Publications of the selected author

Jasiewicz Krzysztof

Faculty of Production Economics, Institute of Political Economy,

Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID