Publications of the selected author

1

Title:
Rynek inwestycyjno-budowlany w Polsce w latach 1997-2007 = The Polish Construction Investment Market in the Years 1997-2007
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219804
article
See main document
2

Title:
Przesłanki tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce = Premises for the Creation of Special Economic Zones in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53132
article
See main document
3

Title:
Zmiana sytuacji mieszkaniowej Polaków w okresie transformacji = Change in the Housing Situation in Poland during the Transformation Period
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 59-68. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50122
article
See main document
4

Title:
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-371-6
Nr:
51891
monograph
5

Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i nieruchomości, Kraków, Polska, od 2005-05-16 do 2005-05-17
Title:
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie
Source:
Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 197-204 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-327-4
Nr:
2166338709
chapter in conference materials
See main document
6

Title:
Gospodarowanie zasobem nieruchomości gruntowych na przykładzie gminy Kraków w latach 1998-2003 = Managing Land Property Stock Based on the Example of the Kraków Municipality, 1993-2003
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006) , s. 15-27. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52920
article
See main document
7

Title:
Ceny na rynku nieruchomości lokalowych w Krakowie na tle innych miast Polski (stan na I półrocze 2003 r.) = Prices on the Kraków Real Estate Market in Relation to Other Polish Cities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005) , s. 49-60. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52561
article
See main document
8

Title:
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 51 (2005) , s. 23-26 - Bibliogr.
Nr:
2166573933
article
9

Title:
Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych = Lost-Cost Housing Associations on the Kraków Residential Real Estate Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 649 (2004) , s. 85-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220012
article
See main document
10

Title:
Uwarunkowania napływu i działalności kapitału zagranicznego w Polsce = Conditions for the Influx and Use of Foreign Capital in Poland
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / red. Włodzimierz Karaszewski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 109-127. - Summ.
ISBN:
83-231-1641-5
Nr:
2168253492
chapter in monograph
11

Title:
Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i jej wpływ na zarządzanie spółdzielczym zasobem mieszkaniowym = The New Housing Cooperatives Act and its Influence on Cooperative Housing Stock Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003) , s. 65-71. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223744
article
See main document
12

Title:
Rynek nieruchomości w Polsce
Edition:
Wyd. 2 zaktual.
Publisher address:
Warszawa: TWIGGER, 2003
Physical description:
204 s.: il.; 20 cm.
Series:
(Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią ; 11)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88904-16-7
Nr:
2168256924
monograph
13

Title:
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000 = The Kraków Housing Market, 1996-2000
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 614 (2003) , s. 127-133. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221004
article
See main document
14

Title:
Struktura przestrzenna potencjału budowlanego i produkcji budowlanej w Polsce w latach 90. = The Spatial Structure of Building Potential and Construction Production in Poland in the 1990s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002) , s. 69-81. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225686
article
See main document
15

Title:
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000
Source:
Bariery rozwoju rynku nieruchomości / red. Ewa Kucharska-Stasiak - Łódź: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2001, s. 115-120
ISBN:
83-86605-82-0
Nr:
2168266342
chapter in monograph
16

Title:
Problem amortyzacji a potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych = The Problem of Depreciation and the Renovation Needs of Urban Housing Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001) , s. 55-61. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235874
article
See main document
17

Title:
Rynek nieruchomości w Polsce
Publisher address:
Warszawa: TWIGGER, 2001
Physical description:
264 s.: il.; 20 cm.
Series:
(Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią ; 6)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-84-5
Nr:
2168256920
monograph
18

Title:
Czynsz w zrewaloryzowanych zabytkowych budynkach mieszkalnych
Source:
Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO] - Kraków: Wydaw. AE, 1998, s. 91-101 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-58-5
Nr:
2168240678
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
186 k.: il.; 30 cm + Autoreferat 18 k.
Notes:
Promotor: Leszek KAŁKOWSKI, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/843
Nr:
2168313629
doctoral dissertation
20

Title:
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów rewaloryzowanych = The Function of Rent in the Renovation and Use of Restored Buildings
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - nr 382 (1992) , s. 79-93. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168262866
article
See main document
21

Title:
Z badań nad jakością budownictwa mieszkaniowego = On the Quality of Housing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 257 (1988) , s. 103-118. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236128
article
See main document
22

Title:
Wykorzystanie analizy korelacyjnej do oceny wpływu parametrów technicznych na cykl realizacji obiektów mieszkalnych = Application of Correlation Analysis in Appraising the Impact of Technical Parameters on the Residential Cocstruction Cycle
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 32, nr 1(307) (1987) , s. 15-17
Nr:
2168261138
article
Unpublished documents:
1

Title:
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
119, [2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KENIPI/1/2006/S/284
Signature:
NP-1109/Magazyn
Nr:
2166533152
unpublished scientific work
2

Title:
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
119 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
BS 25/KENIPI/2/2005/S/217
Signature:
NP-1039/Magazyn
Nr:
2168265940
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
128 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
20/KENIPI/3/2004/S/131
Signature:
NP-994/Magazyn
Nr:
2168266040
unpublished scientific work
4

Title:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Signature:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
unpublished scientific work
5

Title:
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
161 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
81/KENiPI/11/2002/S
Signature:
NP-814/Magazyn
Nr:
2168237556
unpublished scientific work
6

Title:
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
165 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
NR/KENIPI/80/1/2001/S
Signature:
NP-732/Magazyn
Nr:
2168266044
unpublished scientific work
7

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
36/KENiPI/2/99/S
Signature:
NP-612/Magazyn
Nr:
2168266046
unpublished scientific work
8

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
9

Title:
Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
13 k.: il.; 30 cm
Research program:
H/12/022/90-2
Signature:
NP-56/Magazyn
Nr:
2168331827
unpublished scientific work
1
Rynek inwestycyjno-budowlany w Polsce w latach 1997-2007 = The Polish Construction Investment Market in the Years 1997-2007 / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2
Przesłanki tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce = Premises for the Creation of Special Economic Zones in Poland / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 15-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647475. - ISSN 1898-6447
3
Zmiana sytuacji mieszkaniowej Polaków w okresie transformacji = Change in the Housing Situation in Poland during the Transformation Period / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 59-68. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157960483. - ISSN 1898-6447
4
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam NALEPKA ; [aut. Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Katarzyna KANIA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-371-6
5
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 197-204. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-327-4
6
Gospodarowanie zasobem nieruchomości gruntowych na przykładzie gminy Kraków w latach 1998-2003 = Managing Land Property Stock Based on the Example of the Kraków Municipality, 1993-2003 / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006), s. 15-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=111041394. - ISSN 0208-7944
7
Ceny na rynku nieruchomości lokalowych w Krakowie na tle innych miast Polski (stan na I półrocze 2003 r.) = Prices on the Kraków Real Estate Market in Relation to Other Polish Cities / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005), s. 49-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=87523092. - ISSN 0208-7944
8
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Świat Nieruchomości. - nr 51 (2005), s. 23-26. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
9
Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych = Lost-Cost Housing Associations on the Kraków Residential Real Estate Market / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 649 (2004), s. 85-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=66001237. - ISSN 0208-7944
10
Uwarunkowania napływu i działalności kapitału zagranicznego w Polsce = Conditions for the Influx and Use of Foreign Capital in Poland / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / red. Włodzimierz Karaszewski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 109-127. - Summ. - ISBN 83-231-1641-5
11
Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i jej wpływ na zarządzanie spółdzielczym zasobem mieszkaniowym = The New Housing Cooperatives Act and its Influence on Cooperative Housing Stock Management / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003), s. 65-71. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16296. - ISSN 0208-7944
12
Rynek nieruchomości w Polsce / red. Leszek KAŁKOWSKI ; [aut. Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej SZROMNIK]. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : TWIGGER, 2003. - 204 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - (Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Rynek Nieruchomości ; 11). - ISBN 83-88904-16-7
13
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000 = The Kraków Housing Market, 1996-2000 / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 614 (2003), s. 127-133. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16218. - ISSN 0208-7944
14
Struktura przestrzenna potencjału budowlanego i produkcji budowlanej w Polsce w latach 90. = The Spatial Structure of Building Potential and Construction Production in Poland in the 1990s / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002), s. 69-81. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13622. - ISSN 0208-7944
15
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000 / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // W: Bariery rozwoju rynku nieruchomości / red. Ewa Kucharska-Stasiak. - Łódź : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2001. - S. 115-120. - ISBN 83-86605-82-0
16
Problem amortyzacji a potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych = The Problem of Depreciation and the Renovation Needs of Urban Housing Resources / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001), s. 55-61. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10642. - ISSN 0208-7944
17
Rynek nieruchomości w Polsce / red. Leszek KAŁKOWSKI ; [aut. Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej SZROMNIK]. - Warszawa : TWIGGER, 2001. - 264 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - (Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Rynek Nieruchomości ; 6). - ISBN 83-85946-84-5
18
Czynsz w zrewaloryzowanych zabytkowych budynkach mieszkalnych / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // W: Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO]. - Kraków : Wydaw. AE, 1998. - S. 91-101. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-58-5
19
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA ; Promotor: Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków, 1997. - 186 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat 18 k. - Bibliogr.
20
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów rewaloryzowanych = The Function of Rent in the Renovation and Use of Restored Buildings / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - nr 382 (1992), s. 79-93. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Z badań nad jakością budownictwa mieszkaniowego = On the Quality of Housing / Małgorzata FURMAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 257 (1988), s. 103-118. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Wykorzystanie analizy korelacyjnej do oceny wpływu parametrów technicznych na cykl realizacji obiektów mieszkalnych = Application of Correlation Analysis in Appraising the Impact of Technical Parameters on the Residential Cocstruction Cycle / Małgorzata FURMAŃSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. - R. 32, nr 1(307) (1987), s. 15-17. - ISSN 0043-518X
23
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic / Kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 119, [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / kierownik tematu: Stanisław BELNIAK ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 128 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym) / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; realizacja: Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA, Jacek BARBURSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 165 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 13 k. : il. ; 30 cm
1
Furmańska-Oćwieja M., (2011), Rynek inwestycyjno-budowlany w Polsce w latach 1997-2007, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 850, s. 23-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189531
2
Furmańska-Oćwieja M., (2010), Przesłanki tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 15-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647475
3
Furmańska-Oćwieja M., (2008), Zmiana sytuacji mieszkaniowej Polaków w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 59-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/157960483
4
Furmańska-Oćwieja M., Kania K., Klimek B., Małkowska A., Najbar K., Nalepka A., Zięba M., (2007), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 157 s.
5
Furmańska-Oćwieja M., (2006), Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 197-204.
6
Furmańska-Oćwieja M., (2006), Gospodarowanie zasobem nieruchomości gruntowych na przykładzie gminy Kraków w latach 1998-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 15-27; https://bazekon.uek.krakow.pl/111041394
7
Furmańska-Oćwieja M., (2005), Ceny na rynku nieruchomości lokalowych w Krakowie na tle innych miast Polski (stan na I półrocze 2003 r.), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 49-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/87523092
8
Furmańska-Oćwieja M., (2005), Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie, "Świat Nieruchomości", nr 51, s. 23-26.
9
Furmańska-Oćwieja M., (2004), Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 649, s. 85-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/66001237
10
Furmańska-Oćwieja M., (2003), Uwarunkowania napływu i działalności kapitału zagranicznego w Polsce. [W:] Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 109-127.
11
Furmańska-Oćwieja M., (2003), Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i jej wpływ na zarządzanie spółdzielczym zasobem mieszkaniowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 65-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/16296
12
Kałkowski L., Maciejowski S., Furmańska-Oćwieja M., Szromnik A., (2003), Rynek nieruchomości w Polsce, Kałkowski L. (red.), Wyd. 2 zaktual.Warszawa : TWIGGER, 204 s.
13
Furmańska-Oćwieja M., (2003), Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 127-133; https://bazekon.uek.krakow.pl/16218
14
Furmańska-Oćwieja M., (2002), Struktura przestrzenna potencjału budowlanego i produkcji budowlanej w Polsce w latach 90., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 69-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/13622
15
Furmańska-Oćwieja M., (2001), Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000. [W:] Kucharska-Stasiak E. (red.), Bariery rozwoju rynku nieruchomości, Łódź : Oficyna Wydawnicza BRANTA, s. 115-120.
16
Furmańska-Oćwieja M., (2001), Problem amortyzacji a potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 55-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/10642
17
Kałkowski L., Maciejowski S., Furmańska-Oćwieja M., Szromnik A., (2001), Rynek nieruchomości w Polsce, Kałkowski L. (red.), Warszawa : TWIGGER, 264 s.
18
Furmańska-Oćwieja M., (1998), Czynsz w zrewaloryzowanych zabytkowych budynkach mieszkalnych. [W:] Borowiecki R. (red.), Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego, Kraków : Wydaw. AE, s. 91-101.
19
Furmańska-Oćwieja M., (1997), Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych, Prom. Kałkowski L., Kraków : , 186 k.
20
Furmańska-Oćwieja M., (1992), Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów rewaloryzowanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 382, s. 79-93.
21
Furmańska M., (1988), Z badań nad jakością budownictwa mieszkaniowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 257, s. 103-118.
22
Furmańska M., Maciejowski S., (1987), Wykorzystanie analizy korelacyjnej do oceny wpływu parametrów technicznych na cykl realizacji obiektów mieszkalnych, "Wiadomości Statystyczne", R. 32, nr 1(307), s. 15-17.
23
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Zięba M., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2006), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [2] s.
24
Furmańska-Oćwieja M., Głuszak M., Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2005), Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 k.
25
Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Małkowska A., Zięba M., (2004), Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Belniak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 128 k.
26
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
27
Kałkowski L., Belniak S., Klimek B., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Kania K., Najbar K., (2002), Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
28
Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., Barburski J., (2001), Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 k.
29
Furmańska-Oćwieja M., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., (2000), Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
30
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
31
Furmańska-Oćwieja M., (1991), Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 13 k.
1
@article{UEK:2168219804,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Rynek inwestycyjno-budowlany w Polsce w latach 1997-2007",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "850",
pages = "23-34",
year = "2011",
}
2
@article{UEK:53132,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Przesłanki tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "15-29",
year = "2010",
}
3
@article{UEK:50122,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Zmiana sytuacji mieszkaniowej Polaków w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "59-68",
year = "2008",
}
4
@book{UEK:51891,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Kania Katarzyna and Klimek Barbara and Małkowska Agnieszka and Najbar Katarzyna and Nalepka Adam and Zięba Małgorzata",
title = "Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-371-6",
}
5
@inbook{UEK:2166338709,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.)",
pages = "197-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-327-4",
}
6
@article{UEK:52920,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Gospodarowanie zasobem nieruchomości gruntowych na przykładzie gminy Kraków w latach 1998-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "703",
pages = "15-27",
year = "2006",
}
7
@article{UEK:52561,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Ceny na rynku nieruchomości lokalowych w Krakowie na tle innych miast Polski (stan na I półrocze 2003 r.)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "49-60",
year = "2005",
}
8
@article{UEK:2166573933,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "51",
pages = "23-26",
year = "2005",
}
9
@article{UEK:2168220012,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "649",
pages = "85-92",
year = "2004",
}
10
@inbook{UEK:2168253492,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Uwarunkowania napływu i działalności kapitału zagranicznego w Polsce",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce",
pages = "109-127",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1641-5",
}
11
@article{UEK:2168223744,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i jej wpływ na zarządzanie spółdzielczym zasobem mieszkaniowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "65-71",
year = "2003",
}
12
@book{UEK:2168256924,
author = "Kałkowski Leszek and Maciejowski Stanisław and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Szromnik Andrzej",
title = "Rynek nieruchomości w Polsce",
editor = Kałkowski Leszek,
adress = "Warszawa",
publisher = "TWIGGER",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2 zaktual.",
issn = "",
isbn = "83-88904-16-7",
}
13
@article{UEK:2168221004,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "614",
pages = "127-133",
year = "2003",
}
14
@article{UEK:2168225686,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Struktura przestrzenna potencjału budowlanego i produkcji budowlanej w Polsce w latach 90.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "69-81",
year = "2002",
}
15
@inbook{UEK:2168266342,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000",
booktitle = "Bariery rozwoju rynku nieruchomości",
pages = "115-120",
adress = "Łódź",
publisher = "Oficyna Wydawnicza BRANTA",
year = "2001",
isbn = "83-86605-82-0",
}
16
@article{UEK:2168235874,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Problem amortyzacji a potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "55-61",
year = "2001",
}
17
@book{UEK:2168256920,
author = "Kałkowski Leszek and Maciejowski Stanisław and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Szromnik Andrzej",
title = "Rynek nieruchomości w Polsce",
editor = Kałkowski Leszek,
adress = "Warszawa",
publisher = "TWIGGER",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-85946-84-5",
}
18
@inbook{UEK:2168240678,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Czynsz w zrewaloryzowanych zabytkowych budynkach mieszkalnych",
booktitle = "Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego",
pages = "91-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-58-5",
}
19
@unpublished{UEK:2168313629,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
20
@article{UEK:2168262866,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów rewaloryzowanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "382",
pages = "79-93",
year = "1992",
}
21
@article{UEK:2168236128,
author = "Furmańska Małgorzata",
title = "Z badań nad jakością budownictwa mieszkaniowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "257",
pages = "103-118",
year = "1988",
}
22
@article{UEK:2168261138,
author = "Furmańska Małgorzata and Maciejowski Stanisław",
title = "Wykorzystanie analizy korelacyjnej do oceny wpływu parametrów technicznych na cykl realizacji obiektów mieszkalnych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 32, 1(307)",
pages = "15-17",
year = "1987",
}
23
@unpublished{UEK:2166533152,
author = "Belniak Stanisław and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Maciejowski Stanisław and Głuszak Michał and Zięba Małgorzata and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata and Walczyk Joanna",
title = "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
24
@unpublished{UEK:2168265940,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Głuszak Michał and Kania Katarzyna and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata",
title = "Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
25
@unpublished{UEK:2168266040,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Maciejowski Stanisław and Głuszak Michał and Małkowska Agnieszka and Zięba Małgorzata",
title = "Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
26
@unpublished{UEK:2168266042,
author = "Belniak Stanisław and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław and Kania Katarzyna and Małkowska Agnieszka and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata and Głuszak Michał",
title = "Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
27
@unpublished{UEK:2168237556,
author = "Kałkowski Leszek and Belniak Stanisław and Klimek Barbara and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Maciejowski Stanisław and Głuszak Michał and Kania Katarzyna and Najbar Katarzyna",
title = "Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
28
@unpublished{UEK:2168266044,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Klimek Barbara and Małkowska Agnieszka and Słowik Urszula and Zięba Małgorzata and Barburski Jacek",
title = "Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
29
@unpublished{UEK:2168266046,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Małkowska Agnieszka and Słowik Urszula and Zięba Małgorzata",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
30
@unpublished{UEK:2168226851,
author = "Barburski Jacek and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Jaki Andrzej and Kałkowski Leszek and Klimek Barbara and Kosecki Andrzej and Kowalik Jerzy and Maciejowski Stanisław and Pocztowski Aleksy and Sapeta Tomasz and Słowik Urszula and Zięba Małgorzata",
title = "Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
31
@unpublished{UEK:2168331827,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}