Publications of the selected author
1

Title:
Importance of Gender, Location of Secondary School, and Professional Experience for GPA - a Survey of Students in a Free Tertiary Education Setting
Source:
Sustainability. - vol. 12, iss. 21 (2020) , s. 1-15. - Tytuł numeru: Sustainable Education and Approaches - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168350956
article
2

Title:
Expected Return on Human Capital - Pilot Survey among Accounting and Controlling Students
Source:
Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / ed. by Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 73-82 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from a subsidy granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351700
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Determinants of Salary Expectations - a Survey of Accounting and Controlling Students
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 11, nr 37 (2020) , s. 15-28. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości = Internationalization of Higher Education and Business for Entrepreneurship - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352428
article
See main document
4

Title:
Sygnały wczesnego ostrzegania nieprofesjonalnych inwestorów przed utratą zdolności do kontynuacji działalności : analiza raportów giełdowych Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
Source:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki / red. nauk. Andrzej JAKI, Janusz NESTERAK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 99-108 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7285-965-5 ; 978-83-7285-966-2
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351776
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Gender and Age as Determinants of Expected Rate of Return on Human Capital
Source:
Central European Management Journal. - vol. 28, nr 4 (2020) , s. 30-50. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics
2019 list:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168352770
article
6

Title:
Nowa akredytacja dla KSB UEK
Source:
Kurier UEK2020. - nr 2 (84), s. 59. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347856
varia
7

Title:
Who Expects High Salaries? : a Pilot Survey of Salary Expectations and Academic Achievements of Accounting and Controlling Students = Kto oczekuje wysokich płac? : badanie pilotażowe oczekiwań płacowych i dokonań akademickich studentów rachunkowości i controllingu
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 44, nr 4 (2019) , s. 53-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168342421
article
See main document
8

Title:
Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej = Penalties Imposed by Polish Financial Supervision Authority for Violations of Financial Reporting Informational Obligations
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 102, nr 158 (2019) , s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2016/23/B/HS4/03004 pod tytułem Znaczenie informacyjne kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338489
article
9

Title:
Założenie kontynuacji działalności - aspekt menedżerski = Going Concern Assumption - Managerial Approach
Source:
Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. Stanisław Hońko, Adam Lulek - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019, s. 185-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (1168) 1094)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7972-319-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342427
chapter in monograph
10

Author:
Péter Juhász , Judit Sági , Razaq Raj , Ireneusz Górowski
Title:
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 2, Entrepreneurial Finance
Publisher address:
Budapest: , 2018
Physical description:
162 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-615-5607-54-7
Access mode:
Nr:
2168334415
textbook
11

Author:
Ewa Walińska , Agnieszka Wencel , Ireneusz Górowski
Title:
Podatek dochodowy w systemie rachunkowości : kluczowa determinanta rozwoju podsystemu rachunkowości podatkowej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018
Physical description:
209 s.: il.; 24 cm
Series:
(70-lecie Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-62-1
Access mode:
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168328803
monograph
12

Conference:
18th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA), Praga, Czechy, od 2017-05-26 do 2017-05-26
Title:
The Going Concern Threats and Deferred Tax Assets Recognition : the Gap Between Theory and Practice
Source:
The Impact of Globalization on International Finance and Accounting / ed. David Procházka - Cham: Springer, 2018, s. 335-340. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-3-319-68761-2 ; 978-3-319-68762-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321875
chapter in conference materials
13

Title:
Rola ksiąg rachunkowych w ocenie stanu niewypłacalności przedsiębiorstw w świetle nowych regulacji prawa upadłościowego = The Role of Accounting Books in Determining the State of Insolvency of Companies under New Bankruptcy Law Regulations
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 285 (2016) , s. 208-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311813
article
14

Title:
Weryfikacja założenia kontynuacji działalności - rola biegłego rewidenta w systemie ładu korporacyjnego = The Assessment of Going Concern Assumption - Auditor's Role in Corporate Governance
Source:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 101 (2016) , s. 241-253. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168311817
article
15

Title:
Accounting Diversity : International Student Survey Outcomes = Różnorodność systemów rachunkowości - wyniki międzynarodowego badania ankietowego z udziałem studentów
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa]. - t. 28, nr 4 (2015) , s. 83-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300787
article
See main document
16

Title:
Rachunkowość jako system normatywny
Source:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 301-313. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168281037
chapter in monograph
See main document
17

Conference:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Title:
Wpływ polityki rachunkowości w zakresie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy niewypłacalnych spółek giełdowych = The Influence of the Accounting Policy Applied to the Deferred Tax Assets on the Financial Result of Insolvent Listed Companies
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 87-95. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293925
article
18

Title:
Wpływ polityki rachunkowości w zakresie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy niewypłacalnych spółek giełdowych = The Influence of the Accounting Policy Applied to the Deferred Tax Assets on the Financial Result of Insolvent Listed Companies
Source:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. 1[11]-14[24]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303213
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Analiza koncepcji ujęcia odroczonego podatku dochodowego w sprawozdawczości finansowej = An Analysis of Alternative Interperiod Tax Allocation Methods for Financial Reporting Purposes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 29-42. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261150
article
20

Title:
Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive
Publisher address:
Kiev: Kondor-Izdatel'stvo, 2012
Physical description:
238, [1] s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-966-351-370-6
Nr:
2168329189
monograph
21

Title:
Tandem prawa i rachunkowości
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 187-198. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276761
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Dialog o kapitale ludzkim
Source:
Biznes.pl2012. - [odczyt: 03.06.2015]
Access mode:
Nr:
2168292333
voice in discussion / interview
23

Title:
Rozmowa o ekonomii: monetaryzm czy laboryzm?
Source:
Management and Business Administration. Central Europe2012. - nr 6 (119), s. 112-123 - Bibliogr.
Nr:
2168248500
voice in discussion / interview
24

Title:
Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw jako determinanta wzrostu gospodarczego = Fair Corporate Tax as a Determinant of an Economic Growth
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012) , s. 17-26. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168261916
article
See main document
25

Title:
Racjonalny system prawa jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego
Source:
Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 147-161
ISBN:
978-83-7252-552-9
Nr:
2168306561
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw jako determinanta wzrostu gospodarczego = Fair Corporate Tax as a Determinant of an Economic Growth
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 41-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270822
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Racjonalny system prawa jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego
Source:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA2010, s. [138]-[148]
Signature:
NP-1107/1/Magazyn
Nr:
2168280591
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Ireneusz Górowski , I. Zamula
Title:
Nalog na pribyl' kak èkonomičeskaâ kategoriâ
Source:
Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 218-229
ISBN:
978-83-929699-4-5
Nr:
2165104544
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Podatek dochodowy jako kategoria ekonomiczna
Source:
Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 160-168
ISBN:
978-83-7252-500-0
Nr:
2165760849
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości odroczonego podatku dochodowego = The Harmonisation and Standardisation of Deferred Income Tax Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009) , s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50038
article
See main document
31

Title:
Podatek dochodowy jako kategoria ekonomiczna
Source:
Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 162-171
Signature:
NP-1290/1/Magazyn
Nr:
2168233188
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Zasady pomiaru zysku księgowego a mechanizmy ustalania dochodu do opodatkowania
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 100-119 - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278203
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency
Publisher address:
Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
Physical description:
483 s.: il.; 24 cm
Series:
(Koźmiński Entrepreneurship and Management)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
Nr:
51793
monograph
34

Title:
Bieżący i odroczony podatek dochodowy jako źródło informacji o przedsiębiorstwie = Current and Deferred Tax as a Source of Information About Company Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 14 (2008) , s. 41-49. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 520)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168287665
article
35

Title:
Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych = The Significance of Assets and Liabilities in Regard to Deferred Income Tax in the Balance Sheets of Companies Listed on the Stock Exchange
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 95-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50910
article
See main document
36

Title:
Rachunkowość podatku odroczonego a wskaźniki oparte na zysku księgowym : wyniki badań
Source:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 82-98 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2164960753
chapter in conference materials
37

Title:
Analiza koncepcji ujęcia podatku dochodowego w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 77-100 - Bibliogr.
Signature:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272710
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych
Source:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 61-75
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2168284191
chapter in monograph
39

Title:
Bieżący i odroczony podatek dochodowy w ocenie wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
169 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-22
Nr:
52574
doctoral dissertation
40

Title:
Próba weryfikacji zgodności wynikowej procedury odroczonego podatku dochodowego z teorią rachunkowości = The Deferred Tax Procedure Conformity with the Accounting Theory - Validation Attempt
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 30 (86) (2005) , s. 41-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166527651
article
41

Title:
Zgodność procedury odroczonego podatku dochodowego z ogólną teorią rachunkowości - próba weryfikacji
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2005, s. 122-134 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
Nr:
2168273202
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Współzależność systemu podatkowego i sprawozdawczości finansowej - konsekwencje i zagrożenia
Source:
Polski system podatkowy : założenia a praktyka / red. Alicja Pomorska - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 516-523. - Streszcz.
ISBN:
83-227-2264-8
Nr:
2168346144
chapter in monograph
43

Title:
The Influence of Tax Systems on Financial Reporting
Source:
General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 515-524. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-3-5
Nr:
2168225320
chapter in conference materials
See main document
44

Title:
The Influence of Tax Systems on Financial Reporting
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2002, s. 63-71. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-788/2/Magazyn
Nr:
2168274118
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Finansowanie pozabilansowe a jakość informacji w sprawozdaniach finansowych = Off-Balance Sheet Financing and the Quality of Information in Financial Statements
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 562 (2002) , s. 31-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224244
article
See main document
46

Title:
Koszty w rachunkowości i prawie podatkowym na tle orzecznictwa naczelnego sądu administracyjnego
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, s. 96-102 - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
83-88057-35-9
Nr:
2168279127
chapter in conference materials
47

Conference:
Doroczna Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości, Spała, Polska, od 2000-09-13 do 2000-09-15
Title:
Finansowanie pozabilansowe a jakość informacji w sprawozdaniach finansowych
Source:
Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska] - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000, s. 105-113 - Bibliogr.
ISBN:
83-86939-57-5
Nr:
2168321361
chapter in conference materials
1
Importance of Gender, Location of Secondary School, and Professional Experience for GPA - a Survey of Students in a Free Tertiary Education Setting / Bartosz KUREK, Ireneusz GÓROWSKI // Sustainability. - vol. 12, iss. 21 (2020), s. 1-15. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Education and Approaches. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9224/htm. - ISSN 2071-1050
2
Expected Return on Human Capital - Pilot Survey among Accounting and Controlling Students / Bartosz KUREK, Ireneusz GÓROWSKI // W: Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / ed. by Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 73-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/bf/cb/2020_KES_External%20and%20Internal_final_15.12.2020.pdf
3
Determinants of Salary Expectations - a Survey of Accounting and Controlling Students / Bartosz KUREK, Ireneusz GÓROWSKI // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 11, nr 37 (2020), s. 15-28. - Summ.. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości = Internationalization of Higher Education and Business for Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1955. - ISSN 2082-5897
4
Sygnały wczesnego ostrzegania nieprofesjonalnych inwestorów przed utratą zdolności do kontynuacji działalności : analiza raportów giełdowych Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. / Ireneusz GÓROWSKI, Bartosz KUREK // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki / red. nauk. Andrzej JAKI, Janusz NESTERAK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 99-108. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-965-5 ; 978-83-7285-966-2. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/c7/96/2020_WGS_Innowacje%20i%20rachunkowo%C5%9B%C4%87_final_15.12.2020.pdf
5
Gender and Age as Determinants of Expected Rate of Return on Human Capital / Bartosz KUREK, Ireneusz GÓROWSKI // Central European Management Journal. - vol. 28, nr 4 (2020), s. 30-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Kurek.pdf. - ISSN 2658-0845
6
Nowa akredytacja dla KSB UEK / Piotr BUŁA, Ireneusz GÓROWSKI // Kurier UEK. - nr 2 (84) (2020), s. 59. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/59. - ISSN 1689-7757
7
Who Expects High Salaries? : a Pilot Survey of Salary Expectations and Academic Achievements of Accounting and Controlling Students = Kto oczekuje wysokich płac? : badanie pilotażowe oczekiwań płacowych i dokonań akademickich studentów rachunkowości i controllingu / Bartosz KUREK, Ireneusz GÓROWSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 44, nr 4 (2019), s. 53-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/689/653. - ISSN 1506-2635
8
Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej = Penalties Imposed by Polish Financial Supervision Authority for Violations of Financial Reporting Informational Obligations / Bartosz KUREK, Ireneusz GÓROWSKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 102, nr 158 (2019), s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=189740. - ISSN 1641-4381
9
Założenie kontynuacji działalności - aspekt menedżerski = Going Concern Assumption - Managerial Approach / Ireneusz GÓROWSKI, Bartosz KUREK // W: Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. Stanisław Hońko, Adam Lulek. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1168) 1094). - S. 185-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-319-5
10
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 2, Entrepreneurial Finance / Péter Juhász, Judit Sági, Razaq Raj, Ireneusz GÓROWSKI. - Budapest, 2018. - 162 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-615-5607-54-7. - Pełny tekst: https://www.fame-programme.eu/attachments/article/211/FAME_IO3_Module%202_Module%20Handbook.pdf
11
Podatek dochodowy w systemie rachunkowości : kluczowa determinanta rozwoju podsystemu rachunkowości podatkowej / Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Ireneusz GÓROWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018. - 209 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - 70-lecie Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. - ISBN 978-83-63391-62-1
12
The Going Concern Threats and Deferred Tax Assets Recognition : the Gap Between Theory and Practice / Ireneusz GÓROWSKI // W: The Impact of Globalization on International Finance and Accounting / ed. David Procházka. - Cham: Springer, 2018. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 335-340. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-68761-2 ; 978-3-319-68762-9
13
Rola ksiąg rachunkowych w ocenie stanu niewypłacalności przedsiębiorstw w świetle nowych regulacji prawa upadłościowego = The Role of Accounting Books in Determining the State of Insolvency of Companies under New Bankruptcy Law Regulations / Ireneusz GÓROWSKI // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 285 (2016), s. 208-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_285/16.pdf. - ISSN 2083-8611
14
Weryfikacja założenia kontynuacji działalności - rola biegłego rewidenta w systemie ładu korporacyjnego = The Assessment of Going Concern Assumption - Auditor's Role in Corporate Governance / Ireneusz GÓROWSKI // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 101 (2016), s. 241-253. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-857c857e-0b7f-4f25-a82f-338f6da34b7a/c/05_Gorowski.pdf. - ISSN 0081-6841
15
Accounting Diversity : International Student Survey Outcomes = Różnorodność systemów rachunkowości - wyniki międzynarodowego badania ankietowego z udziałem studentów / Ireneusz GÓROWSKI, Halina STAŃDO-GÓROWSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa]. - t. 28, nr 4 (2015), s. 83-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-28-4_2015.pdf. - ISSN 1506-2635
16
Rachunkowość jako system normatywny / Ireneusz GÓROWSKI // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 301-313. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
17
Wpływ polityki rachunkowości w zakresie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy niewypłacalnych spółek giełdowych = The Influence of the Accounting Policy Applied to the Deferred Tax Assets on the Financial Result of Insolvent Listed Companies / Ireneusz GÓROWSKI // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 87-95. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156604&from=publication. - ISSN 2083-8611
18
Wpływ polityki rachunkowości w zakresie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy niewypłacalnych spółek giełdowych = The Influence of the Accounting Policy Applied to the Deferred Tax Assets on the Financial Result of Insolvent Listed Companies / Ireneusz GÓROWSKI // W: Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - ([2014]), s. 1[11]-14[24]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
19
Analiza koncepcji ujęcia odroczonego podatku dochodowego w sprawozdawczości finansowej = An Analysis of Alternative Interperiod Tax Allocation Methods for Financial Reporting Purposes / Ireneusz GÓROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013), s. 29-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/838/660. - ISSN 1898-6447
20
Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive / Mečislav DOBIÂ, Âcek BARBURSKI, Ireneuš GUROVSKI, Vojčeh KOŽЁV, Bartoš KURÈK, Ûrij RENKAS. - Kiev : Kondor-Izdatel'stvo, 2012. - 238, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-966-351-370-6
21
Tandem prawa i rachunkowości / Ireneusz GÓROWSKI // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 187-198. - Streszcz. - Bibliogr.
22
Dialog o kapitale ludzkim / Mieczysław DOBIJA, Ireneusz GÓROWSKI // W: Biznes.pl [on-line]. - Dane tekstowe. - (2012)2 ekrany. - [odczyt: 03.06.2015]. - Pełny tekst: http://biznes.onet.pl/dialog-o-kapitale-ludzkim,42623,5135694,ibm-detal
23
Rozmowa o ekonomii: monetaryzm czy laboryzm? / Mieczysław DOBIJA, Ireneusz GÓROWSKI // Management and Business Administration. Central Europe. - nr 6 (119) (2012), s. 112-123. - Bibliogr. - ISSN 2084-3356
24
Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw jako determinanta wzrostu gospodarczego = Fair Corporate Tax as a Determinant of an Economic Growth / Ireneusz GÓROWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012), s. 17-26. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/18/6002955f739c84b275d329b577d2ec90/02.pdf. - ISSN 1898-5084
25
Racjonalny system prawa jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego / Ireneusz GÓROWSKI, Mieczysław DOBIJA // W: Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 147-161. - ISBN 978-83-7252-552-9
26
Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw jako determinanta wzrostu gospodarczego = Fair Corporate Tax as a Determinant of an Economic Growth / Ireneusz GÓROWSKI // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 41-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
27
Racjonalny system prawa jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego / Ireneusz GÓROWSKI // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA. - (2010), s. [138]-[148]
28
Nalog na pribyl' kak èkonomičeskaâ kategoriâ / I. GUROVSKI, I. Zamula // W: Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA. - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 218-229. - ISBN 978-83-929699-4-5
29
Podatek dochodowy jako kategoria ekonomiczna / Ireneusz GÓROWSKI // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 160-168. - ISBN 978-83-7252-500-0
30
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości odroczonego podatku dochodowego = The Harmonisation and Standardisation of Deferred Income Tax Accounting / Ireneusz GÓROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 79-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163970199. - ISSN 1898-6447
31
Podatek dochodowy jako kategoria ekonomiczna / Ireneusz GÓROWSKI // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 162-171
32
Zasady pomiaru zysku księgowego a mechanizmy ustalania dochodu do opodatkowania / Ireneusz GÓROWSKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 100-119. - Bibliogr.
33
General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI. - Warsaw : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - 483 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Koźmiński Entrepreneurship and Management). - ISBN 978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
34
Bieżący i odroczony podatek dochodowy jako źródło informacji o przedsiębiorstwie = Current and Deferred Tax as a Source of Information About Company Performance // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 520). - nr 14 (2008), s. 41-49. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
35
Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych = The Significance of Assets and Liabilities in Regard to Deferred Income Tax in the Balance Sheets of Companies Listed on the Stock Exchange / Ireneusz GÓROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 95-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153762001. - ISSN 1898-6447
36
Rachunkowość podatku odroczonego a wskaźniki oparte na zysku księgowym : wyniki badań / Ireneusz GÓROWSKI // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 82-98. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
37
Analiza koncepcji ujęcia podatku dochodowego w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej / Ireneusz GÓROWSKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 77-100. - Bibliogr.
38
Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych / Ireneusz GÓROWSKI // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości / red. Zbigniew Messner. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 61-75. - ISBN 83-7246-835-4
39
Bieżący i odroczony podatek dochodowy w ocenie wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw / Ireneusz GÓROWSKI ; Promotor: Mieczysław DOBIJA. - Kraków, 2006. - 169 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001041a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001041b
40
Próba weryfikacji zgodności wynikowej procedury odroczonego podatku dochodowego z teorią rachunkowości = The Deferred Tax Procedure Conformity with the Accounting Theory - Validation Attempt / Ireneusz GÓROWSKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 30 (86) (2005), s. 41-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
41
Zgodność procedury odroczonego podatku dochodowego z ogólną teorią rachunkowości - próba weryfikacji / Ireneusz GÓROWSKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2005), s. 122-134. - Bibliogr.
42
Współzależność systemu podatkowego i sprawozdawczości finansowej - konsekwencje i zagrożenia / Ireneusz GÓROWSKI // W: Polski system podatkowy : założenia a praktyka / red. Alicja Pomorska. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 516-523. - Streszcz. - ISBN 83-227-2264-8
43
The Influence of Tax Systems on Financial Reporting / Ireneusz GÓROWSKI // W: General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - S. 515-524. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-3-5
44
The Influence of Tax Systems on Financial Reporting / Ireneusz GÓROWSKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2002), s. 63-71. - Summ. - Bibliogr.
45
Finansowanie pozabilansowe a jakość informacji w sprawozdaniach finansowych = Off-Balance Sheet Financing and the Quality of Information in Financial Statements // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 562 (2002), s. 31-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13638. - ISSN 0208-7944
46
Koszty w rachunkowości i prawie podatkowym na tle orzecznictwa naczelnego sądu administracyjnego / Ireneusz GÓROWSKI // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001. - S. 96-102. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 83-88057-35-9
47
Finansowanie pozabilansowe a jakość informacji w sprawozdaniach finansowych / Ireneusz GÓROWSKI // W: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska]. - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000. - S. 105-113. - Bibliogr. - ISBN 83-86939-57-5
1
Kurek B., Górowski I., (2020), Importance of Gender, Location of Secondary School, and Professional Experience for GPA - a Survey of Students in a Free Tertiary Education Setting, "Sustainability", vol. 12, iss. 21, s. 1-15; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9224/htm
2
Kurek B., Górowski I., (2020), Expected Return on Human Capital - Pilot Survey among Accounting and Controlling Students. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 73-82.
3
Kurek B., Górowski I., (2020), Determinants of Salary Expectations - a Survey of Accounting and Controlling Students, "Horyzonty Polityki", vol. 11, nr 37, s. 15-28; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1955
4
Górowski I., Kurek B., (2020), Sygnały wczesnego ostrzegania nieprofesjonalnych inwestorów przed utratą zdolności do kontynuacji działalności : analiza raportów giełdowych Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.. [W:] JAKI A., NESTERAK J. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 99-108.
5
Kurek B., Górowski I., (2020), Gender and Age as Determinants of Expected Rate of Return on Human Capital, "Central European Management Journal", vol. 28, nr 4, s. 30-50; https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Kurek.pdf
6
Buła P., Górowski I., (2020), Nowa akredytacja dla KSB UEK, "Kurier UEK", nr 2 (84), s. 59; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/59
7
Kurek B., Górowski I., (2019), Who Expects High Salaries? : a Pilot Survey of Salary Expectations and Academic Achievements of Accounting and Controlling Students, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 44, nr 4, s. 53-64; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/689/653
8
Kurek B., Górowski I., (2019), Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 102, nr 158, s. 111-129; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=189740
9
Górowski I., Kurek B., (2019), Założenie kontynuacji działalności - aspekt menedżerski. [W:] Hońko S., Lulek A. (red.), Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (1168) 1094), Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 185-199.
10
Juhász P., Sági J., Raj R., Górowski I., (2018), FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 2, Entrepreneurial Finance, Budapest : , 162 s.
11
Walińska E., Wencel A., Górowski I., (2018), Podatek dochodowy w systemie rachunkowości: kluczowa determinanta rozwoju podsystemu rachunkowości podatkowej, Warszawa : Wydawnictwo Nieoczywiste, 209 s.
12
Górowski I., (2018), The Going Concern Threats and Deferred Tax Assets Recognition : the Gap Between Theory and Practice. [W:] Procházka D. (red.), The Impact of Globalization on International Finance and Accounting (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 335-340.
13
Górowski I., (2016), Rola ksiąg rachunkowych w ocenie stanu niewypłacalności przedsiębiorstw w świetle nowych regulacji prawa upadłościowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 285, s. 208-217; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_285/16.pdf
14
Górowski I., (2016), Weryfikacja założenia kontynuacji działalności - rola biegłego rewidenta w systemie ładu korporacyjnego, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 101, s. 241-253; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-857c857e-0b7f-4f25-a82f-338f6da34b7a/c/05_Gorowski.pdf
15
Górowski I., Stańdo-Górowska H., (2015), Accounting Diversity : International Student Survey Outcomes, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 28, nr 4, s. 83-95; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-28-4_2015.pdf
16
Górowski I., (2014), Rachunkowość jako system normatywny. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 301-313.
17
Górowski I., (2014), Wpływ polityki rachunkowości w zakresie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy niewypłacalnych spółek giełdowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 87-95; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156604&from=publication
18
Górowski I., ([2014]), Wpływ polityki rachunkowości w zakresie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy niewypłacalnych spółek giełdowych. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości, s. 1[11]-14[24].
19
Górowski I., (2013), Analiza koncepcji ujęcia odroczonego podatku dochodowego w sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 901, s. 29-42; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/838/660
20
Dobija M., Barburski J., Górowski I., Kozioł W., Kurek B., Renkas J., (2012), Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive, Kiev : Kondor-Izdatel'stvo, 238, [1] s.
21
Górowski I., (2012), Tandem prawa i rachunkowości. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5], s. 187-198.
22
Dobija M., Górowski I., (2012), Dialog o kapitale ludzkim, "Biznes.pl" [on-line]; http://biznes.onet.pl/dialog-o-kapitale-ludzkim,42623,5135694,ibm-detal
23
Dobija M., Górowski I., (2012), Rozmowa o ekonomii: monetaryzm czy laboryzm?, "Management and Business Administration. Central Europe", nr 6 (119), s. 112-123.
24
Górowski I., (2012), Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw jako determinanta wzrostu gospodarczego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 26, s. 17-26; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/18/6002955f739c84b275d329b577d2ec90/02.pdf
25
Górowski I., Dobija M., (2011), Racjonalny system prawa jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego. [W:] Dobija M. (red.), Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 147-161.
26
Górowski I., (2011), Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw jako determinanta wzrostu gospodarczego. [W:] Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], s. 41-51.
27
Górowski I., (2010), Racjonalny system prawa jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości, T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, s. [138]-[148].
28
Górowski I., Zamula I., (2010), Nalog na pribyl' kak èkonomičeskaâ kategoriâ. [W:] Butynec F., Dobija M. (red.), Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ, Krakov : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 218-229.
29
Górowski I., (2010), Podatek dochodowy jako kategoria ekonomiczna. [W:] Dobija M. (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 160-168.
30
Górowski I., (2009), Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości odroczonego podatku dochodowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 79-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/163970199
31
Górowski I., (2009), Podatek dochodowy jako kategoria ekonomiczna. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Teoria pomiaru kapitału i zysku, T. 1, s. 162-171.
32
Górowski I., (2008), Zasady pomiaru zysku księgowego a mechanizmy ustalania dochodu do opodatkowania. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 100-119.
33
Górowski I. (red.), (2008), General Accounting Theory: Evolution and Design for Efficiency, Warsaw : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 483 s.
34
Górowski I., (2008), Bieżący i odroczony podatek dochodowy jako źródło informacji o przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 14, s. 41-49.
35
Górowski I., (2007), Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 95-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762001
36
Górowski I., (2007), Rachunkowość podatku odroczonego a wskaźniki oparte na zysku księgowym : wyniki badań. [W:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 82-98.
37
Górowski I., (2007), Analiza koncepcji ujęcia podatku dochodowego w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 77-100.
38
Górowski I., (2006), Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 1, Koncepcje rachunkowości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-75.
39
Górowski I., (2006), Bieżący i odroczony podatek dochodowy w ocenie wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Prom. Dobija M., Kraków : , 169 k.
40
Górowski I., (2005), Próba weryfikacji zgodności wynikowej procedury odroczonego podatku dochodowego z teorią rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 30 (86), s. 41-52.
41
Górowski I., (2005), Zgodność procedury odroczonego podatku dochodowego z ogólną teorią rachunkowości - próba weryfikacji. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5, s. 122-134.
42
Górowski I., (2004), Współzależność systemu podatkowego i sprawozdawczości finansowej - konsekwencje i zagrożenia. [W:] Pomorska A. (red.), Polski system podatkowy : założenia a praktyka, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, s. 516-523.
43
Górowski I., (2003), The Influence of Tax Systems on Financial Reporting. [W:] Dobija M. (red.), General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 515-524.
44
Górowski I., (2002), The Influence of Tax Systems on Financial Reporting. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2, s. 63-71.
45
Górowski I., (2002), Finansowanie pozabilansowe a jakość informacji w sprawozdaniach finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 562, s. 31-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/13638
46
Górowski I., (2001), Koszty w rachunkowości i prawie podatkowym na tle orzecznictwa naczelnego sądu administracyjnego. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi: materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego : Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, s. 96-102.
47
Górowski I., (2000), Finansowanie pozabilansowe a jakość informacji w sprawozdaniach finansowych. [W:] druku Lucyna Kopczyńska , Marcinkowska M. (red.), Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000", Łódź : Agencja Wydawnicza "InterFart", s. 105-113.
1
@article{UEK:2168350956,
author = "Bartosz Kurek and Ireneusz Górowski",
title = "Importance of Gender, Location of Secondary School, and Professional Experience for GPA - a Survey of Students in a Free Tertiary Education Setting",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 21",
pages = "1-15",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12219224},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9224/htm},
}
2
@inbook{UEK:2168351700,
author = "Bartosz Kurek and Ireneusz Górowski",
title = "Expected Return on Human Capital - Pilot Survey among Accounting and Controlling Students",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management",
pages = "73-82",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/bf/cb/2020_KES_External%20and%20Internal_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0",
}
3
@article{UEK:2168352428,
author = "Bartosz Kurek and Ireneusz Górowski",
title = "Determinants of Salary Expectations - a Survey of Accounting and Controlling Students",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 11, 37",
pages = "15-28",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.1955},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1955},
}
4
@inbook{UEK:2168351776,
author = "Ireneusz Górowski and Bartosz Kurek",
title = "Sygnały wczesnego ostrzegania nieprofesjonalnych inwestorów przed utratą zdolności do kontynuacji działalności : analiza raportów giełdowych Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.",
