Publications of the selected author

1

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Jerzy Indraszkiewicz
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 9-10
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315607
varia
See main document
2

Title:
Wykaz publikacji Profesora Jerzego Indraszkiewicza
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]1998. - nr 500, s. 9-15
Nr:
2168251468
varia
See main document
3

Title:
Wykaz publikacji Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza
Source:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 11-18
Opracował:
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168308977
varia
See main document
4

Author:
Dzwończyk Joanna , Sobczyk Arkadiusz
Title:
Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców
Source:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER - [Warszawa]: ISP PAN, 1993, s. 9-10
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1)
Nr:
2168329005
varia
See main document
1
Jerzy Indraszkiewicz / Joanna DZWOŃCZYK // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 9-10. - ISBN 978-83-8019-658-2
2
Wykaz publikacji Profesora Jerzego Indraszkiewicza / Joanna DZWOŃCZYK, Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 500 (1998), s. 9-15. - ISSN 0208-7944
3
Wykaz publikacji Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza / zestawili: J. DZWOŃCZYK, K. URBAN // W: Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. - Kraków : [s. n.], 1998. - S. 11-18. - ISBN 83-903900-8-6
4
Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców / Joanna DZWOŃCZYK, Arkadiusz Sobczyk // W: Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER. - [Warszawa] : ISP PAN, 1993. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1). - S. 9-10
1
Dzwończyk J., (2016), Jerzy Indraszkiewicz. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 9-10.
2
Dzwończyk J., Urban K., (1998), Wykaz publikacji Profesora Jerzego Indraszkiewicza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 500, s. 9-15.
3
(1998), Wykaz publikacji Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza. [W:] Urban K. (red.), Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r, Kraków : [s. n.], s. 11-18.
4
Dzwończyk J., Sobczyk A., (1993), Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców. [W:] Hausner J. (red.), Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, [Warszawa] : ISP PAN, s. 9-10.
1
@misc{UEK:2168315607,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Jerzy Indraszkiewicz",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "9-10",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
2
@misc{UEK:2168251468,
author = "Dzwończyk Joanna and Urban Kazimierz",
title = "Wykaz publikacji Profesora Jerzego Indraszkiewicza",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "500",
pages = "9-15",
year = "1998",
}
3
@misc{UEK:2168308977,
title = "Wykaz publikacji Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza",
booktitle = "Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r.",
pages = "11-18",
adress = "Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "1998",
isbn = "83-903900-8-6",
}
4
@misc{UEK:2168329005,
author = "Dzwończyk Joanna and Sobczyk Arkadiusz",
title = "Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców",
booktitle = "Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej",
pages = "9-10",
adress = "Warszawa",
publisher = "ISP PAN",
year = "1993",
issn = "",
}