Publications of the selected author
1

Title:
Rynek inwestycyjno-budowlany w Polsce w latach 1997-2007 = The Polish Construction Investment Market in the Years 1997-2007
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 850 (2011) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219804
article
2

Title:
Przesłanki tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce = Premises for the Creation of Special Economic Zones in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 822 (2010) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53132
article
3

Title:
Zmiana sytuacji mieszkaniowej Polaków w okresie transformacji = Change in the Housing Situation in Poland during the Transformation Period
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 760 (2008) , s. 59-68. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50122
article
4

Title:
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-371-6
Nr:
51891
monograph
5

Title:
Gospodarowanie zasobem nieruchomości gruntowych na przykładzie gminy Kraków w latach 1998-2003 = Managing Land Property Stock Based on the Example of the Kraków Municipality, 1993-2003
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 703 (2006) , s. 15-27. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52920
article
6

Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i nieruchomości, Kraków, Polska, od 2005-05-16 do 2005-05-17
Title:
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie
Source:
Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 197-204 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-327-4
Nr:
2166338709
chapter in conference materials
See main document
7

Title:
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 51 (2005) , s. 23-26 - Bibliogr.
Nr:
2166573933
article
8

Title:
Ceny na rynku nieruchomości lokalowych w Krakowie na tle innych miast Polski (stan na I półrocze 2003 r.) = Prices on the Kraków Real Estate Market in Relation to Other Polish Cities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005) , s. 49-60. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52561
article
9

Title:
Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych = Lost-Cost Housing Associations on the Kraków Residential Real Estate Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 649 (2004) , s. 85-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220012
article
10

Title:
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000 = The Kraków Housing Market, 1996-2000
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003) , s. 127-133. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221004
article
11

Title:
Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i jej wpływ na zarządzanie spółdzielczym zasobem mieszkaniowym = The New Housing Cooperatives Act and its Influence on Cooperative Housing Stock Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003) , s. 65-71. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223744
article
12

Title:
Rynek nieruchomości w Polsce
Edition:
Wyd. 2 zaktual.
Publisher address:
Warszawa: TWIGGER, 2003
Physical description:
204 s.: il.; 20 cm.
Series:
(Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią ; 11)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88904-16-7
Nr:
2168256924
monograph
13

Title:
Uwarunkowania napływu i działalności kapitału zagranicznego w Polsce = Conditions for the Influx and Use of Foreign Capital in Poland
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / red. Włodzimierz Karaszewski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 109-127. - Summ.
ISBN:
83-231-1641-5
Nr:
2168253492
chapter in monograph
14

Title:
Struktura przestrzenna potencjału budowlanego i produkcji budowlanej w Polsce w latach 90. = The Spatial Structure of Building Potential and Construction Production in Poland in the 1990s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 582 (2002) , s. 69-81. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225686
article
15

Title:
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000
Source:
Bariery rozwoju rynku nieruchomości / red. Ewa Kucharska-Stasiak - Łódź: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2001, s. 115-120
ISBN:
83-86605-82-0
Nr:
2168266342
chapter in monograph
16

Title:
Rynek nieruchomości w Polsce
Publisher address:
Warszawa: TWIGGER, 2001
Physical description:
264 s.: il.; 20 cm.
Series:
(Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią ; 6)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-84-5
Nr:
2168256920
monograph
17

Title:
Problem amortyzacji a potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych = The Problem of Depreciation and the Renovation Needs of Urban Housing Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001) , s. 55-61. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235874
article
18

Title:
Czynsz w zrewaloryzowanych zabytkowych budynkach mieszkalnych
Source:
Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO] - Kraków: Wydaw. AE, 1998, s. 91-101 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-58-5
Nr:
2168240678
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
186 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/843
Nr:
2168313629
doctoral dissertation
20

Title:
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów rewaloryzowanych = The Function of Rent in the Renovation and Use of Restored Buildings
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 382 (1992) , s. 79-93. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168262866
article
21

Title:
Z badań nad jakością budownictwa mieszkaniowego = On the Quality of Housing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 257 (1988) , s. 103-118. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236128
article
22

Title:
Wykorzystanie analizy korelacyjnej do oceny wpływu parametrów technicznych na cykl realizacji obiektów mieszkalnych = Application of Correlation Analysis in Appraising the Impact of Technical Parameters on the Residential Cocstruction Cycle
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 32, nr 1(307) (1987) , s. 15-17
Nr:
2168261138
article
Unpublished documents:
1

Title:
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
119, [2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KENIPI/1/2006/S/284
Signature:
NP-1109/Magazyn
Nr:
2166533152
unpublished scientific work
2

Title:
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
119 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
BS 25/KENIPI/2/2005/S/217
Signature:
NP-1039/Magazyn
Nr:
2168265940
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
128 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
20/KENIPI/3/2004/S/131
Signature:
NP-994/Magazyn
Nr:
2168266040
unpublished scientific work
4

Title:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Signature:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
unpublished scientific work
5

Title:
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
161 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
81/KENiPI/11/2002/S
Signature:
NP-814/Magazyn
Nr:
2168237556
unpublished scientific work
6

Title:
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
165 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
NR/KENIPI/80/1/2001/S
Signature:
NP-732/Magazyn
Nr:
2168266044
unpublished scientific work
7

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
36/KENiPI/2/99/S
Signature:
NP-612/Magazyn
Nr:
2168266046
unpublished scientific work
8

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
9

Title:
Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
13 k.: il.; 30 cm
Research program:
H/12/022/90-2
Signature:
NP-56/Magazyn
Nr:
2168331827
unpublished scientific work
1
Rynek inwestycyjno-budowlany w Polsce w latach 1997-2007 = The Polish Construction Investment Market in the Years 1997-2007 / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189531. - ISSN 1898-6447
2
Przesłanki tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce = Premises for the Creation of Special Economic Zones in Poland / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 15-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647475. - ISSN 1898-6447
3
Zmiana sytuacji mieszkaniowej Polaków w okresie transformacji = Change in the Housing Situation in Poland during the Transformation Period / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 59-68. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157960483. - ISSN 1898-6447
4
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam NALEPKA ; [aut. Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Katarzyna KANIA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-371-6
5
Gospodarowanie zasobem nieruchomości gruntowych na przykładzie gminy Kraków w latach 1998-2003 = Managing Land Property Stock Based on the Example of the Kraków Municipality, 1993-2003 / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006), s. 15-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/111041394. - ISSN 0208-7944
6
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 197-204. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-327-4
7
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Świat Nieruchomości. - nr 51 (2005), s. 23-26. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
8
Ceny na rynku nieruchomości lokalowych w Krakowie na tle innych miast Polski (stan na I półrocze 2003 r.) = Prices on the Kraków Real Estate Market in Relation to Other Polish Cities / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005), s. 49-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/87523092. - ISSN 0208-7944
9
Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych = Lost-Cost Housing Associations on the Kraków Residential Real Estate Market / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 649 (2004), s. 85-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66001237. - ISSN 0208-7944
10
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000 = The Kraków Housing Market, 1996-2000 / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003), s. 127-133. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16218. - ISSN 0208-7944
11
Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i jej wpływ na zarządzanie spółdzielczym zasobem mieszkaniowym = The New Housing Cooperatives Act and its Influence on Cooperative Housing Stock Management / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003), s. 65-71. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16296. - ISSN 0208-7944
12
Rynek nieruchomości w Polsce / red. Leszek Kałkowski ; [aut. Leszek Kałkowski, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej SZROMNIK]. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : TWIGGER, 2003. - 204 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Rynek Nieruchomości ; 11. - ISBN 83-88904-16-7
13
Uwarunkowania napływu i działalności kapitału zagranicznego w Polsce = Conditions for the Influx and Use of Foreign Capital in Poland / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / red. Włodzimierz Karaszewski. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 109-127. - Summ. - ISBN 83-231-1641-5
14
Struktura przestrzenna potencjału budowlanego i produkcji budowlanej w Polsce w latach 90. = The Spatial Structure of Building Potential and Construction Production in Poland in the 1990s / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 582 (2002), s. 69-81. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13622. - ISSN 0208-7944
15
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000 / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // W: Bariery rozwoju rynku nieruchomości / red. Ewa Kucharska-Stasiak. - Łódź: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2001. - S. 115-120. - ISBN 83-86605-82-0
16
Rynek nieruchomości w Polsce / red. Leszek Kałkowski ; [aut. Leszek Kałkowski, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej SZROMNIK]. - Warszawa : TWIGGER, 2001. - 264 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Rynek Nieruchomości ; 6. - ISBN 83-85946-84-5
17
Problem amortyzacji a potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych = The Problem of Depreciation and the Renovation Needs of Urban Housing Resources / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001), s. 55-61. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10642. - ISSN 0208-7944
18
Czynsz w zrewaloryzowanych zabytkowych budynkach mieszkalnych / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // W: Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO]. - Kraków: Wydaw. AE, 1998. - S. 91-101. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-58-5
19
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA ; Promotor: Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków, 1997. - 186 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 18 k. - Bibliogr.
20
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów rewaloryzowanych = The Function of Rent in the Renovation and Use of Restored Buildings / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 382 (1992), s. 79-93. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Z badań nad jakością budownictwa mieszkaniowego = On the Quality of Housing / Małgorzata FURMAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 257 (1988), s. 103-118. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Wykorzystanie analizy korelacyjnej do oceny wpływu parametrów technicznych na cykl realizacji obiektów mieszkalnych = Application of Correlation Analysis in Appraising the Impact of Technical Parameters on the Residential Cocstruction Cycle / Małgorzata FURMAŃSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // Wiadomości Statystyczne. - R. 32, nr 1(307) (1987), s. 15-17. - ISSN 0043-518X
23
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic / Kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 119, [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / kierownik tematu: Stanisław BELNIAK ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 128 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym) / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; realizacja: Leszek Kałkowski, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA, Jacek BARBURSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 165 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 13 k. : il. ; 30 cm
1
Furmańska-Oćwieja M., (2011), Rynek inwestycyjno-budowlany w Polsce w latach 1997-2007, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 850, s. 23-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189531
2
Furmańska-Oćwieja M., (2010), Przesłanki tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 15-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647475
3
Furmańska-Oćwieja M., (2008), Zmiana sytuacji mieszkaniowej Polaków w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 59-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/157960483
4
Furmańska-Oćwieja M., Kania K., Klimek B., Małkowska A., Najbar K., Nalepka A., Zięba M., (2007), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 157 s.
5
Furmańska-Oćwieja M., (2006), Gospodarowanie zasobem nieruchomości gruntowych na przykładzie gminy Kraków w latach 1998-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 15-27; https://bazekon.uek.krakow.pl/111041394
6
Furmańska-Oćwieja M., (2006), Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 197-204.
7
Furmańska-Oćwieja M., (2005), Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie, "Świat Nieruchomości", nr 51, s. 23-26.
8
Furmańska-Oćwieja M., (2005), Ceny na rynku nieruchomości lokalowych w Krakowie na tle innych miast Polski (stan na I półrocze 2003 r.), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 49-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/87523092
9
Furmańska-Oćwieja M., (2004), Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 649, s. 85-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/66001237
10
Furmańska-Oćwieja M., (2003), Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 127-133; https://bazekon.uek.krakow.pl/16218
11
Furmańska-Oćwieja M., (2003), Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i jej wpływ na zarządzanie spółdzielczym zasobem mieszkaniowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 65-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/16296
12
Kałkowski L., Maciejowski S., Furmańska-Oćwieja M., Szromnik A., (2003), Rynek nieruchomości w Polsce, Kałkowski L. (red.), Wyd. 2 zaktual.Warszawa : TWIGGER, 204 s.
13
Furmańska-Oćwieja M., (2003), Uwarunkowania napływu i działalności kapitału zagranicznego w Polsce. [W:] Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 109-127.
14
Furmańska-Oćwieja M., (2002), Struktura przestrzenna potencjału budowlanego i produkcji budowlanej w Polsce w latach 90., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 69-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/13622
15
Furmańska-Oćwieja M., (2001), Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000. [W:] Kucharska-Stasiak E. (red.), Bariery rozwoju rynku nieruchomości, Łódź : Oficyna Wydawnicza BRANTA, s. 115-120.
16
Kałkowski L., Maciejowski S., Furmańska-Oćwieja M., Szromnik A., (2001), Rynek nieruchomości w Polsce, Kałkowski L. (red.), Warszawa : TWIGGER, 264 s.
17
Furmańska-Oćwieja M., (2001), Problem amortyzacji a potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 55-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/10642
18
Furmańska-Oćwieja M., (1998), Czynsz w zrewaloryzowanych zabytkowych budynkach mieszkalnych. [W:] Borowiecki R. (red.), Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego, Kraków : Wydaw. AE, s. 91-101.
19
Furmańska-Oćwieja M., (1997), Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych, Prom. Kałkowski L., Kraków : , 186 k.
20
Furmańska-Oćwieja M., (1992), Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów rewaloryzowanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 382, s. 79-93.
21
Furmańska M., (1988), Z badań nad jakością budownictwa mieszkaniowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 257, s. 103-118.
22
Furmańska M., Maciejowski S., (1987), Wykorzystanie analizy korelacyjnej do oceny wpływu parametrów technicznych na cykl realizacji obiektów mieszkalnych, "Wiadomości Statystyczne", R. 32, nr 1(307), s. 15-17.
23
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Zięba M., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2006), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [2] s.
24
Furmańska-Oćwieja M., Głuszak M., Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2005), Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 k.
25
Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Małkowska A., Zięba M., (2004), Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Belniak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 128 k.
26
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
27
Kałkowski L., Belniak S., Klimek B., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Kania K., Najbar K., (2002), Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
28
Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., Barburski J., (2001), Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 k.
29
Furmańska-Oćwieja M., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., (2000), Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
30
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
31
Furmańska-Oćwieja M., (1991), Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 13 k.
1
@article{UEK:2168219804,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Rynek inwestycyjno-budowlany w Polsce w latach 1997-2007",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "850",
pages = "23-34",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189531},
}
2
@article{UEK:53132,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Przesłanki tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "15-29",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647475},
}
3
@article{UEK:50122,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Zmiana sytuacji mieszkaniowej Polaków w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "59-68",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157960483},
}
4
@book{UEK:51891,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Katarzyna Kania and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Adam Nalepka and Małgorzata Zięba",
title = "Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-371-6",
}
5
@article{UEK:52920,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Gospodarowanie zasobem nieruchomości gruntowych na przykładzie gminy Kraków w latach 1998-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "703",
pages = "15-27",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/111041394},
}
6
@inbook{UEK:2166338709,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.)",
pages = "197-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-327-4",
}
7
@article{UEK:2166573933,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "51",
pages = "23-26",
year = "2005",
}
8
@article{UEK:52561,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Ceny na rynku nieruchomości lokalowych w Krakowie na tle innych miast Polski (stan na I półrocze 2003 r.)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "49-60",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/87523092},
}
9
@article{UEK:2168220012,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "649",
pages = "85-92",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66001237},
}
10
@article{UEK:2168221004,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "614",
pages = "127-133",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16218},
}
11
@article{UEK:2168223744,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i jej wpływ na zarządzanie spółdzielczym zasobem mieszkaniowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "65-71",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16296},
}
12
@book{UEK:2168256924,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Szromnik",
title = "Rynek nieruchomości w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "TWIGGER",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2 zaktual.",
issn = "",
isbn = "83-88904-16-7",
}
13
@inbook{UEK:2168253492,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Uwarunkowania napływu i działalności kapitału zagranicznego w Polsce",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce",
pages = "109-127",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1641-5",
}
14
@article{UEK:2168225686,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Struktura przestrzenna potencjału budowlanego i produkcji budowlanej w Polsce w latach 90.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "69-81",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13622},
}
15
@inbook{UEK:2168266342,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000",
booktitle = "Bariery rozwoju rynku nieruchomości",
pages = "115-120",
adress = "Łódź",
publisher = "Oficyna Wydawnicza BRANTA",
year = "2001",
isbn = "83-86605-82-0",
}
16
@book{UEK:2168256920,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Szromnik",
title = "Rynek nieruchomości w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "TWIGGER",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-85946-84-5",
}
17
@article{UEK:2168235874,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Problem amortyzacji a potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "55-61",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10642},
}
18
@inbook{UEK:2168240678,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Czynsz w zrewaloryzowanych zabytkowych budynkach mieszkalnych",
booktitle = "Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego",
pages = "91-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-58-5",
}
19
@unpublished{UEK:2168313629,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
20
@article{UEK:2168262866,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów rewaloryzowanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "382",
pages = "79-93",
year = "1992",
}
21
@article{UEK:2168236128,
author = "Małgorzata Furmańska",
title = "Z badań nad jakością budownictwa mieszkaniowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "257",
pages = "103-118",
year = "1988",
}
22
@article{UEK:2168261138,
author = "Małgorzata Furmańska and Stanisław Maciejowski",
title = "Wykorzystanie analizy korelacyjnej do oceny wpływu parametrów technicznych na cykl realizacji obiektów mieszkalnych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 32, 1(307)",
pages = "15-17",
year = "1987",
}
23
@unpublished{UEK:2166533152,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Małgorzata Zięba and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Walczyk",
title = "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
24
@unpublished{UEK:2168265940,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
25
@unpublished{UEK:2168266040,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Agnieszka Małkowska and Małgorzata Zięba",
title = "Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
26
@unpublished{UEK:2168266042,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak",
title = "Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
27
@unpublished{UEK:2168237556,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
28
@unpublished{UEK:2168266044,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba and Jacek Barburski",
title = "Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
29
@unpublished{UEK:2168266046,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Agnieszka Małkowska and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
30
@unpublished{UEK:2168226851,
author = "Jacek Barburski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Jaki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Andrzej Kosecki and Jerzy Kowalik and Stanisław Maciejowski and Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
31
@unpublished{UEK:2168331827,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID