior] - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 121-146
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168315073
chapter in monograph
227

Title:
Wybrane problemy statystycznej analizy danych
Source:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 27-45
Nr:
2168242530
chapter in academic script
See main document
228

Title:
Warunki do recepcji turystów w województwach w latach 1979 i 1987
Source:
Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - R. 1990 (1990) , s. 112-122
Nr:
2168316899
article
229

Title:
Problemy analizy poprawności procedur taksonomicznych
Source:
Taksonomia - teoria i jej zastosowania / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990, s. 61-80 - Bibliogr.
Nr:
2168242456
chapter in conference materials
See main document
230

Author:
Bajer Kazimierz , Bulsza Jan , Grabiński Tadeusz , Zeliaś Aleksander
Title:
Metody i modele programowania budownictwa mieszkaniowego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
294 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168315585
academic script
231

Title:
Taksonomiczne metody porządkowania i grupowania obiektów
Source:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 49-83
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168243002
chapter in monograph
See main document
232

Conference:
X Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1988-05-03 do 1988-05-05
Title:
Prognozowanie struktur przestrzennych z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej
Source:
Przegląd Statystyczny1989. - t. 36, z. 1, s. 94. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314915
varia
233

Title:
Komputerowy bank danych i programów "Gostur"
Source:
Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (1989) , s. 60-67
Nr:
2168316529
article
234

Title:
Ogólne założenia taksonomii numerycznej
Source:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 9-18
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168242912
chapter in monograph
See main document
235

Title:
Funkcje i mierniki odległości
Source:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 19-35
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168242932
chapter in monograph
See main document
236

Title:
Ekonometryczne modele krajowego ruchu turystycznego ze zmiennymi agregatowymi = Econometric Models of National Tourist Traffic with Synthetic Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 290 (1989) , s. 53-76. - Rez., summ.
Nr:
2168235084
article
See main document
237

Title:
Analiza poprawności metod grupowania
Source:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 136-167
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168243028
chapter in monograph
See main document
238

Title:
Ocena poprawności procedur porządkowania liniowego
Source:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 110-135
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168243020
chapter in monograph
See main document
239

Title:
Problemy wielowymiarowej analizy porównawczej
Source:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 84-109
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168243004
chapter in monograph
See main document
240

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce
Source:
Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 156-167
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168337963
chapter in monograph
241

Author:
Woźniak Sławomira , Adamski Jerzy , Dolny Barbara , Grabiński Tadeusz , Michalak Barbara
Title:
Mikrokomputerowy system zintegrowanej bazy danych o produkcji i zużyciu materiałów budowlanych. Zadanie nr 2, Założenia systemu
Publisher address:
Warszawa: Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego "ORGBUD", 1989
Physical description:
88 s. + [15] k.: il.; 30 cm
Notes:
Prace projektowo-programowe związane z tym systemem prowadzono w ramach tematu nr 1.4.3.0. problemu resortowego R-508 "Uwarunkowania surowcowo-materiałowe i paliwowo-energetyczne rozwoju budownictwa",
Nr:
2168315415
report
242

Title:
Organizacja statystyki międzynarodowej
Source:
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988, s. 13-39
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240944
chapter in monograph
See main document
243

Title:
Założenia i kierunki badań jakości metod taksonomicznych = Assumptions and Directions of Taxonomic Methods Quality Assessment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 258 (1988) , s. 5-26. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236178
article
See main document
244

Title:
Metody określania opóźnień czasowych i wykorzystanie ich w procesie prognozowania
Source:
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988, s. 200-234
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240974
chapter in monograph
See main document
245

Title:
Analiza relacji między cenami, spożyciem i dochodami na podstawie metody porównań międzynarodowych = An Analysis of Relations Between Prices, Consumption and Income Using International Comparisons Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 255 (1988) , s. 55-77. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251404
article
See main document
246

Title:
Metody analizy tablicy przepływów handlu międzynarodowego
Source:
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988, s. 99-124
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240962
chapter in monograph
See main document
247

Title:
Metody statystycznej analizy porównawczej
Source:
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988, s. 235-260
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240976
chapter in monograph
See main document
248

Author:
Pańkowska Małgorzata
Title:
Wykorzystanie metod taksonomii numerycznej do identyfikacji skupień na podstawie macierzy typu input-output
Publisher address:
Katowice: , 1988
Physical description:
240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168315439
doctoral dissertation
249

Title:
Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce = The Territorial and Social Differentiation of the Consumption Level in Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 147-166. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249090
article
See main document
250

Title:
Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce = An Analysis of Development Trends in Macroeconomic Relations in Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275955
varia
251

Title:
Modele grawitacji i potencjału
Source:
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988, s. 125-161
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240966
chapter in monograph
See main document
252

Title:
Analiza macierzy handlu międzynarodowego
Source:
Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 70-91
Nr:
2168237924
chapter in monograph
See main document
253

Title:
Prognozowanie zużycia energii elektrycznej w Polsce na podstawie porównań międzynarodowych i klasycznych modeli tendencji rozwojowej = Prediction of Energy Consumption in Poland on Basis of International Comparisons and Classical Models of Development Tendencies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987) , s. 21-48. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257424
article
See main document
254

Title:
Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
174 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/397
Nr:
2168309679
doctoral dissertation
255

Title:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Research program:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
book
256

Title:
Statystyczne metody prognozowania przez analogie
Source:
Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 157-178
Nr:
2168237932
chapter in monograph
See main document
257

Title:
Problemy szacowania brakujących informacji w komputerowych bazach danych statystycznych
Source:
Jakość danych w systemach informacyjnych / [red. nauk. Józef Oleński] - Warszawa: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym, 1987, s. 169-183
Series:
(Systemy Informatyczne ; 1/87)
Nr:
2168291445
chapter in conference materials
258

Title:
Organizacja statystyki międzynarodowej
Source:
Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 11-23
Nr:
2168237912
chapter in monograph
See main document
259

Conference:
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1987-05-03 do 1987-05-05
Title:
Z badań nad wielowymiarową analizą porównawczą na podstawie trójwymiarowych macierzy danych
Source:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 393-394. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314907
varia
260

Title:
Modele grawitacji i potencjału
Source:
Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 92-120
Nr:
2168237928
chapter in monograph
See main document
261

Author:
Moszumański Janusz
Title:
Analiza komputerowa ankiety pt. "Wymagania kwalifikacyjne robotników i mistrzów w branżach przemysłu materiałów budowlanych". Zeszyt nr 3
Konsultacja:
Publisher address:
Kraków: Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego, 1986
Physical description:
13 k.: il.; 29 cm
Research program:
Pracę wykonano za zlecenie Departamentu Kadr i Szkolenia MBGPiK, w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych Instytutu "Orgbud" Oddział w Krakowie; symbol tematu: 58/DOT/86
Nr:
2168318179
report
262

Conference:
XXVI European Congress of the Regional Science Association, Kraków, Polska, od 1986-08-26 do 1986-08-29
Title:
Dynamic and Multidimensional Comparative Analysis of the Living Standard in Selected OECD and CMEA European Countries
Source:
Papers of the Polish Participants. Part 2 - Warszawa: 1986, s. 1 [12]-24 [34] - Bibliogr.
Nr:
2168315205
chapter in conference materials
263

Conference:
VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1986-04-23 do 1986-04-25
Title:
Taksometryczna koncepcja określania struktury cen na podstawie danych międzynarodowych
Source:
Przegląd Statystyczny1986. - t. 33, z. 4, s. 447. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314935
varia
264

Title:
Statystyczne metody prognozowania przez analogie i ocena ich przydatności na tle metod klasycznych = Statistical Methods of Forecasting by Analogy and Evaluation of Their Utility in Comparison with Classical Methods
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2 (1986) , s. 145-160. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168238432
article
265

Conference:
VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1986-04-23 do 1986-04-25
Title:
Problemy konstrukcji komputerowych baz danych do celów analizy statystycznej szeregów przekrojowo-czasowych
Source:
Przegląd Statystyczny1986. - t. 33, z. 4, s. 447-448. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314943
varia
266

Conference:
VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1985-04-26 do 1985-04-28
Title:
Analiza porównawcza poprawności metod taksonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny1986. - t. 33, z. 2, s. 203. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314933
varia
267

Title:
Wybrane problemy dynamicznej wielowymiarowej analizy porównawczej = Selected Problems of a Dynamic Multidimensional Comparative Analysis
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 47, z. 2 (1985) , s. 189-206. - Summ.
Nr:
2168242420
article
268

Author:
Amin Mohammed , Grabiński Tadeusz
Title:
Analiza efektywności wybranych metod prognozowania na podstawie danych empirycznych = The Analysis of the Effectiveness of Selected Methods of Forecasting on the Basis of Empirical Data
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985) , s. 115-151. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168269458
article
See main document
269

Title:
Charakterystyka wybranych nieklasycznych metod prognozowania = The Characteristics of the Selected Non-Classical Forecasting Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985) , s. 25-51. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168269448
article
See main document
270

Conference:
VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1984-05-03 do 1984-05-05
Title:
Informacja o aktualnej bibliotece programów obejmującej procedury obliczeniowe z zakresu taksonomii numerycznej
Source:
Przegląd Statystyczny1985. - t. 32, z. 1, s. 87. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315239
varia
271

Title:
Metody określania charakteru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej = Methods of Specifying the Character of Variables in Multivariate Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 35-63. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237896
article
See main document
272

Title:
Analiza własności wybranych współczynników zależności dla cech jakościowych metodami symulacyjnymi = Analysis of Properties of Selected Contingency Coefficients for Quality Variables Using Simulation Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 129-152. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237876
article
See main document
273

Conference:
VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1984-05-03 do 1974-05-05
Title:
Z badań nad nieklasycznymi metodami predykcji
Source:
Przegląd Statystyczny1985. - t. 32, z. 1, s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315235
varia
274

Title:
Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych = Multivariate Comparative Analysis in Research ower Dynamics of Economic Phenomena
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
265 s.: tab.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 61)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168237548
monograph
275

Title:
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych = Research over the Effectiveness of Selected Taxonomic Procedures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984) , s. 63-80. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237886
article
See main document
276

Title:
Koncepcja badań efektywności procedur porządkowania liniowego = The Conception of Research over the Effectiveness of the Procedures of Linear Arrangement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984) , s. 5-35. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237882
article
See main document
277

Title:
Wybrane elementy statystyki międzynarodowej
Source:
Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ1983, s. 1[30]-43[73] - Bibliogr.
Nr:
2168315881
chapter in unpublished scientific work
See main document
278

Conference:
V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1983-05-05 do 1983-05-07
Title:
Informacja o bibliotece programów obliczeniowych z zakresu taksonomii numerycznej
Source:
Przegląd Statystyczny1983. - t. 30, z. 3-4, s. 333. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314965
varia
279

Title:
Wykorzystanie metod z zakresu analizy dyskryminacyjnej oraz teorii rozpoznawania obrazów do określenia wektorów predykant = The Use of Methods Coming within the Sphere of Discrimination Analysis and Theory of Pattern Recognition for the Determination of Prediction Vectors
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983) , s. 73-91. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251782
article
See main document
280

Conference:
V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1983-05-05 do 1983-05-07
Title:
Z badań nad efektywnością procedur porządkowania liniowego
Source:
Przegląd Statystyczny1983. - t. 30, z. 3-4, s. 330-331. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314969
varia
281

Title:
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Physical description:
151, [41] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-04215-X
Nr:
2168242484
monograph
282

Title:
The Effectiveness of Some Clustering Procedures
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 102-103. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241514
varia
283

Title:
Organizacja statystyki międzynarodowej
Source:
Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ1983, s. 1[4]-28[32] - Bibliogr.
Nr:
2168315875
chapter in unpublished scientific work
See main document
284

Title:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983
Physical description:
255, [1] s.: rys.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0273-3
Nr:
2168237674
monograph
285

Title:
Problemy i metody dynamicznej wielowymiarowej analizy porównawczej
Source:
Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ1983, s. 1[59]-76[135] - Bibliogr.
Nr:
2168315883
chapter in unpublished scientific work
See main document
286

Title:
Uproszczone procedury estymacji modeli tendencji rozwojowej i wykorzystania ich do predykcji
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1982
Physical description:
137 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168266756
academic script
287

Conference:
IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1980-05-15 do 1980-05-16
Title:
Informacja o pakiecie programów numerycznych realizujących wybór zmiennych objaśniających
Source:
Przegląd Statystyczny1982. - t. 29, z. 1-2, s. 274. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315245
varia
288

Conference:
IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1980-05-15 do 1980-05-16
Title:
Badanie własności wybranych procedur doboru zmiennych metodami symulacyjnymi
Source:
Przegląd Statystyczny1982. - t. 29, z. 1-2, s. 272. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315243
varia
289

Title:
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1982. - t. 29, z. 3-4, s. 566. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314045
varia
290

Author:
Bulsza Jan , Al-Sinawi Suhair , Bajer Kazimierz , Raouf Bassim , Chwalibogowski Krzysztof , Al-Adhamy Mundir Bashier , Hager Stanisław , Hasson Khalid Ibrahim , Ra'ouf Numan Mumtaz , Khazal Abbas M. , Hajduk Henryk , Salim Zuhair Abdul Husain , Yassim Jaffar Sadik , Saleh Hussain Abid , Al-Rubiai Abdul Rahman , Kłosiewicz Lech , Zeliaś Aleksander , Babiarz Władysław , Górski Wit , Grabiński Tadeusz , Hiroń Zbigniew , Jankowski Zdzisław , Kijak Marian , Kmita Leopold , Michalska Izabella , Mieszkowska Danuta , Myszkowski Tadeusz , Reczek Adam , Rolle Władysław , Strzelecki Roman , Szulewska Jolanta , Tyszkowski Jerzy , Wydro Jan , Cholewa Maria , Fiodorow Jerzy
Title:
Complementary Study to Housing Standards. Report One, Methodology and Application : Glossary of Terms
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1982
Physical description:
78 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168316175
report
291

Title:
Konstrukcja komputerowego banku danych jako podstawy prowadzenia analiz statystycznych = The Design of Data Bank for Statistical Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982) , s. 103-112. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239476
article
See main document
292

Title:
Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Physical description:
310, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm
Notes:
Streszcz. ang. i ros., Bibliogr.
ISBN:
83-01-02675-8
Nr:
2168237546
monograph
293

Title:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
343, [1] s.: rys.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237738
monograph
294

Title:
Analiza efektywności wybranych procedur doboru zmiennych objaśniających przy pomocy metod symulacyjnych = Analysis of the Efficiency of Chosen Methods of Selection of Explanatory Variables. Application of Simulation Techniques
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 1-2 (1982) , s. 71-88. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168255802
article
295

Author:
Bajer Kazimierz , Bulsza Jan , Grabiński Tadeusz , Michalski Stanisław , Zeliaś Aleksander
Title:
Organizacja komputerowej bazy danych do celów programowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego = Organization of Data Computer Base for Housing Expansion Programming Aims
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 158 (1982) , s. 5-18. - Rez., summ.
Nr:
2168263760
article
See main document
296

Author:
Klepacki Jerzy , Borawska Zofia , Grabiński Tadeusz
Title:
Badania nad stałą dielektryczną kazeiny = Studies on the Dielectric Constant of Casein
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mleczarskiego. - R. 23, z. 1 (66) (1981) , s. 47-53. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168315059
article
297

Title:
Regionalizacja struktury społecznej i produkcji rolnej na Śląsku w końcu XVIII w. = Regionalization of the Social Structure and Agricultural Production in Silesia in the Late XVIIIth Century
Source:
Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia. - t. 13 (1981) , s. 11-36. - Summ.
Nr:
2168316551
article
298

Title:
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
302 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237734
monograph
299

Title:
Analiza związków handlu i gastronomii z potrzebami ruchu turystycznego : (na przykładzie województwa nowosądeckiegoj) = The Analysis of Links Between the Trade and Catering Industry and the Needs of Tourist Traffic : (On the Example of Nowy Sącz Voivodship)
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 26, nr 1 (97) (1981) , s. 137-152. - Summ.
Nr:
2168260006
article
300

Title:
Program na testowanie poprawności generatorów liczb losowych o rozkładzie równoramiennym = Programme for the Testing of the Correctness of Generators of Random Numbers with Regular Distribution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981) , s. 189-228. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168232272
article
See main document
301

Title:
Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby = Correlating Trend Method as the Basis for Forecasting the Demand for New Goods
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980) , s. 53-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247424
article
See main document
302

Conference:
III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1979-04-06 do 1979-04-07
Title:
Z badań nad efektywnością procedur doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych na podstawie danych generowanych
Source:
Przegląd Statystyczny1980. - t. 27, z. 1-2, s. 212-213. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314785
varia
303

Title:
Generatory liczb losowych o rozkładzie równomiernym i testowanie ich poprawności = Generators of Random Numbers with Regular Distribution and their Verification
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 131 (1980) , s. 29-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237416
article
See main document
304

Title:
Metody analizy zbieżności wyników dyskryminacji zbiorów = Methods of Analysis of Convergence of Sets Discrimination Results
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980) , s. 5-36. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231280
article
See main document
305

Conference:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków z Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Pokrzywna k. Prudnika, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Title:
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych
Source:
Przegląd Statystyczny1980. - t. 27, z. 3-4, s. 383-384. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314791
varia
306

Conference:
EUSIPCO-80, First European Signal Processing Conference, Lozanna, Szwajcaria, od 1980-09-16 do 1980-09-18
Title:
The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures
Source:
Signal Processing : Theories and Applications / eds. M. Kunt and F. de Coulon - Amsterdam ; New York: North-Holland Publishing Company, 1980, s. 617-623. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-444-86050-7
Nr:
2168316161
chapter in conference materials
307

Conference:
III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1979-04-06 do 1979-04-07
Title:
III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = The III Polish Seminar : "Methods of Choosing Variables for Econometric Models"
Source:
Przegląd Statystyczny1980. - t. 27, z. 1-2, s. 211-214
Nr:
2168314781
varia
308

Title:
Rozwój rynku wewnętrznego a poziom gospodarczy regionów w Polsce = Development of the Internal Market and Economic Level of Regions in Poland
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 25, nr 1 (93) (1980) , s. 52-71. - Summ.
Nr:
2168260020
article
309

Conference:
III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1979-04-06 do 1979-04-07
Title:
Analiza wybranych metod taksonomicznych do określenia zmiennych w modelach ekonometrycznych
Source:
Przegląd Statystyczny1980. - t. 27, z. 1-2, s. 212. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314783
varia
310

Title:
Statystyczna analiza poprawności wybranych generatorów liczb losowych o rozkładzie równomiernym = Statistical Analysis of the Correctness of the Selected Generators of Random Numbers with Regular Distribution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 131 (1980) , s. 57-83. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237418
article
See main document
311

Author:
Bulsza Jan , Bollman-Brzozowski Jerzy , Chwalibogowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Hager Stanisław , Jarosz Jan
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report Four, Final Report : Appendices : June 1980
Publisher address:
[b.m.]: [b.w.], 1980
Physical description:
7 k.; 30 cm
Nr:
2168320511
report
312

Conference:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Title:
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych = The Efficiency Analysis of Certain Methods of Variable Choosing in Econometric Models with One Equation
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Wrocław: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, . - nr 160 (182) (1979) , s. 127-147. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244562
article
313

Title:
Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych = Some Methods of Construction of Global Forecasts
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979) , s. 63-86. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239330
article
See main document
314

Title:
Taksonomiczna koncepcja predykcji ekonometrycznej = Taxonomic Conception of Econometric Prediction
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 114 (1979) , s. 87-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237908
article
See main document
315

Title:
Metodyka planowania perspektywicznego rozwoju prasy, poligrafii oraz działalności kolportażowo-handlowej
Publisher address:
Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1979
Physical description:
126 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315391
report
316

Title:
Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji = Out of the Studies on the Methods of Missing Information Prediction
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 114 (1979) , s. 31-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237904
article
See main document
317

Conference:
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1978-05-03 do 1978-05-04
Title:
Informacja o bibliotece programów obliczeniowych obejmującej procedury estymacji modeli ekonometrycznych oraz algorytmy doboru zmiennych objaśniających
Source:
Przegląd Statystyczny1978. - t. 25, z. 4, s. 579. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314841
varia
318

Conference:
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1978-05-03 do 1978-05-04
Title:
Ocena efektywności wybranych metod doboru zmiennych w modelach jednorównaniowych na podstawie danych empirycznych
Source:
Przegląd Statystyczny1978. - t. 25, z. 4, s. 578. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314837
varia
319

Author:
Wyrostek Zbigniew , Al-Madfai Kahtan , Basista Andrzej , Bollman-Brzozowski Jerzy , Lewandowski Jan , Gorynski Juliusz , Al-Madfai Husham , Hager Stanislaw , Babiarz Wladyslaw , Al-Mudilal Sabah Shakib , Klimek Julian , Baqi Giada Yahya Abdul , Kmita Leopold , Knap Janina , Al-Mufti Darkham Amin Mohammed , Leonowicz Wladyslaw , Lesniewska-Wyrostek Ewa , Al-Wazeer Riadh Hamoodi , Michalski Stanislaw , Myszkowski Tadeusz , Najaf Janan , Piotrowski Jozef , Bulsza Jan , Chwalibogowski Krzysztof , Al-Mashat Abdul Ameer , Krotla Winicjusz , Jabrael Yashaar Dervish , Wierzchowski Maciej , Ali Jaafar Mohammed , Oyrzanowski Bronislaw , Adamczyk Elżbieta , Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi , Forys Stanislaw , Kaczor Joanna , Mankowski Tomasz , Glen Wlodzimierz , Al-Adhamy Mundir Bashier , Golenia Emil , Kolodziej Maria , Beno Roxy Hamid , Kozlowski Dariusz , Nowakowska Zofia , Nyklinska Krystyna , Hassan Yousif Khalid , Zuziak Zbigniew , Bar Ludwik , Kulesza Michal , Zaki Adil Mohammed Salah , Rudnicki Zbigniew , Maciaszek Janusz , Al-Howaadi Ibrahim H. , Steczkowski Jan , Grabiński Tadeusz , Al-Tikriti Younis , Pucek Zbigniew , Dyoniziak Ryszard , Jassim Al'a Al-Deen , Pacholski Maksymilian , Rusinek Andrzej , Sowa Kazimierz , Dominiak Wladyslaw , Al-Sa'Adi Samir Salah , Kulesza Hanna , Wlas Mowaffag , Kodelska-Laszek Teresa , Stasiak Andrzej , Al-Sinawi Suhail , Uchman Ryszard , Michalik Andrzej , Setmajer Jerzy , Abdu-Kadir Amanj Noori , Golonka Zbigniew , Nakashi Adnan
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Physical description:
291, 277 s., [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315247
report
320

Title:
Programy obliczeniowe na EMC-MIŃSK 32
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
272 s.: il.; 25 cm + Przykłady obliczeniowe do programów numerycznych na EMC-MIŃSK 32 : (załącznik do skryptu) : [33] k.
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Nr:
2168314777
academic script
321

Title:
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
297, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237676
monograph
322

Conference:
XIV Konferencja Naukowa Statystyków i Ekonometryków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Krościenko, Polska, od 1978-04-03 do 1978-04-05
Title:
Uwagi na temat porównywania zgodności ciągów klasyfikacji
Source:
Przegląd Statystyczny1978. - t. 25, z. 3, s. 460. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314833
varia
323

Conference:
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1978-05-03 do 1978-05-04
Title:
O możliwościach wykorzystania funkcji dyskryminacyjnych i statystycznych metod identyfikacji do zagadnienia doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych
Source:
Przegląd Statystyczny1978. - t. 25, z. 4, s. 578-579. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314839
varia
324

Title:
Periodyzacja rozwoju gospodarki narodowej oraz jej podstawowych sfer w okresie Polski Ludowej : (studium statystyczne) = On Periods in the Development of National Economy and Its Basic Branches in the Polish People's Republic : (a Statistical Study)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 111-133. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250800
article
See main document
325

Author:
Wyrostek Zbigniew , Al-Madfai Kahtan , Basista Andrzej , Bollman-Brzozowski Jerzy , Lewandowski Jan , Gorynski Juliusz , Al-Madfai Husham , Hager Stanislaw , Babiarz Wladyslaw , Al-Mudilal Sabah Shakib , Klimek Julian , Baqi Giada Yahya Abdul , Kmita Leopold , Knap Janina , Al-Mufti Darkham Amin Mohammed , Leonowicz Wladyslaw , Lesniewska-Wyrostek Ewa , Al-Wazeer Riadh Hamoodi , Michalski Stanislaw , Myszkowski Tadeusz , Najaf Janan , Piotrowski Jozef , Bulsza Jan , Chwalibogowski Krzysztof , Al-Mashat Abdul Ameer , Krotla Winicjusz , Jabrael Yashaar Dervish , Wierzchowski Maciej , Ali Jaafar Mohammed , Oyrzanowski Bronislaw , Adamczyk Elżbieta , Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi , Forys Stanislaw , Kaczor Joanna , Mankowski Tomasz , Glen Wlodzimierz , Al-Adhamy Mundir Bashier , Golenia Emil , Kolodziej Maria , Beno Roxy Hamid , Kozlowski Dariusz , Nowakowska Zofia , Nyklinska Krystyna , Hassan Yousif Khalid , Zuziak Zbigniew , Bar Ludwik , Kulesza Michal , Zaki Adil Mohammed Salah , Rudnicki Zbigniew , Maciaszek Janusz , Al-Howaadi Ibrahim H. , Steczkowski Jan , Grabiński Tadeusz , Al-Tikriti Younis , Pucek Zbigniew , Dyoniziak Ryszard , Jassim Al'a Al-Deen , Pacholski Maksymilian , Rusinek Andrzej , Sowa Kazimierz , Dominiak Wladyslaw , Al-Sa'Adi Samir Salah , Kulesza Hanna , Wlas Mowaffag , Kodelska-Laszek Teresa , Stasiak Andrzej , Al-Sinawi Suhail , Uchman Ryszard , Michalik Andrzej , Setmajer Jerzy , Abdu-Kadir Amanj Noori , Golonka Zbigniew , Nakashi Adnan
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Physical description:
38 s., 41, [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315271
report
326

Title:
Algorytm klasyfikacji zbiorów liniowo uporządkowanych = On the Classification Algorithm of Linearly Arranged Sets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 223-235. - Summ., rez.
Nr:
2168250816
article
See main document
327

Conference:
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1978-05-03 do 1978-05-04
Title:
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = The IInd Polish Scientific Seminar on "Methods of Choosing the Variables for Econometric Models"
Source:
Przegląd Statystyczny1978. - t. 25, z. 4, s. 577-580
Nr:
2168314843
varia
328

Title:
Komputerowy zbiór danych RYNEK
Kierownik tematu:
Publisher address:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978
Physical description:
166 s.: il.; 24 cm
Series:
(Opracowania i Materiały Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 118)
Notes:
Streszcz.,
Nr:
2168315039
monograph
329

Title:
Propozycje w zakresie porządkowania diagramu Jana Czekanowskiego = How to Put in Order the Czekanovski's Diagram - a New Proposal
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 71-83. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243144
chapter in monograph
See main document
330

Author:
Title:
Analiza taksonomiczna rezultatów najlepszych dziesięcioboistów
Source:
Kultura Fizyczna. - R. 31, nr 6 (1977) , s. 256-261 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168316295
article
331

Title:
Wyznaczanie najkrótszego dendrytu punktów w przestrzeni wielowymiarowej = Calculation of the Shortest Dendrite of Points in the Multidimensional Space
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977) , s. 175-196. - Summ., rez.
Nr:
2168250180
article
See main document
332

Title:
Ustalanie hierarchii gminnych ośrodków handlowych : (na przykładzie podregionu tarnowskiego) = Hierarchy of Shopping Centres in Tarnów Subregion
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 4/64 (1977) , s. 60-72
Nr:
2168228094
article
333

Title:
Numeryczne metody periodyzacji i prognozowania ruchu naturalnego ludności CSRS w latach 1949-1972 = Numerical Methods for Periodization and Prediction of Natural Movement of Population in Tschechoslovakia in 1949-1972
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243130
chapter in monograph
See main document
334

Conference:
Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1977-04-19 do 1977-04-20
Title:
Wykorzystanie metod taksonomicznych do ustalania zbioru zmiennych objaśniających
Source:
Przegląd Statystyczny1977. - t. 24, z. 4, s. 521-522. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314817
varia
335

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekonometryczne modele rynku", Tuszyn k. Łodzi, Polska, od 1975-06-05 do 1975-06-06
Title:
Próba ustalenia rejonów konsumpcyjnych
Source:
Przegląd Statystyczny1977. - t. 24, z. 2, s. 298. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314815
varia
336

Title:
Wykorzystanie liniowych funkcji trendu do prognozowania zjawisk ekonomicznych
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977) , s. 122-133
Nr:
2168227230
article
337

Title:
Dynamiczne modele analizy taksonomicznej = Dynamic Models of Taxonomic Analysis
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 106-107. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315467
varia
338

Title:
O pewnej metodzie grupowania zmiennych = On Certain Method of Groupping Variables
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 4 (1976) , s. 441-451. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168238406
article
339

Title:
Taksonomiczne metody określania faz rozwojowych procesów demograficznych = Taxonomic Methods in Defining the Development Phases of Demographic Processes
Source:
Studia Demograficzne. - nr 43 (1976) , s. 15-40. - Rez., summ.
Nr:
2168237750
article
340

Title:
Čislennye metody periodizacii i prognozirovaniâ estestvennogo dviženiâ naseleniâ ČRS za 1949-1972 gg.
Source:
Mezinárodní konference demografu socialistickýh zemí Liblice 1976 : soubor referátu. Č. 1 - [b.m.]: [b.w.], 1976, s. [33]-[50]. - Rez.
Nr:
2168315079
chapter in conference materials
341

Title:
Badanie popytu konsumpcyjnego ludności wiejskiej = Research on Demand for Consumer Goods by Rural Population
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 21, z. 3 (79) (1976) , s. 76-84. - Rez., summ., streszcz.
Nr:
2168315497
article
342

Title:
O pewnych metodach badania struktury i dynamiki procesów demograficznych na przykładzie NRD = On Some Methods of Investigation into the Structure and Dynamics of Demographic Processes with Special
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976) , s. 109-125. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239402
article
See main document
343

Title:
Dynamiczna metoda badania struktur demograficznych = Dynamic Method of Investigation of Demographic Structures
Source:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 15-39. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243862
chapter in monograph
See main document
344

Conference:
Konferencja Naukowa Zakładów Statystyki Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Jeleniów k. Kudowy, Polska, od 1975-01-27 do 1975-01-29
Title:
Dynamiczne aspekty analizy taksonomicznej
Source:
Przegląd Statystyczny1975. - t. 22, z. 3, s. 468. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314829
varia
345

Title:
Dynamiczne modele analizy taksonomicznej
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
189 k.: il.; 30 cm + Aneks: 184 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/347 (aneks)
Nr:
2168242434
doctoral dissertation
346

Author:
Czermiński Jurand , Grabiński Tadeusz , Paszek Zbigniew , Szeja Jan
Title:
Weryfikacja poprawności grupowania zbiorowości statystycznych za pomocą metod statystyki wielowymiarowej = The Verification of the Goodness of Grouping in Statistical Populations through the Multivariate Statistical Methods
Source:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 41-55. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243864
chapter in monograph
See main document
347

Title:
Uproszczone procedury estymacji modeli tendencji rozwojowej i wykorzystania ich do predykcji
Publisher address:
Kraków: [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1975
Physical description:
95, [9] s.; 30 cm
Nr:
2168242442
academic script
348

Title:
Statystyczna procedura ustalania faz rozwoju obiektów historycznych = Statistical Procedure for Determination of Development Phase of Historical Objects
Source:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 57-71. - Summ.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243924
chapter in monograph
See main document
349

Title:
Szacowanie liniowych funkcji trendu metodą najmniejszych kwadratów przy pomocy wzorów uproszczonych
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 20, nr 4(167) (1975) , s. 20-21 - Bibliogr.
Nr:
2168240784
article
350

Title:
Numeryczne metody periodyzacji rozwoju obiektów gospodarczych = Numerical Methods of Periodization of Economic Objects Development
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 3 (1975) , s. 435-444. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237802
article
351

Title:
Wykorzystanie metod statystyki wielowymiarowej do rozwiązywania problemów periodyzacji = The Application of Multivariate Statistic Methods to Resolving the Problem of Periodication
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 125-127. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256110
varia
352

Title:
Niektóre nowe metody badania struktury i dynamiki procesów demograficznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej = Some New Methods in Research of the Structure and Dynamics of Demographic Processes in GDR
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 37, z. 3 (1975) , s. 89-103. - Summ.
Nr:
2168315683
article
353

Title:
Metody periodyzacji rozwoju demograficznego ludności miejskiej = Methods of Periodization of the Demographic Development of the Сity
Source:
Studia Demograficzne. - nr 41 (1975) , s. 75-92. - Rez., summ.
Nr:
2168315469
article
354

Author:
Grabińska Maria , Grabiński Tadeusz
Title:
Kilka uwag na temat zastosowania taksonomii numerycznej w zagadnieniach ekonomicznych = Some Observations Concerning the Adaptation of Numerical Taxonomy to Economical Problems
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 3/55 (1975) , s. 105-115 - Bibliogr.
Nr:
2168226749
article
See main document
355

Author:
Grabińska M. , Orzechowska E. , Hendrysiak E. , Łęczyńska B. , Górski J. , Sikorski W. , Łabno H. , Grabiński Tadeusz
Title:
Metodologia ustalania zapotrzebowania na kadry kwalifikowane i w oparciu o programy na EMC ustalenie zapotrzebowania na kadry kwalifikowane do roku 1985
Publisher address:
Kraków: Instytut Gazownictwa, 1974
Physical description:
79, [2], 7, [8] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168315281
report
356

Conference:
X Konferencja Ekonometryków i Statystyków Polski Południowej, Jeleniów k. Kudowy, Polska, od 1974-03-21 do 1974-03-23
Title:
Statystyczny algorytm periodyzacji rozwoju obiektów ekonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny1974. - t. 21, z. 4, s. 649. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314779
varia
357

Conference:
Internationales Demographischen Symposium, Berlin, Niemiecka Republika Demokratyczna, od 1974-12-16 do 1974-12-18
Title:
Manche numerische Forschungsmethoden der Struktur und der Dynamik von demographischen Prozessen am Beispiel der DDR
Source:
Internationales Demographischen Symposium, Humboldt-Universität zu Berlin1974. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168317253
varia
358

Title:
Metody budowy prognoz rozkładów płac według wysokości = Methods of the construction of prognoses concerning the schedule of salaries in view of their amount
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 132-134
Nr:
2168314737
varia
359

Title:
Rozkład logarytmiczno-normalny, jako model rozkładu płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa w latach 1959-1967 = Logarithmic-Normal Distribution as a Model of Pay Distribution of Employees in Nationalized Economy in Kraków in the Years 1959-1967
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 21-42. - Rez., summ.
Nr:
2168250312
article
See main document
360

Title:
Prognozy rozkładów według wysokości płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa = Prognoses of Pay Distributions of Employees in Nationalized Economy in Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 43-68. - Rez., summ.
Nr:
2168250314
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki warunkujące aktywność turystyczną
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
75, [2] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-878/Magazyn
Nr:
2168274164
unpublished scientific work
2

Title:
Aktywność turystyczna mieszkańców aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Krakowa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-763/Magazyn
Nr:
2168274162
unpublished scientific work
3

Title:
Kształtowanie się preferencji wykorzystania czasu wolnego krakowskich biznesmenów : (analiza zmian w czasie)
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
56 k.: il.; 30 cm
Research program:
117/KMUT/1/99/S
Signature:
NP-668/Magazyn
Nr:
2168315685
unpublished scientific work
4

Title:
Analiza sposobu spędzania czasu wolnego młodzieży szkół średnich
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
38 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-490/Magazyn
Nr:
2168274571
unpublished scientific work
5

Title:
Struktura konsumpcji usług turystycznych pracowników sfery budżetowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
31, [4] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-363/Magazyn
Nr:
2168274569
unpublished scientific work
6

Title:
Struktura konsumpcji usług turystycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
49 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-193/Magazyn
Nr:
2168274565
unpublished scientific work
7

Title:
Symulacyjne procedury badania efektywności statystycznych algorytmów analizy danych : symulacyjne badanie efektywności wybranych metod predykcji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
92 k.: il.; 30 cm + Aneksy
Research program:
63/KI/1/93/S
Signature:
NP-177/2/Magazyn
Nr:
2168274943
unpublished scientific work
8

Title:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.3 : baza REGIO Regional Data Base
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/0358/91/01
Signature:
NP-272/3/Magazyn
Nr:
2168274709
unpublished scientific work
9

Title:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.2 : ocena kompletności danych EURODATA
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
78 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/0358/91/01
Signature:
NP-272/2/Magazyn
Nr:
2168274699
unpublished scientific work
10

Title:
Informacyjne i software'owe wspomaganie kompleksowych analiz statystyczno-ekonometrycznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
[120] k.: il.; 30 cm
Research program:
11/KI/3/92/S
Signature:
NP-245/Magazyn
Nr:
2168274947
unpublished scientific work
11

Title:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.4 : wykorzystanie metody ekspertów do regionalizacji Polski w ujęciu województw
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
11 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/0358/91/01
Signature:
NP-272/4/Magazyn
Nr:
2168274715
unpublished scientific work
12

Title:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.1 : ogólna charakterystyka banku danych EURODATA
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
20 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/0358/91/01
Signature:
NP-272/1/Magazyn
Nr:
2168274695
unpublished scientific work
13

Title:
Adaptacja pakietów programów statystyczno-ekonometrycznych z dużych komputerów na mikrokomputery
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
[170] k.: il.; 30 cm
Research program:
63/ISEI/23/91/W
Signature:
NP-107/Magazyn
Nr:
2168274951
unpublished scientific work
14

Title:
Testowanie równowagi i stabilności rynku w warunkach tłumienia inflacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
35, [56] k.: il.; 30 cm
Research program:
H/12/029/90-2
Signature:
NP-71/Magazyn
Nr:
2168274945
unpublished scientific work
15

Title:
Metody i analiza relacji - ceny - konsumpcja - dochody
Publisher address:
Kraków: , 1990
Physical description:
[58] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168314861
unpublished scientific work
16

Title:
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą
Publisher address:
Kraków: , 1989
Physical description:
IX, [195] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168314865
unpublished scientific work
17

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej : (wstępna diagnoza, propozycje metodologiczne)
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
72 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji. Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji. Temat: 5,7 Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce
Nr:
2168315815
unpublished scientific work
18

Title:
System przetwarzania i analizy danych ankietowych producentów mleka
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
121 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wykonano w ramach tematu: P-09-00-01 Kontraktacja mleka jako czynnik organizujący bazę surowcową przemysłu mleczarskiego na zlecenie Instytutu Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie
Nr:
2168315823
unpublished scientific work
19

Title:
Metody budowy energometrycznych prognoz globalnych na podstawie porównań międzynarodowych : opis banku danych "GOSPEL"
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
144 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Temat 050501 opracowany w ramach problemu resortowego 221 pt.: "Rozwój systemów zarządzania i przetwarzania informacji w resorcie energetyki i energii atomowej"
Nr:
2168315889
unpublished scientific work
20

Title:
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
329 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Temat MR.III.3.14.5: opracowany w ramach problemu międzyresortowego pt.: "Przemiany społeczno-ekonomiczne oraz polityka zagraniczna krajów kapitalistycznych i krajów III świata". Grupa tematyczna: 14 "Kraje rozwijające się w gospodarce światowej"
Nr:
2168316001
unpublished scientific work
1
Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku : monografia. T. 1 / autorzy: Krzysztof Borkowski - red. nauk., Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2018. - 341 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863 ; nr 1/2018). - ISBN 978-83-65249-93-7. - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=226253&wer=0&new=t&mode=shw
2
Proces konwergencji gospodarczej krajów Europy / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : PWN, 2018. - S. 419-454. - ISBN 978-83-01-19813-8
3
Problem infotopii informacji na przykładzie danych GUS pochodzących ze sprawozdań o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego KT-1 z lat 2003-2017 dla miasta Krakowa = The Problem of Information Infotopia Presented on the Example of GUS Data Extracted from the Reports Regarding Tourism Usage of KT-1 Accommodation Facility for the City of Krakow in the Period of 2003-2017 / Krzysztof Borkowski, Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - R. 7, t. 13, nr 1 (2018), s. 5-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/zn13.pdf. - ISSN 2084-8722
4
The Application of Customized Human Development Index to the Analysis of Socio-Economic Development of the European Union Member States / Patryk Babiarz, Tadeusz GRABIŃSKI, Aldona Migała-Warchoł, Elżbieta Szczygieł // Economics and Sociology. - vol. 11, no 4 (2018), s. 332-342. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.economics-sociology.eu/?638,en_the-application-of-customized-hdi-to-the-analysis-of-socio-economic-development-of-the-european-union-member-states. - ISSN 2071-789X
5
Ageing in Place : Residential Satisfaction in Polish Housing-estate Communities / Katarzyna Gorczyca, Tadeusz GRABIŃSKI // Ageing and Society. - vol. 38, iss. 12 (2018), s. 2410-2434. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7867EA8DE7885445D290AF6B7B0D64AF/S0144686X17000630a.pdf/ageing_in_place_residential_satisfaction_in_polish_housingestate_communities.pdf. - ISSN 0144-686X
6
Uproszczona metoda delimitacji wektorowej = The Simplified Method of Vector Delimitation / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (965) (2017), s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1322/988. - ISSN 1898-6447
7
Słowa kluczowe publikacji jako narzędzie analizy obszarów badań w zakresie nauk o finansach : (na przykładzie publikacji pracowników UE w Krakowie) / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 107-129. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
8
Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych / Barbara KAWA ; Promotor: Bronisław MICHERDA ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2017. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003283a ; Wstęp: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003283b
9
Process of Economic Convergence of European Countries / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 433-457. - ISBN 978-83-01-19812-1
10
Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku : monografia / autorzy: Krzysztof Borkowski - red. nauk., Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017. - 274 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863 ; nr 1/2017). - ISBN 978-83-65249-27-2. - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=185106&wer=0&new=t&mode=shw
11
Keywords Publication as a Tool for Analysis of Research Areas in the Field of Finance : (on the Example of the Publication of UE Staff in Cracow) = Słowa kluczowe publikacji jako narzędzie analizy obszarów badań w zakresie nauk o finansach : (na przykładzie publikacji pracowników UE w Krakowie) / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 46-47. - Dostępne tylko streszczenia
12
Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009-2012 - implikacje dla praktyki gospodarczej = Seasonality Utilization of Accommodation in Opole Province in 2009-2012 - Implications for Business Practice / Daniel Puciato, Tadeusz GRABIŃSKI // Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 2(34) (2016), s. 177-187. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ruch turystyczny i jego obsługa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/ept/34/ept34.pdf. - ISSN 1644-0501
13
Metody i narzędzia weryfikacji rzetelności danych liczbowych / Tadeusz GRABIŃSKI, Marzena Farbaniec, Marta Woźniak-Zapór, Wacław Zając. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. - 175 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65208-69-9
14
Społeczeństwo informacyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w Polsce / Oskar Kiercz ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2016. - 287 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003252
15
Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku : uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku : monografia / autorzy: Krzysztof Borkowski - red. nauk., Tadeusz GRABIŃSKI, Antoni Jackowski, Maciej Ostrowski, Renata SEWERYN, Roman Bogacz, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Marek Łabaj, Bożena Alejziak, Ewa Grabińska, Franciszek Mróz, Jadwiga Sobczuk, Justyna Liro, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski ; Koordynator UM Krakowa: Katarzyna Gądek, Rafał Perłowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2016-2017. - 188 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863 ; nr 2/2017). - ISBN 978-83-65249-94-4. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/uczestnicy-swiatowych-dni-mlodziezy-2016.pdf
16
Delimitacja krajów UE z punktu widzenia struktury systemu podatkowego w latach 2003-2012 / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 429-456. - ISBN 978-83-208-2231-1
17
Ocena wybranych aspektów produktu turystycznego Opolszczyzny w świetle badań ruchu turystycznego = Evaluation of Selected Aspects of the Opole Province Tourist Product Based on Tourist Movement Research / Daniel Puciato, Tadeusz GRABIŃSKI // Folia Turistica. - nr 34 (2015), s. 43-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_34_2015.pdf. - ISSN 0867-3888
18
Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku : monografia / autorzy: Krzysztof Borkowski - red. nauk., Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2015. - 269 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863 ; nr 1/2015). - ISBN 978-83-65249-27-2. - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149573/karta
19
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych metodami eksploracji danych / Wojciech Wilusz ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2015. - 177 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003223&col=doktoraty_full
20
Benford's Law as Method of Financial Datasets Quality Assessment / Marzena Farbaniec, Tadeusz GRABIŃSKI, Wacław Zając // W: Improving the Efficiency and Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek. - Niš : Faculty of Economics, University of Niš, 2015. - S. 107-116. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-100-2
21
Metody szacowania efektów finansowych wzrostu poczucia bezpieczeństwa turystów = Methods of Estimating the Financial Effects Resulting from the Increase in Tourists' Sense of Security / Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - R. 4, t. 8, nr 2 (2015), s. 70-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/zn%208.pdf. - ISSN 2084-8722
22
Prawo rozkładu cyfr znaczących w wykrywaniu nadużyć podatkowych / Aneta Lipczyńska ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2015. - 255 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003114
23
Uwarunkowania informatyzacji procesu dydaktycznego szkół wyższych w Polsce / Joanna Kubarek-Burkat ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2015. - 237 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003245
24
Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku : monografia : (badania triangulacyjne) / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2014. - 359 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863). - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/129953/karta
25
Wzrost gospodarczy USA a skala wojen w ujęciu globalnym / Marcin Krupa ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2014. - 275 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003094
26
Cel, metoda, zakres badań / Grażyna Korzeniak, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski / red. Grażyna Korzeniak. - Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2014. - S. 7-13. - ISBN 978-83-89440-87-7
27
Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Dorota Wilk-Kołodziejczyk, Marta Woźniak-Zapór. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. - Streszcz. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7571-312-1
28
Wykorzystanie analizy porównawczej obiektów wielowymiarowych w badaniach ankietowych ruchu turystycznego = The Use of Comparative Analysis of Multidimentional Objects in a Survey on Tourist Flow / Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały. - nr 5 (2014), s. 19-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/ZN_nr_5.pdf. - ISSN 2084-8722
29
Taksonometryczne modele obszarów aktywności zawodowej pracowników naukowo-dydaktycznych = Taxometric Model Areas of Professional Activity of Research and Didactic Staff / Tadeusz GRABIŃSKI, Justyna Bugaj // W: Kompetencje, wiedza, umiejętności : teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2014. - S. 73-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-936453-0-5
30
Delimitacja krajów UE z punktu widzenia struktury systemu podatkowego w latach 2003-2012 / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 331-361
31
Analiza skupień / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski / red. Grażyna Korzeniak. - Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2014. - S. 111-125. - ISBN 978-83-89440-87-7
32
Delimitacja krajów UE z punktu widzenia struktury systemu podatkowego w latach 2003-2012 / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 298-331. - Bibliogr.
33
Analiza liczby absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1928-2013 = Analysis of the Number of Graduates of the University of Economics in Krakow in the Years 1928-2013 / Tadeusz GRABIŃSKI // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 201-217. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
34
Struktura ruchu turystycznego jako przesłanka poprawy efektywności gospodarki turystycznej na pograniczu polsko-czeskim = The Structure of Tourist Traffic as the Premise of Improving the Efficiency of the Tourist Economy on the Polish-Czech Border Area / Daniel Puciato, Tadeusz GRABIŃSKI, Piotr Mielec, Urszula Kiraga // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 2 (40) (2014), s. 239-263. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: spółczesne determinanty rozwoju gospodarczego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bibliotekacyfrowa.wsb.wroclaw.pl:8080/Content/374/zn_wroc_2014_40_Puciato_Grabi%C5%84ski_Mielec_Kiraga.pdf. - ISSN 1643-7772
35
Kompetencje, wiedza, umiejętności : teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2014. - 178 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-936453-0-5
36
Współpraca naukowa i wydawnicza Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ze szkołami wyższymi w Serbii 2010-2014 = The Academic and Publishing Cooperation of the Faculty of Management and Social Communication of the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University with the Universities from Serbia 2010-2014 / Tadeusz GRABIŃSKI, Tamara Milenković-Kerković, Miroslav Milojević, Zbigniew Paszek, Radovan Tomić. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. - 64 s. : il. ; 24 cm
37
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications. T. 2 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - 464 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-89274-85-4
38
V'ïznij turizm u krakìv z ukraïni v 2003-2011 rokah : (naris rezul'tatìv doslìdžen') / Kšištof Borkovs'kì, Tadeuš GRABIN'SKÌ // Strategìâ rozvitku Ukraïni. Ekonomìka, socìologìâ, pravo. - no 2 (2013), s. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/6212/6931. - ISSN 1729-7036
39
Classes Evaluation - Methods and Tools = Evaluacija časova - metode i sredstva / Tadeusz GRABIŃSKI, Barbara Barszcz-Przełożny, Zbigniew Paszek, Szczepan Urlik // Škola biznisa = Business School = Škola biznesa. - 3-4 (2013), s. 78-99. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1451-6551
40
Procedury opiniowania kierunkowych efektów kształcenia przez studentów / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna Merklinger-Gruchała // W: Krajowe Ramy Kwalifikacji : biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach? / red. nauk. Maria Kapiszewska. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. - S. 83-94. - ISBN 978-83-7571-250-6
41
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications. T. 1 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - 417 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-89274-80-9
42
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - 1. - 383 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 2081-478X
43
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - 2. - 427 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 2081-478X
44
Metody ewidencji i analizy powiązań efektów kształcenia w ramach krajowych ram kwalifikacji / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Krajowe Ramy Kwalifikacji : biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach? / red. nauk. Maria Kapiszewska. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. - S. 39-51. - ISBN 978-83-7571-250-6
45
Wiedza z pasją : promujemy młodych naukowców : projekty badawcze i sylwetki młodych naukowców = Knowledge with Passion : Promotion of Young Scientists : Research Projects and Profiles of Young Scientists / red. Tadeusz GRABIŃSKI. - Kielce : Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, 2013. - 64 s. : il. ; 21x30 cm. - ISBN 978-83-89274-33-5
46
Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie) / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2013. - 208 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863). - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/115093/karta
47
Cestovní ruch v opolském vojvodství a na česko polském pohraničí v roce 2012 : zpráva z výzkumu / Daniel Puciato, Tadeusz GRABIŃSKI. - Opole : Opolská regionální turistická organizace, 2012. - 101 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://orot.pl/download/attachment/3182/raport-ruch-turystyczny-w-woj-opolskim-2012-czeska-wersja-jezykowa.pdf
48
Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu sprawozdań finansowych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 321-364. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
49
Metody oceny zgodności rozkładów cyfr znaczących z prawami Benforda / Marzena Farbaniec, Tadeusz Grabiński, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając // W: Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. nauk. Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 143-178. - ISBN 978-83-7571-249-0. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/5834/Metody_analizy_i_oceny_bezpiecze%c5%84stwa_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
50
Propozycje ewidencji powiązań efektów kształcenia w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji = Proposals for Record Connections of Learning Outcomes in the National Qualifications Framework / Alicja Dziuba-Burczyk, Artur Budzowski, Dariusz FATUŁA, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Dydaktyka finansów w szkołach wyższych / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012. - (Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). - S. 91-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-300-7
51
Empiryczne prawa liczbowe w nauce / Marzena Farbaniec, Tadeusz Grabiński, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając // W: Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. nauk. Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 123-142. - ISBN 978-83-7571-249-0. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/5834/Metody_analizy_i_oceny_bezpiecze%c5%84stwa_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
52
W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Stanisław Sorys, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2012. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-915693-8-2
53
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 2, Prace habilitacyjne i doktorskie / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 140 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-559-8
54
Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie) / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2012. - 237 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863). - Pełny tekst: http://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=102090&wer=0&new=t&mode=shw
55
Przydatność analizy rozkładów cyfr znaczących w wykrywaniu oszustw wyborczych = The Usefulness of the Analysis of the Distribution of First Digits in Detection of Election Fraud / Tadeusz GRABIŃSKI, Marzena Farbaniec, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając // W: W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Stanisław Sorys, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2012. - S. 179-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-915693-8-2
56
Wyniki wyborów powszechnych w Polsce w latach 2000-2010 w świetle analizy rozkładów cyfr znaczących = The Results of the General Election in Poland in the Years of 2000-2010 in the Perspective of the Analysis of the Distribution of First Digits / Tadeusz GRABIŃSKI, Marzena Farbaniec, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając // W: W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Stanisław Sorys, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2012. - S. 161-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-915693-8-2
57
Geneza, istota i rozwój badań nad prawem Benforda / Marzena Farbaniec, Tadeusz Grabiński, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając // W: Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. nauk. Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 101-122. - ISBN 978-83-7571-249-0. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/5834/Metody_analizy_i_oceny_bezpiecze%c5%84stwa_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
58
Ruch turystyczny w województwie opolskim i na pograniczu polsko-czeskim w 2012 roku : raport z badań / Daniel Puciato, Tadeusz GRABIŃSKI. - Opole : Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. - 101 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://orot.pl/download/attachment/3183/raport-ruch-turystyczny-w-woj-opolskim-2012-polska-wersja-jezykowa.pdf
59
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011. - 1. - 317 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.pitwin.edu.pl/pdf/zeszyt1-2011.pdf. - ISSN 2081-478X
60
Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003-2009 / Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN // W: Turystyka w Polsce w okresie kryzysu / [red. nauk. Alicja Gotowt-Jeziorska, Krzysztof Łopaciński]. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Turystyki, 2011. - S. 93-115. - ISBN 978-83-62644-10-0
61
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, 2011. - 2. - 330 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 2081-478X
62
Syntetyczne mierniki permutacyjne jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw / Artur Figurski ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2011. - 194 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002510
63
Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie) / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2011. - 244 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/83623/karta
64
Analiza wpływu przekształceń matematycznych na zbiory o zadanym rozkładzie cyfr = The Impact Analysis of Mathematical Transformations on the Set of Numbers of a Given Distribution / Marzena Farbaniec, Tadeusz GRABIŃSKI, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2 (2011), s. 210-218. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
65
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011. - 397 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-89274-60-1
66
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011. - 420 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-89274-65-6
67
Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makroregionów / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2010. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-915693-7-5
68
Benford's Law / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Poland - Serbia : the Challenges of the Scientific Cooperation / scient. ed. Zbigniew Paszek. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 73-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-156-1
69
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 112 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-502-4
70
Wybrane determinanty bogactwa narodów - niebezpieczeństwa analizy regresyjno-korelacyjnej = Selected Determinants of National Wealth - Risks Arising from the Regression and Correlation an Analysis / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makroregionów / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2010. - S. 11-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-915693-7-5
71
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010. - 414 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Materiały nadesłane na II Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 9 września 20010 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-89274-50-2
72
Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie) / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2010. - 182 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2010.pdf
73
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010. - 1. - 187 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 2081-478X
74
Automatyzacja procesu przetwarzania informacji tekstowej / Artur Łapczyński ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2010. - 181 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002423
75
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010. - 2. - 318 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 2081-478X
76
Skuteczność tradycyjnych i elektronicznych form kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych / Piotr Betlej ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2010. - 195 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001856
77
Opinia na temat Zeszytu Naukowego PITWIN nr 1/2010 / Tadeusz GRABIŃSKI // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 1 (2010), s. 185-187. - Rec. pracy: red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI], Zeszyt Naukowy PITWIN nr 1/2010. - ISSN 2081-478X
78
Opinia na temat Zeszytu Naukowego PITWIN nr 3/2009 "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne." / Tadeusz GRABIŃSKI // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 3 (2009), s. [305-308]. - Rec. pracy: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych: innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009. - ISSN 2081-478X
79
Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2008 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator ROT województwa łódzkiego: Tomasz Koralewski. - Kraków : [Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego], 2009. - 156 s. : il. ; 30 cm. - Projekt finansowany ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. - Pełny tekst: http://www.rotwl.pl/resources/dokumenty_pdf/raport_ruch_turystyczny_lodzkie_2008.pdf
80
Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2009. - 170 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.bip.krakow.pl/zalacznik.php?zid=70884&wer=0&new=t&mode=shw
81
Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator ROT województwa łódzkiego: Tomasz Koralewski. - Kraków : [Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego], 2009. - 145 s. : il. ; 30 cm. - Projekt finansowany ze środków budżetu Urzędu Miasta Łodzi. - Pełny tekst: http://www.rotwl.pl/resources/dokumenty_pdf/raport_ruch_turystyczny_lodz_2008.pdf
82
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009. - 2, t. 1. - 429 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art.. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - Bibliogr. przy art. - ISSN 2081-478X
83
Rozwój nauki, społeczeństwa i gospodarki w dobie kryzysu : aspekty psychospołeczne i ekonomiczne / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2009. - 337 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-915693-6-8
84
Opinia na temat pracy "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne." / Tadeusz GRABIŃSKI // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 2 (2009), s. 363-366. - Rec. pracy: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych: innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009. - ISSN 2081-478X
85
Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w m. Krakowie w latach 2006-2007 : (na podstawie badań ankietowych) = Assessment of the Tourist Traffic on the Basis of the Population Surveys in the City of Cracow Between 2006-2007 (On the Example of Questionnaire's Research) / Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN // Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009), s. 57-69. - Summ. - ISSN 0438-5403
86
Próba typologii rozkładów dwumodalnych = Some Remarks about Types of Bimodal Distributions / Tadeusz GRABIŃSKI, Aldona Migała-Warchoł // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 11 (2009), s. 57-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
87
Kilka uwag o możliwościach wykorzystania prawa Benforda = Some Remarks on Possible Utilisations of Benford's Law / Tadeusz GRABIŃSKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 11 (2009), s. 31-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
88
Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta żywności ekologicznej = Psychographic - Motivating Profile of the Polish Consumer of Eco-Food / Izabela Cichocka, Tadeusz GRABIŃSKI // Żywność : nauka - technologia - jakość. - nr 5 (66) (2009), s. 107-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
89
Ruch turystyczny w Małopolsce w 2009 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2009. - 217 s. : il. ; 30 cm. - Badanie zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną na zamówienie Województwa Małopolskiego. - Pełny tekst: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2010/Ruch_tur_w_Malop2010.pdf
90
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009. - 3. - 304, [4] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.pitwin.edu.pl/pdf/zeszyt3.pdf. - ISSN 2081-478X
91
Opinia na temat artykułów naukowych zawartych w publikacji wydanej w ramach projektu PITWIN przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne" pod red. Z. Zielińskiego / Tadeusz GRABIŃSKI // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 1 (2009), s. 161-163. - Rec. pracy: Z. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych: innowacje i implikacje interdyscyplinarne. - ISSN 2081-478X
92
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009. - 2, t. 2. - 366 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art.. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - Na okł.: 2/2009. - Bibliogr. przy art. - ISSN 2081-478X
93
Przestrzenne zróżnicowanie jakości i poziomu życia w województwie podkarpackim / Aldona Migała-Warchoł ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2009. - 174 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001761a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001761b
94
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2009. - nr 11. - 235 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-7351
95
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009. - 1. - 163 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.pitwin.edu.pl/pdf/e-book1.pdf. - ISSN 2081-478X
96
Warunki poprawy alokacji środków budżetowych / Tadeusz GRABIŃSKI, Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA, Stanisław OWSIAK // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 281-338. - ISBN 978-83-208-1757-7
97
Uwarunkowania pomiaru współzależności cech = Problems of Measuring Statistical Dependence of Variables / Tadeusz GRABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008-2009), s. 91-107. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
98
Determinanty rozwoju polskich biur podróży w Internecie / Rafał Marek ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2008. - 208 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001461a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001461b
99
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008. - nr 10. - 176 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-7351
100
Prawo Benforda - fikcja czy rzeczywistość = Benford's Law - Fiction or Realisty / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Adam Tabor. - Chrzanów - Kraków : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008. - S. 293-303. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-915693-5-1
101
Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Adam Tabor. - Chrzanów - Kraków : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008. - 303 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-915693-5-1
102
Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2008. - 158 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2008.pdf
103
Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa / Alicja KASPEROWICZ, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 104-137. - ISBN 978-83-208-1757-7
104
Ważone miary współzależności = Weighed Co-dependence Measures / Tadeusz GRABIŃSKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008), s. 37-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
105
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju strategii masowej indywidualizacji produktu / Maciej Piotrowski ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2007. - 190 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001165a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001165b
106
Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu / red. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek. - Chrzanów : Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007. - 215 s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: Publikacja z konferencji naukowej zrealizowanej w ramach projektu: "Społeczeństwo obywatelskie w strategii rozwoju regionu". - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-915693-4-4
107
Wiedza i świadomość konsumencka na temat małopolskich produktów tradycyjnych oraz ich rozpoznawalności : raport z badań ankietowych w Małopolsce / wykonawca: Tadeusz GRABIŃSKI ; konsultanci: Joanna Jakubowska-Łazęcka, Ewa Obora, Aneta Foryś. - Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2006. - 51 s. : il. ; 30 cm. - Opracowanie wykonane w ramach podprojektu RegiP: Perspektywy promocji i rozwoju produktów regionalnych (Regional Products Promotion Prospects) wchodzącego w skład Regionalnej Operacji Ramowej SMART (Strategic Measures for Achieveing Reform Targets) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C
108
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2006 : raport końcowy [on-line] / kier. projektu : Krzysztof Borkowski ; zespół : Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska ; koordynator MOT Jan Wieczorkowski, Jolanta Kobus ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006. - 116 s. : il. - Badanie wykonane przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Województwa Małopolskiego. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=157
109
Wykorzystanie systemów informacyjnych w zarządzaniu relacjami z klientem / Marcin Szplit ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2006. - 238 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 16 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000909a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000909b
110
Zbiory złożone w taksonometrii = Complex Sets in Taxonometry / Tadeusz GRABIŃSKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 19-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
111
Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska ; koordynator MOT: Jolanta Kobus, Jan Wieczorkowski ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006. - 111 s. : il. - Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa zrealizowany przez Małopolska Organizacje Turystyczna. - Pełny tekst: www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2006.pdf
112
Ocena jakości edukacji elektronicznej w kontekście funkcjonalnym / Małgorzata Wawrzynkiewicz ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2006. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001040a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001040b
113
Diagnoza stanu : znakowanie produktów regionalnych i tradycyjnych / wykonawca: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2006. - 88 s. : il. ; 30 cm. - Opracowanie wykonane w ramach podprojektu RegiP: Perspektywy promocji i rozwoju produktów regionalnych (Regional Products Promotion Prospects) wchodzącego w skład Regionalnej Operacji Ramowej SMART (Strategic Measures for Achieveing Reform Targets) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C. - Bibliogr.
114
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2006. - nr 9. - 183 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-7351
115
Rozwój systemów bankowości elektronicznej i ich wpływ na wyniki banku / Janusz Patla ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2006. - 220 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001043a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001043b
116
Determinanty przyjazdowego ruchu turystycznego do Krakowa na podstawie badań w latach 2003-2004 / Krzysztof Borkowski, Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska // W: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / red. Anna Nowakowska, Marta Przydział. - Rzeszów; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - S. 533-548. - Streszcz., summ. - ISBN 83-87658-84-7
117
Modelowanie relacji między wybranymi determinantami zachowań konsumpcyjnych na rynku żywności ekologicznej / Izabela Cichocka ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2005. - 143 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 15 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000664a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000664b
118
Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy / red. Tadeusz GRABIŃSKI. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2005. - 298 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-915693-3-0
119
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005 : raport końcowy [on-line] / kier. projektu : Krzysztof Borkowski ; zespół : Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Michał Grzywa, Kobus Jolanta ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2005. - 174 s. : il. - Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=27
120
Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu sprawozdań finansowych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 227-263. - ISBN 83-7228-166-1
121
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2005 : raport końcowy [on-line] / kier. projektu : Krzysztof Borkowski ; zespół : Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska ; koordynator MOT Jolanta Kobus ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2005. - 157 s. : il. - Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=48
122
O zawodach przyszłości : wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Tadeusza Grabińskiego wygłoszony podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2004/2005 w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie w dniu 8 października 2004 r. / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2004. - 19 s. ; 21 cm
123
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2004 : raport końcowy [on-line] / kier. projektu : Krzysztof Borkowski ; zespół : Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Aneta Chuchrowska-Tupta - koordynator MOT ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2004. - 122 s. : il. - Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=18
124
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004 : raport końcowy [on-line] / kier. projektu : Krzysztof Borkowski ; zespół : Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Michał Grzywa ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2004. - 105 s. : il. - Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=17
125
Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 158, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-177-8
126
Wykorzystanie technik informacyjnych w procesie dydaktycznym szkoły wyższej / Zbigniew E. Zieliński ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2003. - 213 k. : il. ; 30 cm + Aneks; autoreferat : 14 k. - Bibliogr.
127
Gospodarka sieciowa - mit czy rzeczywistość? : wykład inauguracyjny / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2003/2004 / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 11-24
128
Jubileusz 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI, Zbigniew PASZEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 141 s., [54] s. tabl. kolor. : il., portr. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-7252-137-9
129
Czynniki sukcesu wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania (klasy MRP II/ERP) / Piotr SOJA ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2002. - 141 k. ; 30 cm + Autoreferat: 11 k. - Bibliogr.
130
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2001 roku / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2001/2002 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 3-11. - ISBN 83-7252-118-2
131
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 2000 roku / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2000/2001 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 3-10. - ISBN 83-7252-093-3
132
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona / [aut.: Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Wydawn. AE, 2001. - 78 s. : il. ; 24 cm
133
Strategia rozwoju uczelni / [aut.: Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Wydawn. AE, 2001. - 252 s. : il. ; 24 cm
134
Chcemy być w ekstraklasie / Tadeusz GRABIŃSKI ; zanot. Stanisław M. Jankowski // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 1, 15. - ISSN 1509-5975
135
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : księga pracowników / / [wykaz pracowników zestawiły Magdalena BEDNAREK, Bernadetta KOŁCZ, Anita MEDOŃ-WOSZ; red. meryt. Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 142 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-058-5
136
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 4 października 1999 roku / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 3-11. - ISBN 83-7252-034-8
137
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - nr 522. - 209 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
138
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 12 października 1998 roku / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1998/1999 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 3-11. - ISBN 83-7252-009-7
139
The 75th Anniversary of the Funding of Cracow University of Economics 1925-2000 / Tadeusz GRABIŃSKI, Zbigniew PASZEK // W: Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. - S. 17-20. - ISBN 83-88114-42-5
140
Doktorat honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie dla Philipa Kotlera / Tadeusz GRABIŃSKI, Jan W. WIKTOR // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1998), s. 9-10. - ISSN 0137-7221
141
Profesor Philip Kotler doktorem honoris causa AE w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI, Jan W. WIKTOR // Marketing i Rynek. - nr 11 (1998), s. 35-[37]. - ISSN 1231-7853
142
Profesor Philip Kotler - doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI, Jan W. WIKTOR // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 49, nr 12 (587) (1998), s. 3-4. - ISSN 0860-6846
143
Przemówienie wygłoszone na uroczystości inauguracyjnej w dniu 13 października 1997 r. / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1997/98 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 3-12. - ISBN 83-87239-54-2
144
Profesor Philip Kotler doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI, Jan W. WIKROR // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 3(45) (1998), s. 2-4
145
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1996 roku / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1996/97 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 3-12. - ISBN 83-87239-03-8
146
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 493. - 96 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
147
Symulacyjne metody analizy efektywności procedur predykcji = Simulation Methods of Analysing the Effectiveness of Prediction Procedures / Tadeusz GRABIŃSKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 53-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
148
Ogólna charakterystyka funkcjonowania uczelni w latach 1991-1995 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Józef POCIECHA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 19-26. - ISBN 83-86439-78-5
149
Elementy podstaw informatyki : edytory - grafika - typografia : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 85 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-75-0
150
Elementy podstaw informatyki : urządzenia peryferyjne : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 76 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-71-8
151
Synteza procesów zachodzących w podstawowych sferach działalności uczelni / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Józef POCIECHA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 27-64. - ISBN 83-86439-78-5
152
Zastosowanie technik symulacji komputerowej do optymalizacji wyboru metod wielowymiarowej analizy porównawczej / Andrzej Bąk ; Promotor: Tadeusz Stanisław GRABIŃSKI. - Jelenia Góra, 1995. - 240 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 127 k. - Bibliogr.
153
Elementy podstaw informatyki : rynek komputerowy : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 69 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-48-3
154
Informacyjne aspekty statystyki międzynarodowej / Tadeusz GRABIŃSKI // Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 9 (412) (1995), s. 32-36. - ISSN 0043-518X
155
Elementy podstaw informatyki : algorytmy - języki programowania - programy komputerowe : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 86 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-54-8
156
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w latach 1989/90 - 1993/94 / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 7 (29) (1994), s. 2-48
157
Wykorzystanie metody ekspertów do regionalizacji Polski w ujęciu województw / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce / [red. nauk. Tadeusz Borys, Marek Walesiak]. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - (Taksonomia ; z. 1). - S. 69-76. - ISBN 87-7011-138-6
158
Analiza kosztów rozmów telefonicznych w roku 1993 / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 2 (24) (1994), s. 25-27
159
Analiza stopnia informacyjności kostek danych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 68-84. - ISBN 83-86439-14-9
160
Obciążenia pracowników AE w Krakowie związane z prowadzeniem prac magisterskich i dyplomowych w latach 1989/90 - 1993/94 / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 7 (29) (1994), s. 49-63
161
Bank danych "EURODATA" / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 55-68
162
Wybrane informacje statystyczne o uczelniach ekonomicznych oraz uczelniach krakowskich wg stanu w dniu 31 grudnia 1992 r. / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 1 (23) (1994), s. 19-38
163
System podziału terytorialnego krajów Wspólnoty Europejskiej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce / [red. nauk. Tadeusz Borys, Marek Walesiak]. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - (Taksonomia ; z. 1). - S. 57-68. - ISBN 87-7011-138-6
164
Zmiany zatrudnienia w wybranych jednostkach organizacyjnych AE w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 1 (23) (1994), s. 16-19
165
Zakres badań naukowych w AE w Krakowie w latach 1991-1993 / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4 (26) (1994), s. 4-17
166
Vademecum podstaw informatyki : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 34 s. ; 24 cm
167
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 291 s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr.
168
Propozycje systemu podwyżek płac dla pracowników naukowo-dydaktycznych / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 8 (20) (1993), s. 25-41
169
Finansowanie badań własnych uczelni wyższych / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4 (16) (1993), s. 23-28
170
Pakiet przetwarzania danych ankietowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 43 s. : il. ; 24 cm
171
Obciążenia pracowników AE w Krakowie związane z prowadzeniem prac magisterskich i dyplomowych w latach 1989/90 - 1992/93 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 7 (19) (1993), s. 58-65
172
Finansowanie badań naukowych uczelni MEN w 1992 roku / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 6 (18) (1993), s. 26-37
173
Syntetyczne wyniki opinii o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze zimowym 1992/93 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 129 s. : il. ; 23 cm. - (Aktualności : biuletyn informacyjny rektora ; 5 (17))
174
Studenci, kadra, pomieszczenia dydaktyczne AE w Krakowie w latach 1970-1993 / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 7 (19) (1993), s. 66-73
175
Płace pracowników naukowo-dydaktycznych AE w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 8 (20) (1993), s. 20-24
176
Sytuacja lokalowa katedr / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 8 (20) (1993), s. 41-63
177
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w latach 1989/90 - 1992/93 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 7 (19) (1993), s. 30-57
178
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w roku 1992/93 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 7 (19) (1993), s. 2-29
179
Analiza preferencji młodzieży szkół średnich w zakresie wyboru form i kierunków studiów / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 9 (21) (1993), s. 10-12
180
Wielkość i koszty produkcji wydawniczej AE w Krakowie w latach 1990-1993 / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 10 (22) (1993), s. 27-31
181
Wydawnictwa uczelniane AE w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 2(4) (1992), s. 19-32
182
Badanie odporności taksonomicznych metod grupowania / Paweł LULA ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 1992. - 162 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
183
Informacja o terminach realizacji prac habilitacyjnych / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 26-29
184
Problem kompletności informacji w komputerowych bazach danych statystycznych = The Problem of Completeness of Information in Statistical Computer Data Bases / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 5-18. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
185
AE w Krakowie na tle innych uczelni / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 21-26
186
Uwagi na temat systemu wynagrodzeń / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 37-39
187
Analiza czynnikowa w badaniach przestrzennych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 161-185. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
188
Bazy danych gospodarczych w systemie SYZYF = Economic Data Bases in SYZYF System / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Michał WOŹNIAK]. - nr 392 (1992), s. 59-75. - Summ., streszcz. - ISSN 0208-7944
189
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w roku akademickim 1990/91 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 1(3) (1992), s. 14-26
190
Syntetyczne wyniki oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze letnim 1991/92 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 133 s. : il. ; 23 cm. - ( ; nr 6(8), wyd. specjalne Studencka ocena dydaktyki)
191
Analiza finansowa wydawnictw uczelnianych w 1991 roku / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 2(4) (1992), s. 13-19
192
Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji / Jacek BAZARNIK, Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 117-160. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
193
Metody taksonometrii / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
194
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w latach 1989/90 - 1991/92 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 9 (11) (1992), s. 31-70
195
Uwagi na temat polityki awansowania samodzielnych pracowników naukowych / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 1(3) (1992), s. 27-29
196
Studenci, kadra, pomieszczenia dydaktyczne AE w Krakowie w latach 1970-1992 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 9 (11) (1992), s. 89-95
197
Obciążenia pracowników AE w Krakowie związane z prowadzeniem prac magisterskich i dyplomowych w latach 1989/90 - 1991/92 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 9 (11) (1992), s. 71-88
198
Podstawy kwantyfikacji zmiennych przestrzennych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 25-35. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
199
System oceny zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Maria WĘGRZECKA // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 6-9
200
Mierniki koncentracji i lokalizacji przestrzennej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 76-105. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
201
Badania marketingowe : metody i oprogramowanie komputerowe / Jacek BAZARNIK, Tadeusz GRABIŃSKI, Eugeniusz Kąciak, Stefan MYNARSKI, Adam SAGAN. - Warszawa; Kraków : Canadian Consortium of Management Schools; Akademia Ekonomiczna, 1992. - 176 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85719-00-8
202
Informacja o ocenie b. instytutów AE w Krakowie przez Komitet Badań Naukowych i proponowanych środkach na badania statutowe w roku 1992 : (opracowano na podstawie materiałów KBN) / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 3(5) (1992), s. 26-39
203
Granty indywidualne KBN przyznane pracownikom AE w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 29-32
204
Źródłowe podstawy badań / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 36-60. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
205
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w roku 1991/92 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 9 (11) (1992), s. 2-30
206
Sprawozdanie z wykorzystania w roku 1991 środków przyznanych w ramach tzw. działalności ogólnotechnicznej w AE w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 3(5) (1992), s. 39-44
207
Wykorzystanie i koszty eksploatacji kserografów w AE w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 32-36
208
Przestrzenne modele analizy rozwoju turystyki krajowej / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA // Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - R. 1991 (1991), s. 207-209
209
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej i taksonomii numerycznej w zastosowaniu do porównań międzynarodowych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2] / kier. nauk.: Karol KUKUŁA. - (1991), s. 1-34
210
Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce = Spatial and Social-Professional Differentiation of Consumption in Poland / Leszek STRZEMBICKI, Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991), s. 15-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
211
Strukturalne podejście w analizie danych przekrojowo-czasowych / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 360. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
212
Organizacja baz danych statystycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Aleksander ZELIAŚ // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 39-44. - ISBN 83-208-0798-0
213
Taksonometryczne metody wyodrębniania jednorodnych zbiorowości / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 75-96. - ISBN 83-208-0798-0
214
Granty MEN realizowane w AE w Krakowie w roku 1991 / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 2 (1991), s. 6-14
215
Konstrukcja quasi-modeli grawitacji i potencjału / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 97. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
216
Wyposażenie AE w Krakowie w aparaturę badawczo-dydaktyczną : (stan na 31.12.1991) / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 2 (1991), s. 15-26
217
Statystyczna analiza danych przekrojowych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 45-74. - ISBN 83-208-0798-0
218
Modele generalizacji przestrzennej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 157-180. - ISBN 83-208-0798-0
219
Próba modyfikacji klasycznych modeli grawitacji = A Trial to Modify Classical Gravitational Models / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 343 (1991), s. 51-68. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
220
Problemy analizy poprawności procedur taksonomicznych / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991), s. 229. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
221
Podstawy informacyjne ekonometrii przestrzennej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 26-38. - ISBN 83-208-0798-0
222
Graficzne metody redukcji przestrzeni wielowymiarowych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 124-146
223
Ocena poprawności wybranych metod grupowania hierarchicznego i niehierarchicznego = An Assessment of Correctness of Selected Methods of Hierarchical and Nonhierarchical Grouping / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 (1990), s. 5-26. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
224
Narzędzia przetwarzania danych statystycznych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 8-26
225
Graficzna prezentacja związków między zmiennymi / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 46-63
226
Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant / Leszek STRZEMBICKI, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior]. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1990. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 121-146
227
Wybrane problemy statystycznej analizy danych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 27-45
228
Warunki do recepcji turystów w województwach w latach 1979 i 1987 / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA // Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - R. 1990 (1990), s. 112-122
229
Problemy analizy poprawności procedur taksonomicznych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r. / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - S. 61-80. - Bibliogr.
230
Metody i modele programowania budownictwa mieszkaniowego / Kazimierz Bajer, Jan Bulsza, Tadeusz GRABIŃSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 294 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr.
231
Taksonomiczne metody porządkowania i grupowania obiektów / T. GRABIŃSKI // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 49-83. - ISBN 83-01-08596-7
232
Prognozowanie struktur przestrzennych z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 1 (1989), s. 94. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
233
Komputerowy bank danych i programów "Gostur" / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA // Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - (1989), s. 60-67
234
Ogólne założenia taksonomii numerycznej / T. GRABIŃSKI // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 9-18. - ISBN 83-01-08596-7
235
Funkcje i mierniki odległości / T. GRABIŃSKI // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 19-35. - ISBN 83-01-08596-7
236
Ekonometryczne modele krajowego ruchu turystycznego ze zmiennymi agregatowymi = Econometric Models of National Tourist Traffic with Synthetic Variables / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 290 (1989), s. 53-76. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
237
Analiza poprawności metod grupowania / T. GRABIŃSKI // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 136-167. - ISBN 83-01-08596-7
238
Ocena poprawności procedur porządkowania liniowego / T. GRABIŃSKI // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 110-135. - ISBN 83-01-08596-7
239
Problemy wielowymiarowej analizy porównawczej / T. GRABIŃSKI // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 84-109. - ISBN 83-01-08596-7
240
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1989. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 156-167
241
Mikrokomputerowy system zintegrowanej bazy danych o produkcji i zużyciu materiałów budowlanych. Zadanie nr 2, ^Założenia systemu / Sławomira Woźniak, Jerzy ADAMSKI, Barbara Dolny, Tadeusz GRABIŃSKI, Barbara Michalak. - Warszawa : Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego "ORGBUD", 1989. - 88 s. + [15] k. : il. ; 30 cm. - Prace projektowo-programowe związane z tym systemem prowadzono w ramach tematu nr 1.4.3.0. problemu resortowego R-508 "Uwarunkowania surowcowo-materiałowe i paliwowo-energetyczne rozwoju budownictwa"
242
Organizacja statystyki międzynarodowej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - S. 13-39. - ISBN 83-208-0546-5
243
Założenia i kierunki badań jakości metod taksonomicznych = Assumptions and Directions of Taxonomic Methods Quality Assessment / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 258 (1988), s. 5-26. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
244
Metody określania opóźnień czasowych i wykorzystanie ich w procesie prognozowania / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - S. 200-234. - ISBN 83-208-0546-5
245
Analiza relacji między cenami, spożyciem i dochodami na podstawie metody porównań międzynarodowych = An Analysis of Relations Between Prices, Consumption and Income Using International Comparisons Method / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 255 (1988), s. 55-77. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
246
Metody analizy tablicy przepływów handlu międzynarodowego / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - S. 99-124. - ISBN 83-208-0546-5
247
Metody statystycznej analizy porównawczej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - S. 235-260. - ISBN 83-208-0546-5
248
Wykorzystanie metod taksonomii numerycznej do identyfikacji skupień na podstawie macierzy typu input-output / Małgorzata Pańkowska ; Promotor: Tadeusz Stanisław GRABIŃSKI. - Katowice, 1988. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
249
Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce = The Territorial and Social Differentiation of the Consumption Level in Poland / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek STRZEMBICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 147-166. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
250
Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce = An Analysis of Development Trends in Macroeconomic Relations in Poland / Roman DOMASZEWICZ, Tadeusz GRABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
251
Modele grawitacji i potencjału / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - S. 125-161. - ISBN 83-208-0546-5
252
Analiza macierzy handlu międzynarodowego / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 70-91
253
Prognozowanie zużycia energii elektrycznej w Polsce na podstawie porównań międzynarodowych i klasycznych modeli tendencji rozwojowej = Prediction of Energy Consumption in Poland on Basis of International Comparisons and Classical Models of Development Tendencies / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987), s. 21-48. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
254
Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających / Elżbieta MAKSYMIAK ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 1987. - 174 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
255
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
256
Statystyczne metody prognozowania przez analogie / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 157-178
257
Problemy szacowania brakujących informacji w komputerowych bazach danych statystycznych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Jakość danych w systemach informacyjnych : materiały seminarium SPIS '87 / [red. nauk. Józef Oleński]. - Warszawa : Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym, 1987. - (Systemy Informatyczne ; 1/87). - S. 169-183
258
Organizacja statystyki międzynarodowej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 11-23
259
Z badań nad wielowymiarową analizą porównawczą na podstawie trójwymiarowych macierzy danych / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 393-394. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
260
Modele grawitacji i potencjału / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 92-120
261
Analiza komputerowa ankiety pt. "Wymagania kwalifikacyjne robotników i mistrzów w branżach przemysłu materiałów budowlanych". Zeszyt nr 3 / Janusz Moszumański ; konsult. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego, 1986. - 13 k. : il. ; 29 cm
262
Dynamic and Multidimensional Comparative Analysis of the Living Standard in Selected OECD and CMEA European Countries / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Papers of the Polish Participants. Part 2. - Warszawa, 1986. - S. 1 [12]-24 [34]. - Bibliogr.
263
Taksometryczna koncepcja określania struktury cen na podstawie danych międzynarodowych / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986), s. 447. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
264
Statystyczne metody prognozowania przez analogie i ocena ich przydatności na tle metod klasycznych = Statistical Methods of Forecasting by Analogy and Evaluation of Their Utility in Comparison with Classical Methods / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2 (1986), s. 145-160. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
265
Problemy konstrukcji komputerowych baz danych do celów analizy statystycznej szeregów przekrojowo-czasowych / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986), s. 447-448. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
266
Analiza porównawcza poprawności metod taksonomicznych / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2 (1986), s. 203. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
267
Wybrane problemy dynamicznej wielowymiarowej analizy porównawczej = Selected Problems of a Dynamic Multidimensional Comparative Analysis / Tadeusz GRABIŃSKI // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 47, z. 2 (1985), s. 189-206. - Summ. - ISSN 0035-9629
268
Analiza efektywności wybranych metod prognozowania na podstawie danych empirycznych = The Analysis of the Effectiveness of Selected Methods of Forecasting on the Basis of Empirical Data / Mohamed Amin, Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985), s. 115-151. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
269
Charakterystyka wybranych nieklasycznych metod prognozowania = The Characteristics of the Selected Non-Classical Forecasting Methods / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985), s. 25-51. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
270
Informacja o aktualnej bibliotece programów obejmującej procedury obliczeniowe z zakresu taksonomii numerycznej / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 32, z. 1 (1985), s. 87. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
271
Metody określania charakteru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej = Methods of Specifying the Character of Variables in Multivariate Comparative Analysis / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 35-63. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
272
Analiza własności wybranych współczynników zależności dla cech jakościowych metodami symulacyjnymi = Analysis of Properties of Selected Contingency Coefficients for Quality Variables Using Simulation Methods / Tadeusz GRABIŃSKI, Zbigniew PASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 129-152. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
273
Z badań nad nieklasycznymi metodami predykcji / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 32, z. 1 (1985), s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
274
Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych = Multivariate Comparative Analysis in Research ower Dynamics of Economic Phenomena / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 265 s. : tab. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 61)
275
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych = Research over the Effectiveness of Selected Taxonomic Procedures / Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984), s. 63-80. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
276
Koncepcja badań efektywności procedur porządkowania liniowego = The Conception of Research over the Effectiveness of the Procedures of Linear Arrangement / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984), s. 5-35. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
277
Wybrane elementy statystyki międzynarodowej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1983), s. 1[30]-43[73]. - Bibliogr.
278
Informacja o bibliotece programów obliczeniowych z zakresu taksonomii numerycznej / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4 (1983), s. 333. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
279
Wykorzystanie metod z zakresu analizy dyskryminacyjnej oraz teorii rozpoznawania obrazów do określenia wektorów predykant = The Use of Methods Coming within the Sphere of Discrimination Analysis and Theory of Pattern Recognition for the Determination of Prediction Vectors / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983), s. 73-91. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
280
Z badań nad efektywnością procedur porządkowania liniowego / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4 (1983), s. 330-331. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
281
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. A. ZELIAŚ ; aut.: T. GRABIŃSKI, A. MALINA, K. SZYMANOWICZ, S. WYDYMUS., A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 151, [41] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-04215-X
282
The Effectiveness of Some Clustering Procedures / Andrzej SOKOŁOWSKI, Tadeusz GRABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 102-103. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
283
Organizacja statystyki międzynarodowej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1983), s. 1[4]-28[32]. - Bibliogr.
284
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983. - 255, [1] s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0273-3
285
Problemy i metody dynamicznej wielowymiarowej analizy porównawczej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1983), s. 1[59]-76[135]. - Bibliogr.
286
Uproszczone procedury estymacji modeli tendencji rozwojowej i wykorzystania ich do predykcji / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS. - Wyd. 2 popr. - Kraków : [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1982. - 137 s. : il. ; 30 cm
287
Informacja o pakiecie programów numerycznych realizujących wybór zmiennych objaśniających / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 29, z. 1-2 (1982), s. 274. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
288
Badanie własności wybranych procedur doboru zmiennych meto