Publications of the selected author

Foryś Jerzy

Faculty of Economics of Trade, Institute of Economics of Commodity Trading,

1

Author:
Title:
Modelowanie rynków lokalnych w aspektach przestrzennych = Modelling Local Markets in Spatial Aspects
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1980) , s. 183-194. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168262828
article
2

Author:
Title:
Mechanizm funkcjonowania rynku w skali makroekonomicznej = Mechanism of Market Functioning in Macroeconomic Scale
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 25, nr 1 (93) (1980) , s. 39-51. - Summ.
Nr:
2168260016
article
3

Author:
Title:
Próba konstrukcji kompleksowego modelu rynku w skali makroekonomicznej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 19, nr 2/80 (1980) , s. 101-110
Nr:
2168228480
article
4

Title:
Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
61 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168279723
academic script
5

Author:
Title:
Modele ciążenia jako metoda wyznaczania obszarów działalności handlowej = Models of Inclinations as Method of Appointing Area of Trade Activity
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 2/70 (1979) , s. 65-75
Nr:
2168228116
article
6

Author:
Title:
Modelowanie rozkładu przemieszczeń nabywców w procesie wyboru miejsc dokonywania zakupów = Modelling of Consumers' Dislocations Distribution in the Process of Choosing Places of Purchasing
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 24, nr 3 (91) (1979) , s. 71-79. - Summ.
Nr:
2168260386
article
7

Author:
Title:
Czynniki sieciotwórcze w układzie rynkowym = On the Network-Creating Factors in the Market System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978) , s. 83-94. - Summ., rez.
Nr:
2168250344
article
See main document
8

Author:
Title:
Czynniki determinujące rozwój sieci domów towarowych w regionie krakowskim = On the Factors Determining the Development of Department Store Network in Kraków Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 (1978) , s. 157-171. - Rez., summ.
Nr:
2168233176
article
See main document
9

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gastronomii w Polsce
Source:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 32, nr 3 (1977) , s. 1-4
Nr:
2168276551
article
10

Author:
Title:
Określenie wpływu wybranych czynników na rozwój sieci domów towarowych
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4/60 (R. 15) (1976) , s. 113-117
Nr:
2168220116
article
1
Modelowanie rynków lokalnych w aspektach przestrzennych = Modelling Local Markets in Spatial Aspects / Jerzy FORYŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1980), s. 183-194. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21214/1/014%20JERZY%20FORY%C5%9A%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf. - ISSN 0035-9629
2
Mechanizm funkcjonowania rynku w skali makroekonomicznej = Mechanism of Market Functioning in Macroeconomic Scale / Jerzy FORYŚ // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 25, nr 1 (93) (1980), s. 39-51. - Summ. - ISSN 0239-2577
3
Próba konstrukcji kompleksowego modelu rynku w skali makroekonomicznej / Jerzy FORYŚ // Problemy Ekonomiczne. - R. 19, nr 2/80 (1980), s. 101-110. - ISSN 0079-578X
4
Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku / Kazimierz BAŚCIK, Jerzy FORYŚ, Danuta SEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 61 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Modele ciążenia jako metoda wyznaczania obszarów działalności handlowej = Models of Inclinations as Method of Appointing Area of Trade Activity / Jerzy FORYŚ // Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 2/70 (1979), s. 65-75. - ISSN 0079-578X
6
Modelowanie rozkładu przemieszczeń nabywców w procesie wyboru miejsc dokonywania zakupów = Modelling of Consumers' Dislocations Distribution in the Process of Choosing Places of Purchasing / Jerzy FORYŚ // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 24, nr 3 (91) (1979), s. 71-79. - Summ. - ISSN 0239-2577
7
Czynniki sieciotwórcze w układzie rynkowym = On the Network-Creating Factors in the Market System / Jerzy FORYŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978), s. 83-94. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Czynniki determinujące rozwój sieci domów towarowych w regionie krakowskim = On the Factors Determining the Development of Department Store Network in Kraków Region / Jerzy FORYŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 (1978), s. 157-171. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gastronomii w Polsce / Jerzy FORYŚ, Józef SALA // Przegląd Gastronomiczny. - R. 32, nr 3 (1977), s. 1-4
10
Określenie wpływu wybranych czynników na rozwój sieci domów towarowych / Jerzy FORYŚ // Problemy Ekonomiczne. - nr 4/60 (R. 15) (1976), s. 113-117. - ISSN 0079-578X
1
Foryś J., (1980), Modelowanie rynków lokalnych w aspektach przestrzennych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 183-194; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21214/1/014%20JERZY%20FORY%C5%9A%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf
2
Foryś J., (1980), Mechanizm funkcjonowania rynku w skali makroekonomicznej, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług", R. 25, nr 1 (93), s. 39-51.
3
Foryś J., (1980), Próba konstrukcji kompleksowego modelu rynku w skali makroekonomicznej, "Problemy Ekonomiczne", R. 19, nr 2/80, s. 101-110.
4
Baścik K., Foryś J., Serek D., (1980), Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
5
Foryś J., (1979), Modele ciążenia jako metoda wyznaczania obszarów działalności handlowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 18, nr 2/70, s. 65-75.
6
Foryś J., (1979), Modelowanie rozkładu przemieszczeń nabywców w procesie wyboru miejsc dokonywania zakupów, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług", R. 24, nr 3 (91), s. 71-79.
7
Foryś J., (1978), Czynniki sieciotwórcze w układzie rynkowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 108, s. 83-94.
8
Foryś J., (1978), Czynniki determinujące rozwój sieci domów towarowych w regionie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 101, s. 157-171.
9
Foryś J., Sala J., (1977), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gastronomii w Polsce, "Przegląd Gastronomiczny", R. 32, nr 3, s. 1-4.
10
Foryś J., (1976), Określenie wpływu wybranych czynników na rozwój sieci domów towarowych, "Problemy Ekonomiczne", nr 4/60 (R. 15), s. 113-117.
1
@article{UEK:2168262828,
author = "Jerzy Foryś",
title = "Modelowanie rynków lokalnych w aspektach przestrzennych",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "183-194",
year = "1980",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21214/1/014%20JERZY%20FORY%C5%9A%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf},
}
2
@article{UEK:2168260016,
author = "Jerzy Foryś",
title = "Mechanizm funkcjonowania rynku w skali makroekonomicznej",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
number = "R. 25, 1 (93)",
pages = "39-51",
year = "1980",
}
3
@article{UEK:2168228480,
author = "Jerzy Foryś",
title = "Próba konstrukcji kompleksowego modelu rynku w skali makroekonomicznej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 19, 2/80",
pages = "101-110",
year = "1980",
}
4
@book{UEK:2168279723,
author = "Kazimierz Baścik and Jerzy Foryś and Danuta Serek",
title = "Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
5
@article{UEK:2168228116,
author = "Jerzy Foryś",
title = "Modele ciążenia jako metoda wyznaczania obszarów działalności handlowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 18, 2/70",
pages = "65-75",
year = "1979",
}
6
@article{UEK:2168260386,
author = "Jerzy Foryś",
title = "Modelowanie rozkładu przemieszczeń nabywców w procesie wyboru miejsc dokonywania zakupów",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
number = "R. 24, 3 (91)",
pages = "71-79",
year = "1979",
}
7
@article{UEK:2168250344,
author = "Jerzy Foryś",
title = "Czynniki sieciotwórcze w układzie rynkowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "108",
pages = "83-94",
year = "1978",
}
8
@article{UEK:2168233176,
author = "Jerzy Foryś",
title = "Czynniki determinujące rozwój sieci domów towarowych w regionie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "101",
pages = "157-171",
year = "1978",
}
9
@article{UEK:2168276551,
author = "Jerzy Foryś and Józef Sala",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gastronomii w Polsce",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 32, 3",
pages = "1-4",
year = "1977",
}
10
@article{UEK:2168220116,
author = "Jerzy Foryś",
title = "Określenie wpływu wybranych czynników na rozwój sieci domów towarowych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4/60 (R. 15)",
pages = "113-117",
year = "1976",
}