Publications of the selected author
1

Author:
Marcin Łuszczyk , Kazimierz Górka , Agnieszka Thier
Conference:
X Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomiści dla Rozwoju", Warszawa, Polska, od 2019-11-28 do 2019-11-29
Title:
Przejawy oraz skutki czwartej i piątej rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Essence and the Aspects of the 4th and 5th Industrial Revolution
Source:
Gospodarka a megatrendy rozwoju współczesnego świata. T. 1 / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Beata Majecka, Ewa Mińska-Struzik - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2022, s. 173-183. - Streszcz., summ.
Series:
(Ekonomiści dla Rozwoju)
ISBN:
978-83-65269-38-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168367924
chapter in conference materials
2

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja
Source:
Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych / red. Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak - Warszawa: CeDeWu, 2021, s. 27-42. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-454-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354464
chapter in monograph
3

Title:
The Issues of Justice in Economic and Environmental Policy
Source:
Central European Economic Journal. - vol. 8, iss. 55 (2021) , s. 191-200. - Summ. - Biblliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168358610
article
4

Author:
Title:
Ochrona środowiska i zdrowia oraz pomoc społeczna w Polsce w świetle danych statystycznych = Environmental Protection and Social Welfare in Poland in the Light of Statistical Data
Source:
Aura. - nr 11 (2021) , s. 12-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168360286
article
5

Title:
Zasługi Rudolfa Zubera dla Krynicy-Zdrój oraz badań geologicznych w Polsce i na świecie = Rudolf Zuber's Merits for Krynica-Zdrój and Geological Research in Poland and in the World
Source:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 2 (6) (2020) , s. 26-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168356002
article
6

Title:
Od pierwszej do czwartej rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji = Since the 1-st Until the 4-th Industrial Revolution and Artificial Inteligence
Source:
Przemiany i prognozy gospodarcze - ujęcie teoretyczne i analityczne / red. Paweł Maciaszczyk - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2020, s. 11-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-950650-2-6
Nr:
2168353706
chapter in monograph
7

Author:
Kazimierz Górka , Agnieszka Thier , Marcin Łuszczyk
Title:
Consequences of the Fourth Industrial Revolution in Social and Economic Development in the 21st Century
Source:
The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization / red. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2020, s. 60-71. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4859-7 ; 978-83-233-7123-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350774
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
Source:
Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala - Warszawa: CeDeWu, 2020, s. 403-416. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-310-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344002
chapter in monograph
9

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Conference:
X Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomiści dla rozwoju", Warszawa, Polska, od 2019-11-28 do 2019-11-29
Title:
Przejawy oraz skutki IV i V rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2, s. 89. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168353222
varia
10

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Etyka w ochronie środowiska naturalnego = Ethics in the Protection of the Natural Environment
Source:
Aura. - nr 12 (2020) , s. 3-5. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168352154
article
11

Title:
Wspomnienia z lat studenckich (1958-1963)
Source:
Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. Jolanta JUZA] - Kraków: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [2020], s. 51-58
Nr:
2168353878
chapter in book
See main document
12

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Conference:
Ekonomia społeczna 2020. Przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku, Kraków, Polska, od 2020-11-20 do 2020-11-20
Title:
Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomia społeczna 2020 : przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku
Nr:
2168353714
varia
13

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw
Source:
Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski - Warszawa: CeDeWu, 2019, s. 221-236. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-226-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335201
chapter in monograph
14

Conference:
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata", Tarnobrzeg, Polska, od 2019-05-30 do 2019-05-30
Title:
Od I do IV rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji [dokument elektroniczny]
Source:
Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata
Nr:
2168353708
varia
15

Title:
Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska
Source:
Aura. - nr 6 (2018) , s. 10-11 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168326201
article
16

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką
Source:
Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. Dorota Murzyn, Janina Pach - Warszawa: Difin, 2018, s. 368-380 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-502-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324035
chapter in monograph
17

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = The Condition and Prospects of Public Finances in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018) , s. 57-68. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328049
article
18

Title:
Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych = Circular Economy of Natural Resources
Source:
Aura. - nr 5 (2018) , s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168325793
article
19

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa = Efficiency of Government Anti-smog Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018) , s. 50-62. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327975
article
20

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development = Wpływ gospodarki obiegu zamkniętego na na trwały i zrównoważony rozwój
Source:
Barometr Regionalny. - t. 16, nr 4 (2018) , s. 7-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333753
article
21

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej = Implementation and the Expected Aftermath of the Fourth Industrial Revolution [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2018) , s. 262-278. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327711
article
22

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego = Financial Policy of Self-government vs. Public Sector Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018) , s. 37-49. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327973
article
23

Title:
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014
Source:
Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol, Piotr Jedynak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 299-317 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323157
chapter in monograph
24

Title:
Prof. dr hab. Bronisław Byrski
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 75-80
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318289
chapter in book
See main document
25

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych = Theories of Public Finances in the Light of the Economic and Social Conditions
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 1 (2017) , s. 21-33. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322615
article
26

Title:
Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną = Ecological Disasters and Their Impact on Economy
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017) , s. 175-186. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321897
article
27

Author:
Title:
Próba budowy optymalnego modelu finansowania parków narodowych
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
229 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-386
Nr:
2168324109
doctoral dissertation
28

Title:
Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym = Connections Between Social Economy and Sustainable Development
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 491 (2017) , s. 192-201. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321741
article
29

Title:
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development
Source:
Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania - Warszawa: Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, 2017, s. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323005
chapter in book
30

Title:
The History of Department of Industrial Policy and Ecology the Cracow University of Economics
Source:
Greening of Economy : Selected Issues / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 105-108
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307061
varia
See main document
31

Title:
Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania = The Reasons for, the Consequences and the Volume of Grey Economy and Its Control by the Management System
Source:
Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 1 (2016) , s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168315167
article
32

Title:
Wpływ rodziny Goetzów na rozwój przemysłu w Małopolsce
Source:
Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny / red. Jan Stefan Gawlik - Brzesko: Brzeskie Towarzystwo "Gryf", 2016, s. 58-68 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940390-1-1
Nr:
2168308783
chapter in monograph
33

Title:
Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce = Reasons and Directions of Reindustrialization in the World and in Poland
Source:
Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016) , s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168322981
article
34

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie = The Directions of Corporate Networks Development in the Contemporary World
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 44, t. 3 (2016) , s. 111-126. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312367
article
35

Title:
Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie = Informal Economy in Poland and Other Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016) , s. 13-24. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312495
article
36

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych = Trends in The Development of Economics of Environment and Natural Resources
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016) , s. 25-37. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312497
article
37

Title:
Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014 = Trends of Changes in Economic Expenses on Environmental Protection in Poland in the Years 2000-2014
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (58) (2016) , s. 88-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168308765
article
38

Title:
Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World
Source:
State, Society and Business - Development of Contemporary Management / red. Janusz TECZKE - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016, s. 69-76. - Summ.
ISBN:
978-83-937642-7-3
Access mode:
Nr:
2168308759
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej = The Issues of Social and Economic Development of Eastern Poland
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 46, t. 2 (2016) , s. 219-230. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312931
article
40

Title:
Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie"
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (2016) , s. 27-29 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319459
article
41

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej = The Negative Income Tax as a Neoliberal Solution for Social Policy
Source:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016) , s. 65-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168312535
article
42

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru = Connections between Sustainable Development and Economies of Moderation
Source:
Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 51-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18665-4
Nr:
2168308779
chapter in monograph
43

Title:
Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku = Transformations in the Directions of Corporate Development at the Turn of 20th and 19th Century [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 238-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308761
article
44

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
Gospodarka nieobserwowana w Polsce i na świecie = Non-observed Economy in Poland and in the World
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 2 (2015) , s. 219-231. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300867
article
45

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
Wpływ osłabienia finansów publicznych na gospodarkę na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej = Influence of Weakening the Public Finance on the Market on the Example of Selected Countries of the European Union
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 2 (2015) , s. 233-248. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300873
article
46

Title:
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development
Source:
Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. - z. 21 (23) (2015) , s. 22-31. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168300915
article
47

Title:
Tendencje rozwoju mezoekonomii w Polsce w wyniku zmian ustrojowych i wyzwań cywilizacyjnych = Mezoeconomic Development Tendencies in Poland Resulting from Systemic Changes and Civilization Challenges
Source:
Nauki ekonomiczne : stylizowane fakty a wyzwania współczesności : IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. Bogusław Fiedor - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 289-310. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65269-06-5
Nr:
2168300963
chapter in monograph
48

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
Rozważania ekonomistów nad rolą Kościoła we współczesnym społeczeństwie = Economists' Considerations over the Role of the Church in Modern Society
Source:
Kościół w Internecie - Internet w Kościele : społeczeństwo internautów a kultura globalna / red. Konrad Glombik, Maria Kalczyńska - Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2015, s. 95-110. - Summ.
Series:
(Opolska Biblioteka Teologiczna ; 151)
ISBN:
978-83-63950-59-0
Nr:
2168300887
chapter in monograph
49

Author:
Title:
Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
263 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-333
Nr:
2168308745
doctoral dissertation
50

Title:
Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej = The Implementation of Sustainable Development in Water Management
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 40, t. 2 (2015) , s. 273-287. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 856)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303491
article
51

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
Kwestie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Issues of the Debt of Local Government Units in Poland = Voprosy zadolžennosti edinic territorial'nogo samoupravleniâ v Pol'še
Source:
Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych. T. 2 / red. Katarzyna Świerczewska-Pietras, Mariusz Pyra - Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, 2015, s. 295-318. - Artykuł dostępny w językach: pol., ang., ros. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64881-20-6
Nr:
2168304509
chapter in monograph
52

Title:
The System of Management of the Environmental Protection in Poland and in Georgia
Source:
Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / red. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 213-226. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
Nr:
2168297225
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Policy Instruments' Adjustment for Green Economy
Source:
Towards a Green Economy : from Ideas to Practice / red. Małgorzata Burchard-Dziubińska - Łodź: Łódź University Press, 2015, s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-622-2 ; 978-83-7969-623-9
Access mode:
Nr:
2168300875
chapter in monograph
54

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
Ile państwa w państwie? : podstawowy dylemat współczesnej polityki rozwoju = How Many States within a State? : Essential Dilemma of the Contemporary Development Policy
Source:
Barometr Regionalny. - t. 13, nr 4 (2015) , s. 7-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168299037
article
55

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
Aspekty etyczne w doktrynie ordoliberalnej = Ethical Aspects in Ordoliberal Doctrine
Source:
Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania = Cultural, Social and Ethical Determinants of Economy, Business and Management / red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2014, s. 285-293. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie - Politechnika Opolska ; z. 396)
ISBN:
978-83-64056-79-6
Nr:
2168294153
chapter in monograph
56

Title:
Cena przyrody w ujęciu Tomasza Żylicza
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (2014) , s. 32-33
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168289387
article
57

Title:
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska naturalnego w Polsce w latach 2000-2012
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2014) , s. 8-10
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168290041
article
58

Conference:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Title:
Policy Instrument Adjustment for Green Economy
Source:
Managing Disruption and Destabilisation / red. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 29-41 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286533
chapter in conference materials
See main document
59

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
Rozwój trwały i zrównoważony w przestrzeni wirtualnej = Sustainable Development in the Cyberspace
Source:
Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2014, s. 25-31. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-953-1
Nr:
2168289857
chapter in monograph
60

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
Kontrowersje dotyczące działań państwa w zakresie długu publicznego = Controversies Concerning Action of the State in the Public Debt
Source:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 29 (58), z. 3, vol. 2 (2014) , s. 165-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293333
article
61

Title:
Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries
Source:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / red. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
Access mode:
Nr:
2168285233
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Niekorzystne skutki wpływu języka angielskiego na polszczyznę w dobie globalizacji
Source:
Stałość i zmienność w językach i kulturach świata : księga jubileuszowa dedykowana profesor Ewie Komorowskiej z okazji 30-lecia pracy naukowej. T. 1 / red. Dorot Dziadosz, Agnieszka Krzanowska, Agnieszka Szlachta - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014, s. 201-210
ISBN:
978-83-7867-094-0
Nr:
2168293321
chapter in monograph
63

Title:
Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012
Source:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / red. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 157-165. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
Nr:
2168285253
chapter in monograph
See main document
64

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
Stan i perspektywy kształtowania się długu publicznego w Polsce = The State and Prospects of the Forming Oneself of Public Debt in Poland
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - nr 95 (2014) , s. 52-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168303475
article
65

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
Finansjalizacja przestrzeni wirtualnej = Financialization of the Cyberspace
Source:
Gospodarka w sieciach relacji / red. Roman Sobiecki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2014, s. 37-44. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-872-8
Nr:
2168293203
chapter in monograph
66

Title:
Zasoby naturalne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego = Natural Resources as a Factor of Social and Economic Development
Source:
Gospodarka w Praktyce i Teorii. - nr 3 (36) (2014) , s. 34-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168296595
article
67

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
"Zielona gospodarka" i gospodarka oparta na wiedzy a rozwój trwały = Green Economy and Knowledge-Based Economy and Sustainable Development
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (69) (2014) , s. 22-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286883
article
68

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
Wybrane problemy rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce = Chosen Problems of Economics Science Development in Poland
Source:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 29 (58), z. 3, vol. 1 (2014) , s. 19-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293327
article
69

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
Vox populi - czy teza Francisa Galtona jest współcześnie prawdziwa? = Vox Populi - is the Thesis of Francis Galton in Our Times Real?
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 4 (70) (2014) , s. 21-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168288195
article
70

Title:
20 lat czasopisma "Ekonomia i Środowisko"
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 2 (2013) , s. 31
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168291785
article
71

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
Inteligentna specjalizacja czy raczej sektor "wysokiej szansy" atutem rozwoju regionów? = The Smart Specialisation or Rather a Sector of "the High Chance" as an Advantage in the Development of Regions?
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 155 (2013) , s. 52-60. - Tytuł numeru: Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168293299
article
72

Title:
Wyzwania cywilizacyjne rozwoju społeczno-gospodarczego = Challenges for Civilization Posed by Social and Economic Development
Source:
Teorie kryzysu / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2013, s. 91-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-660-1
Nr:
2168293193
chapter in monograph
73

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk
Title:
Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych = Contemporary Tendencies of the Economic Development of the Region in the Context of the Theory of Business Cycles
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 155 (2013) , s. 84-94. - Tytuł numeru: Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168293307
article
74

Title:
Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce
Source:
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013, s. 147-157
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Access mode:
Nr:
2168290051
chapter in monograph
See main document
75

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Tendencje rozwoju mezoekonomii w Polsce w wyniku zmian ustrojowych i wyzwań cywilizacyjnych = Trends in the Development of Mesoeconomics in Poland in View of the Systemic Reform and Challenges of Civilization [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1-12. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-71-2
Access mode:
Nr:
2168278587
chapter in conference materials
76

Conference:
EU Institute in Japan, Kansai International Seminar on Environment "Economic Instruments and Renewable Energy in the European Union : from the Experience of the New EU Accession Countries", Tokyo-Nishinomiya, Japonia, od 2013-02-22 do 2013-02-25
Title:
The Application and Economic Efficiency of Renewable Energy Sources in Europe
Source:
Economic Instruments and Renewable Energy in the European Union : from the Experience of the New EU Accession Countries / red. Akira Ichikawa - Nishinomiya: Institute for Industrial Research, Kwansei Gakuin University, 2013, s. 6-14 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168294161
chapter in conference materials
77

Author:
Honorata Trzcińska
Title:
Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
275 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-262
Nr:
2168299127
doctoral dissertation
78

Title:
40 lat problematyki ekonomicznej w Aurze
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2013) , s. 18-19
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168278331
article
79

Title:
Wpływ Mistrzostw Europy w piłce nożnej "EURO 2012" na rozwój turystyki w Polsce = The Influence of the Football European Championship "Euro 2012" upon the Development of Tourism in Poland
Source:
Turystyka i rekreacja a przedsiębiorczość / red. Aleksander Kasprzyk, Paweł Maciaszczyk - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2013, s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89639-33-2
Nr:
2168293297
chapter in monograph
80

Title:
Rola mezoekonomii w polityce gospodarczej : kierunki rozwoju ekonomik sektorowych
Source:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, s. 32-51
Signature:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289513
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013
Physical description:
157, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Notes:
Streszcz. ang. przy niektórych pracach, Bibliogr. przy niektórych pracach
Nr:
2168289961
See related chapters
82

Title:
Zielony ład gospodarczy oraz wybrane problemy rynku energii i gospodarki wodnej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013
Physical description:
474, [5] s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 35)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.,
Nr:
2168289963
83

Conference:
EU Institute in Japan, Kansai International Seminar on Environment "Economic Instruments and Renewable Energy in the European Union : from the Experience of the New EU Accession Countries", Tokyo-Nishinomiya, Japonia, od 2013-02-22 do 2013-02-25
Title:
The Instruments of Environmental Policy in Poland against the Background of the EU Economic Policy
Source:
Economic Instruments and Renewable Energy in the European Union : from the Experience of the New EU Accession Countries / red. Akira Ichikawa - Nishinomiya: Institute for Industrial Research, Kwansei Gakuin University, 2013, s. 15-28 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168294201
chapter in conference materials
84

Title:
Wyzwania cywilizacyjne a możliwości realizacji trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Challenges for Civilisation Posed by Sustainable Development
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6A, t. 1 (2013) , s. 21-35. - Tytuł numeru: Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286851
article
85

Author:
Hubert Wstępnik
Title:
Czynniki kształtujące ceny dystrybucji gazu ziemnego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
212 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-264
Nr:
2168290639
doctoral dissertation
86

Title:
Ekologiczne aspekty działalności przemysłu skórzanego = The Environmental Aspects of Leather Industry
Source:
Innowacje, ekologia i badania wyrobów przemysłu lekkiego = Innovation, Ecology and Research on Light Industry Products / red. Tadeusz Sadowski, Piotr Olszewski - Łódź ; Kraków: Instytut Przemysłu Skórzanego, cop. 2012, s. 194-200. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-9321-50-1-0
Nr:
2168294089
chapter in monograph
87

Author:
Thomas Winkler
Title:
Czynniki kształtujące ceny energii elektrycznej na rynkach europejskich
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
236 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-211
Nr:
2168233972
doctoral dissertation
88

Title:
Regional Policy of the European Union Versus Sustainable Development = Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój zrównoważony i trwały
Source:
Barometr Regionalny = Regional Barometer : Analyses & Prognoses. - nr 3 (29) (2012) , s. 7-12. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168277013
article
89

Title:
Kierunki rozwoju problematyki ekologicznej w naukach ekonomicznych na tle ewolucji czasopisma "Ekonomia i Środowisko" = Directions for Changes of Environmental Issues in Economics with the Background Evolution of "Economics and Environment" Journal
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 3 (43) (2012) , s. 195-210. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168290071
article
90

Title:
Światowy kryzys finansowy i gospodarczy w kształtowaniu wyzwań rozwojowych
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 35-57 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-12-9
Nr:
2168252740
chapter in monograph
See main document
91

Author:
Kazimierz Górka , Paul Wozniak
Title:
Kontrowersje wokół energetyki atomowej na przykładzie Francji = Controversies on Nuclear Power Generation : French Example
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 10 (2012) , s. 4-8. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 1.00 pkt
Nr:
2168299763
article
92

Title:
Znaczenie zrównoważonego i trwałego rozwoju w polityce regionalnej Unii Europejskiej
Source:
Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym. T. 2 / red. Łukasz Dymek, Małgorzata Adamska - Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2012, s. 111-130 - Bibliogr.
Series:
(Rozwój Regionalny)
ISBN:
978-83-62736-93-5
Nr:
2168294065
chapter in monograph
93

Author:
Maria Urbaniec , Piotr P. Małecki , Zofia Kluźniak , Teodozja Rozumek , Andrzej Ociepa
Title:
Opracowanie modelu ewidencji i analizy wydatków (nakładów inwestycyjnych i kosztów) na ochronę środowiska : sprawozdanie z realizacji pracy dla KGHM Polska Miedź SA
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Warszawa ; Częstochowa ; Kraków: [s.n.], 2012
Physical description:
139 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168277763
report
94

Title:
Kontrowersje związane z gospodarowaniem budżetem Unii Europejskiej = Controversies on Management of the European Union Budget
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 12 (2012) , s. 35-46. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168239524
article
95

Title:
Ograniczanie gospodarki nieformalnej
Source:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz , s. 256-266 - Bibliogr.
Signature:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276679
chapter in unpublished scientific work
See main document
96

Author:
Title:
Znaczenie programów Zielonego Nowego Ładu dla rozwoju społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
299 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-212
Nr:
2168233966
doctoral dissertation
97

Title:
Environmental Protection Expenditure and its Sources of Financing in Poland
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / red. Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 605-614. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237668
chapter in monograph
See main document
98

Title:
Zasoby naturalne
Source:
Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne : podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich / red. Piotr Trzepacz - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2012, s. 55-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88424-383-0
Nr:
2168294077
chapter in textbook
99

Author:
Title:
Metody oceny skuteczności projektów ochrony środowiska w Polsce współfinansowanych ze źródeł zagranicznych na przykładzie gospodarki wodno-ściekowej = Methods for effectiveness assessment of environmental protection projects co-financed from foreign sources in Poland illustrated by tan example of drinking and waste water management
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
303 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-181
Nr:
53238
doctoral dissertation
100

Title:
Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
180, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-543-7
Nr:
2168223166
See related chapters
101

Title:
Skutki finansowo-ekologiczne ewentualnej likwidacji funduszy ochrony środowiska
Source:
Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce / red. Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 158-161
ISBN:
978-83-7252-543-7
Nr:
2168223174
chapter in monograph
See main document
102

Title:
Postępowanie upadłościowe w procesach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw = Bankruptcy Proceedings within Corporate Financial Restructuring
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 20 (2011) , s. 118-131. - Tytuł numeru: Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168225960
article
103

Title:
Gospodarowanie majątkiem trwałym w przemyśle w Polsce
Source:
Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych / red. Józef Szabłowski - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011, s. 53-61. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-60432-75-4
Nr:
2168234830
chapter in monograph
104

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 860
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Nr:
2168227474
journal / series editorial
105

Title:
Kierunki zmian gospodarki nieformalnej w Polsce = Trends in the Changes in the Structure of the Informal Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 860 (2011) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227452
article
106

Title:
Kontrowersje wokół stosowania funduszy ekologicznych w celu realizowania polityki gospodarczej w ochronie środowiska
Source:
Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce / red. Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 119-136
ISBN:
978-83-7252-543-7
Nr:
2168223172
chapter in monograph
See main document
107

Title:
Wyzwania cywilizacyjne rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI , s. 10-26 - Bibliogr.
Signature:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260574
chapter in unpublished scientific work
See main document
108

Title:
Postępowanie upadłościowe w procesach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
Source:
O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 106-115
ISBN:
978-83-208-1978-6
Nr:
2168266280
chapter in monograph
See main document
109

Author:
Bartholomäus Winkler
Title:
Gospodarcze konsekwencje liberalizacji rynku gazu ziemnego w Niemczech
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
204 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-201
Nr:
2168224474
doctoral dissertation
110

Title:
Korzystanie ze środowiska i fundusze ekologiczne w świetle statystyki
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (2010) , s. 14-16
Nr:
2165634690
article
111

Title:
Zagrożenia środowiska naturalnego w świetle statystyki międzynarodowej
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 8 (2010) , s. 18-19
Nr:
2165634349
article
112

Title:
Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries
Source:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / red. Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 141-164
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161839032
chapter in monograph
See main document
113

Title:
Postępowanie upadłościowe a stymulowanie przedsiębiorczości
Source:
Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i jedność. T. 2 / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2010, s. 347-359
ISBN:
978-83-89639-32-5
Nr:
2165647861
chapter in monograph
114

Title:
Przemiany strukturalne w gospodarce Polski w latach 1990-2007
Source:
Gospodarka rynkowa w Polsce w latach 1989-2009 : X Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej : monografia / red. Halina Jastrzębska-Smolag - Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2010, s. 61-74. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie, Studia, Rozprawy ; M12)
Nr:
2165650462
chapter in monograph
115

Title:
Kontrola stanu środowiska w świetle danych statystycznych
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (2010) , s. 24-25
Nr:
2165641252
article
116

Title:
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w Polsce
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 290-300 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165307521
chapter in monograph
See main document
117

Title:
[Recenzja]
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists. - nr 2 (38) (2010) , s. 230-231
Nr:
2168278571
review
118

Title:
Pomoc zagraniczna na ochronę środowiska w świetle statystyki
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 5 (2010) , s. 22-23
Nr:
2165634716
article
119

Title:
Współpraca gospodarcza Polski z Ukrainą = Economic Relations between Poland and Ukraine
Source:
Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2010, s. 220-234. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-115-9
Nr:
2165643236
chapter in monograph
120

Title:
Wielkość i struktura nakładów na ochronę środowiska naturalnego = Figures and Structure of Environmental Protection Outlays
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 2 (2010) , s. 14-16
Nr:
2165628086
article
121

Title:
Wzrost gospodarczy w Polsce i przejawy jego osłabienia w latach 1999-2010
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC, s. 5-13 - Bibliogr.
Research program:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Signature:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326259
chapter in unpublished scientific work
See main document
122

Title:
Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries
Source:
Post-globalization Era? New Visions and New Challenges : the Characteristics of the New Framework and the Outlook ; Selected Problems / red. Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska - Siedlce: Publishing House of University of Podlasie, 2010, s. 115-134
ISBN:
978-83-7051-593-5
Nr:
2165687025
chapter in monograph
123

Title:
Kontrowersje terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej = Terminological Controversies Concerning Environmental Protection Economics and Ecological Economics
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2 (38) (2010) , s. 10-21. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168277127
article
124

Title:
Rozwój trwały i zrównoważony w procesie dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 1, Główne problemy / red. Tadeusz Borys - Białystok; Wrocław: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2010, s. 237-244 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61643-64-7
Nr:
2168224960
chapter in conference materials
125

Title:
Tendencje do zmian struktury gospodarki nieformalnej
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 109-125
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165634769
chapter in monograph
See main document
126

Title:
Kwestie terminologiczne w ewolucji polityki ekologicznej = Terminological Issues Pertaining to the Evolution of Environmental Policy
Source:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165612853
chapter in monograph
See main document
127

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 821, 822, 844
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Nr:
2167686095
journal / series editorial
128

Title:
Ochrona środowiska w Polsce na tle innych krajów w świetle statystyki
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 7 (2010) , s. 23-25
Nr:
2165634396
article
129

Title:
Rozwój przemysłu w Polsce i zmiany jego struktury w latach 1990-2008
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC, s. 14-30 - Bibliogr.
Research program:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Signature:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326261
chapter in unpublished scientific work
See main document
130

Title:
Ochrona klimatu w polityce USA i Unii Europejskiej
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2010) , s. 9-11
Nr:
2165632959
article
131

Author:
Kazimierz Górka , Elżbieta Dziwisz
Title:
Szara strefa : rozmowa z ekonomistą prof. dr. hab. Kazimierzem Górką, kierownikiem Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Pracodawca. - nr 3 (147), s. 20-21
Nr:
2165642706
voice in discussion / interview
132

Title:
Kwestie terminologiczne w ewolucji ekonomiki ochrony środowiska = The Evolution of Environmental Protection Economics Terminology
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (2010) , s. 10-13
Nr:
2165643572
article
133

Title:
Zagrożenia flory i fauny oraz nakłady na ochronę środowiska w świecie
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 10 (2010) , s. 10-12
Nr:
2165634209
article
134

Title:
Gospodarcze, społeczne i etyczne aspekty rozwoju trwałego
Source:
Problemy etyczne w organizacji uczącej się : monografia / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 359-376
ISBN:
978-83-924547-8-6
Nr:
2165643543
chapter in monograph
135

Title:
Kształtowanie się nowej polityki przemysłowej w Unii Europejskiej
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA, s. 6-14
Signature:
NP-1306/Magazyn
Nr:
2168220626
chapter in unpublished scientific work
See main document
136

Title:
Produkcja energii odnawialnej w Polsce według danych statystycznych
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 2 (2009) , s. 6-8
Nr:
2165642733
article
137

Title:
Gospodarka odpadami przemysłowymi w Polsce w świetle danych statystycznych
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 10 (2009) , s. 12-14
Nr:
2165645207
article
138

Title:
Changes in Non-formal Economy Trends in Poland
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 5 (2009) , s. 47-69. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2161899168
article
139

Title:
Parki narodowe w Polsce w ujęciu statystycznym
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2009) , s. 32-33
Nr:
2165643205
article
140

Title:
Działalność inspekcyjno-kontrolna stanu środowiska w świetle danych statystycznych
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA, s. 150-155
Signature:
NP-1306/Magazyn
Nr:
2168220658
chapter in unpublished scientific work
See main document
141

Title:
Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w świetle danych statystycznych
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 5 (2009) , s. 6-9
Nr:
2165642945
article
142

Conference:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa, Polska, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Title:
Gospodarka nieformalna w Polsce = Tendencies for Changes in the Structure of Informal Economy
Source:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki / red. Ewa Okoń-Horodyńska - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 102-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-24-8
Nr:
2165175603
chapter in conference materials
143

Title:
Nie jesteśmy zakładem produkcyjnym!
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (29) (2009) , s. 42-43
Access mode:
Nr:
2168274881
unreviewed article
144

Title:
Zanieczyszczenie i ochrona powietrza atmosferycznego w Polsce
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (2009) , s. 14-16
Nr:
2165642553
article
145

Title:
Problemy globalnego ocieplenia w polityce USA oraz Unii Europejskiej
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA, s. 108-115
Signature:
NP-1306/Magazyn
Nr:
2168220648
chapter in unpublished scientific work
See main document
146

Title:
Wpływ rozwiązań unijnych na zmiany polityki przemysłowej i energetycznej w Polsce
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA, s. 15-20
Signature:
NP-1306/Magazyn
Nr:
2168220628
chapter in unpublished scientific work
See main document
147

Title:
Wpływ katastrof ekologicznych na zarządzanie strategiczne = Impact of Natural Disasters on Strategic Management
Source:
Implementacyjne i aplikacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju : monografia naukowa = Implementation and Aplication Aspects of Sustainable Development : Scientific Monograph / red. Edyta Sidorczuk-Pietraszko - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009, s. 103-111. - Summ.
ISBN:
978-83-61247-13-5
Nr:
2165641373
chapter in monograph
148

Title:
Zmiany w wielkości emisji zanieczyszczeń wpływających na stan środowiska naturalnego w Polsce w latach 1991-2008
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA, s. 132-143
Signature:
NP-1306/Magazyn
Nr:
2168220654
chapter in unpublished scientific work
See main document
149

Title:
Tendencje zmian wielkości i struktury zatrudnienia oraz produkcji przemysłowej w Polsce w latach 1991-2008
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA, s. 33-53
Signature:
NP-1306/Magazyn
Nr:
2168220636
chapter in unpublished scientific work
See main document
150

Title:
Leśnictwo w Polsce w świetle danych statystycznych
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 9 (2009) , s. 23-24
Nr:
2165644169
article
151

Title:
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w Polsce
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA, s. 156-167
Signature:
NP-1306/Magazyn
Nr:
2168220664
chapter in unpublished scientific work
See main document
152

Title:
Gospodarka odpadami w Polsce w świetle danych statystycznych
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA, s. 144-149
Signature:
NP-1306/Magazyn
Nr:
2168220656
chapter in unpublished scientific work
See main document
153

Author:
Kazimierz Górka , Maciej Maciejewski , Rafał Miłaszewski , Piotr P. Małecki , Tomasz Walczykiewicz
Title:
Założenia do opracowania metodyki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w gospodarce wodnej
Publisher address:
Kraków ; Warszawa: [s.n.], 2009
Physical description:
30 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168277987
report
154

Title:
Ekologiczne aspekty rozwoju rolnictwa w Polsce
Source:
Rozwój Zrównoważony teoria i praktyka : ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich / red. Bogusław Fiedor, Romuald Jończy - Wrocław: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., 2009, s. 113-120 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7511-117-0
Nr:
2165642961
chapter in monograph
155

Title:
Stan środowiska naturalnego i jego ochrona w świetle danych statystycznych
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 2 (2008) , s. 8-9
Nr:
2165637975
article
156

Title:
Zmiany uwarunkowań i czynników przedsiębiorczości w Polsce
Source:
Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA, s. 85-95
Signature:
NP-1227/Magazyn
Nr:
2164888553
chapter in unpublished scientific work
See main document
157

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 760, 762, 771, 789
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Nr:
2161889166
journal / series editorial
158

Title:
Gospodarka wodno-ściekowa w Polsce w świetle danych statystycznych
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 9 (2008) , s. 15-17
Nr:
2165642256
article
159

Title:
Zmiany uwarunkowań i czynników przedsiębiorczości w Polsce = Changes of Determinants and Factors in Poland
Source:
Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność = Conditions of Enterprise : Diversity and Changeability / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008, s. 229-240. - Summ.
ISBN:
978-83-8963985-1
Nr:
2165919247
chapter in monograph
160

Title:
Spotkania po 40 latach
Source:
Kurier UEK. - nr 8 (24), s. 32
Access mode:
Nr:
2168347460
varia
161

Title:
Emergo
Number:
vol. 13, nr 1 (44)
Publisher address:
Cracow: University of Economics Press, 2008
Nr:
2161817289
journal / series editorial
162

Title:
Produkcja energii odnawialnej w Polsce według danych statystycznych
Source:
Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA, s. 106-111
Signature:
NP-1227/Magazyn
Nr:
2164889108
chapter in unpublished scientific work
See main document
163

Title:
Zasoby ważniejszych kopalin w świetle danych statystycznych GUS
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 5 (2008) , s. 8-10
Nr:
2165641749
article
164

Title:
Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi i gleby według danych statystycznych
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (2008) , s. 22-24
Nr:
2165642132
article
165

Title:
Warunki naturalne w Polsce w świetle danych statystycznych
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2008) , s. 15-18
Nr:
2165641724
article
166

Title:
Tendencje do monopolizacji gospodarki w Polsce = Monopolisation Tendencies in the Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 771 (2008) , s. 71-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50595
article
167

Title:
Trzeci głos w sprawie efektywności kosztowej
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11, s. 31-32
Nr:
2168277003
voice in discussion / interview
168

Title:
Polityka przemysłowa Unii Europejskiej
Source:
Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA, s. 19-23
Signature:
NP-1227/Magazyn
Nr:
2164888091
chapter in unpublished scientific work
See main document
169

Title:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
288 s., [1] k. tabl., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
52014
170

Title:
Przykłady działań antymonopolowych oraz ich skutki gospodarcze i społeczne
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, s. 10-17
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
Nr:
2168326865
chapter in unpublished scientific work
See main document
171

Title:
Zastosowanie funduszy celowych w ochronie środowiska w Polsce = The Application of Earmarked Funds to the Environmental Protection in Poland
Source:
Pogranicze : Polska - Ukraina : rocznik naukowy = Pograniččǎ : Pol'ŝa-Ukraïna : naukowyj ŝoričnyk. - nr 2 (2007) , s. 331-349. - Summ., rez.
Nr:
2165648466
article
172

Title:
Wybrane dylematy tworzenia budżetu Unii Europejskiej = How The European Union Budget Functions
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 321-330. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166036685
chapter in monograph
See main document
173

Title:
Ocena skutków ekonomiczno-społecznych spowodowanych ewentualnym zakazem stosowania styropianu zawierającego uniepalniacz o nazwie heksabromocyklododekan (HBCD)
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
[7], 65 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2165721335
report
174

Title:
Emergo
Number:
vol. 12, nr 1 (43)
Publisher address:
Cracow: University of Economics Press, 2007
Nr:
2166556858
journal / series editorial
175

Title:
Zmiany roli funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w finansowaniu polityki ekologicznej w Polsce = Changes in the Role of Environmental Protection and Water Management Funds in Financing Environmental Policy in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 732 (2007) , s. 51-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51000
article
176

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 732, 746
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Nr:
2162184389
journal / series editorial
177

Title:
Kontrowersje wokół funduszy ekologicznych w Polsce : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2006/2007 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 53-59
ISBN:
978-83-7252-337-2
Nr:
2168358036
chapter in book
178

Title:
Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego = Implementation of Sustainable Development in Poland
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2(32) (2007) , s. 8-20. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2165641326
article
179

Title:
Rozwój zrównoważony w ekonomii sektora publicznego = Sustainable Development in the Economics of Public Sector
Source:
Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem : monografia naukowa / red. Bazyli Poskrobko - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2007, s. 183-196. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88771-86-6
Nr:
2165684988
chapter in monograph
180

Title:
Rola postępowania upadłościowego w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw = The Role of Insolvent Proceedings in the Restructuring of Enterprises
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 565-574. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166114284
chapter in monograph
See main document
181

Title:
Sustainable Development in the Economics of Public Sector
Source:
Towards the Theory of Sustainable Development / red. Bazyli Poskrobko - Bialystok - Warsaw: Bialystok School of Economics, 2007, s. 153-164. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies on Sustainable Development ; vol. 5)
ISBN:
978-83-923139-2-5
Nr:
2165745415
chapter in monograph
182

Title:
Gospodarcze, społeczne i etyczne aspekty ekorozwoju = Economic, Social and Ethical Aspects of the Ecodevelopment
Source:
Rozwój : godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody : księga pamiątkowa prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka / red. Barbara Piontek, Wojciech Piontek - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 459-479. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1721-8
Nr:
2165645823
chapter in monograph
183

Title:
Nowe kierunki zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwami oraz gospodarką narodową = New Directions of Changes in the System of Enterprise and National Economy Management
Source:
Przesłanki aktywności ludzkiej : studium interdyscyplinarne = Forms of Human Activity Interdisciplinary Study / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2007, s. 453-460
ISBN:
978-83-89639-45-5
Nr:
2165644151
chapter in monograph
184

Title:
Rozwój klasy średniej w Polsce = Development of Middle Class in Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 10 (2007) , s. 558-572. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166478003
article
185

Title:
Przejawy monopolizacji i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, s. 5-9
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
Nr:
2168326863
chapter in unpublished scientific work
See main document
186

Title:
Rola postępowania upadłościowego w restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, s. 155-167
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
Nr:
2168326881
chapter in unpublished scientific work
See main document
187

Title:
Zeszyty Naukowe Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Number:
z. 1
, Kaliszczak Lidia
Publisher address:
Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2006
Nr:
2165731900
journal / series editorial
188

Title:
Wpływ tendencji do monopolizacji na konkurencyjność gospodarki w Polsce = Propensity to Monopolize Influence on Polish Economy Competitiveness
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 263-269. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165761721
chapter in monograph
See main document
189

Title:
Zmiany strukturalne w przemyśle polskim w latach 1990-2004 = Structural Changes in Poland's Industry During the Period 1990-2004
Source:
Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-2006 / red. Tadeusz Pindór - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006, s. 11-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88771-82-8
Nr:
2165734410
chapter in monograph
190

Title:
Kontrowersje wokół funduszy ekologicznych w Polsce
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (2006) , s. 14-15
Nr:
51937
article
191

Author:
Bogusław Fiedor , Andrzej Graczyk , Rafał Miłaszewski , Bazyli Poskrobko , Joanna Bukowska , Joanna Ejdys , Edyta Sidorczuk , Kazimierz Górka , Józefa Famielec
Title:
Przegląd instrumentów wykorzystywanych w realizacji II polityki ekologicznej państwa
Source:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej / red. Bogusław Fiedor, Andrzej Graczyk - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006, s. 27-62
ISBN:
83-88771-77-9
Nr:
2168306553
chapter in monograph
192

Title:
Gospodarka nieformalna jako przejaw patologii społecznej = Informal Economy as a Manifestation of Social Pathology
Source:
Nowe zadania polityki społecznej : patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego = New Tasks of Social Policy : Pathologies and Disfunctions of Selected Areas of Social Life : Collective Work / red. Elżbieta Trafiałek - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2006, s. 50-64
ISBN:
83-89639-10-6
Nr:
2165736766
chapter in monograph
193

Title:
Koncepcje zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego = Concepts of Sustainable Social and Economic Development
Source:
Problemy Ekologii. - nr 4 (2006) , s. 181-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165641302
article
194

Title:
Czynniki hamujące oraz stymulujące rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w przemyśle = Development Factors of Entrepreneurship and Innovativeness in Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 708 (2006) , s. 49-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52949
article
195

Title:
Kształtowanie nowej polityki przemysłowej i ekologicznej w Polsce
Source:
Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce / kierownik tematu - Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze], s. 8-151
Signature:
NP-1102/Magazyn
Nr:
2168306311
chapter in unpublished scientific work
See main document
196

Title:
Realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym
, Kaliszczak Lidia
Publisher address:
Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2006
Physical description:
168 s.: il; 24 cm
ISBN:
978-83-89639-55-4
Nr:
2165736446
See related chapters
197

Title:
Economic Relations between Poland and Ukraine
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / red. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 109-128 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166218263
chapter in monograph
See main document
198

Title:
Przedsiębiorczość a ochrona środowiska naturalnego : wywiad z prof. dr. hab. Kazimierzem Górką, kierownikiem Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Innowacyjny Start. - nr 3, s. 4-5
Access mode:
Nr:
2168357130
voice in discussion / interview
199

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 731
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Nr:
2163763509
journal / series editorial
200

Title:
Przemiany czynników rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
Source:
Zeszyty Naukowe Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - z. 1 (2006) , s. 35-45. - Tytuł numeru: Prace z Zakresu Przedsiębiorczości i Zarządzania
Nr:
2165731570
article
201

Title:
The Effects of Industry Restructuring in Poland due to the System Transformation
Source:
The Chosen Problems of Effectiveness of Restructuring / red. Czesław Glinkowski - Szczecin - Poznań: Akademia Ekonomiczna, Katedra Ekonomiki i Produkcji, 2006, s. 9-19. - Summ.
ISBN:
978-83-60585-02-3
Nr:
2165735454
chapter in monograph
202

Title:
The Earmarked Funds as a Basic Economic Instrument of Environmental Policy in Poland
Source:
Aestimum. - 48 (2006) , s. 1-17. - Summ.
Access mode:
Nr:
2165738200
article
203

Title:
Koncepcja ekorozwoju oraz rozwoju zrównoważonego
Source:
Realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym / red. Kazimierz GÓRKA, Lidia Kaliszczak - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2006, s. 13-17
ISBN:
978-83-89639-55-4
Nr:
2165736977
chapter in monograph
See main document
204

Title:
Ocena tendencji rozwoju systemu funduszy ochrony środowiska
Source:
Kierunki zmian w systemie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce / kierownik: Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze], s. 68-94
Signature:
NP-1018/Magazyn
Nr:
2168306577
chapter in unpublished scientific work
See main document
205

Title:
Fundusze ekologiczne jako źródło finansowania ochrony środowiska
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 120-144
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306407
chapter in textbook
See main document
206

Title:
Wspomnienie o Profesorze Józefie Gajdzie (1915-2004)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 668 (2005) , s. 7-8
Access mode:
Nr:
2167925723
article
207

Title:
Opłacalność wykorzystania i rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce = The Profitability of Using and Developing Renewable Energy Sources in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 668 (2005) , s. 9-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53256
article
208

Title:
Osłabienie finansów publicznych a nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce = The Weakening of Public Financing versus Investment in Environmental Protection in Poland
Source:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 23-33. - Summ.
ISBN:
83-7252-256-1
Nr:
2166090330
chapter in conference materials
See main document
209

Title:
Skutki restrukturyzacji przemysłu w Polsce w rezultacie transformacji ustrojowej = Results of the Polish Industry Restructuring During the Systemic Transformation
Source:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 235-243
ISBN:
83-907047-5-7
Nr:
2166326545
chapter in monograph
See main document
210

Title:
Finansowanie ochrony środowiska w strategii narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 111-119
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166581861
chapter in monograph
See main document
211

Title:
Propozycje zmian systemowych w finansowaniu ochrony środowiska
Source:
Kierunki zmian w systemie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce / kierownik: Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze], s. 95-113
Signature:
NP-1018/Magazyn
Nr:
2168306565
chapter in unpublished scientific work
See main document
212

Author:
Agnieszka Janik
Title:
Problem kształtowania opłat produktowych na podstawie wyceny strat ekologicznych
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
327 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/277
Nr:
2168219732
doctoral dissertation
213

Title:
Inteligencja a klasa średnia w Polsce
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 145-153
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166537877
chapter in monograph
See main document
214

Title:
Znaczenie banków w finansowaniu ochrony środowiska
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 61-72
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166581757
chapter in monograph
See main document
215

Title:
Funkcjonowanie funduszy ochrony środowiska w latach 1991-2004
Source:
Kierunki zmian w systemie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce / kierownik: Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze], s. 6-67
Signature:
NP-1018/Magazyn
Nr:
2168306569
chapter in unpublished scientific work
See main document
216

Title:
Wielkość i struktura gospodarki nieformalnej w Polsce
Source:
Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 133-146 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-263-4
Nr:
2166235596
chapter in conference materials
See main document
217

Title:
Fundusze ekologiczne w realizacji strategii rozwoju zrównoważonego = Environmental Funds in Realization of Sustainable Development Strategies
Source:
Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego / red. Stefan Kozłowski - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2004, s. 245-257. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-38-8
Nr:
2165978983
chapter in monograph
218

Title:
Wpływ osłabienia finansów publicznych a nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA, s. 89-95
Signature:
NP-974/Magazyn
Nr:
2168276845
chapter in unpublished scientific work
See main document
219

Title:
Zależności między ochroną środowiska a gospodarką przestrzenną
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej. T. 1 / red. Teresa Łaguna - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2004, s. 13-17 - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-45-0
Nr:
2165979801
chapter in monograph
220

Title:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska jako kategoria ekonomiczna i statystyczna
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA, s. 5-19
Signature:
NP-974/Magazyn
Nr:
2168276827
chapter in unpublished scientific work
See main document
221

Title:
Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
247 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277071
report
222

Title:
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w przemyśle
Source:
Uwarunkowania przedsiębiorczości / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2004, s. 100-108. - Summ.
ISBN:
83-917293-6-2
Nr:
2168237492
chapter in monograph
223

Title:
Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA, s. 65-69
Signature:
NP-974/Magazyn
Nr:
2168276837
chapter in unpublished scientific work
See main document
224

Title:
[Recenzja]
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists. - nr 1(25) (2004) , s. 215-216
Nr:
2168224454
review
225

Author:
Barbara Bachowska , Kazimierz Górka
Title:
Sposoby ograniczania oszustw podatkowych w Polsce
Source:
Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 160-172 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-263-4
Nr:
2166235622
chapter in conference materials
See main document
226

Title:
Kontrowersje wokół stosowania funduszy celowych w finansowaniu ochrony środowiska
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA, s. 106-132
Signature:
NP-974/Magazyn
Nr:
2168276853
chapter in unpublished scientific work
See main document
227

Title:
Czasopismo "Ekonomia i Środowisko" w latach 1992-2002 i jego wpływ na rozwój nauki i polityki ekologicznej = The Periodical the "Economy and Environment" in Summers 1992-2002 and His Influence on Development of Science and Ecological Policy
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1 (23) (2003) , s. 192-199
Nr:
2168277027
article
228

Author:
Józefa Famielec , Piotr P. Małecki , Zbigniew Grabowski , Agnieszka Generowicz , Stefan Korta , Ksymena Rosiek
Title:
Analiza i ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich wraz z propozycjami jego modyfikacji, w tym w zakresie weryfikacji poziomów odzysku i recyklingu oraz stawek opłat produktowych
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
227 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168277045
report
229

Title:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce
Prace pomocnicze:
Borys Grażyna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
331 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277831
230

Title:
Rozwój i opłacalność wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce
Source:
Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość / red. Bazyli Poskrobko - Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2003, s. 260-276
Series:
(Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka ; 106)
Nr:
2166237028
chapter in monograph
231

Author:
Piotr P. Małecki , Tadeusz Borys , Stanisław Czaja , Piotr Jeżowski , Elżbieta Lorek , Grzegorz Dobrzański , Krzysztof Berbeka , Bogusław Fiedor , Kazimierz Górka , Eugeniusz Kośmicki , Grażyna Borys , Bazyli Poskrobko , Piotr Rogala , Sabina Zaremba , Zbigniew Przybyła , Andrzej Raj , Jerzy Śleszyński
Title:
Programy kształcenia w zakresie ekorozwoju
Source:
Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju / red. Tadeusz Borys - Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2003, s. 177-429
ISBN:
83-88771-24-8
Nr:
2168306245
chapter in monograph
232

Title:
The Problems of the Functioning of Environmental Funds in Poland
Source:
Finance & Natural Environment : Experience of Poland Against the Background of Developed Market Economies / red. Leszek Dziawgo, Danuta Dziawgo - Toruń: Dom Organizatora, 2003, s. 563-586 - Bibliogr.
ISBN:
83-7285-134-4
Nr:
2166234656
chapter in monograph
233

Title:
Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Grabowski Zbigniew
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
188 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277073
report
234

Title:
Wykorzystanie funduszy celowych w ochronie środowiska w Polsce = The Application of Earmarked Funds to the Environmental Protection in Poland
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2 (24) (2003) , s. 42-56. - Summ.
Nr:
2168277023
article
235

Author:
Title:
Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich wprowadzenia w Polsce
Prace pomocnicze:
, Śleszyński Jerzy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
227 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Nr:
2168276945
report
236

Title:
Problemy funkcjonowania funduszy ekologicznych w Polsce = Problem of Environmental Funds in Poland
Source:
Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju / red. Grzegorz Dobrzański - Białystok: Wyd. Politechnika Białostocka, 2002, s. 131-148. - Streszcz., summ.
Series:
(Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka ; 94)
Nr:
2166238077
chapter in monograph
237

Title:
Koszty pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych = The Costs of Labor in Industrial Enterprises
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 1 / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2002, s. 399-405. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916357-0-8
Nr:
2168240780
chapter in conference materials
238

Title:
Koszty pracy w przemyśle
Source:
Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju / red. Franciszek Piontek - Wisła: WNT EcoEdycja, 2002, s. 187-193
ISBN:
83-914774-2-8
Nr:
2168279087
chapter in conference materials
239

Title:
Problemy funkcjonowania funduszy ekologicznych w Polsce
Publisher address:
[Warszawa]: Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP, 2002
Physical description:
21 s.; 30 cm.
Series:
(Opracowania Tematyczne - Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP ; OT-322)
Notes:
Referat przygotowany na posiedzenie seminaryjne Komisji Ochrony Środowiska "Finansowanie ochrony środowiska w świetle integracji z Unią Europejską", Senat RP, 15 października 2002 r.,
Nr:
2166384307
report
240

Title:
Straty ekologiczne powodowane zasoleniem Wisły w regionie krakowskim
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
224 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 19 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/516
Nr:
2168276805
doctoral dissertation
241

Title:
Powiązania gospodarcze Polski z Ukrainą
Source:
Stosunki polsko-ukraińskie w zmieniających się uwarunkowaniach europejskich / red. Jerzy Posłuszny, Petro Steciuk - Przemyśl: WSAiZ, 2002, s. 151-174. - Materiały z II Międzynarodowej Konferencji towarzyszącej wręczeniu Nagrody Pojednania, Przemyśl 18-19 października 2002
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 11)
ISBN:
83-88009-92-3
Nr:
2166372531
chapter in conference materials
242

Title:
Dostosowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej dotyczącej opłat i kar ekologicznych do wymogów nowego prawa ochrony środowiska
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
141 s., [11 k.]: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168276983
report
243

Title:
Analiza skutków wynikłych z zakazu stosowania płyt styropianowych jako materiału izolacyjnego w budownictwie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
31 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277015
report
244

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa "Współczesne produkty i procesy na rynkach finansowych", Bielsko-Biała, Polska, od 2001-05-10 do 2001-05-12
Title:
Wpływ procesów globalizacji na integrację europejską
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - nr 2 (2001) , s. 29-40. - Tytuł numeru: Współczesne produkty i procesy na rynkach finansowych
Nr:
2168351060
article
245

Author:
Title:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 2
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
227, [24] s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168276951
report
246

Title:
Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
126 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168276981
report
247

Title:
Kształtowanie regionalnej polityki przemysłowej i ekologicznej = Formation of Regional Industrial and Ecological Policy
Source:
Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji / red. Wojciech Kosiedowski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 233-247. - Summ.
ISBN:
83-231-1379-3
Nr:
2168244226
chapter in monograph
248

Author:
Marcin Łuszczyk
Title:
Kierunki zmian systemu opłat ekologicznych w gospodarce odpadami w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
208 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/512
Nr:
2168310413
doctoral dissertation
249

Title:
Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku
Prace pomocnicze:
, Korzeniowska Aleksandra
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
157 s.: il.; 30 cm
Notes:
załącznik, Bibliogr.
Nr:
2168277093
report
250

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 563
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Nr:
2168235868
journal / series editorial
251

Author:
Kazimierz Górka , Bazyli Poskrobko , Wojciech Radecki
Title:
Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne
Edition:
Wyd. 4 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001
Physical description:
406 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
ISBN:
83-208-1352-2
Nr:
2168247750
monograph
252

Title:
Rola euroregionów w rozwoju gospodarczym terenów przygranicznych
Source:
Pogranicza etniczne w Europie : harmonia i konflikty / red. Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowski - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001, s. 107-115 - Bibliogr.
ISBN:
83-87884-78-2
Nr:
2166248300
chapter in conference materials
253

Author:
Józefa Famielec , Stefan Korta , Małgorzata Kożuch , Piotr P. Małecki , Jerzy Śleszyński , Maria Wierzbicka
Title:
Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
147 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277049
report
254

Author:
Józefa Famielec , Stanisława Klima , Stefan Korta , Mieczysława Małecka , Piotr P. Małecki , Andrzej Guła
Title:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 1
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
109 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168278189
report
255

Title:
Skutki integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska
Source:
Ekonomia a rozwój zrównoważony. T. 2, Wdrażanie / red. Franciszek Piontek - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2001, s. 19-35
ISBN:
83-88771-08-6
Nr:
2168277419
chapter in monograph
256

Title:
Kierunki inwestowania w ochronie środowiska w Polsce w latach 2000-2010
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 179-211
Nr:
2168306225
chapter in report
See main document
257

Title:
Rozwój polityki przemysłowej w Polsce = Development of Industrial Policy in Poland
Source:
Strategia rozwoju przemysłu w Polsce na przełomie wieków : materiały konferencyjne = Strategy of Industrial Development in Poland Across the Centuries / red. Kazimierz GÓRKA, Józef Szabłowski - Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2000, s. 43-57. - Streszcz., summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Seria 1 ; z. 3)
Nr:
2168277303
chapter in conference materials
See main document
258

Title:
Gospodarka
Source:
Diagnoza stanu województwa małopolskiego - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000, s. 50-64
ISBN:
83-903168-6-2
Nr:
2168243860
chapter in monograph
259

Title:
Skutki integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska
Source:
Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska : problemy, korzyści, zagrożenia : Łódź, 19-21 czerwca 2000 r. T. 1 / red. Małgorzata Burchard-Dziubińska - Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2000, s. 19-32
ISBN:
83-88529-10-2
Nr:
2168278791
chapter in monograph
260

Title:
Strategia rozwoju przemysłu w Polsce na przełomie wieków : materiały konferencyjne = Strategy of Industrial Development in Poland Across the Centuries
, Szabłowski Józef
Publisher address:
Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2000
Physical description:
386 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Seria 1 ; z. 3)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych prac., Bibliogr. przy wybranych pracach
Nr:
2168284335
conference materials
See related chapters
261

Title:
Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-1998
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 34-91
Nr:
2168306219
chapter in report
See main document
262

Author:
Barbara Piontek
Title:
Koncepcja rozwoju zrównoważonego ekologicznie w procesie transformacji w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
303 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/581
Nr:
2168310933
doctoral dissertation
263

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 542
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Nr:
2168232352
journal / series editorial
264

Title:
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie rolnictwa = Economic and Ecological Aspects of Integration of Poland into the European Union in Agriculture
Source:
Ekorozwój w polityce regionalnej. T. 1, Ekonomiczne aspekty ekorozwoju / red. Henryk Sasinowski - Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2000, s. 13-24. - Monografię oprac. na podst. referatów nadesłanych na III konferencję naukową z cyklu: Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju
ISBN:
83-88229-07-9
Nr:
2166248316
chapter in monograph
265

Author:
Title:
Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
146 s.: il.; 30 cm
Notes:
Synteza, Bibliogr.
Nr:
2168277105
report
266

Title:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy
Prace pomocnicze:
Górka Jacek W.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
225 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277633
See related chapters
267

Author:
Kazimierz Górka , Bogusława Pałczyńska
Title:
Show Me Your Masters
Source:
Eksperyment. - nr 4, s. 9
Nr:
2168357842
voice in discussion / interview
268

Conference:
III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Ekorozwój w polityce regionalnej, Białystok, Polska, od 2000-02-12 do 2000-02-13
Title:
Ekonomiczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie rolnictwa
Source:
Ekorozwój w polityce regionalnej. T. 1, Ekonomiczne aspekty ekorozwoju / red. Henryk Sasinowski - Białystok: Politechnika Białostocka, 2000, s. 13-24
Nr:
2168351062
chapter in conference materials
269

Author:
Kazimierz Górka , Bogusława Pałczyńska
Title:
Pokażcie mi mistrzów
Source:
Eksperyment. - nr 5, s. 5
Nr:
2168272402
voice in discussion / interview
270

Title:
Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 3-33
Nr:
2168306211
chapter in report
See main document
271

Title:
Oszczędzanie energii jako instrument ochrony środowiska
Source:
Przegląd Komunalny. - nr 10 (2000) , s. 87-89. - Streszcz.
Nr:
2168351064
article
272

Title:
Zmiany w systemie zarządzania gospodarką narodową w Polsce
Source:
W Kręgu Nauki i Biznesu : kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. - nr 2 (2000) , s. 7-8
Nr:
2166384324
article
273

Title:
Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
221 s.; 30 cm
Notes:
Streszcz.,
Nr:
2168313649
report
274

Author:
Józefa Famielec , Janusz Dańko , Stefan Korta , Mieczysława Małecka , Piotr P. Małecki
Title:
Opracowanie metodyki badania wartości środków trwałych służących ochronie środowiska
Prace pomocnicze:
, Janiczko Ewa
, Żmuda Jadwiga
, Kulka-Dubert Anna
, Jagiełło Krzysztof
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
106 k.: il.; 30 cm
Notes:
załączniki, Bibliogr.
Nr:
2168277007
report
275

Title:
Polityka ekologiczna Unii Europejskiej
Source:
Polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej / red. Stanisław Czaja, Bogusław Fiedor - Wrocław: I-Bis, 1999, s. 33-44. - Materiał z konferencji zorganizowanej 11-12 grudnia 1999 w Karpaczu
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 25)
ISBN:
83-85773-32-0
Nr:
2168277309
chapter in conference materials
276

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Etyka zawodowa w biznesie II", Bystra Śląska, Polska, od 1999-03-24 do 1999-03-26
Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
Number:
vol. 3, nr 1
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1999
Nr:
2168281481
journal / series editorial
277

Title:
Funkcjonowanie funduszy rozwoju przemysłu
Source:
Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 52-54
Signature:
NP-554/Magazyn
Nr:
2168258914
chapter in unpublished scientific work
See main document
278

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Etyka zawodowa w biznesie II", Bystra Śląska, Polska, od 1999-03-24 do 1999-03-26
Title:
Refleksje nad etyką gospodarczą i ekologiczną
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - vol. 3, nr 1 (1999) , s. 119-123. - Tytuł numeru: Etyka zawodowa w biznesie 2
Nr:
2168281461
article
279

Title:
Strategia rozwoju przemysłu w województwie krakowskim
Source:
Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999, s. 39-54
ISBN:
83-87239-92-5
Nr:
2168242008
chapter in conference materials
See main document
280

Title:
System finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce
Source:
Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko - Kraków: [s. n.], 1999, s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168351088
chapter in monograph
281

Title:
System finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce = System of Financing of the Protection of the Natural Environment in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 523 (1999) , s. 17-31. - Summ.
Nr:
2166197474
article
282

Conference:
Konferencja naukowa Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1998-10-21 do 1998-10-23
Title:
Finansowanie inwestycji proekologicznych
Source:
Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych / red. Halina Henzel - Katowice: Śląsk, 1999, s. 271-278
ISBN:
83-7164-145-1
Nr:
2168351068
chapter in conference materials
283

Title:
Analiza ekonomiczno-ekologiczna efektywności zastosowania pianki mocznikowo-formaldehydowej "Plastsoil" na eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych "Barycz" w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
29 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277123
report
284

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 523
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Nr:
2166192128
journal / series editorial
285

Title:
Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
297 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168278237
report
286

Title:
Wpływ samorządu terytorialnego na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce = The Impact of Local Government on Regional Socio-Economic Development in Poland
Source:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydaw. AE, 1999, s. 265-273. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-023-2
Nr:
2168240248
chapter in conference materials
See main document
287

Title:
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty integracji Polski z Unia Europejską w dziedzinie rolnictwa = Economic and Ecological Aspects of Integration of Poland with European Union in the Field of Agriculture
Source:
Socjologia i ekonomika ochrony środowiska na wsi i w rolnictwie / red. Eugeniusz Kośmicki, Zdzisław Czaja - Poznań: AR, 1999, s. 92-101. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Socjologia i ekonomika ochrony środowiska na wsi i w rolnictwie wobec wymogów procesu integracji Polski z Unią Europejską", Sielinek k. Opalenicy 26-27 XI 1999 r.
ISBN:
83-900783-7-6
Nr:
2166372602
chapter in conference materials
288

Title:
Analiza opłacalności zakupu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Nowym Targu przez Krakowskie Przedsiębiorstwo robót Drogowych S.A. w aspekcie długofalowej strategii rozwoju firmy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
37 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277121
report
289

Title:
Istota i znaczenie funduszy celowych
Source:
Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 6-12
Signature:
NP-554/Magazyn
Nr:
2168258892
chapter in unpublished scientific work
See main document
290

Title:
Wykorzystanie funduszy celowych w finansowaniu ochrony środowiska
Source:
Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 78-90
Signature:
NP-554/Magazyn
Nr:
2168258948
chapter in unpublished scientific work
See main document
291

Conference:
VIII Ogólnopolskie Forum Ekologia wsi, Krosno-Solina, Polska, od 1998-10-15 do 1998-10-17
Title:
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie rolnictwa
Source:
Ekologia wsi : VIII Ogólnopolskie Forum - Krosno: Wydawnictwo PCEEW, 1998, s. 111-121
Nr:
2168351092
chapter in conference materials
292

Title:
Rozwój gospodarczy ekologicznie zrównoważony
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 11-17
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251412
chapter in monograph
See main document
293

Title:
Systemy polityki przemysłowej w wybranych krajach
Source:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO], s. 27-35
Signature:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265344
chapter in unpublished scientific work
See main document
294

Title:
Ekonomiczno-ekologiczne aspekty gospodarki opakowaniami = Economical and Environmental Aspects of Packaging Wastes Management
Source:
Problemy Ekologii. - nr 6 (1998) , s. 192-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276475
article
295

Title:
Instrumenty ekonomiczne i instytucje wspomagające proces rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 222-236
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251422
chapter in monograph
See main document
296

Conference:
II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Mechanizmy i Uwarunkowania Ekorozwoju", Rajgród, Polska, od 1998-09-21 do 1998-09-24
Title:
Polityka ekorozwoju w programach rozwoju gospodarczego = The Ecodevelopment Policy in Programmes for Economic Growth
Source:
Sterowanie ekorozwojem. T. 2, Zarządzanie w warunkach ekorozwoju / red. Bazyli Poskrobko - Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 1998, s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-86272-76-7
Nr:
2168278423
chapter in conference materials
297

Conference:
Konferencja Aktualne problemy lokalnej polityki społecznej w okresie transformacji, Bielsko-Biała, Polska, od 1998-05-05 do 1998-05-06
Title:
Społeczne aspekty ekologii w przedsiębiorstwach i mikroregionie gospodarczym
Source:
Aktualne problemy lokalnej polityki społecznej w okresie transformacji. Z. 3 / red. Stanisław Szumpich - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 1998, s. 93-109
ISBN:
83-908828-2-5
Nr:
2168351582
chapter in conference materials
298

Title:
Kształtowanie nakładów gospodarczych na ochronę środowiska w przemyśle
Source:
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali : materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998 / [red. Kazimierz Górka] - Częstochowa: [s.n.], 1998, s. 5-10
Nr:
2168277469
chapter in conference materials
See main document
299

Title:
Procesy integracji, krajów stowarzyszonych z Unią Europejską
Source:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO], s. 5-7
Signature:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265340
chapter in unpublished scientific work
See main document
300

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Gospodarka finansowa samorządów terytorialnych", Bystra, Polska, od 1998-12-09 do 1998-12-11
Title:
Rozwój samorządności terytorialnej w Polsce
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - vol. 2, nr 5 (1998) , s. 127-131. - Tytuł numeru: Gospodarka finansowa samorządów terytorialnych
Nr:
2168264754
article
301

Title:
Tworzenie nowej polityki energetycznej
Source:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO], s. 92-98
Signature:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265354
chapter in unpublished scientific work
See main document
302

Title:
Wykorzystanie funduszy celowych w finansowaniu ochrony środowiska
Source:
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali : materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998 / [red. Kazimierz Górka] - Częstochowa: [s.n.], 1998, s. 53-63
Nr:
2168277481
chapter in conference materials
See main document
303

Title:
Ekonomiczno-ekologiczne aspekty gospodarki opakowaniami
Source:
Materiały II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pod tytułem "Opakowania a ochrona środowiska", Poznań 1998 - Poznań: Arka Konsorcjum, 1998, s. 55-68 - Bibliogr.
ISBN:
83-910468-0-X
Nr:
2168351574
chapter in conference materials
304

Title:
Energochłonność produkcji przemysłowej a zanieczyszczenie środowiska naturalnego
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
232 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/734
Nr:
2168283747
doctoral dissertation
305

Author:
Michael Czepalla
Title:
Möglichkeiten und Wege regionaler Zusammenarbeit im Bereich Umweltschutz zwischen der Europäischen Union und assoziierten Ländern unter besonderer Berücksichtigung der Republik Polen
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
187 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/792
Nr:
2168312559
doctoral dissertation
306

Title:
Instrumenty ekonomiczne w zarządzaniu ochroną środowiska = Economic Instruments in Environmental Protection Management
Source:
Marketing i zarządzanie w dydaktyce i badaniach naukowych / red. Józef Szabłowski - Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 1998, s. 113-128. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Seria A ; z. 1)
Nr:
2168283961
chapter in monograph
307

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Etyka zawodowa w biznesie", Ustroń, Polska, od 1998-02-26 do 1998-02-28
Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
Number:
vol. 2, nr 1, 3, 5
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998
Nr:
2168281483
journal / series editorial
308

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Etyka zawodowa w biznesie", Ustroń, Polska, od 1998-02-26 do 1998-02-28
Title:
Refleksje nad etyką gospodarczą i ekologiczną
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - vol. 2, nr 1 (1998) , s. 98-102. - Tytuł numeru: Etyka zawodowa w biznesie
Nr:
2168281471
article
309

Title:
Powstanie i rozwój polityki ekologicznej
Source:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO], s. 35-40
Signature:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265346
chapter in unpublished scientific work
See main document
310

Author:
Kazimierz Górka , Bazyli Poskrobko , Wojciech Radecki
Title:
Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998
Physical description:
325 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
ISBN:
83-208-1104-X
Nr:
2168276989
monograph
311

Title:
Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 143-221
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251420
chapter in monograph
See main document
312

Title:
Rekonstrukciâ Sendzimirskogo stalelitejnogo zavoda v Krakove - Novoj Gute i problemy ohrany okružaûŝej sredy
Source:
Menedžment okružaûŝej sredy v predpriâtiâh Srednej i Vostočnoj Evropy - Wilno: Wilnjus Technika, 1998, s. 116-135
Nr:
2168351094
chapter in monograph
313

Title:
Prognoza zmian profilu gospodarczego
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 268-295
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251428
chapter in monograph
See main document
314

Title:
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali : materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998
Publisher address:
Częstochowa: [s.n.], 1998
Physical description:
109 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168277465
conference materials
See related chapters
315

Title:
Wybrane problemy harmonizacji instrumentów prawnych i ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej
Source:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO], s. 99-108
Signature:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265356
chapter in unpublished scientific work
See main document
316

Title:
Factors Stimulating the Growth of Small and Medium-Sized Firms
Source:
Corporate Management : Theory & Practice / red. Józef Szabłowski, Marek Proniewski - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 1997, s. 12-18
ISBN:
83-87256-01-3
Nr:
2168351588
chapter in monograph
317

Author:
Title:
Integracja celów ekonomicznych i ekologicznych w strategiach rozwoju zrównoważonego
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
172 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/789
Nr:
2168283763
doctoral dissertation
318

Title:
Ekologiczne aspekty oceny jakości
Source:
Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997, s. 49-54 - Bibliogr.
ISBN:
83-906641-7-8
Nr:
2168269236
chapter in conference materials
319

Title:
Zgodność polskiego systemu finansowania inwestycji w ochronie środowiska z ustawodawstwem Unii Europejskiej
Source:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 103-106
ISBN:
83-87239-39-9
Nr:
2168277655
chapter in conference materials
See main document
320

Title:
Polityka przemysłowa a ochrona środowiska naturalnego w Polsce = Industrial Policy and Protection of Natural Environment in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 472 (1997) , s. 17-27. - Summ.
Nr:
2168245126
article
321

Title:
System finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce
Source:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 25-41
ISBN:
83-87239-39-9
Nr:
2168277631
chapter in conference materials
See main document
322

Title:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania odpadami przemysłowymi i komunalnymi
Source:
Techniczne i ekonomiczne problemy gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi : materiały konferencyjne - Kraków: [s.n.], 1997, s. 1-24 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 21)
Nr:
2168277385
chapter in conference materials
323

Title:
Klasyczne definiowanie strat ekologicznych i ich klasyfikacja
Source:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH, s. 6-11
Signature:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257184
chapter in unpublished scientific work
See main document
324

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 472, 489, 491
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Nr:
2168245082
journal / series editorial
325

Title:
Wdrażanie i realizacja wybranych instrumentów polityki przemysłowej w latach 1993-1995
Source:
Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 26-67
Signature:
NP-423/Magazyn
Nr:
2168306535
chapter in unpublished scientific work
See main document
326

Title:
Wyniki badań sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw nadzorowanych przez MPiH w 1995 i w pierwszej połowie 1996 roku
Source:
Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 68-96
Signature:
NP-423/Magazyn
Nr:
2168257280
chapter in unpublished scientific work
See main document
327

Title:
Bodźcowe i funduszowe funkcje opłat ekologicznych w Polsce = Incentive and Fund-Forming Functions of Environmental Charges in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 491 (1997) , s. 45-57. - Summ.
Nr:
2168245368
article
328

Title:
Strategies of Financing Environmental Investment in Poland
Source:
Corporate Management : Theory & Practice / red. Józef Szabłowski, Marek Proniewski - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 1997, s. 122-139
ISBN:
83-87256-01-3
Nr:
2168363378
chapter in monograph
329

Title:
Straty gospodarcze powodowane odprowadzeniem słonych wód kopalnianych = Economic Losses Owing to Salt Mining Waters Disposal
Source:
Problemy Ekologii. - nr 6 (1997) , s. 200-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237634
article
330

Title:
Syntetyczna ocena systemu finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce
Source:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 127-140
ISBN:
83-87239-39-9
Nr:
2168277659
chapter in conference materials
See main document
331

Title:
Stymulowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 97-110
Signature:
NP-423/Magazyn
Nr:
2168306541
chapter in unpublished scientific work
See main document
332

Title:
Stan środowiska naturalnego i skutki gospodarcze jego zanieczyszczenia w województwie tarnowskim
Source:
Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. - nr 1 (1997) , s. 75-110
Nr:
2168247952
article
333

Title:
Małopolska jako kraina historyczna oraz współczesny region
Source:
Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. - nr 1 (1997) , s. 111-116
Nr:
2168247944
article
334

Title:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.)
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
140 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-39-9
Nr:
2168277623
conference materials
See related chapters
335

Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Title:
Wymagania ochrony środowiska a konkurencyjność przedsiębiorstw
Source:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 227-231 - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168239814
chapter in conference materials
See main document
336

Title:
Szacunek strat gospodarczych powodowanych odprowadzaniem słonych wód kopalnianych
Source:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH, s. 56-64
Signature:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257226
chapter in unpublished scientific work
See main document
337

Title:
Zmiany w polityce przemysłowej oraz wynikach ekonomicznych przemysłu w latach dziewięćdziesiątych
Source:
Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 21-25
Signature:
NP-423/Magazyn
Nr:
2168257268
chapter in unpublished scientific work
See main document
338

Title:
Bodźcowe i funduszowe funkcje opłat ekologicznych w Polsce = Motive and Fund Functions of Ecological Payments in Poland
Source:
Problemy Ekologii. - nr 1 (1997) , s. 13-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237630
article
339

Title:
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska naturalnego : ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza = Economic Aspects of Natural Environment Protection with Particular Regard to Air Protection
Source:
Problemy Ekologii. - nr 1 (1997) , s. 2-9. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237628
article
340

Title:
Instytut Ekonomiki Przemysłu
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 31-45
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255646
chapter in monograph
See main document
341

Title:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996
Physical description:
145 s., [3] tab.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238832
See related chapters
342

Title:
Ekonomika przemysłu oraz ekonomika ochrony środowiska jako dyscypliny mezoekonomiczne
Source:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA] - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996, s. 39-48
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238836
chapter in monograph
See main document
343

Title:
Bodźcowe i funduszowe funkcje opłat ekologicznych w Polsce
Source:
Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju : interdyscyplinarna konferencja naukowa, Białystok, 14-16 listopada 1996. T. 1. - Białystok: Politechnika Białostocka, 1996, s. 197-211
ISBN:
83-9055563-2-4
Nr:
2168278609
chapter in conference materials
344

Title:
Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska
Source:
Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996, s. 73-82 - Bibliogr.
Nr:
2168249190
chapter in conference materials
See main document
345

Conference:
Workshop "The Economics of Atmospheric Pollution, Theories, Applied Models and Implications for International Policy Making", Wageningen, Holandia, od 1994-11-16 do 1994-11-18
Title:
Economics of Atmospheric Pollution
Redakcja:
Ierland Ekko C. van
Publisher address:
Berlin: Springer, 1996
Physical description:
VIII, 180 s.: il.; 24 cm
Series:
(NATO ASI Series. Partnership Sub-Series 2, Environment ; vol. 14)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
3-540-61671-3
Access mode:
Nr:
2168336211
conference materials
346

Title:
Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996
Physical description:
86 s., [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168249170
conference materials
See related chapters
347

Title:
Problemy ekonomiczne ochrony środowiska naturalnego w nauce i nauczaniu = Economic Problems of Environmental Protection in Research and Teaching
Source:
Gospodarka, przestrzeń, środowisko : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej w 30-lecie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, [Lublin 6-8 czerwca 1995 r.] / red. Urszula Wich - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1996, s. 91-98. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-227-0847-5
Nr:
2168278407
chapter in conference materials
348

Title:
Rozwój gospodarczy ekologicznie zrównoważony
Source:
Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju : interdyscyplinarna konferencja naukowa, Białystok, 14-16 listopada 1996. T. 1. - Białystok: Politechnika Białostocka, 1996, s. 35-41
ISBN:
83-9055563-2-4
Nr:
2168278325
chapter in conference materials
349

Title:
Tendencje zmian polityki przemysłowej w Polsce
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 726 (1996) , s. 25-35. - Tytuł numeru: Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw: materiały konferencyjne. Przesieka, 6-7 czerwca
Nr:
2168254672
article
350

Title:
Studenckie Koło Naukowe Ekonomiki Przemysłu
Source:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA] - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996, s. 139-142
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238854
chapter in monograph
See main document
351

Title:
Environmental Ideas in Physiocracy = Idee fizjokratyzmu i ekologia
Source:
Fizjokratyzm wczoraj i dziś : ekonomia, filozofia, polityka = Physiocracy Yesterday and Today : Economy - Philosophy - Politics / red. Janina Rosicka - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 99-105 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-79-3
Nr:
2168278773
chapter in conference materials
352

Conference:
Konferencja naukowa nt. Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Kraków, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-24
Title:
Czynniki stymulujące rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996 - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996, s. 55-63
Nr:
2168251146
chapter in conference materials
353

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 477
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Nr:
2168244610
journal / series editorial
354

Author:
Krzysztof Berbeka , Hans Bressers , Józefa Famielec , Dave Huitema , Kazimierz Górka , Piotr P. Małecki , Gerhard Meinen , Tomasz Nowakowski , Grzegorz Peszko , Tomasz Podgajniak , Henk Pullen , Huub C.J. van Rooij , Bert Steenge , Anne van der Veen , Monique Voogt
Title:
Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej : (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1) : propozycja raportu końcowego
Publisher address:
Kraków: [b.w.], 1995
Physical description:
225 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277209
report
355

Conference:
Konferencja naukowa nt. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1995-12-18 do 1995-12-19
Title:
Klasyfikacja i badanie kosztów ochrony środowiska naturalnego
Source:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 72-78
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 18)
Nr:
2166199760
chapter in conference materials
See main document
356

Title:
Szacowanie strat ekologicznych powodowanych niską emisją na obszarze Krakowa
Publisher address:
Kraków: , 1995
Physical description:
160 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/780
Nr:
2168312689
doctoral dissertation
357

Title:
Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych w nauce i nauczaniu = Environmental and Natural Resources in Science and Education
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (7) (1995) , s. 159-163
Nr:
2168259474
article
358

Title:
Strategia dla Polski a ochrona środowiska naturalnego
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 2 (1995) , s. 4
Nr:
2168276995
article
359

Title:
Aspekty ekologiczne w fizjokratyzmie = Ecological Aspects of Physiocratic Doctrine
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (7) (1995) , s. 25-33. - Summ.
Nr:
2168247816
article
360

Title:
Konferencje naukowe organizowane przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej w 1995 r.
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 4(35), s. 16-18
Nr:
2168241964
chapter in report
361

Conference:
Konferencja naukowa nt. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1995-12-18 do 1995-12-19
Title:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
123 s.: il.; 23 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 18)
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2166378081
conference materials
See related chapters
362

Title:
Źródła finansowania inwestycji w ochronie środowiska w świecie
Source:
Polityka ekologiczna w Europie Środkowej i Wschodniej : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 65-77 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 17)
ISBN:
83-86286-55-5
Access mode:
Nr:
2168277375
chapter in conference materials
363

Author:
Kazimierz Górka , Bazyli Poskrobko , Wojciech Radecki
Title:
Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1995
Physical description:
293, [3] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0976-2
Nr:
2168252172
monograph
364

Title:
Conflicts of Interest over Privatization and the Restructuring of the Polish Economy
Source:
Evolution of Interest Representation and Development of the Labour Market in Post-socialist Countries / red. Jerzy HAUSNER, Ove K. Pedersen, Karsten Ronit - Cracow; Warsaw: Cracow Academy of Economics; Friedrich Ebert Stiftung, 1995, s. 177-189 - Bibliogr.
ISBN:
83-903900-2-7
Nr:
2168251660
chapter in monograph
See main document
365

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 447, 451
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Nr:
2168237664
journal / series editorial
366

Title:
Korzyści ekologiczne = Ecological Benefits
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2(5) (1994) , s. 47-52. - Summ., rez.
Nr:
2168247212
article
367

Title:
Utilization of Wastes from Heavy Industry in Poland : Exemplified by the "T.Sendzimir" Steel Mill and Cracow Heat & Power Plant
Source:
Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 97-106. - Summ.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259872
chapter in monograph
368

Title:
Ocena systemu cen nośników energii
Source:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki, s. 103-117
Signature:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168258714
chapter in unpublished scientific work
See main document
369

Title:
Economic Losses Due to Environmental Pollution in Poland
Source:
Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 57-61
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259864
chapter in monograph
370

Title:
Environmental Aspects of Restructuring the Sendzimir Steelworks at Cracow - Nowa Huta
Source:
Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 107-123 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259870
chapter in monograph
371

Title:
Polityka przemysłowa a ochrona środowiska naturalnego w Polsce
Source:
Transformacja systemu gospodarczego w Polsce a środowisko przyrodnicze : referaty i komunikaty wygłoszone na konferencji naukowej we Wrocławiu 23 września 1994 roku / red. Stanisław Czaja - Wrocław: TiR, 1994, s. 8-25
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 16)
Nr:
2168277487
chapter in conference materials
372

Title:
The Role of the State in Industrial Restructuring in Poland
Source:
Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 5-26
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259868
chapter in monograph
373

Title:
Economic Instruments of Environmental Policy in Poland
Source:
Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 75-85
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259862
chapter in monograph
374

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 438
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Nr:
2168245444
journal / series editorial
375

Title:
Straty gospodarcze powodowane zasoleniem Wisły
Source:
Zasolenie rzeki Wisły : materiały z Sympozjum, Kraków, 29 listopada 1994 - Kraków: [b.w.], 1994, s. 67-75. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168277175
chapter in conference materials
376

Title:
Kształtowanie nowej polityki przemysłowej w Polsce = Formation of a New Industrial Policy in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 438 (1994) , s. 11-25. - Summ.
Nr:
2168245432
article
377

Title:
Ocena funkcjonowania agencji rządowych i pozarządowych oraz ich wpływ na restrukturyzację przemysłu i ochronę środowiska
Source:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki, s. 150-156
Signature:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306645
chapter in unpublished scientific work
See main document
378

Title:
Sources of Financing of the Environmental Protection in Poland
Source:
Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 87-95
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259866
chapter in monograph
379

Title:
Conflicts of Interest over Privatization and the Restructuring of the Polish Economy
Source:
Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 27-37
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259860
chapter in monograph
380

Title:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w Polsce = Economic Instruments of Environmental Policy in Poland
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1 (3) (1993) , s. 51-60. - Rez.
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Górka K., (1993), Economic Instruments of Environmental Policy in Poland, "Ekonomia i Środowisko : Special Edition in English", nr 1 (3), s. 43-52.
Nr:
2168278343
article
381

Title:
Porównanie normatywów ekologicznych w Polsce i w Unii Europejskiej
Source:
Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 205-230 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 14)
Nr:
2168243900
chapter in monograph
See main document
382

Title:
Powiązania polityki przemysłowej i ekologicznej
Source:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA, s. 93-102
Signature:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256984
chapter in unpublished scientific work
See main document
383

Title:
Przekształcenia własnościowe w Polsce na tle procesów prywatyzacji w Europie Wschodniej
Source:
Własność prywatna / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Inf. Ekon., 1993, s. 103-110 - Bibliogr.
Nr:
2168254904
chapter in conference materials
See main document
384

Title:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w Polsce
Source:
Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 52-78
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 14)
Nr:
2168243882
chapter in monograph
See main document
385

Title:
Źródła finansowania przedsięwzięć ochronnych
Source:
Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 41-49
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 8)
Nr:
2168257364
chapter in conference materials
See main document
386

Title:
Analiza porównawcza opłat i podatków ekologicznych w Polsce i w krajach gospodarki rynkowej
Source:
Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 97-128
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 14)
Nr:
2168243888
chapter in monograph
See main document
387

Title:
Przekształcenia własnościowe w Polsce na tle procesów prywatyzacji w Europie Środkowej i Wschodniej = Ownership Transformations in Poland against the Background of Privatisation Processes in Eastern Europe
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 408 (1993) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245292
article
388

Title:
Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym : materiały konferencyjne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
134 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 8)
Nr:
2168257356
conference materials
See related chapters
389

Title:
Cele polityki przemysłowej w krajach wysoko uprzemysłowionych
Source:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA, s. 13-15
Signature:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256950
chapter in unpublished scientific work
See main document
390

Title:
Instrumenty polityki ekologicznej w Polsce
Source:
Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 13-24
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 8)
Nr:
2168257360
chapter in conference materials
See main document
391

Title:
Kierunki restrukturyzacji ważniejszych gałęzi i branż przemysłu w Polsce
Source:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA, s. 103-112
Signature:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256986
chapter in unpublished scientific work
See main document
392

Title:
Instrumenty polityki ekologicznej
Source:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA, s. 43-47
Signature:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256972
chapter in unpublished scientific work
See main document
393

Title:
Instrumenty polityki przemysłowej
Source:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA, s. 22-27
Signature:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256962
chapter in unpublished scientific work
See main document
394

Title:
Konflikty interesu wokół restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki
Source:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER - [Warszawa]: ISP PAN, 1993, s. 15-16
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1)
Nr:
2168329003
varia
See main document
395

Title:
Pojęcie, rodzaje i zakres polityki przemysłowej
Source:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA, s. 5-12
Signature:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256948
chapter in unpublished scientific work
See main document
396

Title:
Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
237 s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 14)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168243690
See related chapters
397

Title:
Systemy oraz programy polityki przemysłowej w wybranych krajach
Source:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA, s. 16, 18-21
Signature:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256960
chapter in unpublished scientific work
See main document
398

Title:
Założenia i koncepcje polityki przemysłowej w Polsce
Source:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA, s. 48-61
Signature:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256974
chapter in unpublished scientific work
See main document
399

Title:
Straty i korzyści ekologiczne
Source:
Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 19-51
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 14)
Nr:
2168242584
chapter in monograph
See main document
400

Title:
Zasady ekorozwoju podstawą polityki ekologicznej
Source:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA, s. 36-42
Signature:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256970
chapter in unpublished scientific work
See main document
401

Title:
Działalność Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 4 (16), s. 21-22
Nr:
2168316653
chapter in report
402

Title:
Report on Economic and Environmental Characteristcs of the Cracow Region
Publisher address:
Warsaw: Friedrich Ebert Foundation, 1993
Physical description:
25 s.; 20 cm
Nr:
2168345516
report
403

Title:
Pojęcie, zakres i cele polityki ekologicznej
Source:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA, s. 28-35
Signature:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256968
chapter in unpublished scientific work
See main document
404

Title:
Przeglądy efektywności przemysłowej i ochrony środowiska
Source:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ, s. 136-147
Signature:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258652
chapter in unpublished scientific work
See main document
405

Title:
Polityka ochrony środowiska
Source:
Socjalna gospodarka rynkowa : jak to robią Niemcy / red. Witold Sartorius - Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta, 1992, s. 95-105
Nr:
2168247092
chapter in monograph
406

Title:
Problemy ekonomiczne ochrony środowiska przyrodniczego w badaniach naukowych i dydaktyce = Economic Problems of Natural Environment Protection in Scientific Research and Didactics
Source:
Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992) , s. 35-47. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168277161
article
407

Title:
Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej)
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
197 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/508
Nr:
2168309453
doctoral dissertation
408

Author:
Title:
III Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8(10), s. 28-31
Nr:
2168344272
varia
409

Title:
Powstanie i rozwój polityki ekologicznej
Source:
Rola polityki regionalnej i samorządu terytorialnego w ochronie środowiska naturalnego : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 7-11 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 5)
Access mode:
Nr:
2168246194
chapter in conference materials
See main document
410

Author:
Title:
Gromadzenie i rozdysponowanie przez przemysł środków finansowych na ochronę środowiska
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
191 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/760
Nr:
2168312789
doctoral dissertation
411

Title:
Nowe tendencje w stosowaniu instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce
Source:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ, s. 10-30
Signature:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258626
chapter in unpublished scientific work
See main document
412

Title:
Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych
Source:
Instytucjonalno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: ESEŚiZN, 1992, s. 73-78
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 6)
Nr:
2168333621
varia
See main document
413

Title:
Rola polityki regionalnej i samorządu terytorialnego w ochronie środowiska naturalnego : materiały konferencyjne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
108, [2] s.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 5)
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168246158
conference materials
See related chapters
414

Title:
Institution and Environmental Protection : Plenar Session and Programme Papers, and Conference Report : [Intenational Conference at the Cracow Academy of Economics, 16-19th June 1992] : selected papers
Publisher address:
Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1992
Physical description:
120,[1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 7)
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168277441
conference materials
See related chapters
415

Title:
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w USA
Source:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ, s. 74-95
Signature:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258648
chapter in unpublished scientific work
See main document
416

Title:
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Republice Federalnej Niemiec
Source:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ, s. 48-68
Signature:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258636
chapter in unpublished scientific work
See main document
417

Title:
Cracow Summit of Environmental and Rsource Economists
Source:
Institution and Environmental Protection : Plenar Session and Programme Papers, and Conference Report : [Intenational Conference at the Cracow Academy of Economics, 16-19th June 1992] : selected papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1992, s. 67-72
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 7)
Access mode:
Nr:
2168277463
varia
See main document
418

Title:
Koncepcja ekorozwoju i jej realizacja w programach rozwoju gospodarczego
Source:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ, s. 3-9
Signature:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258622
chapter in unpublished scientific work
See main document
419

Title:
Instytucjonalno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego : materiały konferencyjne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 6)
Nr:
2168366448
conference materials
See related chapters
420

Title:
Spotkanie ekonomistów ze Wschodu i Zachodu
Source:
Instytucjonalno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: ESEŚiZN, 1992, s. 5-6
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 6)
Nr:
2168366450
varia
See main document
421

Title:
Meeting of East and West Economists
Source:
Institution and Environmental Protection : Plenar Session and Programme Papers, and Conference Report : [Intenational Conference at the Cracow Academy of Economics, 16-19th June 1992] : selected papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1992, s. 5-6
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 7)
Nr:
2168277457
varia
See main document
422

Title:
Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych = Environmental and Resources Economists Summit Talks in Cracow
Source:
Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 2, s. 176-180
Nr:
2168333561
varia
423

Title:
Economic Losses Due to Environmental Pollution in Poland and the Cracow Region
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 43-53 - Bibliogr.
Nr:
2166077990
chapter in monograph
See main document
424

Title:
Ochrona środowiska naturalnego i środowiska pracy = Protection of Natural and Labour Environment
Source:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. Ferdynand Michoń - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 481-512 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168249196
chapter in monograph
425

Title:
Changes in the Environmental Protection Policy in Poland
Source:
Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1991, s. 35-50 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 2)
Access mode:
Nr:
2168248522
chapter in conference materials
See main document
426

Title:
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w gospodarce rynkowej
Source:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 111-123
Nr:
2168251856
chapter in monograph
See main document
427

Title:
Koszty pracy = Labour Cost
Source:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. Ferdynand Michoń - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 448-480 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168249192
chapter in monograph
428

Title:
Economic Instruments of Environmental Protection in Poland in Market Economy
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 55-68 - Bibliogr.
Nr:
2166081409
chapter in monograph
See main document
429

Title:
Changes in Environmental Policy in Poland
Source:
The Shogaku Ronshu. - vol. 59, no 5 (1991) , s. 15-29 - Bibliogr.
Nr:
2168279079
article
430

Title:
The Privatization Process of State-Owned Companies in Central and East Europe
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 113-129 - Bibliogr.
Nr:
2166082559
chapter in monograph
See main document
431

Title:
Przesłanki oceny ekonomicznej efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii = Economic Effectiveness of Renewable Energy Sources Exploitation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 336 (1991) , s. 89-99. - Rez., summ.
Nr:
2168245914
article
432

Author:
Kazimierz Górka , Bazyli Poskrobko
Title:
Ekonomika ochrony środowiska
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991
Physical description:
276, [2] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0825-1
Nr:
2168251340
textbook
433

Title:
Wodochłonność produkcji przemysłowej w Polsce
Source:
Wybrane problemy wodooszczędności : materiały na VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną nt.: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych / red. Elżbieta H. Grygorczuk - Częstochowa: Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, 1991, s. 33-39 - Bibliogr.
Nr:
2168277445
chapter in conference materials
434

Title:
Życie i działalność naukowa Profesora Bronisława Byrskiego (1921-1990)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 371, s. 5-21
Nr:
2168235236
varia
435

Title:
Ecological Barriers in Polish Economic Expansion
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 25-42 - Bibliogr.
Nr:
2166076846
chapter in monograph
See main document
436

Title:
Ecological Barriers in Polish Economic Expansion
Source:
Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1991, s. 51-68 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 2)
Access mode:
Nr:
2168248526
chapter in conference materials
See main document
437

Title:
Bariery ekologiczne rozwoju gospodarczego w Polsce
Source:
Ekologiczne bariery wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce : praca zbiorowa / red. Anna Jankowska-Kłapkowska - Kraków: Wydawnictwo AGH, 1991, s. 245-280
Nr:
2168350848
chapter in monograph
438

Title:
Workers' Self-Management in State-Owned Enterprise Privatization
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 131-143 - Bibliogr.
Nr:
2166082724
chapter in monograph
See main document
439

Title:
Instrumenty ekonomiczne zarządzania gospodarką wodną w USA
Source:
Ekonomika ochrony wód : materiały na sympozjum / red. Marek Jerzy Gromiec - Warszawa: [s.n.], 1991, s. 339-350 - Bibliogr.
Nr:
2168277547
chapter in conference materials
440

Title:
Inwestycje zagraniczne a zmiany strukturalne w przemyśle = Foreign Investments and the Structural Changes in Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 371 (1991) , s. 71-82. - Rez., summ.
Nr:
2168235242
article
441

Title:
Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1991
Physical description:
179 s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 1)
Notes:
Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168248632
conference materials
See related chapters
442

Title:
Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers
Publisher address:
Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1991
Physical description:
120,[1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 2)
Notes:
Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168248518
conference materials
See related chapters
443

Title:
Changes in the Environmental Protection Policy of Poland
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 7-23 - Bibliogr.
Nr:
2166076635
chapter in monograph
See main document
444

Title:
Samorząd pracowniczy w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 83-97 - Bibliogr.
Nr:
2168256306
chapter in monograph
See main document
445

Title:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers
Publisher address:
Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991
Physical description:
241 s., [1] k. tabl.: il.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2166076275
See related chapters
446

Title:
Rationalizing the Value and Structure of Industrial Labour Cost
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 215-222 - Bibliogr.
Nr:
2166087623
chapter in monograph
See main document
447

Title:
Zmiany poziomu i struktury kosztów pracy w przemyśle w latach 1966-1988 = Changes in the Level and Structure of Labour Costs in Industry in the Years 1966-1986
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 335 (1991) , s. 19-37. - Summ., rez.
Nr:
2168259080
article
448

Author:
Kazimierz Górka , Bazyli Poskrobko , Wojciech Radecki
Title:
Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991
Physical description:
269, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0810-3
Nr:
2168247744
monograph
449

Title:
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w gospodarce rynkowej
Source:
Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1991, s. 35-50 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 1)
Access mode:
Nr:
2168248634
chapter in conference materials
See main document
450

Title:
Strategiczne i organizacyjne aspekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 7-11
Nr:
2168256296
chapter in monograph
See main document
451

Title:
Skuteczność instrumentów ekonomicznych stosowanych w ochronie wód
Source:
Ekonomika ochrony wód : materiały na sympozjum / red. Marek Jerzy Gromiec - Warszawa: [s.n.], 1991, s. 255-273 - Bibliogr.
Nr:
2168277539
chapter in conference materials
452

Title:
Centrum ochrony środowiska w Budapeszcie
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1, s. 10
Nr:
2168287175
varia
453

Title:
Ekonomika ochrony środowiska
Edition:
Wyd. 2 zm. i rozszerz.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
184 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168276991
academic script
454

Title:
Prof. dr hab. Bronisław Byrski (1921-1990) = Bronislaw Byrski
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1, s. 71-73
Nr:
2168223616
varia
455

Title:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990
Physical description:
125 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168263462
conference materials
See related chapters
456

Title:
Wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody w gospodarstwach domowych
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (1990) , s. 28
Nr:
2168283549
article
457

Title:
Samorząd pracowniczy w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 83-97 - Bibliogr.
Nr:
2168256266
chapter in monograph
See main document
458

Title:
Instrumenty ekonomiczne zarządzania gospodarką wodną w USA
Source:
Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 103-112 - Bibliogr.
Nr:
2168277279
chapter in conference materials
See main document
459

Title:
Zastosowanie instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska naturalnego
Source:
Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 31-56
Nr:
2168277261
chapter in conference materials
See main document
460

Title:
Ocena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990) , s. 155-177. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244994
article
461

Title:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska w województwie krakowskim
Source:
Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990, s. 281-291
Series:
(Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska ; t. 5)
Nr:
2168239020
chapter in monograph
462

Title:
Strategiczne i organizacyjne aspekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
Source:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 5-9
Nr:
2168263466
chapter in conference materials
See main document
463

Title:
Racjonalizacja poziomu i struktury kosztów pracy w przemyśle
Source:
Kierunki racjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych / red. Henryk Bieniok - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 175-183
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168283619
chapter in monograph
464

Title:
Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
,