Publications of the selected author
1

Title:
Developing Competencies for the Future
Source:
Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications / red. Stanisław MAZUR - New York: Routledge, 2022, s. 7-29 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in the Economics of Innovation)
ISBN:
978-1-032-20563-2 ; 978-1-003-26417-0
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168367632
chapter in monograph
See main document
2

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Labour Market Challenges in Light of Changes Caused by Technological Development : a Student Perspective
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6612-6622. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
The project has been financed by the Ministry of Education and Science within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359878
chapter in conference materials
3

Author:
Julia Gorzelany , Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Lidia Luty , Krzysztof Firlej , Martina Gaisch , Oksana Dudziak , Cornelia Scott
Title:
Finding Links between Organisation's Culture and Innovation : the Impact of Organisational Culture on University Innovativeness
Source:
PLoS ONE. - vol. 16, iss. 10, art. no. e0257962 (2021) , s. 1-21. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This study was supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education for the Agricultural University of Hugo Kollataj in Krakow for the year 2020 (Grant No. 030008-D013/ KGPiAK/2020, https://www.gov.pl/web/science, to JG). Publication was also supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as part a subsidy for University of Economics in Krakow through funding to MGD and KF. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168358642
article
4

Title:
Measuring Innovative Management with the Management Innovation Assessment Tool
Source:
Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era / red. Anna Ujwary-Gil, Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 245-266. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-80-3 ; 978-83-959006-6-2
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168360506
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa = The Use of Social Media in Marketing Communication of Small Enterprises
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 17, no. 2 (2021) , s. 36-50. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość - na wybranych przykładach działalności gospodarczej = Entrepreneurship - Selected Examples of Economic Activity - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie - Program POTENCJAŁ nr 13/EER/2020/POT.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168360480
article
6

Title:
COVID-19 : Business Innovation Challenges
Source:
Sustainability. - vol. 13, iss. 20, art. no. 11439 (2021) , s. 1-22. - Tytuł numeru: Innovations Management and Technology for Sustainability - Bibliogr.
Research program:
These studies were financed from the own funds of the Cracow University of Economics
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168358932
article
7

Title:
Wykorzystanie koncepcji "hedgehog" w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Use of the "Hedgehog" Concept in Business Management
Source:
Społeczne aspekty marketingu i cyfryzacji - wybrane zagadnienia / red. Joanna Jędrzejewska, Kamila Talarek - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020, s. 26-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66489-30-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353526
chapter in monograph
8

Title:
Stimulants and Barriers of Converting a Small Enterprise into an Intelligent Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 144 (2020) , s. 125-135. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168347330
article
9

Author:
Title:
Educational Activities for Developing Social Entrepreneurship
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 16, no. 2 (2020) , s. 164-175. - Tytuł numeru: Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the University of Economics in Kraków - Program POTENTIAL No. 13/EER/2020/POT; Funded by a subsidy of the Ministry of Science and Higher Education for the Agricultural University of Hugo Kołłątaj in Krakow for the year 2020 No. 030008-D012/KGPiAK/2020
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352132
article
10

Title:
Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19 = Changes in Consumer Behavior in Times of COVID 19
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 5 (2020) , s. 1-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168353522
article
11

Title:
Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogra.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-66470-93-4
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168353942
monograph
12

Author:
Title:
Marketing Innovations in the Development of the Urban-rural Municipality
Source:
Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych / red. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019, s. 25-37 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7583-915-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343237
chapter in monograph
13

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany , Gintaras Stauskis , Józef Hernik , Kristof van Assche , Tomasz Noszczyk
Title:
The Innovation Process in Local Development - the Material, Institutional, and Intellectual Infrastructure Shaping and Shaped by Innovation
Source:
Technological and Economic Development of Economy. - vol. 25, iss. 6 (2019) , s. 1232-1258. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland under Grant [DS 3371/KGPiAK/2018].
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168338499
article
14

Title:
Management Competence as a Determinant of Innovation in Management - Results of Pilot Studies
Source:
Network, Innovation, and Competence-Based Economy / red. Anna Ujwary-Gil, Natalia R. Potoczek - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 255-272. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-62-9 ; 978-83-61597-63-6
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339681
chapter in monograph
15

Author:
Maria Nawieśniak-Caesar , Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk , Józef Hernik , Julia Gorzelany , Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Title:
An Integrated Approach to River Valley Revitalisation
Source:
Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. - Vol. 27, iss. 1 (2019) , s. 22-32. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This Research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, projects No. DS 3371/KGPiAK/2018 and project "Cultural heritage of small homelands' under the Polish National Agency for Academic Exchange.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168332753
article
16

Title:
Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice) = The Influence of Technological Environment on Bulding Knowledge based Organizations (an Example of Myślenice Community)
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (53) (2018) , s. 351-364. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324133
article
17

Title:
Wybory strategiczne przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej = Strategic Choices of Companies from the Baking and Confectionery Industry
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 1 (2018) , s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324131
article
18

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Paulina Haniebnik
Title:
Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej = A Competitive Position According to Greating the Development Strategy on the Example of Cosmetics Industry
Source:
Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review. - nr 30 (2018) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168327825
article
19

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany , Martina Gaisch
Conference:
17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-19
Title:
A Comparison of Innovations in Management in Austrian and Polish Universities
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 181-199. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 17)
ISBN:
978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5
Access mode:
Nr:
2168327673
chapter in conference materials
See main document
20

Title:
Rywalizacja czy współpraca - strategia koopetycji w małych przedsiębiorstwach = Competing or Cooperation - the Competition Strategy in Small Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 130 (2018) , s. 183-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168333743
article
21

Author:
Title:
Use of Social Capital in Regional Development
Source:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / red. Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 281-288 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Access mode:
Nr:
2168322357
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Multilevel Model of Internal Entrepreneurship in Development of Small and Medium Enterprises
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2017) , s. 39-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168322433
article
23

Title:
Intraprzedsiębiorczość w tworzeniu infrastruktury intelektualnej w organizacji = Intrapreneurship in Creating Intellectual Infrastructure in Organisation
Source:
Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review. - nr 26 (2017) , s. 67-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168323597
article
24

Author:
Title:
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 2, Economic and Social Terms. Cz. 2, Wymiar ekonomiczny i społeczny
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2016) , s. 20-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309053
article
25

Author:
Title:
Use of the Key Success Factors in Formulating Competitive Strategy of Municipalities
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 447-456 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Access mode:
Nr:
2168310727
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa = Diagnosis and Improvement of Learning Organization on the Example of a Small Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 88 (2016) , s. 139-149. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : doskonalenie działalności organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307001
article
27

Author:
Title:
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Cz. 1, Wymiar ekologiczno-środowiskowy = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 1, Environmental and Ecological Terms
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2016) , s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168308987
article
28

Conference:
Cross-Cultural Business Conference 2016, Steyr, Austria, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Title:
Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises
Source:
Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings / red. Margarethe Überwimmer, Teresa Gangl, Martina Gaisch, Christian Stadlmann - Steyr/Austria: The University of Applied Sciences Upper, 2016, s. 305-314. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-9504257-0-3
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168306999
chapter in conference materials
29

Title:
Przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej
Source:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 137-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310099
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Menedżer, przywódca, lider : przywództwo jako podróż
Source:
Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 53-72
ISBN:
978-83-7252-730-1
Nr:
2168311297
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Znaczenie kultury i struktury organizacyjnej w korporacji
Source:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 218-239 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310109
chapter in monograph
See main document
32

Title:
The Model of Leadership in Learning Organization
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 335-342 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Access mode:
Nr:
2168300747
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej = Use of the Key Success Factors in Strategic Analysis on the Example of Bakery and Confectionery Industry
Source:
Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna / red. Iwona Szczepaniak, Krzysztof FIRLEJ - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 177-193. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2
Access mode:
Nr:
2168297509
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Organizacje uczące się : teoria i praktyka
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
97 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-706-6
Nr:
2168299567
academic script
35

Title:
Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie = The Challenges of Teaching the Twenty-first Century - the Experience of Małopolska Educational Cloud Computing in the Civil Society
Source:
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015, s. 65-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64155-87-1
Access mode:
Nr:
2168299321
chapter in monograph
36

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska , Dawid Chaba , Agnieszka Kardaś , Bogusława Kwoczyńska , Ewa Kozień , Iwona Kubica , Piotr Krzyk , Natalia Sławińska
Title:
Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015
Physical description:
141, [1] s.: il.; 24 cm.
Series:
(Monografia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-64758-25-6
Access mode:
Nr:
2168301057
monograph
37

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company = Restrukturyzacja marketingowa jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2015) , s. 46-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168291057
article
38

Title:
Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji
Source:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 11-23
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284881
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Leadership in Entrepreneurial Organizations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 195-202 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168292757
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach = Intra-preneuring of Small and Medium Enterprises
Source:
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 12 (2014) , s. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168292759
article
41

Title:
Analiza konkurencyjności organizacji
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-656-4
Nr:
2168279169
academic script
42

Title:
Kluczowe czynniki sukcesu w fomułowaniu strategii rozwoju na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej
Source:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ, s. 23-41
Signature:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303415
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa
Source:
Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach / red. Katarzyna Szymańska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 211-222 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-601-4
Nr:
2168295949
chapter in monograph
44

Title:
Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów = Strengthening the Competitive Position of Small and Medium Enterprises through Project Realisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 101-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290205
article
45

Title:
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu firm w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej
Source:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ, s. 26-43
Signature:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291689
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Non-Technological Innovations as Development Determinants for Communities = Innowacje nietechnologiczne jako determinanty rozwoju społeczności
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 9 (2013) , s. 41-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287735
article
47

Title:
Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka / red. Marek Matejun, Katarzyna Szymańska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 46-55 - Bibliogr.
Series:
(Monografie Politechniki Łódzkiej)
ISBN:
978-83-7283-539-0
Access mode:
Nr:
2168292753
chapter in monograph
48

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Portfolio Methods as Tools Supporting the Formulation of Commune Development Strategies
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 345-355 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268666
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa = The Influence of Crisis on Small Enterprise Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013) , s. 39-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267158
article
50

Title:
Integrated Management In Small Enterprises
Source:
Review of General Management. - vol. 17, nr 1, (2013) , s. 19-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168287535
article
51

Title:
The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors
Source:
Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / red. Janusz TECZKE, Nic Terblanche - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013, s. 313-340. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-0-4
Nr:
2168263062
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego : (studium przypadku gminy) = The Education as the Development Factor of the Information Society : (Case Study of the Commune)
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 32 (2013) , s. 49-60. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168276345
article
53

Title:
Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Michałowice) = The Influence of Innovative and Operational Processes on Rural Area Development (Exemplified by the Commune of Michałowice)
Source:
Barometr Regionalny. - nr 4(30) (2012) , s. 119-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292325
article
54

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Social and Cultural Determinants of Gender in Management of Enterprises
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 3 (746) (2012) , s. 34-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168260222
article
55

Title:
Innowacje jako determinanta zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym (na przykładzie przedsiębiorstw piekarniczo-cukierniczych)
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ, s. 24-45
Signature:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273838
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Technological Innovations in Pcim Community = Innowacje technologiczne w gminie Pcim
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 9 (2012) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168261054
article
57

Title:
Nauka na błędach i wyciąganie wniosków z porażek w strategii małego przedsiębiorstwa = Learning from Mistakes and Pointing out Mistakes in the Strategy of Small Business
Source:
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 8 (2012) , s. 389-402. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168292763
article
58

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
CRM Systems in Customer Relationship Development in the Banking Sector = Systemy CRM w marketingu relacji w sektorze bankowym
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 7 (2012) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168260898
article
59

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice = The New Technologies Exploiting to Create Ict Systems (Based on Michałowice Commune Emphasis)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 88 (2012) , s. 391-400. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 703)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292327
article
60

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Magdalena Litwin
Title:
Czynniki kształtujące konkurencyjność banku w dobie globalizacji
Source:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 2 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'tr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012, s. 109-121 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-5-4
Nr:
2168252896
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa = Utilization of Knowledge in Prospect of Client But Getting of Competitive Superiority by Small Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 68 (2011) , s. 607-615. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 651)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227136
article
62

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Openning to Innovations in the Development of Small and Medium-sized Enterprises
Source:
Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-sized Enterprise / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Lodz: Technical University of Lodz Press, 2011, s. 171-186 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7283-396-9
Nr:
2168233288
chapter in monograph
63

Title:
Wykorzystanie koncepcji H.I. Ansoffa w rozwoju małego przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 221-247 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1430-5
Nr:
2168296993
chapter in monograph
64

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Budowanie relacji z klientami a rozwój małego przedsiębiorstwa = Creating Relations with Clients According to Small Enterprisees Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 47 (2011) , s. 289-301. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 686)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226465
article
65

Title:
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA, s. 4-28
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260644
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją = The DNA Model as an Organisation Management Concept
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011) , s. 65-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232726
article
67

Title:
Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo = Strategic Technologies as a Source of the Competitive Advantage in Small Business
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 89-101. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219134
article
68

Title:
Fuzje i przejęcia w rozwoju przedsiębiorstwa : na przykładzie sektora bankowego
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA, s. 130-153
Signature:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282579
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Title:
Fuzje i sojusze : wybrane zewnętrzne metody rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego
Source:
Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania / red. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, s. 189-197
ISBN:
978-83-255-1726-7
Nr:
2165673917
chapter in monograph
70

Title:
Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010) , s. 73-83. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52069
article
71

Author:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Title:
Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa = Knowledge Management and Its Influence on Competitiveness of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 485-494. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 597)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292765
article
72

Title:
Wpływ innowacji i przedsiębiorczości na rozwój małego przedsiębiorstwa = Influence of Entrepreneurship and Innovations on Development of Small Enterprise
Source:
Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected Problems of Management Processes in the Globalised Economy / red. Marianna Księżyk - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 169-179. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-368-9
Nr:
2168307017
chapter in monograph
73

Author:
Julia Gorzelany-Plesińska , Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Title:
The Level of Women's Remuneration in Poland with Particular Emphasis on Women-managers
Source:
Economics and Organization of Enterprise. - vol. 6, nr 4 (2009) , s. 79-83. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226204
article
74

Title:
Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu = The Information Management in a Small Enterprise and Building the Capabilities to Overcome a Crises
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 597-607. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51120
article
75

Title:
Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji
Source:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA, s. 4-19
Signature:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218450
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Author:
Julia Gorzelany-Plesińska , Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Title:
Aktywność zawodowa kobiet w Unii Europejskiej = Professional Activity of Women in the European Union
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2009) , s. 35-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50177
article
77

Title:
Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy = The Organizational Dna Use in the Based on Knowledge Organization Development Shaping
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 35, t. 2 (2009) , s. 67-83. - Tytuł numeru: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. T.2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 544)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299947
article
78

Title:
Przedsiębiorczość - zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacji jako niezbędne warunki jej trwania i konieczne czynniki rozwoju
Source:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 135-144
ISBN:
978-83-7285-403-2
Nr:
2168219146
chapter in monograph
79

Title:
Determinanty wyboru strategii konkurowania w organizacji = Determinants of Selecting a Competitive Strategy in an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 766 (2007) , s. 27-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50753
article
80

Title:
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego
Source:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA, s. 22-54
Signature:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276277
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Author:
Conference:
X międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-23
Title:
Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007 = Enterprise Management : Theory and Practice : X Jubilee International Scientific Conference, Cracow, November 22-23, 2007 - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007, s. 47-52. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7476-156-2
Nr:
2168256842
chapter in conference materials
82

Author:
Title:
Zarządzanie przedsiębiorcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw = Entrepreneurial Management
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 11 (2007) , s. 51-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50230
article
83

Title:
Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego)
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
258 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/295
Nr:
52594
doctoral dissertation
84

Title:
Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego)
Source:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA, s. 65-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275497
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Title:
Konkurencyjność przedsiębiorstw deweloperskich - wyniki badań
Source:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA, s. 60-79 - Bibliogr.
Signature:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168259002
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Title:
Internet oraz strategia e-commerce jako źródło przewagi konkurencyjnej
Source:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA, s. 59-78
Signature:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258908
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Inwestycje zagraniczne w Polsce = Foreign Investment in Poland
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 1 (636) (2003) , s. 33-39. - Streszcz., summ.
Nr:
2168224134
article
88

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Title:
Zarządzanie procesami deweloperskimi
Source:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003, s. 69-88. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168320229
chapter in conference materials
See main document
89

Title:
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym = Merges and Acquisitions in the Bank Sector
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 8 (643) (2003) , s. 83-89. - Streszcz., summ.
Nr:
2168224144
article
90

Title:
Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym = Foreign Investment in Poland and Turnover in Foreign Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 609 (2002) , s. 45-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225100
article
91

Title:
Procesy deweloperskie w warunkach polskich = Developers' Processes in Polish Circumstances
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2002) , s. 27-37. - Streszcz., summ.
Nr:
2168321221
article
Unpublished documents:
1

Title:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Signature:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
unpublished scientific work
2

Title:
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
107 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
23/KPOiZ/1/2003/S
Signature:
NP-903/Magazyn
Nr:
2168258880
unpublished scientific work
3

Title:
Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
24 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
84/KPOiZ/2/2002/S
Signature:
NP-817/Magazyn
Nr:
2168258828
unpublished scientific work
4

Title:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
unpublished scientific work
1
Developing Competencies for the Future / Małgorzata KOSAŁA, Magdalena JELONEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications / red. Stanisław MAZUR. - New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in the Economics of Innovation). - S. 7-29. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-20563-2 ; 978-1-003-26417-0
2
Labour Market Challenges in Light of Changes Caused by Technological Development : a Student Perspective / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata KOSAŁA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 6612-6622. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/labour-market-challenges-in-light-of-changes-caused-by-technological-development-a-student-perspective/Wstęp:
3
Finding Links between Organisation's Culture and Innovation : the Impact of Organisational Culture on University Innovativeness / Julia Gorzelany, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Lidia Luty, Krzysztof FIRLEJ, Martina Gaisch, Oksana Dudziak, Cornelia Scott // PLoS ONE. - vol. 16, iss. 10 (2021), s. 1-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257962
4
Measuring Innovative Management with the Management Innovation Assessment Tool / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era / ed. Anna Ujwary-Gil, Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 245-266. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-80-3 ; 978-83-959006-6-2. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_2021.pdf
5
Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa = The Use of Social Media in Marketing Communication of Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 17, no. 2 (2021), s. 36-50. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość - na wybranych przykładach działalności gospodarczej = Entrepreneurship - Selected Examples of Economic Activity. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8178/8179. - ISSN 2083-3296
6
COVID-19 : Business Innovation Challenges / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Sustainability. - vol. 13, iss. 20 (2021), s. 1-22. - Summ.. - Tytuł numeru: Innovations Management and Technology for Sustainability. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11439. - ISSN 2071-1050
7
Wykorzystanie koncepcji "hedgehog" w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Use of the "Hedgehog" Concept in Business Management / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Społeczne aspekty marketingu i cyfryzacji - wybrane zagadnienia / red. Joanna Jędrzejewska, Kamila Talarek. - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020. - S. 26-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66489-30-1. - Pełny tekst: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/528EFD4B-0268-729B-08C1-021444450E3F
8
Stimulants and Barriers of Converting a Small Enterprise into an Intelligent Organization / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 144 (2020), s. 125-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/05/144-Gorzelany-Dziadkowiec.pdf. - ISSN 1641-3466
9
Educational Activities for Developing Social Entrepreneurship / Julia Gorzelany, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 16, no. 2 (2020), s. 164-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7768/7063. - ISSN 2083-3296
10
Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19 = Changes in Consumer Behavior in Times of COVID 19 / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 5 (2020), s. 1-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/353
11
Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach / Magdalena ORZELANY-DZIADKOWIEC, Halina SMUTEK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogra. - ISBN 978-83-66470-93-4
12
Marketing Innovations in the Development of the Urban-rural Municipality / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // W: Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych / red. nauk. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz. - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019. - S. 25-37. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-915-9
13
The Innovation Process in Local Development - the Material, Institutional, and Intellectual Infrastructure Shaping and Shaped by Innovation / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany, Gintaras Stauskis, Józef Hernik, Kristof van Assche, Tomasz Noszczyk // Technological and Economic Development of Economy. - vol. 25, iss. 6 (2019), s. 1232-1258. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/11094/9350. - ISSN 2029-4913
14
Management Competence as a Determinant of Innovation in Management - Results of Pilot Studies / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Network, Innovation, and Competence-Based Economy / ed. Anna Ujwary-Gil, Natalia R. Potoczek. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2019. - S. 255-272. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-62-9 ; 978-83-61597-63-6. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_cz_1_2019.pdf
15
An Integrated Approach to River Valley Revitalisation / Maria Nawieśniak-Caesar, Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, Józef Hernik, Julia Gorzelany, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. - Vol. 27, iss. 1 (2019), s. 22-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/7481/6983. - ISSN 1648-6897
16
Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice) = The Influence of Technological Environment on Bulding Knowledge based Organizations (an Example of Myślenice Community) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (53) (2018), s. 351-364. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3724. - ISSN 1898-5084
17
Wybory strategiczne przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej = Strategic Choices of Companies from the Baking and Confectionery Industry / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 1 (2018), s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=169139. - ISSN 1508-3535
18
Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej = A Competitive Position According to Greating the Development Strategy on the Example of Cosmetics Industry / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Paulina Haniebnik // Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review. - nr 30 (2018), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE_30_DRUK.pdf. - ISSN 2544-221X
19
A Comparison of Innovations in Management in Austrian and Polish Universities / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany, Martina Gaisch // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 17). - S. 181-199. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf
20
Rywalizacja czy współpraca - strategia koopetycji w małych przedsiębiorstwach = Competing or Cooperation - the Competition Strategy in Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 130 (2018), s. 183-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20132a/016.pdf. - ISSN 1641-3466
21
Use of Social Capital in Regional Development / Magdalena GORZELONY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 281-288. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf
22
Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Multilevel Model of Internal Entrepreneurship in Development of Small and Medium Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2017), s. 39-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/323512656. - ISSN 0860-6846
23
Intraprzedsiębiorczość w tworzeniu infrastruktury intelektualnej w organizacji = Intrapreneurship in Creating Intellectual Infrastructure in Organisation / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review. - nr 26 (2017), s. 67-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE26.pdf. - ISSN 2544-221X
24
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 2, ^Economic and Social Terms. Cz. 2, Wymiar ekonomiczny i społeczny / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2016), s. 20-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
25
Use of the Key Success Factors in Formulating Competitive Strategy of Municipalities / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 447-456. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
26
Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa = Diagnosis and Improvement of Learning Organization on the Example of a Small Enterprise / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 88 (2016), s. 139-149. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : doskonalenie działalności organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2016/06/2016-zeszyt-88.html. - ISSN 1641-3466
27
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Cz. 1, Wymiar ekologiczno-środowiskowy = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 1, ^Environmental and Ecological Terms / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2016), s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
28
Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ // W: Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings / eds. Margarethe Überwimmer, Teresa Gangl, Martina Gaisch, Christian Stadlmann. - Steyr/Austria: The University of Applied Sciences Upper, 2016. - S. 305-314. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-9504257-0-3. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9906
29
Przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 137-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
30
Menedżer, przywódca, lider : przywództwo jako podróż / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 53-72. - ISBN 978-83-7252-730-1
31
Znaczenie kultury i struktury organizacyjnej w korporacji / Julia Gorzelany, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 218-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
32
The Model of Leadership in Learning Organization / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 335-342. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf
33
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej = Use of the Key Success Factors in Strategic Analysis on the Example of Bakery and Confectionery Industry / Małgorzata GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna / red. Iwona Szczepaniak, Krzysztof FIRLEJ. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 177-193. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/07/Przemys%C5%82-spo%C5%BCywczy-%E2%80%93-makrootoczenie-inwestycje-ekspansja-zagraniczna.pdf
34
Organizacje uczące się : teoria i praktyka / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 97 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-706-6
35
Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie = The Challenges of Teaching the Twenty-first Century - the Experience of Małopolska Educational Cloud Computing in the Civil Society / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWEIC // W: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015. - S. 65-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64155-87-1. - Pełny tekst: http://www.zawodowamalopolska.pl/Documents/TOM_II.pdf
36
Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska, Dawid Chaba, Agnieszka Kardaś, Ewa KOZIEŃ, Piotr Krzyk, Iwona KUBICA, Bogusława Kwoczyńska, Natalia Sławińska. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015. - 141, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie / Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie). - ISBN 978-83-64758-25-6
37
Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company = Restrukturyzacja marketingowa jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2015), s. 46-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
38
Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 11-23. - ISBN 978-83-7252-665-6
39
Leadership in Entrepreneurial Organizations / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 195-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
40
Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach = Intra-preneuring of Small and Medium Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 12 (2014), s. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/Studia-Ekonomiczne-Regionu-%C5%81%C3%B3dzkiego-nr-12.pdf. - ISSN 1897-7480
41
Analiza konkurencyjności organizacji / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-656-4
42
Kluczowe czynniki sukcesu w fomułowaniu strategii rozwoju na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ. - (2014), s. 23-41
43
Zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach / red. nauk. Katarzyna Szymańska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 211-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-601-4
44
Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów = Strengthening the Competitive Position of Small and Medium Enterprises through Project Realisation / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Ewa KOZIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014), s. 101-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/573. - ISSN 1898-6447
45
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu firm w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ. - (2013), s. 26-43
46
Non-Technological Innovations as Development Determinants for Communities = Innowacje nietechnologiczne jako determinanty rozwoju społeczności / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWEIC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 9 (2013), s. 41-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
47
Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka / red. nauk. Marek Matejun, Katarzyna Szymańska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 46-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-539-0. - Pełny tekst: http://www.matejun.com/pubs-pl/2013_Matejun_Szymanska_Perspektywy_rozwoju_przedsiebiorczosci_w_warunkach_niepewnosci_i_ryzyka.pdf
48
Portfolio Methods as Tools Supporting the Formulation of Commune Development Strategies / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 345-355. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
49
Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa = The Influence of Crisis on Small Enterprise Growth / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Ewa KOZIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013), s. 39-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/791/615. - ISSN 1898-6447
50
Integrated Management In Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI // Review of General Management. - vol. 17, nr 1, (2013), s. 19-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf. - ISSN 1841-818X
51
The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche. - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013. - S. 313-340. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-0-4
52
Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego : (studium przypadku gminy) = The Education as the Development Factor of the Information Society : (Case Study of the Commune) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 32 (2013), s. 49-60. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/19/27888aeca477871afda3657889827e7a/04.pdf. - ISSN 1898-5084
53
Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Michałowice) = The Influence of Innovative and Operational Processes on Rural Area Development (Exemplified by the Commune of Michałowice) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Barometr Regionalny. - nr 4(30) (2012), s. 119-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br30_11gorzelany.pdf. - ISSN 1644-9398
54
Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Social and Cultural Determinants of Gender in Management of Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 3 (746) (2012), s. 34-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
55
Innowacje jako determinanta zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym (na przykładzie przedsiębiorstw piekarniczo-cukierniczych) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ. - (2012), s. 24-45
56
Technological Innovations in Pcim Community = Innowacje technologiczne w gminie Pcim / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 9 (2012), s. 13-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
57
Nauka na błędach i wyciąganie wniosków z porażek w strategii małego przedsiębiorstwa = Learning from Mistakes and Pointing out Mistakes in the Strategy of Small Business / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 8 (2012), s. 389-402. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.lodz.pl/publikacje/8.pdf. - ISSN 1897-7480
58
CRM Systems in Customer Relationship Development in the Banking Sector = Systemy CRM w marketingu relacji w sektorze bankowym / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 7 (2012), s. 13-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
59
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice = The New Technologies Exploiting to Create Ict Systems (Based on Michałowice Commune Emphasis) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 703). - nr 88 (2012), s. 391-400. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/703/ZN_703.pdf. - ISSN 1896-382X
60
Czynniki kształtujące konkurencyjność banku w dobie globalizacji / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Magdalena Litwin // W: Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 2 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'tr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - S. 109-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-5-4
61
Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa = Utilization of Knowledge in Prospect of Client But Getting of Competitive Superiority by Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 651). - nr 68 (2011), s. 607-615. - Summ.. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
62
Openning to Innovations in the Development of Small and Medium-sized Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // W: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-sized Enterprise / ed. by Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Lodz: Technical University of Lodz Press, 2011. - S. 171-186. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-396-9
63
Wykorzystanie koncepcji H.I. Ansoffa w rozwoju małego przedsiębiorstwa / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 221-247. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1430-5
64
Budowanie relacji z klientami a rozwój małego przedsiębiorstwa = Creating Relations with Clients According to Small Enterprisees Development / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 686). - nr 47 (2011), s. 289-301. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
65
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją / Janusz FUDALIŃSKI, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2011), s. 4-28
66
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją = The DNA Model as an Organisation Management Concept / Krzysztof MACHACZKA, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011), s. 65-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
67
Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo = Strategic Technologies as a Source of the Competitive Advantage in Small Business / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011), s. 89-101. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
68
Fuzje i przejęcia w rozwoju przedsiębiorstwa : na przykładzie sektora bankowego / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - (2010), s. 130-153
69
Fuzje i sojusze : wybrane zewnętrzne metody rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - S. 189-197. - ISBN 978-83-255-1726-7
70
Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010), s. 73-83. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
71
Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa = Knowledge Management and Its Influence on Competitiveness of Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 597). - nr 57 (2010), s. 485-494. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf. - ISSN 1896-382X
72
Wpływ innowacji i przedsiębiorczości na rozwój małego przedsiębiorstwa = Influence of Entrepreneurship and Innovations on Development of Small Enterprise / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected Problems of Management Processes in the Globalised Economy / red. Marianna Księżyk. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 169-179. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-368-9
73
The Level of Women's Remuneration in Poland with Particular Emphasis on Women-managers / Julia Gorzelany-Plesińska, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Economics and Organization of Enterprise. - vol. 6, nr 4 (2009), s. 79-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://access.portico.org/stable?au=phz2d88xkwx. - ISSN 2083-8328
74
Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu = The Information Management in a Small Enterprise and Building the Capabilities to Overcome a Crises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof MACHACZKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 597-607. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
75
Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 4-19
76
Aktywność zawodowa kobiet w Unii Europejskiej = Professional Activity of Women in the European Union / Julia Gorzelany-Plesińska, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2009), s. 35-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
77
Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy = The Organizational Dna Use in the Based on Knowledge Organization Development Shaping / Krzysztof MACHACZKA, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 544). - nr 35, t. 2 (2009), s. 67-83. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. T.2. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
78
Przedsiębiorczość - zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacji jako niezbędne warunki jej trwania i konieczne czynniki rozwoju / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 135-144. - ISBN 978-83-7285-403-2
79
Determinanty wyboru strategii konkurowania w organizacji = Determinants of Selecting a Competitive Strategy in an Organisation / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007), s. 27-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157510036. - ISSN 1898-6447
80
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - (2007), s. 22-54
81
Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007 = Enterprise Management : Theory and Practice : X Jubilee International Scientific Conference, Cracow, November 22-23, 2007. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. - S. 47-52. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7476-156-2
82
Zarządzanie przedsiębiorcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw = Entrepreneurial Management / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 11 (2007), s. 51-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
83
Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 2006. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
84
Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego) / M. GORZELANY-DZIADKOWIEC, K. MACHACZKA // W: Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - (2006), s. 65-81. - Bibliogr.
85
Konkurencyjność przedsiębiorstw deweloperskich - wyniki badań / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2005), s. 60-79. - Bibliogr.
86
Internet oraz strategia e-commerce jako źródło przewagi konkurencyjnej / Ewa KOZIEŃ, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 59-78
87
Inwestycje zagraniczne w Polsce = Foreign Investment in Poland / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 1 (636) (2003), s. 33-39. - Streszcz., summ. - ISSN 0860-6846
88
Zarządzanie procesami deweloperskimi / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003. - S. 69-88. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
89
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym = Merges and Acquisitions in the Bank Sector / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 8 (643) (2003), s. 83-89. - Streszcz., summ. - ISSN 0860-6846
90
Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym = Foreign Investment in Poland and Turnover in Foreign Trade / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 609 (2002), s. 45-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13924. - ISSN 0208-7944
91
Procesy deweloperskie w warunkach polskich = Developers' Processes in Polish Circumstances / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2002), s. 27-37. - Streszcz., summ. - ISSN 0860-6846
92
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
93
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce / oprac. zespół w składzie: Józef MACHACZKA - kier. tematu, Ewa BELNIAK, Krzysztof FIRLEJ, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 107 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami / kier. tematu: Józef MACHACZKA ; zespół: Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 24 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
95
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kosała M., Jelonek M., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2022), Developing Competencies for the Future. [W:] MAZUR S. (red.), Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications, New York : Routledge, s. 7-29.
2
Gorzelany-Dziadkowiec M., Kosała M., (2021), Labour Market Challenges in Light of Changes Caused by Technological Development : a Student Perspective. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6612-6622.
3
Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., Luty L., Firlej K., Gaisch M., Dudziak O., Scott C., (2021), Finding Links between Organisation's Culture and Innovation : the Impact of Organisational Culture on University Innovativeness, "PLoS ONE", vol. 16, iss. 10, s. 1-21; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257962
4
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2021), Measuring Innovative Management with the Management Innovation Assessment Tool. [W:] Ujwary-Gil A., GODLEWSKA-DZIOBOŃ B. (red.), Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 245-266.
5
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., (2021), Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 17, no. 2, s. 36-50; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8178/8179
6
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2021), COVID-19 : Business Innovation Challenges, "Sustainability", vol. 13, iss. 20, s. 1-22; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11439
7
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2020), Wykorzystanie koncepcji "hedgehog" w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Jędrzejewska J., Talarek K. (red.), Społeczne aspekty marketingu i cyfryzacji - wybrane zagadnienia, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., s. 26-37.
8
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2020), Stimulants and Barriers of Converting a Small Enterprise into an Intelligent Organization, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 144, s. 125-135; http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/05/144-Gorzelany-Dziadkowiec.pdf
9
Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2020), Educational Activities for Developing Social Entrepreneurship, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 16, no. 2, s. 164-175; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7768/7063
10
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2020), Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 5, s. 1-15; https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/353
11
Gorzelany-Dziadkowiec M., Smutek H., (2020), Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 183 s.
12
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2019), Marketing Innovations in the Development of the Urban-rural Municipality. [W:] Szwacka-Mokrzycka J., Lemanowicz M. (red.), Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych, Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 25-37.
13
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., Stauskis G., Hernik J., van Assche K., Noszczyk T., (2019), The Innovation Process in Local Development - the Material, Institutional, and Intellectual Infrastructure Shaping and Shaped by Innovation, "Technological and Economic Development of Economy", vol. 25, iss. 6, s. 1232-1258; https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/11094/9350
14
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2019), Management Competence as a Determinant of Innovation in Management - Results of Pilot Studies. [W:] Ujwary-Gil A., Potoczek (red.), Network, Innovation, and Competence-Based Economy, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 255-272.
15
Nawieśniak-Caesar M., Wilkosz-Mamcarczyk M., Hernik J., Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2019), An Integrated Approach to River Valley Revitalisation, "Journal of Environmental Engineering and Landscape Management", Vol. 27, iss. 1, s. 22-32; https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/7481/6983
16
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2018), Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (53), s. 351-364; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3724
17
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2018), Wybory strategiczne przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 20, z. 1, s. 37-43; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=169139
18
Gorzelany-Dziadkowiec M., Haniebnik P., (2018), Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej, "Przegląd Nauk Ekonomicznych", nr 30, s. 5-20; http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE_30_DRUK.pdf
19
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., Gaisch M., (2018), A Comparison of Innovations in Management in Austrian and Polish Universities. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 17), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 181-199.
20
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2018), Rywalizacja czy współpraca - strategia koopetycji w małych przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 130, s. 183-192; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20132a/016.pdf
21
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2017), Use of Social Capital in Regional Development. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 281-288.
22
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2017), Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 39-49; https://www.researchgate.net/publication/323512656
23
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2017), Intraprzedsiębiorczość w tworzeniu infrastruktury intelektualnej w organizacji, "Przegląd Nauk Ekonomicznych", nr 26, s. 67-77; http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE26.pdf
24
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2016), Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Cz. 2, Wymiar ekonomiczny i społeczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 20-29.
25
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2016), Use of the Key Success Factors in Formulating Competitive Strategy of Municipalities. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 447-456.
26
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2016), Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 88, s. 139-149; http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2016/06/2016-zeszyt-88.html
27
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2016), Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Cz. 1, Wymiar ekologiczno-środowiskowy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 31-42.
28
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., (2016), Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises. [W:] Überwimmer M., Gangl T., Gaisch M., Stadlmann C. (red.), Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings, Steyr/Austria : The University of Applied Sciences Upper, s. 305-314.
29
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2016), Przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 137-152.
30
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2016), Menedżer, przywódca, lider : przywództwo jako podróż. [W:] Firlej K. (red.), Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 53-72.
31
Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2016), Znaczenie kultury i struktury organizacyjnej w korporacji. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 218-239.
32
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), The Model of Leadership in Learning Organization. [W:] MIKUŁA B., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 335-342.
33
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej. [W:] Szczepaniak I., Firlej K. (red.), Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 177-193.
34
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), Organizacje uczące się: teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 97 s.
35
Fudaliński J., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie. [W:] Pamuła-Behrens M. (red.), Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego, T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, s. 65-73.
36
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., Chaba D., Kardaś A., Kwoczyńska B., Kozień E., Kubica I., Krzyk P., Sławińska N., (2015), Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 141, [1] s.
37
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2015), Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2, s. 46-55.
38
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-23.
39
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Leadership in Entrepreneurial Organizations. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 195-202.
40
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 12, s. 87-97; http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/Studia-Ekonomiczne-Regionu-%C5%81%C3%B3dzkiego-nr-12.pdf
41
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Analiza konkurencyjności organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 98 s.
42
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Kluczowe czynniki sukcesu w fomułowaniu strategii rozwoju na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 23-41.
43
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa. [W:] Szymańska K. (red.), Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 211-222.
44
Gorzelany-Dziadkowiec M., Kozień E., (2014), Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (930), s. 101-116; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/573
45
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu firm w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 26-43.
46
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2013), Non-Technological Innovations as Development Determinants for Communities, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9, s. 41-50.
47
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Matejun M., Szymańska K. (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 46-55.
48
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2013), Portfolio Methods as Tools Supporting the Formulation of Commune Development Strategies. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 345-355.
49
Gorzelany-Dziadkowiec M., Kozień E., (2013), Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 908, s. 39-56; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/791/615
50
Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., (2013), Integrated Management In Small Enterprises, "Review of General Management", vol. 17, nr 1,, s. 19-48; http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf
51
Buła P., Fudaliński J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors. [W:] Teczke J., Terblanche N. (red.), Management Science in Transition Period in South Africa and Poland, Cracow, Stellenbosch : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 313-340.
52
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego (studium przypadku gminy), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 32, s. 49-60; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/19/27888aeca477871afda3657889827e7a/04.pdf
53
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2012), Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Michałowice), "Barometr Regionalny", nr 4(30), s. 119-127; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br30_11gorzelany.pdf
54
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2012), Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 63, nr 3 (746), s. 34-47.
55
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2012), Innowacje jako determinanta zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym (na przykładzie przedsiębiorstw piekarniczo-cukierniczych). [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu, s. 24-45.
56
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2012), Technological Innovations in Pcim Community, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 63, nr 9, s. 13-21.
57
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2012), Nauka na błędach i wyciąganie wniosków z porażek w strategii małego przedsiębiorstwa, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 8, s. 389-402; http://www.pte.lodz.pl/publikacje/8.pdf
58
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2012), CRM Systems in Customer Relationship Development in the Banking Sector, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 63, nr 7, s. 13-21.
59
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2012), Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 88, s. 391-400; http://www.wzieu.pl/zn/703/ZN_703.pdf
60
Gorzelany-Dziadkowiec M., Litwin M., (2012), Czynniki kształtujące konkurencyjność banku w dobie globalizacji. [W:] Drygov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, s. 109-121.
61
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 68, s. 607-615.
62
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2011), Openning to Innovations in the Development of Small and Medium-sized Enterprises. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-sized Enterprise, Lodz : Technical University of Lodz Press, s. 171-186.
63
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Wykorzystanie koncepcji H.I. Ansoffa w rozwoju małego przedsiębiorstwa. [W:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 221-247.
64
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2011), Budowanie relacji z klientami a rozwój małego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 47, s. 289-301.
65
Fudaliński J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, s. 4-28.
66
Machaczka K., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3, s. 65-78.
67
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/6, s. 89-101.
68
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2010), Fuzje i przejęcia w rozwoju przedsiębiorstwa : na przykładzie sektora bankowego. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, s. 130-153.
69
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2010), Fuzje i sojusze : wybrane zewnętrzne metody rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego. [W:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 189-197.
70
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2010), Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 73-83.
71
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2010), Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, s. 485-494; http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf
72
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2010), Wpływ innowacji i przedsiębiorczości na rozwój małego przedsiębiorstwa. [W:] Księżyk M. (red.), Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 169-179.
73
Gorzelany-Plesińska J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2009), The Level of Women's Remuneration in Poland with Particular Emphasis on Women-managers, "Economics and Organization of Enterprise", vol. 6, nr 4, s. 79-83; https://access.portico.org/stable?au=phz2d88xkwx
74
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka K., (2009), Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 597-607.
75
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2009), Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 4-19.
76
Gorzelany-Plesińska J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2009), Aktywność zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 35-41.
77
Machaczka K., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2009), Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 35, t. 2, s. 67-83.
78
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2008), Przedsiębiorczość - zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacji jako niezbędne warunki jej trwania i konieczne czynniki rozwoju. [W:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 135-144.
79
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2007), Determinanty wyboru strategii konkurowania w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 766, s. 27-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/157510036
80
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., Machaczka K., (2007), Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania, s. 22-54.
81
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2007), Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 47-52.
82
Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2007), Zarządzanie przedsiębiorcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11, s. 51-56.
83
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2006), Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze: (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego), Prom. Machaczka J., Kraków : , 258 k.
84
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka K., (2006), Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego). [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, s. 65-81.
85
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstw deweloperskich - wyniki badań. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, s. 60-79.
86
Kozień E., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2004), Internet oraz strategia e-commerce jako źródło przewagi konkurencyjnej. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 59-78.
87
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2003), Inwestycje zagraniczne w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 54, z. 1 (636), s. 33-39.
88
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2003), Zarządzanie procesami deweloperskimi. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., s. 69-88.
89
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., (2003), Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 54, z. 8 (643), s. 83-89.
90
Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., (2002), Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 609, s. 45-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/13924
91
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2002), Procesy deweloperskie w warunkach polskich, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 27-37.
92
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
93
Belniak E., Firlej K., Kozień E., Misiołek K., Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., Machaczka M., Machaczka J., (2003), Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 k.
94
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., (2002), Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k.
95
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
1
@inbook{UEK:2168367632,
author = "Małgorzata Kosała and Magdalena Jelonek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Developing Competencies for the Future",
booktitle = "Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications",
pages = "7-29",
adress = "New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003264170-2},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-20563-2 ; 978-1-003-26417-0",
}
2
@inbook{UEK:2168359878,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Kosała",
title = "Labour Market Challenges in Light of Changes Caused by Technological Development : a Student Perspective",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "6612-6622",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
3
@article{UEK:2168358642,
author = "Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Lidia Luty and Krzysztof Firlej and Martina Gaisch and Oksana Dudziak and Cornelia Scott",
title = "Finding Links between Organisation's Culture and Innovation : the Impact of Organisational Culture on University Innovativeness",
journal = "PLoS ONE",
number = "vol. 16, iss. 10",
pages = "1-21",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0257962},
url = {https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257962},
}
4
@inbook{UEK:2168360506,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Measuring Innovative Management with the Management Innovation Assessment Tool",
booktitle = "Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era",
pages = "245-266",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_2021.pdf},
isbn = "978-83-61597-80-3 ; 978-83-959006-6-2",
}
5
@article{UEK:2168360480,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej",
title = "Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 17, no. 2",
pages = "36-50",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.172.3},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8178/8179},
}
6
@article{UEK:2168358932,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "COVID-19 : Business Innovation Challenges",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 20",
pages = "1-22",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su132011439},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11439},
}
7
@inbook{UEK:2168353526,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie koncepcji hedgehog w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
booktitle = "Społeczne aspekty marketingu i cyfryzacji - wybrane zagadnienia",
pages = "26-37",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o.",
year = "2020",
url = {https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/528EFD4B-0268-729B-08C1-021444450E3F},
isbn = "978-83-66489-30-1",
}
8
@article{UEK:2168347330,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Stimulants and Barriers of Converting a Small Enterprise into an Intelligent Organization",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 144",
pages = "125-135",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2020.144.10},
url = {http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/05/144-Gorzelany-Dziadkowiec.pdf},
}
9
@article{UEK:2168352132,
author = "Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Educational Activities for Developing Social Entrepreneurship",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 16, no. 2",
pages = "164-175",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.162.13},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7768/7063},
}
10
@article{UEK:2168353522,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 5",
pages = "1-15",
year = "2020",
url = {https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/353},
}
11
@book{UEK:2168353942,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Halina Smutek",
title = "Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2020",
isbn = "978-83-66470-93-4",
}
12
@inbook{UEK:2168343237,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Marketing Innovations in the Development of the Urban-rural Municipality",
booktitle = "Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych",
pages = "25-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7583-915-9",
}
13
@article{UEK:2168338499,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany and Gintaras Stauskis and Józef Hernik and Kristof van Assche and Tomasz Noszczyk",
title = "The Innovation Process in Local Development - the Material, Institutional, and Intellectual Infrastructure Shaping and Shaped by Innovation",
journal = "Technological and Economic Development of Economy",
number = "vol. 25, iss. 6",
pages = "1232-1258",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/tede.2019.11094},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/11094/9350},
}
14
@inbook{UEK:2168339681,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Management Competence as a Determinant of Innovation in Management - Results of Pilot Studies",
booktitle = "Network, Innovation, and Competence-Based Economy",
pages = "255-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2019",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_cz_1_2019.pdf},
isbn = "978-83-61597-62-9 ; 978-83-61597-63-6",
}
15
@article{UEK:2168332753,
author = "Maria Nawieśniak-Caesar and Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk and Józef Hernik and Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "An Integrated Approach to River Valley Revitalisation",
journal = "Journal of Environmental Engineering and Landscape Management",
number = "Vol. 27, iss. 1",
pages = "22-32",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/jeelm.2019.7481},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/7481/6983},
}
16
@article{UEK:2168324133,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice)",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (53)",
pages = "351-364",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.1.30},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3724},
}
17
@article{UEK:2168324131,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wybory strategiczne przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 20, z. 1",
pages = "37-43",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0011.7226},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=169139},
}
18
@article{UEK:2168327825,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Paulina Haniebnik",
title = "Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej",
journal = "Przegląd Nauk Ekonomicznych",
number = "30",
pages = "5-20",
year = "2018",
url = {http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE_30_DRUK.pdf},
}
19
@inbook{UEK:2168327673,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany and Martina Gaisch",
title = "A Comparison of Innovations in Management in Austrian and Polish Universities",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "181-199",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2018",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5",
}
20
@article{UEK:2168333743,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Rywalizacja czy współpraca - strategia koopetycji w małych przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 130",
pages = "183-192",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.130.16},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20132a/016.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168322357,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Use of Social Capital in Regional Development",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "281-288",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
22
@article{UEK:2168322433,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10",
pages = "39-49",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/publication/323512656},
}
23
@article{UEK:2168323597,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Intraprzedsiębiorczość w tworzeniu infrastruktury intelektualnej w organizacji",
journal = "Przegląd Nauk Ekonomicznych",
number = "26",
pages = "67-77",
year = "2017",
url = {http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE26.pdf},
}
24
@article{UEK:2168309053,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "8",
pages = "20-29",
year = "2016",
}
25
@inbook{UEK:2168310727,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Use of the Key Success Factors in Formulating Competitive Strategy of Municipalities",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "447-456",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
26
@article{UEK:2168307001,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 88",
pages = "139-149",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2016/06/2016-zeszyt-88.html},
}
27
@article{UEK:2168308987,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Cz. 1, Wymiar ekologiczno-środowiskowy",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "7",
pages = "31-42",
year = "2016",
}
28
@inbook{UEK:2168306999,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej",
title = "Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises",
booktitle = "Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings",
pages = "305-314",
adress = "Steyr/Austria",
publisher = "The University of Applied Sciences Upper",
year = "2016",
url = {https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9906},
isbn = "978-3-9504257-0-3",
}
29
@inbook{UEK:2168310099,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "137-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
30
@inbook{UEK:2168311297,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Menedżer, przywódca, lider : przywództwo jako podróż",
booktitle = "Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce",
pages = "53-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-730-1",
}
31
@inbook{UEK:2168310109,
author = "Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Znaczenie kultury i struktury organizacyjnej w korporacji",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "218-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
32
@inbook{UEK:2168300747,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "The Model of Leadership in Learning Organization",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "335-342",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf},
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
33
@inbook{UEK:2168297509,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej",
booktitle = "Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna",
pages = "177-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/07/Przemys%C5%82-spo%C5%BCywczy-%E2%80%93-makrootoczenie-inwestycje-ekspansja-zagraniczna.pdf},
isbn = "978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2",
}
34
@book{UEK:2168299567,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Organizacje uczące się : teoria i praktyka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-706-6",
}
35
@inbook{UEK:2168299321,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie",
booktitle = "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania ",
pages = "65-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego",
year = "2015",
url = {http://www.zawodowamalopolska.pl/Documents/TOM_II.pdf},
isbn = "978-83-64155-87-1",
}
36
@book{UEK:2168301057,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska and Dawid Chaba and Agnieszka Kardaś and Bogusława Kwoczyńska and Ewa Kozień and Iwona Kubica and Piotr Krzyk and Natalia Sławińska",
title = "Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego",
year = "2015",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-64758-25-6",
}
37
@article{UEK:2168291057,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "2",
pages = "46-55",
year = "2015",
}
38
@inbook{UEK:2168284881,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "11-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
39
@inbook{UEK:2168292757,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Leadership in Entrepreneurial Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "195-202",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
40
@article{UEK:2168292759,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego",
number = "12",
pages = "87-97",
year = "2014",
url = {http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/Studia-Ekonomiczne-Regionu-%C5%81%C3%B3dzkiego-nr-12.pdf},
}
41
@book{UEK:2168279169,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Analiza konkurencyjności organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-656-4",
}
42
@unpublished{UEK:2168303415,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Kluczowe czynniki sukcesu w fomułowaniu strategii rozwoju na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej",
booktitle = "Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "23-41",
year = "2014",
}
43
@inbook{UEK:2168295949,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach",
pages = "211-222",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-601-4",
}
44
@article{UEK:2168290205,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Ewa Kozień",
title = "Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (930)",
pages = "101-116",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0607},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/573},
}
45
@unpublished{UEK:2168291689,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu firm w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej",
booktitle = "Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "26-43",
year = "2013",
}
46
@article{UEK:2168287735,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Non-Technological Innovations as Development Determinants for Communities",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "9",
pages = "41-50",
year = "2013",
}
47
@inbook{UEK:2168292753,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka",
pages = "46-55",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2013",
url = {http://www.matejun.com/pubs-pl/2013_Matejun_Szymanska_Perspektywy_rozwoju_przedsiebiorczosci_w_warunkach_niepewnosci_i_ryzyka.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7283-539-0",
}
48
@inbook{UEK:2168268666,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Portfolio Methods as Tools Supporting the Formulation of Commune Development Strategies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "345-355",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
49
@article{UEK:2168267158,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Ewa Kozień",
title = "Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "908",
pages = "39-56",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/791/615},
}
50
@article{UEK:2168287535,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński",
title = "Integrated Management In Small Enterprises",
journal = "Review of General Management",
number = "vol. 17, 1,",
pages = "19-48",
year = "2013",
url = {http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf},
}
51
@inbook{UEK:2168263062,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors",
booktitle = "Management Science in Transition Period in South Africa and Poland",
pages = "313-340",
adress = "Cracow, Stellenbosch",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-937642-0-4",
}
52
@article{UEK:2168276345,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego : (studium przypadku gminy)",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 32",
pages = "49-60",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/19/27888aeca477871afda3657889827e7a/04.pdf},
}
53
@article{UEK:2168292325,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Michałowice)",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "4(30)",
pages = "119-127",
year = "2012",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br30_11gorzelany.pdf},
}
54
@article{UEK:2168260222,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 63, 3 (746)",
pages = "34-47",
year = "2012",
}
55
@unpublished{UEK:2168273838,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Innowacje jako determinanta zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym (na przykładzie przedsiębiorstw piekarniczo-cukierniczych)",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu",
pages = "24-45",
year = "2012",
}
56
@article{UEK:2168261054,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Technological Innovations in Pcim Community",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 63, 9",
pages = "13-21",
year = "2012",
}
57
@article{UEK:2168292763,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Nauka na błędach i wyciąganie wniosków z porażek w strategii małego przedsiębiorstwa",
journal = "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego",
number = "8",
pages = "389-402",
year = "2012",
url = {http://www.pte.lodz.pl/publikacje/8.pdf},
}
58
@article{UEK:2168260898,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "CRM Systems in Customer Relationship Development in the Banking Sector",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 63, 7",
pages = "13-21",
year = "2012",
}
59
@article{UEK:2168292327,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "88",
pages = "391-400",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/703/ZN_703.pdf},
issn = "1640-6818",
}
60
@inbook{UEK:2168252896,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Magdalena Litwin",
title = "Czynniki kształtujące konkurencyjność banku w dobie globalizacji",
booktitle = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2",
pages = "109-121",
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-5-4",
}
61
@article{UEK:2168227136,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "68",
pages = "607-615",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
62
@inbook{UEK:2168233288,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Openning to Innovations in the Development of Small and Medium-sized Enterprises",
booktitle = "Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-sized Enterprise",
pages = "171-186",
adress = "Lodz",
publisher = "Technical University of Lodz Press",
year = "2011",
isbn = "978-83-7283-396-9",
}
63
@inbook{UEK:2168296993,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie koncepcji H.I. Ansoffa w rozwoju małego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "221-247",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1430-5",
}
64
@article{UEK:2168226465,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Budowanie relacji z klientami a rozwój małego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "47",
pages = "289-301",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
65
@unpublished{UEK:2168260644,
author = "Janusz Fudaliński and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją",
booktitle = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
pages = "4-28",
year = "2011",
}
66
@article{UEK:2168232726,
author = "Krzysztof Machaczka and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3",
pages = "65-78",
year = "2011",
}
67
@article{UEK:2168219134,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/6",
pages = "89-101",
adress = "",
year = "2011",
}
68
@unpublished{UEK:2168282579,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Fuzje i przejęcia w rozwoju przedsiębiorstwa : na przykładzie sektora bankowego",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
pages = "130-153",
year = "2010",
}
69
@inbook{UEK:2165673917,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Fuzje i sojusze : wybrane zewnętrzne metody rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania",
pages = "189-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
isbn = "978-83-255-1726-7",
}
70
@article{UEK:52069,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/1",
pages = "73-83",
adress = "",
year = "2010",
}
71
@article{UEK:2168292765,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "57",
pages = "485-494",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf},
issn = "1640-6818",
}
72
@inbook{UEK:2168307017,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wpływ innowacji i przedsiębiorczości na rozwój małego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji",
pages = "169-179",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-368-9",
}
73
@article{UEK:2168226204,
author = "Julia Gorzelany-Plesińska and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "The Level of Women's Remuneration in Poland with Particular Emphasis on Women-managers",
journal = "Economics and Organization of Enterprise",
number = "vol. 6, 4",
pages = "79-83",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/v10061-010-0031-4},
url = {https://access.portico.org/stable?au=phz2d88xkwx},
}
74
@article{UEK:51120,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Machaczka",
title = "Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "597-607",
adress = "",
year = "2009",
}
75
@unpublished{UEK:2168218450,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "4-19",
year = "2009",
}
76
@article{UEK:50177,
author = "Julia Gorzelany-Plesińska and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Aktywność zawodowa kobiet w Unii Europejskiej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "35-41",
year = "2009",
}
77
@article{UEK:2168299947,
author = "Krzysztof Machaczka and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "35, t. 2",
pages = "67-83",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
78
@inbook{UEK:2168219146,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Przedsiębiorczość - zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacji jako niezbędne warunki jej trwania i konieczne czynniki rozwoju",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji",
pages = "135-144",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-403-2",
}
79
@article{UEK:50753,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Determinanty wyboru strategii konkurowania w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "766",
pages = "27-44",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157510036},
}
80
@unpublished{UEK:2168276277,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego",
booktitle = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
pages = "22-54",
year = "2007",
}
81
@inbook{UEK:2168256842,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007",
pages = "47-52",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2007",
isbn = "978-83-7476-156-2",
}
82
@article{UEK:50230,
author = "Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zarządzanie przedsiębiorcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "11",
pages = "51-56",
year = "2007",
}
83
@unpublished{UEK:52594,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego)",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
84
@unpublished{UEK:2168275497,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Machaczka",
title = "Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego)",
booktitle = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
pages = "65-81",
year = "2006",
}
85
@unpublished{UEK:2168259002,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstw deweloperskich - wyniki badań",
booktitle = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "60-79",
year = "2005",
}
86
@unpublished{UEK:2168258908,
author = "Ewa Kozień and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Internet oraz strategia e-commerce jako źródło przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "59-78",
year = "2004",
}
87
@article{UEK:2168224134,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Inwestycje zagraniczne w Polsce",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 54, z. 1 (636)",
pages = "33-39",
year = "2003",
}
88
@inbook{UEK:2168320229,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zarządzanie procesami deweloperskimi",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "69-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.",
year = "2003",
isbn = "83-919920-2-0",
}
89
@article{UEK:2168224144,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Machaczka",
title = "Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 54, z. 8 (643)",
pages = "83-89",
year = "2003",
}
90
@article{UEK:2168225100,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Zdzisław Krawiec",
title = "Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "609",
pages = "45-61",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13924},
}
91
@article{UEK:2168321221,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Procesy deweloperskie w warunkach polskich",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10",
pages = "27-37",
year = "2002",
}
92
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej and Janusz Fudaliński and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Krzysztof Machaczka and Halina Smutek and Tomasz Bober and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
93
@unpublished{UEK:2168258880,
author = "Ewa Belniak and Krzysztof Firlej and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Zdzisław Krawiec and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
94
@unpublished{UEK:2168258828,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Machaczka",
title = "Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
95
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Stanisław Galata and Ewa Belniak and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński and Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka and Piotr Markiewicz and Małgorzata Rojek",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID