Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Konsolidacja miejskiej kasy w Krakowie
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 20 (916) (2006) , s. 17-19
Nr:
51964
article
2

Author:
Title:
Struktura dochodów budżetu gminy Miasta Krakowa w latach 1991-1997 a zakres jej autonomii finansowej = The Income Structure of the Budget of Kraków Municipality in the Years 1991-1994, and the Scope of Financial Autonomy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994) , s. 89-98. - Summ.
Nr:
2168247214
article
See main document
3

Author:
Title:
Rzemiosło w warunkach przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Craft under the Conditions of Ownership Tranformations in Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993) , s. 89-104. - Summ.
Nr:
2168262258
article
See main document
4

Author:
Title:
Postępy prywatyzacji w województwie krakowskim a dochody budżetowe = Progress of Privatization in the Krakow Province and Budget Revenues
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991) , s. 25-37. - Summ.
Nr:
2168247160
article
See main document
5

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka współczesnych uwarunkowań redystrybucji budżetowej w sferze produkcji materialnej = General Characteristics of Contemporary Budget Redistribution in Material Production Subject to Certain Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 318 (1990) , s. 41-58. - Summ., rez.
Nr:
2168230114
article
See main document
6

Author:
Title:
Strukturalne uwarunkowania niedoborów w budżetach PRL lat osiemdziesiątych = The Structural Conditions of the Shortages in Poland's State Budget in the 80-ties
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990) , s. 45-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226767
article
See main document
7

Author:
Title:
O potrzebie pełniejszego wyjaśnienia ogólnoekonomicznych związków kryzysu współczesnej gospodarki polskiej i inflacji = On the Need of Fuller Explanation of Inflation and Crisis of Polish Economy Today Considering the Connections Comprising All the Aspects of Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989) , s. 147-165. - Rez., summ.
Nr:
2168263448
article
See main document
8

Author:
Title:
O metodzie studiów nad strukturą ekonomiczną budżetu państwa = Analysis Method of State Budget Economic Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988) , s. 207-226. - Summ., rez.
Nr:
2168262502
article
See main document
9

Author:
Title:
Uwarunkowania i skutki ekonomiczne miękkich ograniczeń pieniężnych = Conditions and Consequences of Economically Soft Financial Restriction
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 240 (1987) , s. 47-67. - Summ., rez.
Nr:
2168258266
article
See main document
10

Author:
Title:
Kornaiowskie miękkie ograniczenia pieniężno-budżetowe a niedobory budżetu PRL = Kornai's Soft Monetary and Budgetary Limitations and the Budget Deficit in Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 141-156. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243192
article
See main document
11

Author:
Title:
Niedobory w budżetach PRL początków lat osiemdziesiątych = Budget Deficits in Poland in 80s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985) , s. 143-158. - Rez., summ.
Nr:
2168236556
article
See main document
12

Author:
Title:
Ekonomiczne znaczenie nadwyżki budżetowej w świetle literatury finansowej Polski Ludowej = On the Economic Significance of the Budget Surplus - in the Light of Polish Financial Literature
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978) , s. 19-35. - Rez., summ.
Nr:
2168233192
article
See main document
13

Author:
Title:
Pojęcie nadwyżki budżetowej w polskim piśmiennictwie finansowym = Some remarks about the meaning of the budget surplus In the polish financial literature
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977) , s. 55-65. - Summ., rez.
Nr:
2168259610
article
See main document
1
Konsolidacja miejskiej kasy w Krakowie / Lesław FIJAŁ // Gazeta Bankowa. - nr 20 (916) (2006), s. 17-19. - ISSN 0860-7613
2
Struktura dochodów budżetu gminy Miasta Krakowa w latach 1991-1997 a zakres jej autonomii finansowej = The Income Structure of the Budget of Kraków Municipality in the Years 1991-1994, and the Scope of Financial Autonomy / Lesław FIJAŁ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994/1995), s. 89-98. - Summ. - ISSN 0071-674X
3
Rzemiosło w warunkach przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Craft under the Conditions of Ownership Tranformations in Polish Economy / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993), s. 89-104. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Postępy prywatyzacji w województwie krakowskim a dochody budżetowe = Progress of Privatization in the Krakow Province and Budget Revenues / Lesław FIJAŁ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991), s. 25-37. - Summ. - ISSN 0071-674X
5
Ogólna charakterystyka współczesnych uwarunkowań redystrybucji budżetowej w sferze produkcji materialnej = General Characteristics of Contemporary Budget Redistribution in Material Production Subject to Certain Conditions / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 318 (1990), s. 41-58. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
6
Strukturalne uwarunkowania niedoborów w budżetach PRL lat osiemdziesiątych = The Structural Conditions of the Shortages in Poland's State Budget in the 80-ties / Lesław FIJAŁ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 45-58. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
7
O potrzebie pełniejszego wyjaśnienia ogólnoekonomicznych związków kryzysu współczesnej gospodarki polskiej i inflacji = On the Need of Fuller Explanation of Inflation and Crisis of Polish Economy Today Considering the Connections Comprising All the Aspects of Economy / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989), s. 147-165. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
8
O metodzie studiów nad strukturą ekonomiczną budżetu państwa = Analysis Method of State Budget Economic Structure / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988), s. 207-226. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Uwarunkowania i skutki ekonomiczne miękkich ograniczeń pieniężnych = Conditions and Consequences of Economically Soft Financial Restriction / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 240 (1987), s. 47-67. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
10
Kornaiowskie miękkie ograniczenia pieniężno-budżetowe a niedobory budżetu PRL = Kornai's Soft Monetary and Budgetary Limitations and the Budget Deficit in Poland / Lesław FIJAŁ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 141-156. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
11
Niedobory w budżetach PRL początków lat osiemdziesiątych = Budget Deficits in Poland in 80s / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 143-158. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
12
Ekonomiczne znaczenie nadwyżki budżetowej w świetle literatury finansowej Polski Ludowej = On the Economic Significance of the Budget Surplus - in the Light of Polish Financial Literature / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978), s. 19-35. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
13
Pojęcie nadwyżki budżetowej w polskim piśmiennictwie finansowym = Some remarks about the meaning of the budget surplus In the polish financial literature / Lesław FIJAŁ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977), s. 55-65. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
1
Fijał L., (2006), Konsolidacja miejskiej kasy w Krakowie, "Gazeta Bankowa", nr 20 (916), s. 17-19.
2
Fijał L., (1994), Struktura dochodów budżetu gminy Miasta Krakowa w latach 1991-1997 a zakres jej autonomii finansowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38, s. 89-98.
3
Fijał L., (1993), Rzemiosło w warunkach przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej (na przykładzie województwa krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 394, s. 89-104.
4
Fijał L., (1991), Postępy prywatyzacji w województwie krakowskim a dochody budżetowe, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 34, s. 25-37.
5
Fijał L., (1990), Ogólna charakterystyka współczesnych uwarunkowań redystrybucji budżetowej w sferze produkcji materialnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 318, s. 41-58.
6
Fijał L., (1990), Strukturalne uwarunkowania niedoborów w budżetach PRL lat osiemdziesiątych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 45-58.
7
Fijał L., (1989), O potrzebie pełniejszego wyjaśnienia ogólnoekonomicznych związków kryzysu współczesnej gospodarki polskiej i inflacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 147-165.
8
Fijał L., (1988), O metodzie studiów nad strukturą ekonomiczną budżetu państwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 207-226.
9
Fijał L., (1987), Uwarunkowania i skutki ekonomiczne miękkich ograniczeń pieniężnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 240, s. 47-67.
10
Fijał L., (1986), Kornaiowskie miękkie ograniczenia pieniężno-budżetowe a niedobory budżetu PRL, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 141-156.
11
Fijał L., (1985), Niedobory w budżetach PRL początków lat osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 143-158.
12
Fijał L., (1978), Ekonomiczne znaczenie nadwyżki budżetowej w świetle literatury finansowej Polski Ludowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 102, s. 19-35.
13
Fijał L., (1977), Pojęcie nadwyżki budżetowej w polskim piśmiennictwie finansowym, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 20, s. 55-65.
1
@article{UEK:51964,
author = "Lesław Fijał",
title = "Konsolidacja miejskiej kasy w Krakowie",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "20 (916)",
pages = "17-19",
year = "2006",
}
2
@article{UEK:2168247214,
author = "Lesław Fijał",
title = "Struktura dochodów budżetu gminy Miasta Krakowa w latach 1991-1997 a zakres jej autonomii finansowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 37-38",
pages = "89-98",
year = "1994",
}
3
@article{UEK:2168262258,
author = "Lesław Fijał",
title = "Rzemiosło w warunkach przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej : (na przykładzie województwa krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "394",
pages = "89-104",
year = "1993",
}
4
@article{UEK:2168247160,
author = "Lesław Fijał",
title = "Postępy prywatyzacji w województwie krakowskim a dochody budżetowe",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 34",
pages = "25-37",
year = "1991",
}
5
@article{UEK:2168230114,
author = "Lesław Fijał",
title = "Ogólna charakterystyka współczesnych uwarunkowań redystrybucji budżetowej w sferze produkcji materialnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "318",
pages = "41-58",
year = "1990",
}
6
@article{UEK:2168226767,
author = "Lesław Fijał",
title = "Strukturalne uwarunkowania niedoborów w budżetach PRL lat osiemdziesiątych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "45-58",
year = "1990",
}
7
@article{UEK:2168263448,
author = "Lesław Fijał",
title = "O potrzebie pełniejszego wyjaśnienia ogólnoekonomicznych związków kryzysu współczesnej gospodarki polskiej i inflacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "147-165",
year = "1989",
}
8
@article{UEK:2168262502,
author = "Lesław Fijał",
title = "O metodzie studiów nad strukturą ekonomiczną budżetu państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "207-226",
year = "1988",
}
9
@article{UEK:2168258266,
author = "Lesław Fijał",
title = "Uwarunkowania i skutki ekonomiczne miękkich ograniczeń pieniężnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "240",
pages = "47-67",
year = "1987",
}
10
@article{UEK:2168243192,
author = "Lesław Fijał",
title = "Kornaiowskie miękkie ograniczenia pieniężno-budżetowe a niedobory budżetu PRL",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "141-156",
year = "1986",
}
11
@article{UEK:2168236556,
author = "Lesław Fijał",
title = "Niedobory w budżetach PRL początków lat osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "143-158",
year = "1985",
}
12
@article{UEK:2168233192,
author = "Lesław Fijał",
title = "Ekonomiczne znaczenie nadwyżki budżetowej w świetle literatury finansowej Polski Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "102",
pages = "19-35",
year = "1978",
}
13
@article{UEK:2168259610,
author = "Lesław Fijał",
title = "Pojęcie nadwyżki budżetowej w polskim piśmiennictwie finansowym",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 20",
pages = "55-65",
year = "1977",
}