Publications of the selected author

1

Title:
Międzynarodowy system monetarny po konferencjach w Kingston i Manili = International Monetary System After the Conferences Held in Kingston and Monilla
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979) , s. 101-121. - Rez., summ.
Nr:
2168243800
article
See main document
1
Międzynarodowy system monetarny po konferencjach w Kingston i Manili = International Monetary System After the Conferences Held in Kingston and Monilla / Roman CHOROŚNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979), s. 101-121. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Chorośnicki R., (1979), Międzynarodowy system monetarny po konferencjach w Kingston i Manili, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 101-121.
1
@article{UEK:2168243800,
author = "Chorośnicki Roman",
title = "Międzynarodowy system monetarny po konferencjach w Kingston i Manili",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "119",
pages = "101-121",
year = "1979",
}