Publications of the selected author

1

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski = Democracy and Civil Society - the Case of Poland
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 195-211. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315639
chapter in conference materials
See main document
2

Conference:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Title:
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne = Modernization as Theoretical Question
Source:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1 / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 11-24. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-698-7
Nr:
2168292819
chapter in conference materials
See main document
3

Conference:
Dylematy polskiej demokracji, Kraków, Polska, od 2011-10-19 do 2011-10-20
Title:
Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku = Socio-political Divisions in Poland after 1989
Source:
Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 159-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-3-8
Access mode:
Nr:
2168293375
chapter in conference materials
See main document
4

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Między Polską naszych oczekiwań a Polską naszych możliwości", Kielce, Polska, od 2009-10-15 do 2009-10-15
Title:
Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce
Source:
Problemy polskiej transformacji / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011, s. 287-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-76-9
Nr:
2168229668
chapter in conference materials
See main document
5

Title:
Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Source:
Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? / red. Maria Marczewska-Rytko - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 119-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7441-519-4
Nr:
2168329553
chapter in conference materials
6

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Partie polityczne: permanentne problemy", Kielce, Polska, od 2005-06-08 do 2005-06-08
Title:
Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych
Source:
Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 297-318 - Bibliogr.
ISBN:
83-60056-07-2
Nr:
2166059744
chapter in conference materials
See main document
7

Conference:
Międzynarodowa konferencja nt. "Polska lewica w XX wieku", Kraków, Polska, od 2003-05-13 do 2003-05-14
Title:
Lewicowa autoidentyfikacja społeczeństwa polskiego w świetle badań sondażowych
Source:
Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee / red. Tadeusz Ślęzak, Michał Śliwa - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 347-357
ISBN:
83-7271-284-0
Nr:
2168309039
chapter in conference materials
8

Conference:
Konferencja naukowa nt. "Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce", Poznań, Polska, od 2003-09-30 do 2003-09-30
Title:
Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku
Source:
Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / red. Sebastian Drobczyński, Marek Żyromski - Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2004, s. 101-116
ISBN:
83-87653-11-X
Nr:
2168309041
chapter in conference materials
9

Conference:
Konferencja naukowa: "Ideologia, doktryna i ruch polityczny współczesnego konserwatyzmu", Puławy, Polska, od 2001-11-08 do 2001-11-10
Title:
Konserwatyzm a populizm - ideologia a strategia postępowania wobec społeczeństwa
Source:
Konserwatyzm : historia i współczesność / red. Stefan Stępień - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 321-335
ISBN:
83-227-2107-2
Nr:
2168320275
chapter in conference materials
10

Conference:
Konferencja Naukowa nt. Przemiany europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, Polska, od 2001-02-27 do 2001-02-28
Title:
Populistyczne aspekty w programach wyborczych polskiej lewicy
Source:
Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r. / red. Jerzy KORNAŚ - Kraków: Trans-Krak, 2001, s. 177-193
ISBN:
83-88154-06-0
Nr:
2166025073
chapter in conference materials
See main document
11

Conference:
Konferencja międzynarodowa "Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej", Puławy, Polska, od 2000-05-25 do 2000-05-27
Title:
Społeczeństwo polskie wobec integracji europejskiej (w świetle badań sondażowych)
Source:
Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej / red. Maria Marczewska-Rytko - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, s. 157-168
ISBN:
83-227-1758-X
Nr:
2168320705
chapter in conference materials
12

Title:
Populistyczne zagrożenia procesu transformacji w Polsce = The Populistic Impendency of the Transformation Process in Poland
Source:
Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995, s. 77-82. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259996
chapter in conference materials
1
Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski = Democracy and Civil Society - the Case of Poland / Joanna DZWOŃCZYK // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 195-211. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-658-2
2
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne = Modernization as Theoretical Question / Joanna DZWOŃCZYK // W: 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1 / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. - S. 11-24. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-698-7
3
Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku = Socio-political Divisions in Poland after 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // W: Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 159-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-3-8. - Pełny tekst: http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf
4
Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Problemy polskiej transformacji / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011. - S. 287-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-76-9
5
Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? / red. Maria Marczewska-Rytko. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - S. 119-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7441-519-4
6
Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych / Joanna DZWOŃCZYK // W: Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 297-318. - Bibliogr. - ISBN 83-60056-07-2
7
Lewicowa autoidentyfikacja społeczeństwa polskiego w świetle badań sondażowych / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee / red. Tadeusz Ślęzak, Michał Śliwa. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. - S. 347-357. - ISBN 83-7271-284-0
8
Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku / Joanna DZWOŃCZYK // W: Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / red. Sebastian Drobczyński, Marek Żyromski. - Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2004. - S. 101-116. - ISBN 83-87653-11-X
9
Konserwatyzm a populizm - ideologia a strategia postępowania wobec społeczeństwa / Joanna DZWOŃCZYK // W: Konserwatyzm : historia i współczesność / red. Stefan Stępień. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - S. 321-335. - ISBN 83-227-2107-2
10
Populistyczne aspekty w programach wyborczych polskiej lewicy / Joanna DZWOŃCZYK // W: Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r. / red. Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Trans-Krak, 2001. - S. 177-193. - ISBN 83-88154-06-0
11
Społeczeństwo polskie wobec integracji europejskiej (w świetle badań sondażowych) / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej / red. Maria Marczewska-Rytko. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. - S. 157-168. - ISBN 83-227-1758-X
12
Populistyczne zagrożenia procesu transformacji w Polsce = The Populistic Impendency of the Transformation Process in Poland / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995. - S. 77-82. - Summ. - Bibliogr.
1
Dzwończyk J., (2016), Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 195-211.
2
Dzwończyk J., (2014), Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, T. 1, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 11-24.
3
Dzwończyk J., (2012), Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 159-173.
4
Dzwończyk J., (2011), Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce. [W:] Kornaś J. (red.), Problemy polskiej transformacji, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 287-301.
5
Dzwończyk J., (2006), Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. [W:] Marczewska-Rytko M. (red.), Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 119-140.
6
Dzwończyk J., (2005), Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych. [W:] Kornaś J. (red.), Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 297-318.
7
Dzwończyk J., (2004), Lewicowa autoidentyfikacja społeczeństwa polskiego w świetle badań sondażowych. [W:] Ślęzak T., Śliwa M. (red.), Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee, Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 347-357.
8
Dzwończyk J., (2004), Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku. [W:] Drobczyński S., Żyromski M. (red.), Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, s. 101-116.
9
Dzwończyk J., (2003), Konserwatyzm a populizm - ideologia a strategia postępowania wobec społeczeństwa. [W:] Stępień S. (red.), Konserwatyzm : historia i współczesność, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 321-335.
10
Dzwończyk J., (2001), Populistyczne aspekty w programach wyborczych polskiej lewicy. [W:] Kornaś J. (red.), Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r, Kraków : Trans-Krak, s. 177-193.
11
Dzwończyk J., (2001), Społeczeństwo polskie wobec integracji europejskiej (w świetle badań sondażowych). [W:] Marczewska-Rytko M. (red.), Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 157-168.
12
Dzwończyk J., (1995), Populistyczne zagrożenia procesu transformacji w Polsce. [W:] Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, s. 77-82.
1
@inbook{UEK:2168315639,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "195-211",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
2
@inbook{UEK:2168292819,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne",
booktitle = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1",
pages = "11-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-698-7",
}
3
@inbook{UEK:2168293375,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku",
booktitle = "Dylematy polskiej demokracji",
pages = "159-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
isbn = "978-83-934679-3-8",
}
4
@inbook{UEK:2168229668,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce",
booktitle = "Problemy polskiej transformacji",
pages = "287-301",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-60056-76-9",
}
5
@inbook{UEK:2168329553,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
booktitle = "Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?",
pages = "119-140",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2006",
isbn = "978-83-7441-519-4",
}
6
@inbook{UEK:2166059744,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych",
booktitle = "Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego",
pages = "297-318",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-60056-07-2",
}
7
@inbook{UEK:2168309039,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Lewicowa autoidentyfikacja społeczeństwa polskiego w świetle badań sondażowych",
booktitle = "Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee",
pages = "347-357",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7271-284-0",
}
8
@inbook{UEK:2168309041,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku",
booktitle = "Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
pages = "101-116",
adress = "Poznań",
publisher = "Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa",
year = "2004",
isbn = "83-87653-11-X",
}
9
@inbook{UEK:2168320275,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Konserwatyzm a populizm - ideologia a strategia postępowania wobec społeczeństwa",
booktitle = "Konserwatyzm : historia i współczesność",
pages = "321-335",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2003",
isbn = "83-227-2107-2",
}
10
@inbook{UEK:2166025073,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Populistyczne aspekty w programach wyborczych polskiej lewicy",
booktitle = "Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r.",
pages = "177-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Trans-Krak",
year = "2001",
isbn = "83-88154-06-0",
}
11
@inbook{UEK:2168320705,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Społeczeństwo polskie wobec integracji europejskiej (w świetle badań sondażowych)",
booktitle = "Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej",
pages = "157-168",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2001",
isbn = "83-227-1758-X",
}
12
@inbook{UEK:2168259996,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Populistyczne zagrożenia procesu transformacji w Polsce",
booktitle = "Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne",
pages = "77-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych",
year = "1995",
}