Publications of the selected author
1

Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 221-223
Nr:
2168265816
voice in discussion / interview
See main document
2

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Polska reforma - kryteria oceny funkcjonowania podsystemów gospodarczych
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 163-177
Nr:
2168265794
chapter in conference materials
See main document
3

Title:
Niektóre problemy metodologiczne badania zmian technologicznych w przemyśle światowym = Some Methodological Problems of Investigating Technological Changes in World Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 202 (1985) , s. 129-139. - Rez., summ.
Nr:
2168249794
article
See main document
4

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Polska reforma - kryteria oceny funkcjonowania podsystemów gospodarczych
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[17]-20[36]
Nr:
2168273546
chapter in conference materials
5

Title:
Baza cen światowych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 37 (1981) , s. 11
Nr:
2168267446
polemic
1
Dyskusja / Marek DRYJAŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 221-223
2
Polska reforma - kryteria oceny funkcjonowania podsystemów gospodarczych / Marek DRYJAŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 163-177
3
Niektóre problemy metodologiczne badania zmian technologicznych w przemyśle światowym = Some Methodological Problems of Investigating Technological Changes in World Industry / Marek DRYJAŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 202 (1985), s. 129-139. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Polska reforma - kryteria oceny funkcjonowania podsystemów gospodarczych / Marek DRYJAŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[17]-20[36]
5
Baza cen światowych / Marek DRYJAŃSKI // Życie Gospodarcze. - nr 37 (1981), s. 11. - Polem. z: Miraże cen światowych / M. Mieszczankowski.
1
Dryjański M., (1986), Dyskusja. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 221-223.
2
Dryjański M., (1986), Polska reforma - kryteria oceny funkcjonowania podsystemów gospodarczych. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 163-177.
3
Dryjański M., (1985), Niektóre problemy metodologiczne badania zmian technologicznych w przemyśle światowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 202, s. 129-139.
4
Dryjański M., (1984), Polska reforma - kryteria oceny funkcjonowania podsystemów gospodarczych. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[17]-20[36].
5
Dryjański M., (1981), Baza cen światowych, "Życie Gospodarcze", nr 37, s. 11.
1
@misc{UEK:2168265816,
author = "Marek Dryjański",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "221-223",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
2
@inbook{UEK:2168265794,
author = "Marek Dryjański",
title = "Polska reforma - kryteria oceny funkcjonowania podsystemów gospodarczych",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "163-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
3
@article{UEK:2168249794,
author = "Marek Dryjański",
title = "Niektóre problemy metodologiczne badania zmian technologicznych w przemyśle światowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "202",
pages = "129-139",
year = "1985",
}
4
@inbook{UEK:2168273546,
author = "Marek Dryjański",
title = "Polska reforma - kryteria oceny funkcjonowania podsystemów gospodarczych",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[17]-20[36]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
5
@article{UEK:2168267446,
author = "Marek Dryjański",
title = "Baza cen światowych",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "37",
pages = "11",
year = "1981",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID