Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Educational Activities for Developing Social Entrepreneurship
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 16, no. 2 (2020) , s. 164-175. - Tytuł numeru: Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the University of Economics in Kraków - Program POTENTIAL No. 13/EER/2020/POT; Funded by a subsidy of the Ministry of Science and Higher Education for the Agricultural University of Hugo Kołłątaj in Krakow for the year 2020 No. 030008-D012/KGPiAK/2020
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168352132
article
2

Title:
Wykorzystanie koncepcji "hedgehog" w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Use of the "Hedgehog" Concept in Business Management
Source:
Społeczne aspekty marketingu i cyfryzacji - wybrane zagadnienia / red. Joanna Jędrzejewska, Kamila Talarek - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020, s. 26-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66489-30-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353526
chapter in monograph
3

Title:
Stimulants and Barriers of Converting a Small Enterprise into an Intelligent Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 144 (2020) , s. 125-135. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168347330
article
4

Title:
Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogra.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-66470-36-1
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168353942
monograph
5

Title:
Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19 = Changes in Consumer Behavior in Times of COVID 19
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 5 (2020) , s. 1-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168353522
article
6

Author:
Maria Nawieśniak-Caesar , Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk , Józef Hernik , Julia Gorzelany , Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Title:
An Integrated Approach to River Valley Revitalisation
Source:
Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. - Vol. 27, iss. 1 (2019) , s. 22-32. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This Research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, projects No. DS 3371/KGPiAK/2018 and project "Cultural heritage of small homelands' under the Polish National Agency for Academic Exchange.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168332753
article
7

Title:
Management Competence as a Determinant of Innovation in Management - Results of Pilot Studies
Source:
Network, Innovation, and Competence-Based Economy / ed. Anna Ujwary-Gil and Natalia R. Potoczek - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 255-272. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-62-9 ; 978-83-61597-63-6
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339681
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Marketing Innovations in the Development of the Urban-rural Municipality
Source:
Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych / red. nauk. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019, s. 25-37 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7583-915-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343237
chapter in monograph
9

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany , Gintaras Stauskis , Józef Hernik , Kristof van Assche , Tomasz Noszczyk
Title:
The Innovation Process in Local Development - the Material, Institutional, and Intellectual Infrastructure Shaping and Shaped by Innovation
Source:
Technological and Economic Development of Economy. - vol. 25, iss. 6 (2019) , s. 1232-1258. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland under Grant [DS 3371/KGPiAK/2018].
2019 list:
140.00 pkt
Nr:
2168338499
article
10

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Paulina Haniebnik
Title:
Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej = A Competitive Position According to Greating the Development Strategy on the Example of Cosmetics Industry
Source:
Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review. - nr 30 (2018) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168327825
article
11

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany , Martina Gaisch
Conference:
17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-19
Title:
A Comparison of Innovations in Management in Austrian and Polish Universities
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 181-199. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 17)
ISBN:
978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5
Access mode:
Nr:
2168327673
chapter in conference materials
See main document
12

Title:
Rywalizacja czy współpraca - strategia koopetycji w małych przedsiębiorstwach = Competing or Cooperation - the Competition Strategy in Small Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 130 (2018) , s. 183-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168333743
article
13

Title:
Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice) = The Influence of Technological Environment on Bulding Knowledge based Organizations (an Example of Myślenice Community)
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (53) (2018) , s. 351-364. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324133
article
See main document
14

Title:
Wybory strategiczne przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej = Strategic Choices of Companies from the Baking and Confectionery Industry
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 1 (2018) , s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324131
article
15

Author:
Title:
Use of Social Capital in Regional Development
Source:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 281-288 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Access mode:
Nr:
2168322357
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Multilevel Model of Internal Entrepreneurship in Development of Small and Medium Enterprises
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2017) , s. 39-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168322433
article
17

Title:
Intraprzedsiębiorczość w tworzeniu infrastruktury intelektualnej w organizacji = Intrapreneurship in Creating Intellectual Infrastructure in Organisation
Source:
Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review. - nr 26 (2017) , s. 67-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168323597
article
18

Author:
Title:
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 2, Economic and Social Terms. Cz. 2, Wymiar ekonomiczny i społeczny
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2016) , s. 20-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309053
article
19

Title:
Przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej
Source:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 137-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310099
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Use of the Key Success Factors in Formulating Competitive Strategy of Municipalities
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 447-456 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Access mode:
Nr:
2168310727
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Znaczenie kultury i struktury organizacyjnej w korporacji
Source:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 218-239 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310109
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa = Diagnosis and Improvement of Learning Organization on the Example of a Small Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 88 (2016) , s. 139-149. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : doskonalenie działalności organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC BY
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307001
article
23

Title:
Menedżer, przywódca, lider : przywództwo jako podróż
Source:
Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 53-72
ISBN:
978-83-7252-730-1
Nr:
2168311297
chapter in monograph
See main document
24

Conference:
Cross-Cultural Business Conference 2016, Steyr, Austria, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Title:
Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises
Source:
Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings / eds. Margarethe Überwimmer, Teresa Gangl, Martina Gaisch, Christian Stadlmann - Steyr/Austria: The University of Applied Sciences Upper, 2016, s. 305-314. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-9504257-0-3
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168306999
chapter in conference materials
25

Author:
Title:
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 1, Environmental and Ecological Terms. Cz. 1, Wymiar ekologiczno-środowiskowy
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2016) , s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168308987
article
26

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company = Restrukturyzacja marketingowa jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2015) , s. 46-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168291057
article
27

Title:
The Model of Leadership in Learning Organization
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 335-342 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168300747
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Organizacje uczące się : teoria i praktyka
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
97 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-706-6
Nr:
2168299567
academic script
29

Title:
Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie = The Challenges of Teaching the Twenty-first Century - the Experience of Małopolska Educational Cloud Computing in the Civil Society
Source:
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015, s. 65-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64155-87-1
Access mode:
Nr:
2168299321
chapter in monograph
30

Title:
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej = Use of the Key Success Factors in Strategic Analysis on the Example of Bakery and Confectionery Industry
Source:
Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna / red. Iwona Szczepaniak, Krzysztof FIRLEJ - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 177-193. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2
Access mode:
Nr:
2168297509
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska , Dawid Chaba , Agnieszka Kardaś , Bogusława Kwoczyńska , Ewa Kozień , Iwona Kubica , Piotr Krzyk , Natalia Sławińska
Title:
Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015
Physical description:
141, [1] s.: il.; 24 cm.
Series:
(Monografia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-64758-25-6
Access mode:
Nr:
2168301057
monograph
32

Title:
Zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa
Source:
Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach / red. nauk. Katarzyna Szymańska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 211-222 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-601-4
Nr:
2168295949
chapter in monograph
33

Title:
Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach = Intra-preneuring of Small and Medium Enterprises
Source:
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 12 (2014) , s. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168292759
article
34

Title:
Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów = Strengthening the Competitive Position of Small and Medium Enterprises through Project Realisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 101-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290205
article
35

Title:
Analiza konkurencyjności organizacji
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-656-4
Nr:
2168279169
academic script
36

Title:
Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji
Source:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 11-23
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284881
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Kluczowe czynniki sukcesu w fomułowaniu strategii rozwoju na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej
Source:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ2014, s. 23-41
Signature:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303415
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Leadership in Entrepreneurial Organizations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 195-202 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168292757
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa = The Influence of Crisis on Small Enterprise Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013) , s. 39-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267158
article
40

Title:
Integrated Management In Small Enterprises
Source:
Review of General Management. - vol. 17, nr 1, (2013) , s. 19-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168287535
article
41

Title:
Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka / red. nauk. Marek Matejun, Katarzyna Szymańska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 46-55 - Bibliogr.
Series:
(Monografie Politechniki Łódzkiej)
ISBN:
978-83-7283-539-0
Access mode:
Nr:
2168292753
chapter in monograph
42

Title:
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu firm w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej
Source:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ2013, s. 26-43
Signature:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291689
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego : (studium przypadku gminy) = The Education as the Development Factor of the Information Society : (Case Study of the Commune)
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 32 (2013) , s. 49-60. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168276345
article
See main document
44

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Non-Technological Innovations as Development Determinants for Communities = Innowacje nietechnologiczne jako determinanty rozwoju społeczności
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 9 (2013) , s. 41-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287735
article
45

Title:
The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors
Source:
Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013, s. 313-340. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-0-4
Nr:
2168263062
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Portfolio Methods as Tools Supporting the Formulation of Commune Development Strategies
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 345-355 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268666
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice = The New Technologies Exploiting to Create Ict Systems (Based on Michałowice Commune Emphasis)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 88 (2012) , s. 391-400. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 703)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292327
article
48

Title:
Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Michałowice) = The Influence of Innovative and Operational Processes on Rural Area Development (Exemplified by the Commune of Michałowice)
Source:
Barometr Regionalny. - nr 4(30) (2012) , s. 119-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292325
article
49

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
CRM Systems in Customer Relationship Development in the Banking Sector = Systemy CRM w marketingu relacji w sektorze bankowym
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 7 (2012) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168260898
article
50

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Technological Innovations in Pcim Community = Innowacje technologiczne w gminie Pcim
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 9 (2012) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168261054
article
51

Title:
Nauka na błędach i wyciąganie wniosków z porażek w strategii małego przedsiębiorstwa = Learning from Mistakes and Pointing out Mistakes in the Strategy of Small Business
Source:
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 8 (2012) , s. 389-402. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168292763
article
52

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Social and Cultural Determinants of Gender in Management of Enterprises
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 3 (746) (2012) , s. 34-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168260222
article
53

Title:
Innowacje jako determinanta zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym (na przykładzie przedsiębiorstw piekarniczo-cukierniczych)
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ2012, s. 24-45
Signature:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273838
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Magdalena Litwin
Title:
Czynniki kształtujące konkurencyjność banku w dobie globalizacji
Source:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 2 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'tr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012, s. 109-121 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-5-4
Nr:
2168252896
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Budowanie relacji z klientami a rozwój małego przedsiębiorstwa = Creating Relations with Clients According to Small Enterprisees Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 47 (2011) , s. 289-301. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 686)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226465
article
56

Title:
Wykorzystanie koncepcji H.I. Ansoffa w rozwoju małego przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 221-247 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1430-5
Nr:
2168296993
chapter in monograph
57

Title:
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 4-28
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260644
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo = Strategic Technologies as a Source of the Competitive Advantage in Small Business
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 89-101. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219134
article
59

Title:
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją = The DNA Model as an Organisation Management Concept
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011) , s. 65-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232726
article
60

Title:
Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa = Utilization of Knowledge in Prospect of Client But Getting of Competitive Superiority by Small Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 68 (2011) , s. 607-615. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 651)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227136
article
61

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Openning to Innovations in the Development of Small and Medium-sized Enterprises
Source:
Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-sized Enterprise / ed. by Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Lodz: Technical University of Lodz Press, 2011, s. 171-186 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7283-396-9
Nr:
2168233288
chapter in monograph
62

Title:
Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010) , s. 73-83. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52069
article
63

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa = Knowledge Management and Its Influence on Competitiveness of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 485-494. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 597)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292765
article
64

Title:
Fuzje i sojusze : wybrane zewnętrzne metody rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego
Source:
Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, s. 189-197
ISBN:
978-83-255-1726-7
Nr:
2165673917
chapter in monograph
65

Title:
Fuzje i przejęcia w rozwoju przedsiębiorstwa : na przykładzie sektora bankowego
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA2010, s. 130-153
Signature:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282579
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Wpływ innowacji i przedsiębiorczości na rozwój małego przedsiębiorstwa = Influence of Entrepreneurship and Innovations on Development of Small Enterprise
Source:
Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected Problems of Management Processes in the Globalised Economy / red. Marianna Księżyk - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 169-179. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-368-9
Nr:
2168307017
chapter in monograph
67

Title:
Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu = The Information Management in a Small Enterprise and Building the Capabilities to Overcome a Crises
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 597-607. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51120
article
68

Author:
Julia Gorzelany-Plesińska , Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Title:
The Level of Women's Remuneration in Poland with Particular Emphasis on Women-managers
Source:
Journal of Economics and Organization of Future Enterprise. - vol. 6, nr 4 (2009) , s. 79-83. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Nr:
2168226204
article
69

Title:
Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji
Source:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA2009, s. 4-19
Signature:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218450
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Title:
Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy = The Organizational Dna Use in the Based on Knowledge Organization Development Shaping
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 35, t. 2 (2009) , s. 67-83. - Tytuł numeru: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. T.2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 544)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299947
article
71

Author:
Julia Gorzelany-Plesińska , Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Title:
Aktywność zawodowa kobiet w Unii Europejskiej = Professional Activity of Women in the European Union
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2009) , s. 35-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50177
article
72

Title:
Przedsiębiorczość - zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacji jako niezbędne warunki jej trwania i konieczne czynniki rozwoju
Source:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 135-144
ISBN:
978-83-7285-403-2
Nr:
2168219146
chapter in monograph
73

Author:
Conference:
X międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-23
Title:
Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007 = Enterprise Management : Theory and Practice : X Jubilee International Scientific Conference, Cracow, November 22-23, 2007 - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007, s. 47-52. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7476-156-2
Nr:
2168256842
chapter in conference materials
74

Title:
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego
Source:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA2007, s. 22-54
Signature:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276277
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Author:
Title:
Zarządzanie przedsiębiorcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw = Entrepreneurial Management
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 11 (2007) , s. 51-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50230
article
76

Title:
Determinanty wyboru strategii konkurowania w organizacji = Determinants of Selecting a Competitive Strategy in an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 27-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50753
article
See main document
77

Title:
Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego)
Source:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA2006, s. 65-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275497
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Title:
Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego)
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
258 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/295
Nr:
52594
doctoral dissertation
79

Title:
Konkurencyjność przedsiębiorstw deweloperskich - wyniki badań
Source:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA2005, s. 60-79 - Bibliogr.
Signature:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168259002
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Title:
Internet oraz strategia e-commerce jako źródło przewagi konkurencyjnej
Source:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA2004, s. 59-78
Signature:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258908
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
Inwestycje zagraniczne w Polsce = Foreign Investment in Poland
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 1 (636) (2003) , s. 33-39. - Streszcz., summ.
Nr:
2168224134
article
82

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Title:
Zarządzanie procesami deweloperskimi
Source:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003, s. 69-88. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168320229
chapter in conference materials
See main document
83

Title:
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym = Merges and Acquisitions in the Bank Sector
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 8 (643) (2003) , s. 83-89. - Streszcz., summ.
Nr:
2168224144
article
84

Title:
Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym = Foreign Investment in Poland and Turnover in Foreign Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 609 (2002) , s. 45-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225100
article
See main document
85

Title:
Procesy deweloperskie w warunkach polskich = Developers' Processes in Polish Circumstances
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2002) , s. 27-37. - Streszcz., summ.
Nr:
2168321221
article
Unpublished documents:
1

Title:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Signature:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
unpublished scientific work
2

Title:
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
107 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
23/KPOiZ/1/2003/S
Signature:
NP-903/Magazyn
Nr:
2168258880
unpublished scientific work
3

Title:
Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
24 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
84/KPOiZ/2/2002/S
Signature:
NP-817/Magazyn
Nr:
2168258828
unpublished scientific work
4

Title:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
unpublished scientific work
1
Educational Activities for Developing Social Entrepreneurship / Julia Gorzelany, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 16, no. 2 (2020), s. 164-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7768/7063. - ISSN 2083-3296
2
Wykorzystanie koncepcji "hedgehog" w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Use of the "Hedgehog" Concept in Business Management / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Społeczne aspekty marketingu i cyfryzacji - wybrane zagadnienia / red. Joanna Jędrzejewska, Kamila Talarek. - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020. - S. 26-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66489-30-1. - Pełny tekst: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/438/Spo%C5%82eczne%20aspekty%20marketingu%20i%20cyfryzacji%20%E2%80%93%20wybrane%20zagadnienia.pdf
3
Stimulants and Barriers of Converting a Small Enterprise into an Intelligent Organization / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 144 (2020), s. 125-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/05/144-Gorzelany-Dziadkowiec.pdf. - ISSN 1641-3466
4
Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach / Magdalena ORZELANY-DZIADKOWIEC, Halina SMUTEK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogra. - ISBN 978-83-66470-36-1
5
Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19 = Changes in Consumer Behavior in Times of COVID 19 / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 5 (2020), s. 1-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=212896
6
An Integrated Approach to River Valley Revitalisation / Maria Nawieśniak-Caesar, Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, Józef Hernik, Julia Gorzelany, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. - Vol. 27, iss. 1 (2019), s. 22-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/7481/6983. - ISSN 1648-6897
7
Management Competence as a Determinant of Innovation in Management - Results of Pilot Studies / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Network, Innovation, and Competence-Based Economy / ed. Anna Ujwary-Gil and Natalia R. Potoczek. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2019. - S. 255-272. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-62-9 ; 978-83-61597-63-6. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_cz_1_2019.pdf
8
Marketing Innovations in the Development of the Urban-rural Municipality / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // W: Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych / red. nauk. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz. - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019. - S. 25-37. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-915-9
9
The Innovation Process in Local Development - the Material, Institutional, and Intellectual Infrastructure Shaping and Shaped by Innovation / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany, Gintaras Stauskis, Józef Hernik, Kristof van Assche, Tomasz Noszczyk // Technological and Economic Development of Economy. - vol. 25, iss. 6 (2019), s. 1232-1258. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/11094/9350. - ISSN 2029-4913
10
Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej = A Competitive Position According to Greating the Development Strategy on the Example of Cosmetics Industry / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Paulina Haniebnik // Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review. - nr 30 (2018), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE_30_DRUK.pdf. - ISSN 2544-221X
11
A Comparison of Innovations in Management in Austrian and Polish Universities / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany, Martina Gaisch // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 17). - S. 181-199. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf
12
Rywalizacja czy współpraca - strategia koopetycji w małych przedsiębiorstwach = Competing or Cooperation - the Competition Strategy in Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 130 (2018), s. 183-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20132a/016.pdf. - ISSN 1641-3466
13
Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice) = The Influence of Technological Environment on Bulding Knowledge based Organizations (an Example of Myślenice Community) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (53) (2018), s. 351-364. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3724. - ISSN 1898-5084
14
Wybory strategiczne przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej = Strategic Choices of Companies from the Baking and Confectionery Industry / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 1 (2018), s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=169139. - ISSN 1508-3535
15
Use of Social Capital in Regional Development / Magdalena GORZELONY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 281-288. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf
16
Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Multilevel Model of Internal Entrepreneurship in Development of Small and Medium Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2017), s. 39-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/323512656. - ISSN 0860-6846
17
Intraprzedsiębiorczość w tworzeniu infrastruktury intelektualnej w organizacji = Intrapreneurship in Creating Intellectual Infrastructure in Organisation / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review. - nr 26 (2017), s. 67-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE26.pdf. - ISSN 2544-221X
18
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Cz. 2, Wymiar ekonomiczny i społeczny = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 2, ^Economic and Social Terms. Cz. 2, Wymiar ekonomiczny i społeczny / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2016), s. 20-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
19
Przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 137-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
20
Use of the Key Success Factors in Formulating Competitive Strategy of Municipalities / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 447-456. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
21
Znaczenie kultury i struktury organizacyjnej w korporacji / Julia Gorzelany, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 218-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
22
Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa = Diagnosis and Improvement of Learning Organization on the Example of a Small Enterprise / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 88 (2016), s. 139-149. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : doskonalenie działalności organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2016/06/2016-zeszyt-88.html. - ISSN 1641-3466
23
Menedżer, przywódca, lider : przywództwo jako podróż / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 53-72. - ISBN 978-83-7252-730-1
24
Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ // W: Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings / eds. Margarethe Überwimmer, Teresa Gangl, Martina Gaisch, Christian Stadlmann. - Steyr/Austria: The University of Applied Sciences Upper, 2016. - S. 305-314. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-9504257-0-3. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9906
25
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Cz. 1, Wymiar ekologiczno-środowiskowy = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 1, ^Environmental and Ecological Terms. Cz. 1, Wymiar ekologiczno-środowiskowy / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2016), s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
26
Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company = Restrukturyzacja marketingowa jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2015), s. 46-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
27
The Model of Leadership in Learning Organization / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 335-342. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
28
Organizacje uczące się : teoria i praktyka / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 97 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-706-6
29
Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie = The Challenges of Teaching the Twenty-first Century - the Experience of Małopolska Educational Cloud Computing in the Civil Society / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWEIC // W: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015. - S. 65-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64155-87-1. - Pełny tekst: http://www.zawodowamalopolska.pl/Documents/TOM_II.pdf
30
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej = Use of the Key Success Factors in Strategic Analysis on the Example of Bakery and Confectionery Industry / Małgorzata GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna / red. Iwona Szczepaniak, Krzysztof FIRLEJ. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 177-193. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/07/Przemys%C5%82-spo%C5%BCywczy-%E2%80%93-makrootoczenie-inwestycje-ekspansja-zagraniczna.pdf
31
Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska, Dawid Chaba, Agnieszka Kardaś, Ewa KOZIEŃ, Piotr Krzyk, Iwona KUBICA, Bogusława Kwoczyńska, Natalia Sławińska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015. - 141, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie / Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie). - ISBN 978-83-64758-25-6
32
Zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach / red. nauk. Katarzyna Szymańska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 211-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-601-4
33
Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach = Intra-preneuring of Small and Medium Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 12 (2014), s. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/Studia-Ekonomiczne-Regionu-%C5%81%C3%B3dzkiego-nr-12.pdf. - ISSN 1897-7480
34
Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów = Strengthening the Competitive Position of Small and Medium Enterprises through Project Realisation / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Ewa KOZIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014), s. 101-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/573. - ISSN 1898-6447
35
Analiza konkurencyjności organizacji / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-656-4
36
Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 11-23. - ISBN 978-83-7252-665-6
37
Kluczowe czynniki sukcesu w fomułowaniu strategii rozwoju na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ. - (2014), s. 23-41
38
Leadership in Entrepreneurial Organizations / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 195-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
39
Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa = The Influence of Crisis on Small Enterprise Growth / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Ewa KOZIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013), s. 39-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/791/615. - ISSN 1898-6447
40
Integrated Management In Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI // Review of General Management. - vol. 17, nr 1, (2013), s. 19-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf. - ISSN 1841-818X
41
Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka / red. nauk. Marek Matejun, Katarzyna Szymańska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 46-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-539-0. - Pełny tekst: http://www.matejun.com/pubs-pl/2013_Matejun_Szymanska_Perspektywy_rozwoju_przedsiebiorczosci_w_warunkach_niepewnosci_i_ryzyka.pdf
42
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu firm w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ. - (2013), s. 26-43
43
Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego (studium przypadku gminy) = The Education as the Development Factor of the Information Society : (Case Study of the Commune) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 32 (2013), s. 49-60. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/19/27888aeca477871afda3657889827e7a/04.pdf. - ISSN 1898-5084
44
Non-Technological Innovations as Development Determinants for Communities = Innowacje nietechnologiczne jako determinanty rozwoju społeczności / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWEIC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 9 (2013), s. 41-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
45
The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche. - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013. - S. 313-340. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-0-4
46
Portfolio Methods as Tools Supporting the Formulation of Commune Development Strategies / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 345-355. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
47
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice = The New Technologies Exploiting to Create Ict Systems (Based on Michałowice Commune Emphasis) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 703). - nr 88 (2012), s. 391-400. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/703/ZN_703.pdf. - ISSN 1896-382X
48
Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Michałowice) = The Influence of Innovative and Operational Processes on Rural Area Development (Exemplified by the Commune of Michałowice) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Barometr Regionalny. - nr 4(30) (2012), s. 119-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br30_11gorzelany.pdf. - ISSN 1644-9398
49
CRM Systems in Customer Relationship Development in the Banking Sector = Systemy CRM w marketingu relacji w sektorze bankowym / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 7 (2012), s. 13-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
50
Technological Innovations in Pcim Community = Innowacje technologiczne w gminie Pcim / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 9 (2012), s. 13-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
51
Nauka na błędach i wyciąganie wniosków z porażek w strategii małego przedsiębiorstwa = Learning from Mistakes and Pointing out Mistakes in the Strategy of Small Business / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 8 (2012), s. 389-402. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.lodz.pl/publikacje/8.pdf. - ISSN 1897-7480
52
Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Social and Cultural Determinants of Gender in Management of Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 3 (746) (2012), s. 34-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
53
Innowacje jako determinanta zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym (na przykładzie przedsiębiorstw piekarniczo-cukierniczych) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ. - (2012), s. 24-45
54
Czynniki kształtujące konkurencyjność banku w dobie globalizacji / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Magdalena Litwin // W: Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 2 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'tr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - S. 109-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-5-4
55
Budowanie relacji z klientami a rozwój małego przedsiębiorstwa = Creating Relations with Clients According to Small Enterprisees Development / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 686). - nr 47 (2011), s. 289-301. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
56
Wykorzystanie koncepcji H.I. Ansoffa w rozwoju małego przedsiębiorstwa / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 221-247. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1430-5
57
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją / Janusz FUDALIŃSKI, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2011), s. 4-28
58
Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo = Strategic Technologies as a Source of the Competitive Advantage in Small Business / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011), s. 89-101. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
59
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją = The DNA Model as an Organisation Management Concept / Krzysztof MACHACZKA, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011), s. 65-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
60
Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa = Utilization of Knowledge in Prospect of Client But Getting of Competitive Superiority by Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 651). - nr 68 (2011), s. 607-615. - Summ.. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
61
Openning to Innovations in the Development of Small and Medium-sized Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // W: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-sized Enterprise / ed. by Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Lodz: Technical University of Lodz Press, 2011. - S. 171-186. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-396-9
62
Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010), s. 73-83. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
63
Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa = Knowledge Management and Its Influence on Competitiveness of Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 597). - nr 57 (2010), s. 485-494. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf. - ISSN 1896-382X
64
Fuzje i sojusze : wybrane zewnętrzne metody rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - S. 189-197. - ISBN 978-83-255-1726-7
65
Fuzje i przejęcia w rozwoju przedsiębiorstwa : na przykładzie sektora bankowego / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - (2010), s. 130-153
66
Wpływ innowacji i przedsiębiorczości na rozwój małego przedsiębiorstwa = Influence of Entrepreneurship and Innovations on Development of Small Enterprise / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected Problems of Management Processes in the Globalised Economy / red. Marianna Księżyk. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 169-179. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-368-9
67
Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu = The Information Management in a Small Enterprise and Building the Capabilities to Overcome a Crises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof MACHACZKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 597-607. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
68
The Level of Women's Remuneration in Poland with Particular Emphasis on Women-managers / Julia Gorzelany-Plesińska, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Journal of Economics and Organization of Future Enterprise. - vol. 6, nr 4 (2009), s. 79-83. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://www.deepdyve.com/lp/de-gruyter/the-level-of-women-s-remuneration-in-poland-with-particular-emphasis-cBFYPanoyO
69
Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 4-19
70
Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy = The Organizational Dna Use in the Based on Knowledge Organization Development Shaping / Krzysztof MACHACZKA, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 544). - nr 35, t. 2 (2009), s. 67-83. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. T.2. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
71
Aktywność zawodowa kobiet w Unii Europejskiej = Professional Activity of Women in the European Union / Julia Gorzelany-Plesińska, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2009), s. 35-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
72
Przedsiębiorczość - zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacji jako niezbędne warunki jej trwania i konieczne czynniki rozwoju / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 135-144. - ISBN 978-83-7285-403-2
73
Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007 = Enterprise Management : Theory and Practice : X Jubilee International Scientific Conference, Cracow, November 22-23, 2007. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. - S. 47-52. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7476-156-2
74
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - (2007), s. 22-54
75
Zarządzanie przedsiębiorcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw = Entrepreneurial Management / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 11 (2007), s. 51-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
76
Determinanty wyboru strategii konkurowania w organizacji = Determinants of Selecting a Competitive Strategy in an Organisation / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007), s. 27-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157510036. - ISSN 1898-6447
77
Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego) / M. GORZELANY-DZIADKOWIEC, K. MACHACZKA // W: Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - (2006), s. 65-81. - Bibliogr.
78
Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 2006. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000905a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000905b
79
Konkurencyjność przedsiębiorstw deweloperskich - wyniki badań / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2005), s. 60-79. - Bibliogr.
80
Internet oraz strategia e-commerce jako źródło przewagi konkurencyjnej / Ewa KOZIEŃ, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 59-78
81
Inwestycje zagraniczne w Polsce = Foreign Investment in Poland / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 1 (636) (2003), s. 33-39. - Streszcz., summ. - ISSN 0860-6846
82
Zarządzanie procesami deweloperskimi / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003. - S. 69-88. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
83
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym = Merges and Acquisitions in the Bank Sector / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 8 (643) (2003), s. 83-89. - Streszcz., summ. - ISSN 0860-6846
84
Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym = Foreign Investment in Poland and Turnover in Foreign Trade / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 609 (2002), s. 45-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13924. - ISSN 0208-7944
85
Procesy deweloperskie w warunkach polskich = Developers' Processes in Polish Circumstances / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2002), s. 27-37. - Streszcz., summ. - ISSN 0860-6846
86
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
87
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce / oprac. zespół w składzie: Józef MACHACZKA - kier. tematu, Ewa BELNIAK, Krzysztof FIRLEJ, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 107 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
88
Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami / kier. tematu: Józef MACHACZKA ; zespół: Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 24 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
89
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2020), Educational Activities for Developing Social Entrepreneurship, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 16, no. 2, s. 164-175; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7768/7063
2
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2020), Wykorzystanie koncepcji "hedgehog" w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Jędrzejewska J., Talarek K. (red.), Społeczne aspekty marketingu i cyfryzacji - wybrane zagadnienia, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., s. 26-37.
3
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2020), Stimulants and Barriers of Converting a Small Enterprise into an Intelligent Organization, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 144, s. 125-135; http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/05/144-Gorzelany-Dziadkowiec.pdf
4
Gorzelany-Dziadkowiec M., Smutek H., (2020), Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 183 s.
5
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2020), Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 5, s. 1-15; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=212896
6
Nawieśniak-Caesar M., Wilkosz-Mamcarczyk M., Hernik J., Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2019), An Integrated Approach to River Valley Revitalisation, "Journal of Environmental Engineering and Landscape Management", Vol. 27, iss. 1, s. 22-32; https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/7481/6983
7
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2019), Management Competence as a Determinant of Innovation in Management - Results of Pilot Studies. [W:] Ujwary-Gil A., Potoczek (red.), Network, Innovation, and Competence-Based Economy, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 255-272.
8
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2019), Marketing Innovations in the Development of the Urban-rural Municipality. [W:] Szwacka-Mokrzycka J., Lemanowicz M. (red.), Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych, Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 25-37.
9
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., Stauskis G., Hernik J., van Assche K., Noszczyk T., (2019), The Innovation Process in Local Development - the Material, Institutional, and Intellectual Infrastructure Shaping and Shaped by Innovation, "Technological and Economic Development of Economy", vol. 25, iss. 6, s. 1232-1258; https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/11094/9350
10
Gorzelany-Dziadkowiec M., Haniebnik P., (2018), Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej, "Przegląd Nauk Ekonomicznych", nr 30, s. 5-20; http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE_30_DRUK.pdf
11
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., Gaisch M., (2018), A Comparison of Innovations in Management in Austrian and Polish Universities. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 17), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 181-199.
12
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2018), Rywalizacja czy współpraca - strategia koopetycji w małych przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 130, s. 183-192; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20132a/016.pdf
13
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2018), Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (53), s. 351-364; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3724
14
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2018), Wybory strategiczne przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 20, z. 1, s. 37-43; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=169139
15
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2017), Use of Social Capital in Regional Development. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 281-288.
16
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2017), Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 39-49; https://www.researchgate.net/publication/323512656
17
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2017), Intraprzedsiębiorczość w tworzeniu infrastruktury intelektualnej w organizacji, "Przegląd Nauk Ekonomicznych", nr 26, s. 67-77; http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE26.pdf
18
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2016), Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Cz. 2, Wymiar ekonomiczny i społeczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 20-29.
19
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2016), Przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 137-152.
20
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2016), Use of the Key Success Factors in Formulating Competitive Strategy of Municipalities. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 447-456.
21
Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2016), Znaczenie kultury i struktury organizacyjnej w korporacji. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 218-239.
22
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2016), Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 88, s. 139-149; http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2016/06/2016-zeszyt-88.html
23
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2016), Menedżer, przywódca, lider : przywództwo jako podróż. [W:] Firlej K. (red.), Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 53-72.
24
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., (2016), Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises. [W:] Überwimmer M., Gangl T., Gaisch M., Stadlmann C. (red.), Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings, Steyr/Austria : The University of Applied Sciences Upper, s. 305-314.
25
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2016), Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Cz. 1, Wymiar ekologiczno-środowiskowy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 31-42.
26
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2015), Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2, s. 46-55.
27
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), The Model of Leadership in Learning Organization. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 335-342.
28
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), Organizacje uczące się: teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 97 s.
29
Fudaliński J., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie. [W:] Pamuła-Behrens M. (red.), Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego, T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, s. 65-73.
30
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej. [W:] Szczepaniak I., Firlej K. (red.), Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 177-193.
31
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., Chaba D., Kardaś A., Kwoczyńska B., Kozień E., Kubica I., Krzyk P., Sławińska N., (2015), Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 141, [1] s.
32
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa. [W:] Szymańska K. (red.), Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 211-222.
33
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 12, s. 87-97; http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/Studia-Ekonomiczne-Regionu-%C5%81%C3%B3dzkiego-nr-12.pdf
34
Gorzelany-Dziadkowiec M., Kozień E., (2014), Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (930), s. 101-116; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/573
35
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Analiza konkurencyjności organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 98 s.
36
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-23.
37
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Kluczowe czynniki sukcesu w fomułowaniu strategii rozwoju na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 23-41.
38
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Leadership in Entrepreneurial Organizations. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 195-202.
39
Gorzelany-Dziadkowiec M., Kozień E., (2013), Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 908, s. 39-56; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/791/615
40
Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., (2013), Integrated Management In Small Enterprises, "Review of General Management", vol. 17, nr 1,, s. 19-48; http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf
41
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Matejun M., Szymańska K. (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 46-55.
42
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu firm w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 26-43.
43
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego (studium przypadku gminy), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 32, s. 49-60; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/19/27888aeca477871afda3657889827e7a/04.pdf
44
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2013), Non-Technological Innovations as Development Determinants for Communities, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9, s. 41-50.
45
Buła P., Fudaliński J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors. [W:] Teczke J., Terblanche N. (red.), Management Science in Transition Period in South Africa and Poland, Cracow, Stellenbosch : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 313-340.
46
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2013), Portfolio Methods as Tools Supporting the Formulation of Commune Development Strategies. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 345-355.
47
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2012), Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 88, s. 391-400; http://www.wzieu.pl/zn/703/ZN_703.pdf
48
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2012), Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Michałowice), "Barometr Regionalny", nr 4(30), s. 119-127; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br30_11gorzelany.pdf
49
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2012), CRM Systems in Customer Relationship Development in the Banking Sector, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 63, nr 7, s. 13-21.
50
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2012), Technological Innovations in Pcim Community, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 63, nr 9, s. 13-21.
51
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2012), Nauka na błędach i wyciąganie wniosków z porażek w strategii małego przedsiębiorstwa, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 8, s. 389-402; http://www.pte.lodz.pl/publikacje/8.pdf
52
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2012), Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 63, nr 3 (746), s. 34-47.
53
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2012), Innowacje jako determinanta zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym (na przykładzie przedsiębiorstw piekarniczo-cukierniczych). [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu, s. 24-45.
54
Gorzelany-Dziadkowiec M., Litwin M., (2012), Czynniki kształtujące konkurencyjność banku w dobie globalizacji. [W:] Drygov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, s. 109-121.
55
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2011), Budowanie relacji z klientami a rozwój małego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 47, s. 289-301.
56
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Wykorzystanie koncepcji H.I. Ansoffa w rozwoju małego przedsiębiorstwa. [W:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 221-247.
57
Fudaliński J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, s. 4-28.
58
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/6, s. 89-101.
59
Machaczka K., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3, s. 65-78.
60
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 68, s. 607-615.
61
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2011), Openning to Innovations in the Development of Small and Medium-sized Enterprises. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-sized Enterprise, Lodz : Technical University of Lodz Press, s. 171-186.
62
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2010), Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 73-83.
63
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2010), Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, s. 485-494; http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf
64
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2010), Fuzje i sojusze : wybrane zewnętrzne metody rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego. [W:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 189-197.
65
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2010), Fuzje i przejęcia w rozwoju przedsiębiorstwa : na przykładzie sektora bankowego. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, s. 130-153.
66
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2010), Wpływ innowacji i przedsiębiorczości na rozwój małego przedsiębiorstwa. [W:] Księżyk M. (red.), Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 169-179.
67
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka K., (2009), Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 597-607.
68
Gorzelany-Plesińska J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2009), The Level of Women's Remuneration in Poland with Particular Emphasis on Women-managers, "Journal of Economics and Organization of Future Enterprise", vol. 6, nr 4, s. 79-83; https://www.deepdyve.com/lp/de-gruyter/the-level-of-women-s-remuneration-in-poland-with-particular-emphasis-cBFYPanoyO
69
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2009), Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 4-19.
70
Machaczka K., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2009), Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 35, t. 2, s. 67-83.
71
Gorzelany-Plesińska J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2009), Aktywność zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 35-41.
72
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2008), Przedsiębiorczość - zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacji jako niezbędne warunki jej trwania i konieczne czynniki rozwoju. [W:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 135-144.
73
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2007), Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 47-52.
74
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., Machaczka K., (2007), Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania, s. 22-54.
75
Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2007), Zarządzanie przedsiębiorcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11, s. 51-56.
76
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2007), Determinanty wyboru strategii konkurowania w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 766, s. 27-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/157510036
77
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka K., (2006), Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego). [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, s. 65-81.
78
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2006), Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze: (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego), Prom. Machaczka J., Kraków : , 258 k.
79
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstw deweloperskich - wyniki badań. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, s. 60-79.
80
Kozień E., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2004), Internet oraz strategia e-commerce jako źródło przewagi konkurencyjnej. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 59-78.
81
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2003), Inwestycje zagraniczne w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 54, z. 1 (636), s. 33-39.
82
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2003), Zarządzanie procesami deweloperskimi. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., s. 69-88.
83
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., (2003), Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 54, z. 8 (643), s. 83-89.
84
Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., (2002), Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 609, s. 45-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/13924
85
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2002), Procesy deweloperskie w warunkach polskich, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 27-37.
86
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
87
Belniak E., Firlej K., Kozień E., Misiołek K., Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., Machaczka M., Machaczka J., (2003), Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 k.
88
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., (2002), Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k.
89
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
1
@article{artUEK:2168352132,
author = "Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Educational Activities for Developing Social Entrepreneurship",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 16, no. 2",
pages = "164-175",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.162.13},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7768/7063},
}
2
@inbook{fmUEK:2168353526,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie koncepcji hedgehog w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
booktitle = "Społeczne aspekty marketingu i cyfryzacji - wybrane zagadnienia",
pages = "26-37",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o.",
year = "2020",
url = {http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/438/Spo%C5%82eczne%20aspekty%20marketingu%20i%20cyfryzacji%20%E2%80%93%20wybrane%20zagadnienia.pdf},
isbn = "978-83-66489-30-1",
}
3
@article{artUEK:2168347330,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Stimulants and Barriers of Converting a Small Enterprise into an Intelligent Organization",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 144",
pages = "125-135",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2020.144.10},
url = {http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/05/144-Gorzelany-Dziadkowiec.pdf},
}
4
@book{monUEK:2168353942,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Halina Smutek",
title = "Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2020",
isbn = "978-83-66470-36-1",
}
5
@article{artUEK:2168353522,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 5",
pages = "1-15",
year = "2020",
url = {https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=212896},
}
6
@article{artUEK:2168332753,
author = "Maria Nawieśniak-Caesar and Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk and Józef Hernik and Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "An Integrated Approach to River Valley Revitalisation",
journal = "Journal of Environmental Engineering and Landscape Management",
number = "Vol. 27, iss. 1",
pages = "22-32",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/jeelm.2019.7481},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/7481/6983},
}
7
@inbook{fmUEK:2168339681,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Management Competence as a Determinant of Innovation in Management - Results of Pilot Studies",
booktitle = "Network, Innovation, and Competence-Based Economy",
pages = "255-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2019",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_cz_1_2019.pdf},
isbn = "978-83-61597-62-9 ; 978-83-61597-63-6",
}
8
@inbook{fmUEK:2168343237,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Marketing Innovations in the Development of the Urban-rural Municipality",
booktitle = "Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych",
pages = "25-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7583-915-9",
}
9
@article{artUEK:2168338499,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany and Gintaras Stauskis and Józef Hernik and Kristof van Assche and Tomasz Noszczyk",
title = "The Innovation Process in Local Development - the Material, Institutional, and Intellectual Infrastructure Shaping and Shaped by Innovation",
journal = "Technological and Economic Development of Economy",
number = "vol. 25, iss. 6",
pages = "1232-1258",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/tede.2019.11094},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/11094/9350},
}
10
@article{artUEK:2168327825,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Paulina Haniebnik",
title = "Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej",
journal = "Przegląd Nauk Ekonomicznych",
number = "30",
pages = "5-20",
year = "2018",
url = {http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE_30_DRUK.pdf},
}
11
@inbook{mkaUEK:2168327673,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany and Martina Gaisch",
title = "A Comparison of Innovations in Management in Austrian and Polish Universities",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "181-199",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2018",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5",
}
12
@article{artUEK:2168333743,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Rywalizacja czy współpraca - strategia koopetycji w małych przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 130",
pages = "183-192",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.130.16},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20132a/016.pdf},
}
13
@article{artUEK:2168324133,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice)",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (53)",
pages = "351-364",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.1.30},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3724},
}
14
@article{artUEK:2168324131,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wybory strategiczne przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 20, z. 1",
pages = "37-43",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0011.7226},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=169139},
}
15
@inbook{fmUEK:2168322357,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Use of Social Capital in Regional Development",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "281-288",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
16
@article{artUEK:2168322433,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10",
pages = "39-49",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/publication/323512656},
}
17
@article{artUEK:2168323597,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Intraprzedsiębiorczość w tworzeniu infrastruktury intelektualnej w organizacji",
journal = "Przegląd Nauk Ekonomicznych",
number = "26",
pages = "67-77",
year = "2017",
url = {http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE26.pdf},
}
18
@article{artUEK:2168309053,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "8",
pages = "20-29",
year = "2016",
}
19
@inbook{fmUEK:2168310099,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "137-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
20
@inbook{fmUEK:2168310727,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Use of the Key Success Factors in Formulating Competitive Strategy of Municipalities",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "447-456",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
21
@inbook{fmUEK:2168310109,
author = "Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Znaczenie kultury i struktury organizacyjnej w korporacji",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "218-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
22
@article{artUEK:2168307001,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 88",
pages = "139-149",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2016/06/2016-zeszyt-88.html},
}
23
@inbook{fmUEK:2168311297,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Menedżer, przywódca, lider : przywództwo jako podróż",
booktitle = "Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce",
pages = "53-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-730-1",
}
24
@inbook{mkaUEK:2168306999,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej",
title = "Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises",
booktitle = "Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings",
pages = "305-314",
adress = "Steyr/Austria",
publisher = "The University of Applied Sciences Upper",
year = "2016",
url = {https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9906},
isbn = "978-3-9504257-0-3",
}
25
@article{artUEK:2168308987,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "7",
pages = "31-42",
year = "2016",
}
26
@article{artUEK:2168291057,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "2",
pages = "46-55",
year = "2015",
}
27
@inbook{fmUEK:2168300747,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "The Model of Leadership in Learning Organization",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "335-342",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
28
@book{skrUEK:2168299567,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Organizacje uczące się : teoria i praktyka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-706-6",
}
29
@inbook{fmUEK:2168299321,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie",
booktitle = "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania",
pages = "65-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego",
year = "2015",
url = {http://www.zawodowamalopolska.pl/Documents/TOM_II.pdf},
isbn = "978-83-64155-87-1",
}
30
@inbook{fmUEK:2168297509,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej",
booktitle = "Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna",
pages = "177-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/07/Przemys%C5%82-spo%C5%BCywczy-%E2%80%93-makrootoczenie-inwestycje-ekspansja-zagraniczna.pdf},
isbn = "978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2",
}
31
@book{monUEK:2168301057,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska and Dawid Chaba and Agnieszka Kardaś and Bogusława Kwoczyńska and Ewa Kozień and Iwona Kubica and Piotr Krzyk and Natalia Sławińska",
title = "Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego",
year = "2015",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-64758-25-6",
}
32
@inbook{fmUEK:2168295949,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach",
pages = "211-222",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-601-4",
}
33
@article{artUEK:2168292759,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego",
number = "12",
pages = "87-97",
year = "2014",
url = {http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/Studia-Ekonomiczne-Regionu-%C5%81%C3%B3dzkiego-nr-12.pdf},
}
34
@article{artUEK:2168290205,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Ewa Kozień",
title = "Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (930)",
pages = "101-116",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0607},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/573},
}
35
@book{skrUEK:2168279169,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Analiza konkurencyjności organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-656-4",
}
36
@inbook{fmUEK:2168284881,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "11-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
37
@unpublished{fnpUEK:2168303415,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Kluczowe czynniki sukcesu w fomułowaniu strategii rozwoju na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej",
booktitle = "Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "23-41",
year = "2014",
}
38
@inbook{fmUEK:2168292757,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Leadership in Entrepreneurial Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "195-202",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
39
@article{artUEK:2168267158,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Ewa Kozień",
title = "Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "908",
pages = "39-56",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/791/615},
}
40
@article{artUEK:2168287535,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński",
title = "Integrated Management In Small Enterprises",
journal = "Review of General Management",
number = "vol. 17, 1,",
pages = "19-48",
year = "2013",
url = {http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf},
}
41
@inbook{fmUEK:2168292753,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka",
pages = "46-55",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2013",
url = {http://www.matejun.com/pubs-pl/2013_Matejun_Szymanska_Perspektywy_rozwoju_przedsiebiorczosci_w_warunkach_niepewnosci_i_ryzyka.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7283-539-0",
}
42
@unpublished{fnpUEK:2168291689,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu firm w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej",
booktitle = "Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "26-43",
year = "2013",
}
43
@article{artUEK:2168276345,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego : (studium przypadku gminy)",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 32",
pages = "49-60",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/19/27888aeca477871afda3657889827e7a/04.pdf},
}
44
@article{artUEK:2168287735,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Non-Technological Innovations as Development Determinants for Communities",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "9",
pages = "41-50",
year = "2013",
}
45
@inbook{fmUEK:2168263062,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors",
booktitle = "Management Science in Transition Period in South Africa and Poland",
pages = "313-340",
adress = "Cracow, Stellenbosch",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-937642-0-4",
}
46
@inbook{fmUEK:2168268666,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Portfolio Methods as Tools Supporting the Formulation of Commune Development Strategies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "345-355",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
47
@article{artUEK:2168292327,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "88",
pages = "391-400",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/703/ZN_703.pdf},
issn = "1640-6818",
}
48
@article{artUEK:2168292325,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Michałowice)",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "4(30)",
pages = "119-127",
year = "2012",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br30_11gorzelany.pdf},
}
49
@article{artUEK:2168260898,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "CRM Systems in Customer Relationship Development in the Banking Sector",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 63, 7",
pages = "13-21",
year = "2012",
}
50
@article{artUEK:2168261054,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Technological Innovations in Pcim Community",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 63, 9",
pages = "13-21",
year = "2012",
}
51
@article{artUEK:2168292763,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Nauka na błędach i wyciąganie wniosków z porażek w strategii małego przedsiębiorstwa",
journal = "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego",
number = "8",
pages = "389-402",
year = "2012",
url = {http://www.pte.lodz.pl/publikacje/8.pdf},
}
52
@article{artUEK:2168260222,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 63, 3 (746)",
pages = "34-47",
year = "2012",
}
53
@unpublished{fnpUEK:2168273838,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Innowacje jako determinanta zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym (na przykładzie przedsiębiorstw piekarniczo-cukierniczych)",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu",
pages = "24-45",
year = "2012",
}
54
@inbook{fmUEK:2168252896,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Magdalena Litwin",
title = "Czynniki kształtujące konkurencyjność banku w dobie globalizacji",
booktitle = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2",
pages = "109-121",
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-5-4",
}
55
@article{artUEK:2168226465,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Budowanie relacji z klientami a rozwój małego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "47",
pages = "289-301",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
56
@inbook{fmUEK:2168296993,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie koncepcji H.I. Ansoffa w rozwoju małego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "221-247",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1430-5",
}
57
@unpublished{fnpUEK:2168260644,
author = "Janusz Fudaliński and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją",
booktitle = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
pages = "4-28",
year = "2011",
}
58
@article{artUEK:2168219134,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/6",
pages = "89-101",
adress = "",
year = "2011",
}
59
@article{artUEK:2168232726,
author = "Krzysztof Machaczka and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3",
pages = "65-78",
year = "2011",
}
60
@article{artUEK:2168227136,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "68",
pages = "607-615",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
61
@inbook{fmUEK:2168233288,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Openning to Innovations in the Development of Small and Medium-sized Enterprises",
booktitle = "Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-sized Enterprise",
pages = "171-186",
adress = "Lodz",
publisher = "Technical University of Lodz Press",
year = "2011",
isbn = "978-83-7283-396-9",
}
62
@article{artUEK:52069,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/1",
pages = "73-83",
adress = "",
year = "2010",
}
63
@article{artUEK:2168292765,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "57",
pages = "485-494",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf},
issn = "1640-6818",
}
64
@inbook{fmUEK:2165673917,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Fuzje i sojusze : wybrane zewnętrzne metody rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania",
pages = "189-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
isbn = "978-83-255-1726-7",
}
65
@unpublished{fnpUEK:2168282579,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Fuzje i przejęcia w rozwoju przedsiębiorstwa : na przykładzie sektora bankowego",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
pages = "130-153",
year = "2010",
}
66
@inbook{fmUEK:2168307017,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wpływ innowacji i przedsiębiorczości na rozwój małego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji",
pages = "169-179",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-368-9",
}
67
@article{artUEK:51120,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Machaczka",
title = "Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "597-607",
adress = "",
year = "2009",
}
68
@article{artUEK:2168226204,
author = "Julia Gorzelany-Plesińska and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "The Level of Women's Remuneration in Poland with Particular Emphasis on Women-managers",
journal = "Journal of Economics and Organization of Future Enterprise",
number = "vol. 6, 4",
pages = "79-83",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/v10061-010-0031-4},
url = {https://www.deepdyve.com/lp/de-gruyter/the-level-of-women-s-remuneration-in-poland-with-particular-emphasis-cBFYPanoyO},
}
69
@unpublished{fnpUEK:2168218450,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "4-19",
year = "2009",
}
70
@article{artUEK:2168299947,
author = "Krzysztof Machaczka and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "35, t. 2",
pages = "67-83",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
71
@article{artUEK:50177,
author = "Julia Gorzelany-Plesińska and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Aktywność zawodowa kobiet w Unii Europejskiej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "35-41",
year = "2009",
}
72
@inbook{fmUEK:2168219146,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Przedsiębiorczość - zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacji jako niezbędne warunki jej trwania i konieczne czynniki rozwoju",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji",
pages = "135-144",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-403-2",
}
73
@inbook{mkaUEK:2168256842,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007",
pages = "47-52",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2007",
isbn = "978-83-7476-156-2",
}
74
@unpublished{fnpUEK:2168276277,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego",
booktitle = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
pages = "22-54",
year = "2007",
}
75
@article{artUEK:50230,
author = "Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zarządzanie przedsiębiorcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "11",
pages = "51-56",
year = "2007",
}
76
@article{artUEK:50753,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Determinanty wyboru strategii konkurowania w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "766",
pages = "27-44",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157510036},
}
77
@unpublished{fnpUEK:2168275497,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Machaczka",
title = "Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego)",
booktitle = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
pages = "65-81",
year = "2006",
}
78
@unpublished{drUEK:52594,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego)",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
79
@unpublished{fnpUEK:2168259002,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstw deweloperskich - wyniki badań",
booktitle = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "60-79",
year = "2005",
}
80
@unpublished{fnpUEK:2168258908,
author = "Ewa Kozień and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Internet oraz strategia e-commerce jako źródło przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "59-78",
year = "2004",
}
81
@article{artUEK:2168224134,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Inwestycje zagraniczne w Polsce",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 54, z. 1 (636)",
pages = "33-39",
year = "2003",
}
82
@inbook{mkaUEK:2168320229,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zarządzanie procesami deweloperskimi",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "69-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.",
year = "2003",
isbn = "83-919920-2-0",
}
83
@article{artUEK:2168224144,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Machaczka",
title = "Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 54, z. 8 (643)",
pages = "83-89",
year = "2003",
}
84
@article{artUEK:2168225100,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Zdzisław Krawiec",
title = "Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "609",
pages = "45-61",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13924},
}
85
@article{artUEK:2168321221,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Procesy deweloperskie w warunkach polskich",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10",
pages = "27-37",
year = "2002",
}
86
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej and Janusz Fudaliński and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Krzysztof Machaczka and Halina Smutek and Tomasz Bober and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
87
@unpublished{UEK:2168258880,
author = "Ewa Belniak and Krzysztof Firlej and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Zdzisław Krawiec and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
88
@unpublished{UEK:2168258828,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Machaczka",
title = "Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
89
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Stanisław Galata and Ewa Belniak and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński and Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka and Piotr Markiewicz and Małgorzata Rojek",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}