Publications of the selected author

1

Title:
Wstęp
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 7-11
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335779
preface / summary
See main document
2

Title:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
546 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335777
monograph
See related chapters
3

Title:
W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego?
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 201-215 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335785
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Samorząd w niepodległej Polsce - zarys historii i znaczenie
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018) , s. 36-50. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331345
article
See main document
5

Title:
Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki = Direct Democracy in Poland as an Instrument of Populist Politics
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 9, nr 28 (2018) , s. 59-72. - Tytuł numeru: Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168330755
article
6

Title:
Specyfika guanxi - pozytywny czy negatywny kapitał społeczny? = The Specificity of Quanxi - Positive or Negative Social Capital?
Source:
Nowa Polityka Wschodnia. - nr 2 (17) (2018) , s. 117-131. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327951
article
7

Title:
System polityczny Republiki Federalnej Niemiec
Source:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 107-128 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-817-3
Nr:
2168325067
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Społeczny potencjał ruchów ekologicznych w świetle badań opinii publicznej
Source:
Ekologizm / red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 135-143
Series:
(Ruchy Społeczne i Polityczne)
ISBN:
978-83-7784-822-7
Nr:
2168308897
chapter in monograph
9

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski = Democracy and Civil Society - the Case of Poland
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 195-211. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315639
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
The Paradox of Global Civil Society = Paradoks globalnego społeczeństwa obywatelskiego
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313085
article
11

Title:
Wybory 2015 - dwie kampanie i dwa populizmy
Source:
Oblicza kampanii wyborczych 2015 / red. Małgorzata Kułakowska, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016, s. 317-330
ISBN:
978-83-233-4162-8 ; 978-83-233-9515-7
Nr:
2168310527
chapter in monograph
12

Title:
Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss.
Source:
Polityka i Społeczeństwo. - nr 4 (14) (2016) , s. 162-168. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168315923
review
13

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Jerzy Indraszkiewicz
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 9-10
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315607
varia
See main document
14

Title:
Populizm jako czynnik przełamujący podział postkomunistyczny
Source:
Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane problemy / red. Maria Marczewska-Rytko, Wojciech Ziętara - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 383-391
Series:
(Ruchy Społeczne i Polityczne)
ISBN:
978-83-7784-719-0
Nr:
2168301639
chapter in monograph
15

Title:
Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju
Source:
Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 171-200
ISBN:
978-83-8019-331-4
Nr:
2168303991
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Lider opinii
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 89
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293805
lexical items
17

Title:
Budżet kampanii
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 29-30 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293655
lexical items
18

Title:
Taktyka
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 192-194
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293847
lexical items
19

Title:
Pełnomocnik finansowy
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 120-121
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293819
lexical items
20

Title:
Spirala milczenia i fałszywy konsensus
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 181-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293835
lexical items
21

Title:
Strategia
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 182-183
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293837
lexical items
22

Title:
Rynek wyborczy
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 163-164 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293829
lexical items
23

Title:
Strategia wyborcza
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 183-184 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293843
lexical items
24

Title:
Rynek polityczny : Political Market
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 159-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293827
lexical items
25

Title:
Sondaże a kampania wyborcza
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 177-178 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293833
lexical items
26

Title:
Pełnomocnik wyborczy
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 121
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293825
lexical items
27

Title:
Efekty psychologiczne w kampanii
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 50-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293793
lexical items
28

Title:
Doradcy polityczni
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 45
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293791
lexical items
29

Title:
Elektorat
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 53-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293795
lexical items
30

Title:
Segmentacja rynku wyborczego
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 170-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293831
lexical items
31

Conference:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Title:
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne = Modernization as Theoretical Question
Source:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1 / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 11-24. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-698-7
Nr:
2168292819
chapter in conference materials
See main document
32

Title:
Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju
Source:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 191-211
Signature:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302067
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Luka rynkowa
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 95
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293817
lexical items
34

Title:
Wybrane aspekty rozwoju samorządu lokalnego w Polsce po 1989 roku = Selected Aspects of the Development of Local Government in Poland after 1989
Source:
Horyzonty Polityki. - vol. 5, nr 11 (2014) , s. 73-95. - Tytuł numeru: Ćwierć wieku wolności : Polska 1989-2014 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286127
article
35

Title:
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne
Source:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ2013, s. 5-18
Signature:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168289883
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Conference:
Dylematy polskiej demokracji, Kraków, Polska, od 2011-10-19 do 2011-10-20
Title:
Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku = Socio-political Divisions in Poland after 1989
Source:
Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 159-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-3-8
Access mode:
Nr:
2168293375
chapter in conference materials
See main document
37

Title:
Poziom frekwencji wyborczej jako czynnik legitymizacji władzy = Voter Turnout as a Legitimizing Factor of Power
Source:
Horyzonty Polityki. - vol. 2, nr 2 (2011) , s. 315-330. - Tytuł numeru: Polityczny potencjał człowieka
Access mode:
Nr:
2167610125
article
38

Title:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
239 s.: il.; 24 cm
Notes:
Cz. 1 ukazała się w ramach serii: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 12, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-50-1
Nr:
2168224732
monograph
See related chapters
39

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Między Polską naszych oczekiwań a Polską naszych możliwości", Kielce, Polska, od 2009-10-15 do 2009-10-15
Title:
Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce
Source:
Problemy polskiej transformacji / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011, s. 287-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-76-9
Nr:
2168229668
chapter in conference materials
See main document
40

Title:
Bilans dwudziestolecia transformacji w oczach opinii publicznej
Source:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 39-49. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-50-1
Nr:
2168224762
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego = An Analysis of Economic Trends in Civic Society
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221170
article
See main document
42

Title:
Dobro wspólne czy przede wszystkim własne? Polska klasa polityczna w oczach opinii publicznej
Source:
Władza czy służba? Problem dobra wspólnego w polityce / red. nauk. Agnieszka Kasińska-Metryka, Katarzyna Bochenek-Cichoń - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 155-170
ISBN:
978-83-7780-030-0
Nr:
2168305981
chapter in monograph
43

Title:
Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010) , s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274899
unreviewed article
See main document
44

Title:
Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka-społeczeństwo-państwo w III RP = The Concept of Negative Capital and the Attempt to Use it to Analyze the Relation between Individual, Society and a Country in the IIIrd Republic of Poland
Source:
Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja / red. nauk. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło - Warszawa: CeDeWu, 2010, s. 223-236. - Summ.
ISBN:
978-83-7556-356-6
Nr:
2166359008
chapter in monograph
45

Title:
IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie - symbioza czy wymuszona koegzystencja = The Fourth Republic of Poland and Civil Society - Symbiosis or Forced Coexistence
Source:
Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej / red. Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 207-218. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 9)
ISBN:
978-83-7252-473-7
Nr:
2168219876
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Podziały socjopolityczne
Source:
Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, [wykonawcy]: Robert JAKIMOWICZ, Joanna DZWOŃCZYK, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA2010, s. 58-68
Research program:
80/KNP/2/2010/S/578
Signature:
NP-861/Magazyn
Nr:
2168325665
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
368 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 12)
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-484-3
Nr:
2165731542
monograph
48

Title:
Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce = The Local Dimension of Civic Society in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 824 (2010) , s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165625658
article
See main document
49

Title:
Odrodzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.
Source:
Transformacja polskiego systemu politycznego / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2009, s. 74-98
Signature:
NP-1326/Magazyn
Nr:
2168161602
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Globalizacja a państwo narodowe = Globalisation and Nation State
Source:
Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. - 2 (55) (2009) , s. 93-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165996674
article
51

Title:
Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku = Political Aspects of the Development of Civil Society in Poland after 1989
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
251 s.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 191)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-456-0
Nr:
50359
monograph
52

Title:
Zaufanie - główna kategoria koncepcji kapitału społecznego = Trust - a Central Category in Social Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 803 (2009) , s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50665
article
See main document
53

Title:
Stan trzeciego sektora w Polsce = The State of Poland's Third Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 779 (2008) , s. 83-101. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50674
article
See main document
54

Title:
Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja = Civil Society and Globalisation
Source:
Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2008, s. 335-355. - Summ.
ISBN:
978-83-233-2630-4
Nr:
2168308893
chapter in monograph
55

Title:
Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka = Models of Global Democracy : Assumptions and Criticism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50823
article
See main document
56

Title:
Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005
Source:
Oblicza polskiego systemu politycznego / red. Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Sobolewska-Myślik - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007, s. 57-74 - Bibliogr.
Series:
(Biała Seria)
ISBN:
978-83-7441-737-2
Nr:
2168308895
chapter in monograph
57

Title:
Polski system polityczny - ocena i postulaty zmian
Source:
Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2 / red. Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007, s. 25-35. - Zsfg.
ISBN:
978-83-89682-95-8
Nr:
2165962538
chapter in monograph
58

Title:
"IV Rzeczpospolita" a społeczeństwo obywatelskie
Source:
Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2007, s. 57-68
Research program:
29/KNP/1/2007/S/400
Signature:
NP-1167/1/Magazyn
Nr:
2168326835
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Wykorzystywanie socjotechniki przez polityków jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Source:
Polska we współczesnym świecie : między zaściankiem a przestrzenią wolności : księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeusza Janowskiego / red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Roman Bäcker - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007, s. 423-440
ISBN:
978-83-7441-767-9
Nr:
2168310681
chapter in monograph
60

Title:
Kapitał społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Source:
Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007, s. 57-78
ISBN:
978-83-89823-39-7
Nr:
2168310673
chapter in monograph
61

Title:
Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim = Populist Attitudes in Polish Society
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 706 (2006) , s. 27-42. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52935
article
See main document
62

Title:
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku
Source:
Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006, s. 161-181
ISBN:
978-83-233-2244-3
Nr:
2168255390
chapter in monograph
63

Title:
Ewolucja funkcji państwa narodowego w obliczu procesów globalizacji
Source:
Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2006, s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-12-7
Nr:
2165998203
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Source:
Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? / red. Maria Marczewska-Rytko - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 119-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7441-519-4
Nr:
2168329553
chapter in conference materials
65

Title:
Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r.
Source:
Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989 : próba oglądu i analiza zjawiska / red. Agnieszka Kasińska-Metryka - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006, s. 121-140
ISBN:
83-7133-310-2
Nr:
2168329555
chapter in monograph
66

Title:
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - rewolucja polityczna czy systemowa?
Source:
Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej / red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa - Toruń: "Mado", 2005, s. 36-48
Series:
(Problemy Współczesnego Świata ; nr 4)
ISBN:
83-89886-20-0
Nr:
2168310675
chapter in monograph
67

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Partie polityczne: permanentne problemy", Kielce, Polska, od 2005-06-08 do 2005-06-08
Title:
Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych
Source:
Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 297-318 - Bibliogr.
ISBN:
83-60056-07-2
Nr:
2166059744
chapter in conference materials
See main document
68

Title:
Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku = Factors Limiting Development of Civic Society in Poland After 1989
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 692 (2005) , s. 63-76. - Summ.
Access mode:
Nr:
52976
article
See main document
69

Title:
The Influence of Public Relations on the Civic Activity of Polish People
Source:
Polish Political Science Yearbook. - vol. 33 (2004) , s. 43-49
Nr:
2168309033
article
70

Conference:
Konferencja naukowa nt. "Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce", Poznań, Polska, od 2003-09-30 do 2003-09-30
Title:
Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku
Source:
Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / red. Sebastian Drobczyński, Marek Żyromski - Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2004, s. 101-116
ISBN:
83-87653-11-X
Nr:
2168309041
chapter in conference materials
71

Title:
Zdzisław Krasnodębski, Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2003, 349, [3] s.
Source:
Athenaeum : Political Science. - vol. 13 (2004) , s. 210-221
Nr:
2168320173
review
72

Title:
Analiza wyborów prezydenckich w Polsce pod kątem marketingu wyborczego = Analysis of Presidential Election in Poland from the Electoral Marketing Perspective
Source:
Studia Polityczne. - nr 15 (2004) , s. 109-145. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320255
article
73

Conference:
Międzynarodowa konferencja nt. "Polska lewica w XX wieku", Kraków, Polska, od 2003-05-13 do 2003-05-14
Title:
Lewicowa autoidentyfikacja społeczeństwa polskiego w świetle badań sondażowych
Source:
Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee / red. Tadeusz Ślęzak, Michał Śliwa - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 347-357
ISBN:
83-7271-284-0
Nr:
2168309039
chapter in conference materials
74

Title:
Państwo narodowe w perspektywie integracji europejskiej
Source:
Spotkania z Lewiatanem / red. Piotr Kimla, Barbara Krauz-Mozer - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 55-74. - Summ.
Series:
(Acta Academiae Modrevianae)
ISBN:
83-89823-80-2
Nr:
2168309035
chapter in monograph
75

Title:
Absencja wyborcza w Polsce po 1989 roku = Low Voter Turnout in Polish Elections since 1989
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 655 (2004) , s. 65-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220456
article
See main document
76

Title:
Reprywatyzacja w Polsce w dekadzie 1991-2001 = Re-privatization in Poland during 1991-2001
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 638 (2003) , s. 21-35. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223826
article
See main document
77

Title:
The Barriers for the Development of Civic Society in Poland after 1989
Source:
Polish Political Science Yearbook. - vol. 32 (2003) , s. 117-125
Nr:
2168308723
article
78

Conference:
Konferencja naukowa: "Ideologia, doktryna i ruch polityczny współczesnego konserwatyzmu", Puławy, Polska, od 2001-11-08 do 2001-11-10
Title:
Konserwatyzm a populizm - ideologia a strategia postępowania wobec społeczeństwa
Source:
Konserwatyzm : historia i współczesność / red. Stefan Stępień - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 321-335
ISBN:
83-227-2107-2
Nr:
2168320275
chapter in conference materials
79

Title:
Społeczeństwo informacyjne wobec wyzwań globalizacji
Source:
Globalizacja - integracja - transformacja : główne problemy globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej / red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 319-330
ISBN:
83-7322-739-3
Nr:
2168254936
chapter in monograph
80

Title:
Społeczeństwo informacyjne - globalna wioska czy samotny tłum
Source:
Media i edukacja w globalizującym się świecie : teoria, praktyka, oddziaływanie / red. nauk. Marek Sokołowski - Olsztyn: Oficyna Wydawnicza " Kastalia", 2003, s. 420-430 - Bibliogr.
ISBN:
83-905505-9-8
Nr:
2168320181
chapter in monograph
81

Title:
Wpływ marketingu politycznego na funkcjonowanie demokracji = Effect of Political Marketing Upon the Functioning of Democracy
Source:
Athenaeum : Political Science. - vol. 11 (2003) , s. 35-48. - Summ.
Nr:
2168310669
article
82

Title:
Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. Andrzeja W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 223 s.
Source:
Athenaeum : Political Science. - vol. 10 (2003) , s. 255-260
Nr:
2168320183
review
83

Title:
Społeczeństwo obywatelskie wobec wyzwań globalizacji = Civic Society Versus Challenges of the Future
Source:
Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe / red. nauk. Zenona Maria Nowak - Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., 2002, s. 222-238. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88980-01-7
Nr:
2166234531
chapter in monograph
84

Title:
Stosunek Polaków do koncepcji powszechnego uwłaszczenia = The Attitudes of Poles to Universal Restitution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 611 (2002) , s. 57-71. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168224394
article
See main document
85

Title:
Kampanie prezydenckie w Polsce po 1989 roku = Presidential Campaigns in Poland after 1989
Source:
Studia Politologiczne. - vol. 6 (2002) , s. 197-231. - Tytuł numeru: Polska scena polityczna: kampanie wyborcze
Nr:
2168320393
article
86

Title:
Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich = Stereotypes in Polish-Russian Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 611 (2002) , s. 103-116. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168224396
article
See main document
87

Title:
Paradoks federacyjnej wizji Europy Denisa de Rougemonta
Source:
Athenaeum : Polska w świecie. - vol. 8 (2002) , s. 47-55. - Summ.
Nr:
2168320307
article
88

Title:
Direct Democracy in Theory and Practice by Maria Marczewska-Rytko (Marie Curie University Press - Lublin 2001), 234 pages
Source:
Polish Political Science. - vol. 31 (2002) , s. 175-178
ISBN:
83-7322-481-5
Nr:
2168310679
review
Unpublished documents:
1

Title:
Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki. [11]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
132 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
20/KNP/1/2006/S/295
Signature:
NP-436/[11]/Magazyn
Nr:
2168220714
unpublished scientific work
1
Wstęp / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 7-11. - ISBN 978-83-7252-784-4
2
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 546 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-784-4
3
W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego? / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 201-215. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
4
Samorząd w niepodległej Polsce - zarys historii i znaczenie / Joanna DZWOŃCZYK // Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018), s. 36-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201803.pdf. - ISSN 1643-6911
5
Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki = Direct Democracy in Poland as an Instrument of Populist Politics / Joanna Małgorzata DZWOŃCZYK // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 9, nr 28 (2018), s. 59-72. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1376/1608. - ISSN 2082-5897
6
Specyfika guanxi - pozytywny czy negatywny kapitał społeczny? = The Specificity of Quanxi - Positive or Negative Social Capital? / Joanna DZWOŃCZYK // Nowa Polityka Wschodnia. - nr 2 (17) (2018), s. 117-131. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/17/npw1707.pdf. - ISSN 2084-3291
7
System polityczny Republiki Federalnej Niemiec / Joanna DZWOŃCZYK // W: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 107-128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-817-3
8
Społeczny potencjał ruchów ekologicznych w świetle badań opinii publicznej / Joanna DZWOŃCZYK // W: Ekologizm / red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - (Ruchy Społeczne i Polityczne). - S. 135-143. - ISBN 978-83-7784-822-7
9
Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski = Democracy and Civil Society - the Case of Poland / Joanna DZWOŃCZYK // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 195-211. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-658-2
10
The Paradox of Global Civil Society = Paradoks globalnego społeczeństwa obywatelskiego / Joanna DZWOŃCZTK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016), s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1207/919. - ISSN 1898-6447
11
Wybory 2015 - dwie kampanie i dwa populizmy / Joanna DZWOŃCZYK // W: Oblicza kampanii wyborczych 2015 / red. Małgorzata Kułakowska, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - S. 317-330. - ISBN 978-83-233-4162-8 ; 978-83-233-9515-7
12
Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss. / Joanna DZWOŃCZYK // Polityka i Społeczeństwo. - nr 4 (14) (2016), s. 162-168. - Rec. pracy: Piotr Sztompka: Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss. - ISSN 1732-9639
13
Jerzy Indraszkiewicz / Joanna DZWOŃCZYK // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 9-10. - ISBN 978-83-8019-658-2
14
Populizm jako czynnik przełamujący podział postkomunistyczny / Joanna DZWOŃCZYK // W: Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane problemy / red. Maria Marczewska-Rytko, Wojciech Ziętara. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - (Ruchy Społeczne i Polityczne). - S. 383-391. - ISBN 978-83-7784-719-0
15
Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 171-200. - ISBN 978-83-8019-331-4
16
Lider opinii / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 89. - ISBN 978-83-7133-580-8
17
Budżet kampanii / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 29-30. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
18
Taktyka / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 192-194. - ISBN 978-83-7133-580-8
19
Pełnomocnik finansowy / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 120-121. - ISBN 978-83-7133-580-8
20
Spirala milczenia i fałszywy konsensus / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 181-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
21
Strategia / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 182-183. - ISBN 978-83-7133-580-8
22
Rynek wyborczy / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 163-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
23
Strategia wyborcza / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 183-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
24
Rynek polityczny : Political Market / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 159-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
25
Sondaże a kampania wyborcza / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 177-178. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
26
Pełnomocnik wyborczy / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 121. - ISBN 978-83-7133-580-8
27
Efekty psychologiczne w kampanii / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 50-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
28
Doradcy polityczni / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 45. - ISBN 978-83-7133-580-8
29
Elektorat / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 53-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
30
Segmentacja rynku wyborczego / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 170-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
31
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne = Modernization as Theoretical Question / Joanna DZWOŃCZYK // W: 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1 / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. - S. 11-24. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-698-7
32
Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju / Joanna DZWOŃCZYK // W: Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2014), s. 191-211
33
Luka rynkowa / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 95. - ISBN 978-83-7133-580-8
34
Wybrane aspekty rozwoju samorządu lokalnego w Polsce po 1989 roku = Selected Aspects of the Development of Local Government in Poland after 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // Horyzonty Polityki. - vol. 5, nr 11 (2014), s. 73-95. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ćwierć wieku wolności : Polska 1989-2014. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/212/190. - ISSN 2082-5897
35
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2013), s. 5-18
36
Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku = Socio-political Divisions in Poland after 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // W: Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 159-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-3-8. - Pełny tekst: http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf
37
Poziom frekwencji wyborczej jako czynnik legitymizacji władzy = Voter Turnout as a Legitimizing Factor of Power / Joanna DZWOŃCZYK // Horyzonty Polityki. - vol. 2, nr 2 (2011), s. 315-330. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityczny potencjał człowieka. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/158/137. - ISSN 2082-5897
38
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Transformacja polska - oczekiwania i rzeczywistość, 26-27 maja 2010 r., Kraków-Niepołomice. - Cz. 1 ukazała się w ramach serii: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 12. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-50-1
39
Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Problemy polskiej transformacji / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011. - S. 287-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-76-9
40
Bilans dwudziestolecia transformacji w oczach opinii publicznej / Joanna DZWOŃCZYK // W: Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 39-49. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-50-1
41
Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego = An Analysis of Economic Trends in Civic Society / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
42
Dobro wspólne czy przede wszystkim własne? Polska klasa polityczna w oczach opinii publicznej / Joanna DZWOŃCZYK // W: Władza czy służba? Problem dobra wspólnego w polityce / red. nauk. Agnieszka Kasińska-Metryka, Katarzyna Bochenek-Cichoń. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. 155-170. - ISBN 978-83-7780-030-0
43
Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość / Joanna DZWOŃCZYK, Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
44
Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka-społeczeństwo-państwo w III RP = The Concept of Negative Capital and the Attempt to Use it to Analyze the Relation between Individual, Society and a Country in the IIIrd Republic of Poland / Joanna DZWOŃCZYK // W: Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja / red. nauk. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - S. 223-236. - Summ. - ISBN 978-83-7556-356-6
45
IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie - symbioza czy wymuszona koegzystencja = The Fourth Republic of Poland and Civil Society - Symbiosis or Forced Coexistence / Joanna DZWOŃCZYK // W: Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej / red. Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 9). - S. 207-218. - summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-473-7
46
Podziały socjopolityczne / Joanna DZWOŃCZYK // W: Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, [wykonawcy]: Robert JAKIMOWICZ, Joanna DZWOŃCZYK, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA. - (2010), s. 58-68
47
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 368 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 12). - ISBN 978-83-7252-484-3
48
Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce = The Local Dimension of Civic Society in Poland / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 824 (2010), s. 55-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169371613. - ISSN 1898-6447
49
Odrodzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r. / Joanna DZWOŃCZYK // W: Transformacja polskiego systemu politycznego / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2009), s. 74-98
50
Globalizacja a państwo narodowe = Globalisation and Nation State / Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. - 2 (55) (2009), s. 93-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-0249
51
Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku = Political Aspects of the Development of Civil Society in Poland after 1989 / Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 251 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 191). - ISBN 978-83-7252-456-0
52
Zaufanie - główna kategoria koncepcji kapitału społecznego = Trust - a Central Category in Social Capital / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 803 (2009), s. 81-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164998626. - ISSN 1898-6447
53
Stan trzeciego sektora w Polsce = The State of Poland's Third Sector / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 779 (2008), s. 83-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160851472. - ISSN 1898-6447
54
Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja = Civil Society and Globalisation / Joanna DZWOŃCZYK // W: Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - S. 335-355. - Summ. - ISBN 978-83-233-2630-4
55
Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka = Models of Global Democracy : Assumptions and Criticism / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153286365. - ISSN 0208-7944
56
Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005 / Joanna DZWOŃCZYK // W: Oblicza polskiego systemu politycznego / red. Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Sobolewska-Myślik. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - (Biała Seria / Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych). - S. 57-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7441-737-2
57
Polski system polityczny - ocena i postulaty zmian / Joanna DZWOŃCZYK // W: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2 / red. Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. - S. 25-35. - Zsfg. - ISBN 978-83-89682-95-8
58
"IV Rzeczpospolita" a społeczeństwo obywatelskie / Joanna DZWOŃCZYK // W: Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2007), s. 57-68
59
Wykorzystywanie socjotechniki przez polityków jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polska we współczesnym świecie : między zaściankiem a przestrzenią wolności : księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeusza Janowskiego / red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Roman Bäcker. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - S. 423-440. - ISBN 978-83-7441-767-9
60
Kapitał społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. - S. 57-78. - ISBN 978-83-89823-39-7
61
Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim = Populist Attitudes in Polish Society / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 706 (2006), s. 27-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=111801736. - ISSN 0208-7944
62
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku / Joanna DZWOŃCZYK // W: Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 161-181. - ISBN 978-83-233-2244-3
63
Ewolucja funkcji państwa narodowego w obliczu procesów globalizacji / Joanna DZWOŃCZYK // W: Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2006. - S. 69-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-12-7
64
Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? / red. Maria Marczewska-Rytko. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - S. 119-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7441-519-4
65
Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r. / Joanna DZWOŃCZYK // W: Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989 : próba oglądu i analiza zjawiska / red. Agnieszka Kasińska-Metryka. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006. - S. 121-140. - ISBN 83-7133-310-2
66
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - rewolucja polityczna czy systemowa? / Joanna DZWOŃCZYK // W: Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej / red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa. - Toruń : "Mado", 2005. - (Problemy Współczesnego Świata ; nr 4). - S. 36-48. - ISBN 83-89886-20-0
67
Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych / Joanna DZWOŃCZYK // W: Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 297-318. - Bibliogr. - ISBN 83-60056-07-2
68
Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku = Factors Limiting Development of Civic Society in Poland After 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 692 (2005), s. 63-76. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=107171273. - ISSN 0208-7944
69
The Influence of Public Relations on the Civic Activity of Polish People / Joanna DZWOŃCZYK // Polish Political Science Yearbook. - vol. 33 (2004), s. 43-49. - ISSN 0208-7375
70
Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku / Joanna DZWOŃCZYK // W: Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / red. Sebastian Drobczyński, Marek Żyromski. - Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2004. - S. 101-116. - ISBN 83-87653-11-X
71
Zdzisław Krasnodębski, Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2003, 349, [3] s. / Joanna DZWOŃCZYK // Athenaeum : Political Science. - vol. 13 (2004), s. 210-221. - Rec. pracy: Krasnodębski Zdzisław: Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2003, 349, [3] s. - ISSN 1505-2192
72
Analiza wyborów prezydenckich w Polsce pod kątem marketingu wyborczego = Analysis of Presidential Election in Poland from the Electoral Marketing Perspective / Joanna DZWOŃCZYK // Studia Polityczne. - nr 15 (2004), s. 109-145. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-3135
73
Lewicowa autoidentyfikacja społeczeństwa polskiego w świetle badań sondażowych / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee / red. Tadeusz Ślęzak, Michał Śliwa. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. - S. 347-357. - ISBN 83-7271-284-0
74
Państwo narodowe w perspektywie integracji europejskiej / Joanna DZWOŃCZYK // W: Spotkania z Lewiatanem / red. Piotr Kimla, Barbara Krauz-Mozer. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Acta Academiae Modrevianae). - S. 55-74. - Summ. - ISBN 83-89823-80-2
75
Absencja wyborcza w Polsce po 1989 roku = Low Voter Turnout in Polish Elections since 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 655 (2004), s. 65-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=68698939. - ISSN 0208-7944
76
Reprywatyzacja w Polsce w dekadzie 1991-2001 = Re-privatization in Poland during 1991-2001 / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 638 (2003), s. 21-35. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50633879. - ISSN 0208-7944
77
The Barriers for the Development of Civic Society in Poland after 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // Polish Political Science Yearbook. - vol. 32 (2003), s. 117-125. - ISSN 0208-7375
78
Konserwatyzm a populizm - ideologia a strategia postępowania wobec społeczeństwa / Joanna DZWOŃCZYK // W: Konserwatyzm : historia i współczesność / red. Stefan Stępień. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - S. 321-335. - ISBN 83-227-2107-2
79
Społeczeństwo informacyjne wobec wyzwań globalizacji / Joanna DZWOŃCZYK // W: Globalizacja - integracja - transformacja : główne problemy globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej / red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. - S. 319-330. - ISBN 83-7322-739-3
80
Społeczeństwo informacyjne - globalna wioska czy samotny tłum / Joanna DZWOŃCZYK // W: Media i edukacja w globalizującym się świecie : teoria, praktyka, oddziaływanie / red. nauk. Marek Sokołowski. - Olsztyn : Oficyna Wydawnicza " Kastalia", 2003. - S. 420-430. - Bibliogr. - ISBN 83-905505-9-8
81
Wpływ marketingu politycznego na funkcjonowanie demokracji = Effect of Political Marketing Upon the Functioning of Democracy / Joanna DZWOŃCZYK // Athenaeum : Political Science. - vol. 11 (2003), s. 35-48. - Summ. - ISSN 1505-2192
82
Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. Andrzeja W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 223 s. / Joanna DZWOŃCZYK // Athenaeum : Political Science. - vol. 10 (2003), s. 255-260. - Rec. pracy: Andrzeja W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 223 s. - ISSN 1505-2192
83
Społeczeństwo obywatelskie wobec wyzwań globalizacji = Civic Society Versus Challenges of the Future / Joanna DZWOŃCZYK // W: Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe / red. nauk. Zenona Maria Nowak. - Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., 2002. - S. 222-238. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88980-01-7
84
Stosunek Polaków do koncepcji powszechnego uwłaszczenia = The Attitudes of Poles to Universal Restitution / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 611 (2002), s. 57-71. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14404. - ISSN 0208-7944
85
Kampanie prezydenckie w Polsce po 1989 roku = Presidential Campaigns in Poland after 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // Studia Politologiczne. - vol. 6 (2002), s. 197-231. - Tytuł numeru: Polska scena polityczna: kampanie wyborcze. - ISSN 1640-8888
86
Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich = Stereotypes in Polish-Russian Relations / Joanna DZWOŃCZYK, Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 611 (2002), s. 103-116. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14411. - ISSN 0208-7944
87
Paradoks federacyjnej wizji Europy Denisa de Rougemonta / Joanna DZWOŃCZYK // Athenaeum : Polska w świecie. - vol. 8 (2002), s. 47-55. - Summ. - ISSN 1505-2192
88
Direct Democracy in Theory and Practice by Maria Marczewska-Rytko (Marie Curie University Press - Lublin 2001), 234 pages / Joanna DZWOŃCZYK // Polish Political Science. - vol. 31 (2002), s. 175-178. - Rec. pracy: Marczewska-Rytko Maria, Direct Democracy in Theory and Practice. Marie Curie University Press - Lublin 2001. - ISSN 0208-7375
89
Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki. [11] / kierownik projektu: Kazimierz URBAN ; zespół: Łukasz DANEL, Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 132 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Dzwończyk J., (2019), Wstęp. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-11.
2
Dzwończyk J. (red.), (2019), Polityka i gospodarka: teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 546 s.
3
Dzwończyk J., (2019), W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego?. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 201-215.
4
Dzwończyk J., (2018), Samorząd w niepodległej Polsce - zarys historii i znaczenie, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 23, s. 36-50; http://www.czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201803.pdf
5
Dzwończyk J., (2018), Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki, "Horyzonty Polityki", vol. 9, nr 28, s. 59-72; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1376/1608
6
Dzwończyk J., (2018), Specyfika guanxi - pozytywny czy negatywny kapitał społeczny?, "Nowa Polityka Wschodnia", nr 2 (17), s. 117-131; http://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/17/npw1707.pdf
7
Dzwończyk J., (2017), System polityczny Republiki Federalnej Niemiec. [W:] Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 107-128.
8
Dzwończyk J., (2016), Społeczny potencjał ruchów ekologicznych w świetle badań opinii publicznej. [W:] Marczewska-Rytko M., Maj D. (red.), Ekologizm, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 135-143.
9
Dzwończyk J., (2016), Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 195-211.
10
Dzwończyk J., (2016), The Paradox of Global Civil Society, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (960), s. 5-19; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1207/919
11
Dzwończyk J., (2016), Wybory 2015 - dwie kampanie i dwa populizmy. [W:] Kułakowska M., Borowiec P., Ścigaj P. (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 317-330.
12
Dzwończyk J., (2016), Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss., "Polityka i Społeczeństwo", nr 4 (14), s. 162-168.
13
Dzwończyk J., (2016), Jerzy Indraszkiewicz. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 9-10.
14
Dzwończyk J., (2015), Populizm jako czynnik przełamujący podział postkomunistyczny. [W:] Marczewska-Rytko M., Ziętara W. (red.), Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 383-391.
15
Dzwończyk J., (2015), Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 171-200.
16
Dzwończyk J., (2014), Lider opinii. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 89.
17
Dzwończyk J., (2014), Budżet kampanii. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 29-30.
18
Dzwończyk J., (2014), Taktyka. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 192-194.
19
Dzwończyk J., (2014), Pełnomocnik finansowy. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 120-121.
20
Dzwończyk J., (2014), Spirala milczenia i fałszywy konsensus. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 181-182.
21
Dzwończyk J., (2014), Strategia. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 182-183.
22
Dzwończyk J., (2014), Rynek wyborczy. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 163-164.
23
Dzwończyk J., (2014), Strategia wyborcza. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 183-184.
24
Dzwończyk J., (2014), Rynek polityczny : Political Market. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 159-163.
25
Dzwończyk J., (2014), Sondaże a kampania wyborcza. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 177-178.
26
Dzwończyk J., (2014), Pełnomocnik wyborczy. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 121.
27
Dzwończyk J., (2014), Efekty psychologiczne w kampanii. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 50-51.
28
Dzwończyk J., (2014), Doradcy polityczni. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 45.
29
Dzwończyk J., (2014), Elektorat. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 53-54.
30
Dzwończyk J., (2014), Segmentacja rynku wyborczego. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 170-172.
31
Dzwończyk J., (2014), Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, T. 1, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 11-24.
32
Dzwończyk J., (2014), Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej, s. 191-211.
33
Dzwończyk J., (2014), Luka rynkowa. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 95.
34
Dzwończyk J., (2014), Wybrane aspekty rozwoju samorządu lokalnego w Polsce po 1989 roku, "Horyzonty Polityki", vol. 5, nr 11, s. 73-95; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/212/190
35
Dzwończyk J., (2013), Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna, s. 5-18.
36
Dzwończyk J., (2012), Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 159-173.
37
Dzwończyk J., (2011), Poziom frekwencji wyborczej jako czynnik legitymizacji władzy, "Horyzonty Polityki", vol. 2, nr 2, s. 315-330; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/158/137
38
Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), (2011), Transformacja polska: oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 239 s.
39
Dzwończyk J., (2011), Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce. [W:] Kornaś J. (red.), Problemy polskiej transformacji, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 287-301.
40
Dzwończyk J., (2011), Bilans dwudziestolecia transformacji w oczach opinii publicznej. [W:] Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 39-49.
41
Dzwończyk J., (2011), Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190417
42
Dzwończyk J., (2011), Dobro wspólne czy przede wszystkim własne? Polska klasa polityczna w oczach opinii publicznej. [W:] Kasińska-Metryka A., Bochenek-Cichoń K. (red.), Władza czy służba? Problem dobra wspólnego w polityce, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 155-170.
43
Dzwończyk J., Danel Ł., (2010), Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
44
Dzwończyk J., (2010), Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka-społeczeństwo-państwo w III RP. [W:] Klimowicz M., Bokajło W. (red.), Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Warszawa : CeDeWu, s. 223-236.
45
Dzwończyk J., (2010), IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie - symbioza czy wymuszona koegzystencja. [W:] Kornaś J. (red.), Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 9), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 207-218.
46
Dzwończyk J., (2010), Podziały socjopolityczne. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku, s. 58-68.
47
Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), (2010), Transformacja polska: oczekiwania i rzeczywistość, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 12), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 368 s.
48
Dzwończyk J., (2010), Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 824, s. 55-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/169371613
49
Dzwończyk J., (2009), Odrodzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Transformacja polskiego systemu politycznego, s. 74-98.
50
Dzwończyk J., Kornaś J., (2009), Globalizacja a państwo narodowe, "Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie", 2 (55), s. 93-108.
51
Dzwończyk J., (2009), Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 191), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 251 s.
52
Dzwończyk J., (2009), Zaufanie - główna kategoria koncepcji kapitału społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 803, s. 81-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/164998626
53
Dzwończyk J., (2008), Stan trzeciego sektora w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 779, s. 83-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/160851472
54
Dzwończyk J., (2008), Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja. [W:] Krauz-Mozer B., Borowiec P. (red.), Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 335-355.
55
Dzwończyk J., (2007), Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 749, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/153286365
56
Dzwończyk J., (2007), Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005. [W:] Krauz-Mozer B., Sobolewska-Myślik K. (red.), Oblicza polskiego systemu politycznego, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 57-74.
57
Dzwończyk J., (2007), Polski system polityczny - ocena i postulaty zmian. [W:] Faryś J., Sikorski T., Słowiński P. (red.), Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, T. 2, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 25-35.
58
Dzwończyk J., (2007), "IV Rzeczpospolita" a społeczeństwo obywatelskie. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy, s. 57-68.
59
Dzwończyk J., (2007), Wykorzystywanie socjotechniki przez polityków jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. [W:] Kasińska-Metryka A., Bäcker R. (red.), Polska we współczesnym świecie : między zaściankiem a przestrzenią wolności : księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeusza Janowskiego, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 423-440.
60
Dzwończyk J., (2007), Kapitał społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. [W:] Krauz-Mozer B., Borowiec P. (red.), Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 57-78.
61
Dzwończyk J., (2006), Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 706, s. 27-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/111801736
62
Dzwończyk J., (2006), Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku. [W:] Krauz-Mozer B., Borowiec P. (red.), Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 161-181.
63
Dzwończyk J., (2006), Ewolucja funkcji państwa narodowego w obliczu procesów globalizacji. [W:] Kornaś J. (red.), Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 69-83.
64
Dzwończyk J., (2006), Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. [W:] Marczewska-Rytko M. (red.), Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 119-140.
65
Dzwończyk J., (2006), Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r.. [W:] Kasińska-Metryka A. (red.), Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989 : próba oglądu i analiza zjawiska, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 121-140.
66
Dzwończyk J., (2005), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - rewolucja polityczna czy systemowa?. [W:] Bäcker R., Marszałek-Kawa J. (red.), Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej, Toruń : "Mado", s. 36-48.
67
Dzwończyk J., (2005), Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych. [W:] Kornaś J. (red.), Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 297-318.
68
Dzwończyk J., (2005), Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 692, s. 63-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/107171273
69
Dzwończyk J., (2004), The Influence of Public Relations on the Civic Activity of Polish People, "Polish Political Science Yearbook", vol. 33, s. 43-49.
70
Dzwończyk J., (2004), Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku. [W:] Drobczyński S., Żyromski M. (red.), Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, s. 101-116.
71
Dzwończyk J., (2004), Zdzisław Krasnodębski, Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2003, 349, [3] s., "Athenaeum : Political Science", vol. 13, s. 210-221.
72
Dzwończyk J., (2004), Analiza wyborów prezydenckich w Polsce pod kątem marketingu wyborczego, "Studia Polityczne", nr 15, s. 109-145.
73
Dzwończyk J., (2004), Lewicowa autoidentyfikacja społeczeństwa polskiego w świetle badań sondażowych. [W:] Ślęzak T., Śliwa M. (red.), Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee, Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 347-357.
74
Dzwończyk J., (2004), Państwo narodowe w perspektywie integracji europejskiej. [W:] Kimla P., Krauz-Mozer B. (red.), Spotkania z Lewiatanem, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 55-74.
75
Dzwończyk J., (2004), Absencja wyborcza w Polsce po 1989 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 655, s. 65-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/68698939
76
Dzwończyk J., (2003), Reprywatyzacja w Polsce w dekadzie 1991-2001, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 638, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/50633879
77
Dzwończyk J., (2003), The Barriers for the Development of Civic Society in Poland after 1989, "Polish Political Science Yearbook", vol. 32, s. 117-125.
78
Dzwończyk J., (2003), Konserwatyzm a populizm - ideologia a strategia postępowania wobec społeczeństwa. [W:] Stępień S. (red.), Konserwatyzm : historia i współczesność, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 321-335.
79
Dzwończyk J., (2003), Społeczeństwo informacyjne wobec wyzwań globalizacji. [W:] Bäcker R., Marszałek-Kawa J., Modrzyńska J. (red.), Globalizacja - integracja - transformacja : główne problemy globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 319-330.
80
Dzwończyk J., (2003), Społeczeństwo informacyjne - globalna wioska czy samotny tłum. [W:] Sokołowski M. (red.), Media i edukacja w globalizującym się świecie : teoria, praktyka, oddziaływanie, Olsztyn : Oficyna Wydawnicza " Kastalia", s. 420-430.
81
Dzwończyk J., (2003), Wpływ marketingu politycznego na funkcjonowanie demokracji, "Athenaeum : Political Science", vol. 11, s. 35-48.
82
Dzwończyk J., (2003), Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. Andrzeja W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 223 s., "Athenaeum : Political Science", vol. 10, s. 255-260.
83
Dzwończyk J., (2002), Społeczeństwo obywatelskie wobec wyzwań globalizacji. [W:] Nowak (red.), Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe, Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., s. 222-238.
84
Dzwończyk J., (2002), Stosunek Polaków do koncepcji powszechnego uwłaszczenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 611, s. 57-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/14404
85
Dzwończyk J., (2002), Kampanie prezydenckie w Polsce po 1989 roku, "Studia Politologiczne", vol. 6, s. 197-231.
86
Dzwończyk J., Jakimowicz R., (2002), Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 611, s. 103-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/14411
87
Dzwończyk J., (2002), Paradoks federacyjnej wizji Europy Denisa de Rougemonta, "Athenaeum : Polska w świecie", vol. 8, s. 47-55.
88
Dzwończyk J., (2002), Direct Democracy in Theory and Practice by Maria Marczewska-Rytko (Marie Curie University Press - Lublin 2001), 234 pages, "Polish Political Science", vol. 31, s. 175-178.
89
Urban K., Danel Ł., Dzwończyk J., (2006), Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych: wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa: zarys problematyki. Cz. [11], Urban K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 s.
1
@misc{UEK:2168335779,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Wstęp",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
2
@book{UEK:2168335777,
title = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
editor = Dzwończyk Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
3
@inbook{UEK:2168335785,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego?",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "201-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
4
@article{UEK:2168331345,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Samorząd w niepodległej Polsce - zarys historii i znaczenie",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "23",
pages = "36-50",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168330755,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 9, 28",
pages = "59-72",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168327951,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Specyfika guanxi - pozytywny czy negatywny kapitał społeczny?",
journal = "Nowa Polityka Wschodnia",
number = "2 (17)",
pages = "117-131",
year = "2018",
}
7
@inbook{UEK:2168325067,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "System polityczny Republiki Federalnej Niemiec",
booktitle = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
pages = "107-128",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
8
@inbook{UEK:2168308897,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Społeczny potencjał ruchów ekologicznych w świetle badań opinii publicznej",
booktitle = "Ekologizm",
pages = "135-143",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7784-822-7",
}
9
@inbook{UEK:2168315639,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "195-211",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
10
@article{UEK:2168313085,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "The Paradox of Global Civil Society",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (960)",
pages = "5-19",
year = "2016",
}
11
@inbook{UEK:2168310527,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Wybory 2015 - dwie kampanie i dwa populizmy",
booktitle = "Oblicza kampanii wyborczych 2015",
pages = "317-330",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-233-4162-8 ; 978-83-233-9515-7",
}
12
@article{UEK:2168315923,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss.",
journal = "Polityka i Społeczeństwo",
number = "4 (14)",
pages = "162-168",
year = "2016",
}
13
@misc{UEK:2168315607,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Jerzy Indraszkiewicz",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "9-10",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
14
@inbook{UEK:2168301639,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Populizm jako czynnik przełamujący podział postkomunistyczny",
booktitle = "Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane problemy",
pages = "383-391",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7784-719-0",
}
15
@inbook{UEK:2168303991,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju",
booktitle = "Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy",
pages = "171-200",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-331-4",
}
16
@inbook{UEK:2168293805,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Lider opinii",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "89",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
17
@inbook{UEK:2168293655,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Budżet kampanii",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "29-30",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
18
@inbook{UEK:2168293847,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Taktyka",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "192-194",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
19
@inbook{UEK:2168293819,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Pełnomocnik finansowy",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "120-121",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
20
@inbook{UEK:2168293835,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Spirala milczenia i fałszywy konsensus",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "181-182",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
21
@inbook{UEK:2168293837,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Strategia",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "182-183",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
22
@inbook{UEK:2168293829,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Rynek wyborczy",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "163-164",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
23
@inbook{UEK:2168293843,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Strategia wyborcza",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "183-184",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
24
@inbook{UEK:2168293827,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Rynek polityczny : Political Market",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "159-163",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
25
@inbook{UEK:2168293833,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Sondaże a kampania wyborcza",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "177-178",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
26
@inbook{UEK:2168293825,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Pełnomocnik wyborczy",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "121",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
27
@inbook{UEK:2168293793,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Efekty psychologiczne w kampanii",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "50-51",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
28
@inbook{UEK:2168293791,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Doradcy polityczni",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "45",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
29
@inbook{UEK:2168293795,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Elektorat",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "53-54",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
30
@inbook{UEK:2168293831,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Segmentacja rynku wyborczego",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "170-172",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
31
@inbook{UEK:2168292819,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne",
booktitle = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1",
pages = "11-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-698-7",
}
32
@unpublished{UEK:2168302067,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju",
booktitle = "Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej",
pages = "191-211",
year = "2014",
}
33
@inbook{UEK:2168293817,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Luka rynkowa",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "95",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
34
@article{UEK:2168286127,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Wybrane aspekty rozwoju samorządu lokalnego w Polsce po 1989 roku",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 5, 11",
pages = "73-95",
adress = "",
year = "2014",
}
35
@unpublished{UEK:2168289883,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne",
booktitle = "Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna",
pages = "5-18",
year = "2013",
}
36
@inbook{UEK:2168293375,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku",
booktitle = "Dylematy polskiej demokracji",
pages = "159-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
isbn = "978-83-934679-3-8",
}
37
@article{UEK:2167610125,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Poziom frekwencji wyborczej jako czynnik legitymizacji władzy",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 2, 2",
pages = "315-330",
adress = "",
year = "2011",
}
38
@book{UEK:2168224732,
title = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość",
editor = Dzwończyk Joanna,
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-50-1",
}
39
@inbook{UEK:2168229668,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce",
booktitle = "Problemy polskiej transformacji",
pages = "287-301",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-60056-76-9",
}
40
@inbook{UEK:2168224762,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Bilans dwudziestolecia transformacji w oczach opinii publicznej",
booktitle = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2",
pages = "39-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-50-1",
}
41
@article{UEK:2168221170,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "5-15",
year = "2011",
}
42
@inbook{UEK:2168305981,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Dobro wspólne czy przede wszystkim własne? Polska klasa polityczna w oczach opinii publicznej",
booktitle = "Władza czy służba? Problem dobra wspólnego w polityce",
pages = "155-170",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2011",
isbn = "978-83-7780-030-0",
}
43
@article{UEK:2168274899,
author = "Dzwończyk Joanna and Danel Łukasz",
title = "Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "24-25",
year = "2010",
}
44
@inbook{UEK:2166359008,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka-społeczeństwo-państwo w III RP",
booktitle = "Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja",
pages = "223-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2010",
isbn = "978-83-7556-356-6",
}
45
@inbook{UEK:2168219876,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie - symbioza czy wymuszona koegzystencja",
booktitle = "Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej",
pages = "207-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-473-7",
}
46
@unpublished{UEK:2168325665,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Podziały socjopolityczne",
booktitle = "Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku",
pages = "58-68",
year = "2010",
}
47
@book{UEK:2165731542,
title = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość",
editor = Dzwończyk Joanna,
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-484-3",
}
48
@article{UEK:2165625658,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "824",
pages = "55-68",
year = "2010",
}
49
@unpublished{UEK:2168161602,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Odrodzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.",
booktitle = "Transformacja polskiego systemu politycznego",
pages = "74-98",
year = "2009",
}
50
@article{UEK:2165996674,
author = "Dzwończyk Joanna and Kornaś Jerzy",
title = "Globalizacja a państwo narodowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie",
number = "2 (55)",
pages = "93-108",
year = "2009",
}
51
@book{UEK:50359,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-456-0",
}
52
@article{UEK:50665,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Zaufanie - główna kategoria koncepcji kapitału społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "803",
pages = "81-94",
year = "2009",
}
53
@article{UEK:50674,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Stan trzeciego sektora w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "779",
pages = "83-101",
year = "2008",
}
54
@inbook{UEK:2168308893,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja",
booktitle = "Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji",
pages = "335-355",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-233-2630-4",
}
55
@article{UEK:50823,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "749",
pages = "5-19",
year = "2007",
}
56
@inbook{UEK:2168308895,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005",
booktitle = "Oblicza polskiego systemu politycznego",
pages = "57-74",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7441-737-2",
}
57
@inbook{UEK:2165962538,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Polski system polityczny - ocena i postulaty zmian",
booktitle = "Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2",
pages = "25-35",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89682-95-8",
}
58
@unpublished{UEK:2168326835,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie",
booktitle = "Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy",
pages = "57-68",
year = "2007",
}
59
@inbook{UEK:2168310681,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Wykorzystywanie socjotechniki przez polityków jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
booktitle = "Polska we współczesnym świecie : między zaściankiem a przestrzenią wolności : księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeusza Janowskiego",
pages = "423-440",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2007",
isbn = "978-83-7441-767-9",
}
60
@inbook{UEK:2168310673,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Kapitał społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
booktitle = "Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie",
pages = "57-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-39-7",
}
61
@article{UEK:52935,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "706",
pages = "27-42",
year = "2006",
}
62
@inbook{UEK:2168255390,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku",
booktitle = "Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką",
pages = "161-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "978-83-233-2244-3",
}
63
@inbook{UEK:2165998203,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Ewolucja funkcji państwa narodowego w obliczu procesów globalizacji",
booktitle = "Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem",
pages = "69-83",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2006",
isbn = "978-83-60056-12-7",
}
64
@inbook{UEK:2168329553,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
booktitle = "Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?",
pages = "119-140",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2006",
isbn = "978-83-7441-519-4",
}
65
@inbook{UEK:2168329555,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r.",
booktitle = "Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989 : próba oglądu i analiza zjawiska",
pages = "121-140",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2006",
isbn = "83-7133-310-2",
}
66
@inbook{UEK:2168310675,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - rewolucja polityczna czy systemowa?",
booktitle = "Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej",
pages = "36-48",
adress = "Toruń",
publisher = "Mado",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89886-20-0",
}
67
@inbook{UEK:2166059744,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych",
booktitle = "Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego",
pages = "297-318",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-60056-07-2",
}
68
@article{UEK:52976,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "692",
pages = "63-76",
year = "2005",
}
69
@article{UEK:2168309033,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "The Influence of Public Relations on the Civic Activity of Polish People",
journal = "Polish Political Science Yearbook",
number = "vol. 33",
pages = "43-49",
adress = "",
year = "2004",
}
70
@inbook{UEK:2168309041,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku",
booktitle = "Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
pages = "101-116",
adress = "Poznań",
publisher = "Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa",
year = "2004",
isbn = "83-87653-11-X",
}
71
@article{UEK:2168320173,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Zdzisław Krasnodębski, Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2003, 349, [3] s.",
journal = "Athenaeum : Political Science",
number = "vol. 13",
pages = "210-221",
year = "2004",
}
72
@article{UEK:2168320255,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Analiza wyborów prezydenckich w Polsce pod kątem marketingu wyborczego",
journal = "Studia Polityczne",
number = "15",
pages = "109-145",
year = "2004",
}
73
@inbook{UEK:2168309039,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Lewicowa autoidentyfikacja społeczeństwa polskiego w świetle badań sondażowych",
booktitle = "Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee",
pages = "347-357",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7271-284-0",
}
74
@inbook{UEK:2168309035,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Państwo narodowe w perspektywie integracji europejskiej",
booktitle = "Spotkania z Lewiatanem",
pages = "55-74",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-80-2",
}
75
@article{UEK:2168220456,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Absencja wyborcza w Polsce po 1989 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "655",
pages = "65-77",
year = "2004",
}
76
@article{UEK:2168223826,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Reprywatyzacja w Polsce w dekadzie 1991-2001",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "638",
pages = "21-35",
year = "2003",
}
77
@article{UEK:2168308723,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "The Barriers for the Development of Civic Society in Poland after 1989",
journal = "Polish Political Science Yearbook",
number = "vol. 32",
pages = "117-125",
adress = "",
year = "2003",
}
78
@inbook{UEK:2168320275,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Konserwatyzm a populizm - ideologia a strategia postępowania wobec społeczeństwa",
booktitle = "Konserwatyzm : historia i współczesność",
pages = "321-335",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2003",
isbn = "83-227-2107-2",
}
79
@inbook{UEK:2168254936,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Społeczeństwo informacyjne wobec wyzwań globalizacji",
booktitle = "Globalizacja - integracja - transformacja : główne problemy globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "319-330",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2003",
isbn = "83-7322-739-3",
}
80
@inbook{UEK:2168320181,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Społeczeństwo informacyjne - globalna wioska czy samotny tłum",
booktitle = "Media i edukacja w globalizującym się świecie : teoria, praktyka, oddziaływanie",
pages = "420-430",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Kastalia",
year = "2003",
isbn = "83-905505-9-8",
}
81
@article{UEK:2168310669,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Wpływ marketingu politycznego na funkcjonowanie demokracji",
journal = "Athenaeum : Political Science",
number = "vol. 11",
pages = "35-48",
year = "2003",
}
82
@article{UEK:2168320183,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. Andrzeja W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 223 s.",
journal = "Athenaeum : Political Science",
number = "vol. 10",
pages = "255-260",
year = "2003",
}
83
@inbook{UEK:2166234531,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Społeczeństwo obywatelskie wobec wyzwań globalizacji",
booktitle = "Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe",
pages = "222-238",
adress = "Opole",
publisher = "Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.",
year = "2002",
isbn = "83-88980-01-7",
}
84
@article{UEK:2168224394,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Stosunek Polaków do koncepcji powszechnego uwłaszczenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "611",
pages = "57-71",
year = "2002",
}
85
@article{UEK:2168320393,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Kampanie prezydenckie w Polsce po 1989 roku",
journal = "Studia Politologiczne",
number = "vol. 6",
pages = "197-231",
year = "2002",
}
86
@article{UEK:2168224396,
author = "Dzwończyk Joanna and Jakimowicz Robert",
title = "Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "611",
pages = "103-116",
year = "2002",
}
87
@article{UEK:2168320307,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Paradoks federacyjnej wizji Europy Denisa de Rougemonta",
journal = "Athenaeum : Polska w świecie",
number = "vol. 8",
pages = "47-55",
year = "2002",
}
88
@article{UEK:2168310679,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Direct Democracy in Theory and Practice by Maria Marczewska-Rytko (Marie Curie University Press - Lublin 2001), 234 pages",
journal = "Polish Political Science",
number = "vol. 31",
pages = "175-178",
year = "2002",
isbn = "83-7322-481-5",
}
89
@unpublished{UEK:2168220714,
author = "Urban Kazimierz and Danel Łukasz and Dzwończyk Joanna",
title = "Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}