Publications of the selected author

1

Title:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
546 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335777
monograph
See related chapters
2

Title:
W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego?
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 201-215 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335785
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Wstęp
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 7-11
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335779
preface / summary
See main document
4

Title:
Specyfika guanxi - pozytywny czy negatywny kapitał społeczny? = The Specificity of Quanxi - Positive or Negative Social Capital?
Source:
Nowa Polityka Wschodnia. - nr 2 (17) (2018) , s. 117-131. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327951
article
5

Title:
Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki = Direct Democracy in Poland as an Instrument of Populist Politics
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 9, nr 28 (2018) , s. 59-72. - Tytuł numeru: Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168330755
article
6

Title:
Samorząd w niepodległej Polsce - zarys historii i znaczenie
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018) , s. 36-50. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331345
article
See main document
7

Title:
System polityczny Republiki Federalnej Niemiec
Source:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 107-128 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-817-3
Nr:
2168325067
chapter in monograph
See main document
8

Title:
The Paradox of Global Civil Society = Paradoks globalnego społeczeństwa obywatelskiego
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313085
article
9

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski = Democracy and Civil Society - the Case of Poland
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 195-211. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315639
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Społeczny potencjał ruchów ekologicznych w świetle badań opinii publicznej
Source:
Ekologizm / red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 135-143
Series:
(Ruchy Społeczne i Polityczne)
ISBN:
978-83-7784-822-7
Nr:
2168308897
chapter in monograph
11

Title:
Wybory 2015 - dwie kampanie i dwa populizmy
Source:
Oblicza kampanii wyborczych 2015 / red. Małgorzata Kułakowska, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016, s. 317-330
ISBN:
978-83-233-4162-8 ; 978-83-233-9515-7
Nr:
2168310527
chapter in monograph
12

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Jerzy Indraszkiewicz
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 9-10
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315607
varia
See main document
13

Title:
Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss.
Source:
Polityka i Społeczeństwo. - nr 4 (14) (2016) , s. 162-168. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168315923
review
14

Title:
Populizm jako czynnik przełamujący podział postkomunistyczny
Source:
Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane problemy / red. Maria Marczewska-Rytko, Wojciech Ziętara - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 383-391
Series:
(Ruchy Społeczne i Polityczne)
ISBN:
978-83-7784-719-0
Nr:
2168301639
chapter in monograph
15

Title:
Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju
Source:
Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 171-200
ISBN:
978-83-8019-331-4
Nr:
2168303991
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Taktyka
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 192-194
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293847
lexical items
17

Title:
Luka rynkowa
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 95
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293817
lexical items
18

Title:
Pełnomocnik finansowy
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 120-121
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293819
lexical items
19

Conference:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Title:
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne = Modernization as Theoretical Question
Source:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1 / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 11-24. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-698-7
Nr:
2168292819
chapter in conference materials
See main document
20

Title:
Segmentacja rynku wyborczego
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 170-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293831
lexical items
21

Title:
Elektorat
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 53-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293795
lexical items
22

Title:
Doradcy polityczni
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 45
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293791
lexical items
23

Title:
Efekty psychologiczne w kampanii
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 50-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293793
lexical items
24

Title:
Spirala milczenia i fałszywy konsensus
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 181-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293835
lexical items
25

Title:
Pełnomocnik wyborczy
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 121
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293825
lexical items
26

Title:
Lider opinii
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 89
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293805
lexical items
27

Title:
Strategia
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 182-183
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293837
lexical items
28

Title:
Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju
Source:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 191-211
Signature:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302067
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Rynek wyborczy
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 163-164 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293829
lexical items
30

Title:
Strategia wyborcza
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 183-184 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293843
lexical items
31

Title:
Sondaże a kampania wyborcza
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 177-178 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293833
lexical items
32

Title:
Rynek polityczny : Political Market
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 159-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293827
lexical items
33

Title:
Budżet kampanii
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 29-30 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293655
lexical items
34

Title:
Wybrane aspekty rozwoju samorządu lokalnego w Polsce po 1989 roku = Selected Aspects of the Development of Local Government in Poland after 1989
Source:
Horyzonty Polityki. - vol. 5, nr 11 (2014) , s. 73-95. - Tytuł numeru: Ćwierć wieku wolności : Polska 1989-2014 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286127
article
35

Title:
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne
Source:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ2013, s. 5-18
Signature:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168289883
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Conference:
Dylematy polskiej demokracji, Kraków, Polska, od 2011-10-19 do 2011-10-20
Title:
Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku = Socio-political Divisions in Poland after 1989
Source:
Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 159-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-3-8
Access mode:
Nr:
2168293375
chapter in conference materials
See main document
37

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Między Polską naszych oczekiwań a Polską naszych możliwości", Kielce, Polska, od 2009-10-15 do 2009-10-15
Title:
Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce
Source:
Problemy polskiej transformacji / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011, s. 287-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-76-9
Nr:
2168229668
chapter in conference materials
See main document
38

Title:
Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego = An Analysis of Economic Trends in Civic Society
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221170
article
See main document
39

Title:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
239 s.: il.; 24 cm
Notes:
Cz. 1 ukazała się w ramach serii: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 12, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-50-1
Nr:
2168224732
monograph
See related chapters
40

Title:
Bilans dwudziestolecia transformacji w oczach opinii publicznej
Source:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 39-49. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-50-1
Nr:
2168224762
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Dobro wspólne czy przede wszystkim własne? Polska klasa polityczna w oczach opinii publicznej
Source:
Władza czy służba? Problem dobra wspólnego w polityce / red. nauk. Agnieszka Kasińska-Metryka, Katarzyna Bochenek-Cichoń - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 155-170
ISBN:
978-83-7780-030-0
Nr:
2168305981
chapter in monograph
42

Title:
Poziom frekwencji wyborczej jako czynnik legitymizacji władzy = Voter Turnout as a Legitimizing Factor of Power
Source:
Horyzonty Polityki. - vol. 2, nr 2 (2011) , s. 315-330. - Tytuł numeru: Polityczny potencjał człowieka
Access mode:
Nr:
2167610125
article
43

Title:
IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie - symbioza czy wymuszona koegzystencja = The Fourth Republic of Poland and Civil Society - Symbiosis or Forced Coexistence
Source:
Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej / red. Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 207-218. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 9)
ISBN:
978-83-7252-473-7
Nr:
2168219876
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Podziały socjopolityczne
Source:
Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, [wykonawcy]: Robert JAKIMOWICZ, Joanna DZWOŃCZYK, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA2010, s. 58-68
Research program:
80/KNP/2/2010/S/578
Signature:
NP-861/Magazyn
Nr:
2168325665
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce = The Local Dimension of Civic Society in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 824 (2010) , s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165625658
article
See main document
46

Title:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
368 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 12)
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-484-3
Nr:
2165731542
monograph
47

Title:
Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka-społeczeństwo-państwo w III RP = The Concept of Negative Capital and the Attempt to Use it to Analyze the Relation between Individual, Society and a Country in the IIIrd Republic of Poland
Source:
Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja / red. nauk. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło - Warszawa: CeDeWu, 2010, s. 223-236. - Summ.
ISBN:
978-83-7556-356-6
Nr:
2166359008
chapter in monograph
48

Title:
Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010) , s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274899
unreviewed article
See main document
49

Title:
Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku = Political Aspects of the Development of Civil Society in Poland after 1989
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
251 s.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 191)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-456-0
Nr:
50359
monograph
50

Title:
Zaufanie - główna kategoria koncepcji kapitału społecznego = Trust - a Central Category in Social Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 803 (2009) , s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50665
article
See main document
51

Title:
Globalizacja a państwo narodowe = Globalisation and Nation State
Source:
Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. - 2 (55) (2009) , s. 93-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165996674
article
52

Title:
Odrodzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.
Source:
Transformacja polskiego systemu politycznego / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2009, s. 74-98
Signature:
NP-1326/Magazyn
Nr:
2168161602
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Stan trzeciego sektora w Polsce = The State of Poland's Third Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 779 (2008) , s. 83-101. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50674
article
See main document
54

Title:
Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja = Civil Society and Globalisation
Source:
Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2008, s. 335-355. - Summ.
ISBN:
978-83-233-2630-4
Nr:
2168308893
chapter in monograph
55

Title:
Polski system polityczny - ocena i postulaty zmian
Source:
Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2 / red. Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007, s. 25-35. - Zsfg.
ISBN:
978-83-89682-95-8
Nr:
2165962538
chapter in monograph
56

Title:
"IV Rzeczpospolita" a społeczeństwo obywatelskie
Source:
Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2007, s. 57-68
Research program:
29/KNP/1/2007/S/400
Signature:
NP-1167/1/Magazyn
Nr:
2168326835
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005
Source:
Oblicza polskiego systemu politycznego / red. Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Sobolewska-Myślik - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007, s. 57-74 - Bibliogr.
Series:
(Biała Seria)
ISBN:
978-83-7441-737-2
Nr:
2168308895
chapter in monograph
58

Title:
Wykorzystywanie socjotechniki przez polityków jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Source:
Polska we współczesnym świecie : między zaściankiem a przestrzenią wolności : księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeusza Janowskiego / red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Roman Bäcker - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007, s. 423-440
ISBN:
978-83-7441-767-9
Nr:
2168310681
chapter in monograph
59

Title:
Kapitał społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Source:
Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007, s. 57-78
ISBN:
978-83-89823-39-7
Nr:
2168310673
chapter in monograph
60

Title:
Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka = Models of Global Democracy : Assumptions and Criticism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50823
article
See main document
61

Title:
Ewolucja funkcji państwa narodowego w obliczu procesów globalizacji
Source:
Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2006, s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-12-7
Nr:
2165998203
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r.
Source:
Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989 : próba oglądu i analiza zjawiska / red. Agnieszka Kasińska-Metryka - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006, s. 121-140
ISBN:
83-7133-310-2
Nr:
2168329555
chapter in monograph
63

Title:
Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Source:
Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? / red. Maria Marczewska-Rytko - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 119-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7441-519-4
Nr:
2168329553
chapter in conference materials
64

Title:
Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim = Populist Attitudes in Polish Society
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 706 (2006) , s. 27-42. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52935
article
See main document
65

Title:
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku
Source:
Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006, s. 161-181
ISBN:
978-83-233-2244-3
Nr:
2168255390
chapter in monograph
66

Title:
Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku = Factors Limiting Development of Civic Society in Poland After 1989
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 692 (2005) , s. 63-76. - Summ.
Access mode:
Nr:
52976
article
See main document
67

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Partie polityczne: permanentne problemy", Kielce, Polska, od 2005-06-08 do 2005-06-08
Title:
Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych
Source:
Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 297-318 - Bibliogr.
ISBN:
83-60056-07-2
Nr:
2166059744
chapter in conference materials
See main document
68

Title:
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - rewolucja polityczna czy systemowa?
Source:
Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej / red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa - Toruń: "Mado", 2005, s. 36-48
Series:
(Problemy Współczesnego Świata ; nr 4)
ISBN:
83-89886-20-0
Nr:
2168310675
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki. [11]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
132 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
20/KNP/1/2006/S/295
Signature:
NP-436/[11]/Magazyn
Nr:
2168220714
unpublished scientific work
1
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 546 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-784-4
2
W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego? / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 201-215. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
3
Wstęp / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 7-11. - ISBN 978-83-7252-784-4
4
Specyfika guanxi - pozytywny czy negatywny kapitał społeczny? = The Specificity of Quanxi - Positive or Negative Social Capital? / Joanna DZWOŃCZYK // Nowa Polityka Wschodnia. - nr 2 (17) (2018), s. 117-131. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/17/npw1707.pdf. - ISSN 2084-3291
5
Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki = Direct Democracy in Poland as an Instrument of Populist Politics / Joanna Małgorzata DZWOŃCZYK // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 9, nr 28 (2018), s. 59-72. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1376/1608. - ISSN 2082-5897
6
Samorząd w niepodległej Polsce - zarys historii i znaczenie / Joanna DZWOŃCZYK // Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018), s. 36-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201803.pdf. - ISSN 1643-6911
7
System polityczny Republiki Federalnej Niemiec / Joanna DZWOŃCZYK // W: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 107-128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-817-3
8
The Paradox of Global Civil Society = Paradoks globalnego społeczeństwa obywatelskiego / Joanna DZWOŃCZTK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016), s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1207/919. - ISSN 1898-6447
9
Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski = Democracy and Civil Society - the Case of Poland / Joanna DZWOŃCZYK // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 195-211. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-658-2
10
Społeczny potencjał ruchów ekologicznych w świetle badań opinii publicznej / Joanna DZWOŃCZYK // W: Ekologizm / red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - (Ruchy Społeczne i Polityczne). - S. 135-143. - ISBN 978-83-7784-822-7
11
Wybory 2015 - dwie kampanie i dwa populizmy / Joanna DZWOŃCZYK // W: Oblicza kampanii wyborczych 2015 / red. Małgorzata Kułakowska, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - S. 317-330. - ISBN 978-83-233-4162-8 ; 978-83-233-9515-7
12
Jerzy Indraszkiewicz / Joanna DZWOŃCZYK // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 9-10. - ISBN 978-83-8019-658-2
13
Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss. / Joanna DZWOŃCZYK // Polityka i Społeczeństwo. - nr 4 (14) (2016), s. 162-168. - Rec. pracy: Piotr Sztompka: Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss. - ISSN 1732-9639
14
Populizm jako czynnik przełamujący podział postkomunistyczny / Joanna DZWOŃCZYK // W: Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane problemy / red. Maria Marczewska-Rytko, Wojciech Ziętara. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - (Ruchy Społeczne i Polityczne). - S. 383-391. - ISBN 978-83-7784-719-0
15
Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 171-200. - ISBN 978-83-8019-331-4
16
Taktyka / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 192-194. - ISBN 978-83-7133-580-8
17
Luka rynkowa / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 95. - ISBN 978-83-7133-580-8
18
Pełnomocnik finansowy / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 120-121. - ISBN 978-83-7133-580-8
19
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne = Modernization as Theoretical Question / Joanna DZWOŃCZYK // W: 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1 / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. - S. 11-24. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-698-7
20
Segmentacja rynku wyborczego / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 170-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
21
Elektorat / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 53-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
22
Doradcy polityczni / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 45. - ISBN 978-83-7133-580-8
23
Efekty psychologiczne w kampanii / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 50-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
24
Spirala milczenia i fałszywy konsensus / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 181-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
25
Pełnomocnik wyborczy / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 121. - ISBN 978-83-7133-580-8
26
Lider opinii / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 89. - ISBN 978-83-7133-580-8
27
Strategia / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 182-183. - ISBN 978-83-7133-580-8
28
Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju / Joanna DZWOŃCZYK // W: Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2014), s. 191-211
29
Rynek wyborczy / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 163-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
30
Strategia wyborcza / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 183-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
31
Sondaże a kampania wyborcza / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 177-178. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
32
Rynek polityczny : Political Market / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 159-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
33
Budżet kampanii / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 29-30. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
34
Wybrane aspekty rozwoju samorządu lokalnego w Polsce po 1989 roku = Selected Aspects of the Development of Local Government in Poland after 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // Horyzonty Polityki. - vol. 5, nr 11 (2014), s. 73-95. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ćwierć wieku wolności : Polska 1989-2014. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/212/190. - ISSN 2082-5897
35
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2013), s. 5-18
36
Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku = Socio-political Divisions in Poland after 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // W: Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 159-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-3-8. - Pełny tekst: http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf
37
Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Problemy polskiej transformacji / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011. - S. 287-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-76-9
38
Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego = An Analysis of Economic Trends in Civic Society / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
39
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Transformacja polska - oczekiwania i rzeczywistość, 26-27 maja 2010 r., Kraków-Niepołomice. - Cz. 1 ukazała się w ramach serii: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 12. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-50-1
40
Bilans dwudziestolecia transformacji w oczach opinii publicznej / Joanna DZWOŃCZYK // W: Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 39-49. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-50-1
41
Dobro wspólne czy przede wszystkim własne? Polska klasa polityczna w oczach opinii publicznej / Joanna DZWOŃCZYK // W: Władza czy służba? Problem dobra wspólnego w polityce / red. nauk. Agnieszka Kasińska-Metryka, Katarzyna Bochenek-Cichoń. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. 155-170. - ISBN 978-83-7780-030-0
42
Poziom frekwencji wyborczej jako czynnik legitymizacji władzy = Voter Turnout as a Legitimizing Factor of Power / Joanna DZWOŃCZYK // Horyzonty Polityki. - vol. 2, nr 2 (2011), s. 315-330. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityczny potencjał człowieka. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/158/137. - ISSN 2082-5897
43
IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie - symbioza czy wymuszona koegzystencja = The Fourth Republic of Poland and Civil Society - Symbiosis or Forced Coexistence / Joanna DZWOŃCZYK // W: Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej / red. Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 9). - S. 207-218. - summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-473-7
44
Podziały socjopolityczne / Joanna DZWOŃCZYK // W: Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, [wykonawcy]: Robert JAKIMOWICZ, Joanna DZWOŃCZYK, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA. - (2010), s. 58-68
45
Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce = The Local Dimension of Civic Society in Poland / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 824 (2010), s. 55-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169371613. - ISSN 1898-6447
46
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 368 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 12). - ISBN 978-83-7252-484-3
47
Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka-społeczeństwo-państwo w III RP = The Concept of Negative Capital and the Attempt to Use it to Analyze the Relation between Individual, Society and a Country in the IIIrd Republic of Poland / Joanna DZWOŃCZYK // W: Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja / red. nauk. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - S. 223-236. - Summ. - ISBN 978-83-7556-356-6
48
Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość / Joanna DZWOŃCZYK, Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
49
Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku = Political Aspects of the Development of Civil Society in Poland after 1989 / Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 251 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 191). - ISBN 978-83-7252-456-0
50
Zaufanie - główna kategoria koncepcji kapitału społecznego = Trust - a Central Category in Social Capital / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 803 (2009), s. 81-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164998626. - ISSN 1898-6447
51
Globalizacja a państwo narodowe = Globalisation and Nation State / Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. - 2 (55) (2009), s. 93-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-0249
52
Odrodzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r. / Joanna DZWOŃCZYK // W: Transformacja polskiego systemu politycznego / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2009), s. 74-98
53
Stan trzeciego sektora w Polsce = The State of Poland's Third Sector / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 779 (2008), s. 83-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160851472. - ISSN 1898-6447
54
Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja = Civil Society and Globalisation / Joanna DZWOŃCZYK // W: Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - S. 335-355. - Summ. - ISBN 978-83-233-2630-4
55
Polski system polityczny - ocena i postulaty zmian / Joanna DZWOŃCZYK // W: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2 / red. Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. - S. 25-35. - Zsfg. - ISBN 978-83-89682-95-8
56
"IV Rzeczpospolita" a społeczeństwo obywatelskie / Joanna DZWOŃCZYK // W: Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2007), s. 57-68
57
Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005 / Joanna DZWOŃCZYK // W: Oblicza polskiego systemu politycznego / red. Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Sobolewska-Myślik. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - (Biała Seria / Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych). - S. 57-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7441-737-2
58
Wykorzystywanie socjotechniki przez polityków jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polska we współczesnym świecie : między zaściankiem a przestrzenią wolności : księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeusza Janowskiego / red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Roman Bäcker. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - S. 423-440. - ISBN 978-83-7441-767-9
59
Kapitał społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. - S. 57-78. - ISBN 978-83-89823-39-7
60
Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka = Models of Global Democracy : Assumptions and Criticism / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153286365. - ISSN 0208-7944
61
Ewolucja funkcji państwa narodowego w obliczu procesów globalizacji / Joanna DZWOŃCZYK // W: Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2006. - S. 69-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-12-7
62
Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r. / Joanna DZWOŃCZYK // W: Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989 : próba oglądu i analiza zjawiska / red. Agnieszka Kasińska-Metryka. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006. - S. 121-140. - ISBN 83-7133-310-2
63
Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? / red. Maria Marczewska-Rytko. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - S. 119-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7441-519-4
64
Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim = Populist Attitudes in Polish Society / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 706 (2006), s. 27-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=111801736. - ISSN 0208-7944
65
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku / Joanna DZWOŃCZYK // W: Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 161-181. - ISBN 978-83-233-2244-3
66
Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku = Factors Limiting Development of Civic Society in Poland After 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 692 (2005), s. 63-76. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=107171273. - ISSN 0208-7944
67
Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych / Joanna DZWOŃCZYK // W: Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 297-318. - Bibliogr. - ISBN 83-60056-07-2
68
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - rewolucja polityczna czy systemowa? / Joanna DZWOŃCZYK // W: Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej / red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa. - Toruń : "Mado", 2005. - (Problemy Współczesnego Świata ; nr 4). - S. 36-48. - ISBN 83-89886-20-0
69
Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki. [11] / kierownik projektu: Kazimierz URBAN ; zespół: Łukasz DANEL, Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 132 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Dzwończyk J. (red.), (2019), Polityka i gospodarka: teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 546 s.
2
Dzwończyk J., (2019), W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego?. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 201-215.
3
Dzwończyk J., (2019), Wstęp. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-11.
4
Dzwończyk J., (2018), Specyfika guanxi - pozytywny czy negatywny kapitał społeczny?, "Nowa Polityka Wschodnia", nr 2 (17), s. 117-131; http://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/17/npw1707.pdf
5
Dzwończyk J., (2018), Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki, "Horyzonty Polityki", vol. 9, nr 28, s. 59-72; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1376/1608
6
Dzwończyk J., (2018), Samorząd w niepodległej Polsce - zarys historii i znaczenie, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 23, s. 36-50; http://www.czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201803.pdf
7
Dzwończyk J., (2017), System polityczny Republiki Federalnej Niemiec. [W:] Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 107-128.
8
Dzwończyk J., (2016), The Paradox of Global Civil Society, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (960), s. 5-19; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1207/919
9
Dzwończyk J., (2016), Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 195-211.
10
Dzwończyk J., (2016), Społeczny potencjał ruchów ekologicznych w świetle badań opinii publicznej. [W:] Marczewska-Rytko M., Maj D. (red.), Ekologizm, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 135-143.
11
Dzwończyk J., (2016), Wybory 2015 - dwie kampanie i dwa populizmy. [W:] Kułakowska M., Borowiec P., Ścigaj P. (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 317-330.
12
Dzwończyk J., (2016), Jerzy Indraszkiewicz. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 9-10.
13
Dzwończyk J., (2016), Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss., "Polityka i Społeczeństwo", nr 4 (14), s. 162-168.
14
Dzwończyk J., (2015), Populizm jako czynnik przełamujący podział postkomunistyczny. [W:] Marczewska-Rytko M., Ziętara W. (red.), Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 383-391.
15
Dzwończyk J., (2015), Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 171-200.
16
Dzwończyk J., (2014), Taktyka. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 192-194.
17
Dzwończyk J., (2014), Luka rynkowa. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 95.
18
Dzwończyk J., (2014), Pełnomocnik finansowy. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 120-121.
19
Dzwończyk J., (2014), Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, T. 1, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 11-24.
20
Dzwończyk J., (2014), Segmentacja rynku wyborczego. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 170-172.
21
Dzwończyk J., (2014), Elektorat. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 53-54.
22
Dzwończyk J., (2014), Doradcy polityczni. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 45.
23
Dzwończyk J., (2014), Efekty psychologiczne w kampanii. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 50-51.
24
Dzwończyk J., (2014), Spirala milczenia i fałszywy konsensus. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 181-182.
25
Dzwończyk J., (2014), Pełnomocnik wyborczy. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 121.
26
Dzwończyk J., (2014), Lider opinii. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 89.
27
Dzwończyk J., (2014), Strategia. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 182-183.
28
Dzwończyk J., (2014), Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej, s. 191-211.
29
Dzwończyk J., (2014), Rynek wyborczy. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 163-164.
30
Dzwończyk J., (2014), Strategia wyborcza. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 183-184.
31
Dzwończyk J., (2014), Sondaże a kampania wyborcza. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 177-178.
32
Dzwończyk J., (2014), Rynek polityczny : Political Market. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 159-163.
33
Dzwończyk J., (2014), Budżet kampanii. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 29-30.
34
Dzwończyk J., (2014), Wybrane aspekty rozwoju samorządu lokalnego w Polsce po 1989 roku, "Horyzonty Polityki", vol. 5, nr 11, s. 73-95; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/212/190
35
Dzwończyk J., (2013), Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna, s. 5-18.
36
Dzwończyk J., (2012), Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 159-173.
37
Dzwończyk J., (2011), Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce. [W:] Kornaś J. (red.), Problemy polskiej transformacji, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 287-301.
38
Dzwończyk J., (2011), Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190417
39
Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), (2011), Transformacja polska: oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 239 s.
40
Dzwończyk J., (2011), Bilans dwudziestolecia transformacji w oczach opinii publicznej. [W:] Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 39-49.
41
Dzwończyk J., (2011), Dobro wspólne czy przede wszystkim własne? Polska klasa polityczna w oczach opinii publicznej. [W:] Kasińska-Metryka A., Bochenek-Cichoń K. (red.), Władza czy służba? Problem dobra wspólnego w polityce, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 155-170.
42
Dzwończyk J., (2011), Poziom frekwencji wyborczej jako czynnik legitymizacji władzy, "Horyzonty Polityki", vol. 2, nr 2, s. 315-330; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/158/137
43
Dzwończyk J., (2010), IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie - symbioza czy wymuszona koegzystencja. [W:] Kornaś J. (red.), Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 9), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 207-218.
44
Dzwończyk J., (2010), Podziały socjopolityczne. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku, s. 58-68.
45
Dzwończyk J., (2010), Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 824, s. 55-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/169371613
46
Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), (2010), Transformacja polska: oczekiwania i rzeczywistość, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 12), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 368 s.
47
Dzwończyk J., (2010), Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka-społeczeństwo-państwo w III RP. [W:] Klimowicz M., Bokajło W. (red.), Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Warszawa : CeDeWu, s. 223-236.
48
Dzwończyk J., Danel Ł., (2010), Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
49
Dzwończyk J., (2009), Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 191), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 251 s.
50
Dzwończyk J., (2009), Zaufanie - główna kategoria koncepcji kapitału społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 803, s. 81-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/164998626
51
Dzwończyk J., Kornaś J., (2009), Globalizacja a państwo narodowe, "Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie", 2 (55), s. 93-108.
52
Dzwończyk J., (2009), Odrodzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Transformacja polskiego systemu politycznego, s. 74-98.
53
Dzwończyk J., (2008), Stan trzeciego sektora w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 779, s. 83-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/160851472
54
Dzwończyk J., (2008), Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja. [W:] Krauz-Mozer B., Borowiec P. (red.), Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 335-355.
55
Dzwończyk J., (2007), Polski system polityczny - ocena i postulaty zmian. [W:] Faryś J., Sikorski T., Słowiński P. (red.), Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, T. 2, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 25-35.
56
Dzwończyk J., (2007), "IV Rzeczpospolita" a społeczeństwo obywatelskie. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy, s. 57-68.
57
Dzwończyk J., (2007), Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005. [W:] Krauz-Mozer B., Sobolewska-Myślik K. (red.), Oblicza polskiego systemu politycznego, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 57-74.
58
Dzwończyk J., (2007), Wykorzystywanie socjotechniki przez polityków jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. [W:] Kasińska-Metryka A., Bäcker R. (red.), Polska we współczesnym świecie : między zaściankiem a przestrzenią wolności : księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeusza Janowskiego, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 423-440.
59
Dzwończyk J., (2007), Kapitał społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. [W:] Krauz-Mozer B., Borowiec P. (red.), Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 57-78.
60
Dzwończyk J., (2007), Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 749, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/153286365
61
Dzwończyk J., (2006), Ewolucja funkcji państwa narodowego w obliczu procesów globalizacji. [W:] Kornaś J. (red.), Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 69-83.
62
Dzwończyk J., (2006), Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r.. [W:] Kasińska-Metryka A. (red.), Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989 : próba oglądu i analiza zjawiska, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 121-140.
63
Dzwończyk J., (2006), Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. [W:] Marczewska-Rytko M. (red.), Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 119-140.
64
Dzwończyk J., (2006), Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 706, s. 27-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/111801736
65
Dzwończyk J., (2006), Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku. [W:] Krauz-Mozer B., Borowiec P. (red.), Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 161-181.
66
Dzwończyk J., (2005), Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 692, s. 63-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/107171273
67
Dzwończyk J., (2005), Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych. [W:] Kornaś J. (red.), Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 297-318.
68
Dzwończyk J., (2005), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - rewolucja polityczna czy systemowa?. [W:] Bäcker R., Marszałek-Kawa J. (red.), Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej, Toruń : "Mado", s. 36-48.
69
Urban K., Danel Ł., Dzwończyk J., (2006), Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych: wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa: zarys problematyki. Cz. [11], Urban K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 s.
1
@book{UEK:2168335777,
title = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
editor = Dzwończyk Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
2
@inbook{UEK:2168335785,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego?",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "201-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
3
@misc{UEK:2168335779,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Wstęp",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
4
@article{UEK:2168327951,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Specyfika guanxi - pozytywny czy negatywny kapitał społeczny?",
journal = "Nowa Polityka Wschodnia",
number = "2 (17)",
pages = "117-131",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168330755,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 9, 28",
pages = "59-72",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168331345,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Samorząd w niepodległej Polsce - zarys historii i znaczenie",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "23",
pages = "36-50",
year = "2018",
}
7
@inbook{UEK:2168325067,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "System polityczny Republiki Federalnej Niemiec",
booktitle = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
pages = "107-128",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
8
@article{UEK:2168313085,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "The Paradox of Global Civil Society",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (960)",
pages = "5-19",
year = "2016",
}
9
@inbook{UEK:2168315639,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "195-211",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
10
@inbook{UEK:2168308897,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Społeczny potencjał ruchów ekologicznych w świetle badań opinii publicznej",
booktitle = "Ekologizm",
pages = "135-143",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7784-822-7",
}
11
@inbook{UEK:2168310527,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Wybory 2015 - dwie kampanie i dwa populizmy",
booktitle = "Oblicza kampanii wyborczych 2015",
pages = "317-330",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-233-4162-8 ; 978-83-233-9515-7",
}
12
@misc{UEK:2168315607,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Jerzy Indraszkiewicz",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "9-10",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
13
@article{UEK:2168315923,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss.",
journal = "Polityka i Społeczeństwo",
number = "4 (14)",
pages = "162-168",
year = "2016",
}
14
@inbook{UEK:2168301639,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Populizm jako czynnik przełamujący podział postkomunistyczny",
booktitle = "Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane problemy",
pages = "383-391",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7784-719-0",
}
15
@inbook{UEK:2168303991,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju",
booktitle = "Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy",
pages = "171-200",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-331-4",
}
16
@inbook{UEK:2168293847,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Taktyka",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "192-194",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
17
@inbook{UEK:2168293817,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Luka rynkowa",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "95",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
18
@inbook{UEK:2168293819,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Pełnomocnik finansowy",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "120-121",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
19
@inbook{UEK:2168292819,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne",
booktitle = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1",
pages = "11-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-698-7",
}
20
@inbook{UEK:2168293831,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Segmentacja rynku wyborczego",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "170-172",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
21
@inbook{UEK:2168293795,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Elektorat",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "53-54",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
22
@inbook{UEK:2168293791,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Doradcy polityczni",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "45",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
23
@inbook{UEK:2168293793,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Efekty psychologiczne w kampanii",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "50-51",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
24
@inbook{UEK:2168293835,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Spirala milczenia i fałszywy konsensus",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "181-182",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
25
@inbook{UEK:2168293825,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Pełnomocnik wyborczy",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "121",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
26
@inbook{UEK:2168293805,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Lider opinii",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "89",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
27
@inbook{UEK:2168293837,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Strategia",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "182-183",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
28
@unpublished{UEK:2168302067,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju",
booktitle = "Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej",
pages = "191-211",
year = "2014",
}
29
@inbook{UEK:2168293829,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Rynek wyborczy",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "163-164",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
30
@inbook{UEK:2168293843,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Strategia wyborcza",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "183-184",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
31
@inbook{UEK:2168293833,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Sondaże a kampania wyborcza",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "177-178",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
32
@inbook{UEK:2168293827,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Rynek polityczny : Political Market",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "159-163",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
33
@inbook{UEK:2168293655,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Budżet kampanii",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "29-30",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
34
@article{UEK:2168286127,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Wybrane aspekty rozwoju samorządu lokalnego w Polsce po 1989 roku",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 5, 11",
pages = "73-95",
adress = "",
year = "2014",
}
35
@unpublished{UEK:2168289883,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne",
booktitle = "Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna",
pages = "5-18",
year = "2013",
}
36
@inbook{UEK:2168293375,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku",
booktitle = "Dylematy polskiej demokracji",
pages = "159-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
isbn = "978-83-934679-3-8",
}
37
@inbook{UEK:2168229668,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce",
booktitle = "Problemy polskiej transformacji",
pages = "287-301",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-60056-76-9",
}
38
@article{UEK:2168221170,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "5-15",
year = "2011",
}
39
@book{UEK:2168224732,
title = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość",
editor = Dzwończyk Joanna,
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-50-1",
}
40
@inbook{UEK:2168224762,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Bilans dwudziestolecia transformacji w oczach opinii publicznej",
booktitle = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2",
pages = "39-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-50-1",
}
41
@inbook{UEK:2168305981,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Dobro wspólne czy przede wszystkim własne? Polska klasa polityczna w oczach opinii publicznej",
booktitle = "Władza czy służba? Problem dobra wspólnego w polityce",
pages = "155-170",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2011",
isbn = "978-83-7780-030-0",
}
42
@article{UEK:2167610125,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Poziom frekwencji wyborczej jako czynnik legitymizacji władzy",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 2, 2",
pages = "315-330",
adress = "",
year = "2011",
}
43
@inbook{UEK:2168219876,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie - symbioza czy wymuszona koegzystencja",
booktitle = "Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej",
pages = "207-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-473-7",
}
44
@unpublished{UEK:2168325665,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Podziały socjopolityczne",
booktitle = "Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku",
pages = "58-68",
year = "2010",
}
45
@article{UEK:2165625658,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "824",
pages = "55-68",
year = "2010",
}
46
@book{UEK:2165731542,
title = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość",
editor = Dzwończyk Joanna,
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-484-3",
}
47
@inbook{UEK:2166359008,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka-społeczeństwo-państwo w III RP",
booktitle = "Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja",
pages = "223-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2010",
isbn = "978-83-7556-356-6",
}
48
@article{UEK:2168274899,
author = "Dzwończyk Joanna and Danel Łukasz",
title = "Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "24-25",
year = "2010",
}
49
@book{UEK:50359,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-456-0",
}
50
@article{UEK:50665,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Zaufanie - główna kategoria koncepcji kapitału społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "803",
pages = "81-94",
year = "2009",
}
51
@article{UEK:2165996674,
author = "Dzwończyk Joanna and Kornaś Jerzy",
title = "Globalizacja a państwo narodowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie",
number = "2 (55)",
pages = "93-108",
year = "2009",
}
52
@unpublished{UEK:2168161602,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Odrodzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.",
booktitle = "Transformacja polskiego systemu politycznego",
pages = "74-98",
year = "2009",
}
53
@article{UEK:50674,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Stan trzeciego sektora w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "779",
pages = "83-101",
year = "2008",
}
54
@inbook{UEK:2168308893,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja",
booktitle = "Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji",
pages = "335-355",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-233-2630-4",
}
55
@inbook{UEK:2165962538,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Polski system polityczny - ocena i postulaty zmian",
booktitle = "Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2",
pages = "25-35",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89682-95-8",
}
56
@unpublished{UEK:2168326835,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie",
booktitle = "Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy",
pages = "57-68",
year = "2007",
}
57
@inbook{UEK:2168308895,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005",
booktitle = "Oblicza polskiego systemu politycznego",
pages = "57-74",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7441-737-2",
}
58
@inbook{UEK:2168310681,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Wykorzystywanie socjotechniki przez polityków jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
booktitle = "Polska we współczesnym świecie : między zaściankiem a przestrzenią wolności : księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeusza Janowskiego",
pages = "423-440",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2007",
isbn = "978-83-7441-767-9",
}
59
@inbook{UEK:2168310673,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Kapitał społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
booktitle = "Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie",
pages = "57-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-39-7",
}
60
@article{UEK:50823,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "749",
pages = "5-19",
year = "2007",
}
61
@inbook{UEK:2165998203,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Ewolucja funkcji państwa narodowego w obliczu procesów globalizacji",
booktitle = "Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem",
pages = "69-83",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2006",
isbn = "978-83-60056-12-7",
}
62
@inbook{UEK:2168329555,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r.",
booktitle = "Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989 : próba oglądu i analiza zjawiska",
pages = "121-140",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2006",
isbn = "83-7133-310-2",
}
63
@inbook{UEK:2168329553,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
booktitle = "Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?",
pages = "119-140",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2006",
isbn = "978-83-7441-519-4",
}
64
@article{UEK:52935,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "706",
pages = "27-42",
year = "2006",
}
65
@inbook{UEK:2168255390,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku",
booktitle = "Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką",
pages = "161-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "978-83-233-2244-3",
}
66
@article{UEK:52976,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "692",
pages = "63-76",
year = "2005",
}
67
@inbook{UEK:2166059744,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych",
booktitle = "Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego",
pages = "297-318",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-60056-07-2",
}
68
@inbook{UEK:2168310675,
author = "Dzwończyk Joanna",
title = "Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - rewolucja polityczna czy systemowa?",
booktitle = "Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej",
pages = "36-48",
adress = "Toruń",
publisher = "Mado",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89886-20-0",
}
69
@unpublished{UEK:2168220714,
author = "Urban Kazimierz and Danel Łukasz and Dzwończyk Joanna",
title = "Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}