Publications of the selected author
1

Author:
Małgorzata Winiarska-Brodowska , Dorota Piontek , Joanna Dzwończyk , Monika Jabłońska
Title:
The Law and Justice Leader and Prime Minister's Affinity Towards the Alternative Media on Facebook in Poland = Stosunek lidera Prawa i Sprawiedliwości oraz premiera wobec mediów alternatywnych na Facebooku
Source:
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. - nr 2 (2022) , s. 21-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 822590 (DEMOS)
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168367198
article
2

Title:
Lokalne społeczeństwo obywatelskie w świetle koncepcji kapitału społecznego i zasobów lokalnych
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 2022
Physical description:
13 s.: il.; 30 cm
Series:
(ANALIZA CELowa ; 4/2022)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168364430
report
3

Title:
Barriers to Consolidation of Democracy in Poland = Пределы консолидации демократии в Польше
Source:
Центральная Европа : тридцать лет по пути реформ : проблемы, вызовы, перспективы = Central Europe : Thirty Years of Reforms : Problems, Challenges, Prospects / red. Lyubov Shishelina - Moskwa: Российская академия наук, 2021, s. 120-133. - Summ., rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-5-98163-171-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357044
chapter in monograph
4

Title:
Populizm w kampanii parlamentarnej 2019
Source:
Kampania parlamentarna 2019 roku / red. Piotr Borowiec, Adrian Tyszkiewicz - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2021, s. 517-536. - Streszcz.
Research program:
Przygotowanie i publikacja artykułu zostały dofinansowane ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-233-5009-5 ; 978-83-233-7242-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357890
chapter in monograph
5

Title:
Geopolityka : rys historyczny : czym jest geopolityka? Odrodzenie się dyscypliny, determinanty dalszego rozwoju
Source:
Teorie i podejścia badawcze geopolityki / red. Adrian Tyszkiewicz, Piotr Borowiec - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2020, s. 23-61. - Streszcz.
ISBN:
978-83-233-4854-2 ; 978-83-233-7155-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353996
chapter in monograph
6

Title:
Recenzja książki Piotra Stankiewicza 'Gra w atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce', Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017 (s. 520)
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 1(25) (2020) , s. 157-162
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168350840
review
7

Title:
Barriers to Consolidation of Democracy in Poland = Пределы консолидации демократии в Польше
Source:
Višegradskaâ Evropa = Visegrad Europe. - no. 1-2 (2020) , s. 45-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168353994
article
8

Title:
Populistyczne zagrożenie procesu demokratycznej tranzycji w Polsce
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 144-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345120
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Wstęp
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 7-11
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335779
preface / summary
See main document
10

Title:
W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego?
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 201-215 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335785
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
546 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168335777
See related chapters
12

Title:
Samorząd w niepodległej Polsce - zarys historii i znaczenie
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 23 (2018) , s. 36-50. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331345
article
13

Title:
Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki = Direct Democracy in Poland as an Instrument of Populist Politics
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 9, nr 28 (2018) , s. 59-72. - Tytuł numeru: Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168330755
article
14

Title:
Specyfika guanxi - pozytywny czy negatywny kapitał społeczny? = The Specificity of Quanxi - Positive or Negative Social Capital?
Source:
Nowa Polityka Wschodnia. - nr 2 (17) (2018) , s. 117-131. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327951
article
15

Title:
System polityczny Republiki Federalnej Niemiec
Source:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 107-128 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-817-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325067
chapter in monograph
See main document
16

Title:
The Paradox of Global Civil Society = Paradoks globalnego społeczeństwa obywatelskiego
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313085
article
17

Title:
Wybory 2015 - dwie kampanie i dwa populizmy
Source:
Oblicza kampanii wyborczych 2015 / red. Małgorzata Kułakowska, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016, s. 317-330
ISBN:
978-83-233-4162-8 ; 978-83-233-9515-7
Nr:
2168310527
chapter in monograph
18

Title:
Społeczny potencjał ruchów ekologicznych w świetle badań opinii publicznej
Source:
Ekologizm / red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 135-143
Series:
(Ruchy Społeczne i Polityczne)
ISBN:
978-83-7784-822-7
Nr:
2168308897
chapter in monograph
19

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski = Democracy and Civil Society - the Case of Poland
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 195-211. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315639
chapter in conference materials
See main document
20

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Jerzy Indraszkiewicz
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 9-10
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315607
varia
See main document
21

Title:
Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss.
Source:
Polityka i Społeczeństwo. - nr 4 (14) (2016) , s. 162-168. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168315923
review
22

Title:
Populizm jako czynnik przełamujący podział postkomunistyczny
Source:
Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane problemy / red. Maria Marczewska-Rytko, Wojciech Ziętara - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 383-391
Series:
(Ruchy Społeczne i Polityczne)
ISBN:
978-83-7784-719-0
Nr:
2168301639
chapter in monograph
23

Title:
Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju
Source:
Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 171-200
ISBN:
978-83-8019-331-4
Nr:
2168303991
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Budżet kampanii
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 29-30 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293655
lexical items
25

Title:
Efekty psychologiczne w kampanii
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 50-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293793
lexical items
26

Title:
Wybrane aspekty rozwoju samorządu lokalnego w Polsce po 1989 roku = Selected Aspects of the Development of Local Government in Poland after 1989
Source:
Horyzonty Polityki. - vol. 5, nr 11 (2014) , s. 73-95. - Tytuł numeru: Ćwierć wieku wolności : Polska 1989-2014 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286127
article
27

Title:
Rynek wyborczy
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 163-164 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293829
lexical items
28

Conference:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Title:
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne = Modernization as Theoretical Question
Source:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1 / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 11-24. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-698-7
Nr:
2168292819
chapter in conference materials
See main document
29

Title:
Segmentacja rynku wyborczego
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 170-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293831
lexical items
30

Title:
Pełnomocnik wyborczy
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 121
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293825
lexical items
31

Title:
Spirala milczenia i fałszywy konsensus
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 181-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293835
lexical items
32

Title:
Lider opinii
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 89
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293805
lexical items
33

Title:
Pełnomocnik finansowy
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 120-121
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293819
lexical items
34

Title:
Sondaże a kampania wyborcza
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 177-178 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293833
lexical items
35

Title:
Strategia
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 182-183
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293837
lexical items
36

Title:
Strategia wyborcza
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 183-184 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293843
lexical items
37

Title:
Rynek polityczny : Political Market
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 159-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293827
lexical items
38

Title:
Taktyka
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 192-194
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293847
lexical items
39

Title:
Elektorat
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 53-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293795
lexical items
40

Title:
Doradcy polityczni
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 45
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293791
lexical items
41

Title:
Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju
Source:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, s. 191-211
Signature:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302067
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Luka rynkowa
Source:
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 95
ISBN:
978-83-7133-580-8
Nr:
2168293817
lexical items
43

Title:
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne
Source:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ, s. 5-18
Signature:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168289883
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Conference:
Dylematy polskiej demokracji, Kraków, Polska, od 2011-10-19 do 2011-10-20
Title:
Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku = Socio-political Divisions in Poland after 1989
Source:
Dylematy polskiej demokracji / red. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 159-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-3-8
Access mode:
Nr:
2168293375
chapter in conference materials
See main document
45

Title:
Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego = An Analysis of Economic Trends in Civic Society
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 870 (2011) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221170
article
46

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Między Polską naszych oczekiwań a Polską naszych możliwości", Kielce, Polska, od 2009-10-15 do 2009-10-15
Title:
Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce
Source:
Problemy polskiej transformacji / red. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011, s. 287-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-76-9
Nr:
2168229668
chapter in conference materials
See main document
47

Title:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
239 s.: il.; 24 cm
Notes:
Cz. 1 ukazała się w ramach serii: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 12, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-50-1
Nr:
2168224732
See related chapters
48

Title:
Bilans dwudziestolecia transformacji w oczach opinii publicznej
Source:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 39-49. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-50-1
Nr:
2168224762
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Dobro wspólne czy przede wszystkim własne? Polska klasa polityczna w oczach opinii publicznej
Source:
Władza czy służba? Problem dobra wspólnego w polityce / red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Katarzyna Bochenek-Cichoń - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 155-170
ISBN:
978-83-7780-030-0
Nr:
2168305981
chapter in monograph
50

Title:
Poziom frekwencji wyborczej jako czynnik legitymizacji władzy = Voter Turnout as a Legitimizing Factor of Power
Source:
Horyzonty Polityki. - vol. 2, nr 2 (2011) , s. 315-330. - Tytuł numeru: Polityczny potencjał człowieka
Access mode:
Nr:
2167610125
article
51

Title:
Dylematy polskiej demokracji
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (46), s. 44-45
Access mode:
Nr:
2168344812
varia
52

Title:
Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (37) (2010) , s. 24-25
Access mode:
Nr:
2168274899
unreviewed article
53

Title:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
368 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 12)
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-484-3
Nr:
2165731542
54

Title:
Podziały socjopolityczne
Source:
Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, s. 58-68
Research program:
80/KNP/2/2010/S/578
Signature:
NP-861/Magazyn
Nr:
2168325665
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka-społeczeństwo-państwo w III RP = The Concept of Negative Capital and the Attempt to Use it to Analyze the Relation between Individual, Society and a Country in the IIIrd Republic of Poland
Source:
Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja / red. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło - Warszawa: CeDeWu, 2010, s. 223-236. - Summ.
ISBN:
978-83-7556-356-6
Nr:
2166359008
chapter in monograph
56

Title:
Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce = The Local Dimension of Civic Society in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 824 (2010) , s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165625658
article
57

Title:
IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie - symbioza czy wymuszona koegzystencja = The Fourth Republic of Poland and Civil Society - Symbiosis or Forced Coexistence
Source:
Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej / red. Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 207-218. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 9)
ISBN:
978-83-7252-473-7
Nr:
2168219876
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Globalizacja a państwo narodowe = Globalisation and Nation State
Source:
Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. - 2 (55) (2009) , s. 93-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165996674
article
59

Title:
Zaufanie - główna kategoria koncepcji kapitału społecznego = Trust - a Central Category in Social Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 803 (2009) , s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50665
article
60

Title:
Odrodzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.
Source:
Transformacja polskiego systemu politycznego / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, s. 74-98
Signature:
NP-1326/Magazyn
Nr:
2168161602
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku = Political Aspects of the Development of Civil Society in Poland after 1989
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
251 s.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 191)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-456-0
Nr:
50359
monograph
62

Title:
Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja = Civil Society and Globalisation
Source:
Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2008, s. 335-355. - Summ.
ISBN:
978-83-233-2630-4
Nr:
2168308893
chapter in monograph
63

Title:
Stan trzeciego sektora w Polsce = The State of Poland's Third Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 779 (2008) , s. 83-101. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50674
article
64

Title:
Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka = Models of Global Democracy : Assumptions and Criticism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 749 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50823
article
65

Title:
"IV Rzeczpospolita" a społeczeństwo obywatelskie
Source:
Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, s. 57-68
Research program:
29/KNP/1/2007/S/400
Signature:
NP-1167/1/Magazyn
Nr:
2168326835
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Polski system polityczny - ocena i postulaty zmian
Source:
Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2 / red. Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007, s. 25-35. - Zsfg.
ISBN:
978-83-89682-95-8
Nr:
2165962538
chapter in monograph
67

Title:
Kapitał społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Source:
Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007, s. 57-78
ISBN:
978-83-89823-39-7
Nr:
2168310673
chapter in monograph
68

Title:
Wykorzystywanie socjotechniki przez polityków jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Source:
Polska we współczesnym świecie : między zaściankiem a przestrzenią wolności : księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeusza Janowskiego / red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Roman Bäcker - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007, s. 423-440
ISBN:
978-83-7441-767-9
Nr:
2168310681
chapter in monograph
69

Title:
Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005
Source:
Oblicza polskiego systemu politycznego / red. Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Sobolewska-Myślik - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007, s. 57-74 - Bibliogr.
Series:
(Biała Seria)
ISBN:
978-83-7441-737-2
Nr:
2168308895
chapter in monograph
70

Title:
Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim = Populist Attitudes in Polish Society
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 706 (2006) , s. 27-42. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52935
article
71

Title:
Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r.
Source:
Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989 : próba oglądu i analiza zjawiska / red. Agnieszka Kasińska-Metryka - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006, s. 121-140
ISBN:
83-7133-310-2
Nr:
2168329555
chapter in monograph
72

Title:
Ewolucja funkcji państwa narodowego w obliczu procesów globalizacji
Source:
Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem / red. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2006, s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-12-7
Nr:
2165998203
chapter in monograph
See main document
73

Title:
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku
Source:
Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006, s. 161-181
ISBN:
978-83-233-2244-3
Nr:
2168255390
chapter in monograph
74

Title:
Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Source:
Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? / red. Maria Marczewska-Rytko - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 119-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7441-519-4
Nr:
2168329553
chapter in conference materials
75

Title:
Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku = Factors Limiting Development of Civic Society in Poland After 1989
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 692 (2005) , s. 63-76. - Summ.
Access mode:
Nr:
52976
article
76

Title:
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - rewolucja polityczna czy systemowa?
Source:
Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej / red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa - Toruń: "Mado", 2005, s. 36-48
Series:
(Problemy Współczesnego Świata ; nr 4)
ISBN:
83-89886-20-0
Nr:
2168310675
chapter in monograph
77

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Partie polityczne: permanentne problemy", Kielce, Polska, od 2005-06-08 do 2005-06-08
Title:
Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych
Source:
Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 297-318 - Bibliogr.
ISBN:
83-60056-07-2
Nr:
2166059744
chapter in conference materials
See main document
78

Title:
Państwo narodowe w perspektywie integracji europejskiej
Source:
Spotkania z Lewiatanem / red. Piotr Kimla, Barbara Krauz-Mozer - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 55-74. - Summ.
Series:
(Acta Academiae Modrevianae)
ISBN:
83-89823-80-2
Nr:
2168309035
chapter in monograph
79

Title:
Zdzisław Krasnodębski, Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2003, 349, [3] s.
Source:
Athenaeum. - vol. 13 (2004) , s. 210-221
Nr:
2168320173
review
80

Title:
Analiza wyborów prezydenckich w Polsce pod kątem marketingu wyborczego = Analysis of Presidential Election in Poland from the Electoral Marketing Perspective
Source:
Studia Polityczne. - nr 15 (2004) , s. 109-145. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320255
article
81

Conference:
Międzynarodowa konferencja nt. "Polska lewica w XX wieku", Kraków, Polska, od 2003-05-13 do 2003-05-14
Title:
Lewicowa autoidentyfikacja społeczeństwa polskiego w świetle badań sondażowych
Source:
Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee / red. Tadeusz Ślęzak, Michał Śliwa - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 347-357
ISBN:
83-7271-284-0
Nr:
2168309039
chapter in conference materials
82

Conference:
Konferencja naukowa nt. "Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce", Poznań, Polska, od 2003-09-30 do 2003-09-30
Title:
Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku
Source:
Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / red. Sebastian Drobczyński, Marek Żyromski - Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2004, s. 101-116
ISBN:
83-87653-11-X
Nr:
2168309041
chapter in conference materials
83

Title:
Absencja wyborcza w Polsce po 1989 roku = Low Voter Turnout in Polish Elections since 1989
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 655 (2004) , s. 65-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220456
article
84

Title:
The Influence of Public Relations on the Civic Activity of Polish People
Source:
Polish Political Science Yearbook. - vol. 33 (2004) , s. 43-49
Nr:
2168309033
article
85

Title:
Wpływ marketingu politycznego na funkcjonowanie demokracji = Effect of Political Marketing Upon the Functioning of Democracy
Source:
Athenaeum. - vol. 11 (2003) , s. 35-48. - Summ.
Nr:
2168310669
article
86

Title:
Społeczeństwo informacyjne wobec wyzwań globalizacji
Source:
Globalizacja - integracja - transformacja : główne problemy globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej / red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 319-330
ISBN:
83-7322-739-3
Nr:
2168254936
chapter in monograph
87

Conference:
Konferencja naukowa: "Ideologia, doktryna i ruch polityczny współczesnego konserwatyzmu", Puławy, Polska, od 2001-11-08 do 2001-11-10
Title:
Konserwatyzm a populizm - ideologia a strategia postępowania wobec społeczeństwa
Source:
Konserwatyzm : historia i współczesność / red. Stefan Stępień - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 321-335
ISBN:
83-227-2107-2
Nr:
2168320275
chapter in conference materials
88

Title:
The Barriers for the Development of Civic Society in Poland after 1989
Source:
Polish Political Science Yearbook. - vol. 32 (2003) , s. 117-125
Nr:
2168308723
article
89

Title:
Reprywatyzacja w Polsce w dekadzie 1991-2001 = Re-privatization in Poland during 1991-2001
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 638 (2003) , s. 21-35. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223826
article
90

Title:
Społeczeństwo informacyjne - globalna wioska czy samotny tłum
Source:
Media i edukacja w globalizującym się świecie : teoria, praktyka, oddziaływanie / red. Marek Sokołowski - Olsztyn: Oficyna Wydawnicza " Kastalia", 2003, s. 420-430 - Bibliogr.
ISBN:
83-905505-9-8
Nr:
2168320181
chapter in monograph
91

Title:
Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. Andrzeja W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 223 s.
Source:
Athenaeum. - vol. 10 (2003) , s. 255-260
Nr:
2168320183
review
92

Title:
Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich = Stereotypes in Polish-Russian Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 611 (2002) , s. 103-116. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168224396
article
93

Title:
Paradoks federacyjnej wizji Europy Denisa de Rougemonta
Source:
Athenaeum. - vol. 8 (2002) , s. 47-55. - Summ.
Nr:
2168320307
article
94

Title:
Direct Democracy in Theory and Practice by Maria Marczewska-Rytko (Marie Curie University Press - Lublin 2001), 234 pages
Source:
Polish Political Science Yearbook. - vol. 31 (2002) , s. 175-178
ISBN:
83-7322-481-5
Nr:
2168310679
review
95

Title:
Społeczeństwo obywatelskie wobec wyzwań globalizacji = Civic Society Versus Challenges of the Future
Source:
Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe / red. Zenona Maria Nowak - Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., 2002, s. 222-238. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88980-01-7
Nr:
2166234531
chapter in monograph
96

Title:
Kampanie prezydenckie w Polsce po 1989 roku = Presidential Campaigns in Poland after 1989
Source:
Studia Politologiczne. - vol. 6 (2002) , s. 197-231. - Tytuł numeru: Polska scena polityczna: kampanie wyborcze
Nr:
2168320393
article
97

Title:
Stosunek Polaków do koncepcji powszechnego uwłaszczenia = The Attitudes of Poles to Universal Restitution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 611 (2002) , s. 57-71. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168224394
article
98

Conference:
Konferencja Naukowa nt. Przemiany europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, Polska, od 2001-02-27 do 2001-02-28
Title:
Populistyczne aspekty w programach wyborczych polskiej lewicy
Source:
Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r. / red. Jerzy KORNAŚ - Kraków: Trans-Krak, 2001, s. 177-193
ISBN:
83-88154-06-0
Nr:
2166025073
chapter in conference materials
See main document
99

Conference:
Konferencja międzynarodowa "Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej", Puławy, Polska, od 2000-05-25 do 2000-05-27
Title:
Społeczeństwo polskie wobec integracji europejskiej (w świetle badań sondażowych)
Source:
Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej / red. Maria Marczewska-Rytko - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, s. 157-168
ISBN:
83-227-1758-X
Nr:
2168320705
chapter in conference materials
100

Title:
Czynniki ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia populistycznych rozwiązań w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski) = Factors Reducing the Possibility of Populist Solutions being Used in Postsocialist Societies (on the Example of Poland)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 571 (2001) , s. 57-70. - Summ.
Nr:
2168247332
article
101

Title:
Robert Wiszniowski, Marketing wyborczy, Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa-Wrocław 2000, s. 228
Source:
Athenaeum. - vol. 6 (2001) , s. 190-193
ISBN:
83-7174-780-2
Nr:
2168310523
review
102

Title:
Stosunki z Ukrainą w świadomości społeczeństwa polskiego
Source:
Polityka Wschodnia. - nr 1 (2001) , s. 129-144
Nr:
2168320699
article
103

Title:
Polska klasa polityczna wobec integracji europejskiej = Polish Political Classes and the European Integration
Source:
Athenaeum. - vol. 5 (2000) , s. 24-42. - Tekst również w języku angielskim.
Nr:
2168321039
article
104

Title:
Koncepcja państwa w systemach filozoficznych Platona i Arystotelesa = The Concept of State in the Philosophical Systems of Plato and Aristotle
Source:
Athenaeum. - vol. 4 (2000) , s. 141-156. - Tekst również w języku angielskim.
Nr:
2168310671
article
105

Title:
Stosunki polsko-rosyjskie w świadomości społeczeństwa polskiego
Source:
Polityka Wschodnia. - nr 2 (2000) , s. 103-122
Nr:
2168321139
article
106

Title:
Mentalność społeczeństwa polskiego jako czynnik propopulistyczny = The Mentality of the Polish Society as a Factor Favouring Populism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 548 (2000) , s. 47-60. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223410
article
107

Title:
Czynniki ograniczające upodmiotowienie społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej = Factor Standing in the Way of Self-Determination of Societies' of Central and Eastern Europe
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 521 (1999) , s. 57-69. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168254654
article
108

Title:
Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski)
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7174-576-1
Nr:
2168255166
monograph
109

Title:
Wykaz publikacji Profesora Jerzego Indraszkiewicza
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 500, s. 9-15
Nr:
2168251468
varia
110

Title:
Wykaz publikacji Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza
Source:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 11-18
Opracowanie:
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168308977
varia
See main document
111

Title:
Społeczeństwo postkomunistyczne jako kategoria pojęciowa = The Post-Socialist Society as a Notional Category
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 500 (1998) , s. 89-101. - Summ.
Nr:
2168251454
article
112

Title:
Polski system polityczny w społecznej świadomości = Polish Political System and Its Social Perception
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 484 (1997) , s. 79-89. - Summ.
Nr:
2168246136
article
113

Title:
Populistyczne zagrożenia procesu transformacji w Polsce = The Populistic Impendency of the Transformation Process in Poland
Source:
Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995, s. 77-82. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259996
chapter in conference materials
114

Title:
Analiza pojęcia sytuacja populistyczna = Analysis of Notion of "Populist Situation"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 460 (1995) , s. 21-31. - Summ.
Nr:
2168234022
article
115

Title:
Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków; Warszawa: Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995, s. 141-150 - Bibliogr.
ISBN:
83-903900-1-9
Nr:
2168240558
chapter in monograph
See main document
116

Author:
Joanna Dzwończyk , Arkadiusz Sobczyk
Title:
Employer and Entrepreneur Organizations during the Transformation Period in Poland
Source:
Evolution of Interest Representation and Development of the Labour Market in Post-socialist Countries / red. Jerzy HAUSNER, Ove K. Pedersen, Karsten Ronit - Cracow; Warsaw: Cracow Academy of Economics; Friedrich Ebert Stiftung, 1995, s. 141-157 - Bibliogr.
ISBN:
83-903900-2-7
Nr:
2168251656
chapter in monograph
See main document
117

Author:
Joanna Dzwończyk , Arkadiusz Sobczyk
Title:
Ewolucja sporów zbiorowych i sposobów ich rozwiązywania
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 2, Od socjalistycznego korporacjonizmu do...? / red. Jerzy HAUSNER, Piotr Marciniak - Warszawa: Fundacja Polska Praca, 1994, s. 139-158 - Bibliogr.
ISBN:
83-85341-05-6
Nr:
2168262312
chapter in monograph
See main document
118

Title:
Zagrożenia populistyczne w procesie transformacji społeczeństw postsocjalistycznych = Danger of Populism in the Process of Postsocialist Society Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 424 (1994) , s. 91-105. - Summ.
Nr:
2168253968
article
119

Title:
Podmiotowość społeczeństw postsocjalistycznych = Exercising of Civil Rights in Post-Socialist Societies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 437 (1994) , s. 33-44. - Summ.
Nr:
2168254678
article
120

Author:
Joanna Dzwończyk , Arkadiusz Sobczyk
Title:
Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców
Source:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER - [Warszawa]: ISP PAN, 1993, s. 9-10
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1)
Nr:
2168329005
varia
See main document
121

Title:
Populizm - analiza pojęcia = Populism - the Analysis of the Notion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 409 (1993) , s. 21-35. - Summ.
Nr:
2168255430
article
Unpublished documents:
1

Title:
Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki. [11]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
132 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
20/KNP/1/2006/S/295
Signature:
NP-436/[11]/Magazyn
Nr:
2168220714
unpublished scientific work
2

Title:
Uwarunkowania i przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej w 1995 roku : (raport)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
124 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-371/Magazyn
Nr:
2168258686
unpublished scientific work
3

Author:
Joanna Dzwończyk , Arkadiusz Sobczyk
Title:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
93 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
1/P109/027/04
Signature:
NP-154/Magazyn
Nr:
2168252660
unpublished scientific work
1
The Law and Justice Leader and Prime Minister's Affinity Towards the Alternative Media on Facebook in Poland = Stosunek lidera Prawa i Sprawiedliwości oraz premiera wobec mediów alternatywnych na Facebooku / Małgorzata Winiarska-Brodowska, Dorota Piontek, Joanna DZWOŃCZYK, Monika Jabłońska // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. - nr 2 (2022), s. 21-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/34372/29767. - ISSN 1731-7517
2
Lokalne społeczeństwo obywatelskie w świetle koncepcji kapitału społecznego i zasobów lokalnych / Joanna DZWOŃCZYK. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 2022. - 13 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ANALIZA CELowa ; 4/2022. - Pełny tekst: https://frdl.org.pl/static/upload/store/frdl/ANALIZY_CELOWE/KAPITAL_SPOL.pdf
3
Barriers to Consolidation of Democracy in Poland = Пределы консолидации демократии в Польше / Joanna DZWOŃCZYK // W: Центральная Европа : тридцать лет по пути реформ : проблемы, вызовы, перспективы = Central Europe : Thirty Years of Reforms : Problems, Challenges, Prospects / ed. Lyubov Shishelina. - Moskwa: Российская академия наук, 2021. - S. 120-133. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISBN 978-5-98163-171-9. - Pełny tekst: http://visegradeurope.ru/ru_RU/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%86%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%83/
4
Populizm w kampanii parlamentarnej 2019 / Joanna DZWOŃCZYK // W: Kampania parlamentarna 2019 roku / red. Piotr Borowiec, Adrian Tyszkiewicz. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2021. - S. 517-536. - Streszcz. - ISBN 978-83-233-5009-5 ; 978-83-233-7242-4
5
Geopolityka : rys historyczny : czym jest geopolityka? Odrodzenie się dyscypliny, determinanty dalszego rozwoju / Joanna DZWOŃCZYK // W: Teorie i podejścia badawcze geopolityki / red. Adrian Tyszkiewicz, Piotr Borowiec. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2020. - S. 23-61. - Streszcz. - ISBN 978-83-233-4854-2 ; 978-83-233-7155-7
6
Recenzja książki Piotra Stankiewicza 'Gra w atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce', Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017 (s. 520) / Joanna DZWOŃCZYK // Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 1(25) (2020), s. 157-162. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/25/ksm2508.pdf. - ISSN 1643-6911
7
Barriers to Consolidation of Democracy in Poland = Пределы консолидации демократии в Польше / Joanna DZWOŃCZYK // Višegradskaâ Evropa = Visegrad Europe. - no. 1-2 (2020), s. 45-58. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2020/12/visegraderope122020.pdf
8
Populistyczne zagrożenie procesu demokratycznej tranzycji w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 144-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
9
Wstęp / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 7-11. - ISBN 978-83-7252-784-4
10
W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego? / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 201-215. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
11
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 546 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-784-4
12
Samorząd w niepodległej Polsce - zarys historii i znaczenie / Joanna DZWOŃCZYK // Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018), s. 36-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201803.pdf. - ISSN 1643-6911
13
Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki = Direct Democracy in Poland as an Instrument of Populist Politics / Joanna Małgorzata DZWOŃCZYK // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 9, nr 28 (2018), s. 59-72. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1376/1608. - ISSN 2082-5897
14
Specyfika guanxi - pozytywny czy negatywny kapitał społeczny? = The Specificity of Quanxi - Positive or Negative Social Capital? / Joanna DZWOŃCZYK // Nowa Polityka Wschodnia. - nr 2 (17) (2018), s. 117-131. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/17/npw1707.pdf. - ISSN 2084-3291
15
System polityczny Republiki Federalnej Niemiec / Joanna DZWOŃCZYK // W: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 107-128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-817-3
16
The Paradox of Global Civil Society = Paradoks globalnego społeczeństwa obywatelskiego / Joanna DZWOŃCZTK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016), s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1207/919. - ISSN 1898-6447
17
Wybory 2015 - dwie kampanie i dwa populizmy / Joanna DZWOŃCZYK // W: Oblicza kampanii wyborczych 2015 / red. Małgorzata Kułakowska, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016. - S. 317-330. - ISBN 978-83-233-4162-8 ; 978-83-233-9515-7
18
Społeczny potencjał ruchów ekologicznych w świetle badań opinii publicznej / Joanna DZWOŃCZYK // W: Ekologizm / red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016. - (Ruchy Społeczne i Polityczne). - S. 135-143. - ISBN 978-83-7784-822-7
19
Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski = Democracy and Civil Society - the Case of Poland / Joanna DZWOŃCZYK // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 195-211. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-658-2
20
Jerzy Indraszkiewicz / Joanna DZWOŃCZYK // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 9-10. - ISBN 978-83-8019-658-2
21
Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss. / Joanna DZWOŃCZYK // Polityka i Społeczeństwo. - nr 4 (14) (2016), s. 162-168. - Rec. pracy: Piotr Sztompka: Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss. - ISSN 1732-9639
22
Populizm jako czynnik przełamujący podział postkomunistyczny / Joanna DZWOŃCZYK // W: Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane problemy / red. Maria Marczewska-Rytko, Wojciech Ziętara. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015. - (Ruchy Społeczne i Polityczne). - S. 383-391. - ISBN 978-83-7784-719-0
23
Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 171-200. - ISBN 978-83-8019-331-4
24
Budżet kampanii / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 29-30. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
25
Efekty psychologiczne w kampanii / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 50-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
26
Wybrane aspekty rozwoju samorządu lokalnego w Polsce po 1989 roku = Selected Aspects of the Development of Local Government in Poland after 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // Horyzonty Polityki. - vol. 5, nr 11 (2014), s. 73-95. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ćwierć wieku wolności : Polska 1989-2014. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/212/190. - ISSN 2082-5897
27
Rynek wyborczy / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 163-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
28
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne = Modernization as Theoretical Question / Joanna DZWOŃCZYK // W: 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1 / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. - S. 11-24. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-698-7
29
Segmentacja rynku wyborczego / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 170-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
30
Pełnomocnik wyborczy / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 121. - ISBN 978-83-7133-580-8
31
Spirala milczenia i fałszywy konsensus / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 181-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
32
Lider opinii / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 89. - ISBN 978-83-7133-580-8
33
Pełnomocnik finansowy / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 120-121. - ISBN 978-83-7133-580-8
34
Sondaże a kampania wyborcza / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 177-178. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
35
Strategia / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 182-183. - ISBN 978-83-7133-580-8
36
Strategia wyborcza / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 183-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
37
Rynek polityczny : Political Market / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 159-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
38
Taktyka / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 192-194. - ISBN 978-83-7133-580-8
39
Elektorat / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 53-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7133-580-8
40
Doradcy polityczni / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 45. - ISBN 978-83-7133-580-8
41
Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju / Joanna DZWOŃCZYK // W: Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2014), s. 191-211
42
Luka rynkowa / Joanna DZWOŃCZYK // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Kamińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 95. - ISBN 978-83-7133-580-8
43
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2013), s. 5-18
44
Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku = Socio-political Divisions in Poland after 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // W: Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 159-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-3-8. - Pełny tekst: http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf
45
Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego = An Analysis of Economic Trends in Civic Society / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190417. - ISSN 1898-6447
46
Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Problemy polskiej transformacji / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011. - S. 287-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-76-9
47
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Transformacja polska - oczekiwania i rzeczywistość, 26-27 maja 2010 r., Kraków-Niepołomice. - Cz. 1 ukazała się w ramach serii: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 12. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-50-1
48
Bilans dwudziestolecia transformacji w oczach opinii publicznej / Joanna DZWOŃCZYK // W: Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 39-49. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-50-1
49
Dobro wspólne czy przede wszystkim własne? Polska klasa polityczna w oczach opinii publicznej / Joanna DZWOŃCZYK // W: Władza czy służba? Problem dobra wspólnego w polityce / red. nauk. Agnieszka Kasińska-Metryka, Katarzyna Bochenek-Cichoń. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. 155-170. - ISBN 978-83-7780-030-0
50
Poziom frekwencji wyborczej jako czynnik legitymizacji władzy = Voter Turnout as a Legitimizing Factor of Power / Joanna DZWOŃCZYK // Horyzonty Polityki. - vol. 2, nr 2 (2011), s. 315-330. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityczny potencjał człowieka. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/158/137. - ISSN 2082-5897
51
Dylematy polskiej demokracji / Joanna DZWOŃCZYK, Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 44-45. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
52
Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość / Joanna DZWOŃCZYK, Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
53
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 368 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 12). - ISBN 978-83-7252-484-3
54
Podziały socjopolityczne / Joanna DZWOŃCZYK // W: Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2010), s. 58-68
55
Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka-społeczeństwo-państwo w III RP = The Concept of Negative Capital and the Attempt to Use it to Analyze the Relation between Individual, Society and a Country in the IIIrd Republic of Poland / Joanna DZWOŃCZYK // W: Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja / red. nauk. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło. - Warszawa: CeDeWu, 2010. - S. 223-236. - Summ. - ISBN 978-83-7556-356-6
56
Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce = The Local Dimension of Civic Society in Poland / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 824 (2010), s. 55-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169371613. - ISSN 1898-6447
57
IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie - symbioza czy wymuszona koegzystencja = The Fourth Republic of Poland and Civil Society - Symbiosis or Forced Coexistence / Joanna DZWOŃCZYK // W: Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej / red. Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 9). - S. 207-218. - summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-473-7
58
Globalizacja a państwo narodowe = Globalisation and Nation State / Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. - 2 (55) (2009), s. 93-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-0249
59
Zaufanie - główna kategoria koncepcji kapitału społecznego = Trust - a Central Category in Social Capital / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 803 (2009), s. 81-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164998626. - ISSN 1898-6447
60
Odrodzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r. / Joanna DZWOŃCZYK // W: Transformacja polskiego systemu politycznego / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2009), s. 74-98
61
Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku = Political Aspects of the Development of Civil Society in Poland after 1989 / Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 251 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 191). - ISBN 978-83-7252-456-0
62
Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja = Civil Society and Globalisation / Joanna DZWOŃCZYK // W: Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2008. - S. 335-355. - Summ. - ISBN 978-83-233-2630-4
63
Stan trzeciego sektora w Polsce = The State of Poland's Third Sector / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 779 (2008), s. 83-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160851472. - ISSN 1898-6447
64
Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka = Models of Global Democracy : Assumptions and Criticism / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153286365. - ISSN 0208-7944
65
"IV Rzeczpospolita" a społeczeństwo obywatelskie / Joanna DZWOŃCZYK // W: Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2007), s. 57-68
66
Polski system polityczny - ocena i postulaty zmian / Joanna DZWOŃCZYK // W: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2 / red. Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński. - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. - S. 25-35. - Zsfg. - ISBN 978-83-89682-95-8
67
Kapitał społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. - S. 57-78. - ISBN 978-83-89823-39-7
68
Wykorzystywanie socjotechniki przez polityków jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polska we współczesnym świecie : między zaściankiem a przestrzenią wolności : księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeusza Janowskiego / red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Roman Bäcker. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - S. 423-440. - ISBN 978-83-7441-767-9
69
Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005 / Joanna DZWOŃCZYK // W: Oblicza polskiego systemu politycznego / red. Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Sobolewska-Myślik. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - (Biała Seria / Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych). - S. 57-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7441-737-2
70
Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim = Populist Attitudes in Polish Society / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 706 (2006), s. 27-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/111801736. - ISSN 0208-7944
71
Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r. / Joanna DZWOŃCZYK // W: Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989 : próba oglądu i analiza zjawiska / red. Agnieszka Kasińska-Metryka. - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006. - S. 121-140. - ISBN 83-7133-310-2
72
Ewolucja funkcji państwa narodowego w obliczu procesów globalizacji / Joanna DZWOŃCZYK // W: Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2006. - S. 69-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-12-7
73
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku / Joanna DZWOŃCZYK // W: Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką / red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006. - S. 161-181. - ISBN 978-83-233-2244-3
74
Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? / red. Maria Marczewska-Rytko. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - S. 119-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7441-519-4
75
Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku = Factors Limiting Development of Civic Society in Poland After 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 692 (2005), s. 63-76. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/107171273. - ISSN 0208-7944
76
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - rewolucja polityczna czy systemowa? / Joanna DZWOŃCZYK // W: Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej / red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa. - Toruń: "Mado", 2005. - (Problemy Współczesnego Świata ; nr 4). - S. 36-48. - ISBN 83-89886-20-0
77
Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych / Joanna DZWOŃCZYK // W: Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 297-318. - Bibliogr. - ISBN 83-60056-07-2
78
Państwo narodowe w perspektywie integracji europejskiej / Joanna DZWOŃCZYK // W: Spotkania z Lewiatanem / red. Piotr Kimla, Barbara Krauz-Mozer. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Acta Academiae Modrevianae). - S. 55-74. - Summ. - ISBN 83-89823-80-2
79
Zdzisław Krasnodębski, Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2003, 349, [3] s. / Joanna DZWOŃCZYK // Athenaeum. - vol. 13 (2004), s. 210-221. - Rec. pracy: Krasnodębski Zdzisław: Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2003, 349, [3] s. - ISSN 1505-2192
80
Analiza wyborów prezydenckich w Polsce pod kątem marketingu wyborczego = Analysis of Presidential Election in Poland from the Electoral Marketing Perspective / Joanna DZWOŃCZYK // Studia Polityczne. - nr 15 (2004), s. 109-145. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-3135
81
Lewicowa autoidentyfikacja społeczeństwa polskiego w świetle badań sondażowych / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee / red. Tadeusz Ślęzak, Michał Śliwa. - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. - S. 347-357. - ISBN 83-7271-284-0
82
Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku / Joanna DZWOŃCZYK // W: Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / red. Sebastian Drobczyński, Marek Żyromski. - Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2004. - S. 101-116. - ISBN 83-87653-11-X
83
Absencja wyborcza w Polsce po 1989 roku = Low Voter Turnout in Polish Elections since 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 655 (2004), s. 65-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68698939. - ISSN 0208-7944
84
The Influence of Public Relations on the Civic Activity of Polish People / Joanna DZWOŃCZYK // Polish Political Science Yearbook. - vol. 33 (2004), s. 43-49. - ISSN 0208-7375
85
Wpływ marketingu politycznego na funkcjonowanie demokracji = Effect of Political Marketing Upon the Functioning of Democracy / Joanna DZWOŃCZYK // Athenaeum. - vol. 11 (2003), s. 35-48. - Summ. - ISSN 1505-2192
86
Społeczeństwo informacyjne wobec wyzwań globalizacji / Joanna DZWOŃCZYK // W: Globalizacja - integracja - transformacja : główne problemy globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej / red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. - S. 319-330. - ISBN 83-7322-739-3
87
Konserwatyzm a populizm - ideologia a strategia postępowania wobec społeczeństwa / Joanna DZWOŃCZYK // W: Konserwatyzm : historia i współczesność / red. Stefan Stępień. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - S. 321-335. - ISBN 83-227-2107-2
88
The Barriers for the Development of Civic Society in Poland after 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // Polish Political Science Yearbook. - vol. 32 (2003), s. 117-125. - ISSN 0208-7375
89
Reprywatyzacja w Polsce w dekadzie 1991-2001 = Re-privatization in Poland during 1991-2001 / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 638 (2003), s. 21-35. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50633879. - ISSN 0208-7944
90
Społeczeństwo informacyjne - globalna wioska czy samotny tłum / Joanna DZWOŃCZYK // W: Media i edukacja w globalizującym się świecie : teoria, praktyka, oddziaływanie / red. nauk. Marek Sokołowski. - Olsztyn: Oficyna Wydawnicza " Kastalia", 2003. - S. 420-430. - Bibliogr. - ISBN 83-905505-9-8
91
Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. Andrzeja W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 223 s. / Joanna DZWOŃCZYK // Athenaeum. - vol. 10 (2003), s. 255-260. - Rec. pracy: Andrzeja W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 223 s. - ISSN 1505-2192
92
Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich = Stereotypes in Polish-Russian Relations / Joanna DZWOŃCZYK, Robert JAKIMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 611 (2002), s. 103-116. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14411. - ISSN 0208-7944
93
Paradoks federacyjnej wizji Europy Denisa de Rougemonta / Joanna DZWOŃCZYK // Athenaeum. - vol. 8 (2002), s. 47-55. - Summ. - ISSN 1505-2192
94
Direct Democracy in Theory and Practice by Maria Marczewska-Rytko (Marie Curie University Press - Lublin 2001), 234 pages / Joanna DZWOŃCZYK // Polish Political Science Yearbook. - vol. 31 (2002), s. 175-178. - Rec. pracy: Marczewska-Rytko Maria, Direct Democracy in Theory and Practice. Marie Curie University Press - Lublin 2001. - ISSN 0208-7375
95
Społeczeństwo obywatelskie wobec wyzwań globalizacji = Civic Society Versus Challenges of the Future / Joanna DZWOŃCZYK // W: Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe / red. nauk. Zenona Maria Nowak. - Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., 2002. - S. 222-238. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88980-01-7
96
Kampanie prezydenckie w Polsce po 1989 roku = Presidential Campaigns in Poland after 1989 / Joanna DZWOŃCZYK // Studia Politologiczne. - vol. 6 (2002), s. 197-231. - Tytuł numeru: Polska scena polityczna: kampanie wyborcze. - ISSN 1640-8888
97
Stosunek Polaków do koncepcji powszechnego uwłaszczenia = The Attitudes of Poles to Universal Restitution / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 611 (2002), s. 57-71. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14404. - ISSN 0208-7944
98
Populistyczne aspekty w programach wyborczych polskiej lewicy / Joanna DZWOŃCZYK // W: Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r. / red. Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Trans-Krak, 2001. - S. 177-193. - ISBN 83-88154-06-0
99
Społeczeństwo polskie wobec integracji europejskiej (w świetle badań sondażowych) / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej / red. Maria Marczewska-Rytko. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. - S. 157-168. - ISBN 83-227-1758-X
100
Czynniki ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia populistycznych rozwiązań w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski) = Factors Reducing the Possibility of Populist Solutions being Used in Postsocialist Societies (on the Example of Poland) / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 571 (2001), s. 57-70. - Summ. - ISSN 0208-7944
101
Robert Wiszniowski, Marketing wyborczy, Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa-Wrocław 2000, s. 228 / Joanna DZWOŃCZYK // Athenaeum. - vol. 6 (2001), s. 190-193. - Rec. pracy: Wiszniowski Robert: Marketing wyborczy. Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa-Wrocław 2000, s. 228. - ISSN 1505-2192
102
Stosunki z Ukrainą w świadomości społeczeństwa polskiego / Joanna DZWOŃCZYK // Polityka Wschodnia. - nr 1 (2001), s. 129-144. - ISSN 1230-8935
103
Polska klasa polityczna wobec integracji europejskiej = Polish Political Classes and the European Integration / Joanna DZWOŃCZYK // Athenaeum. - vol. 5 (2000), s. 24-42. - Tekst również w języku angielskim. - ISSN 1505-2192
104
Koncepcja państwa w systemach filozoficznych Platona i Arystotelesa = The Concept of State in the Philosophical Systems of Plato and Aristotle / Joanna DZWOŃCZYK // Athenaeum. - vol. 4 (2000), s. 141-156. - Tekst również w języku angielskim. - ISSN 1505-2192
105
Stosunki polsko-rosyjskie w świadomości społeczeństwa polskiego / Joanna DZWOŃCZYK // Polityka Wschodnia. - nr 2 (2000), s. 103-122. - ISSN 1230-8935
106
Mentalność społeczeństwa polskiego jako czynnik propopulistyczny = The Mentality of the Polish Society as a Factor Favouring Populism / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 548 (2000), s. 47-60. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10714. - ISSN 0208-7944
107
Czynniki ograniczające upodmiotowienie społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej = Factor Standing in the Way of Self-Determination of Societies' of Central and Eastern Europe / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 521 (1999), s. 57-69. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/8310. - ISSN 0208-7944
108
Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski) / Joanna DZWOŃCZYK. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7174-576-1
109
Wykaz publikacji Profesora Jerzego Indraszkiewicza / Joanna DZWOŃCZYK, Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 500 (1998), s. 9-15. - ISSN 0208-7944
110
Wykaz publikacji Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza / zestawili: J. DZWOŃCZYK, K. URBAN // W: Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. - Kraków: [s. n.], 1998. - S. 11-18. - ISBN 83-903900-8-6
111
Społeczeństwo postkomunistyczne jako kategoria pojęciowa = The Post-Socialist Society as a Notional Category / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 500 (1998), s. 89-101. - Summ. - ISSN 0208-7944
112
Polski system polityczny w społecznej świadomości = Polish Political System and Its Social Perception / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 484 (1997), s. 79-89. - Summ. - ISSN 0208-7944
113
Populistyczne zagrożenia procesu transformacji w Polsce = The Populistic Impendency of the Transformation Process in Poland / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995. - S. 77-82. - Summ. - Bibliogr.
114
Analiza pojęcia sytuacja populistyczna = Analysis of Notion of "Populist Situation" / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 460 (1995), s. 21-31. - Summ. - ISSN 0208-7944
115
Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców / Joanna DZWOŃCZYK // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków; Warszawa: Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995. - S. 141-150. - Bibliogr. - ISBN 83-903900-1-9
116
Employer and Entrepreneur Organizations during the Transformation Period in Poland / Joanna DZWOŃCZYK, Arkadiusz SOBCZYK // W: Evolution of Interest Representation and Development of the Labour Market in Post-socialist Countries / eds. Jerzy HAUSNER, Ove K. Pedersen, Karsten Ronit. - Cracow; Warsaw: Cracow Academy of Economics; Friedrich Ebert Stiftung, 1995. - S. 141-157. - Bibliogr. - ISBN 83-903900-2-7
117
Ewolucja sporów zbiorowych i sposobów ich rozwiązywania / Joanna DZWOŃCZYK, Arkadiusz Sobczyk // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 2, Od socjalistycznego korporacjonizmu do...? / red. Jerzy HAUSNER, Piotr Marciniak. - Warszawa: Fundacja Polska Praca, 1994. - S. 139-158. - Bibliogr. - ISBN 83-85341-05-6
118
Zagrożenia populistyczne w procesie transformacji społeczeństw postsocjalistycznych = Danger of Populism in the Process of Postsocialist Society Transformation / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 424 (1994), s. 91-105. - Summ. - ISSN 0208-7944
119
Podmiotowość społeczeństw postsocjalistycznych = Exercising of Civil Rights in Post-Socialist Societies / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 437 (1994), s. 33-44. - Summ. - ISSN 0208-7944
120
Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców / Joanna DZWOŃCZYK, Arkadiusz Sobczyk // W: Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER. - [Warszawa]: ISP PAN, 1993. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1). - S. 9-10
121
Populizm - analiza pojęcia = Populism - the Analysis of the Notion / Joanna DZWOŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 409 (1993), s. 21-35. - Summ. - ISSN 0208-7944
122
Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki. [11] / kierownik projektu: Kazimierz URBAN ; zespół: Łukasz DANEL, Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 132 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Uwarunkowania i przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej w 1995 roku : (raport) / Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 124 k. : il. ; 30 cm
124
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców / Joanna DZWOŃCZYK, Arkadiusz Sobczyk. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Winiarska-Brodowska M., Piontek D., Dzwończyk J., Jabłońska M., (2022), The Law and Justice Leader and Prime Minister's Affinity Towards the Alternative Media on Facebook in Poland, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 2, s. 21-42; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/34372/29767
2
Dzwończyk J., (2022), Lokalne społeczeństwo obywatelskie w świetle koncepcji kapitału społecznego i zasobów lokalnych, Warszawa : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 13 s.
3
Dzwończyk J., (2021), Barriers to Consolidation of Democracy in Poland. [W:] Shishelina L. (red.), Центральная Европа : тридцать лет по пути реформ : проблемы, вызовы, перспективы, Moskwa : Российская академия наук, s. 120-133.
4
Dzwończyk J., (2021), Populizm w kampanii parlamentarnej 2019. [W:] Borowiec P., Tyszkiewicz A. (red.), Kampania parlamentarna 2019 roku, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 517-536.
5
Dzwończyk J., (2020), Geopolityka : rys historyczny : czym jest geopolityka? Odrodzenie się dyscypliny, determinanty dalszego rozwoju. [W:] Tyszkiewicz A., Borowiec P. (red.), Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 23-61.
6
Dzwończyk J., (2020), Recenzja książki Piotra Stankiewicza 'Gra w atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce', Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017 (s. 520), "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 1(25), s. 157-162; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/25/ksm2508.pdf
7
Dzwończyk J., (2020), Barriers to Consolidation of Democracy in Poland, "Višegradskaâ Evropa", no. 1-2, s. 45-58; http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2020/12/visegraderope122020.pdf
8
Dzwończyk J., (2020), Populistyczne zagrożenie procesu demokratycznej tranzycji w Polsce. [W:] DANEL Ł., KORNAŚ J., LISIAKIEWICZ R. (red.), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 144-162.
9
Dzwończyk J., (2019), Wstęp. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-11.
10
Dzwończyk J., (2019), W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego?. [W:] DZWOŃCZYK J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 201-215.
11
Dzwończyk J. (red.), (2019), Polityka i gospodarka: teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 546 s.
12
Dzwończyk J., (2018), Samorząd w niepodległej Polsce - zarys historii i znaczenie, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 23, s. 36-50; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201803.pdf
13
Dzwończyk J., (2018), Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki, "Horyzonty Polityki", vol. 9, nr 28, s. 59-72; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1376/1608
14
Dzwończyk J., (2018), Specyfika guanxi - pozytywny czy negatywny kapitał społeczny?, "Nowa Polityka Wschodnia", nr 2 (17), s. 117-131; http://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/17/npw1707.pdf
15
Dzwończyk J., (2017), System polityczny Republiki Federalnej Niemiec. [W:] Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 107-128.
16
Dzwończyk J., (2016), The Paradox of Global Civil Society, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (960), s. 5-19; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1207/919
17
Dzwończyk J., (2016), Wybory 2015 - dwie kampanie i dwa populizmy. [W:] Kułakowska M., Borowiec P., Ścigaj P. (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 317-330.
18
Dzwończyk J., (2016), Społeczny potencjał ruchów ekologicznych w świetle badań opinii publicznej. [W:] Marczewska-Rytko M., Maj D. (red.), Ekologizm, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 135-143.
19
Dzwończyk J., (2016), Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 195-211.
20
Dzwończyk J., (2016), Jerzy Indraszkiewicz. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 9-10.
21
Dzwończyk J., (2016), Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss., "Polityka i Społeczeństwo", nr 4 (14), s. 162-168.
22
Dzwończyk J., (2015), Populizm jako czynnik przełamujący podział postkomunistyczny. [W:] Marczewska-Rytko M., Ziętara W. (red.), Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane problemy, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 383-391.
23
Dzwończyk J., (2015), Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 171-200.
24
Dzwończyk J., (2014), Budżet kampanii. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 29-30.
25
Dzwończyk J., (2014), Efekty psychologiczne w kampanii. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 50-51.
26
Dzwończyk J., (2014), Wybrane aspekty rozwoju samorządu lokalnego w Polsce po 1989 roku, "Horyzonty Polityki", vol. 5, nr 11, s. 73-95; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/212/190
27
Dzwończyk J., (2014), Rynek wyborczy. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 163-164.
28
Dzwończyk J., (2014), Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, T. 1, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 11-24.
29
Dzwończyk J., (2014), Segmentacja rynku wyborczego. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 170-172.
30
Dzwończyk J., (2014), Pełnomocnik wyborczy. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 121.
31
Dzwończyk J., (2014), Spirala milczenia i fałszywy konsensus. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 181-182.
32
Dzwończyk J., (2014), Lider opinii. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 89.
33
Dzwończyk J., (2014), Pełnomocnik finansowy. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 120-121.
34
Dzwończyk J., (2014), Sondaże a kampania wyborcza. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 177-178.
35
Dzwończyk J., (2014), Strategia. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 182-183.
36
Dzwończyk J., (2014), Strategia wyborcza. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 183-184.
37
Dzwończyk J., (2014), Rynek polityczny : Political Market. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 159-163.
38
Dzwończyk J., (2014), Taktyka. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 192-194.
39
Dzwończyk J., (2014), Elektorat. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 53-54.
40
Dzwończyk J., (2014), Doradcy polityczni. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 45.
41
Dzwończyk J., (2014), Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej, s. 191-211.
42
Dzwończyk J., (2014), Luka rynkowa. [W:] Kamińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.), Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 95.
43
Dzwończyk J., (2013), Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna, s. 5-18.
44
Dzwończyk J., (2012), Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 159-173.
45
Dzwończyk J., (2011), Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190417
46
Dzwończyk J., (2011), Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce. [W:] Kornaś J. (red.), Problemy polskiej transformacji, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 287-301.
47
Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), (2011), Transformacja polska: oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 239 s.
48
Dzwończyk J., (2011), Bilans dwudziestolecia transformacji w oczach opinii publicznej. [W:] Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 39-49.
49
Dzwończyk J., (2011), Dobro wspólne czy przede wszystkim własne? Polska klasa polityczna w oczach opinii publicznej. [W:] Kasińska-Metryka A., Bochenek-Cichoń K. (red.), Władza czy służba? Problem dobra wspólnego w polityce, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 155-170.
50
Dzwończyk J., (2011), Poziom frekwencji wyborczej jako czynnik legitymizacji władzy, "Horyzonty Polityki", vol. 2, nr 2, s. 315-330; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/158/137
51
Dzwończyk J., Danel Ł., (2011), Dylematy polskiej demokracji, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 44-45; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
52
Dzwończyk J., Danel Ł., (2010), Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
53
Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), (2010), Transformacja polska: oczekiwania i rzeczywistość, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 12), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 368 s.
54
Dzwończyk J., (2010), Podziały socjopolityczne. [W:] Jerzy KORNAŚ (kierownik tematu), Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku, s. 58-68.
55
Dzwończyk J., (2010), Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka-społeczeństwo-państwo w III RP. [W:] Klimowicz M., Bokajło W. (red.), Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Warszawa : CeDeWu, s. 223-236.
56
Dzwończyk J., (2010), Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 824, s. 55-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/169371613
57
Dzwończyk J., (2010), IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie - symbioza czy wymuszona koegzystencja. [W:] Kornaś J. (red.), Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 9), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 207-218.
58
Dzwończyk J., Kornaś J., (2009), Globalizacja a państwo narodowe, "Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie", 2 (55), s. 93-108.
59
Dzwończyk J., (2009), Zaufanie - główna kategoria koncepcji kapitału społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 803, s. 81-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/164998626
60
Dzwończyk J., (2009), Odrodzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Transformacja polskiego systemu politycznego, s. 74-98.
61
Dzwończyk J., (2009), Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 191), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 251 s.
62
Dzwończyk J., (2008), Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja. [W:] Krauz-Mozer B., Borowiec P. (red.), Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 335-355.
63
Dzwończyk J., (2008), Stan trzeciego sektora w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 779, s. 83-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/160851472
64
Dzwończyk J., (2007), Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 749, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/153286365
65
Dzwończyk J., (2007), "IV Rzeczpospolita" a społeczeństwo obywatelskie. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy, s. 57-68.
66
Dzwończyk J., (2007), Polski system polityczny - ocena i postulaty zmian. [W:] Faryś J., Sikorski T., Słowiński P. (red.), Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, T. 2, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 25-35.
67
Dzwończyk J., (2007), Kapitał społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. [W:] Krauz-Mozer B., Borowiec P. (red.), Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 57-78.
68
Dzwończyk J., (2007), Wykorzystywanie socjotechniki przez polityków jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. [W:] Kasińska-Metryka A., Bäcker R. (red.), Polska we współczesnym świecie : między zaściankiem a przestrzenią wolności : księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeusza Janowskiego, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 423-440.
69
Dzwończyk J., (2007), Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005. [W:] Krauz-Mozer B., Sobolewska-Myślik K. (red.), Oblicza polskiego systemu politycznego, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 57-74.
70
Dzwończyk J., (2006), Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 706, s. 27-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/111801736
71
Dzwończyk J., (2006), Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r.. [W:] Kasińska-Metryka A. (red.), Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989 : próba oglądu i analiza zjawiska, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 121-140.
72
Dzwończyk J., (2006), Ewolucja funkcji państwa narodowego w obliczu procesów globalizacji. [W:] Kornaś J. (red.), Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 69-83.
73
Dzwończyk J., (2006), Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku. [W:] Krauz-Mozer B., Borowiec P. (red.), Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 161-181.
74
Dzwończyk J., (2006), Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. [W:] Marczewska-Rytko M. (red.), Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 119-140.
75
Dzwończyk J., (2005), Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 692, s. 63-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/107171273
76
Dzwończyk J., (2005), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - rewolucja polityczna czy systemowa?. [W:] Bäcker R., Marszałek-Kawa J. (red.), Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej, Toruń : "Mado", s. 36-48.
77
Dzwończyk J., (2005), Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych. [W:] Kornaś J. (red.), Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 297-318.
78
Dzwończyk J., (2004), Państwo narodowe w perspektywie integracji europejskiej. [W:] Kimla P., Krauz-Mozer B. (red.), Spotkania z Lewiatanem, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 55-74.
79
Dzwończyk J., (2004), Zdzisław Krasnodębski, Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2003, 349, [3] s., "Athenaeum : Political Science", vol. 13, s. 210-221.
80
Dzwończyk J., (2004), Analiza wyborów prezydenckich w Polsce pod kątem marketingu wyborczego, "Studia Polityczne", nr 15, s. 109-145.
81
Dzwończyk J., (2004), Lewicowa autoidentyfikacja społeczeństwa polskiego w świetle badań sondażowych. [W:] Ślęzak T., Śliwa M. (red.), Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee, Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 347-357.
82
Dzwończyk J., (2004), Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku. [W:] Drobczyński S., Żyromski M. (red.), Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, s. 101-116.
83
Dzwończyk J., (2004), Absencja wyborcza w Polsce po 1989 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 655, s. 65-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/68698939
84
Dzwończyk J., (2004), The Influence of Public Relations on the Civic Activity of Polish People, "Polish Political Science Yearbook", vol. 33, s. 43-49.
85
Dzwończyk J., (2003), Wpływ marketingu politycznego na funkcjonowanie demokracji, "Athenaeum : Political Science", vol. 11, s. 35-48.
86
Dzwończyk J., (2003), Społeczeństwo informacyjne wobec wyzwań globalizacji. [W:] Bäcker R., Marszałek-Kawa J., Modrzyńska J. (red.), Globalizacja - integracja - transformacja : główne problemy globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 319-330.
87
Dzwończyk J., (2003), Konserwatyzm a populizm - ideologia a strategia postępowania wobec społeczeństwa. [W:] Stępień S. (red.), Konserwatyzm : historia i współczesność, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 321-335.
88
Dzwończyk J., (2003), The Barriers for the Development of Civic Society in Poland after 1989, "Polish Political Science Yearbook", vol. 32, s. 117-125.
89
Dzwończyk J., (2003), Reprywatyzacja w Polsce w dekadzie 1991-2001, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 638, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/50633879
90
Dzwończyk J., (2003), Społeczeństwo informacyjne - globalna wioska czy samotny tłum. [W:] Sokołowski M. (red.), Media i edukacja w globalizującym się świecie : teoria, praktyka, oddziaływanie, Olsztyn : Oficyna Wydawnicza " Kastalia", s. 420-430.
91
Dzwończyk J., (2003), Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. Andrzeja W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 223 s., "Athenaeum : Political Science", vol. 10, s. 255-260.
92
Dzwończyk J., Jakimowicz R., (2002), Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 611, s. 103-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/14411
93
Dzwończyk J., (2002), Paradoks federacyjnej wizji Europy Denisa de Rougemonta, "Athenaeum : Polska w świecie", vol. 8, s. 47-55.
94
Dzwończyk J., (2002), Direct Democracy in Theory and Practice by Maria Marczewska-Rytko (Marie Curie University Press - Lublin 2001), 234 pages, "Polish Political Science Yearbook", vol. 31, s. 175-178.
95
Dzwończyk J., (2002), Społeczeństwo obywatelskie wobec wyzwań globalizacji. [W:] Nowak (red.), Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe, Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., s. 222-238.
96
Dzwończyk J., (2002), Kampanie prezydenckie w Polsce po 1989 roku, "Studia Politologiczne", vol. 6, s. 197-231.
97
Dzwończyk J., (2002), Stosunek Polaków do koncepcji powszechnego uwłaszczenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 611, s. 57-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/14404
98
Dzwończyk J., (2001), Populistyczne aspekty w programach wyborczych polskiej lewicy. [W:] Kornaś J. (red.), Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r, Kraków : Trans-Krak, s. 177-193.
99
Dzwończyk J., (2001), Społeczeństwo polskie wobec integracji europejskiej (w świetle badań sondażowych). [W:] Marczewska-Rytko M. (red.), Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 157-168.
100
Dzwończyk J., (2001), Czynniki ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia populistycznych rozwiązań w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 571, s. 57-70.
101
Dzwończyk J., (2001), Robert Wiszniowski, Marketing wyborczy, Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa-Wrocław 2000, s. 228, "Athenaeum : Polska w świecie", vol. 6, s. 190-193.
102
Dzwończyk J., (2001), Stosunki z Ukrainą w świadomości społeczeństwa polskiego, "Polityka Wschodnia", nr 1, s. 129-144.
103
Dzwończyk J., (2000), Polska klasa polityczna wobec integracji europejskiej, "Athenaeum : Polska w świecie", vol. 5, s. 24-42.
104
Dzwończyk J., (2000), Koncepcja państwa w systemach filozoficznych Platona i Arystotelesa, "Athenaeum : Polska w świecie", vol. 4, s. 141-156.
105
Dzwończyk J., (2000), Stosunki polsko-rosyjskie w świadomości społeczeństwa polskiego, "Polityka Wschodnia", nr 2, s. 103-122.
106
Dzwończyk J., (2000), Mentalność społeczeństwa polskiego jako czynnik propopulistyczny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 548, s. 47-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/10714
107
Dzwończyk J., (1999), Czynniki ograniczające upodmiotowienie społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 521, s. 57-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/8310
108
Dzwończyk J., (1999), Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski), Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 176 s.
109
Dzwończyk J., Urban K., (1998), Wykaz publikacji Profesora Jerzego Indraszkiewicza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 500, s. 9-15.
110
(1998), Wykaz publikacji Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza. [W:] Urban K. (red.), Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r, Kraków : [s. n.], s. 11-18.
111
Dzwończyk J., (1998), Społeczeństwo postkomunistyczne jako kategoria pojęciowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 500, s. 89-101.
112
Dzwończyk J., (1997), Polski system polityczny w społecznej świadomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 484, s. 79-89.
113
Dzwończyk J., (1995), Populistyczne zagrożenia procesu transformacji w Polsce. [W:] Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, s. 77-82.
114
Dzwończyk J., (1995), Analiza pojęcia sytuacja populistyczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 460, s. 21-31.
115
Dzwończyk J., (1995), Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców. [W:] Hausner J. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Warszawa: Fund. "Polska Praca", s. 141-150.
116
Dzwończyk J., Sobczyk A., (1995), Employer and Entrepreneur Organizations during the Transformation Period in Poland. [W:] Hausner J., Pedersen O., Ronit K. (red.), Evolution of Interest Representation and Development of the Labour Market in Post-socialist Countries, Cracow : Cracow Academy of Economics; Warsaw: Friedrich Ebert Stiftung, s. 141-157.
117
Dzwończyk J., Sobczyk A., (1994), Ewolucja sporów zbiorowych i sposobów ich rozwiązywania. [W:] HAUSNER J., Marciniak P. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 2, Od socjalistycznego korporacjonizmu do...?, Warszawa : Fundacja Polska Praca, s. 139-158.
118
Dzwończyk J., (1994), Zagrożenia populistyczne w procesie transformacji społeczeństw postsocjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 424, s. 91-105.
119
Dzwończyk J., (1994), Podmiotowość społeczeństw postsocjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 437, s. 33-44.
120
Dzwończyk J., Sobczyk A., (1993), Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców. [W:] Hausner J. (red.), Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, [Warszawa] : ISP PAN, s. 9-10.
121
Dzwończyk J., (1993), Populizm - analiza pojęcia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 409, s. 21-35.
122
Urban K., Danel Ł., Dzwończyk J., (2006), Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych: wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa: zarys problematyki. [11], Urban K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 s.
123
Dzwończyk J., Indraszkiewicz J., (1995), Uwarunkowania i przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej w 1995 roku: (raport), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 124 k.
124
Dzwończyk J., Sobczyk A., (1994), Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 k.
1
@article{UEK:2168367198,
author = "Małgorzata Winiarska-Brodowska and Dorota Piontek and Joanna Dzwończyk and Monika Jabłońska",
title = "The Law and Justice Leader and Prime Minister's Affinity Towards the Alternative Media on Facebook in Poland",
journal = "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne",
number = "2",
pages = "21-42",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/ssp.2022.2.2},
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/34372/29767},
}
2
@misc{UEK:2168364430,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Lokalne społeczeństwo obywatelskie w świetle koncepcji kapitału społecznego i zasobów lokalnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego",
year = "2022",
url = {https://frdl.org.pl/static/upload/store/frdl/ANALIZY_CELOWE/KAPITAL_SPOL.pdf},
issn = "",
}
3
@inbook{UEK:2168357044,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Barriers to Consolidation of Democracy in Poland",
booktitle = "Центральная Европа : тридцать лет по пути реформ : проблемы, вызовы, перспективы",
pages = "120-133",
adress = "Moskwa",
publisher = "Российская академия наук",
year = "2021",
url = {http://visegradeurope.ru/ru_RU/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%86%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%83/},
isbn = "978-5-98163-171-9",
}
4
@inbook{UEK:2168357890,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Populizm w kampanii parlamentarnej 2019",
booktitle = "Kampania parlamentarna 2019 roku",
pages = "517-536",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-233-5009-5 ; 978-83-233-7242-4",
}
5
@inbook{UEK:2168353996,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Geopolityka : rys historyczny : czym jest geopolityka? Odrodzenie się dyscypliny, determinanty dalszego rozwoju",
booktitle = "Teorie i podejścia badawcze geopolityki",
pages = "23-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-233-4854-2 ; 978-83-233-7155-7",
}
6
@article{UEK:2168350840,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Recenzja książki Piotra Stankiewicza 'Gra w atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce', Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017 (s. 520)",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "1(25)",
pages = "157-162",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm20200108},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/25/ksm2508.pdf},
}
7
@article{UEK:2168353994,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Barriers to Consolidation of Democracy in Poland",
journal = "Višegradskaâ Evropa",
number = "no. 1-2",
pages = "45-58",
year = "2020",
url = {http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2020/12/visegraderope122020.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168345120,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Populistyczne zagrożenie procesu demokratycznej tranzycji w Polsce",
booktitle = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
pages = "144-162",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}
9
@misc{UEK:2168335779,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Wstęp",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
10
@inbook{UEK:2168335785,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego?",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "201-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
11
@book{UEK:2168335777,
title = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
12
@article{UEK:2168331345,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Samorząd w niepodległej Polsce - zarys historii i znaczenie",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "23",
pages = "36-50",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201803},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201803.pdf},
}
13
@article{UEK:2168330755,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 9, 28",
pages = "59-72",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2018.092804},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1376/1608},
}
14
@article{UEK:2168327951,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Specyfika guanxi - pozytywny czy negatywny kapitał społeczny?",
journal = "Nowa Polityka Wschodnia",
number = "2 (17)",
pages = "117-131",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/npw20181707},
url = {http://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/17/npw1707.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168325067,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "System polityczny Republiki Federalnej Niemiec",
booktitle = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
pages = "107-128",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
16
@article{UEK:2168313085,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "The Paradox of Global Civil Society",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (960)",
pages = "5-19",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0960.1201},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1207/919},
}
17
@inbook{UEK:2168310527,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Wybory 2015 - dwie kampanie i dwa populizmy",
booktitle = "Oblicza kampanii wyborczych 2015",
pages = "317-330",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-233-4162-8 ; 978-83-233-9515-7",
}
18
@inbook{UEK:2168308897,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Społeczny potencjał ruchów ekologicznych w świetle badań opinii publicznej",
booktitle = "Ekologizm",
pages = "135-143",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7784-822-7",
}
19
@inbook{UEK:2168315639,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "195-211",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
20
@misc{UEK:2168315607,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Jerzy Indraszkiewicz",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "9-10",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
21
@article{UEK:2168315923,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss.",
journal = "Polityka i Społeczeństwo",
number = "4 (14)",
pages = "162-168",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/polispol.2016.4.12},
url = {},
}
22
@inbook{UEK:2168301639,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Populizm jako czynnik przełamujący podział postkomunistyczny",
booktitle = "Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane problemy",
pages = "383-391",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7784-719-0",
}
23
@inbook{UEK:2168303991,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju",
booktitle = "Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy",
pages = "171-200",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-331-4",
}
24
@inbook{UEK:2168293655,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Budżet kampanii",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "29-30",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
25
@inbook{UEK:2168293793,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Efekty psychologiczne w kampanii",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "50-51",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
26
@article{UEK:2168286127,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Wybrane aspekty rozwoju samorządu lokalnego w Polsce po 1989 roku",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 5, 11",
pages = "73-95",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/212/190},
}
27
@inbook{UEK:2168293829,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Rynek wyborczy",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "163-164",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
28
@inbook{UEK:2168292819,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne",
booktitle = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1",
pages = "11-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-698-7",
}
29
@inbook{UEK:2168293831,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Segmentacja rynku wyborczego",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "170-172",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
30
@inbook{UEK:2168293825,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Pełnomocnik wyborczy",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "121",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
31
@inbook{UEK:2168293835,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Spirala milczenia i fałszywy konsensus",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "181-182",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
32
@inbook{UEK:2168293805,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Lider opinii",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "89",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
33
@inbook{UEK:2168293819,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Pełnomocnik finansowy",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "120-121",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
34
@inbook{UEK:2168293833,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Sondaże a kampania wyborcza",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "177-178",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
35
@inbook{UEK:2168293837,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Strategia",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "182-183",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
36
@inbook{UEK:2168293843,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Strategia wyborcza",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "183-184",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
37
@inbook{UEK:2168293827,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Rynek polityczny : Political Market",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "159-163",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
38
@inbook{UEK:2168293847,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Taktyka",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "192-194",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
39
@inbook{UEK:2168293795,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Elektorat",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "53-54",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
40
@inbook{UEK:2168293791,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Doradcy polityczni",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "45",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
41
@unpublished{UEK:2168302067,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju",
booktitle = "Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej",
pages = "191-211",
year = "2014",
}
42
@inbook{UEK:2168293817,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Luka rynkowa",
booktitle = "Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia",
pages = "95",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7133-580-8",
}
43
@unpublished{UEK:2168289883,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne",
booktitle = "Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna",
pages = "5-18",
year = "2013",
}
44
@inbook{UEK:2168293375,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku",
booktitle = "Dylematy polskiej demokracji",
pages = "159-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf},
isbn = "978-83-934679-3-8",
}
45
@article{UEK:2168221170,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "5-15",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190417},
}
46
@inbook{UEK:2168229668,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Uwarunkowania poziomu frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce",
booktitle = "Problemy polskiej transformacji",
pages = "287-301",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-60056-76-9",
}
47
@book{UEK:2168224732,
title = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-50-1",
}
48
@inbook{UEK:2168224762,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Bilans dwudziestolecia transformacji w oczach opinii publicznej",
booktitle = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2",
pages = "39-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-50-1",
}
49
@inbook{UEK:2168305981,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Dobro wspólne czy przede wszystkim własne? Polska klasa polityczna w oczach opinii publicznej",
booktitle = "Władza czy służba? Problem dobra wspólnego w polityce",
pages = "155-170",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2011",
isbn = "978-83-7780-030-0",
}
50
@article{UEK:2167610125,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Poziom frekwencji wyborczej jako czynnik legitymizacji władzy",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 2, 2",
pages = "315-330",
adress = "",
year = "2011",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/158/137},
}
51
@misc{UEK:2168344812,
author = "Joanna Dzwończyk and Łukasz Danel",
title = "Dylematy polskiej demokracji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "44-45",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}
52
@article{UEK:2168274899,
author = "Joanna Dzwończyk and Łukasz Danel",
title = "Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "24-25",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
53
@book{UEK:2165731542,
title = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-484-3",
}
54
@unpublished{UEK:2168325665,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Podziały socjopolityczne",
booktitle = "Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku",
pages = "58-68",
year = "2010",
}
55
@inbook{UEK:2166359008,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka-społeczeństwo-państwo w III RP",
booktitle = "Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja",
pages = "223-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2010",
isbn = "978-83-7556-356-6",
}
56
@article{UEK:2165625658,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "824",
pages = "55-68",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169371613},
}
57
@inbook{UEK:2168219876,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie - symbioza czy wymuszona koegzystencja",
booktitle = "Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej",
pages = "207-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-473-7",
}
58
@article{UEK:2165996674,
author = "Joanna Dzwończyk and Jerzy Kornaś",
title = "Globalizacja a państwo narodowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie",
number = "2 (55)",
pages = "93-108",
year = "2009",
}
59
@article{UEK:50665,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Zaufanie - główna kategoria koncepcji kapitału społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "803",
pages = "81-94",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164998626},
}
60
@unpublished{UEK:2168161602,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Odrodzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.",
booktitle = "Transformacja polskiego systemu politycznego",
pages = "74-98",
year = "2009",
}
61
@book{UEK:50359,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-456-0",
}
62
@inbook{UEK:2168308893,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja",
booktitle = "Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji",
pages = "335-355",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-233-2630-4",
}
63
@article{UEK:50674,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Stan trzeciego sektora w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "779",
pages = "83-101",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160851472},
}
64
@article{UEK:50823,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "749",
pages = "5-19",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153286365},
}
65
@unpublished{UEK:2168326835,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "IV Rzeczpospolita a społeczeństwo obywatelskie",
booktitle = "Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy ",
pages = "57-68",
year = "2007",
}
66
@inbook{UEK:2165962538,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Polski system polityczny - ocena i postulaty zmian",
booktitle = "Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2",
pages = "25-35",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89682-95-8",
}
67
@inbook{UEK:2168310673,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Kapitał społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
booktitle = "Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie",
pages = "57-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-39-7",
}
68
@inbook{UEK:2168310681,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Wykorzystywanie socjotechniki przez polityków jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
booktitle = "Polska we współczesnym świecie : między zaściankiem a przestrzenią wolności : księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeusza Janowskiego",
pages = "423-440",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2007",
isbn = "978-83-7441-767-9",
}
69
@inbook{UEK:2168308895,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005",
booktitle = "Oblicza polskiego systemu politycznego",
pages = "57-74",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7441-737-2",
}
70
@article{UEK:52935,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "706",
pages = "27-42",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/111801736},
}
71
@inbook{UEK:2168329555,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r.",
booktitle = "Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989 : próba oglądu i analiza zjawiska",
pages = "121-140",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2006",
isbn = "83-7133-310-2",
}
72
@inbook{UEK:2165998203,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Ewolucja funkcji państwa narodowego w obliczu procesów globalizacji",
booktitle = "Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem",
pages = "69-83",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2006",
isbn = "978-83-60056-12-7",
}
73
@inbook{UEK:2168255390,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku",
booktitle = "Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką",
pages = "161-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "978-83-233-2244-3",
}
74
@inbook{UEK:2168329553,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Populizm jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
booktitle = "Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?",
pages = "119-140",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2006",
isbn = "978-83-7441-519-4",
}
75
@article{UEK:52976,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "692",
pages = "63-76",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/107171273},
}
76
@inbook{UEK:2168310675,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - rewolucja polityczna czy systemowa?",
booktitle = "Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej",
pages = "36-48",
adress = "Toruń",
publisher = "Mado",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89886-20-0",
}
77
@inbook{UEK:2166059744,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Populizm jako strategia działania polskich partii politycznych",
booktitle = "Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego",
pages = "297-318",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-60056-07-2",
}
78
@inbook{UEK:2168309035,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Państwo narodowe w perspektywie integracji europejskiej",
booktitle = "Spotkania z Lewiatanem",
pages = "55-74",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-80-2",
}
79
@article{UEK:2168320173,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Zdzisław Krasnodębski, Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2003, 349, [3] s.",
journal = "Athenaeum",
number = "vol. 13",
pages = "210-221",
year = "2004",
}
80
@article{UEK:2168320255,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Analiza wyborów prezydenckich w Polsce pod kątem marketingu wyborczego",
journal = "Studia Polityczne",
number = "15",
pages = "109-145",
year = "2004",
}
81
@inbook{UEK:2168309039,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Lewicowa autoidentyfikacja społeczeństwa polskiego w świetle badań sondażowych",
booktitle = "Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee",
pages = "347-357",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7271-284-0",
}
82
@inbook{UEK:2168309041,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku",
booktitle = "Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce",
pages = "101-116",
adress = "Poznań",
publisher = "Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa",
year = "2004",
isbn = "83-87653-11-X",
}
83
@article{UEK:2168220456,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Absencja wyborcza w Polsce po 1989 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "655",
pages = "65-77",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/68698939},
}
84
@article{UEK:2168309033,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "The Influence of Public Relations on the Civic Activity of Polish People",
journal = "Polish Political Science Yearbook",
number = "vol. 33",
pages = "43-49",
year = "2004",
}
85
@article{UEK:2168310669,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Wpływ marketingu politycznego na funkcjonowanie demokracji",
journal = "Athenaeum",
number = "vol. 11",
pages = "35-48",
year = "2003",
}
86
@inbook{UEK:2168254936,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Społeczeństwo informacyjne wobec wyzwań globalizacji",
booktitle = "Globalizacja - integracja - transformacja : główne problemy globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "319-330",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2003",
isbn = "83-7322-739-3",
}
87
@inbook{UEK:2168320275,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Konserwatyzm a populizm - ideologia a strategia postępowania wobec społeczeństwa",
booktitle = "Konserwatyzm : historia i współczesność",
pages = "321-335",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2003",
isbn = "83-227-2107-2",
}
88
@article{UEK:2168308723,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "The Barriers for the Development of Civic Society in Poland after 1989",
journal = "Polish Political Science Yearbook",
number = "vol. 32",
pages = "117-125",
adress = "",
year = "2003",
}
89
@article{UEK:2168223826,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Reprywatyzacja w Polsce w dekadzie 1991-2001",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "638",
pages = "21-35",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50633879},
}
90
@inbook{UEK:2168320181,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Społeczeństwo informacyjne - globalna wioska czy samotny tłum",
booktitle = "Media i edukacja w globalizującym się świecie : teoria, praktyka, oddziaływanie",
pages = "420-430",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Kastalia",
year = "2003",
isbn = "83-905505-9-8",
}
91
@article{UEK:2168320183,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. Andrzeja W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 223 s.",
journal = "Athenaeum",
number = "vol. 10",
pages = "255-260",
year = "2003",
}
92
@article{UEK:2168224396,
author = "Joanna Dzwończyk and Robert Jakimowicz",
title = "Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "611",
pages = "103-116",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14411},
}
93
@article{UEK:2168320307,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Paradoks federacyjnej wizji Europy Denisa de Rougemonta",
journal = "Athenaeum",
number = "vol. 8",
pages = "47-55",
year = "2002",
}
94
@article{UEK:2168310679,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Direct Democracy in Theory and Practice by Maria Marczewska-Rytko (Marie Curie University Press - Lublin 2001), 234 pages",
journal = "Polish Political Science Yearbook",
number = "vol. 31",
pages = "175-178",
year = "2002",
isbn = "83-7322-481-5",
}
95
@inbook{UEK:2166234531,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Społeczeństwo obywatelskie wobec wyzwań globalizacji",
booktitle = "Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe",
pages = "222-238",
adress = "Opole",
publisher = "Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.",
year = "2002",
isbn = "83-88980-01-7",
}
96
@article{UEK:2168320393,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Kampanie prezydenckie w Polsce po 1989 roku",
journal = "Studia Politologiczne",
number = "vol. 6",
pages = "197-231",
year = "2002",
}
97
@article{UEK:2168224394,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Stosunek Polaków do koncepcji powszechnego uwłaszczenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "611",
pages = "57-71",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14404},
}
98
@inbook{UEK:2166025073,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Populistyczne aspekty w programach wyborczych polskiej lewicy",
booktitle = "Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r.",
pages = "177-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Trans-Krak",
year = "2001",
isbn = "83-88154-06-0",
}
99
@inbook{UEK:2168320705,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Społeczeństwo polskie wobec integracji europejskiej (w świetle badań sondażowych)",
booktitle = "Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej",
pages = "157-168",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2001",
isbn = "83-227-1758-X",
}
100
@article{UEK:2168247332,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Czynniki ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia populistycznych rozwiązań w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "571",
pages = "57-70",
year = "2001",
}
101
@article{UEK:2168310523,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Robert Wiszniowski, Marketing wyborczy, Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa-Wrocław 2000, s. 228",
journal = "Athenaeum",
number = "vol. 6",
pages = "190-193",
year = "2001",
isbn = "83-7174-780-2",
}
102
@article{UEK:2168320699,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Stosunki z Ukrainą w świadomości społeczeństwa polskiego",
journal = "Polityka Wschodnia",
number = "1",
pages = "129-144",
year = "2001",
}
103
@article{UEK:2168321039,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Polska klasa polityczna wobec integracji europejskiej",
journal = "Athenaeum",
number = "vol. 5",
pages = "24-42",
year = "2000",
}
104
@article{UEK:2168310671,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Koncepcja państwa w systemach filozoficznych Platona i Arystotelesa",
journal = "Athenaeum",
number = "vol. 4",
pages = "141-156",
year = "2000",
}
105
@article{UEK:2168321139,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Stosunki polsko-rosyjskie w świadomości społeczeństwa polskiego",
journal = "Polityka Wschodnia",
number = "2",
pages = "103-122",
year = "2000",
}
106
@article{UEK:2168223410,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Mentalność społeczeństwa polskiego jako czynnik propopulistyczny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "548",
pages = "47-60",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10714},
}
107
@article{UEK:2168254654,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Czynniki ograniczające upodmiotowienie społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "521",
pages = "57-69",
year = "1999",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8310},
}
108
@book{UEK:2168255166,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski)",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "1999",
isbn = "83-7174-576-1",
}
109
@misc{UEK:2168251468,
author = "Joanna Dzwończyk and Kazimierz Urban",
title = "Wykaz publikacji Profesora Jerzego Indraszkiewicza",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "500",
pages = "9-15",
year = "1998",
}
110
@misc{UEK:2168308977,
title = "Wykaz publikacji Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza",
booktitle = "Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r.",
pages = "11-18",
adress = "Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "1998",
isbn = "83-903900-8-6",
}
111
@article{UEK:2168251454,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Społeczeństwo postkomunistyczne jako kategoria pojęciowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "500",
pages = "89-101",
year = "1998",
}
112
@article{UEK:2168246136,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Polski system polityczny w społecznej świadomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "484",
pages = "79-89",
year = "1997",
}
113
@inbook{UEK:2168259996,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Populistyczne zagrożenia procesu transformacji w Polsce",
booktitle = "Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne",
pages = "77-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych",
year = "1995",
}
114
@article{UEK:2168234022,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Analiza pojęcia sytuacja populistyczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "460",
pages = "21-31",
year = "1995",
}
115
@inbook{UEK:2168240558,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców",
booktitle = "Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji ",
pages = "141-150",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Fund. Polska Praca",
year = "1995",
isbn = "83-903900-1-9",
}
116
@inbook{UEK:2168251656,
author = "Joanna Dzwończyk and Arkadiusz Sobczyk",
title = "Employer and Entrepreneur Organizations during the Transformation Period in Poland",
booktitle = "Evolution of Interest Representation and Development of the Labour Market in Post-socialist Countries",
pages = "141-157",
adress = "Cracow; Warsaw",
publisher = "Cracow Academy of Economics; Friedrich Ebert Stiftung",
year = "1995",
isbn = "83-903900-2-7",
}
117
@inbook{UEK:2168262312,
author = "Joanna Dzwończyk and Arkadiusz Sobczyk",
title = "Ewolucja sporów zbiorowych i sposobów ich rozwiązywania",
booktitle = "Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 2, Od socjalistycznego korporacjonizmu do...?",
pages = "139-158",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Polska Praca",
year = "1994",
isbn = "83-85341-05-6",
}
118
@article{UEK:2168253968,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Zagrożenia populistyczne w procesie transformacji społeczeństw postsocjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "424",
pages = "91-105",
year = "1994",
}
119
@article{UEK:2168254678,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Podmiotowość społeczeństw postsocjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "437",
pages = "33-44",
year = "1994",
}
120
@misc{UEK:2168329005,
author = "Joanna Dzwończyk and Arkadiusz Sobczyk",
title = "Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców",
booktitle = "Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej",
pages = "9-10",
adress = "Warszawa",
publisher = "ISP PAN",
year = "1993",
issn = "",
}
121
@article{UEK:2168255430,
author = "Joanna Dzwończyk",
title = "Populizm - analiza pojęcia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "409",
pages = "21-35",
year = "1993",
}
122
@unpublished{UEK:2168220714,
author = "Kazimierz Urban and Łukasz Danel and Joanna Dzwończyk",
title = "Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki. [11]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
123
@unpublished{UEK:2168258686,
author = "Joanna Dzwończyk and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Uwarunkowania i przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej w 1995 roku : (raport)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
124
@unpublished{UEK:2168252660,
author = "Joanna Dzwończyk and Arkadiusz Sobczyk",
title = "Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Funkcjonowanie i rozwój organizacji pracodawców i przedsiębiorców",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID