Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Konsolidacja miejskiej kasy w Krakowie
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 20 (916) (2006) , s. 17-19
Nr:
51964
article
2

Author:
Title:
Problemy finansowania samorządu terytorialnego
Source:
Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996, s. 47-53
Nr:
2168249182
chapter in conference materials
See main document
3

Author:
Title:
Niedobory budżetowe okresu wstępnej transformacji = Budget Deficit in the Early Phase of Ecnomic Transformation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 31. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168227264
varia
4

Author:
Title:
Struktura dochodów budżetu gminy Miasta Krakowa w latach 1991-1997 a zakres jej autonomii finansowej = The Income Structure of the Budget of Kraków Municipality in the Years 1991-1994, and the Scope of Financial Autonomy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994) , s. 89-98. - Summ.
Nr:
2168247214
article
See main document
5

Author:
Title:
Rzemiosło w warunkach przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Craft under the Conditions of Ownership Tranformations in Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993) , s. 89-104. - Summ.
Nr:
2168262258
article
See main document
6

Author:
Title:
Andrzej Jaklik : Rachunkowość bankowa
Source:
Bank i Kredyt. - nr 2 (1993) , s. 27-28
Nr:
2168335075
review
1
Konsolidacja miejskiej kasy w Krakowie / Lesław FIJAŁ // Gazeta Bankowa. - nr 20 (916) (2006), s. 17-19. - ISSN 0860-7613
2
Problemy finansowania samorządu terytorialnego / Leszek FIJAŁ // W: Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996. - S. 47-53
3
Niedobory budżetowe okresu wstępnej transformacji = Budget Deficit in the Early Phase of Ecnomic Transformation / Lesław FIJAŁ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993 (1994), s. 31. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
4
Struktura dochodów budżetu gminy Miasta Krakowa w latach 1991-1997 a zakres jej autonomii finansowej = The Income Structure of the Budget of Kraków Municipality in the Years 1991-1994, and the Scope of Financial Autonomy / Lesław FIJAŁ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994/1995), s. 89-98. - Summ. - ISSN 0071-674X
5
Rzemiosło w warunkach przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Craft under the Conditions of Ownership Tranformations in Polish Economy / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993), s. 89-104. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Andrzej Jaklik : Rachunkowość bankowa / Lesław FIJAŁ // Bank i Kredyt. - nr 2 (1993), s. 27-28. - Rec. pracy: Andrzej Jaklik: Rachunkowość bankowa, Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice 1992, s. 192. - ISSN 0137-5520
1
Fijał L., (2006), Konsolidacja miejskiej kasy w Krakowie, "Gazeta Bankowa", nr 20 (916), s. 17-19.
2
Fijał L., (1996), Problemy finansowania samorządu terytorialnego. [W:] Górka K. (red.), Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 47-53.
3
Fijał L., (1994), Niedobory budżetowe okresu wstępnej transformacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 31.
4
Fijał L., (1994), Struktura dochodów budżetu gminy Miasta Krakowa w latach 1991-1997 a zakres jej autonomii finansowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38, s. 89-98.
5
Fijał L., (1993), Rzemiosło w warunkach przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej (na przykładzie województwa krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 394, s. 89-104.
6
Fijał L., (1993), Andrzej Jaklik : Rachunkowość bankowa, "Bank i Kredyt", nr 2, s. 27-28.
1
@article{UEK:51964,
author = "Lesław Fijał",
title = "Konsolidacja miejskiej kasy w Krakowie",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "20 (916)",
pages = "17-19",
year = "2006",
}
2
@inbook{UEK:2168249182,
author = "Leszek Fijał",
title = "Problemy finansowania samorządu terytorialnego",
booktitle = "Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "47-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1996",
}
3
@misc{UEK:2168227264,
author = "Lesław Fijał",
title = "Niedobory budżetowe okresu wstępnej transformacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993",
pages = "31",
year = "1994",
}
4
@article{UEK:2168247214,
author = "Lesław Fijał",
title = "Struktura dochodów budżetu gminy Miasta Krakowa w latach 1991-1997 a zakres jej autonomii finansowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 37-38",
pages = "89-98",
year = "1994",
}
5
@article{UEK:2168262258,
author = "Lesław Fijał",
title = "Rzemiosło w warunkach przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej : (na przykładzie województwa krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "394",
pages = "89-104",
year = "1993",
}
6
@article{UEK:2168335075,
author = "Lesław Fijał",
title = "Andrzej Jaklik : Rachunkowość bankowa",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "2",
pages = "27-28",
year = "1993",
}