Publications of the selected author
1

Title:
Ocena celów i działań rozwoju zrównoważonego - wyniki autorskiego eksperymentu wśród studentów = Assessment of the Goals and Activities of Sustainable Development - the Results of an Original Experiment among Students
Source:
Społeczna Gospodarka Rynkowa w dobie pandemii i postpandemi / red. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ; Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce, 2021, s. 181-195. - Streszcz., summ.
Series:
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
ISBN:
978-83-65269-34-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358614
chapter in monograph
2

Title:
Prof. Andrzej Mizgajski - Jubilat-Geograf w ekosystemie i dla ekosystemu
Source:
Jasna myśl i proste słowo : wędrówki przez system społeczno-ekologiczny z profesorem Andrzejem Mizgajskim / oprac. Włodzimierz Łęcki, Damian Łowicki, Małgorzata Stępniewska - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020, s. 17-21
ISBN:
978-83-7986-289-4
Nr:
2168350620
chapter in book
3

Title:
Rafał Krupski i Edward Taylor - sławni kielczanie
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 23, nr 2, s. 17-18. - Tytuł numeru: Współczesne wyzwania a uniwersalność nauk ekonomicznych, czyli od "Ekonomiki" E. Taylora do "Strategii" R. Krupskiego
Nr:
2168341039
varia
4

Title:
Wolność a odpowiedzialność w rozwoju przedsiębiorczości = Freedom and Responsibility - in the Entrepreneurship Development
Source:
Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie / red. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2019, s. 237-245. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
ISBN:
978-83-65269-24-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338155
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions = Wzrost gospodarczy a emisja dwutlenku węgla
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (695) (2019) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168334689
article
6

Title:
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2019
Physical description:
155 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została częściowo dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badwczego (umowa nr 013/WFP-KPPE/01/2018/S/8013)
ISBN:
978-83-8102-253-8
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168338253
monograph
7

Title:
Odpowiedzialność, wolność, sprawiedliwość, efektywność a przedsiębiorczość = Responsibility, Freedom, Justice, Efficiency and Entrepreneurship
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (57) (2019) , s. 316-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168336649
article
8

Author:
Józefa Famielec , Stanisław Famielec
Title:
Znaczenie informacji w ekonomii : kilka kontrowersji = The Importance of Information in Economy - a Number of Controversies
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (58) (2019) , s. 7-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338091
article
9

Author:
Title:
Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku = Informational Determinants of Municipal Waste Management in the Commune - a Case Study
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (58) (2019) , s. 301-311. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja artykułu sfinansowana została ze środków na badania statutowe Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338093
article
10

Title:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (umowa nr 012/WFiP-KPPE/01/2017/S/7012)
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Access mode:
Nr:
2168325441
See related chapters
11

Author:
Józefa Famielec , Stanisław Famielec
Title:
Restrukturyzacja sektora gospodarki odpadami komunalnymi
Source:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 75-97 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Access mode:
Nr:
2168325513
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Rola ekonomii w polityce gospodarczej na przykładzie koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej Ludwiga Erharda
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2018) , s. 27-34. - Tytuł numeru: Społeczna gospodarka rynkowa - ordoliberalizm - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168326959
article
13

Title:
Recenzja książki pt. Prawo handlowe dla ekonomistów, pod. red. naukową Bogusławy Gneli, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019, Wydanie 3
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2018) , s. 207-210
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168356572
review
14

Title:
Sustainable Development as Equilibrium between Investments and Savings - an Attempt Towards a New Conception = Rozwój zrównoważony jako równowaga inwestycji i oszczędności - próba koncepcji
Source:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 16, nr 3 (75), cz. 1 (2018) , s. 55-71. - Tytuł numeru: Sustainable Development and the Behaviour of Economic Actors on the Market - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327243
article
15

Title:
Wstęp
Source:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 9-12
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Access mode:
Nr:
2168325453
preface / summary
See main document
16

Title:
Rola przedsiębiorczości w społecznej gospodarcze rynkowej (wzorce Erharda i Euckena) = The Role of Entrepreneurship in Social Market Economy (Concepts of Eucken and Erhard)
Source:
Społeczna Gospodarka Rynkowa : Polska i integracja europejska / red. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2018, s. 69-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
ISBN:
978-83-65269-22-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168326961
chapter in monograph
17

Author:
Józefa Famielec , Stanisław Jakub Famielec
Title:
Municipally Owned Companies as Executors of Tasks Pertaining to Municipal Waste Management
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 4 (46) (2018) , s. 65-77. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
An article financed from funds for statutory research of the Department of Industrial and Environmental Policy
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333235
article
18

Author:
Anna Kijanka
Title:
Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
175 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-414
Nr:
2168337249
doctoral dissertation
19

Title:
Teoretyczne podstawy definiowania oraz badania struktury i restrukturyzacji
Source:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 13-47 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Access mode:
Nr:
2168325457
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
421 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-385
Nr:
2168324113
doctoral dissertation
21

Author:
Józefa Famielec , Stanisław Famielec
Title:
Pomoc państwa i zamówienia in house w procesach i zakładach termicznego przekształcania odpadów komunalnych
Source:
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 151-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
Access mode:
Nr:
2168314509
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Finances in Sustainable Development - Attempt to Devise a Concept = Finanse rozwoju zrównoważonego - próba koncepcji
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 36-37. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336177
varia
23

Title:
Przedsiębiorstwa publiczne a kapitał publiczny = Public Enterprises Versus Public Capital
Source:
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 45 (2017) , s. 13-24 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325031
article
24

Title:
Przedsiębiorczość - podstawą spółdzielczości, bankowości i samorządności = Entrepreneurship - the Basis of Cooperative Activities, Banking and Self-government
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 3, t. 2 (2017) , s. 107-118. - Tytuł numeru: Myśl ekonomiczna, spółdzielczość, bankowość, samorządność - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321697
article
25

Author:
Józefa Famielec , Stanisław Famielec
Title:
Environmental Services in Municipal Solid Waste Management - the Case Study of Waste Incineration
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (60) (2017) , s. 28-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168314245
article
26

Title:
Koszty transakcyjne kontraktu edukacyjnego w systemie oświaty w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
377 k.: il. (w tym kolor.); 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-381
Nr:
2168321611
doctoral dissertation
27

Title:
Finanse rozwoju zrównoważonego - próba koncepcji
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 69-86 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319501
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Recenzja książki Michała Moszyńskiego pt. Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej - perspektywa rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 342.
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 1 (85) (2017) , s. 169-175
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314747
review
29

Title:
Gospodarka odpadami komunalnymi jako działalność gospodarcza realizowana w ogólnym interesie gospodarczym
Source:
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 117-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
Access mode:
Nr:
2168314503
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Strategia make or buy - nowe wyzwania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu
Source:
Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku / red. Halina Czubasiewicz, Piotr Grajewski, Jarosław Waśniewski - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 385-394 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64669-09-5
Access mode:
Nr:
2168308883
chapter in monograph
31

Title:
Granice wzrostu
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 51-52
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307503
lexical items
See main document
32

Author:
Józefa Famielec , Henryk Kultys , Mariusz Szubra , Marcin Chełkowski , Marek Kabaciński
Title:
Taryfy w gospodarce odpadami komunalnymi fantazją czy koniecznością?
Source:
Przegląd Komunalny. - nr 11 (302) (2016) , s. 47-52. - Streszcz.
Nr:
2168309963
article
33

Title:
Nieporozumienia w sprawie SGR
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 100-101
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307523
lexical items
See main document
34

Author:
Józefa Famielec , Stanisław Famielec
Title:
Integracja nauk ekonomicznych, technicznych i chemicznych na rzecz rozwoju zrównoważonego = Integration of Economic, Technical and Chemical Sciences for Sustainable Development
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (58) (2016) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168308625
article
35

Author:
Stanisław Famielec , Józefa Famielec
Title:
Ekonomiczne i techniczne uwarunkowania procesów spalania odpadów komunalnych = Economic and Technical Determinants of Municipal Solid Waste Incineration
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 454 (2016) , s. 174-185. - Tytuł numeru: Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311971
article
36

Title:
Tragedia wspólnego pastwiska
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 182
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307551
lexical items
See main document
37

Title:
Efektywność
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 33-34
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307497
lexical items
See main document
38

Title:
Zysk
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 204-205
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307565
lexical items
See main document
39

Title:
Ochrona środowiska
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 103
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307529
lexical items
See main document
40

Title:
Zagrożenia rozwoju
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 192
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307555
lexical items
See main document
41

Title:
Ład społeczno-gospodarczy
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 88
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307515
lexical items
See main document
42

Title:
Nienaruszalny kapitał gospodarczy
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 99-100
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307521
lexical items
See main document
43

Title:
Równowaga
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 145-146
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307543
lexical items
See main document
44

Title:
Greening of Economy : Selected Issues
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016
Physical description:
108 s.: il.; 24 cm
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307023
See related chapters
45

Title:
Kryzys
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 81-83
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307511
lexical items
See main document
46

Title:
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 126-127
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307531
lexical items
See main document
47

Title:
Zarys modelu oceny finansowej przedsiębiorstwa = An Outline of a Financial Evaluation Model of a Company
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (793) (2016) , s. 60-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168305601
article
48

Title:
Ład ekologiczny
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 84-85
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307513
lexical items
See main document
49

Title:
Zasoby i dobra środowiskowe
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 199
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307557
lexical items
See main document
50

Title:
Introduction
Source:
Greening of Economy : Selected Issues / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 7-8
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307047
preface / summary
See main document
51

Title:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej
, Szplit Andrzej
Publisher address:
Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016
Physical description:
222 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307441
See related chapters
52

Title:
The History of Department of Industrial Policy and Ecology the Cracow University of Economics
Source:
Greening of Economy : Selected Issues / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 105-108
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307061
varia
See main document
53

Title:
Nauczyciele akademiccy Ludwiga Erharda
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 97-98
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307519
lexical items
See main document
54

Title:
Sektor przedsiębiorstw w Polsce po kryzysie - prawda czy mit?
Source:
Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek / red. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2016, s. 21-44 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
ISBN:
978-83-63638-32-0
Nr:
2168309293
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Skutki finansowe decyzji przedsiębiorstwa świetle rachunkowości trzech soczewek : (autorskie podejście metodologiczne) = Financial Results of Company Decisions in the Light of Three Lens Accounting
Source:
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 39 (2016) , s. 79-91. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308737
article
56

Title:
Subsydiowanie w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców
Source:
Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. Joanna Ejdys - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 48-66
ISBN:
978-83-7285-796-5
Nr:
2168305433
chapter in monograph
57

Title:
The Importance of Relation in Greening of Economy
Source:
Greening of Economy : Selected Issues / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 77-86
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307057
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Model wzrostu gospodarczego
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 93
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307517
lexical items
See main document
59

Title:
Człowiek jako jednostka
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 24-25
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307493
lexical items
See main document
60

Title:
Równowaga w ładzie gospodarczym Waltera Euckena
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 143-145
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307541
lexical items
See main document
61

Title:
Fundamenty SGR Ludwiga Erharda
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 44-45
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307501
lexical items
See main document
62

Author:
Józefa Famielec , Stanisław Famielec
Title:
Horst Friedrich Wünsche: Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft, Wissenschaftliche Grundlagen und politische Fehldeutungen (Ludwig Erhards' Social Market Economy, Scientific Foundations and Political Misinterpretations). Lau Verlag Reinbek/München 2015, 459 pp.
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 2 (37) (2016) , s. 329-333
Access mode:
Nr:
2168311155
review
63

Title:
Greening as the Paradigm of Social and Economic Development
Source:
Greening of Economy : Selected Issues / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 9-26
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307049
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Inwestycje
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 67-69
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307509
lexical items
See main document
65

Title:
Ekologizacja jako paradygmat rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Ekologizacja gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 11-30 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297837
chapter in monograph
See main document
66

Title:
Recenzja książki Jerzego Gospodarka pt. Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Część 1. Zagadnienia ogólne. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016, ss. 205.
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (787) (2015) , s. 96-101
Nr:
2168301015
review
67

Title:
Znaczenie relacji w ekologizacji przedsiębiorstw
Source:
Ekologizacja gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 123-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297869
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Równowaga a zasady polityki gospodarczej Waltera Euckena = Equilibrium versus the Economic Policies of Walter Eucken
Source:
Nauki ekonomiczne : stylizowane fakty a wyzwania współczesności : IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. Bogusław Fiedor - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 170-189. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65269-06-5
Nr:
2168300945
chapter in monograph
69

Author:
Bartosz Banduła
Title:
Wykorzystanie funduszy europejskich w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
187 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-331
Nr:
2168308653
doctoral dissertation
70

Title:
Recenzja książki pt. Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne. Redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (780) (2015) , s. 120-124
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168301013
review
71

Title:
Przedsiębiorczość relacyjna = Relational Entrepreneurship
Source:
Przedsiębiorczość - perspektywą zmian / red. Kazimierz Jaremczuk - Rzeszów: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu ; Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, 2015, s. 251-265. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63666-99-6
Nr:
2168300739
chapter in monograph
72

Title:
Społeczne uwarunkowania pomocy państwa dla biznesu = Social Conditions of Government Support for Business
Source:
Społeczna inżynieria biznesu - współczesne problemy i wyzwania z perspektywy koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej : monografia naukowa / red. Beata Bieńkowska, Mirosław Dzień, Ludwik Hejny - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2015, s. 85-94. - Streszcz., summ.
Research program:
Opracowano w ramach badań statutowych Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej UEK w 2015 r. pt. Subsydiowanie gospodarki narodowej
ISBN:
978-83-65182-40-1
Nr:
2168308909
chapter in monograph
73

Title:
Stanowiony porządek ekologiczny versus spontaniczny ład gospodarczy
Source:
Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji - dryf ładu czy jego doskonalenie? / red. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, s. 113-131 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
Research program:
Niniejsza monografia powstała w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie projektu badawczego własnego NN 112258439 "Koncepcje stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego w procesie transformacji systemowej gospodarki Polski i byłej NRD"
ISBN:
978-83-88700-82-8
Nr:
2168283011
chapter in monograph
74

Title:
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 79-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-690-8
Access mode:
Nr:
2168293637
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w gospodarce rynkowej - prawda czy mit? = Corporate Social Responsibility in the Market Economy - the Truth or the Myth?
Source:
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a Społeczna Gospodarka Rynkowa - ustrojowy i etyczny wymiar relacji / red. Mirosław Dzień, Ludwik Hejny, Jerzy Winiarski - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2014, s. 87-94. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-63713-90-4
Nr:
2168288765
chapter in monograph
76

Title:
Korzyści z usług środowiska a mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH, s. 31-41
Signature:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301919
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Title:
Odpowiedzialność społeczna w gospodarce odpadami komunalnymi
Source:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH, s. 98-114
Signature:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301945
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Title:
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH, s. 42-49
Signature:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301921
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Title:
Benefits from Ecosystem Services versus Measures of Socioeconomic Development = Korzyści z usług środowiska a mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 4(51) (2014) , s. 58-67. - Streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168289813
article
80

Title:
W poszukiwaniu ładu gospodarki zrównoważonej
Source:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH, s. 7-30
Signature:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301915
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
W poszukiwaniu ładu gospodarki zrównoważonej = Searching for Sustainable Economy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 89-101. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283149
article
82

Title:
Social Liability in Management of Municipal Waste Disposal
Source:
Corporate Social Responsibility / red. Agata Lulewicz-Sas - Białystok: Agencja Wydawnicza EkoPress, 2014, s. 66-83
ISBN:
978-83-62069-96-5
Nr:
2168295625
chapter in monograph
83

Conference:
Drugi panel ekspertów Narodowego Programu Leśnego Wartość "Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów", Sękocin Stary, Polska, od 2013-10-15 do 2013-10-15
Title:
Las i efekty zewnętrzne gospodarki leśnej jako dobra wspólne/publiczne
Source:
Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji : współczesna i przyszła wartość lasów : materiały drugiego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym "Wartość", Sękocin Stary, 15 października 2013 roku / red. Piotr Gołos, Adam Kaliszewski, Kazimierz Rykowski - Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014, s. 109-126 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62830-34-3
Nr:
2168295629
chapter in conference materials
84

Title:
Rozwój zrównoważony a ordoliberalna koncepcja ładu gospodarczego
Source:
Ład gospodarczy a współczesna ekonomia / red. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 197-210
ISBN:
978-83-01-17428-6
Nr:
2168280719
chapter in monograph
85

Title:
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291331
varia
86

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Równowaga a zasady polityki gospodarczej Waltera Euckena [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1-13. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-71-2
Access mode:
Nr:
2168278579
chapter in conference materials
87

Title:
Rozwój zrównoważony a ordoliberalna koncepcja ładu gospodarczego
Source:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, s. 52-71
Signature:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289519
chapter in unpublished scientific work
See main document
88

Author:
Justyna Jankowska
Title:
Internacjonalizacja struktur przedsiębiorstw usługowych na przykładzie spedycji towarów
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
299 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-258
Nr:
2168290663
doctoral dissertation
89

Title:
W poszukiwaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców w gospodarce rynkowej
Source:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, s. 137-155
Signature:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289621
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Title:
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce na przykładzie emisji dwutlenku węgla
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
241 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-257
Nr:
2168283457
doctoral dissertation
91

Title:
Andrzej Graczyk: Instrumenty rynkowe polityki ekologicznej: teoria i praktyka (Market Instruments of Environmental Policy: Theory and Practice). WUE 2013, pp. 418
Source:
Argumenta Oeconomica. - 2 (2013) , s. 179-182
Nr:
2168339009
review
92

Title:
Równowaga a zasady polityki gospodarczej Waltera Euckena
Source:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, s. 9-31
Signature:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289511
chapter in unpublished scientific work
See main document
93

Title:
Finansowanie zreformowanej gospodarki odpadami komunalnymi = Financing of Reformed Economy of Municipal Waste
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 271 (2012) , s. 123-132. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269436
article
94

Title:
Wolność i dobrobyt dla wszystkich jako cel zrównoważonego rozwoju - w świetle ordoliberalnej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej
Source:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz , s. 6-26 - Bibliogr.
Signature:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276581
chapter in unpublished scientific work
See main document
95

Title:
Recenzja książki Adama Edwarda Szczepanowskiego Markowe produkty turystyczne wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, ss. 212
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - 1 (41) (2012) , s. 264-267
Access mode:
Nr:
2168290079
review
96

Title:
Świadczenie ekosystemów w rachunku produktu krajowego brutto
Source:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz , s. 27-42 - Bibliogr.
Signature:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276589
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Title:
Finansowanie zreformowanej gospodarki odpadami komunalnymi
Source:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz , s. 194-203 - Bibliogr.
Signature:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276667
chapter in unpublished scientific work
See main document
98

Title:
Ecosystem Services as Part of the Gross Domestic Product Account = Świadczenia ekosystemów w rachunku produktu krajowego brutto
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2 (42) (2012) , s. 39-52. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168290065
article
99

Title:
Uwarunkowania przedsiębiorczości gospodarczej
Source:
Przedsiębiorczość - natura i atrybuty. T. 1 / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2012, s. [35]-52. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89639-67-7
Nr:
2168273090
chapter in monograph
100

Title:
Struktura finansowania sektora przedsiębiorstw w Polsce w warunkach kryzysu = The Structure of Financing Poland's Corporate Sector in the Conditions of Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 12 (2012) , s. 173-184. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168240580
article
101

Title:
Struktura finansowania sektora przedsiębiorstw w Polsce w warunkach kryzysu
Source:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz , s. 181-193 - Bibliogr.
Signature:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276665
chapter in unpublished scientific work
See main document
102

Title:
Szanse i zagrożenia w realizacji programu rozwoju Polski Wschodniej
Source:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz , s. 267-279 - Bibliogr.
Signature:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276695
chapter in unpublished scientific work
See main document
103

Title:
Wolność i dobrobyt dla wszystkich jako cel zrównoważonego rozwoju - w świetle ordoliberalnej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej = Freedom and Prosperity for all Perceived as a Goal of Sustainable Development in the Light of Ordoliberal Concept of Social Market Economy
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 3 (43) (2012) , s. 176-194. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168290069
article
104

Title:
Uwarunkowania przedsiębiorczości gospodarczej
Source:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz , s. 43-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276593
chapter in unpublished scientific work
See main document
105

Title:
Ekonomia przemysłowa i kierunki jej rozwoju
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 13-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-12-9
Nr:
2168252738
chapter in monograph
See main document
106

Title:
Szanse i zagrożenia w realizacji Programu Rozwoju Polski Wschodniej
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 98-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236112
chapter in monograph
See main document
107

Title:
Rola ekonomii instytucjonalnej w rozwoju zrównoważonym
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI , s. 27-49 - Bibliogr.
Signature:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260576
chapter in unpublished scientific work
See main document
108

Title:
Pomoc państwa dla przedsiębiorstw zagrożonych na rynku
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI , s. 225-244 - Bibliogr.
Signature:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260600
chapter in unpublished scientific work
See main document
109

Title:
Zintegrowany model gospodarki odpadami komunalnymi
Source:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 210-230
ISBN:
978-83-7252-528-4
Nr:
2168218878
chapter in monograph
See main document
110

Title:
Obszary zainteresowania ekonomii przemysłowej
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI , s. 5-9 - Bibliogr.
Signature:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260570
chapter in unpublished scientific work
See main document
111

Title:
Krajowa i wspólnotowa polityka wspierania inwestycji
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI , s. 192-210 - Bibliogr.
Signature:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260596
chapter in unpublished scientific work
See main document
112

Title:
Jubileusz prof. Kazimierza Górki
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (44), s. 33
Access mode:
Nr:
2168345278
varia
113

Title:
Kapitały finansowania ochrony środowiska w świetle ustawy o rachunkowości = Capital for Financing of Environmental Protection in the Light of the Accounting Act
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 860 (2011) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227450
article
114

Title:
Kondycja finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego = Financial Situation of Enterprises in Times of Economic Crisis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011) , s. 82-93. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2167761729
article
115

Title:
Pomoc państwa dla przedsiębiorstw zagrożonych na rynku
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 24 (2011) , s. 32-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse i rachunkowość ; nr 10)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228334
article
116

Title:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
345, [1] s., [1] k. tabl.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. ważniejszych prac prof. K. Górki s. 11-20
ISBN:
978-83-7252-528-4
Nr:
2168218864
See related chapters
117

Title:
Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010
Physical description:
17 s.
Access mode:
Nr:
2168251268
report
118

Title:
Polityka ekologiczna w okresie kryzysu finansowego = Environmental Policy during the Period of Financial Crisis
Source:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 85-104. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165614724
chapter in monograph
See main document
119

Title:
Financial Crisis and its Specificity in Worldwide and Poland
Source:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010, s. 61-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-9-0
Nr:
2165735269
chapter in monograph
See main document
120

Title:
Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego = Ecological Benefits and Losses within the Public Sector of Economy
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(37) (2010) , s. 46-63. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2165925841
article
121

Title:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego = Ecological Conditions for Social-Economic Development
Source:
Gospodarka rynkowa w Polsce w latach 1989-2009 : X Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej : monografia / red. Halina Jastrzębska-Smolag - Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2010, s. 75-92. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie, Studia, Rozprawy ; M12)
Nr:
2165650499
chapter in monograph
122

Title:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010
Physical description:
555 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165611757
See related chapters
123

Title:
Kryzys finansowy a rozwój przedsiębiorczości
Source:
Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i jedność. T. 2 / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2010, s. 327-346
ISBN:
978-83-89639-32-5
Nr:
2165647862
chapter in monograph
124

Title:
Kondycja finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC, s. 31-42 - Bibliogr.
Research program:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Signature:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326263
chapter in unpublished scientific work
See main document
125

Title:
Kryzys finansowy i jego wpływ na gospodarkę Unii Europejskiej oraz Polski
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA, s. 168-180
Signature:
NP-1306/Magazyn
Nr:
2168220668
chapter in unpublished scientific work
See main document
126

Author:
Title:
Wpływ uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń powietrza na wyniki finansowe elektrowni w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
251 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-126
Nr:
51387
doctoral dissertation
127

Title:
Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i funkcjonowanie przedsiębiorstw = Impact of Sustainable Development Idea on the State Policy and on the Functioning of Companies
Source:
Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów : monografia naukowa. T. 1, Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe / red. Bazyli Poskrobko - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009, s. 36-48. - Summ.
ISBN:
978-83-61247-04-3
Nr:
2165925911
chapter in monograph
128

Title:
Impact of Sustainable Development Idea on State Policy and on the Functioning of Companies = Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i funkcjonowanie przedsiębiorstw
Source:
Sustainable Development versus Knowledge-based Economy = Zrównoważony rozwój a gospodarka oparta na wiedzy / red. Bazyli Poskrobko - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2009, s. 81-95. - Summ.
ISBN:
978-83-7431-218-9
Nr:
2165925645
chapter in monograph
129

Title:
Uwarunkowania i kierunki równoważenia gospodarki zasobami finansowymi w organizacjach w perspektywie 2007-2013
Source:
Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2009, s. 29-38. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-26-4
Nr:
2166376268
chapter in monograph
130

Title:
Informacja ekologiczna w zarządzaniu
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
78, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-409-6
Nr:
51291
monograph
131

Title:
Regionalne programy operacyjne jako narzędzie rozwoju regionalnego na przykładzie RPO Rozwój Polski Wschodniej = Regional Operational Programmes as the Instrument of Regional Development on the Example of ROP Development of East Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. - z. 11 (2008) , s. 85-104. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168326667
article
132

Title:
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej
Source:
Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA, s. 96-105
Signature:
NP-1227/Magazyn
Nr:
2164888973
chapter in unpublished scientific work
See main document
133

Title:
Rola pomocy publicznej z UE w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
Source:
Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA, s. 192-201
Signature:
NP-1227/Magazyn
Nr:
2164905137
chapter in unpublished scientific work
See main document
134

Title:
Przesłanki i kierunki zmian wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz opłat produktowych w odniesieniu do odpadów poużytkowych w świetle wyników badań = Changes in the Required Levels of Recovery and Recycling and also Product Charges in Relation to Process Wastes in Light of Research Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 771 (2008) , s. 55-70. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50594
article
135

Title:
Rola pomocy publicznej UE w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorców = The Role of the European Union Public Support Program in the Fiscal Restructuring of the Enterprises' Sector in Poland
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 413-424. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165764464
chapter in monograph
See main document
136

Author:
Marzena Święch
Title:
Znaczenie pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców województwa podkarpackiego
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
261 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-67
Nr:
51598
doctoral dissertation
137

Title:
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju Polski Wschodniej w latach 2007-2013 = Enterprise as a Factor of Eastern Poland's Development in the Years 2007-2013
Source:
Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność = Conditions of Enterprise : Diversity and Changeability / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008, s. 241-252. - Summ.
ISBN:
978-83-8963985-1
Nr:
2165919557
chapter in monograph
138

Title:
Wybrane aspekty selektywnej zbiórki odpadów
Source:
Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości : kompleksowa gospodarka odpadami : materiały szkoleniowe, s. 21-32
Series:
(Seminarium Szkoleniowe ; 8)
Nr:
2165725832
chapter in report
139

Author:
Oliver Marz
Title:
Optimierung der Anlagenwirtschaft in Handelsunternehmen = Optymalizacja gospodarki środkami trwałymi w przedsiębiorstwach handlowych
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
254 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-82
Nr:
51597
doctoral dissertation
140

Title:
Public Finances as an Instrument for Shaping Sustainable Development
Source:
Towards the Theory of Sustainable Development / red. Bazyli Poskrobko - Bialystok - Warsaw: Bialystok School of Economics, 2007, s. 303-320. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies on Sustainable Development ; vol. 5)
ISBN:
978-83-923139-2-5
Nr:
2165745834
chapter in monograph
141

Title:
Wpływ standardów ekologicznych na konkurencyjność w sektorze elektroenergetyki w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
268 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-56
Nr:
52354
doctoral dissertation
142

Title:
Finanse publiczne jako instrument kształtowania zrównoważonego rozwoju = The Fiscal Preferences in Environmental Protection - Suggestions of Changes
Source:
Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem : monografia naukowa / red. Bazyli Poskrobko - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2007, s. 313-331. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88771-86-6
Nr:
2165685483
chapter in monograph
143

Title:
Nakłady na ochronę środowiska i ich finansowanie w Polsce w świetle sprawozdawczości statystycznej i rachunkowości = Spending for Environmental Protection and its Financing in Poland in the Light of Statistical Report and Accountancy
Source:
Rozwój : godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody : księga pamiątkowa prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka / red. Barbara Piontek, Wojciech Piontek - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 421-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1721-8
Nr:
2165651050
chapter in monograph
144

Title:
Finansowanie zrównoważonego rozwoju - zasady i dylematy = Financing Sustainable Development - Principles and Dilemmas
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1190 (2007) , s. 419-433. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51028
article
145

Title:
Pomoc publiczna jako źródło finansowania przedsiębiorstw = Public Aid as a Source of Enterprise Financing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 732 (2007) , s. 123-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50996
article
146

Title:
Nakłady na ochronę środowiska i ich finansowanie w Polsce - diagnoza = The Outlays On Environmental Protection And Their Financing In Poland - A Diagnose
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne. - 3 (2007) , s. 63-70. - Tytuł numeru: Ekonomia, technika, zarządzanie - Bibliogr.
Nr:
2166471854
article
147

Title:
Rola systemu finansowego w polityce ekologicznej państwa = The Role of Financial System in State Policy on Ecology
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 49-59. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166033965
chapter in monograph
See main document
148

Author:
Józefa Famielec , Elżbieta Broniewicz
Title:
Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorców w świetle ustawy o rachunkowości : opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Białystok - Kraków: , 2006
Physical description:
166 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168246962
report
149

Author:
Bazyli Poskrobko , Joanna Bukowska , Joanna Ejdys , Edyta Sidorczuk , Rafał Miłaszewski , Józefa Famielec
Title:
Wybrane propozycje zmian instrumentów i ich skutki ekonomiczne
Source:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej / red. Bogusław Fiedor, Andrzej Graczyk - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006, s. 148-165
ISBN:
83-88771-77-9
Nr:
2168306555
chapter in monograph
150

Author:
Bogusław Fiedor , Andrzej Graczyk , Rafał Miłaszewski , Bazyli Poskrobko , Joanna Bukowska , Joanna Ejdys , Edyta Sidorczuk , Kazimierz Górka , Józefa Famielec
Title:
Przegląd instrumentów wykorzystywanych w realizacji II polityki ekologicznej państwa
Source:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej / red. Bogusław Fiedor, Andrzej Graczyk - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006, s. 27-62
ISBN:
83-88771-77-9
Nr:
2168306553
chapter in monograph
151

Title:
Zmiany zakresu oraz skuteczności pomocy publicznej w Polsce
Source:
Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce / kierownik tematu - Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze], s. 152-217
Signature:
NP-1102/Magazyn
Nr:
2168306523
chapter in unpublished scientific work
See main document
152

Author:
Józefa Famielec , Piotr P. Małecki , Zbigniew Grabowski , Stefan Korta , Ksymena Rosiek , Stanisław Famielec
Title:
Analiza kosztów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych w aspekcie stawek opłat produktowych i opłat recyklingowych oraz wymaganych poziomów odzysku i recyklingu w perspektywie do 2010 roku
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
144 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277085
report
153

Title:
Istota i sposób pomiaru nakładów i wydatków inwestycyjnych w ochronie środowiska = The Essence and Method of Measuring Investment Outlays and Expenditures in Environmental Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 708 (2006) , s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52948
article
154

Title:
Zanieczyszczający płaci jako traktatowa zasada finansowania ochrony środowiska w Polsce = The Polluting One Pays' as a Treaty Rule of Financing the Environment Protection in Poland
Source:
Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach / red. Piotr Szczepankowski - Warszawa: Vizja Press & IT, 2006, s. 22-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
978-83-60283-40-0 ; 83-60283-40-0
Nr:
2165913319
chapter in monograph
155

Author:
Klaus Afhüppe
Title:
Entwicklungsstrategien von virtuellen netzen der consultingunternehmen in Deutschland = Strategie rozwoju internetowych przedsiębiorstw consultingowych w Niemczech
Publisher address:
Münster ; Kraków: , 2006
Physical description:
291 k.: il. kolor; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-29
Nr:
52425
doctoral dissertation
156

Author:
Title:
Instrumenty współpracy gospodarczej gmin z sektorem prywatnym [Debata; wprowadzenie i podsumowanie]
Source:
Program prywatyzacji podmiotów komunalnych : konferencje, debaty, raporty. / red. Jan Majewski - Gdańsk-Gdynia: Wydawnictwa Gdańskie, 2006, s. 187-193 - Bibliogr.
ISBN:
83-88836-01-3
Nr:
2168328603
chapter in monograph
157

Title:
Przesłanki i formy restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce = The Circumstances and Forms of Financial Restructuring of Companies in Poland
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 323-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165767276
chapter in monograph
See main document
158

Title:
Integracyjne formy rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 145-167
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219082
chapter in monograph
159

Title:
Rola przedsiębiorstw w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce = The Role of Corporations in Financing Environmental Protection in Poland
Source:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 111-118. - Summ.
ISBN:
83-7252-256-1
Nr:
2166091075
chapter in conference materials
See main document
160

Title:
Zrównoważony rozwój w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa
Source:
Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu / red. Andrzej Wasiak, Grzegorz Dobrzański - Białystok: Politechnika Białostocka, 2005, s. 80-93
ISBN:
83-88229-86-9
Nr:
2166092498
chapter in monograph
161

Title:
Ecological Controlling - a New Tool in Corporate Management
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005) , s. 21-35 - Bibliogr.
Nr:
2166400299
article
162

Title:
Rola państwa i preferencji fiskalnych w finansowaniu ochrony środowiska
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 73-84
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166581770
chapter in monograph
See main document
163

Title:
Analiza porównawcza Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 z polityką ochrony środowiska [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: [b.w.], 2005
Physical description:
20 s.
Notes:
[odczyt: 27.03.2013],
Access mode:
Nr:
2168251266
report
164

Title:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
176 s., [1] k. tabl. złoż: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2166247776
See related chapters
165

Title:
Rola państwa i samorządów w finansowaniu ochrony środowiska
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 92-119
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306405
chapter in textbook
See main document
166

Title:
Rachunek aktywów zaangażowanych w ochronę środowiska w świetle systemu rachunkowości finansowej jednostek gospodarczych = The Calculation of Assets Involved in Environmental Protection in Light of the Accountancy System of Economic Units
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 668 (2005) , s. 45-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53254
article
167

Title:
Ocena zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze "środowisko" w latach 2004-2017 = Evaluation of the Demand for Capital Resources for Realization of Accession Commitments in the Area of the "Environment" in the Years 2004-2017
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(27) (2005) , s. 77-98. - Summ.
Nr:
2166494651
article
168

Title:
Zadania przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska oraz możliwości ich sfinansowania
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 42-60
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166581641
chapter in monograph
See main document
169

Title:
Struktura i model systemu finansowania ochrony środowiska
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 7-17
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166581526
chapter in monograph
See main document
170

Title:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
179 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166581116
See related chapters
171

Title:
Diagnoza ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw w Polsce = The Diagnosis of Financial and Economic Condition of the Corporations Sector in Poland
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1061 (2005) , s. 76-88. - Tytuł numeru: Praktyczne aspekty pomiaru efektywności - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166555595
article
172

Title:
Ochrona środowiska jako przedmiot finansowania
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 11-30
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306395
chapter in textbook
See main document
173

Title:
Znaczenie pomocy publicznej w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorców w Polsce = Importance of State Aid in Financial Restructuring of Companies in Poland
Source:
Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa = Contemporary factors of company development / red. Adam Peszko - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 179-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-035-5
Nr:
2166055991
chapter in monograph
174

Title:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
438 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
ISBN:
83-7252-256-1
Nr:
2166076587
conference materials
See related chapters
175

Title:
Uwarunkowania polityki ekologicznej w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013 = Conditions of Environmental Policy in National Development Plan 2007-2013
Source:
Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie = Service and Industry Modernization - Organization and Financing / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 47-57. - Streszcz., summ.
Series:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
83-85587-16-0
Nr:
2166503971
chapter in monograph
176

Title:
Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
59, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-276-6
Nr:
2167641679
academic script
177

Title:
Finansowanie ochrony środowiska - ujęcie systemowe
Source:
Wybrane aspekty równoważenia rozwoju : monografia / red. Marta Czyż - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005, s. 47-58 - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-63-9
Nr:
2166504445
chapter in monograph
178

Title:
Przewidywane źródła finansowania nakładów gospodarczych na osiąganie standardów ekologicznych w Polsce
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 165-167
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166582313
chapter in monograph
See main document
179

Title:
Przejawy i formy rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 127-143
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219078
chapter in monograph
180

Title:
Udział przedsiębiorców w finansowaniu ochrony środowiska
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 48-64
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306401
chapter in textbook
See main document
181

Title:
Bankowe źródła finansowania ochrony środowiska
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 65-91
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306403
chapter in textbook
See main document
182

Title:
Fundusze unijne oraz możliwości ich wykorzystania w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 145-166
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306409
chapter in textbook
See main document
183

Conference:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Białystok, Polska, od 2005-01-17 do 2005-01-18
Title:
Zrównoważony rozwój w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa
Source:
Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok, 17-18 stycznia 2005 - Białystok: Politechnika Białostocka, 2005, s. 86-95. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166074866
chapter in conference materials
184

Title:
Systemy zarządzania marketingowego przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 95-125
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219076
chapter in monograph
185

Title:
Ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych oraz kierunki jego modyfikacji w świetle wyników badań
Source:
Jak chronić środowisko przed odpadami : VII Polski Kongres Oczyszczania Miast, Szczecin, 22-23 września 2004 - Szczecin: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych ; Oficyna In Plus, 2004, s. 88-98 - Bibliogr.
Nr:
2168277221
chapter in conference materials
186

Title:
Działania ekologiczne jako obszar przedsiębiorczości
Source:
Uwarunkowania przedsiębiorczości / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2004, s. 115-125. - Summ.
ISBN:
83-917293-6-2
Nr:
2168237494
chapter in monograph
187

Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Odpisy amortyzacyjne jako instrument ekonomiczny ochrony środowiska w świetle zasad pomocy państwa przedsiębiorstwom w Unii Europejskiej = Accelerated Depreciation as an Economic Instrument of the Environmental Protection in the Light of the State Aid to Companies Rule in the European Union
Source:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 349-366. - Summ.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168038525
chapter in conference materials
See main document
188

Title:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorców w świetle zasad pomocy publicznej Unii Europejskiej = Financial Restructuring of Enterprises in Relation to the Principles of the State Assistance in the EU
Source:
Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 53-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89-142-25-2
Nr:
2168284459
chapter in conference materials
189

Author:
Agnieszka Schmeidel
Title:
Kształtowanie się wynagrodzeń w jednostkach gospodarki budżetowej w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
290 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/844
Nr:
2168234426
doctoral dissertation
190

Title:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska jako kategoria ekonomiczna i statystyczna
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA, s. 5-19
Signature:
NP-974/Magazyn
Nr:
2168276827
chapter in unpublished scientific work
See main document
191

Title:
Obciążenia przedsiębiorców z tytułu ochrony środowiska w procesie integracji z Unią Europejską
Source:
Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji / red. Adam Budnikowski, Maciej Cygler - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 303-316. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-091-2
Nr:
2166075964
chapter in monograph
192

Title:
Propozycje zmian w systemie preferencji fiskalnych ochrony środowiska = Fiscal Preferences in Environmental Protection - Suggestions of Changes
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2(26) (2004) , s. 85-95. - Summ.
Nr:
2168224446
article
193

Title:
Ocena realizacji obowiązków przedsiębiorców i gmin związanych z funkcjonowaniem systemu opłat produktowych w Polsce (w świetle wyników badań)
Source:
Prawa i obowiązki w gospodarce odpadami opakowaniowymi : konferencja dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Pracowników Samorządów Terytorialnych i Administracji Publicznej, Wrocław, 27-28 maja 2004 / red. Joanna Mesjasz, Klaudia Piątek - Wrocław: [s.n.], 2004, s. 19-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168278135
chapter in conference materials
194

Title:
Uwarunkowania i tendencje rozwoju przedsiębiorstw w regionie tarnowskim
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
351 s.: il.; 30 cm + Aneks: 137 s.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/390 (aneks)
Nr:
2168221670
doctoral dissertation
195

Author:
Title:
Zachęty fiskalne oraz subwencje w ochronie środowiska a zasady pomocy publicznej Unii Europejskiej
Source:
Polityka Gospodarcza. - nr 9 (2004) , s. 99-114. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168350870
article
196

Title:
Controlling ekologiczny w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 2004
Physical description:
40 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Nr:
2168278033
report
197

Author:
Anna Walczyk
Title:
Czynniki rozwoju grup kapitałowych w sektorze usług budowlanych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
252 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/254
Nr:
2168234424
doctoral dissertation
198

Title:
Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
247 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277071
report
199

Title:
Przestrzenne kryteria pomocy publicznej państwa dla nowych inwestycji w Polsce
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej. T. 1 / red. Teresa Łaguna - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2004, s. 120-130 - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-45-0
Nr:
2165979944
chapter in monograph
200

Title:
Eko-controlling przedsiębiorstwa
Source:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 236-264 - Bibliogr.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168222242
chapter in monograph
See main document
201

Title:
Ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich : (w świetle wyników badań)
Source:
Gospodarka odpadami opakowaniowymi / red. Mirosław Gwiazdowicz, Mirosław Sobolewski - Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2004, s. 52-68
Series:
(Konferencje i Seminaria - Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ; 1 (55))
Nr:
2168277219
chapter in conference materials
202

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Białystok - Supraśl, Polska, od 2004-07-01 do 2004-07-03
Title:
Preferencje fiskalne w ochronie środowiska - propozycje zmian
Source:
Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju - Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2004, s. 265-270. - Streszcz., summ.
Nr:
2168350856
chapter in conference materials
203

Title:
System wskaźników controllingu ekologicznego przedsiębiorstwa = System of Ecological Indicators in Enterprise Controlling
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(25) (2004) , s. 61-74. - Summ.
Nr:
2168224452
article
204

Title:
Procedury restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1993-2003
Source:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw / kierownik tematu: Józefa FAMIELEC, s. 12-21
Signature:
NP-1273/Magazyn
Nr:
2163768446
chapter in unpublished scientific work
See main document
205

Title:
Rachunki ekologiczne w przedsiębiorstwie
Source:
Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość / red. Bazyli Poskrobko - Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2003, s. 82-106
Series:
(Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka ; 106)
Nr:
2166236720
chapter in monograph
206

Title:
Przegląd dorobku zagranicznej i polskiej literatury dotyczącej rachunkowości ekologicznej
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 38-47
Nr:
2168306213
chapter in report
See main document
207

Title:
Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich wprowadzenia w Polsce : synteza [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
14 s.: tabl.
Notes:
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska,
Access mode:
Nr:
2168244452
208

Title:
Plan strategiczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie na lata 2003-2008
Publisher address:
Kraków: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, 2003
Physical description:
52 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277159
report
209

Title:
Restrukturyzacja finansowa sektorów : na przykładzie hutnictwa żelaza i stali oraz górnictwa węgla kamiennego
Source:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw / kierownik tematu: Józefa FAMIELEC, s. 22-30
Signature:
NP-1273/Magazyn
Nr:
2163768547
chapter in unpublished scientific work
See main document
210

Title:
Rachunek kosztów i przychodów ekologicznych
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 238-274
Nr:
2168306221
chapter in report
See main document
211

Title:
Zachęty fiskalne oraz subwencje jako forma restrukturyzacji finansowej na przykładzie ochrony środowiska
Source:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw / kierownik tematu: Józefa FAMIELEC, s. 57-76
Signature:
NP-1273/Magazyn
Nr:
2163768592
chapter in unpublished scientific work
See main document
212

Title:
Amortyzacja jako instrument ekonomiczny w przedsiębiorstwach polskich i krajów UE
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 7, nr 7 (2003) , s. 51-61. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w regionie świętokrzyskim w świetle wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - Bibliogr.
Nr:
2166263745
article
213

Title:
Kto za co ile płaci? : opłaty produktowe jako nowe obciążenia finansowe i ekologiczne przedsiębiorstw
Source:
Multis Multum. - nr 2 (2003) , s. 12-13
Access mode:
Nr:
2168346708
unreviewed article
214

Title:
Przedsiębiorstwa wobec zasady pomocy publicznej w Unii Europejskiej = Enterprises in Relation to the Principle of the State Assistance in the European Union
Source:
Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 161-168. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-2-2
Nr:
2166058443
chapter in monograph
See main document
215

Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 - teoria i praktyka", , Polska, od 0001-01-01 do 0001-01-01
Title:
Ekologiczne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych
Source:
Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 : teoria i praktyka : praca zbiorowa = Modernity of Industry and Services - 2003 / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 204-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-85587-12-8
Nr:
2168347204
chapter in conference materials
216

Title:
Wpływ opłat ekologicznych na wynik finansowy przedsiębiorstwa = The Influence of Ecological Payments on the Financial Result in an Enterprise
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003) , s. 215-227. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168223048
article
217

Title:
Rachunki ekologicznych nakładów i wydatków inwestycyjnych
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 275-281
Nr:
2168277903
chapter in report
See main document
218

Author:
Michael Bergmann
Title:
Kostenmanagement in den öffentlichen Unternehmen : Dargestellt unter besonderer Bezugnahme auf den öffentlichen Personennahverkehr in der Bundesrepublik Deutschland = Zarządzanie poprzez koszty w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
395 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/535
Nr:
2168310431
doctoral dissertation
219

Title:
Rachunki ekologicznych nakładów i wydatków inwestycyjnych w świetle sprawozdawczości finansowej
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 179-186. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165233666
chapter in monograph
See main document
220

Author:
Title:
Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich wprowadzenia w Polsce
Prace pomocnicze:
, Śleszyński Jerzy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
227 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Nr:
2168276945
report
221

Author:
Józefa Famielec , Janusz Dańko , Marta Stępień
Title:
Rachunki aktywów i kapitałów związane z ochroną środowiska w jednostkach gospodarczych
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 199-237
Nr:
2168306217
chapter in report
See main document
222

Title:
Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Grabowski Zbigniew
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
188 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277073
report
223

Author:
Józefa Famielec , Piotr P. Małecki , Zbigniew Grabowski , Agnieszka Generowicz , Stefan Korta , Ksymena Rosiek
Title:
Analiza i ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich wraz z propozycjami jego modyfikacji, w tym w zakresie weryfikacji poziomów odzysku i recyklingu oraz stawek opłat produktowych
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
227 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168277045
report
224

Author:
Józefa Famielec , Bogumiła Szopa , Jerzy Śleszyński
Title:
Koncepcja rachunkowości ekologicznej w rachunkach narodowych
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 101-127
Nr:
2168306215
chapter in report
See main document
225

Title:
Kondycja ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw w Polsce = The Financial and Economic Condition of the Corporations Sector in Poland
Source:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 48, z. 2 (2003) , s. 439-456. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256778
article
226

Title:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce
Prace pomocnicze:
Borys Grażyna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
331 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277831
See related chapters
227

Title:
Controlling ekologiczny na przykładzie wybranych krajów europejskich = Eco-Controlling in Some Europeain Countries
Source:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003, s. 183-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
03-88953-99-0
Nr:
2168277297
chapter in conference materials
See main document
228

Title:
Kondycja ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw w Polsce jako przesłanka restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
Source:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw / kierownik tematu: Józefa FAMIELEC, s. 6-11
Signature:
NP-1273/Magazyn
Nr:
2163768319
chapter in unpublished scientific work
See main document
229

Conference:
Ogólnopolska konferencja Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Kraków, Polska, od 2003-10-16 do 2003-10-18
Title:
Europejski System Informacji Ekonomicznej o Środowisku jako podstawa ocen środowiskowych
Source:
Ogólnopolska konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska na temat Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : Kraków 16-18 października 2003 roku - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, 2003, s. 185-196
ISBN:
83-87550-11-6
Nr:
2168350880
chapter in conference materials
230

Title:
Straty ekologiczne jako podstawa oceny polityki ekologicznej Polski = Ecological Charges as the Basis of Assessment Polish Environmental Policy
Source:
Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju / red. Grzegorz Dobrzański - Białystok: Wyd. Politechnika Białostocka, 2002, s. 60-72. - Streszcz., summ.
Series:
(Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka ; 94)
Nr:
2166237538
chapter in monograph
231

Title:
[Recenzja]
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 8 (2002) , s. 91-93
Nr:
2168350886
review
232

Title:
Zmiana systemu opłat ekologicznych w Polsce jako nowe uwarunkowanie rozwoju przedsiębiorców
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 951 (2002) , s. 315-323. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Nr:
2168223128
article
233

Title:
Dostosowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej dotyczącej opłat i kar ekologicznych do wymogów nowego prawa ochrony środowiska
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
141 s., [11 k.]: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168276983
report
234

Title:
Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku
Prace pomocnicze:
, Korzeniowska Aleksandra
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
157 s.: il.; 30 cm
Notes:
załącznik, Bibliogr.
Nr:
2168277093
report
235

Title:
Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
126 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168276981
report
236

Author:
Title:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 2
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
227, [24] s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168276951
report
237

Title:
Rola gmin w procesach inwestowania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska = The Role of the Communes in the Investing Processes with Particular Regard to the Environmental Protection
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 155-170. - Summ.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245200
chapter in conference materials
See main document
238

Author:
Józefa Famielec , Stanisława Klima , Stefan Korta , Mieczysława Małecka , Piotr P. Małecki , Andrzej Guła
Title:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 1
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
109 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168278189
report
239

Title:
Wartość przedsiębiorstwa i wartość firmy w sprawozdawczości finansowej
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu - Warszawa: CeDeWu, 2001, s. 163-176
Series:
(Rynek i Pieniądz)
ISBN:
83-87885-20-7
Nr:
2168251848
chapter in monograph
240

Author:
Józefa Famielec , Stefan Korta , Małgorzata Kożuch , Piotr P. Małecki , Jerzy Śleszyński , Maria Wierzbicka
Title:
Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
147 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277049
report
241

Title:
Rynkowe uwarunkowania strategii rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw = Marketing Conditions for the Development Strategies of Small and Medium Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 4 (2001) , s. 21-30. - Tytuł numeru: Prace z zakresu marketingu - Bibliogr.
Nr:
2168242852
article
242

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 4
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001
Access mode:
Nr:
2168242802
journal / series editorial
243

Title:
Analiza możliwości rozwoju usług MPO Spółka z.o.o. w Krakowie w krakowskim powiecie ziemskim
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
30 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168277019
report
244

Conference:
Konferencja naukowa Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw, Kazimierz Dolny, Polska, od 2000-09-10 do 2000-09-11
Title:
Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce
Source:
Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000, s. 13-24
ISBN:
83-227-1620-6
Nr:
2168350894
chapter in conference materials
245

Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Title:
Zakres informacji o procesach inwestowania w ochronę środowiska w Polsce = Range of Information on Processes of Investing in Environmental Protection in Poland
Source:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 449-455. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223680
chapter in conference materials
See main document
246

Author:
Józefa Famielec , Janusz Dańko , Stefan Korta , Mieczysława Małecka , Piotr P. Małecki
Title:
Opracowanie metodyki badania wartości środków trwałych służących ochronie środowiska
Prace pomocnicze:
, Janiczko Ewa
, Żmuda Jadwiga
, Kulka-Dubert Anna
, Jagiełło Krzysztof
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
106 k.: il.; 30 cm
Notes:
załączniki, Bibliogr.
Nr:
2168277007
report
247

Title:
Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD = Ecological Policy Instruments in OECD Countries
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1 (16) (2000) , s. 65-75. - Summ.
Nr:
2168244020
article
248

Title:
Fundusze ekologiczne jako źródło finansowania inwestycji ochrony środowiska w Polsce = Ecological Funds as a Source of Financing of Investments in Environmental Protection in Poland
Source:
Zarządzanie finansami : współczesne tendencje w teorii i praktyce : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kołobrzeg, 2-4 marca 2000 roku. T. 2 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, s. 57-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński ; nr 49)
Nr:
2168246394
chapter in conference materials
249

Conference:
Konferencja naukowa nt. Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Serock, Polska, od 2000-09-28 do 2000-09-30
Title:
Finansowanie przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r. / red. Zdzisław Pierścionek, Krystyna Poznańska - Warszawa: Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, 2000, s. 24-35. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-914125-0-4
Nr:
2168225784
chapter in conference materials
250

Title:
Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej
Source:
Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 4(17) (2000) , s. 49-53
Nr:
2168324635
article
251

Title:
Integracja czy outsourcing? - Dylemat strategii rozwoju przedsiębiorstwa = Integration or Outsourcing? The Dilemma of Enterprise Development Strategy
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 870 (2000) , s. 193-202. - Tytuł numeru: Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw : aspekt strategiczny : materiały na międzynarodową konferencje naukową zorganizowaną przez Katedrę Zarządzania Strategicznego oraz Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Karpacz, 18-20 października 2000
Nr:
2168224568
article
252

Title:
Finansowanie ochrony środowiska
Source:
Poznański Magazyn Targowy. - nr 19 (2000) , s. 13-14
Nr:
2168350892
unreviewed article
253

Title:
Postawa przedsiębiorstw wobec polityki ekologicznej państwa = Enterprises Towards the State Ecological Policy
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 6 (605) (2000) , s. 11-12
Nr:
2168226068
article
254

Author:
Alina Szewc
Title:
Wpływ prywatyzacji na efektywność przedsiębiorstw w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
258 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/560
Nr:
2168311089
doctoral dissertation
255

Title:
Obszary wykorzystania polityki ekologicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Areas of Applying Environmental Policy in Business Management
Source:
Strategia rozwoju przemysłu w Polsce na przełomie wieków : materiały konferencyjne = Strategy of Industrial Development in Poland Across the Centuries / red. Kazimierz GÓRKA, Józef Szabłowski - Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2000, s. 175-186. - Streszcz., summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Seria 1 ; z. 3)
Nr:
2168284383
chapter in conference materials
See main document
256

Title:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
290 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/563
Nr:
2168310939
doctoral dissertation
257

Author:
Title:
Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
146 s.: il.; 30 cm
Notes:
Synteza, Bibliogr.
Nr:
2168277105
report
258

Title:
Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-1998
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 34-91
Nr:
2168306219
chapter in report
See main document
259

Title:
Fundusze na eko-rynku : rola funduszy ekologicznych w finansowaniu inwestycji ochrony środowiska w Polsce (w nowym układzie administracyjnym kraju)
Source:
EkoFinanse. - R. 6, nr 4 (59) (2000) , s. 4-9
Nr:
2168244024
article
260

Author:
Iris Hallay-Losch
Title:
Ausnutzung eines "Data Warehouse-System" als strategisches Marketinginstrument in mittelständischen Fachgroßhandelsunternehmen
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
246 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/567
Nr:
2168311091
doctoral dissertation
261

Author:
Józefa Famielec , Małgorzata Bolek
Title:
Funkcjonowanie Funduszu Pracy
Source:
Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 36-51
Signature:
NP-554/Magazyn
Nr:
2168258912
chapter in unpublished scientific work
See main document
262

Title:
Finansowanie gminnych przedsięwzięć rozwojowych
Source:
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 70-86
Signature:
NP-555/Magazyn
Nr:
2168306517
chapter in unpublished scientific work
See main document
263

Title:
Interfuzja jako nowy etap rynkowego zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 301-309
ISBN:
83-231-1063-8
Nr:
2168243840
chapter in conference materials
264

Title:
Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Physical description:
304 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13014-8
Nr:
2168243912
monograph
265

Title:
Trends Towards the Change of Sources of Financing of Enterprises' Expansion in the Polish Economy
Source:
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe : Proceedings of the International Conference / red. Włodzimierz Karaszewski, Jerzy W. Wiśniewski, Marek Zarębski - Toruń: Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, 1999, s. 169-177
ISBN:
83-231-1107-3
Nr:
2168238908
chapter in conference materials
266

Title:
Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998
Prace pomocnicze:
Górka Jacek W.
, Jagiełło Krzysztof
, Pawlik Łukasz
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
120 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168276987
report
267

Title:
Marketing a interfuzja = Marketing and Interfusion
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 2 (1999) , s. 79-88. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257642
article
268

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Eupejską, Częstochowa, Polska, od 1999-02-01 do 1999-02-02
Title:
Księgowe i menedżerskie ujęcie kosztów w decyzjach produkcyjnych
Source:
Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Cz. 1 - Częstochowa: Wydawnictwo WZ PCz, 1999, s. 104-114 - Bibliogr.
Series:
(Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Seria Seminaria i Konferencje ; 2)
Nr:
2168350920
chapter in conference materials
269

Title:
Ocena wybranych instrumentów finansowych w ochronie środowiska = Assessment of the State's Financial Instruments in the Protection of the Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 523 (1999) , s. 33-42. - Summ.
Nr:
2166197599
article
270

Author:
Józefa Famielec , Beata Superson-Polowiec , Zofia Wydymus
Title:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym : wybrane zagadnienia
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza TEXT, 1999
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Europejska Integracja Gospodarcza)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86050-48-7
Nr:
2168246916
monograph
271

Title:
Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
297 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168278237
report
272

Conference:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Title:
Rola polityki ekologicznej w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw = The Role of Ecological Policy in Processes of Enterprises' Restructuring
Source:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 245-250. - Streszcz.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237274
chapter in conference materials
See main document
273

Title:
Instrumenty fiskalne
Source:
EkoFinanse. - R. 5, nr 12 (55) (1999) , s. 36-39
Nr:
2168247082
article
274

Title:
Formy i zasady finansowania przedsiębiorstw
Source:
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 20-26
Signature:
NP-555/Magazyn
Nr:
2168258966
chapter in unpublished scientific work
See main document
275

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 2
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1999
Access mode:
Nr:
2168257566
journal / series editorial
276

Title:
Badanie struktury finansowania sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1992-1997
Source:
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 27-55
Signature:
NP-555/Magazyn
Nr:
2168258968
chapter in unpublished scientific work
See main document
277

Title:
Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy = The Value of Enterprise and the Value of Firm
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R.50, nr 3 (590) (1999) , s. 16-18
Nr:
2168247132
article
278

Title:
Cechy i funkcje przedsiębiorców na rynku lokalnym = Characteristics of Entrepreneurs and Their Role in Local Markets
Source:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydaw. AE, 1999, s. 31-42. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-023-2
Nr:
2168240228
chapter in conference materials
See main document
279

Title:
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw a ich tożsamość
Source:
Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 13 (1999) , s. 126-131
Nr:
2168324631
article
280

Conference:
Konferencja Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, Szklarska Poręba, Polska, od 1999-10-08 do 1999-10-10
Title:
Straty ekologiczne jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw
Source:
Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku : materiały na konferencję zorganizowaną przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział we Wrocławiu oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 115-120 - Bibliogr.
ISBN:
83-7011-405-9
Nr:
2168350910
chapter in conference materials
281

Title:
Ewolucja i zasady polityki ekologicznej Unii Europejskiej = Development and Rules of Ecological Policy in the European Union
Source:
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. - R. 3, nr 1 (1999) , s. 31-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343127
article
282

Author:
Józefa Famielec , Katarzyna Pamuła
Title:
Strategie prywatyzacji przedsiębiorstw
Source:
Ocena strategii rozwojowych i ekologicznych wybranych przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 23-45
Signature:
NP-463/Magazyn
Nr:
2168258864
chapter in unpublished scientific work
See main document
283

Title:
Rachunek ekonomiczny w strategiach rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie strategii Make or Buy?
Source:
Ocena strategii rozwojowych i ekologicznych wybranych przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 46-59
Signature:
NP-463/Magazyn
Nr:
2168258870
chapter in unpublished scientific work
See main document
284

Author:
Józefa Famielec , Beata Superson-Polowiec , Zofia Wydymus
Title:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydaw. TEXT, 1998
Physical description:
136 s.: tab.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 11)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86050-48-7
Nr:
2168335655
monograph
285

Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Title:
Integracyjne strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw = Integration strategies of Enterprises' Restructuring
Source:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 140-146. - Streszcz.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234294
chapter in conference materials
See main document
286

Title:
Rachunek ekonomiczny w strategii integracji produkcyjnej przedsiębiorstw = Economic Calculation in Strategies of Production Integration in Companies
Source:
Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998, s. 221-233 - Summ.
ISBN:
83-909445-0-2
Nr:
2168241400
chapter in monograph
See main document
287

Author:
Anna Walczyk , Józefa Famielec
Title:
Strategie rozwoju grup kapitałowych na przykładzie grupy kapitałowej EXBUD - analiza przypadku
Source:
Ocena strategii rozwojowych i ekologicznych wybranych przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 72-95
Signature:
NP-463/Magazyn
Nr:
2168258876
chapter in unpublished scientific work
See main document
288

Title:
Pojęcie wartości przedsiębiorstwa a wartości firmy = The Notion of the Value of Enterprise and the Value of Firm
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 49, nr 5 (580) (1998) , s. 8-10
Nr:
2168247502
article
289

Title:
Rozwój rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (1998) , s. 19-22
Nr:
2168262138
article
290

Author:
Józefa Famielec , Anna Walczyk
Title:
Rola strategii integracji w rozwoju grup kapitałowych na przykładzie grupy kapitałowej EXBUD
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 786 (1998) , s. 145-154. - Tytuł numeru: Współdziałanie strategiczne w gospodarce
Nr:
2168217904
article
291

Author:
Józefa Famielec , Agnieszka Schmeidel
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Etyka zawodowa w biznesie", Ustroń, Polska, od 1998-02-26 do 1998-02-28
Title:
Etyczne a ekonomiczne uwarunkowania wynagrodzeń w sferze budżetowej = Ethical and Economic Conditions of Salaries in the Budget Sphere
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - vol. 2, nr 1 (1998) , s. 75-86. - Tytuł numeru: Etyka zawodowa w biznesie
Nr:
2168281469
article
292

Title:
Rozwój strategicznego zarządzania przedsiębiorstwami
Source:
Ocena strategii rozwojowych i ekologicznych wybranych przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 6-12
Signature:
NP-463/Magazyn
Nr:
2168258856
chapter in unpublished scientific work
See main document
293

Title:
Zewnętrzne uwarunkowania strategii rozwojowych przedsiębiorstw
Source:
Ocena strategii rozwojowych i ekologicznych wybranych przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 13-22
Signature:
NP-463/Magazyn
Nr:
2168258860
chapter in unpublished scientific work
See main document
294

Conference:
Konferencja: Giełdy i transakcje terminowe, Ustroń, Polska, od 1998-06-17 do 1998-06-19
Title:
Prospekt emisyjny jako podstawa oceny emitentów giełdowych papierów wartościowych
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - vol. 2, nr 3 (1998) , s. 73-79. - Tytuł numeru: Giełdy i transakcje terminowe
Nr:
2168279827
article
295

Title:
Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 143-221
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251420
chapter in monograph
See main document
296

Title:
Wskaźniki jednostkowe strat ekologicznych
Source:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH, s. 28-38
Signature:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257206
chapter in unpublished scientific work
See main document
297

Title:
Klasyfikacja i zakres stosowania instrumentów ekonomicznych polityki gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej
Source:
Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 5-9
Signature:
NP-423/Magazyn
Nr:
2168257258
chapter in unpublished scientific work
See main document
298

Title:
Szacunek strat gospodarczych powodowanych odprowadzaniem słonych wód kopalnianych
Source:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH, s. 56-64
Signature:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257226
chapter in unpublished scientific work
See main document
299

Conference:
Konferencja naukowa Polityka gospodarcza w teorii i praktyce, Warszawa, Polska, od 1997-12-05 do 1997-12-05
Title:
Rola ulg inwestycyjnych w podatku dochodowym w strategiach rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Polityka gospodarcza w teorii i praktyce - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 1997, s. 1-12 - Bibliogr.
Nr:
2168350982
chapter in conference materials
300

Title:
Wykorzystanie wskaźników strat jednostkowych do szacunku strat ekologicznych w gospodarce narodowej w 1990 i 1995 roku
Source:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH, s. 69-75
Signature:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257232
chapter in unpublished scientific work
See main document
301

Title:
Straty ekologiczne w teorii kosztów społecznych i kosztów zewnętrznych
Source:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH, s. 12-17
Signature:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257192
chapter in unpublished scientific work
See main document
302

Title:
Metody szacowania strat ekologicznych
Source:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH, s. 22-27
Signature:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257204
chapter in unpublished scientific work
See main document
303

Title:
Rola nauki w restrukturyzacji obszarów przemysłowych = The Role of Science in Restructuring Industrial Regions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 491 (1997) , s. 17-28. - Summ.
Nr:
2168245364
article
304

Author:
Conference:
Konferencja Innowacyjność i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem ich dalszego rozwoju, Poznań, Polska, od 1997-12-04 do 1997-12-05
Title:
Zewnętrzne uwarunkowania strategii rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Innowacyjność i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem ich dalszego rozwoju / red. E. Bittnerowa - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 197-207
Nr:
2168350978
chapter in conference materials
305

Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Title:
Wartość przedsiębiorstwa i wartość firmy jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw = The Enterprise Value and the Firm Value as the Competition Factors
Source:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 153-160. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168239510
chapter in conference materials
See main document
306

Title:
Ocena instrumentów ograniczania emisji dwutlenku siarki w Polsce = Evaluation of Instruments Used for Limiting Sulphur Dioxide Emission in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 472 (1997) , s. 71-84. - Summ.
Nr:
2168245224
article
307

Title:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Physical description:
91 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-23-2
Nr:
2168242610
academic script
308

Conference:
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym, Białystok, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-12
Title:
Wpływ urynkowienia gospodarki na zmiany struktury przemysłu województwa krakowskiego
Source:
Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym. T. 1 / red. Barbara Kożuch - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 1997, s. 251-258 - Bibliogr.
ISBN:
83-864223-63-3
Nr:
2168350960
chapter in conference materials
309

Title:
Model finansowania inwestycji ochrony środowiska w Polsce
Source:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 43-51
ISBN:
83-87239-39-9
Nr:
2168277647
chapter in conference materials
See main document
310

Title:
Klasyczne definiowanie strat ekologicznych i ich klasyfikacja
Source:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH, s. 6-11
Signature:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257184
chapter in unpublished scientific work
See main document
311

Title:
Przegląd i ocena dotychczasowych badań dotyczących strat i korzyści ekologicznych
Source:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH, s. 39-45
Signature:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257208
chapter in unpublished scientific work
See main document
312

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Restrukturyzacja - Jakość - Sukces "Warunki uczestnictwa przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki", Ameliówka, Polska, od 1997-10-01 do 1997-10-03
Title:
Strategie rozwojowe przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Source:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Restrukturyzacja - Jakość - Sukces "Warunki uczestnictwa przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki" - Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1997, s. 56-62
Series:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne ; 25)
Nr:
2168350966
chapter in conference materials
313

Author:
Helen Baraniecka , Tadeusz Daszkiewicz , Józefa Famielec , Ewa Grzegorzewska-Ramocka , Halina Młotkowska , Aleksander Osiak , Marek Ostrowski , Andrzej Pawlik , Stanisława Pikus , Krzysztof Smolarczyk , Jerzy Strzelec , Andrzej Szplit , Andrzej Tobera , Jan Wawrzycki , Barbara Zbroińska , Leszek Zieliński
Title:
Leksykon przedsiębiorcy
Redakcja:
Szplit Andrzej
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1996
Physical description:
256 s.: il.; 23 cm
Series:
(Nauki Ekonomiczne)
ISBN:
83-905132-4-2
Nr:
2168349180
lexicon
314

Title:
Strategie integrowania się przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 726 (1996) , s. 150-158. - Tytuł numeru: Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw: materiały konferencyjne. Przesieka, 6-7 czerwca - Bibliogr.
Nr:
2168254670
article
315

Title:
Zarządzanie środkami funduszy ekologicznych w Polsce
Source:
Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju : interdyscyplinarna konferencja naukowa, Białystok, 14-16 listopada 1996. T. 1. - Białystok: Politechnika Białostocka, 1996, s. 263-279
ISBN:
83-9055563-2-4
Nr:
2168278611
chapter in conference materials
316

Title:
Rozwój związków zaopatrzeniowo-produkcyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji systemowej
Source:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA] - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996, s. 121-126
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238846
chapter in monograph
See main document
317

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Title:
Płaszczyzny i kryteria oceny strategii restrukturyzacji przedsiębiorstw = Areas and Criteria of Evaluation the Restructuring Strategy of Enterprise
Source:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 202-208. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243404
chapter in conference materials
See main document
318

Author:
Krzysztof Berbeka , Hans Bressers , Józefa Famielec , Dave Huitema , Kazimierz Górka , Piotr P. Małecki , Gerhard Meinen , Tomasz Nowakowski , Grzegorz Peszko , Tomasz Podgajniak , Henk Pullen , Huub C.J. van Rooij , Bert Steenge , Anne van der Veen , Monique Voogt
Title:
Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej : (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1) : propozycja raportu końcowego
Publisher address:
Kraków: [b.w.], 1995
Physical description:
225 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277209
report
319

Title:
Współdziałanie nauki i praktyki w restrukturyzacji obszarów przemysłowych
Source:
Restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych : Kraków 18-19 maja 1995 : materiały pokonferencyjne = Restructuring of Post-Industrials Zones / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Agencja Rozwoju Regionu Krakowskiego, 1995, s. 37-50
ISBN:
83-903168-0-4
Nr:
2168273050
chapter in conference materials
See main document
320

Conference:
Konferencja naukowa nt. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1995-12-18 do 1995-12-19
Title:
Studium opłaty produktowej na przykładzie opłaty za siarkę zawartą w paliwie
Source:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 62-71
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 18)
Nr:
2166198928
chapter in conference materials
See main document
321

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, Kielce, Polska, od 1995-06-01 do 1995-06-03
Title:
Przesłanki, formy i skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
Source:
Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi = International Conference Kielce University of Technology Research Cooperation with Academic and Industrial Institutions - Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 1995, s. 11-22
Series:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne ; nr 22)
Nr:
2168350904
chapter in conference materials
322

Title:
Strategia leasingu
Source:
Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 27-37
Signature:
NP-198/Magazyn
Nr:
2168258364
chapter in unpublished scientific work
See main document
323

Conference:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Title:
Strategie zasilania przedsiębiorstw przemysłowych w środki produkcji w okresie transformacji systemowej = Strategy of Supplying of Industrial Enterprises with Input Products
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 184-190. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168242654
chapter in conference materials
See main document
324

Title:
Nowe formy stosunków gospodarczych przedsiębiorstw = New Forms of Economic Relations between Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 438 (1994) , s. 27-39. - Summ.
Nr:
2168245428
article
325

Title:
Ocena instrumentów ograniczania emisji dwutlenku siarki
Source:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki, s. 118-149
Signature:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306643
chapter in unpublished scientific work
See main document
326

Title:
Ocena instrumentów stosowanych w gospodarce wodnej
Source:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki, s. 80-102
Signature:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306635
chapter in unpublished scientific work
See main document
327

Title:
Rozwój grup kapitałowych
Source:
Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 21-26
Signature:
NP-198/Magazyn
Nr:
2168258360
chapter in unpublished scientific work
See main document
328

Title:
Sposoby oceny instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej
Source:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki, s. 25-36
Signature:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168258704
chapter in unpublished scientific work
See main document
329

Title:
Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce
Source:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki, s. 37-79
Signature:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306547
chapter in unpublished scientific work
See main document
330

Title:
Strategia franchisingu
Source:
Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 38-48
Signature:
NP-198/Magazyn
Nr:
2168258368
chapter in unpublished scientific work
See main document
331

Title:
Przegląd instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej
Source:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki, s. 9-24
Signature:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306521
chapter in unpublished scientific work
See main document
332

Title:
Strategie integracji przedsiębiorstw
Source:
Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 12-20
Signature:
NP-198/Magazyn
Nr:
2168258358
chapter in unpublished scientific work
See main document
333

Title:
Korzyści ekologiczne = Ecological Benefits
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2(5) (1994) , s. 47-52. - Summ., rez.
Nr:
2168247212
article
334

Title:
Przesłanki i formy współdziałania przedsiębiorstw
Source:
Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 3-11
Signature:
NP-198/Magazyn
Nr:
2168258354
chapter in unpublished scientific work
See main document
335

Title:
Wybór między wytwarzaniem a zakupem środków produkcji w strategii przedsiębiorstw przemysłowych = Choice Between Manufacture and Purchase of Input Products in the Strategy of Industrial Enterprises
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
156 s., [13] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 121)
Notes:
Summ.,
Nr:
2168247034
monograph
336

Title:
Economic Losses Due to Environmental Pollution in Poland
Source:
Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 57-61
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259864
chapter in monograph
337

Title:
Stymulowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA, s. 78-80, 82-86, 88, 90-92
Signature:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256982
chapter in unpublished scientific work
See main document
338

Title:
Instrumenty ochrony środowiska w gospodarce rynkowej na przykładzie USA, Niemiec i Austrii
Source:
Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 75-85
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 8)
Nr:
2168257368
chapter in conference materials
See main document
339

Title:
Dziedziny decyzyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa = Decision-Making Areas in Enterprise's Strategy of Expansion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 408 (1993) , s. 33-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245298
article
340

Title:
Straty i korzyści ekologiczne
Source:
Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 19-51
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 14)
Nr:
2168242584
chapter in monograph
See main document
341

Title:
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Republice Federalnej Niemiec
Source:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ, s. 48-68
Signature:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258636
chapter in unpublished scientific work
See main document
342

Title:
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Austrii
Source:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ, s. 69-73
Signature:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258642
chapter in unpublished scientific work
See main document
343

Title:
Metodologia oceny niezbędnych nakładów gospodarczych na ochronę środowiska = Methodology of the Evaluation of Indispensable Management Outlay on Environment Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992) , s. 91-104. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168236002
article
344

Title:
Polityka ochrony środowiska
Source:
Socjalna gospodarka rynkowa : jak to robią Niemcy / red. Witold Sartorius - Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta, 1992, s. 95-105
Nr:
2168247092
chapter in monograph
345

Title:
Związek strategii przedsiębiorstwa z jego strukturą
Source:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC, s. 51-65
Signature:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168306391
chapter in unpublished scientific work
See main document
346

Title:
Kryteria oceny strategii przedsiębiorstwa
Source:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC, s. 66-85
Signature:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168256346
chapter in unpublished scientific work
See main document
347

Title:
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w USA
Source:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ, s. 74-95
Signature:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258648
chapter in unpublished scientific work
See main document
348

Title:
Mechanizm rynkowy a procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach
Source:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC, s. 1-24
Signature:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168306385
chapter in unpublished scientific work
See main document
349

Title:
Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej : doświadczenia, strategie = Co-operation Patterns in the Market Economy : Experiences and Strategies
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1992
Physical description:
133, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-85483-36-5
Nr:
2168242618
monograph
350

Title:
Słownik pojęć strategii
Source:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC, s. 126-131
Signature:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168256944
chapter in unpublished scientific work
See main document
351

Title:
Strategie badanych przedsiębiorstw
Source:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC, s. 86-125
Signature:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168306393
chapter in unpublished scientific work
See main document
352

Title:
Strategia przedsiębiorstwa przemysłowego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
91 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168247066
academic script
353

Title:
Zasady i kryteria oceny powiązań produkcyjnych przedsiębiorstw przemysłowych
Source:
Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 102-119
Signature:
NP-134/Magazyn
Nr:
2168259226
chapter in unpublished scientific work
See main document
354

Title:
Powiązania produkcyjno-zaopatrzeniowe w terytorialnych zgrupowaniach przedsiębiorstw : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)
Source:
Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 77-92
Signature:
NP-134/Magazyn
Nr:
2168258404
chapter in unpublished scientific work
See main document
355

Title:
Proporcje między własnymi i obcym zasilaniem przedsiębiorstw przemysłowych w materiały, energię oraz usługi
Source:
Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 93-101
Signature:
NP-134/Magazyn
Nr:
2168258408
chapter in unpublished scientific work
See main document
356

Title:
Decyzje "make or buy?" w strategii przedsiębiorstwa
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1991) , s. 24-25
Nr:
2168331987
article
357

Title:
Rozwój powiązań kooperacyjnych w przemyśle
Source:
Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 28-50
Signature:
NP-134/Magazyn
Nr:
2168258386
chapter in unpublished scientific work
See main document
358

Title:
Dziedziny decyzyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 1-27
Signature:
NP-134/Magazyn
Nr:
2168258382
chapter in unpublished scientific work
See main document
359

Title:
Ecological Barriers in Polish Economic Expansion
Source:
Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1991, s. 51-68 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 2)
Access mode:
Nr:
2168248526
chapter in conference materials
See main document
360

Title:
Terenochłonność produkcji przemysłowej = Area Absorptivity of Industrial Production
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 43, nr 3(955) (1991) , s. 50-52
Nr:
2168279633
article
361

Title:
Ecological Barriers in Polish Economic Expansion
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 25-42 - Bibliogr.
Nr:
2166076846
chapter in monograph
See main document
362

Title:
Economic Losses Due to Environmental Pollution in Poland and the Cracow Region
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 43-53 - Bibliogr.
Nr:
2166077990
chapter in monograph
See main document
363

Title:
Industrial Cooperation in the Market Economy
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 209-213 - Bibliogr.
Nr:
2166083946
chapter in monograph
See main document
364

Title:
Przesłanki kształtowania zakresu kooperacji przedsiębiorstwa przemysłowego = Circumstances Shaping the Scope of Cooperation of an Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 336 (1991) , s. 71-87. - Rez., summ.
Nr:
2168245974
article
365

Title:
The "Make or Buy" Decisions in the Strategy of Development of Industrial Enterprise
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 203-207 - Bibliogr.
Nr:
2166083865
chapter in monograph
See main document
366

Title:
Pionowe grupowanie przedsiębiorstw w celu racjonalizacji powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych = Vertical Grouping of Enterprises in Order to Rationalize the Production - Supply Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 371 (1991) , s. 151-159. - Rez., summ.
Nr:
2168235252
article
367

Title:
Finansowe aspekty ekologicznej bariery rozwoju gospodarczego = Financial Aspects of the Ecological Barriers of the Economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 371 (1991) , s. 95-106. - Rez., summ.
Nr:
2168235244
article
368

Title:
Rynkowe instrumenty ochrony środowiska na przykładzie USA i RFN
Source:
Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1991, s. 134-144 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 1)
Access mode:
Nr:
2168248638
chapter in conference materials
See main document
369

Title:
Kooperacja przemysłowa w gospodarce rynkowej
Source:
Zarządzanie. - nr 5 (1991) , s. 40-41
Nr:
2168351010
article
370

Title:
The Strategies of Manufacturing Plant Development
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 189-202 - Bibliogr.
Nr:
2166083696
chapter in monograph
See main document
371

Title:
Bariery ekologiczne rozwoju gospodarczego w Polsce
Source:
Ekologiczne bariery wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce : praca zbiorowa / red. Anna Jankowska-Kłapkowska - Kraków: Wydawnictwo AGH, 1991, s. 245-280
Nr:
2168350848
chapter in monograph
372

Title:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
38 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168247060
academic script
373

Title:
Racjonalizacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych przedsiębiorstw = Rationalization of Production and Supply Relations of Enterprises
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 41, nr 12 (1990) , s. 19-23
Nr:
2168334567
article
374

Title:
Terenochłonność produkcji przemysłowej a ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego
Source:
Materiały Sympozjum na temat: Ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego w warunkach ograniczoności zasobów naturalnych w Polsce : Kraków - grudzień 1990 / red. Anna Jankowska-Kłapkowska - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 1990, s. 173-190 - Bibliogr.
Nr:
2168350898
chapter in conference materials
375

Title:
Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
69 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277195
report
376

Title:
Ocena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990) , s. 155-177. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244994
article
377

Title:
Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990) , s. 101-120. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244976
article
378

Title:
Nakłady gospodarcze na przezwyciężanie ekologicznej bariery rozwoju gospodarczego
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 12 (1990) , s. 17-20
Nr:
2168285897
article
379

Title:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska w województwie krakowskim
Source:
Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990, s. 281-291
Series:
(Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska ; t. 5)
Nr:
2168239020
chapter in monograph
380

Title:
Terenochłonność produkcji jako przesłanka rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych
Source:
Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 75-91
Nr:
2168277273
chapter in conference materials
See main document
381

Title:
Przesłanki ustalania i oceny bariery finansowej ochrony środowiska = Premises of Establishing and Evaluating the Financial Barrier in the Environmental Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989) , s. 123-142. - Rez., summ.
Nr:
2168235116
article
382

Title:
Straty ekologiczne : próba szacunku na przykładzie Polski i woj. krakowskiego = Ecological Losses (an Attempt of Evaluation Taking as an Example Poland and the Kraków Province)
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 9 (1989) , s. 23-25. - Rez., summ.
Nr:
2168244056
article
383

Title:
Wielkość i struktura strat ekologicznych w Polsce
Source:
Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 42-60
Nr:
2168278469
chapter in conference materials
384

Title:
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce = Materials and Raw Materials Economy and Protection of the Natural Environment In Research and Didactics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989) , s. 185-211. - Rez., summ.
Nr:
2168235124
article
385

Title:
Kształtowanie samowystarczalności produkcyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego = Shaping the Production Self-Sufficiency of an Industrial Organization
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 40, nr 9 (476) (1989) , s. 10-13
Nr:
2168244434
article
386

Title:
Stopień samowystarczalności produkcyjnej jako przesłanka strategii rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego
Source:
Nowe tendencje rozwojowe w polskim przemyśle : materiały na konferencję naukową - Łódź: Ortep ; Uniwersytet Łódzki, 1989, s. 187-201
Nr:
2168351032
chapter in conference materials
387

Title:
Ekonomiczno-organizacyjne założenia budowy programu zagospodarowania odpadów przemysłowych : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Economic and Organisational Assumptions in Creation of Utilization Programme of Industrial Waste Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988) , s. 109-131. - Rez., summ.
Nr:
2168234978
article
388

Title:
Przebieg realizacji zamówień rządowych w latach 1983-1984 = Realization of Indents between 1983 and 1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988) , s. 33-49. - Rez., summ.
Nr:
2168234960
article
389

Title:
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce (Koninki, 4-7 czewca 1987 r.) : sprawozdanie z konferencji naukowej instytutów i katedr ekonomiki przemysłu oraz ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, zorganizowanej przez Instytut Ekonomiki Przemysłu AE w Krakowie = Report of the Conference
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 57 (1988) , s. 298-316
Opracowanie:
Nr:
2168359442
unreviewed article
390

Title:
Układy kooperacyjne w przemyśle
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
104, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168246954
academic script
391

Title:
Wpływ zmian struktury produkcji na powstawanie odpadów = Impact of Changes in Production Structure at the Level of Its Wastage
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 40, nr 3 (883) (1988) , s. 72-76
Nr:
2168269248
article
392

Conference:
Konferencja Naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Przemysłu oraz Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Przemysłowego, Koninki, Polska, od 1987-06-04 do 1987-06-07
Title:
Niezawodność, a zakres kooperacji przedsiębiorstwa przemysłowego
Source:
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 55-65
Nr:
2168351036
chapter in conference materials
393

Title:
Procesy koncentracji, specjalizacji i kooperacji w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 44-80 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306285
chapter in textbook
See main document
394

Title:
Wspólnie - niekoniecznie podporządkowane
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 26 (1987) , s. 12-13
Nr:
2168227242
polemic
395

Title:
Przesłanki tworzenia centralnych wytwórni części kooperacyjnych w przemyśle = The Premisses of Setting-up Industrial Contralized Mills of Coproduced Elements
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986) , s. 69-81. - Rez., summ.
Nr:
2168246090
article
396

Title:
Sposoby kształtowania poziomu niezawodności układów kooperacyjnych w przemyśle = Methods of Affecting the Level of Reliability of Co-operative Bonds in Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 220 (1986) , s. 115-129. - Summ., rez.
Nr:
2168231352
article
397

Title:
Stymulowanie i egzekwowanie efektywności gospodarowania czynnikami produkcji w warunkach reformy gospodarczej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1984) , s. 113-118
Nr:
2168229016
article
398

Author:
Józefa Famielec , Jan Kubas
Title:
Wstępna ocena działania zmodyfikowanych mechanizmów ekonomicznych na podstawie wyników I kw. 1984 r.
Source:
O większą skuteczność reformy gospodarczej - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 81-99
Nr:
2168350906
chapter in conference materials
399

Title:
Doświadczenia i perspektywy wdrażania reformy gospodarczej w przedsiębiorstwach : podsumowanie przebiegu i wyników konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie i Akademię Ekonomiczne w Krakowie w dniach 1-2 grudnia 1982 r.
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1983) , s. 207-215
Opracowanie:
Nr:
2168221692
article
400

Author:
Józefa Famielec , Edward Borkowski
Title:
Kształtowanie i gospodarowanie funduszem płac w przedsiębiorstwie przemysłowym = Formulating and Utilizing the Labour Compensation Fund in an Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 175 (1983) , s. 53-70. - Rez., summ.
Nr:
2168229570
article
401

Title:
Kształtowanie poziomu niezawodności układów kooperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego)
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
329 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/889
Nr:
2168312991
doctoral dissertation
402

Title:
Niezawodność a ekonomiczna efektywność układów kooperacyjnych w przemyśle
Source:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 131-150
Nr:
2168233646
chapter in conference materials
See main document
403

Title:
Wykorzystanie teorii niezawodności wyrobów do kształtowania niezawodności układów kooperacyjnych
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 32, nr 2 (374) (1981) , s. 20-23
Nr:
2168334559
article
404

Title:
Badanie poziomu niezawodności powiązań kooperacyjnych w przemyśle : próba metody = Investigation of Dependability Level of Co-operation Links in Industry
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 33 , nr 3 (719) (1981) , s. 87-91
Nr:
2168279815
article
405

Title:
Niezawodność a ekonomiczna efektywność układów kooperacyjnych w przemyśle
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 32, nr 6 (378) (1981) , s. 20-25
Nr:
2168277747
article
406

Title:
Wpływ struktury układów kooperacyjnych w przemyśle na poziom ich niezawodności = Impact of Co-operative Composition Structures in Industry on Standard of Their Reliability
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 33, nr 12 (728) (1981) , s. 402-409
Nr:
2168244356
article
407

Title:
Międzybranżowe związki produkcyjne w terytorialnych zgrupowaniach przemysłu spożywczego = Intertrade Production Ties in Territorial Centers of Food Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 136 (1980) , s. 63-82. - Summ., rez.
Nr:
2168228192
article
408

Title:
Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska = Economic Account and the Protection of Environment
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (76) (1979) , s. 13-14. - Streszcz., rez., summ.
Nr:
2168282157
article
409

Title:
Źródła wzrostu produkcji dodanej w przedsiębiorstwie
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 30, nr 10 (358) (1979) , s. 1-4
Nr:
2168275805
article
410

Title:
Działalność i osiągnięcia Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1964-1978
Source:
Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [kier. Kazimierza GÓRKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 9-38
Nr:
2168282367
varia
See main document
411

Title:
Teoria wzrostu gospodarczego a racjonalne wykorzystanie zasobów
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 2 (62) (1978) , s. 16-17
Nr:
2168244042
article
412

Title:
Ocena celowości budowy centralnej galwanizerni w aglomeracji miejskiej = An Evaluation of the Expediency of Building Central Galvanizing Plant in an Urban Agglomeration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 104 (1978) , s. 83-105. - Rez., summ.
Nr:
2168233516
article
413

Author:
Józefa Famielec , Grzegorz Sęk , Roman Boruń
Title:
Ekologia a świadomość
Source:
Student. - nr 15 (1977) , s. 6
Nr:
2168351016
unreviewed article
414

Title:
Wnioski z konferencji naukowej n.t.: "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = Conclusions from Scientific Conference: "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations"
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1977) , s. 90-94
Nr:
2168227228
article
415

Title:
Zagadnienia ochrony i odnowy środowiska naturalnego w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej
Source:
Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony i odnowy środowiska naturalnego w warunkach gospodarki socjalistycznej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 9-25 - Bibliogr.
Nr:
2168253902
chapter in conference materials
See main document
416

Author:
Roman Boruń , Józefa Famielec , Grzegorz Sęk
Title:
Problematyka ochrony środowiska naturalnego w świetle opinii załóg przedsiębiorstw
Source:
Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony i odnowy środowiska naturalnego w warunkach gospodarki socjalistycznej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 99-104
Nr:
2168253926
chapter in conference materials
See main document
417

Title:
Działalność Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1964-1975. Część 1
Source:
Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego. - R. 7, nr 4-6 (32-34) (1977) , s. 66-72. - Streszcz.
Nr:
2168282171
article
418

Author:
Barbara Antas , Józefa Toton-Famielec
Title:
Funkcjonowanie systemu zachęt materialnych w dużym przedsiębiorstwie przemysłu maszynowego = The Work of Material Encouragement System in a Big Heavy-Industry Business
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1977) , s. 52-64 - Bibliogr.
Nr:
2168227100
article
419

Author:
Barbara Antas , Józefa Toton-Famielec
Title:
Funkcjonowanie systemu zachęt materialnych w dużym przedsiębiorstwie przemysłu maszynowego
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 71-94 - Bibliogr.
Nr:
2168252886
chapter in conference materials
See main document
420

Title:
Wnioski z konferencji naukowej na temat: "Czynniki dynamizujące efekty gospodarowania w jednostkach inicjujących" zorganizowanej przez Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Akademię Ekonomiczną w Krakowie w dniach 4-5 grudnia 1974 roku = Conclusions from Cracow Conference, Dec., 4-5th, 1974
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1975) , s. 130-135
Nr:
2168226733
article
421

Title:
Warsztat pracy ekonomisty w przedsiębiorstwie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 45 (1974) , s. 8 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168280401
article
Unpublished documents:
1

Title:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
178 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
013/WF-KPPE/01/2014/S/4209
Signature:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301889
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
268 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
009/WF-KPPE/01/2013/S/3009
Signature:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289509
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
387 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
26/KPPiE/1/2012/S/026
Signature:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276577
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Physical description:
255 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
112/KPPiE/1/2011/S/591
Signature:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260568
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
210 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Signature:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326257
unpublished scientific work
See related chapters
6

Author:
, , , , , ,
Title:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
194 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
Nr:
2167752379
unpublished scientific work
7

Title:
Obciążenia ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
103/KPPiE/4/2005/S/275
Signature:
NP-1019/Magazyn
Nr:
2168247084
unpublished scientific work
8

Title:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
225, [44] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załączniki, Bibliogr.
Research program:
0710/H02/2004/26
Signature:
NP-1278/Magazyn
Nr:
2163754200
unpublished scientific work
9

Title:
System informacji o środowisku i procesach finansowania jego ochrony w świetle wymogów UE
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
97 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
90/KPPiE/3/2004/S/200
Signature:
NP-975/Magazyn
Nr:
2168277149
unpublished scientific work
10

Title:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
96 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
114/KPPiE/1/2003/S/102
Signature:
NP-1273/Magazyn
Nr:
2163767369
unpublished scientific work
See related chapters
11

Title:
Analiza systemu fiskalnego w ochronie środowiska
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
79/KPPiE/2/2002/S
Signature:
NP-812/Magazyn
Nr:
2168276973
unpublished scientific work
12

Title:
Gospodarowanie funduszami ekologicznymi na szczeblu samorządowym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
57 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
79/KPPiE/3/2001/S
Signature:
NP-740/Magazyn
Nr:
2168281717
unpublished scientific work
13

Title:
Wykorzystanie strat ekologicznych w polityce ekologicznej państwa i strategii rozwoju przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
134 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
35/KPPiE/2/2000/S
Signature:
NP-675/Magazyn
Nr:
2168282089
unpublished scientific work
14

Title:
Poszukiwanie "trzeciej drogi" w wyniku zmian w polityce ekologicznej i przemysłowej
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
50 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
78/KPPiE/2/2001/S
Signature:
NP-733/Magazyn
Nr:
2168282091
unpublished scientific work
15

Author:
Józefa Famielec , Krzysztof Jagiełło , Paweł Krzemiński
Title:
Funkcjonowanie zamówień publicznych w gospodarce polskiej
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Bołtrys-Krysiak Hanna
, Sobiecki Marek
, Koźbiał Małgorzata
, Krzemieniec Lucyna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
89 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
35/KPPIE/4/99/S
Signature:
NP-618/Magazyn
Nr:
2168259186
unpublished scientific work
16

Title:
Rozwój agencji państwowych i ich wpływ na gospodarowanie funduszami celowymi
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
, Górka Jacek W.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
60 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KPPiE/5/99/S
Signature:
NP-626/Magazyn
Nr:
2168259190
unpublished scientific work
17

Title:
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
93 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KPPiE/98/S
Signature:
NP-555/Magazyn
Nr:
2168258964
unpublished scientific work
See related chapters
18

Title:
Ocena strategii rozwojowych i ekologicznych wybranych przedsiębiorstw przemysłowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
100 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
24/KPPiE/2/97/S
Signature:
NP-463/Magazyn
Nr:
2168258854
unpublished scientific work
See related chapters
19

Title:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
84 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KPPiE/3/96/S
Signature:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257172
unpublished scientific work
See related chapters
20

Title:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
, Sławiński Dariusz
, Górnicki Adam
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
173 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
69/KPPiE/3/94/S
Signature:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168258700
unpublished scientific work
See related chapters
21

Title:
Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
72 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KPPiE/4/93/S
Signature:
NP-198/Magazyn
Nr:
2168258350
unpublished scientific work
See related chapters
22

Title:
Instrumenty polityki ochrony środowiska naturalnego w Republice Federalnej Niemiec
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
26 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-61/Magazyn
Nr:
2168258218
unpublished scientific work
23

Title:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
139 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
20/KPPiE/3/92/S
Signature:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168256332
unpublished scientific work
See related chapters
24

Title:
Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
II, 126 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
23/EPrz/7/91/S
Signature:
NP-134/Magazyn
Nr:
2168258376
unpublished scientific work
See related chapters
25

Title:
Charakterystyka oraz wycena strat gospodarczych powodowanych zasoleniem Wisły w województwie krakowskim
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-62/Magazyn
Nr:
2168245982
unpublished scientific work
1
Ocena celów i działań rozwoju zrównoważonego - wyniki autorskiego eksperymentu wśród studentów = Assessment of the Goals and Activities of Sustainable Development - the Results of an Original Experiment among Students / Józefa FAMIELEC // W: Społeczna Gospodarka Rynkowa w dobie pandemii i postpandemi / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ; Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce, 2021. - (Biblioteka Myśli Ekonomicznej). - S. 181-195. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-65269-34-8. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/0/481/SGR_w_dobie_pandemii_i_postpandemii.pdf
2
Prof. Andrzej Mizgajski - Jubilat-Geograf w ekosystemie i dla ekosystemu / Józefa FAMIELEC // W: Jasna myśl i proste słowo : wędrówki przez system społeczno-ekologiczny z profesorem Andrzejem Mizgajskim / oprac. Włodzimierz Łęcki, Damian Łowicki, Małgorzata Stępniewska. - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020. - S. 17-21. - ISBN 978-83-7986-289-4
3
Rafał Krupski i Edward Taylor - sławni kielczanie / Józefa FAMIELEC // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 23, nr 2 (2019), s. 17-18. - Tytuł numeru: Współczesne wyzwania a uniwersalność nauk ekonomicznych, czyli od "Ekonomiki" E. Taylora do "Strategii" R. Krupskiego. - ISSN 2081-2345
4
Wolność a odpowiedzialność w rozwoju przedsiębiorczości = Freedom and Responsibility - in the Entrepreneurship Development / Józefa FAMIELEC // W: Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie / [red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz]. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2019. - (Biblioteka Myśli Ekonomicznej). - S. 237-245. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65269-24-9. - Pełny tekst: https://www.kas.de/documents/279510/6933379/SGR+2019-Text.pdf/5a2d68d6-eabb-4c60-ae64-feec9bb91dd2?version=1.1&t=1567681535487
5
Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions = Wzrost gospodarczy a emisja dwutlenku węgla / Józefa FAMIELEC, Anna Kijanka, Renata ŻABA-NIERODA // Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (695) (2019), s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/4/ws_04_19_03_economic_growth_and_carbon_dioxide_emissions.pdf. - ISSN 0043-518X
6
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH, Krzysztof WĄSOWICZ. - Warszawa: CeDeWu, 2019. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-253-8
7
Odpowiedzialność, wolność, sprawiedliwość, efektywność a przedsiębiorczość = Responsibility, Freedom, Justice, Efficiency and Entrepreneurship / Józefa FAMIELEC // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (57) (2019), s. 316-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4654. - ISSN 1898-5084
8
Znaczenie informacji w ekonomii : kilka kontrowersji = The Importance of Information in Economy - a Number of Controversies / Józefa FAMIELEC, Stanisław Famielec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (58) (2019), s. 7-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4842. - ISSN 1898-5084
9
Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku = Informational Determinants of Municipal Waste Management in the Commune - a Case Study / Józefa FAMIELEC, Krzysztof WĄSOWICZ, Renata ŻABA-NIERODA, Stanisław Famielec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (58) (2019), s. 301-311. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4865. - ISSN 1898-5084
10
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
11
Restrukturyzacja sektora gospodarki odpadami komunalnymi / Józefa FAMIELEC, Stanisław Famielec // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 75-97. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
12
Rola ekonomii w polityce gospodarczej na przykładzie koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej Ludwiga Erharda / Józefa FAMIELEC // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2018), s. 27-34. - Tytuł numeru: Społeczna gospodarka rynkowa - ordoliberalizm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn-2018-02.pdf. - ISSN 1507-1383
13
Recenzja książki pt. Prawo handlowe dla ekonomistów, pod. red. naukową Bogusławy Gneli, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019, Wydanie 3 / Józefa FAMIELEC // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2018), s. 207-210. - Rec. pracy: Prawo handlowe dla ekonomistów, red. B. Gnela. Warszawa, Wolters Kluwer 2019, wyd. 3. - ISSN 0860-6846
14
Sustainable Development as Equilibrium between Investments and Savings - an Attempt Towards a New Conception = Rozwój zrównoważony jako równowaga inwestycji i oszczędności - próba koncepcji / Józefa FAMIELEC // Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 16, nr 3 (75), cz. 1 (2018), s. 55-71. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sustainable Development and the Behaviour of Economic Actors on the Market. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=178686. - ISSN 1644-9584
15
Wstęp / Józefa FAMIELEC // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 9-12. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
16
Rola przedsiębiorczości w społecznej gospodarcze rynkowej (wzorce Erharda i Euckena) = The Role of Entrepreneurship in Social Market Economy (Concepts of Eucken and Erhard) / Józefa FAMIELEC // W: Społeczna Gospodarka Rynkowa : Polska i integracja europejska / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2018. - (Biblioteka Myśli Ekonomicznej). - S. 69-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65269-22-5. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/pdf/SGR%20Polska%20i%20integracja%20europejska.compressed.pdf
17
Municipally Owned Companies as Executors of Tasks Pertaining to Municipal Waste Management / Józefa FAMIELEC, Stanisław Jakub Famielec // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (46) (2018), s. 65-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/487. - ISSN 1898-3529
18
Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego / Anna Kijanka ; Promotor: Józefa FAMIELEC ; Promotor pomocniczy: Renata ŻABA-NIERODA. - Kraków, 2018. - 175 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003351
19
Teoretyczne podstawy definiowania oraz badania struktury i restrukturyzacji / Józefa FAMIELEC // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 13-47. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
20
Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego / Krzysztof WĄSOWICZ ; Promotor: Józefa FAMIELEC. - Kraków, 2017. - 421 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003302
21
Pomoc państwa i zamówienia in house w procesach i zakładach termicznego przekształcania odpadów komunalnych / Józefa FAMIELEC, Stanisław Famielec // W: Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 151-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9. - Pełny tekst: https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf
22
Finances in Sustainable Development - Attempt to Devise a Concept = Finanse rozwoju zrównoważonego - próba koncepcji / Józefa FAMIELEC // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 36-37. - Dostępne tylko streszczenia
23
Przedsiębiorstwa publiczne a kapitał publiczny = Public Enterprises Versus Public Capital / Józefa FAMIELEC // Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie [on-line]. - nr 45 (2017), s. 13-24. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1176. - ISSN 2300-6285
24
Przedsiębiorczość - podstawą spółdzielczości, bankowości i samorządności = Entrepreneurship - the Basis of Cooperative Activities, Banking and Self-government / Józefa FAMIELEC // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 3, t. 2 (2017), s. 107-118. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Myśl ekonomiczna, spółdzielczość, bankowość, samorządność. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
25
Environmental Services in Municipal Solid Waste Management - the Case Study of Waste Incineration / Józefa FAMIELEC, Stanisław Famielec // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (60) (2017), s. 28-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/232/348. - ISSN 0867-8898
26
Koszty transakcyjne kontraktu edukacyjnego w systemie oświaty w Polsce / Katarzyna Cisowska-Mleczek ; . - Kraków : , 2017. - 377 k. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. - Promotor: Józefa FAMIELEC. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003293
27
Finanse rozwoju zrównoważonego - próba koncepcji / Józefa FAMIELEC // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 69-86. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
28
Recenzja książki Michała Moszyńskiego pt. Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej - perspektywa rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 342. / Józefa FAMIELEC // Optimum : studia ekonomiczne. - nr 1 (85) (2017), s. 169-175. - Rec. pracy: Michał Moszyński, Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej - perspektywa rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 342. - Pełny tekst: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/5617. - ISSN 1506-7637
29
Gospodarka odpadami komunalnymi jako działalność gospodarcza realizowana w ogólnym interesie gospodarczym / Józefa FAMIELEC // W: Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 117-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9. - Pełny tekst: https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf
30
Strategia make or buy - nowe wyzwania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu / Józefa FAMIELEC // W: Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku / red. Halina Czubasiewicz, Piotr Grajewski, Jarosław Waśniewski. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - S. 385-394. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64669-09-5. - Pełny tekst: http://arch.wzr.pl/nauka/40/files/monogr_wz_popr2.pdf
31
Granice wzrostu / Józefa FAMIELEC // W: Leksy