Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Koncepcje i obszary zarządzania związane ze zjawiskiem prosumpcji = Management Concepts and Areas Related to the Phenomenon of Prosumption
Source:
Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Toruń: TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 173-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-794-1
Nr:
2168307971
chapter in monograph
2

Title:
Altruistyczny i rywalizacyjny styl podejmowania decyzji członków gospodarstw domowych a ich role w procesie zakupu = Altruism and Rivalization as Decision-making Styles of Households and their Role in the Purchasing Process
Source:
The Wroclaw School of Banking Research Journal = Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - vol. 15, no. 3 (2015) , s. 381-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168300599
article
3

Author:
Title:
Sposoby podziału środków na konsumpcję, oszczędzanie i inwestowanie wśród polskich gospodarstw domowych = Resource Allocation for Consumption, Savings and Investments among Polish Households
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015) , s. 29-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306689
article
4

Author:
Title:
Inwestycje kapitałowe a nieruchomości
Source:
Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 404-413 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3461-7
Nr:
2168299993
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych w latach 2007-2012
Source:
Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej / red. Alicja Dziuba-Burczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 115-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-303-9
Nr:
2168291763
chapter in monograph
6

Title:
Strategie alokacji zasobów polskich gospodarstw domowych - analiza empiryczna = The Strategies of Resource Allocation of Polish Households - an Empirical Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 4 (42) (2014) , s. 73-84. - Tytuł numeru: Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285557
article
7

Author:
Title:
The Dimensions of Values and Sources of Preferences of Households
Source:
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI] - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 9-30
ISBN:
978-83-62511-63-1
Nr:
2168289713
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Zmiany skłonności do konsumpcji i oszczędzania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury = Changes of the Households' Propensity to Consume and Save under the Conditions of Changes in the Business Situation
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (marzec-kwiecień) (2013) , s. 110-119. - Tytuł numeru: Zachowania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168264520
article
9

Author:
Title:
Różnice w koncepcjach zarządzania finansami gospodarstw domowych i przedsiębiorstw = The Differences in Approaches to Financial Management between Household and Business
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (2013) , s. 46-51. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273098
article
10

Author:
Title:
Stopa oszczędności gospodarstw domowych - różnice w ujęciu mikro- i makroekonomicznym = Household savings rate - the differences in terms of micro- and macroeconomies
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 9 (628) (2013) , s. 17-25. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168264718
article
11

Title:
Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 11-36
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168298911
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 37-57
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168298913
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Propozycje ewidencji powiązań efektów kształcenia w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji = Proposals for Record Connections of Learning Outcomes in the National Qualifications Framework
Source:
Dydaktyka finansów w szkołach wyższych / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, s. 91-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Materiały konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
ISBN:
978-83-7695-300-7
Nr:
2168265424
chapter in conference materials
14

Author:
Title:
Adaptacja nowych form usług finansowych przez klientów indywidualnych = Customers Adaptation of New Forms of Financial Services
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), t. 2 (2012) , s. 127-134. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju marketingu : klient, konsumpcja, handel. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235672
article
15

Author:
Title:
Kierunek zmian w aktywach finansowych polskich gospodarstw domowych w czasie kryzysu gospodarczego
Source:
Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy / red. Alicja Dziuba-Burczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011, s. 181-198
ISBN:
978-83-7571-153-0
Nr:
2168230314
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Zastosowanie łączonych metod regresyjno-klasyfikacyjnych w badaniu uwarunkowań korzystania z produktów finansowych przez gospodarstwa domowe
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 99-112
Signature:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260350
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Determinanty zachowań gospodarstw domowych jako klientów instytucji finansowych = Determinants of Behavior of Households as Customers of Financial Institutions
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 25 (2011) , s. 71-86. - Tytuł numeru: Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296251
article
18

Author:
Title:
Zachowania finansowe Polaków po kryzysie finansowym = Financial Behavior of Poles after the Financial Crisis
Source:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 52 (2011) , s. 36-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222738
article
19

Author:
Title:
Ubezpieczenia jako element zachowań finansowych gospodarstw domowych = Insurance as an Element of Household Financial Behaviour
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 183 (2011) , s. 146-154. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168223092
article
20

Title:
Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 11-30
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306493
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych produktów finansowych w opinii studentów = Student Opinions on the Needs and Perception of the Retail Value of Financial Products
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 53-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222666
article
See main document
22

Author:
Title:
Determinanty wartości klienta : wybrane aspekty
Source:
Zarządzanie wartością klienta : pomiar i strategie / red. nauk. Barbara Dobiegała-Korona, Tymoteusz Doligalski - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2010, s. 87-99
ISBN:
978-83-7561-058-1
Nr:
2162107207
chapter in monograph
23

Title:
Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 8-29
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306761
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 30-53
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306763
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Tendencje w zachowaniach finansowych gospodarstw domowych = Trends and Differences in Financial Behavior
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 16 (2010) , s. 91-101. - Tytuł numeru: Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 609)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168293133
article
26

Author:
Title:
Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym = The Behaviour of Polish Households on the Financial Market
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
243 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 192)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-468-3
Nr:
50926
monograph
27

Title:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 120-134
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
Wybrane determinanty efektywności działań marketingowych a zachowania finansowe gospodarstw domowych = Selected Determinants of Marketing Effectiveness in Reference to Households Financial Behaviour
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (czerwiec) (2009) , s. 313-318. - Tytuł numeru: Konsument a rynek : efekty działań marketingowych
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166218615
article
29

Author:
Title:
Nowe wyzwania dla marketingu detalicznych usług finansowych = New Challenges for Marketing Retail Financial Services
Source:
Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach / red. nauk. Iga Rudawska, Magdalena Soboń - Warszawa: Difin SA, 2009, s. 123-130. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-031-9
Nr:
2165888920
chapter in monograph
30

Title:
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 122-136
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247870
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Niepewność i ryzyko w zachowaniach klientów na rynku detalicznych produktów finansowych = Uncertainty and Risk in Customer Behavior on the Market of Retail Financial Products
Source:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce / red. nauk. Lechosław Garbarski, Jolanta Tkaczyk. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego, 2009, s. 14-23. - Summ.
ISBN:
978-83-61408-36-9 ; 978-83-89437-24-2
Nr:
2161842298
chapter in monograph
32

Title:
Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym : wybrane aspekty
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009
Physical description:
94, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7571-090-8
Nr:
51813
monograph
33

Title:
Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009
Physical description:
144, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7571-043-4
Nr:
51671
monograph
34

Title:
Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009
Physical description:
133, [2] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7571-039-7
Nr:
2166028239
monograph
35

Author:
Title:
Niepewność, ryzyko i preferencja czasu w planach oszczędnościowych gospodarstw domowych = Uncertainty, Risk and Time Preference in Household Savings Plans
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009) , s. 69-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50424
article
See main document
36

Author:
Title:
Racjonalność zachowań gospodarstw domowych na rynku finansowym
Source:
Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana? / red. nauk. Zofia Kędzior, Grzegorz Maciejewski - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 257-273 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89072-15-3
Nr:
2164878785
chapter in monograph
37

Title:
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 87-95
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817766
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 7-40
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817272
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Polskie gospodarstwa domowe na rynku finansowym na tle integracji europejskiej
Source:
Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2008, s. 212-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-227-2885-7
Nr:
2165675431
chapter in monograph
40

Title:
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008
Physical description:
440 s.; 24 cm
Notes:
Tekst w jęz. pol., ang. i ukr. Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7571-029-8
Nr:
51996
monograph
41

Title:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 41-78
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817569
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Title:
Struktura depozytów i kredytów bankowych gospodarstw domowych w 2006 roku
Source:
Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 153-164. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-49-6
Nr:
2165633143
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-89823-49-6
Nr:
51814
monograph
See related chapters
44

Author:
Title:
Specyfika marketingu detalicznych produktów finansowych
Source:
Marketing w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Szczepan Figiel - Olsztyn: Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 293-302 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89112-83-5
Nr:
2166249663
chapter in monograph
45

Author:
Title:
Analiza użytkowania kart płatniczych w Polsce w latach 1998-2005 = An Analysis of the Use of Payment Cards in Poland, 1998-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 107-121. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50837
article
See main document
46

Author:
Title:
Badania marketingowe, ich istota i zakres
Source:
Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 18-26
ISBN:
83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
Nr:
51209
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Title:
Uwarunkowania ryzyka na rynku detalicznych produktów finansowych
Source:
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN2007, s. 88-99 - Bibliogr.
Signature:
NP-1184/Magazyn
Nr:
2168281841
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Author:
Title:
Zachowania na rynku finansowym w świetle teorii perspektyw = Behavior on the Financial Market in Light of Prospect Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007) , s. 123-133. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51089
article
See main document
49

Title:
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006
Physical description:
381, [2] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-89823-77-2
Nr:
2165618196
monograph
See related chapters
50

Author:
Title:
Tendencje w zakresie wyboru i użytkowania kart płatniczych
Source:
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA2006, s. 172-189 - Bibliogr.
Research program:
57/KARiBM/1/2006/S
Signature:
NP-1125/Magazyn
Nr:
2168326601
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Author:
Title:
Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w 2005 r.
Source:
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 257-269. - Summ.
ISBN:
83-89823-77-2
Nr:
51798
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Koncepcje zarządzania finansami gospodarstwa domowego
Source:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 303-311. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51864
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Zarządzanie procesami rynkowymi
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005
Physical description:
328 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51874
monograph
See related chapters
54

Author:
Title:
Wagi decyzyjne i preferencja ryzyka w zachowaniach na rynku finansowym = Decision Weights and Risk Preferences in Financial Market Behaviour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005) , s. 91-103. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52612
article
See main document
55

Author:
Title:
Podatek od odsetek kapitałowych a zmiany w depozytach i kredytach bankowych polskich gospodarstw domowych = Tax on Capital Interest and Changes in Deposits and Bank Loans of Polish Households
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005) , s. 91-101. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53007
article
See main document
56

Author:
Title:
Zmienność stopy dyskonta dla wyborów w czasie = Variation of Discount Rate for Choices in Time
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 193-206. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027656
chapter in monograph
See main document
57

Author:
Title:
Badania postępowania klientów indywidualnych na zintegrowanym rynku finansowym
Source:
Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2005, s. 50-62 - Bibliogr.
Signature:
NP-1056/Magazyn
Nr:
2168261344
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Author:
Title:
Wybrane efekty w zachowaniach podmiotów indywidualnych na rynku finansowym
Source:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 83-98. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284120
chapter in monograph
See main document
59

Author:
Title:
Aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych w 2003 r.
Source:
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 327-338. - Streszcz.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-55-1
Nr:
2166289879
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Title:
Postrzeganie oszczędzania i inwestowania w kontekście preferencji ryzyka na rynkach finansowych
Source:
Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2004, s. 128-147 - Bibliogr.
Signature:
NP-934/Magazyn
Nr:
2168261842
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Author:
Title:
Interakcje czynników w wyborze lokat oszczędnościowych na rynku finansowym
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2003, s. 106-120
Signature:
NP-921/Magazyn
Nr:
2168270392
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Author:
Title:
Różnice w postrzeganiu oszczędzania i inwestowania wśród studentów z Polski i USA = Perceptional Differences in Saving and Investment Amongst Polish and American Students
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003) , s. 91-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224032
article
See main document
63

Author:
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie, Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Title:
Zachowania gospodarstw domowych na rynku finansowym w procesie integracji europejskiej
Source:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, s. 55-67. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Acta Academiae Modrevianae)
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168346820
chapter in conference materials
64

Author:
Title:
Uwarunkowania równości oszczędności i inwestycji
Source:
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002, s. 131-146 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-916758-5-8
Nr:
2166290003
chapter in conference materials
See main document
65

Author:
Title:
Efekty dochodowe i naśladowcze w kształtowaniu skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych = Income and Imitatative Effects in Shaping the Propensity to Save of Households
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002) , s. 145-155. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168226956
article
See main document
66

Author:
Title:
Badania krakowskiego środowiska akademickiego dotyczące pomysłów na innowacyjne rozwiązania technologiczne i możliwości ich praktycznego wykorzystania
Source:
Państwo i Społeczeństwo. - R. 2, nr 2 (2002) , s. 315-328
Nr:
2168255984
article
67

Author:
Title:
Skłonność do oszczędzania i inwestowania w świetle badań porównawczych
Source:
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2002, s. 136-153 - Bibliogr.
Signature:
NP-838/Magazyn
Nr:
2168280393
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Author:
Title:
Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych regionu krakowskiego w świetle teorii dochodowych = Income Theory and the Propensity to Save of Households in the Kraków Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002) , s. 109-119. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224668
article
See main document
69

Author:
Title:
Poziom oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 1990-1997 = The Level of Savings in Polish Households, 1990-97
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001) , s. 147-164. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235836
article
See main document
70

Author:
Title:
Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych w aspekcie makroekonomicznym
Source:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2001, s. 64-78 - Bibliogr.
Signature:
NP-779/Magazyn
Nr:
2168281249
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Author:
Title:
Oszczędności gospodarstw domowych w świetle teorii wyboru i użyteczności = Households' Savings in the Light of the Theory of Choice and Benefits
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000) , s. 79-94. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168248480
article
See main document
72

Author:
Title:
Zastosowanie analizy wariancji i funkcji dyskryminacyjnej do badania wpływu informacji giełdowych na przyszłe zmiany cen akcji = The Use of the Variance and Discriminant Function Analyses for Studying the Effect of Stock Exchange Intelligence on Future Changes in Share Prices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000) , s. 77-92. - Summ.
Nr:
2168257050
article
See main document
73

Author:
Title:
Analiza preferencji w zakresie oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych
Source:
Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2000, s. 185-197
Signature:
NP-724/Magazyn
Nr:
2168283311
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Author:
Title:
Skłonność do oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych w warunkach gospodarki rynkowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
276, [3] k.: il.; 30 cm + Autoreferat 16 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/737
Nr:
2168312619
doctoral dissertation
75

Author:
Title:
Skłonność do oszczędzania i inwestowania polskich gospodarstw domowych w warunkach transformacji
Source:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI1998, s. 177-195
Signature:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240380
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Author:
Title:
Zmiany popytu i podaży pod wpływem informacji giełdowych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych = Fluctuations of Demand and Supply Ocassioned by Information at Warsaw Stock Exchange
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998) , s. 17-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248352
article
See main document
77

Author:
Title:
Podmioty rynku kapitałowego a problem stabilności obrotów = Subjects of the Capital Market and the Problem of Stability
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 479 (1996) , s. 29-39. - Summ.
Nr:
2168257654
article
See main document
78

Author:
Title:
Wpływ informacji giełdowych na zachowania inwestorów
Source:
Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI1996, s. 130-149
Signature:
NP-356/Magazyn
Nr:
2168283507
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Author:
Title:
Modele zachowań inwestorów na rynku giełdowym
Source:
Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI1996, s. 113-131
Signature:
NP-414/Magazyn
Nr:
2168283659
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Author:
Title:
Segmentacja rynku papierów wartościowych
Source:
Analiza segmentacyjna rynku / Kierownik programu: Stefan MYNARSKI1995, s. 45-67
Research program:
51/KARiBM/1/94/S
Signature:
NP-293/Magazyn
Nr:
2168329525
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Author:
Title:
Efekty koincydencji i katalizy w modelach opisujących zjawiska rynkowe = Effects of Coincidence and Catalysis in the Models Describing Market Phenomena
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 457 (1995) , s. 75-85. - Summ.
Nr:
2168243676
article
See main document
1
Koncepcje i obszary zarządzania związane ze zjawiskiem prosumpcji = Management Concepts and Areas Related to the Phenomenon of Prosumption / Dariusz FATUŁA // W: Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Toruń: TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016. - S. 173-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-794-1
2
Altruistyczny i rywalizacyjny styl podejmowania decyzji członków gospodarstw domowych a ich role w procesie zakupu = Altruism and Rivalization as Decision-making Styles of Households and their Role in the Purchasing Process / Dariusz FATUŁA, Adam SAGAN // The Wroclaw School of Banking Research Journal = Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - vol. 15, no. 3 (2015), s. 381-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/WSBRJ/article/view/142/101. - ISSN 1643-7772
3
Sposoby podziału środków na konsumpcję, oszczędzanie i inwestowanie wśród polskich gospodarstw domowych = Resource Allocation for Consumption, Savings and Investments among Polish Households / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015), s. 29-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/958/718. - ISSN 1898-6447
4
Inwestycje kapitałowe a nieruchomości / Dariusz FATUŁA // W: Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko. - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 404-413. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3461-7
5
Aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych w latach 2007-2012 / Dariusz FATUŁA // W: Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej / red. Alicja Dziuba-Burczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. - S. 115-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-303-9
6
Strategie alokacji zasobów polskich gospodarstw domowych - analiza empiryczna = The Strategies of Resource Allocation of Polish Households - an Empirical Analysis / Dariusz FATUŁA, Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 4 (42) (2014), s. 73-84. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 1643-7772
7
The Dimensions of Values and Sources of Preferences of Households / Dariusz FATUŁA // W: Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI]. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 9-30. - ISBN 978-83-62511-63-1
8
Zmiany skłonności do konsumpcji i oszczędzania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury = Changes of the Households' Propensity to Consume and Save under the Conditions of Changes in the Business Situation / Dariusz FATUŁA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (marzec-kwiecień) (2013), s. 110-119. - Rez., summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zachowania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171321809. - ISSN 0438-5403
9
Różnice w koncepcjach zarządzania finansami gospodarstw domowych i przedsiębiorstw = The Differences in Approaches to Financial Management between Household and Business / Dariusz FATUŁA // Przegląd Organizacji. - nr 10 (2013), s. 46-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
10
Stopa oszczędności gospodarstw domowych - różnice w ujęciu mikro- i makroekonomicznym = Household savings rate - the differences in terms of micro- and macroeconomies / Dariusz FATUŁA // Wiadomości Statystyczne. - nr 9 (628) (2013), s. 17-25. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
11
Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych / Ryszard WĘGRZYN, Dariusz FATUŁA, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 11-36. - ISBN 978-83-7252-647-2
12
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania / Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 37-57. - ISBN 978-83-7252-647-2
13
Propozycje ewidencji powiązań efektów kształcenia w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji = Proposals for Record Connections of Learning Outcomes in the National Qualifications Framework / Alicja Dziuba-Burczyk, Artur Budzowski, Dariusz FATUŁA, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Dydaktyka finansów w szkołach wyższych / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012. - (Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). - S. 91-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-300-7
14
Adaptacja nowych form usług finansowych przez klientów indywidualnych = Customers Adaptation of New Forms of Financial Services / Dariusz FATUŁA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), t. 2 (2012), s. 127-134. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju marketingu : klient, konsumpcja, handel. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
15
Kierunek zmian w aktywach finansowych polskich gospodarstw domowych w czasie kryzysu gospodarczego / Dariusz FATUŁA // W: Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy / red. Alicja Dziuba-Burczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. - S. 181-198. - ISBN 978-83-7571-153-0
16
Zastosowanie łączonych metod regresyjno-klasyfikacyjnych w badaniu uwarunkowań korzystania z produktów finansowych przez gospodarstwa domowe / Dariusz FATUŁA // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 99-112
17
Determinanty zachowań gospodarstw domowych jako klientów instytucji finansowych = Determinants of Behavior of Households as Customers of Financial Institutions / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 25 (2011), s. 71-86. - Summ.. - Tytuł numeru: Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze. - ISSN 1643-7772
18
Zachowania finansowe Polaków po kryzysie finansowym = Financial Behavior of Poles after the Financial Crisis / Dariusz FATUŁA // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 52 (2011), s. 36-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pszw.edu.pl/images/stories/ksiazki/pdf/T_52.pdf. - ISSN 1732-324X
19
Ubezpieczenia jako element zachowań finansowych gospodarstw domowych = Insurance as an Element of Household Financial Behaviour / Dariusz FATUŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 183 (2011), s. 146-154. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a polski rynek. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
20
Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Jadwiga STOBIECKA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 11-30. - ISBN 978-83-7252-537-6
21
Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych produktów finansowych w opinii studentów = Student Opinions on the Needs and Perception of the Retail Value of Financial Products / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011), s. 53-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192847. - ISSN 1898-6447
22
Determinanty wartości klienta : wybrane aspekty / Dariusz FATUŁA // W: Zarządzanie wartością klienta : pomiar i strategie / red. nauk. Barbara Dobiegała-Korona, Tymoteusz Doligalski. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, cop. 2010. - S. 87-99. - ISBN 978-83-7561-058-1
23
Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych / Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 8-29
24
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania / Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 30-53
25
Tendencje w zachowaniach finansowych gospodarstw domowych = Trends and Differences in Financial Behavior / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 609). - nr 16 (2010), s. 91-101. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/609/ZN_609.pdf. - ISSN 1509-0507
26
Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym = The Behaviour of Polish Households on the Financial Market / Dariusz FATUŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 243 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 192). - ISBN 978-83-7252-468-3
27
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
28
Wybrane determinanty efektywności działań marketingowych a zachowania finansowe gospodarstw domowych = Selected Determinants of Marketing Effectiveness in Reference to Households Financial Behaviour / Dariusz FATUŁA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (czerwiec) (2009), s. 313-318. - Summ.. - Tytuł numeru: Konsument a rynek : efekty działań marketingowych. - ISSN 0438-5403
29
Nowe wyzwania dla marketingu detalicznych usług finansowych = New Challenges for Marketing Retail Financial Services / Dariusz FATUŁA // W: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach / red. nauk. Iga Rudawska, Magdalena Soboń. - Warszawa: Difin SA, 2009. - S. 123-130. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-031-9
30
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 122-136
31
Niepewność i ryzyko w zachowaniach klientów na rynku detalicznych produktów finansowych = Uncertainty and Risk in Customer Behavior on the Market of Retail Financial Products / Dariusz FATUŁA // W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce : niepewność i zaufanie a zachowania nabywców / red. nauk. Lechosław Garbarski, Jolanta Tkaczyk. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego, 2009. - S. 14-23. - Summ. - ISBN 978-83-61408-36-9 ; 978-83-89437-24-2
32
Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - 94, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7571-090-8
33
Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - 144, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7571-043-4
34
Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - 133, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7571-039-7
35
Niepewność, ryzyko i preferencja czasu w planach oszczędnościowych gospodarstw domowych = Uncertainty, Risk and Time Preference in Household Savings Plans / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009), s. 69-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164939294. - ISSN 1898-6447
36
Racjonalność zachowań gospodarstw domowych na rynku finansowym / Dariusz FATUŁA // W: Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana? / red. nauk. Zofia Kędzior, Grzegorz Maciejewski. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2008. - S. 257-273. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89072-15-3
37
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW / Adam SAGAN, [Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 87-95
38
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 7-40
39
Polskie gospodarstwa domowe na rynku finansowym na tle integracji europejskiej / Dariusz FATUŁA // W: Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2008. - S. 212-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-227-2885-7
40
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - 440 s. ; 24 cm. - Tekst w jęz. pol., ang. i ukr. Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7571-029-8
41
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym / Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Jolanta MIREK, Dariusz FATUŁA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 41-78
42
Struktura depozytów i kredytów bankowych gospodarstw domowych w 2006 roku / Dariusz FATUŁA // W: Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 153-164. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-49-6
43
Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-89823-49-6
44
Specyfika marketingu detalicznych produktów finansowych / Dariusz FATUŁA // W: Marketing w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Szczepan Figiel. - Olsztyn: Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - S. 293-302. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89112-83-5
45
Analiza użytkowania kart płatniczych w Polsce w latach 1998-2005 = An Analysis of the Use of Payment Cards in Poland, 1998-2005 / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007), s. 107-121. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157001126. - ISSN 1898-6447
46
Badania marketingowe, ich istota i zakres / Dariusz FATUŁA // W: Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 18-26. - ISBN 83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
47
Uwarunkowania ryzyka na rynku detalicznych produktów finansowych / Dariusz FATUŁA // W: Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN. - (2007), s. 88-99. - Bibliogr.
48
Zachowania na rynku finansowym w świetle teorii perspektyw = Behavior on the Financial Market in Light of Prospect Theory / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 123-133. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150277517. - ISSN 0208-7944
49
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - 381, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-89823-77-2
50
Tendencje w zakresie wyboru i użytkowania kart płatniczych / Dariusz FATUŁA // W: Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA. - (2006), s. 172-189. - Bibliogr.
51
Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w 2005 r. / Dariusz FATUŁA // W: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - S. 257-269. - Summ. - ISBN 83-89823-77-2
52
Koncepcje zarządzania finansami gospodarstwa domowego / Dariusz FATUŁA // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 303-311. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
53
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - 328 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 83-89823-31-4
54
Wagi decyzyjne i preferencja ryzyka w zachowaniach na rynku finansowym = Decision Weights and Risk Preferences in Financial Market Behaviour / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 91-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/104806430. - ISSN 0208-7944
55
Podatek od odsetek kapitałowych a zmiany w depozytach i kredytach bankowych polskich gospodarstw domowych = Tax on Capital Interest and Changes in Deposits and Bank Loans of Polish Households / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005), s. 91-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/96688426. - ISSN 0208-7944
56
Zmienność stopy dyskonta dla wyborów w czasie = Variation of Discount Rate for Choices in Time / Dariusz FATUŁA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 193-206. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-26-8
57
Badania postępowania klientów indywidualnych na zintegrowanym rynku finansowym / Dariusz FATUŁA // W: Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2005), s. 50-62. - Bibliogr.
58
Wybrane efekty w zachowaniach podmiotów indywidualnych na rynku finansowym / Dariusz FATUŁA // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 83-98. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
59
Aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych w 2003 r. / Dariusz FATUŁA // W: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 327-338. - Streszcz. - ISBN 83-89823-55-1
60
Postrzeganie oszczędzania i inwestowania w kontekście preferencji ryzyka na rynkach finansowych / Dariusz FATUŁA // W: Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2004), s. 128-147. - Bibliogr.
61
Interakcje czynników w wyborze lokat oszczędnościowych na rynku finansowym / Dariusz FATUŁA // W: Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2003), s. 106-120
62
Różnice w postrzeganiu oszczędzania i inwestowania wśród studentów z Polski i USA = Perceptional Differences in Saving and Investment Amongst Polish and American Students / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003), s. 91-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/45988543. - ISSN 0208-7944
63
Zachowania gospodarstw domowych na rynku finansowym w procesie integracji europejskiej / Dariusz Fatuła // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003. - (Acta Academiae Modrevianae). - S. 55-67. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
64
Uwarunkowania równości oszczędności i inwestycji / Dariusz FATUŁA // W: Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 131-146. - Bibliogr. - ISBN 83-916758-5-8
65
Efekty dochodowe i naśladowcze w kształtowaniu skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych = Income and Imitatative Effects in Shaping the Propensity to Save of Households / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002), s. 145-155. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13571. - ISSN 0208-7944
66
Badania krakowskiego środowiska akademickiego dotyczące pomysłów na innowacyjne rozwiązania technologiczne i możliwości ich praktycznego wykorzystania / Dariusz FATUŁA // Państwo i Społeczeństwo. - R. 2, nr 2 (2002), s. 315-328. - ISSN 1643-8299
67
Skłonność do oszczędzania i inwestowania w świetle badań porównawczych / Dariusz FATUŁA // W: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2002), s. 136-153. - Bibliogr.
68
Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych regionu krakowskiego w świetle teorii dochodowych = Income Theory and the Propensity to Save of Households in the Kraków Region / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002), s. 109-119. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13655. - ISSN 0208-7944
69
Poziom oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 1990-1997 = The Level of Savings in Polish Households, 1990-97 / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001), s. 147-164. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
70
Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych w aspekcie makroekonomicznym / Dariusz FATUŁA // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2001), s. 64-78. - Bibliogr.
71
Oszczędności gospodarstw domowych w świetle teorii wyboru i użyteczności = Households' Savings in the Light of the Theory of Choice and Benefits / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000), s. 79-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9921. - ISSN 0208-7944
72
Zastosowanie analizy wariancji i funkcji dyskryminacyjnej do badania wpływu informacji giełdowych na przyszłe zmiany cen akcji = The Use of the Variance and Discriminant Function Analyses for Studying the Effect of Stock Exchange Intelligence on Future Changes in Share Prices / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000), s. 77-92. - Summ. - ISSN 0208-7944
73
Analiza preferencji w zakresie oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych / Dariusz FATUŁA // W: Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2000), s. 185-197
74
Skłonność do oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych w warunkach gospodarki rynkowej / Dariusz FATUŁA ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 1999. - 276, [3] k. : il. ; 30 cm + Autoreferat 16 k. - Bibliogr.
75
Skłonność do oszczędzania i inwestowania polskich gospodarstw domowych w warunkach transformacji / Dariusz FATUŁA // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 177-195
76
Zmiany popytu i podaży pod wpływem informacji giełdowych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych = Fluctuations of Demand and Supply Ocassioned by Information at Warsaw Stock Exchange / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998), s. 17-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
77
Podmioty rynku kapitałowego a problem stabilności obrotów = Subjects of the Capital Market and the Problem of Stability / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 479 (1996), s. 29-39. - Summ. - ISSN 0208-7944
78
Wpływ informacji giełdowych na zachowania inwestorów / D. FATUŁA // W: Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI. - (1996), s. 130-149
79
Modele zachowań inwestorów na rynku giełdowym / Dariusz FATUŁA // W: Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (1996), s. 113-131
80
Segmentacja rynku papierów wartościowych / Dariusz FATUŁA // W: Analiza segmentacyjna rynku / Kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (1995), s. 45-67
81
Efekty koincydencji i katalizy w modelach opisujących zjawiska rynkowe = Effects of Coincidence and Catalysis in the Models Describing Market Phenomena / Dariusz FATUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 457 (1995), s. 75-85. - Summ. - ISSN 0208-7944
1
Fatuła D., (2016), Koncepcje i obszary zarządzania związane ze zjawiskiem prosumpcji. [W:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy, Toruń : TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 173-188.
2
Fatuła D., Sagan A., (2015), Altruistyczny i rywalizacyjny styl podejmowania decyzji członków gospodarstw domowych a ich role w procesie zakupu, "The Wroclaw School of Banking Research Journal", vol. 15, no. 3, s. 381-388; http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/WSBRJ/article/view/142/101
3
Fatuła D., (2015), Sposoby podziału środków na konsumpcję, oszczędzanie i inwestowanie wśród polskich gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (948), s. 29-42; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/958/718
4
Fatuła D., (2015), Inwestycje kapitałowe a nieruchomości. [W:] Dydenko J. (red.), Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe, Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 404-413.
5
Fatuła D., (2014), Aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych w latach 2007-2012. [W:] Dziuba-Burczyk A. (red.), Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 115-140.
6
Fatuła D., Sagan A., (2014), Strategie alokacji zasobów polskich gospodarstw domowych - analiza empiryczna, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 4 (42), s. 73-84.
7
Fatuła D., (2014), The Dimensions of Values and Sources of Preferences of Households. [W:] Sagan A., Górski W. (red.), Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 9-30.
8
Fatuła D., (2013), Zmiany skłonności do konsumpcji i oszczędzania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (marzec-kwiecień), s. 110-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/171321809
9
Fatuła D., (2013), Różnice w koncepcjach zarządzania finansami gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 46-51.
10
Fatuła D., (2013), Stopa oszczędności gospodarstw domowych - różnice w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, "Wiadomości Statystyczne", nr 9 (628), s. 17-25.
11
Węgrzyn R., Fatuła D., Plichta G., (2013), Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-36.
12
Fatuła D., Mirek J., Węgrzyn R., Białynicka-Birula J., Baścik K., (2013), Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 37-57.
13
Dziuba-Burczyk A., Budzowski A., Fatuła D., Grabiński T., (2012), Propozycje ewidencji powiązań efektów kształcenia w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji. [W:] Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Dydaktyka finansów w szkołach wyższych, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 91-105.
14
Fatuła D., (2012), Adaptacja nowych form usług finansowych przez klientów indywidualnych, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (wrzesień-październik), t. 2, s. 127-134.
15
Fatuła D., (2011), Kierunek zmian w aktywach finansowych polskich gospodarstw domowych w czasie kryzysu gospodarczego. [W:] Dziuba-Burczyk A. (red.), Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 181-198.
16
Fatuła D., (2011), Zastosowanie łączonych metod regresyjno-klasyfikacyjnych w badaniu uwarunkowań korzystania z produktów finansowych przez gospodarstwa domowe. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 99-112.
17
Fatuła D., (2011), Determinanty zachowań gospodarstw domowych jako klientów instytucji finansowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 25, s. 71-86.
18
Fatuła D., (2011), Zachowania finansowe Polaków po kryzysie finansowym, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 52, s. 36-47; http://pszw.edu.pl/images/stories/ksiazki/pdf/T_52.pdf
19
Fatuła D., (2011), Ubezpieczenia jako element zachowań finansowych gospodarstw domowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 183, s. 146-154.
20
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Stobiecka J., Mirek J., Węgrzyn R., (2011), Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-30.
21
Fatuła D., (2011), Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych produktów finansowych w opinii studentów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 864, s. 53-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192847
22
Fatuła D., (2010), Determinanty wartości klienta : wybrane aspekty. [W:] Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.), Zarządzanie wartością klienta : pomiar i strategie, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 87-99.
23
Fatuła D., Węgrzyn R., Plichta G., (2010), Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 8-29.
24
Fatuła D., Mirek J., Węgrzyn R., Białynicka-Birula J., Baścik K., (2010), Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 30-53.
25
Fatuła D., (2010), Tendencje w zachowaniach finansowych gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 16, s. 91-101; http://www.wzieu.pl/zn/609/ZN_609.pdf
26
Fatuła D., (2010), Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 192), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 243 s.
27
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
28
Fatuła D., (2009), Wybrane determinanty efektywności działań marketingowych a zachowania finansowe gospodarstw domowych, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (czerwiec), s. 313-318.
29
Fatuła D., (2009), Nowe wyzwania dla marketingu detalicznych usług finansowych. [W:] Rudawska I., Soboń M. (red.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Warszawa : Difin SA, s. 123-130.
30
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Mirek J., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2009), Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 122-136.
31
Fatuła D., (2009), Niepewność i ryzyko w zachowaniach klientów na rynku detalicznych produktów finansowych. [W:] Garbarski L., Tkaczyk. J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, s. 14-23.
32
Fatuła D. (red.), (2009), Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym: wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 94, [1] s.
33
Fatuła D. (red.), (2009), Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu: wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 144, [1] s.
34
Fatuła D. (red.), (2009), Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu: wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 133, [2] s.
35
Fatuła D., (2009), Niepewność, ryzyko i preferencja czasu w planach oszczędnościowych gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 800, s. 69-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/164939294
36
Fatuła D., (2008), Racjonalność zachowań gospodarstw domowych na rynku finansowym. [W:] Kędzior Z., Maciejewski G. (red.), Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana?, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 257-273.
37
Sagan A., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Plichta G., (2008), Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 87-95.
38
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., (2008), Wartość w różnych dyscyplinach naukowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 7-40.
39
Fatuła D., (2008), Polskie gospodarstwa domowe na rynku finansowym na tle integracji europejskiej. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 212-219.
40
Fatuła D. (red.), (2008), Zarządzanie rozwojem ekonomicznym: wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 440 s.
41
Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., Mirek J., Fatuła D., Białynicka-Birula J., Węgrzyn R., (2008), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 41-78.
42
Fatuła D., (2007), Struktura depozytów i kredytów bankowych gospodarstw domowych w 2006 roku. [W:] Fatuła D. (red.), Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 153-164.
43
Fatuła D. (red.), (2007), Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 176 s.
44
Fatuła D., (2007), Specyfika marketingu detalicznych produktów finansowych. [W:] Figiel S. (red.), Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, Olsztyn : Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 293-302.
45
Fatuła D., (2007), Analiza użytkowania kart płatniczych w Polsce w latach 1998-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 756, s. 107-121; https://bazekon.uek.krakow.pl/157001126
46
Fatuła D., (2007), Badania marketingowe, ich istota i zakres. [W:] Dołhasz M. (red.), Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 18-26.
47
Fatuła D., (2007), Uwarunkowania ryzyka na rynku detalicznych produktów finansowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 88-99.
48
Fatuła D., (2007), Zachowania na rynku finansowym w świetle teorii perspektyw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 123-133; https://bazekon.uek.krakow.pl/150277517
49
Fatuła D. (red.), (2006), Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 381, [2] s.
50
Fatuła D., (2006), Tendencje w zakresie wyboru i użytkowania kart płatniczych. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, s. 172-189.
51
Fatuła D., (2006), Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w 2005 r.. [W:] Fatuła D. (red.), Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 257-269.
52
Fatuła D., (2005), Koncepcje zarządzania finansami gospodarstwa domowego. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 303-311.
53
Fatuła D. (red.), (2005), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 328 s.
54
Fatuła D., (2005), Wagi decyzyjne i preferencja ryzyka w zachowaniach na rynku finansowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 91-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/104806430
55
Fatuła D., (2005), Podatek od odsetek kapitałowych a zmiany w depozytach i kredytach bankowych polskich gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 91-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/96688426
56
Fatuła D., (2005), Zmienność stopy dyskonta dla wyborów w czasie. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 193-206.
57
Fatuła D., (2005), Badania postępowania klientów indywidualnych na zintegrowanym rynku finansowym. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, s. 50-62.
58
Fatuła D., (2004), Wybrane efekty w zachowaniach podmiotów indywidualnych na rynku finansowym. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 83-98.
59
Fatuła D., (2004), Aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych w 2003 r.. [W:] Surówka-Marszałek D., Adamus W., Krawczyk W. (red.), Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 327-338.
60
Fatuła D., (2004), Postrzeganie oszczędzania i inwestowania w kontekście preferencji ryzyka na rynkach finansowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, s. 128-147.
61
Fatuła D., (2003), Interakcje czynników w wyborze lokat oszczędnościowych na rynku finansowym. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 106-120.
62
Fatuła D., (2003), Różnice w postrzeganiu oszczędzania i inwestowania wśród studentów z Polski i USA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 640, s. 91-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/45988543
63
Fatuła D., (2003), Zachowania gospodarstw domowych na rynku finansowym w procesie integracji europejskiej. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 55-67.
64
Fatuła D., (2002), Uwarunkowania równości oszczędności i inwestycji. [W:] Budzowski K. (red.), Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 131-146.
65
Fatuła D., (2002), Efekty dochodowe i naśladowcze w kształtowaniu skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 586, s. 145-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/13571
66
Fatuła D., (2002), Badania krakowskiego środowiska akademickiego dotyczące pomysłów na innowacyjne rozwiązania technologiczne i możliwości ich praktycznego wykorzystania, "Państwo i Społeczeństwo", R. 2, nr 2, s. 315-328.
67
Fatuła D., (2002), Skłonność do oszczędzania i inwestowania w świetle badań porównawczych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 136-153.
68
Fatuła D., (2002), Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych regionu krakowskiego w świetle teorii dochodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 605, s. 109-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/13655
69
Fatuła D., (2001), Poziom oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 1990-1997, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 558, s. 147-164.
70
Fatuła D., (2001), Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych w aspekcie makroekonomicznym. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 64-78.
71
Fatuła D., (2000), Oszczędności gospodarstw domowych w świetle teorii wyboru i użyteczności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 543, s. 79-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/9921
72
Fatuła D., (2000), Zastosowanie analizy wariancji i funkcji dyskryminacyjnej do badania wpływu informacji giełdowych na przyszłe zmiany cen akcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 540, s. 77-92.
73
Fatuła D., (2000), Analiza preferencji w zakresie oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania wielowymiarowe rynków branżowych, s. 185-197.
74
Fatuła D., (1999), Skłonność do oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych w warunkach gospodarki rynkowej, Prom. Mynarski S., Kraków : , 276, [3] k.
75
Fatuła D., (1998), Skłonność do oszczędzania i inwestowania polskich gospodarstw domowych w warunkach transformacji. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 177-195.
76
Fatuła D., (1998), Zmiany popytu i podaży pod wpływem informacji giełdowych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 513, s. 17-27.
77
Fatuła D., (1996), Podmioty rynku kapitałowego a problem stabilności obrotów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 479, s. 29-39.
78
Fatuła D., (1996), Wpływ informacji giełdowych na zachowania inwestorów. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza segmentacyjna rynków branżowych, s. 130-149.
79
Fatuła D., (1996), Modele zachowań inwestorów na rynku giełdowym. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 113-131.
80
Fatuła D., (1995), Segmentacja rynku papierów wartościowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza segmentacyjna rynku, s. 45-67.
81
Fatuła D., (1995), Efekty koincydencji i katalizy w modelach opisujących zjawiska rynkowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 457, s. 75-85.
1
@inbook{UEK:2168307971,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Koncepcje i obszary zarządzania związane ze zjawiskiem prosumpcji",
booktitle = "Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy",
pages = "173-188",
adress = "Toruń",
publisher = "TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2016",
isbn = "978-83-7285-794-1",
}
2
@article{UEK:2168300599,
author = "Dariusz Fatuła and Adam Sagan",
title = "Altruistyczny i rywalizacyjny styl podejmowania decyzji członków gospodarstw domowych a ich role w procesie zakupu",
journal = "The Wroclaw School of Banking Research Journal",
number = "vol. 15, no. 3",
pages = "381-388",
year = "2015",
url = {http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/WSBRJ/article/view/142/101},
}
3
@article{UEK:2168306689,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Sposoby podziału środków na konsumpcję, oszczędzanie i inwestowanie wśród polskich gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (948)",
pages = "29-42",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0948.1203},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/958/718},
}
4
@inbook{UEK:2168299993,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Inwestycje kapitałowe a nieruchomości",
booktitle = "Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe",
pages = "404-413",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-83-264-3461-7",
}
5
@inbook{UEK:2168291763,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych w latach 2007-2012",
booktitle = "Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej",
pages = "115-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2014",
isbn = "978-83-7571-303-9",
}
6
@article{UEK:2168285557,
author = "Dariusz Fatuła and Adam Sagan",
title = "Strategie alokacji zasobów polskich gospodarstw domowych - analiza empiryczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu",
number = "4 (42)",
pages = "73-84",
adress = "",
year = "2014",
}
7
@inbook{UEK:2168289713,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "The Dimensions of Values and Sources of Preferences of Households",
booktitle = "Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households",
pages = "9-30",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-63-1",
}
8
@article{UEK:2168264520,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Zmiany skłonności do konsumpcji i oszczędzania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (marzec-kwiecień)",
pages = "110-119",
year = "2013",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171321809},
}
9
@article{UEK:2168273098,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Różnice w koncepcjach zarządzania finansami gospodarstw domowych i przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10",
pages = "46-51",
year = "2013",
}
10
@article{UEK:2168264718,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Stopa oszczędności gospodarstw domowych - różnice w ujęciu mikro- i makroekonomicznym",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "9 (628)",
pages = "17-25",
year = "2013",
}
11
@inbook{UEK:2168298911,
author = "Ryszard Węgrzyn and Dariusz Fatuła and Grażyna Plichta",
title = "Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "11-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
12
@inbook{UEK:2168298913,
author = "Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Ryszard Węgrzyn and Joanna Białynicka-Birula and Kazimierz Baścik",
title = "Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "37-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
13
@inbook{UEK:2168265424,
author = "Alicja Dziuba-Burczyk and Artur Budzowski and Dariusz Fatuła and Tadeusz Grabiński",
title = "Propozycje ewidencji powiązań efektów kształcenia w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji",
booktitle = "Dydaktyka finansów w szkołach wyższych",
pages = "91-105",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7695-300-7",
}
14
@article{UEK:2168235672,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Adaptacja nowych form usług finansowych przez klientów indywidualnych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (wrzesień-październik), t. 2",
pages = "127-134",
year = "2012",
url = {},
}
15
@inbook{UEK:2168230314,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Kierunek zmian w aktywach finansowych polskich gospodarstw domowych w czasie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy",
pages = "181-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7571-153-0",
}
16
@unpublished{UEK:2168260350,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Zastosowanie łączonych metod regresyjno-klasyfikacyjnych w badaniu uwarunkowań korzystania z produktów finansowych przez gospodarstwa domowe",
booktitle = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "99-112",
year = "2011",
}
17
@article{UEK:2168296251,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Determinanty zachowań gospodarstw domowych jako klientów instytucji finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu",
number = "25",
pages = "71-86",
adress = "",
year = "2011",
}
18
@article{UEK:2168222738,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Zachowania finansowe Polaków po kryzysie finansowym",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "52",
pages = "36-47",
year = "2011",
url = {http://pszw.edu.pl/images/stories/ksiazki/pdf/T_52.pdf},
}
19
@article{UEK:2168223092,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Ubezpieczenia jako element zachowań finansowych gospodarstw domowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "183",
pages = "146-154",
adress = "",
year = "2011",
}
20
@inbook{UEK:2168306493,
author = "Joanna Białynicka-Birula and Adam Sagan and Dariusz Fatuła and Jadwiga Stobiecka and Jolanta Mirek and Ryszard Węgrzyn",
title = "Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "11-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
21
@article{UEK:2168222666,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych produktów finansowych w opinii studentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "864",
pages = "53-65",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192847},
}
22
@inbook{UEK:2162107207,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Determinanty wartości klienta : wybrane aspekty",
booktitle = "Zarządzanie wartością klienta : pomiar i strategie",
pages = "87-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2010",
isbn = "978-83-7561-058-1",
}
23
@unpublished{UEK:2168306761,
author = "Dariusz Fatuła and Ryszard Węgrzyn and Grażyna Plichta",
title = "Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "8-29",
year = "2010",
}
24
@unpublished{UEK:2168306763,
author = "Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Ryszard Węgrzyn and Joanna Białynicka-Birula and Kazimierz Baścik",
title = "Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "30-53",
year = "2010",
}
25
@article{UEK:2168293133,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Tendencje w zachowaniach finansowych gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "16",
pages = "91-101",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/609/ZN_609.pdf},
issn = "1640-6818",
}
26
@book{UEK:50926,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-468-3",
}
27
@unpublished{UEK:2168282275,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
28
@article{UEK:2166218615,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Wybrane determinanty efektywności działań marketingowych a zachowania finansowe gospodarstw domowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (czerwiec)",
pages = "313-318",
year = "2009",
}
29
@inbook{UEK:2165888920,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Nowe wyzwania dla marketingu detalicznych usług finansowych",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach",
pages = "123-130",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-031-9",
}
30
@unpublished{UEK:2168247870,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Jolanta Mirek and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "122-136",
year = "2009",
}
31
@inbook{UEK:2161842298,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Niepewność i ryzyko w zachowaniach klientów na rynku detalicznych produktów finansowych",
booktitle = "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce",
pages = "14-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-61408-36-9 ; 978-83-89437-24-2",
}
32
@book{UEK:51813,
title = "Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym : wybrane aspekty",
editor = Fatuła Dariusz,
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-090-8",
}
33
@book{UEK:51671,
title = "Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty",
editor = Fatuła Dariusz,
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-043-4",
}
34
@book{UEK:2166028239,
title = "Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty",
editor = Fatuła Dariusz,
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-039-7",
}
35
@article{UEK:50424,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Niepewność, ryzyko i preferencja czasu w planach oszczędnościowych gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "800",
pages = "69-81",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164939294},
}
36
@inbook{UEK:2164878785,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Racjonalność zachowań gospodarstw domowych na rynku finansowym",
booktitle = "Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana?",
pages = "257-273",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-89072-15-3",
}
37
@unpublished{UEK:2163817766,
author = "Adam Sagan and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Grażyna Plichta",
title = "Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "87-95",
year = "2008",
}
38
@unpublished{UEK:2163817272,
author = "Joanna Białynicka-Birula and Adam Sagan and Dariusz Fatuła and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta",
title = "Wartość w różnych dyscyplinach naukowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "7-40",
year = "2008",
}
39
@inbook{UEK:2165675431,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Polskie gospodarstwa domowe na rynku finansowym na tle integracji europejskiej",
booktitle = "Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej",
pages = "212-219",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2008",
isbn = "978-83-227-2885-7",
}
40
@book{UEK:51996,
title = "Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty",
editor = Fatuła Dariusz,
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-029-8",
}
41
@unpublished{UEK:2163817569,
author = "Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Jolanta Mirek and Dariusz Fatuła and Joanna Białynicka-Birula and Ryszard Węgrzyn",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "41-78",
year = "2008",
}
42
@inbook{UEK:2165633143,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Struktura depozytów i kredytów bankowych gospodarstw domowych w 2006 roku",
booktitle = "Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych",
pages = "153-164",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-49-6",
}
43
@book{UEK:51814,
title = "Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych",
editor = Fatuła Dariusz,
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-49-6",
}
44
@inbook{UEK:2166249663,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Specyfika marketingu detalicznych produktów finansowych",
booktitle = "Marketing w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "293-302",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-89112-83-5",
}
45
@article{UEK:50837,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Analiza użytkowania kart płatniczych w Polsce w latach 1998-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "756",
pages = "107-121",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157001126},
}
46
@inbook{UEK:51209,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Badania marketingowe, ich istota i zakres",
booktitle = "Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne",
pages = "18-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3",
}
47
@unpublished{UEK:2168281841,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Uwarunkowania ryzyka na rynku detalicznych produktów finansowych",
booktitle = "Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "88-99",
year = "2007",
}
48
@article{UEK:51089,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Zachowania na rynku finansowym w świetle teorii perspektyw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "123-133",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150277517},
}
49
@book{UEK:2165618196,
title = "Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki",
editor = Fatuła Dariusz,
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
isbn = "83-89823-77-2",
}
50
@unpublished{UEK:2168326601,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Tendencje w zakresie wyboru i użytkowania kart płatniczych",
booktitle = "Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "172-189",
year = "2006",
}
51
@inbook{UEK:51798,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w 2005 r.",
booktitle = "Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki",
pages = "257-269",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
isbn = "83-89823-77-2",
}
52
@inbook{UEK:51864,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Koncepcje zarządzania finansami gospodarstwa domowego",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "303-311",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
53
@book{UEK:51874,
title = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
editor = Fatuła Dariusz,
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
54
@article{UEK:52612,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Wagi decyzyjne i preferencja ryzyka w zachowaniach na rynku finansowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "91-103",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/104806430},
}
55
@article{UEK:53007,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Podatek od odsetek kapitałowych a zmiany w depozytach i kredytach bankowych polskich gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "91-101",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/96688426},
}
56
@inbook{UEK:2166027656,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Zmienność stopy dyskonta dla wyborów w czasie",
booktitle = "Marketing",
pages = "193-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
57
@unpublished{UEK:2168261344,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Badania postępowania klientów indywidualnych na zintegrowanym rynku finansowym",
booktitle = "Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym",
pages = "50-62",
year = "2005",
}
58
@inbook{UEK:2166284120,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Wybrane efekty w zachowaniach podmiotów indywidualnych na rynku finansowym",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "83-98",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
59
@inbook{UEK:2166289879,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych w 2003 r.",
booktitle = "Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku",
pages = "327-338",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-55-1",
}
60
@unpublished{UEK:2168261842,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Postrzeganie oszczędzania i inwestowania w kontekście preferencji ryzyka na rynkach finansowych",
booktitle = "Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej",
pages = "128-147",
year = "2004",
}
61
@unpublished{UEK:2168270392,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Interakcje czynników w wyborze lokat oszczędnościowych na rynku finansowym",
booktitle = "Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "106-120",
year = "2003",
}
62
@article{UEK:2168224032,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Różnice w postrzeganiu oszczędzania i inwestowania wśród studentów z Polski i USA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "640",
pages = "91-106",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/45988543},
}
63
@inbook{UEK:2168346820,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Zachowania gospodarstw domowych na rynku finansowym w procesie integracji europejskiej",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "55-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-919920-2-0",
}
64
@inbook{UEK:2166290003,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Uwarunkowania równości oszczędności i inwestycji",
booktitle = "Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie",
pages = "131-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-916758-5-8",
}
65
@article{UEK:2168226956,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Efekty dochodowe i naśladowcze w kształtowaniu skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "586",
pages = "145-155",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13571},
}
66
@article{UEK:2168255984,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Badania krakowskiego środowiska akademickiego dotyczące pomysłów na innowacyjne rozwiązania technologiczne i możliwości ich praktycznego wykorzystania",
journal = "Państwo i Społeczeństwo",
number = "R. 2, 2",
pages = "315-328",
year = "2002",
}
67
@unpublished{UEK:2168280393,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Skłonność do oszczędzania i inwestowania w świetle badań porównawczych",
booktitle = "Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "136-153",
year = "2002",
}
68
@article{UEK:2168224668,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych regionu krakowskiego w świetle teorii dochodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "605",
pages = "109-119",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13655},
}
69
@article{UEK:2168235836,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Poziom oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 1990-1997",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "558",
pages = "147-164",
year = "2001",
}
70
@unpublished{UEK:2168281249,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych w aspekcie makroekonomicznym",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "64-78",
year = "2001",
}
71
@article{UEK:2168248480,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Oszczędności gospodarstw domowych w świetle teorii wyboru i użyteczności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "543",
pages = "79-94",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9921},
}
72
@article{UEK:2168257050,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Zastosowanie analizy wariancji i funkcji dyskryminacyjnej do badania wpływu informacji giełdowych na przyszłe zmiany cen akcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "540",
pages = "77-92",
year = "2000",
}
73
@unpublished{UEK:2168283311,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Analiza preferencji w zakresie oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych",
booktitle = "Badania wielowymiarowe rynków branżowych",
pages = "185-197",
year = "2000",
}
74
@unpublished{UEK:2168312619,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Skłonność do oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych w warunkach gospodarki rynkowej",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
75
@unpublished{UEK:2168240380,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Skłonność do oszczędzania i inwestowania polskich gospodarstw domowych w warunkach transformacji",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "177-195",
year = "1998",
}
76
@article{UEK:2168248352,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Zmiany popytu i podaży pod wpływem informacji giełdowych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "513",
pages = "17-27",
year = "1998",
}
77
@article{UEK:2168257654,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Podmioty rynku kapitałowego a problem stabilności obrotów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "479",
pages = "29-39",
year = "1996",
}
78
@unpublished{UEK:2168283507,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Wpływ informacji giełdowych na zachowania inwestorów",
booktitle = "Analiza segmentacyjna rynków branżowych",
pages = "130-149",
year = "1996",
}
79
@unpublished{UEK:2168283659,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Modele zachowań inwestorów na rynku giełdowym",
booktitle = "Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "113-131",
year = "1996",
}
80
@unpublished{UEK:2168329525,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Segmentacja rynku papierów wartościowych",
booktitle = "Analiza segmentacyjna rynku",
pages = "45-67",
year = "1995",
}
81
@article{UEK:2168243676,
author = "Dariusz Fatuła",
title = "Efekty koincydencji i katalizy w modelach opisujących zjawiska rynkowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "457",
pages = "75-85",
year = "1995",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID