Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Zachowania konsumentów na rynku
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dla studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i szkół biznesu, uczestników kursów doskonalenia kwalifikacji, a także dla osób zajmujących się w praktyce działalnością marketingową, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1981-6
Nr:
2168261384
monograph
2

Author:
Title:
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym
Publisher address:
Kraków: Proksenia, 2010
Physical description:
144 s.: il. ; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-22-3
Nr:
2168261380
monograph
3

Author:
Wisz-Cieszyńska Mariola
Title:
Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
269 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-65
Nr:
51684
doctoral dissertation
4

Author:
Title:
Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
298 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-204-9
Nr:
2168220312
monograph
5

Title:
Konsumpcja
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Physical description:
272 s.: mapa, wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1390-5
Nr:
2168238812
monograph
6

Author:
Title:
Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów = The Selling Place as a Factor of Shaping Consumers' Behaviour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 579 (2002) , s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52296
article
See main document
7

Author:
Title:
Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej = Changes in the Consumption of Polish Households During the Systemic Transformation
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 291-302. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223654
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Zachowanie konsumentów na rynku
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000
Physical description:
319, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1237-2
Access mode:
Nr:
2168261376
monograph
9

Author:
Title:
Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta = Learning as Factor Shaping Consumer's Behaviour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 541 (2000) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248342
article
See main document
10

Author:
Title:
Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
253 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/583
Nr:
2168310937
doctoral dissertation
11

Title:
Podstawy ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
167 s.: rys., tab.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-98-4
Nr:
2168238818
monograph
12

Author:
Title:
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej = Consumption in Domestic Households during the Systemic Transformation
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 65-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226116
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994 = Household Dwelling Conditions in the Years 1989-1994
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 497 (1997) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237758
article
See main document
14

Author:
Title:
Zachowania konsumentów na rynku
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-65-3
Nr:
2168244050
academic script
15

Author:
Title:
Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1995
Physical description:
VI, 256 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/839
Nr:
2168312879
doctoral dissertation
16

Author:
Title:
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej
Publisher address:
Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1994
Physical description:
206 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-04274-6
Nr:
2168254122
monograph
17

Author:
Title:
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
124, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168261456
monograph
18

Author:
Title:
Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji = Economic Growth vs Consumption Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 420 (1994) , s. 5-10. - Summ.
Nr:
2168256086
article
See main document
19

Author:
Title:
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 87-93
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242308
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
112 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168261012
monograph
21

Title:
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168238828
monograph
22

Title:
Źródłowe podstawy badań
Source:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 36-60 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230724
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych = Spatial Differentiation of the Consumption Patterns of Rural and Urban Households
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991) , s. 33-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235606
article
See main document
24

Author:
Title:
Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich = Causes of the Differentiation of Rural and Urban Households Consumption Structures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259656
article
See main document
25

Author:
Title:
Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 76-87
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255186
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich = Distinct Characters of Rural and Urban Households
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989) , s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235218
article
See main document
27

Author:
Title:
Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych = Factors Differentiating Consumption Model of Peasant-Worker Households
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989) , s. 45-62. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246672
article
See main document
28

Author:
Rudnicki Leszek , Woźniczka Henryk
Title:
Chłopi-robotnicy
Publisher address:
Katowice: Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, 1989
Physical description:
204 s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7008-109-6 (okł.) ; 83-7008-105-3
Nr:
2168261024
monograph
29

Author:
Title:
Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1988
Physical description:
58 s.: il.; 21 cm
Series:
(Wybrane Informacje Tematyczne - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa) ; 3 (110))
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168261016
monograph
30

Author:
Title:
Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji = An Attempt of the Separation of the Two-jobs People Group and Pattern of its Consumption
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 255 (1988) , s. 37-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251402
article
See main document
31

Author:
Title:
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983 = Changes of Working Class Family Spending Structure between 1978 and 1983
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 233 (1987) , s. 7-17. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261152
article
See main document
32

Author:
Title:
Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji
Source:
Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / [red. Barbara Cebo] - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987, s. 143-147
Nr:
2168297871
chapter in conference materials
33

Title:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Research program:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
book
34

Author:
Title:
Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych = An Attempt at Group-Classification of the Structures of Expenditures in Households Belonging to Varoius Professional Groups
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987) , s. 207-217. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260034
article
See main document
35

Author:
Title:
Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów = The Research Over the Similarities and Differences of Consumption Structures, with the Application of the Distance Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 187-195. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243220
article
See main document
36

Author:
Title:
Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984
Source:
Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986 - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, s. 11 s.. - Poszyty
Nr:
2168259348
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej = The effect of domicile on consumption pattern of part-time farm population
Source:
Nowe Rolnictwo. - R. 35, nr 1-2 (705-706) (1986) , s. 31-33
Nr:
2168260850
article
38

Title:
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
145 s.; 24 cm
Nr:
2168238820
academic script
39

Author:
Title:
Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych
Source:
Wieś i Rolnictwo. - nr 4 (1985) , s. 155-164
Nr:
2168261510
article
40

Author:
Title:
Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej : The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1985
Physical description:
313 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 66)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168261052
monograph
41

Author:
Title:
Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług = Impact of a Family Development Stage on the Consumption of Goods and Services
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985) , s. 76-80
Nr:
2168231764
article
42

Author:
Title:
Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych = Food Consumption on Private Full-Time, Part-Time and Workmen Farms
Source:
Nowe Rolnictwo. - R. 32, nr 5 (696) (1985) , s. 21-23
Nr:
2168261036
article
43

Author:
Title:
Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych = The Impact of Size and Structure of Income on Two - Profession Households' Consumption Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985) , s. 19-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168275003
article
See main document
44

Author:
Title:
Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 30, nr 2(284) (1985) , s. 25-27
Nr:
2168241314
article
45

Title:
Kierunki specjalizacji zakładów
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985) , s. 49-83
Nr:
2168306683
article
See main document
46

Author:
Title:
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983 = Changes in the households expenses structure in the years 1978-1983
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985) , s. 35-39
Nr:
2168240822
article
47

Author:
Title:
Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata = Barriers to Nutrition Level's Increase of World Population
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 187-197. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254842
article
See main document
48

Author:
Title:
Wzorzec konsumpcji = Model of Consumption
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 (1984) , s. 47-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236588
article
See main document
49

Author:
Title:
Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw = Pattern of Consumption of Young Married Couples
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983) , s. 69-79. - Rez., summ.
Nr:
2168229440
article
See main document
50

Author:
Title:
Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej = Factors Vaying Consumption Structure of Population Engaged in Two Professions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983) , s. 95-112. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261484
article
See main document
51

Author:
Title:
Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982) , s. 3-5
Nr:
2168239494
article
See main document
52

Title:
Usługi
Source:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 44-55
Nr:
2168291731
chapter in academic script
53

Title:
Zabezpieczenie społeczne
Source:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 96-109
Nr:
2168291741
chapter in academic script
54

Title:
Artykuły żywnościowe
Source:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 7-20
Nr:
2168291723
chapter in academic script
55

Author:
Title:
Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję = Education as Element Affecting Consumption
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 27, nr 4 (160) (1981) , s. 26-31
Nr:
2168254182
article
56

Author:
Title:
Potrzeby a jakość towarów
Source:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 109-112
Nr:
2168255068
chapter in conference materials
57

Title:
Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
210 s., [3] s. tabl. złoż.; 24 cm
Nr:
2168261030
monograph
58

Author:
Title:
Kompleks gospodarki żywnościowej
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1977
Physical description:
40 s.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168261028
monograph
59

Title:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977
Physical description:
107 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168238822
academic script
60

Author:
Title:
Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa = Mean Norms of Consumption of Protein Products of Animal Origin in Krakow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976) , s. 51-70. - Summ., rez.
Nr:
2168251110
article
See main document
61

Author:
Title:
Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
267 k., [3] k. tabl. złoż.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/172
Nr:
2168261050
doctoral dissertation
62

Author:
Title:
Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 4/36 (1970) , s. 77-85
Nr:
2168223942
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
148 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
62/KBK/1/2005/S/234
Signature:
NP-1058/Magazyn
Nr:
2168291801
unpublished scientific work
2

Author:
Title:
Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
47 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
31/KBK/1/2002/S
Signature:
NP-839/Magazyn
Nr:
2168291965
unpublished scientific work
3

Author:
Title:
Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
83/KBK/2/97/S
Signature:
NP-487/Magazyn
Nr:
2168328971
unpublished scientific work
4

Author:
Title:
Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
32 k.: il.; 30 cm
Research program:
7/KBK/1/96/S
Signature:
NP-408/Magazyn
Nr:
2168329095
unpublished scientific work
5

Author:
Title:
Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
146 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KBK/1/95/S
Signature:
NP-359/Magazyn
Nr:
2168329229
unpublished scientific work
6

Author:
Title:
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 1, Wpływ recesji gospodarczej na sytuację materialną gospodarstw domowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
85 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-190/1/Magazyn
Nr:
2168330779
unpublished scientific work
7

Author:
Title:
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 2, Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
109 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-190/2/Magazyn
Nr:
2168330783
unpublished scientific work
8

Author:
Rudnicki Leszek , , , ,
Title:
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
111 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-230/Magazyn
Nr:
2168329949
unpublished scientific work
9

Author:
Title:
Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
77+2 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-72/Magazyn
Nr:
2168331735
unpublished scientific work
10

Author:
Title:
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
96 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-127/Magazyn
Nr:
2168331531
unpublished scientific work
1
Zachowania konsumentów na rynku / Leszek RUDNICKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i szkół biznesu, uczestników kursów doskonalenia kwalifikacji, a także dla osób zajmujących się w praktyce działalnością marketingową. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1981-6
2
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Proksenia, 2010. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-22-3
3
Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich / Mariola Wisz-Cieszyńska ; Promotor: Leszek RUDNICKI. - Kraków, 2007. - 269 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001332a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001332b
4
Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 298 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-204-9
5
Konsumpcja / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 272 s. : mapa, wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1390-5
6
Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów = The Selling Place as a Factor of Shaping Consumers' Behaviour / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 579 (2002), s. 49-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12547. - ISSN 0208-7944
7
Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej = Changes in the Consumption of Polish Households During the Systemic Transformation / Leszek RUDNICKI // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 291-302. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
8
Zachowanie konsumentów na rynku / Leszek RUDNICKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 319, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1237-2
9
Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta = Learning as Factor Shaping Consumer's Behaviour / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 541 (2000), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998) / Agata NIEMCZYK ; Promotor: Leszek RUDNICKI. - Kraków, 2000. - 253 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 14 k. - Bibliogr.
11
Podstawy ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 167 s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-98-4
12
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej = Consumption in Domestic Households during the Systemic Transformation / Leszek RUDNICKI // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 65-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
13
Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994 = Household Dwelling Conditions in the Years 1989-1994 / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 497 (1997), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Zachowania konsumentów na rynku / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-65-3
15
Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach / Jadwiga BERBEKA ; Promotor: Leszek RUDNICKI. - Kraków, 1995. - VI, 256 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 18 k. - Bibliogr.
16
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej / Leszek RUDNICKI. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1994. - 206 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04274-6
17
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 124, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
18
Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji = Economic Growth vs Consumption Growth / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 420 (1994), s. 5-10. - Summ. - ISSN 0208-7944
19
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI // W: Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Fogra, 1993. - S. 87-93. - ISBN 83-85719-02-4
20
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
21
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 154 s. : il. ; 24 cm
22
Źródłowe podstawy badań / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 36-60. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
23
Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych = Spatial Differentiation of the Consumption Patterns of Rural and Urban Households / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991), s. 33-47. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich = Causes of the Differentiation of Rural and Urban Households Consumption Structures / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej / Leszek RUDNICKI // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 76-87
26
Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich = Distinct Characters of Rural and Urban Households / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989), s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
27
Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych = Factors Differentiating Consumption Model of Peasant-Worker Households / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 45-62. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Chłopi-robotnicy / Leszek RUDNICKI, Henryk Woźniczka. - Katowice : Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, 1989. - 204 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7008-109-6 (okł.) ; 83-7008-105-3
29
Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie / Leszek RUDNICKI. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1988. - 58 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Wybrane Informacje Tematyczne / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 3 (110))
30
Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji = An Attempt of the Separation of the Two-jobs People Group and Pattern of its Consumption / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 255 (1988), s. 37-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983 = Changes of Working Class Family Spending Structure between 1978 and 1983 / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 233 (1987), s. 7-17. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji / Leszek RUDNICKI // W: Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / [red. Barbara Cebo]. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987. - S. 143-147
33
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
34
Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych = An Attempt at Group-Classification of the Structures of Expenditures in Households Belonging to Varoius Professional Groups / Leszek RUDNICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 207-217. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
35
Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów = The Research Over the Similarities and Differences of Consumption Structures, with the Application of the Distance Analysis / Leszek RUDNICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 187-195. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
36
Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984 / Leszek RUDNICKI // W: Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986. - Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - S. 11 s. - Poszyty
37
Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej = The effect of domicile on consumption pattern of part-time farm population / Leszek RUDNICKI // Nowe Rolnictwo. - R. 35, nr 1-2 (705-706) (1986), s. 31-33. - ISSN 0029-5396
38
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 145 s. ; 24 cm
39
Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych / Leszek RUDNICKI // Wieś i Rolnictwo. - nr 4 (1985), s. 155-164. - ISSN 0137-1673
40
Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej : The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs / Leszek RUDNICKI. - Kraków : [s.n.], 1985. - 313 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 66)
41
Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług = Impact of a Family Development Stage on the Consumption of Goods and Services / Leszek RUDNICKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985), s. 76-80. - ISSN 0079-578X
42
Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych = Food Consumption on Private Full-Time, Part-Time and Workmen Farms / Leszek RUDNICKI // Nowe Rolnictwo. - R. 32, nr 5 (696) (1985), s. 21-23. - ISSN 0029-5396
43
Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych = The Impact of Size and Structure of Income on Two - Profession Households' Consumption Model / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985), s. 19-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji / Leszek RUDNICKI // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. - R. 30, nr 2(284) (1985), s. 25-27. - ISSN 0043-518X
45
Kierunki specjalizacji zakładów / Andrzej SZROMNIK, Jerzy ALTKORN, Felicja KĘDZIOREK, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985), s. 49-83. - ISSN 0208-7944
46
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983 = Changes in the households expenses structure in the years 1978-1983 / Leszek RUDNICKI // Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985), s. 35-39. - ISSN 0438-5403
47
Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata = Barriers to Nutrition Level's Increase of World Population / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 187-197. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
48
Wzorzec konsumpcji = Model of Consumption / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 ([1984]), s. 47-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw = Pattern of Consumption of Young Married Couples / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983), s. 69-79. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
50
Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej = Factors Vaying Consumption Structure of Population Engaged in Two Professions / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983), s. 95-112. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
51
Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek / Leszek RUDNICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982), s. 3-5. - ISSN 0071-674X
52
Usługi / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 44-55
53
Zabezpieczenie społeczne / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 96-109
54
Artykuły żywnościowe / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 7-20
55
Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję = Education as Element Affecting Consumption / Leszek RUDNICKI // Handel Wewnętrzny. - R. 27, nr 4 (160) (1981), s. 26-31. - ISSN 0438-5403
56
Potrzeby a jakość towarów / Leszek RUDNICKI // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 109-112
57
Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej / Zbigniew MISIASZEK, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 210 s., [3] s. tabl. złoż. ; 24 cm
58
Kompleks gospodarki żywnościowej / Leszek RUDNICKI. - Kraków : [s.n.], 1977. - 40 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
59
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977. - 107 s. : il. ; 25 cm
60
Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa = Mean Norms of Consumption of Protein Products of Animal Origin in Krakow / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976), s. 51-70. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
61
Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie / Leszek RUDNICKI ; Promotor: Zbigniew MISIASZEK. - Kraków, 1975. - 267 k., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce / Leszek RUDNICKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 4/36 (1970), s. 77-85. - ISSN 0079-578X
63
Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków / kierownik tematu: Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 148 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 108 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 32 k. : il. ; 30 cm
67
Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 146 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 1, Wpływ recesji gospodarczej na sytuację materialną gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 85 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 2, Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 109 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 111 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 77+2 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Rudnicki L., (2012), Zachowania konsumentów na rynku, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 187 s.
2
Rudnicki L., (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Kraków : Proksenia, 144 s.
3
Wisz-Cieszyńska M., (2007), Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich, Prom. Rudnicki L., Kraków : , 269 k.
4
Rudnicki L., (2004), Zachowania rynkowe nabywców: mechanizmy i uwarunkowania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 298 s., [1] k. tabl. złoż.
5
Bywalec C., Rudnicki L., (2002), Konsumpcja, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 272 s.
6
Rudnicki L., (2002), Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 579, s. 49-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/12547
7
Rudnicki L., (2001), Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 291-302.
8
Rudnicki L., (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 319, [1] s.
9
Rudnicki L., (2000), Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 541, s. 5-15.
10
Niemczyk A., (2000), Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998), Prom. Rudnicki L., Kraków : , 253 k.
11
Bywalec C., Rudnicki L., (1999), Podstawy ekonomiki konsumpcji, Szromnik A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 167 s.
12
Rudnicki L., (1998), Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 65-69.
13
Rudnicki L., (1997), Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 497, s. 5-18.
14
Rudnicki L., (1996), Zachowania konsumentów na rynku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 150 s.
15
Berbeka J., (1995), Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach, Prom. Rudnicki L., Kraków : , VI, 256 k.
16
Rudnicki L., (1994), Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 206 s.
17
Rudnicki L., (1994), Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 124, [2] s.
18
Rudnicki L., (1994), Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 420, s. 5-10.
19
Rudnicki L., (1993), Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych. [W:] Altkorn J. (red.), Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika, Kraków : Fogra, s. 87-93.
20
Rudnicki L., (1993), Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 112 s.
21
Bywalec C., Rudnicki L., (1992), Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Fajferek A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
22
Grabiński T., Rudnicki L., Strzembicki L., (1992), Źródłowe podstawy badań. [W:] Mynarski S., Szumilak J. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 36-60.
23
Rudnicki L., (1991), Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 359, s. 33-47.
24
Rudnicki L., (1991), Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 349, s. 5-22.
25
Rudnicki L., (1991), Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 76-87.
26
Rudnicki L., (1989), Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 314, s. 5-19.
27
Rudnicki L., (1989), Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 45-62.
28
Rudnicki L., Woźniczka H., (1989), Chłopi-robotnicy, Katowice : Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, 204 s.
29
Rudnicki L., (1988), Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 58 s.
30
Rudnicki L., (1988), Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 255, s. 37-53.
31
Rudnicki L., (1987), Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 233, s. 7-17.
32
Rudnicki L., (1987), Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji. [W:] Cebo B. (red.), Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r, T. 2, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 143-147.
33
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
34
Rudnicki L., (1987), Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 207-217.
35
Rudnicki L., (1986), Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 187-195.
36
Rudnicki L., (1986), Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984. [W:] Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986, Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie : Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 11 s..
37
Rudnicki L., (1986), Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej, "Nowe Rolnictwo", R. 35, nr 1-2 (705-706), s. 31-33.
38
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1985), Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji: materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s.
39
Rudnicki L., (1985), Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych, "Wieś i Rolnictwo", nr 4, s. 155-164.
40
Rudnicki L., (1985), Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej: The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 66), Kraków : [s.n.], 313 s.
41
Rudnicki L., (1985), Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 4/85, s. 76-80.
42
Rudnicki L., (1985), Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych, "Nowe Rolnictwo", R. 32, nr 5 (696), s. 21-23.
43
Rudnicki L., (1985), Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 212, s. 19-44.
44
Rudnicki L., (1985), Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji, "Wiadomości Statystyczne", R. 30, nr 2(284), s. 25-27.
45
Szromnik A., Altkorn J., Kędziorek F., Mynarski S., Rudnicki L., Nowakowska A., (1985), Kierunki specjalizacji zakładów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 49-83.
46
Rudnicki L., (1985), Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983, "Handel Wewnętrzny", R. 31, nr 3 (176), s. 35-39.
47
Rudnicki L., (1984), Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 187-197.
48
Rudnicki L., (1984), Wzorzec konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 47-53.
49
Rudnicki L., (1983), Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 69-79.
50
Rudnicki L., (1983), Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 174, s. 95-112.
51
Rudnicki L., (1982), Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 24, s. 3-5.
52
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Usługi. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 44-55.
53
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Zabezpieczenie społeczne. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 96-109.
54
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Artykuły żywnościowe. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 7-20.
55
Rudnicki L., (1981), Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję, "Handel Wewnętrzny", R. 27, nr 4 (160), s. 26-31.
56
Rudnicki L., (1981), Potrzeby a jakość towarów. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109-112.
57
Misiaszek Z., Rudnicki L., Strzembicki L., (1978), Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s., [3] s. tabl. złoż.
58
Rudnicki L., (1977), Kompleks gospodarki żywnościowej, Kraków : [s.n.], 40 s.
59
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1977), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 107 s.
60
Rudnicki L., (1976), Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 80, s. 51-70.
61
Rudnicki L., (1975), Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie, Prom. Misiaszek Z., Kraków : , 267 k., [3] k. tabl. złoż.
62
Rudnicki L., (1970), Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce, "Problemy Ekonomiczne", R. 9, nr 4/36, s. 77-85.
63
Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków, (2005), Rudnicki L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 148 k.
64
Rudnicki L., (2002), Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 k.
65
Rudnicki L., (1998), Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
66
Rudnicki L., (1996), Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 k.
67
Rudnicki L., (1996), Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 k.
68
Rudnicki L., (1993), Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 1, Wpływ recesji gospodarczej na sytuację materialną gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 k.
69
Rudnicki L., (1993), Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 2, Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 109 k.
70
Rudnicki L., (1992), Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 k.
71
Rudnicki L., (1991), Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77+2 k.
72
Rudnicki L., (1991), Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
1
@book{UEK:2168261384,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów na rynku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-1981-6",
}
2
@book{UEK:2168261380,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów na rynku turystycznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2010",
isbn = "978-83-60789-22-3",
}
3
@unpublished{UEK:51684,
author = "Wisz-Cieszyńska Mariola",
title = "Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
4
@book{UEK:2168220312,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-204-9",
}
5
@book{UEK:2168238812,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek",
title = "Konsumpcja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1390-5",
}
6
@article{UEK:52296,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "579",
pages = "49-57",
year = "2002",
}
7
@inbook{UEK:2168223654,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "291-302",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
8
@book{UEK:2168261376,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowanie konsumentów na rynku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2000",
isbn = "83-208-1237-2",
}
9
@article{UEK:2168248342,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "541",
pages = "5-15",
year = "2000",
}
10
@unpublished{UEK:2168310937,
author = "Niemczyk Agata",
title = "Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
11
@book{UEK:2168238818,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek",
title = "Podstawy ekonomiki konsumpcji",
editor = Szromnik Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-98-4",
}
12
@inbook{UEK:2168226116,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "65-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
13
@article{UEK:2168237758,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "497",
pages = "5-18",
year = "1997",
}
14
@book{UEK:2168244050,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów na rynku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-65-3",
}
15
@unpublished{UEK:2168312879,
author = "Berbeka Jadwiga",
title = "Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
16
@book{UEK:2168254122,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej",
adress = "Wrocław; Warszawa; Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1994",
isbn = "83-04-04274-6",
}
17
@book{UEK:2168261456,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
18
@article{UEK:2168256086,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "420",
pages = "5-10",
year = "1994",
}
19
@inbook{UEK:2168242308,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych",
booktitle = "Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika",
pages = "87-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1993",
isbn = "83-85719-02-4",
}
20
@book{UEK:2168261012,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
21
@book{UEK:2168238828,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek",
title = "Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
22
@inbook{UEK:2168230724,
author = "Grabiński Tadeusz and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Źródłowe podstawy badań",
booktitle = "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny",
pages = "36-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10465-1",
}
23
@article{UEK:2168235606,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "359",
pages = "33-47",
year = "1991",
}
24
@article{UEK:2168259656,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "349",
pages = "5-22",
year = "1991",
}
25
@inbook{UEK:2168255186,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "76-87",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
26
@article{UEK:2168235218,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "314",
pages = "5-19",
year = "1989",
}
27
@article{UEK:2168246672,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "45-62",
year = "1989",
}
28
@book{UEK:2168261024,
author = "Rudnicki Leszek and Woźniczka Henryk",
title = "Chłopi-robotnicy",
adress = "Katowice",
publisher = "Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego",
year = "1989",
isbn = "83-7008-109-6 (okł.) ; 83-7008-105-3",
}
29
@book{UEK:2168261016,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "1988",
issn = "",
}
30
@article{UEK:2168251402,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "255",
pages = "37-53",
year = "1988",
}
31
@article{UEK:2168261152,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "233",
pages = "7-17",
year = "1987",
}
32
@inbook{UEK:2168297871,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji",
booktitle = "Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2",
pages = "143-147",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1987",
}
33
@book{UEK:2168316005,
author = "Baścik Kazimierz and Bazarnik Jacek and Bywalec Czesław and Grabiński Tadeusz and Gwiżdż Halina and Jakubowska-Łazęcka Joanna and Karwowski Jan and Kramer Józefa and Marak Janusz and Mynarski Stefan and Rudnicki Leszek and Sala Józef and Strzembicki Leszek and Szromnik Andrzej and Szumilak Jan and Światowy Grażyna and Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
34
@article{UEK:2168260034,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "207-217",
year = "1987",
}
35
@article{UEK:2168243220,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "187-195",
year = "1986",
}
36
@inbook{UEK:2168259348,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984",
booktitle = "Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986",
pages = "11 s.",
adress = "Kraków",
publisher = "Społem CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
37
@article{UEK:2168260850,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej",
journal = "Nowe Rolnictwo",
number = "R. 35, 1-2 (705-706)",
pages = "31-33",
year = "1986",
}
38
@book{UEK:2168238820,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
39
@article{UEK:2168261510,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych",
journal = "Wieś i Rolnictwo",
number = "4",
pages = "155-164",
year = "1985",
}
40
@book{UEK:2168261052,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej : The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1985",
issn = "0209-1674",
}
41
@article{UEK:2168231764,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 4/85",
pages = "76-80",
year = "1985",
}
42
@article{UEK:2168261036,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych",
journal = "Nowe Rolnictwo",
number = "R. 32, 5 (696)",
pages = "21-23",
year = "1985",
}
43
@article{UEK:2168275003,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "212",
pages = "19-44",
year = "1985",
}
44
@article{UEK:2168241314,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 30, 2(284)",
pages = "25-27",
year = "1985",
}
45
@article{UEK:2168306683,
author = "Szromnik Andrzej and Altkorn Jerzy and Kędziorek Felicja and Mynarski Stefan and Rudnicki Leszek and Nowakowska Anna",
title = "Kierunki specjalizacji zakładów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "49-83",
year = "1985",
}
46
@article{UEK:2168240822,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 31, 3 (176)",
pages = "35-39",
year = "1985",
}
47
@article{UEK:2168254842,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "187-197",
year = "1984",
}
48
@article{UEK:2168236588,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wzorzec konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "47-53",
year = "1984",
}
49
@article{UEK:2168229440,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "69-79",
year = "1983",
}
50
@article{UEK:2168261484,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "174",
pages = "95-112",
year = "1983",
}
51
@article{UEK:2168239494,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 24",
pages = "3-5",
year = "1982",
}
52
@inbook{UEK:2168291731,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Usługi",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "44-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
53
@inbook{UEK:2168291741,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Zabezpieczenie społeczne",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "96-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
54
@inbook{UEK:2168291723,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Artykuły żywnościowe",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
55
@article{UEK:2168254182,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 27, 4 (160)",
pages = "26-31",
year = "1981",
}
56
@inbook{UEK:2168255068,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Potrzeby a jakość towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "109-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
57
@book{UEK:2168261030,
author = "Misiaszek Zbigniew and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
58
@book{UEK:2168261028,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Kompleks gospodarki żywnościowej",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1977",
}
59
@book{UEK:2168238822,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "PPN-D przy Akademii Ekonomicznej",
year = "1977",
}
60
@article{UEK:2168251110,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "80",
pages = "51-70",
year = "1976",
}
61
@unpublished{UEK:2168261050,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
62
@article{UEK:2168223942,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 9, 4/36",
pages = "77-85",
year = "1970",
}
63
@unpublished{UEK:2168291801,
title = "Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
64
@unpublished{UEK:2168291965,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
65
@unpublished{UEK:2168328971,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
66
@unpublished{UEK:2168329095,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
67
@unpublished{UEK:2168329229,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
68
@unpublished{UEK:2168330779,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
69
@unpublished{UEK:2168330783,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
70
@unpublished{UEK:2168329949,
author = "Rudnicki Leszek and and and and ",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
71
@unpublished{UEK:2168331735,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
72
@unpublished{UEK:2168331531,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}