booktitle = "Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki",
pages = "99-108",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/c7/96/2020_WGS_Innowacje%20i%20rachunkowo%C5%9B%C4%87_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-965-5 ; 978-83-7285-966-2",
}
5
@article{UEK:2168352770,
author = "Bartosz Kurek and Ireneusz Górowski",
title = "Gender and Age as Determinants of Expected Rate of Return on Human Capital",
journal = "Central European Management Journal",
number = "vol. 28, 4",
pages = "30-50",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.33},
url = {https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Kurek.pdf},
}
6
@misc{UEK:2168347856,
author = "Piotr Buła and Ireneusz Górowski",
title = "Nowa akredytacja dla KSB UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (84)",
pages = "59",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/59},
}
7
@article{UEK:2168342421,
author = "Bartosz Kurek and Ireneusz Górowski",
title = "Who Expects High Salaries? : a Pilot Survey of Salary Expectations and Academic Achievements of Accounting and Controlling Students",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 44, 4",
pages = "53-64",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.5364},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/689/653},
}
8
@article{UEK:2168338489,
author = "Bartosz Kurek and Ireneusz Górowski",
title = "Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 102, 158",
pages = "111-129",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2452},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=189740},
}
9
@inbook{UEK:2168342427,
author = "Ireneusz Górowski and Bartosz Kurek",
title = "Założenie kontynuacji działalności - aspekt menedżerski",
booktitle = "Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi",
pages = "185-199",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2019",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7972-319-5",
}
10
@book{UEK:2168334415,
author = "Péter Juhász and Judit Sági and Razaq Raj and Ireneusz Górowski",
title = "FAME-Family Business Sustainability and Growth",
adress = "Budapest",
year = "2018",
url = {https://www.fame-programme.eu/attachments/article/211/FAME_IO3_Module%202_Module%20Handbook.pdf},
isbn = "978-615-5607-54-7",
}
11
@book{UEK:2168328803,
author = "Ewa Walińska and Agnieszka Wencel and Ireneusz Górowski",
title = "Podatek dochodowy w systemie rachunkowości : kluczowa determinanta rozwoju podsystemu rachunkowości podatkowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste",
year = "2018",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-63391-62-1",
}
12
@inbook{UEK:2168321875,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "The Going Concern Threats and Deferred Tax Assets Recognition : the Gap Between Theory and Practice",
booktitle = "The Impact of Globalization on International Finance and Accounting",
pages = "335-340",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-68762-9_36},
url = {},
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-319-68761-2 ; 978-3-319-68762-9",
}
13
@article{UEK:2168311813,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Rola ksiąg rachunkowych w ocenie stanu niewypłacalności przedsiębiorstw w świetle nowych regulacji prawa upadłościowego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "285",
pages = "208-217",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_285/16.pdf},
}
14
@article{UEK:2168311817,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Weryfikacja założenia kontynuacji działalności - rola biegłego rewidenta w systemie ładu korporacyjnego",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 101",
pages = "241-253",
year = "2016",
url = {http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-857c857e-0b7f-4f25-a82f-338f6da34b7a/c/05_Gorowski.pdf},
}
15
@article{UEK:2168300787,
author = "Ireneusz Górowski and Halina Stańdo-Górowska",
title = "Accounting Diversity : International Student Survey Outcomes",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 28, 4",
pages = "83-95",
year = "2015",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-28-4_2015.pdf},
}
16
@inbook{UEK:2168281037,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Rachunkowość jako system normatywny",
booktitle = "Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych",
pages = "301-313",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-648-9",
}
17
@article{UEK:2168293925,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Wpływ polityki rachunkowości w zakresie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy niewypłacalnych spółek giełdowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "201",
pages = "87-95",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156604&from=publication},
}
18
@unpublished{UEK:2168303213,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Wpływ polityki rachunkowości w zakresie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy niewypłacalnych spółek giełdowych",
booktitle = "Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości",
pages = "1[11]-14[24]",
year = "2014",
}
19
@article{UEK:2168261150,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Analiza koncepcji ujęcia odroczonego podatku dochodowego w sprawozdawczości finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "901",
pages = "29-42",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/838/660},
}
20
@book{UEK:2168329189,
author = "Mieczysław Dobija and Jacek Barburski and Ireneusz Górowski and Wojciech Kozioł and Bartosz Kurek and Jurij Renkas",
title = "Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive",
adress = "Kiev",
publisher = "Kondor-Izdatel'stvo",
year = "2012",
isbn = "978-966-351-370-6",
}
21
@unpublished{UEK:2168276761,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Tandem prawa i rachunkowości",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]",
pages = "187-198",
year = "2012",
}
22
@misc{UEK:2168292333,
author = "Mieczysław Dobija and Ireneusz Rafał Górowski",
title = "Dialog o kapitale ludzkim",
booktitle = "Biznes.pl",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://biznes.onet.pl/dialog-o-kapitale-ludzkim,42623,5135694,ibm-detal},
}
23
@misc{UEK:2168248500,
author = "Mieczysław Dobija and Ireneusz Górowski",
title = "Rozmowa o ekonomii: monetaryzm czy laboryzm?",
booktitle = "Management and Business Administration. Central Europe",
number = "6 (119)",
pages = "112-123",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.39},
url = {},
}
24
@article{UEK:2168261916,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw jako determinanta wzrostu gospodarczego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 26",
pages = "17-26",
adress = "",
year = "2012",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/18/6002955f739c84b275d329b577d2ec90/02.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168306561,
author = "Ireneusz Górowski and Mieczysław Dobija",
title = "Racjonalny system prawa jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego",
booktitle = "Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej",
pages = "147-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-552-9",
}
26
@unpublished{UEK:2168270822,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw jako determinanta wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
pages = "41-51",
year = "2011",
}
27
@unpublished{UEK:2168280591,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Racjonalny system prawa jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej",
pages = "[138]-[148]",
year = "2010",
}
28
@inbook{UEK:2165104544,
author = "Ireneusz Górowski and I. Zamula",
title = "Nalog na pribyl' kak èkonomičeskaâ kategoriâ",
booktitle = "Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ",
pages = "218-229",
adress = "Krakov",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-4-5",
}
29
@inbook{UEK:2165760849,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Podatek dochodowy jako kategoria ekonomiczna",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku",
pages = "160-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-500-0",
}
30
@article{UEK:50038,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości odroczonego podatku dochodowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "79-92",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163970199},
}
31
@unpublished{UEK:2168233188,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Podatek dochodowy jako kategoria ekonomiczna",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1",
pages = "162-171",
year = "2009",
}
32
@unpublished{UEK:2168278203,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Zasady pomiaru zysku księgowego a mechanizmy ustalania dochodu do opodatkowania",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "100-119",
year = "2008",
}
33
@book{UEK:51793,
title = "General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency",
editor = Górowski Ireneusz,
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9",
}
34
@article{UEK:2168287665,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Bieżący i odroczony podatek dochodowy jako źródło informacji o przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "14",
pages = "41-49",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
35
@article{UEK:50910,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "95-109",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153762001},
}
36
@inbook{UEK:2164960753,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Rachunkowość podatku odroczonego a wskaźniki oparte na zysku księgowym : wyniki badań",
booktitle = "Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa",
pages = "82-98",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-262-2",
}
37
@unpublished{UEK:2168272710,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Analiza koncepcji ujęcia podatku dochodowego w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "77-100",
year = "2007",
}
38
@inbook{UEK:2168284191,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości",
pages = "61-75",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
39
@unpublished{UEK:52574,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Bieżący i odroczony podatek dochodowy w ocenie wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
40
@article{UEK:2166527651,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Próba weryfikacji zgodności wynikowej procedury odroczonego podatku dochodowego z teorią rachunkowości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 30 (86)",
pages = "41-52",
year = "2005",
}
41
@unpublished{UEK:2168273202,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Zgodność procedury odroczonego podatku dochodowego z ogólną teorią rachunkowości - próba weryfikacji",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5",
pages = "122-134",
year = "2005",
}
42
@inbook{UEK:2168346144,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Współzależność systemu podatkowego i sprawozdawczości finansowej - konsekwencje i zagrożenia",
booktitle = "Polski system podatkowy : założenia a praktyka",
pages = "516-523",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej",
year = "2004",
isbn = "83-227-2264-8",
}
43
@inbook{UEK:2168225320,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "The Influence of Tax Systems on Financial Reporting",
booktitle = "General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference",
pages = "515-524",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-915196-3-5",
}
44
@unpublished{UEK:2168274118,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "The Influence of Tax Systems on Financial Reporting",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2",
pages = "63-71",
year = "2002",
}
45
@article{UEK:2168224244,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Finansowanie pozabilansowe a jakość informacji w sprawozdaniach finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "562",
pages = "31-43",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13638},
}
46
@inbook{UEK:2168279127,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Koszty w rachunkowości i prawie podatkowym na tle orzecznictwa naczelnego sądu administracyjnego",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi",
pages = "96-102",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie",
year = "2001",
isbn = "83-88057-35-9",
}
47
@inbook{UEK:2168321361,
author = "Ireneusz Górowski",
title = "Finansowanie pozabilansowe a jakość informacji w sprawozdaniach finansowych",
booktitle = "Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000"",
pages = "105-113",
adress = "Łódź",
publisher = "Agencja Wydawnicza InterFart",
year = "2000",
isbn = "83-86939-57-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID